Presentatiegids VSCO'61 2020-2021

Page 1

VSCO’61 PRESENTATIEGIDS SEIZOEN 2020-2021

Nieuwe hoofdtrainer op DE HEUGHTE

Meer dan een VOETBALVELD

DE POORTWACHTERS

van het sportpark

DE KANTINE

ons tweede thuisVoorwoord

Bij ons op De Heughte

N

a een zeldzaam lange

kantine voelt meer thuis dan de onze en

lange geschiedenis. Maar ook als gastheer

onderbreking staan we

waar vind je zulke medische voorzieningen?

van diverse evenementen bieden we plaats

aan de start van een

Waar vind je kunstgras-, natuurgras- en

aan de samenleving. Want dat is bij uitstek

nieuw voetbalseizoen.

hybridevoetbalvelden? Maar bovenal, waar

de bestemming van het sportpark: elkaar

We zijn weer welkom op

vind je mensen die zo van VSCO’61 houden,

ontmoeten. Ik wens ons veel sportieve en

De Heughte! De plek die voor velen voelt als

zich zo voor VSCO’61 inzetten of zo van hun

mooie ontmoetingen!

thuis was maandenlang verboden terrein.

lievelingsplekjes op De Heughte genieten als

Juist in die maanden werkten we als redactie

op ons sportpark?

Samen in beweging

aan dit magazine met als thema datzelfde

Bij deze wil ik iedereen die zijn steentje

sportpark. Gelegen aan de Zwarteweg in het

Een plek in ontwikkeling

heeft bijgedragen aan alweer de 22e uitgave

oer-Hollandse kerkdorp Oosterwolde, waar de

In 2021 viert VSCO’61 haar zestigste

van onze presentatiegids bedanken. De

Kanaries in geel en zwart hun vleugels uitslaan.

verjaardag. Zoals de vereniging kent ook het

redacteuren die met liefde voor de club de

sportpark z’n geschiedenis. Van woelig weiland

pen pakten, de sponsoren die dit magazine

Geen sportpark als de onze

tot een accommodatie waar duurzaamheid

financieel mogelijk maken, de professionals

De Heughte is de letterlijke grond onder onze

en innovatie hoog in het vaandel staan. Zoals

die met hun beelden en vormgeving onze

voeten. Gras dat met witte lijnen een functie

de vereniging zich ontwikkelt, zo groeit het

vereniging dit echte gezicht geven en de

kreeg, een kantine vol verhalen en kleedkamers

sportpark met haar mee. Ze gaan hand in

bezorgers die ervoor gezorgd hebben dat dit

vol voetbalhumor. Zulke sportparken vind je

hand en kunnen niet zonder elkaar. Samen

magazine vanaf ons sportpark is verspreid.

over de hele wereld, maar je vindt er geen

blijven ze volop in beweging!

Bedankt! n

Voor iedereen

Veel leesplezier,

eentje zoals de onze. Nergens vind je zo’n toegangspoort als

Bij ons op De Heughte is er plek voor

op De Heughte, nergens zijn er zoveel en

iedereen. Tegenstanders voelen zich er

Ruben Buijserd

zo goed verzorgde sponsorborden, geen

welkom. Het vrouwenvoetbal kent al een

Voorzitter Presentatiegidscommissie

Pascal Jeroen

Jan

Alex

Martijn

Ruben

Lammert

Maria

Erik

Rinze

Presentatiegids 2020-2021 | VSCO’61

1


67

De poortwachters

van sportpark De Heughte

58

INHOUD

Één-tweetje in de dug-out

Zo moeder,

18

ZO DOCHTER

44

HULDE AAN DE MATERIAALMAN

2

Presentatiegids 2020-2021 | VSCO’61


DE KANTINE

70

SY NO NIE M VO OR VER BR OE DER ING

En verder... 1

Voorwoord

37-40

Selectie en Technische Staf

6

Bestuur

46

Competitie- en Bekerindeling

10

Hoofdtrainer

51

Lievelingsplekjes

25

Gouden Kanaries

54

Sponsoring

27

Duurzaamheid

61

Sportpark in detail

28

Massage en fitness

65

Meiden waar muziek in zit

32

Jeugd

75

Evenementen

34

Onderhoud

76

Colofon

14 22

GHTE SPORTPARK DE HEUhe en

Beter een goede buur dan een verre vriend

door de jaren

Presentatiegids 2020-2021 | VSCO’61

3


Robbertsmatenstraat 17 8081 HL Elburg T 0525 62 1414 F 0525 62 2209 M 06 2250 8593 E info@vanzon-arbeidsbemiddeling.nl


infra & recycling

In december bestaat Van Werven 75 jaar! Wij nemen je mee door de geschiedenis van ons Oldebroekse familiebedrijf.

1945

1950

1960

1970

Oprichting eenmanszaak

Dienstverlener grondverzet

Dienstverlener bouw

Dienstverlener transport

2013

2006

1990

1980

Ouderkerk aan de Amstel

Kunststofrecycling

Groenrecycling

Afvalrecycling

2020: 75 jaar Van Werven Van een eenmanszaak groeide Van Werven uit tot een bedrijf met zo’n 500 medewerkers. Veel veranderde, maar ook veel bleef hetzelfde. Nog altijd werken we elke dag aan Êchte oplossingen. Zo begonnen we in april 2020 met de aanleg van ons windmolenpark in Hattemerbroek.


Bestuur

Voltallig bestuur op weg naar diamanten jubileum Het seizoen 2020-2021 is op voorhand bijzonder. Het zestigjarig jubileum nadert. Na het abrupte einde van het vorige seizoen is het afwachten hoe de krachtsverschillen op de velden zullen zijn. Met een nieuwe hoofdtrainer en een handvol versterkingen zal opnieuw voor klassebehoud worden gestreden. Buiten het veld valt op dat het bestuur weer op volle kracht is. Met de toetreding van Sjoerd Kwakkel als bestuurslid Commerciële Zaken is een vacature die enige tijd open stond ingevuld. Saillant detail: Sjoerd volgt zijn oudere broer Jarno op, die deze bestuursfunctie als laatste heeft bekleed.

V

oor alle bestuursleden van

weerhoudt hem er niet van zich in te zetten

overheidsmaatregelen”, aldus de

VSCO’61 was het ‘corona-

voor de club. Sjoerd heeft de zaken graag

penningmeester. Ondanks dat er meerdere

tijdperk’ een turbulente

goed op orde en heeft een positief kritische

maanden niet is gevoetbald, blijft de

periode. Het vertrouwde

blik. Ondanks dat het voor veel sponsoren

voetbalvereniging financieel gezien in rustig

contact op het sportpark

een moeilijke tijd is, blijven ze de club trouw:

vaarwater. “De inkomsten die je misloopt van

viel weg: binnen de lijnen, langs het veld,

“De Sponsorcommissie heeft de afgelopen

de kantine zijn een flinke tegenvaller. Maar

in de kantine en in de bestuurskamer. “We

jaren een warme band opgebouwd met de

we hebben als bestuur en als vereniging de

kijken met gemengde gevoelens terug op

sponsoren en ook in de afgelopen maanden

afgelopen jaren goed op onze centen gelet

de afgelopen maanden”, vertelt voorzitter

hebben we het contact zo goed als mogelijk

en noodzakelijke reserves opgebouwd. VSCO

Ben Schreurs. “Binnen de vereniging zijn ons

onderhouden. Je bent er voor elkaar in goede

kan wel tegen een stootje.”

enkele leden ontvallen en zijn het moeilijke

en slechte tijden. We hebben wel een paar

tijden geweest voor heel veel leden en

tegenvallers moeten verwerken, zoals het

Vooruit

hun families. Een grote groep sponsoren

annuleren van het Sponsorvoetbaltoernooi”,

Kortom, de blik is het nieuwe seizoen vooral

is geraakt. Sommigen hebben het nog

aldus de jonge bestuurder. “Aan de andere

weer naar voren gericht. Op sportief gebied

steeds moeilijk en zullen daar nog langer

kant hebben we volop energie en ideeën om

kende VSCO’61 vorig seizoen een lastig

last van hebben. Tegelijk ben ik ook trots

onze sponsoren in het nieuwe seizoen te

jaar. Het vlaggenschip stond op de laatste

op de saamhorigheid binnen de vereniging

ontmoeten, en kijken wij uit naar de mooie

plaats, toen de KNVB besloot de competities

en de manier waarop leden elkaar steunen

contactmomenten die er zeker weer zullen

niet af te ronden en geen promotie en

en de club trouw blijven. Ik hoop dat we

komen.”

degradatie toe te passen. VSCO’61 speelt het

die eensgezindheid in het nieuwe seizoen kunnen vasthouden.”

Bestuurslid Voetbalzaken Christiaan

In de afgelopen periode heeft het bestuur de

Bakhuizen is optimistisch over het komende

financiën nauwlettend in de gaten gehouden.

seizoen: “We hebben een ruime selectie

Hoewel het bestuur jong van geest is, is

Onder toeziend oog van penningmeester

samen kunnen stellen. We beschikken over

het belangrijk dat jonge leden ook hun

Ben van Pijkeren is kritisch gekeken naar

jonge, talentvolle spelers. Spelers die zich

bijdrage leveren aan de vereniging. Met de

de inkomsten en uitgaven. “Een aantal

in het eerste elftal kunnen ontwikkelen

komst van twintiger Sjoerd Kwakkel daalt de

investeringen stond al gepland, zoals

maar ook in het tweede elftal, als de stap

gemiddelde leeftijd in het bestuur met enkele

de aanschaf van LED-verlichting op het

nu nog te groot is. Met de terugkeer van

jaren. Een slepende knieblessure houdt hem

hoofdveld. Gelukkig hebben we ook kunnen

een jongen als Thomas van de Kolk staat er

al tweeënhalf jaar aan de kant, maar dat

profiteren van een aantal ondersteunende

een as met de nodige ervaring.” Naast het

Jong

6

‘Zuunig’

aankomende seizoen in de tweede klasse G.

Presentatiegids 2020-2021 | VSCO’61


eerste mannen- en vrouwenelftal zijn er nog

zowel de voetballers als de begeleiding is

negen seniorenelftallen die in september de

het een ingrijpende periode geweest. De

competitie op het veld starten, waaronder

structuur valt weg, er is veel onzekerheid en

een tweede vrouwenelftal. In de zaal zijn drie

ook voorzichtigheid op het moment dat de

teams actief.

maatregelen werden versoepeld: Hoe houd je

“Gezond de toekomst in”

afstand tot de spelers, welke trainingsvormen

levensjaar in. Op weg naar het diamanten

zijn geschikt? Dat soort vragen heeft ons

jubileum, dat de vereniging op gepaste

Voor de jonge spelers van VSCO’61 is de

heel wat uren videobellen gekost.” Hoe heftig

wijze wil vieren. Hoe precies, dat zal dit

voetballoze periode misschien wel het meest

de periode ook was, het nieuwe seizoen

seizoen duidelijk worden. Hoe dan ook zal

ingrijpend geweest. Maandenlang niet met

wordt vol goede moed gestart: “Met twintig

het sportpark volop in ontwikkeling blijven,

je vrienden voetballen op het schoolplein,

jeugdelftallen, waaronder drie meidenteams

zo sluit voorzitter Ben Schreurs af: “Met

de trapveldjes en ook niet op het sportpark.

en natuurlijk de Kanariepietjes belooft het

de nieuwe LED-verlichting langs de velden,

Gelukkig waren zij de eerste Kanaries die

doordeweeks en op zaterdagochtend gezellig

één of meerdere hybride voetbalvelden

hun vleugels op De Heughte mochten

druk te worden op het sportpark.”

in het vooruitzicht en de installatie van

Jeugd

spreiden vlak voor de zomerstop. Heimen Pap, bestuurslid Voetbalzaken Jeugd, erkent

Diamant

dat het geen makkelijke periode was: “Voor

En zo gaat de vereniging haar zestigste

zonnepanelen die gepland staat, is ons sportpark klaar voor de toekomst. Op naar diamant!” n

V.l.n.r.: Christiaan Bakhuizen, Heimen Pap, Jan Kragt, Ben Schreurs, Rinze Kaatman, Ben van Pijkeren en Sjoerd Kwakkel. Presentatiegids 2020-2021 | VSCO’61

7


Showroom geopend op zaterdagen en op afspraak Zwarteweg 17 Oosterwolde 06-52331638 www.javol.nl

Karpe�en Rolluiken & Screens

Ma�en

Ma

restaurant bootverhuur camping

Ontdek, proef en beleef...

Drontermeerdijk 13

|

8251 PV Dronten

Puur genieten bij strandpaviljoen At Sea. Dè verrassende locatie aan het Drontermeer

|

T 0321 - 31 66 47

|

www.atsea-restaurant.nl


Kom langs in Elburg en laat je inspireren!

620m2 winkelplezier Dames & Heren

Specialist in denim & jeans

Styling advies

www.poort5.nl

Merkkleding

Ruim assortiment

Vischpoortstraat 5-7, Elburg


Voorwoord Presentatiegidscommissie

Borst vooruit, kin omhoog!

se s la k e d e e tw e d w u ie n p o f Met le

in

Toen hij in 2018 aantrad bij VSCO’61 deed hij dat met de wens en ambitie om door te groeien. Na twee seizoenen als assistent-trainer is Stephan Nuesink (46) in het seizoen 2020-2021 de nieuwe hoofdtrainer van VSCO’61. “Ik had direct een goed gevoel bij deze mooie club.” De geboren en getogen Apeldoorner zag dat gevoel bevestigd. “Alle randvoorwaarden zijn in orde en ik waardeer de positiefkritische mentaliteit van deze echte dorpsclub. Er staat een sterke organisatie met realistische verwachtingen.”

| 10

Presentatiegids 2020-2021 | VSCO’61


Hoofdtrainer

A

ls voetballer heeft Stephan een uitgebreid CV. Doorgestroomd vanuit de jeugd van het Apeldoornse WSV haalde hij het eerste elftal. Daarmee legde hij de bijzondere en succesvolle

reis van de derde klasse naar de hoofdklasse af. “Een fantastische periode!” Toch hield het daar niet op. Op zijn 38e maakte hij zijn debuut in de Topklasse als speler van CSV Apeldoorn. Het lijkt zijn mentaliteit te tekenen. Een optimistische doorzetter. “Borst vooruit, kin omhoog, wat er ook gebeurt”, bevestigt hij zijn motto.

