__MAIN_TEXT__

Page 13

Vodskov Avis

19. DECEMBER 2017

SIDE 13

Landsbyklyngen Hammer Bakker er godt i gang SELSKABSARRANGEMENTER

Dit livs fest

Startskuddet til projekt Landsbyklynge Hammer Bakker lød i foråret 2017. Hen over sommeren og efteråret har repræsentanter fra de deltagende byer præsenteret byernes styrker og udfordringer. Projektets eksterne konsulent beretter både om stor energi og nysgerrighed på møderne. LANDSBYKLYNGER: Rundt om Hammer Bakker - Stærkere sammen, som landsbyklyngen er døbt - holdt de første møder i marts og april. - Energien og iderigdommen er stor i det store samarbejdsprojekt, fortæller Thea Green, den eksterne konsulent, der skal holde snor i den nyoprettede styregruppe. - Der har været en utrolig god energi og nysgerrighed. Byerne omkring Hammer Bakker er ikke vant til at bruge hinanden, men byernes repræsentanter er meget interesserede i at komme i gang med at samarbejde på tværs og udvikle fælles projekter. Byerne er selvfølgelig forskellige, men der er klare fællestræk, der kan danne grundlag for samarbejde.” siger Thea Green, ekstern konsulent i Landsbyklynge Hammer Bakker. Landsbyklyngekonceptet er støttet af Lokale- og Anlægsfonden, Real Dania og DGI nationalt med samlet 16 millioner og har til formål at styrke samarbejdet mellem mindre byer og derigennem skabe fundament for det gode liv udenfor de større byer. Som led i at komme tættere på styrkerne, udfordringerne og hinanden på tværs af byerne, blev der i oktober afholdt et fælles møde i Brændstrup Forsamlingshus. Der blev peget på de kvaliteter der gør byerne særlige og dermed forskellige fra hinanden. Men der blev også talt om og udviklet på initiativer, der kan styrke det samlede område

rundt om Hammer Bakker - og hvor det for alvor ville give mening at løfte i flok. Forslagene strakte fra fødevarefællesskaber, et integrationsprojekt målrettet de unge, over til bedre infrastruktur. Og der er flere gode ting i vente: - Samarbejde mellem mindre byer kan være med til at aflive gamle nabostridigheder mellem byerne, og kan i stedet få borgerne til at se hinanden som samarbejdspartnere. Mange landsbyforeninger oplever eksempelvis, at det er svært at få nok til at deltage i deres arrangementer, men ved at samarbejde, så har man måske grundlag for dobbelt så mange deltagere og halvt så meget arbejde” fortæller Thea Green. Formanden for styregruppen Lasse Breddam supplerer: ”Det er tit sådan, at man ikke ser skoven for bare træer. Det er målet, at klyngearbejdet skal styrke samarbejdet mellem byerne rundt om Hammer Bakker, derfor har vi navngivet klyngen - Rundt om Hammer Bakker – Stærkere sammen.”

Borgere skal involveres Rundt om Hammer Bakker - Stærkere sammen er ved at finde sine ben, og finde ud af, hvordan det nye samarbejde skal fungere, og hvad målet med Landsbyklyngen er. Der er nedsat en styregruppe med repræsentanter fra hver by, og der er ligeledes nedsat både en kommunikationsgruppe og borgerinvolveringsgruppe, der skal sørge for

Nordeadonation til Vodskov Badminton VODSKOV: Nordea-fonden har givet en donation på 5.000 kr. til Vodskov Badminton Klub. Pengene skal bruges til indkøb af smalle specialborde til klubbens elektroniske tællersystem.

Donationen blev i tirsdags overrakt ved SIFAs TV-Bingo på TV Aalborg og DK4.

at klyngearbejdet bliver et projekt med stor forankring i lokalområdet og relevans for mange. Borgerundersøgelsen gennemføres som en elektronisk spørgeskemaundersøgelse. Det er vigtigt, at så mange som muligt deltager i undersøgelsen og udfylder det spørgeskemaet der dumper ind i e-boksen først i det nye år - Byerne omkring Hammer Bakker skal ikke konkurrere, men samarbejde – men når borgerundersøgelsen skal gennemføres, bliver det da alligevel spændende at se, hvilke byer der får den højeste svarprocent – så hold øje med e-boksen i januar, fortsætter Lasse Breddam.

