Page 1

Évtizedes hagyomány: művésztelep

Strandok éjszakája a művészet jegyében

Újabb alkotások születtek

5. oldal

5. oldal

10. oldal

Vonyarcvashegyi Hírmondó

2019. augusztus 15. XXIII. évfolyam 8. szám

Augusztus 20. az államalapítás és az új kenyér ünnepe még több program a 12. oldalon


XXVI. Vonyarci Boros Forgatag Július 24-től 28-ig már 26. alkalommal zajlott Vonyarcvashegyen a Boros Forgatag rendezvénysorozat. Sajnos a szombat estét elmosta az eső, de így is maradt 4 nap, amikor finom ételek, italok, kiváló borok várták a látogatókat, s amint a fotók is bizonyítják, a jó hangulat nem maradt el.

2

képekben

Vonyarcvashegyi Hírmondó


Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és hatásnapjainak megállapításáról szóló 19/2019. (VII. 29.) IM rendelet alapján az alábbiakra hívom fel a Tisztelt Választópolgárok figyelmét:

Névjegyzék Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2019. augusztus 7-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2019. augusztus 23-ig kell megküldeni. A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmeket 2019. augusztus 8-tól lehet benyújtani. Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. október 9-én 16 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához (HVI). Kérelem benyújtható online ügyfélkapun keresztül, vagy személyesen, illetve postán beküldött Kérelem nyomtatványon. A Kérelem nyomtatvány beszerezhető a HVI-ban, vagy letölthető a www.valasztas.hu oldalról. Az átjelentkező választópolgár visszavonhatja átjelentkezési kérelmét: • levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2019. október 9-én 16 óráig, • személyesen vagy elektronikus azonosítást követően elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2019. október 11-én 16 óráig. A választópolgár mozgóurna iránti kérelmet • a HVI-hez: - levélben, vagy elektronikus azonosítás nélkül elektro­ nikus úton legkésőbb 2019. október 9-én 16 óráig, - személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. október 11-én 16 óráig; vagy - 2019. október 11-én 16 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. október 13-án 12 óráig, • az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével 2019. október 13-án legkésőbb 12 óráig nyújthat be. A kérelem benyújtható ügyfélkapun keresztül, vagy sze­ mélyesen, illetve postán beküldött Kérelem nyomtatványon. A Kérelem nyomtatvány beszerezhető a HVI-ban, vagy letölthető a www.valasztas.hu oldalról.

Választási bizottság A választási bizottság megbízott tagját legkésőbb 2019. október 4-én 16 óráig lehet bejelenteni. A szavazatszámláló bizottság tagjai 2019. október 14-én mentesülnek a jogszabályban előírt munkavégzési kötelezettség alól. Vonyarcvashegyi Hírmondó

Jelöltállítás A HVI az igénylést követően haladéktalanul, de legkorábban 2019. augusztus 24-én adja át az igénylőnek vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. Vonyarcvashegyen a képviselőjelölt állításhoz szükséges ajánlások száma: 22 db, a polgármesterjelölt állításhoz szükséges ajánlások száma: 66 db. A jelölteket legkésőbb 2019. szeptember 9-én 16 óráig kell bejelenteni. A helyi választási bizottság a bejelentett jelöltek sorrendjének sorsolását 2019. szeptember 9-én 16 óra után végzi el.

Szavazás A szavazóhelyiségben szavazni 2019. október 13-án 6 órától 19 óráig lehet. A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott névjegyzékben szerepel, és érvényes okmányokkal igazolja személyazonosságát, valamint lakcímét vagy személyi azonosítóját. Érvényes okmányok bemutatása nélkül a választójog gyakorlására nincs lehetőség, ezért az okmányok érvényességi idejét ellenőrizni kell.

Szavazókörök, Szavazatszámláló Bizottságok • 001. szavazókör – Művelődési Ház és Könyvtár (8314 Vonyarcvashegy, Fő u. 64.), • 002. szavazókör – Községháza (8314 Vonyarcvashegy, Kossuth Lajos u. 42., települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok, átjelent­ kező választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör)

Helyi Választási Iroda (HVI) A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII. 30.) IM rendelet 5. § (1) gb) alpontja alapján a Vonyarcvashegyi Helyi Választási Irodáról az alábbi tájékoztatást adom: A HVI vezetője: Bertalanné dr. Gallé Vera jegyző A HVI vezető jogi helyettese: Varga Viktória aljegyző Tel.: +36-83/348-033 Fax: +36-83/548-021 E-mail: titkarsag@vonyarcvashegy.hu igazgatas@vonyarcvashegy.hu A HVI hivatali helyiségei: 8314 Vonyarcvashegy, Kossuth Lajos u. 42. 8313 Balatongyörök, Kossuth Lajos u. 29. A választással kapcsolatban részletes tájékoztató olvasható a www.valasztas.hu weboldalon, illetve felvilágosítás kérhető a Helyi Választási Irodában is.

