Voss folkehøgskule, skulebrosjyre 2022-23

Page 1

2022/2023


Velkomen til oss på Voss! Voss har varierte tilbod; 8 linjer, 130 elevar og dyktige tilsette! Vi er i sentrum av ekstremsport- og kulturbygda Voss, med skianlegg og gondol like ved skulen. Stolte tradisjonar sidan 1895. Velkomen til eit sosialt og lærerikt skuleår, fylt med

Verdiane våre

utfordringar, meistring og opplevingar! Vi er ein frilynt skule med stor variasjon i linjer og valfag.

• Frilynt skule med 130 elevar og 8 linjer.

Ta del i eit kreativt og aktivt miljø, opplev venskap og fagleg

• 18 års aldersgrense • Stor fagleg breidde og variert miljø gir ein unik miks av ungdom og lærarar • Lærarar med høg kompetanse

meistring, personleg vekst med samhandling og opplevingar. Dyrk interesser og test grenser. På Voss legg vi til rette for glede som varer livet ut. Vi tilbyr

• Elevar med ulik bakgrunn frå heile landet • 1km frå togstasjonen, enkelt og rimeleg å reise med Bergensbanen til skulen, 1,5 time frå Bergen og 5 timar frå Oslo med tog • 1km frå gondol som tek deg til fjells i Voss Resort

trygge aktivitetar på datarom, i studio, i elva, i lufta og i pudderet vi har så mykje av. Vi undrar oss om verda, om smått og stort i livet og i faget, og vi er ærlege med kvarandre, for vår eigen del. Vi er opptatt av ein berekraftig kvardag.

Våre 8 linjer: Jazz Lyd- og Musikkproduksjon Film & Foto Data

2

Data & Friluftsliv Ekstremsport Ekstremsport Luft Idrett & Friluftsliv

VOSS FOLKEHØGSKULE 2022/23


Livet hos oss Folkehøgskule er mykje meir enn linjefag. Å samlast til måltid,

Internatlivet

fellesfag, valfag og aktivitetar gjer at elevane blir kjende på

Alle elevane bur på skulen. Vi har fire internat, flest dobbel-

tvers av linjer og vert utfordra på tema vi meiner er viktige.

trom, men òg nokre enkeltrom. Du får 3–4 måltid kvar dag i

Vi har undervisning i vanleg skuletid, men og eit mangfald av

matsalen. Mat og gode samtalar under måltidet er viktig for

aktivitetar på ettermiddag/kveldstid: Vossabadet, vindtunnel,

både god helse og trivsel. Vi har tre kokkar på skulen som

kveldskøyring på ski, gymsalaktivitetar kreative prosjekt i peise-

lagar dei gode menyane. Vi har òg internatleiar. Treng du hjelp

stova, produsere musikk i studio, LAN og mykje meir!

til praktiske ting, eller ein trygg vaksen å prate med? Det er ein grunn til at internatleiar kallast husmor; ein som ser til at alt er

Morgonsamling er ein god start på dagen – med faste innslag,

i orden og at alle har det bra på skulen. Ei «mor» som også føl

elevframsyningar og tid for refleksjon. På elevkveldar lagar

opp, har omsorg for og ser til elevane når dei er sjuke og ikkje

elevane som bur på kvar sin gang på internatet underhaldning

kan delta i undervisninga.

for resten av skulen. På fellesfag og prosjekt jobbar vi på tvers av linjer. Alt dette bidrar til å skape eit godt miljø med høg

Læringsmiljø med høg trivsel

trivsel på skulen. Variasjon skapar motivasjon!

«Samfunnet treng personar som kan samarbeide, finne relasjonar og løyse oppgåver i lag. Det er kjernen i folkehøgskulepedagogikken hos oss.»

Timeplanen • Morgonsamling, ein kjekk start på dagen! • Linjefag tre dagar kvar veke • Valfag kvar fredag, heile dagen og tirsdag to timar

Vi har ikkje eksamen eller pensum. Vi jobbar med indre moti-

• Fellesfag to dagar kvar veke; laurdagsseminar eller

vasjon og fagleg utfordring. Du får ein unik miks av ungdom

gangcup dei fleste laurdagane

og tilsette i eit variert og inkluderande miljø med stor fagleg

• Elevkveldar 9 laurdagar i året

breidde. Dette gjev stort læringsutbytte og personleg vekst. Vi

• Linjeveker før og etter jul

har åtte ulike linjer nettopp for å skape eit variert læringsmiljø!

• Prosjekt på tvers av linjer

Du lærer mykje i møte med mange ulike elevar og lærarar.

