Page 1

Ver. Uitg.: Carla Dejonghe, Stuyvenberg 17, 1150 Sint-Pieters-Woluwe- Editite APRIL-MEI-JUNI 2013 - P908028

BLAUW

België - Belgique P.B. 1070 Brussel X BC 31053

TUSSEN WOLUWE EN MAALBEEK - LIBERALE NIEUWSBRIEF OPEN VLD

EEN BREDE LEEROMGEVING CARLA DE JONGHE & ETHEL SAVEKOUL

t cep e t R lse e o +Z sse

l u Br afe W


Interview

JEAN-LUC VANRAES

"Het is belangrijk dat kinderen ook buiten de schoolmuren alle mogelijkheden krijgen om van dingen te proeven en zaken te ontdekken." LIBERALE Nieuwsbrief


LOKAAL

Actueel

brede school

D

EEN BREDE LEER- EN LEEFOMGEVING

e Vlaamse Gemeenschap levert heel wat inspanningen om kinderen en jongeren maximale ontplooiingskansen te bieden, onder meer via de ‘brede schoolprojecten’. Deze zijn erop gericht om een brede leer- en leefomgeving te creëren voor kinderen en jongeren door middel van samenwerkingverbanden tussen verschillende sectoren. Sint-Pieters-Woluwe heeft sinds eind vorig jaar, op initiatief van toenmalig schepen Carla Dejonghe, haar eigen bredeschoolwerking opgezet tussen verschillende scholen in de gemeente, de bibliotheek, het rusthuis, gemeenschapscentrum Kontakt, dienstencentrum Zoniënzorg, de Muziekacademie, de RHoK-academie en jeugd- en sportverenigingen. Eén van de betrokken scholen, het Atheneum van Woluwe, heeft van meertaligheid haar nieuwe speerpunt gemaakt. Vanaf 1 september 2013 biedt de school zelfs Chinese taallessen aan: een bijkomende manier om jongeren maximale kansen te geven. Concrete voorbeelden van brede schoolactiviteiten zijn: leerlingen van de basisscholen die een toneelstuk opvoeren voor ouderen, leerlingen van de secundaire scholen die een

wandeling maken met ouderen in een rolstoel, jongeren activiteiten laten bijwonen in de kunst- en muziekacademies, naschoolse sportactiviteiten, klasbezoeken aan de Nederlandstalige bibliotheek, enzovoort. Op die manier maken kinderen, jongeren en hun ouders kennis met het brede netwerk aan Nederlandstalige organisaties en voorzieningen in de gemeente. CARLA DEJONGHE: “In Sint-Pieters-Woluwe hebben we ervoor gekozen om binnen de brede school ook de nadruk te leggen op het verbeteren van het wederzijds respect en begrip tussen jongeren en senioren. Zij kunnen heel wat van elkaar leren. Jongeren kunnen senioren bijvoorbeeld helpen bij vragen over hun computer of gsm. Senioren kunnen dan weer beroep doen op hun levenservaring om jongeren raad te geven bij tal van problemen.” Ook Etterbeek beschikt over twee brede scholen, namelijk ‘Domino’ en ‘Site Lutgardis’. Brede school Site Lutgardis is een samenwerking tussen de Lutgardisschool, de buitenschoolse opvang en de kinderkribbe. Die bevinden zich allemaal op dezelfde site (de kinderkribbe zal er op korte termijn gevestigd worden). De focus ligt op het welbevinden van de kinderen en de betrokkenheid van de

ouders. Zo worden bijvoorbeeld oudercafés georganiseerd om ouders met elkaar in contact te brengen en hen te ondersteunen bij de opvoeding van hun kinderen. Brede school Domino is het overkoepelende netwerk vanuit de gemeente tussen de Nederlandstalige scholen, gemeenschapscentrum De Maalbeek, wijkhuis Chambéry, de RHoK-academie, de bibliotheek en de lokale cultuurdienst. ETHEL SAVELKOUL, Open Vld Etterbeek: “Ik geloof heel erg in de aanpak om op een structurele manier samen te werken zodat de partners niet langer op hun eiland blijven. Het is belangrijk dat kinderen ook buiten de schoolmuren alle mogelijkheden krijgen om van dingen te proeven en zaken te ontdekken. Kinderen leren niet alleen op de schoolbanken, maar ook daarbuiten en Etterbeek heeft op dat vlak heel wat te bieden.”

"Jongeren en senioren kunnnen heel wat van elkaar leren"

FOTO: Open Vld-parlementslid Carla Dejonghe en ondervoorziter van het OCMW Etterbeek Ethel Savelkoul

OPEN VLD


S-P-WOLUWE

Activiteit

NIEUW THEATERSEIZOEN IN CULTUREEL CENTRUM

H

et nieuwe theaterseizoen 2013-2014 in het Cultureel Centrum van SintPieters-Woluwe brengt opnieuw een zeer gevarieerd en boeiend programma. Met ondermeer ‘Fawlty Towers’, de musicalversie van ‘Pauline en Paulette’ en ‘Het Verdriet van België’ zullen de theaterliefhebbers weer ruimschoots aan hun trekken komen. Op maandag 7 oktober 2013 wordt de aftrap van het nieuwe seizoen gegeven door theatergroep Lazarus, met hun versie van ‘De Idioot’, naar het gelijknamige boek van Dostojevski. Een abonnement voor de 11 voorstellingen kost tussen de €55 en €60, een zeer schappelijke prijs om te komen genieten van topacteurs als Marilou Mermans (Lili en Marleen), Jef Demedts (Fabian Van Fallada, Familie), Jenne Decleir (W817, De Kavijaks), Kurt Defrancq (Thuis) en Michaël Pas (Kulderzipken, Code 37). Het Cultureel Centrum ligt in de Charles Thielemanslaan 93, in Sint-Pieters-Woluwe. Voor meer info kan u terecht op 02/773 05 92 of een kijkje nemen op de website: http://www.woluwe1150. be/kunstencultuur/home.cfm FOTO : Jef Demedts in het theaterstuk van Hugo Claus’ klassieker ‘Het Verdriet van België’

Bouw Nederlandstalige bib kan eindelijk van start gaan!

