Page 8

Vodskov Avis

SIDE 8

6. JUNI 2017

Kirke og kultur

FyraFtensandagt i Hammer Kirke Torsdag den 8. juni

Fyraftensandagt er en andagt, som giver ekstra plads til stilhed og eftertanke. Fyraftensandagterne forløber således, at fra kl. 17.00 er kirken åben, og man er velkommen til at sætte sig inde i kirken og være der i stilhed. Kl. 17.30 - 18.00 vil der så være en egentlig andagt med musik, salmer, ord og bøn mm. Alle er velkomne! Ved sognepræst Erik Boye.

Gudstjenester Onsdag 7. juni Toftehaven Kl. 14.15 Niels Grymer

Torsdag 8. juni Hammer Kirke Kl. 17.00 Erik Boye - Fyraftensandagt

Søndag 11. juni Vodskov Kirke Kl. 10.00 Bodil Bolding Vodskov Baptistkirke Kl. 10.30 Doris Trudslev Horsens Kirke Kl. 9.00 Erik Boye Hammer Kirke Kl. 10.30 Erik Boye Ajstrup Kirke Kl. 10.00 Ole Rysgaard Madsen Tylstrup Frikirke Kl. 10.00 Café-gudstjeneste Sulsted Kirke Kl. 10.30 Niels Grymer Vestbjerg Kirkecenter Ingen Vester Hassing Kirke Kl. 9.30 Jens Jacob Jensen Hvorup Kirke Ingen Nørre Uttrup Kirke Kl. 10.00 Mogens Godtfred Jensen

De gode idéer nærmest fossede frem på worshoppen om, hvad det fredede vandtårn i Hammer Bakker kan bruges til i fremtiden.

Mange idéer til fremtidig brug af vandtårnet i Hammer Bakker VODSKOV: Ideen om at benytte det fredede vandtårn i Hammer Bakker rekreativt og pædagogisk fik fuld tilslutning, da 15 inviterede mulige brugere fra forskellige foreninger og institutioner deltog i en workshop om emnet. Bag forslaget står samrådene omkring Hammer Bakker. Workshoppen blev holdt i Vodskov Kultur- og Idrætscenter og deltagerne grupperede sig efter tre emner: Børn & unge, Natur & formidling og Sport. Brugerskaren spænder vidt, - fra Nordjysk Astronomisk Forening for Amatører over Park & Natur under Aalborg Kommune til et privat rapelling firma. Arbejdsgruppen præsenterede brugene for et skitseprojekt, som blandt andet indebærer, at der bygges et indgangsparti, etableres

en ny trappe og en adskillelse af tårnets indre i fem etager med plads til f.eks. information og udstilling. Under workshoppen kom nye ønsker til, f.eks. fra Multihuset i Vodskov og ungdomsklubberne i Grindsted/Uggerhalne. De vil gerne have mulighed for at klatre både indvendigt og udvendigt. Aalborg Trailbuilders (mountainbikerne) kunne tænke sig en vandstander, eller ligefrem et pitstop, på deres rute, som går lige forbi Vandtårnet. Vodskov Skole påpeger, at Vandtårnet ikke kun kan bruges til idræt, naturfag, men også til matematik og kom med forslag i den forbindelse.

Mange detaljerede ideer Vodskov Samråds tovholdere, Erling Larsen og Erik Sørensen, roser deltagerne for at have arbejdstøjet på:

- Vi fik mange fornuftige forslag og ideer. Nu bliver kunsten at få så mange som muligt ind i det endelige skitseprojekt, der skal bruges til myndighedsbehandling og til at søge penge efter. I workshoppen deltog den lokale arkitekt, der har udarbejdet skitseforslaget. Så også han lyttede til forslagene og desuden har vi indsamlet dem alle skriftligt. Hvor mange penge projektet løber op i, kan være svært at sige på nuværende tidspunkt, men det første overslag siger omkring halvanden million. Hvis der så også skal installeres toiletter og vand, løber det hurtigt op i nærheden af en ekstra kvart million kroner.

Tålmodighed er nødvendigt Når det endelige skitseforslag foreligger, vil det blive præsenteret for borgerne omkring Hammer Bakker. Endnu er det for tidligt at sige, hvordan andre end de inviterede brugere kan benytte vandtårnet. Arbejdsgruppen ønsker, at så mange som muligt i og omkring Bakkerne kan få glæde af Vandtårnet. Men vi må alle væbne os med tålmod. Tilladelse til anvendelse af en fredet bygning og ansøgninger om penge i den nævnte størrelsesorden tager tid. - Men jeg regner da med at kunne rapelle fra vandtårnet til min 70 års fødselsdag, siger aktive Erling Larsen, der blev pensionist for et par år siden.

Overvejer du at flytte på plejehjem – så se her!

liselund friplejebOliger Skal opleves som det bedste sted - at bo - at gæste - at arbejde liselund er et moderne og aktivt hjem, med lyse og velindrettede boliger, hjemligt miljø og skøn natur. Alle, der er visiteret til plejehjem, kan frit vælge Liselund. vi kan tilbyde hjælp efter behov. Frisklavet mad fra eget køkken, vaskeri, en stab af engageret plejepersonale og sygeplejersker. du er velkOmmen til en uforpligtende orientering og rundvisning på Liselund ved henvendelse til forstander, Marne Kvesel, tlf. 98 29 34 00.

liselund friplejebOliger

Hüttel-Sørensensvej 61 · 9310 Vodskov telefon 98 29 34 00 E-mail: liselund@mariehjem.dk · www.mariehjem.dk/liselund

Det fredede vandtårn i Hammer Bakker.

Vodskov Avis nr. 23 - 2017  
Vodskov Avis nr. 23 - 2017  
Advertisement