SELSKABSARRANGEMENTER

Dit livs fest

Thea Green - Ekstern konsulent i Landsbyklynge Hammer Bakker.

RING EFTER VORES SELSKABSBROCHURE og sammensæt lige præcis den menu, som I ønsker at servere for jeres gæster. Nyd maden i vore hyggelige omgivelser Rundt om Hammer Bakker eller få den bragt lige til døren. Proceskonsulent Thea Green har med sin uddannelse som cand. mag. i oplevelsesøkonomi god erfaring med at hjælpe

– Stærkere sammen Deltagende byer: Vodskov, Vestbjerg, Sulsted, Tylstrup, Brændskov, Ajstrup og Grindsted-Uggerhalne. Formand for styregruppen: Lars Breddam, Grindsted Hvad er en landsbyklynge:
 En landsbyklynge er et samarbejde på tværs af flere landsbyer, hvor man styrker hinandens udviklingsmuligheder. Landsbyklyngen kan blive en overordnet paraply, for lokale organisationer og foreninger og kan være med til at løfte fælles problematikker og være et

RING EFTER VORES SELSKABSBROCHURE Fast fra kr. og sammensæt lige præcis den pris menu, som Hvor lang tid kører Iproønsker at servere for jeres gæster. jektet:
 Lars Breddam, formand for styregruppen. Landsbyklyngen Nyd Ham-maden i vore hyggelige omgivelser mer Bakker har en udgrupper og initiativer af hvad vi skal tage fat i og eller nye få den bragt lige til døren. viklingsperiode på 1,5 fremad. hvilke indsatsområder vi stærkere talerør til f.eks. det politiske system.

år, men skal efter planen fortsætte som en fælles organisation efterfølgende.

375,-

Hun ser frem til næste fase af projektet: - På den anden side af spørgeskemaundersøgelsen, vil der forhåbentlig danne sig et endnu tydeligere billede

skal have aktiveret. Varighed: 7 såtimer Og skal vi i gang med Fast pris fra kr.endnu at have flere involve-

375,-

ret, så projektet kan blive så mangfoldigt og forankret som muligt.

Hvor kan man læse mere:
 Landsbyklyngen HamOVE mer Bakker arbejder lø- RNATNIN GVarighed: 7 timer bende på hjemmesiden https://www.rundtomhammerbakker.dk/ Du kan også du finde mere information Opå VERNA TNING TØMRERFIRMAET www.landsbyklynger.dk i d b DAN JENSEN A/S fra alle landsbyklynger- .værelse GæstLuneborgvej 105 C. 9382 TYLSTRUP. ne i Danmark. er : musikTLF. 98 26 08 08

nde k e e i db.vær SOLIDT W e phold usik o Gæster lseHÅNDVÆRK! : m ns og a d d e m nRdA- KR. e k e F e W old oph

500 kr.

Værtsp frit væ ar : relse ns og 5 Dan.jensen@mail.dk ed dawww.tm-danjensen.dk

00 k

m

FRA Værtsp r. a r : fr væ relse AFit HUSET

5,4 5 KR.

Nytårs menu UD

Ovnbagt laks på bund af fløde-urtecreme hertil rustikt brød Hummersuppe med fyld af jomfruhummerhaler Kalvemedaillon med smørsauterede svampe, asparges, minimajs og gulerodsstave – dertil persillekartofler og cremet pebersauce Chokoladekage med eksotisk frugt

210, 230, 38,-

545,-

Dronninglund Hotel

STEGTE ÅL ÅL Mandag, tirsdag,

PRIS PR. COUVERT:

3 RETTER 4 RETTER CROISSANT

MED HØNSESALAT

Slotsgade 78 · 9330 Dronninglund Slotsgade Tlf. 78 98 · 9330 84 15 Dronninglund 33 info@dronninglundhotel.dk Tlf. 98 84 15 33 www.dronninglundhotel.dk info@dronninglundhotel.dk

www.dronninglundhotel.dk

STEGTE

Dronninglund Hotel

Mandag, tirsdag, onsdag,onsdag, torsdag, torsdag, fredag fredag og lørdagog lørdag fra kl. 15.00 fra kl. 15.00

KUN KR.

Afhentes

KUN31.KR. december

90, 90,-

mellem kl. 12.00-14.00

Profile for Vodskov Avis

Vodskov Avis nr. 51 - 2017  

Vodskov Avis nr. 51 - 2017  

Advertisement