• Reiseveker, linjene dreg på utlandstur

VOSS FOLKEHØGSKULE 2022/23

3


Unike Voss Skulen er i særstilling med sitt nærmiljø, Voss er eit

Sjølv om hovedaktiviteten på Voss folkehøgskule vil foregå på

kulturelt knutepunkt og ligg midt i hjartet for

Voss, er nærleiken til Bergen noko vi benytter oss av. Vi har

ekstremsport i Noreg.

gode kontaktar i både musikk-, film-, data- og kulturmiljøet i Bergen.

Voss har verdas største ekstremsportfestival; Ekstremsportveko. Ein flytur i vindtunnellen hjå Voss Vind er inkludert for alle elevar. Det er kun 1km frå skulen til Voss Gondol som fraktar deg til fjells, du får årskort hjå Voss Gondol og Voss Resort inkludert. Dette gjev unike moglegheiter til alle elevane for tallause foto-, film-, ski-, friluftslivs- og luftsportsopplevingar. Skulen har tilgang til fleire hytter i området. Hos oss brukar vi ikkje timar i bil kvar dag til aktivitetane, vi er der det skjer. Alle linjene har gode fasilitetar på og ved skulen.

Elev for livet Skulen vår er godt kjent for kjekke festar, både for elevar og fjorårselevar. I juni er det treff for 5-, 10-, 30- og ja 40-års jubilantar! Føresette kjem til skulen til sin elev på starten av skuleåret, på haustfest og til avslutningsfest i mai. Her viser elevane fram innslag frå linjer og fellesfag og vi samlast til festmåltid. Hos oss blir du elev og del av eit sterkt fellesskap livet ut. Velkomen!

Voss kan dessutan by på eit rikt kulturliv, med godt konsert- og kinotilbod. Hit kjem studentar frå heile landet for å studere musikk ved Ole Bull Akademiet. I starten på påska vert den årlege festivalen Vossa Jazz arrangert her. Voss har eit variert kunst- og handverksmiljø og er kjent for sine mattradisjonar.

4

VOSS FOLKEHØGSKULE 2022/23


Våre Valfag - Stor variasjon Ekstremsport, jogging, yoga, «skydive» innandørs i vindtunnel, buldring, snowboard, alpin, offpiste, programmering, action & art photo, photoshop, film, kunst, gitar/ukulele, sløyd, filosofi, naturkjennskap, bærekraft, studio og band. Vi er stolte over våre varierte valfag

Vi har stor fagleg breidde på skulen, dermed blir valfaga våre kjekke og varierte. Nokon valfag har lange tradisjonar

Vi har valfag heile dagen om fredagane og to timar tirsdagen.

på skulen – til dømes på ”Naturkjennskap” der du kan svi

Du vel valfag før jul og nye valfag etter jul. På valfag er alle

smalahove! Eller kanskje du vil lære å ta gode bilete? Eller

elevane saman på tvers av linjer.

spele gitar? Produsere musikk?

Etter jul har vi «skifag» for alle nivå. Mange elevar vel dette. Du

Tilbodet på valfag vil variere noko kvart år.

får mykje ut av dagen ettersom skulen ligg 1 km frå gondolen som tek deg til fjells i Voss Resort! On- eller offpiste, topptur, alpin, snowboard. Årskort på gondolen er med i skuleprisen vår. Heilt unikt for Voss folkehøgskule er valfag i vindtunnell, vi har Nord-Europas første vindtunnel på Voss. Her kan du flyge innandørs!

VOSS FOLKEHØGSKULE 2022/23

5


Lyd- & Musikkproduksjon Linja for deg som drøymer om å utvikle deg som produsent, låtskriver og/eller musikar. Bli god på å skape, mikse, mestre og fremføre elektronisk musikk live. Tett samarbeid med bransjen.

Lyd- & Musikkproduksjon

Du får tilgang til å prøve ut scenerigg. Vi arbeider saman med

Her har du som har lyst til å lære om lyd din sjanse! Du vil lære

linja Jazz. Produserer musikk for dei i studio og står for det tek-

å arbeide med lyd i ulike samanhengar, live, i studio eller ved å

niske på konsertar. Vi har studietur og turné i lag.

lage musikk på pc/mac. Dyktige lærarar vil hjelpe og rettleie deg undervegs, både individuelt og saman med klassekameratane

Det vert meisterklassar med kjende musikarar og du vil få lage

dine.

musikk til elevfilmane på Film & foto og spela til Datalinja. Vi har samarbeid med lokale fagmiljø som er profesjonelle inn-

Det er ikkje krav til forkunnskap, det viktigaste er at du har

an lyd, lys og scene. Det blir høve til å jobbe praktisk saman med

interesse for musikk og kreativitet. Skulen har det du treng av

dei på oppdrag gjennom året.

utstyr og rom for å spele inn og produsere musikk og til å arbeide med lyd, lys og scene for produksjonar og forestillingar.

Vi skal ha det kjekt, jamme, halde konsertar, turnere, ha lange kveldar i musikkstudio og leike med musikk og lyd saman. Vel-

Skulen har eige studio og arbeidsrom med Ableton Live og

komen til eit praktisk og lærerikt år hjå oss på Voss.

