Page 1


САДРЖАЈ од прве до шеснаесте

од седамнаесте до тридесeте од тридесеттпрве до четрдесетосме

УВОД ЉЕ и РОДИТЕЉЕ БЕБА ЗА БУДУЋЕ РОДИТЕЉЕ + ПОМОЋ ОЛСКЕ УСТАНОВЕ ПРИВАТНЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ, ЈАСЛИЦЕ и ВРТИЋИ

од четрдесетдевете до седамдесетседме

ПРИВАТНЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ, ШКОЛИЦЕ ЈЕЗИКА, УМЕТНИЧКИ КУРСЕВИ

од седамдесетосме до осамдесетчетврте

СПОРТ

од осамдесетпете до стодванаесте

ИГРАОНИЦЕ, РОЂЕНДАОНИЦЕ, УСЛУГЕ РАЗНЕ и ПОЗОРИШТА

ВОДИЧ ЗА РОДИТЕЉЕ Каталог за 2012. годину оснивач и издавач: Агенција Водич за родитеље, Војводе Миленка 22, Београд телефони: 36 11 235, 36 21 849, 064 223 98 11 e-mail: redakcija@vodiczaroditelje.rs; web: www.vodiczaroditelje.rs за издавача: Горан Мицић дизајн и прелом: БРУКВАР - mail@BRUKVAR.net дистрибуција: Радосав Дуканац - Кића веб администратор: Немања Јовановић сарадници: Љиљана Мрвић, Слађана Пантелић, Наташа Докић, Мирјана Гавриловић, Ивана Лукић, Светлана Рајевац штампа: РОТОГРАФИКА Суботица DeSIGN насловне стране: Иван Мијалковић

CIP - Каталогизација у публикацији Народна Библиотека Србије, Београд 37.018.1 Водич за родитеље : месечна публикација / за издавача Горан Мицић - 2004, бр.1 (април) Београд (Војводе Миленка 22) : Агенција «Водич за родитеље», 2004–([Београд]).–21 cm/ Месечно ISSN 1820-0850=Водич за родитеље COBISS.SR-ID 114024972


К АТАЛ О Г 2011


4

ПОЗОРИШТА П ОЗОРИШТА


К АТАЛ О Г 2011

5


6

ПОЗОРИШТА


К АТАЛ КАТАЛ ЛО Л О Г 2011 1

7


8

ПОЗОРИШТА


К АТАЛ О Г 2011

9


10

ПОЗОРИШТА


К АТАЛ О Г 2011

11


12

КАТАЛОГ 2012

SVI BREN DOVI S TA L N E NA JEDN OM A K C IJ S K E MEST U CENE Sava Centar, Milentija Popovi}a 9 (ulaz iz Milentija Popovi}a, nivo parkinga)

tel: 011. 220. 66. 65 mob: 061. 176.59. 61

www.fredolinoigracke.rs


К АТАЛ О Г 2012

13


14

ПОЗОРИШТА


К АТАЛ О Г 2011

15


16 1 6

ПОЗОРИШТА П ОЗОРИШТА


Za budu}e roditeqe i roditeqe beba

К АТАЛ О Г 2011

КА АТАЛ Т А Л О Г 2010 ТА 20 0 10 10

17


18

ЗА БУДУЋЕ РОДИТ ЕЉЕ И РОДИТЕЉЕ БЕБА


К АТАЛ О Г 2011

19


20

ЗА БУДУЋЕ РОДИТ ЕЉЕ И РОДИТЕЉЕ БЕБА


К АТАЛ О Г 2011

21


22

П О МОЋ


К АТАЛ О Г 2011

23


24

ЗА БУДУЋЕ РОДИТ ЕЉЕ И РОДИТЕЉЕ БЕБА


К АТАЛ О Г 2011

25


26

ЗА БУДУЋЕ РОДИТ ЕЉЕ И РОДИТЕЉЕ БЕБА


К АТАЛ О Г 2011

27


28

ЗА БУДУЋЕ РОДИТ ЕЉЕ И РОДИТЕЉЕ БЕБА


К АТАЛ О Г 2011

29


30

ЗА БУДУЋЕ РОДИТ ЕЉЕ И РОДИТЕЉЕ БЕБА


Privatne pred{kolske ustanove, jaslice i vrti}i ЈАСЛИЦЕ

ВРТИЋ БЕБИ СИТИНГ


Предшколска установа КРЕАТИВНО ПЕРО www.krea vnopero.com Дедиње, Толстојева 58; Тел: 367 2716

Број деце у групи: у јаслицама до 8-оро деце, а у вртићу највише 20-оро деце Програм: полудневни и целодневни ПУ „Креативно перо“ се налази у срцу Дедиња и обухвата 200м2 безбедног и савремено опремљеног простора. Простор је уређен по центрима интересовања (центар за развој говора, логичко-математички, манипулативни, ликовни, градитељски, музички, за драматизацију и игру улога...). Деци су на располагању прелепо двориште и парк-шума у непосредној близини вртића. Предшколска установа реализује модел „А“ васпитно-образовног рада, прописан од стране Министарства просвете Србије. Припремни предшколски програм се спроводи по Кембриџ програму и Националном програму. Поред тога, неке особености нашег рада су: • Билингвалност (српски и енглески језик); • Могућност учења трећег језика (француског или италијанског); • Рад у посебним центрима интересовања (кување, глума, ликовна и музичка радионица); • Излети, одлазак у позориште, креативне радионице са родитељима. У васпитно-образовном раду учествују стручно оспособљени васпитачи, професионалан стручни тим (психолог, педагог, логопед, педијатар), као и професори додатних активности.

ПУ ЈУЦА - ДЕЧИЈА ОТКРИВАЛИЦА jucavrtic@sezampro.rs, otkrivalica@sezampro.rs

Центар - Јелене Ћетковић 12, тел: 322 98 12, 062/241 226 ; Неимар - Пчињска 21, тел: 744 13 43, 062/241 224

20 година успешног рада у домену предшколског образовања 25 акредитованих програма Узраст 2,5 – 7год. Откривалица је простор у коме заједно са децом негујемо атмосферу поверења, узајамног прихватања без процењивања и вредновања, са жељом да деца науче да препознају своје потребе и личне вредности. Неки од програма Откривалице: * Мултикултурални програм РУКЕ ОКО СВЕТА; * Волим и чувам своје тело; * Психосоцијални програми (сналажење у ризичним ситуацијама); * Од приче до позоришта; * Наука за децу; * Музика кроз време; * Етно програм; Школа јахања; * Енглески језик (5х недељно); * Програм припреме за школу * Програм припреме за вртић

32

ВРТИЋИ - приватне предшколске установе

Предшколска установа ЧИЛИ ВИЛИ www.cilivili.co.rs Београд, Пусторечка 7; 35 43 018, 063 109 88 18, 063 69 79 02

Вртић као пријатељ породице за цео живот ! Вртић ЧИЛИ ВИЛИ бирају родитељи којима је важно: • рано образовање детета, • праћење емоционалног, когнитивног и физичког развоја детета на индивидуалном нивоу • одрастање у средини где се негују топли међуљудски односи, толеранција и другарство.

Како?

• 4 узрасне групе • ТИМ који годинама ради у непромењеном саставу - 8 васпитача, професор физичке културе, наставник музике, наставник енглеског, тренер, психолог, педагог, лекар и специјални педагог • Радионице за лични раст и развој родитеља СВЕТИОНИК • ВЕСЕЛИ ПЕТАК – слободно вече за родитеље, креативна забава за децу, подршка превазилажењу развојних страхова • МЕНСИН програм за развијање даровитости и функционалног мишљења • ЕКСКУРЗИЈЕ – самосталност на делу • Фантастичне ЗАВРШНЕ ПРЕДСТАВЕ на које смо врло поносни.


