Page 1

Akcijska ponudba velja od 13. 11. do 26. 11. 2013 oz. do odprodaje akcijskih zalog.

ˇ Enostavno. P oceni. Sveze. Velja od 13. 11. do 6. 12 2013

Otroπki predpasnik G

• dekliπki ali fantovski • 65 % poliester • 35 % bombaæ

7,99 ¤

redna cena: 0,54¤

0,39

»okoladni miklavæ, parkelj Riegelein, 60 g

Osnovne kocke Lego Duplo

• luksuzna πkatla • za neskonËno zabavo pri sestavljanju! ©katla z vsemi osnovnimi kockami DUPLO je natanko to, kar vaπ malËek potrebuje, da bi lahko sestavil, kar koli si zamisli!

2%

-27%

14,99

nakupa na Tuπ klub kartico.


Ekskluzivno v Ekstra Tuπ!

Majica Gostilna iπËe Ëefa

• moπki in æenski motiv • 100 % bombaæ • vel.: S - XXL

7,99 ¤ Ob nakupu 12 kosov vina Haloæan, 1 l, prejmete 6 kozarcev 0,2 l za ©priCar

GRATIS Vino Haloæan

Ptujska klet, 1 l

2,

69

Predpasnik Chef zanj, predpasnik kuham s srcem zanjo • 35 % bombaæ • 65 % poliester

9,99 ¤

Minister za zdravje opozarja: prekomerno pitje alkohola πkoduje zdravju!

S v e z e in z d r a v o ! v

od Akcija sadja in zelenjave traja

13. 11. do 19. 11. 2013.

-

1,09 Kaki vanilija

Klementine

• cena za 1 kg

2

0,85 • cena za 1 kg

2%

nakupa na Tuπ klub kartico.


! n a d k a s v e z e v s a r t s k E v

PiπËanËja bedra

2,49

• vakuumsko pakirano • cena za 1 kg

• postreæno • Panvita Mir • cena za 1 kg

Mlado goveje stegno brez kosti

Svinjsko pleËe brez kosti

3,49

7,49

• postreæno • cena za 1 kg

Svinjska ledja, hrbet brez kosti

4,79

• vakuumsko pakirano ali postreæno • cena za 1 kg

ZAMRZNJENO

Mleto meπano meso

• postreæno • narejeno v mesnici Tuπ • cena za 1 kg

4,89

Argentinski osliË brez glave

3,19

• postreæno • cena za 1 kg

Z njim plaËujete povsod v skupini Tuπ.

3


s v e z in a v

Prekajena rebra

redna cena: 7,49¤

redna cena: 13,99¤

5,19

6,79

-30%

• Æerak • postreæno • cena za 1 kg

Kranjska klobasa

• vakuumsko pakirano • Tuπ • cena za 1 kg

Grajska salama

• vakuumsko pakirano Panvita Mir • cena za 1 kg

-51%

redna cena: 8,99¤

redna cena: 1,00¤

5,79

0,75

-35%

PiπËanËja posebna klobasa Ko Ko • Celjske mesnine • 380 g

-25%

redna cena: 2,38¤

1,67

Markovski Ërni kruh

-29%

• postreæno • Pekarne Ptuj • cena za 1 kg

4

2%

1,84 Kruh Hribovc

• Ërni • beli • postreæno • cena za 1 kg

nakupa na Tuπ klub kartico.


p o n iz k ih c e n a h ! Alpska smetana Mu • 33 % mleËne maπËobe • Ljubljanske mlekarne • 0,5 l

Sir Gauda

• postreæno • Tuπ • cena za 1 kg

redna cena: 6,29¤

redna cena: 2,64¤

5,19

1,95

-17%

-26%

ZAMRZNJENO

Minister za zdravje opozarja: prekomerno pitje alkohola πkoduje zdravju!

Grajska meπanica

Natureta, 450 g

redna cena: 1,29¤

Pivo Stephansbräu

0,

89

• vol. 4,2 % alk. • 0,5 l

0,55

-31% DomaËa skuta

Pomurske mlekarne, 1 kg

redna cena: 4,44¤

3,69

-16%

redna cena: 1,74¤

1,00

Papirnate brisaËe Exclusive • bele • 2-slojne • 23 cm Paloma • 4/1

-42%

Z njim plaËujete povsod v skupini Tuπ.