D

e bouw van de nieuwe Nederlandstalige gemeentelijke bibliotheek in Sint-Pieters-Woluwe, op de site naast het Koninklijk Atheneum, is een project dat tijdens de vorige legislatuur volledig op poten werd gezet. Carla Dejonghe was als voormalig Vlaamse schepen de voortrekker in het dossier en ondernam alle nodige stappen. Het enige wat nog ontbrak, was het versturen van de officiële bestelbrief naar de aannemer vanwege het nieuwe college van burgemeester en schepenen. Carla stelde als gemeenteraadslid vanuit de oppositie het college al maanden geleden vragen over het uitblijven van deze brief. Recent is de bestelbrief dan toch vertrokken naar de aannemer. De werken kunnen zo onmiddellijk van start gaan na het bouwverlof in juli.

Haal je eigen Venus in huis!

B

ent u op zoek naar een betaalbaar kunstwerk? Breng dan zeker eens een bezoek aan de afgietselwerkplaats van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, gelegen in het Jubelpark. Ze beheert een collectie van 4000 gietvormen van kunstwerken die dateren van de prehistorie tot de 18de eeuw. Gespecialiseerde vaklui maken elk afgietsel volgens oude technieken. Ga dus zeker eens een kijkje nemen naar dit bijzondere

LIBERALE Nieuwsbrief

productieproces en de unieke collectie. Er is een ruim assortiment aan kleine exemplaren in voorraad. Grotere werken, zoals bustes, grote beelden en reliëfs, kunnen worden besteld en dit allemaal tegen zeer schappelijke prijzen. De afgietwerkplaats is vrij te bezoeken van dinsdag tot vrijdag van 9u30 tot 12u en van 13u30 tot 16u. Voor meer info kan u terecht op 02/773 05 92.


LOKAAL

brussel Hoofdstedelijk Gewest 19

vanwege Piet en Wilfried

Gemeenten

Brussel Parijs Londen

Europa

Jean-Luc Vanraes over de rol van regio’s en steden

Brusselse parlementsleden

Onderwijs

Samen de e Brussels ken Wafel ma

Ann Brusseel over de hervorming van het secundair onderwijs OPEN VLD


GEWEST

Interview

JEAN-LUC VANRAES

STEDEN NAUWER BIJ EU BETREKKEN “Ik pleit voor een Europese Senaat, een tweede Kamer van het Europees parlement waarin regio’s en steden vertegenwoordigd zijn.”

LIBERALE Nieuwsbrief

D

e samenleving verandert grondig. De kennis van de mens verhoogt. De burger is mondiger geworden en de groep middenklassers groeit. Deze maatschappelijke evolutie gaat gepaard met een aangroei van de stedelijke bevolking. Ook in Brussel. Maar wat hebben die steden in de pap te brokken als het over een beslissing gaat die Europa over hen neemt? “Te weinig”, zo weet Jean-Luc Vanraes, voorzitter van de Raad VGC, lid van de Assembly of European Regions (AER *), en sinds kort ook van het Comité van de Regio’s (**). JEAN-LUC VANRAES: “Regio’s en steden zoals Brussel wegen vandaag te weinig op Europa. Steden zijn anders een bron van welvaart voor een regio of een land. Zij zijn aantrekkingspolen voor tolerantie en openheid. Steden moeten een belangrijk element worden in de Europese beslissingsmacht. De eis tot meer participatie van steden in het Europees democratisch proces is zeer terecht.” Wat is het antwoord op die eis? VANRAES: “Op dit ogenblik nemen nationale staten beslissingen in de plaats van de regio’s. Dit staat in contrast met het groeiend belang van regio’s en steden. Het klassieke Europa met de 27 lidstaten, met daarnaast de regio’s en de steden, is geen goede structuur om die nieuwe spelers op de Europese democratische markt in te passen.” Wat stelt u in de plaats? VANRAES: “We moeten komen tot decentralisatie gebaseerd op subsidiariteit: de juiste bevoegdheden op het passende beleidsniveau leggen. Politiek dicht bij de burger. We mogen immers niet vergeten dat de burger zich sterk identificeert met