Logic Pro som hovudprogram. Du vil òg få høve til å jobbe i FL Studio, eller program du har sjølv. Det kan være en fordel å ha en laptop til å bruke i live fremførelse, og ha et eige headset slik at du kan lage musikk kvar og når du vil.

6

VOSS FOLKEHØGSKULE 2022/23


Dette vil du lære Musikkproduksjon Studiobruk Innspeling Miksing Mastering Ableton Logic Pro Spel- og filmmusikk Musikklære Noter Besifring Hørelære Låtskriving

Utanlandstur Studietur med tog til Europa

Arrangement

Vi på Voss har et ønske om en grønn reise, og

Konserter

derfor reiser vi på interrail! Vi vitjar festivalar, går på

Lyd Lys Samarbeid

konsertar, held konsertar og besøker utanlandske utdanningsinstitusjonar. Klassen set saman opp reiseruta. Følg med på nettsida vår!

VOSS FOLKEHØGSKULE 2022/23

7


Jazz Eit steg mot draumen om å bli musikar eller vokalist. Høgt fagleg nivå. Fokus på samspel, gehør, improvisasjon og eigenart. Meisterklassar med kjende musikarar. Ny jazz-linje for deg som vil satse og møte andre dyktige

Lyd- og Musikkproduksjon og har fellesemne saman med dei.

medmusikantar med iver! Eit viktig steg før vidare studier. Du

Du vil lære om lydteknikk og du vil lære å ta opp og mikse

bør ha eit hovudinstrument du meistrar godt og være glad i

musikk i vårt flotte lydstudio. Vi reiser på turné i lag om våren.

samspel med andre! I undervisninga legg me fokus på å lære

Helga før påske er det Vossa Jazz og du vil få høve til å øve

låter i lag og å få eit gehørmessig forhold til musikken. Vi legg

med profesjonelle musikarar, og å førebu og vera med på å

til rette for individuelle timar utanfor skulen om du ønskjer det

arrangere festivalen.

hjå våre dyktige samarbeidspartnerar på Voss og i Bergen. Du vil få mykje erfaring på kort tid og bli ein trygg musikar. Du Jazz på Voss betyr òg litt folkemusikk. I nabolaget held Ole Bull

vil òg få eit nettverk for vidare samarbeid. Me hjelper deg til å

Akademiet til med eit av landets beste fagmiljø innan ulike

ta val i vidare karriere og å førebu til studiar.

former for tradisjonsmusikk. Me har også samarbeid med Griegakademiet i Bergen og får besøk av lærarar derifrå.

Kven passar linja for? Dette er linja for deg som vil satsa på musikken og har eit

Sjølv om hovedaktiviteten vil føregå på Voss, vil nærleiken til

ynskje om å spela masse med andre! Når du søkjer plass hjå

Bergen, og byen sitt breie musikkmiljø og vere ein ressurs vi

oss må du leggje ved ein video og vi intervjuar alle aktuelle

lett kan benytte oss av, då vi har sentrale kontakter i alle miljø.

kandidatar før opptak.

Det vil bli fleire meisterklassar med kjende musikarar! Du vil også få oppleve konserter gjennom festivalar som Vossajazz, Osafestivalen og Voss jazzklubb. Vi lagar konsertar for dei andre på skulen og ute på Voss. Vi samarbeider tett med linja

8

VOSS FOLKEHØGSKULE 2022/23


Foto: Vossa Jazz / Iver Finne

Foto: Vossa Jazz / Runhild Heggem

Dette vil du lære

Våre forventninger til deg

• Samspel • Improvisasjon • Hovedinstument • Eigenart • Jazzteori • Høyrelære • Lydteknikk

Du bør ha eit hovud­ instrument du meistrar godt og eit ønske om å bidra til eit rikt musikalsk miljø!

Utanlandstur Studietur med tog til Europa Vi på Voss har et ønske om en grønn reise, og derfor reiser vi på interrail! Vi vitjar festivalar, går på konsertar, held konsertar og besøker utanlandske utdanningsinstitusjonar. Klassen set saman opp reiseruta. Følg med på nettsida vår!

VOSS FOLKEHØGSKULE 2022/23

9


Film og foto Lær film & foto gjennom praktisk arbeid og eksperimentering i et kreativt miljø. Fra ide til ferdig resultat. Filmfestivaler og utstillinger. Kunstfoto og kortfilmer. Analogt og digitalt. Interrail gjennom Europa! På film & fotolinja har vi fokus på praktisk tilnærming. Det er

Voss Folkehøgskule har eit spennedne kreativt miljø med

lagt stor vekt på kreativt, sjølvstendig og skapande arbeid.

mange muligheter for samarbeid. Film og foto jobber tett

Med støtte frå gode og erfarne lærarar, realiserer du dine

med Jazz-linja, Lyd og Musikkproduksjon og Data-linjene –

kreative idear og prosjekt. Ved utforskning og eksperimen-

sammen jobber vi fram ulike prosjekt. I tillegg er det hvert

tering utviklar du deg som filmskapar og fotograf.

