Page 1

A J I C AK

Akcijska ponudba velja od 11. 9. do 23. 9. 2013 oz. do odprodaje akcijskih zalog.

-21% redna cena: 1,26¤

Coca Cola • Original • Zero • 1,5 l

0,

99

-30% redna cena: 3,79¤

PiπËanËja posebna klobasa Poli

• Perutnina Ptuj • 500 g

2,65

KUPON

TOREK 10. 9. 2013 V TRGOVINAH TU©

25%

vrednosti izdelka po izbiri na Tuπ klub kartico

Kupon je unovËljiv za enkratni nakup in velja v torek, 10. 9. 2013, v vseh trgovinah Tuπ in franπiznih prodajalnah. Ne velja v Ekstra Tuπ Ptuj in Tuπ drogerijah. Ob enkratnem nakupu lahko kupec s svojo Tuπ klub kartico uveljavi 1 kupon za 1 izdelek. Kupon ne velja za izdelke v akciji, Tuπ klub izdelke, izdelke iz akcije D*NAR, tobaËne izdelke, Ëasopise, revije, plaËilo poloænic, povratno embalaæo, darilne in mobilne vrednostnice, sreËke in plinske jeklenke. Pri tehtanih izdelkih velja le za koliËine, primerne za gospodinjstva. V primeru obroËnega odplaËevanja kupona ni mogoËe uveljavljati. Ne velja za pravne osebe. Popusti se ne seπtevajo. 25 % od vrednosti izdelka se naloæi na TK kartico kot D*NAR.

Spremljajte nas tudi na

facebook.com/tusslovenija

080 13 10

www.tus.si


Super

30 ¤

Porabite ga po svoje. Grajska salama AVE

Pridobivajte D*NAR na Tuπ klub kartico in z njim plaËujte povsod v Skupini Tuπ. Trgovine in franπize Tuπ

Tuπ drogerije

500

6,75

Za plaËilo: 13,49 ¤

VREDNOSTI NAKUPA SENIORJI VSAKO SREDO PRIDOBITE D*NAR

VREDNOSTI NAKUPA

VREDNOSTI NAKUPA

11 %

PRVE 4 MESECE PRIDOBITE D*NAR

25 %

11 %

Tuπ zabava

OSNOVNE MESE»NE NARO»NINE* *VeË na www.tusmobil.si

2%

Za plaËilo: 4,49 ¤

OSLARIJA PRIDOBITE D*NAR

50 %

ORGANIZACIJE ROJSTNEGA DNE

Nektar Frupi

VeË informacij na naπih prodajnih mestih in na spletni strani www.dnar.si.

na Tuπ klub kartico

• z grahom • Bolton • 2 x 160 g

na Tuπ klub kartico

10 %

NA URO

45%

Tuna Rio Mare

Za plaËilo: 7,29 ¤

2,16

OB NAKUPU SLA©»IC

BILJARD PON - SRE PRIDOBITE D*NAR

VREDNOSTI NAKUPA

na Tuπ klub kartico

ˆME DE LA CRE PRIDOBITE D*NAR

10 ¤

PRIDOBITE D*NAR

PiπËanËji medaljoni

• zamrznjeno • Perutnina Ptuj • 750 g

3,00

Tuπ zabava

BOWLING PON - SRE PRIDOBITE D*NAR

2

• postreæno • Kras • cena za 1 kg

Tuπmobil

SENIORJI VSAKO SREDO PRIDOBITE D*NAR

• kakav, 350 g • kokos, 360 g

Za plaËilo: 14,99 ¤

PeËen prπut

3%

IZDELKOV PRINA©A D*NAR

Napolitanke Valisa

7,50

na Tuπ klub kartico

PRIDOBITE D*NAR

DO

Ekstra Tuπ Ptuj

• vakuumsko pakirana • cena za 1 kg

na Tuπ klub kartico

Keksi Princeza Original • Koestlin • 230 g

• jabolko • Vital • 1 l

0,56 Za plaËilo: 1,24 ¤

na Tuπ klub kartico

Olje za cvrtje Zvezda • Gea • 1 l

0,55

na Tuπ klub kartico

Jeπprenj

Za plaËilo: 1,09 ¤

1,00

• Mlinotest • 500 g

na Tuπ klub kartico

Za plaËilo: 2,99 ¤

Toaletni papir Paloma Exclusive • beli • 3-slojni • 8/1

0,43

na Tuπ klub kartico

Za plaËilo: 0,95 ¤

1,35

na Tuπ klub kartico

Za plaËilo: 2,69 ¤

3


Akcija sveæega mesa velja od 11. 9. do 17. 9. 2013.

Svezˇe iz ponudbe Grill klobasa • Æerak • 400 g

-30% Pripravljeno v mesnicah Tuπ.

Mleto meπano meso

• postreæno • cena za 1 kg • Velja v TU© SUPERMARKET

redna cena: 2,49¤

4,99

1,74 -30%

-25%

POPUST PRI BLA GAJNI

Svinjska rebra s koæo • postreæno • cena za 1 kg

3,99

PiπËanËje prsi brez koæe • postreæno • cena za 1 kg

redna cena: 9,99¤

4,79

Kuhana mesna slanina

• postreæno • cena za 1 kg

Grill trojËek

• brez drobovine • Tuπ • cena za 1 kg

2,79

redna cena: 6,29¤

7,49

Kajæarska klobasa

• vakuumsko pakirana • Meso Kamnik • cena za 1 kg

POPUST PRI BLA GAJNI

redna cena: 1,79¤

7,79

PiπËanËja posebna klobasa Extra AVE • 500 g

0,98

4,40 -30%

-45%

• pleskavice 480 g, ËevapËiËi 480 g + pleskavice s sirom 480 g GRATIS

PiπËanec za raæenj

POPUST PRI BLA GAJNI

redna cena: 20,99¤

Lokavski delikatesni prπut

• postreæno • Prπutarna Lokev • cena za 1 kg

14,69

SUPER PONUDBA ODLI»NIH IZDELKOV

30% E CENEJ

Poli z vrtninami 500 g

Poli light 500 g Akcija traja od 11. do 23. septembra 2013.

