Oost-Vlaanderen Ondernemers 2022#3

Page 1

MAART - 2022

Onder nemers magazine

Christine Van den Berghe (ceo Lijncom)

Een maandelijkse uitgave van Voka – Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen | Jaargang 23 | nummer 03

Siegert Dierickx (co-founder MultiMinds)

More women on board(s)?

Ja, maar liever niet via quota Herbeleef Voka’s techtrip naar Austin, Palo Alto en San Francisco Hoe timmert de bouw- en vastgoedsector aan de toekomst? De verloren eer van de Russische ziel


Het nieuwe Belgische goederenrecht De hervorming van het goederenrecht heeft tot doel de zakelijke rechten te moderniseren, ze beter af te stemmen op de realiteit van vastgoedontwikkelingen en meer flexibiliteit te creëren voor de partijen, bijvoorbeeld wat de duur betreft. Ontdek onze infografieken met een visuele samenvatting van de belangrijkste wijzigingen en een kernoverweging voor iedereen die in aanraking komt met rechten op onroerend goed: www.kpmglaw.be/ het-nieuwe-belgischegoederenrecht/

© 2022 KPMG Law, een Belgische BV/SRL en lid van de KPMG wereldwijde organisatie van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Limited, een “private English company limited by guarantee”. Alle rechten voorbehouden.


Aan zet De voorzitter opent het debat

De verloren eer van de Russische ziel Het is (weer) gebeurd. Oorlog in Europa. Op 1.600 kilometer van Brussel woedt een hevig militair conflict tussen twee schijnbare ‘broederstaten’. Het verloop ervan heeft echter alles weg van broedermoord. Een eeuw zonder grensoverschrijdend wapengekletter blijft voor Europa een wensdroom. De oprichting van de NAVO na WO II, zette ons nochtans aardig op weg: de teller van de vrede stond op 77 jaar. De decennia­ lange rust – zij het een gewapende vrede - lag aan de basis van een opvallende economische groei. De vorming van de Europese eenheidsmarkt was één van de hoogtepunten. Die zorgde dan weer voor toenemende welvaart van haar inwoners. Dat titanenwerk komt nu in gevaar. Rusland, de agressor in Oekraïne, is een vreemd land met een gespleten persoonlijkheid. Een deel ervan is op het westen gericht, het andere tuurt naar het oosten. De Russische identiteit ontwikkelde zich vooral in de 18de eeuw, gegangmaakt door Peter de Grote en zijn ‘blik naar het westen’. De Russische taal en literatuur kregen een eigen karakter. De tsaren veroverden islamitische gebieden in het zuiden en bedwongen Siberië in het oosten. Zo zette Rusland zich stevig op de kaart van Europa.

Na 75 jaar blijft slechts één conclusie mogelijk over de ‘eigen weg’ van het Kremlin: het economische en welvaartsmodel wérkt gewoonweg niet

Poetin mag dan onophoudelijk het Westen – “Het Rijk der Leugens” – beschimpen, hij kan nooit loochenen dat het land ondeelbaar verweven is met Europa. Niet alleen geografisch, maar in belangrijke mate ook historisch, cultureel, taal­kundig… De term ‘Rus’ is overigens van Grieks-Byzantijnse origine. Het fiasco van Rusland is bijgevolg ook integraal een Europees drama.

JEF WITTOUCK Voorzitter Voka – Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen

De kolossale militaire slagkracht buiten beschouwing gelaten, krimpt de moloch Rusland, bij nader inzien, in veel opzichten tot modale dimensies. Het onmetelijk grote land (560 maal België) oogt, met acht inwoners/km², vooral… leeg. De bevolking is kleiner dan deze van Frankrijk en Duitsland samen. Het bbp van Rusland is net zo groot (klein?) als dat van de Benelux-landen samen, nauwelijks een derde van dat van Duitsland en… luttele 7% van het Amerikaanse bbp. Dat steekt wellicht.

Ondanks stappen in de richting van diversificatie blijft het economisch model van Rusland sterk afhankelijk van de olie- en gasproductie. In 2021 was die goed voor meer dan de helft van de uitvoer en 45% van de federale begrotingsinkomsten. Rusland presteert sterk ondermaats. Het voert ­­– ondanks een landbouwareaal van 222 miljoen hectare (!) – heel wat levensmiddelen in. Het kan de enorme logistieke uitdagingen maar moeilijk de baas: 70% van de hoogwaardige opslagruimte bevindt zich in de twee grootste steden. De consumentenuitgaven dalen reeds vijf jaar op een rij, een trend die door de coronacrisis nog werd versterkt. Rusland is met 1,16% van onze totale uitvoer (2020) de veertiende exportmarkt voor Vlaanderen. Na 75 jaar blijft slechts één conclusie mogelijk over de ‘eigen weg’ van het Kremlin: het economische en wel­ vaartsmodel wérkt gewoonweg niet. Dat had ook Oekraïne al lang begrepen. Nu is ook het morele kompas op hol geslagen. Waar is de geroemde – voor het Westen zo moeilijk te doorgronden – ‘Russische ziel’ gebleven? De ver­ meende intuïtie, hartelijkheid, spontaniteit, eer, geweten en moraal? Het drama in Oekraïne illustreert haar fictie (of failliet) en brengt de woorden van Churchill over de onvoorspelbaarheid van Rusland in herinnering: “A riddle wrapped in a mystery, inside an enigma’”. Alleen wie de Russische belangen en usurpaties haarfijn doorziet – niet de morele pretenties – vindt de sleutel. Het Westen weet wat op het spel staat. Voor deze ziel is het njet. 1


Horizon

14

62

Dossier

Colofon KANTOREN 9000 Gent – Lammerstraat 18 T 09 266 14 40 9300 Aalst – Werf 8 Web http://www.voka.be/oost-vlaanderen BESTUURSCOMITÉ VAN VOKA OOST-VLAANDEREN Jef Wittouck, An Bels, Erik Chabot, Jan Cornelis, Ann De Clercq, Ilse De Smedt, Christiaan De Wilde, Siegert Dierickx, Farida Doulami, Stefan Fesser, Dieter Hillaert, Alexander Hoogewijs, Geert Moerman, Griet Nuytinck, Karen Pieters, Wim Pynaert, Roseline Van Damme, Christine Van den Berghe, Kristof Van Hoorebeke, Jens Van Mol. EREVOORZITTERS VAN VOKA OOST-VLAANDEREN Luc De Bruyckere, Chris De Hollander, Ronald Everaert, Jean-Paul Van Avermaet, Marc Vereecken en Marcel Verschelden. VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Geert Moerman Lammerstraat 18 – 9000 Gent HOOFDREDACTIE Jan Geers – jan.geers@voka.be EINDREDACTIE Sam De Kegel – sam.dekegel@voka.be WERKTEN MEE Jolyn De Baets, Sam De Kegel, Nathalie Dolmans, Laurens Fagard, Jan Geers, Wim Kempenaers, Filip Michiels, Annemie Morbee, Ann Vandamme, Dirk Van Thuyne, Jan Van Gyseghem. MAGAZINE REALISATIE LAYOUT Karakters, Gent, www.karakters.be DRUK Drukkerij Perka, Maldegem, www.perka.be PUBLICITEIT Rik Vyncke – rik.vyncke@telenet.be 0477 30 21 32 Marie-Ange Sallemeyn, Ann Vandamme, pub.ov@voka.be, T 09 266 15 71

2

6

Op de cover


46

Bamboe

50

40

Het zit in de genen

Baanbrekers

Inhoud Actueel

Opinie

6

1

Op de cover Graag meer vrouwen aan de top (maar niet via quota)

13 De cijferfabriek Van directie tot raad van bestuur: zijn vrouwen ondervertegenwoordigd?

54 Thuishaven

Aan zet De verloren eer van de Russische ziel

38 In de lobby De arbeidsdeal lost de krapte op de arbeidsmarkt niet op

72 Last post Bericht vanuit Silicon Valley

De havensprokkels

Telexen

Inspiratie

Vers ledennieuws

4

Trends 14 Dossier bouw & vastgoed Staat de bouw- en vastgoedsector voor een heropleving?

Déjà vu? Dendria: in 2025 komt er weer leven in de brouwerij

40 Baanbrekers Techtile: Vlaamse onderzoekers exploreren 6G

50 Het zit in de genen Drie sterke vrouwen aan het roer bij Salubris

58 Mijn beginjaren Het ondernemerskoppel achter interieurwinkel Umber & Smoke

62 Horizon Voka’s Techtrip naar Austin, Palo Alto en San Francisco: een gedurfde blik op de toekomst

De maand van Voka 35 Vraag het @voka Hoe voorkom je een cyberaanval?

70 Binnenkort bij voka Op de agenda bij Voka Oost-Vlaanderen

46 Bamboe Bucomat plant nieuw magazijn in Kluisbergen

3


Déjà vu? Bedrijfserfgoed met toekomst

Weer leven in de brouwerij In 1939 stapt Clement Vanderhaegen uit de Geraardsbergse brouwerij Concordia en richt in deelgemeente Onkerzele een eigen brouwerij op: Dendria. De ‘dorpsbrouwerij’ doet erg stedelijk en modern aan, in een functionele stijl, kenmerkend voor de late jaren 1930. Elementen in de bakstenen gebouwen verwijzen naar het romantisch kubisme. In 1963 neemt Brouwerij De Gheest (Safir) uit Aalst Dendria over en laat het pand aan de Londense brouwer Whitbread. Het bier wordt nog ter plaatse gebrouwen maar gebotteld in Engeland en in Mechelen. In 1981 eindigt het verhaal van Dendria. De legendarische Pierre Celis van Brouwerij De Kluis uit Hoegaarden koopt de koperen brouwketels en brengt ze over naar de Verenigde Staten. De niet-beschermde gebouwen takelen zienderogen af tot wanneer een jonge architect uit Geraardsbergen ze in 2011 verwerft. Hij schenkt het fraaie geheel zijn vroegere luister terug. De vroegere brouwzaal en labo’s aan de straatzijde bieden nu onderdak aan zeven lofts. Later volgen nog woonunits en ruimte voor kantoren en kleinschalige meetings. De volledige afwerking wordt verwacht tegen 2025. TEKST JAN VAN GYSEGHEM – FOTO WIM KEMPENAERS

4


Déjà Vu?

5


Op de cover Vooraan in het nieuws

Meer vrouwen aan de top? Ja, maar niet via quota volgens Siegert Dierickx (co-founder MultiMinds) en Christine Van den Berghe (ceo Lijncom)

“Quota zijn voorbijgestreefd” Er zitten nog altijd te weinig vrouwen in de bestuursraden van Europese bedrijven, vindt Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. En dus wil ze beursgenoteerde bedrijven verplichten om minstens 40 procent vrouwen op te nemen in hun raden van bestuur. Siegert Dierickx (co-founder MultiMinds) en Christine Van den Berghe (ceo Lijncom) tonen zich niet meteen razend enthousiast. “Quota voor vrouwen fungeren vandaag niet meer als breekijzer.” TEKST FILIP MICHIELS – FOTO WIM KEMPENAERS

6


Op de cover

Ik denk dat vrouwen elkaar wat meer zouden moeten motiveren om die stap hogerop wél te durven zetten CHRISTINE VAN DEN BERGHE CEO LIJNCOM

Siegert Dierickx: Ikzelf en mijn mannelijke vennoot hebben MultiMinds zeven jaar geleden opgericht, en tot vandaag zitten er enkel mannen in het vierkoppige managementteam. Maar we zijn tot nader order ook niet beurs­ genoteerd uiteraard (lacht). Op basis van welke criteria werd het managementteam bij MultiMinds dan samengesteld? Siegert Dierickx: We zijn in eerste instantie op zoek gegaan naar mensen met een welbepaalde expertise, gender was geen beslissend criterium. Ikzelf ben altijd opgegroeid met het idee dat mannen en vrouwen volkomen gelijkwaardig zijn. Ik viel dan ook van mijn stoel toen ik later op de werkvloer hoorde dat een vrouw voor hetzelfde werk soms minder verdiende dan een mannelijke collega. Maar tegelijk was ik al heel regelmatig aanwezig op events waar vrouwen stevig in de meerderheid waren. Om maar te zeggen: voor mij is dat hele genderdebat nooit een punt geweest.

Jullie zetelen allebei in het bestuurscomité van Voka Oost-Vlaanderen, maar leiden ook zelf een bedrijf: hoe zit het met de vertegenwoordiging van vrouwen bij jullie in de bestuursraad? Christine Van den Berghe: Bij de Lijn zijn 5 van de 11 bestuursleden vrouwen, daarmee halen we dus een score van 45 procent. Ook binnen het managementteam zit dat evenwicht goed.

We kunnen natuurlijk niet blind zijn voor de realiteit: vrouwen blijven doorgaans zwaar ondervertegenwoordigd in het directie­ comité of in de bestuursraden. Om die reden wil de Europese commissievoorzitter de Women on board-richtlijn uit 2012 dan ook nieuw leven inblazen. Misschien zijn quota dus gewoon een noodzakelijk kwaad? Christine Van den Berghe: Toen dat quotum van minimaal veertig procent vrouwen in de bestuursraden van beursgenoteerde bedrijven tien jaar geleden voor het eerst op tafel kwam, hoefde dat voor mij niet echt. Omdat ik vond – en nog altijd vind – dat je enkel toetreedt tot een raad van bestuur als je daarvoor voldoende gemotiveerd en geëngageerd bent. En omdat je ervan uitgaat dat je een zekere toege­ voegde waarde te bieden hebt. Niet omdat je toevallig man of vrouw bent dus. Ik vind een bewuste keuze voor een vrouwelijke kandidaat 7


Op de cover

We moeten een cultuur installeren waarin iemand die maar deeltijds werkt toch perfect in aan­merking kan komen voor een topfunctie CHRISTINE VAN DEN BERGHE CEO LIJNCOM

enkel het overwegen waard wanneer je kan kiezen uit twee kandidaten die exact even competent zijn. Mannen zijn nu eenmaal oververtegenwoordigd aan de top, en wat meer vrouwen daar zorgen doorgaans ook voor een andere toets in het beleid. Intussen zijn we tien jaar later en moet ik erkennen dat het misschien niet slecht was om de ondervertegenwoordiging van vrouwen nadrukkelijker op de radar te zetten. Tegelijk heb ik het gevoel dat deze maatregel zijn breekijzerfunctie enigszins kwijt is. Voor mij is de vraag vandaag vooral: zijn we blij met wat we al bereikt hebben, of moeten we nog verder gaan? Siegert Dierickx: Ik sta altijd open voor discussie, maar ik beslis toch vooral liever zelf welke richting ik met mijn bedrijf wil uitgaan. Ik ben geen grote fan van nog maar eens een verplichting die van bovenaf wordt opgelegd. Nochtans zitten we lang nog niet aan die veertig procent die in 2012 naar voor werd geschoven? Christine Van den Berghe: Dat klopt, maar het aanbod moet er natuurlijk ook zijn. Toen ik het mandaat van bestuurder bij Voka Oost-Vlaanderen opnam, was dat een heel bewuste keuze. Ik had daar ook een opleiding voor gevolgd. Ik blijf dus een koele minnaar 8

van quota, en vind dat het in eerste instantie de persoon zelf is die heel bewust die keuze moet maken. Dit gezegd zijnde: er bestaan natuurlijk wel andere instrumenten die ertoe kunnen bijdragen dat meer vrouwen zelf die stap zetten. En vrouwen zelf hebben op dit vlak ook zelf een grote verantwoordelijkheid. Leg jij dit eens even uit? Christine Van den Berghe: Onderzoek toont aan dat vrouwen doorgaans pas solliciteren voor een welbepaalde functie als ze effectief voldoen aan alle functiecriteria. Mannen hebben meer zelfvertrouwen en zullen zichzelf soms ook wat hoger inschatten. Daarnaast investeren vrouwen ook minder vaak in netwerking, bijvoorbeeld omdat ze naast hun voltijdse job ook voor de kinderen zorgen en daartoe dus ook minder kans zien. Ik denk dat vrouwen elkaar soms wat meer zouden moeten motiveren om die stap hogerop wél te durven zetten. Rolmodellen kunnen daarbij een belangrijke trigger zijn. Ook vanuit de overheid kunnen er nog stappen gezet worden: het feit dat ook een man nu recht heeft op 15 dagen geboorte­ verlof is wat mij betreft al zeker een stap in de goede richting. Hierdoor krijg je meer evenwicht binnen het gezin, waardoor er op termijn hopelijk ook voor de vrouwen iets meer ruimte vrijkomt.

Siegert Dierickx: Ik zou op dat vlak graag de parallel trekken met de inspanningen die bijvoorbeeld Voka al jarenlang doet om het ondernemerschap bij jongeren te bevorderen. Hierdoor heeft het aantal startende jonge ondernemers echt wel een stevige boost gekregen. Nieuwe initiatieven rond vrouwelijk ondernemerschap of de aanwezigheid van vrouwen in bestuursraden kunnen wellicht een gelijkaardig effect hebben. Christine, zou jij ook overwegen om een bestuursmandaat in te vullen wanneer een bedrijf expliciet aangeeft op zoek te zijn naar een vrouw? Christine Van den Berghe: Nee. Ik zit hier niet omdat ik een vrouw ben, wel omdat ik graag wil bijdragen op basis van mijn achtergrond en expertise. Diversiteit gaat uiteraard veel verder dan enkel maar het genderevenwicht. Hoe ver moeten en kunnen we dan gaan om ook diversiteit op basis van andere paramaters te promoten? Denk aan raciale afkomst, seksuele geaardheid, noem maar op. Is het wel realistisch om voor elke minderheid ook een even­ redige vertegenwoordiging na te streven in pakweg managemen­tcomités of bestuursraden?


Op de cover

Siegert Dierickx: Bij MultiMinds kunnen we terugvallen op een heel divers team en we vinden een ethische aanpak heel belangrijk. Als er in Aalst bijvoorbeeld heisa is rond het al dan niet herschilderen van een regenboog­ zebrapad, dan zullen wij zo’n zebrapad voluit steunen. Maar dit impliceert allerminst dat we ook absoluut een homoseksueel of iemand met Afrikaanse roots in ons management­ comité zouden moeten opnemen. Omdat het in die context gewoonweg niet relevant is als criterium. Christine Van den Berghe: Als bedrijf pro­ duceer je doorgaans voor de maatschappij en dus lijkt het me niet onbelangrijk dat je ergens ook een spiegel probeert te zijn van die maatschappij. Je moet iedereen dus absoluut gelijke kansen bieden, maar het lijkt me wel een stap te ver om ras of seksuele geaardheid nu als voornaamste criterium te hanteren bij een aanwerving of voor een bestuursmandaat. Dit is niet realistisch, zeker niet in een bijzonder krappe arbeidsmarkt. Dat klinkt heel logisch, maar misschien kunnen quota wel een handig glijmiddel zijn als we vaststellen dat heel wat bedrijven

nog helemaal geen spiegel zijn van onze maatschappij? Siegert Dierickx: Ik heb geen ervaring in heel grote bedrijven, maar ik heb toch het gevoel dat er vandaag vooral nog een probleem is aan de instroom-zijde. Voor bepaalde functies melden zich amper vrouwen aan, dan heb je als bedrijf dus gewoonweg te weinig keuze.

ook de nodige opleidingen te volgen die hen voorbereiden op zo’n bestuursfunctie.

Moeten we de lat voor mannen en vrouwen altijd net even hoog leggen? Misschien beschikken sommige vrouwen niet over exact de verwachte expertise voor zo’n bestuursfunctie, maar brengen zij dan wel net een verfrissende visie binnen in het bedrijf? Christine Van den Berghe: De lat minder hoog leggen, ik hoor dat niet zo graag. Wél gaan bedrijven vandaag almaar meer aanwerven vanuit hun waarden en normen, en minder vanuit de harde, meetbare vaardigheden. Het goede nieuws is natuurlijk dat vrouwen op vlak van soft skills vaak net iets beter scoren, maar ze moeten zelf ook die stap voorwaarts durven te zetten. We moeten vrouwen nu dus vooral mobiliseren om zich meer te manifesteren en desnoods

Het is dus ook geen goed idee om bedrijven ertoe te verplichten hun volledige selectieprocedure aan een soort genderscreening te onderwerpen? Siegert Dierickx: Nee, dat lijkt me echt geen goed plan.

Siegert Dierickx: Daar ben ik het volledig mee eens. Ons bedrijf bestaat natuurlijk nog niet zo lang, maar we hebben intussen effec­ tief geleerd dat we meer moeten rekruteren op basis van soft skills. Hard skills kan je op de werkvloer aanleren of bijschaven.

Christine Van den Berghe: En het is ook niet aan de orde, nu de instroom zo beperkt is. Voka lanceerde in 2020 nog een actieplan om meer vrouwen aan de top te krijgen tegen 2030. Daarin staat ook: ‘Organisaties moeten een cultuur installeren waar iedereen de kans krijgt om te groeien, ook wie niet voltijds werkt.’ Dit lijkt een opening naar vrouwen die vaak ook nog het leeuwendeel van het huishouden op

Ik kan perfect begrijpen dat een vrouw er pakweg voor kiest om maar zestig procent te werken, zonder dit meteen te bestempelen als een gebrek aan ambitie SIEGERT DIERICKX CO-FOUNDER MULTIMINDS

9


Op de cover

hun schouders nemen, maar wat moet zo’n cultuur dan precies inhouden? En is die ook haalbaar? Christine Van den Berghe: Absoluut! Meer zelfs, het lijkt me de enige optie als je naar een beter genderevenwicht wil evolueren aan de top van je bedrijf of organisatie. We moeten ook realistisch zijn: als een vrouw echt maar halftijds wil werken, dan is de kans dat ze tegelijk ook openstaat voor een directiefunctie niet bijzonder groot. En dus heeft het ook weinig zin om door te duwen. Heel wat vrouwen werken 80 procent – ik heb dat zelf ook jarenlang gedaan – en vaak moeten zij dan ’s avonds thuis nog enkele uurtjes de laptop openklappen omdat een job als leidinggevende nu eenmaal intensief is. De voorbije jaren is er gelukkig wel wat ten goede veranderd. Thuiswerk maakt een vlotte combinatie van werk en privé een stuk eenvoudiger, al was het maar omdat je wekelijks flink wat pendeltijd uitspaart. Bedrijven moeten vrouwen dus die ruimte laten, maar hen tegelijk ook motiveren om daarbij ook een management- of bestuurs­ functie op te nemen als ze daarvoor het

Voor bepaalde functies melden zich amper vrouwen aan, dan heb je als bedrijf dus gewoonweg te weinig keuze SIEGERT DIERICKX

juiste profiel CO-FOUNDER MULTIMINDS hebben. Het is niet omdat je van bij het tachtig procent werkt dat begin. Maar nu ik dit niet zou lukken, maar het er zo over nadenk, misschien vergt wel een bepaalde vorm van leider­ moeten we daar ook nog iets actiever mee schap waarbij je mensen echt op resultaat naar buiten komen. Ik kan perfect begrijpen aanstuurt. dat een vrouw er pakweg voor kiest om maar zestig procent te werken, zonder dit meteen MultiMinds is nog een relatief jong bedrijf: te bestempelen als een gebrek aan ambitie. is zo’n vernieuwende bedrijfscultuur daar een stuk evidenter? Christine Van den Berghe: Ik denk dat Siegert Dierickx: We hebben daar zelfs het belangrijk is om die cultuur – waarin helemaal niet over hoeven na te denken, iemand die maar deeltijds werkt toch zo’n cultuur is bij ons heel spontaan gegroeid

Liquiditeiten nodig in uw bedrijf?

Rendement op uw geld?

Wij kunnen u helpen via Sale & Rent Back operaties Vraag gratis naar uw mogelijkheden hieromtrent. Discrete afhandeling. No cure, no pay.

Beleg in vastgoed (4% à 8,5% netto huurrendement). Momenteel 28 investeringsdossiers in aanbieding (op aanvraag). Volledige discretie. Bel of mail ons voor een afspraak

09 222 69 69 Guldensporenpark 1A 9820 Merelbeke info@salenko.com www.salenko.com

Bedrijfsvastgoed - M & A marc.peeters@salenko.com

10


Op de cover

perfect in aanmerking kan komen voor een topfunctie – echt in de de bedrijven te installeren. Dit vraagt hier en daar wellicht nog een stevige mentaliteitsverandering, sommige bedrijven zijn echt nog te hiërar­ chisch gestructureerd. Misschien kunnen die Europese quota dan toch wel als breekijzer fungeren om die transitie te versnellen? Als grote beursgenoteerde bedrijven al niet het goede voorbeeld geven, wat moeten we dan verwachten van een kleine kmo op dat vlak? Siegert Dierickx: Nogmaals, ik ben daar geen voorstander van. Ik denk dat bedrijven die daar anno 2022 niet voor openstaan al heel snel met een concurrentieel nadeel geconfronteerd zullen worden tegenover bedrijven die wél meegaan in dit verhaal. Op termijn zullen ze dus gedwongen worden om het geweer van schouder te veranderen. Ik ben zelf met dit bedrijf gestart, ik vind het echt niet aan de overheid om mij te komen vertellen wie er in mijn bestuurscomité moet zetelen. Christine Van den Berghe: Quota zijn wat mij betreft voorbijgestreefd, ze vormen vandaag niet langer het juiste instrument om dit probleem op te lossen. De mindshift moet van binnen het bedrijf komen. Ik ben meer voor de softe aanpak, typisch vrouwelijk zeker? (lacht) Misschien moeten we écht bij de basis beginnen, in het onderwijs? Het hokjesdenken over jongens en meisjes is daar nog altijd stevig ingeburgerd. We zien bijvoorbeeld dat de STEM-richtingen nog altijd volop gepromoot moeten worden bij meisjes. Dit vertaalt zich wellicht ook later op de werkvloer? Siegert Dierickx: Als ik mag afgaan op mijn eigen kinderen, zie ik in het middelbaar

onderwijs inderdaad bitter weinig verschil tegenover enkele decennia geleden. Terwijl het onderwijs toch net zou moeten inspireren. Christine Van den Berghe: Het klinkt stilaan afgezaagd, maar ook hier kunnen meer en betere rolmodellen echt wel het verschil maken om in te stappen. Mijn eigen dochter wou bouwkunde gaan studeren en was tijdens de opendeurdagen sterk onder de indruk van de lezing van een vrouwelijke prof over deze materie.

Building Bridges, nieuw netwerk voor vrouwelijke ondernemers

Maar ook hier vrees ik dat het een illusie is dat we dit in regelgeving kunnen gieten, mensen moeten vooral hun interesses kunnen volgen. En ik zie ook wel ruimte voor meer toenadering tussen het onderwijs en het bedrijfsleven, zodat we vanuit de bedrij­ ven jongeren ook meer kunnen sensibiliseren op dat vlak. Vorig jaar haalde Jurgen Ingels in een interview met dit blad aan dat er nog veel te weinig vrouwelijke bestuurders zijn met de nodige ervaring. Hij verwees daarbij naar opleidingen die daar op inspelen, waarna je op een lijst met ‘opgeleide’ bestuurders belandt. Heeft hij een punt, moeten we zwaarder inzetten op die specifieke expertise? Christine Van den Berghe: Dat geloof ik wel. Ik zie rondom mij heel veel capabele vrouwen, maar veelal hebben ze geen bestuurservaring. Het is natuurlijk ook een beetje het verhaal van de kip en het ei: doe je die ervaring op door de sprong te wagen, of moet je eerst de nodige bagage opdoen en krijg je dan vanzelf meer kansen? Ikzelf heb een opleiding voor board member bij Guberna gevolgd en ik kan vrouwen met ambitie op dat vlak enkel maar aanraden om hetzelfde te doen.