3


Vonyarcvashegy Sportegyesület hírei Kedves Sporttársak! Június hó végén a Vonyarcvashegy SE felnőtt labdarúgó csapatát neveztük a Zala megyei bajnokság III. osztályának keleti csoportjába. Minden hazai bajnoki meccsünk helyszínének a vonyarcvashegyi pályát jelöltük meg. A közel 40 igazolt játékossal többször egyeztettünk. A munkahelyi lekötöttség, külföldi munkavállalás, vidéki kiszállások, továbbá a főiskolások, egyetemisták iskolai lefoglaltsága miatt a csapat kiállása a bajnoki mérkőzésekre bizonytalanná vált.

A 3 heti egyeztetés után kértük Józsi György urat, a ZMLSZ igazgatóját, hogy településünkön személyesen beszéljük meg a felmerült problémákat. Július közepén látogatást tett nálunk, amely során részletesen kielemeztük a kialakult helyzetet. A bizonytalanságok miatt a csapatot visszaléptettük az induló bajnoki évadtól. A szövetség és a játékosok elvárásainak megfelelően ez év őszén megkezdjük a lámpatestek cseréjét az esti edzések lehetővé tételére. Tavaszra a Wi-Fi ellátás biztosítását és a nyári szezonra a pálya parkolóként való működtetésének megszüntetését tűztük ki célul. A TAO pályázatban 65 millió forint összegben elnyert füves pályaépítés lehetőségét a zagyterületen támogatók hiányában nem tervezzük megvalósítani. Köszönetemet fejezem ki azoknak a játékosoknak, akik az elmúlt években településünk felnőtt labdarúgósportjához hozzájárultak: Szabó Máté, Gombár Csaba, Tüttő Ábel, Ujláb Bálint, Sándor Norbert, Karacsi Gábor, Pulger László, Juhász Gergely, Németh Sándor, Kozma László, Horváth Mór András, Bicsérdi Barnabás, Bán Balázs, Szeles Patrik, Szabó Szilárd, Bicsérdi Balázs, Heincz István, Molnár Attila, Szánti Dávid. Egyben kérjük őket, hogy a náluk lévő számozott és feliratozott TAO melegítőket és utazótáskákat Kozma László szertárosnál az öltözőben augusztus 2031 között adják le leltárba! Szeptember

Könyv- és programajánló Novics János Hózentróger című, önéletrajzi ihletésű első könyvében, a mára már kiforrott személyiségű író tekint vissza kamaszkori önmagára, s meséli el, hogy 16 évesen milyen lelki vívódások juttatták el oda, hogy elhagyva otthonát, iskoláját, Ausztriába szökjön. A történet a néhány napig tartó céltalan és kimerítő bolyongásról, az elhagyott vasúti kocsiban töltött éjszakákról, s a

hónapra házi leltározást rendeltünk el. Jövő év kora tavaszán a vonyarcvashegyi fiatalokra alapozva tervezzük a csapat edzéseinek elindítását, hogy jövő nyáron tudjunk nevezni a bajnokságra. Áttekintettük a Bozsik-csoportok működését is. A Gujgiczer Gyula testne­ velő-edző és Borsos Tamás labdarúgó edző kettős, az elmúlt évek szakmai elvárásainak megfelelően egyesületi szinten az U7, U9, U11 és U13 korosztályokat versenyezteti. Az intézményi programban (óvodai-iskolai) a serdülő korosztállyal és a leány labdarúgással kiegészítve végzik tevékenységüket. A TAO támogatásból vásárolt Opel kisbusz a versenyeztetéshez rendelkezésre áll. Továbbá az elmúlt években megszokott térítéses módon használhatják az intézmények (óvoda, iskola, művelődési ház, civil szervezetek) és magánszemélyek a szabadon rendelkezésre álló időpontokban. A felnőtt csapat költségvetéséből megmaradó összeget a helyi iskola elhasználódott sportszerállományának megújításához is felhasználjuk. A debreceni atlétika országos versenyre a gyerekek szállás-, és étkezési költségét 80.000 Ft összegben a Sportkör fizette. A gyerekek atlétikai programjának végrehajtását a későbbiek során is támogatja a VSE. Sportbaráti tisztelettel: Soós Ottó, Vonyarcvashegy SE elnöke Zsinkó Lajos, Vonyarcvashegy SE alelnöke

hazatérésről szól. Az élet írta történet nem meghökkentő, és nem tartalmaz divatos írói fordulatokat, hiszen nem is ez a célja: az író fiatalkori összetett érzelemvilágát a mai választékos és gazdag szókincsével tárja olvasója elé. Nem célja hogy analizáljon, nem bírál, ahogy ő fogalmaz: „Megtörténik velünk az élet, de közben valójában csak an�nyi változik, hogy kialakul a személyiségünk.” Horváth-Tüttő Katalin, könyvtáros

Az érdeklődők rendhagyó író-olvasó találkozó keretében megismerkedhetnek a könyv szerzőjével augusztus 21-én, 15 órakor a Lido Strandon. A részletekről érdeklődni a Művelődési Ház és Könyvtárban, vagy a 30/3968-678-as számon lehet.

