Vondels jaarverslag 2023

Page 1

Jaarverslag 2023

Beste lezer,

Waar 2022 een jaar van bezinning en doorstart was, werd 2023 een jaar van groei Trouwe Vondelaars zullen weten dat in 2022 een strategisch kader werd ontwikkeld met duidelijke ontwikkellijnen en hefbomen. In 2023 ontplooiden zich diverse initiatieven waarmee onze gedeelde ambitie verder tot ontplooiing kwam.

Zo realiseerden we een groei van méér dan 20% (tot een totaal van 368) in het aantal bereikte cliënten die vanuit Vondels ondersteuning krijgen. Een groei in ons aanbod werd gerealiseerd door de start van de Snel op weg loketten, de Soeperheroes, een enclavewerking in Dranouter en nieuwe woonmogelijkheden in samenwerking met onze partners. Een groei van onze Vondelsploeg maakte het realiseren van deze doelen (mee) mogelijk! Zo zijn er 4 nieuwe vrijwilligers en 13 nieuwe collega’s gestart in de loop van 2023!

Er werd ook reeds werk gemaakt van de fundamenten voor groei in 2024 door de bouwwerken in de Siegenlaan in Ieper. Hierdoor zal het aanbod residentieel wonen in Ieper gevoelig versterkt worden. Als nieuw aangeworven medewerker van 2024 kan ik dus enkel vaststellen dat Vondels verwondert!

De fundamenten zijn er, de gretigheid is groot. Na een sterke groeibeweging in 2023, zal het van belang zijn om in 2024 te verstevigen en verankeren. Als organisatie heeft Vondels alles in huis om onze toekomstige uitdagingen aan te gaan. Het is wel belangrijk om dit waardegedreven te doen, voldoende verankerd met hetgene dat ons inspireert en verbindt.

Ons strategisch kader heeft handen en voeten nodig om tot verdere uitvoering te komen. Begin 2024 werd hiertoe een actieplan opgemaakt die vooruitkijkt op middellange termijn. Prioriteiten hierbij zijn:

Strategisch kader omzetten in strategisch actieplan met meerjaarsdoelstellingen

Verdiepen van aanwezige visie (leidende principes), strategisch kader en actieplan hieraan verankeren

Aanpassen organisatiestructuur en verhelderen (financieel) kader waarbinnen we onze doelen nastreven

Voeling met vragen van huidige en toekomstige cliënten (omgevingsanalyse). Keuzes maken naar toekomstig aanbod op vlak van werken, wonen, vrije tijd.

Gebouwenbeleid opzetten die aangepast is aan deze keuzes

Maar dus eerst vieren we de realisaties van 2023 van onze Vondelsploeg in dit jaarverslag!

Merci aan alle betrokkenen voor jullie dagdagelijkse inzet en veel leesplezier gewenst aan u, beste lezer.

Veel leesplezier.

Pieter Vierstraete Algemeen directeur

2 3
Inhoud Inleiding 3 Vondels in cijfers 4 Ontwikkellijnen 5 Groei 6 Samenwerking 8 Positionering 10 Regionaal werken 12 Buurt- en vrijwilligerswerk 13 Hefbomen 14 Zelforganisatie 15 Personeelsbeleid in cijfers 16 Kwaliteit 18 Communicatie 19 Financieel 20 Vondels in beeld 24

Vondels in cijfers

4 5
Aantal cliënten ondersteund op verschillende entiteiten Begeleid wonen Ieper 124 Snel op weg 26 Begeleid wonen Veurne 103 de Fakkel 46 Milieuboerderij 28 medewerkers de Pelgrim 28 medewerkers Soeper heroes 13 Residentieel wonen Ieper 20 Minnehuis 40 medewerkers Ontwikkellijnen 5 368 unieke cliënten Punten in 2023 Punten PVB (persoonsvolgend budget): 4830 (in 2022 4792 punten) Punten RTH (rechtstreeks toegankelijke hulp): 603 (in 2022 543.4 punten) Begeleid wonen Ieper 12 Begeleid wonen Veurne 16 Residentieel wonen Ieper 1 1 Het Minnehuis 28 Snel op weg 26 Soeperheroes 1265 nieuwe cliënten in 2023

Groei

Succesvolle start van Loketfunctie Snel op Weg

In het afgelopen jaar heeft Vondels met trots een loketfunctie gelanceerd in nauwe samenwerking met de collega’s van de Lovie en de lokale besturen van Diksmuide, Veurne, Poperinge en Ieper. Dit initiatief, bekend als “Snel op weg”, heeft zich bewezen als een waar succesverhaal.

Via het loket bieden we ondersteuning bij handicapspecifieke vragen via gerichte info en advies aan personen met een beperking, hun familie en zorgprofessionals. Wekelijks zijn we aanwezig op vier locaties in de Westhoek: Diksmuide, Veurne, Poperinge en Ieper. Dankzij het loket kunnen we sneller en efficiënter reageren op de gestelde vragen waardoor mensen vlotter toegang krijgen tot gepaste hulp.

