Page 1

BLAUW LIBERALE NIEUWSBRIEF OPEN VLD KOEKELBERG GANSHOREN JETTE SINT-AGATHA-BERCHEM 2013

FC GANSHOREN RENÉ COPPENS

TRAM 9 - JETTE BRIGITTE GOORIS

LOKALE HANDELAARS HUN VERHAAL KHADIJA ZAMOURI - KOEKELBERG

jke i l e t es e w e +G Bijlag


KOEKELBERG

Reportage

LOKALE HANDELAARS

KHADIJA ZAMOURI BIJ SCHOONHEIDSSALON YASMINE

L

okale handelaars verrijken het stedelijk weefsel en betekenen niet alleen een economische meerwaarde voor de stad, maar ook een motor die zeker voor moeilijkere wijken van belang is. De regio Koekelberg, Jette, Ganshoren en Sint-Agatha-Berchem telt heel wat handelaars die dag in dag uit het beste trachten te bieden aan hun klanten en zorgen voor een leefbare gemeente. In een reeks over de lokale handel, presenteren wij u hier in deze eerste aflevering schoonheidssalon Yasmine. Vlaams volksvertegenwoordiger Khadija Zamouri ging luisteren naar haar verhaal. Yasmine, waarom heb je gekozen om je te vestigen als schoonheidsspecialiste? Ik ben erdoor gepassioneerd en wilde er altijd al mijn beroep van maken. In Marokko volgde ik een opleiding haartooi. Hier in België heb ik dan nog een opleiding schoonheidsverzorging gevolgd, die ik in 2010 afrondde. En dat resulteerde in de drang om met een eigen zaak te starten. Waarom wilde je zelfstandige worden en heb je gekozen voor Koekelberg? Ik hou van risico’s, ben graag mijn eigen baas en heb een passie voor mijn vak. En waarom hier in Koekelberg? Wel, in de eerste plaats omdat het een hele mooie gemeente is. Mijn zaak is gevestigd op de Gentsesteenweg aan de grens met Sint-JansMolenbeek. Een groot deel van mijn cliënteel is van Arabische origine, en dus was het interessant om hier gevestigd te zijn. Daarnaast zijn er ook klanten uit de hoger gelegen delen van Koekelberg, en zelfs klanten van buiten Brussel. Het is immers erg gemakkelijk om van de ring naar Koekelberg te komen. Hoe ervaar je het nu om een zaak te openen? Het was wel erg zwaar. De hele administratie viel best nog mee: de toelating verkrijgen en de nodige documenten invullen. Maar het financiële luik, dat was het moeilijkste. Banken staan niet meteen te springen om vandaag de dag nog te investeren. Gelukkig kon ik rekenen op de steun van mijn echtgenoot, familie en vrienden die mij de nodige middelen verschaften om te investeren. Het is erg moeilijk om de

"Ik hou van risico’s, ben graag mijn eigen baas en heb een passie voor mijn vak."

LIBERALE Nieuwsbrief


"Liever iets minder verdienen en kwaliteitsvolle producten gebruiken en een klantgerichte service aanbieden dan omgekeerd."