К АТАЛ О Г 2012


Предшколска установа БУБИЦА www.vr cbubica.com

Звездара, ул. Мехмеда Соколовића 18. Тел: 240 52 66, 064 225 18 74; mail: bubicav@gmail.com

УЗРАСТ: 2 – 6 година РАДНО ВРЕМЕ: 7.30 - 18.00 КОНТАКТ ОСОБА: дипл. педагог Маријана Сарјановић Вртић БУБИЦА позива све вас који имате од 2 до 6 година на свакодневно креативно дружење, уз пуно љубави, пажње и породичне топлине, у прелепој кући са двориштем. А све то кроз: - индивидуални рад у малим групама - креативно едукативне радионице - посете дечијим позориштима и другим значајнијим местима у граду - припрему деце за полазак у школу - школицу енглеског - школицу балета - школицу каратеа и спортску кућицу - музичку радионицу - стручни надзор логопеда - једнодневни излети и рекреативне наставе

Предшколска установа ЛАЛА и ЛИЛИ lalailili.co.rs

Генерала Михајла Недељковића 43, тел 227 0650, 063 749 59 10, lalailili@sezampro.rs РАДНО ВРЕМЕ 7.30 - 17.30

Вртић ЛАЛА И ЛИЛИ испуњава све прописане услове у погледу васпитно-образовног рада , стручног кадра, простора и опреме. Основни програми: јаслице, вртић, припремни предшколски програм Додатни програми: - школа енглеској језика - спортски вртић - музичка школица - логопедски програм - стваралачке радионице (говорно, ликовно, музичко и драмско стваралаштво) Повремени програми: Одмор и рекреација, излети Услуге родитеља: педагошко-психолошко саветовалиште

34

ВРТИЋИ - приватне предшколске установе

Предшколска установа „Студио за децу ЗМАЈ“

Стојана Новаковића 18, Teл: 276 12 04, 064 12 77 843; e-mail: studiozmaj@hotmail.com

Радно време: 7:00-18:00

За децу од 2 године до поласка у школу. Приватни вртић са 18 година искуства!

ПРОГРАМ АКРЕДИТОВАН ОД СТРАНЕ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ ОБАВЕЗНИ ПРОГРАМ ПРИПРЕМЕ ЗА ШКОЛУ МЕНСИН ПРОГРАМ ДВА ПУТА НЕДЕЉНО РАДИОНИЦЕ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА МУЗИКА, БАЛЕТ, ВАЈАЊЕ, ОРИГАМИ, ШАХ ШКОЛИЦА КЛАВИРА И ВИОЛИНЕ СА СОЛФЕЂОМ СВАКОДНЕВНИ ЧАСОВИ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА СВАКОГ МЕСЕЦА ПОЗОРИШНА ПРЕДСТАВА... КОД ДЕЦЕ ПОДСТИЧЕМО ИНТЕЛЕКТУАЛНИ, МОТОРНИ, ЕМОЦИОНАЛНИ И СОЦИЈАЛНИ РАЗВОЈ У ПОТПУНОСТИ ДОПРИНОСИМО: БОГАЋЕЊУ ДЕЧИЈЕГ ИСКУСТВА, ЗАДОВОЉЕЊУ ДЕЧИЈИХ ПОТРЕБА, СТИЦАЊУ ОДРЕЂЕНИХ ЗНАЊА И ВЕШТИНА, РАЗВОЈУ КОМУНИКАЦИЈЕ, СТВАРАЛАШТВА И КРЕАТИВНОСТИ... СТРУЧНИ ТИМ ПЕДАГОГА, ПСИХОЛОГА И ЛОГОПЕДА. ПОРЕД РАДНИХ ПРОСТОРИЈА И ПРОСТОРИЈА ЗА ИГРУ, ДЕЦИ ЈЕ НА РАСПОЛАГАЊУ ВЕЛИКО ДВОРИШТЕ ПРИЛАГОЂЕНО ЊИХОВИМ ПОТРЕБАМА.


К АТАЛ О Г 2012

35


Предшколска установа АДАЛEНД www.adaland.rs Нови Београд, насеље Белвил, Ђорђа Станојевића 9г; 63 00 824, 064/5965465

Лиценца Министарства просвете, припремни предшколски програм, енглески језик, карате, балет Јаслице од 6 месеци до 3 године, вртић од 3 године до поласка у школу Радно време од 07:00 до 18:30 • 350 м2 модерно и функционално опремљеног простора у два издвојена објекта јаслица и вртића • Два васпитача у свакој групи • Стручни тим: педагог, логопед, нутрициониста, наставник енглеског језика, карате тренер, професор балета и медицинска сестра • Лиценцирани програми, драмска, ликовна и музичка радионица, школа шаха, енглески језик, балет, карате • Позоришне представе и излети • Одвојен јеловник за јаслице и вртић, индивидуални јеловници за децу са алергијама • Посебна погодност за упис предшколаца

Предшколска установа ДЕЧИЈИ СВЕТ www.decijisvet.co.rs; decijisvet@yahoo.com

За оне који желе најбоље ! ВЕРИФИКАЦИЈА МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ Дечији свет ДУГА, Браће Јерковић 112Б, 3976-778, 2464-250 Дечији свет ЗВЕЗДИЦЕ, Билећка 61, 3972-844, 2470-091 Дечији свет ОБЛАЧАК, Александра Дубчека 42, 260-89-03 Дечији свет СУНАШЦЕ, Дедиње, Шолина 4а, 36-75-319 Дечији свет СAЊАЛИЦА, Кнежевачка 13, 233-43-14

- Ексклузивни простори на атрактивним локацијама - Стручно оспособљени и афирмисани васпитачи - Јединствени по ВИДЕОКОМУНИКАЦИЈИ (могућност да видите своје дете у објекту путем интернета) - Велики тим стручних сарадника (креативне радионице, музика, плес, спортске активности, вајање, веронаука) - Припремни програм за школу - Компјутерско растилиште - Рад у малим групама (узрасно раздвојеним) - Свакодневни енглески по оксфордском методу

36

ВРТИЋИ - приватне предшколске установе

Предшколска установа БЕЛИ ЗЕКА www.belizeka.rs

Хаџи Милентијева 33; Тел: 308 61 17 и 065 409 53 64; e-mail: office@belizeka.rs

Радно време: 7.00 – 18.00h узраст од 2 до 7 година * припремни предшколски програм * лиценцирана предшколска установа од стране Министарства просвете * лиценцирани васпитачи * 200м2 изузетно опремљеног простора * два дворишта * сигурно и удобно окружење

ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ - ИСТРАЖИВАЧКИ ЦЕНТАР - ГРАЂЕВИНСКИ ЦЕНТАР - МУЗИЧКИ ЦЕНТАР - ЛИКОВНА РАДИОНИЦА - СПОРТСКА РАДИОНИЦА - ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

+ БИОСКОП НА ВЕЛИКОМ ПЛАТНУ + ЛЕТЊИ БАЗЕН

СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ - ПОЗОРИШТАНЦЕ - РОЂЕНДАНИ - КАРАОКЕ


К АТАЛ О Г 2012

37


 Предшколска установа НАШЕ ЧЕДО www.nasecedo.rs

Дубровачка 20, Земун; Тел: 26 18 885 Моб: 064/ 339 41 51, 063 8259 221; E-mail: office@nasecedo.rs

ПРОСТОР: кућа од 350 м2 са двориштем РАДНО ВРЕМЕ: 7.30-17.30 Прва недеља адаптације бесплатна! * У прелепом амбијенту куће од 350 м2, функционално опремљен простор и уређено двориште. * Бригу о здрављу деце води педијатар др Љиљана Кољаја кроз редовне прегледе. * Јеловник се може прилагодити посебним потребама детета, уз надзор педијатра-нутриционисте, у договору са родитељима. * Програм чини спој српске традиције и нових европских сазнања, са циљем да деца одрасту у добре и просвећене људе. * Стручним тимом руководи дипломирани васпитач и дипломирани социјални педагог са иностраном дипломом. * Све додатне садржаје спроводе факултетски образовани сарадници: енглески, гимнастика, музичко, шах, енглески хор, руски балет... * викенд програм - последњег викенда у месецу петак од 18 до суботе у 18 часова

Приватна предшколска установа “Дечији вртић ПЧЕЛИЦЕ” Булевар Арсенија Чарнојевића 68 (код Арене), тел: 311 41 02, 062/474 104

УЗРАСТ: 1 – 7 година, мале групе

ВЕРИФИКАЦИЈА МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ Основни принцип рада овог вртића је стручни приступ васпитању деце, што значи да се децом баве васпитачи, професори и психолози поштујући дечију личност. У складу са Фројдовом максимом «Дете је отац човека», основни циљ нашег стручног тима је да помогне малом детету да сутра буде велики и срећан човек. Додатне активности: - енглески - балет (балетски студио «Adagio») - теквондо (taekwondo клуб «Галеб») Вртић води дипл. психолог Маја Тодоровић

38

ВРТИЋИ - приватне предшколске установе

Предшколска установа ТРЕШЊОБЕР www.tresnjober.com Крунска 36, тел.3692 002; 064/167 32 76; office@tresnjober.comco.rs

Радно време од 7,30 - 17,30h ВРТИЋ од 1 до 4 год. ШКОЛИЦА од 4 до 7 год. (програм припреме за школу) ДЕЧИЈИ КЛУБ од 5 до 12 год. (курсеви енглеског и француског језика, помоћ при учењу)

- високо квалификовани сарадници - креативни програми који подстичу развој и учење кроз игру - партенрски однос са родитељима - рад у малим групама Вртић основала и води Љиљана Проковић дипл. спец. педагог.