4

Vonyarcvashegyi Hírmondó


„Élő világunk” A 28. Vonyarcvashegyi Nemzetközi Művésztelep július 29. és augusztus 4. között, idén is az önkormányzat támogatásával valósult meg. Az alkotómunka helyszíne a művelődési ház volt, a működés feltételeit az intézmény biztosította Farkas Tibor igazgató vezetésével. A telep szervezője és egyik művészeti vezetője Illés Major Julianna volt, a másik kurátor Orhan Zafer, a törökországi Orduból. A művésztelep témája a klímaváltozáshoz kapcso­ lódott, a természet védelme mellett tett hitet. Irodalmi alapját Serdar Ünver „Nyár volt, láttam” című verse adta.

Vendégeink Erzsébetlakról Július 15. és 22. között 18 erzsébetlaki diák és 3 pedagógus kísérő volt a művelődési ház vendége. A sok fürdés, strando­ lás mellett sokat kirándultunk is a gyerekekkel. A keszthelyi látogatásunk során bepillantottunk a Goldmark Károly Művelődési Központ mesepontjába, ahol a nyelvi nehézsé­ gek ellenére, a felkészült fogadtatásnak köszönhetően sok közös játékban volt részünk. Jártunk a hajókikötőben és a sétálóutcán is megcsodáltuk a papagájos embert. Szerdán este részt vettünk a kastélyban a fényfestésen, mely a gyerekeket és a pedagógusokat egyaránt lenyűgözte. Nagy élményt jelen­ tett az edericsi Afrika Múzeum is. Szombaton a Kis-Balatoni kiránduláson végigmentünk a Kányavári-sziget tanösvényén, utána pedig a Bivalyrezervátum következett. Péntek este a balatongyöröki borfesztiválon úgy köszöntünk el a gyerekektől és a pedagógusoktól, hogy nagyon hálásak voltak a lehetőségért, hogy tartalmas és pihentető egy hetet tölthettek velünk, és abban egyeztünk meg, hogy jövőre folytatjuk ezt a hagyományt, mivel mindannyian fontosnak tartjuk a két település közötti együttműködést. Köszönjük a támogató éttermek, az óvoda és a Lido strand együttműködését, Valikának pedig a finom kürtőskalácsokat! Jövőre veletek ugyanitt! Farkas Tibor

Az alkotókat Péter Károly polgármester köszöntötte, majd részvételi emléklapot adott át részükre. A képen: Serdar Ünver, Seher Celik, Péter Károly, Emel Genc, Orhan Zafer. A hazai résztvevők a környék tehetséges alkotóiból kerültek ki: Lichtenwaller Zoltán (Garabonc), Tafota Cserép Gabriella (Rezi), Takács Szencz Lívia és Takács Ferdinánd (Cserszegtomaj), Illés Major Julianna (Vonyarcvashegy). Szerbia (Vajdaság) festője Zerebélyi Tényi Edit volt Törökbecséről. Törökországot Serdar Ünver, Orhan Zafer, Seher Celik és Emel Genc képviselte.

STRANDOK

ÉJSZAKÁJA A Lido strand az idén is éjszakai fürdőzéssel és érdekes programokkal csatlakozott a Magyar Fürdőszövetség által szervezett országos programjához, a Strandok éjszakájához.

A Balaton Art Alkotóközösség

szeptember 14-én 17 órakor tartja

20 éves jubileumi ünnepségét a Művelődési Ház és Könyvtárban. Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Vonyarcvashegyi Hírmondó

5


Nyári önkormányzati diáktábor

– Megújult kézilabdapálya és udvari lépcső – 2019. június végétől július végéig ismét az Eötvös Károly általános iskola adott helyet a nyári önkormányzati tábornak. Közel hetven diák vette igénybe a foglakozásokkal, túrákkal, kulturális programokkal színesített napközitábort. A visszajelzések alapján a diákok jól érezték magukat, és örömmel fogadták a változatos programokat. Amikor egy kisdiákoktól megkérdeztük, hogy milyen volt a táborban kapott ebéd és uzsonna, röviden így válaszolt: „Nagyon finom, köszönjük a szakács néniknek!” Ez úton csatlakozom én is az előttem szólóhoz, és megköszönöm a gyermekeinknek készített finom és tápláló ételeket! Sajnos, minden évben újra és újra azzal szembesülünk, hogy nehéz gondozót találni a nyári táborra, ezért – és lelkiismeretes munkájukért – is hálás köszönet Kovács Tiborné Marikának, Sikter-Veasquez De La Torre Krisztina óvó néninek és Péter Botond diáknak, hogy elvállalták ezt a feladatot. A vonyarcvashegyi és a balatongyöröki önkormányzatok közös támogatásával elkészült a nyári tábornak helyet adó iskola udvarán található aszfaltos kézilabdapálya, és az udvarra vezető lépcső felújítása, így mind az udvari játékok, mind pedig a lépcső használata újra biztonságos. Várhatóan iskolakezdésre felszerelik az új labdafogó-hálót és az új kapukat is. A kézilabdakapu a Vonyarcvashegyi SE felajánlásából kerül iskolánk sportpályájára. A beruházások anyagi költségeihez Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata és Balatongyörök Község Önkormányzata mellett a Nagykanizsai Tankerületi Központ is hozzájárult. A szakszerű aszfaltozást a Maestro-Road Kft. dolgozóinak és Jónás Gyulának köszönhetjük. A lépcsőt Tamás Árpád gyártotta le, s beépítését támogatásként ajánlotta fel iskolánknak. A munkákból a Településüzemeltetési Csoport is kivette a részét. A lépcsőre festett feliratokat az osz-