“Ik denk dat er nog veel ruimte voor groei is, die hoop ik te benutten”

Na zijn voetbalcarrière haalde Nuesink als trainer van het tweede elftal van ‘t Harde zijn UEFA B-trainersdiploma. Na het assistentschap wordt dit zijn eerste klus als

tegenstanders die budget inzetten om hun selectie

hoofdtrainer, met debutant Arjan ten Hove als assistent.

vorm te geven. Het verschil kunnen wij dan maken

“Na twee jaar te hebben geleerd van Bülent Akar, kijk

door een collectief te zijn en flexibel in onze

ik uit naar een seizoen vol nieuwe leermomenten,

voetbalopvatting.”

samen met de hele staf.” Hiermee benadrukt hij zijn ontwikkelingsgerichte houding, wat goed past bij zijn

Aanpak

werk als docent Lichamelijke Opvoeding.

“Ik denk dat er nog veel ruimte voor groei is, die hoop ik te benutten”, waarmee hij zijn ambitie

Bijzonder seizoen

stelt. “Het doel is om vanuit voetbalprincipes

Vrij abrupt werd het, voor VSCO’61 lastige, afgelopen

te voetballen. Dat wil zeggen dat we in

seizoen beëindigd door de opkomst van het coronavirus.

verschillende spelsituaties een aanpak kunnen

“Het was raar en klaar. We stonden nog niet op de plek

kiezen die we getraind en afgesproken hebben.”

waar we hoorden.” De KNVB besloot geen eindstand op

Zijn leiderschapsopvatting schijnt door in

te maken. Dat besluit pakte goed uit voor het dan op de

de toevoeging die daarop volgt: “Hopelijk zie je

laatste plaats staande elftal.

spelers daar zelf ook het initiatief in nemen, met lef.” Maar volgens de Apeldoorner gaat het niet alleen om verzorgd voetballen. “In de eerste plaats zal iedereen

“We moeten een hecht collectief vormen”

moeten strijden voor elke meter en moeten we een hecht collectief vormen. Daar is iedereen voor nodig. Fouten maken mag, daar leren we ook weer van. Het gaat er juist om hoe je daarmee omgaat.”

Doelstelling Opnieuw treedt VSCO’61 aan in de lastig gebleken tweede klasse. “We hebben hopelijk geleerd dat we

“We zaten in een moeilijke situatie maar waren bezig

kritischer mogen zijn, dat is ook nodig om onze doelen

het tij te keren, daar hadden we alle vertrouwen in.” Het

te halen.” Het typeert de nieuwe hoofdtrainer dat hij die

seizoen werd vanaf mei nog hervat met aangepaste

doelen al met de spelersraad heeft besproken. “We willen

trainingen. Een periode waarin ook de nieuwe

zo hoog mogelijk eindigen door met plezier en vanuit

selectie meer en meer vorm kreeg. “Er is redelijk veel

vertrouwen, verzorgder te voetballen.” Aangemoedigd

uitstroom geweest en instroom vanuit de jeugd en

door zijn vrouw Maartje en zijn twee zonen Jilles (8) en

buurtverenigingen. Het is een behoorlijke uitdaging een

Mats (6) staat Nuesink te popelen als hoofdtrainer zijn

stabiele tweedeklasser te zijn als je concurreert met

debuut te maken. Borst vooruit, kin omhoog! n

Presentatiegids 2020-2021 | VSCO’61

11


Bestel uw boodschappen makkelijk en snel op plus.nl en haal ze in Elburg op.

OOK BEZORGEN WIJ UW BOODSCHAPPEN THUIS OF OP HET WERK Goed eten. Daar houden we van.

PLUS De Vrijheid, Klokbekerweg 164, 8081 JJ Elburg


Bouw Transport Groene Sector Grondwerken Hoogwerkers

Voor elke een

klus

passende

oplossing!

KÄłk voor ons verhuuraanbod op:

www.machineverhuuroosterwolde.nl MVO Machineverhuur

Oostendorperstraatweg 90 8097 PN Oosterwolde Tel. (0525) 62 12 80 Fax (0525) 62 19 29 E-mail: info@machineverhuuroosterwolde.nl


Historie

Sportpark De Heughte Opening 10 juli 1965 2001 Uitbreiding clubgebouw

1980 Nieuw hoofdveld

1984 Bouw tribune

2020 Aanleg LEDverlichting

E T H G U E H E D K R A P T SPOR aren heen

door de j 14


Hart van Oosterwolde 2021

2010 Aanleg jeugdactiviteitenplek

2013 Terrasoverkapping

2009 en 2011 Nieuwbouw kleedaccommodatie

2013 Kunstgras

2020 Aanleg hybride veld

1987 Aanleg veld 4 15


JE KOOPT JE BROOD TOCH OOK NIET BIJ DE SLAGER

Novy 878 inbouw unit afzuigkap

519,Siemens CT636LES1

Siemens KI20RV60

kofďŹ emachine

koelkast

1239,-

Lorreine MEDWAY mengkraan

395,-

Siemens CM636GBS1

Lorreine 50R

combi oven

spoelbak

789,-

Siemens CS656GBS2 combi stoom

169,-

159,Siemens SX836X12IE

1079,-

vaatwasser

599,-

Zuiderzeestraatweg 136

8096 CD Oldebroek

0525 631 796

Siemens EX875LVC1E inductie

839,-

Keukenblad composiet 8cm

1099,-


Zuiderzeestraatweg Oost 90, 8081 LE Elburg - I. www.deutekomadministratie.nl - T. 0525 68 77 77

Groote Woldweg 3, 8097 RN Oosterwolde Tel: 0525-621252, Email: bakkerij_spijkerboer@solcon.nl Website: www.bakkerijspijkerboer.nl


HULDE AAN

! N A M L A IA R E T A M DE

18


Materiaalman

Vanaf begin jaren tachtig is Cees van Oene (70) uit Hattemerbroek, inmiddels gepensioneerd postbode, actief voor VSCO’61. Hij behoort dan ook tot het vaste meubilair op De Heughte. Al dertig jaar beheert hij met zijn vrouw Willy het materiaal. Later zijn daar Harry en Coby Lokhorst bij gekomen. Een gesprek met de ’clubman van de gemeente Oldebroek 2008’ is dan ook zeker op zijn plaats. Cees opent voor ons de deuren van ruimtes die normaalgesproken gesloten blijven en geeft een inkijkje in het leven van de materiaalman.

H

Onzichtbaar Zeker is dat achter het zichtbare voetbalspelletje een vrijwel onzichtbare wereld van onderhoud en beheer schuilgaat. Er is heel wat voor nodig om een ambitieuze vereniging als VSCO’61 draaiende te houden. Daarvoor zijn heel veel vrijwilligers nodig, mensen met een kanariegeel clubhart. Deze vrijwilligers zijn de bekende kurk waarop de vereniging drijft. Cees is er daar absoluut één van. Maar in de schijnwerpers staan is niets voor Cees: “Ik doe dit al jaren omdat ik het leuk vind om te doen en op deze manier lekker bezig ben, laat mij maar gewoon mijn

oewel elders de fulltime

Groot onderhoud

materiaalman uitsterft, is Cees met

Op de vraag hoeveel tijd het materiaalbeheer

binnen de club speelt en dat sommige zaken

grote regelmaat op het sportpark

kost, antwoordt Cees: “Dat is echt niet

binnenkamers moeten blijven. Daar praat ik

te vinden. De materiaalman is

in uren uit te drukken. Het hele seizoen

dan ook niet over met buitenstaanders.” Het

vaak één van de weinige constante

zijn wij daarmee bezig. Als iedereen

siert Cees: een integere, loyale man die zijn

factoren binnen een vereniging. Zo

de voetbalschoenen tijdelijk aan de

taak als materiaalman serieus neemt.

ook Cees. Stoïcijns doet hij zijn ding. Alleen hij

zomerwilgen hangt, draaien wij overuren.

weet precies waar alles staat. Alleen hij weet

Wij controleren dan alles: shirtjes, broekjes,

ding doen. Ook weet ik daardoor vaak wat

Ballen

in welke staat alles verkeert. En

“Nog niet zo lang geleden waren er in één

dat is maar goed ook, want de

seizoen tientallen voetballen verdwenen. Een

materiaalman is het onmisbare smeermiddel waardoor een club onbekommerd door de week glijdt. Als iets ontbreekt, dan zorgt Cees dat het wordt aangevuld. Desnoods op vrijdagavond nog. “Als een team iets nodig heeft, dan weten ze mij te vinden. Ik houd van korte lijntjes en niet van praatvergaderingen”,

“LAAT MIJ MAAR GEWOON MIJN DING DOEN”

licht Cees zijn werkwijze toe.

beetje goede bal kost al snel een paar tientjes per stuk, dus reken maar uit. De gemakzucht waarmee sommigen met gesponsorde spullen omgaan, dat is iets waaraan ik mij nogal eens heb gestoord”, verzucht Cees, die ook jarenlang leider is geweest van VSCO’61 JO19-1. “Het liep op een gegeven moment echt de spuigaten uit. Wij zijn er toen bovenop gesprongen en hebben goede afspraken met de leiders en trainers gemaakt, waarop zij zo nodig kunnen worden aangesproken”, vervolgt

sokken, trainingspakken, presentatiejassen,

Cees. Er zitten sloten op de met ballen

voetbaltassen, ballen, ga zo maar door. Alles

gevulde containers en op het materiaalhok,

Daar komt nog bij dat de materiaalman

wat kapot of versleten is, wordt vervangen.

dat opvallend opgeruimd en overzichtelijk

als geen ander de barometer is van elke

Spelen op kunstgras is daar zeker debet

is ingericht. “Ieder team heeft tegenwoordig

vereniging. Het mag de club sportief nog

aan. Ook dit wordt allemaal op lijsten of in

zijn eigen trainingsballen, hesjes, pionnen en

zo voor de wind gaan, de materiaalman

de computer geregistreerd. Gelukkig hebben

sleutels en is daarvoor zelf verantwoordelijk.

voorvoelt al dat er onvrede sluimert, dat er

mijn vrouw Willy en ik de afgelopen jaren hulp

Alles wordt door ons ook bijgehouden en

zaken niet in de haak zijn, dat het schuurt

gekregen van Harry en Coby Lokhorst. Doordat

geregistreerd. Sindsdien verdwijnen er nog

tussen verschillende geledingen. De ene

de club inmiddels ongeveer 700 leden heeft, is

maar weinig ballen”, glimlacht Cees nu

materiaalman is daarin wat uitgesprokener

het met z’n tweeën niet meer te doen. En wij

tevreden.

dan de ander. Cees behoort tot de rustige

worden ook een dagje ouder, hè? De inkoop

categorie en vindt dat een goed gesprek

doen wij met Jan van de Weg, die daarvoor

Afsluiten

met de betrokkene voldoende moet zijn. Als

verantwoordelijk is. Daarbij wordt ook rekening

Het interview wordt afgesloten en onder het

het om jeugdspelers gaat, komt zijn ruime

gehouden met eventuele wensen van trainers

genot van een bak koffie praten we nog wat

ervaring als jeugdleider daarbij goed van

en leiders. Het komt wel eens voor dat wij zo

na. Tot slot sluit Cees het clubgebouw af en

pas. Vaak weet Cees dan de juiste snaar te

druk zijn dat de vakantie erbij in schiet of moet

verlaat hij niet voor de eerste keer als laatste

raken.

worden uitgesteld”, lacht Cees.

het sportpark. n

Barometer

Presentatiegids 2020-2021 | VSCO’61

19


3 3 3

Dakbedekkingen Warmtepomp techniek Zonnepanelen

3 3 3

Loodgieterswerk Elektra-installaties CV-installaties

Zwarteweg 6 • 8097 PV Oosterwolde (GLD) T. (0525) 62 1810 of 06 511 86 965 • info@jwsnoek.nl

De juiste kleding voor elk moment Esprit - Twinlife - State of Art - Tom Tailor - BWA - Basefield - Falabella - Profuomo - Culture - Wilvorst - Cossmo

Casual of Business... voor elk moment hebben wij de juiste kleding voor u ... Ook de bruidegom in spé die net even iets anders zoekt, is bij ons aan het juiste adres.

Kom eens vrijblijvend langs en overtuig uzelf. Ook ruime keus in grote maten.

Trendy mode voor Mannen Zuiderzeestraatweg 162, 8096 CE Oldebroek telefoon 0525-633393, www.vandeschootbrugge.nlBeter een goede buur dan een verre vriend V.l.n.r.: Bertus, Gerben, Martijn en Hennie Top

22

Achter het hoofdveld van VSCO’61 aan de Duinkerkerweg woont de familie Top. Ze zijn niet alleen al ruim 38 jaar buren van VSCO’61, maar typeren zichzelf ook als een echte ‘VSCO-familie’. Dat wordt onderstreept door het hekje in de tuin dat een directe doorgang naar het sportpark biedt.


Buren

V

ader Bertus kwam een aantal

Het eerste kampioenschap was op een

Top tot vermaning te roepen, nu nog steeds

jaar na de oprichting van

zomerse zaterdag, Het hele team besloot dit te

om haar jongens even aan te moedigen.