5


p on u d b a Sadne pijaËe Fitline

• aronija - ribez • mango - breskev - pomaranËa • jagoda • jabolko • pomaranËa• breskev • Tuπ • 1 l

redna cena: 0,99¤

0,69

-30%

redna cena: 0,72¤

»okolada Milka

• leπnik mleti, 80 g • noisette, 80 g • leπnik in rozine, 80 g • bubbly, mleËna, 100 g • bubbly, bela, 100 g • Kraft

redna cena: 0,89¤

0,64

-11%

0,77

»okolada Milka

• smetana • jogurt • bela • jagoda - jogurt • Kraft • 100 g

-13%

0,72 »okolada Milka

• celi leπnik • Kraft • 100 g

Napolitanke Frondi Maxi

• kakav • nougat • Mira • 250 g

redna cena: 1,29¤

redna cena: 1,12¤

0,89

-31%

1,00

»okolada Kinder • Ferrero • 100 g

6

2%

-10%

nakupa na Tuπ klub kartico.


z a e k st r a n a k u p ! Ajdova kaπa

Jeπprenj

• Rangus • 1 kg

• Rangus • 1 kg

redna cena: 4,07¤

redna cena: 1,04¤

3,39

0,89

-16%

-14%

Prosena kaπa

Poper

• Rangus • 1 kg

• celi • mleti

»esen

redna cena: 2,59¤

2,

• grobo mleti Maestro • 50 g

09

-19

%

OD

0,

72

Svinjska polovica EWG

• s koæo • brez glave • Panvita Mir • cena za 1 kg

3,59

Riæ Splendor

• srednjezrnat • 950 g

Salamurin

• TKI Hrastnik • 1 kg

redna cena: 1,49¤

1,29

-13%

redna cena: 1,09¤

Kolofonija OD

• kristal, 500 g • kristal, 1 kg • moka, 500 ml

1,89

0,89

-18%

Z njim plaËujete povsod v skupini Tuπ.

7


E k st r a p on u d b a USB

Parni likalnik SSI 8440

• moË: 2200 W • keramiËna likalna povrπina • funkcija Drip-Stop, ki prepreËuje kapljanje iz likalnika • samodejni izklop (po 8 min, Ëe je v vertikalnem polæaju in 30 sek., Ëe je v horizontalnem poloæaju) • funkcija ËiπËenja vodnega kamna • prostornina kotliËka: 380 ml

RdeËi rotorji

• Spusti rampo, naloæi tovor in se v helikopterju z rdeËimi rotorji odpelji do pristajalne ploπËadi za helikopterje! Z dvema mogoËnima rotorjema ni za ta mogoËni helikopter preteæak noben tovor.

Pekarna v mestnem srediπËu

• za neskonËno zabavo pri sestavljanju! ©katla z vsemi osnovnimi kockami LEGO®, ki jih potrebujeπ, da bi sestavil praktiËno kar koli - omejuje te lahko le tvoja domiπljija!

8

12,99

6,99

18,

99

Radio budilka SRC 170GN

• digitalni prikaz Ëasa, dneva in sobne temperature • AM/FM radio z digitalnim prikazom frekvence • dvojni alarm, ki se izklopi med vikendom • zbujanje z alarmom ali radiem • moænost napajanja tudi z baterijo

MP3

13,49

Radio CD/RW SPT227B

• USB prikljuËek • Stereo AM/FM sprejemnik • Stereo zvoËniki 2 x 1,2 (RMS)

Terenec in potapljaπki Ëoln

• Z LEGO® City terencem obalne straæe potapljaπkim Ëolnom boπ reπitelj dneva! »oln spusti v vodo, nadeni si potapljaπko opremo in se vrzi v vodo. Uporabi megafon, da usmeriπ potapljaËa med reπevanjem. Nato se javi na kopno po radijski zvezi z voki-tokijem. V kompletu sta 2 minifiguri: potapljaË in potapljaË reπevalec.

Tovornjak

• Naloæi tovornjak namenjen na tovorno letaliπËe, uporabi premiËne vilice in naloæi tovor. Za volan posedi voznika in æe se peljeta po cesti na novo dostavno mesto.

2%

21,

99

Lego City zaËetni komplet

• Vstopi v svet zabavnega sestavljanja z LEGO® City zaËetnim kompletom, v katerem so 3 ikonska vozila. Ujemi roparja s policistom na njegovem motorju! Pogasi poæar z gasilËevim hitrim gasilskim vozilom.

32,99

11,49

17,99

nakupa na Tuπ klub kartico.

Tuš Akcijski katalog ekstra do 26 11 2013  

http://vsikatalogi.si/tus-katalog

Tuš Akcijski katalog ekstra do 26 11 2013  

http://vsikatalogi.si/tus-katalog

Advertisement