år mulig å jobbe for eksterne aktørar. Vi samarbeider med Vossa Jazz, Osa Festivalen, Ekstremsportfestivalen og Voss

Kvart år arbeider vi mot filmfestivalar som Amandus inter-

Kommune.

nasjonale Studentfilmfestival og Minimalen. Dei siste åra har vi blitt nominert til begge festivalane! På hausten besøkjer vi

Som elev på Voss Folkehøgskule vil du alltid ha mulighet

Bergen Internasjonale Filmfestival (BIFF) der vi får sjå mange

til å prøve noko av det som gjør Voss til Voss, som rafting,

spennande førpremierar. Vi jobber både digitalt og analogt

Vossvind, padling og buldring. I tillegg har man fantastiske

med fotografi og lager fleire utstillingar.

ski og snowboard muligheter. Alle elever får årskort til Voss Gondol og skiheisene.

I november reiser vi på interrail gjennom Europa og besøker spennende storbyer med gallerier, filmskuler og spennande utstillinger. Vi har fokus på å reise grønt gjennom heile året. På hausten reiser vi på tur med seglbåten Mathilde. På våren besøkar vi Lillehammer med tog, for å være med på Amandus Studentfilmfestivalen.

10

VOSS FOLKEHØGSKULE 2022/23


Før jeg begynte på Voss hadde jeg ingen praktisk erfaring med det å skrive manus, regissering eller redigering. Har skrevet, filmet og produsert filmer. Har du lyst å utfordre deg selv, er film- og fotolinjen på Voss en perfekt plass å begynne! – Julian Øien, elev.

Dette vil du lære • Filmteknikk • Lyssetting • Foto - analogt og digitalt • Mørkeromsarbeid • Ideutvikling

Utanlandstur

• Fortelljarteknikk

Studietur til Europa eller USA!

• Manus-skriving

Vi ser på både Europa og USA neste år. I år reiste vi på

• Utvikle kreativitet

København, Berlin, Praha og Budapest, en fantastisk

interrail og besøkte spennende storbyer. Vi opplevede grønn reise med tog gjennom Europa. Vi besøkte film-

• Premiere Pro (redigering)

og fotoskoler, gallerier og museer.

• Photoshop Du treng ingen forkunnskapar. Det viktigaste er at du har lyst til å prøve, utforske og utvikle deg innan Film og Foto.

Vi planlegger turen sammen slik at turen blir «vår” og har fokus på samhold, turglede og felles opplevelser. Følg med på nettsida vår!

VOSS FOLKEHØGSKULE 2022/23

11


Data Karriere i datafag? Lær og prøv ut dei viktigaste områda innan data: programmering, 3D, spel, animasjon, grafisk design, web. Bransjeretta. Fagturer i Noreg og USA: San Francisco/Silicon Valley/LA

Karriere innan data? Vel datalinja på Voss! Du blir del av eit pulserande, kreativt fagmiljø og utvikler Du lærer og prøver ut dei viktigaste fagområda innan data,

deg dit du vil. Linja henter impulsar frå og samarbeidar

og blir godt rusta til å velje retning vidare. Du vil arbeide

med dei andre kreative linjene på skulen: Film & Foto,

både breitt og djupt med data, og utvikle kompetanse og

Jazz, Lyd- & Musikkproduskjon og Data & Friluftsliv.

interesser innan ulike fagområde. Du får jobbe i prosjekt på Vi fokuserer på fagleg og sosialt fellesskap - vi:

det du intresserer deg for. Vi vil lære, trivast og ha det kjekt saman! Du kan gle deg til “å leika” med andre dataintresserte. Du får opplevingar som hjelper deg å bestemme vegen vidare.

• arrangerer LAN på skulen • reiser på turar til Bergen og andre folkehøgskular • nyttar skianlegget og den vakre naturen på Voss, kun 1km • til gondol som tek deg til fjells i Voss Resort • 1 km unna Bergensbanen/toget

Du vil oppleva verdas episenter for IKT, nemleg Silicon Valley i USA! Dit skal vi. Her besøker vi verdas største IKT selskap som Google og Intel! Vi drar også til LA og Hollywood, samt små surfebyar langs Stillehavet.

12

• jobbar saman i prosjekt

Linja er som ei av dei eldste av sitt slag veldreven av erfarne lærarar og har eit stort nettverk av tidligare elevar og bransjefolk.

