Bedrijvig Limburg #11 (November 2021)

Page 30

PAS FOUNDATION

VERBINDENDE KUNST

Na een lange periode van gedwongen inactiviteit rollen musea, kunstgaleries en andere culturele trekpleisters opnieuw de rode loper uit voor kunstliefhebbers. Meer dan ooit bieden kunst en cultuur houvast en zorgen ze voor sociale cohesie. Kunst verbindt, daagt uit en zet aan tot dialoog.

De kunst van verbinding

“ Kunst draagt bij aan creativiteit én welzijn en verdient daarom zeker een plaats in het bedrijfs­ leven!”

K

unstenaars en kunstliefhebbers hebben een lange periode van quarantaine achter de rug. Tijdens de lockdownperiodes hebben we de kracht van cultuur gevoeld en naar waarde kunnen schatten. Ook onze Vlaamse bedrijfsleiders hebben oog voor schoonheid. Velen van hen zijn kunstliefhebber en willen die passie én meerwaarde delen met hun medewerkers en klanten. De Private Art Support Foundation (of kortweg Pasfoundation) is de drijvende kracht achter het bewaren en matchen van toonaangevende kunstcollecties met bedrijfsleiders die de liefde voor kunst hoog in het vaandel dragen. Grensverleggende uitwisseling van kunstwerken Sylvie van Dun, Partner Relations Manager, licht toe: “Pasfoundation ontstond onder impuls van kunstenaar Piet Stockmans, die vanuit

30  Bedrijvig Limburg  november 2021

zijn visionaire gedachte Belgische kunst en ondernemerschap wou verbinden. Met de steun van haar bedrijfspartners wil onze organisatie oeuvres van toonaangevende Belgische kunstenaars verzamelen, behouden en op vernieuwende wijze ontsluiten. Dat doen we samen met bedrijven met een hart voor kunst en/of oprechte aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Want dankzij de oprichting van het Pasfoundation Fonds van de Koning Boudewijnstichting – dat filantropie voor kunst en cultuur erg aanmoedigt – is ons culturele erfgoed in goede handen!” Laagdrempelig en verbindend “Voor heel wat mensen is de drempel tot een bezoek aan een museum of kunstgalerie vaak nog te hoog. Het gezegde ‘onbekend is onbemind’ is hier jammer genoeg realiteit. Kunstminnende ondernemers kunnen samen echter een verbindend platform creëren en kunst dichter bij de mensen brengen. Als bedrijven mee hun schouders zetten onder Pasfoundation, dan levert dit louter winnaars op. In de eerste plaats uiteraard de kunstenaars zelf, omdat hun werk binnen

bedrijfsmuren een ruimere weerklank vindt én bewaard blijft voor de volgende generaties. Daarnaast ook de bedrijven, die een waardevolle bijdrage leveren aan de samenleving en hun kantoorruimte kunnen verrijken met inspirerende en wisselende kunstwerken.” Bruggen bouwen Sylvie ziet nog winnaars bij het leggen van een brug tussen kunstenaars, de culturele sector en bedrijven: “Ook onze musea hebben baat bij ons project, omdat we vanuit de keuze voor oeuvres hun collectiebeleid kunnen ondersteunen. En last but not least ieder van ons, omdat we tijdens een bedrijfsbezoek kunnen genieten van kunstwerken, daar waar je het niet verwacht.” “Kunst in bedrijven zorgt voor een creatieve omgeving, inspirerende gesprekken en verrassende inzichten. Het zet mensen aan tot intro­ spectie, maar zorgt ook vaak voor een ruimere blik op de wereld. Ten slotte brengen we niet alleen kunst naar bedrijven, maar brengen we onze ondernemers ook graag samen rond kunst tijdens boeiende netwerkactiviteiten.” ◀


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.