LOKAAL

"Steden moeten een belangrijk element worden in de Europese beslissingsmacht." Jean-Luc Vanraes samen met voorzitter van de Europese Commissie José Manuel Barroso

zijn regio of zijn stad. Eén van de redenen waarom hij minder in Europa gelooft, is omdat de besluitvorming te ver van zijn bed is. Bovendien ben ik ervan overtuigd dat regio’s een betere dienstverlening kunnen afleveren. Laten we dàt debat in België eens deftig voeren, los van communautaire tegenstellingen, los van het denken in machtsblokken, Vlamingen tegen Franstaligen. Wie wordt daar het eerste slachtoffer van? De burger!” Hoe ziet u dit in de praktijk? VANRAES: “Zoals reeds gezegd pleit ik voor een Europese Senaat, een tweede Kamer van het Europees Parlement die meer aandacht heeft voor de autonomie van de regio’s en de groei van de Europese steden. Dit is geen nieuwe instelling maar een uitbreiding van de taak van het Comité. Ik stel ook voor om de dialoog tussen de Europese en de lokale instellingen te versterken met het oog op directe samenwerking tussen regio's, steden en gemeenten en Europa. Door deze georganiseerde aanpak ben ik ervan overtuigd dat we een beter Europa kunnen uitbouwen, een Europa waarin de burger zich beter zal herkennen.” *AER, de Assembly of European Regions is een instelling waar 272 gewesten deel van uitmaken. Naast regio’s uit de Europese Unie zijn ook Turkije en staten van de vroegere Sovjet-Unie lid. *Het Comité van de Regio’s telt leden afgevaardigd uit de lidstaten. Die leden vertegenwoordigen hun regio uit die lidstaten. De belangrijkste taak van het Comité is het adviseren van de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad over regionale bevoegdheden zoals onderwijs, milieu, cultuur, beroepsopleidingen… Het Comité is in Brussel gevestigd.

Jean-Luc Vanraes is als Brussels parlementslid niet alleen actief op Europees niveau in het Comité en de AER. Hij is sinds begin maart ook opnieuw voorzitter van het OCMW van Ukkel, een terrein dat hij goed kent. “Deze job gaat voor mij over twee zaken: iedere inwoner van Ukkel heeft recht op menselijke waardigheid en er wordt een actieve en optimale deelname aan de samenleving beoogd.” In tien jaar tijd werden ongeveer 1500 loontrekkers via de jobdienst naar een baan geleid. Jean-Luc is intussen ook voorzitter geworden van de Conferentie van Vlaamse schepenen en OCMW-voorzitters in het Brussels Gewest. Meer info: www.jeanlucvanraes.be OPEN VLD


GEWEST

Actueel

SECUNDAIR ONDERWIJS: Hervormen of niet? Al jaren woedt de discussie over de hervorming van het secundair onderwijs. De bevoegde Vlaamse minister heeft spectaculaire plannen, maar geen politieke medestanders om ze mee goed te keuren. Vlaams parlementslid Ann Brusseel, lid van de commissie Onderwijs, ziet verschillende problemen die moeten aangepakt worden, maar wil geen grote omwenteling.

D

e minister van Onderwijs Pascal Smet wil niet dat ASO, TSO en BSO nog van elkaar gescheiden zijn. Humaniora en de beroepsrichtingen, allemaal onder één dak. En dit vanaf het 1ste middelbaar tot het 6de. Is dit haalbaar? ANN BRUSSEEL: “Zo goed als onhaalbaar: we hebben amper centen om nieuwe lagere scholen te bouwen, hoe zouden we nu alle athenea en colleges gaan verbouwen? De opdeling in ASO, TSO en BSO is trouwens niet de oorzaak van bepaalde problemen zoals de vele schoolverlaters zonder diploma en de achteruitgang van de kwaliteit. Veel leerlingen die in het middelbaar onderwijs moeilijk kunnen volgen, hadden op de lagere school ook al problemen. Je moet hen vanaf het eerste leerjaar sterk ondersteunen. Leerproblemen en taalachterstand

LIBERALE Nieuwsbrief

moeten weggewerkt worden vóór je naar het secundair gaat. De eerste twee jaren van het middelbaar zijn nu ook voor iedereen gelijk op een

“Te weinig leerlingen kiezen wetenschappen, wiskunde en techniek.” keuzevak na. Want inderdaad, elke jongere moet een goede basisvorming krijgen. Even belangrijk is dat de scholen die technische en beroepsopleidingen aanbieden, goed uitgerust zijn met moderne apparatuur, dat ze een goed imago hebben en voor elke jongere een stage kunnen garanderen.”

Dus eigenlijk moet er meer samenwerking komen tussen scholen en bedrijven? BRUSSEEL: “Zeker, werkplekleren is ontzettend belangrijk. Zo zien leerlingen waar hun opleiding naartoe leidt. Nu zijn veel jongeren snel schoolmoe omdat ze teveel tijd op de schoolbanken moeten doorbrengen. Ik stel voor dat ze vanaf 15 jaar al terreinervaring kunnen opdoen. Zeker in Brussel is dat belangrijk. We hebben een schrikbarend hoog percentage spijbelaars en schoolverlaters zonder diploma. Daarnaast is het ook voor de leerlingen die wetenschappen-wiskunde volgen nuttig te zien wie wat doet in een bedrijf. Zouden veel 16-jarigen weten wat een ingenieur precies doet? Om de talrijke knelpuntvacatures in de technische beroepen te kunnen invullen, moeten we aan jongeren tonen welke jobs er bestaan en hoe boeiend techniek en technologie kan zijn. Ook voor leer-


LOKAAL

"We hebben amper centen om nieuwe lagere scholen te bouwen, hoe zouden we nu alle athenea en colleges gaan verbouwen?