К АТАЛ О Г 2012

39


Приватна предшколска установа “Гуливер” www.vr cguliver.rs Осијечка 38а, Баново брдо; Тел: 65 64 109, 063/830 5 830

Контакт особа: Невена Нејков

Узраст: од 8 месеци - 7 година

Радно време: од 07-18h Број деце у групи: 8-12

Гуливер је двојезични вртић у коме деца од друге године прате програм на српском и француском језику. Са пет година уводи се још један страни језик, тако да до поласка у школу дете има добре основе два страна језика. Основ плана и програма је учење кроз уметност (сликање, вајање, музика, глума), а простор у коме бораве деца је подељен по центрима интересовања. Нудимо додатне програме за родитеље и децу, а посебно издвајамо Mama Gym, рекреацију за маме уз могућност чувања деце у просторијама вртића. Више информација можете прочитати на нашем сајту

www.vr cguliver.rs

Јасле и вртић HAPPY KIDS www.happykids.co.rs Љубе Стојановића 4, Мирочка 1, тел: 329 45 42, 064 110 15 24

Локације: Мирочка 1 (преко пута малог Таша) и Љубе Стојановића 4 Узраст: 1 – 7 година Радно време: 7.00 – 18.00h Видео надзор путем интернета Двојезични вртић (активности се одвијају на српском и енглеском језику) Нов, луксузно опремљен простор од 150м2, са двориштем. Могућност да посматрате своје дете у вртићу, путем интернета, нон-стоп. Стручно особље. Рад у малим васпитно-образовним групама. Школице (школица енглеског језика, компјутера, креативна, музичка, географско-историјска, билошка, спортска). Сервис за чување беба. Интензиван курс енглеског језика за децу од 3 до 7 година. Незаборавне рођенданске прославе.

40

ВРТИЋИ - приватне предшколске установе

ЧАРОБНА КУЋИЦА www.carobnakucica.rs Kошутњак, Пионирска 28, тел: 3066210, 063/349697

РАДНО ВРЕМЕ од 7-30 до 18h Узраст од 1 до 7 година Верификација Министарства просвете У подножју Кошутњачке шуме у кућици пуној цвећа, Чаробној кућици, друже се деца кроз игру, песму, спортић, модеран балет, уметност, школицу енглеског, бон-тона... заједно уче да скијају, пливају... и граде једну велику кућу другарства и љубави, где се мишићи јачају на трави, здравље на свежем ваздуху, а другарство на правим вредностима..! Биће нам драго да и Вас упознамо.


К АТАЛ О Г 2012

41


ПОВРАТАК ПРИРОДИ - ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ДЕЧЈИХ ИНТЕРЕСОВАЊА

ПРИЗРЕНСКА 27, ЗЕМУН, тел: 30 76 745 и 30 76 753, РАДНО ВРЕМЕ ОД 7 ДО 19h; www.povratakprirodi.facebook.com

“ПРИ-РУ-ДА! МНО-ГО ДО-БРО!”

www.povratakprirodi.net www.povratakprirodi.rs

• Акредитован предшколски програм • Детињство без телевизора, компјутера, без готових играчака • Деца сама долазе до сазнања кроз 20 усмерених креативних радионица које покривају теме: Ја, Моје тело, Моја околина, радећи на пројектима, експериментишући са природним елементима и појавама • Толеранција, различитост, индивидуалност • Хармоничан развој у складу са сопственом природом и природом која нас окружује • Музика, глума, енглески, карате, креативни програми за децу млађег школског узраста Имамо велико двориште, травњак, воћњак и башту. Деца сама учествују у свим фазама органске производње: припремају земљу, сеју, саде, окопавају, беру воће и поврће и од њих припремају јела, салате и зимнице. Код наше деце будимо свест да од њиховог сопственог понашања зависи будућност планете.

Приватни вртић Прозорчић www.prozorcic.com

Баново брдо, ул. Петра Мартиновића 33/12, 11000 Београд, Тел: 011/354 0286; 062/387 888 Узраст: 1 – 7 година Радно време: 08 – 18h Број деце у групи: 8 – 12 Тим стручњака предвођен европски сертификованим психотерапеутом

У жељи да наша деца досегну своје биолошке потенцијале и развију своју личност остварујући циљ потпуног људског развоја - аутономију, вртић “Прозорчић” је креирао одговарајући програм за рад са децом и родитељске радионице, као неопходну помоћ нашем програму и раду. Развојем своје свесности, усвајањем знања о важним факторима одрастања и стварања личности детета, посвећени и едуковани васпитачи отварају прозор ка развијању способности детета и припремају их за изазове које их чекају у животу. Мали број деце је ексклузивност која омогућава да се рад одвија индивидуално и тиме свако дете развије своје специфичности.

42

ВРТИЋИ

ПУ ДРУЖИОНИЦА МАШТАОНИЦА www.druzionicamastaonica.rs Земун, хала Пинки, Градски парк 2, телефон 3771-541

РАДНО ВРЕМЕ од 8 до 17ч.

ДОЂИТЕ ДА СЕ ЗАЈЕДНО ДРУЖИМО ! Дружионица маштаоница основана је пре више од двадесет година и први је вртић у Земуну са неконвенционалним обликом рада. Налазимо се у пространом, светлом и климатизованом простору. Поред васпитача и ликовног педагога, стручни тим чине и сарадници: дипломирани логопед, професори музичке и физичке културе и енглеског језика, балерина, мајстори капуере и драмски уметници. Радимо у групама, мешовитој и припремној за школу.

Зашто смо другачији ?

Зато што пуштамо друге на слободу, Зато што примамо родитеље у игру, Зато што ружне речи бацамо у канту, Зато што поштујемо једни друге, Зато што плачемо, али не кад долазимо него кад одлазимо из вртића. У току школске године, у сарадњи с родитељима, припремамо и неколико великих свечаности.


К АТАЛ О Г 2012

43


Вртић ЖАН ЖАК - центар за едукацију, спорт и уметност у раном детињству

Нови Београд, Бул. Зорана Ђинђића 6а, тел. 31 33 115, 064 24 02 666, 063 777 11 55 www.zanzak.rs

Учимо да заволимо да учимо и да заувек останемо радознали! Радно време: 7 - 19h Узраст: 2 - 7 година Када смо промућкали стручно образовање из области педагогије и искуство у раду, са снажним осећањем да је једноставно волети, поштовати и разумети дете, бити му стална подршка и сигурност - настао је Жан Жак!

44

* Једемо здраву, непрскану храну органског порекла, разних боја и укуса! * Чувамо природу и рециклирамо! * Игра и покрет су димензија у којој показујемо своје афинитете уз проф.спорта и физичког васпитања, па је свакодневно вежбање постало печат нашег здравља и правилног развоја! Упознајемо себе и свет око себе. Знамо где је Африка и да тамо живе лавови, а да у Кини људи имају косе очи. Учимо о својим чулима и органима, а када падне мрак гледамо у звезде. Причамо о настанку првих градова, распитујемо се о разним занимањима, измишљамо нове приче и представе. О свему разговарамо, одлучујемо и договарамо се заједно!

Вртић и јаслице МАЛА ФАБРИКА МАШТЕ www.malafabrikamaste.rs Kирила Савића 7, 011/39 70 449, info@malafabrikamaste.rs

Од 6 месеци до 6 година Радно време: радним данима од 08ч до 18ч - Потпуно адаптирана вила од 600m² - Прелепо уређено двориште од 400m² - Засебне просторије за сваку активност (учење, играње, групне активности, обедовање, одмор) - Најсавременији метод рада - Школице енглеског језика, балета, каратеа, музичког, ликовног... - Креативно-едукативне радионице - Потпуна брига о деци: педијатар, стоматолог, логопед, педагог, стручни сарадници - Квалитетна исхрана (јеловник састављен од стране нутриционисте)

44

ВРТИЋИ

Јасле и вртић ЗЕМЉА ДЕМБЕЛИЈА www.zemljadembelija.com Центар, Страхињића Бана 33, 26 25 422, 061/712 01 58, 064/150 30 59

Простор: 140м2 са двориштем и фискултурном салом Узраст: од 1 до 7 година Радно време: 07.30 - 17.30 чување деце на сат посебни програми од 7.30 до 21.00 Млади тим стручних сарадника брине о одрастању ваше деце. У пријатном и топлом амбијенту нашег вртића, кроз безбрижну игру и пажљиво усмеравање, деца стичу самопоуздање и сигурност у себе. Рад у малим групама. Индивидуални приступ сваком детету. Целодневне активности: од 07.30 до 17.30, укључују 4 оброка Посебни програми: превентивна и корективна гимнастика, плес, карате, ликовна радионица, енглески... НОВО! Чување деце на сат у нашем простору од 07.30 до 21.00 Организација дечијих рођендана, анимација, кетеринг... УПИС ТОКОМ ЦЕЛЕ ГОДИНЕ !


