Page 1

»as je za najboljπe! »as je za Tuπ. SREDA, 25. 6. 2014 nedeljski delovni Ëas

MOBILNA APLIKACIJA

tusslovenija

080 13 10

WWW.TUS.SI

Ponudba iz kataloga velja od 24. 6. do 7. 7. 2014 oz. do odprodaje zalog.

»estitamo ob dnevu dræavnosti!

Slovensko

Slovensko

PiπËanËja krila • Perutnina Ptuj • 500 g

odliËna ponudba

PiπËanËja krila

1,49 ¤

KUPON

od SREDE, 25. 6. do PETKA, 27. 6. 2014 v trgovinah in franπizah Tuπ

Kupec lahko unovËi le 1 kupon za 1 nakup in1 izdelek. Kupon je unovËljiv v trgovinah in franπizah Tuπ, ne pa tudi v Ekstra Tuπ Ptuj, Tuπ drogerijah in poslovalnicah Cash & Carry. Kupon ne velja za izdelke z akcijsko ceno, iz Kataloga æelja, iz OdliËne ponudbe, iz odprodaje, zniæane pred iztekom roka uporabe, za tobaËne izdelke, Ëasopise, revije, plaËilo poloænic, povratno embalaæo, darilne in vrednostne kartice, kartice mobilnih operaterjev, sreËke in plinske jeklenke. Pri tehtanih izdelkih velja le do 10 kg. V primeru obroËnega odplaËevanja kupona ni mogoËe uveljavljati. D*NAR lestvica se ob nakupu obraËuna.

• postreæno • cena za 1 kg

odliËna ponudba

2,98 ¤

-25 %

POPUST TAKOJ na izdelek po izbiri

Razmiπljaj zeleno! Uporabi e-kupon v Tuπ mobilni aplikaciji.


2

t

jek elni pro

Dobrod

m

roko 500 ot

500 iskrivih nasmehov otrok V Tuπu gradimo odgovoren odnos do okolja in druæbe, zato bomo skupaj z vami, dragi kupci ter naπimi dobavitelji in RdeËim kriæem 12. leto zapored polepπali poËitnice 500 otrokom iz socialno ogroæenih druæin in jim tako na Debelem rtiËu priËarali teden iskrivih nasmehov, nepozabnih spominov in na novo stkanih prijateljstev. Otroke, ki se udeleæijo letovanja v okviru dobrodelne akcije PriËarajmo nasmeh, vsako leto izbere RdeËi kriæ Slovenije, v sodelovanju z obmoËnimi zdruæenji RdeËega kriæa, Centri za socialno delo in ustreznimi sluæbami na osnovnih πolah.

Otroπka hrana • »okoleπnik • »okoleπnik Fitness • Keksolino • Leπnik »okolino • Podravka • 500 g

Akcija

3,49 ¤

-18 %

domaËe marmelade Podravka • meπana • πipkova • mareliËna • 710 g

Hvala vam zvesti kupci, ker z nakupi v Tuπu pomagate priËarati nasmehe.

Akcija

-25 %

Redna cena: 4,27 ¤

Napolitanke Mikado Valisa • kakav • kokos • nougat • Podravka • 132 g

Akcija

1,14 ¤

-20 %

Redna cena: 1,44 ¤

Otroπka kopalna brisaËa PriËarajmo nasmeh • velikost: 75 x 150 cm • 100% bombaæ • izjemno mehka in vpojna

6,99 ¤

Aquafresh in trobarvni logotip sta blagovni znamki skupine GSK. CHAD/CHAQU/0067/14

ZA vsak nakup nad 10 EUR

i Tudi z nakupciji k izdelkov v a


3

Steklenice Juice s pokrovi

Akcija

Kozarci za vlaganje • z navojem • 720 ml • 10/1

Akcija

Kozarci za vlaganje

• 1 l • 8/1

• z navojem • 370 ml • 10/1

Akcija

3,99 ¤

-20 %

2,39 ¤

-20 %

1,99 ¤

-20 %

Redna cena: 4,99 ¤

Redna cena: 2,99 ¤

Redna cena: 2,49 ¤

izbrani pokrovi za kozarce

Akcija

• brez navoja, 83 mm, 36/1 • z navojem, 66 mm, 12/1 • z navojem, motiv, 82 mm, 10/1