tyg >>

eerste jaren als zelfstandige te overleven. Ik heb net de investeringen gedaan. Er is dan ook nog de huur van de zaak, gas en elektriciteit, water, sociale zekerheid, … En vergeet uiteraard ook niet de concurrentie, ik ben niet de enige schoonheidsspecialiste in de buurt. Voorlopig is het moeilijk om er financieel te geraken, maar ik heb er goede hoop in. Ik heb trouwe klanten. Ik werk met goede, kwaliteitsvolle producten, een goed onthaal en een klantgerichte service, bijvoorbeeld door het aanbieden van pakketten en reducties. Daar wil ik absoluut niet op besparen. Liever iets minder verdienen en kwaliteitsvolle producten gebruiken en een klantgerichte service aanbieden dan omgekeerd. Wat zou de overheid voor beginnende zelfstandigen kunnen doen? Ik denk dat de overheid zowel jongeren die een zaak willen beginnen als beginnende zelfstandigen zou moeten helpen. Ik weet dat er al een aantal dingen gebeuren, maar ik stel vast dat ik bvb. niemand kan tewerkstellen. De loonkosten zijn zodanig zwaar dat ik het me niet kan veroorloven iemand in dienst te nemen, hoewel ik best hulp zou kunnen gebruiken in de zaak. Ik merk bovendien dat veel handelaars na hun 1ste jaar failliet gaan en dat is erg jammer. Daar zou de overheid iets aan moeten doen. Zou de lokale overheid iets kunnen betekenen? Wel, de lokale overheid kan uiteraard investeren in straten en pleinen, in wijken aantrekkelijker maken. Koekelberg investeert al een tijdje in het opwaarderen van bepaalde wijken. Mijn zaak is gevestigd op de grens met Sint-Jans-Molenbeek, dus beide gemeenten zouden in deze buurt moeten investeren, niet alleen in het aantrekkelijker maken van de wijk, maar ook in het wegnemen van het onveiligheidsgevoel. Het blijft een feit dat bepaalde groepen het onveiligheidsgevoel in de wijk aanwakkeren, waardoor sommige klanten wegblijven. En dat is jammer. Dus een plan voor de heropwaardering van de wijk en een veiligheidsplan kunnen volgens mij bijdragen tot een algemeen heropbloeien van de wijken . Dank je voor dit gesprek. KHADIJA ZAMOURI Esthetique Yasmine Vlaams volksvertegenwoordiger & gemeenteraadslid Koekelberg

Gentsesteenweg 259 1081 Koekelberg

Hoe start je een eigen zaak? Het Brussels Agentschap voor de Onderneming (BAO) is één van de voornaamste regionale partners voor een Brusselse onderneming. Het stelt nuttige informatie en professionele tools ter beschikking van buitenlandse investeerders, starters en bestaande KMO’s en oriënteert hen op vlak van de opstart van een bedrijf, de financiering, de steunmaatregelen, de stedenbouwkundige reglementering, de milieuvergunningen of andere formaliteiten. Het BAO kan u dus helpen, adviseren en begeleiden voor het bekomen van subsidies die nuttig zijn voor uw onderneming. Bovendien kan het BAO u helpen om uw financieringsstructuur te optimaliseren. Het Brussels Agentschap voor de Onderneming heeft een volledige database uitgewerkt, Ecosubsibru genaamd www.ecosubsibru.be, die alle steunmaatregelen, alsook de Brusselse instellingen en organisaties, uitgebreid vermeldt. Het advies en de diensten van het BAO zijn gratis en onafhankelijk. Meer info? www.1819.be of bel 1819, maandag tot vrijdag 8u30 – 13u, dinsdag van 17u tot 19u30 OPEN VLD


GANSHOREN

In de kijker RENÉ COPPENS

inds 1976 is René Coppens politiek actief in Ganshoren en ondertussen is hij er al 12 jaar schepen. Zopas werd hij opnieuw voor 6 jaar tot schepen verkozen. Daarnaast is hij sinds 2004 ook Brusels Parlementslid. Voor zij die hem kennen, weten dat naast voetbal zijn grootste passie... voetbal is. Voor geen geld ter wereld zou hij een match van zijn favoriete club willen missen. En nee, dat is niet Anderlecht, maar wel FC Ganshoren. We vragen hem om eens terug te blikken hoe ‘Crossing Ganshoren’ in de jaren ‘70 en de prille jaren ‘80 absolute hoogdagen kende. René COPPENS: ‘Mijn Club is altijd ‘Crossing Ganshoren’ geweest, in de jaren ‘60 verhuisde de club naar Molenbeek, om enkele jaren later -in het ondertussen vervallen Crossing Stadion aan het Josaphatparknaar Schaarbeek te verhuizen. Het was toen een topclub. Ik herinner me dat ik in 1970 ben gaan kijken naar de clash tegen Anderlecht. De oorspronkelijke Ganshorense supporters van de Crossing zaten traditioneel nog samen in de bocht van het stadium. Er waren maar liefst17.000 toeschouwers! Crossing speelde toen met de Belgische international Albert Sulon, met Paul Vandenbergh, bijgenaamd ‘den bleke artiest’, en met de Tjechische international Josef Masopust. Hij was één van de eerste Oostblokspelers die in het Westen mocht komen spelen tijdens de Koude Oorlog. Hij werd Europees Voetballer van het Jaar begin jaren ’60. Het zal verbazen maar ik herinner ik me meer details van ‘Crossing Ganshoren’ dan van Anderlecht. En laat me eerlijk zijn, ik heb ook honderden matchen van Anderlecht gezien. De enige die me daar echt zijn bijgebleven zijn Paul Van Himst en Jan Mulder.’ Paul Van Himst is een tijdgenoot van René. ‘Ganshoren is altijd een sportieve gemeente geweest. Toen ik kind was, tierden de kaatssport en het wielrennen