tályfőnökök gyűjtötték össze, a feliratok elhelyezését, kivitelezését Horváth Imrének köszönhetjük, a költségeket pedig a szülői munkaközösség és a Vonyarcvashegyi Iskola Tanulóiért, a Tehetségekért Közalapítvány teremtette elő. Végigtekintve a fenti felsorolásokon láthatjuk, hogy a közös munkánknak, a jó ügyekért való összefogásnak ismét megvan a jól látható eredménye. Kívánom, hogy legyen ez így a jövőben is, s köszönöm mindenki aktív hozzáállását és munkáját! Péter Károly, polgármester

Meghívó Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete soron következő ülését 2019. szeptember 26-án, csütörtökön tartja. A munkaterv szerinti kötelező napirendi pontok az alábbiak: 1.) Beszámoló Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2019. I. féléves költségvetéséről, előterjesztő: Péter Károly polgármester 2.) Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásra, előterjesztő: Péter Károly polgármester 3.) Beszámoló a Vonyarcvashegyi Eötvös Károly Általános Iskola 2018/2019. tanévéről, előterjesztő: Péter Károly polgármester, előterjesztésért felelős: Erdei Ferenc igazgató (felkérésre) 4.) Beszámoló a Vonyarcvashegyi Nyitnikék Óvoda 2018/2019. nevelési évéről, előterjesztő: Péter Károly polgármester, előterjesztésért felelős: intézményvezető (felkérésre) 5.) Kitüntetésekre javaslat a helyi alapítású kitüntetésekről szóló 4/2004. (III. 1.) önkormányzati rendelet alapján (zárt), előterjesztő: Péter Károly polgármester A kötelező napirendeken kívül aktuális témák megtárgyalására is sor kerülhet. A képviselő-testület ülései nyilvánosak, minden érdeklődőt szeretettel várunk a hivatal tanácstermében! Péter Károly polgármester

6

Vonyarcvashegyi Hírmondó


VONYARCVASHEGYEN A KOSSUTH U. 1. SZÁM ALATT TALÁLHATÓ

éS LOTTÓZÓ DOLGOZÓI

...értesítik meglévő és leendő vásárlóikat, hogy üzletünkben megvásárolhatók az alábbi termékek: Totó-Lottó, TippMix, kaparós sorsjegy, mobiltelefon feltöltés (Telenor, T-Mobile, Vodafone), a soproni és a Dreher sörgyár termékei, Coca-Cola termékek széles választékban, helyben főzött kávé, szemes és vákuumos kávé, energiaitalok, üdítők, ásványvizek, égetett szeszek, borok, sörök, a vonyarci Papp Pincészet borai, Szicsek pálinkák, Garai Pi-víz, XIXO termékek, rágógumik, mentolos cukorkák, jégkrém, dohányzáshoz kiegészítő termékek, cigarettahüvelyek akciós áron

Érvényes: 2019.08.31-ig

Kályhakész

Tűzifa

Helyi erdészeti cégtől, házhozszállítva!*

17.000 Ft/m3

(33 cm hossz, 1m×1m×1m, ömlesztve, igazítva)

Választható: akác, tölgy, bükk, gyertyán, cser

2018-as termelésből akác tűzifa akció:

13,5 m3 rendelése felett: 16.750 Ft/m3

Tel.: 06 70/639 99 59

Csillag-VV Kft.

Eutr.: AA5817258

*Vonyarcvashegyre az árban, min. 4,5 m3 rendelése esetén, a feltüntetett ár az áfát tartalmazza!

Tibi Atya fröccse kapható! Üzletünkben bankkártyás fizetés lehetséges!

A LOTTÓ terminálon forgalmazott összes termék (hitelkártya kivételével) BANKKÁRTYÁVAL is fizethető! Az üzlet a lámpás kereszteződésben található. Nyári nyitvatartás: hétfő-szombat: 7-22, vasárnap 8-20 Elérhetőségeink: 83/950-752; 30/8999-730 Tóth István: 30/5264-261 E-mail: tjtcolor@t-online.hu Honlapunk: www.vonyarctrafik.hu

Részletek az üzletben. Az akció érvényes 2019.08.08-tól 08.31-ig.