Јасле и вртић ЦВЕТИЋ РЕПИЋ www.cvetic-repic.com Лабска 3 (испод Партизановог стадиона) 369 22 50 и 065 369 22 50

УПИС У ТОКУ ! • Примамо децу од 18 мeсеци до 7 година • НОВО - ПРЕДШКОЛСКО • Полудневни и дневни боравак • Енглески по Оксфорд методи • Француски језик • Драмска, ликовна и музичка радионица • Балет • Карате (у сарадњи са Нипон карате клубом) • Педијатар, логопед • Излети, приредбе • Двориште, игралиште

45

К АТАЛ О Г 2012

Вртић ЕјБиСи

Нови Београд, Булевар уметности 17, 063 231 692, аleksandra@ejbisi.co.rs

Еј би си плус кутак за добар старт Подстицањем природних потенцијала деце истражујемо, откривамо и радујемо се новим сазнањима Наше специфичности: - уз разноврсне материјале развијамо стваралачке способности деце - индивидуални приступ сваком детету - енглески по Helen Doron Early English методи у сарадњи са LCF Нови Београд - посете позоришту, изложбама, музејима - организовање излета - учествовање родитеља у изабраним активностима - могућност чувања деце у вечерњим сатима, викендом и празницима

Креативни студио МАЛА ВИШЊА www.malavisnja.com Вишњичка Бања, 064 28 992 48, 064 30 40 195; malavisnjabg@gmail.com

УЗРАСТ: јасле 1-3год вртић 3-6год (више мањих група) РАДНО ВРЕМЕ: 7:00 - 18:00 ПРОСТОР: преко 300м2, 2 дворишта, Цене за свачији џеп! Попуст за друго дете 30%, за треће 50% УПИС У ТОКУ! НА само 5км од центра града у мирном крају прелепог насеља Вишњичке Бање, налази се “Мала Вишња”, вртић, јасле и рођендаоница. Налазимо се у луксузно опремљеној кући, површине 300м2, са два дворишта прелепог погледа на Дунав и центар Београда. Посетите нас и дочекаће вас љубазни васпитачи и сарадници. Цео простор је климатизован и опремљен најсавременијом опремом и посебно одабраним, квалитетним играчкама. Рад се одвија у више малих група. ЦЕНЕ НАЈНИЖЕ, ЗА СВАЧИЈИ ЏЕП. Посете, излети, креативно време са мамама у јасленој групи, позоришне представе, концерти за децу и родбину. За сву децу која желе мало више да се баве додатним активностима, имамо креативну школицу Мала Вишња: балет (3-6, 7-12год) у правој балет сали, школа сликања, енглески и школица клавира. Организујемо и све врсте прослава за децу у посебно опремљеном простору са лавиринтом и трпезаријом, док родитељи децу могу посматрати преко видео надзора и боравити у луксузном простору и прелепој башти . Прославе су затвореног типа. Професионални аниматори (кловн Данко, Попај, гусар, Ноди) + поклон за слављеника!

MALA VISNJA


Обданиште и рођендаоница “ЧАРОБНА ЗЕМЉА ОЗ”

Жарково, Поручника Спасића и Машере 23, 2502-461, 060/010-7706, www.carobnazemljaoz.co.rs ПРОСТОР: двоспратна кућа од 500м2 са двориштем КАПАЦИТЕТ: 40деце УЗРАСТ: од 9 месеци до 6 година. РАДНО ВРЕМЕ: 06:30-18:30 ЧАРОБНА ЗЕМЉА ОЗ је приватни вртић/рођендаоница у оквиру ког можете пронаћи све што је потребно вашем детету. Код нас ћете наићи на пријатну атмосферу, квалитетну услугу и рад са децом заснован на креативности стручно оспособљеног кадра. Вртић је намењен деци од 9 месеци до 6 година, у периоду од 6:30 до 18:30 сваког радног дана, док викендима, по потреби, организујемо дежурства. Полудневни боравак подразумева 5 сати проведених у вртићу у термину када то вама највише одговара. Стручни кадар вртића уз помоћ спољних сарадника спроводи бројне активности намењене развоју дечјих потенцијала, пажње, координације, моторичких способности, креативности и самосталности. То су: ликовна и музичка радионица, школица енглеског језика и спортић (психомоторичке вежбице). Обезбеђујемо редовне посете логопеда и стоматолога.

УХВАТИТЕ ВОЗ ЗА ЧАРОБНУ ЗЕМЉУ ОЗ!

Креативни клубић РАДОЗНАЛАЦ Борча, Народног фронта 21, 2960 293, 063/295 499

Радно време: 6.30 – 18.00 Продужени боравак радним данима и викендом Школице: енглеског, компјутера, глуме, бонтона, екологије, веронауке, Креативни клубић РАДОЗНАЛАЦ је савремено организована и добро опремљена креативна радионица за децу предшколског узраста. У адекватно опремљеном простору, богатом различитим сликовним и писаним материјалом уз најсавременија едукативна средства, одвија се креативно васпитање базирано на узрасним и индивидуалним карактеристикама деце. Клубић који води психолог са стручним сарадницима нуди: рад у групама, учење кроз едукативне и креативне радионице, осмишљену игру по идеји Марије Монтесори, подстицање интелектуалне радозналости и логичког мишљења, школице енглеског, компјутера, глуме, бонтона, екологије, школицу веронауке, психолошку радионицу. Услуге нутриционисте. Организација рођендана и свих дечијих прослава!

46

ВРТИЋИ

Вртић ЗВЕЗДИЦА

Нови Београд, Др Ивана Рибара 184 VI; тел: 227-34-42, 063/ 376-552

Од 1. августа до 1. септембра упис деце узраста од 18 месеци до поласка у школу Програм по коме се већ 17 година ради проистекао је као резултат интересовања деце али и предлога родитеља: - Човек и његов организам - Свет животиња и биљака - Планета земља - Старе цивилизације - Људи и догађаји који су изменили свет - Дете у свету ликовне уметности - Дете у свету музике - Дечије игре некад и сад - Свет бајки и прича - Митови и легенде

- Описмењивање и читање - Основни математички појмови и рачунске операције - Енглески језик - Психолошке радионице - Драмске радионице - Основе коришћења рачунара - Увод у хришћанство и православље - Област етике у најширем смислу - Лепо понашањe

У вртићу су стално запослени два педагога, психолог и медицинска сестраваспитач. Спољни сарадници су учитељица и музички педагог. ЦЕНА: од 100 до 170 евра месечно (у зависности од дужине боравка детета у вртићу)


Вртић КОРЊАЧИЦА www.kornjacica.rs

Звездара, Бегејска 2а; Тел: 34 77 002, 060 640 22 84; е-пошта: vrtickreativnaradionica@gmail.com

Радно време од 7-18h, вртић-јасле за децу од 1-6 година

47

НАЈБОЉЕ ЗА ВАШЕ ДЕТЕ зато што: * се налазимо у новом, функционалном простору од 350м2 са својим двориштем и рођендаоницом * васпитно образовни рад реализујемо по узрасним, малим групама * са децом раде васпитачи са дугогодишњим искуством и тим стручних сарадника: психолог, педијатар, логопед * учимо енглески 3 пута недељно * кроз додатне активности - креативне радионице развијамо дечију машту и креативност * организујемо школу родитељства (психолог Влајко Пановић)

К АТАЛ О Г 2012

47

Вртић БАМБИ И ДРУГАРИ

Звездара, Марка Миљанова 1Б, тел: 2420-617, 064/ 43-66-075

УЗРАСТ: 1,5 – 7 година РАДНО ВРЕМЕ: 7:30 – 17:00 БРОЈ ГРУПА: 3 Рад у малим групама Вртић Бамби већ 13 година успешно ради на Звездари. Рад се одвија кроз разне креативне радионице: енглески, немачки, плес, часови клавира, карате, логопед и разни програми прилагођени узрасту деце. Организује се активно дружење по граду кроз посете позориштима, зоо врту, Ади Циганлији, играоницама, библиотекама. Компјутерска анимација. Бон-тон. Прославе дечијих рођендана и анимација. Организација рада: три групе по петоро деце. Васпитач, педагог, проф. француског и енглеског, музички педагог и професор плеса, логопед. Надзор педијатра.