S

“Wij hebben met Crossing nog tegen Anderlecht gespeeld. Er waren maar liefst 17.000 toeschouwers!”

RENÉ COPPENS • •

• • • •

Geboren en getogen Ganshorenaar Behaalde zijn doctoraat in de Rechten en Licentiaat Notariaat, aan de Vrije Universiteit Brussel Is assistent publiek recht geweest aan de VUB. Is jarenlang directeur van het Vlaams Parlement geweest Werd gemeenteraadslid te Ganshoren in 1976 Vanaf 2001 werd hij Schepen te Ganshoren en sinds kort opnieuw Schepen van Financiën, Begroting, Nederlandse Cultuur en Nederlandstalige Jeugd Van 2004 tot op heden is hij Brussels parlementslid

er welig. Toch speelde ik het liefst voetbal.” Zelf speelde René ook bij FC Ganshoren. ‘Ooit speelden we met Ganshoren met de provinciale kadetten tegen Anderlecht op verplaatsing. Onze bus viel in panne en we moesten te voet van vóór de Prince de Liège naar het stadion. Al gauw enkele kilometers stappen. In die tijd bestond er nog geen ‘opwarming’. Maar door de panne waren wij in vorm en wonnen met 3-4 tegen het grote RSCA. Na een half uur was het al 0-3 maar het meest opmerkelijke was de aanwezigheid van 200 supporters die naar een jongetje kwamen kijken: Pol Van Himst. Toen al een ster. Hij maakte de drie paarswitte doelpunten. Alleszins kan ik nu zeggen dat ik tegen Van Himst gespeeld heb,’ zegt René trots. Bovendien maakte René de winning goal. “Mocht ik geen politicus geweest zijn, dan zou ik zonder twijfel voetballer zijn geworden.”(lacht). Op een bepaald ogenblik had Ganshoren geen voetbalclub meer en werd aan een kennis van René’s vader, Staf De Coster, gevraagd het nieuwe FC Ganshoren te leiden. Hij aanvaardde de uitdaging, maar slechts op één voorwaarde: FC Ganshoren moest in groen-zwart spelen. Hij was namelijk een supporter van Cercle Brugge. ‘Zo komt het dat FC Ganshoren in groen-zwart speelt.’ Vandaag de dag nog doet René niets liever dan achter het kerkhof naar ‘FC’ te gaan kijken. “Dat is echt ‘ambiance’ en ik kom altijd wel iemand nieuw tegen. Tussen het volk staan, dat is mijn plaats.”


In 't Kort GEMEENTELIJK NIEUWS

NIEUW OCMW-RAADSLID GANSHOREN - Lionel Bajart In de nieuwe OCMW-raad van Ganshoren zal de 33-jarige Lionel de komende 6 jaar zetelen als OCMW-raadslid. Op 1 maart werd de nieuwe raad geïnstalleerd waarbij alle raadsleden de eed aflegden.“Ik wil op een constructieve manier meewerken aan het sociaal beleid van onze gemeente en zal ernaar streven om in de raad liberale accenten te leggen”. Lionel is overtuigd van een uitstekende samenwerking met de nieuwe OCMW-voorzitter Marco Van Dam. In de volgende nieuwsbrieven en op onze website www.vldbrussel.be, zal Lionel u op de hoogte houden van de belangrijkste beslissingen in de OCMW-raad.