Vonyarcvashegy, Fürdő u. • Tel.: 30/509-7326 vonyarcvashegykertmozi • kertmozi Az előadások kezdete: 20:30 • Pénztárnyitás: 19:30 teljesárú jegy: 1500,- Ft • diák (19 éves korig): 1400,- Ft szezonbérletes: 1000,- Ft Szezonbérlet 1200,- Ft-ért a pénztárban váltható

augusztus 15.

Aladdin

augusztus 20.

Pókember: Idegenben

augusztus 16.

Volt egyszer egy... Hollywood

augusztus 21.

Angry Birds 2. – A film

augusztus 17.

Toy Story 4

augusztus 22.

Aki bújt

augusztus 18.

A kis kedvencek titkos élete 2.

augusztus 23.

Az oroszlánkirály

augusztus 19.

Halálos iramban: Hobbs & Shaw

augusztus 24.

Aki bújt

csütörtök

péntek

szombat

vasárnap

hétfő

amerikai családi kalandfilm, 128 perc, 2019, 12 év

amerikai-angol krimi, dráma, thriller, 159 perc, 2019, 18 év

amerikai animációs vígjáték, 89 perc, 2019, 6 év

amerikai animációs vígjáték, 86 perc, 2019, 6 év

amerikai akciófilm, 134 perc, 2019, 16 év

Vonyarcvashegyi Hírmondó

kedd

szerda

csütörtök

péntek

szombat

amerikai akció-vígjáték, 129 perc, 2019, 12 év

finn-amerikai animációs kalandfilm, 96 perc, 2019, 6 év

amerikai misztikus thriller, horror, 95 perc, 2019, 18 év

amerikai családi kalandfilm, 118 perc, 2019, 12 év

amerikai misztikus thriller, horror, 95 perc, 2019, 18 év

7


SAJTÓKÖZLEMÉNY MEGÚJULT A VONYARC HOTEL 2019.08.01. 2019. július 31-én befejeződött a Kölcsey Nyomda Kft. tulajdonában lévő, Vonyarcvashegy, Arany János u. 7. sz. alatt található Vonyarc Hotel energetikai korszerűsítése. A 100 férőhelyes szálloda az Európai Unió 41 078 368 Ft összegű támogatásával újulhatott meg, amely a projekt elszámolható költségeinek 50%-át biztosította. A Lido Strand közvetlen közelében, Balatonra néző szobákkal rendelkező kétszintes szálloda és a hozzá kapcsolódó gazdasági épületrész megújuló energiával kombinált energetikai fejlesztésére a pályázó tulajdonos Kölcsey Nyomda Kft. tavaly augusztusban nyert támogatást GINOP-4.1.2-18-2018-00056 számú pályázatával a „Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása” című európai uniós felhívás keretében. A projekt megvalósítása 2018 szeptemberben kezdődött, melynek során sor került az épülethatároló szerkezetek – falak, tetőszerkezet, lábazat – hőszigetelésére és a hozzá kapcsolódó járulékos tevékenységekre. Így új homlokzatszínt és csapadékvíz-elvezető bádog­ szerkezetet kapott a szálloda. A szigeteléssel a jelenlegi törvényi előírásoknak megfelelően javultak az épület energetikai mutatói. Emellett új nyílászárószerkezetekre cserélték az elavult szigetelésű fém- és fa szerkezeteket. A nyílászáró csere az épület hőtechnikai mutatóit javítja, ezzel csökkentve az energiaveszteséget. A nyugati és keleti fekvésű szobák ablakok helyett ajtókat kaptak, amelyhez új erkélyek csatlakoznak. Ez utóbbiakat a pályázó a projekttámogatáson kívül, önerőből finanszírozta. A fűtési- és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése érdekében a gazdasági épületben található kazánok cseréje is a projekt része volt. A legújabb technológiai színvonalú gázüzemű fűtőkészülék, víz- és gázoldali bekötésére került sor. A gépészeti fejlesztés az üvegházhatású gázok és a primer energiafelhasználás csökkenését eredményezte. A megújuló energiaforrásként a használati melegvíz energiaigény több mint 15%-a biztosítására a gazdasági épület tető­ szerkezetén 40 nm közvetlen átfolyású kollektor szolár csővezetékkel került telepítésre, valamint a villamosenergiaigény teljeskörű biztosítására 17 kW teljesítményű polikristályos napelem telepítésére került sor. A fejlesztéssel a szálloda a kornak megfelelő energetikai mutatókkal rendelkező épületté alakult át, emellett megújult külső megjelenést is kapott. Vonyarc Hotel Cím: 8314 Vonyarcvashegy, Arany János u. 7. Telefon: +36 (30) 3578284 E-mail: info@vonyarchotel.hu Honlap: https://www.facebook.com/vonyarchotel.hu/