Монтесори школица ПИТАГОРА www.pitagoramontesori.wordpress.com Вождовац, Јове Илића 16, 397 83 55, 064/853 13 05

Узраст: од 3 до 6 година Група: Мешовите по узрасту Радно време: 08.30 - 15.30 Монтесори метод рада Простор: Приземље куће са двориштем Школица ПИТАГОРА ради по Монтесори методу већ 17 година. Негује индивидуални приступ у раду. Користе се оригинални дидактички материјали: практични, сензорни и академски. Програм по којем ради Школица ПИТАГОРА носи име свог творца Марије Монтесори која је сматрала да је период детињства, од рођења до шесте године најзначајнији период у животу детета. «Само практични рад и искуство воде дете ка сазревању. Што је више развијена способност концентрације, више се постиже дубока смиреност при раду, а самим тим јаснија је манифестација унутрашње дисциплине самог детета» (М.Монтесори). Са децом раде два педагога, психолог и асистент.


Предшколска установа ДИЗНИЛЕНД

Нишка 35, тел: 011/344-62-92, 064/188-60-24 - www.vrticdiznilend.com

УЗРАСТ: од 14 месеци до 7 година

РАДНО ВРЕМЕ: 7 – 19ч

Вртић ДИЗНИЛЕНД има стручни тим васпитача са дугогодишњим искуством у раду са децом. Васпитно-образовни рад се организује у четири групе – јасленој, млађој, средњој и старијој – кроз едукативно-креативне радионице: - ритмика и корективна гимнастика - аикидо - шах - музичко образовање - говорно стваралаштво - енглески језик - позориште у вртићу сваког месеца - боравак у природи, шетње и излети - свакодневни рад логопеда са децом Кроз свакодневне активности и рад у радионицама негује се и подстиче развој целовите дечије личности, не занемарујући ни један њен аспект: социјални, физички, емоционални, говорни, когнитивни. Организује се рекреативна настава два пута годишње.

Бебиситинг Агенција ГАТОС www.bebisiterka.rs

Нушићева 21, тел: 3224-914, 3223-804, 061/ 3357-355; e-mail: babygatos@gmail.com

СВИ УЗРАСТИ

Радно време: пон/пет: 10.00 – 16.00h

Модеран бебиситинг програм - ЗА РАДОСТ РОДИТЕЉСТВА Професионални тим Агенције Гатос формирао је савремени програм помоћи породици за потребе чувања, неговања, васпитања и креативног подстицања развоја деце. Услуге агенције укључују: - Психолошку процену и профилисање личности у циљу селекције будућих дадиља, уз поштовање највиших стандарда; - Припрему и додатну професионалну обуку дадиља; - Санитарне и законске провере детаља. Поштовани родитељи, када желите време само за себе, а немате никога ко би квалитетно проводио време са вашим дететом, довољно је да позовете наше бројеве телефона и наш тим психолога и стручних сарадника ће вам помоћи да пронађете најбољу дадиљу за ваше дете.

48

ВРТИЋИ

Вртић и јасле ПАТУЉАК

Господара Вучића 172, 28 51 805, 063 85 58 908, 063 31 77 94

Јасле: од 0 до 24 месеца Вртић: од 2 до 6 година Радно време: 07.00 – 19.00 ПАТУЉАК је смештен у кућу са двориштем, безеном и великим терасама. Специјализован је за децу од најмањег узраста (од рођења). Простор је без алергена (Посебна пажња се поклања деци са алергијама) Исхрана је прилагођена сваком детету Педијатар је стално присутан са ординацијом у дворишту објекта. Са пажњом се развијају здраве навике, лична хигијена и дечији бон-тон. Кроз креативни рад са децом подстиче се развој њихових личности, талената и социјализација. Бебе су на засебном спрату, о њима брину васпитачице и педијатријске сестре. Тим: педијатар (који води вртић), стоматолог, психолог, физијатар, медицинске сестре и васпитачи. Moгућност полудневног боравка и чувања деце на сат.


Privatne osnovne {kole, {kolice jezika, umetni~ki kursevi, kulturni centri, sport... ЈЕЗИЦИ ЛИКОВНА ГЛУМА ПЛЕС


50

ШКОЛЕ и ШКОЛИЦЕ


К АТАЛ О Г 2012

51


52

ШКОЛЕ и ШКОЛИЦЕ


К АТАЛ О Г 2012

53


54

ШКОЛЕ и ШКОЛИЦЕ


К АТАЛ О Г 2012

55


ЛАКО УЧИМ - центар за едукацију

www.011info (zdrastvo/defektologija)

Стахињића Бана 73а, тел: 063/ 27 99 81 и 011/ 26 24 707 mail: lakoucim@gmail.com f: lako ucim

ДА ЛИ ВАШЕ ДЕТЕ МОЖЕ ДА УЧИ? Центар за едукацију ‘’Лако учим’’ је основан са циљем: - да пружи стручну и саветодавну помоћ у учењу, како деци са посебним потребама, тако и деци са тешкоћама у учењу - да пружи рану превенцију и интервенцију код деце узраста од 12 месеци па до поласка у школу, код којих се јављају разни развојни проблеми (нпр. проблеми изазвани оштећењем вида, проблеми развоја говора и језика, проблеми код развоја моторике, проблеми пажње и концентрације...)

- да се кроз индивидални рад са логопедом помогне код проблема развоја гласова и говора, као и код проблема читања, писања и рачунања. - додатног и допунског рад са децом која се припремају за полазак у школу (вежбе за превазилажење проблема код писања, читања, рачунања, вежбе пажње, памћења и концентрације...).

- могућности дневног боравка за сву децу млађег школског узраста, пре и после подне, са довођењем и одвођењем деце. У оквиру нашег боравка дете може да изради домаћи задатак, индивидално ради са логопедом или психологом (према потреби детета) и да развија своје таленте кроз креативне радионице

Математичко друштво „АРХИМЕДЕС“ • www.arhimedes.rs • www.mislisa.rs Београд, Дечанска 6, тел: 3245-382 и 3245-383, е-mail: arhimed1@eunet.rs

ЛЕТЊЕ ШКОЛЕ МЛАДИХ МАТЕМАТИЧАРА

Сребрно језеро: 1-9. јула 2012. Митровац на Тари: 12-21. јула 2012. За љубитеље математике и рачунарства од I до VIII разреда ОШ и за I разред средње школе. Одлични услови: Пуни пансиони, превоз, шумовита околина, плажа / базен, лекари и друге погодности за рекреацију. Осмишљен програм: математика (до 3 часа дневно), рачунарство, шах, културно-забавне и спортске активности. Одабрани наставници и инструктори. Реноме и искуство 38 година. Повољна цена целог аранжмана: 230-280 евра (у динарима), зависно од броја рата (до 5) и рокова плаћања. Пријаве: на тел. 3245-3382 и 3245-383, писмом: “Архимедес”, Дечанска 6, 11000 Београд или лично у “Архимедесу”. Детаљније на сајтовима: www.arhimedes.rs и www.mislisa.rs

56

ШКОЛЕ и ШКОЛИЦЕ

БЕЈЗА Основна школа

Орфелинова 57, Чукарица, тел: 357 19 86, 069 25 11111, е-пошта: contact@bejza.edu.rs

За лепе школске дане! Модерно опремљена зграда са видеонадзором, подним грејањем, дечијим парком... Школска атмосфера далека од градске буке Целодневна настава Просечна величина одељења 14 ученика Стручан кадар који следи светске трендове Праћење психофизичког развоја ученика Ваннаставне активности (шах, спорт, музика, глума...) Интензивно проучавање српског, енглеског и других светских језика Употреба најсавременијих рачунара и електронске табле још од предшколског узраста Спремање за домаћа и међународна језичка, научна и спортска такмичења Континуирана сарадња са родитељима Топла и здрава храна Школска униформа Екскурзије и излети у земљи и иностранству за децу и њихове родитеље