Naast de loketfunctie bieden we ook Snelop-weg-trajecten aan. Hierbij staat een persoonlijke begeleider klaar om in maximaal 12 begeleidingsmomenten ondersteuning op maat te bieden. We hebben in de loop van 2023 in totaal 47 trajecten opgestart.

Met het project streven we naar laagdrempeligheid en regionale verankering, zodat we snel kunnen inspelen op een diversiteit aan vragen en ondersteuningsbehoeften. Meer informatie is te vinden op onze website: www.snelopweg.be. Laten we samen blijven bouwen aan een inclusieve en ondersteunende gemeenschap!

Soeperheroes

De Soeperheroes kenden in de zomer van 2023 hun operationele start. We beschouwen Soeperheroes graag als een kwalitatieve soep- en bistrobar waar onze eigen soeperhelden een centrale rol opnemen. Het kwam tot stand in nauwe samenwerking met De Lovie vzw, Westlandia en de Stad Ieper. Je vindt ons terug in het centrale gebouw van Ieper, Auris.

Soeperheroes profileert zich als leer- en werkomgeving waar vanuit een intensieve samenwerking en met aandacht voor individuele talenten en interesses ruimte wordt gemaakt voor verdere zelfontplooiing.

Sarah Vandersyppe en Evelien Degent maakten de sprong om dit nieuwe aanbod mee verder uit te werken en vormen zo samen met 2 collega’s van De Lovie en 2 collega’s van Westlandia het operationele team van deze werking.

De Meerssen: nieuwe woonmogelijkheden dankzij samenwerking met Ons Onderdak

In nauwe samenwerking en afstemming met Ons Onderdak konden we 5 bewoners een nieuwe thuis aanbieden in het centrum van Ieper. De historische site werd volledig gerenoveerd, wat maakt dat er mooie woongelegenheden zijn ontstaan die het nodige wooncomfort kunnen bieden aan de huurders.

Vrijetijdsactiviteiten Veurne

In 2023 lanceerde het team van Begeleid Wonen Veurne een nieuw waardevol initiatief: het aanbieden van vrijetijdsactiviteiten. Maandelijks organiseren we op maat van onze cliënten diverse activiteiten, waarbij we hen laten kennismaken met het regionale aanbod.

Het is leuk om te zien dat niet alleen de activiteiten in populariteit toenemen, maar ook dat er onderlinge vriendschapsbanden ontstaan tussen de deelnemers. Het doet ons goed om lachende gezichten te zien en te weten dat we bijdragen aan hun welzijn. Enkele hoogtepunten uit ons activiteitenprogramma zijn onder andere het Schlagerfestival, een dagje Bellewaerde, creatieve knutselnamiddagen, gezellige barbecues, en ontspannende wandelingen op het Ezelpad.

We kijken uit naar een voortzetting van dit succesvolle initiatief in de komende jaren, waarbij we blijven streven naar het bevorderen van sociale interactie, plezier en welzijn voor onze cliënten.

Enclavewerking

De werkplek van een andere organisatie ‘verVondelsen’, dat is wat we met het Muziekcentrum in Dranouter deden. Sinds maart 2023 gaat wekelijks een team van 3 à 4 cliënten onder begeleiding taken doen. Ze helpen er de bar aanvullen, vuilnis sorteren, Picon bereiden, de Klankmakerij stofzuigen, het terras klaarzetten… Dit doen ze samen met 2 vaste vrijwilligers van vzw Dranoeter.

De enclavewerking is echt een meerwaarde voor de cliënten die zo hun netwerk verruimen, andere vaardigheden ontwikkelen en in zelfstandigheid groeien.

Jeroen van Dranoeter vzw blikt tevreden terug op het eerste jaar samenwerking: ‘We kennen Vondels al langer en zijn blij met de nauwere samenwerking. We genieten van het contact met de doelgroep en zijn heel tevreden met hun werk!’

De enclavewerking is voor ons niet enkel een meerwaarde qua taken, maar we aanzien het team van Vondels ook als een vast deel van ons team.

6

Samenwerking

Kanjer, prikkel je talenten

In 2023 stapte Vondels mee in het leerecosysteem van Ieper, Kanjer. De initiatiefnemers van Kanjer zijn het Lokaal bestuur – Zorgnetwerk Ieper, Argos vzw, Vondels vzw, CAW Centraal West-Vlaanderen, De Groene Kans/ Werkperspectief en het Huis van het Leren.

Kanjer is een pioniersproject en mogelijk dankzij de steun van WSE. Samen willen we de talenten prikkelen van elke inwoner van Ieper. Kanjer wil mensen laten leren, groeien en anderen helpen.