Wil je een raad van advies/bestuur starten of vernieuwen of wil je zelf als externe adviseur optreden in een een raad van advies/bestuur?

Deze maand wordt het startschot gegeven voor ‘Building Bridges, een nieuw netwerk voor vrouwelijke ondernemers. Het is een project van Karina Van Huynegem en mikt op dames die willen inzetten op persoonlijke en zakelijke groei door samen te komen met anderen. “Deze samenkomsten gaan door in beperkte kring in een landelijk kader. Je hoeft je niet te engageren voor langere tijd en je hoeft geen lidgeld te betalen. Je kan gewoon kiezen voor de thema’ s die je interesseren”, aldus Karina. Karina is zelf onderneemster en medezaakvoerster van YM Trans, een transportfirma uit Buggenhout. Zij richtte in september 2021 ‘SheCan’ op. Het kick-off event vindt plaats op 31 maart 2022 in in ‘Au Bureau’ (in Dendermonde). Meer info en inschrijven via shecan.be.

Neem contact op met Anke Cosijns via anke.cosijns@voka.be of 0485 38 68 05 11


Telex aim.group neemt adviesbureau in supply chain en logistiek over Recent nam aim.group, een familiale investeringsgroep met o.a. een vestiging in Gent, het adviesbureau BRIXadvice over, in tandem met manager Louis Verheyen. BRIXadvice, opgericht door Patricia Laureys in 2005, adviseert en begeleidt ondernemingen bij complexe opdrachten binnen supply chain en logistiek. Op vandaag telt de adviseur zo’n 35-tal experten, die adviseren rond een breed scala aan opdrachten. Van strategische en layout studies, over procesoptimalisatie en -automatisatie tot het in kaart brengen en stroomlijnen van complexe goederenstromen. “De visie van aim.group om de con­ tinuïteit te garanderen voor het personeel en tegelijk BRIXadvice verder uit te bouwen, lag volledig in lijn met wat ik zocht in een overnemer”, zegt Patricia Laureys. “Er is een hoge drive naar ecologische efficiëntie in het kader van duurzaam ondernemen”, aldus Louis Verheyen. “Een bijkomende trend is de toename in complexiteit, door de steeds prominen­ tere rol die IT en technologie opnemen binnen supply chain en logistiek.” aimgroupinternational.com

VT-Invest investeert in 23 laadpalen voor elektrische auto’s op bedrijfsparking in Aalter

vlnr : Wouter Spegelaere (CEO Van de Walle), Alain De Groeve (CEO) en Kristof De Brouwer (COO) van Van Tornhaut

De Aalterse bedrijven Van Tornhaut, Van de Walle en Volus – allen behorend tot VT-Invest – hebben 23 laadpalen voor elek­ trische auto’s in gebruik genomen. Op de bedrijfsparking langs de Knokkebaan werden immers 23 laad­ stations van TotalEnergies geïnstalleerd.

Deze zijn trouwens niet alleen te gebruiken door hun eigen personeel, maar ook alle bezoekers en passanten kunnen er hun elektrische wagen opladen aan marktconforme prijzen. Dit project werd medegefinancierd door de Europese Unie. Hiermee verdubbelt het aantal oplaadpunten in Aalter. vt-invest.be

Universiteit Gent en ArcelorMittal Belgium blijven 5 jaar langer samen innoveren Op 8 februari werd het raamakkoord tussen de Universiteit Gent en ArcelorMittal Belgium verlengd voor een periode van 5 jaar (tot 1 januari 2027). Dit raamakkoord beoogt een langetermijn­ samenwerking tussen beide partijen, waarbij wordt gefocust op het uitwisselen van kennis, opleiding, onderzoek en ontwikkeling.

Bij Van Cauter Multitechnieken kan u terecht voor advies betreffende totaaloplossingen op maat op vlak van elektriciteit, HVAC en beveiligingsinstallaties. Algemene elektrotechnieken

HVAC

Beveiligingsinstallaties

Keiberg 74 - 9340 Lede 053 83 13 38 info@vancauter.com

www.vancauter.com 12

Onderhoudsdienst

Beide partners zijn wetenschappelijke en technologische sterk­ houders in Vlaanderen en ver daarbuiten. Als belangrijke speler in de staalsector zet ArcelorMittal Belgium voortdurend in op het innoveren en automatiseren van het productieproces, maar ook op het ontwikkelen van de nieuwste generatie aan staalproducten. De transformatie van de staalproductie naar een koolstofneutrale activiteit is de belangrijkste uitdaging voor de komende decennia en de versterking van de samenwerking zal daartoe bijdragen, zowel door participatie in innoverende onderzoeksactiviteiten alsook door een intensifiëring van de inspanningen om afge­ studeerden van de Universiteit Gent de weg naar ArcelorMittal Belgium te laten vinden. De voorbije 5 jaar hebben reeds geleid tot meerdere bilaterale en multilaterale onderzoeksprojecten en verschillende doctoraatsstudies. Wordt vervolgd dus!


De cijferfabriek

Vrouwen aan de top?

Aantallen en percentages die (kunnen) tellen

Hoeveel vrouwen zitten in onze raden van bestuur? Is het topmanagement nog steeds een mannenbastion? En ken jij het fenomeen van ‘de glazen klif’? Onderstaande cijfers onthullen enkele verrassende (vrouwen)geheimen.

37%

Is het aandeel vrouwen in raden van bestuur van Belgische beursgenoteerde bedrijven.

+50%

Als bedrijven in slechte papieren zitten, neemt de kans met 50% toe dat zij kiezen voor een vrouw aan de top. Duits onderzoek bevestigt het fenomeen van de ‘glazen klif’, een variante op het ‘glazen plafond’.

van de Belgische ambassadeurs zijn vrouwen. Daarmee scoort ons land onderaan de ladder. Finland is de beste leerling, met 47,6% vrouwen.

(Bron: De Tijd / Future of Work Lab)

(Bron: De Morgen)

11%

(Bron: De Tijd / onderzoek van de Europese ngo European Women on Boards (EWOB))

42,7% van de werkneemsters in

14% van het aantal

directiefuncties in Belgische bedrijven wordt bekleed door een vrouw.

België werkt deeltijds, tegenover 12,6% van de werknemers. Deeltijdwerkers hebben een lager loon en een lager pensioen en maken ook minder kans op promoties en opleidingen.

(Bron: De Tijd)

(Bron: Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen)

19

vrouwen maken deel uit van het topmanagement bij de Vlaamse overheid, ten opzichte van 45 mannen. (Goed voor 29,7%). Het streefcijfer is 40%. (Bron: overheid.vlaanderen.be)

6,0%

bedraagt de werkloosheid bij de vrouwen in België (eind 2021), wat lager is dan bij de mannen. (Bron: Statbel)

800

medewerkers, waarvan de helft vrouwen, telt de pool van mensen bij Aegeas die gevolgd worden met het oog op een leidinggevende positie in het bedrijf op termijn. (Bron: De Tijd)

(Slechts)

46

jaar geleden (1976) kregen vrouwen in België voor het eerst gelijke rechten binnen het huwelijk en konden ze dus zelf beslissingen nemen zonder toestemming van hun man.

13


Dossier De nieuwste trends in vastgoed

Massaal handen te kort, swingende prijzen, complexe uitdagingen en een slome overheid, maar:

Staat de bouw- en vastgoedsector voor een renaissance? De covid-ellende is nog niet helemaal de deur uit of nieuwe donkere wolken dreigen boven de economie. Tijdens een Voka-rondetafelgesprek over bouw- en vastgoedactua loopt een nieuwsflash binnen over Russische troepenbewegingen aan de grens met Oekraïne. Het geopolitiek conflict, dat bij het ter perse gaan volop woedde, maakt in Europa bedrijven en beurzen zenuwachtig. Ondertussen knokt de bouwsector zich door een reeks eigen uitdagingen en die zijn niet van de minste: talentschaarste, duurzaamheidseisen en een achterblijvende overheid. TEKST JAN VAN GYSEGHEM - FOTO NATHALIE DOLMANS

Rond de tafel TRUI TYDGAT Business manager regio Oost-Vlaanderen bij Matexi (Waregem / Nazareth) Matexi is de grootste buurtontwikkelaar van België met een verkoop van 1.800 woningen per jaar. Evolueerde in de jaren 90 van een ‘verkavelaar’ naar een realisator van binnen­ stedelijke en kernversterkende projecten met 10 tot 450 en meer units. 300 medewerkers / omzet: 447 mio €

JOHAN VAN DER STADT

LUC YSEBAERT

Algemeen directeur van Wycor (Wetteren)

Commercieel directeur Groep Willy Naessens (Wortegem-Petegem)

Wycor is een klasse 8-afwerkingsbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring en engagement in totaalprojecten voor binnen- en buiten­ afwerking van nieuwbouw tot renovatie. Sterk actief in de openbare sector (80%), o.m. in het segment van ziekenhuizen en zorg.

Gegroeid vanuit de landbouwsector. Marktleider in België op vlak van industrie­ bouw. Doorgedreven verticale integratie: in 16 eigen fabrieken worden met water, zand, cement en wapening de elementen gemaakt voor gebouwen.

170 medewerkers / omzet: 50-70 mio € via 70-tal projecten per jaar

Actief in zeven landen: Benelux, Frankrijk, Denemarken, Zweden en Roemenië. Bouwt dagelijks 1 ha aan gebouwen met een 52-tal montageploegen op diverse werven. 2.000 medewerkers / omzet: + 600 mio €, waarvan meer dan de helft in eigen land.

14


Dossier

Van l. naar r.: Johan Van der Stadt (Wycor), Trui Tydgat (Matexi) en Luc Ysebaert (Willy Naessens)

Herinneren jullie zich nog?” opent Luc Ysebaert. “Toen de Golfoorlog uitbrak bleven de orders uit waardoor de prijzen in de bouw van de ene dag op de andere met 20% kelderden. Voor onze economie hoop ik echt dat het conflict met Rusland opgelost geraakt.” Dubbel jammer dat de internationale spanningen net nu hoog oplopen want de bouw- en vastgoedsector heeft uitzicht op een goed jaar 2022. Na een flinke terugval van de activiteiten, van maart tot mei 2021, zijn deze vrij snel gaan hernemen… Ysebaert: “We hebben geen problemen om het orderboek vol te krijgen. Momenteel hebben wij fabrieken te kort om te kunnen volgen. Er is heel veel vraag op de markt,

maar de gebouwen zijn nog nooit zo duur geweest. Kopzorg is de onzekerheid over grondstofprijzen en leveringstermijnen.”

negatieve energie in discussies over prijzen. Het fenomeen is algemeen in de bouwsector; de index volgt de werkelijkheid niet.”

In weerwil tot wat vaak wordt beweerd valt volgens Ysebaert geen grof geld te verdienen in de bouw. Bouwbedrijven nemen heel veel risico, maar houden aan het eind van de rit weinig over. Er mag dus niet veel mislopen om de resultaten te kelderen. De fikse prijs­ stijgingen van de jongste maanden zorgen ook voor spanningen met de bestaande klanten die hier niet altijd rekening mee hebben gehouden.

Van der Stadt: “Wij realiseren vooral overheidsopdrachten waarbij het probleem wordt opgelost via zogenaamde ‘prijsherzie­ ningen’. Die volgen de werkelijke situatie niet. De prijzen van hout, staal, isolatie, gyproc, … zijn meer dan verdubbeld in prijs. Deze materialen komen echter in grote hoeveel­ heden voor in afwerkingsdossiers, maar de prijsverhoging wordt niet gecompenseerd door de huidige herzieningsformule. Buiten de herzieningsformule kunnen wij niets ondernemen tegen ontsporende kosten: we mogen geen voor­behoud maken bij inschrij­ ving en aanvechten is onmogelijk.

Ysebaert: “Het is niet evident aan de klant te zeggen dat de prijs verhoogt met 15 of 20 percent. We steken al zes maanden veel

15


Dossier

Er is nu een nieuwe herzienings­formule maar ik heb de indruk dat die nog meer achter­ loopt dan de vorige. Tydgat: “Met de herzieningsformule heb je als aannemer misschien nog wat geluk. Wij sluiten soms contracten af op basis van een forfait. Daar zijn de risico’s voor de aannemer groter en die wil nu vaak in overleg gaan over prijsstijgingen.” Hebben bouwheer-klanten dan helemaal geen begrip voor die situatie? Ysebaert: “Veel klanten tonen goodwill. Bij langdurige contracten vragen wij om te praten over de prijs per projectfase. Producten kunnen inmiddels verdubbeld zijn in prijs of zelfs verdriedubbeld. Maar dit blijft toch wel wat zorgen voor discussie met de klanten.” In de fabrieken waar producten (balken, liggers, wanden…) worden gemaakt, tracht Willy Naessens Groep de rendementen voort­ durend te optimaliseren. Op die manier kan men wat van de prijsstijgingen compenseren en de boel betaalbaar houden. Ook bij Wycor is men tevreden over de vooruitzichten. Met momenteel 65 mio euro aan opdrachten in portefeuille scoort de Wetterse afwerker een (voor deze bouwtak) mooi resultaat.

betaalbaarheid een issue is, is erg zwaar. De kost moet ergens verhaald worden.”

Van der Stadt: “Wij hebben ruime ervaring in de zorgsector. Er komt nu een golf van zieken­huisprojecten in Wallonië aan, maar ook in Gent (UZ), Lokeren en St.-Niklaas zijn er grootse (ver)bouwplannen. Maar de marges en winstgevendheid blijven zeer laag. Het is dus erg moeilijk om prognoses te maken.” Wie in de bouwsector een winstmarge van 5% haalt, is een meer dan gemiddelde performer. Marges van 2 à 3% zijn heel gewoon. In projectontwikkeling liggen die eerder op 10%. Ysebaert: “Over 2021 kunnen wij zeggen dat er veel werk was maar weinig winst. Hopelijk dalen de grondstofprijzen maar tot de zomer van 2022 ziet dat er niet naar uit. In onze markt stegen de prijzen met 20 procent in een periode van anderhalf jaar.” Van der Stadt: “Men verwachtte een daling vanaf januari maar als je de prijs­ stijgingen ziet sinds december, voorspelt dat weinig goeds.” Tydgat: “Ook voor ons is de impact groot. Een stijging van de kostprijs met 20 procent in een markt (residentieel) waar

Luc Ysebaert: “Ik zie dat allemaal heel positief in, op vlak van duurzaamheid moest er iets gebeuren. De kopzorgen komen eerder voort uit de war for talent, de oplopende kostprijzen en de bouwshift.”

Voor ontwikkelaars is het altijd afwachten hoe een publiek reageert op een aanbod? Tydgat: “Klopt, een verkeerd product op een verkeerde plek presenteren: dat is het risico in ons vak. Vandaag is er nog altijd veel inte­ resse voor mooie, binnenstedelijke projecten. Ook projecten in de stadsrand doen het goed. Maar de betaalbaarheid wordt wel een issue. Door de bouwshift kijken alle ontwik­ kelaars nu binnenstedelijk of in de rand. Er is grote concurrentie op de markt om goede gronden tegen interessante prijzen te kunnen aankopen.” Ysebaert: “Dat geldt ondertussen ook steeds meer voor industriegrond. Waar die vroeger voor een peulschil werd aangeboden is afhankelijk van locatie - een prijs van meer dan 200 € /m² geen uitzondering meer.” De grond van de zaak Ruimte blijkt – zeker in Vlaanderen – één van de kritische factoren te worden voor de verdere ontwikkeling van de bouw- en vastgoedsector. De dreigende onbeschikbaarheid van ‘grond’ door de bouwshift zal een grote impact hebben op de sector en de ondernemingen ... Tydgat: “Matexi heeft in de regio OostVlaanderen wel mooie grondposities maar ‘grond’ is ook voor ons een absoluut cruciaal aandachts­ punt. Vorig jaar hebben wij een aantal mooie acquisi­ ties kunnen afronden maar het wordt steeds lastiger en de concurren­ tie is scherp.

Er is heel veel vraag op de markt, maar de gebouwen zijn nog nooit zo duur geweest LUC YSEBAERT WILLY NAESSENS

16


Dossier

(Matexi verkocht in 2021 in Oost-Vlaanderen een 150-tal woonunits en verwierf een 300-tal vergunningen, red.)

Dat biedt ook opportuniteiten omdat je je als aannemer kan profileren door het verschil te maken.”

Ysebaert: “Er is maar één iets in de wereld dat niet bijgemaakt kan worden en dat is grond (lacht). Wat maakt dat er op een andere manier naar gebouwen gekeken wordt. In ons land, maar ook in Nederland en Frankrijk, gaat industriebouw steeds meer de hoogte in, nu al gemakkelijk tot 24 meter. Zo slaagt men erin om op een zelfde aantal vierkante meter, meer te stockeren.”

Ook de technische evolutie stelt enorme uitdagingen? Van der Stadt: “Als bedrijf moet je goed bekij­ ken welke evoluties je beter volgt, waarin je zal pionieren en waarin niet. Je moet mee zijn met de trends en continu inschatten wat zal aanslaan en wat niet. In design & build-dossiers moet je echt zorgen dat je niet gewoon een volger bent, want dan ben je niet in staat om expertise in te brengen. Daar tegenover staat dat je vrij veel moet investe­ ren en proberen. Een goed voorbeeld is de evolutie naar houtskelet- en CLT-bouw.”

Anders dan bijvoorbeeld bij televisie­ toestellen die doorheen de jaren steeds goedkoper werden, maken nieuwe technieken de bouw ook steeds duurder? Ysebaert: “Industriële gebouwen worden heel sterk geïsoleerd wat ook gevolgen heeft voor de prijs. En dan zijn er de duurzaam­ heidsoverwegingen. In vrijwel alle projecten die Willy Naessens uitvoert, voorziet de bouwheer zonnepanelen of windmolens en is er veel aandacht voor energietechnieken.” Tydgat: “Het verhaal van duurzaamheid en circulariteit laat zich voelen in het type van projecten dat wij opzetten. Duurzaamheid is een heel breed begrip en behelst veel meer dan isolatie, technieken, energiegebruik. Dat maakt dat je als ontwikkelaar je hele pakket moet herbekijken. Je neigt naar compactere units met meer collectieve elementen, maar het geheel moet betaalbaar en verkoopbaar blijven.” Onder invloed van een wijzigende markt denkt Matexi in verstedelijkte gebieden nu aan producten voor de huurmarkt. Tot nu toe was de ontwikkelaar vooral actief in verkoop. In Gent bijvoorbeeld huurt liefst 50% van de mensen een woning. De rollen veranderen Opvallend is dat bouwbedrijven steeds meer in een andere, grotere rol worden geduwd. Een ontwikkeling die bouwondernemers voor nieuwe uitdagingen stelt, maar het maakt het vak alleen maar boeiender. Van der Stadt: ”Bouwbedrijven zijn niet meer de slaafse uitvoerders van vroeger. De bouw­ heer verwacht veel meer inbreng, al van bij het concipiëren van projecten. In design & build-dossiers komt dit helemaal tot uiting. Een bouwbedrijf wordt een heus kenniscen­ trum met engineers en specialisten.

Volgens een nieuw rapport van de VN is de bouwsector verantwoordelijk voor bijna 40 procent van de totale wereldwijde CO2-uitstoot. Onder die verantwoordelijkheid kan de sector moeilijk uit. Tydgat: “Niet dat wij onze strategie echt zijn gaan veranderen maar duurzaamheid en circulariteit worden steeds belangrijker in onze projecten die op dat vlak ook gescoord worden. Je kan niet anders meer: als je een lening bij de bank wil moet je ook aantonen dat je duurzaam bezig bent.” Ysebaert: “Wij denken al vanop de vloer in onze fabrieken na over de duurzaamheids­ processen om tot een CO2-vrij verhaal te komen. Wij bouwen voor ontwikkelaars die vaak verhuren aan grote groepen. Die eisen steevast een duurzaamheidslabel. De opdracht is dus: zorg dat je de kennis in huis hebt om een CO2-neutraal certificaat te behalen en zorg ervoor dat je mensen het verhaal naar de klanten kunnen brengen.” Handen te kort Net als zowat alle economische sectoren gaat de bouw- en vastgoedsector op zoek naar schaars talent. Het tekort aan handen dreigt voor de sector dramatisch te worden. Bouwvolume realiseren vraagt handjes en door een nijpend tekort hieraan kunnen realisaties straks misschien niet meer worden afgerond. Buitenlandse onderaannemers hielpen de voorbije jaren het probleem op te lossen, maar hun belangstelling om in België te werken, daalt. Wycor zet in op samen­werking met scholen en kijkt uit naar nieuwe, sterke campagnes om werken in de bouw te promoten. Ook de behoudende en statische arbeidsorganisatie in de bouw moet op de schop.

Vaktaal verklaard Design & build (D&B) houdt in dat de opdrachtgever ontwerp en uitvoering toevertrouwt aan één partij, normaal een combinatie van aannemer(s) en ontwerpers. CLT-bouw Cross laminated timber of kruislaaghout. CLT zijn massieve planken die bestaan uit drie tot zeven op elkaar kruiselings verlijmde planken waardoor ze sterk, stabiel en isolerend worden. Bouwshift Het streven van de Vlaamse Regering om bijkomende inname van open ruimte te stoppen tegen 2040 en de reeds ingeno­ men ruimte beter te benutten. Verving eind 2020 de beladen term ‘betonstop’. BIM (Bouwwerk Informatie Model(ling)) Een digitaal model, dat een virtuele weergave van het bouwwerk vormt, waarbij geometrie en informatie aan elkaar gekoppeld worden. Opgebouwd uit verschillende objecten (vb. een raam, dak of muur), met bijbehorende infor­ matie zoals technische eigenschappen en relaties met andere objecten. Total Cost of Ownership van (ver)bouw­ plannen bestaat uit investeringskosten, exploitatiekosten en bijkomende kosten van het project.

Tydgat: “Bij ons zetten wij nu volop in op een programma ‘Young Professional Program’ dat de instroom van jonge professionelen op de werkvloer moet verzekeren in de hoop zo goede ontwikkelaars te vinden en vast te houden.” Van der Stadt: “Wij hebben de Wycor Academy opgericht om al onze medewerkers – zowel arbeiders als bedienden - tijdens hun ganse loopbaan te volgen en te blijven oplei­ den. Wij kijken met hen naar de mogelijk­ heden van jobrotatie en doorgroei. Zo kunnen wij bijvoorbeeld mensen meetrekken van een uitvoerende rol naar een mee­ denkende rol met bouwheer en architect.” 17


55 JAAR TROUW AAN DE BOUW Samen bouwen wij uw droomproject… ‘BUILDING DREAMS’.

INDUSTRIEBOUW WONING- & APPARTEMENTSBOUW AGROPROJECTEN PREFAB BETON METAALCONSTRUCTIES ALUMINIUM & HOUTSCHRIJNWERK

MORTI nv Industriepark Drongen 1 B-9031 Drongen (Gent) T +32 (0)9 282 48 77

www.morti.be

Booiebos 21

mail@morti.be


Dossier

De overheid moet toch eens nadenken over het feit dat iemand met één vingerknip – voor een klein gegeven – een project kan stilleggen waar zoveel mensen en bedrijven maanden energie hebben ingestoken

Trui Tydgat: “Je denkt dan: eindelijk, nu kunnen wij met het project in de voorbereiding van de indiening van de omgevingsvergunning een volgende stap zetten, maar dan word je teruggefloten bij gebrek aan eensgezindheid bij de overheid zelf.”

TRUI TYDGAT, MATEXI

Ysebaert: “Interne opleiding is ook bij ons heel belangrijk geworden. Veel jonge mensen worden aangenomen die later altijd kunnen doorgroeien naar een job die beter aansluit bij hun behoeften. Wij vragen alvast dat mensen niet 4/5 maar 5/4 werken…” (bulderlach). Van der Stadt: “Voor onze schrijnwerkerij lukt het nog wel, maar voor de werven vinden wij moeilijk mensen. Dat komt doordat jongeren de lange verplaatsingen liever niet meer doen. Wij werken nog steeds vooral met Belgische schrijnwerkers maar in een mix met onderaannemers.” Welke rol speelt de overheid voor de Vlaamse bouw- en vastgoedwereld? Tydgat: “Voor ons zijn de vergunningen en het administratieve traject de belangrijkste elementen in de relatie met de overheid.” Ysebaert: “Het grootste pijnpunt is tijd. Het gebrek aan voortgang van dossiers.” Tydgat: “Als je overleg vraagt met een gemeentelijke overheid, duurt het vaak een maand of twee maanden eer je kan samen­ zitten. Er is ook een probleem van consistentie in de houding van gemeentelijke diensten onderling, kwaliteitskamers en de politieke actoren. Je denkt dan: eindelijk, nu kunnen wij met het project in de voorbereiding van de indiening van een omgevingsvergunning

een volgende stap zetten, maar dan word je teruggefloten bij gebrek aan eensgezindheid bij de overheid zelf.”

net die expertise doet de kostenstructuur stijgen en maakt concurreren moeilijk tegen bedrijven die dit niet doen.”

Vooral de doorlooptijd van overheids­ opdrachten zorgt voor veel wrevel bij bouwbedrijven. Vergunningstrajecten duren veel te lang, lopen uit en kannibaliseren de bouwtijd. Dossiers worden door tijdsnood door elkaar gegooid. De wijze van gunning is slecht voor het resultaat en voor degelijke spelers in de sector.

De panelleden pleiten unaniem voor een overheidsbenadering die rekening houdt met de total cost of ownership van bouw­ projecten. Dat maakt het mogelijk een duurder alternatief voor te stellen dat op vijf jaar wordt terugverdiend.

Van der Stadt: “De overheid zou de pro­ cedure van de openbare aanbestedingen moeten herbekijken. Het klassieke systeem om aan de laagste prijs te gunnen, straft niet alleen kwaliteit af, maar benadeelt ook bedrijven die net zoals Wycor voor 100% met Belgische mensen werken.

Van der Stadt: “Men zwaait wel met dat concept maar uiteindelijk gaat het nog altijd om de laagste prijs. Men kijkt niet voldoende naar de lange termijn.”

Ysebaert: “Men zou veel meer naar gemid­ delde prijzen moeten gaan…”

Een ander gevoelig punt bij overheids­ opdrachten is het toekennen van een faire vergoeding voor de partijen die indienen maar het niet halen. Die is er nu nauwe­ lijks. Voor complexe dossiers die maanden voorbereiding vergen is een vergoeding van 5.000 euro geen uitzondering.