-20 %

Zapiralka za pokrove

akcijska cena: 1,11 ¤

Izdelek

redna cena: 1,49 ¤

-25 %

Akcija

Kuhinjska krpa Decoris • premer: 66 mm • 10/1

• velikost: 45 x 70 cm • 95% bombaæ, 5% poliester • veliko πtevilo motivov in barv

redna cena: 1,79 ¤

redna cena: 2,29 ¤

Mreæice za vlaganje

akcijska cena: 1,43 ¤ Akcija

akcijska cena: 1,89 ¤

-20 %

10 - 19 99 ¤

Akcija

20 - 29 99 ¤

-17 %

Slovensko kisi Vegis

-15 %

30 - 39 99 ¤

40 - 49 99 ¤

ZaËimbna meπanica Maestro • za vlaganje kumaric • Æito • 50 g

akcijska cena: 1,09 ¤ redna cena: 1,36 ¤

Akcija

50 ¤ in veË

-19 % VeË na

tus.si


4

Slovensko

Slovensko

25 let, 25 x prihranite do

50 %

PiπËanËja posebna Ekstra

Klobasa TrimËek AVE

• Pivka • 500 g

• 400 g

1,21 ¤

-50 % do

Redna cena: 2,43 ¤

-50 %

1,42 ¤

do

Redna cena: 2,85 ¤

Slovensko

PiπËanËje prsi Slim & Fit

Slovensko

Mesni narezek Premium

PiπËanËji medaljoni • zamrznjeno • Perutnina Ptuj • 750 g

• Perutnina Ptuj • 500 g

-50 %

2,69 ¤

do

Redna cena: 5,40 ¤

3,64 ¤

• Osem • 100 g

-50 % do

Redna cena: 7,29 ¤

-50 %

0,47 ¤

do

Redna cena: 0,94 ¤

Slovensko

Slovensko

Maslene πtruËke

Tunina Rio Mare

Polπiroki rezanci

• pakirano • Don don • 3 x 60 g

• v oljËnem olju • 2 x 160 g

• Pekarna PeËjak • 500 g

0,94 ¤ Redna cena: 1,89 ¤

-50 % do

3,49 ¤ Redna cena: 6,99 ¤

-50 % do

1,20 ¤

-50 % do

Redna cena: 2,40 ¤

ZA vsak nakup nad 10 EUR

i Tudi z nakupciji k izdelkov v a


5

Slovensko

Slovensko

Slovensko

Ribana kaπa

Namenska moka

Cmoki

• z jajci in korenËkom • Mlinotest • 500 g

• za kvaπeno in vleËeno testo • Æito • 1 kg

• z borovniËevim nadevom • Pekarna PeËjak • 500 g

1,07 ¤

-50 % do

Redna cena: 2,14 ¤

0,77 ¤

-50 % do

Redna cena: 1,54 ¤

Redna cena: 3,74 ¤

Bonboni Visoki C

MleËna Ëokolada z riæem Bali

• Æito • 400 g

• Æito • 100 g

Briketi za maËke Friskies • z mesom, s piπËancem in z dodano zelenjavo • Purina • 1,5 kg

2,39 ¤

-50 % do

1,87 ¤

1,27 ¤

-50 % do

0,54 ¤

Redna cena: 4,79 ¤

Redna cena: 2,54 ¤

Redna cena: 1,09 ¤

Flips Kelly’s

Polnozrnati keksi Leibniz

Sadne napolitanke

• z araπidi • Intersnack • 150 g

• Bahlsen • 200 g

• Koestlin • 800 g

0,76 ¤

-50 % do

Redna cena: 1,52 ¤

10 - 19 99 ¤

0,92 ¤

-50 % do

Redna cena: 1,84 ¤

20 - 29 99 ¤

30 - 39 99 ¤

1,69 ¤

-50 % do

-50 % do

-50 % do

Redna cena: 3,39 ¤

40 - 49 99 ¤

50 ¤ in veË

VeË na

tus.si


6

Slovensko

Sirup Frupi • malina • Vital Mestinje • 1,5 l

Sladoled Ledo Medo

Pecivo Lilly

-50 % 1,71 ¤ do

• Ëokolada, banana • Ledo • 900 ml

• vanilja • Kraπ • 270 g

-50 %

0,77 ¤

do

Redna cena: 1,54 ¤

2,16 ¤

-55 %

Redna cena: 4,89 ¤

Redna cena: 3,42 ¤

Slovensko

Vino kapelËan • Kapela • 1 l Minister za zdravje opozarja: prekomerno pitje alkohola πkoduje zdravju!