4

Poli s sirom 500 g

-40%

-45%

POPUST PRI BLAG AJNI

Aljaæeva klobasa

• 1/2 • vakuumsko pakirana • cena za 1 kg

redna cena: 10,99¤

6,04

redna cena: 3,24¤

Tirolska klobasa • 400 g

1,94

-20%

-45%

POPUST PRI BLAG AJNI

DomaËi æelodec

• 1/2 • vakuumsko pakiran • cena za 1 kg

redna cena: 11,99¤

9,59

redna cena: 1,00¤

Mesni narezek Prima • 95 g

0,55 5


a zelenjave velj Akcija sadja in 9. 2013 od 11. 9. do 17.

Svezˇe in

SOCˇNO

1,

1,

Belo grozdje • sorta: Uva Italia • cena za 1 kg

Radič • cena za 1 kg

79

38

2,39

Limete • cena za 1 kg

3,39

Česen • pakirano • 500 g

2,69

Mango • cena za 1 kg

0,

Ananas • cena za 1 kg

93

6

1,80

Majniška solata • cena za 1 kg

2,

Krompir Kifličar • pakirano • 1,5 kg

39

4,80

Krompir • poreklo: Avstrija • pakirano • 10 kg

7


NOVO

-15%

za izbrane bio jogurte v steklu 500 g

Brancin

• 300/400 g • iz Jadranskega morja • Brumec • cena za 1 kg

Velja v TU© SUPERMARKET

8,

29

-43%

-35% Sardele

• postreæno • zamrznjeno • Kvibo • cena za 1 kg

2,39

Severnoafriπki Ëopovec, file • postreæno • GoriËar • cena za 1 kg

-26% Morski sadeæi

• zamrznjeno • Tuπ • 1 kg

4,

Sladoled Leone Elite

• jogurt-gozdni sadeæi • leπnik • amarena • malaga • zamrznjeno • Incom • 1000 ml

2,

63

Margarina Lätta • 250 g

8

1,16

Margarina Rama

1,30

Tortelini s sirom • Mlinotest • 250 g

-20% TekoËi sadni jogurt

• malina-jagoda • ananas-kokos • pomaranËa-mango • 1,5 % mleËne maπËobe • Mlekarna Celeia • 500 g

1,09 -26%

redna cena: 1,06¤

-20%

redna cena: 1,64¤

• za peko • 500 g

5,

99

redna cena: 2,99¤

0,84

Sir Camembert/sir Brie • Kaserei • 125 g

2,19

SUPER PONUDBA ODLI»NIH IZDELKOV

-20%

redna cena: 1,38¤

• postreæno • Mlekarna Celeia • cena za 1 kg

redna cena: 4,83¤

SUPER PONUDBA ODLI»NIH IZDELKOV

-15%

Sir Luka

-45%

redna cena: 6,79¤

99

8,79

redna cena: 1,93¤

redna cena: 9,29¤

-24%

redna cena: 1,55¤

Margarina Becel • 250 g

1,23

Hellmann’s

• majoneza, 240 g • tatarska omaka, 233 g

1,76

redna cena: 1,44¤

Piπkoti Mulino Bianco Tarallucci • 400 g

1,09

-25% Piπkoti Mulino Bianco Baiocchi • leπnik-kakav • 250 g

redna cena: 2,14¤

1,59

-17% Grisini Mulino Bianco Raggianti • z oljËnim oljem • 230 g

redna cena: 1,92¤

1,59

-15% Polnozrnati prepeËenec Mulino Bianco Le Integrali • 315 g

redna cena: 1,65¤

1,39 9


Minister za zdravje opozarja: prekomerno pitje alkohola πkoduje zdravju!

-40%

-16%

redna cena: 1,04¤

redna cena: 2,99¤

Vino Janæevec

• Radgonske gorice • 1 l

2,

49

Jetrna paπteta GavriloviË • 100 g

0,

62

-25% Minister za zdravje opozarja: prekomerno pitje alkohola πkoduje zdravju!

-15%

redna cena: 1,51¤

1,13

Pivo Heineken

• alk. 5 % vol. • 0,5 l

redna cena: 1,87¤

Kruhki Wasa Fibre • Barilla • 230 g

-12%

-21% Fruc

• korenËekpomaranËalimona • Fructal • 1,5 l

0,

78

Kava Barcaffe Classic

• Atlantic Trade • 200 g

1,

99

-20%

-35%

redna cena: 2,27¤

redna cena: 0,99¤

1,58

redna cena: 4,74¤

redna cena: 2,54¤

Zlate juπne kroglice • Æito • 500 g

1,

65

Kitekat

• tunina-zelenjava • perutnina-zelenjava • Mars • 1,8 kg

3,

79

SUPER PONUDBA ODLI»NIH IZDELKOV

-15% za blagovno znamko Ölz

10

11


-25%

Lino je za vas razvil 2 nova izdelka »okolino FIT in »okolino PLUS. Lino »okolino FIT je meπanica instant pπeniËnih kosmiËev s Ëokolado, z vitamini, magnezijem, inulinom in z zmanjπanim deleæem sladkorja za 40 %. Je primeren obrok rekreativnih πportnikov, kakor tudi ostalih ljudi vseh starostnih skupin, ki pazijo na prehrano. Lino »okolino PLUS je meπanica instant pπeniËnih kosmiËev s Ëokolado, zdrobovih kosmiËev, koruznih kosmiËev in hrustljavega riæa s Ëokolado. Æelim vam veliko uæitkov z novima izdelkoma! Vaπ Lino

za ribice in flips Bobi

-20% redna cena: 3,89¤

»okolino Lino

• Plus • Fit • Podravka • 400 g

3,

09

NOVA GRAMATURA

-32%

-16% redna cena: 4,79¤

Rolada

• RogljiËek • 480 g

3,

99

Mini rolada

• vanilja s posipom • Æito Gorenjka • 290 g

redna cena: 2,44¤

• tortice • 400 g

1,89

1,

79

redna cena: 1,69¤

JabolËni burek

• Pekarna PeËjak • 220 g

1,35

-27%

-25%

redna cena: 3,29¤

Bonboni Toffifee • 200 g

12

2,

Væigalo Bio

• za priæiganje ognja v hiπnih in vrtnih kaminih, æarih, ognjiπËih, peËeh na trdo gorivo… • narejeno iz rastlinskih olj - ekoloπko • v celulozni vreËki, katere ni potrebno odpirati, samo priægemo • brez vonja • brez dima • dolgotrajen zmeren plamen; vreËka gori od 8-10 min • varna, enostavna uporaba • pakiranje 24/1 ali 50/1 • Velja v TU© SUPERMARKET