VSCO’61 samen met zijn

vieren door een duik te nemen in het zwembad

vader de verrichtingen van

van ‘de Toppies’. Dus snel het tuinhekje door

Naast het vijftigjarige lidmaatschapsjubileum

het eerste elftal bekijken

en plons. Helaas plofte het zwembad uiteen

van Bertus werd vorig jaar ook het 25-jarige

om daarna zelf het kanariegele shirt aan te

toen leider Ferdi Spijkerboer als laatste een

jubileum van Gerben en Martijn gevierd. Een

trekken en te spelen in diverse elftallen. Hij

duik nam.

echte verenigingsfamilie en tevreden buren. De

was niet alleen op het voetbalveld actief maar

mooiste dag beleefden ze als buren tijdens het

diende de vereniging ook acht jaar als actief

Het mooiste kampioenschap vierde Gerben

veertigjarige jubileum van VSCO’61. Zo vloog

bestuurslid. Als buurman zorgde hij niet alleen

met zijn jongere broertje Martijn, die

moeder Hennie die dag met een luchtballon

voor het poortje in zijn achtertuin, maar was

momenteel ook in de lagere senioren speelt

over het eigen huis. Een prachtige dag voor

hij ook 25 jaar gastheer bij de entreepoort

nadat hij jarenlang keepte in diverse selectie-

het hele dorp. In het bijzonder voor deze

van het sportpark. Een sportpark waar hij

elftallen. En zoals het een ware telg uit het

enthousiaste buren.

op verschillende momenten en manieren

gezin Top betaamt zette hij zich ook als

letterlijk zijn steentje bijdroeg aan de diverse

vrijwilliger in. Vele jaren was hij keeperstrainer

“We hopen nog vele jaren het sportpark te

verbouwingen.

bij de jeugd.

kunnen bezoeken, ook met de volgende

Ook oudste zoon Gerben is een actieve

Regelmatig keek ma Hennie even moederlijk

de verhouding zo goed blijft als het nu is.

Kanarie; op voetbalschoenen doorliep hij de

door het raam van de dakkapel, waar ze een

We hebben er zelf voor gekozen naast een

jeugd en hij speelt momenteel nog in een

bijna skybox-achtig uitzicht heeft over het

sportpark te wonen. De communicatie over

vriendenteam. Hij was tevens jeugdtrainer

hoofdveld, om haar jongens in de gaten te

activiteiten en de tweejaarlijkse burendag

en jeugdleider. Hoogtepunten zijn de

houden. En nog regelmatig wordt het tuinhekje

dragen bij aan een goede en eerlijke relatie.

kampioenschappen met het vriendenteam.

ook door haar gebruikt. Vroeger om de kleinste

Beter een goede buur, dan een verre vriend!” n

Nooit stil aan de overkant

Gerard die vertelt dat de band met VSCO’61 al

gezellige drukte. De parkeergelegenheid is voor

Tegenover het sportpark wonen meerdere

jaren goed is: “De slagerij van opa Van de Weg

ons ideaal en makkelijk voor onze klanten en

telgen van de familie Van de Weg. Één daarvan

was er al toen er nog koeien liepen op het land

bestelbussen. Wij vinden het prettig dat VSCO

is Eibert die op Zwarteweg 32 woont. Hij

waar nu het sportpark ligt en er ook knollen

altijd goed en correct communiceert. VSCO

vertelt: “Er is altijd leven in de brouwerij bij onze

verbouwd werden. Wij weten niet beter dan dat

is een mooie en nette vereniging, die wij alle

overburen. Bijna elke avond en op zaterdagen

het op zaterdag druk is bij onze buren, vaak een

goeds toewensen.” n n

generatie”, stellen ze gezamenlijk, “waarbij

de gehele dag. Het is een komen en gaan van spelers, begeleiders en supporters. Er wordt ons wel eens gevraagd of wij hier moeite mee hebben, maar wij ervaren dit niet als overlast. In het verleden was het parkeren wel eens een heikel punt, maar na de uitbreiding met het nieuwe parkeerterrein iets verderop aan de Zwarteweg valt dat wel mee.” “Als er bijzondere activiteiten worden georganiseerd door de vereniging worden wij op de hoogte gebracht, wat wij zeer op prijs stellen. Na de uitbraak van corona was het een tijdje rustig op het sportpark, maar gelukkig is er nu weer ruimte om de voetbalactiviteiten op te starten. Wij hopen dat het parkeerterrein weer snel vol zal staan, waar het er nu verlaten bij ligt”, besluit Eibert.

Meeleven met VSCO’61 Iets verderop op nummer 24 is Topslagerij Van

Gerard van de Weg

“De slagerij van opa Van de Weg was er al toen er nog koeien liepen”

de Weg gevestigd. Op nummer 28 woont slager

Presentatiegids 2020-2021 | VSCO’61

23S R E IG L IL W IJ R V N E D U O G OP DE HEUGHTE

Jaarlijks schetsen we op deze plaats een profiel van de nieuwbenoemde ‘Gouden Kanarie’, zoals de titel voor vrijwilliger van verdienste sinds vijftien jaar klinkt op De Heughte. Omdat de jaarlijkse vrijwilligersavond geen doorgang kon vinden, vond er bij het drukken van deze presentatiegids nog geen uitreiking in 2020 plaats.

M

omenteel kent VSCO’61

vrijwilligers heeft onze mooie vereniging

Bij de verkiezing van Henk van Asselt

het unieke aantal van 240

geen bestaansrecht.

in 2017 was dit bijvoorbeeld een hele uitdaging omdat Henk niet van plan was

vrijwilligers. De vereniging is erg trots op dit grote aantal

Om de waardering voor vrijwilligers te

naar de vrijwilligersavond te komen. Een

vrijwilligers. Gekscherend wordt

benadrukken is vijftien jaar geleden gestart

aantal teamgenoten hebben hem toen

wel eens gezegd dat bijna ieder lid wel

met de jaarlijkse benoeming van ‘De Gouden

voorgehouden dat teamgenoot Jan Borgers

een vrijwilligerstaak heeft. En zo hoort dat

Kanarie’. Hierdoor krijgt een vrijwilliger die

zou worden benoemd tot Gouden Kanarie.

natuurlijk ook. Zonder de steun van

zich onderscheidt een uniek podium. Naast een eervolle vermelding in de kantine wordt er ook een bijbehorende plaquette uitgereikt. Traditiegetrouw wordt de uitverkorene op de jaarlijkse vrijwilligersavond bekend gemaakt. De Vrijwilligerscommissie maakt uiteindelijk de afweging wie de eer te beurt valt. De onderscheiding komt uiteindelijk uit de vereniging zelf. Alle leden kunnen iemand voordragen onder vermelding van een motivatie. Volgens Jochem Schreurs,

“IEMAND IN HET ZONNETJE ZETTEN DIE HET TOTAAL NIET VERWACHT”

voorzitter van de Vrijwilligerscommissie, ieder jaar weer een lastige keuze “Er zijn

Toen kon Henk niet weigeren, omdat hij zijn

veel vrijwilligers die hiervoor in aanmerking

teamgenoot niet in de steek wilde laten. Des

komen. De criteria hierbij zijn bijvoorbeeld

te groter was de verrassing voor Henk dat

inzet, tijdsduur en omvang van de

hem zelf de eer te beurt viel. Gelukkig was Jan

werkzaamheden.”

Borgers het jaar daarna echt aan de beurt.

Het is voor de vrijwilligerscommissie

Toch is er geen sprake van competitie of

ieder jaar weer een uitdaging ervoor te

prestigestrijd. De vrijwilligers van VSCO’61

zorgen dat de mensen ook daadwerkelijk

zijn meestal bescheiden en treden niet op

aanwezig zijn op de vrijwilligersavond. “Het

de voorgrond. Gelukkig is er, met alle trouwe

mooiste is iemand in het zonnetje te zetten

inzet van vrijwilligers, nog genoeg te kiezen

die het totaal niet verwacht. Familie en

voor de komende jaren. Want alleen met

teamgenoten worden soms in het complot

voldoende en betrokken vrijwilligers kun je

betrokken om hiervoor te zorgen.”

voor goud gaan. n

Presentatiegids 2020-2021 | VSCO’61

25


zonne-energie voor iedereen De zon is vrij beschikbaar voor iedereen en heeft energie

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVE NDE AFSPRAAK 0525 - 84 3 357

in overvloed. Ook in Nederland kunnen we profiteren van de grote hoeveelheid schone energie die de zon ons iedere dag geeft. Zelfs bij bewolking is er voldoende licht om elektriciteit of warmte op te wekken. Vrijzon wil u graag van dienst zijn bij een goede keuze als het gaat om zonne-energie. Neem contact op voor een vrijblijvende afsrpaak.

Met Vrijzon kiest u voor: PERSOONLIJK ADVIES KWALITEIT EN BETROUWBAARHEID GOEDE SERVICE

www.vrijzon.nl

Wij kunnen alles voor u uitvoeren met betrekking tot: • • • •

Warmtepompen Zonnepanelen Slimme woningen Aardwarmtesystemen

• • • •

Elektrische installaties Water, gas en sanitaire installaties Lood- en zinkwerken Dakbedekking

Industrieweg 6 8081 HG Elburg Telefoon: 0525-637180 www.draaijerinstallatietechniek.nl


Duurzaamheid

Gele kanaries een ‘Groene Club’ Wie aan VSCO’61 denkt, denkt aan de kleur geel. Toch kleurt onze club steeds groener. VSCO’61 hecht veel waarde aan duurzaamheid en innovatie bij nieuwe investeringen op het sportpark.

W

ie rondkijkt op sportpark De Heughte en deze

een voorlichtingsbijeenkomst heeft er een scan plaatsgevonden van

gids er op naleest zal het niet ontgaan dat

ons sportpak. Op basis van deze scan zijn aanbevelingen gedaan

ons sportpark altijd en ook momenteel volop

over aanpassingen die het milieu ontlasten en financiële besparingen

in ontwikkeling is. Velden worden opnieuw

opleveren.

ingericht, verlichting wordt vervangen en vrij

recent zijn ook de keuken en kantine verbouwd. Hierbij is er de nodige

Begin dit jaar is opdracht gegeven voor het vervangen van de

aandacht voor het thema duurzaamheid.

verlichting op het hoofdveld. Deze verlichting is inmiddels vervangen door LED-verlichting. Ook zal de komende tijd de huidige tl-verlichting

Duurzaamheid is al lange tijd een ‘hot item’ bij VSCO’61. Want ook toen

in de kleedkamers, keuken, entree en bovenverdieping worden

elf jaar geleden de kleedaccommodaties volledig zijn vernieuwd zijn

vervangen door LED. Naast een kostenbesparing door minder

er al diverse duurzame en innovatieve oplossingen toegepast. Zo is

energieverbruik wordt het milieu hierdoor ook minder belast.

er gekozen voor een centrale gang en toiletvoorziening. Deze keuzes

Bij de nieuwbouw van het ‘Hart van

leveren een aanzienlijke energiebesparing op ten opzichte van de oude

Oosterwolde’ zullen zonnepanelen

kleedkamers die allemaal waren voorzien van een eigen toilet en een

worden geplaatst. De vereniging zal ook

deur die rechtstreeks naar buiten opende. Ook is er gekozen voor

gebruik maken van de energie die deze

sensoren voor verlichting en douches. De accommodaties worden

zonnepanelen opwekken. Daarnaast zal

verwarmd door middel van vloerverwarming.

het huidige vierde veld worden vervangen door een hybride veld. Een hybride veld is

Afgelopen jaar heeft VSCO’61 deelgenomen aan het project ‘Groene

een veld met een mix van natuurgras en

Club’ van de KNVB. Sportparkbeheerder Jan van de Weg en voorzitter

kunstvezels. Deze vervanging is onderdeel

Ben Schreurs zijn hier namens VSCO’61 bij betrokken geweest. Na

van de herverdeling van de velden in het project. Het grote voordeel van een hybride mat is, naast dat deze intensief te gebruiken is, dat deze op termijn recyclebaar is. Dit in tegenstelling tot de huidige kunstgrasvelden.

Nieuwe LEDverlichting op het hoofdveld

Daarnaast is hierbij geen rubberinfill nodig en bestaat het veld uit aanzienlijk minder microplastics. Ook zal er bij de aanleg van verlichting op veld 4 of 5 gekozen worden voor LED-verlichting. VSCO’61 wil het thema duurzaamheid en innovatie graag uitstralen en uitdragen naar sponsoren, vrijwilligers, leden en de samenleving. Met de investeringen die in de afgelopen jaren zijn gedaan, zijn hierin forse stappen gezet. Het project ‘Hart van Oosterwolde’ draagt hieraan ook zeker bij. Het past bij het profiel van een maatschappelijk betrokken vereniging met hart voor de lokale samenleving. n

Presentatiegids 2020-2021 | VSCO’61

27


Massage en fitness

Iedereen fit en gezond op De Heughte Fitheid en gezondheid zijn belangrijke speerpunten in de sport en in het leven. Op Sportpark De Heughte wordt daar op diverse manieren aandacht aan besteed. Zoals sport verbonden is met gezondheid, zo is ze dat ook met blessures. Aan beide wordt bij VSCO’61 gedacht en hard gewerkt.

28


De naam van de ruimte, De Wielewaal, klinkt in eerste instan tie misschien wat opmerke lijk, maar het blijkt reuze mee te vallen: een wielewaal is een geelzwarte vogel. Geen kanarie weliswaar, maar het past wel uitstekend bij VSCO’61.

A

ls op een willekeurige zaterdag het sportpark

te trainen. Lammert Schoonhoven: “De ruimte is op voorspraak

druk bespeeld en bezocht wordt door spelers,

van onder andere Lucas Voorn en Heimen Pap opgeknapt. Er

ouders, vrijwilligers en toeschouwers kan er

werd eerst weinig gebruik van gemaakt, maar dankzij hun inzet

van alles voorvallen. Voor het leveren van

is de boel flink verbeterd en opgefrist. ”Op de vraag of dat nodig

eerste hulp bij sportongelukken (EHBSO) zijn

was geeft hij duidelijk antwoord: “De apparaten die erin stonden

er zo’n vijftien vrijwilligers actief die elkaar roulerend aflossen als

waren gedateerd. Niet alles werkte meer zoals het zou moeten.