Specialni detergent Nila

Rexona

-50 % 1,59 ¤

• dezodorant, veË vrst, 150 ml • stick, veË vrst, 40/50 ml • roll-on, veË vrst, 50 ml

Redna cena: 3,19 ¤

Redna cena: 2,69 ¤

do

1,34 ¤

• Black & Jeans • Mixed Colors •3l

-50 % do

-50 %

3,99 ¤

do

Redna cena: 7,99 ¤

Japonke Krooberg

RazmaπËevalec Spin

»istilo Arf Cream

• Eucaliptus Fresh • Lemon Fresh • 500 ml

• Original • Citro • Natural • Professional • 500 ml

1,19 ¤ Redna cena: 2,39 ¤

-50 % do

0,74 ¤ Redna cena: 1,49 ¤

• æenske velikosti: 36-40 • moπke velikosti: 41-45 • narejeni iz zelo trpeæne gume in omogoËajo izjemno udobje pri hoji • zelo vzdræljivi • razliËni moderni dizajni in barve

-50 % do

5,99 ¤

-50 % do

Redna cena: 11,99 ¤

ZA vsak nakup nad 10 EUR

i Tudi z nakupciji k izdelkov v a


Recept πt. 6:

7

Sladica Tuπevega Chefa Tomaæ ©kvarË Lisjak

Vsakih 14 dni bo 150.000 kupcev na blagajni prejelo brezplaËen recept. Pohitite!

Sodelujte v nagradni igri za: 2 x vgradno peËico 4 x 50 ¤ d*nar-ja na Tuπ klub kartico Odgovorite na nagradno vpraπanje na spletni strani www.tus.si ali nam poπljite fotografijo svoje najljubπe jedi na email: tuschef@tus.si ali na Engrotuπ d.o.o., Cesta v Trnovlje 10 a, 3000 Celje.

Temna Ëokolada • Tuπ • 70 g

Akcija

0,42 ¤

-14 %

Planinsko mleko • 3,5 % mleËne maπËobe • Tuπ • 1 l

odliËna ponudba

Sir Mascarpone

0,79 ¤

K jedi priporoËamo: Vrhunsko vino Traminec* • Radgonske gorice • 0,75 l

Serviranje: k gosjim jetrcam, paπtetam, sladicam iz orehov, prekmurski gibanici in praæencu Ponudimo: ohlajeno na 10-12 ºC

Akcija

-19 % 6,99 ¤ Redna cena: 8,69 ¤

10 - 19 99 ¤

Akcija

1,89 ¤

-27 %

Redna cena: 2,59 ¤

20 - 29 99 ¤

*Minister za zdravje opozarja: prekomerno pitje alkohola πkoduje zdravju!