3,99

od

2+1 g r AT i s

SUPER PONUDBA ODLI»NIH IZDELKOV

39

za izbrane Ëokoladne draæeje M&M’s

-20%

-22% Napolitanke Manner

-25%

redna cena: 2,64¤

redna cena: 1,99¤

Bonboni Toffifee • 125 g

1,

49

Tenk Ob nakupu 3 p lA s 1,5 l ali pijače izvirske vode Zala -rooibos 1,5 L, Oaza rdeče grozdje l A sT e n ko p 1 , te ča la p ki n e st 2 pla O.

p r e jm e t e b r e z p

L ač n

Akcija poteka od 01.09.2013 – 30.09.2013 v trgovinah in franšizah Tuš. TUS_Zala_Oaza_RdGr/Caj_2+1 gratis_12_8.indd 1

13

8/13/13 7:20 AM


I K L ZDE I Kakovost po izjemnih cenah.

-15% za marmelade Tuπ 850 g

-45%

za izbrane testenine s korenËkom Tuπ Vi ste izbrali!

Rezultati slepega testiranja med potroπniki potrjujejo, da ste domaËi mareliËni marmeladi Tuπ (850 g) v primerjavi z uveljavljenimi blagovnimi znamkami dodelili 1. mesto! Slepo testiranje je izvedla agencija Promo.fil d.o.o. julija 2013.

-15%

-15% za izbrane Ëokolade Tuπ

redna cena: 3,94¤

Francoski rogljiËki

• z marmelado • zamrznjeno • Tuπ • 1 kg

3,34

redna cena: 0,94¤

Kisla smetana Mileram

• 12 % mleËne maπËobe • Tuπ • 410 g

0,79

Mineralna voda • Tuπ • 1,5 l

14

0,

23

-20%

-12%

redna cena: 0,29¤

Rener

• grenivka • alk. 2,0 % vol. • Tuπ • 0,5 l

0,

Surovo maslo Tuπ • Tuπ • 250 g

1,49

za vreËke za æivila Tuπ

redna cena: 1,15¤

redna cena: 0,56¤

49

redna cena: 1,73¤

-20%

Minister za zdravje opozarja: prekomerno pitje alkohola πkoduje zdravju!

-20%

-13%

-15%

Puranje hrenovke • Tuπ • 210 g

0,91 15


Akcija velja od 12. 9. do 23. 9. 2013.

Z dezele cvetja

MaËeha

• drobnocvetoËe, bogato cvetoËe • cvetoË okras vse od jeseni do prihodnjega poletja • za grobove, okenska korita za zimske zasaditve • Velja v TU© SUPERMARKET

3,

99 Krizantema

• mnogocvetna , drobnocvetoËa • vsestransko uporabna (grede, grob, visoki lonci pred vhodom..) • veË barv • Velja v TU© SUPERMARKET

4,

99

Zemlja za grobove Humko »rnica

Pinus mugo - ruπevje

• zimzelen • zelo odporen, grmiËaste rasti, zelo skromen • za skalnjake, robove gred • Velja v TU© SUPERMARKET

4,

99

Juniperus horizintalis Prince of Wales ali Wiltonii - plazeËi brin

• prekrovne rasti • za zasaditev korit, grobov, skalnjakov… • Velja v TU© SUPERMARKET

• za Ërnenje grobov in gredic • brez umetnega barvila • ne puπËa temnih madeæev • 20 l

5,99

2,

99

»ebulice cvetlic

• izbor tulipanov, krokusov, irisov, muskarijev in okrasnih Ëebul • Velja v TU© SUPERMARKET

1,89

Sadike solate 9/1

Chamaecyparis Sungold - pacipresa

• okrogel iglavec • poveπavi poganjki • poËasi rastoË, zraste do 1 m • Velja v TU© SUPERMARKET

16

5,

99

©opek Vesela jesen

• za hladne in vlaæne dni • v sebi zdruæuje energijo oranæne in rdeËe barve, ki v prostor vnesejo pozitivno enegijo

3,49

Ljubljanska ledenka: slovenska krhkolistna solata, ki dobro prenaπa vroËino in gre pozno v cvet. Glavice so velike in trde. Primerna je za pomladansko, poletno in jesensko pridelavo. Posavka: zimska krhkolistna solata, oblikuje zelene hrustljave glavice. Za boljπo prezimitev jo pokrijemo z agrokopreno. Ima zelo izrazit in dober okus. • Velja v TU© SUPERMARKET

1,69

Sadike Motovilca ÆliËar 9/1

Je slovenska avtohtona sorta, ki oblikuje srednje velike rozete z ovalnimi listi, ki imajo navzgor zavihan rob - kot ælica. OdliËno prezimi. • Velja v TU© SUPERMARKET

1,69 17


Super

Super

30 ¤

30 ¤

TAKOJ

% 0 -5 do

1

49

Osveæilec Bref Duoaktiv • refil • veË vrst • 2 x 60 ml

Redna cena:

299

TAKOJ

-50 % do

1

59

Taft

• pena za lase, veË vrst, 200 ml • lak za lase, veË vrst, 250 ml • sprej za lase, 150 ml

