__MAIN_TEXT__

Page 1

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕНДЕРНОГО ПАРИТЕТУ В ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ РІВНЕНЩИНИ

=


КОАЛІЦІЯ «ЗА РІВНІ МОЖЛИВОСТІ» створена з метою втілення в життя найкращих світових практик у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків


ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 1:

 здійснювати поточний аналіз рівня та факторів залучення жінок до політичної активності та доступу їх до ухвалення рішень на політичному рівні;


ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 2:

 готувати пропозиції та рекомендації щодо впровадження осередками політичних партій у свою роботу норм гендерного законодавства;


ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 3:  проводити адвокаційні кампанії спрямовані на досягнення збалансованого представництва жінок і чоловіків у органах державної влади та політичних партіях, подолання дискримінації за ознакою статі, усунення дисбалансу між можливостями жінок і чоловіків у реалізації рівних прав, наданих Конституцією і законами України;


ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 4:  підписати від імені Коаліції Меморандум з осередками політичних партій, що передбачає зобов’язання по застосуванню позитивних дій, зокрема добровільних квот не менше 30% з метою збільшення представництва жінок як у партійних керівних структурах, так і виборчих списках політичних партій;


ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 5:

 розробити механізм громадського контролю за виконанням політичними партіями зобов’язань по виконанню виборчого законодавства щодо впровадження гендерних квот.

Profile for Volodymyr Zyl

Круглий стіл 29 05  

Презентація коаліції "За рівні можливості"

Круглий стіл 29 05  

Презентація коаліції "За рівні можливості"

Advertisement