Redna cena: 0,49 ¤

• Zanetti • 250 g

Mleti kakav • Kandit • 100 g

Akcija

0,57 ¤

-35 %

Redna cena: 0,89 ¤

30 - 39 99 ¤

Kokosova moka • Tuπ • 200 g

Akcija

0,87 ¤

-20 %

Redna cena: 1,09 ¤

40 - 49 99 ¤

50 ¤ in veË

VeË na

tus.si


8

ˇE SVEZ

Dostava rdeËega mesa samo v 12 urah do mesnice Tuπ

iz mesnice

Lastna predelava in priprava sveæega mesa

PiπËanËja prsa brez koæe

Mladi goveji vrat, podpleËje brez kosti • postreæno • cena za 1 kg

odliËna ponudba

• postreæno* ali pakirano • cena za 1 kg

6,59 ¤

odliËna ponudba

Slovensko

Svinjski vrat s kostjo

4,49 ¤

• postreæno • cena za 1 kg

odliËna ponudba

Sir Mu Gaudar

©unka v ovitku • velika • postreæno • Koπaki • cena za 1 kg

Akcija

Fina salama

7,20 ¤

-30 %

odliËna ponudba

Redna cena: 10,29 ¤

POPUST PRI BLAGAJNI

• Straπek • 500 g

2,98 ¤

• 45 % mleËne maπËobe • postreæno • Ljubljanske mlekarne • cena za 1 kg

Akcija

5,99 ¤

-32 %

Redna cena: 8,89 ¤

Kvaliteta, ki si jo zaslužite! PiπËanËja hrenovka brez ovoja

• 100 g

• 210 g

0,72 ¤

Slovensko

1,27 ¤

/kos

/kos

Redna cena: 1,03 ¤/kos

Redna cena: 1,82 ¤/kos

Ptujska posebna dolga

Ptujska posebna

Puranja πunka v mreæi

• 800 g

vakuumsko pakiranje

3,70 ¤

2,93 ¤

/kg

/kos

Redna cena: 5,29 ¤/kg

Redna cena: 4,19 ¤/kos

4,12*¤

/kg

Redna cena: 5,89 ¤/kg

* se popust obraËuna pri blagajni!

PiπËanËja jetrna paπteta

*

3,69 ¤ Slovensko

Slovensko

Pri izdelkih oznaËenih z

Akcija sveæega mesa velja od 24. 6. do 7. 7. 2014. *Postreæno velja v poslovalnicah z mesnico.

Slovensko

Kruh Zlati hlebec • beli • Ërni • Æito • 1 kg • cena za 1 kg

Akcija

2,29 ¤

-21 %

Redna cena: 2,92 ¤

ZA vsak nakup nad 10 EUR

Oglas Delikatesa Tus JUN 2014_133x92-15.indd 1

14.6.16 13:17

i Tudi z nakupciji k izdelkov v a


9

100% slovensko piπËanËje mesto

VeË kot 50 vrst dnevno sveæe pripravljenih slovenskih pakiranih in postreænih mesnih pripravkov

Slovensko

Mleto meπano meso • postreæno • cena za 1 kg Pripravljeno v mesnicah Tuπ.

odliËna ponudba

4,99 ¤

Grill trojËek

PeËen prπut

• sarajevski ËevapËiËi, 2 x 480 g + kajmak, 150 g, GRATIS

• vakuumsko pakirano • postreæno • Kras • cena za 1 kg

odliËna ponudba

7,99 ¤

8,77 ¤ Redna cena: 13,49 ¤

Slovensko

Akcija

-35 % POPUST PRI BLAGAJNI

Slovensko

Alpsko mleko • 3,5 % mleËne maπËobe • Ljubljanske mlekarne •1l

Akcija

-10 % 0,94 ¤ Redna cena: 1,05 ¤

Sadni jogurt • jagoda • borovnica • viπnja gozdni sadeæi • 2,5 % mleËne maπËobe • Mlekarna Celeia • 150 g

0,34 ¤

Akcija

-30 %

1,89 ¤

-28 %

Redna cena: 2,63 ¤

Slovensko

Sladoled Maxim Premium

• dopeka • Pekarna PeËjak • 220 g

Akcija

0,99 ¤

-41 %

Redna cena: 1,69 ¤

10 - 19 99 ¤

Akcija

• Ëokolada z vaniljo • vanilja s Ëokolado • Dr. Oetker • 4 x 125 g

Redna cena: 0,49 ¤

Slovensko

JabolËni burek

Puding Paula

• mandelj • bourbonska vanilja • Ljubljanske mlekarne • 4 x 100 ml

Akcija

2,59 ¤

-13 %

Redna cena: 2,99 ¤

20 - 29 99 ¤

30 - 39 99 ¤

Actimel • veË vrst • Danone • 6 x 100 g

Akcija

1,99 ¤

-23 %

Redna cena: 2,59 ¤

40 - 49 99 ¤

50 ¤ in veË

VeË na

tus.si


10

Spoπtujmo naπe, Slovensko. Kar nam je blizu.

Slovensko

Bio omake • Ëemaæ, 125 g • bazilika, 125 g • Ëemaæ s konopljinimi semeni, 130 g

Akcija bio, presno, brez glutena in vegansko

Slovensko

z ekološke kmetije Biodobro.

