Page 1

vsikatalogi.si


59.99 Kavb ojke, s 5 žepi, model »Eva«, bom baž/elastan 39 .99 Desno: Modna parka s kapuco, mešanica bo mbaža 79 .99 Bluz ica s kra t kimi rokavi v trendovski mešan ici materiala iz viskoze in bombaža 19 .99 Modne h l ače, z zadrgami na žepi h,·model >>lsa -Siim«, bombaž/elastan 39.99 Levo : Ja kn a z zad rga, 100% bom baž

2

vsikatalogi.si


\ \

1' \ 4

'

1 Klobuk s pl et en im bomba ž/ elastan 9 .

krasn im t rakom, mešan ica bombaža 12.99

3 .99

mešan ica bonil8'aža

Ša l, 100% viskoza 12.99

6

4 . 99

4

2

Maj ic a s kra t kimi rokav i,

Pas za kavbojke 9.99

5

Blazer z modnim poti skom, viskoza/elastan 49.99

8

1

Nakupovalna torba usnjenega videza 29. 99

9

Pletena jopa, z vzo rcfm

7

Kr ilo s potiskom,

'

7/8-h l ače s potiskom,

Model >>lsa-Siim«, el stična mešanica bombaŽ"f.39.99 3

vsikatalogi.si


Hlače,

s 5 žepi, model »Sa ndra«,

bombaž/elastan po 29.99

Levo : Jakna usnjenega v ideza

z zadrgo 69.99 Hl ače,

s 5 žep i, model >>Sa ndra<<,

bombaž/elasta n 29.99 4

vsikatalogi.si


Jakna v slogu

tre nčkota

z zadrga in okrasnim ovrat nikom, meša nica bombaža 79.99

Kavbojke, s 5 žepi, ozki model »Corinna«,

el astična

mešanica bomba ža 29.99

5

vsikatalogi.si


TrenÄ? kot, dvov rsten, 100% bo m baĹž

69.99

1

Bluza s kratkimi rokavi z okrog lim izrezom, potiskana, 100% viskoza 19.99

6

vsikatalogi.si


3 11

1 Majica s kcatkimi cokavi z cožnatim potiskom, spcan videz, 100% b,o mJ ž 24.99 2 Majica s kcatkimi cok8v\ s potiskom, spran videz, 100% bombaž 24.99 3 Pletena jopa v spranemvidezu, 100% bombaž 39 .99 \ 4 Pas z reliefnim vzorcem 9.99 {

\!

Pletena jopa v spranem videzu, 100% bombaž 39.99 7

vsikatalogi.si


./

1

' 1

5

6

1 Vel. 140-176: Majice s kratkimi rokavi z različnimi potiski, 100% bombaž 9.99 2 kratkimi rokavi s potiski, 100% bombaž 12.99 100% bombaž 9.99

5

4

Vel. 92- 128: Majice s kratkimi rokav i s potiski,

Vel. 92-128: Majice s kratkimi rokavi z različnimi potiski, 100% bombaž 7.99

Vel. 140-176: Pulover s čipkami, mešanica bombaža 17.99

s potiskom leopa rd a, bombaž/e lastan 19.99 8

3

Vel. 140- 176: Majice s

7 Vel.

6

Vel. 140-176: Pulover na zadrga s kapuco

.

92-128: Pulover, mešan ica bombaža 14.99

vsikatalogi.si


Levo: Vel. 92-128: Dvojna jakna 3 v 1 s kapuco

29 .99 Kavbojke,

e la stična

mešanica bombaža 17.99

Desno: Vel. 14 0-176: Pulover s potiskom, mešanica bombaža 1-9;-99 9.99 Razteg ljive hla če s potiskom

leoparda 19.99 H lače, bombaž/elastan 14.99

Levo: Vel. 92- 128: Jakna s kapuco s cvetlič nim potiskom, rahlo podložena

19.99 Vel. 92- 128: Pulover s či pka stim vstavkom, meša nica bombaža 12.99 Ra ztegljive kavbojke Power >>Siim -Fit<< 12.99 Vel. 140- 176: Jakna s kapuco puhastega vid eza, na voljo t udi v temno modri barvi 24.99 Majica s potisko m, 100% vi skoza 9.99 Hl ače Slim f it, e la st i čna mešanica bombaža, na voljo tudi v nebesno modri barvi 14.99 Desno: Ve l. 140 ­ 176: Dvoj na jakna 3 v 1 s stoječ i m ovratn ikom 39.99 Ka vbojke, mešan ica bombaža 12.99 9

vsikatalogi.si


lf'luzon, v videzu usnja s p letenim patentom 79.99 črtasta polo majica z vezenino, potiskom in aplikacijo, 100% bombaž

14.99

Po lo mqjice, enobarv ne in črtaste, v privlačnih modnih barvah, 100% bomba ž po 14.99

10

vsikatalogi.si


\

1

Fino pleteni pul over z V-i zrezom, v štev il ni h modn ih barvah, 100% bombaž po 19.99

,.

/

1

11

l

11

vsikatalogi.si


Jakna Softsheii -Coldtech z membrano, prilagodlj iv pas, v izbrani h prodajalnah na voljo t ud i v modri ba rvi 59-;99 39.99

PRODAJALNE V VAŠI BLIŽINI f 843 15 20 ; 2000 Marib or Naku povalni c enter Qlandia, Cesta proletarskih brigad 100, f 534 15 84; 4000 Kranj Nakup ovalni cen ter Qlandia, Cesta 1. maja 77, 235 90 12; 2 380 Slovenj Gradec Francetova c esta 16, TC Spar, tel. 02 1 883 85 88; 3320 Velenje NC Velejap ark, Celjska cesta 40,

2 3 10 Slovenska Bistrica Žolgarjeva ul ica 14, tel. 02

f 04 f

t el. 02 tel.

421 40 74; 9000 Murska Sobota Len davs ka ulica .66, tel. 02

t el. 03/ 897 04 38; 8273 Leskove c pri Krškem Ulica 11. novembra 53, tel. 07 / 371 82 20; 8000 Novo mest o Naku povalni c enter QLAND IA, O toška ces ta 5, tel. 07

f 373 10 46 1241 Kamnik Naku poval ni center Qla ndia, Domžal ska cesta 3, tel. 01 1 8311774; 6000 Koper Supernova 2, Ankaranska

ces ta 4, tel. 05/631 OO OO; 5000 Nova Gorica Cesta 25. JUNIJA 1A, t el. 05/ 333 42 25; 3000 Ce lje Beži!;!rajska cesta 16, tel. 03 / 548 60

1~

vsikatalogi.si

Charles Vogele katalog do 9. 3. 2014  

http://vsikatalogi.si/charles-vogele-katalog

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you