MOEILIJKE TIJDEN JETTE- Brigitte Gooris We maken een economische dip mee en de inkomsten voor de gemeente vallen tegen. Ook de steun van het Brussels Gewest is licht verzwakt. Daarom moet er bespaard worden. Open Vld is niet bang om een aantal pijnlijke maar noodzakelijk beslissingen te nemen om de schulden niet te hoog te laten oplopen en tegelijkertijd de dienstverlening aan de burger op peil te houden. Daarom wordt er bespaard op zowel het gemeentepersoneel als op de kabinetten van de schepenen. De administratie moet efficiënter werken en de fiscale controle wordt verstevigd. Bedoeling is om de komende jaren de uitgaven in toom te houden en de schulden af te bouwen, een kwestie van gezond verstand!

NIEUWE SAMENSTELLING VZW PROMOTIE VAN KOEKELBERG KOEKELBERG - Khadija Zamouri De gemeenteraad van Koekelberg heeft de nieuwe leden voor de algemene vergadering van de vzw Promotie van Koekelberg aangesteld. De vzw heeft tot doel het imago van de gemeente te bevorderen op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau. Grootse activiteiten en evenementen moeten bijdragen tot het verbeteren van de uitstraling van Koekelberg. De vzw verleent haar medewerking en stelt zich open voor iedere activiteit in het kader van haar doelen. Zo organiseerde de vzw samen met de dienst Jeugd van de gemeente Koekelberg reeds het speelplein ‘Cadolleken’. Vlaams volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid Khadija Zamouri zal voor de eerste maal zetelen in de algemene vergadering.

HEROPENING GEMEENSCHAPSCENTRUM 'DE KROON' SINT-AGATHA-BERCHEM - David Latinie

Op 23 maart heropent het Gemeenschapscentrum De Kroon na een lange renovatieperiode. Nu de werken stilaan voorbij zijn, zal het opnieuw een gezellige ontmoetingsplaats worden, vooral voor de vele socio-culturele verenigingen die Berchem rijk is, zoals bvb. het Willemsfonds. Dat de twee taalgemeenschappen goed samenwerken, hebben ze reeds bewezen met de organisatie van het ‘Visueel Festival Visuel’. Cultuur als gemeenschappelijke factor kan helpen bij de integratie van nieuwkomers, net zoals sport trouwens. Daarom is het dus ook belangrijk dat er voldoende aandacht is om jongeren in hun eigen wijk te laten voetballen of te basketten. Daardoor zullen ze zich meer betrokken voelen met hun wijk. Sport en cultuur kunnen wel degelijk voor een betere integratie zorgen.

OPEN VLD


JETTE

Artikel

TRAM 9

FOTO: Tentoostellingslaan ter hoogte van Boudewijnpark. C Mobiel Brussel

D

e studie van de Tram 9 is klaar. Tram 9, een initiatief van de MIVB en het Brussels Gewest, zal een betere verbinding tussen Koekelberg, Jette, Ganshoren en, op termijn, Laken mogelijk maken. Maar het is ook meer dan enkel een nieuwe tramlijn: het gaat om een verjongingskuur, de herinrichting van de openbare ruimte, een oplossing voor de veiligheidsproblemen aan de verschillende kruispunten,... De nieuwe tramlijn zal aan de ondergrondse halte Simonis vertrekken en dan via de Jetselaan, de Tentoonstellingslaan, de Oude Afspanning, de Laarbeeklaan tot het UZ Brussel rijden. Later wordt de Tram 9 via de Tuinen van Jette, de Dikke Beuklaan, de Modelwijk helemaal tot aan de Heizelvlakte doorgetrokken. Daarnaast komt er aan de spoorwegbrug over de Tentoonstellingslaan een gedeelde halte met het Gewestelijk Expressnet van de NMBS. Bovendien is ‘De Lijn’ van plan om tegen 2020 een tramverbinding UZ Jette - Vilvoorde Zaventem luchthaven - Tervuren aan te leggen.