Van der Stadt: “…met focus op kwaliteit en op de verwachte output. Bedrijven met veel expertise in huis worden benadeeld want

Van der Stadt: “Er zullen meer bedrijven geneigd zijn om mee te doen, indien de ontwerpkost beter wordt vergoed.” 19


Dossier

Tydgat: “Bovendien is er de dreiging van beroepsprocedures: één buurman kan met alle gemak een project gedurende jaren blokkeren of vertragen. Je moet dus veel meer inzetten op participatie en buurtover­ leg. De overheid moet toch eens nadenken over het feit dat iemand met één vingerknip – voor een klein gegeven – een project kan stilleggen waar zoveel mensen en bedrijven maanden energie hebben ingestoken.” De toekomst staat als een huis Wat maakt jullie happy als je naar de toekomst van de sector kijkt? Van der Stadt: “Duurzaamheid, circulariteit, CO2-neutraliteit… Dat alles dwingt een bedrijf om zich als kenniscentrum te ontwikkelen wat dan weer opportuniteiten biedt om zich te onderscheiden van de ‘volgers’.”

Ysebaert: “Ik zie dat allemaal heel positief in; op vlak van duurzaamheid moest er iets gebeuren. De kopzorgen komen eerder voort uit de war for talent, de oplopende kostprijzen en de bouwshift.” En hoe ver staat het met de digitalisering in de bouw? Van der Stadt: “Er is het BIM-gebeuren, documentbeheerssystemen, CRM, ERP… De covid-periode is een grote opportuniteit geweest. We hebben een flinke impact gevoeld; veel bouwplannen werden on hold gezet. Gedurende die twee jaar hebben wij onze mensen gevraagd om tijd en energie te steken in digitalisering. Dat heeft nieuwe kansen gecreëerd en heeft ons toegelaten om de visie van Wycor voor de volgende jaren vast te leggen.”

Ysebaert: “Bij Willy Naessens hebben wij ook mensen apart gezet en de opdracht gegeven om voltijds met R&D bezig te zijn en na te denken over wat wij konden doen aan rendementen, uitstoot, duurzaamheid. Op de lange termijn wordt de total cost of ownership in turn key opdrachten een gegeven. Wij gaan – in tegenstelling tot vroeger – nu ook meer meedingen naar openbare opdrachten, via het concept design & build.” Tydgat: “Als ontwikkelaar gaan wij niet enkel nog een huis verkopen, maar wij bekijken de totale kost voor de klant: wonen, energie, eventueel een gedeelde auto… We gaan meer volledige pakketten aanbieden en niet meer enkel ‘stenen’. De services worden steeds belangrijker. Living as a service.”

Johan Van der Stadt: Vroeger bepaalden de bouwheer en de architect de uitvoeringswijzen en voerde de aannemer het zo uit. Nu zijn de rollen omgedraaid en vragen zij aan ons: Hoe gaan jullie dat realiseren? 20

Het klassieke systeem om aan de laagste prijs te gunnen, straft niet alleen kwaliteit af, maar benadeelt ook bedrijven die net zoals Wycor voor 100% met Belgische mensen werken JOHAN VAN DER STADT, WYCOR


Let’s get real about logistics real estate. Wat is echt belangrijk? De prijs per m²? De bezettingsgraad? Uw rendement? Absoluut, maar voor ons gaat het over veel meer. Waar het écht om draait zijn immers niet de cijfers, maar wel onze rol in de maatschappij. De verantwoordelijkheid die we nemen nu ruimte zeer schaars wordt en duurzaamheidsuitdagingen ons buiten onze comfortzone duwen. Het gaat over de rol die we spelen in het leven van mensen. De jobs die we helpen creëren, de ontwikkelingsmogelijkheden die we helpen bieden aan ondernemers. Daarom kijken we vanuit een breder perspectief naar logistiek vastgoed, met een open geest en met veel enthousiasme. Vergeet even de cijfers, en kijk naar wat echt belangrijk is...

READY FOR SOME REAL TALK? CALL US ON +32 (0) 53 82 62 62 OR GO TO MONTEA.COM


Dossier

Zicht op strakke gevel bij Volvo Car Gent. Signum+ architects is de huisarchitect.

Ruben Beeuwsaert (signum+ architects):

Grondstof- en materiaalprijzen dagen creativiteit van de architect uit De bouw- en vastgoedsector kreunt en ‘jeunt’ zich tegelijk. Bij ontwerpers en architecten – aan het begin van de bouwketen – zorgt dat voor heel wat extra denk- en ontwerpwerk. Exuberante prijsstijgingen van materialen en grondstoffen zetten ontwerpers en aannemers aan om versneld te denken aan alternatieven, liefst duurzaam en energievriendelijk. Het Gentse signum+ architects wist het coronaspook te bedwingen maar worstelt, zoals collega-kantoren, met instroom van nieuw talent en een slome en onvoorspelbare overheid.

Soms is het erg onduidelijk hoe een project wordt gegund door de overheid

TEKST JAN VAN GYSEGHEM

22

RUBEN BEEUWSAERT (SIGNUM+ ARCHITECTS)


Dossier

Beeuwsaert: “De voorbije covid-periode viel eigenlijk nogal mee. We hebben goed kunnen doorwerken. Weliswaar waren wij eerder met projecten in studie bezig en tijdelijk iets minder met werven in uitvoering. We voerden ook opdrachten uit zonder werfvervolg zoals gebouwschilstudies, vergunningsaanvra­ gen… De manier van werken was natuurlijk anders, de meeste collega’s werkten van thuis uit. Een wekelijkse planningsvergadering met onze mensen moest de eenheid binnen het bureau bewaken en zorgen dat iedereen wist waar anderen mee bezig waren.” Is alle leed dan geleden? “Omwille van de onzekerheid op de markt zijn een aantal projecten in de industrie on hold gezet. Tot op de dag van vandaag is dat eigenlijk nog altijd zo. Aan sommige dossiers hebben wij in studie gewerkt maar ze gingen niet in uitvoering.” Het is niet fijn om het resultaat van je werk niet in uitvoering te zien

Gent - Menlo Park

gaan maar je werd wel vergoed voor het gepresteerde werk? “Over het algemeen worden we correct vergoed voor ons studiewerk, maar er is een groot verschil tussen de opdrachten voor private bedrijven en deze voor de overheid. Bij de laatste moeten we soms wat meer geduld hebben. Alles loopt moeilijker, er worden geen beslissingen genomen of ze worden vooruitgeschoven. Ook facturatie en betaling verloopt vaak stroef. Bij openbare aanbestedingen komt er nog eens een erg zwaar administratief dossier of een wedstrijd kijken. Soms is het ook erg onduidelijk hoe een project wordt gegund.” Ontwikkelaars en aannemers signaleren volle orderboeken voor het begonnen jaar… “Voor 2022-2023 ziet het er inderdaad goed uit. Wij kijken uit naar projecten in de auto-­ industrie waar de elektrificatie van de modellen op korte termijn voor heel grote investeringen zorgt. Ons orderboekje is zeer

RUBEN BEEUWSAERT Architect, vennoot bij signum+ architects (Gent) signum+ architects is gespecialiseerd in architectuur en technische studies van industriële en niet-industriële gebouwen voor bedrijven en openbare instellingen. Actief in een marktniche van onderzoeks­ projecten en technische projecten met hoge eisen naar comfort. Vaste samenwerking met een aantal industriële klanten zoals Volvo Car, Nike, Volvo Trucks, Coca-Cola, Engie, …. Betrekt samen met ROBUUST Architectuur en Onderzoek kantoren in de vroegere ‘Filature du Rabot’ aan de Frans Van Ryhovelaan in Gent. Telt 20 medewer­ kers (Signum+ en Robuust samen).

Fenixco is een private Belgische vastgoedontwikkelaar uit Gent. Met zijn professionele en uitgebreide expertise richt ze zich specifiek op residentiële projecten. Daarbij gaat heel wat aandacht uit naar de woonbehoeften van vandaag en morgen, om zo een thuis te creëren die daar perfect aan beatwoordt. Eentje waar we zelf graag zouden wonen.

FENIXCO.BE Gavere - Gaverling

23


Dossier

Bouw- en vastgoed community goed gevuld en het zal zwaar zijn om dat allemaal gedaan te krijgen. Het is erg moeilijk om mensen te vinden, hé. Architect is een knelpuntberoep aan het worden.” Welke fenomenen zijn impactvol op de sector? “Wij hopen dat de stijgende grondstofprijzen – nu toch wel extreem met 30 tot 40 procent voor sommige materialen – een tijdelijk fenomeen zullen zijn. Anderzijds is dit ook net een aansporing om meer in te zetten op duurzaamheid, hergebruik en circulariteit van materialen.” Hoe reageert de markt? “De markt kijkt daar nu ook anders naar en de vraag is er wel. Bij openbare aanbeste­ dingen wordt er echt een visie gevraagd op circulariteit en gepeild naar een aanpak en opportuniteiten voor een specifiek project. Zo krijgen de zware prijsstijgingen van mate­ rialen toch nog een positief effect.” Verandert de keuze voor meer duurzaamheid ook de ‘stiel’ van de architect? “Het gaat vooral over de verwerking van de materialen. Zo wordt er veel minder verlijmd en meer mechanisch bevestigd. We zoeken oplossingen zodat zaken demonteerbaar zijn. De vraag is: Hoe bouw je iets op een manier dat je het later terug uit elkaar kan halen om te gaan hergebruiken? Dat betekent ook meer modulair werken en een keuze voor meer prefab oplossingen.” Zijn die trends leuk voor de architect? “Ik vind dat een positieve evolutie.” De overheid gaat, in lijn van haar beleidsdoelstellingen, meer het pad op van duurzaam ontwerpen en bouwen. Mag dat ook iets kosten voor de privémarkt? “Dat mag zeker iets kosten omdat het duide­ lijk is dat de meeste kosten zich op termijn ook terugverdienen.” Heeft het duurzaamheidsstreven er voor gezorgd dat het bureau andere keuzes maakt over het soort projecten, over wat jullie beslissen te doen en wat niet meer? “Dit heeft een invloed op alle projecten en in de eerste plaats op de manier hoe we

24

projecten aanpakken. Dit is op zich de grootste uitdaging, projecten zonder duurzame insteek van de bouwheer toch met een heel duurzaam uitgangs­ punt benaderen.” Hoe kijk jij tegen de relatie met de overheid aan in Vlaanderen? “Het vergunningentraject is een groot probleem. De aanpak van dossiers verschilt nogal sterk van gemeente tot gemeente. Dossiers zijn soms na drie maanden nog niet ‘volledig en ontvan­ kelijk’ verklaard, terwijl ze dat voor ons duidelijk wel zijn. In andere gevallen lukt dat al op een dag; het loopt erg uiteen en die onberekenbaarheid is lastig.” Wordt (gebrek aan) ruimte in Vlaanderen ook voor ontwerpers een sleutelfactor in de relatie met de overheid? “Eigenlijk wel. Een goed voorbeeld is de site van Volvo Car in Gent, die is hele­ maal volgebouwd. Telkens wij daar een nieuwe uitbreiding wensen te realiseren dient er geschoven met verschillende functies. Soms is de stroeve omgang met regels niet verantwoord, vind ik. Wij moeten inventief zijn om met die regels om te gaan.” Architectuur en beleid in Vlaanderen: blijft een moeilijke liefde? “Tja… Wij hebben het dossier voorbe­ reid van de nieuwe STEG-centrale in Vilvoorde* (Stoom en Gascentrale, red.). De plannen liggen nu klaar om de meest efficiënte gascentrale in Europa te bouwen maar toch wordt daar politiek op ingehakt.”

Geen sector is zo versnipperd als de bouw- en vastgoed­wereld. Heel wat (sector)organisaties verdedigen de belangen van een stuk van deze complexe keten. Ook netwerkevenementen zijn meestal gereserveerd voor een stukje van de markt, terwijl alle spelers elkaar nodig hebben. Vandaar dat Voka als sectoroverschrijdende organisatie alle bouw- en vastgoedbedrijven samen wil brengen in één community. Voor wie is deze community? De community staat open voor alle spelers in de keten van bouw- en vastgoed: architect, aannemer, onderaannemer, studiebureau, vastgoedmakelaar, projectontwikkelaar, maar evengoed investeerder of start-up die de sector naar een hoger digitaal niveau wil tillen. Praktisch Je schrijft je meteen in voor het volledige kalenderjaar, waarvoor de totale kostprijs 500 euro excl. btw bedraagt Maximaal 2 deelnemers per bedrijf (zaakvoerders en/of beslissingsnemers) Het deelnemende bedrijf is bouw- of vastgoed gerelateerd Exclusief voor Voka leden uit Oost- en West- Vlaanderen Het jaarprogramma bestaat uit 3 fysieke bezoeken, 2 webinars en een winterdrink. 21/03 Bezoek Delta Light: de toekomst van verlichting 05/05 Webinar: de omgevingsvergunning en opdrachtgeverschap 23/06 Bezoek Vynckier: de toekomst van een iconische site 29/9 Webinar: De impact van digitalisering Oktober: Fysiek event December: Fysiek event

*Engie Electrabel wil op de site van de elektriciteitscentrale van Vilvoorde een vol­ ledig nieuwe centrale bouwen. De nieuwe centrale was als kandidaat ingeschreven voor de federale veiling van subsidies ter ondersteuning van de kernuitstap in 2025. Vlaams minister Demir weigerde de vergunning in oktober 2021. Engie kondigde aan een nieuwe vergunningsaanvraag voor te bereiden.

Alle info en inschrijven via Sophia De Bruyne sophia.debruyne@voka.be - 0472 21 62 31 Of via deze QR-code


TE KOOP LOKEREN BIZNISPARK

V E R H U U R & V E R KO O P VA N B E D R I J FSVA STG O E D KMO Units industriegronden (semi) industrieel vastgoed commercieel vastgoed kantoren V E R KO O P VA N PAT R I M O N I U MV E N N O OT S C H A PPE N U W CO NTAC T PE R S O N E N

LAATSTE 2 UNITS

Thomas van den Broecke Joost kuppens T. 09 395 28 00

www.arcade-vastgoed.be

Voka bedankt zijn partners


Meegedeeld

Neem tijd voor uw bedrijfsvastgoed Onroerend goed vormt vaak een belangrijke investering en waardecomponent van een onderneming. Het doordacht en toekomstgericht structureren ervan dringt zich bijgevolg op.

Het gros van de familiale ondernemingen is eigenaar van bedrijfsvastgoed. De structuur ervan is doorgaans historisch gegroeid en vaak nog verweven met de operationele vennoot­ schap. Soms is het onroerend goed ook verspreid over verschillende vennootschappen binnen de groep. Het is echter nooit te vroeg of te laat om uw structuur in vraag te stellen. Vaak vormt een belangrijke uitbreidingsinvestering een trigger, maar ook bij het nadenken over de toekomst van uw onderneming kan hier best bij stil gestaan worden. In het kader van de familiale opvolging of verdeling kan het vastgoed een pasmunt vormen voor de kinderen die niet in het bedrijf stappen. Bij een overname door een externe speler of de instap van een investeerder moet u er rekening mee houden dat niet elke partij ook interesse zal hebben in het onroerend goed. Bovendien zien we in de markt dat het aanhouden van bedrijfsvastgoed in een aparte structuur bij overnametransacties vaak een positieve impact heeft op de waarde van de groep. Indien u in de toekomst uw key mede­ werkers bij wijze van incentive wenst te betrek­ ken in de onderneming, kan het onroerend goed de waarde van uw onderneming verzwaren en dergelijke instap bemoeilijken. Daarnaast kunnen bepaalde marktomstandig­ heden aanleiding geven tot een reflectie­ moment. De COVID-19 crisis doet ondernemingen des te meer stilstaan bij de bedrijfsrisico’s en de vraag

26

hoe deze kunnen worden gespreid en hoe een gedeelte van het bedrijfsvermogen hiervan kan worden afgeschermd. De boodschap is om tijdig de structurering van het bedrijfsvastgoed onder de loep te nemen en om dit op regelmatige basis te herhalen. Het (her-)structureren ervan is immers een complexe oefening die tijd vraagt. Het is van belang om verschillende scenario’s te over­wegen en de haalbaarheid en wenselijk­ heid ervan te beoordelen in het licht van de toekomst, hierbij rekening houdend met de kosten en de baten. Bovendien kunnen bepaalde handelingen ertoe leiden dat de mogelijke opties worden ingeperkt. Zo is het doorgaans makkelijker om de structuur te wijzigen vooraleer een nieuw krediet aan te gaan. Ook een reeds toegekende investeringssubsidie die aan een bepaalde vennootschap werd toegewezen kan een beperkende factor vormen. Ook vanuit fiscaal oogpunt is het aangewezen om de structuur op middellange termijn te beoordelen. De insteek bij een interne reorganisatie van het bedrijfsmatig onroerend goed is doorgaans dat dit op vlak van belastingen zo kostenneutraal mogelijk moet kunnen gebeuren. Om hierover zekerheid te krijgen, is het mogelijk om een ruling aan te vragen bij de Dienst Voorafgaande Beslissingen. Naast het gegeven dat de procedure voor zo’n aanvraag al snel enkele maanden in beslag neemt, wordt de uitkomst van de ruling vaak beïnvloed door het momentum waarop de aanvraag gebeurt. Indien de structurering is ingegeven door

concrete zakelijke motieven met een duidelijke toekomstvisie, is de positieve uitkomst waar­ schijnlijker dan wanneer u last minute nog een structuurwijziging wil doorvoeren met het oog op het fiscaal vriendelijk realiseren van een bepaalde transactie. Tot slot heeft ook de implementatie van een structuurwijziging een zekere doorlooptijd, aangezien diverse actoren moeten worden betrokken, zoals uw financiële instelling, de overheid (in het kader van de geldende bodemformaliteiten, eventuele vergunningen en stedenbouwkundige regels), notaris, bedrijfsrevisor, etc. Vergeet daarbij niet dat de juridische formaliteiten vaak een aantal weken tot maanden in beslag kunnen nemen. Met het oog op het creëren en/of behouden van ondernemingswaarde is het dus goed om parallel met het bepalen van uw toekomst­ strategie regelmatig stil te staan bij de structuur van uw bedrijfsmatig vastgoed. Neem hiervoor de tijd om in eerste instantie vanuit een bedrijfseconomisch oogpunt de verschillende mogelijkheden af te wegen en zowel de kosten als de baten in rekening te brengen. Gezien de complexiteit van deze materie laat u zich hierbij best goed begeleiden. Katrien Willoqué, kwilloque@deloitte.com


Meegedeeld

ALINSO GROUP

Ondernemende investeerders in bedrijfsvastgoed De missie van Alinso bestaat erin om bedrijven te ontzorgen van al hun vastgoedperikelen. Het Gentse bedrijf profileert zich als een one-stop-shop die zich focust op bedrijfsvastgoed zoals logistiek, kmo, kantoor en (semi)-industrie. Jan De Clerck: “Alinso is een 100 procent Belgisch familiebedrijf met een sterke balans wat ons toelaat om heel snel beslissingen te nemen.”

Op Alinso Business Park in Zwijnaarde – de voormalige Fabelta-site – verrijst het nieuwe hoofdkwartier van de gelijknamige specialist in bedrijfsvastgoed. De naam staat voor ALternative INnovative SOlutions. “We profileren ons als een one-stop-shop bij de ontwikkeling, de verhuur, de herlokalisatie en het beheer van bedrijfsvastgoed. Onze focus ligt op (semi)-industrie, logistiek, kmo en kantoor”, benadrukt Chief Executive Director Jan De Clerck. Alinso is de vastgoedpoot van Domo Investment Group waartoe ook chemiebedrijf Domo Chemicals en investeringsmaat­ schappij Dovesco behoren. Alinso is steeds op zoek naar nieuwe gronden, gebouwen ter (her)ontwikkeling, eventueel ook via sale & lease back formule.

BUILT-TO-SUIT

Typisch voor het in 2007 opgerichte bedrijf is het hybride karakter van de activiteiten. Aan de ene kant beheert Alinso een eigen portefeuille die bestaat uit 600.000 m² aan verhuurde ruimtes en meer dan 1,5 miljoen m² aan nog te ontwikkelen gronden in België en in het tweede thuisland Roemenië. Daarnaast ontwikkelt het bedrijf alle soorten bedrijfshuisvesting op maat van de klant. Zowel voor kleine bedrijven als voor multinationals om op lange termijn te huren of eventueel te verkopen. Heel vaak gebeurt dit volgens het built-to-suit-principe. “We luisteren naar de noden van de klant en realiseren de site volgens zijn wensen: van het ontwerp en de aanvraag van de vergunningen tot de volledige bouw en de plaatsing van de technische installaties. Op die manier heeft de klant geen zorgen en komt hij niet voor financiële verrassingen te staan”, aldus Jan De Clerck. “Bedrijven evolueren snel en daarom houden we bij het ontwerp en de inrichting altijd rekening met de toekomstige behoeften van de klant.”

DUURZAAMHEID

Efficiënt ruimtegebruik en duurzaamheid staan hoog in het vaandel bij de projecten die Alinso realiseert. In het Limburgse Tessenderlo – dicht bij het klaverblad E313/E314 – ontwikkelt het bedrijf momenteel een logistiek gebouw met in de eerste fase een oppervlakte van 52.000 m². “Industriegrond wordt steeds schaarser in ons land en daarom zetten we zwaar in op efficiënt ruimtegebruik. Zo heeft een logistiek gebouw klassiek een hoogte van 12,5 meter terwijl wij in Tessenderlo tot 16,7 meter gaan. Op die manier beperken we het ruimtegebruik met minstens 6000 m². Door parkeerplaatsen te voorzien boven de loskades winnen we nog eens 5000 m² waardoor we in totaal een kleine 2ha minder grond nodig hebben”, haalt Jan De Clerck enkele sprekende cijfers aan over Alinso Tessenderlo dat BREEAM-gecertificeerd wordt.

TWEEDE THUISMARKT IN ROEMENIË

In Roemenië heeft Alinso haar tweede thuismarkt. Het Oost-Vlaamse bedrijf is onder meer ten noorden van Boekarest volop bezig met de ontwikkeling van een site van ruim 300 ha, daarnaast heeft het nog andere grondposities rond Boekarest. Er is grond beschikbaar voor logistieke en (semi)industriële panden. Ook built-to-suit-projecten zijn mogelijk. Het Alinso-team telt alles samen een 80-tal werknemers en het bedrijf is volop bezig met de rekrutering van nieuwe mensen. “We hebben al heel wat expertise aan boord en dat in verschillende domeinen. Alinso is bovendien een 100 procent Belgisch familiebedrijf met een sterke balans wat ons toelaat om heel snel beslissingen te nemen”, somt Jan De Clerck enkele troeven op. www.alinso.eu

27


© Fle.ne

© Fle.ne

Residentie Parkhoeve Ontwikkelaar : Gent Estate bvba Architect : WE-S architecten bvba Bouwplaats : Zwijnaarde

Wij staan voor een persoonlijke aanpak. Heeft u vragen? Contacteer ons. Ottergemsesteenweg 415 - 9000 Gent T +32 (0)9 222 60 24 - info@wyckaert.eu


Meegedeeld

FAMILIEBEDRIJF WYCKAERT BOUWONDERNEMING COUNTERT UITDAGINGEN

Duurzaam, groeiend en dichtbij “De grootste uitdaging van vandaag en morgen is het vinden van voldoende en passend personeel. Op onze jobdag van 28 april willen wij kandidaat-medewerkers laten aanvoelen welke mogelijkheden Wyckaert hen kan bieden binnen een duurzaam en groeiend bouwbedrijf waar iedereen iedereen kent en op elkaar kan rekenen.”

Op 28 april organiseren we een jobdag, waar kandidaatmedewerkers kunnen kennis maken met het bedrijf en ons personeel, zodat ze zo uit eerste hand kunnen horen hoe het er bij Wyckaert aan toegaat.

General manager Johan Franceus is fier: het afgelopen jaar mocht Wyckaert het Voka-label ontvangen van SDG Pioneer, het bewijs dat het bedrijf voor alle 17 VN SDG-doelen een actie had ondernomen. Het was de kers op de taart van een jarenlange aandacht voor duurzaamheid en milieu, dat onderweg ook nog bekroond werd met 5 keer het Voka-duurzaamheidscharter en tweemaal het Voka-milieucharter. “Ons nieuwe kantoor is state-of-the-art qua duurzaamheid: geothermie, zonnepanelen, waterrecuperatie, groendaken … en ook op onze werven hechten we daar veel belang aan: scheiden van afvalstromen, monitoren van water- en elektriciteitsverbruik en het gebruik van battery packs in plaats van dieselverslindende stroomgroepen voor de voeding van onze werfinfrastructuur en onze torenkranen.”

DIGITALISERING OP DE WERF

Bouwonderneming Wyckaert hecht veel belang aan digitalisering: BIM en 3D-modeling maken inherent deel uit van de voorbereiding en opvolging van de werken. Het bedrijf staat ook mee aan de basis van de start-up Conneqtr die met slimme tools de administratie op en rond werven wil verminderen. “Dit zal ons toelaten de administratieve opvolging van de verplichte werfdocumenten (denk aan RSZ-aangifte, checkin@work, Limosa en A1-documenten) op één online platform bij te houden. Daarnaast zullen de leveringsbons via een mobiele app op de werf worden gescand en onmiddellijk gelinkt aan de facturatie. Hierdoor zullen de werfleiders zich meer kunnen concentreren op hun kerntaken en zal ook de administra­ tieve opvolging op kantoor drastisch worden verminderd.”

UITDAGINGEN OM ‘U’ TEGEN TE ZEGGEN

De uitdagingen waarmee de bouwsector de laatste twee jaar geconfronteerd werd zijn enorm. Johan Franceus somt op: “Uitval van eigen personeel en dat van onder­ aannemers, prijsstijgingen van energie en bouwmaterialen, onzekerheid van de bevoorrading, onvoldoende of niet kunnen doorrekenen van bijkomende kosten en de torenhoge inflatie met loonstijgingen tot 4 %.” Het vreet aan de marges, maar het bedrijf, dat al meer dan 130 jaar bestaat, probeert zich daar zo goed als mogelijk op te organiseren.

GEZOCHT: MEDEWERKERS

“Dé grootste uitdaging voor de komende jaren is het vinden van mede­ werkers waarmee we ons bedrijf kunnen versterken. We houden de vinger aan de pols door contacten met vakscholen, hogescholen en universiteiten, wij organiseren werfbezoeken, bieden stages en vakantiejobs aan om zo de mensen in een vroeg stadium aan ons bedrijf te binden om hen in een later stadium te kunnen engageren. Op 28 april organiseren we een jobdag, waarmee we in de pre-coronatijden toch succes hebben geboekt. Mensen kunnen kennis maken met het bedrijf, met de medewerkers en kunnen zo uit eerste hand horen hoe het er bij Wyckaert aan toegaat. We koppelen de organisatie van een groot en groeiend bedrijf aan de voordelen van een familiebedrijf met een vlakke structuur en een directe communicatie: iedereen kent iedereen en die sfeer willen we op zo’n jobdag overbrengen.”