Vondels neemt deel aan Kanjer om onze cliënten in Ieper hun talenten te laten ontdekken en ontwikkelen. Onze soepbar is tevens ook een gastvrije Kanjerplek. Je kan er deelnemen aan diverse activiteiten, lezingen, rondleidingen…. De Kanjerplekken bieden je de kans om je interesses te verkennen, je talenten te ontdekken en hiermee te experimenteren. Je kan er ook anderen ontmoeten, inspireren of iets bijleren.

Kringwinkel

Dit jaar starten onze dagcentra een nauwere samenwerking met de kringwinkel West op.

In de winterperiode controleren onze medewerkers honderden cd’s en dvd’s om deze terug te kunnen verkopen. Puzzels worden gecheckt zodat ze kunnen verkocht worden zonder ontbrekende stukken. Vooral puzzels tot 500 stukken zijn onze specialiteit.

Ook het strippen van elektrische koperdraden is een zeer gegeerde winterklus en levert nieuwe gegeerde grondstoffen op.

Zorgbossen

Sinds het najaar 2023 is de Milieuboerderij trotse deelnemer van het project ‘zorgbossen’. Samen met de regionale bosgroep gaan onze cliënten meewerken op de domeinen van privé eigenaren. Denk aan bijvoorbeeld kleinschalige aanplant, onderhoud, verwijderen van exoten, het maken van een takkenwal, enz. Een actieve en maatschappelijk relevante dagbesteding! Duurzaam ondernemen en partnership is geen modewoord bij ons!

De toekomst van de Palingbeek!

...kreeg weer wat meer vorm in 2023. De aanwezige kennis en gedrevenheid werd doorgegeven aan een nieuwe generatie enthousiaste en professionele medewerkers. Zo kunnen de cliënten, de vele bezoekers en alle boerderijdieren blijvend genieten van het goede leven op de Milieuboerderij. Er werden samen met het bezoekerscentrum nieuwe plannen gesmeed om de bezoekers nog beter te kunnen ontvangen. We breiden het aanbod aan activiteiten uit zodat er een goede mix is tussen arbeid, vorming, sport en ontspanning.

Bakkerijmuseum

In het afgelopen jaar, 2023, heeft het Bakkerijmuseum van Veurne een opmerkelijke transformatie ondergaan. 2023 stond in het teken van verbouwingen en de voorbereidingen voor een bijzondere mijlpaal in mei 2024: de officiële opening van het nieuwe museum.

Het Bakkerijmuseum trekt de kaart van inclusie. Ze willen een plek zijn waar iedereen zich welkom voelt. Daarom hebben ze een ‘samen pluktuin’ gecreëerd op hun domein. Deze tuin biedt niet alleen ruimte om samen te tuinieren, maar ook een zinvolle dagbesteding voor mensen met een beperking en kwetsbare groepen uit de buurt.

Met Vondels blijven we enthousiast over dit mooie project. Het is hun missie om niet alleen een museum te zijn, maar ook om samenwerkingen te organiseren met sociale partners uit de buurt. We sluiten dan ook graag aan als sociale partner.

8

Positionering

Viktors Vitrine 2.0

Viktors Vitrine is de cadeauwinkel van Vondels vzw. Met dit in ons achterhoofd hebben we het afgelopen jaar onze winkel verder vorm gegeven.

Het logo werd opgefrist en meer hedendaags gemaakt. Onze labels en etiketten volgden deze zelfde meer frisse look. De website, die momenteel nog onder constructie is, wordt in dezelfde stijl gemaakt.

We durfden kritisch te kijken naar de verkoopcijfers en gingen hiermee aan de slag om het aanbod te bepalen. De producten die niet goed verkopen, haalden we uit de rekken en worden niet langer gemaakt.

Op die manier ligt er minder druk op de maak- en smaakateliers.

Een opleiding kostprijsberekening bij 37°vzw hielp ons om op een goede en correcte manier de verkoopprijs van onze producten te bepalen.

We bereiden ons voor op de oprichting van ons winkelatelier. We streven ernaar dat elke dag een medewerker, samen met een begeleider of vrijwilliger, verantwoordelijk is voor de winkel. Een job die de medewerkers met veel zorg en toewijding doen! Één keer per week is er een winkelatelier waar alle medewerkers die de winkel openhouden aan deelnemen. Ze zorgen ervoor dat de producten geprijsd worden, de winkel aangevuld is, maken geschenkpakketten, …

In 2023 waren we opnieuw noten inzamelpunt. De notenolie geperst uit de noten die in 2022 ingezameld en gekraakt werden, is nu te koop in onze winkel.

Naast onze vaste klanten, hebben ook enkele nieuwe bedrijven en verenigingen de weg naar ons gevonden. In samenspraak met hen maken we van elk cadeau een echt geschenk. We streven naar mooie resultaten volledig naar de wensen van klanten.