-20 % 3,99 ¤ Redna cena: 4,99 ¤ TU© SUPERMARKET

Otroπka hrana »oko • Podravka • 1 kg

Akcija

-15 %

6,05 ¤ Redna cena: 7,14 ¤

Slovensko

Slovensko

Petovarjevo πtajersko olje

Rastlinsko olje

• Oljarna Petovar • 1 l

• Zvijezda • 1 l

Akcija

Akcija

-36 % 2,59 ¤

-40 % 1,46 ¤

Redna cena: 4,09 ¤

Redna cena: 2,44 ¤

Pikant kokoπja paπteta Argeta • 95 g

Akcija

0,89 ¤

-21 %

Redna cena: 1,14 ¤

Poslastica Beef-Stick • z govedino • s puranom • z minerali• Vitakraft • 12 g

Akcija

-33 % 0,39 ¤ Redna cena: 0,59 ¤

Kremni namaz Nutella • Ferrero • 400 g

Akcija

2,34 ¤

-14 %

Redna cena: 2,75 ¤

ZA vsak nakup nad 10 EUR

i Tudi z nakupciji k izdelkov v a


11

priporoËa PijaËa Radenska In • limeta - kiwano • 1,5 l

Kava Barcaffé Classic

Akcija

• mleta • 200 g

Akcija

Izbrane Ëokolade Milka

1,99 ¤

-12 %

• jagoda-jogurt • dvojno polnjena malina • Bubbly, mleËna • Bubbly, bela • 100 g

-23 % 0,64 ¤

Akcija

-15 %

Redna cena: 0,84 ¤

Redna cena: 2,27 ¤

Slovensko

Bio riæevi napitki Lima

Akcija

• 200 ml

-20 %

Pivo Export Pils

Izbrani izdelki blagovne znamke HiPP sok

• alk. 3,5 % vol. • Pivovarna Laπko • 5 + 1 gratis • 6 x 0,5 l

Akcija

Minister za zdravje opozarja: prekomerno pitje alkohola πkoduje zdravju!

-45 %

odliËna ponudba

Slovensko

PijaËa Breskev

Voda Tempel

• Fructal • 1,5 l

• Atlantic • 1,5 l

Akcija

Akcija

-33 % 0,99 ¤

-17 % 0,39 ¤

Redna cena: 1,49 ¤

Redna cena: 0,47 ¤

Slovensko

3,95 ¤

Energijski napitek Monster • vec okusov • 500 ml

0,99 ¤

Akcija

-25 %

Redna cena: 1,32 ¤ Akcija in akcijske cene veljajo od 24.06.2014 do 07.07.2014 v trgovinah in fransizah Tus.

10 - 19 99 ¤

20 - 29 99 ¤

30 - 39 99 ¤

40 - 49 99 ¤

50 ¤ in veË

VeË na

tus.si


12

OdliËna kakovost

OdliËne cene

Slovensko

Pivo Rener • grenivka • alk. 2 % vol. • 0,5 l

Akcija

0,49 ¤

-12 %

Redna cena: 0,56 ¤

OdliËen obËutek

Slovensko

Ledeni Ëaj • breskev • brusnica • gozdni sadeæi • 1,5 l

Akcija

Corn flakes ali Choco Balls

Akcija

0,52 ¤

-18 %

• 1 kg

-12 %

Redna cena: 0,64 ¤

Slovensko

Slovensko

Slovensko

Toast • 500 g

Akcija

0,99 ¤

-16 %

Redna cena: 1,19 ¤

Ljubljanska salama • 400 g

Akcija

2,07 ¤

-20 %

Redna cena: 2,59 ¤

Mesni narezek • 150 g

Akcija

0,63 ¤

-20 %

Redna cena: 0,79 ¤

ZA vsak nakup nad 10 EUR

i Tudi z nakupciji k izdelkov v a


13

Osveæite se s sladoledi Magic

Slovensko

Sladoled Magic • ananas & kokos • pistacija & leπnik • gozdni sadeæi & jogurt • Ëokolada & vanilja • 1000 ml

Akcija

-20 % 1,59 ¤ Redna cena: 1,99 ¤

Korneti Magic • Ëokolada • vanilja • 6 x 65 g

Akcija

1,89 ¤

-29 %

Redna cena: 2,69 ¤

Slovensko

Juhe

Akcija

Testenine polæki 8 • 400 g

Akcija

• zelenjavna z rezanci • kokoπja z rezanci • gobova z jurËki • goveja

-20 %

0,55 ¤

-20 %

Vse omake Tuπ

Akcija

-20 %

Redna cena: 0,69 ¤

PrivoπËite si zdrav obrok z bio izdelki iz linije La Bio Idea, ki so proizvedeni iz ekoloπkih pridelkov, brez vsebnosti GSO, konzervansov, barvil in pesticidov, po tradicionalnih postopkih in v skrbi za okolje s strani skrbno izbranih druæinskih podjetij s tradicijo.