29


Ook kant voor u w oorg ebou w! State-of-the-art kantoorgebouw

Kantoorg

met loodsen The Green Aalter

ebouw So

tes en lofts

Kantoorruim

fics Aalte

r

ent

Loods 23 G

s Mariakerke

nnabel Textile

uw A Kantoorgebo

Volg ons op #wijtrekkenuwplan #werkenbijvandenbussche #bouwgroepvandenbussche

vandenbusschebouw.be

Duurzaam bouwen zonder zorgen in bouwteamformule

Wij trekken uw plan


Meegedeeld

VANDENBUSSCHE (AALTER)

Meer dan 30 jaar bouwen in vertrouwen Het familiale karakter is gebleven, maar algemeen bouwbedrijf Vandenbussche is in enkele decennia uitgegroeid tot een toonaangevende speler met 170 werknemers. Het Aalterse bedrijf met een erkenning klasse 8 legt zich toe zowel op openbare gebouwen als op private projecten zoals appartementen en kantoren.

Zeker vandaag is bouwen niet zo evident. Bouwmaterialen zijn schaars en de prijzen ervan swingen de pan uit. Dan kun je maar beter vertrouwen op een gevestigde waarde met veel Kristof Defruyt en Dirk knowhow en ervaring. Inghelbrecht: “We ontzorgen onze klanten op het vlak van “Ondanks de uit­ budget, planning en kwaliteit.” dagende omstandig­ heden blijven we trouw aan onze filo­ sofie: ‘Wij trekken uw plan’. We zijn er continu mee bezig en het vergt soms wat creativiteit, maar we ontzorgen onze klanten op vlak van budget, planning en kwaliteit”, zegt Kristof Defruyt, directeur-bestuurder bij Algemene Bouwonderneming Vandenbussche uit Aalter.

BOUWTEAMFORMULE

EEN HART VOOR DUURZAAMHEID

Vandenbussche staat meestal zelf in voor de ruwbouw. Daarnaast doet het bedrijf dagelijks een beroep op een vaste pool van onderaannemers. Om de vereiste kwaliteit en service te garande­ ren moeten die een charter ondertekenen. Met Qubus heeft de bouwgroep nog een eigen hout- en afwer­ kingsbedrijf. Akko is dan weer de service-afdeling. “Ook na de oplevering en ingebruikname van het project kunnen de klanten op ons rekenen. Dat gaat van kleine aanpassingswerken en herstellingen tot onderhoud. Het as-built-model in BIM is daarbij de garantie op een optimale levens­ duur van de gebouwen”, zegt Kristof Defruyt.

Aanvankelijk was Vandenbussche actief in de openbare sector (overheids­ gebouwen, scholen, sportinfrastructuur, zorginstellingen enzovoort), maar lang geleden maakte het bedrijf ook de switch naar private projecten en realiseert het ook woonprojecten, appartementen en kantoren. Nieuwbouw is nog altijd de belangrijkste pijler. Vandenbussche is echter ook actief in de groeiende renovatiemarkt.

Ook in het moeilijke coronajaar 2021 behaalde Vandenbussche het Voka Charter Duurzaam Ondernemen. “Duurzaamheid zit echt in ons DNA”, benadrukt Dirk Inghelbrecht. “Zo hebben we extra geïnvesteerd in toren­ kranen met kunststofkabels die een veel langere levensduur hebben dan staalkabels. In stadscentra zetten we mobiele groene stadsbatterijen in ter vervanging van dieselstroomgroepen.”

De laatste jaren kiezen steeds meer klanten voor het innovatieve concept van het bouwteam. Dit betekent dat alle stakeholders van bij het begin betrokken worden bij het voorbereidende proces voor de realisatie van een bouwwerk. “Onder andere door de toegenomen techniciteit is bouwen heel complex geworden. Door al in een vroeg stadium samen te werken, kan de bouwheer veel onaangename verrassingen vermijden. Het gebruik van uitwisselbare digitale modellen (BIM) vormt daarvoor een heel interes­ sante tool”, vertelt Dirk Inghelbrecht, directeur studie- en calculatiedienst bij Vandenbussche.

FAMILIALE KARAKTER

Het was in 1988 dat Dirk Vandenbussche in Aalter een klein bouwbedrijf overnam. Met de steun van de ervaren en enthousiaste werknemers bouwde hij het in enkele decennia uit tot een toonaangevende speler. Ondanks alles is het familiale karakter gebleven. “Dat blijkt uit onze langetermijnvisie en onze no-nonsense mentaliteit. We houden van een transparante structuur waar open communicatie centraal staat”, besluit Kristof Defruyt.

31


ONTDEK FABRIEK LOGISTIEK, DE EERSTE PRAKTISCHE LOGISTIEKE TESTRUIMTE IN BELGIË INNOVEER en maak het werk van je medewerkers lichter S I M U L E E R je nieuwe logistieke processen in alle vrijheid INTEGREER de logistieke oplossing in je werkprocessen

In Fabriek Logistiek zet je een reuzenstap vooruit! Contacteer ons voor een afspraak Danny Vanrijkel - 0498 177 743 - info@fabrieklogistiek.be Locatie Fabriek Logistiek: Tech Lane Ghent (kruising E40-E17 en te bereiken via R4) Naast Mainfreight - Cecile Vereeckenstraat - 9052 Gent www.fabrieklogistiek.be


Meegedeeld

VDAB EN POM BUNDELEN OPLEIDING EN INNOVATIE IN FABRIEK LOGISTIEK

Samen opleiden voor logistieke knelpuntberoepen Sinds eind vorig jaar zijn de samenwerkingsaspiraties van VDAB en POM (Oost-Vlaanderen) in beton gegoten: op het ‘Eiland Zwijnaarde’ verrees Fabriek Logistiek. Een logistiek testcentrum met een logistiek opleidingscentrum zullen van deze regio een Europese hotspot maken waar medewerkers vakkundig en toekomstgericht worden opgeleid om logistieke knelpuntberoepen in te vullen.

Leslokalen, vergaderruimtes, een opleidingsmagazijn en annex de distributie- en e-commerce­ magazijnen van POM: het logistieke vormings­centrum van VDAB is er klaar voor. Op het gelijkvloers staan we onmiddellijk oog in oog met het opleidingsmagazijn waar cursisten in de weer zijn met vorkliften en heftrucks, terwijl de mezzanine op de eerste verdieping voldoende ruimte biedt voor orderpickingsoefeningen. Bart Bruneel, manager transport en logistiek bij VDAB Oost-Vlaanderen, is ook trots op het parade­ paardje van de tweede verdieping: “Hier komt het leerbedrijf voor de logistieke bedienden, waar we connecteren met alle andere logistieke oefen­ bedrijven van VDAB via een wereldwijd netwerk en de cursisten simulaties krijgen van alle mogelijke situaties waarmee een logistiek bediende kan geconfronteerd worden. Door dit al doende te leren, staan ze sterker op de bedrijfsmarkt.” Een andere primeur voor Oost-Vlaanderen is een graduaat transport en logistiek: een tweejarige werkplekleergerichte opleiding in samenwerking met de hogescholen, die ervoor moet zorgen dat de logistieke profielen sneller worden ingevuld.

SAMEN STERK VOOR WERK

Fabriek Logistiek biedt ongekende opportuniteiten voor VDAB en POM.

waarbij er vaardigheden en competenties worden aan­ geleerd op de werkvloer en dat eveneens toegankelijk is voor niet-werkzoekenden.

Bart Bruneel: “De innovatieve technieken die in het testcentrum worden uitgetest, zullen wij kunnen implementeren in onze opleidingen en vice versa zullen wij onze opleidingsknowhow kunnen door­ geven aan bedrijven. Deze opleidingen kunnen hier of in de magazijnen van POM doorgaan, maar ook op de werkvloer van het bedrijf.” Denk bij opleidingen ook aan de individuele beroepsopleiding (IBO), maar ook aan BIS (beroepsinlevingsstage), een opleidingsformat

“Als je de jobprofielen die nodig zijn niet meer vindt, moeten we ze maken. Via opleiding dus, maar dan wel op maat van de werkzoekende en op maat van het bedrijf.”

Bruneel: “Samenwerking wordt nog meer onze kracht voor de toekomst. Het heeft immers geen zin dat onderwijs, bedrijfsleven, sectororganisaties e.d. elk op zich een antwoord trachten te bieden op de grote vraag naar logistieke vacatures: samen kunnen we onze krachten bundelen en efficiënt inspelen op de onmiddellijke noden.”

OPLEIDEN IS HET NIEUWE REKRUTEREN

Bruneel: “Als je de jobprofielen die nodig zijn niet meer vindt, moeten we ze maken. Via opleiding dus, maar dan wel op maat van de werkzoekende en op maat van het bedrijf. Of via een omweg van korte competentie­versterkende modules die leiden naar doelgerichte invulling van de vele logistieke vacatures. Samen met POM, met het bedrijfsleven, met andere opleidingsverstrekkers, met de sec­ toren … willen we Fabriek Logistiek clusteren in een toekomstige mastercampus waar alle opleidingen en expertise samen­gebracht worden zodat een bredere doelgroep nog efficiënter kan begeleid worden met extra aandacht voor de technologische vaardig­ heden van de toekomst.” 33


Meegedeeld

FAMILIEBEDRIJF JURI BIEDT INDUSTRIËLE MAATOPLOSSINGEN

Bouwen is vertrouwen Klanten die al zevenendertig jaar klant zijn en nog steeds naar Juliaan De Bock bellen voor een bouwopdracht: het zegt alles over het groot vertrouwen dat JURI sinds 1985 heeft opgebouwd. Deze belangrijkste waarde heeft de oprichter ook aan zijn kinderen doorgegeven.

Juliaan De Bock: “Ik heb het bedrijf ondertussen overgelaten aan mijn drie kinderen. Joachim, ingenieur, is CEO; Sam, architect, is project­leider en volgt de publiek-private samen­werkingen op en Eva, advocate, is juridisch adviseur. Zelf ben ik nog elke voormiddag op het bedrijf, niet om mij te moeien maar om antwoorden te bieden op eventuele vragen die kunnen opduiken.”

FINANCIEEL ONAFHANKELIJK

Het bedrijf, JURI, gespecialiseerd in grote bouwwerken (klasse 8), met meer dan 160 werknemers realiseert een omzet van 70 miljoen euro. Hiermee behoort de onderneming tot de top 5 van de Belgische groei­bedrijven binnen de bouwsector. “JURI kent al 35 jaar een constante groei, is financieel onafhankelijk en dat willen we zo houden: we doen enkel investeringen die we zelf kunnen dragen. Dankzij deze financiële onafhankelijkheid konden we bv. tijdens de coronalockdown grote voorraden aanleggen, waarvan we nu de vruchten kunnen plukken. Die financiële onafhankelijkheid laat ons ook toe om, indien de klant dat wenst, industriële bouwprojecten zelf te financieren: we kopen de grond, bouwen een industrieel pand op maat en sleutel op de deur en verhuren dit vervolgens met een looptijd van15 à 20 jaar.”

ALLES IN EIGEN HANDEN

JURI ontwerpt, bouwt, installeert en werkt af. Vrijwel een vijfde van het personeelsbestand bestaat uit industrieel- en burgerlijk ingenieurs die elk van begin tot einde de projecten opvolgen. Samen met de architecten en aankoopverantwoordelijken staan ze in voor de studies, berekeningen, tekeningen, kwaliteitscontroles en bijhorende diensten voor de meest ingewikkelde industriële projecten.

JURI is eigenaar van een gesofistikeerd machinepark met meer dan 25 bouw- en torenkranen, tientallen graafmachines, schaarliften, hoogwerkers, verreikers, 10 trekkers en vrachtwagens en meer dan 30 opleggers en platte wagens.

“Vertrouwen geeft ons een zeer groot voordeel. Klanten weten dat bij ons een woord een woord is.”

KLANTENTROUW

Als resultaat van een vastberaden financieel en kwaliteitsgericht beleid is de klantenportefeuille gevuld met zeer trouwe klanten. “Daarmee hebben we een belangrijke stap voor op onze concurrenten, want dat vertrouwen geeft ons een zeer groot voordeel. Klanten weten dat bij ons een woord een woord is, een principe dat we altijd hebben gehanteerd en dat tegenwoordig minder en minder in de praktijk wordt gebracht. Dat we een familiebedrijf zijn, draagt daar zeker toe bij: vooral voor grote investeringen wekt dit bij klanten meer vertrouwen dan in zee te gaan met bureaus of mastodonten. Ik heb dat vertrouwen vanaf dag één opgebouwd en het blijft nog steeds de belangrijkste troef in de wereld van de industriële bouwsector.” www.juri.be

34

“Door alles in eigen handen te hebben, kunnen we bouwen op maat en volgens de wensen van de klant en de uitvoering ook minutieus opvolgen. Het zorgt ervoor dat we in de sector de naam hebben van ‘JURI kan alles’, wat natuurlijk overdreven is, maar toch een heel verschil met mijn beginjaren toen ik overal moest gaan vertellen wat ik kon.” (lacht)


Vraag het @voka Het antwoord zit in je netwerk

?

?

Vraag het

?

Vraag het

VRAAG:

Hoe kan ik een cyberaanval voorkomen?

D

oor de toegenomen digitalisering van de economie en samenleving liet de Vlaamse regering vorige maand voor het eerst een nulmeting uitvoeren over de maturiteit van cybersecurity bij Vlaamse bedrijven. Uit deze nulmeting bleek dat 11,8% of bijna één op acht Vlaamse bedrijven slachtoffer werd van een cyberaan­ val in 2021. Vooral grote bedrijven worden geviseerd, maar de gevolgen zijn vaak wel groter voor kleine ondernemingen omdat zij minder beschermd zijn. Waarom investeren in cybersecurity? Hoewel we het dragen van een veiligheids­ gordel in de auto de normaalste zaak van de wereld vinden, lijkt investeren in cyber­ security nog steeds een overbodige luxe. Nochtans kunnen alle bedrijven slachtoffer worden van cyberaanvallen juist omdat ze in verschillende vormen voorkomen: malware, phishing, datalek… Wanneer je bedrijf hiermee geconfronteerd wordt, kan de financiële schade niet te overzien zijn. Naast de directe financiële schade kunnen cruciale bedrijfsprocessen dagen- of zelfs wekenlang stilvallen. Dat heeft ook een negatieve impact op de reputatie van je onderneming. Kiezen voor cybersecurity betekent dus kiezen voor businesscontinuïteit en risicomanagement.

Het geeft je onderneming een professionele uitstraling en wekt vertrouwen op bij klanten en leveranciers. Wat doet de overheid? Om kmo’s beter te wapenen tegen cyberaan­ vallen heeft Vlaams minister van Economie en Innovatie, Hilde Crevits, twee nieuwe acties aangekondigd:

1.

2.

Op dit moment kunnen kmo’s die sterk afhankelijk zijn van IT-systemen een beroep doen op de subsidie ‘cyber­ security verbetertrajecten’. Naast de bestaande steun van VLAIO, waarbij je 45% steun kan aanvragen voor een verbetertraject van minimum 25.000 euro, is er ook een beperktere versie gelanceerd. Deze ‘light’ versie betreft een kleiner pakket aan begeleiding en advies waarbij het verbetertraject zo’n 10 000 euro minder kost.

Wat doet Voka? Voka erkent het belang van een goede cybersecurity en wil daarom zo veel mogelijk ondernemingen overtuigen van het belang van een goede beveiliging van software, applicaties, paswoorden en gegevens binnen een bedrijf. Wil je ook aan de slag met cyber­ security? Of ben je op zoek naar hoe je jouw processen kan digitaliseren? Ontdek hoe Voka Oost-Vlaanderen je kan ondersteunen in de weg naar de toekomst. Ons volledige aanbod over innovatie en digitalisering via volgende QR-code.

Ook via de kmo-portefeuille kan je de cybersecurity van je onderneming verbeteren. Kleine ondernemingen genoten eerder 30% steun, een middel­ grote onderneming 20%. Minister Crevits trekt het percentage nu op tot 45% voor kleinere ondernemingen en 35% voor middelgrote ondernemingen. 35


ONDERNEMERS & CO

Certifisc - Accountants & Fiscalisten

Is beleggen in crypto’s fiscaal interessant ? Cryptomunten nestelen zich de laatste jaren meer en meer in de beleggingsportefeuilles van zowel kleine als grote beleggers. Deze belangrijke groei aan populariteit weerspiegelt zich echter niet op vlak van (fiscale) wetgeving, die op heden nog geen specifieke regels bevat voor deze nieuwe categorie van beleggingsinstrumenten. In afwachting van eventuele specifieke wetgeving, is de fiscale behandeling van een gerealiseerde meerwaarde afhankelijk van de concrete situatie. Meerwaarde gerealiseerd door natuurlijke persoon Wanneer een natuurlijke persoon een meerwaarde realiseert bij de verkoop van cryptomunten, zal deze meerwaarde moge­ lijks vrijgesteld van belastingen zijn, dan wel belast worden als divers inkomen of als beroepsinkomen. Normaal beheer van privévermogen: vrijgesteld Wanneer de realisatie van de meerwaarde kadert binnen het normaal beheer van het privévermogen van de belegger, zal de meer­ waarde niet belast worden. Of een transactie al dan niet kadert binnen het normaal beheer van het privévermogen is een feitenkwestie. Uit de rulingpraktijk blijkt duidelijk dat het aantal verrichtingen, de frequentie, de tijd tussen aan- en verkoop, de financiering, het gebruik van professionele kennis/ervaring en de organisatie van de verrichtingen allemaal doorslaggevende elementen zijn. In geval de belegger eerder beperkte bedragen geïnvesteerd heeft, waarbij weinig transacties zijn doorgevoerd en de tijd tussen aankoop en verkoop lang is (meerdere jaren bijvoorbeeld), kan men verdedigen dat dit kadert binnen het normaal beheer van het privévermogen. Speculatief oogmerk: divers inkomen aan 33 % Wanneer de belegger verder gaat dan het normaal beheer van zijn privévermogen, kan 36

de meerwaarde mogelijks als divers inkomen aangemerkt worden en dus belast worden aan een tarief van 33 %. De fiscus zal hier voor­ namelijk beoordelen of er sprake is van een speculatief oogmerk in hoofde van de belegger. Dit is het geval wanneer de belegger veel meer risico’s neemt dan de gemiddelde, voorzichtige belegger en/of wanneer de beleggingen op korte termijn gericht zijn. Een belegger die op korte termijn een zo groot mogelijk rendement wil behalen, zal grotere risico’s nemen en zal zo bijvoorbeeld veel sneller als speculant beschouwd worden met de kwalificatie van de gerealiseerde meerwaarde als divers inkomen tot gevolg. Beroepsmatige activiteit: beroepsinkomen Wanneer de belegger nog verder gaat en zijn belegging in de cryptomunten behandelt als een (bijkomstige) beroepsactiviteit, kan men de gerealiseerde meerwaarde kwalificeren als een beroepsinkomen.

Rulingsdienst Het is duidelijk dat het, bij gebreke aan specifieke wetgeving, niet eenvoudig is om de correcte fiscale behandeling van gerealiseerde meer­ waarde op cryptomunten te bepalen. Wanneer de belegger zekerheid wenst, is het mogelijk een ruling aan te vragen met betrekking tot de speci­ fieke situatie. De kwalificatie die de rulingsdienst aan de verrichting(en) geeft, is bindend voor de fiscale administratie, waardoor de inkomsten bij eventuele controle niet anders gekwalificeerd zullen worden. Jorn Peyskens Heeft u bijkomende vragen en/of opmerkingen omtrent dit onderwerp ? Aarzel dan niet om ons vrijblijvend te contacteren.

Uit de praktijk blijkt duidelijk dat de frequentie en de (professionele) organisatie van de verrichtingen hiervoor doorslaggevend zal zijn. Hoe frequenter en hoe meer georganiseerd de verrichtingen zijn (bijvoorbeeld door gebruik van specifieke software), hoe groter de kans op een kwalificatie als beroepsinkomen. De gerealiseerde meerwaarde wordt dan belast tegen de progressieve tarieven, die schommelen tussen de 25 % en 50 % (te verhogen met de gemeentebelasting). Daarnaast kan men hierdoor ook nog als zelfstandige (eventueel in bijberoep) beschouwd worden, waardoor er bijkomende verplichtingen zullen zijn op vlak van onder andere sociale zekerheid Meerwaarde gerealiseerd door een vennootschap Indien men belegt in cryptomunten via een vennootschap, is de fiscale behandeling een stuk eenvoudiger. De winst die men behaalt door het verhandelen van cryptomunten zal onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting.

Uw boekhouding digitaal, advies in mensentaal KANTOREN TE GENT EN TE OUDENAARDE T GENT 09 221 14 41 T OUDENAARDE 055 30 14 41

www.certifisc.be


ONDERNEMERS & CO

COTTYN Advocaten

Due diligence niet meer weg te denken bij aankoop vastgoed Om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen bij de aankoop van een (commercieel) vastgoed, is het essentieel voor de koper om te weten waar hij aan toe is. Wat is de technische staat? Zijn er gevestigde zakelijke rechten? Wat met de verhuurbaarheid? Om duidelijkheid te hebben over het vastgoed, is een due diligence-onderzoek onmisbaar. Binnen het vastgoed zijn er diverse onderdelen waarnaar onderzoek kan gedaan worden, zoals milieukundig, bouwtechnisch, commercieel en/ of juridisch onderzoek. Door dit onderzoek uit te voeren, worden de risico’s verbonden aan het vastgoed in kaart gebracht en kan de waarde bepaald worden. Het doel van dergelijk onder­ zoek is dan ook om vóór de definitieve aankoop op de hoogte te zijn van alle elementen die een rol spelen bij de aankoop en te voorkomen dat de koper achteraf wordt geconfronteerd met verrassingen. Tijdens dit onderzoek, kunnen er één of meer­ dere “red flags” (juridische gevaren) opduiken. Dit kan een reden vormen voor de koper om te heronderhandelen (garanties/ extra voorwaar­ den bepalen/ verlagen aankoopprijs) of van de koop af te zien. De aankoop van een vastgoed kan op twee manieren, enerzijds de rechtstreekse aankoop van een vastgoed en anderzijds ook de aankoop van een vennootschap die een vastgoed in eigendom heeft. Beide manieren zijn complex en dienen best vooraf onderworpen te worden aan een due diligence-onderzoek. Wanneer de koop een vennootschap met vastgoed in eigendom betreft, zal het onderzoek veel ruimer dienen te zijn dan wanneer enkel een vastgoed wordt aangekocht. De actoren betrokken bij de aankoop zoals makelaar en notaris hebben een wettelijke onderzoeks- en informatieverplichting bij de aankoop van een onroerend goed. Wanneer de koop een vennootschap met vastgoed in eigendom betreft, zullen zij deze plicht

hebben uitgevoerd op het moment dat de vennootschap het vastgoed heeft gekocht. Bij de aankoop van de vennootschap zelf, dient de notaris dus niet opnieuw haar plicht uit te voeren, waardoor een grondig due diligence-­ onderzoek cruciaal is. Dit verschilt van een loutere aankoop van een vastgoed, waarbij de notaris reeds een groot deel van het onderzoek zelf zal uitvoeren. De notaris voert als het ware evenzeer een soortgelijk due diligence-onderzoek uit met betrekking tot zowel zakenrechtelijke als administratiefrechtelijke aspecten verbonden aan een vastgoed. Wat het administratiefrechtelijk luik betreft, onderzoekt de notaris o.a. de kadastrale docu­ menten, alle stedenbouwkundige documenten, de kwaliteit van de bodem, het overstromings­ gevaar, de asbestvervuiling, de kwalificatie als onroerend erfgoed,… Op zakenrechtelijk vlak onderzoekt de notaris de hypothecaire inschrij­ ven en/of lasten, de dertigjarige eigendomstitel, alle overeenkomsten met derden zoals huur­ overeenkomsten, alsook alle onderliggende documenten van alle mogelijke bezwarende elementen zoals erfpacht, pandrecht,… De notaris verschaft dus over heel wat aspecten zekerheid aan de koper. Zijn onderzoeks- en informatieplicht betreft een wettelijke plicht en is dan ook verbonden aan een professionele aansprakelijkheid. Naast deze aspecten die betrekking hebben op de contractuele relatie tussen koper en verkoper, is het ook van belang om na te gaan of het onroerend goed nog in aanmerking komt voor de tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer (buitencontractuele relatie). Dit is van belang voor de koper, aangezien deze de mogelijkheid bezit om een aansprakelijkheids­ vordering van de oorspronkelijke eigenaar (verkoper) rechtstreeks tegen de aannemer in te stellen. Aannemers moeten immers tien jaar instaan voor zowel gebreken aan het bouwwerk

die de stabiliteit of één van de hoofdbestand­ delen daarvan in het gedrang brengen, als voor licht verborgen gebreken. Die aansprakelijkheidsvordering wordt gezien als één van de kwalitatieve rechten verbonden aan een onroerend goed. Kwalitatieve rechten zijn rechten die nauwer verbonden zijn met een bepaalde kwaliteit dan met de persoon die ze bedongen heeft, zodoende er geacht wordt dat de rechten werden bedongen niet enkel voor zichzelf maar ook ten behoeve van de rechts­ verkrijgers ten bijzondere titel met dezelfde hoedanigheid. Op basis hiervan heeft de koper aldus de mogelijkheid om, indien er zich na de koop verborgen of ernstige gebreken voordoen, de aannemer rechstreeks aan te spreken, ondanks deze beiden geen contractuele relatie hebben. De koper kan deze aansprakelijkheidsvordering dus zelf instellen. Ondanks de onderzoeksverplichting van de notaris, kunnen de risico’s verbonden aan een aankoop van een vastgoed nooit 100% worden uitgesloten. Een voorafgaandelijk due diligence-­ onderzoek, dat ruimer is dan de wettelijk opgelegde aangelegenheden, is dan ook aan­ gewezen voor het nemen van een gefundeerd besluit. Op basis van een grondig onderzoek kan de waarde van het vastgoed worden bepaald en kunnen de “red flags” worden opgevangen door contractuele clausules in de koopovereenkomst. Dit geldt des te meer wanneer de aankoop de vennootschap betreft waarin het vastgoed zich bevindt. Jan Van der Snickt & Marie-Julie Robbe

37


In de lobby Jouw belangen kamerbreed verdedigd

De arbeidsdeal lost de krapte op de arbeidsmarkt niet op De bedoeling van de arbeidsdeal is om de arbeidswetgeving te moderniseren en past in de ambitie van de federale regering om meer mensen aan het werk te krijgen. Volgens Voka Oost-Vlaanderen is dit pakket maatregelen te licht om de nijpende tekorten op de arbeidsmarkt op te lossen. TEKST JAN GEERS

38

2 jobs voor elke werkzoekende In de provincie Oost-Vlaanderen staan meer dan 80.000 vacatures te popelen om ingevuld te raken. Tegelijk zijn er slechts 40.000 werk­ zoekenden in onze provincie. Dat er maar één werkzoekende is per twee vacatures is een situatie die 9 op de 10 ondernemingen dage­ lijks aan den lijve ondervinden. De duurtijd om vacante posities in te vullen wordt langer en voor gespecialiseerde functies worden geen kandidaten meer gevonden. Daarom is het belangrijk om meer mensen aan de slag te krijgen. Om aan die uitdaging te voldoen, valt deze deal te licht uit.