VOSS FOLKEHØGSKULE 2022/23


Dette vil du lære • Programmering • Spelutvikling • Datatryggleik & nettverk • Webutvikling • 3D / VR • Design • Prosjekt & Teamwork

Utanlandstur Studietur til Europa eller USA ! I november dreg vi på ei to-vekers rundreise med stor fleksibilitet. Vi ser på både Europa og USA neste år. Vi har hatt utrolig kjekke reiser med faglige impulser til begge reisemål. Vi vitjar faglig relevante universitet, bedrifter og museum! Konsertar, kultur & vakker natur. Bli med oss på eventyr! Du som elev er med å legge reiseruta slik at turen blir «vår!» Vi treff eller dreg ilag med andre linjar på turen, dette er utrolig kjekt! Nye vennskap! Følg med på nettsida vår!

Jeg visste før folkehøyskolen at jeg var interessert i teknologi og data, på linjen fikk jeg opplevd ting som forsikret meg om at avgjørelsen om å ta data videre var riktig – Eirik Haugan, Informatikk student, frå Tromsø

VOSS FOLKEHØGSKULE 2022/23

13


Data og friluftsliv Kombiner Data og Friluftsliv! Lær programmering, animasjon, grafisk design, foto, datasikkerhet. Ski i Voss resort, fjelltur, bålkos, rafting mm. Turer i Noreg & USA: San Francisco/Silicon Valley.

Karriere innan data? Vel data og friluftsliv på Voss!

FRILUFTSLIV Friluftsliv i verdas vakraste bygd, ski-og idrettsbygda Voss!

På Data & Friluftsliv får du det beste av to verder. Skulen

Fokus på samhald, meistring og læring

har lange tradisjonar innan begge områda. Finn ut om karriere innan data er noko for deg! Du lærer og prøver

Du vil ha friluftslivperiodar utover året med lærarar som

ut fagområda, og blir godt rusta til å velge vidare studie.

har lang erfaring.

Samtidig som du nyttar friluftslivet på Voss og kan stå mykje Her er noko av det du kan forvente å oppleve:

på ski.

• alpint og off-piste i Voss Resort, bli bedre på ski Bli med til verdas episenter for teknologi - Silicon Valley. San

i og utanfor skibakken

Francisco, campingtur og LA!

• fjell og hytteturar i vakker vestlandsnatur • havkajakk i Nærøyfjorden

Vi vil lære, trivast og ha det kjekt saman!

• leik og trening i Vossabadet • ulike idrettsaktivitetar

DATA

• opplevingar på skulen si eigan seter på Upsete

Du lærer og prøver ut dei viktigaste fagområda innan data,

• bålkos

og blir godt rusta til å velje retning vidare.

• rafting • anledning til fallskjermhopping

Fagområde: programmering, grafisk design, action

• anledning til jegerprøve

photo, datasikkerhet, spel, animasjon. Kvar fredag er det valfag! Du vil arbeide både breitt og djupt med data, og utvikle

Du kan velge ski, idrett og ekstremsportsfag i tillegg til linja.

kompetanse og interesser innan ulike fagområde.

14

VOSS FOLKEHØGSKULE 2022/23


Dette vil du lære Datadelen i eit «nøtteskall»: • Programmering

Utanlandstur

• Adobepakken: (Photoshop, vektor, animasjon, grafisk design og foto)

Studietur til Europa eller USA ! I november dreg vi på ei to-vekers rundreise med stor fleksibilitet. Vi ser på både Europa og USA neste

• Spel

år.

• Fagleg og sosialt fellesskap: (LAN, fagturar, prosjekt m.m.)

Vi har hatt utrolig kjekke reiser med faglige impulser til begge reisemål. Vi vitjar faglig relevante universitet, bedrifter og museum! Konsertar, kultur, sjølvsagt natur- og friluftsliv opplevingar.

Friluftsliv:

Bli med oss på eventyr! Du som elev er med å legge

Vi nyttar den vakre naturen på Voss, og på denne linja får du fleire friluftslivperiodar med fjellturar, bli bedre på ski, bålkos, rafting mm

reiseruta slik at turen blir «vår!» Vi treff eller dreg ilag med andre linjar på turen, dette er utrolig kjekt! Nye vennskap! Følg med på nettsida vår!

VOSS FOLKEHØGSKULE 2022/23

15


Ekstremsport Eit år med leik og utfordring i Ekstremsport- og Skibygda Voss! Lær elvepadling, topptur/ frikjøring og skredlære. Ta brattkort i klatring og ”spot” kvarandre på buldring, prøv luftsport, padlebrett og fossevandring med stegjern. Studietur til Slovenia. Få sterke opplevingar, vennskap og ansvar på ekskursjonar. Kjenn naturkreftene på kroppen og avslutt dagen rundt bålet. Eit år med leik og læring i ”Elvepadlingas Mekka”;

i forhold til vassføring i elv, skredfare, vêr og erfaring

Ekstremsport- og skibygda Voss! 1 km til gondol som tek

både som enkeltperson og gruppe. Vårt mål er at du

deg til fjells gjev tallause opplevingar.

skal utvikla deg, byggje kompetanse og bli sikker i sportane vi driv med.