Kunstbaan

Kunstbaan vzw verbindt bedrijven met mensen met een beperking en dit in een lokale context. Hierbij vormt kunst de springplank naar sociale inclusie voor mensen met een beperking binnen de context van een maatschappelijk verantwoord ondernemerschap.

Vanuit het Minnehuis mochten we de nieuwbouw van MLS nv in Menen decoreren. MLS nv verdeelt een ruim assortiment van labomateriaal, bloedafnamemateriaal,… Met labo-glaswerk werd door de creatievelingen van KunstBaan een zeven meter lange skyline gebouwd. Daarnaast geeft een 3D wandschilderij een kijk op de wereld achter de microscoop, en tot slot werd gewerkt aan een prachtige sculptuur in de vorm van een DNA helix. Deze laatste verwelkomt voortaan de bezoekers van MLS bij de ingang.

10 11

Regionaal werken Buurt- en vrijwilligerswerk

ESF project goedkeuring (West-Up)

Tope Tegoare liep af eind 2023. Daarop aansluitend, lanceerde Europa een nieuwe oproep om in te stappen in een nieuw lokaal partnerschap regio Westhoek en dit voor een periode van zes jaar.

Het lokaal partnerschap Westhoek WestUP werd gelanceerd. WestUp is een interdisciplinair samenwerkingsverband met partners uit de de welzijnszorg, tewerkstelling en onderwijssector dat een laagdrempelig, outreachend aanbod ontwikkelt voor de meest kwetsbare doelgroepen met een complexe problematiek. Specifiek voor de regio Westhoek gaat het over:

• Jongvolwassenen 18 – 30 jaar

• Zorgwekkende aanbodmijders

• Personen met een migratieachtergrond

De rode draad bij deze drie doelgroepen is de complexiteit aan en combinatie van problemen (verslaving, psychische kwetsbaarheid, woonnood, detentieverleden, criminaliteit, …) waardoor ze (nog) niet kunnen toegeleid worden naar werk of zinvolle dagbesteding.

Collega Senta van team Veurne is terug halftijds vrijgesteld en is met veel enthousiasme gestart in haar nieuwe team.

Cijfers: aantal vacatures en aantal vrijwilligers

Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor Vondels! Ze bezorgen onze cliënten, bewoners, medewerkers en collega’s veel plezier, helpende handen, leuke babbels, …

In 2023 hadden we 8 vacatures voor vrijwilligers en startten er 11 nieuwe vrijwilligers. We zijn heel fier op al onze 81 vrijwilligers!

Uitstap met vrijwilligers

Elk jaar trakteert Vondels zijn vrijwilligers op een leuke uitstap tijdens de week van de vrijwilligers. Tijdens de uitstap zetten we in op elkaar beter leren kennen en leggen we hen in de watten. We deden dit in de mooie omgeving van Kaasmakerij in Passendale. Onze orthoagogen stonden stil bij onze visie op de cliënt. Ze reikten alle vrijwilligers de nodige handvaten aan om goed te kunnen omgaan met onze cliënten. Naast lekker tafelen, genoten we ook van de workshop en rondleiding in de namiddag. Een geslaagde dag!

De Fakkel kent zijn buren

In 2023 organiseerden we activiteiten om onze buren beter te leren kennen.

Op 26 mei, de ‘Dag van de buren’, bakten we cupcakes en wafels en deelden deze uit in de buurt. Dit werd zeer gewaardeerd. We kregen ook veel respons op onze oproep voor oude puzzels, die buren tijdens de jaarlijkse rommelmarkt kwamen brengen.

Tijdens de rommelmarkt hebben we elk jaar een popup frituur met frietjes, soep en verfrissingen. Onze bewoners verkopen er ook hun eigen spullen. Kom volgend jaar zeker langs voor leuke koopjes.

Vrijwilligers binnen RWI

In 2023 hebben we nieuwe vrijwilligers verwelkomd, waaronder Marc, Patrick, Griet en Nadine.

Marc reageerde op onze vacature voor buschauffeur en rijdt tweemaal per dag van de Merellaan naar de Milieuboerderij, waar hij onze bewoners naar hun werk of dagbesteding brengt. Hij is een vertrouwd gezicht geworden bij RWI.

Patrick en Griet uit Westouter begeleiden activiteiten, vooral in het weekend. Ze zijn meestal buiten de leefgroepen te vinden en ondersteunen bij buitenshuisactiviteiten. Ze zijn bekende en geliefde gezichten voor zowel bewoners als personeel.

Later in het jaar begon Nadine met een kennismakingsstage bij RWI en besloot daarna vrijwillig te blijven ondersteunen bij activiteiten en evenementen.

12 13
81
vrijwilligers

Hefbomen

Zelforganisatie

De voorbije jaren doorliepen we een mooi organisatieveranderingstraject met Strategies & Leaders. We ontwikkelden een hedendaags, uitdagend strategisch kader waarbinnen zelforganisatie een belangrijke rol blijft hebben.