10 - 19 99 ¤

20 - 29 99 ¤

30 - 39 99 ¤

40 - 49 99 ¤

50 ¤ in veË

VeË na

tus.si


14

Slovensko

Toaletni papir Paloma • nogometni motiv • 3-slojni • 10/1

Akcija

1,94 ¤

-35 %

Redna cena: 2,99 ¤

Akcija

4,14 ¤

-24 %

Otroπki πampon Johnson’s • veË vrst • 500 ml

Akcija

3,24 ¤

-30 %

Redna cena: 4,64 ¤

Ariel

• za roËno pomivanje posode • veË vrst • 720/750 ml/1 l

1,79 ¤

Akcija

• praπek, veË vrst, 40 pranj, 2,8 kg • gel, veË vrst, 40 pranj, 2,8 l • kapsule, veË vrst, 32/1

Akcija

MehËalec Lenor • veË vrst • 1,5/2 l

Akcija

-20 %

9,99 ¤

-20 %

3,49 ¤

-26 %

Redna cena: 2,24 ¤

1

• Gentle Whitening • Extra Fresh • 75 ml

Redna cena: 5,49 ¤

Detergent Jar

#

Zobna pasta Parodontax

Redna cena: 12,49 ¤

Redna cena: 4,76 ¤

Izdelek

Oral-B, blagovna znamka zobnih ščetk, ki jo priporoča največ zobozdravnikov po svetu.

»istilo WC Net Baterijska zobna ščetka Oral-B D4

Akcija

10,24 ¤

-25 %

Redna cena: 13,69 ¤

TU© SUPERMARKET

• Ocean Fresh • Lemon Fresh • Mountain Fresh • 750 ml

Akcija

1,55 ¤

-30 %

Insekticidi v spreju Tuπ

Akcija

-20 %

Redna cena: 2,24 ¤

ZA vsak nakup nad 10 EUR

i Tudi z nakupciji k izdelkov v a


15 Zloæljiva leæalna blazina • velikost: 150 x 50 x 2 cm • razliËni motivi

Tuπ klub cena: 6,90 ¤ redna cena: 13,80 ¤

-50 % do

Plavalna deska

Plavalna deska

• dolæina: 89 cm • razliËni morski motivi

• dolæina: 104 cm • razliËni morski motivi

Ne velja v franπiznih prodajalnah.

Ne velja v franπiznih prodajalnah.

redna cena: 9,99 ¤

redna cena: 11,99 ¤

akcijska cena: 7,39 ¤ Akcija

-26 %

Dekliπke dvodelne kopalke Hello Kitty • velikosti: 3-6 let • sestava: 40 % poliamid, 40 % poliester, 20 % elastan

akcijska cena: 9,39 ¤ Akcija

TU© SUPERMARKET

akcijska cena: 7,49 ¤

-21 %

redna cena: 9,99 ¤

-25 %

Akcija

TU© SUPERMARKET

TU© SUPERMARKET

Enodelne kopalke Hello Kitty • velikosti: 3-8 let • sestava: 40 % poliamid, 40 % poliester, 20 % elastan Ne velja v franπiznih prodajalnah.

akcijska cena: 7,49 ¤ redna cena: 9,99 ¤

-25 %

Akcija

TU© hiPERMARKET

»oln Challenger • velikost: 236 x 114 x 41 cm

akcijska cena: 44,99 ¤ redna cena: 71,99 ¤

Akcija

-37 %

TU© hiPERMARKET

Pokrivalo proti toËi • dimenzije: M, L, XL

Fantovske kopalne hlaËe Angry Birds

52,90 ¤ TU© SUPERMARKET

Pokrivalo proti toËi

59,90 ¤

Akcija

TU© SUPERMARKET

ZA CELO POLETJE *Napolni si račun z 10€, vklopi Neomejen internet z ukazom *121*2*4*1# +tipka za klic in do konca poletja neomejeno brskaj po spletu.