krachten biedt de uitwisseling met de bedrijven het voordeel dat ze bij kunnen blijven met de nieuwste evoluties.” Klopt het dat de kwaliteit van ons onderwijs erop achteruit gaat? BRUSSEEL: “Als we de meest recente onderzoeken bekijken, is dat inderdaad zo. We gaan lichtjes achteruit op vlak van wiskunde en veel leerlingen hebben moeite met het schrijven van een synthese of een verhandeling. We moeten terug naar het evenwicht tussen kennis en vaardigheden. Een ander probleem is dat te weinig leerlingen kiezen voor richtingen wetenschappen, wiskunde en techniek. We zitten met problemen op de arbeidsmarkt. We hebben een tekort aan huisartsen, leerkrachten wetenschappen, goede techniekers e.d. Het is vijf voor twaalf.” Zou het allemaal beter gaan met minder vakantie? BRUSSEEL: “Neen, dat is te kort door

de bocht. Kinderen hebben vooral op tijd een pauze nodig. Als Pasen laat in het jaar valt, dan is de lesperiode in de winter te zwaar voor de leerlingen. Het laatste trimester gaat dan plots zo snel naar de examens toe. Dat probleem kaartte ik al aan in 2011. De vakanties moeten dus beter gespreid worden, misschien iets minder in de zomer dan nu, maar wel met regelmaat in de herfst en in de winter. Ook het aantal lesuren per week kan bekeken worden, nu zitten de weken nogal vol. Met een betere spreiding kan je ook wat meer ruimte creëren voor sport en creatieve vakken, zonder dat je aan de inhoud van de leerstof moet prutsen. Kwaliteit behouden, studiediscipline durven eisen, maar tegelijk schoolgaan aangenaam maken.”

ANN BRUSSEEL Vlaams Volksvertegenwoordiger

WISKUNDIGE GELETTERDHEID 2003 1. Finland 544 2. Zuid Korea 542 3. Nederland 538 4. Japan 534 5. Canada 532 6. België 529 7. Zwitserland 527 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

2009 Shanghai China 600 Singapore 562 Hong Kong China 555 Zuid Korea 546 Taiwan 543 Finland 541 Leichtenstein 536 Zwitserland 534 Japan 529 Canada 527 Nederland 526 Macau, China 525 Nieuw Zeeland 519 België 515

BRON: OESO – PISA onderzoek

OPEN VLD


GEWEST

Just is just PARLEMENTAIR WERK

STADSLUCHT MAAKT VRIJ GUY VANHENGEL Guy Vanhengel nam afscheid van Charles Picqué en verwelkomde Rudi Vervoort aan het hoofd van de Brusselse regering. Deze regering heeft nog een goed jaar te gaan tot aan de gewestverkiezingen, maar ze zit nog vol ambitie. “Met de regering gaan we meer dan ooit inzetten op jobs voor Brusselaars. Opleiding en talenkennis zullen nog meer aandacht krijgen”, aldus minister Guy Vanhengel. “Open Vld heeft daar terecht aan toegevoegd dat we ook zullen moeten investeren in netheid en veiligheid en een goede stedelijke levenskwaliteit. Want wie hier werk vindt, moet ook in de stad kunnen en willen blijven wonen”. Het deed Guy Vanhengel dan ook plezier dat de kersverse minister-president Rudi Vervoort in het Brussels parlement de liberale slogan van zijn vriend Sven Gatz in de mond nam: Stadslucht Maakt Vrij!* Ruim tien jaar geleden startte Sven Gatz dit initiatief, omdat hij weigerde enkel naar de stad te kijken als een bron van problemen. “Gatz benadrukte met Stadslucht Maakt Vrij dat de steden eerst en vooral de bron van welvaart zijn” aldus Vanhengel. *Het Willemsfonds, Liberaal Archief en ASP-publishers brengen in juni opnieuw een handig Stadslucht Maakt Vrij-boekje uit met daarin het oorspronkelijk Liberaal Stedenmanifest van 2004 en het Liberaal Manifest voor een Open Stad uit 2008. Patrick Stouthuysen en Johan Basiliades zorgden voor een inleiding over liberalisme en stedelijkheid. Meer info hierover of boekje bestellen (€5) via info@vldbrussel.be of 0495/210.501.

LIBERALE Nieuwsbrief

DE TEVREDEN BELASTINGBETALER RENÉ COPPENS Het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) maakte in opdracht van de regering een studie over de “Evolutie, kenmerken en verwachtingen van de Brusselse middenklasse.” (December 2012). “Uit die studie blijkt alvast hoe belangrijk solidariteit via belastingen is”, meent Brussels parlementslid René Coppens. “Als liberaal willen we de belastingdruk beperken, maar we zijn en blijven ook voorstander van een grote mate van solidariteit”. Volgens deze studie zijn middenklassers alle inwoners die een Netto Belastbaar Inkomen hebben tussen de 15.000 en 30.000 euro per jaar. In Brussel is dat het geval voor 34,2% van de bevolking. Deze groep betaalt ongeveer 23,2% van de totale gewestelijke inkomsten uit de personenbelasting. Het is essentieel dat het Gewest een gericht beleid voert om deze middenklasse in de stad te houden. Stedelijke levenskwaliteit, veiligheid, netheid, parkeerplaats, betaalbaar wonen… het zal allemaal belangrijke elementen. “Het is een sterke studie, met goede conclusies” meent René Coppens, “maar ik denk dat we gelijktijdig ook moeten inzetten op de 20% inwoners, die 77% van de belastingen betalen. De inwoners met een Netto Belastbaar Inkomen van boven de 30.000 euro per jaar. Zij moeten zich goed voelen in onze stad. We moeten ze een beetje verwennen. We moeten er naar de woorden van professor Bruno Heyndels (VUB) tevreden belastingbetalers van maken. Dat heb ik een beetje gemist in deze studie.” Lees de studie op www.bisa.irisnet.be