Onze organisatiestructuur en keuze voor zelforganisatie vraagt specifieke competenties van onze coaches. Om hen hierin te ondersteunen doorliepen de coaches in 2023 samen met directie een traject coachend leidinggeven door Strategies & Leaders. Dit traject bracht onze coaches dichter bij elkaar. Ze konden hun expertise uitwisselen, kennis vergroten en helpen bij elkaar. Naast het opdoen van nieuwe kennis hadden deze sessies ook een positieve invloed op de onderlinge relaties en werkomgeving voor allen.

Na afloop van het opleidingstraject kozen we ervoor om op structurele basis te blijven samenkomen met onze coaches. Om de 6 weken ontmoeten coaches elkaar in een intervisiegroep. We zetten op heel wat vaardigheden in: kennisdeling, reflectie, eigenaarschap, empowerment, probleem oplossend vermogen,… En niet onbelangrijk merken we dat deze intervisies invloed hebben op de band tussen de coachen. Kortom, intervisie helpt onze coaches groeien, om problemen op te lossen en beter samen te werken. We blijven dit voorzetten!

Om ons nieuw strategisch kader, met zijn ontwikkellijnen en hefbomen, trouw te blijven, hebben we nood aan heldere strategische doelen op middellange termijn. Doorheen 2022 kregen we meer grip op onze strategische doelen voor de komende jaren. Directie, coaches en bestuurders sloten 2023 af met een strategisch actieplan voor de komende 5 jaar.

In 2023 realiseerden we ook al enkele projecten vanuit ons strategisch kader. Je vindt er heel wat terug in dit jaarverslag.

Gerealiseerde projecten 2023

Vanaf 1 januari 2023 werkten we met een duidelijk jaaractieplan en planningscyclus

Financieel en organisatorisch kader voor de kampen en uitstappen

Opleidingstraject coachend leiderschap

Afgesproken principes rond busvervoer

Loketfunctie en laagdrempelig aanbod in de Westhoek

Afgebakende rol en besluitvorming directiecomité

Aantrekkelijke vacatures en heldere procedure voor opmaken en verspreiden van vacatures

Vormingsbeleid is verder uitgewerkt om elke medewerker voldoende vorming te laten volgen.

We hebben een overkoepelende werking studenten voor Vondels

Het technisch team is ingekanteld in de centrale diensten van Vondels

Opmaak en verspreiding interne jaarkalender

14 15

Personeelsbeleid in cijfers

Cijfers

In 2023 hadden we 8 jobstudenten over de vloer om te proeven van ons werkveld.

We startten in 2023 met een nieuw traject binnen Vondels. Via VIVO social profit ‘ik kies voor persoonsbegeleider’ bieden wij de kans aan een nieuwe werknemer om bij ons een carrièreswitch te maken. De opleiding jeugd- en gehandicaptenzorg leidt onze nieuwe medewerker op tot persoonsbegeleider tijdens de job. Een winwin voor iedereen! #kiesvoorpersoonsbegeleider

medewerkers

In 2023 mochten we heel wat nieuwe collega’s verwelkomen:

Marjan sociaal agogisch werker

Lies begeleidster Milieuboerderij

Evelyne begeleidster De Fakkel

Els begeleidster begeleid wonen Ieper

Jorinde

begeleidster begeleid wonen Ieper

Evi

begeleidster begeleid wonen Veurne

Steffi

begeleidster begeleid wonen Veurne

Machteld

begeleidster begeleid wonen Veurne

Ewout begeleider in opleiding in Het Minnehuis

Justine begeleidster residentieel wonen Ieper

Saskia

begeleidster begeleid wonen Veurne

Marian begeleidster begeleid wonen Ieper

Pensioen

Een aantal collega’s die bij ons werkten van bij de start, gingen in 2023 met pensioen:

Yvan Thomas – 35 jaar dienst

Hilde Deboosere – 36 jaar dienst

Willy Billiau – 34 jaar dienst

We namen ook afscheid van Wouter Dursin, algemeen directeur. Hij spoort nu rond in Vlaanderen voor het Vlaams Welzijnsverbond waar hij de stem van onze cliënten blijft verdedigen.

Vacatures en toppers met aantal kandidaten

Vorig jaar had Vondels 17 vacatures voor nieuwe medewerkers. 189 kandidaten meldden zich hiervoor aan. Onze populairste vacatures bevonden zich bij de Milieuboerderij, onze absolute topper! Er waren 84 kandidaten voor 2 functies.

We sloten 2023 af met de aanstelling van een nieuwe algemeen directeur en nieuwe coördinator cliëntondersteunende dienst.