Redna cena:

-30% • veË odtenkov

4,

79

Damski vloæki Always

• ultra duo, veË vrst • πËitniki 44/1, 48/1, 50/1, 54/1, 70/1

2,

18

-20%

69

Faks F8

• veË vrst • 100 ml

4,

59

4,

34

-26%

-25%

redna cena: 7,99¤

• Superaktiv • Aquamarine • 3 kg

-35%

redna cena: 5,79¤

Losjon po britju Axe

3,19

redna cena: 6,69¤

Krema Afrodita Kamilica Sensitive • vlaæilna • hranljiva • 50 ml

4,34

SUPER PONUDBA ODLI»NIH IZDELKOV

-45%

redna cena: 2,19¤

1,59

• losjon • mleko •250 ml

redna cena: 2,99¤

-27% • fashion • love • happiness • 1 l

Nivea Body In-Shower

319

SUPER PONUDBA ODLI»NIH IZDELKOV

MehËalec Ornel Inspiration

redna cena: 3,99¤

-10%

redna cena: 6,89¤

Barva za lase Brillance

-20%

redna cena: 1,49¤

»istilo Arf Cream

• veË vrst • 500 ml

1,11

redna cena: 1,08¤

Detergent Spin

• veË vrst • 500 ml

0,79

redna cena: 2,39¤

RazmaπËevalec Spin

• Lemon • Eucaliptus Fresh • 500 ml

1,54

-40%

-25%

-35%

redna cena: 2,09¤

»istilo Stelex

• z razprπilko • veË vrst • 750 ml

1,55

Duel

• detergent, dve vrsti, 3 l • pralni praπek, veË vrst, 4 kg

redna cena: 10,49¤

6,29 19


-30% redna cena: 3,09¤

Obeπanka Raid proti tekstilnim moljem

• lavanda • cedra • 2/1

2,14 Uspešen zakljucek enajstega leta Tuševega dobrodelnega projekta Pricarajmo nasmeh

TAKOJ

-50 % do

Omelo Vileda DuActiva • z dræalom

5

-40%

29

Redna cena:

redna cena: 3,64¤

»istilo WC Net Energy

1059

• za odtoke • 1 l

-40% • 50 m/30 cm

Prva skupina je letovanje zaËela æe konec junija, preostale πtiri skupine otrok iz vseh koncev Slovenije pa so se zvrstile v avgustu. Otroci so poleg zabave in brezskrbnega druæenja z letovanja odnesli tudi nova znanja in veπËine, za katere so poskrbeli prijazni vzgojitelji in animatorji, ter trajna prijateljstva, ki se tkejo ob morskih doæivetjih. Letos so se na letovanju lotili tudi vrtnarjenja, saj smo v Tuπu poskrbeli za pravi Tuπev slovenski vrt, ki so ga zasadili otroci iz prve skupine, ob skrbi in negi, ki je otrokom v naslednjih skupinah πe popestrila æe tako bogat program, pa se je zadnja skupina otrok æe lahko veselila prvih pridelkov. Otroke, ki æe enajsto leto zapored s Tuπem letujejo na Debelem rtiËu, na podlagi objektivnih kriterijev izbere RdeËi kriæ Slovenije iz socialno ogroæenih druæin iz vseh slovenskih regij. Izbira je vsako leto teæja, saj so socialne stiske v Sloveniji vse hujπe, vse veË pa je tudi otrok, ki se poletnih doæivetij na morju ne morejo veseliti. V Tuπu kot odgovornem slovenskem trgovcu tako nadaljujemo s πirjenjem pozitivnih zgledov, ki so v Ëasu, ko po zadnjih podatkih StatistiËnega urada v Sloveniji na pragu revπËine æivi æe skoraj 400.000 ljudi, πe kako potrebni. V vseh teh letih nam je uspelo ustvariti za manjπe mesto priËaranih nasmehov, kar je izjemna popotnica mladim na poti v prihodnost.

-32%

redna cena: 4,89¤

Alu folija Alufix

2,15

V letoπnjem enajstem letu projekta PriËarajmo nasmeh smo poletje znova polepπali 500 otrokom iz vse Slovenije, πtevilo otrok, ki smo jih v zadnjih enajstih letih popeljali na morje, pa se je tako povzpelo æe na 5.600, kar je πtevilka, na katero smo v Tuπu izjemno ponosni.

redna cena: 2,94¤

2,89

Elektronska sveËa Vestina • gorljivost 40 dni

1,99

SUPER PONUDBA ODLI»NIH IZDELKOV

Hvala vam, zvesti kupci, da ste tudi s svojimi nakupi pomagali pricarati nasmehe!

Hvala vsem, ki ste otrokom omogoËili nepozabne poËitnice:

-30% Zobna pasta Signal

• White Now • White Now Ice Cool Mint • Expert Protection White • 75 ml

20

-26%

redna cena: 2,64¤

1,84

-26%

redna cena: 3,89¤

Dove

• losjon za telo, veË vrst • mleko za telo • 250 ml

2,84

redna cena: 2,29¤

Gel za prhanje Dove

• veË vrst • 250 ml

1,69

-26% Dove

• dezodorant, veË vrst, 150 ml • roll-on, veË vrst, 50 ml • stick, veË vrst, 40/50 ml

redna cena: 2,99¤

2,19

Medijski sponzorji:

21


NOVO

Slovenske mesne dobrote

Slovenske dobrote s slovenskega podezˇelja odslej v ponudbi trgovin Tusˇ* *Samo v Tuπ hipermarketih in supermarketih.

Izdelujejo jih izbrani pridelovalci, ki lahko zagotavljajo doloËen obseg dobavljivih izdelkov iz 100% slovenskega mesa. Postopki pridelave, predelave in sledljivosti surovin so kontrolirani. Izbirate lahko med tradicionalnimi (tradicionalna domaËa klobasa, kraËa, salama, slanina, πunka, vrat in svinjska rebra) in gurmanskimi dobrotami (Gurmanska salama, ovita v svinjsko ribico in Gurmanska budjolca).