10 €* BREZ NAROČNINE IN VEZAVE

K L IM A

PRIPOROČAMO

-25 %

T IZ IR A

Fantovske kopalne hlaËe Cars • velikosti: 3-8 let • sestava: 40 % poliamid, 40 % poliester, 20 % elastan

akcijska cena: 4,99 ¤ redna cena: 6,99 ¤

Akcija

TU© hiPERMARKET

P RO S T

PAKET USB modem Vsebuje: - prednaložen bonus za 24ur surfanja - modem SEW899+ - SIM kartico

akcijska cena: 4,49 ¤ redna cena: 5,99 ¤

• dimenzija: SUV

NEOMEJEN MOBILNI INTERNET

• velikosti: 3-8 let • sestava: 80 % poliamid, 20 % elastan Ne velja v franπiznih prodajalnah.

-28 %

TU© SUPERMARKET

N

OR

HudA Poletna Bowling AKcIjA

39€

10 - 19 99 ¤

20 - 29 99 ¤

30 - 39 99 ¤

Engrotuš d.o.o., Cesta v Trnovlje 10a, 3000 Celje

Akcijsko obdobje traja od 16. 06. do 31. 08. 2014. V tem obdobju si akcijski paket NEOMEJEN INTERNET z ukazom *121*2*4*1# +tipka za klic lahko vklopijo uporabniki predplačniškega paketa Mobilni internet 24ur. Akcija ne velja uporabnike FREE2GO+ tarife. Znotraj akcijskega obdobja se hitrost prenosa podatkov po prenešenih 20 GB omeji na 128 kB/s. Če uporabnik do izteka akcije paketa ne izklopi ročno, se mu s 1. 9. v primeru zadostnega stanja na računu aktivira mesečni internet paket iz redne ponudbe. Mesečna zakupnina rednega mesečnega internet paketa je 15 EUR, po prenešenih 10 GB prenosa podatkov pa se hitrost omeji na 128 kB/s. Vklop in izklop dodatnega paketa je brezplačen. Uporabnik si akcijski ali redni mesečni paket lahko izklopi z ukazom *121*2*4*2# +tipka za klic. Če uporabnik zadnji dan tekočega meseca nima dovolj dobroimetja, se mu paket samodejno izklopi. Ponudba velja za prenos podatkov preko Tušmobilovega GSM/EDGE in UMTS radijskega omrežja, preko dostopne točke APN: internet.tusmobil.si. Najmanjša enota prenosa podatkov je 1 kB. Za uporabo storitve veljajo Posebni pogoji uporabe storitev mobilnega interneta “MOBILNI INTERNET 24 UR”, ki vsebujejo tudi Pravila primerne rabe storitev. Za ostale storitve (SMS, klici in MMS) velja cenik paketa Tušmobil FREE2GO+. Terminalska oprema je prilagojena za uporabo izključno v Tušmobilovem omrežju. Več na www.tusmobil.si, brezplačni tel. št. 080 700 701 in poslovalnicah Tušmobila. Ponudba velja do spremembe ali preklica. Cene vsebujejo DDV. Slike so simbolične. Tušmobil ne odgovarja za morebitne napake v besedilu.

pole tje c elo

Velja VSE DNI V TEDNU! Velja na redno tarifo (akcije se med seboj izključujejo). Akcija velja do 31.8.2014. Več na www.planet-tus.si

40 - 49 99 ¤

50 ¤ in veË

VeË na

tus.si


16

Uæitek je izbrati

Ananas

Breskve ob nakupu 2 kg ali veË, cena za 1 kg Akcija sveæe zelenjave in sadja velja od 24. 6. do 1. 7. 2014.

ˇ E in SOC ˇ NO SVEZ

1,02 ¤

Paprika bela babura

• cena za 1 kg

odliËna ponudba

0,83 ¤

• cena za 1 kg

odliËna ponudba

1,54 ¤

Cena za 1 kg: 1,15 ¤

BuËke

Belo grozdje

0,64 ¤

• cena za 1 kg

odliËna ponudba

• cena za 1 kg

odliËna ponudba

Osvojite æogo in 5000 ¤ D*nar-ja!