LOKAAL

Plat Préféré

De Brusselse

Wafel

Voor minimum 12 wafels: - 450g zelfrijzende bloem - 150g boter - 20g verse gist - 3 eieren (Eidooiers en eiwitten scheiden) - 375 ml volle melk - 375 ml spuitwater - Kleine lepel vanillesuiker - Snuifje zout Speculooscreme: - 350g banketbakkersroom - 100g boter - 100g speculoospasta Kriekengarnering: - 375g krieken - 1/2 flesje kriekbier - 250g minuutsuiker

Carla Dejonghe en Els Ampe brengen graag hulde aan de authentieke Brusselse wafel. Dit culinaire icoon wordt in de hoofdstad immers te vaak in de hoek gedrongen door zijn Luikse zusje. Volgens Els Ampe valt een krokant gebakken, luchtige Brusselse wafel altijd in de smaak bij jong en oud. “De combinatie van zelfrijzende bloem, verse gist én spuitwater zorgt gegarandeerd voor een luchtige wafel.” In het kader van een wafelbakwedstrijd tussen de verschillende Brusselse gemeenten, ontwierp Carla Dejonghe met haar vereniging Fret&Verzet een ietwat bijzondere versie. Ze garneerde de ‘dikke wafel’, zoals die vroeger werd genoemd, met chocolade, krieken (gekookt in kriekbier) en een mousse van speculaas en ging zo met de eerste prijs aan de haal. “Ons recept viel onlangs zelfs opnieuw in de prijzen op een wafelwedstrijd in New York!”, aldus een trotse Carla Dejonghe. WIj vertellen je alvast hoe je deze bekroonde Brusselse wafel zelf kan maken.

Bereiding: 1) Neem twee ruime mengschalen en scheid de eieren. 2) Klop de eidooiers een beetje op met de vanillesuiker. 3) Smelt de boter en voeg dit toe aan het eidooiermengsel. Roer goed. 4) Los de gist op in de lauwe melk en giet dit bij de eidooiers en de boter. 5) Zeef vervolgens de bloem in de mengkom en roer tot er geen klonters meer in het beslag zijn. 6) Voeg een snuifje zout toe. 7) Klop de eiwitten tot een stevig schuim en spatel dit voorzichtig onder het beslag. 8) Laat het beslag minstens 30 minuten rijzen met een handdoek over de kom. 9) Verwarm het wafelijzer op de hoogste stand. Laat het ijzer ook voldoende lang voorverwarmen. 10) Schep een portie beslag in het wafelijzer en bak een luchtige goudbruine wafel.

Speculooscrème: Klop alle ingrediënten samen luchtig op. Doe de crème vervolgens in een spuitzak. Kriekengarnering: Laat alle ingrediënten samen 5 minuten koken en bind, indien nodig, met wat maïzena. Afwerking 1) Spuit mooie bolletjes speculooscrème op de wafel. 2) Vlij de kriekjes royaal neer over de wafel. 3) Prik enkele dunne krokante plakjes chocolade in de wafel. 4) Strooi enkele chocoladebolletjes en wat bloemsuiker over het geheel.

OPEN VLD


Verrekijk Door de demografische evolutie zal tegen 2040 bijna 70% van de wereldbevolking in steden wonen. Ook in het Brussels Gewest. Momenteel telt Brussel 1.147.043 inwoners. Met een verwachte bevolkingsgroei van bijna 20% zullen er tegen 2040 bijna 1.400.000 mensen wonen. Er staan grootsteden zoals Brussel dan ook enorme uitdagingen te wachten op vlak van mobiliteit, huisvesting, leefmilieu, onderwijs... Op vlak van huisvesting bijvoorbeeld zullen we er op moeten letten dat Brussel geen stad wordt met twee snelheden, een stad van rijk en arm. Ook de sociale mix dient gehandhaafd te blijven en vooral, dat de middenklasse haar plaats in ons gewest behoudt en hopelijk zelfs verstevigt. Bovendien is het van belang dat iedereen, ook de allerlaagste inkomens, over een duurzame kwaliteitsvolle woning beschikt. De vastgoedprijzen in ons Gewest blijven immers stijgen en het zal voor bepaalde doelgroepen dan ook moeilijk worden om een eigendom te verschaffen. Om hier aan tegemoet te komen zien we vandaag al dat bepaalde oplossingen zich spontaan aandienen. Zoals bv. het kangoeroewonen of zorgwonen waarbij 1 of 2 ouderen in een aparte woongelegenheid bij een jong gezin wonen. Daarnaast zie je ook meer en meer vrienden een gezamenlijke woning kopen. Een andere tendens die zich volgens mij zal manifesteren is het (individueel) gaan samen leven in ‘woongroepen’. In dergelijke woongroepen heb je telkens een afgescheiden woonruimte, maar deel je bepaalde voorzieningen zoals een gemeenschappelijke keuken. Beschutte woonstraten en woonpleinen, die vaak rond een gemeenschappelijke tuin of parkeerplaats liggen, passen volledig in dit concept. Ook zullen bepaalde voorzieningen zoals zorg, voeding, onderwijs volledig worden geïntegreerd in de wijk. Onze hoofdstad zal tegen 2040 ook meer ingekleurd worden door talrijke nieuwe concepten voor groene ruimte, zoals parken op daken van appartementsgebouwen en verlaten spoorwegverbindingen omgevormd tot groene recreatiegebieden. Deze plekken zullen niet alleen groene oases zijn waar mensen tijdens hun vrije tijd vertoeven, maar men zal er ook zijn job kunnen uitoefenen. Parken zullen dus herdacht worden naar de hedendaagse noden van de inwoners. Kortom we gaan terug naar de natuur of – misschien zelfs beter - terug naar de natuur van de stad.