Slovensko sadje in zelenjava Velja od 11. 9. do 17. 9. 2013

od

Slovenske dobrote ste lahko ekskluzivno preizkusili na sejmu AGRA. Hvala veË kot 10.000 obiskovalcem, ki ste pohvalili njihov izvrsten okus in podprli trud slovenskih lokalnih pridelovalcev.

Slovenske mlecˇne dobrote

Rdecˇa pesa z Dravskega polja

0,64 €

0,67 €

Kmetija se predstavi Na kmetiji Ivana Kelenca slovimo po pridelavi zelenjave na naravi prijazen naËin. Pridelki, kot so solata, radiË, zelena, Ërna redkev, kumare, por, rdeËe in rumeno korenje ..., so skrbno pridelani in sveæi pripeljani v Tuπ.

1,99 €

Gurmanski Goricˇki naravni jogurt, 500 ml

Pomembno: Na embalaæi preverite poreklo pridelave sadja in zelenjave ter dobavitelja. KoliËina izdelkov je omejena, ker je odvisna od letnega Ëasa in koliËine pridelave.

Slovenski domacˇi kruh iz krusˇne pecˇi

Slovenske sadike in semena

DomaËi tradicionalni in gurmanski kruh iz moke slovenskih æit je peËen v kruπni peËi. Novosti v ponudbi so: Ajdov kruh iz tatarske ajde, Pisani kruh iz pire, koruzne moke in ajde ter Koruzni in Pirin hlebËek.

Slovenske sadike in semena so prilagojena slovenskemu okolju. Zdrava prehrana se zaËne s pravim semenom in sadikami, zato jih v prihodnosti æelimo ponuditi Ëim veË za slovenske vrtiËke.

Domacˇi tradicionalni hlebcˇki, 500 g

od 22

Rdecˇe in rumeno korenje, Kmetija Kelenc

4,39 €

Gurmanski Goricˇki sadni jogurt z domacˇo marmelado iz vinogradnisˇke breskve ali aronije in jabolk, 500 ml

od

9,89 €

ˇ ebula, C Kmetija Sobocˇan, pakirano, 10 kg

MleËne dobrote so roËno izdelane iz polnomastnega in nehomogeniziranega mleka krav, ki se pasejo po Parku GoriËko. Razvajajte se z okusi navadnega jogurta ali jogurta z domaËo marmelado iz vinogradniπkih breskev, aronije in jabolk.

1,59 €

Tradicionalna klobasa cena za 1 kg

2,23 €

Sadike slovenskih sort • ljubljanska ledenka • posavka • motovilec zˇlicˇar

1,69 €

Zainteresirane poslovne partnerje vabimo, da tudi vi postanete naπ partner pri veËji samooskrbi s slovenskimi izdelki. Ponudbo za sodelovanje poπljite na info@tus.si. 23


Da bo v kopalnici u dobno in prijetno

Kopalniπka preproga

• vel.: 50 x 70 cm • 100 % bombaæ • izjemna mehkoba • odliËna vpojnost • moderen motiv • veË barv

4,

49

Kopalniπki dodatki

• veË oblik: dræalo za milo, dræalo okroglo, dræalo wc papirja • material: inox • Velja v TU© SUPERMARKET

3,

od

99

Kuhinjska armatura

• pipa za umivalnik • pipa za pomivalno korito • visoka pipa za pomivalno korito • garancija: 24 mesecev • Velja v TU© SUPERMARKET

14,99

od

Suπilnik las SHD 6600

BrisaËa

• 50 x 100 cm • 100 % bombaæ • gramatura: 420g/m2

• vhodna moË 2000 W • 3 nastavitve temperature • 2 nastavitvi hitrosti • nastavek za pihanje zraka • z gumo obdan zadnji del roËaja • stikalo za hladen zrak • Velja v TU© SUPERMARKET

-30%

2,

00

9,

49

redna cena: 9,99¤

Protidrsni tekaË

• velikost: 180 x 65 cm • veË barv in motivov • Velja v TU© SUPERMARKET

6,

99

-50% redna cena: 4,99¤

Obeπalniki 8/1

• material: plastika • veË barv

2,49 -34%

Obeπalnik za na vrata

• material: inox • Velja v TU© SUPERMARKET

24

1,

99

redna cena: 9,99¤

Protidrsna podloga

• vel.: cca 57x34 cm • veË barv: bela, modra • Velja v TU© HIPERMARKET

6,

59

Izdelki oznaËeni z oznako TU© HIPERMARKET in TU© SUPERMARKET veljajo za izbrane poslovalnice, navedene na zadnji strani kataloga.

Ravnalnik Las Sencor SHI 110 GD Striænik Sencor SHP 2115 SL

• rezila jeklo • nastavitev dolæine 3 -12 mm • napajanje: elektriËno omreæje • priloæeni 4 nastavki za razliËne dolæine striæenja (3 6 -9 in 12 mm) • zanka za obeπanje • Velja v TU© SUPERMARKET

7,99

• Tourmaline tehnologija v kombinaciji s keramiko omogoËa laæje drsenje ravnalne povrπine skozi lase • temperatura 200°C • PTC tehnologija za hitro segrevanje ravnalne povrπine • LED indikator delovanja • gibljiv kabel za 360° • Velja v TU© SUPERMARKET

5,49 25


Za pripravo dobrot v toplem domu Garancija

5 let

Energijski razred

A-10%

60 cm

85 cm

ElektriËni kalorifer Iskra FH-303

Kombinirani πtedilnik Gorenje K63120BW0

3 x plin, 1 x elektrika • varovani plinski gorilniki • konvencionalna peËica - 70 l • SuperSize, najveËja uporabna povrπina peËenja • HomeMADE® oblika peËice, oblikovana po zgledu kruπne peËi • notranjost peËice prevleËena z EcoClean emajlom • variabilni gril • dvojna steklena peËniπka vrata z enojno refleksijo (CompactDoor) • Velja v TU© HIPERMARKET