Studenten – start overkoepelend beleid

We waarderen elke student binnen Vondels. In 2023 mochten we 35 studenten begeleiden. Om hen zo kwalitatief mogelijk te verwelkomen, startte in 2023 een interne werkgroep stagebegeleiding. Met deze groep geëngageerde begeleiders werken we een gezamenlijk stagebeleid uit. Naast het engageren van studenten op stage, zoeken we ook samenwerking met secundaire en hogescholen. Leerlingen zijn welkom bij ons voor de Youcadag, we werken samen met een hogeschool uit Nederland (bouwprojecten), … Deze projecten zijn een meerwaarde voor cliënten en begeleiders. Daarnaast hopen we hiermee ook leerlingen en studenten te overtuigen om in onze mooie sector aan de slag te gaan.

Vorming Training Opleiding binnen Vondels

Sinds dit jaar werken we met een interne opleidingskalender. Op die manier halen we sprekers in huis en kunnen collega’s ter plaatse vorming volgen.

Naast de jaarlijks terugkerende thema’s zoals EHBO en blustraining zijn dit de thema’s waar we collectief op ingezet hebben:

Medicatie en hef- en tiltechnieken

Oplossingsgericht begeleiden

ICT opleidingen: basis PC, basis Excel, basis word, outlook basis en gevorderden

• Psychische problemen bij onze doelgroep

• Dementie bij onze doelgroep

• Omgaan met de familie van de zorgvrager

• Coachend leidinggeven voor coachen

Al onze nieuwe medewerkers volgen verplicht enkele interne opleidingen:

• Persoonsvolgende financiering

• Visie op de cliënt (gentle teaching en oplossingsgericht begeleiden)

• Autisme

• ZorgOnline en de kwaliteitsprocessen

• Medicatiegebruik, prik- en spatongevallen en gebruik tillift

De georganiseerde ICT opleidingen binnen Vondels kwamen er op voorzet van ons syndicaal overleg. Binnen Vondels gebruiken we heel wat ICT-pakketten: ZorgOnline, Plan Expert, onze individuele fiche, volledige omschakeling naar Office 365… In het kader van het 45+plan deed het syndicaal overleg een bevraging bij de personeelsleden van Vondels. Daaruit bleek de nood aan extra vorming en opleiding rond onze bestaande ICT pakketten, gaande van basiskennis tot diepgaandere kennisverwerving.

Dit aanbod bleek een succes te zijn want er was grote opkomst voor alle vormingen.

Aantal uren gevolgde opleidingen binnen Vondels: 3474u

16 17
Studenten
2023 90,5 VTE 90,8 VTE 24 MAN 52,7 VOLTIJDS 66,5 VROUW 51,4 DEELTIJDS GEMIDDELD 31.12.2023
Nieuwe

Kwaliteit

Inspecties

In 2023 kwam Zorginspectie twee keer onaangekondigd op bezoek.

Op 26 april werd de infrastructuur, het medicatiebeleid, de manier van informatieoverdracht, het ondersteuningsplan, de privacy van onze cliënten en de manier van toezicht bij o.a. vrijheidsbeperkende maatregelen onder de loep genomen in De Fakkel. Naar aanleiding hiervan werkten we onze procedure vrijheidsbeperkende maatregelen bij. Tijdens de jaarlijkse bespreking van het actieplan evalueren we (indien van toepassing) de vrijheidsbeperkende maatregel. We houden hierbij rekening met de principes van subsidiariteit en proportionaliteit, wat wil zeggen dat we kiezen voor de minst ingrijpende maatregel in verhouding tot de situatie. Ook de manier van toezicht houden werd concreter omschreven in de procedure. Het medicatiebeleid werd inhoudelijk bekeken. Onze manier van werken is volgens de richtlijnen en wordt door de begeleiders ook zo toegepast in de praktijk.

Op 22 september vond een vervolginspectie plaats in de Pelgrim. Focuspunten waren de infrastructuur, het ondersteuningsplan en de profilering van de Pelgrim in functie van buurtvervlechting en interactie met de maatschappij. Ondanks de grote inspanning om alle ondersteuningsplannen bij te werken, was 1 ondersteuningsplan niet binnen de 3 jaar hernieuwd en hierdoor was er ook geen ondertekening van de bespreking beschikbaar.

Ondersteuningsplannen

In 2023 werden 125 ondersteuningsplannen opgemaakt of hernieuwd en vonden er 157 besprekingen van het ondersteuningsplan plaats. We streven ernaar om 1 ondersteuningsplan per cliënt op te maken met input vanuit de verschillende werkingen waar de cliënt aan deelneemt. Samen met alle betrokkenen (familie en/of bewindvoerder, begeleider wonen, begeleider dagcentrum, jobcoach en sociaal agogisch werker) rond de cliënt komen we samen voor de bespreking.

Hieronder een overzicht van de inspanningen vanuit de verschillende teams

Team

Communicatie

Interne jaarkalender

Vondels vzw leeft! We hebben jaarlijks heel wat interne en externe activiteiten. Om deze ook binnen Vondels bekend te maken, zijn we gestart met de opmaak van een interne jaarkalender. Op die manier zetten we in op verbinding tussen de verschillende afdelingen. 2024 belooft een creatief, druk jaar te worden!