Szent Mihály-dombi zenei esték Július 21-én és augusztus 4-én folytatódott a „Zenei esték” sorozat a Szent Mihály-kápolnában. A hónap közepén a nagykanizsai Farkas Ferenc Kamarakórus koncertjét láthatták-hallhatták az érdeklődők. A névadó, Farkas Ferenc mellett többek között Tóth Árpád, Tóth Péter, Horváth Márton Levente, Erik Essenvald, Tomislaw Zografski és Baráth Zoltán műveit adták elő Baráth Yvette vezényletével. Az énekegyüttes koncertje nagy sikert aratott a szép számú közönség előtt. Augusztus 4-én a 40 Halász emléknap zárásaként két népszerű előadó, Bognár Szilvia népdalénekes és Kónya István lantművész koncertjére telt meg a kápolna emberekkel, sőt, akik nem fértek be, még a dombon lévő padokról is hallgathatták, mivel a koncert kihangosítással zajlott. Az egyházi és világi műveket is felvonultató műsorban, Szilvia csodálatosan tiszta hangján, tökéletesen érthető artikulációval kápráztatott el mindenkit, míg István a lanton szólaltatott meg ismerős és ismeretlen dallamokat. A koncert végén közös éneklés is kerekedett a közönséggel. Farkas Tibor

8

Vonyarcvashegyi Hírmondó


Iskolai hírek A júniusban Debrecenben megrendezett kisiskolás atlétika diákolimpia fiú svédváltó versenyszámban 4. helyezett lett a Vonyarcvashegyi Eötvös Károly Általános Iskola csapata. A Rácz Barnabás, Sinthavong Bence, Biró Balázs és Aladics Kristóf alkotta csapat megismételte az egy évvel ezelőtti szombathelyi bravúrt. Ott a Rácz Barnabás, Biró Balázs, Helter Dániel, Szabó Gábor összeállítású váltó szintén 4. lett. Felkészítő: Gujgiczer Gyula testnevelő tanár

A Vonyarcvashegyi Eötvös Károly Általános Iskola nevében tisztelettel meghívom Önt

INTÉZMÉNYÜNK 150. TANÉVÉNEK TANÉVNYITÓ ÜNNEPÉLYÉRE augusztus 31-én 10 órára. A tanévet megnyitja: Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ elnöke A vendégeket köszönti: Magyar Ferenc, a Nagykanizsai Tankerületi Központ igazgatója

lános Iskola Eöt vös Károly Álta

A Zalaegerszegen megrendezett megyei Teleki Pál Földrajz és Földtan versenyen a 7. osztályos Füle Bence 9. helyen végzett. Felkészítő: Gujgiczer Gyula földrajz tanár

0 Ft-os villanyszámla? Lehetséges, elérhető, szükségszerű! • Soha többé villanyszámla! • Ingyenes tanácsadás, kalkuláció és előszűrés • Kamatmentes állami támogatás • Teljes folyamatmenedzselés, értékesítéstől a bekapcsolásig

Gazdaságos, biztonságos, környezetbarát, és könnyebben megvalósítható mint gondolná! Miért érdemes?

• 8-10 %-os fix, garantált hozam (KP-s vásárlás esetén) • 3-6 év közötti biztos megtérülés (MFB-s vásárlás esetén) • Minimális, 10%-os önerővel elérhető • Környezettudatos hozzáállás és gondolkodás • Értékteremtés, értékmegőrzés

Válasszon Ön is költséghatékony és környezetbarát megoldást, és éljen nyugodtan, biztonságban! Vonyarcvashegyi Hírmondó

Milyen támogatás segít megvalósítani?

• Nem kerül jelzálogbejegyzésre (5 millió Ft hitelösszegig) • Fix 0% kamat és THM, nincs többletköltség • Nincs kezelési- és egyéb rejtett költség • Bármikor díj- és költségmentesen elő- és végtörleszthető (pl lakáskasszából)

Szakonyi Tamás • 30/267-3545 szakonyi.tamas@simpleredsolar.hu

i n g y e n v i l l a n y. h u

9


Kedves Olvasók, Hirdetők!

Nyitvatartás: hétköznap: 8 - 12, 13-17 szombat: 8 - 12 vasárnap: ZÁRVA

A Vonyarcvashegyi Hírmondóba a következő címre kérjük elküldeni a megjelentetni kívánt cikket, hirdetést: vonyarcihirmondo@gmail.com Üdvözlettel: a szerkesztők

Szent Glória Temetkezési Kft.

Gyenesdiás, Csillag utca 11. éjjel-nappal hívható: 06-20/9230-769 vagy 06-30/3486-253 Hamvasztásos temetés: 85 000 Ft-tól 180 000 Ft-ig Koporsós temetés: 130 000 Ft-tól 270 000 Ft-ig További információt az alábbi linken kaphat: www.szentgloriatemetkezes.hu

Faszobrász telep

Szépség, kedvesség, meghittség egy helyről...