Lubenice

1,88 ¤

• cena za 1 kg

odliËna ponudba

0,49 ¤

Z nakupom zabijte gol!

Z nakupom zabijte gol!

1 KOS = 1 GOL

1 KOS = 1 GOL

DO

Za 25 zbranih golov na Tuπ klub kartici vam podarimo æogo in sodelujete v ærebanju za D*nar:

1 x 1000 ¤ 2 x 500 ¤ 12 x 250 ¤

Flips Smoki King Size

Stanje golov lahko preverite na raËunu.

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. VeË na tus.si.

HIPERMARKET Planet Kranj, Planet Koper, Ljubljana BTC, Planet Celje, Planet Maribor, Seæana, Planet Novo mesto, Ljutomer in Grosuplje, Murska Sobota (Bakovska ul.), Maribor Pobreæje in Radvanje

Slovensko

• Original • mandarina • limeta • Rossa • Chinotto • Easy • Droga Kolinska • 1,5 l

Akcija

1,29 ¤ -13 %

0,89 ¤

-21 %

Redna cena: 1,49 ¤

Redna cena: 1,14 ¤

• Soko ©tark • 195 g

Akcija traja od 11. 6. do 20. 7. 2014.

Cockta

SUPERMARKET Murska Sobota (Ledavska ul.), Gornja Radgona, Æalec, ©entilj, Novo mesto (Ul. Slavka Gruma), Polzela, Laπko, Slovenska Bistrica, Rogaπka Slatina, Mozirje, KoËevje, Celje (Ljubljanska ul.), Mengeπ, Kozina, Jesenice, Velenje, Krπko, Ruπe, Dravograd, RaËe, Slovenke Konjice, Prevalje, Vojnik, Lesce, Lucija, Idrija, LJ-ViË, Logatec, Kamnik-Perovo, Muta, Selnica ob Dravi, LJ-Ruski car, Ilirska Bistrica, Mislinja, Oplotnica, Ravne na Koroπkem, ©oπtanj, Koper, Sevnica-Boπtanj, Breæice, MoravËe, Krap, Gorice, Videm, Resman, LjubeËna, ZreËe, PodËetrtek, ©entjur, Kaplja, KEA ©marje, Lendava, Kozje, Lipa, Maja, Ptuj (Osojnikova c.) in vsi Tuπ Hipermarketi.

Akcija

Ponudba izdelkov velja od 24. 6. do 7. 7. 2014 oziroma do odprodaje akcijskih zalog v tem terminu, v naslednjih Tuπ trgovinah in franπizah na obmoËjih: Celje, »eËovlje, Dravograd, Gornja Radgona, Krmelj, Laπko, Lendava, Litija, Ljutomer, Maribor, Meæica, Mislinja, Mozirje, Murska Sobota, Muta, Oplotnica, Ormoæ, PodËetrtek, PoljËane, Polzela, Prevalje, Ptuj, RaËe, Ravne na Koroπkem, Rimske Toplice, Rogaπka Slatina, Ruπe, Selnica ob Dravi, Sevnica, Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, ©entilj, ©marje, ©oπtanj, Velenje, Vojnik, Vransko, Zagorje, ZreËe in Æalec. Posamezna prodajalna ima v ponudbi izdelke v obsegu svojega prodajnega asortimenta. Ponudba izdelkov ne velja v Ekstra Tuπ na Ptuju. Osnova za izraËun viπine popusta so cene po centralnem ceniku podjetja Engrotuπ d.o.o. Redne cene so cene iz centralnega cenika na dan zaËetka veljavnosti akcijskega letaka. Za morebitne napake se opraviËujemo in vas prosimo, da nas pokliËete na brezplaËno telefonsko πtevilko: 080 13 10. Pridræujemo si pravico do sprememb. Blago je na razpolago do dnevne odprodaje zalog, zato si podjetje pridræuje pravico, da ob nepredvideno visokem povpraπevanju po doloËenem izdelku ta izdelek krajπi Ëas v posamezni poslovalnici ne bo na razpolago. Vse slike so simboliËne. Cene so v evrih. Engrotuπ d.o.o., Cesta v Trnovlje 10 a, 3000 Celje. Poπtnina plaËana pri poπti Celje 3102.

Tuš akcija  

http://vsikatalogi.si/tus-katalog

Advertisement