К АТАЛ О Г 2012

57


58

ШКОЛЕ и ШКОЛИЦЕ


К АТАЛ О Г 2012

59


60

ШКОЛЕ ЈЕЗИКА


К АТАЛ О Г 2012

61


62

ШКОЛЕ ЈЕЗИКА


К АТАЛ О Г 2012

63


BERLITZ Летњи Камп

25. јун – 7. јул

www.berlitz.co.rs

Центар Нови Београд: Владимира Поповића 44, Тел: 312 1147/45 или Моб: 063/333 227

Летњи камп ЕНГЛЕСКОГ језика за децу од 7-11 година Зашто Berlitz Летњи Камп за моје дете? Berlitz школа страних језика је основана 1878. године и већ 28 година организујемо кампове у Немачкој, Аустрији, Италији, Швајцарској и у другим земљама у Европи. Summer City Camp постоји већ 2 године у Београду. Шта ће моје дете радити у Berlitz Летњем Кампу? Berlitz Летњи Камп ће обогатити говор и унапредити вештину слушања Вашег детета на енгеском језику, кроз низ забавних активности које стимулишу дечију креативност: певање песама на енглеском језику, играње групних игара, спорт, креативне радионице цртања, бојења, састављања објеката од картона и разних других материјала итд. Како је организован Berlitz Летњи Камп? Berlitz Летњи Камп траје од једне до две недеље (Ви сами бирате трајање). Програм је организован радним данима, од понедељка до петка од 9:00 до 17:00.

OXFORD CENTAR English Language Teaching

Београд, Добрачина 27, тел: 2631 021, 2627 630; Милешевска 63, тел: 2447 136; school@oxford-centar.co.rs

Курсеви енглеског језика за све узрасте, на свим нивоима Школа енглеског језика Оксфорд Центар основана је 1990. године. Школа је специјализована за наставу енглеског језика и организује курсеве за све узрасте на свим нивоима. Програми су пажљиво осмишљени и прилагођени узрасту и нивоу знања полазника. Настава је динамична, захтевна, такмичарска и забавна. Оксфорд Центар припрема полазнике и за полагање Cambridge испита за међународне дипломе. Сви полазници школе имају посебан попуст на на сва издања у књижари Оксфорд Центар: bookshop@oxford-centar.co.rs

64

ШКОЛЕ ЈЕЗИКА

ИНСТИТУТ ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ www.isj.rs

Господар Јованова 35, Тел: 2623022, 2623034, 2633552, 2625427 факс: 2625525 email: office@isj.rs

ОДЛУЧИ И НАУЧИ ! КВАЛИТЕТ... КОНТИНУИТЕТ...КОМУНИКАЦИЈА Енглески, немачки, француски, италијански, шпански и српски за странце - течајеви за децу од 5 до 18 година - трајење течајева 10 месеци - редовни течајеви за одрасле: фонд часова 80 ( 2 x 2 часа недељно) - интензивни течајеви за одрасле: фонд часова 70 ( 3 x 2 часа недељно) - специјализовани течајеви - признате дипломе - могућност континуираног учења - наставни материјали израђени у Институту, прилагођени нашем говорном подручју

ПОЧИЊЕШ НА ВРЕМЕ, ПРОВЕРАВАШ СВОЈЕ ЗНАЊЕ, ВИДИШ НАПРЕДАК, ОСЕЋАШ СЕ СИГУРНО!


К АТАЛ О Г 2012

65


Алфабето - центар за стране језике www.alfabeto.rs

Нови Београд, Шпанских бораца 38а (код Арене) тел: 31 39 193, 065 31 39 193; alfabeto@beotel.net

Уверите са да језици могу да се уче са осмехом !

- Креативне радионице - Мале групе од 4 - 6 полазника - Рад са децом од 4 године - Попуст 10 % за другог члана породице и за полазнике који иду код нас више од две године! - Индивидуална и полуиндивидуална настава - Конверзацијски курсеви (coffee & talk) - Пословни курсеви

Школа енглеског језика ROBERTSON www.robertson.edu.rs

Ђуре Даничића 6, тел: 32 36 270; Скадарска 8, тел: 32 29 402; Шпанских бораца 34а, тел: 31 33 295

БЕЗ ТИМА НЕМА ПРЕДСТАВЕ Научни клуб: директно кроз експерименте деца уче енглеске научне термине. Уметничке радионице: малим корацима деца весело улазе у свет уметности на енглеском. Луткарско и класично позориште. Total immersion course.

66

ШКОЛЕ ЈЕЗИКА

Modern English School • школа енглеског језика www.engleskijezik.com

Београд, Цара Душана 72, Џорџа Вашингтона 2, тел. 011.334.00.38, 063.710.99.58, modernes@live.com Узраст: од 4 до 18 година; број деце у групи: 3-7 Трајање и учесталост: 60 мин 1-2x недељно Специфичности: Ауторски програм, високо квалификовани и међународно признати професори

PRESCHOOL - Курсеви за предшколски узраст Preschool курсеви су намењени за најмлађе полазнике узраста од 4 до 6 година. Они су тако осмишљени да уводе децу у свет енглеског језика кроз приче и јунаке који су њима блиски. Одабране игрице, активности и моторичке вежбе као важна едукативна средства су одабрана са циљем да доприносу развоју комуникативних вештина. КОМУНИКАТИВНИ ЕНГЛЕСКИ - Курсеви за основце и тинејџере По својој структури и тематици ови курсеви су у потпуности усаглашени са интересовањима деце, а посебан акценат је стављен на активну примену језика у реалним, животним ситуацијама. Сви полазници полажу Cambridge испите.


К АТАЛ О Г 2012

67


The Big Bird Language School – вртић и школица страних језика Богдана Поповића 9, Београд, Вождовац • 011/ 2476 639 i 064/1212 135 • www.yals.co.rs

ПРОСТОР: кућа са двориштем РАДНО ВРЕМЕ: Вртић од 7 - 17h Школа од 17.30 - 22h Настава је организована у два нивоа: * Вртић са целодневним боравком и наставом по Монтесори програму, часовима ликовног, плеса, креативним радионицама, као и наставом енглеског језика. * Школица страних језика: групе до 10 полазника узраста од 3 године па навише. ВРТИЋ: У коме се осим учења матерњег и страног језика на забаван начин кроз игру подстиче и општи психофизички развој детета (опажање, психо-моторне, интелектуалне способности и социјализација). Осим тога, у оквиру часова ликовног и музичког васпитања и креативних радионица, деца су у прилици да изразе своје жеље, ослободе се страхова, као и да развију чулне, интелектуалне и емоционалне потенцијале. ШКОЛИЦА СТРАНИХ ЈЕЗИКА: Која поред стандардне наставе укључује и разноврсне активности, доприносећи тако стицању језичких вештина и њиховој примени у пракси. НАША ИДЕЈА ЈЕ... ... да се у пријатном амбијенту оствари поверење и сарадња на релацији професор ученик, у сарадњи са родитељима, ради постизања успешних резултата ... да уз коришћење савремених метода учења наши полазници остваре квалитетну комуникацију на страном језику.

 страних језика ЂУРО САЛАЈ www.skolastranihjezika.edu.rs Школа Немањина 28, тел 3619 462, 3621 614

УПИС У ТОКУ ! Програм „Бавимо се спортом и учимо енглески“ за децу од 4 до 12 година Енглески и немачки за све узрасте Шпански за предшколце Боравак за децу узраста од 1 до 4 разреда Локације: МЗ Сава, блок 45 МЗ Академија, блок 29 ОШ Свети Сава, ОШ Павле Савић ОШ Свети Сава, Врчин ОШ Ђуро Стругар

68

ШКОЛЕ ЈЕЗИКА

Студио за језик и културу К-Е-Н-Т-Е studiokente.com

info@studiokente.com

Капетан Мишина 20, 21 88 255, 064/155 77 84, Видиковачки венац 73б, 23 42 850 e-mail:trodic@yubc.net Узраст: од 4 до 18 година; Број деце у групи: 4-6 Трајање и учесталост: 60/90мин. једном или два пута недељно Специфичности: школа језика у природи, летњи и зимски термини Деца усвајају, развијају и користе своје знање енглеског, немачког, француског и италијанског језика. Садржај прати теме које су обједињене наставним планом (cross-curiculum); интерактивна примена језика; едукативне игре и драма. Програми за предшколски и нижи основно-школски узраст су ауторски. Енглески кроз драму – програм намењен деци школског узраста користећи драмски израз омогућава деци усавршавање како говорних тако и вештина слушања, бољу и успешну комуникацију, изражавање емоција, развијање имагинације. Програм интеркултуре С децом око света упознаје културе деце света (обичаја, песама, прича, музике и језика, игара и плесова, традиционалне одеће и хране, историје и уметности). Узраст: 4-12 година, једном недељно, 120мин. Аутор програма Татјана Родић је и аутор и књига С децом око света 1 и 2