Vágott és cserepes virágok Szezonális kerti virágok Alkalmi és névnapi virágcsokrok Kegyeleti koszorúk, sírcsokrok Ezüst ékszerek, ajándéktárgyak Meglepetés csokrok házhozszállítása

Bankkártyás fizetési lehetőség! Rendelésfelvétel és kiszállítás: Csaliné Márti: 30/42-72-750

Márti-Virág-és-Ajándéküzlet Vonyarcvashegy, Kossuth u. 2. (HORGÁSZBOLT MELLETT)

facebook:

Idén is megrendezésre került a vonyarcvashegyi nemzet­ Az üzlet előtti téren parkolási lehetőség. közi faszobrász telep. Csehországból Romana Kresynova és Dasa Drováková, Horvátországból Stjepan Dvorski, továbbá Letenyéről Boa Endre, Nagykanizsáról Csávás Csaba és Tischlér Zoltán, Vonyarcvashegyről pedig Csikós Márton és Major Lajos dolgozott augusztus 5. és 10. között. Az idei évben nagy örömünkre újabb vonyarci faragó csatlakozott a munkálatokhoz. A tábor résztvevői az iskola, az óvoda és a strand részére készítették alkotásaikat. Megjelenik Vonyarcvashegyen havonta. Az iskolához két hinta (egy kettes mérleg és egy kettes lengő, vagy kosárhinta) ISSN 2062-8153 (nyomtatott) készült a szülői munkaközösség kérésére és támogatásával, az óvodához sárkányos ISSN 2062-8161 (online) pihenőpad és tacsi-kutya, a strandra pedig, – tekintettel népszerűségükre – újabb Kiadja Vonyarcvashegy teknőcök. Nagyközség Önkormányzata A tábor támogatói Vonyarcvashegy önkormányzata, az általános iskola- és Vonyarcvashegy, Kossuth L. u. 42. az óvoda szülői munkaközössége voltak. Magam és faragótársaim nevében is Tel.: 83/348-033 szeretném megköszönni nekik, valamint a művelődési ház dolgozóinak, hogy Felelős kiadó: Péter Károly egy újabb sikeres alkotótábort tudhatunk magunk mögött. Szerkesztő: Horváth Imre Major Lajos, a tábor műszaki vezetője

Vonyarcvashegyi Hírmondó

vonyarcihirmondo@gmail.com 70/200-8882 A szerkesztőbizottság tagjai: Bertalanné dr. Gallé Vera, Farkas Tibor, Horváth Tamás Tördelés: Horváth Imre Fotó: Pálfi Sándor

Következő számunk megjelenése: szeptember 19. lapzárta: szeptember 12. Újságunk online is megtekinthető a www.vonyarcvashegy.hu oldalon.

10

Vonyarcvashegyi Hírmondó


40 HALÁSZ EMLÉKNAP

Változatos programok, sikeres halászat

A 40 Halász Emléknapok alkalmával, augusztus 3-án (szombaton) már 12 órakor gyülekeztek a főzőcsapatok a strand és a focipálya közti területen, hogy mire a hálóhúzásnak vége lesz, kóstolót tudjanak adni az odalátogató kíváncsi és éhes vendégeknek. Volt érdeklődő bőven, el is fogyott az összes halászlé, sülthal és minden finomság a polgárőrök, a nyugdíjas klub, a Szent-Mihály-domb Egyesület, a nőklub, a Balaton Art, s az egervári csapatok edényeiből. Ugyan a hálóhúzás a bizonytalan időjárás miatt csúszott egy órát, mégis nagyon sok szem tapadt a hálóra a kihúzás után. Nagy volt az öröm, amikor fickándozó keszegek, pontyok és még egy harcsa is került a kifogott halak közé, melyek aztán természetesen visszakerültek élőhelyükre, a Balatonba. A fúvószenekar 18 órától a strandon adott koncertet, melyet ugyan félbeszakított egy kis zápor, de utána is szép számú közönség tapsolt műsoruknak, akiknek többsége elkísérte őket a koszorúzás helyszínére, a Rendezvénytérre. Itt Péter Károly polgármester, Dr. Müller Ferenc, Vonyarcvashegy díszpolgára és Havranek Mihály, a Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. horgászati igazgatója helyezték el az emlékezés virágait a Halászok Emlékművénél. Este óriási érdeklődés kísérte a Vízi- és Tűzijátékot, s a táncos kedvűek a víziszínpadon ropták éjfélig Dj. Mike zenéjére. Vasárnap 18.30-tól a Szent Mihály-dombon Péter Károly polgármester úr és Havranek Mihály a helyi civilekkel kiegészülve koszorúztak. A Szent-Mihály-domb egyesület, az Aranyhíd Horgász Egyesület ugyanis szintén koszorút helyezett el, melyeket Deák Ákos plébános úr áldott meg. A szentmisét követően csodálatos zenei élményben lehetett részük azoknak, akik meghallgatták Bognár Szilvia és Kónya István koncertjét a kápolnában. Farkas Tibor

Szeptember 15. vasárnap

VONYARCI BÚCSÚ 10.00 Ünnepi szentmise utána kb. 11.00 órakor az I. és II. világháború vonyarcvashegyi áldozatai emlékműveinek koszorúzási ünnepsége a temetőkertben Délután a rendezvénytéren: 15.00 Családi- és gyermekprogramok 18.00 Malek Andrea és a Happy Dixieland Band 20.00 Bál a Helios zenekarral Jöjjön el Ön is, hozza el Családját, Barátait, érezzék jól magukat rendezvényünkön! Péter Károly, polgármester

Szent Mihály-dombi

Zenei Esték

vasárnap este kb. 19 órától, a Szentmise után

szeptember 1.