Vondelaar

De Vondelaar is de nieuwsbrief van Vondels. Deze publicatie verschijnt vier keer per jaar in een oplage van 100 exemplaren.

Momenteel hebben we 75 abonnees die de Vondelaar ontvangen.

Naast de gedrukte versie wordt de Vondelaar ook digitaal verspreid via e-mail aan ongeveer 400 personen.

In 2023 herwerkten we deze procedures: het beëindigen van de ondersteuning, het voorkomen, detecteren van en gepast reageren op grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van gebruikers, medicatiebeleid en het selecteren en aanwerven van personeel.

Vanuit de nood in de praktijk ontwikkelden we ook 2 nieuwe procedures: prik- en spatongevallen en hitteplan.

Wie ontvangt de Vondelaar?

• Cliënten en hun netwerk

• Personeel

• Vrijwilligers: Ook onze gewaardeerde vrijwilligers ontvangen de nieuwsbrief. Het is een manier om hen te bedanken voor hun inzet en hen te betrekken bij onze gemeenschap.

De foto is van een van de allereerste Vondelaars. Deze persoon symboliseert onze missie en waarden.

De artikels in de Vondelaar worden aangeleverd door een vaste groep collega’s. Zij delen hun expertise, ervaringen en inspirerende verhalen. De verwerking en lay-out van de nieuwsbrief wordt verzorgd door Ina en Niko, die zich inzetten voor een professionele en aantrekkelijke presentatie.

18 19
Begeleid wonen Ieper 57 Begeleid wonen Veurne 49 De Milieuboerderij 12 De Pelgrim 13 Het Minnehuis 12 Residentieel wonen Ieper 13 De Fakkel 8 Procedures
Aantal

Financieel

Fondsenwerving

In 2023 konden we heel wat mooie projecten realiseren met onze giften! We verzamelden bijna 76.000 euro! Via Trooper hebben we dit jaar 795,50 euro verdiend! Sommige giften werden dan ook aangevuld met budget van Vondels om grotere projecten te kunnen realiseren zoals bv de nieuwe keuken in het Minnehuis.

Met de diverse giften van SKT, Toneelgroep Trees, Kiwanis Ieper en andere gulle schenkers hebben we de belevingstafel in 2023 aangekocht!

Vondels heeft zelf ook een goed doel gesteund in Ieper, nl ‘t Spoor vzw’ met 300 euro.

Doorheen 2023 hebben we hard gewerkt aan een sponsorboekje waarin een belevingsgericht aanbod staat zodat onze cliënten zich verder kunnen ontplooien. Via dit boekje geven we jullie een overzicht van onze dromen! Dit kan je raadplegen via onze website link: vondels.be/images/steun/ sponsorboekje-interactive.pdf

Uitstappen door fondsen

Dankzij de steun van velen, ook door de deelnemers aan onze spaghetti-avond en de verkoop van onze truffels, konden we in 2023 enkele mooie uitstappen organiseren.

In overleg met onze medewerkers pikten we een aantal voorstellen uit:

Tuinsubsidie

Eind 2022 kregen we het goede nieuws dat Het Minnehuis geselecteerd was als subsidieproject vanuit VLM. Een project van 3 jaar waarin we een tuin willen realiseren voor doeners en belevers waarin we ook de buurt betrekken.

Een kleine moestuin en serre om lekkere slaatjes te maken. Bloemenweides om te genieten in geuren en kleuren.

Tuinbakken op hoogte zodat ook minder mobiele mensen kunnen genieten van het aarden. Paadjes om de tuin voor iedereen toegankelijk te maken. Plukbloemen om de buurt te laten genieten en ook de soepbar in lente en zomer van kleur te voorzien. We organiseerden een eerste groene week waarin mensen planten, stekjes of zaden konden ruilen. De start van een jaarlijks gegeven waarop meer en meer zal worden ingezet om Het Minnehuis toegankelijker te maken voor de buurt.

Het startjaar waarin de eerste stenen worden gelegd voor een warme belevingstuin van het Minnehuis en de buurt.

Daarnaast vele kleine gelukjes, gewoon even genieten samen van een drankje, de zon en iets lekkers.

Bezoek aan een pluktuin met terras en lekker ijsje

Gebouwenbeleid

Bureaus Rijselseweg

Er werd in februari een bouwvergunning afgeleverd voor de site Rijselseweg. Echter, na vele dagen van tellen en rekenen, beslisten we om dit bouwproject stop te zetten. De impact op de werking van Vondels zou te groot worden. De directie en het bestuursorgaan kijken verder uit naar een mooie centraal gelegen locatie.

Siegenlaan 3

Op de site van het oud schooltje verrees een nieuw woongebouw met 7 studio’s, 7 gewone kamers en 2 kamers kortverblijf. De nieuwe bewoners nemen in april 2024 hun intrek. Het gebouw werd volledig gerealiseerd met eigen middelen en zal tegen de ingebruikname ongeveer 2.300.000 euro kosten.