In de lobby

Jobsin.vlaanderen bundelt vacatures per gemeente Met jobsin.vlaanderen lanceerde Voka Oost-Vlaanderen in samenwerking met reeds 14 steden en gemeenten een employer branding platform dat de vacatures in een bepaalde gemeente bundelt. Neem zeker een kijkje of uw gemeente al deelneemt en plaats ook uw vacatures gratis online. Voor meer initiatieven van Voka Oost-Vlaanderen rond arbeidsmarkt, scan de QR code. 50.000

40.000

De arbeidsmarktcijfers in de arrondissementen binnen Oost-Vlaanderen 30.000 Werkzoekenden Vacatures

20.000

10.000

0

Gent

Vlaamse Ardennen

Aalst

Dendermonde

Eeklo

Sint-Niklaas

(bron: VDAB januari 2022)

Wat zocht Voka tevergeefs in de arbeidsdeal? Om de 80% werkzaamheidsgraad te bereiken – een doelstelling van de overheid zelf – zijn er stevige hervormingen nodig. Deze aanpassingen zijn daarvoor veel te beperkt. De arbeidsmarkt staat nu in brand en we hebben nu sterke maatregelen nodig. Er zijn te weinig maatregelen die voor activering moeten zorgen. Voor ons moet wie lang werkloos is met begeleiding terug naar werk geleid worden. Wie langdurig ziek is, moet geholpen worden om terug te keren naar het werk. De landen ten noorden van ons scoren op deze parameters beter. Wantrouwen tegenover werkgevers Niet alleen voldoet deze deal niet aan de verwachtingen, er staan ook een aantal zaken

in die volgens ons van wantrouwen tegenover de werkgever getuigen. Het recht op decon­ nectie is een afspraak tussen werkgever en werknemer waar de overheid volgens ons weinig in te zoeken heeft. Daarnaast zullen maatregelen als de voltijdse vierdagenwerk­ week voor een moeilijkere arbeidsorganisatie zorgen.

Waar lig jij wakker van? Hoe kan Voka jou verder ondersteunen en een gunstiger bedrijfsklimaat scheppen? Neem een kijkje op onze pagina rond belangenbehartiging.

Lichtpuntjes Niet alles uit de deal is kommer en kwel. De aanpassing van het ontslagrecht zal voor kortere werkloosheid zorgen of opleiding stimuleren en nachtarbeid wordt een stukje eenvoudiger gemaakt. Stappen in de goede richting, maar de trein van de e-commerce zullen we hiermee nog niet naar Vlaanderen halen.

39


Baanbrekers Innoverende initiatieven van de Oost-Vlaamse ondernemer

Vlaamse onderzoekers bouwen mee aan 6G in nieuwe onderzoeksruimte Techtile Eind vorig jaar opende KU Leuven op de Technologiecampus Gent een hoogtechnologische, multifunctionele infrastructuur ‘Techtile’. Daar zal experimenteel onderzoek plaatsvinden rond de nieuwste communicatie-, lokalisatie- en sensortechnologieën. “De hoeveelheid informatie die we dagelijks draadloos versturen stijgt exponentieel, hier bekijken we hoe die tendens zo energiezuinig mogelijk kan.” TEKST LAURENS FAGARD - FOTO WIM KEMPENAERS

A

ls je er middenin staat, zou je nietsvermoedend denken dat je je tussen doodgewone houten wanden bevindt die bestaan uit 140 modu­ laire tegels. De vernuftige hoogstandjes zijn aan de achterzijde te bespeuren. Aan elke houten tegel is elektronica verbonden die communiceert met elkaar en nauwgezette indoor plaatsbepalingen doet. Die specifieke constructie werd in oktober vorig jaar plechtig omgedoopt tot ‘Techtile’, een experimenteerruimte die vorm kreeg op de Technologiecampus Gent van de KU Leuven. Hier werken een 20-tal onderzoekers, doctoraatstudenten en professoren van de onderzoeksgroep DRAMCO (volmondig

40

Design and Research of Aerial Embedded Devices and Cool Other Stuff), waaronder prof. Liesbet Van der Perre. 6G-pioniers “Techtile is ontstaan vanuit de noodzaak om alles rond de nieuwste communicatie-, lokalisatie- en sensortechnologie uit te testen. Er is immers al geruime tijd de opvatting dat hoe meer ontvangst- en zendpunten je hebt, hoe meer informatie je kan capteren. Indoor plaatsbepaling, een van de technologieën waar we op focussen, teert op grote hoeveelheden data waardoor ambigue signalen kunnen optreden. Dan is redundantie belangrijk in dit verhaal, met name hoe meer informatie je hebt, hoe beter je zaken kan uitsluiten.”

“Maar ook diversiteit van de datapunten is belangrijk om een beter beeld op de realiteit weer te geven. Eenmaal die twee voorwaar­ den zijn ingelost, verhoogt de betrouwbaar­ heid van systemen aanzienlijk. Voor een voetbalwedstrijd waarbij je even het beeld kwijt bent, is dat nog net aanvaardbaar maar een zelfrijdende wagen die een fractie van een seconde het signaal kwijt is, kan ergere gevolgen hebben. Dat zijn allemaal vereisten die bij de shift naar 6G-communicatie een grote rol spelen. Waar men bij 5G nog gebruik maakt van grote antennes op centrale plaatsen, zullen de volgende generaties van draadloze communicatie eerder decentraal draaien om net die signalen onafhankelijker van elkaar te maken.”


Baanbrekers

Prof. Liesbet Van der Perre, Techtile: “Ik hoop dat we in de toekomst nog meer de krachten kunnen bundelen. De jonge generatie in ons team is op dat vlak een voortrekker. Zij delen kennis met elkaar zonder verpinken.”

Ook al is de uitrol van 5G de komende jaren nog volop aan de gang, achter de coulissen wordt dus in Techtile ijverig gezocht naar toepassingen van 6G-netwerken. “China en Zuid-Korea staan al veel verder in de ontplooiing op grote schaal. In Europa zijn er dan weer onderling tussen landen grote verschillen op te merken. In de uitrol blinken we misschien niet uit, maar in het onderzoek naar 5G op wereldvlak deed Europa dan weer wel mee vanop de eerste rij. Die ambities zijn voor 6G minstens even hoog.” Robotbutler De nieuwe generatie draadloze communi­ catie heeft volgens Liesbet veel mogelijk­ heden waar haar team mee aan de slag kan.

“Doordat de datapunten veel meer verspreid zijn, kunnen we de afstand voor het versturen van informatie ook drastisch verkleinen. Zo kunnen we het energieverbruik enorm beperken en dat is een enorme troefkaart in de klimaattransitie. De voorbije tien jaar is het mobiele dataverkeer immers tot 300 keer groter geworden en dat zal in de toekomst exponentieel blijven stijgen.”

om diefstal te voorkomen of een kredietkaart waar je contactloos mee kan betalen. Dat zijn eenvoudige mechanismen die werken op een zeer korte afstand. Wij onderzoeken of je die afstand kan vergroten zodat het voor logistieke doeleinden interessant wordt. In een ziekenhuis gebeurt het regelmatig dat er materiaal verloren gaat en dat zou je met passieve tags kunnen verhelpen.”

“Een deel van dat vraagstuk proberen we nu ook disruptief aan te pakken met toestellen die geen batterij hebben. Ze kunnen net genoeg energie opslaan om naar behoren te functioneren. Zulke toepassingen bestaan vandaag al, maar niet voor geavanceerde devices. Denk aan labels voor kledingstukken

Techtile probeert de toestellen zelfs in die mate intelligent te maken zodat ze weten waar ze contactloos kunnen opladen. “We hebben een robot geprogrammeerd die energie kan overbrengen naar andere toestellen. Het is zoals een butler die de koffie komt brengen (lacht). Op die manier heb je 41


Baanbrekers

We hebben een robot geprogrammeerd die energie kan overbrengen naar andere toestellen. Het is zoals een butler die de koffie komt brengen PROF. LIESBET VAN DER PERRE, TECHTILE

benieuwd naar welke disruptieve systemen hun businessmodel mogelijks kunnen ontwrichten en welke opportuniteiten dat kan creëren.”

minder de noodzaak om overal stopcontacten te plaatsen want alles kan draadloos. Maar ook hier is het weer belangrijk om te kijken naar de afstand want hoe groter die is, hoe minder energie-efficiënt uiteraard.” Open source-generatie De experimenteerruimte is niet louter bedoeld voor intern gebruik maar wordt opengesteld naar de buitenwereld. “Met KU Leuven zijn we betrokken in een aantal consortia en voor de grote 6G-netwerken zitten we in een Europees project met onder meer Ericsson en NXP. Zij leren veel uit ons onderzoek, maar tegelijk krijgen ook wij input over welke richting we uit kunnen gaan. Indoor plaatsbepaling is bijvoorbeeld een uit­ daging waar veel bedrijven die bezig zijn met supply chain vragen over hebben. Samen met hen bekijken we hoe we zulke systemen van passieve tags kunnen voorzien aan een zo laag mogelijk vermogen.” “Die samenwerking met de industrie is cru­ ciaal. Naast financiële steun van de Vlaamse overheid voor bepaalde projecten, leverde Niko ons elektronica en deed Onsemi een duit in het zakje met andere componenten. Naast een stukje visibiliteit zien zij ook het belang ervan in dat wij als academische instelling de arbeidskrachten van morgen opleiden met de modernste technologie. Bovendien zijn ze ook 42

“Ook vanuit de academische hoek hebben we convergentie over bepaalde visies. Tijdens de opening hebben we zelfs collega-onder­ zoekers van UGent en UC Louvain mogen ontvangen en rondleiden. Vlaanderen is al een klein speelveld waarin de financie­ ring voor onderzoeksprojecten behoorlijk competitief is. Ik hoop dat we in de toekomst nog meer de krachten kunnen bundelen. De jonge generatie in ons team is op dat vlak een voortrekker. Zij delen kennis met elkaar zonder verpinken en zien daar verder weinig graten in. De hele Techtile-constructie die met het open source-project WikiHouse gebouwd werd en veel van de elektronische ontwerpen in het testbed, zijn daar een sprekend voorbeeld van.” Technologietrots Dat de aanstormende technologie het leven van de mens erop vooruit gaat helpen, is in een universitaire Technologiecampus een understatement van jewelste te noemen. Toch ziet Liesbet hier en daar nog boeiende uitdagingen. “De complexiteit is niet te onderschatten. Een decentraal systeem

waarin alles in verbinding staat met elkaar is nu eenmaal moeilijker te beheren dan enkele centrale controllers.” “Naast de technologie an sich zie ik nog veel potentieel in hoe je de brede laag van de bevolking kan blijven betrekken. Er is nu een architecte die van start gaat met een inter­ disciplinair doctoraat waarin ze probeert om technologie attractief en interactief te maken. Een toerist zou op die manier gebruik kunnen maken van een camera die normaal ingesteld is om een stadsplein te monitoren. Een foto vanuit een uniek perspectief zou zomaar kunnen. In dat soort creatieve mogelijkheden geloof ik enorm.” “Mensen vinden de technologische voor­ uitgang steeds meer voor de hand liggend en zijn misschien minder geïnteresseerd in wat erachter schuilt. De magie van een oud radiotoestel is wat verdwenen. Hedendaagse sensoren of kleine computertjes beschouwen we niet langer als iets esthetisch. Integendeel, we willen technologie liefst zo goed mogelijk wegsteken. Mensen willen een Wifi-router in hun kelder of garage terwijl die eigenlijk het best functioneert in het midden van je huis. Wie weet worden zulke dingen binnen enkele jaren terug pronkstukken?”, besluit ze.

Wil je jouw bedrijf innovatiever maken? Of ben je op zoek naar hoe je jouw processen kan digitaliseren? Ontdek hoe Voka OostVlaanderen je kan ondersteunen in de weg naar de toekomst.


Vind een bedr�fslocatie met bizLocator bizLocator is een online platform voor bedr�fsvastgoed dat aanbieders, ondernemers en lokale besturen met elkaar in contact brengt, met maar één doel: de juiste onderneming op de juiste plaats. Het is een gratis tool voor starters, ondernemers en investeerders die op zoek z�n naar een passende ruimte voor hun activiteit binnen een bepaalde regio. Neem een k�kje op www.bizlocator.be.

Wat biedt bizLocator? Zoekers komen terecht op een online marktplaats met een divers aanbod aan bedr�fsvastgoed. Om hen te ondersteunen in hun locatiekeuze z�n de zoekresultaten gekoppeld aan geografische gegevens over detailhandel, bedr�venterreinen en andere ondernemingen in de buurt. Voor meer complexe locatiekeuzes, die vaak ondersteuning vanuit de gemeente vergen, faciliteert bizLocator een snelle contactopname met de juiste gemeentedienst of lokale ambtenaar.

bizLocator werkt samen met de overheid Meer dan 100 Vlaamse steden en gemeenten, intercommunales, provincies en POM’s, maar ook ondernemersorganisaties zoals VOKA, w�zen hun starters en ondernemers de weg naar bizLocator, als een instrument binnen hun vestigingsadvies. Geïnteresseerde ondernemers kunnen dan zoeken in het aanbod binnen die specifieke gemeente of regio.

Wil je aanbieden op bizLocator? bizLocator is een gratis tool voor aanbieders. Vastgoedmakelaars, projectontwikkelaars, lokale besturen, havenbedr�ven en eigenaars kunnen kosteloos hun aanbod op bizLocator plaatsen. Ook het contacteren van ondernemingen die een zoekopdracht hebben bewaard met criteria die aansluit b� hun aanbod is volledig gratis. Interesse? Aanbieders kunnen zich aanmelden op bizlocator@vlaio.be.

bizLocator is een initiatief van ORIS nv, de ICT-dochter van de Confederatie van Immobiliënberoepen (CIB), en Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO).

www.bizlocator.be


Meegedeeld

Bedrijfsbezoeken op maat van elk bedrijf Sinds begin dit jaar gelden er enkele nieuwe bepalingen voor het bedrijfsbezoek, het moment waarop een preventieadviseur in uw organisatie de ronde doet om gevaren en risico’s in kaart te brengen. De wijzigingen zijn een stap in de goede richting, maar mogen niet op zichzelf blijven staan.

Ondanks de goede intenties is de welzijns­ wetgeving, die intussen 25 jaar oud is, op verschillende punten aan herziening toe. Met de bijgespijkerde principes voor het bedrijfs­ bezoek gaat het alvast de goede kant uit. Het nieuwe KB helpt immers twee nijpende tekort­ komingen aan te pakken: maatwerk voor de specifieke behoeftes van kmo’s en de overvolle agenda’s van arbeidsartsen.

preventieadviseur brengen daarbij tijdens een rondgang de gevaren en risico’s in kaart voor de werknemers. De externe dienst helpt om daarna vijf prioritaire risico’s te bepalen en formuleert concrete adviezen om die weg te werken. Tijdens het periodieke bedrijfs­ bezoek worden mogelijke evoluties van risico’s, gevaren en prioriteiten geëvolueerd.

MEER MAATWERK

De belangrijkste wijziging voor bedrijven uit de categorie A/B/C+ (die over een opgeleide interne preventieadviseur niveau I of II beschik­ ken) is de daling van de frequentie van de periodieke bedrijfsbezoeken. In plaats van jaar­ lijks komt er nu één bezoek om de 24 maanden. Geen verbetering, hoor ik u denken, maar dat klopt niet. Die lagere frequentie houdt niet in dat deze bedrijven minder contact zullen hebben met hun arbeidsarts of externe preventie­adviseurs. De tijd die ‘vrijkomt’ bij externe diensten kan nu immers ingevuld worden met bezoeken van gewijzigde werk­ posten, werkplekbezoeken in het kader van re-integratie, specifieke metingen enzovoort. Daarnaast is er meer flexibiliteit mogelijk voor bedrijven met meer uitbatingszetels.

Dat er voortaan een onderscheid wordt gemaakt tussen grote(re) en kleine(re) orga­ nisaties (op basis van werknemersaantal en NACE-code) is een goede zaak. De noden van beide groepen bedrijven zijn immers anders. Bovendien is er nu een duidelijk kader. Vroeger gaven externe diensten naar eigen inzicht een invulling aan het bedrijfsbezoek, wat al eens botste met de verwachtingen van de arbeids­ inspectie. Dat euvel is nu van de baan. Een concrete verandering voor de organisaties uit de zogeheten groep D/C- (hoofdzakelijk kleinere kmo’s) is dat zij voortaan bij aan­ sluiting kunnen rekenen op een verkennend bedrijfsbezoek. Werkgever en externe

44

LESS IS MORE

Conclusie? Inhoud en frequentie van het bedrijfsbezoek worden aangepast zodat alles beter op elkaar aansluit. Er is een onderscheid tussen kleine en grote bedrijven, waarbij er rekening wordt gehouden met het al dan niet aanwezig zijn van interne kennis en herhaling. Deze aanpassingen zijn zonder meer positief voor alle betrokken partijen, maar we mogen niet op onze lauweren rusten. Om preventie en welzijn bij de tijd te brengen en maximaal te laten renderen, moeten we kritisch blijven bouwen aan meer efficiëntie en maatwerk. Ook na het bedrijfsbezoek.


Telex Jan De Nul Group zet als eerste baggeraar zeevarend onbemand survey vaartuig in

Arteveldehogeschool lanceert nieuw graduaat Transport en Logistiek

Jan De Nul Group heeft het hybride ‘Unmanned Surface Vehicle’ (USV) uit de Marinerklasse van Maritime Robotics besteld als eerste stap naar onbe­ De Beluga 01 zal de veiligheid tijdens mande en autonome offshore operaties verbeteren. offshore survey opera­ ties. Het schip, Beluga 01 genaamd, zal onder Luxemburgse vlag varen en wereldwijd worden ingezet voor hydrografische en water­kwaliteitsmetingen op maritieme en offshore projecten. Jan De Nul is zo de eerste baggeraar die een onbemand survey vaartuig inzet voor maritieme en offshore activiteiten. De Beluga 01 kan werken in zware zeegang, met golven tot 4 meter hoog, hoewel dit doorgaans het verzamelen van nuttige surveygegevens onmogelijk maakt. Het vaartuig kan zelfs overleven bij golven tot 9 meter. En nog duurzaam nieuws van de Aalsterse baggeraar: Jan De Nul en Envisan, de milieudivisie van Jan De Nul Group, lever­ den onlangs ook de grootschalige herinrichting van de site rond het Fort Sint-Filips in de haven van Antwerpen op. De transformatie van de site maakt deel uit van het Sigmaplan, dat naast bescher­ ming tegen overstromingen ook de riviernatuur wil herstellen.

Bij de start van academiejaar 2022-2023 komt Arteveldehogeschool met een nieuwe tweejarige graduaatsopleiding: Transport en Logistiek. In twee jaar stomen studenten zich klaar tot logistiek verantwoordelijke van een magazijn of tot transportplanner. Wie al werkt, kan de opleiding via afstandsleren spreiden over minstens drie jaar. Typisch aan de graduaten van Arteveldehogeschool is dat ze stevig lokaal verankerd zijn: de bedrijven leiden mee op. In het Oost-Vlaamse werkveld is de vraag naar logistieke profielen erg groot. “Dankzij onze goede contacten weten we dat vooral logistiek verantwoordelijken van een magazijn en transportplanners erg gegeerd zijn”, zegt Sophia Pasbecq, relatiebeheerder werkplekleren bij Arteveldehogeschool. “De keuze voor de twee afstudeerrichtingen van het nieuwe graduaat, Magazijnbeheer en Wegvervoer, was dan ook snel gemaakt.” Na afloop van het graduaat zijn verschillende vervolgopleidingen moge­ lijk voor wie verder wil studeren. De lessen van Transport en Logistiek vinden plaats op Campus Kantienberg in Gent; voor het afstandstraject is dat de nieuwe Campus Oudenaarde. Vragen of meer info? Mail naar transportlogistiek@arteveldehs.be.

jandenul.com

Nieuw cybersecurityproject versterkt online verdediging met hulp van Vlaamse financiering Een team van drie Vlaamse technologie- en dienstenbedrijven en drie onderzoeksgroepen zijn aan de slag gegaan met het APAX-project. Als tweejarig project zal APAX (Automated Posture Analysis that Scales) de verdere automatisering van de beveiliging van online systemen onderzoeken. Het doel van het project is een hoger niveau van cyberbeveiliging te bereiken en negatieve gevolgen van kwetsbaarheden te voorkomen door een maximaal gebruik van geautomatiseerde processen. De projectpartners Awingu, Ceeyu en Toreon werken samen om technologieën te verkennen, te onderzoeken en te bouwen met steun van CS ICON, een financiering voor cyberbeveiliging van VLAIO, het Vlaamse Agentschap Innoveren & Ondernemen. De drie bedrijven zullen lopend onderzoek toepassen en academici inspireren voor toekomstig werk om de analyse van online dreigin­ gen en uitdagingen in cyberbeveiliging verder te automatiseren. Ze maken daarbij gebruik van de expertise van onderzoekspartners VUB Software Languages Lab en VUB Artificial Intelligence Lab, samen met branchevereniging LSEC.

wenst het team met volgende profielen te versterken

Technisch commercieel manager Frankrijk Project Manager Ontdek onze openstaande vacatures

www.esegroup.be/vacatures

awingu.com

45


Bamboe Scheutig met groei(kracht)

Van l. naar r.: Thomas, Stefanie en Marie De Kimpe.

Bucomat plant nieuw magazijn neer in Kluisbergen De afgelopen jaren waren voor Bucomat op zijn zachtst gezegd intens. Toen de Vlaming tijdens de coronaperiode aan het klussen sloeg in de tuin, schakelde de distributeur binnen de tuinsector een versnelling hoger. Om de huidige marktpositie te versterken, nam het familiebedrijf begin dit jaar zijn intrek in een nagelnieuw magazijn in Kluisbergen. TEKST LAURENS FAGARD - FOTO WIM KEMPENAERS

46


Bamboe

Het is even hectisch geweest om alles te verhuizen, maar met dit magazijn wapenen we ons voor de toekomst

D

e passie voor alle soorten tuinzaden zit al lang in de genen van de familie De Kimpe. “Mijn grootvader was al actief in landbouwzaden, maar het is mijn vader die in 1981 gestart is met Bucomat als exclusieve verdeler van het Franse zadenmerk Vilmorin”, vertelt Marie De Kimpe. Zij runt de kmo samen met haar broer Thomas en zus Stefanie nadat ze recent de fakkel overnamen van vader Geert. “In veertig jaar tijd is het bedrijf onder de vleugels van mijn vader gegroeid door het aanbod voor de tuinsector stelselmatig

te verbreden. Intussen hebben we een assortiment gaande van moestuinbakken tot ongediertebestrijding of bloempotten, leveren we aan bijna alle tuincentra in België en behelzen we ook een groot deel van de retailmarkt. Vorig jaar hebben we een omzet van 16 miljoen euro gerealiseerd. Ons succes hebben we voor een groot stuk te danken aan de harmonieuze werking in onze familie. Thomas neemt het commerciële luik voor zijn rekening, Stefanie waakt over de financiële zaken en ik ben het operationele aanspreekpunt. Alle taken zijn dus goed afgelijnd en we zijn enorm complementair.”

Nieuw zaadje Toen Marie in 2017 als laatste van de drie kinderen in de zaak kwam, nam Bucomat zadenmerk Somers uit Mechelen over. “Dat bracht alles in een stroomversnelling. Afgaand op de vraag van de markt wilden we mee evolueren, maar plaatsgebrek was onze grootste rem. Ons vorig magazijn in Deinze was logistiek moeilijk te combineren met onze site in Mechelen dus begonnen we uit te kijken naar een nieuwe locatie. Die zoek­ tocht bracht ons terug naar onze roots in Kluisbergen”, zegt Marie.

47


Bamboe

Na een proces van drie jaar is de ruwbouw af, de verhuis zo goed als afgerond en draait Bucomat op volle toeren als allereerste bedrijf op de industriezone die nog volop in aanleg is. Het is vanuit de bucolische Vlaamse Ardennen – de naam van het bedrijf is geïnspireerd op dit fraaie adjectief – dat Bucomat zijn logistieke processen op gang trekt. “Het is even hectisch geweest om alles te verhuizen, maar met dit magazijn wapenen we ons voor de toekomst. We beschikken nu over 12.000 m² ruimte om al onze producten te stockeren. Een van onze medewerkers vertelde onlangs dat hij 25.000 stappen per dag zet dus we hebben al overwogen om met steps te werken (lacht).” “Naast onze bestaande activiteit als distri­ buteur zijn we nu met Distri-Garden een logistieke afhandelingspartner voor de tuin­ sector. We ontzorgen onze klanten die liefst meerdere producten bij ons kunnen bestellen en laten leveren. Om dat brede gamma te kunnen blijven aanbieden hadden we de ruimte nodig en is efficiëntie cruciaal in onze processen. Voordien deden we alles nog met papieren bestelbonnen, maar onlangs zijn we overgeschakeld op een volledig geïntegreerd warehouse managementsysteem. Zo kunnen we perfect meten hoeveel orders we ver­ werken en zien klanten waar hun goederen zich bevinden.” Container met jobs Nu de verhuis stilaan op zijn einde loopt en er binnenkort een plechtige opening plaatsvindt, betekent dat ook het einde van de vestiging in Mechelen. “De acht medewer­ kers die er werkten zullen niet mee verhuizen omdat de woon-werkafstand te groot is. Dat was geen evidente periode, want je neemt tenslotte afscheid van goede werkkrachten. Maar we hebben heel open gecommuniceerd zodra we wisten dat we zouden verhuizen en ze begrepen de beslissing om alles onder één dak te steken.” Plots moest Bucomat hierdoor op zoek naar nieuwe helpende handen. “Toen hier alles nog een werf was, hebben we een container geplaatst voor de deur met de boodschap dat we vacatures hadden. Tot onze grote

48

verrassing is daar heel veel respons op gekomen in de streek. Er waren zelfs mensen bij die al lang ergens anders aan de slag waren en dit als een opportuniteit zagen om dichter bij huis te kunnen werken.” “Zo hebben we opnieuw een enthousiast team kunnen samenstellen dat heeft mee­ geholpen met de verhuis. Het grote voordeel was wel dat ze meteen onze artikels leerden kennen en alles wisten staan in de rekken. Bovendien gaan onze nieuwe medewerkers nu ook twee keer per week naar Mechelen om daar te leren hoe ze met de machines moeten werken.”

om ons aanbod nog sterker en meer divers te maken voor klanten in de Benelux. Voor kleinere leveranciers die een beperkt assortiment willen onderbrengen bij een keten kunnen wij de volledige supply chain tot en met facturatie organiseren. Zo kunnen we hen in dat aspect ontzorgen en alles verloopt logistiek gezien een pak efficiënter. Bovendien krijgt de klant, die elektronisch kan bestellen via EDI, op die manier leve­ ringen in bulk van meerdere leveranciers op eenzelfde pakbon en factuur.”