Bálint János Liszt-díjas fuvolaművész és növendékeinek koncertje

Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

Vonyarcvashegyi Hírmondó

11


Szeretettel meghívjuk Önt, Családját és Barátait

SZENT ISTVÁN NAPI

ÜNNEPSÉGÜNKRE,

melyet augusztus 20-án 19 órától rendezünk a Kossuth utcai l. Szent István-emlékműné

Az ünnepség keretében k a résztvevők megkóstolhatjá majd a Deák Ákos atya által megszentelt új kenyeret. A műsorban közreműködik a Vonyarcvashegyi Énekkar sével. Bujtorné Nagy Judit vezeté Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Bor- és Csemegeszőlő Fes

ztivál

augusztus 16-19. Kossut h utca, rendezvénytér Finom szőlő, zamatos boro k, ízletes falatok, színes kulturális program várja minden nap az érdek

19.00 Ünnepélyes megnyit ó 19.30 Hymnusz a borhoz a Szélkiáltó zenekar konc ertje 21.00 Csurkulya Manouc he Band koncertje 22.30 Utcabál a Helios zen ekarral éjjel 1 óráig

augusztus 17. szombat

19.00 Zalaapáti harmonika zenekar 20.00 Intermezzo Latin Clu b koncertje 22.00 Borbál a Helios zen ekarral éjjel 1 óráig

! n o t a l a B j l u d z o M

rül a Lido Strandon ke Augusztus 24-én, ortprogram sorosor a szabadidős sp ozójára, melyzat következő találk ések strandjain nek célja a települ yek fejlesztése, a sportlétesítmén alkalmas helyek újabb sportolásra k felszereltségének kialakítása, a pályá nálasportprogramok kí . korszerűsítése és a ortágak bemutatása a helyi népszerű sp t in lam va e, és vít tának bő észítése kezése, sorsolások elk 8.00 Csapatok ér vőket köszönti: megnyitó, a résztve estere és 9.00 Ünnepélyes arcvashegy polgárm Péter Károly, Vony övetség főtitkára Sz rt po r Szabadidős ya ag M a , ter Pé lga Sa itja: a rendezvényt megny Köszöntőt mond és cs elnöke ná Ta i és szt Balaton Fejle a n, vá Ist ka Bó r. D ek da, strandfoci 9.30 Sportverseny eetball, strandröplab ny Csapatverse ek: str rúgás sárra dobás, kapura Egyéni versenyek: ko VlP versenyek rendezvény zárása irdetés, díjkiosztó, 13.45 Eredményh cvashegy form Iroda Vonyar információ: Tourin ca 42. s gy, Kossuth Lajo ut 8314 Vonyarcvashe urinform.hu to @ nyarcvashegy vo : ail e-m 0, 69 -6 Tel.: 30/380

12

lődőket!

augusztus 16. péntek

augusztus 18. vasárnap

19.00 Joós Tamás gyermek műsora 20.00 General Harmony Singers műsora 21.00 Bogdán Norbert és zenekara 22.30 Radio Live borbál éjjel 1 óráig

augusztus 19. hétfő 19.00 Fenevadak az utcán a BAB Társulat óriásbábos produkciója 20.30 30Y koncert 22.00 Alternatív diszkó éjjel 1 óráig

„Ponty így jó!” VIII. Vonyarcvashegyi Pontyfesztivál augusztus 22-24.

Változatos halételekkel, s különböző étkekkel, zamatos borokkal, csapolt sörrel, a kézművesek utcájában gazdag áru kínálattal várjuk vendégeinket a rendezvénytér en.

augusztus 22. csütörtök

19.00 Megnyitó 19.15 A Boombatucada felvonulása és műsora 20.30 Gypo Circus 22.00 Helios bál éjjel 1 óráig

augusztus 23. péntek

19.00 Hórihorgas Hujákolók 20.00 Falusi Mariann élő koncertje 22.00 Bál a Silver zenekarral éjjel 1 óráig

augusztus 24. szombat

19.00 Kanizsai Gólyalábasok műs ora 20.00 A Los Orangutanes koncertje 22.00 Fesztiválzáró bál a Helios zenekarral

Programinformáció: Farkas Tibor, 30/3968-678

Rendezvényeinken kép- és videofelvételek készülnek, melyeken felismerhetők, beazonosíthatók lehetnek az azon szereplő személyek. E felvételek újságunkban, valamint a szervező intézmények weboldalain, közösségi médiás felületein egyaránt felhasználásra kerülhetnek. Az adatkezeléssel kapcsolatban részletes tájékoztató a helyszínen elhelyezett közleményben található.

Vonyarcvashegyi Hírmondó

Profile for Vonyarcvashegy web

Vonyarcvashegyi Hírmondó augusztusi száma  

Vonyarcvashegyi Hírmondó augusztusi száma  

Profile for vonyarc
Advertisement