Voss folkehøgskule har Noregs mest komplette tilbod innan ekstremsport. Linja Ekstremsport er for deg som vil bruke

Nokre av høgdepunkta:

mest tid på elvepadling og frikøyring, men som også vil

• To heile linjeveker med elvepadling i tillegg til

prøve buldring og klatring, fallskjerm (tandem) og tileigne

linjedagar haust og vår

deg kunnskap og erfaring i friluftsliv.

• Nærøyfjorden - Fjordpadling, teltliv og naturopplevingar • “Toppturveko” - Topptur med basecamp i telt

Prøv vindtunnel, rappellering og fjordpadling. Test

i magiske Jordalen

bålkunnskap og mental styrke på “Solodøgn”. Køyr i djup

• Solodøgn

pudder i dei to skianlegga på Voss eller i urørte fjellsider du

• Utanlandstur - Ekstremsportslandsbyen Bovec

sjølv har teke deg opp på.

under alpane i Slovenia. Elvepadling, grottevandring

Ekstremsportbygda Voss har unike føresetnader for slik

• ...og mange fine turar i områda rundt Voss og

aktivitet. Du og vennene dine er med på å legge planar

på skulen sin støl!

klatring, stisykling og Balkansk historie/kultur.

16

VOSS FOLKEHØGSKULE 2022/23


Ekstremsport er fremdeles det beste året jeg har hatt etter videregående. Jeg fikk testa egne grenser og oppleve mestringsfølelse, uten andre forutsetninger enn å være nysgjerrig og eventyrlysten. Det la grunnlaget for tiden etter folkehøgskolen. – Ane Lindskog, elev.

Dette vil du lære

Utlandstur:

• Elvepadling - Våttkort (utvida grunnkurs og tryggleikskurs) • Synfaring og lesing av elv

Alpelandsbyen Bovec i Slovenia. Til våren, etter ein lang skisesong , reiser vi til dei Østre Alpene i Slovenia og padler «resirkulert snø» i «Smaragdelva» Soca .Sykkeltur, grottevandring og Balkansk kultur og elvevern er

• Elveredning

også på menyen.

• Havpadling - Våttkort Innføring • Alpint - Frikjøring og topptur

I 2017 vart Slovenia kåra til verdas mest

• Snøskredlære

berekraftige resiemål! Ekstremsport klassen

• Tryggleik og risikovurdering

sin tur til Bovec i Slovenia bygger på dei tre

• Vindtunnel - Grunnkurs med moglegheiter for meir • Buldring • Klatring - Brattkort • Rappellering - Innføring • Førstehjelp • Turplanlegging

hovedpillarane i berekraftig reilseliv: miljø, lokalsamfunn og lokal økonomi. Me nyttar derfor lokale tilbod til overnatting, transport, utstyrsleige, guidar, mat og kulturutveksling. Me har også samarbeid med verneorganisasjonen Balkan RiverDefence. Action og samfunnsengasjement i samme tur!

VOSS FOLKEHØGSKULE 2022/23

17


Ekstremsport Luft Lær fallskjerm, vindtunnel, paragliding og skikøyring. Prøv skating, padling og klatring. Opplev meistring og eventyr, vennskap, natur og friluftsliv i telt og snøhole. Ekstremsport- og skibygda Voss! Voss folkehøgskule har Noregs mest komplette tilbod

Du og vennane dine er med og legg planar i forhold til vêr

innan ekstremsport. Ekstremsport Luft er for deg som

og vind. Vårt mål er at du skal bli dyktig og sikker i sportane

vil bruke mest tid på å utforske luftsportane, men og kjøyre

me driv med, og du får fly massevis i løpet av året. Me stiller

mykje på ski og prøve andre ekstremsportar. Det å dele

ofte med fleire lag i NM i vindtunnel.

unike opplevingar gjer oss eit unikt samhald på linja. I tillegg til å bu i ekstremsportmekkaet Voss, får du Kast deg ut av eit fly eller helikopter, flyg ned ei fjellside

oppleva ei fantastisk reise gjennom store deler av Europa.

eller flyg lengre og høgare med paraglider ...og ta

Du får oppleva Sognefjorden på sitt beste med padling,

lisensane til og gjere alt på eiga hand! Flyg mange timar

teltliv og naturopplevingar. Det blir toppturar i magiske

i vindtunnelen. Prøv padling, skating, rappellering og

Vossafjell og mange fine turar i områda rundt skulen sine

klatring. Køyr endelaus pudder i Myrkdalen, og sving deg

fjellstølar!

ned fjellsidar i Voss Resort. Utstyret me bruker er av høgste kvalitet. Sjå komplett Ski- og ekstremsportbygda Voss har alle moglegheiter.

utstyrslister på nettsida.