“Om onze groeiperspectieven mogelijk te maken, zijn er uiteraard nog versterkingen nodig bovenop ons team van 43 medewerkers. Er zijn flexibele werkkrachten die ons in de drukke seizoenen komen bijstaan, maar dat zal niet meer volstaan eenmaal we ook beginnen inzetten op niet-gebonden seizoensproducten zoals vuurkorven bijvoorbeeld.” Gebundelde service De ambities van Distri-Garden reiken ver. “Op onze nieuwe locaties hebben we alle uitbreidingsmogelijkheden

Waarom Accelero je bedrijf vleugels geeft Marie nam vorig jaar ook deel aan het Vokagroeitraject Accelero waar 15 snelgroeiende bedrijven kennis en ervaringen met elkaar delen. “Je botst op dezelfde pijnpunten dus je kan heel goed relateren met andere zaakvoerders. Ik kon meteen enkele nuttige tips toepassen en dat praktische aspect maakt het voor mij enorm bruikbaar.” Heb je ook interesse om hierbij aan te sluiten? Op 4 mei start een nieuwe groep op. Meer info via deze code:


Meegedeeld

Uw successie plannen op een herroepelijke manier? Bij successieplanning denkt men onmiddellijk aan schenkingen. Maar wat indien een echtpaar wel een vermogen, maar geen kinderen heeft? Of wat als de kinderen te jong zijn om een definitieve successieplanning te doen? Of wat indien de ouders zélf nog te jong zijn om een onomkeerbare schenking te doen aan de kinderen? Neem de situatie van Jean en Anne. Ze zijn gehuwd en hebben minderjarige kinderen. Jean heeft zijn bedrijf verkocht tegen een mooie prijs, en bezit daarnaast nog een patri­ moniumvennootschap. Het nadeel van zo’n vermogen is dat indien Jean niets onderneemt, de verkoopprijs en de aandelen van zijn patrimoniumvennootschap bij zijn overlijden onderhevig zijn aan een erfbelasting die 27% bedraagt en dit reeds vanaf 250.000 euro.

NU REEDS SUCCESSIEPLANNING?

Uit schrik voor de hoge successierechten is successieplanning wenselijk. Evenals uit voorzorg voor de minder begoede partner zodat Anne dezelfde levensstandaard kan aanhouden, ook na een eventueel voortijdig overlijden van Jean.

SCHENKING TUSSEN ECHTGENOTEN Echtgenoten kunnen elkaar bevoordelen door een deel van hun eigen vermogen aan de partner over te maken.Technisch gezien kan dit op dezelfde wijze als schenkingen aan kinderen. Zowel de bankgift of notariële schenkingen zijn mogelijk. Er is niet enkel een groot fiscaal voordeel. Minstens even belangrijk is het feit dat dergelijke schenkingen op elk moment kunnen teruggedraaid worden!

FISCAAL ?

Jean kan bijvoorbeeld een deel van de ver­ koopprijs, schenken aan zijn echtgenote. Als Jean na de gift nog minstens drie jaar leeft, dan is die overdracht volledig vrij van schenken erfbelasting; hetgeen voor Anne een besparing oplevert van 27%! Er bestaat ook de mogelijkheid om schenkingen van roerend goed te registreren aan een vlak tarief van 3%. Dan vervallen onmiddellijk alle successierechten, ook bij een overlijden van Jean binnen de drie jaar na de schenking.

BEHEER EN CONTROLE ?

Een dergelijke besparing klinkt Jean (en Anne) als muziek in de oren, maar ergens wil hij con­ trole behouden over de geschonken fondsen.

Dat valt te regelen door slechts de naakte of ‘blote’ eigendom te schenken. Daardoor verzekert hij zich niet alleen van de levenslange controle op de geschonken gelden, maar hij verkrijgt ook de intresten en dividenden. Om het voorbehoud van vruchtgebruik te realiseren is een notariële schenkings­akte vereist. Een bankgift volstaat hier niet. Het nadeel van een notariële schenking is dat deze steeds onderhevig zijn aan de schenkbelasting van 3%. Ook indien de akte heeft plaatsgevonden voor een Nederlandse notaris. Een alternatieve oplossing om de controle te behouden, zonder gebruik te moeten maken van een notariële schenking (met schenkingsrechten tot gevolg), is een burgerlijke maatschap.

MAAR WAT DAN BIJ ECHTSCHEIDING? De wetgever voorzag een speciaal statuut voor schenkingen tussen echtgenoten om de schenker tegen zichzelf te beschermen. Men vreesde dat dergelijke vrijgevigheid te vaak ingegeven werd door onethische beïnvloeding vanwege de andere echtgenoot. Daarom krijgt de echtgenoot-schenker het recht om de gedane schenking ten allen tijde te herroepen, bvb bij echtscheiding.

Jean kan om het even welk tijdstip de gedane schenking herroepen. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben want de schenking wordt geacht nooit te hebben plaatsgevonden. Ook daarom kunnen we aanraden om het vrucht­ gebruk voor te behouden of te werken met een burgelijke maatschap, zodat netelige juridische situaties vermeden kunnen worden.

WAT ALS DE BEGIFTIGDE EERST STERFT?

Veronderstel dat Anne als eerste sterft, betaalt Jean dan successierechten op zijn eigen schenking? Ook voor deze situatie biedt de herroeping een oplossing. Hij kan namelijk zijn schenking herroepen ook na het overlijden van Anne. Het geschonken bedrag keert terug naar het vermogen van Jean, successievrij!

MEERDERJARIGHEID VAN DE KINDEREN ?

Wat indien de tijd aangebroken is om een successieplanning te doen naar de kinderen? Ofwel kan Jean zoals reeds gezegd de schenking gewoon herroepen en vervolgens een nieuwe successieplanning opstarten naar zijn kinderen toe. Maar een vooruitziende vermogensplanner ziet hierin een betere planningsmogelijkheid. Veronderstel dat Anne het vermogen doorschenkt aan de kinderen. Kan Jean ten allen tijde de schenking(en) terugdraaien, want zodra hij zijn schenking aan Anne herroept, vervalt eveneens de schenking van Anne aan hun kinderen. Of hoe men met bestaande legale technieken een schenking aan kinderen herroepbaar maakt. Per slot van rekening weet Jean niet op voorhand met wie zijn kinderen later over de vloer komen. Een herroepelijke schenking tussen echtgenoten is dus zeker te overwegen als techniek om tijdelijk een deel van uw vermogen te parkeren bij uw echtgeno(o)t(e). Niet alleen voor uw bancaire tegoeden, maar evenzeer voor kunst of aandelen van een vennootschap of een familiale onderneming.

Schenkingen tussen echtgenoten kunnen ook plaatsvinden in een huwelijkscontract, maar dan is de schenking niet herroepbaar. Opvallend is ook dat de herroepbaarheid van schenkingen enkel geldt tussen gehuwden en dus niet voor samenwonenden.

Vincent Lambrecht Director Estate Planning CapitalatWork NV Tel.: 09 321 73 40 - capitalatwork.com

49


Het zit in de genen Ondernemerschap als familietrekje

“Begin onderaan de ladder als zoon of dochter, zo kweek je respect” Salubris, een leverancier van schoonmaakproducten en -oplossingen voor de zorgsector, de industrie, overheids- en educatieve instellingen, groeit als kool. Een familiaal onderonsje op het scherp van de snee met moeder Christine Van Hoorenweder en dochters Niki en Anouk De Bruycker: “De grootste valkuil voor familiale ondernemers is om alles zelf te willen beslissen.” TEKST SAM DE KEGEL – FOTO NATHALIE DOLMANS

E

en legertje schoonmaakproducten, stofzuigers, veeg- en schrobmachines kijkt ons aan wanneer we Salubris betreden. Je kan er van de vloer eten. Zo hoort het ook voor een bedrijf dat van schoonmaakoplossingen zijn corebusiness heeft gemaakt. “Wij moeten het kraaknette voorbeeld geven”, lacht Anouk De Bruycker. Sinds 2018 huist de familie De Bruycker-Van Hoorenweder in dit nog steeds nieuw ogende pand. Met 6.500 vierkante meter is het ruim dubbel zo groot als de vorige vestiging in Beernem. En ondertussen zijn alle plekjes opnieuw ingenomen. Salubris telt maar liefst 15.000 producten in portefeuille, waarvan 8.000 op stock. “Die stock moet wat naar beneden, we zijn geen Bol.com”, zegt Niki met een kwinkslag. “Maar sommige producten moet je nu eenmaal op voorraad houden omdat ze in een aanbeste­ ding zitten. Ook indien de levertermijnen te lang zijn, houden we die artikels op stock.”

50

Oplossingen op maat In 1980 startten de schoonouders van Christine, Sylvain De Bruycker en Maria van Lierop, in Oostkamp met een firma in schoonmaakproducten. Al twee keer verhuisde het bedrijf naar een groter pand: in 1982 naar Moerbrugge, in 1999 naar Beernem. “Tien jaar na mijn schoonouders kwam mijn man Filip in de zaak”, vertelt Christine van Hoorenweder, die hotelschool aan Spermalie en hotelmanagement in Brussel had gestudeerd en na drie jaar bij het schoonmaakbedrijf belandde. “Ik ging al gauw de baan op, bij de West-Vlaamse ziekenhuizen. Ik moest mijn vleugels kunnen uitslaan.” In 2002 namen Filip De Bruycker en Christine Van Hoorenweder de zaak over. Salubris – Latijn voor hygiëne – evolueerde gestaag in omzet en personeel. Vandaag telt het 39 medewerkers en draait het een omzet van 17 miljoen euro. Het bedrijf groeide steeds op

Van l. naar r.: Anouk, Christine en Niki.

eigen kracht, zonder overnames of externe investeerders, met Filip als innovator. “Mijn man heeft ook deze nieuwbouw vormgegeven. Nu houdt hij zich bezig met de logistiek en is hij nog steeds op zoek naar innovaties. Zo is hij de trekker geweest om te starten met schoonmaakrobots”, vertelt Christine. “Als familiebedrijf moet je uitblin­ ken en niet wachten tot de concurrentie je voor is met nieuwe innovaties.” Het voorbije decennium evolueerde Salubris van een pure verkoper van producten naar


Het zit in de genen

We willen door onze ouders niet zomaar gekatapulteerd worden naar de top van dit bedrijf, we leren liever stap voor stap bij NIKI EN ANOUK DE BRUYCKER

een dienstverlener. Samen met de klanten – ziekenhuizen, woonzorgcentra, educatieveen overheidsinstellingen en dealers voor o.a. de horeca, tandartspraktijken,… – werken ze oplossingen op maat uit. “We leveren bewust aan bijvoorbeeld dealers die voeding leveren aan de horeca, zij nemen onze producten mee. Wij zijn hun logistiek platform voor schoonmaak.” Oplossingsgericht meedenken met de klant is cruciaal. Drie cleaning consultants, waarvan twee voor machines, geven advies

op maat en opleidingen. Niki: “Woonzorgcentra denken bijvoorbeeld dat ze een vloer moeten vernieuwen omdat de geur en vlekken van urine in hun ogen niet meer kunnen verwijderd worden. Dan komen we met een gespecialiseerde machine die voor de oplossing zorgt.” Christine: “Ook in het voor­ traject van aanbestedingen moet je al kort op de bal spelen en die uitgebreide service durven geven.” Anouk: “Als je die meerwaarde creëert en klanten en hun medewerkers laat nadenken hoe ze hun afval beter kunnen sorteren en recycleren via afvaleilanden, maak je het verschil. Wij willen echt mee­ denken met onze klanten.” Daarnaast staat duurzaamheid met stip bovenaan de agenda. “In aanbestedingen proberen we daarin uit te blinken”, vertelt Niki. “Onlangs hebben we voor een grote overheidsopdracht een bestelwagen op CNG gekocht, binnenkort rijden we met

onze eerste 100% elektrische wagen. We hebben een groendak waar we regenwater bufferen en hergebruiken, we investeerden in zonnepanelen en ‘runnen’ een bijenhotel op het bedrijfsterrein.” “Cruciaal is dat ook onze leveranciers en klanten duurzaam denken. Zo maken we klanten bewust om hun bestellingen meer te groeperen zodat we minder frequent moeten leveren. We kiezen ook bewust voor leveran­ ciers die investeren in ecologische verpakkin­ gen. Onze Duitse leverancier Werner&Mertz uit Mainz is daar enorm mee bezig. 60% van de artikels die we bij hen afnemen beschikt over een ecolabel en 40% heeft al een cradle-to-cradle certificaat. Dit gaat niet enkel over de inhoud van de fles, maar ook over het volledig productieproces, waaronder de verpakking. In Duitsland werken ze met statiegeld voor plastic verpakkingen, hier staan we zo ver nog niet. Wij werken nu in een proefproject samen met een lokaal recyclage­bedrijf dat gebruikte verpakkingen – die wij retour nemen bij onze klanten – opnieuw verwerkt tot granulaten; die gaan terug naar de fabriek die er opnieuw flessen van maakt. Zo is de cirkel rond.” 51


Het zit in de genen

Dochters met voeten op de grond Sinds augustus 2017 draait de oudste dochter Niki mee in de zaak. Samen met haar iets jongere zus Anouk groeide ze op tussen de schoonmaakdoekjes. Niki: “Ik deed eerst werkervaring op bij Jet Import, een distribiteur van premiumdranken zoals Redbull. Daar werd ik voor de leeuwen gegooid in contract­ onderhandelingen op de verkoopafdeling. Die ervaring komt me nu ongelooflijk van pas. Ik weet wat er wel en niet werkt.” Anouk, de jongste dochter, deed eerst drie jaar ervaring op in de verzekeringssector. “Ik voelde wel dat dit niet helemaal mijn ding was. Toen ik bij Salubris aan de slag ging, was er net iemand weggevallen op de orderdienst. Ik nam die plaats in, door corona was het alle hens aan dek. In tegenstelling tot de verzekeringssector is deze job veel creatiever.” “Elders eerst drie jaar ervaring opdoen was een voorwaarde voor wie in ons familie­ bedrijf wil stappen”, beklemtoont Christine Van Hoorenweder. “En ook bij ons moesten ze onderaan de ladder beginnen. Zo kweek je respect bij de andere werknemers, dat vinden we bijzonder belangrijk. Ze zijn meer collega’s dan ‘dochters van de baas’.” En toch waren beide dochters voor hetzelfde geld nooit in het familiebedrijf gestapt. “We hebben allebei vaak gezegd dat we nooit in hun voetsporen zouden treden. We vonden dat ze veel te hard werkten”, lacht Niki. “Dat klopt wel”, lacht Christine. “Ze waren ook bijna altijd op de firma aanwezig. Zo ontbeten we altijd samen op het bedrijf, nog voor de school begon.” “En in de vakanties hielpen we het magazijn opkuisen, reden we rond met de veegmachine of klasseerden we facturen”, vult Anouk aan. Samen poetsen met schoonmaakrobots De grootste valkuil voor familiale onder­ nemers is volgens moeder en dochters dat de familie alle beslissingen neemt. Christine: “Vroeger namen mijn man en ik bijna alle beslissingen, maar op een gegeven moment bereik je een plafond. Door te investeren in een externe cfo en een operationeel manager, Filip Peeters, zijn we meer cijfermatig gaan kijken naar de volumes die we aankopen én naar de marges. Je weet meteen waar je een

52

tandje moet bijsteken of waar je nutteloze kosten maakt.” Op vlak van sociale media kan het bedrijf zich nog een stuk beter profileren, vinden ze. “Op Facebook bereiken we de poetsdames die met onze producten werken, maar niet de beslissingsnemers. We willen nog actiever connecteren via LinkedIn. We posten op dat platform wel al filmpjes over onze schoon­ maakrobots en -machines. Door dit medium hebben al een achttal ziekenhuizen ons gecontacteerd en een bezoek gekregen van ons. Onze stofzuig- en schrobzuigrobots zijn trouwens volledig autonoom. Ze poetsen automatisch, nemen de lift, laten zelf hun vuil water af, nemen zelf vers water, laden auto­ noom op … Schoonmaak is een niet-aan­ trekkelijke, ondergewaardeerde job. Je vindt steeds minder mensen in de schoonmaak. Onze robots zijn co-bots, die een deel van de taken doen. Poetsdames die de hele week enkel stofzuigen, dat zal verdwijnen. Door te investeren in efficiënte robots, wordt de job van poetshulp aantrekkelijker.” Stap voor stap groeien In de toekomst zullen de beide dochters hopelijk de zaak en de aandelen overnemen, maar niets ligt al vast. Via Voka OostVlaanderen volgen ze nu een traject rond familiale overname. Niki: “Voorlopig zijn we nog gewoon werknemers, maar we hebben natuurlijk al een aantal taken overgenomen van onze ouders. Ik zie mezelf hier wel de rest van mijn leven werken. Mama heeft gelukkig al wat gas teruggenomen. Ze gaat nog mee naar beurzen en ziekenhuizen en is nog steeds het pr-gezicht van het bedrijf. Mijn zus en ik zijn twee hevige karakters, soms kan het er luid aan toegaan en is een derde partij nodig om ons wat tot rust te brengen. Ik weet ondertussen dat mijn hart in de sales ligt en zie me doorgroeien tot sales manager op termijn. Maar voorlopig hebben we iemand die die job perfect doet. En Anouk is heel sterk in analy­ tisch denken.” Beide dochters willen nu vooral verder evolueren. Anouk: “We willen door onze ouders niet zomaar geka­ tapulteerd worden

naar de top van dit bedrijf, we leren liever stap voor stap nieuwe zaken bij. Ze zeggen vaak dat de derde generatie het verknoeit, dat willen we niet op ons geweten hebben. Soms zien we in andere bedrijven dat de jongere generatie vanuit een egocentrische visie te snel de zaak wil overnemen.” “Ook de markt verandert snel, met bij­ voorbeeld ziekenhuizen die nu clusters geworden zijn”, besluit Christine. “Als je één aanbesteding verliest, ben je nu pakweg acht ziekenhuizen in één keer kwijt. Je voelt ook internationale concurrentie bij tenders, vanuit Nederland bijvoorbeeld. Wellicht gaan we in de nabije toekomst de industrie en de markt van de schoonmaakbedrijven nog meer bewerken. Uitdagingen bij de vleet, in ieder geval.”

Ligt de familiale opvolging ook bij jouw bedrijf in het vooruitzicht? Bekijk zeker ons aanbod:


Telex Biotalys benoemt Kwizda Agro tot samensteller van zijn op eiwit gebaseerde biocontroles Biotalys, een agrarisch technologiebedrijf (AgTech) dat gewassen en voedsel beschermt met gepatenteerde op eiwitten gebaseerde biocontroleoplossingen, en Kwizda Agro, een fabrikant van gewasbeschermingsmiddelen en leve­ rancier van toldiensten voor de landbouwindustrie, hebben onlangs een overeenkomst aangekondigd. Kwizda Agro zal optreden als de samensteller van de op eiwit gebaseerde biocontroleproducten die door Biotalys zijn ontwikkeld. Deze overeenkomst vormt een cruciale stap in de opzet van het productieproces voor de produc­ ten van Biotalys, te beginnen met het eerste biofungicide Evoca™, gepland voor marktintroductie in de Verenigde Staten in de tweede helft van 2022. Die eerste biofungicide Evoca wordt geformuleerd in de ultramoderne fabriek van Kwizda Agro in Leobendorf, Oostenrijk. Bij formulering wordt van een actief ingrediënt een gewasbeschermingsmiddel gemaakt dat op een gewas kan worden aangebracht. Het vormt de laatste stap van het productieproces van een biocontrole voordat het wordt verpakt en verzonden naar de klant. biotalys.com

Pieterjan Bouten (Showpad) geeft CEO-fakkel door aan ex-stagiair Hendrik Isebaert Pieterjan Bouten maakte onlangs bekend dat hij het voor bekeken houdt als CEO van het Gentse Showpad, het techbedrijf dat hij samen met Louis Jonckheere oprichtte. Na iets meer dan tien jaar geeft Bouten de dagelijkse leiding door aan Isebaert, die al zes jaar bij Showpad werkt. Bouten is vanaf maart uitvoerend voorzitter.

Pieterjan (l.) en Hendrik (r.)

Als operationeel directeur (COO) was Isebaert, ooit gestart als stagiair, de jongste twee jaar de rechterhand van Bouten. Isebaert hielp zijn CEO dus al moeilijke knopen doorhakken. In 2022 wil het techbedrijf de kaap van 100 miljoen dollar recurrente omzet ronden. Isebaert geeft zichzelf en het bedrijf drie uitdagingen. Ten eerste moet Showpad de innovatiefste speler blijven. Ten tweede moet focus meer groei opleveren. Het focust op vier afzetmarkten: producenten van medische instrumenten, technologiebedrijven, de maa­k­ industrie en bedrijven actief in niet-duurzame consumptiegoederen. Ten derde moet de merknaam Showpad stilaan zijn werk beginnen te doen. Bron: bewerking artikel De Tijd

showpad.com

Slimme kantooroplossingen!

ARCHIVERING DOCUMENTEN DIGITALISEREN / SCANNEN

OERSTERKE ARCHIEFDOZEN

POSTKAMER SERVICE PAPIER & DATA VERNIETIGEN

BOX STORAGE GOEDERENOPSLAG

BEWARING OFFLINE COMPUTERBACK-UPS

Ontdek meer diensten op: www.merak.be

© Merak nv | (0)15 28 40 60 | info@merak.be Steenhoevestraat 6, B-2800 Mechelen

53


Thuishaven Havensprokkels uit North Sea Port

Een klimaatplan voor North Sea Port: industrie vergroenen, verankeren en uitbreiden

Naar een klimaatneutrale haven met meer jobs? Het Gentse deel van North Sea Port heeft alle troeven in handen om klimaatneutraal te worden met een sterke groei van jobs en toegevoegde waarde in de regio. Dat blijkt uit de studie ‘Circular Transition Pathway’ die Econopolis heeft uitgevoerd in opdracht van North Sea Port, in samenwerking met de Stad Gent, CAPTURE/UGent en de provincie Oost-Vlaanderen.

D

e stad Gent stootte in 2019 14 miljoen ton CO₂ uit, wat ongeveer één vijfde van de totale Vlaamse CO₂- uitstoot bedraagt. Het grootste deel van deze uitstoot, 12,8 miljoen ton, wordt gegenereerd in de industriële haven­ cluster van het Gentse deel van de grens­ overschrijdende Vlaams-Nederlandse haven. Dit is één derde van de Vlaamse CO₂-uitstoot afkomstig van energie- en industriële bedrijven en is vergelijkbaar met de uitstoot van de haven van Antwerpen. Basisindustrie is deel van de oplossing Een belangrijk uitgangspunt in de studie van Econopolis is dat de basisindustrie als deel van de oplossing moet gezien worden in plaats van het probleem. Een eenvoudig ogende oplossing om de klimaatambities te behalen is het verstoten van de basisindustrie in het Gentse deel van het havengebied. Helaas is deze oplossing enkel aantrekkelijk op papier. Het delokaliseren van de eco-­efficiënte basisindustrie in Gent zal immers leiden tot een hogere CO₂-uitstoot wereldwijd, en ook in Europa, omdat we daardoor grijzere producten zullen importeren uit andere landen. In het verleden hebben we reeds heel wat van onze CO₂-uitstoot geëxporteerd naar andere landen, zoals China en Oost-Europa, door een toenemende verschuiving van onze

54

basisindustrie. Dit heeft geresulteerd in een stijging van onze CO₂-consumptie. Als we klimaattransitie ernstig nemen, is dit geen goede strategie en zijn we blind voor de gevol­ gen van onze delokalisatie op de wereldwijde totale uitstoot van broeikasgassen. Investeer in opvang en gebruik CO2, restwarmte en technologie In Gent heeft North Sea Port als haven enkele sterke troeven in handen: er is nog veel ruimte beschikbaar in het havengebied, de aanwezigheid van een uniek ecosysteem van maakbedrijven en diensten met veel mogelijkheden voor circulariteit, sterke kennisinstellingen en heel wat kwaliteitsvolle en goedkope CO₂-en CO-puntbronnen. Uit de studie van Econopolis blijkt dat tegen 2030 reeds 8 miljoen ton per jaar kan vermeden worden door de toepassing van marktklare technologieën. Deze technolo­ gieën focussen vooral op het afvangen en hergebruiken of opslaan van CO₂ (de zoge­ naamde CCU/S, carbon capture, use/storage), groene energie en circulariteit. Zo kunnen we bijvoorbeeld CO₂ gebruiken om chemische basisproducten te maken en kunnen we rest­ warmte uit de haven gebruiken om huizen te verwarmen in Gent. Nieuwe technologieën die vandaag nog volop in ontwikkeling zijn, zullen ervoor zorgen dat de havenregio tegen 2050 volledig klimaatneutraal wordt.

Klimaattransitie kan aantal jobs bijna verdubbelen via re-shoring Klimaatbusiness wordt de snelst groeiende economische sector in Europa. Er is wereld­ wijd een radicale verschuiving aan het plaatsvinden van fossiel naar duurzaam om onze samenleving volledig klimaatneutraal te maken. De heroriëntering naar een duurzame economie zal gepaard gaan met een groot­ schalige re-shoring van industriële activiteiten: bedrijfsactiviteiten worden terug uit het buitenland gehaald. De lokale productie van secundaire grondstoffen (herwonnen, her­ bruikbare grondstoffen) in plaats van geïm­ porteerde primaire grondstoffen zal leiden tot meer jobcreatie, toegevoegde waarde en export. Zo kunnen CCU-gebaseerde brand­ stoffen en grondstoffen lokaal geproduceerd worden in plaats van deze te importeren uit het buitenland. Deze re-shoring zal heel wat extra ruimte vragen, wat net de troef is van de havenregio in Gent. Tegen 2035 kan een verdere uitbouw van de groene basisindustrie het aantal jobs bijna verdubbelen in Gent. Er zijn echter enkele kritische randvoorwaarden gekoppeld aan het succes van dit plan. Zo moeten we impulsen voorzien die toelaten om grootschalige demonstratieprojecten uit te voeren die vandaag nog niet rendabel zijn, zoals het Nederlandse SDE++ programma


Thuishaven

3 cruciale beleidsaanbevelingen

1

CREËER EEN REGELGEVEND KADER VOOR AFVANG, GEBRUIK EN OPSLAG VAN CO₂ (CCUS)

De regelgeving voor CCUS (Carbon Capture Use & Storage; afvang, gebruik en opslag van CO₂) is vandaag afwezig en is noodzakelijk om CCUS-initiatieven in gang te zetten. Vandaar de aanbeveling om snel het financieel en regelgevend kader te creëren om grootschalige koolstofopslag in Vlaanderen te realiseren, zodat de basisindustrie actief kan blijven in deze regio. Op die manier kan de staalindustrie met ArcelorMittal alleen al in Gent de CO₂-uitstoot met 40 miljoen ton verminderen op 10 jaar tijd door een combinatie van DRI-technologie (inzet van waterstof in plaats van kolen) én opslag van CO₂.

(Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie). Ook moet de nodige infra­ structuur worden gebouwd om CO₂- arme activiteiten te faciliteren, zoals bijvoorbeeld een waterstof-backbone en warmtenetten. Dus moeten het regelgevend kader en de arbeidsmarkt aangepast worden aan de nieuwe noden die het klimaatplan met zich meebrengen. Voor al deze zaken is het essen­ tieel om vandaag reeds de eerste stappen te zetten: economie, overheid en onderzoek. We moeten samenwerken in ecosysteem om klimaatambities te halen Eendracht maakt macht. Meer dan ooit zullen allerlei actoren uit diverse hoeken van de samenleving moeten samenwerken willen we de klimaatambities behalen. De overgang naar een circulaire samenleving zal ertoe leiden dat sectoren aan elkaar gekoppeld zullen worden die voorheen nooit een connectie met elkaar gehad hebben. Zo kunnen CO₂-afvalstromen en restwarmte van de Gentse staalfabriek gebruikt worden in de tuinbouwsector rond Gent. Verder moet er steeds meer worden samengewerkt met Nederland om ook synergiën over de grenzen heen uit te putten. Bijvoorbeeld op het vlak van arbeidsmarkt, energiebevoorradings­ zekerheid en uitwisseling van reststromen. Tot slot zullen de haven, de stad en de pro­ vincie steeds nauwer moeten samenwerken.