Maar ergens is Tram 9 ook een gemiste kans. Een metrolijn voor noord-west-Brussel was immers veel beter geweest. Bij een afweging van de voor- en nadelen van een bus, tram of metro heeft Open Vld altijd de logische keuze verdedigd. Daarom was er beter een ‘Metrolijn 9’ gekomen: een metro is duurder in aanbouw, maar veel goedkoper op lange termijn. De aanleg van een metro gebeurt ondergronds, waardoor de bewoners en handelszaken geen hinder ondervinden. Een metro, en zeker een geautomatiseerde metro

“Ergens is Tram 9 ook een gemiste kans. Een metrolijn voor noord-westBrussel was immers veel beter geweest.” BRIGITTE GOORIS

Schepen van Nederlandstalige aangelegenheden te Jette

zonder bestuurder, kan een groot aantal mensen vervoeren. Tenslotte laat een metro toe om bovengronds meer ruimte te voorzien voor bomen, straatmeubilair, wandelzone’s en parkeerplaatsen. Sowieso zijn de voordelen van een snelle verbinding tussen Simonis UZ Jette - Heizel voor iedereen duidelijk, vooral voor schoolgaande kinderen en jongeren, de winkelhouders en horeca, ‘shoppers’ en de patiënten en bezoekers van het UZ Brussel. De Tram 9 krijgt een eigen, stille bedding, de kruispunten worden veiliger ingericht en er komen betere voorzieningen voor fietsers en voetgangers. Er wordt aandacht besteed aan de parkeergelegenheid, zowel op de openbare weg als ondergronds, met een ondergrondse parking onder het Astridplein (de ‘Place Mirroir’). Met een vlotte verbinding en een ondergrondse parking kunnen mensen uit Jette en uit de naburige Brusselse en Vlaamse gemeenten, de zondagsmarkt van Jette bezoeken zonder parkeerzorgen. Zoals de tram op de Veldstraat in Gent of op de Dam in Amsterdam, is winkelen met het openbaar vervoer vlakbij een succesformule voor de handelszaken. Begin 2014 starten de werken. Meer informatie op www.openbareruimtebrussel.irisnet.be


Open Vld Jette wil voor Tram 9 het volgende: • •

HET TRAJECT

Dat de winkels en horeca vlot toegankelijk blijven tijdens Dade werken zelf. Dat de MIVB en de gemeenten de bewoners op tijd en stond op de hoogte houden van de vorderingen van de werken en de bereikbaarheid van straten en handelszaken garanderen. Dat bij afloop van de werken het voor voetgangers en automobilisten duidelijk en veilig moet zijn om de tramsporen over te steken, vooral aan de grote kruispunten en de ‘Place Miroir’. Dat parkeerplaatsen die verdwijnen, elders ingericht worden. De bewoners mogen immers niet het slachtoffer worden. Ook door bijkomende parkeerplaatsen aan het UZ Brussel moet Tram 9 een volwaardig alternatief worden.

c Mobiel Brussel

EEUWFEESTSQUARE Momenteel vormt de Eeuwfeestsquare een soort eilandje tussen twee drukke wegen. Om het pleintje terug te geven aan de bewoners en de snelheid van het autoverkeer te verminderen, wordt het verkeer komende van de Jetselaan in een lichtelijk andere baan geleid en wordt het kruispunt met de Tentoonstellingslaan afgebakend zodat er geen verkeer meer door kan. Er wordt ook een kleine openbare tuin ingericht met een tramhalte in het midden. Om een visuele eenheid tot stand te brengen, loopt het gazon door tussen de tramsporen. OPEN VLD