399,90

Pokrov elektriËne ploπËe πtedilnika

• vel.: 16 cm, 20 cm • veË barv • Velja v TU© HIPERMARKET

• moË: 1000/2000 W • 2 toplotni nastavitvi • nastavljiv termostat • varovalo proti pregretju • æica z grelnim elementom • indikator vklopa • potezna vrvica za vklop • IP zaπËita • Velja v TU© SUPERMARKET

7,99

23,99

od

KvarËni grelnik Iskra NSB-80Y4

KlasiËni væigalnik

• 27 cm • moænost ponovnega polnjenja • Velja v TU© SUPERMARKET

• moË: 400/800 W • 2 æarnici • enakomerno gretje • varovalo proti pregretju • varovalo proti prevrnitvi • Velja v TU© SUPERMARKET

1,49

Konvektorski grelnik Iskra

• moË: 750/1250/2000 W • nastavljivi termostat • varovalo proti pregretju • varovalo proti prevrnitvi • priroËni nosilni roËaji • indikator vklopa • samostojeË • Velja v TU© SUPERMARKET

18,99

7,99 Oljni radiator NRD 2000F

ElektriËni kalorifer Iskra FH-15

Kuhinjska tehtnica Sencor SKS 4000

• praktiËna snemljiva posoda • velik LCD zaslon • velike tipke za enostaven nadzor • samodejen izklop, Ëe ni aktivnosti • stehta do najveË 5 kg/natanËnost 1 g • moænost izbire merskih enot (g/ml/oz) • pokazatelj πibke baterije in previsoke teæe

7,

99

Meπalnik s posodo Sencor SHM 5330

• 5 nastavitev hitrosti • stikalo Turbo za najveËjo moË • vrtljiva posoda • roËica za nagibanje • komplet vilic za stepanje, komplet vilic za gnetenje • tiho delovanje • vhodna moË: 300 W • Velja v TU© SUPERMARKET

19,

99

26

RoËni meπalnik SHM 5204

• tih zmogljiv in eleganten • nastavek Turbo za najveËjo moË • komplet vilic za stepanje in gnetenje • 5 nastavitev hitrosti • moË: 200 W

• moË: 1000/2000 W • 2 toplotni nastavitvi • nastavljiv termostat • varovalo proti pregretju • æica z grelnim elementom • indikator vklopa • funkcija gretja in hlajenja • Velja v TU© SUPERMARKET

12,99

10,49

• 30 % bukev, 70 % smreka • kurilna vrednost: 19,4 MJ/kg • pepel < 0,72% • vlaga < 5 % • 15 kg • Velja v TU© SUPERMARKET

• prostornina 1,5 l • podstavek iz nerjaveËega jekla • zaπËita pred pregrevanjem • srednji prikljuËek z gibljivostjo 360°

9,

Izdelki oznaËeni z oznako TU© HIPERMARKET in TU© SUPERMARKET veljajo za izbrane poslovalnice, navedene na zadnji strani kataloga.

29,99 Peleti Premium

Grelnik vode Sencor SWK 1500

99

• 9 reber • mere reber: 120 X 550 mm • moË: 800 W, 1200 W, 2000 W • zaπËita pred pregravanjem indikacijska luËka • Velja v TU© HIPERMARKET

Briketi

• 100 % bukev • 4300 kcal/kg • pepel < 0,5% • 11,5 kg • Velja v TU© SUPERMARKET

2,79

3,89 27


Gospodinjski pripomoËki

Razigrani in urejeni

Majica 2/1

-32% Likalna deska Viva Smart Express • likalna povrπina 114 x 34 cm • mreæasta metalna osnova, ki prepuπËa paro • nastavljiva viπina do max. 94 cm • Velja v TU© SUPERMARKET

redna cena: 35,49¤

23,99

Majica s 3D motivom

Parni likalnik Sencor SSI 8440

• moË: 2200 W • keramiËna likalna povrπina • funkcija Drip-Stop, ki prepreËuje kapljanje iz likalnika • samodejni izklop (po 8 min, Ëe je v vertikalnem poloæaju in 30 sek., Ëe je v horizontalnem poloæaju) • funkcija ËiπËenja vodnega kamna • prostornina kotliËka: 380 ml

• fantovska Cars, Spiderman • dekliπka - Hello Kitty, Minnie • vel.: 4-10 let • 100 % bombaæ • 3D oËala so priloæena • Velja v TU© SUPERMARKET

14,99

• s sistemom za napenjanje prevleke • optimalna prilagodljivost • veË barv • univerz. vel. za likalne deske πir. 34-42 cm in dol. 114-122 cm • Velja v TU© SUPERMARKET

• dekliπke • fantovske • vel.: 4-14 let • 100 % bombaæ • veË barv • Velja v TU© SUPERMARKET od 18. 9. do 30. 9. 2013

-27%

VeËnamenska koπara Ratan

Koπ za perilo Ratan

9,99

HlaËe trenirka 2/1

7,49 6,69

7,99

5,99

Likalna prevleka Viva Express Perfect fit

• vel.:43 x 34 x 29 cm • barve : bela, rjava • Velja v TU© SUPERMARKET

• fantovska • dekliπka • 4-12 let • 100 % bombaæ • veË barv in motivov • Velja v TU© SUPERMARKET od 18. 9. do 30. 9. 2013

Ne velja v franπiznih prodajalnah.

redna cena: 10,99¤

Stojalo za suπenje perila

• stojeËe, s podaljπki • 20 m skupne suπilne povrπine • Velja v TU© SUPERMARKET

Pajkice 2/1

• vel.: 4-10 let, 100 % bombaæ • veË barv • Velja v TU© SUPERMARKET od 18. 9. do 30. 9. 2013

7,99

7,99 Ne velja v franπiznih prodajalnah.