EHBSO’er. Zij zijn voorzien van de nodige materialen en voor het

Het is goed dat de ruimte een nieuwe kans krijgt.”

meest ernstige geval is een AED aanwezig op ons sportpark. De EHBSO’er kan handelen als dat nodig is.

Met de opgeknapte trainingsruimte biedt VSCO’61 haar leden extra mogelijkheden om oefeningen te doen die los staan van

Wat vaker voorkomt is dat een speler een voetbalblessure heeft,

voetbal. “Door het lichaam te trainen op niet-voetbalgerelateerde

ook dan wordt er vanuit VSCO’61 gezorgd voor verzorging.

activiteiten wordt het lichaam sterker en weerbaarder tijdens

Vanuit de massageruimte behandelen de verzorgers deze

voetbalgerelateerde activiteiten”.

blessures en begeleiden ze het herstel met hulp van fitnessen hersteltrainer Francis van Olst en in samenwerking met de

Gezond verstand

specialisten van FriX CrossFysiotherapie. Om te revalideren

De fitnessruimte is weliswaar voor iedereen toegankelijk, toch

kan op het sportpark daarnaast gebruik worden gemaakt van

denkt Lammert dat het wel verstandig is om dit te doen onder

de fitnessruimte. Die kan natuurlijk ook gebruikt worden om

begeleiding. “Kijk”, legt hij uit, “als je door de wol geverfd bent

blessures te voorkomen en om die reden is de ruimte opnieuw

en je kan jezelf redden, dan hoeft het geen groot probleem te

ingericht.

zijn. Minder ervaren mensen willen misschien te snel te veel doen. Dan kan het lomp en onbenullig worden, maar dat heeft

De Wielewaal

totaal geen nut. Sterker nog: het werkt alleen maar averechts.

Een goede voorbereiding is het halve werk, zo luidt een bekend

Jeugdspelers moet je niet aan halters zetten. Als je dat dan toch

cliché. Het geldt voor vrijwel alles in het leven, dus ook voor

wil, doe het dan hooguit heel, heel beperkt.”

sporten. Om het halve werk makkelijker te maken heeft VSCO’61 sinds afgelopen maart een hernieuwde fitnessruimte: In ‘De

Blessures voorkomen is belangrijk, maar dat doe je niet alleen

Wielewaal’ kan vanaf komend seizoen door teams van alle

door goed op je warming-up en cooling-down te letten. Ook

lichtingen gewerkt worden aan een stabiele basis, zodat er

voeding en een gezonde leefstijl zijn van belang. Lammert

op een verantwoorde wijze gesport kan worden. Lammert

bevestigt het: “De energiedrankjes die de jeugd drinkt zijn niet

Schoonhoven, als verzorger lid van de technische staf van het

goed. Ook zijn er, en dat worden er gelukkig steeds minder, nog

eerste elftal: “De fitnessruimte is er voor iedereen, dus ook de

spelers die na een training of wedstrijd meteen gaan roken. Dan

leden buiten de selecties.”

denk ik: geef je lichaam gewoon wat extra rust. Die aanpak moet je denk ik subtiel doen”, typeert Lammert zijn stijl, waarmee hij

Het heropenen van de fitnessruimte moet het startpunt zijn

ook het eerste elftal begeleidt. “Dat heeft het meeste effect en

voor een fittere, meer lenige en sterkere jeugdafdeling. Bij de

als iemand fit is hoeft diegene maar weinig in een fitnessruimte

heropening hadden de meiden van MO15 de eer er als eerste

te komen.” n

Presentatiegids 2020-2021 | VSCO’61

29


SlagerijvanGuilik.nl

NR. 1 in BBQ & CATERING HATTEMERBROEK - ZWOLLE - HATTEM

bbQ aLL-in aanbieding

Lekker barbecueën kan weer!

Voor al uw verse vlees en vleeswaren bent u elke dag welkom in onze ambachtelijke slagerijen in Boni Supermarkten in Hattem en Zwolle. • Uniek: ambachtelijke slager in supermarkt • Vlees van de beste kwaliteit • Ruim assortiment BBQ vlees • Elke dag vers gesneden vleeswaren • Verse maaltijden uit eigen keuken • Salades uit eigen keuken • Vers gebraden producten zoals Zeeuws spek, spare ribs, gehaktballen en grillworst • De lekkerste eigen gemaakte filet Americain

We mogen weer met groepen van maximaal 30 personen bij elkaar zijn. Gezellig met elkaar barbecueën maar houd wel voldoende afstand, zodat iedereen gezond blijft!

10 soorten vLees (5 stuks p.p.) • • • • • • • • • •

Peper steak Varkenshaassaté Shaslick Ambachtelijke runderhamburger BBQ worst Gemarineerde speklap BBQ procureurlapje Kipsaté Kipburger Toscaanse kipfilet

wij hopen u graag te verweLkomen in één van onze sLagerijen in hattem en zwoLLe!

3 saLades (250 gram p.p.) • • •

Oma’s rundvleessalade Scharreleisalade Verse rauwkostsalade

besteL

en verder... • • • •

Satésaus, knoflooksaus, piri-pirisaus & cocktailsaus Vers afgebakken brood inclusief broodmes, -plank, -mand en boerenkruidenboter Porseleinen borden, stalen bestek en servetten Professionele RVS BBQ, voldoende gas en tangenset (Heeft u zelf een BBQ? Dan krijgt u € 0,50 korting p.p.)

bezorgen & schoonmaken Bezorgen bestelling Retour halen bestelling Schoonmaken per BBQ of pan

€ 15,€ 15,€ 15,-

prijs (VANAF 6 PERSONEN) € 16,00 per persoon

Eee geweldigg afsluitinn van jullie mooiste dag!

DJ op je bruiloft heeft voor elke bruiloft een geschikte DJ! Wij denken graag met jullie mee over de muzikale invulling van het feest: van het openings- tot het eindnummer en alles wat jullie daartussen willen horen. Jullie voorkeuren in combinatie met onze kennis en ervaring resulteert in een onvergetelijk feest!

100% DJ garantii meer dae 700 bruilooee aae ervarinn aanbevolee door trouwlocatii & horeccakee meee geboeke ie di regii

Maaa nn gebruia vae hee VSCO’61 ledenvoordeee! Kijk op www.djopjebruiloft.nl/ledenvoordeel

www.djopjebruiloft.nl @djopjebruiloft

DJ op je bruiloft

gemakkeLijk via onze webshop uw

producten:

• • •

BBQ All-in pakketten vanaf € 11,- p.p. BBQ boxen vanaf € 9,45 p.p. Party-pannen, hapjesschotels, buffetten, salades en meer...

Openingstijden BBQ & Catering Hattemerbroek Maandag t/m zaterdag: 9:00 - 17:00 uur

sLagerijvanguiLik.nL

www.

Duurzaamheidstraat 19c - 8094 SC - Hattemerbroek 038-3765976 - info@slagerijvanguilik.nl


Hoofdsponsor VSCO '61-jeugd Samen voor een groeiende Noord-Veluwe Rabobank Noord Veluwe


Jordy

Stan

Lotte

Aron

Boaz

Robin

Met de jeugd aan tafel Afgelopen seizoen waren er naast de Kanariepietjes 24 jeugdteams actief. Zij zijn daarmee de grootste groep gebruikers van het sportpark. Tientallen trainers en leiders, ouders, begeleiders en vele andere vrijwilligers zijn wekelijks actief om trainingen en wedstrijden voor de jeugd te verzorgen. Hoe kijkt de jeugd naar de vereniging en hoe denken zij over de trainingen, de sfeer en de toekomst van hun club? We spelen een potje tafelvoetbal met Jordy (16), Aron (16), Boaz (10), Robin (10), Lotte (10) en Stan (9).

32

Presentatiegids 2020-2021 | VSCO’61


Jeugd

“Ik heb veel plezier in voetballen met m’n teamgenoten”

Hoe zien jullie je toekomst bij VSCO’61? “Ik hoop dat ik nog lang bij VSCO onder de lat kan blijven staan, maar er komt in de toekomst ook een studie aan en ik weet niet of ik het dan nog kan combineren. Voetbal gaat in ieder geval wel voor

Hoe gaat het met de jeugdspelers van VSCO’61?

een bijbaantje”, zegt Jordy.

“Het gaat goed”, zeggen ze allemaal in koor. “Vooral nu we na een

Aron: “Ik denk dat ik nog wel een tijdje blijf voetballen bij VSCO of in

aantal maanden weer mogen voetballen”, zegt Aron.

ieder geval nog wel een tijdje op de bank zit. Daar ben ik zo goed in

Stan: “Ja, ik ben ook zo blij om weer te trainen, het was erg vreemd

geworden dat ik er zelfs een Instagram account van heb gemaakt

om dat zo lang niet te kunnen doen.”

(@opdebankmetaron).”

“Ik miste ook echt het team, het voelt voor mij echt als een

Boaz: “Ik hoop dat ik later bij een betere club kan voetballen zoals

vriendengroep”, aldus Jordy.

PEC Zwolle. Als dat niet lukt dan wil ik wel in het eerste van VSCO spelen.”

Dus met de sfeer zit het wel goed?

Stan: “Ik zou later ook heel graag in het eerste willen voetballen of

Aron: “Zeker, ik heb veel plezier in voetballen met m’n teamgenoten.

bij PEC Zwolle en het allerliefste bij Barcelona maar ik weet niet of ik

Er wordt hard gelachen onder de trainingen behalve tijdens de

daar wel goed genoeg voor ben.”

conditietrainingen.”

Lotte: “Ik denk ook niet dat ik profvoetballer kan worden, maar als

Robin: “Ik zou juist wel meer conditietraining willen, je hebt nooit

het wel lukt dan wil ik bij Ajax voetballen. Oh, en als het toch niet

genoeg conditie.”

lukt, dan wil ik wel als bijbaantje trainster worden bij VSCO.”

Jordy: “Ik vind het vooral belangrijk dat er uitdaging in de trainingen en wedstrijden zit, dat zorgt juist voor plezier en houdt me scherp.”

Hebben jullie nog tips? Jordy: “Ik hoop dat de jeugd inspraak krijgt in de vereniging,

Wat vinden jullie ervan dat de wedstrijden van de jongste jeugd tegenwoordig op een kleiner veld gespeeld worden?

bijvoorbeeld door een jeugdraad. Wij zitten er zelf middenin en hebben best wel ideeën.”

“Ik vind het goed dat ze nu die kwartveldjes doen, want het is veel te groot voor de pupillen op een half veld, dat vond ik eerder zelf

Aron: “Ik hoop vooral dat de club blijft groeien en de gezelligheid en

tenminste”, zegt Aron.

sfeer zo blijft zodat ik me er altijd thuis blijf voelen. En dat iedereen

Stan: “Nou, ik vind het maar niks op zo’n klein veldje, ik vind het op

trots mag zijn op onze club, VSCO.” n

een half veld veel leuker.” Lotte: “Wij mochten een keer de eindpartij op een half veld doen, dat was pas leuk. Ik vond het verschil toen wel ineens erg groot, je kunt dan zo ineens iedereen voorbijlopen omdat je zoveel ruimte hebt.” Boaz: “Ik vond die kleine veldjes toen wel prima, maar nu vind ik een groter veld veel leuker.”

Wat vinden jullie van het sportpark? Robin: “Ik vind het erg fijn om op kunstgras te voetballen.” Lotte: “Ik vind het soms juist erg irritant, het is zo hard wanneer je een sliding maakt. Op echt gras glijd je lekker zacht en snel door; dat is pas een echte sliding! Ook vind ik het leuk dat er een Playstation is, dan kunnen we lekker uitpuffen na een potje voetbal.” Robin: “Ja, ik speel ook graag een potje op de Playstation met m’n teamgenoten.”

Presentatiegids 2020-2021 | VSCO’61

“Ik hoop vooral dat de club blijft groeien en de gezelligheid en sfeer blijft” 33


Voorwoord Onderhoud Presentatiegidscommissie

Sportpark in ontwikkeling Als Kanaries zijn we trots op ons mooie sportpark. De velden zijn netjes gemaaid, de paden zijn bezemschoon, de reclameborden zijn blinkend gepoetst en de bosschages zijn strak gesnoeid. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar een trouwe en grote groep vrijwilligers zet zich hier voortdurend voor in. Door de jaren heen is het onderhoud aan het sportpark behoorlijk in ontwikkeling geweest. Waar de gemeente dit vroeger helemaal in beheer had, is vandaag de dag de club zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en de vervangingsinvesteringen. Dit onder aanvoering van accommodatiebeheerder Jan van de Weg, die zijn hele leven al tegenover het sportpark woont.

I

n 1996 zijn de buitensport-

Wel moet de club zelf voorzien in het

Het gevolg van de privatisering betekent een

accommodaties binnen de gemeente

vervangingsonderhoud, al zijn hier wel

forse toename van de werkzaamheden voor

Oldebroek geprivatiseerd.

subsidiemogelijkheden voor. Zo werd er in

de vrijwilligers van VSCO’61. Onder leiding van

Een verandering die de nodige gevolgen

de beginjaren na de privatisering voor de

Jan is een onderhouds- en schoonmaakploeg

had voor VSCO’61. “Tot 1996 was de

aanschaf van onderhoudsmachines een

geformeerd. “Deze ploeg komt iedere maandag

exploitatiesubsidie toegekend.

bij elkaar op het sportpark om de kleedkamers

gemeente namelijk verantwoordelijk voor het onderhoud van het sportpark. Zo zorgde de gemeente voor het onderhoud van de velden, de omliggende bebossing en zelfs de kleedkamers werden schoongemaakt door een medewerker van de gemeente”, vertelt Jan.