EEN TOEKOMSTBLIK BRUSSEL ANNO 2040

KHADIJA ZAMOURI

Vlaams Volksvertegenwoordigster

LIBERALE Nieuwsbrief


LOKAAL

In 't Kort

GEMEENTELIJK NIEUWS Signaleer zelf gebreken in wegen en voetpaden

ETTERBEEK - Reinout Van Hullebus

Het Brussels Gewest lanceerde recent de applicatie en gelijknamige website ‘Fix My Street’. Het systeem laat toe om defecten aan de Brusselse wegen rechtstreeks te melden aan de overheid via de website of smartphone. Sint-Lambrechts-Woluwe en Oudergem maken deel uit van de eerste tien pilootgemeenten en stapten al mee in het project. Vanaf de zomer doen ook Etterbeek en Sint-Pieters-Woluwe mee. Open Vld ziet heel wat voordelen in dit digitaal klachtenloket dat de lokale overheden weer een stukje dichter brengt bij de burgers. De liberale partij hoopt echter dat de categorieën defecten die kunnen worden gemeld via de applicatie in de toekomst zullen worden uitgebreid. Voorlopig kan men namelijk enkel defecten aan het wegdek (put, verzakking of beschadiging) en verdwenen wegmarkering melden. Het systeem zou echter ook andere klachten over problemen aan de openbare ruimte moeten kunnen behandelen, zoals sluikstorten, uitpuilende vuilbakken, kapotte straatverlichting, enzovoort. Meer info op: www.fixmystreet.irisnet.be

Feest in Gemeenschapscentrum Den Dam OUDERGEM - Wim Vanobberghen

Mei was in Oudergem een heuse verjaardagsmaand. Gemeenschapscentrum Den Dam vierde zijn 40ste verjaardag en de gemeentelijke Nederlandstalige bibliotheek mocht vijf kaarsjes uitblazen. Deze feestelijkheden gingen niet onopgemerkt voorbij. De ‘wildbrei-actie’ fleurde vanaf midden april het straatbeeld op. Den Dam zag in 1973 het levenslicht. Momenteel krijgt het gemeenschapscentrum een nieuw gebouw, aan de Waverse Steenweg, op de site van de oude Den Dam. Op 25 mei, ter gelegenheid van de festiviteiten, werd de ruwbouw officieel ingehuldigd. Het nieuwe centrum zal meer mogelijkheden bieden voor de terbeschikkingstelling en verhuur van zalen. Op die manier kan het centrum beter inspelen op de vragen van de verenigingen en geïnteresseerden en kan het zijn werking verder ontplooien. In de zomer van 2014 zou het nieuwe gebouw de deuren moeten openen. GC Den Dam is in afwachting van de nieuwbouw gehuisvest in een lokaal op het Gemeenteplein en in het gebouw van het vredegerecht.

Villofietsen in Sint-Lambrechts vanaf midden juli

SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE - Philippe Geelhand

Vanaf midden juli 2013 zal ook Sint-Lambrechts-Woluwe, als één van de laatste Brusselse gemeentes, over vijftien Villostations beschikken. Er komen onder meer stations aan de Georges Henri- en Marcel Thirylaan, metrostation Roodebeek, Woluwe Shopping, UCL en het gemeentehuis. Dat Villo zo lang op zich liet wachten in Sint-Lambrechts-Woluwe, heeft te maken met de aanslepende onderhandelingen tussen de gemeente en het Brussels Gewest. Het openbaar onderzoek liep tot eind mei dit jaar. Daarin konden de buurtbewoners hun verschillende opmerkingen geven. Als alles volgens plan verloopt, zullen de inwoners de huurfietsen dan ook kunnen gebruiken tijdens de zomermaanden.

Bronzen zinneke voor paralympisch atleet SINT-PIETERS-WOLUWE - Carla Dejonghe

Brussels minister Guy Vanhengel reikte op 17 april een Bronzen Zinneke uit aan paralympisch atleet Pieter Cilissen, die tijdens de Paralympische Zomerspelen in Londen voor ons land een bronzen medaille behaalde als bocciaspeler. Pieter Cilissen, die in Sint-PietersWoluwe woont, werd al herhaaldelijk Belgisch kampioen in deze discipline. Hij werd gehonoreerd voor zijn buitengewone sportieve bijdrage en omdat hij Brussel mee op de kaart zet als een open en sportieve wereldstad. Het Bronzen Zinneke is een miniatuurbeeldje van het bestaande kunstwerk van Tom Frantzen dat in de Kartuizerstraat in het centrum van Brussel staat. Heel wat bekendheden mochten al een bronzen beeldje in ontvangst nemen, waaronder Toots Thielemans, Johan Verminnen, Eddy Merckx en Paul Van Himst. Gemeenteraadslid Carla Dejonghe, die de paralympiër al ruim tien jaar kent, woonde de uitreiking bij. OPEN VLD