Leseno raËunalo

• s 100 kroglicami • vel.: 18,5 x 27 x 2,5 cm • Velja v TU© SUPERMARKET

-30%

3,

• Velja v TU© SUPERMARKET

3,

• za otroke od 3 let naprej, do viπine 150 cm (15-36 kg), skupina II, III • testiran po zahtevah standarda ECE R44/04 • veË barv • Velja v TU© HIPERMARKET

49

za izbrane zimske hiπne copate

Kocke Mega Bloks UËimo se abecede/ UËimo se seπtevat

9,99

• vel.: 60 l • barve: bela, rjava • Velja v TU© SUPERMARKET

-33%

Ne velja v franπiznih prodajalnah.

redna cena: 24,79¤

16,

49

28

Igra Spomin dinozavri

Akcija velja od 11. 9. do 23. 9. 2013 oz. do razprodaje zalog in ne velja za izdelke, ki so æe v akciji. Izdelki so oznaËeni z zniæanimi cenami. Ne velja za franπizne prodajalne.

• z motivi vseh vrst dinozavrov, ki so æiveli pred mnogimi leti • priporoËamo od 4 let naprej • Velja v TU© SUPERMARKET

49

Jezdec Mars Freeon

9,99 29


Ponudba velja za člane Tuš kluba pon-pet 8-21 h, sob-ned 9-17 h

Brezplačno za otroka do 12 let

Brezplačno za otroka do 12 let

Terme Lendava

Terme Zreče

Apartmaji Lipov Gaj *** 15. 9. - 25. 10.

1 x polpenzion

-22

samo 96 ¤ 74 ¤ za dva

%

Prihodi vsak dan, bivanje min. 2 dni. Turistična taksa se plača na recepciji.

samo

¤ 74 za 2 cena za dve osebi

15. 9. - 24. 11.

1 x polpenzion

-22

samo 114 ¤ 88 ¤ za dva

%

Prihodi vsak dan, bivanje min. 2 dni. Turistična taksa se plača na recepciji.

samo

¤ 88 za 2 cena za dve osebi

AKCIJA 5 x POL 25. 10. - 13. 11. 380 € 304 € za 2

Brezplačno za otroka do 12 let

Brezplačno za 2 otroka do 12 let

Terme Snovik % -32

že za

¤ 76 za 2 cena za dve osebi

Ankaran

Apartmaji Terme Snovik **** 15. 9. - 25. 10.

Hotel Vital ****

1 x polpenzion samo 104 ¤ 70 ¤ za dva

Prihodi vsak dan, bivanje min. 2 dni. Turistična taksa se plača na recepciji.

samo

¤ 70 za 2 cena za dve osebi

Brezplačno za otroka do 10 let

Vile Adriatic *** 16. 9. - 25. 10. 25. 10. - 13. 11.

1 x polpenzion e jesensk e počitnic

samo 90 ¤ za dva samo 76 ¤ za dva

Prihodi vsak dan, bivanje min. 2 dni. Turistična taksa v ceni.

Brezplačno za otroka do 14 let

GAJBA

PUNA Mošćeniška Draga Hotel Marina **** 21. 9. - 28. 9. 28. 9. - 12. 10. Prihodi vsak dan, bivanje min. 2 dni. Turistična taksa v ceni.

Novigrad

1 x polpenzion s pijačo pri večerji

-17

%

PIVA

samo 102 ¤ 90 ¤ za dva samo 90 ¤ 74 ¤ za dva že za

Hotel Laguna ***

1 x polpenzion s pijačo pri večerji

29. 9. - 10. 11.

e jesensk e počitnic

Prihodi vsak dan, bivanje min. 2 dni. Turistična taksa v ceni.

74 za 2 cena za dve osebi ¤

samo

samo 64 ¤ za dva samo

64 za 2 cena za dve osebi ¤

DJOMLA KS

DISCO PLANET KRANJ

DISCO PLANET CELJE

20. 9. 2013 21. 9. 2013

DISCO PLANET MARIBOR DISCO PLANET KOPER

13. 9. 2013

14. 9. 2013

samo

¤ 250 za 2 cena za dve osebi

¤ 280 za 2 cena za dve osebi

Philipp Ray & ViKtoriya Benasi International DJ Duo

Boromejski otoki, Milano Odhoda: 19. 10., 2. 11.

2 dni samo 275 ¤ 250 ¤ za dva

Prevoz z udobnim turističnim avtobusom, 1 x polpenzion v hotelu ***, izlet z ladjico na otok, vstopnina v 3 gradove, zunanji ogledi po programu. Vstopna mesta: Maribor, Celje, Ljubljana. Najmanjše število potnikov: 45.

Obiranje mandarin Odhodi: 4. 10., 11. 10., 18. 10.

3 dni samo 310 ¤ 280 ¤ za dva

Prevoz z udobnim turističnim avtobusom, 1 x zajtrk, nastanitev v dvoposteljnih sobah v hotelu ***, 1 x polpenzion, obiranje mandarin s piknikom, vožnja s »trupicami«, 2 kg mandarin. Vstopna mesta: MB, CE, LJ. Min. št. potnikov: 45.

Cene v evrih za dve osebi v dvoposteljni sobi (razen, kjer je drugače označeno). • Popusti za otroke veljajo v sobi z dvema odraslima. • Ponudbe veljajo do zasedbe prostih mest. • Objavljeni so krajši povzetki potovanj. Splošni pogoji in podrobnejši opisi so objavljeni na tuspotovanja.si • Ob rezervaciji zaračunavamo prijavnino v višini 15 €. • Splošni pogoji so sestavni del ponudbe. Prodaja: Icar d.o.o., Maribor.

30

www.ray-benasi.com

DADO POLUMENTA DISCO PLANET KRANJ

DISCO PLANET KOPER

27. 9. 2013 28. 9. 2013 NAPOVEDNIK ZA NAJBOLJ VROÈE ZABAVE NA DISCO PLANETU!