Activiteiten

MAART- APRIL - MEI - JUNI Talk of the Town 29 maart

Op het einde van elke maand organiseert het Willemsfonds Koekelberg een gespreksgroep onder leiding van Khadija Zamouri waar Brusselaars elkaar vinden rond wat hen in de stad boeit, verveelt of ergert. Kom gerust eens langs op vrijdag 29 maart, 19 april, 24 mei en 14 juni van 9u tot 11u in GC De Platoo, Pantheonlaan 14, 1081 Koekelberg.Contact: Khadija Zamouri 0489 32 64 90

ARTIESTENPARCOURS 20 & 21 april

Jette zal dit weekend volledig in het teken van kunst staan. Meer dan 500 kunstenaars geven het beste van zichzelf in hun atelier, bij vrienden of in één van de vele tentoonstellingsruimtes.Van 11u tot 19u. Meer info op www.artiestenparcoursdartistes.be

BEZOEK COUDENBERG 27 april

Om 14u bezoek aan de archeologische site en het museum van het voormalig Paleis van Brussel Indien voldoende deelnemers, met gids en hapje en drankje inschrijven verplicht voor 23 maart 2013, € 5 voor WF leden - € 11 niet-leden Info & reservatie bij Evelyn Govaert op 0476 56 66 12 of evelyn.govaert@telenet.be

OOSTERS ETENTJE WILLEMSFONDS 18 mei

Locatie: Gemeenteschool van Stokkel, H. Vandermaelenstraat 61, 1150 Sint-Pieters-Woluwe Prijs: €16 (voorverkoop via BE 36 0682 3280 5481, reservatie), €19 (kassa) Reservatie: mvangenck@bruparl.irisnet.be of 02 213 71 46 16de

kaas & wijnavond Brussel

stad

KAAS- & WIJNAVOND 25 mei

Lekkere kazen en voortreffelijke wijnen , en dit aan een democratisch tarief. Kom op 25 mei vanaf 18 uur naar het Kunsthumaniora van het Gemeenschapsonderwijs te Laken, ingang parking Karel Bogaerdstraat 4 (groene poort).

zaterdag 25 mei 2013 / 18 - 23 uur / Kunsthumaniora Laken Chrysantenstraat 26, 1020 Brussel

BRUSSELS CONCERTBAND 26 mei

Nieuwe editie 2013 van de Brussels Concertband in het Kaaitheater om 15u. Inschrijven kan bij Herman Mennekens : hmennekens@bruparl.irisnet.be

BRAZILIAANSE AVOND 08 juni Vlaams Parlementslid Gemeenteraadslid

Ann Brusseel

Vlaams Parlementslid Ann Brusseel en Open Vld Anderlecht nodigen u graag uit op hun Braziliaanse avond met heerlijk Braziliaans Buffet. Dit zal doorgaan in GC De Rinck, Dapperheidsplein 7, 1070 Anderlecht vanaf 18u zaterdag 8 juni Afdelingsvoorzitter

Stefaan Vanhee

en Open Vld Anderlecht nodigen u uit op hun

BRAZILIAANSE AVOND vanaf 18u

GC De Rinck Dapperheidsplein 7 1070 Anderlecht

Met een heerlijk Braziliaans buffet

LEDENCONGRES 15 juni

Hou deze datum zeker vrij in je agenda want dan zal ons ledencongres plaatsvinden in de Melsensstraat, Brussel. Nadere info volgt, wel kunnen we u al meedelen dat er een receptie zal zijn!

Lid worden? Alle leden worden uitgenodigd op de algemene vergadering, lokale, regionale en nationale activiteiten. U ontvangt ook het ledenblad en mag deelnemen aan de ledencongressen. De bijdrage bedraagt €10/jaar. U dient dit bedrag over te schrijven met vermelding : 'Lidgeld 2013'. - Jette : BE 79 4370 1744 0133 - Koekelberg : 001 - 2155501 - 4 3 - Sint-Agatha-berchem : 001-1977080-05 - Ganshoren : BE 66 7340 0534 8143

Blauw  

Liberale Nieuwsbrief Open Vld Koekelberg, Ganshoren, Jette & Sint-Agatha-Berchem - editie maart 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you