S-L-WOLUWE

"SintLambrechtsWoluwe zakt weg uit de top van het peloton." Philippe Geelhand OPEN VLD GEMEENTERAADSLID SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

AANDACHT VOOR DE MIDDENKLASSE Opinie

C

Cijfers vertellen een verhaal. Elk jaar geeft de Brusselse gewestbegroting een zicht op de inkomens van de Brusselaars. Die gaan er jaar na jaar op achteruit. De verarming van het gewest zet zich al een kleine 20 jaar door. Waar de Brusselaars in 1994 nog 6,4 % meer verdienden dan de rest van het land is dat momenteel 17,9% minder… En bij ons? Voor de gemeentes is de verarming van de bevolking een stevige opdoffer. Een armere bevolking betekent meer (sociale) uitgaven en minder inkomsten. Mede daardoor zitten veel gemeentes in de rode cijfers. De staatshervorming zal er bovendien voor zorgen dat gemeentes minder profiteren van het zogenaamde solidariteitsmechanisme. De gemeentes zullen dus zelf inspanningen moeten leveren om een sluitende begroting

LIBERALE Nieuwsbrief

te hebben en dat kunnen ze volgens ons het best door meer mensen aan te trekken die effectief belastingen betalen. (Je kan natuurlijk ook altijd de gemeentebelastingen verhogen, maar dat is grotesk en belachelijk in een land als België …) Sint-Lambrechts-Woluwe wordt traditioneel gezien als één van de rijkste Brusselse gemeentes. Zelfs vandaag nog is dat het geval, maar dat ligt dan vooral aan de snellere verarming van de andere Brusselse gemeentes. Sint-Lambrechts-Woluwe zelf ontsnapt immers niet aan de algemene tendensen. Waar onze inwoners vroeger boven het Belgische gemiddelde zaten qua inkomsten -in 2000 verdiende een inwoner van onze gemeente gemiddeld 11,2% meer dan in de rest van België- is dat de laatste jaren niet meer het geval. Sinds 2010 is het inkomen van de Wolu-

wenaar gezonken onder dat van de rest van het land. Er zijn verschillende oorzaken: een sterke bevolkingsgroei (tussen 2005 en 2012 kwamen er 4000 inwoners bij), meer EU-ambtenaren (die vrijgesteld zijn van belastingen), maar bijvoorbeeld ook het vertrek van tal van zelfstandigen uit de gemeente. Wie langs de Georges Henrilaan loopt, ziet het aantal lege winkelpanden dag na dag toenemen! En als er dan al iets in de plaats komt, zijn het meestal nachtwinkels ... Maar belangrijker nog; de middenklasse (leerkrachten, ambtenaren, verplegers, buschauffeurs, kleine zelfstandigen, etc.) vertrekt uit onze gemeente. Niet zelden gaan die mensen zich in VlaamsBrabant vestigen, op zoek naar een huisje met een tuintje. De ploeg onder leiding van onze burgemeester is er dus sinds haar aantreden (in 2007) niet in ge-


LOKAAL

Verbroedering

Vlaamse zustergemeente voor Sint-Pieters-Woluwe?

V

eel gemeenten verbroederen met buitenlandse gemeenten. Een verbroedering heeft tot doel de contacten tussen de gemeentebesturen, het verenigingsleven, de schoolkinderen en de inwoners van beide gemeenten te stimuleren en te onderhouden. Zo is Sint-Pieters-Woluwe bijvoorbeeld verbroederd met gemeenten in Roemenië, Rwanda, de Verenigde Staten en Korea, maar niet met een Belgische gemeente of stad. Gemeenteraadslid Carla Dejonghe ziet nochtans tal van voordelen in een verbroedering met een Vlaamse en eventueel Waalse stad. “Ouders zijn steeds meer op zoek naar mogelijkheden om hun kinderen ook buiten de school(m)uren Nederlands en/of Frans te laten oefenen op een leuke en spontane manier. In het kader van een verbroedering zouden scholen uitwisselingsprojecten op poten kunnen zetten. Maar ook het verenigingsleven kan er wel bij varen. Ik denk dan onder meer aan de sport- en jeugdverenigingen, maar ook aan de artiesten. Zij zouden zo namelijk de kans krijgen om eens ergens anders te exposeren. Met andere woorden, de mogelijkheden zijn eindeloos.”, aldus Dejonghe. Een mooi voorbeeld op het vlak van onderwijs is de verbroedering tussen Mater Dei in het Limburgse Overpelt

slaagd om van Sint-LambrechtsWoluwe een aantrekkelijke gemeente voor middenklassers te maken. En dat zou ons op termijn erg zuur kunnen opbreken. Zowel financieel als sociaal. Dat er bijgebouwd wordt in onze gemeente, kan iedereen vaststellen. Loop maar eens langs de Marcel Thirylaan. Er worden woningen bijgezet, vaak bestemd voor middenklassegezinnen. Maar contradictorisch genoeg; woningen alleen volstaan niet. Want die zijn meestal duur en de beslissing om zich ergens te vestigen hangt in grote mate af van de voorzieningen in de buurt. De gemeente heeft daar een belangrijke rol in te spelen en dat doet ze te weinig. In plaats van stoere (en bovendien -gezien de cijfers- foutieve) uitspraken te doen over onnodig geld dat aan Franstalige biblio-