Het sportpark werd tot die tijd gehuurd van de gemeente. Om de gemeentelijke begroting

34

“Zes dagen per week op De Heughte”

en het clubgebouw grondig schoon te maken. De rest van de week zijn we ook alle dagen actief om te zorgen dat het sportpark er op zaterdag weer tiptop bij ligt. Zelf ben ik zes dagen per week te vinden op De Heughte.” Mede mogelijk gemaakt door onze trouwe vrijwilligers heeft sportpark De Heughte

sluitend te houden, is de gemeente overgegaan

Inmiddels zijn deze subsidies behoorlijk

zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een

tot privatisering van de sportaccommodaties.

teruggeschroefd door de nodige

fraai en goed onderhouden sportpark. De

“De clubs waren in de gelegenheid dit zelf

bezuinigingsrondes vanuit de gemeente. Het

privatisering heeft hieraan zeker bijgedragen,

beter en goedkoper te organiseren met behulp

is voor sportclubs daarom van groot belang

omdat VSCO´61 hierdoor de zaken naar

van vrijwilligers. Bijkomend voordeel voor de

voldoende middelen te reserveren voor

eigen wens kan organiseren. Menig bezoeker

clubs is dat er geen huur meer betaald hoeft te

vervanging en onderhoud van de velden, het

op het sportpark kijkt nog altijd op van de

worden. Die dreigde te worden verdubbeld.”

clubgebouw en de kleedaccommodatie.

professionele uitstraling. n

Presentatiegids 2020-2021 | VSCO’61


Sporten bij ABC De beste investering in jouw gezondheid! Met ABC’s eGym concept haalt u méér resultaat in minder tijd Meld je aan voor gratis proefweek! Afslankprogramma’s op maat Meer dan 40 groepslessen Ook zwemlessen en beautyspecialiste Nine

Havenkade 5a | Elburg 0525 68 0102 | info@abc-fitness.nl

www.abc-fitness.nl


HOOFDSPONSOR

Prins Bouw presenteert

Prins Bouw ‘t Harde Nijverheidsweg 20 8084 GW ’t Harde

Prins Bouw Ermelo Zeeweg 91 3853 LK Ermelo

Prins Wonink Bouw Kerkweg 5 8193 KJ Vorchten

T. 0525-653211 E. info@prinsbouwbv.nl www.prinsbouw.nl

T. 0341-552586 E. info@prinsbouwermelo.nl

T. 0578- 631236 E. info@prinswoninkbouw.nl


VSCO’61 Selectie 2020-2021


Eerste selectie seizoen 2020-2021

KEVIN STRUIK (20)

JAN VAN ‘T OEVER (26)

JEROEN VAN DE KOLK (23)

NIELS ELZERMAN (19)

ANDRIES KNIKKER

GERBEN LOGTENBERG Keeperstrainer

Assistent-scheidsrechter

RUBEN VAN DER KOOIJ (19)

Presentatiegids 2020-2021 | VSCO’61

RICK PUL (27)


SANDER STANGE (23)

STEPHAHooN NUESINK

N TEN HOVE ARJA Assistent-train

er

fdtrainer

BJÖRN WEZENBERG

EURINK ARON SL(19

(21)

)

JACO SCHOONHOVEN

ALEX GROOTENHUIS

Elftalleider

(24)

WESLEY PATER (27)

BEERT BONESTROO (20)

Presentatiegids 2020-2021 | VSCO’61


SIEM SCHIPPER

JIM STRIEKER

(19)

LAMMERT SCHOONHOVEN

(21)

Masseur/verzorger

ROBERT DEKKER

REMCO VAN ‘T HUL

(22)

(30)

ETIËNNE VAN DIJK (25)

WICHERT SPIJKERBOER Elftalleider

COLIN BLAAUW ARJAN TEN KLOOSTER (31)

Presentatiegids 2020-2021 | VSCO’61

(20)


RUBEN SLEURINK

ARJEN HULST

(25)

(21)

FRANCIS VAN OLST

Loop- en hersteltrainer

KLAAS VAN WOUDENBERGH (20)

E VERHEUL DORIN Masseur/verzorger

THOMAS VAN DE KOLK

CORNÉ VAN DE BRAAKE (20)

(26)

Presentatiegids 2020-2021 | VSCO’61

LUCA VELDHOEN (19)


HAAL MEER UIT JE SPORT PRESTATIES MET FRIX PERFORMANCE

Meten, evalueren en persoonlijk advies!

TRAININGSARBEID

SPRINTVERMOGEN

WENDBAARHEID

SPRONGVERMOGEN

UITHOUDINGSVERMOGEN

Maak jouw persoonlijke afspraak op frixfysio.nl


#voorwiekwaliteitwaardeert

in- en verkoop | verhuur | onderhoud | reparatie 0341 - 270605 | vanderhorstaanhangwagens.nl

Presentatiegids 2020-2021 | VSCO’61

43


Vrouwenvoetbal

Zo moeder,

ZO DOCHTER

Het vrouwenvoetbal groeit nog steeds en is populair bij alle leeftijden. VSCO’61 kent veel vrouwelijke voetballende leden. Wij gingen op zoek naar een moeder en dochter die beide actief zijn bij de vereniging. Renate en Marit Broekhuizen uit Elburg is zo’n stel. Beide voetballen ze in competitieverband. Laten we snel kennis maken met ze.

Kunnen jullie jezelf even kort voorstellen?

bewegen bezig. Beide kinderen voetballen dus de liefde voor

Renate: “Ik ben Renate Broekhuizen, 37 jaar en begin nu aan

de sport was er al. Dan gaat het ineens kriebelen en word je

mijn vierde seizoen bij Vrouwen 1.”

uitgenodigd eens mee te trainen met de vrouwen. Mijn idee

Marit: “Ik ben Marit, 13 jaar en voetbal al bijna zeven jaar. Ik ben

was alleen mee te trainen en geen wedstrijden te spelen. Maar

begonnen bij de jongens en voetbal nu in een meidenteam.”

je raadt het al, na een paar trainingen ben ik gelijk in de competitie mee gaan doen.”

Hoe zijn jullie begonnen met voetballen? Marit: “Ik wilde graag op voetbal. Mijn opa Jan van Dorp heeft

Wat drijft jou om aan je vierde seizoen te beginnen?

hier ook gevoetbald en daarom wilde ik hier ook voetballen.”

Renate: “Ik ben verkoopspecialiste bij Intersport Meijers in

Renate haakt daarop in: “Ik maakte ooit een keer een opmerking

Nunspeet en sta en loop wel veel, maar de energie kan je er

langs de lijn en voor ik het wist stond ik ook op het veld. Ik met

niet echt in kwijt. Bij voetbal wel en dat vind ik fijn. Voetbal is

mijn grote mond ook altijd”, zegt ze lachend.

nu ook echt mijn hobby, niet alleen een sport. En ik vind het gewoon heel gezellig met het team.”

Waarom ben je op jouw leeftijd toch nog begonnen? Ik denk dat veel vrouwen dat niet hadden gedurfd.

44

Renate: “Sporten heb ik altijd veel gedaan. In mijn jeugd veel

Niet onbelangrijk die gezelligheid. Marit, hoe ervaar jij dat in MO15?

geschaatst, wedstrijden door het hele land en ik ben veel met

Marit: “Ook erg gezellig, vooral omdat mijn vader leider is. Het

Presentatiegids 2020-2021 | VSCO’61


was wel even wennen omdat ik vier jaar tussen de jongens heb gevoetbald. Daar speelde ik samen met mijn broertje.”

Marit, kijk je ook weleens wedstrijden bij je moeder en vind je het leuk dat ze ook voetbalt? Marit: “Ja, ik vind het heel leuk dat ze voetbalt. Meestal speel ik

Hebben jullie als moeder en dochter overeenkomsten in het voetballen?

eerst en daarna heeft zij haar wedstrijd. Ze kijkt ook bijna altijd

Marit: “We zijn allebei rechtsbenig en voetballen beiden graag

Ik hoop dat we nog samen kunnen voetballen in Vrouwen 1.”

bij mij, dus dan blijf ik op het voetbalveld om bij haar te kijken.

op het middenveld. Alhoewel ik het wel langer kan volhouden in een wedstrijd dan mijn moeder.”

Hoe ziet jullie zaterdag er verder uit?

Renate: “Dat klopt, maar ik ben dan ook ietsje ouder. We houden

Renate: “Als het meezit spelen we op zaterdag allemaal thuis en

wel allebei van hetzelfde sportdrankje, namelijk sportwater

het allermooiste is het als ook het eerste thuis speelt. De wek-

Lemon.”

ker gaat dan om kwart over zeven ‘s ochtends, samen ontbijten,

Marit: “En lekker in de kantine blijven hangen natuurlijk.”

dan de kofferbak vullen met alle voetbaltassen en naar het sportpark rijden. Vaak kijken we eerst de wedstrijd van Levi, hij

Leuk dat er overeenkomsten zijn. Zijn er ook dingen waar jullie echt in verschillen?

speelt in JO12-1, daarna bij Marit en dan verzamelen voor mijn eigen wedstrijd. En dan is de ochtend alweer voorbij.”

Renate: “Ja die is makkelijk, het aantal doelpunten. Ik sta op één doelpunt en heb gezegd dat je op je top moet stoppen. Maar ik heb ook gezegd door te willen gaan tot ik samen met Marit in een team kan spelen.”

Klinkt lekker druk. Heel veel succes komend seizoen en we zijn benieuwd of we jullie in de toekomst samen gaan zien schitteren in Vrouwen 1. n

Marit lachend: “Ik heb ooit in één wedstrijd zeven keer gescoord en drie assists gegeven. We wonnen toen met 10-0. Nu scoor ik per seizoen gemiddeld ongeveer vijftien doelpunten.”

Nou Renate, je weet wat je te doen staat komend seizoen. Renate lachend: “Ja dat klopt.”

“DOORGAAN TOTDAT WE SAMEN IN VROUWEN SPELEN”

45


Competitie- en bekerindeling

Urk

IJsselmuiden 3.

5.

2. 10. 12. 8.

4.

14.

13.

6. 9.

Scherpenzeel

Renswoude 11.

Oosterbeek

46

Presentatiegids 2020-2021 | VSCO’61

7. 1.

Westerv


voort

Coevorden Slagharen

Tweede Klasse G 1.

Dalfsen

Ommen

Hardenberg

AVW’66 Sportpark Hamerden Brouwerslaan 4 6931 AC Westervoort

2.

Batavia’90 Sportpark De Doggersbak Doggersbank 3 Den Ham 8226 CE Lelystad

8.

OWIOS Sportpark Bovenmolen Bovenheigraaf 19 8096 PJ Oldebroek

9.

Renswoude Sportpark De Hokhorst De Hokhorst 5 3927 GX Renswoude

Vroomshoop

3.

asv Dronten Burgemeester Dekker Sportpark Educalaan 29 8251 GC Dronten

4.

FC Horst Sportpark De Adelaar Almelo Buitenbrinkweg 70 3853 LZ Ermelo

Hellendoorn Raalte

Nijverdal

10. Unicum Sportpark Schouw Schouw 54-01 8232 XK Lelystad 11. VRC Sportpark Spitsbergen Spitsbergenstraat 52 3902 HL Veenendaal 12. VSCO’61 Sportpark Oldenzaal De Heughte Zwarteweg 15 8097 PR Oosterwolde

5. Lelystad’67 Rijssen Enter Sportpark Langezand Sportparkweg 5 8223 PB Lelystad 6.

7.

13. Valleivogels Sportpark De Bree-West Willaerlaan 123 3925 HM Scherpenzeel

Hengelo

Lunteren Sportpark De Wormshoef Wormshoefweg4 6741 ZG Lunteren OVC’85 Sportpark De Bilderberg Sportlaan 1 6861 AG Oosterbeek

Enschede

14. Veensche Boys Sportpark Nijkerkerveen Westerveenstraat 42 3864 EN Nijkerkerveen

Haaksbergen

KNVB-Beker District Oost Poule 1-18

FC Jeugd Sportpark Hoekelumse Eng Sportparkweg 12 6717 LD Ede

Lelystad’67 Sportpark Langezand Sportparkweg 5 8223 PB Lelystad

Presentatiegids 2020-2021 | VSCO’61

Nunspeet Sportpark De Wiltsangh Sportlaan 1 8072 CA Nunspeet

47


De Debal balisisrond... rond...

Schepenveld 49 | 3891 ZK | Zeewolde | Telefoon 036 - 522 13 30 Markerkant 1402 | 1314 AR | Almere

| Telefoon 036 - 533 20 20

Autobedrijf Jedi, onderscheidend in service en kwaliteit.

www.jedi.nl

Van Klompenburg Hekwerk en Beveiliging Van Klompenburg Hekwerk en Beveiliging heeft al bijna 20 jaar ervaring in vervaardigen en plaatsen van hekwerken. Wij leveren hekwerken, standaard- en maatwerk, aan particulieren, bedrijven, overheidsinstellingen, scholen, kinderdagverblijven en (sport) verenigingen. Daarnaast zijn wij al een geruime tijd een gecertiďŹ ceerd beveiligingsbedrijf en installeren wij diverse beveiligingsoplossingen. Door de combinatie van hekwerk en beveiliging kunnen wij een nog betere beveiligingsoplossing bieden en dat bij ĂŠĂŠn en dezelfde leverancier.

BEL VOOR ADVIES

0525 - 68 53 20 vanklompenburghekwerken.nl

vanklompenburgbeveiliging.nl


Administratie- en verzekeringskantoor in de buurt

Wij zijn een persoonlijk, kleinschalig en servicegericht administratie- en verzekeringskantoor in de buurt. Als klant krijg je een eigen contactpersoon. Zo heb je altijd een aanspreekpunt binnen ons kantoor die op de hoogte is van het reilen en zeilen binnen jouw onderneming. Benieuwd wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen? Neem dan contact op. Vestiging Elburg Jufferenstraat 1

8081 CP Elburg

T. 0525 – 65 61 87 Vestiging Oosterwolde (GLD) Oostendorperstraatweg 92 8097 PN Oosterwolde T. 0525 – 62 20 31

info@boeveenvandorp.nl

www.boevenenvandorp.nlLievelingsplekjes

Meer dan een voetbalveld Een sportpark is zo veel meer dan enkel een voetbalveld. Het is een ontmoetingsplek, een plek waar herinneringen gemaakt worden. Er wordt gelachen en gehuild, gefeest en getreurd. Ook sportpark De Heughte is een bijzondere plek. Drie mensen uit het hart van de vereniging vertellen over de plek waar ze het meest te vinden zijn en wat deze plek bijzonder voor ze maakt.