Een voorbeeld voor een regelgevend kader is de erkenning van een brandstof als CCUbrandstof. Om als CCU-brandstof geclassificeerd te worden, moet men kunnen aantonen dat er minstens 70% broeikasgasreductie is ten opzichte van haar fossiele variant. De berekeningsmethodiek voor de broeikasgasreductie is vandaag nog onbekend. België riskeert een handicap te hebben als de CO₂- intensiteit van het lokale elektriciteitsnet een rol zal spelen in de berekeningsmethodiek. Projecten zullen dan benadeeld worden ten opzichte van landen waar het net veel groener is zoals bijvoorbeeld Zweden. Het reduc­ tiepotentieel van CCU-projecten zou enkel beoordeeld moeten worden op haar eigen merites. Een tweede voorbeeld is dat CCU over het algemeen niet erkend wordt onder het Europese Emissiehandelssysteem (EU ETS raamwerk). Polyethyleen (PE) kan bijvoorbeeld geproduceerd worden op basis van fossiele grondstoffen of op basis van CCU-gebaseerde grondstoffen. Het laatste is vandaag veel duurder, maar heeft een lagere CO₂-voetafdruk ten opzichte van haar fossiele variant. Onder EU ETS kan dit echter niet worden inge­ bracht, waardoor er geen economische incentives zijn om aan CCU te doen.

2

VERSNEL DE ERKENNING VAN CIRCULAIRE STROMEN ALS GROENE GRONDSTOFFEN

Circulaire stromen moeten de nodige certificaten krijgen, opdat stakeholders de incentives zullen hebben om deze stromen in te zetten in hun processen. Plastic afval zal bijvoorbeeld in de toekomst een belangrijke bron van synthetisch gas zijn, dat onder andere in het staalproductieproces kan gebruikt worden als alternatief voor cokes. Een ander voorbeeld is dat teruggewonnen materialen uit bouw- en sloopafval gebruikt kunnen worden als grondstof voor de productie van bouwmaterialen.

3

ZET NU DE EERSTE STAPPEN RICHTING DE UITBOUW VAN EEN KLIMAATNEUTRALE INFRASTRUCTUUR

Infrastructuurprojecten nemen doorgaans heel wat tijd in beslag en zijn een basisrand­ voorwaarde in het klimaatplan. We moeten een CO₂-netwerk bouwen dat belangrijke industriële clusters met elkaar verbindt (Gent, Antwerpen, Albertkanaal). Ook infra­ structuur om CO₂ op te zuiveren, vloeibaar te maken en te verschepen is relevant voor de uitbouw van een CCUS-hub. CCS zal immers onvermijdelijk zijn als overbruggings­ oplossing in de klimaattransitie. Verder moeten we een waterstofbackbone aanleggen die Terneuzen, Gent en Antwerpen met elkaar verbindt. Tot slot moeten we restwarmte maximaal benutten door de bouw van warmtenetten in Gent. 55


Thuishaven

Containerverkeer via binnenvaart krijgt boost via stevig Vlaams steunpakket De Vlaamse overheid, Lantis en de Vlaamse zeehavens maken 14,3 miljoen euro vrij om het vervoer van containers over de binnenwateren extra te stimuleren. De nieuwe maatregel zet de rol van North Sea Port als draaischijf voor het containerverkeer via de waterweg kracht bij.

O

nder de noemer ‘Versnelling modal shift’ werkten het Vlaams Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Oosterweelbouwheer Lantis en de havens van North Sea Port, Antwerpen en Zeebrugge bijkomende financiële ondersteunings­ maatregelen uit voor het vervoer van containers over het water. Dat tijdelijk pakket heeft tot doel aantrekkelijke binnenvaartproducten van en naar de Vlaamse zeehavens kansen te geven en de samenwerking tussen inland terminals te stimuleren. Het past in het streven om het aandeel van de binnenvaart in het containerverkeer van en naar de grote terminals in Antwerpen en Zeebrugge te vergroten. Voor terminals, binnenvaartoperatoren en andere intermodale partijen Het programma mikt daarbij op vier grote ‘corridors’. Als belangrijke as naar ZuidwestVlaanderen, Wallonië en Noord-Frankrijk is de Gentse kanaalzone er daar één van. North Sea Port (Gent) genereert als industrieel en logistiek complex bovendien ook zelf heel wat containervolumes. Terminals, binnenvaartoperatoren en andere intermodale partijen die de handen in elkaar willen slaan om meer containers over het water te vervoeren, kunnen bij de Vlaamse overheid een projectvoorstel indienen voor nieuwe diensten die verschillende terminals aandoen, of een verhoogd aantal afvaarten op bestaande lijnen. Binnenvaart koploper in achterlandlandverkeer North Sea Port De binnenvaart is de belangrijkste verkeersdrager tussen North Sea Port en zijn achterland. Maar liefst 58% van het goederenverkeer tussen de haven en het achterland gaat via binnen­ vaartschepen. Bovendien speelt de haven vandaag al de rol van draaischijf in de container­ trafiek over het water. North Sea Port wil daar verder op inzetten. CEO Daan Schalck vindt de deelname aan ‘Versnelling modal shift’ tevens volledig passen in de strategie van North Sea Port: “Meer binnenvaart en meer samenwerking verlicht de congestie op de wegen en draagt bij tot meer duurzame logistieke ketens, met minder uitstoot en een geringere klimaatimpact. In ons nieuw strategisch plan staan die doelstellingen centraal.” 56

Eutraco bouwt logistiek centrum in Kluizendok

Eutraco startte in oktober 2021 met de bouw van een 75.000 m² groot logistiek centrum in industriezone Kluizendok aan Pachtgoederen in Kluizen. Intussen is een derde daarvan al operationeel. Het bedrijf heeft verschillende vestigingen, maar volgens CEO en eigenaar Serge Gregoir was de regio-Gent nog een blinde vlek. Eutraco, voluit European Transport Company, is een familiaal transportbedrijf dat in 1967 werd opgericht in Roeselare. Het bedrijf evolueerde van een transporteur naar een logistieke dienstverlener. In 2017 hadden ze een opslagcapaciteit van 50.000 m², vijf jaar later zal dat voor alle vestigingen samen 250.000 m² zijn.” Over de diverse sites beschikt Eutraco nu over twaalf gigantische opslagplaatsen. “We hebben nu 550 tot 600 werknemers. Voor de site in Kluizen zijn nog 100 tot 150 mensen extra nodig, vooral operatoren en heftruckchauffeurs.” Bron: Het Nieuwsblad


Thuishaven

Foto: v.l.n.r. gedelegeerd bestuurder Chris Danckaerts, afscheidnemend voorzitter Frieda Brepoels, nieuwe voorzitter Koen Anciaux, ondervoorzitter Tom Dehaene.

North Sea Port bouwt nieuwe kade in Quarleshaven in Vlissingen

De Vlaamse Waterweg wil transport van afval via binnenvaart stimuleren

North Sea Port bouwt een 800 meter lange nieuwe kade aan de Quarleshaven in Vlissingen-Oost. Dit stelt het bedrijf Bulk Terminal Zeeland in staat zijn activiteiten uit te breiden. De kade van Shipyard Reimerswaal wordt hierdoor ook langer.

p jaarbasis wordt ongeveer 37 miljoen ton afval geprodu­ ceerd in Vlaanderen. Slechts 12% van dit afval of 4,5 miljoen ton wordt via de binnenvaart vervoerd. De meerkost van de binnenvaart tegenover het wegtransport is hiervan de oorzaak. Afval is niet tijdsgebonden naar toelevering en kan vervoerd worden in grote volumes. Beide zijn eigenschappen die het vervoer over het water toch haalbaar moet maken.

De nieuwe kade aan Bulk Terminal Zeeland in het Sloegebied vervangt de oude kade die gesloopt wordt. De combinatie van Werkendamse waterbouwers Hakkers en De Klerk zal eind maart 2022 starten met de bouw van de nieuwe kade. Eind 2024 zal de nieuwe kade met een lengte van 800 meter klaar zijn. Hierdoor wordt de kade aan de zuidzijde van de Quarleshaven in totaal 1.200 meter lang. North Sea Port investeert hier maar liefst 40 miljoen euro aan nieuwe haveninfrastructuur. Aan de nieuwe kade zullen verschillende types zeeschepen zoals projectladingschepen, hefvaartuigen, bulkschepen, fruitschepen, en tankers met een diepgang tot 12,5 meter alsook binnenvaartschepen kunnen aanmeren. De waterdiepte kan later nog met twee meter worden vergroot.

O

In dit kader heeft De Vlaamse Waterweg beslist om een steunmaat­ regel uit te werken om het afvaltransport te stimuleren. Dit komt in de eerste plaats ten goede aan de mobiliteitsproblematiek en de duurzaamheid van transport. Bedrijven kunnen hiervoor een aanvraag indienen naar investerings- en/of exploitatiesteun. Dit dient te gebeuren binnen de deminimis-regelgeving en is per verlader beperkt tot 200.000 euro over een periode van drie jaar. De Vlaamse Waterweg trekt hiervoor 1,8 miljoen euro uit. Er wordt in de eerste plaats gemikt op voldoende grote afvalstromen met verschillende marktpartijen liefst in combinatie met terugvrachten. Men moet verder de garantie geven dat deze afvalstromen minimaal drie jaar vervoerd worden via de binnenvaart.

Geïnteresseerde partijen kunnen hun aanvraag indienen, uiterlijk tot 31 mei 2022. MEER INFO? https://www.vlaamsewaterweg.be/ steunmaatregel-afvaltransport.

eGHO

Voka-VeGHO sterker in de haven dankzij:

Bedrijven verenigen in North Sea Port

57


Mijn beginjaren Alles start met een goede aanloop

“Onze sleutel tot succes? Een bestaand concept verbeteren” Gestart eind 2019, midden augustus 2021 verhuisd naar een grotere showroom in Gent: de door gezelligheid geïnspireerde interieurwinkel en webshop van het startend ondernemerskoppel Lola Dewaele en Pepijn Maes draait op volle toeren. Ondanks, of dankzij corona. TEKST JOLYN DE BAETS

Bedrijf Umber & Smoke is een interieurwinkel onder leiding van Lola Dewaele en Pepijn Maes. ‘Umber’ is een warm aardekleur, ‘smoke’ een afgeleide van vuur. “De perfecte manier om onze winkel te omschrijven”, zegt Lola. “Ons concept draait om warmte. Dit uit zich niet enkel in onze interieurstijl, maar ook in onze manier van zakendoen. We vinden het belangrijk dat onze klanten de warmte terugvinden in onze service. We willen dat iedereen zijn gading kan vinden in onze winkel, voor elk budget en iedere gelegen­ heid. Van originele meubels tot decoratie voor iemands woon- en eetkamer, aan een betaalbare prijs.” Bezielers Tweeënhalf jaar geleden startte Lola hele­ maal alleen aan haar droom. Het idee om een eigen zaak te beginnen speelde al een lange tijd. “Zowel Pepijn als ikzelf waren altijd aangetrokken door ondernemen. We hadden allebei een creatieve manier gevonden om iets in bijberoep te doen. Ik had mijn eigen kruidenbusiness, Pepijn brouwde zijn eigen biertje. En toen kwam Umber & Smoke. De zaak groeide snel en ik merkte op dat er 58

nood was aan een extra sparringpartner. Wie beter dan mijn eigen partner. Pepijn heeft een goede visie, heel logisch dus dat hij in de zaak kwam. In het begin had ik eerlijk gezegd wel wat schrik welke impact dit zou hebben op onze relatie, maar alles verloopt supervlot. We hebben elk een afgebakend takenpakket, doen ons eigen ding en vullen elkaar aan waar nodig. Ik sta in voor de aankoop, marketing en interieuradvies. Pepijn staat in voor de finan­ ciën en logistiek. Daarnaast staan we samen in voor de verkoop. Als koppel en collega’s zijn we heel complementair.” 2022 en verder “We merken dat er veel vraag is naar interieur­ advies op maat. Ook krijgen we vaak project­ matig aanvragen voor horeca en bedrijven. Op dit moment kunnen we alle aanvragen niet bolwerken, onze agenda zit helemaal vol. Toch lijken dergelijke projecten ons een mooie uitdaging om in 2022 verder te verwezenlijken. Vandaag bestaat ons team uit vier vaste medewerkers en een aantal jobstudenten en flexijobbers. Het plan is om dit jaar sowieso nog één extra kracht te rekruteren zodat Pepijn en ik ons kunnen focussen op nieuwe projecten en aanvragen”, zegt Lola.

De focus ligt niet enkel op het uitbreiden van hun team. “Ik geloof in ons concept en ben ervan overtuigd dat we ons niet alleen moeten toespitsen op Gent. We pleiten enorm voor duurzame groei en willen niet té snel gaan, maar op lange termijn zijn er veel mogelijkheden.” Grootste uitdaging “Mijn grootste uitdaging als persoon is vooral het loslaten. Als ondernemer steek je je hart en ziel in je zaak, maar soms moet je kunnen loslaten om het nog haalbaar te houden voor jezelf. Soms eens ‘neen’ durven zeggen hoort erbij.” Grootste meevaller “Ironisch genoeg was corona onze grootste meevaller. We openden de winkel een paar maanden voor corona ons land bereikte. We hadden sinds het begin van Umber & Smoke besloten om naast een fysieke winkel ook een webshop te lanceren. Aangezien we de winkel noodgedwongen moesten sluiten, konden we onze klanten nog steeds een goede service bieden via de webshop. Procentueel gezien doet onze online winkel het dus heel goed, maar toch geloven we


Mijn beginjaren

Lola en Pepijn samen met medewerkers Oscar en Vincent

Als ondernemer steek je je hart en ziel in je zaak, maar soms moet je kunnen loslaten om het nog haalbaar te houden voor jezelf

Ontdek ook hoe Bryo jou als startende onderneming kan laten groeien en begeleiden. Bekijk de verschillende trajecten.

Bryo StandUp Voor prestarters die de haalbaarheid van hun idee willen testen.

Start najaar 2022 10 sessies - 250 euro

Bryo StartUp

Voor ambitieuze start-ups die hun business willen challengen. Start 23 april 2022 10 sessies - 500 euro

Bryo ScaleUp dat een fysieke winkel zorgt voor de best mogelijke belevenis. Daarom dat we de keuze gemaakt hebben om vorig jaar te verhuizen naar een groter pand waar beleving en inspiratie centraal staan.” Gouden tip “Als startende ondernemer had ik altijd het gevoel dat ik bij wijze van spreken het warm water moest uitvinden. De sleutel tot succes volgens mij? Een bestaand concept verbete­ ren en je eigen ding ervan maken, in plaats van volledig van nul te beginnen.”

Bryo “Wij hechten veel belang aan het sparren met en leren kennen van andere ondernemers. Vaak zit je als ondernemer in jouw eigen operatio­ nele wereld. Het is belangrijk om daar af en toe eens uit te stappen. Bij Voka Oost-Vlaanderen kom je steeds in contact met jonge, enthou­ siaste, inspirerende en open-minded personen. Je goed omringen door een groep die meer weet dan jij, is een must. Het is een tijds­ investering die zeker en vast loont!”

Voor ondernemers met bewezen business­model en schaalbaar product.

Start najaar 2022 10 sessies - 1.000 euro

umberandsmoke.com 59


Telex Gentse agency EntityOne sluit aan bij digitale dienstengroep make it fly Make it fly, de digitale dienstengroep gevormd door Duo, Nascom, Corecrew en Mediasoft, neemt Drupal-specialist EntityOne over. Met deze vierde overname, de tweede overname sinds de instap van Green Park Investment Partners, groeit make it fly verder uit tot een geïntegreerd digitaal agentschap met meer dan 80 medewerkers.

vlnr: Laurent Cardinael CFO make it fly, Maarten De Block oprichter EntityOne, Wim Vernaeve founder Green Park Investment, Mathieu Cardinael CEO make it fly, Thomas Van Roy Investment Associate Green Park Investment

EntityOne is een webagency bestaande uit gespecialiseerde Drupal-experts die middelgrote tot grote organisaties voorziet van websites en webapplicaties op maat. De onderneming werd in 2012 opgericht door Maarten De Block en is gevestigd in Kortrijk en Gent. Met 15 in-house deskundigen, vormt EntityOne de perfecte aanvulling voor digitale dienstengroep make it fly. Hannes Tack, de operations manager van EntityOne, zal de Gentse hub na de samensmelting gaan leiden. Make it fly is nu aanwezig in Brugge, Gent, Kortrijk en Genk. entityone.be

Meegedeeld

Stad Aalst investeert in “Aanleg voor ondernemen” Recent heeft de stad Aalst de officiële aftrap gegeven voor de campagne “Aanleg voor ondernemen”. Dankzij gebundelde inspanningen, maakt de stad de beschikbare vestigingslocaties voor industrie en KMO vlotter bereikbaar, veiliger, aantrekkelijker en duurzamer. De ambitie is een voorbeeldrol op te nemen in het bovenlokaal aanbod van professoinele werklocaties.

Het voorzien in goed uitgeruste en veilige bedrijventerreinen tilt wonen, werken en investeren in elke centrumstad naar een hoger niveau. De campagne omvat het vooronderzoek en de heraanleg van drie clusters bedrijventerreinen: Dender Noord (Hofstade-Aalst), Zuid II en III (Erembodegem) en Noord I (Gijzegem). Na de heraanleg zullen deze bedrijven­ terreinen zich samen presenteren als één geheel. De zorg voor het milieu wordt bij de herinrichting nooit uit het oog verloren. Nu één deelproject is afge­ werkt, is de toon gezet en zullen de inrichtingsprincipes ook consequent toegepast worden in de andere zones. Het gaat onder meer om veilige en vlotte ontsluiting, ruimte voor bloemenweides en biodiversiteit, voorzien in collectieve wadi’s en bufferbekkens, hemelwateropvang en hergebruik, 60

ontharding en vergroening. Vrijliggende fietspaden zetten werknemers aan tot duurzame keuzes voor het woon- werk­ verkeer. Dit verhoogt de leefbaarheid en vermindert de verkeersdruk op de bedrijventerreinen. De bedrijvenvereni­ gingen spelen als gesprekspartners een bijzondere communicatieve en participa­ tieve rol in de campagne. De heraanleg van de bedrijventerrein in Aalst wordt gerealiseerd met de steun van het Agentschap Innoveren en ondernemen. Volg de werken op de voet via www.aalst.be


Telex IT1 en Lieven Van de Velde willen samen groeien

Renson zet voet aan grond in Down Under via overname

Mario en Lieven

Paul Renson

IT1 en Lieven Van de Velde werken sinds 1 februari structureel samen bij de verdere uitbouw van twee IT1-divsisies. Lieven Van de Velde, digitaal marketingstrateeg, zal mee instaan voor het uitrollen van een groeistrategie en neemt ook het business development voor zijn rekening.

Met de overname van Issey Sun Shade Systems uit Perth, start Renson in 2022 een nieuwe productiesite op voor windvaste Fixscreen doekzonwering in Australië. Daarmee zet het Belgische familiebedrijf – na de recente opening van productiesites in USA en China – een nieuwe stap om z’n internationale ambities als wereldspeler in doekzonwering, ventilatie en outdoor living waar te maken.

Met deze samenwerking wil IT1 uit Dendermonde zijn groeiambities duidelijk maken voor zijn oplei­ dings- en web­development divisie, WEBRAND genaamd. Mario Van de Voorde: “Het is onze bedoeling om binnen de drie jaar een verdubbeling in business en aantal medewerkers te hebben voor deze twee divisies. Lieven Van de Velde brengt heel wat ervaring en expertise mee. Als freelancer in de digitale wereld en veelgevraagd spreker op lezingen en trainingen inspireerde hij al meer dan 40.000 ondernemers rond thema’s als digitale marketing, e-commerce en onder­ nemerschap. Daarnaast hielp hij tal van kmo’s en organisaties bij het uitbouwen van een digitale strategie.”

“Voor screens zijn de lange leveringstijden per boot vanuit België al een tijdje niet meer te verantwoorden”, aldus Paul Renson (CEO Renson). “Dat is ook de reden waarom we die eerder in USA en China lokaal begonnen te produceren. Nu is Australië aan de beurt en ook dat is een regio waar we op het vlak van doekzonwering veel groeipotentieel in zien.” Niet dat Australië voor Renson een onbeschreven blad is. Tot dusver waren er al 2 vertegenwoordigers actief Down Under. Zij rapporteerden eerder al de sterke interesse in de high end outdoor living producten van Renson. renson-outdoor.com/nl-be

www.IT1.be/opleidingen www.WEBRAND.be

Lansweeper neemt Canadese aanbieder van clouddocumentatie en -visualisatie over Lansweeper (Dendermonde), de leverancier van het platform voor IT-activabeheer, heeft onlangs aangekondigd dat het het in Montreal gevestigde UMAknow en zijn Cloudockit- oplossing heeft overgenomen voor een niet nader genoemd bedrag. De overname, de tweede tot nu toe en de eerste van Lansweeper sinds de ontvangst van een investering van 130 miljoen euro van Insight Partners, zal de mogelijkheden van Lansweeper uitbreiden en verbeteren door Cloudockit’s clouddetectieen documentatiemogelijkheden toe te voegen aan de productportfolio van het bedrijf. Lansweeper bouwt sinds 2004 aan een uniek productplatform en team. Met deze laatste acquisitie telt het bedrijf meer dan 225 mensen in kantoren in België, Italië, Spanje, de Verenigde Staten en Canada. lansweeper.com

61


Horizon De binnenkant van het buitenland

Van tech in Texas naar de toekomst in San Francisco

Een snelcursus in technologische vooruitgang, een snelkookpan van sociale interacties Twee jaar na de techtrip naar Israël trok Voka Oost-Vlaanderen terug de wijde wereld in. Opnieuw een jaar overslaan zoals in 2021, zag niemand zitten. De voorbije techtrips naar Silicon Valley, New York-Boston, China, Zuid-Afrika en Israël hadden te veel los gemaakt. Een community van ondernemers, wetenschappers en beleidsmakers die elkaar vindt voor partnerships, advies, investeringen: de techtrip is één van de hoogtepunten van ons Voka-jaarprogramma en één van onze sterkste netwerken. Bezoeken, talks, pitches: het programma zit telkens eivol, de nabespreking en interactie van de deelnemers na elk bezoek maken het verschil. Wat leren we, waar kunnen we elkaar vinden? 50 ‘vrijheidsstrijders’ dompelden zich onder in 3 steden die de toekomst ademen: Austin, Palo Alto en San Francisco. Het werd een snelcursus in technologische vooruitgang, een snelkookpan van sociale interacties. De wereld ging weer open. Op de volgende bladzijden blikken we nog eenmaal terug, in woord en beeld. Ontdek op p. 72 hoe Geert Moerman, gedelegeerd bestuurder Voka Oost-Vlaanderen, de techtrip beleefde.

62


Horizon

William Hurley, beter bekend als whurley, Amerikaans tech-ondernemer van Strangeworks

Austin street art

Wim Van Buynder, Sofie Bracke, Lore Lenoir, Hilde Schuddinck

Capital Factory, Austin

De groep in San Francisco

63


Horizon

San Francisco STAAT: Californië OPPERVLAKTE: 121.4 km² AANTAL INWONERS: 881.549 (stad) – ruim 7.000.000 (agglomeratie) LIGGING: De stad ligt op het schiereiland van San Francisco gebouwd op 43 heuvels dat de Stille Oceaan van de Baai van San Francisco scheidt. Kenmerkend zijn de steile heuvels en de Golden Gate Bridge, Alcatraz en Chinatown. ECONOMIE: bankencentrum, toerisme en biotechhub. BEKENDE INWONERS: Francis Ford Coppola, Sharon Stone

Palo Alto (genoemd naar een 33 meter hoge boom, ‘El Palo Alto’) STAAT: Californië OPPERVLAKTE: 67,34 km² AANTAL INWONERS: 66.573

Austin

LIGGING: aan het zuidelijke punt van de Baai van San Francisco in het centrum van Silicon Valley

STAAT: Texas (hoofdstad)

ECONOMIE: vnl. hightechbedrijven (oa Hewlett-Packard, Tesla Motors en Facebook)

AANTAL INWONERS: 979.00 (stad) – 2.283.000 (agglomeratie)

BEKENDE INWONERS: Steve Jobs (+2011) – Tim Cook (CEO Apple)

ECONOMIE: kantorencentrum en hightechindustrie (vnl IT-industrie). Geduchte concurrent voor Silicon Valley omdat kosten voor leven­sonderhoud lager liggen (vnl. huisvesting is beter betaalbaar).

OPPERVLAKTE: 704 km²

LIGGING: aan de rivier Colorado in een heuvelachtig en bebost gebied

BEKENDE INWONERS: Lance Armstrong, Sandra Bullock 64


Horizon

Wie rondloopt op de campus van Stanford University, voelt de grandeur en de entrepreneurial vibes. Een universiteit die 31 Nobelprijzen op haar palmares heeft, 33.000 bedrijven baarde en sinds 1930 54 miljoen jobs creëerde. Wie doet hen na?