en het Collège Notre-Dame uit Binche te Henegouwen. Na wekenlange contacten via mail en Facebook, ontmoetten de leerlingen en leerkrachten elkaar in levende lijve. Ze leerden elkaar beter kennen via verschillende activiteiten. De scholen organiseren nu op regelmatige basis bezoeken. Zo ontstaan er vriendschappen over de taalgrenzen heen. Carla Dejonghe: “Ook heel wat leerlingen in het Brussels Nederlandstalig onderwijs spreken thuis Frans of een andere taal. Deze leerlingen hebben er dus ook alle baat bij om buiten het traditionele klaslokaal en in een minder formele context in contact te komen met het Nederlands. Een verbroedering met een school uit Vlaanderen zou alvast een leuke manier zijn.” Gemeenteraadslid Carla Dejonghe lanceerde het voorstel over een verbroedering met een Belgische gemeente tijdens de gemeenteraad. De bevoegde schepen gaf aan de piste te zullen onderzoeken. Wordt vervolgd … Foto: verbroederingsbord Gangnam in Sint-PietersWoluwe. Gangnam is ondertussen de bekendste zustergemeente van Sint-Pieters-Woluwe geworden sinds de wereldhit van Psy

theken in de rand besteed moet worden, zou onze gemeente beter investeren in de randvoorwaarden om jonge middenklassegezinnen hier in de gemeente te houden of aan te trekken. Dat

"Sinds 2010 is het inkomen van de Woluwenaar gezonken onder dat van de rest van het land."

doe je door te investeren in zaken zoals kinderopvang en onderwijs. Dat doe je ook door een deftig parkeerbeleid uit te voeren en nauwgelet toe te zien op het feit dat ruimere woningen niet in talloze, te kleine appartementen worden opgedeeld. Daarom moet de gemeente dringend het geweer van schouder veranderen en beginnen investeren in de uitbreiding van het aantal kinderopvangplaatsen en werk maken van een renovatie en uitbreiding van de gemeentescholen. Hoe zit dat eigenlijk met de Prinses Paolaschool? Wordt het niet stilaan tijd om daar eens in te investeren! Tijd dus om de randvoorwaarden in te gaan vullen! De Lombardgelden zouden daarvoor in elk geval goed van pas komen.

OPEN VLD


Agenda ETTERBEEK - OUDERGEM - SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE - SINT-PIETERS-WOLUWE LEDENCONGRES 15 juni BRUSSEL - Melsensstraat

Op deze datum houdt Open Vld Brussels Gewest haar ledencongres. Ditmaal zal het plaatsvinden in het partijhoofdkwartier. Alle leden zullen er debateren en stemmen over het Liberaal Manifest voor een Open Stad 2.0: 'Back to the City'.

BRUSSEL SWINGT 11 JULI De viering van de Vlaamse feestdag in Brussel krijgt vanaf dit jaar een nieuwe invulling. Voortaan staat het nieuwe cultuur- en communicatiehuis Muntpunt in voor de organisatie. De nadruk komt op dans te liggen. Daarom werkt Muntpunt samen met Radio Modern, dat gespecialiseerd is in het organiseren van swingfeesten. De Grote Markt, het Muntplein en het parcours tussen deze twee locaties zullen vanaf 14u in het teken staan van retro dansamusement. Ook het Brussels Parlement wordt naar goede gewoonten als locatie betrokken bij het feest. Voor meer info over het programma: 02/213 71 46 of cdejonghe@ bruparl.irisnet.be

BEZOEK VLAAMS PARLEMENT 7 september BRUSSEL - Vlaams parlement Bezoek het Vlaams Parlement met Ann Brusseel op zaterdag 7 september om10u. Tijdens deze rondleiding kunt u kennis maken met de politieke werking, de architectuur en de kunstwerken aanwezig in het Vlaams Parlement. Meer info en inschrijven bij Ann Brusseel op info@annbrusseel.be, www.annbrusseel.be of 0474/477426.

BLAUW ONTBIJT 29 september KOEKELBERG - GC De Platoo Een activiteit van het Willemsfonds Koekelberg en Willemsfonds Sint-Agatha-Berchem. Meer info of reservatie: michael.goris@vlaamsparlement.be of tel. +32 (0)2 552 43 64.

OS AAN ‘T SPIT 5 oktober EVERE - Gemeentelijke Sporthal

Reserveer alvast deze datum in uw agenda want wie wil nu het befaamde eetfestijn van Minister Guy Vanhengel missen? Meer info over de inschrijvingen in onze volgende Blauw!

Lid worden?

van OPEN VLD in uw gemeente

Heel eenvoudig! Stort 10 € op rekening BE16 0680 9437 6074 van Open Vld met vermelding ‘Lidgeld 2013‘. U ontvangt dan onze nieuwsbrief, het Open Vld-magazine en u krijgt stemrecht op onze congressen. Uw lidkaart wordt u per post toegestuurd. Kloof met de burger? Niet met ons! Open Vld-Brussel staat altijd klaar om te antwoorden op uw vragen en/of opmerkingen. Neem gerust contact op met ons. Marinka Vangenck - Lombardstraat 61-67 -1000 Brussel 02 213 71 46 of cdejonghe@bruparl.irisnet.be U kan ons ook volgen via www.vldbrussel.be en via de website www.carladejonghe.be

Blauw - Tussen Woluwe en Maalbeek  

Liberale Nieuwsbrief Open Vld Sint-Pieters-Wouwe, Sint-Lambrechts-Woluwe, Oudergem & Etterbeek - editie juni 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you