Nord-Europas største gondolbane ligg i gangavstand til skulen og Noregs største fallskjermsenter ligg ein

Opplev draumane dine! Velkomen til Voss!

sykkeltur unna!

18

VOSS FOLKEHØGSKULE 2022/23


Utanlandstur: Alpene og Europa fra øst til vest Turen går til både de største og mest legendariske skistedene rundt St Anton, Innsbruck, Wengen og Cortina, men også mindre perler som Bovec i Slovenia! Me reiser ofta sammen med andre linjer ved skolen - det blir god stemning! Sygeste eg har vært med på! Hoppe ud av fly, springe ud fjell med vinge. Adrenalinfylt! Eg e´ hekta! Urørt snø, Vindtunnel- NM og ting eg ikkje hadde drømt om. Store opplevelser med venner for livet! – Mari Bakkan Vika, Stavanger, elev.

Vi reiser gjerne gjennom 15 - 20 land, med det lengste oppholdet i Tirol i alpene. I løpet av turen blir det gode muligheter for ski, surfing, flyging og klatring. Det blir også litt tid til å oppleve kulturforskjellene i storbyer som for eksempel Haag, Budapest, Beograd og Praha eller mindre steder i Kroatia eller Romania. Vi velger selv, og derfor endrer turen seg fra år til år.

Dette vil du lære • Alpin skikøyring (Frikøyring, teknikk, topptur mm.) • Fallskjermhopping (minst 20 hopp)

Turen har som mål å prøve ut sportene vi har lært oss gjennom året i nye omgivelser, men også å prøve nye ting og utfordre oss selv.

• Paragliding • Vindtunnelflyging (minst 5 timar flytid – ofte meir,

Vi planlegger turen sammen i løpet av skoleåret. Dere

tilsvarar 4-500 hopp)

elever er med å legge reiseruten slik at turen blir «vår».

• Havpadling

Samhold, turglede og felles opplevelser er i fokus.

• Rappellering Vi har valgt å reise med tog og buss:

• Skating

· nå unike steder med kultur og begivenheter vi vil få

• Aktivt friluftsliv

med oss, som vi ikke får med en typisk flyreise

• Snøhulebygging • Snøskredlære

· ha fleksibilitet til å legge opp reiseruten som vi vil

• Sikkerheit og risikovurdering

· kunne flytte oss etter den gode snøen og det gode været

• Førstehjelp • Aerodynamikk

· kunne ha med nok utstyr

• Meteorologi

· reise mye mer miljøvennlig enn med fly

Om det høver og me har tid: klatring, kiting, elvepadling, surfing eller speedriding.

Turen går de siste ukene i mars. Bli med oss på eventyr!

VOSS FOLKEHØGSKULE 2022/23

19


Idrett og friluftsliv Opplev meistring og eventyr på fjellet eller i havgapet. Alpint og fri-køyring i dei to beste skisentra på Vestlandet. Varierte idrettar friluftsliv, klatring, kiting, og jakt og fiske om du vil. Opplev Alpane. Er du klar for nye eventyr på Voss?

I idrettsdelen vil du møte både kjende og nye aktivitetar. Du får testa spenst, styrke og kondisjon. Fokus er sunn

Hjå oss får du mengder av aktivitetar og opplevingar som

idrettsglede og gleda over å vera i rørsle. Skulen har gymsal

vil gje deg eit minnerikt skuleår. Me tør påstå at idretts- og

og nytt styrkerom og me nyttar i tillegg bygdas idrettshallar

friluftsbygda Voss er ein perfekt plass for linja vår – naturen

og basseng.

og tilbodet i bygda innbyr til allsidig og spennande aktivitet like utanfor døra.

Linja har fokus på meistring, glede og læring. Du vil lære å ta gode valg for å ferdast i naturen under alle forhold. Du

Me har fokus på det sosiale og tek oss tid til å nyte turen og

vil lære å glede deg over aktivitet saman med andre og du

ikkje minst naturen rundt oss. Turane våre er varierte, frå

vil lære å arrangere aktivitet for andre. Linja er ideell både

kjende attraksjonar til meir gøymde naturperler. Du vil læra

for deg som ønskjer å studere idrett eller friluftsliv vidare

masse uansett om du ikkje kan så mykje frå før, eller om du

eller for deg som ønskjer å dyrke hobbyen din eit år.

har mykje erfaring. Du vil få utfordringar, oppleve meistring og ikkje minst få eit flott samhald med turkameratane dine.

Velkomen til eit aktivt og lærerikt år

Det blir lange samtalar kring bålet, overnatting i telt,

med gode opplevingar!

hengekøye, snøhole og under åpen himmel.