TJALKE SCHUURMANS keeper

“Als de toss gedaan is loop je alleen richting je doelgebied. Je kijkt naar de goal. Je kijkt naar het zestienmetergebied. Tijdens het lopen schat je in hoe hobbelig het veld is. Negen van de tien keer, op mijn niveau, is het veld verschrikkelijk”, zegt hij lachend. “We staan niet zo vaak meer op het hoofdveld.” “Als er voor het eerst gefloten wordt dan weet je gewoon dat het moet gebeuren. Dat is niet anders dan vroeger, maar toen was je zenuwachtig. Je moet ballen pakken. Nu ben je rustiger. Als ik een keer een blunder maak dan hoor ik dat vooral tijdens de derde helft en verder niet.” “Wat nog wel hetzelfde is als vroeger is dat ik echt wil winnen. Dat gevoel dat houdt vaak al snel op als de wedstrijd eenmaal begonnen is, maar ik kan wel met een serieus gezicht zeggen dat het doel iets is wat puur van jou is. Het is iets wat jij verdedigt. Daar moet eigenlijk geen bal in.” n

“ALS ER VOOR HET EERST GEFLOTEN WORDT DAN WEET JE GEWOON DAT HET MOET GEBEUREN” >

Presentatiegids 2020-2021 | VSCO’61

51


Bij Snackpoint ‘t Wissel in Oldebroek kunt u terecht voor de beste kwaliteit snacks en gezelligheid! Zuiderzeestraatweg 221 Oldebroek Telefoon 0525 63 1821

Neem contact op voor een vrijblijvende offerte: Oude Dijk 9 | 8096 RJ | Oldebroek | T. 0525 631501 h.v.ommen@AKBLOM.NL | www.AKBLOM.NL


Lievelingsplekjes

EGBERT ‘EP’ DIJKHUIZEN barmedewerker

“In het eerste jaar dat ik achter de bar stond werden we kampioen in de derde klasse. Dat kampioenschap was echt mooi. Het was wel een seizoen met een zwart randje: Nelis van ’t Ende overleed. Hij was één van mijn maatjes. Hij had me overgehaald samen achter de bar te komen staan.” “De beslissingswedstrijden zijn ook mooi. In 2019 was er eigenlijk niks ingepland, tot we hoorden van de beslissingswedstrijd tussen Lelystad en SVI. Dat viel samen met het Sponsorvoetbaltoernooi. Toen moest er ineens tien man opgetrommeld worden. Ik heb toen ook een paar jongens die normaal geen bardiensten draaien

“HET IS HARD WERKEN, MAAR HET RESULTAAT MAG ER DAN OOK ZIJN”

gecharterd voor een verkooppunt buiten. Als je dan ziet hoe we dat als team fixen, daar ben ik wel erg trots op.” “Het is hard werken, maar het resultaat mag er dan ook zijn en het geeft me echt een voldaan gevoel. Als we klaar zijn, dan pakken we zelf ook even een biertje of een patatje.” n

KLAAS VAN OLST supporter

“Ik ben geen supporter op afstand. We staan altijd aan de noordkant naast de goal. Daar sta ik altijd met mijn zwager Kees Boeve en Henk Lans. Dat doen we al jaren. We zien dingen die de meeste supporters niet zien. Dat kunnen trucjes zijn, maar ook andere dingen. We proberen altijd de boel positief te benaderen. We zijn wel echt aanwezig hoor. Jaren terug heb ik wel een stoeltje op de tribune gekocht, maar ik heb daar geloof ik één of twee keer gezeten. Ik sta graag langs het veld. Dan vang je ook meer op.” “Een jaar nadat de vereniging is opgericht ben ik lid geworden. Vroeger waren er weinig verenigingen in de buurt. Voetballen deed ik op straat, maar vanaf mijn twaalfde mocht ik voetballen bij VSCO. Ik haalde de selectie en heb uiteindelijk ruim veertien jaar in het eerste gespeeld. De jaren erna ben altijd rond de selectie blijven hangen. Zo word je ook vanzelf wel een beetje supporter.” “Als het even kan ga ik op dinsdag en donderdag kijken bij de training van het eerste. Ik vind het mooi te zien wie er is, maar ik zie dan ook of er blessures zijn. Bij de partijvorm probeer ik dan alvast de opstelling eruit te halen. Ik vind het ook mooi de ontwikkeling van de trainers te volgen.” n

“IK VIND HET MOOI DE ONTWIKKELING VAN DE TRAINERS TE VOLGEN”

Presentatiegids 2020-2021 | VSCO’61

53


Sponsoren kleuren het sportpark

54

Presentatiegids 2020-2021 | VSCO’61


Sponsoring

Sport en sponsoring zijn twee zijden van dezelfde medaille. Ook binnen VSCO’61 heeft sponsoring een enorme grote vlucht genomen. We bespreken zestig jaar groei met ‘Mister Sponsor’, Lammert Vlieger. “Het jubileumboek 1961-2011 schetst van bladzijde 94 tot en met 98 een mooi overzicht van sponsoring door de jaren heen.” Het typeert Lammert: altijd gedegen voorbereid en zeer goed op de hoogte.

L

ammert licht toe

“Een trouwe sponsor, net als later de

dat ten tijde van de

Gebroeders Van Hattem Radio TV

oprichting van VSCO’61

Video uit Oosterwolde en Prins Bouw

sponsoring een relatief

uit ’t Harde.” Lammert vervolgt: “In die

onbekend fenomeen

tijd trad ik toe tot de clubbladredactie

was binnen de sport. Bedrijven

en verkochten wij steeds meer

ondersteunden sportverenigingen

advertentieruimte. In 1984 werd ik

vooral in natura of met kortingen.

bestuurslid PR & Communicatie en

Bij de opening van het sportpark in

later bestuurslid Commerciële Zaken.

1965 doet de eerste sponsor zijn

Begin jaren tachtig is ook het Berend

intrede, Sportzaak B&J Karssen uit

Elzerman Toernooi gestart, het eerste

Nunspeet, die een handgeschilderd

toernooi dat door bedrijven werd

houten reclamebord langs het veld liet

gesponsord en inmiddels een begrip

plaatsen. Daarna volgden snel meer

in de regio. Een win-winsituatie, omdat

bedrijven met als resultaat dat er anno

zowel VSCO als deze sponsors steeds

2020 circa 250 bedrijven zich langs de

vaker in de media worden genoemd

velden presenteren. “Inmiddels zijn er

en dus meer naamsbekendheid

naast de borden direct langs het veld

krijgen.”

een drietal ringen met reclameborden en twee sponsortorens. Daarnaast

Beheer

zijn de tribune, het scorebord en de

Het beheer van de reclameborden

omroepcabines voorzien van reclame.

viel in eerste instantie onder

Ook langs veld 2 zijn ondertussen

de verantwoordelijkheid van de

reclameborden aangebracht”, vertelt

Supportersvereniging. “Eibert ‘De

Lammert met gepaste trots.

tamme Rus’ Beijeman speelde daarbij een belangrijke rol”, weet Lammert

Clubmagazine

zich nog goed te herinneren. Deze

Nadat eind jaren zestig het clubblad

verantwoordelijkheid wordt in 1990

het levenslicht ziet, is het met

bij de Sponsorcommissie neergelegd,

sponsoring snel gegaan. Het bood

destijds onder leiding van - wie

advertentieruimte aan diverse

anders dan - Lammert, samen met

sponsoren. De hoofdmacht wordt

Hendrik Jan ‘Nanne’ Schoonhoven,

in de jaren zeventig voor het eerst

Jakob Hardlooper, Henk van de Weg

gesponsord door Autorijschool

en Henk Lans. Er vindt een bundeling

& Verhuurbedrijf Hendriks uit

van sponsoractiviteiten plaats en de

Oldebroek met trainingspakken en

sponsorgelden komen rechtstreeks

sporttassen. Begin jaren tachtig krijgt

ten goede aan VSCO’61. Niet veel

het vlaggenschip van VSCO’61 de

later, in 1993, worden de eerste

Rabobank als eerste shirtsponsor.

sponsorpakketten geïntroduceerd.

Presentatiegids 2020-2021 | VSCO’61

>

55


Senioren

Dichtbij je droom Jouw bedrijf, branche en uitdagingen. Wij willen het van dichtbij meemaken. Dat doen we vanuit een landelijke actieve organisatie en vanuit een kantoor dat altijd om de hoek zit. Samen werken hier meer dan 1000 specialisten in accountancy en bedrijfsadvisering met brede financiële kennis én specialistische branchekennis. In jouw omgeving en werkgebied zijn wij op ons best. We voelen ons sterk betrokken bij en geloven in de kracht van het lokale midden- en kleinbedrijf. Daar weten we dan ook alles van. Ontdek het zelf en neem contact met ons op. Waar je ook bent, wij zijn overal dichtbij.

Alfa Zwolle Zeven Alleetjes 3 8011 CV Zwolle 088 2533090 zwolle@alfa.nl

Maak van je droom werkelijkheid Gratis

catalogus

VSCO2020

Vraag nu onze uitgebreide catalogus vol inspiratie en mogelijkheden aan! Bel 0525 - 63 12 21 of zie www.trendhout.nl

U droomt er vast ook van om 4 seizoenen lang te genieten met familie en vrienden van het buitenleven. Dankzij uw buitenverblijf of tuinhuis kunt u alle avonden buiten zitten, heerlijk beschut zodat u langer geniet van uw tuin. Met Trendhout laat u dit werkelijkheid worden, wij bieden u een brede keuze aan mogelijkheden en leveren alles uit voorraad.

Mheneweg-Zuid 1b • 8096 RE Oldebroek • Tel. (0525) 63 12 21 • www.trendhout.nl


“Iedere sponsor krijgt vanaf het begin persoonlijke aandacht” Sponsoractiviteiten Om meer commerciële mogelijkheden te creëren wordt in 1999 de presentatiegids in het leven geroepen. Het magazine, als enige al tweemaal uitgeroepen tot mooiste presentatiegids in het amateurvoetbal, is het visitekaartje van VSCO’61. Ook doet

nieuwe vormen van sponsoring te

wordt dit met een fotomoment via de

Merchandising zijn intrede met Johan

bedenken, zoals verrijdbare reclame

website en in lokale media gedeeld. Dit

Reurink als stuwende kracht. “Er is een

en sponsordoeken”, gaat Lammert

geldt overigens ook als een sponsor

heuse fanshop op het sportpark. Andere

onvermoeid door.

zijn contract verlengt en/of uitbreidt. Als dank voor deze steun bieden wij

hoogtepunten zijn de ingebruikname van het elektronisch scorebord, de introductie

Aandacht

aantrekkelijke activiteiten voor onze

van het Clubmagazine ‘Op de Heughte’

“Vanwege de positieve uitstraling van VSCO

sponsors. Zo worden zij uitgenodigd voor

en het veelgeprezen Businessmagazine.

willen veel bedrijven hun naam graag aan

wedstrijden van het eerste elftal met

Deze activiteiten zijn allemaal in aparte

ons verbinden. Wij hanteren een van A tot

regelmatig een prominente gastspreker

commissies ondergebracht, zodat de

Z benadering; iedere sponsor krijgt vanaf

en buffet. Ook het Sponsorvoetbaltoernooi

onderlinge taak- en rolverdeling goed is

het begin persoonlijke aandacht. Als een

is een mooi voorbeeld van een activiteit

afgebakend. Ook proberen wij steeds

sponsorovereenkomst is ondertekend

waar de sponsors elkaar informeel ontmoeten. Vanaf 2006 is dit fenomeen niet meer uit de toernooiagenda van VSCO weg te denken. Bedrijfsbezoeken in combinatie met een eredivisiewedstrijd vallen eveneens in de smaak. Ook de georganiseerde sponsortrips naar duels in grote buitenlandse competities zijn een doorslaand succes. Zo hebben wij inmiddels de voetbaltempels van Swansea City, Schalke 04, Borussia Mönchengladbach, Werder Bremen, Hertha BSC en Bayer Leverkusen bezocht”, noemt Lammert als geslaagde voorbeelden.

Oproep De immer energieke Lammert sluit af met een oproep. “Niet alleen VSCO is door de coronacrisis geraakt, maar uiteraard ook onze sponsors. In een persoonlijk bericht en in de laatste editie van het Clubmagazine hebben wij daar aandacht aan besteed. Vanaf deze plek zou ik alle leden, supporters en overige belangstellenden willen oproepen onze sponsors waar mogelijk te ondersteunen. Samen staan we sterk!” n

Presentatiegids 2019-2020 2020-2021 | VSCO’61

57


Toegangspoort

De poortwachters

van sportpark De Heughte Als jochie stapte ik zaterdagmiddag half twee snel op de fiets als het eerste elftal thuis moest spelen. Geen tijd om de fiets netjes neer te zetten, dan maar meteen vooraan. Het geluid van de warming-upmuziek klonk al krakerig door de luidsprekers. Altijd hopend dat ik meteen herkend zou worden aan de poort, zodat ik niet hoefde te betalen. Ik besteedde mijn laatste geld liever aan een snoepzakje en een AA’tje.

S

oms was de rij lang,

Begin

dan stond ik ongeduldig

Willy is in de zomer van 2004 begonnen met

tussen grote mensen, die

de kaartverkoop op het Berend Elzerman

de eindstand al aan het

Toernooi. Sindsdien is ze iedere zaterdag

voorspellen waren. Ik hoopte

van de partij, wanneer het eerste elftal thuis

dan dat ze mij voorbij lieten of dat de

moet spelen. “Die paar uurtjes op de middag

toegangspoort openging, zodat je niet per se

kunnen er ook wel bij.” Geen enkele wedstrijd

het nauwe pad langs het betaalhok hoefde

wordt overslagen, alleen bij ziekte en dat

te nemen. Zo nauw dat je voetbaltas nog

komt gelukkig nauwelijks voor. Bertus is al

wel eens achter het paaltje bleef hangen.

vijftig jaar betrokken bij de voetbalvereniging

Opgelucht was ik wanneer ik herkend werd

en helpt ruim veertig jaar mee met de

en van de vertrouwde gezichten toegang

lotenverkoop voor de supportersvereniging.

kreeg. Zo kon ik snel naar het hoofdveld

Als je denkt aan het aantal loten dat door

om nog een glimp van de warming-up op te

Bertus zijn vingers is gegaan, kom je toch

vangen. Een mooie herinnering.

minimaal aan 100.000 loten, onvoorstelbaar veel.