DISCO PLANET MARIBOR

21. 9. 2013 Več informacij na: www.planet-tus.si

31


Æe porabljate

? Preverite stanje na vsakem raËunu: D*NAR lahko porabite za svoje nakupe kjerkoli v Skupini Tuπ: 1. TRGOVINA: trgovine in franπize Tuπ, Ekstra Tuπ 2. DROGERIJA 3. TELEFONIJA: Tuπmobil 4. ZABAVA: bowling in biljard Planet Tuπ, Planet bar, slaπËiËarna De la Crême, otroπki kotiËek Oslarija VeË na www.dnar.si ali 080 13 10.

14,90

paket najbližji 1500 1500 min

znotraj omrežja

1500 min

v ostala omrežja

1500 sporočil

1500

prenosa podatkov

Tudi za s.p. in podjetja

Samo še do konca oktobra

Akcija za dopolnitev naročniškega paketa z dodatnimi vsebinami najbližji 1500 traja od 6. 9. 2013 do 30. 10. 2013 in velja ob hkratni sklenitvi aneksa za razširjeni paket/razširjeni paket z Opcijo ali aneksom za popust za 24 mesecev. Veljavnost dopolnjenega paketa je 24 mesecev od sklenitve ustreznega aneksa. Za prehod med naročniškimi razmerji v primeru vezave veljajo pravila, objavljena na http://tusmobil.si/pomoc-in-informacije/prehodi-med-paketi.html, v primeru dopolnitve za obstoječe naročnike paketa NAJBLIŽJI z aktivnim aneksom za razširjeni paket/razširjeni paket z Opcijo pa se obračuna strošek prehoda na akcijsko ponudbo v višini 40 EUR. Vključene in v okviru akcije dodane količine storitev veljajo v radijskem omrežju Tušmobila (prikaz omrežja: Tusmobil) storitve opravljene iz radijskega omrežja ponudnika nacionalnega gostovanja (prikaz omrežja: Tusmobil Mobitel ali znak za gostovanje) in storitve po porabi vključenih količin v radijskem omrežju Tušmobila pa se obračunajo dodatno po Ceniku. Vključene vsebine oz. storitve ne obsegajo prenosa podatkov v omrežju ponudnika nacionalnega gostovanja, klicev na posebne in komercialne številke, klicev v tujino in odhodnih in dohodnih klicev v tujini, pošiljanja SMS v tujini ali v tujino ali pošiljanje SMS v donatorske ali komercialne namene. Strošek priključnine je 12 EUR. Vse cene vključujejo DDV. Več informacij v Ceniku, na www.tusmobil.si, na brezplačni številki 080 700 700 ter v vseh poslovalnicah Tušmobila.

HIPERMARKET

Planet Kranj, Planet Koper, Ljubljana BTC, Planet Celje, Planet Maribor, Seæana, Planet Novo mesto, Ljutomer in Grosuplje, Murska Sobota (Bakovska ul.), Maribor Pobreæje in Radvanje.

SUPERMARKET

Murska Sobota (Lendavska ul.), Gornja Radgona, Æalec, ©entilj, Novo mesto (Ul. Slavka Gruma), Polzela, Laπko, Slovenska Bistrica, Rogaπka Slatina, Mozirje, KoËevje, Celje (Ljubljanska ul.), Mengeπ, Kozina, Jesenice, Velenje, Krπko, Ruπe, Dravograd, RaËe, Slovenke Konjice, Prevalje, Vojnik, Lesce, Lucija, Idrija, LJ-ViË, Logatec, Kamnik-Perovo, Muta, Selnica ob Dravi, LJ-Ruski car, Ilirska Bistrica, Mislinja, Oplotnica, Ravne na Koroπkem, ©oπtanj, Koper, Sevnica-Boπtanj, Breæice, MoravËe, Krap, Gorice, Videm, Resman, LjubeËna, ZreËe, PodËetrtek, ©entjur, Kaplja, ©traus, Lendava, Kozje, Lipa, Maja, Ptuj (Osojnikova c.).

Ponudba izdelkov velja od 11. 9. do 23. 9. 2013 oziroma do odprodaje akcijskih zalog v tem terminu, v naslednjih Tuπ trgovinah in franπizah na obmoËjih: Celje, »eËovlje, Dravograd, Gornja Radgona, Krmelj, Laπko, Lendava, Litija, Ljutomer, Maribor, Meæica, Mislinja, Mozirje, Murska Sobota, Muta, Oplotnica, Ormoæ, PodËetrtek, PoljËane, Polzela, Prevalje, Ptuj, RaËe, Ravne na Koroπkem, Rimske Toplice, Rogaπka Slatina, Ruπe, Selnica ob Dravi, Sevnica, Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, ©entilj, ©marje, ©oπtanj, Velenje, Vojnik, Vransko, Zagorje, ZreËe in Æalec. Ponudba sadja in zelenjave velja od 11. 9. do 17. 9. 2013 oziroma do odprodaje akcijskih zalog v tem terminu. Posamezna prodajalna ima v ponudbi izdelke v obsegu svojega prodajnega asortimenta. Ponudba izdelkov ne velja v Ekstra Tuπ na Ptuju. Osnova za izraËun viπine popusta so cene po centralnem ceniku podjetja Engrotuπ d.d. Redne cene so cene iz centralnega cenika na dan zaËetka veljavnosti akcijskega letaka. Za morebitne napake se opraviËujemo in vas prosimo, da nas pokliËete na brezplaËno telefonsko πtevilko: 080 13 10. Pridræujemo si pravico do sprememb. Blago je na razpolago do dnevne odprodaje zalog, zato si podjetje pridræuje pravico, da ob nepredvideno visokem povpraπevanju po doloËenem izdelku ta izdelek krajπi Ëas v posamezni poslovalnici ne bo na razpolago. 32Vse slike so simboliËne. Cene so v evrih. Engrotuπ d.d., Cesta v Trnovlje 10a, 3000 Celje. Poπtnina plaËana pri poπti Celje 3102. 35/13

Tuš katalog živila do 23.9.2013.  
Tuš katalog živila do 23.9.2013.  

http://vsikatalogi.si/tus-katalog

Advertisement