20

VOSS FOLKEHØGSKULE 2022/23


Dette vil du lære • Kart, kompass og GPS • Skredlære • Sikkert friluftsliv i høgfjellet og ved kysten • Å overnatte i snøhole, iglo, telt – og under open himmel • Jegerprøvekurs (valfritt) • Tillaging av vilt (valfritt)

Utanlandstur: • Skiinstruktørutdanning (valfritt) •A lpin skiteknikk og frikjøring •V edlikehold av skiutstyr •T elemarksving på fjellski • Sikker sportsklatring • Buldring

Alpane og Europa frå aust til vest – ein roadtrip Turen går til både dei største mest legendariske skistadane rundt St Anton og Innsbruck, men også mindre perler som Bovec i Slovenia! Linjene Ekstremsport Luft og Idrett & Friluftsliv reiser saman på denne turen - det blir god stemning! Vi reiser gjerne gjennom 15 - 20 land, med det lengste opphaldet i Tirol i Alpane. I laupet av turen blir det gode mogelegheiter for ski, surfing, flyging og klatring. Det blir også litt tid til å oppleve kulturforskjellane i storbyar som til dømes Haag, Budapest, Beograd og Praha eller mindre stader i Kroatia, Bosnia- Herzegovina eller Romania. Vi vel sjølv, og difor endrar turen seg frå år til år. Turen har som mål å prøve ut sportane vi har lært oss gjennom året i nye omgivnader. Vi planlegg turen saman i laupet av året. Du som elev er med å legge reiseruta slik at turen blir «vår». Samhald, turglede og felles opplevingar er i fokus. Turen går gjennom mange land, og det blir også tid til å oppleve for eksempel Venezia og Praha, og mange andre stader i Europa. Vi vel sjølve! Turen går dei siste vekene i mars. Bli med oss på eventyr! Vi valde ”roadtrip” for å: nå unike steder med kultur og begivenheter vi vil få med oss, som vi ikkje får med en typisk flyreise ha fleksibilitet til å legge opp reiseruta som vi vil kunne flytte oss etter den gode snøen og det gode været kunne ha med nok utstyr reise mye meir miljøvennlig enn med fly. Turen går dei siste vekene i mars. Bli med oss på eventyr!

VOSS FOLKEHØGSKULE 2022/23

21


Kva finst på Voss?

• Musikkstudio

• Tog og buss til heile Sør-Noreg

• Sløydsal for trearbeid

• Voss Resort, eit av dei største og beste skianlegga i

• Gymsal

Nord-Europa

• Kondisjonsrom

• Myrkdalen skisenter

• Buldrevegg

• Vossabadet heilt nytt med stupetårn og tre basseng

• Kajakker

• Alt du trenger av butikkar

• Sykkelstall

• Kulturhus med bibliotek og kino, med fleire salar

• Sykkelverkstad

• Skiarena - langrenn og skiskyting

• Heilt nytt og moderne styrkerom

• Nærleik til fjell og vidder, elvar og skog

• Ski- og sykkelstallar

• Verdas beste elvar å padle i

• Rom for prepping av ski

• Festivalar og konsertar

• Peisestove: TV/ Biljardbord/ping-pong/brettspel

• Vangsvatnet, flott for bading og kajakkpadling

• Elevkjøkken

• Kino • Datarom

• Vindtunnell • Festivalar og konsertar • Restaurantar og pubar • Mange ulike idrettsanlegg

Kva finst på skulen? • 4 internat – Midtgard, Jomsborg og Oppigard og Nedigard • Matsal • Olavslen – Fest- og foredragssal • Vaskerom og tørkerom • Undervisningsrom – eigne rom for alle linjene

22

VOSS FOLKEHØGSKULE 2022/23


Slik kjem du deg til skulen Det er lett å reise til og frå Voss. Bergensbanen og stamvegen E16 går gjennom Voss. Reisetid er vel 1,5 time frå Bergen, ca. 5,5 timar frå Oslo. Bergen, Lillehammer, Kristiansand og Haugesund kan òg nåast med buss. På Flesland utanfor Bergen ligg den internasjonale flyplassen. Kostnader Sjå voss.fhs.no - Søk Voss - Opptak/kostnader. Opptakskriterium Voss folkehøgskule har fortløpande opptak frå 1. februar til linjene er fulle. Det lønner seg å søkje tidleg. 18 års aldersgrense. Vi håper du finn det du leiter etter hos oss på Voss. Vi er kjend for kvalitet, eit godt og trygt miljø, variasjon i innhald og eit mangfald av elevar. Har du spørsmål ta gjerne kontakt.

VOSS FOLKEHØGSKULE 2022/23

23


Kontakt info: Eskelandsvegen 28 5704 Voss

Følg oss på sosiale medier: Instagram #vossfhs

Telefon: 56 52 90 40 e-post: post@voss.fhs.no

Voss Folkehøgskule

voss.fhs.no


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.