Elke thuiswedstrijd van de hoofdmacht

58

zijn Willy van Oene en Bertus van de Grift

Poort

al jaren die vertrouwde gezichten bij de

De entree is sinds het ontstaan van de

toegangspoort. Zij geven een warm welkom

vereniging flink verbeterd, voorheen was de

aan de thuis- en uitsupporters op het

toegangspoort louter functioneel. Er was

sportpark. Willy neemt de kaartverkoop voor

geen fietsenstalling en je kon struikelen over

haar rekening en Bertus probeert iedere

de voetbaltassen die bij de ingang lagen.

bezoeker te overtuigen een winnend lot

De poort was van ijzer en had scherpe

te kopen. Samen staan zij voor heel wat

punten aan de bovenkant, daar zijn heel

dienstjaren bij de voetbalvereniging. Hun

wat voetbalbroekjes gesneuveld. Er hing

tomeloze inzet bleef ook in het verleden niet

een bord met de naam van het sportpark,

onopgemerkt, zij kregen een onderscheiding

zodat de bezoekers zeker wisten dat ze op

van de KNVB en werden omschreven als

de juiste plek waren in tijden zonder Google

motoren van de vereniging.

Maps. Later kwam er een nieuw clublogo,

Presentatiegids 2020-2021 | VSCO’61


wat nu prachtig zichtbaar is boven de naam

Bertus staat iedere zaterdag vroeg op om

gesprekken over de jeugd gaan. “Ik vind het

van het sportpark. Het hekwerk is volledig

te helpen. Volgens eigen zeggen in een vast

leuk om leden te zien, die ik zelf in de jeugd

vernieuwd en alles is voorzien van onze

patroon: ‘s ochtends bij de koffie wanneer

als leider onder mijn hoede heb gehad. Als

mooie clubkleuren. De poort heeft vandaag

de jonge Kanaries voetballen, tussendoor

ik jonger was, dan ging ik zo weer bij de

de dag de uitstraling die hoort bij de charme

de eerste loten van de dag verkopen, ’s

jeugd helpen”, vertelt Willy. Daarnaast vindt

van de club, want die is door de jaren heen

middags de poort bewaken om uiteindelijk

ze het bijzonder dat supporters zo trouw

niet veranderd.

gedurende de wedstrijd van het eerste elftal

zijn in het bezoeken van de thuiswedstrijden,

het scorebord bij te houden. “Ik doe alles

zelfs op hoge leeftijd of bij een afnemende

met plezier”, stelt Bertus.

gezondheid.

Schema Vanaf het middaguur wordt de toegangspoort bewaakt door Bertus en Willy,

Bekenden

Regenwedstrijd

zodat ze de uitspelende ploeg en trouwe

Het zien van bekenden aan de poort is

Haar mooiste herinnering in al die jaren

supporters kunnen verwelkomen. Vooral de

wat het zo leuk maakt volgens Willy. “Je

aan de poort is het kampioenschap in het

derby’s worden drukbezocht en dan worden

maakt een praatje en hoort nog eens wat.”

seizoen 1982-1983. Het kampioenschap

veel toegangskaarten en loten verkocht.

Het enthousiasme neemt toe wanneer de

werd op de laatste speeldag beslist in een wedstrijd tegen HTC. Het was een zonnige

“Ik vind het leuk om leden te zien, die ik zelf in de jeugd als leider onder mijn hoede heb gehad”

drukke zaterdag op het sportpark, waar plots het weer omsloeg. De regen zorgde ervoor dat het veld veranderde in een modderpoel. De belangrijke treffer van Eibert van ’t Hul, de broer van Willy, kan na al die jaren nog eenvoudig in gedachten teruggehaald worden. Een terugspeelbal bleef hangen op het natte veld en de topscorer aller tijden van de club kon ternauwernood het doelpunt maken. Uiteindelijk eindigde de wedstrijd in een gelijkspel, wat genoeg was voor het kampioenschap. Het was de laatste wedstrijd van het seizoen, er was veel publiek, alles klopte. “Die wedstrijd vergeet ik echt nooit”, memoreert Bertus.

Doorgaan Beiden denken nog lang niet aan stoppen en gaan door zolang de gezondheid dat toelaat. De afgelopen coronamaanden is het gemis van voetbal en met name de toernooien groot geweest. Bertus heeft de vrije tijd gebruikt om aan te sterken en is weer helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. “Ik kijk er naar uit dat het voetbal weer begint”, besluit Bertus. Als lid van VSCO’61 ben ik blij dat deze gezichten van onze vereniging nog niet aan stoppen denken. Ik gun nog veel meer mensen dat warme welkom aan de poort en sluit af met de iconische woorden van Willy die ieder voetballend lid van VSCO’61 wel kan dromen en nog jarenlang door de luidsprekers wil horen schalmen tijdens toernooien: “Heren scheidsrechters einde wedstrijd!” n

Presentatiegids 2020-2021 | VSCO’61

59


HEEFT U ONZE NIEUWE SPORTKANTINE AL GEZIEN?

..

ri e u r is bij o n s. Oo k u w e ig e n inte

IN VERTROUWDE HANDEN!

Rondweg 74, 8091 XK Wezep • Tel. 038 376 14 09 • info@veldkampwonen.nl • www.veldkampwonen.nl


SPORTPARK IN DETAIL

Presentatiegids 2020-2021 | VSCO’61

61


UW LOKALE ADVISEURS Assurantie- en Hypotheekadvies Klein & Uitslag Assurantie- en Hypotheekadvies geeft advies op het gebied van verzekeringen en hypotheken. Samen met u kijken wij naar uw persoonlijke situatie en welke verzekering of hypotheek het best bij u past tegen een zo scherp mogelijke prijs. Keuze gemaakt? Dan handelen wij alles voor u af. Wij staan voor u klaar!

Zuiderzeestraatweg 125, 8096 BE Oldebroek T 0525 760 200 www.kleinuitslag.nl

Arno, verzekerin

gen

Alicia, verzekerin

gen Beerd, hypotheken

n

Constan, hypotheke

G N I D E L K r E I c N a LEvEr ‘61 vScO

SPORTSWEAR 62

PROMOWEAR

SPORTS EQUIPMENT

MERCHANDISE

M U TA S E RV I C E S


Al 180 jaar

VERSTAND VAN SLAPEN!

Rondweg 72 Wezep Tel: 038 376 12 12 www.koopsbedden.nl


Partner in infra en cultuurtechniek INFRATECHNIEK CULTUURTECHNIEK SPORT EN RECREATIE GROENRECYCLING

Hilsdijk 108, Hattem info@veluwenkamp.nl

www.veluwenkamp.nl

T 038 444 24 62

Partnerin ininfra infraen encultuurtechniek cultuurtechniek Partner INFRATECHNIEK CULTUURTECHNIEK SPORT EN RECREATIE GROENRECYCLING INFRATECHNIEK CULTUURTECHNIEK SPORT EN RECREATIE GROENRECYCLING

Hilsdijk 108, Hattem info@veluwenkamp.nl www.veluwenkamp.nl T 038 444 24 62 Hilsdijk 108, Hattem info@veluwenkamp.nl www.veluwenkamp.nl T 038 444 24 62


Interview

M E I D E N WA A R M U Z I E K I N Z IT Noa Offereins (7) zit op de Prins Willem Alexanderschool in Oostendorp in groep 4. Naast voetballen zijn haar hobby’s trompet spelen, met lego bouwen en lekkere dingen bakken. Noa wil later dan ook banketbakker worden. Noa interviewt Tessa Grolleman van VSCO’61 Vrouwen 1. Tessa werkt bij Philadelphia op een dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking als coördinerend begeleider.

het terras zitten met mijn vriendinnen?” Noa: “Ik maak ook graag muziek, ik speel trompet en luister vaak naar Opwekkingsliederen en muziek waar ik lekker op kan dansen! Welk instrument speel jij?” Tessa: “Ik speel hoorn en luister het liefste naar Nederlandse popmuziek.” Noa: Wie vind je beter: Messi of Ronaldo? Tessa: “Ik kies dan liever voor Dirk Kuyt?” Noa: “Ik vind Messi een betere voetballer.”

Noa: Op welke leeftijd ben je begonnen met

Noa: Wat is je favoriete voetbalclub?

voetballen?

Tessa: “VSCO natuurlijk! En die van jou?”

Noa: Ben je wel eens kampioen geworden?

Tessa: “Toen ik 13 jaar was ben ik met

Noa: “Mijn favoriete voetbalclub is Feyenoord.”

Tessa: “Ja één keer, in 2017.”

drie jaar gestopt. En jij?”

Noa: Heb je wel eens een rode kaart gekregen

Noa: Wat eet je het liefst?

Noa: “Ik voetbal nu bijna vier jaar bij VSCO.

en zo ja, waarvoor?

Tessa: “Ik eet het liefste pannenkoeken van

Eerst bij de Kanariepietjes en nu spelen we

Tessa: “Nee, maar ik ben weleens uit het

De Honingpot.”

echte wedstrijden!”

veld gestuurd omdat ik opkwam voor een

Noa: “Ik eet het allerliefst patat.”

voetballen begonnen maar tussendoor ben ik

teamgenoot.” Noa: Voetbalt er familie van je bij VSCO?

Noa: Op welke plek sta je op het veld? Tessa: “Ik sta eigenlijk altijd rechtsbuiten en jij?”

Noa: Heb je nog andere hobby’s naast

Tessa: “Ja, mijn broer Bart voetbalt in het zesde

Noa: “Wij hebben nog niet echt vaste plekken

voetballen?

en mijn vader bij 45+.”

maar ik speel het liefst in de verdediging.”

Tessa: “Ik hou ervan om muziek te maken, een

Noa: “Mijn broertje voetbalt ook, maar dan bij

goed boek te lezen of een serie te kijken en op

de Kanariepietjes.” n

Presentatiegids 2020-2021 | VSCO’61

65


Uw adres voor: • aardappels

• groente en fruit • fruitmanden • rauwkost • salades

• maaltijden

Werkfruit

Dagelijks vers en eetrijp “werkfruit” voor uw werknemers? Wij kunnen dit voor u regelen! Vraag naar de mogelijkheden

Kwakkel’s groente en fruithandel

“Uw groenteman op maat”

www.groentemankwakkel.nl

Bakker Tuinen totaalaanbod voor uw tuin Groene vingers? Ontwerp uw eigen tuin!

Wij zijn een dynamisch hoveniersbedrijf op de Noordwest-Veluwe waar kwaliteit en persoonlijke service hoog in het vaandel staan. Wij werken voor bedrijven en particulieren. Laat u inspireren op onze website www.bakker-tuinen.nl. Bovenstraatweg 20, 8096 PE Oldebroek 06 - 125 815 90 • www.bakker-tuinen.nl


Interview

E E NT W E E TJ E IN DE D U G-O U T Gijs van Wijhe (8) zit in groep 4 van de Koldewijn Schoele in Kamperveen. Gijs voetbalt in VSCO’61 JO08-1 en is dol op jarig zijn, spelletjes spelen en z’n vader helpen. Later wil hij profvoetballer of boer worden. Gijs interviewt Sander Stange speler van VSCO’61 1 en werkzaam bij Stange Houthandel in Elburg.

Gijs: Kun je iets leuks vertellen over een wedstrijd? Sander: “Ik heb eens in een wedstrijd drie keer warmgelopen zonder dat ik erin kwam. Op dat moment vond ik het niet zo leuk maar achteraf kan ik er hard om lachen!”

Gijs: Hoe oud was je toen je begon met

voldoende voor mij. Ik heb regelmatig nog

voetballen?

meer voor mezelf gedaan. Bijvoorbeeld

Gijs: Vind je andere sporten ook leuk?

Sander: “Ik was toen 6 jaar, hoe lang voetbal

Nederland in Beweging op zondagochtend.

Sander: “Voordat ik op voetbal ging heb ik

jij al?”

Daar deed ik dan fanatiek aan mee!”

geschaatst, geskeelerd en aan kickboksen gedaan en, niet lachen, maar zelfs eens een

Gijs: “Ik voetbal nu twee jaar bij VSCO.” Gijs: Wie vind je de beste voetballer?

proeflesje paardrijden gehad, maar naast

Gijs: Jij bent verdediger. Vind je dat ook de

Sander: “Ik kijk graag naar een type

voetballen vind ik schaatsen het leukste! Wat

leukste plek om te staan?

voetballer als Bart Schoonhoven. Aan zijn

doe jij graag?”

Sander: “Het liefst sta ik centraal achterin,

temperament kan iedereen een puntje

Gijs: “Ik vind het leuk om mijn vader te helpen

maar ik ben te klein voor m’n leeftijd.”

zuigen en ik houd ook van zijn ‘voetbalstyle’.

en buskruit te spelen met mijn vrienden. Ook

De beste voetbalclub vind ik uiteraard FC

speel ik graag spelletjes zoals Rummikub en

Barcelona.

ben ik heel handig op m’n tablet.”

Ik kon gelukkig thuis met mijn broers

Gijs: Ben je weleens naar een wedstrijd van

Gijs: Wat zou je heel graag nog eens willen

voetballen. Wat heb jij gedaan om fit te

FC Barcelona geweest?

doen?

blijven?