К АТАЛ О Г 2012

69


 страних језика Студио ОСКАР www.studiooskar.com Школа

Нови Београд, П. Тољатија 2/4, 2692 652, 069 2692 652 и Дедиње, Мајора Јагодића 1, 2660 808, 069 2692 652 ГАРАНЦИЈА КВАЛИТЕТА НАСТАВЕ ЗА СВЕ УЗРАСТЕ И НИВОЕ УЧЕЊА

- Енглески, немачки, италијански, француски и грчки језик - Рад у малим групама за све узрасте и нивое учења - Рад са изворним говорником - Нивои учења усклађени са нивоима Савета Европе - Припрема за полагање међународно признатих испита - Припрема за упис у Филолошку гимназију и на Филолошки факултет - Гратис “self study” програм (рачунарска учионица) e-mail: studiooskar@sezampro.rs

МАЛИ МОНМАРТР - арт студио

www.mali-monmartr.edu.rs

Вишњићева 5, тел: 011 328 38 67 и 063 710 74 64, e-mail: saveta.badanjac@gmail.com Број часова: Основци: 1х недељно по 4 ч. (викендом) Средњошколци: 3 х недељно по 4 ч.

Креативни програми за основце: цртање, сликање, вајање, костимографија, ликовни експерименти, увод у историју уметности (I - VIII р.) Припреме за средње уметничке школе (VII и VIII р.) Припреме за уметничке академије и факултете Хоби класа – програм за одрасле: цртање, сликање и вајање …………………………………………………………………… Упис: током целе школске године

70

УМЕТНИЧКЕ ШКОЛЕ

ЛИКОВНА РАДИОНИЦА ЗА ДЕЦУ

Завод за проучавање културног развитка

Риге од Фере 4, тел. 063 812 7340, e-mail: tamaramarko@gmail.com, facebook/ Likovna radionica za decu Основана 1998. За децу од 4-14 година. Суботом: I група 10-11:30h, II група 11:30-13h Од септембра до јула. Изложба са каталогом у јулу и августу у галерији Завода за културу - Ликовна радионица је намењена деци да кроз креативан и практичан рад науче разне ликовне и примењене технике (цртање, сликање, вајање, керамика,…) - Развијање креативних способности и инвентивности. Креативно проведено слободно време. Учешће на многим дечијим манифестацијама са освојеним наградама. - Водитељи радионице су академски уметници и дипл. ликовни педагози са великим искуством у раду са децом - Радионице се одржавају у пријатном амбијенту Завода за културу, у центру, недалеко од Калемегдана. Постоји кутак за родитеље, где могу да проведу време док траје час. - Упис током целе године, а први час пробни.


К АТАЛ О Г 2012

71


Дечија школа примењених уметности PRIMART www.primart.edu.rs Врачар, Охридска 6, 2430 886, 063/477 900, e-mail: primart05@yahoo.com, primart grupa on facebook

Узраст: од 6 до 14 година Број часова: 2 пута недељно по 90 мин Специфичност: летњи камп у природи, годишња изложба полазника, припрема за средње уметничке школе Програм предвиђа креативно усмеравање и подучавање деце из области ликовних и примењених уметности. Наставни програм је брижљиво прилагођен одговарајућем узрасту, али је проширен и обогаћен напредним садржајима. Едукација се одвија кроз различите креативне и практичне радионице уз примену свих ликовних техника и вештина, а комплетан материјал обезбеђује школа. Програм прати настава ликовне културе и историје уметности, уз неговање индивидуалне иницијативе и самосталног изражавања. Школу воде предавачи са завршеним високим школама и магистратурама из области уметности. И предавачи и полазници су вишеструки добитници награда дечјег Октобарског салона.

Балетски студио ПИРУЕТА

www.salajobrazovanje.co.rs

Немањина 28, тел 3619 273, 3629 420, 3619 320

Талента има свако дете, треба само да откријете ! Балетски студио ‘’Пируета’’ сваке године у просеку упише 80 – 100 девојчица узраста 3 – 16 година. Часови се одржавају два пута недељно, 60 до 90 минута, што зависи од узраста девојчица. Основни задатак балетског студија ‘’Пируета’’, поред игре и дружења, је усвајање азбуке класичног балета, развијање правилног држања тела, рад на отворености ногу и стопала, јасна координација покрета, прецизност играчког корака. Васпитава се дисциплина и пажња, заправо све оно што је потребно за наступ на крају школске године. Девојчице на завршном концерту, кроз разне кореографије класичног и џез балета, показују шта су научиле и савладале. Једном је неко рекао да је балет сценска представа коју сачињавају искључиво игра, покрет и музика. За нас је много, много више! Балетски студио ‘’Пируета’’ води дипломирани балетски играч Бониела Анастасов. Дођите и проверите. Упис је током целе године, придружите нам се.

72

УМЕТНИЧКЕ ШКОЛЕ

TREEHOUSE

www.nassvet-eduarts.org

Бул. кнеза А.Карађорђевића 6, Дедиње, код музеја 25. мај, 2661-140, 063/311 -258, treehousecentre@gmail.com

FUNDAY SUNDAY !!! Недељни програм за децу Treehouse jе основан 1991. године у Лондону са циљем да се eдукативна уметност и приповедање прича користе као стимуланс за флексибилно учење језика и стицање животних и уметничких вештина. Центар је лоциран у вили на Дедињу са кафићем за родитеље. Креативна игра и приповедање прича За бебе и децу од 8 до 30 месеци на енглеском и српском језику Енглески, француски и шпански језик Кроз приповедање и едукативно-уметничке активности за децу од 2,5 – 4/4 – 7 / 8 – 12 Мултиетничке радионице и курсеви: музика, глума, луткарско позориште, ритмика, мађионачарство, цртање и сликање Од 8 – 12 и 13 – 19 година Медиа Лаб радионице анимираног филма, дизајна и продукције звука


К АТАЛ О Г 2012

73


Ликовни атеље за децу СЛОБОДНА РУКА www.creativitytogo.edu.rs

Гандијева 115а, занатски центар у Блоку 70; тел: 060 3937351, 064 1395624; e-mail: slobodnaruka@gmail.com

Часови једном недељно, викендом, по 2 сата. Програм намењен деци узраста од 5 до 14 година, подстиче на стваралачко истраживање и осамостаљује у ликовном изражавању - рад у малим групама - разне ликовне технике и материјали - додатни подстицаји уз књиге, часописе, анимиране филмове - динамичан простор са увек новом изложбом дечијих радова - програм воде магистри сликарства, уз госте из разних области уметности

ДоРеМи школа за клавир и солфеђо www.doremizadecu.com Краља Милутина 34, 011 361 0023 | 065 518 6231; mail: g_doremi@hotmail.com

Узраст од 4 до 12 година

ПОЧИЊЕ УПИС ЗА 2012/13.

ДоРеМи школа за клавир и солфеђо, основана 1987 године, ради по јединственој методи где деца спонтано уче музику као што уче да говоре: слушају, гледају и имитирају. У топлој атмосфери дружења и подршке са осмехом “утрчавају” у учионицу, у малим “разредима”, кроз низ осмишљених ритмичких и мелодијских игара, кроз специфичан и сликовит језик који је деци препознатљив - важан елемнат само ове методе, ђаци са 4 или 5 година већ после пар месеци свирају на школском концерту на клавиру. Циљ је развијање целовите личности детета: стицање самопоуздања и концентрације, али и осећање трајног уживања у музици.

74

УМЕТНИЧКЕ ШКОЛЕ

БЕРУШКА

КРЕАТИВНА МУЗИЧКА РАДИОНИЦА www.beruska.rs

Цара Душана 74/1, Телефон: 062 / 157 62 56

БЕРУШКА ПРИМА ДЕЦУ УЗРАСТА ОД 1 -12 ГОДИНА БЕРУШКА ЈЕ ПРВА КРЕАТИВНА МУЗИЧКА РАДИОНИЦА НА ЧЕШКОМ И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ У СРБИЈИ !!! Циљ рада музичке радионице „Берушка“ је увођење детета у свет музике уз једноставне песме, приче, покрет и ритам игре, слушање песама, свирање на разним ритмичким инструментима (штапићи, триангли, звончићи..) укључујући и додатне уметности. У Берушки ваше дете може да научи да свира на синтисајзеру, блок флаути, металофону и хорни. Берушка има дечији хор узраста од 3-12 година. ДЕЦО ДОЂИТЕ, БЕРУШКА ЧЕКА НА ВАС!!!