Weetje: er staan 70 pv-panelen en 2 grote zonneboilers op het dak. De verwarming en opwekking van warm water gebeurt volledig met warmtepompen. Het is het eerste volledig CO2 neutraal gebouw van Vondels vzw.

Duurzaamheid: Vondels investeert in eigen groene energie Vondels liet een studie uitvoeren om het aandeel van eigen groene energie te verhogen.

Op de site van Sitting Bournelaan werden er 10 pv-panelen met een thuisbatterij geplaatst. Op de site De Fakkel werd de bestaande installatie uitgebreid met 72 pv-panelen.

Samen met de pv-installatie in de Siegenlaan werden er 52 pv-panelen geplaatst, goed voor bijna 65000WP. Dit komt ongeveer overeen met 30 ton C02 die per jaar minder de lucht in gaat. (Bron: zonnepanelen-info.be)

Vondels

• Sportkledij – trainingspakken

Moeder Werviksche: € 1800

Sportkledij – regenjassen

Frituur De leet: € 1528,84

• Belevingstafel

Minnehuis

20 tickets Bellewaerde Stad Ieper: € 700

• Aankoop nieuwe keuken

Stadsbestuur Wervik: € 750

Particuliere steun: € 240

Fakkel

Particuliere steun: € 1325

Stadsbestuur Wervik: € 250

Diverse kleine giften: € 4069,21

BW Veurne

• Fonds steun daguitstap Bellewaerde Vakantie voor iedereen: € 1100

• Aankoop elektrische fiets Stad Veurne: € 840

Gemeente Koksijde: € 75

Gemeentebestuur Alveringem: € 50

OCMW Diksmuide: € 250 Stadsbestuur Lo Reninge: € 100

OCMW Houthulst: € 150

Milieuboerderij

Aankoop poetsmachine Particuliere steun: € 730

• Trapje bus Verschillende giften + bovenstaande: € 3230,69

Pelgrim

• Sportactiviteiten de Pelgrim Gift Moskros voor sporttak Pelgrim: € 1395

• Omgevingswerken de Pelgrim Desodt: € 3500

• Nieuwe bus Diverse giften over verschillende jaren: € 12378,67

RW Ieper

• Particuliere steun: € 40

Diverse schenkers Res. wonen Ieper: € 357,07

• Klimaatsubsidies Siegenlaan: € 40000

Openingsreceptie Siegenlaan Eindejaaractie spar Ieper: € 398

21
20
€ 75.257,48
oud nieuw
Bellewaerde Etentje in de Kleine Prins in Geluwe met optreden van Wendy van Wanten

Vondels in beeld

De Warmste wandeling was een actie in het kader van de Warmste week samen met De Loods vzw.

Personeelsfeest (feestcomité)

Het Pelgrimspad is in 2023 ingehuldigd. Een kleine lus in Wulvergem. Ook de wandelknooppunten passeren over de Pelgrim. Studenten uit Nederland installeerden met onze technische dienst een brug over de sloot. Samenwerking tussen Vondels, Westtoer, dienst integraal waterbeleid van de Provincie, Regionaal Landschap Westhoek en gemeente Heuvelland.

Iedereen instappen! Op 12 mei 2023 spoorden we naar Wervik Stoasche voor ons jaarlijks personeelsfeest. De traiteur versterkte de innerlijke mens, de DJ zorgde voor ambiance en de sfeer en gezelligheid, die brachten we zelf mee. We speelden een spel en hadden fiere winnaars! Kortom, alle ingrediënten voor een leuke en verbindende avond onder collega’s waren aanwezig.

Vondels vzw

Ter Waarde 45

8900 Ieper

T 057 21 20 62

info@vondels.be www.vondels.be

Nieuwe bel voor de soepkar

De Soepkarre zal al voor het derde jaar elke week uitrijden in Heuvelland. De volwassenen met een beperking van het dagcentrum De Pelgrim maken de soep. De inwoners weten dat de kar eraan komt via het geluid van een bel, maar de oude bel was niet luid genoeg. "Daarom zijn we een zoektocht gestart naar onze eigen bel", vertelt seniorenconsulent Hannelore Creus. "Eerst via sociale media, maar later is ons verhaal opgepikt door het VRT-programma Iedereen Beroemd. Daarna kregen we zeven bellen aangeboden van mensen uit heel West-Vlaanderen. Om te bepalen welke bel de beste was, hebben we ze allemaal aan een test onderworpen."

Kerstfeest Na het succesvolle kerstfeest in 2022 beslisten we de draad terug op te pikken! We maken van het kerstfeest terug een jaarlijkse traditie!

De Pelgrimkoeke is sinds oktober 2023, net zoals onze confituur, 100% West-Vlaams. We zijn trots op ons label!

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.