Sander: “Ik ben één keer met mijn vrienden

Sander: “Het lijkt mij leuk dat wij later samen

Sander: “Wij hebben een schema van

in de zomer naar Barcelona tegen Valencia

een keertje een balletje kunnen trappen in het

onze trainers gekregen, maar dat was niet

geweest. Dat was echt supertof!”

eerste van VSCO.” n

Gijs: Ik vond het heel jammer dat we niet mochten voetballen door het coronavirus.

Presentatiegids 2019-2020 2020-2021 | VSCO’61

67 67|


m

m

Rondweg 84 8091 XK Wezep 038-3760280 www.praxis.nl

m Rondweg 84 8091 XK Wezep 038-3760280 www.praxis.nl

Openingstijden: Ma t&m Do 9.00-20.00 uur

9.00-21.00 uur Openingstijden: Zat 9.00-18.00 uur Ma t/m Do 9.00-20.00 uur Rondweg9.00-21.00 84 Vrijdag uur 8091 XK Wezep Zaterdag 9.00-18.00 uur Vrij

Openingstijden: Ma t&m Do 9.00-20.00 uur

9.00-21.00 uur Openingstijden: Zat 9.00-18.00 uur Ma t/m Do 9.00-20.00 uur Vrijdag 9.00-21.00 uur Zaterdag 9.00-18.00 uur Vrij

Rondweg 84 8091 XK Wezep Openingstijden: 038-3760280 www.praxis.nl Ma t&m Do 9.00-20.00 uur

Vrij 9.00-21.00 uur Openingstijden: Zat 9.00-18.00 uur 038-3760280 www.praxis.nl Ma t/m Do 9.00-20.00 uur Vrijdag 9.00-21.00 uur Zaterdag 9.00-18.00 uur

038-3760280 www.praxis.nl Rondweg 84 8091 XK Wezep

Rondweg 84 8091 XK Wezep 038-3760280 www.praxis.nl


Alle dagelijkse boodschappen en het lekkerste vers!

Gerrit Roeke Elburg, Zwolseweg 1


DE KANTINE S Y N O N IE M VO O R V E R B R O E D E R IN G

70


Elke zaterdag staan we er weer. Op het veld, met z’n elven, en als het meezit nog een paar wissels. Het is een machtig mooi spelletje, dat achter een bal aan rennen. Het brengt ons allen bij elkaar. Jong en oud, groot en klein, kaal en harig. Maar toch is het niet het speelveld waar de banden worden geschapen. Het is daar vlakbij. Of als je in een lager elftal achterop het sportpark speelt, meestal iets minder vlakbij. Het is daar waar iedereen samen over voetbal kan praten in plaats van het uit te oefenen. Het is in de kantine, ons tweede thuis. lees verder >

Presentatiegids 2019-2020 | VSCO’61

71


Nieuwbouw

Renovatie

Bitumineuze bedekking Dakbestrating Lichtkoepels

Isolatie EPDM PVC

Onderhoud

Vletstraat 20 8081NP Elburg

Tel: 06-14942731 info@gaasenbeekdakbedekkingen.nl

GAAT VERDER ONDER DE NAAM VL SOFTWARE

“Samenwerken aan groei”

Hierdoor worden we voor de buitenwereld duidelijk herkenbaar als onderdeel van ons moederbedrijf VL Consultants BV. VL levert naast software ook consultancy en interim diensten Door deze integratie zijn wij een one-stop shop voor consultancy en applicatie ontwikkeling. Dat betekent dat we alles in huis hebben: van bedrijfsadvies tot en met de ontwikkeling en implementatie van de software. VL Software ondersteunt organisaties met haar product VLEX. Dit product bestaat onder andere uit de volgende modules: • VLEX Projects: een totaal applicatie voor projectmatig werkende bedrijven • VLEX Select: een selectie en offerte webtool voor de installatiebranche • VLEX Planning: een grafisch planbord met capaciteitsplanning (mensen en machines) Naast onze VLEX Software zijn wij u ook graag van dienst met complete maatwerkoplossingen voor uw bedrijfsautomatisering.

Europaweg 9, 8181 BG Heerde | Tel: +31 (0)578 69 54 33

Meer informatie over VL Software? Martin Kramer Tel: 06-82835858 | www.vlconsultants.nl


Kantine

D

e kantine neemt een bijzondere plek in, in ons voetballeven. Zelfs als we niet kunnen voetballen doordat we geblesseerd zijn of de

schoenen al aan de wilgen hebben gehangen. Dan nog komen we graag naar het voetbalveld om in de kantine te kunnen vertoeven. Het pad langs de bomen, met de lampjes aan de rechterkant in de stoep. Veld twee aan onze linkerhand, waar we altijd even onze blik naar wenden. En zelfs de kat, die regelmatig uit de bosjes komt maar net te schuw is om te kunnen aaien. We kunnen de gang van de

iets is. Na de wedstrijd weten we dan ook niet

het spelletje ons allen verbindt, eigen team en

parkeerplaats naar de voordeur wel dromen.

hoe snel we na het schudden van een paar

tegenstanders.

handen kunnen aanschuiven in de kantine om Eenmaal binnengekomen is het als een

het eerste flesje bier te openen. Als je eigen

Kortom, de kantine is een plek waar iédereen

warm bad. Er is altijd het vriendelijke

elftal net als laatste klaar is met de wedstrijd,

altijd terecht kan. Dat is het allerbelangrijkste.

kantinepersoneel. Altijd zijn er de markante

dan betekent dat doorgaans dat je goed moet

Als het even minder goed gaat of als we

leden die op hun vaste plek zitten. En los

zoeken naar een tafeltje. Het is niet voor niets

gewoon afleiding nodig hebben van de

van dat is het gewoon een knusse, sfeervolle

dat met name in de seniorenelftallen men

dagelijkse sleur, hier kunnen we datgene

plek. Dat alles maakt dat het werkelijk voelt

graag heeft dat de scheids op tijd de wedstrijd

vinden waar we behoefte aan hebben: het

als thuiskomen, elke keer opnieuw. Eindeloos

beëindigt, soms zelfs voordat de negentig

contact met andere mensen. Mensen die ook

kunnen we genieten van het zicht op de velden.

minuten om zijn. Dat heeft uiteraard niets met

nog eens dezelfde passie delen. We drinken

Van ballen die richting de kruising vliegen maar

een gebrek aan conditie te maken, maar de

een biertje en eten een broodje bal. Als we

even vaak richting de parkeerplaats afzwaaien

heren (en dames) willen graag een goede plek

een wedstrijd gespeeld hebben, praten we

of op het dak van de kleedkamer belanden.

in de kantine bemachtigen. Maar plek is er

altijd nog even na over de laatste man van

Van spelers die na een sprint in het vangnet

altijd, en anders wordt er wel plek gemaakt.

de tegenstander die telkens doorschoof,

eindigen, maar iedere wedstrijd toch weer alles

Iedereen is welkom en dat maakt de kantine

over de spits die niet meeverdedigde en

geven. En natuurlijk van het bier. Hoe weinig

precies groot genoeg. Zelfs als ‘ie te klein is.

het middenveld dat overlopen werd. Maar

we in Oosterwolde ook met de kleur groen hebben, zo’n flesje Heineken kan ons heel erg blij maken. Bij de jongere voetballers onder ons gaat de aandacht weer uit naar heel andere dingen. We herinneren ons allemaal nog wel dat we vroeger een paar centen meekregen en de prijslijst bij de bar afgingen om te kijken wat we konden kopen. Die Mars kan net niet, maar drie lolly’s passen nog precies in het laatste beetje wisselgeld van die zakjes chips en een cola. Daar kon onze hele dag goed van worden. Voetballen is namelijk één ding, maar

“Het is een plaats die een bijzondere plek heeft in ons hart, iets dat we koesteren”

snoep is ook heel belangrijk. En het leerde ons

wanneer deze wekelijks terugkerende analyse is gemaakt, is er ook tijd voor meer persoonlijke gesprekken. We leren ons team kennen en het wel en wee van onze medespelers gaat ons na verloop van tijd steeds meer aan het hart. Daarom is die kantine zo’n mooi gebouw. Het is niet zomaar een verzameling stenen met een dak tussen een paar weilanden in een klein boerendorpje. Het is een plaats die een bijzondere plek heeft in ons hart, iets dat we koesteren. Niet eens omdat het een plek is waar we een biertje kunnen drinken. En ook niet per se omdat er een frituurpan staat. Deze

tevens waarom we rekenles kregen op school.

Ook tegenstanders waarmee we net nog felle

elementen helpen uiteraard mee, net als het

Tegenwoordig is er ook nog de aanvulling

duels op het veld hebben uitgevochten, mogen

Rad van Fortuin en het uitzicht op de meest

van de game consoles waarop uitbundig FIFA

aanschuiven. Want de kantine zorgt ervoor dat

knullige wedstrijden die op de omliggende

gespeeld kan worden. Zo is het niet alleen

we na een pittige wedstrijd ineens weer door

velden worden gespeeld. Maar het is bovenal

voor oud, maar ook voor jong een plek om met

één deur kunnen. Zo nu en dan nemen spelers

de plek waar we allemaal samenkomen. Of

plezier te komen.

van de uitspelende ploeg plaats in de kantine.

we nou een geel-zwart hart hebben of van

Het hoeft dan niet lang te duren voor thuis- en

buitenaf komen. De kantine is de plek waar

We genieten zo veel van die plek, dat het soms

uitploeg gemengd met elkaar de wedstrijd

we verbroederen. Dat maakt de kantine

voelt alsof je op voetbal zit voor de kantine, en

bespreken. Dat is één van de mooiste dingen

thuis. Oost west, kantine best. Zeker op

dat het spelen van een wedstrijd een bijkomend

in het voetbal. Het is een toonbeeld van hoe

zaterdagmiddag. n

Presentatiegids 2020-2021 | VSCO’61

73


UW EIGEN DROOMTUIN Wij ontwerpen, leggen aan en onderhouden uw tuin. Van groot tot klein en binnen elk budget. Benieuwd wat wij voor uw tuin kunnen betekenen?

Tel. 06 48 71 22 18

www.vangelderhoveniers.nl

Tuinontwerp - Tuinaanleg - Tuinonderhoud


E T H G U E H E D K R A P T R O P S ementen Gastheer van even

Een greep uit de jaarlijkse agenda:

JANUARI FEBRUARI MAART KONINGSDAG

Jaarlijks organiseert het Oranjecomité Oosterwolde de viering van Koningsdag. Op De Heughte vinden dan ’s ochtends de Kinderspelen plaats en ’s middags is er een kleedjesmarkt en zijn er diverse activiteiten.

APRIL

SCHOOLVOETBALTOERNOOI

Aan het einde van het voetbalseizoen - en schooljaar - strijden de basisscholieren uit de regio om de bokaal.

MEI JUNI JULI AUGUSTUS

ELBURG FOODS G-VOETBALTOERNOOI

Voor de G-voetballers is er ieder jaar ruimte om te schitteren op de velden in Oosterwolde.

SEPTEMBER

BEREND ELZERMAN TOERNOOI

Traditioneel de start van de voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen. De 38e editie werd in 2019 gewonnen door WVF.

OKTOBER NOVEMBER DECEMBER HERFSTSPELDAG

RUN FOR JOYCE

Alle kinderen uit Oosterwolde en omstreken kunnen hun energie kwijt in tal van spellen, allemaal in het teken van voetbal.

De sponsorloop waarbij geld wordt ingezameld voor gehandicapte weeskinderen in China. Presentatiegids 2020-2021 | VSCO’61

75


Colofon Dit is de tweeëntwintigste presentatiegids uitgegeven door VSCO’61 uit Oosterwolde (Gld). Sportpark De Heughte Zwarteweg 15, 8097 PR Oosterwolde (Gld) Telefoon 0525-621469 E-mail info@vsco.nl

Redactie Jan Borgers, Jeroen van Bruggen, Ruben Buijserd, Melissa van Dorp, Rinze Kaatman, Jan Post, Maria Schuurmans - van Kolthoorn, Martijn Top, Pascal van der Stroom, Alex van de Weg en Erik Wijnne.

Commercie Harmen-Egbert Beijeman, Sjoerd Kwakkel, Christiaan Mulder, Hendrik Jan ‘Nanne’ Schoonhoven, Lammert Vlieger en Erik Wijnne.

Coördinatie advertenties Henrick van Raalte, Evert Smit en Lammert Vlieger.

Beeldmateriaal

3 2

Bram van de Biezen, Jan Borgers, Ruben Buijserd, Dries van Dijk, Erwin ten Hove, Dik Leusink en Herman van der Wal.

1

P

Vormgeving en productie

4

Bredewold communicatievormgevers

Distributie Aart Lokhorst

P

Trainingsvelden

Secretariaat Jan Kragt M: 06 - 481 34 680 E: j.kragt@vsco.nl

Public Relations Rinze Kaatman M: 06 - 387 43 138 E: r.kaatman@vsco.nl

Oplage 7.750

Met dank aan

Telefoon 06 - 54661436 www.hermanvanderwal.nl

De luchtfoto geeft een goed beeld van de indeling van sportpark De Heughte.

VO LG V S C O’61 O P S O C IA L M E D IA

l @VSCO61Nieuws f facebook.com/vsco61 x VSCO’61 www.vsco.nl

76

Presentatiegids 2020-2021 | VSCO’61

Like VSCO’61


vorm met inhoud. Bouwen aan merken en organisaties vraagt om planmatige, inspirerende en krachtige communicatie. Communicatie waarbij de vorm meer is dan een mooi plaatje. Vormgeving met inhoud. Dat start voor ons met identiteit en strategie en eindigt bij producten die werken. Ons communicatieteam bestaat uit acht professionals die op alle vlakken kunnen meedenken, ontwikkelen en organiseren; conceptdenkers, tekstschrijvers, grafisch vormgevers en webdevelopers. Wil jij ook meer uit je communicatie halen? Maak dan een vrijblijvende afspraak via 038-376 33 90 of bezoek onze website www.bredewold.nl.

communicatievormgevers identiteit - strategie

concept - vormgeving

website - online diensten

print - drukwerkIssuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.