Балетски студио “АДАЂО” www.studioadagio.com Нови Београд, Народних хероја 8, 319 33 12, 063 803 29 78

ПРЕДАВАЧИ: Оливера Станојевић Митровић - кореограф и педагог Јелена Павличек - асистент и солиста играчког ансамбла - модеран балет за децу школског и предшколског узраста - џез балет за средњошколце Полазници студија активно учествују на разним балетским концертима, телевизијским емисијама и хуманитарним концертима, а у свакој сезони одрже и четири целовечерња концерта на разним београдским сценама. Оливера Станојевић Митровић је организатор јединствене балетске манифестације под називом “Нек лети машта”, која се традиционално одржава сваке године у Великој дворани Дома синдиката на дечији празник Врбица.

К АТАЛ О Г 2012

75

Балетски студио МАРИНА

Земун, Културно-спортски центар Пинки, Градски парк 2, тел: 064/ 1989-331, 21-21-069

УЗРАСТ: 3 – 20 година. Групе се формирају према узрасту. ТРАЈАЊЕ И УЧЕСТАЛОСТ: 2 x недељно по 1 сат током школске године Мале девојчице у Земуну своје прве балетске кораке могу да остваре у Балетском студију Марина у културно-спортском центру Пинки. У великој сали са огледалима, у балетском трикоу са лепршавом сукњицом и меким балетским патикицама, уз звуке музике почиње један нови свет за њих. Почиње се најлакшим вежбама и покретима да би се касније прешло на основе балетске технике. Све се ово учи постепено. Девојчице у балетском студију су одвојене по групама у зависности од узраста и година похађања часова балета. Настава се одвија два пута недељно. Марљивост и рад покретани љубављу према овој уметности огледају се и у многобројним насупима и снимањима (ТВ Студио Б, ТВ Политика, ТВ Б92), као и на концерту који се одржава крајем школске године, на коме наступају све ученице студија.

Балетски студио Костјуков & Драгићевић

Guarnerius - Центар лепих уметности Јована Колунџије - Џорџа Вашингтона 12; Информације: 063 7869 026

Студио воде Душка Драгићевић и Константин Костјуков Прваци Балета Народног позоришта у Београду Рад у Балетском студију организован je рад по групама: - МЛАЂА за децу узраста 4, 5 и 6 година - ПРЕДШКОЛСКА за децу узраста 7, 8 и 9 година (припрема за балетску школу) У жељи да се пружи могућност за комплетније балетско сазревање и едукацију, активности балетског студија укључују и - мушке и женске часове класичног балета за узраст VI, VII и VIII разреда балетске школе - рад на програму испита одређене године - припрему за републичка и међународна такмичења - припрему репертоара - часове за професионалне балетске играче и припрему за аудиције


TEATAР 13 www.teatar13.com

Центар за културу и спорт „Шумице“, Устаничка 125/1, тел: 288 28 27, 064 150 54 77, sjankovic@open.telekom.rs Узраст: основци и средњошколци, Упис: у току целе године, информације и упис уторком и средом од 20 часова, суботом и недељом од 11 часова Театар 13 и Центар за културу и спорт „Шумице“, више од 30 година негују љубав према драмском стваралаштву. Данас готово да нема угледније позоришне куће у нашој земљи у којој нема ђака глумачке школе Театра 13. Програм има за циљ окупљање талентованих и подстицање дечијег стваралаштва и афирмацију кроз припрему и извођење представа. Под тим се подразумева ослобађање детета у говору, простору и покрету, рад на говорној култури и способности лепог изражавања, развијање концентрације и пажње, увођење у културу драмског стваралаштва и развијање маште Деца уче елементе позоришног и глумачког језика (дикцију, сценски покрет, технику гласа, пантомиму, плес, учествују у изради сценографије, костима, музике…) и тако постају трајно заинтересована за позоришну уметност.

Oбразовно – културни центар АРМИАНИ Теразије 12, Тел: 061 67 37 346, 060 72 43 210, 061 133 24 03

Вишегодишње учествовање на европским такмичењима у балету Оснивач студија проф. балета – Тања Тасић 1. Класичан балет (Групе 3-6, 6-9, 9-12, 12- ... година) а) Енглеска техника (John O’Brian) б) Руска техника – петроградска школа Број часова по жељи (од 2 недељно па навише) као и индивидуални часови 2. Ритмичка гимнастика (Групе 3 - ... година) 3. Позоришни студио (Групе 7-10 година) Драма и кореодрама Технике миланске школе 4. Јога Сви предавачи су са дугогодишњим искуством и специјализацијом у иностранству

76

УМЕТНИЧКЕ ШКОЛЕ

ДЕЧИЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР МАЈДАН WWW.DKCMAJDAN.ORG.RS КОЗЈАЧКА 3-5, ТЕЛ. 011/41 43 101

ШКOЛE И РАДИОНИЦЕ - БЕСПЛАТНИ ПРОГРАМ

ЛИКОВНА КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА РЕКРЕАТИВНА ШКОЛА ФУДБАЛА РЕКРАТИВНА ШКОЛА ОДБОЈКЕ МАЈДАОНИЦА ШКОЛА РОДИТЕЉСТВА МУЗИЧКА РАДИОНИЦА ЗА ДЕЦУ СА АУТИЗМОМ РАДИОНИЦА ЗА КОРЕКТИВНУ ГИМНАСТИКУ ВЕЖБЕ ЗА СТАРИЈЕ САМОПОУЗДАЊЕ ЈЕ ВЕШТИНА Прославите рођендан у Мајдану!


К АТАЛ О Г 2012

77


78

СПОРТ


К АТАЛ О Г 2010

79


80

СПОРТ


К АТАЛ О Г 2010

81


82

СПОРТ


К АТАЛ О Г 2010

83


84

СПОРТ


Slobodno vreme! Igraonice, ro|endaonice usluge razne i pozori{ta


86

ИГРАОНИЦЕ и РОЂЕНДАОНИЦЕ


К АТАЛ О Г 2012

87


88

ИГРАОНИЦЕ и РОЂЕНДАОНИЦЕ


К АТАЛ О Г 2012

89


90

ИГРАОНИЦЕ и РОЂЕНДАОНИЦЕ


К АТАЛ О Г 2012 КАТАЛО

91 9 1


92

ИГРАОНИЦЕ и РОЂЕНДАОНИЦЕ


К АТАЛ О Г 2012

93


94

ИГРАОНИЦЕ и РОЂЕНДАОНИЦЕ


КА К А АТАЛ ТТА АЛ ЛО О Г 2012 201 20 12 2

95 9 5


96

ИГРАОНИЦЕ и РОЂЕНДАОНИЦЕ


К АТАЛ О Г 2012

97


98

ИГРАОНИЦЕ и РОЂЕНДАОНИЦЕ


Организујемо

ПРОСЛАВЕ РОЂЕНДАНА На доњем нивоу је простор за млађу децу са лавиринтом и беби кутком 99

К АТАЛ О Г 2012

На горњем нивоу се налази дискотека са нашим аниматорима, стони фудбал и видео игрице Могућ је и закуп целог простора Сви рођендани су затвореног типа

Тошин Бунар 164 (поред Интерекса)

069 741 852 / 069 741 851 www.biberce.rs


100

ИГРАОНИЦЕ и РОЂЕНДАОНИЦЕ


К АТАЛ О Г 2012

101


102

ИГРАОНИЦЕ и РОЂЕНДАОНИЦЕ


К АТАЛ О Г 2012

103


104

УСЛУГЕ


К АТАЛ О Г 2012

105


106

УСЛУГЕ


К АТАЛ О Г 2012

107


108

ИГРАОНИЦЕ и РОЂЕНДАОНИЦЕ


К АТАЛ О Г 2012

109


110

ПОЗОРИШТА


К АТАЛ О Г 2012

111


112

ПОЗОРИШТА


Vodic za roditelje - Katalog za 2012.  

Vodic za roditelje - Katalog za 2012, april 2012. godine

Vodic za roditelje - Katalog za 2012.  

Vodic za roditelje - Katalog za 2012, april 2012. godine

Advertisement