Christophe VanDriessche, CEO Amon:

Over avatars in metaverse en geoliede referral machines

T

wee technologische krachtpatsers en miljardenbedrijven als AMD en NVIDIA op één dag bezoeken, is voor elke ondernemer die in de technologie­wereld vertoeft een hoogmis. Zeker als je weet dat beide organisaties flink inzetten op R&D en actief zijn in het domein van artificiële intelligentie (AI). De sectoren waarin beide bedrijven actief zijn, ontwikkelen zich met de snelheid van het licht en bieden veel maatschappelijke en economische toepassingen. Maar de druk op fusies en overnames in de semicon­ ductor industrie is momenteel heel groot. Schaalbaarheid is de enige manier om hoge R&D-kosten te kunnen dragen. De onnoemelijk hoge druk en honger om te groeien, zal de komende jaren leiden tot enorme HR-uitdagingen. AMD wil dit jaar alleen al 5.000 nieuwe ingenieurs aanwerven. Naar eigen zeggen zal het daarin slagen. Hoe? Door wereldwijd gebruik te maken van de sterke relaties met universiteiten en een community van meer dan 20.000 professoren. Ook twijfelt het hightechwonderkind niet aan de ver­ teerbaarheid van de structuur- en cultuur­ verschillen bij de kersverse Xilinx overname. Al liggen de eerste uitdagingen, zoals het aligneren van de verschillen in carrièreladders bij beide bedrijven, nu al op de plank. NVIDIA wist me te inspireren met zijn kijk op de toepassing en ontwikkeling van artificiële intelligentie. Steeds gefocust op het oplossen van businessproblemen, het genereren van

waarde, het creëren van haalbare en schaal­ bare oplossingen. Dat het oog heeft voor de evolutie van tijd- en plaatsonafhankelijk werken is duidelijk. Het bedrijf is immers toepassingen aan het ontwikkelen voor het bouwen van virtuele werelden (metaverse), waarin zelfs de emoties bij avatars in de online vergaderzalen merkbaar zullen zijn. Uit alles blijkt dat het bedrijf een CEO aan boord heeft die zijn bedrijf antifragiel maakt. Hij zet in op het mentale en fysieke welzijn van medewerkers, die zo gelukkig zijn in hun bedrijf dat ze in moeilijke tijden bereid zijn om zélf in de bres te springen voor hun werkgever en loyaal te blijven. Bovendien zijn gelukkige medewerkers topambassadeurs voor het bedrijf en lijkt de referral machine een grote succesfactor te zijn in het rekruterings­ succes van de NVIDIA. Mooi. Een bezoek aan de prachtige en inspirerende Stanford University kon enkel maar de kers op de taart worden. Wie rondloopt op de campus, voelt de grandeur en de entre­ preneurial vibes. Een universiteit die 31 Nobelprijzen op haar palmares heeft, 33.000 bedrijven baarde en sinds 1930 54 miljoen jobs creëerde. Wie doet hen na? Al moet het gezegd: strenge selecties, 60.000 dollar inschrijvingsgeld, de prestatie­ druk en burn-outs bij kinderen om te behoren tot de 1% aanvaarde applicaties, ook dat hoort erbij. Al kan ik niet anders dan de Amerikanen ook wel gelijk geven: er is maar één plaats waar succes voor werken komt: het woordenboek. 65


Horizon

Siegert Dierickx, co-founder MultiMinds:

Silicon Valley is dood, lang leve Silicon Valley! Siegert (r.) samen met managing partner Philippe Vlaemminck

T

ijdens onze bezoeken en gesprekken in Austin werd meermaals verteld dat een heuse exodus vanuit Silicon Valley opgestart is naar het nieuwe beloofde land ‘Silicon Texas’. Maar dat statement lachen ze graag weg in de Bay Area. Helemaal onwaar is het niet. Onder meer door de hoge prijzen op de woonmarkt, trekken young professionals met hun gezin richting Austin waar de prijzen wel nog betaalbaar zijn. Het feit dat de campussen op Stanford en Berkeley grotendeels gesloten waren tijdens de pandemie – en er dus andere woonplaat­ sen moesten gezocht worden – heeft die flow nog extra versterkt. Het talent heeft zich dus wat verplaatst en daarom starten grote maar ook kleinere bedrijven – in hun war for talent - hun 2e of 3e hoofdkwartier in die regio op. Maar in Silicon Valley nuanceren ze graag deze uittocht. En op basis van de verschillende bezoeken en contacten ga ik graag mee in dat verhaal. Silicon Valley blijft nog steeds een dyna­ misch verhaal. Het draait er al lang niet meer om de dotcomspelers alleen, en men vindt er nu een grote diversiteit aan start-ups, scale-ups en ondertussen grotere spelers in onder andere biotech, cleantech en greentech. Verder blijft Silicon Valley een regio die zowel qua aanwezig kapitaal als talent en de bestaande mindset van appetite for risk binnen een groot netwerk, de ideale uitvalsbasis

66

vormt om een bedrijf op te starten of een carrière te lanceren. Dat bewijst ook het verhaal van de Vlaamse Phd. Jeroen Bekaert, nu COO van OrcaBio. Met zijn bedrijf wil hij – eenvoudig uitgelegd – het proces van beenmergtransplantatie optimaliseren door enkel de geschikte cellen over te houden voor de eigenlijke transplan­ tatie. Jeroen is zelf Stanford alumni, en die universiteit biedt hem toegang tot een enorm netwerk van talent enerzijds, en ervaren toppers in hun vakgebied anderzijds die naast waardevol advies ook het pad kunnen effenen naar (soms duizelingwekkend) kapitaal.

‘Success breeds success’ is hier een gigantische troef. Heel veel succesvolle ondernemers blijven hangen en ondersteunen dan andere ondernemers met advies en kapitaal. Had het verhaal van OrcaBio vanuit Gent kunnen opgestart worden? Helaas niet, omdat vooral het gebrek aan kapitaal in onze regio – en dan spreken we al snel over een half miljard of meer – dit onmogelijk maakt. Maar ik maak me wel sterk dat Gent, als toekomstige hightechhoofdstad van Europa en met UZ Gent als vermaarde gezondheids­ speler, wel de perfecte Europese hub kan zijn als uitvalsbasis voor die US-spelers!


Horizon

‘Success breeds success’ is hier een gigantische troef. Heel veel succesvolle ondernemers blijven hangen en ondersteunen andere ondernemers met advies en kapitaal

Om dat te bewerkstelligen komt het FIT, Flanders Investment & Trade, als ideale facilitator om de Amerikaanse en Vlaamse partijen verder te laten netwer­ ken en onderhandelen. Een bezoek aan hen is dus vaste en waardevolle kost op elke techtrip met Voka. De focus van het FIT ligt uiteraard nog steeds op het promoten van de Vlaamse expertise, met focus op lifescience & technology, digital en green tech. Ondanks onze Vlaamse bescheidenheid heeft de Bay Area divisie van het FIT zich mooi gevestigd op de Central Road, dicht bij de grote jongens die meer dan 1 miljard dollar omzet omzet draaien. Met onze Vlaamse Meesters als herkenbare link naar onze regio, probeert het FIT onze andere expertises in de kijker te zetten. Hun missie de volgende twaalf maanden luidt: Flanders, European Cleantech HUB. Ben benieuwd hoe ze marketing- en innovatiegewijs grootmeester Rubens in dit verhaal gaan betrekken. In elk geval, toch nog een nuttige besteding van mijn belastinggeld.

Learnings vanuit de USA

CHATO DE VEIRMAN

MIEKE HESEMANS

OPRICHTER VAN PROSPORTSLAB

BUSINESS DEVELOPMENT DIRECTOR BIJ GREENPULSE

Durf groots te denken

Neem af en toe afstand van de waan van de dag

“De mindset in de VS is zo anders dan bij ons. Durf groots te denken, wees niet bescheiden, durf risico te nemen. Durf te falen ook, en trek er lessen uit. Dit staat haaks op onze vaak te nederige houding en risicoaverse stijl. Thuis ga ik ook proberen die houding aan te nemen en zoveel mogelijk vragen te stellen aan iedereen om mijn bedrijf verder uit te dagen en zo te laten groeien. Meer assertief, minder bescheiden dus.”

Wat mij het meest frappeerde aan de techtrip is de groepsdynamiek. Uiteraard zijn de bedrijfsbezoeken en sprekers in deze techno­ logische hubs immens interessant. Maar ik had niet verwacht dat de kracht van de groep mij zoveel energie zou geven. Elk moment van de dag werd ten volle benut om elkaar te leren kennen, ervaringen te delen. Er heerste een algemeen gevoel van oprechte interesse in elkaar, samenhorigheid, respect en een grote gun-factor. Wat een diversiteit aan mensen, aan achtergronden, aan leeftijden en aan persoonlijkheden. En elkeen met een ongelooflijk boeiend verhaal. Ik werd volledig uit mijn context getrokken. Ik nam afstand van de waan van de dag. Ik sta stil bij wie ik ben, waar ik professioneel naar toe wil en mijn medereizigers inspireren me, allicht onbewust, door hun grote en kleine verhalen.” 67


Horizon

Sofie Bracke, Gentse schepen van Economie:

Silicon Valley aan de Leie

I

s er een rode draad doorheen het succesverhaal van een stad als Austin of The Bay Area? Is er een geheim recept om een toonaangevende technologische hub te zijn, te worden of te blijven? En zo ja, laat dit zich vertalen naar een Vlaamse context en helpt het ons als stadsbestuur om onze gewaagde ambitie waar te maken en om van Gent de ‘technologiehoofdstad van Europa’ te maken? Het is waarom ik even heel bewust de waan van de dag achter mij liet, over de eigen stadsmuren heen keek en tijd en moeite investeerde in deze trip. Wat blijkt? De Amerikaanse mindset doet al heel wat. “Dream bigger, aim higher, act faster, raise more money”, het is een sterk recept. The Bay Area, met San Francisco als kloppend hart, is één van de 20 grootste economieën ter wereld. Bedrijven als Google, Apple, eBay, Facebook, de miljarden dollars die de Venture Capitalist Funds aan Sandhill

Road ter beschikking stellen, de snelheid en risicobereidheid waarmee ze het doen, zorgt ervoor dat Silicon Valley (al vele jaren) maar ook het snelgroeiende Austin een plek zijn of worden waar iedereen in de wereld wil zijn. Nieuwe technologieën worden er met open geest als kansen benaderd. We mochten op deze trip ook straf Vlaams talent ontmoeten in de biotech, de digitech, de healthtech, de farma en heel wat andere sectoren. Ze ruilden de Vlaamse nuchterheid en bescheiden­heid met veel overtuiging in voor de kansen in de Bay Area. De kennis, die hebben en maken we wél in de Vlaamse klei, maar de schaal waarmee we die kennis valoriseren, daar kunnen we van deze regio nog heel wat van opsteken. Tweede rode draad: de mate waarin ze in Silicon Valley geloven in samenwerkingen, netwerken en connecties. Mensen helpen elkaar vooruit, het adres­ boekje wordt ingezet om anderen te helpen.

Sofie Bracke samen met mayor Steve Adler van Austin

Men ziet in elk gesprek, in elke koffie die samen wordt gedronken, kansen om te connecteren. Men blijft zichzelf ook uitdagen om scherp te blijven. In Silicon Valley zijn de ‘billion dollar companies’ extreem benader­ baar. Als kleine start-up een idee pitchen bij een multinational, men maakt er letterlijk dezelfde dag nog tijd voor. Want in elk gesprek kan de next opportunity of a lifetime zitten en fomo is hier de grootste zorg. Beter netwerken, alle stakeholders bijeen brengen en echt als ecosysteem laten fungeren, het is iets waar we ook in de Gentse regio de laatste jaren stevig op inzetten. De rol van de overheid is in een land als de VS uiteraard helemaal anders, maar wat kan ik als Gentse beleidsmaker doen om de econo­ mie en de tewerkstelling vooruit te helpen? Ik had er een gesprek over met Mayor Adler, de burgemeester van Austin (Texas), een stad met een miljoen inwoners. Vooruitgeholpen door (in vergelijking met San Francisco) iets meer betaalbare leefomstandigheden en 0% lokale belastingen, is Austin voor bedrijven en talent zeer aantrekkelijk geworden.

Als kleine start-up

een idee pitchen bij een multinational, men maakt er letterlijk dezelfde dag nog tijd voor. Want in elk gesprek kan de next opportunity of a lifetime zitten

68


Horizon

Volgende techtrip in 2023 gaat naar Mumbay en Singapore. Houd zeker onze infosessie later dit jaar in de gaten.

Wie het zich niet (meer) kan veroorloven om in het onbetaalbare Silicon Valley te wonen en te werken, keek de voorbije jaren richting Austin. De stad groeide de laatste 10 jaar aan een tempo van 150 nieuwe inwoners per dag (!). En daar loert het gevaar om de hoek. De demo­ craat Adler ziet zijn grootste uitdaging in betaalbaar wonen. Want ook al is Austin vandaag de stad in de VS waar het snelst en het meest wordt gebouwd, de zorg dat jonge mensen, creatievelingen, kunstenaars, mensen die ervoor zorgen dat de stad zich elke keer opnieuw kan uitvinden, in Austin kunnen blijven wonen, is sterk aanwezig in ons gesprek. Hij hoopt dat het zijn stad niet vergaat als San Francisco. “In SF, you can’t make art anymore, you can just buy it.” Een stad die zijn creativiteit en zijn arties­ ten verliest, is verloren, stelt Adler. Dat laatste sluit erg aan bij wat onze Gentse start-ups en scale-ups mij de voorbije jaren vertelden. “Zorg ervoor dat Gent de dynamische stad blijft waar mensen kunnen en willen wonen en werken, waar de levenskwaliteit hoog is, zodat wij talent kunnen aantrekken en kunnen houden”, was de eenvoudig geformu­ leerde opdracht voor ons stadsbestuur. Tot slot, een ode aan de prachtige groep mannen en vrouwen met wie ik deze techtrip beleefde. Straffe digi-­onder­ nemers, onderzoekers, professoren en beleidsmakers maar vooral stuk voor stuk mooie mensen. Op amper zes dagen tijd creëert deze trip een mini-ecosysteem waarbij iedereen naar elkaar luisterde en diepgaande gesprekken voerde. In die zin levert Voka, misschien zonder het écht goed te beseffen, zijn allergrootste bijdrage aan de gedeelde doelstelling om van de ruime Gentse regio de technologie­ hoofdstad van Europa, het Silicon Valley aan de Leie, te maken. “It was amazing”, zouden ze in de States zeggen.

Learnings vanuit de USA

Sofie met haar vader Sven

SOFIE MACHIELSEN

STEFAN BOVY

HUMAN RESOURCES ASSISTANT BIJ VAN OIRSCHOT

DIRECTOR CLOUD SERVICE CENTER BIJ PROXIMUS

Get to the point

Geen succes zonder een team

“Wat ik meeneem naar huis is de aanspreek­ baarheid en openheid van de Amerikanen. Hier is het normaal om een halfuurtje met iemand te spreken en ideeën uit te wisselen bij een kopje koffie. Bij ons duurt het soms een hele poos om een meeting met iemand te kunnen inplannen. Ook to the point komen is hier makkelijker dan in Vlaanderen. Heb je een vraag en ben je niet bij de juiste persoon? Dan zal die jou rechtstreeks doorverwijzen naar contacten die wel zinvol kunnen zijn. Bij ons verloopt dit proces iets langzamer. Daarnaast onthoud ik vooral dat geen idee hier te gek is, als je er maar in gelooft. Denk maar aan de pitch van Pipedream Labs. Misschien hebben we binnen 30 jaar een ondergronds delivery system dat producten binnen de 30 seconden bij ons brengt via een ingenieus buizensysteem. Wie weet…”

“Texas heeft een blijvende indruk gemaakt: enthousiaste mensen, organisaties die de wereld willen veranderen, een directe manier van samenwerken, specialisten, goede verkopers en af en toe wat vreemde situaties. Een van de belangrijkste boodschappen die we tijdens deze trip hebben meegekregen, is dat een sterk team een absolute voorwaarde is om succesvol te zijn. De quote die mij alvast het meest zal bijblijven, is een uitspraak van de stichter van Strangeworks: You know that you will hit a wall with the current technology so you better start looking for what is beyond that wall.”

69


Binnenkort bij Voka jouw kansenplanner

Agenda

20-25.03.2022

Handelsmissie wereldexpo Dubai Exclusief zesdaags programma in de Verenigde Arabische Emiraten.

25.03.2022 13.00 uur

Presentatietraining met Wim De Vilder Optimaliseer jouw presentatieskills tijdens deze praktische opleiding.

28.03.2022 Mercurio Go International

21.03.2022

24.03.2022

17.30 uur

09.00 uur

Bouw- en vastgoed community

Production teamleaders

Bezoek Delta Light in Wevelgem.

Wissel dagelijkse werkervaringen uit met collega’s en scherp uw leiderschapskwaliteiten aan.

29.03.2022

08.30 uur

24.03.2022

Complexe btw-cases in de internationale handel

Digital finance lab

Plato Next Generation

Maak jouw financieel departement digitaal.

Deel je ervaringen met andere familiale opvolgers die zich voorbereiden op een generatiewissel.

22.03.2022

Stel samen met ons een exportplan op, op maat van jouw bedrijf.

09.00 uur

Hoe kom je tot een correcte facturatie bij complexe situaties in de internationale handel.

31.03.2022

22.03.2022 09.00 uur

24.03.2022

09.00 uur

Incoterms 2020 in de praktijk

Plato Succesvol Leiderschap

Start2Sell

Krijg inzicht in alle veranderingen naast een praktische basisopleiding over Incoterms.

Hoe kan je jouw businessresultaten verbeteren door jouw medewerkers mee te trekken bij het realiseren van je strategie?

22.03.2022 18.00 uur

Business Club International Finance Netwerk en best practices met CFO’s van grote Vlaamse bedrijven met internationale focus.

23.03.2022 17.30 uur

Finance community Netwerk en best practices met finance managers van Vlaamse groeibedrijven.

70

Laat je inspireren door een andere (hybride) salesaanpak en geef je sales een boost.

31.03.2022 24.03.2022 Familio Maak de uitdagingen van overlaters en overnemers bespreekbaar en bereid hen voor op de overdracht van het familiebedrijf.

Plato Develop Spar met collega-ondernemers over je uitdagingen.

31.03.2022 14.00 uur

24.03.2022 18.00 uur

Voka Visit - LCL Aalst gratis

Brexit: een praktische handleiding Ontdek de voornaamste logistieke en douanegerelateerde implicaties.

gratis


Meer informatie kan je vinden op onze website via deze QR-code

opleiding

lerend netwerk

infosessie

31.03.2022 15.00 uur

Toegang tot de Franse markt Samen ontdekken we gunstige mogelijkheden voor Vlaamse ondernemingen qua zakendoen met Frankrijk.

gratis

event

27.04.2022

MBA Highlights We organiseren i.s.m. Solvay Brussels School of Economics and Management een exclusieve opleidingsreeks rond ondernemerschap en management.

gratis (infosessie)

01.04.2022 HR-Directors Verbreed je professionele netwerk en leer van andere HR-directors van toonaangevende, al dan niet internationale bedrijven.

06.04.2022 08.00 uur

Breakfast Club - What’s new in e-commerce Voor en door jonge ondernemers – vijf pitchers – vijf slides – vijf minuten

gratis

19.04.2022 11.00 uur

Start2Export2 Zuid-Afrika Flanders Investment & Trade en Voka begeleiden jou van nabij bij jouw eerste stappen op deze interessante en uitdagende markt.

gratis

19.04.2022

Businessclub Sourcing & Import Wissel ervaring uit rond actuele thema’s met aankoop-, purchasemanagers, buyers en CPO’s.

21.04.2022

28.04.2022

09.00 uur

09.00 uur

Management Assistant Day 2022

Oorsprong en de leveranciersverklaring in de praktijk

De jaarlijkse afspraak die een management assistant niet wil missen.

25.04.2022

Verheldering in de aspecten rond oorsprongsreglementering.

09.00 uur

28.04.2022

Welt workshop: generaties op de werkvloer

09.00 uur

Via een beter begrip van elkaars generatieprofiel, tot een betere samenwerking komen.

Effectief leiderschap Van individuele kracht tot teamgerichte doeltreffendheid.

gratis

28.04.2022 25.04.2022

10.00 uur

Industrie 4.0 Lab 2022

Singapore, hub voor je tech bedrijf?

Ontdek bij 6 innovatieve productiebedrijven hoe industrie 4.0 hun business boost.

Singapore, de bestemming voor je tech bedrijf?

gratis

27.04.2022 Groeien met (pre-)seed & angel investors Traject voor ambitieuze ondernemers in samenwerking met experten inzake funding, adviseurs én investeerders.

28.04.2022 Social media bootcamp Word een social media expert.

28.04.2022 21.04.2022 Investor Readiness Traject voor scale-ups en snelle groeiers op zoek naar risicokapitaal.

28.04.2022 09.00 uur

BTW Class: Doorrekenen van kosten

18.00 uur

Voka Visit Bezoek aan bouwonderneming Danilith Delmulle in Wortegem-Petegem.

gratis

71


Geert dacht Last

post

Geert Moerman (her)denkt

Living the Life in de Valley In 2016 gingen we voor de eerste keer op Techtrip met Voka Oost-Vlaanderen. Na een aantal jaren succesvolle Bryo- en Jong Voka-werking, wilden we iedereen de kans bieden om inspiratie op te doen op een plek op de wereld waar de toekomst gemaakt wordt. Een instant succes met veel techdeelnemers, maar ook gevestigde ondernemers uit traditionele sectoren waar digitalisering hoe dan ook een disruptor is. Na de Bay Area deden we de volgende jaren een Techtriprondje naar New York & Boston, China, Zuid-Afrika en Israël. Vorig jaar bleven we noodgedwongen thuis, in 2022 zijn we één van de eerste reisgezelschappen die terug de grote plas oversteken. Wat is er veranderd in die zes jaar? Het ondernemerschap is zo mogelijk nog heftiger, de bedragen waarover het gaat zijn nog groter, de pioniersrol van het originele Silicon Valley nog opvallender. Overal ter wereld rijzen de techhubs uit de grond, de digitalisering van bijna elke sector en business gaat verder in een rotvaart. Ook een hele grote nadruk op health, bio- en medische technologie als wereldverbeteraars waarop veel hoop gesteld wordt. Maar nergens gaat het zo hard en is het zo groots als in de Valley. We zullen om de vijf jaar terugkeren om een check-up te doen, denk ik zo. Overal kregen we met enige bewondering te horen dat we de eerste groep waren die na twee jaar terug op bezoek kwam. Het was een wonderlijke ervaring, bijna ongehinderd reizen, living the life zoals we dat gewoon waren en dat nu zo heerlijk geprivilegieerd aanvoelt. De vijftig deel­ nemers aan onze Techtrip liepen precies op wolkjes; kleine ongemakken zoals een slecht ontbijt, een moeilijke check-in op de luchthaven of een buschauffeur die wat stuurs was, … alles werd er met de glimlach bijgenomen. De interactie binnen de groep, de vragen aan de sprekers, elke seconde werd geproefd als een unieke kans om opnieuw, eindelijk opnieuw, de wereld tegemoet te treden. Ons scherper dan ooit bewust van het unieke karakter van deze reis. Mijn wereld is ook een beetje veranderd sinds we vertrokken naar de Verenigde Staten. Tijdens de vlucht tussen Brussel en Chicago werd mijn kleinzoon Viktor geboren. In welke wereld zal hij opgroeien, hoe zal hij zijn leven leiden? Hoe digitaal zal alles dan verlopen en zal het gevoel een mens onder de mensen te zijn nog even belangrijk zijn? Ik wens Viktor warmte en liefde in een wereld waar technologie tijd en ruimte biedt om meer mens te zijn.

GEERT MOERMAN gedelegeerd bestuurder Voka Oost-Vlaanderen

We dienden tijdens de Techtrip ook ons dossier ‘Wintercircus’ in. Voka, samen met elf tech-ondernemers, Ugent, KULeuven en Imec. Een topproject dat het aanzicht van onze stad definitief moet veranderen. Internationaal en naar het grote publiek. Gent als top techstad in Europa en de wereld. Aan die legacy heeft Voka mee gebouwd door het ondersteunen van jonge ondernemers die nu faam maken in de hele wereld. En die nu investeren in het Gentse ecosysteem. Pay it back aan Gent als vertrekbasis van waar hun tocht door de wereld begon. Paying forward ook, investeren om gedurende 75 jaar het Wintercircus in handen te nemen, zonder onmiddellijk rendement te verwachten. Om Gent voor vele gene­ raties op de wereldkaart te zetten. Voor een betere en mooiere wereld, waar we voorop lopen in alle boeiende ontwikkelingen. We zien wel wat het brengt, a journey worth the travel.

Elke seconde werd geproefd als een unieke kans om opnieuw, eindelijk opnieuw, de wereld tegemoet te treden 72


Hybride vergaderen: hoe lost u deze breinbreker op? Vandaag wisselen mensen meer en meer af tussen werken op kantoor en van thuis uit. Vele bedrijfsleiders vragen zich daarom af hoe ze op een vlotte en efficiënte manier hybride vergaderingen kunnen organiseren. Welke meetings vinden het best fysiek plaats en welke kunnen op afstand? En welke kunnen helemaal of deels vanop afstand? Hoe zorgt u er bovendien voor dat remote deelnemers een evenwaardige bijdrage kunnen leveren als collega’s die fysiek aanwezig zijn? Dat vraagt alvast de nodige technologische oplossingen.

Een efficiënte organisatie en uitrol van hybride werken kan niet zonder technologische oplossingen. Dat geldt ook voor de organisatie van vergaderingen. De vergaderruimtes in uw bedrijf zijn hierbij een onmisbare schakel. Het opzetten van hybrid meeting rooms is dan ook een verstandige zet. Met technologie als speaker tracking en group framing zorgt u er voor dat elke collega – zowel remote als op kantoor – zich evenveel betrokken voelt. Specifieke tools en formats per meetingtype Het is essentieel om te achterhalen welke types vergaderingen georganiseerd worden in uw organisatie. We onderscheiden de volgende types: vergaderingen waar operationele of strategische beslissingen genomen worden, creatieve meetings en vergaderingen voor informatieoverdracht, zoals opleidingen en info-momenten. Voor elk type komen specifieke formats (face-to-face, virtueel of hybride) en technologische tools in beeld.

Voor elk vergadertype bestaat een ideaal meetingformat: • Vergaderingen waarin strategische beslissingen genomen worden, organiseert u het best face-to-face • Vergaderingen voor het nemen van operationele beslissingen kunnen zowel face-to-face, remote als hybride plaatsvinden • Voor creatieve vergaderingen geniet een face-to-face aanpak de voorkeur • Meetings voor het uitwisselen van informatie kunt u faceto-face, remote of hybride organiseren

Breng beschikbare technologie in kaart Naast de meetingtypes in uw bedrijf, brengt u best ook de beschikbare technologie in kaart. Beide parameters moeten op elkaar afgestemd worden. Want technologie is geen doel op zich, maar een middel om deelnemers aan virtuele meetings dichter bij elkaar te brengen en de samenwerking te verbeteren. Zo kunt u onder meer een nieuwe generatie camera’s inzetten die mensen in een meeting room filmen, uitknippen en in een aparte videostream in Microsoft Teams tonen. Dat heet people feed en front row view. Zo worden mensen met people feed in een meeting room op dezelfde manier getoond als remote deelnemers. Front row view zorgt ervoor dat er een premium vergaderervaring wordt gecreëerd door de remote deelnemers onderaan het scherm in een bijna lifesize vorm weer te geven. Dat noemt men ook een immersive experience. Een andere toepassing is video interoperability. Die technologische oplossing zorgt ervoor dat u uw huidige hardware kunt gebruiken met verschillende meetingplatformen. Meestal is hardware geoptimaliseerd voor één platform, zoals Microsoft Teams of Cisco Webex. Maar dankzij video interoperability kunt u uw bestaande hardware gebruiken met andere meetingplatformen, met behoud van alle functies zoals onder meer geluid, camera, scherm, enzovoort. Het is duidelijk dat nieuwe technologieën anno 2022 betere mogelijkheden bieden om uw medewerkers zowel fysiek als remote actief te betrekken bij vergaderingen.

Meer weten over het hybride vergaderen?

CONTACTEER EEN EXPERT

Proximus biedt u de meest geavanceerde oplossingen op het vlak van advies, expertise en ICT technologie. Want u begeleiden in uw digitale transformatie, ook dat is Proximus. Wissel van gedachten met een van onze experten over dit thema. Contacteer ons vandaag om een afspraak vast te leggen via www.proximus.be/hybridemeetings


Industriële Complexen Winkelcomplexen Logistieke ruimtes KMO-Gebouwen Kantoren

Wortegem-Petegem +32 56 69 41 11

Tessenderlo +32 12 29 27 27

www.industriebouw.be


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.