Page 1

V.U. en afzendadres: Stefan Cornelis, Gatti de Gammondstraat 251, 1180 Ukkel, afgiftekantoor Brussel X - maart 2018 - mei 2018 - Driemaandelijks - P409336

BLAUW

UKKEL PB- PP

BELGIE(N) - BELGIQUE

LIBERALE NIEUWSBRIEF OPEN VLD UKKEL - ELSENE - SINT-GILLIS - VORST - WATERMAAL-BOSVOORDE

ijn t s e f Eet L

E K K U /3 24

SINT-GILLIS op het goede spoor OPEN VLD 1


SINT-GILLIS

“We willen meer tevreden belastingbetalers in Sint-Gillis” Wie belastingen betaalt, mag daar best iets voor terugkrijgen, vinden Pieter-Jan Devos en Melanie Verroken, kandidaten bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in Sint-Gillis. Een propere en veilige gemeente, een kwaliteitsvolle dienstverlening en aangename buurten met voldoende groene ruimtes moeten jonge gezinnen overhalen om in Sint-Gillis te komen wonen en er te willen blijven. De gemeente heeft de afgelopen jaren al grote stappen vooruit gezet om Sint-Gillis steeds aantrekkelijker te maken. Er werd geïnvesteerd in stadsvernieuwing, waarbij een heel aantal buurten en pleinen reeds grondig opgefrist werden. Dat werpt zijn vruchten af: nieuwe horeca- en handelszaken openen hun deuren en maken het nog leuker om in Sint-Gillis te wonen. Ook de sociale mix is nog evenwichtiger geworden. Dat betekent dat Sint-Gillis meer inwoners telt die belastingen betalen, samen met de nieuwe handelaars. “En dat is hard nodig, want koken kost geld. De investeringen in stadsvernieuwing en de sociale politiek worden betaald met het geld van de belastingbetaler”, stipt Pieter-Jan aan. “Sommige politici (en ambtenaren) durven dat gemakshalve wel eens vergeten. En hoe meer belastingbetalers er bijkomen, hoe lichter de lasten per schouder zullen worden. We moeten er dan ook voor zorgen dat wie in Brussel werkt en ervoor kiest om ook in de stad te wonen, het hier naar zijn zin heeft. Wonen waar je werkt is immers ook een deel van de oplossing voor de Brusselse mobiliteitsproblemen.”

LIBERALE Nieuwsbrief

2

Betaalbaar wonen De gemeente heeft de eerste noodzakelijke stappen gezet voor de stadsvernieuwing. “Nu is het wat ons betreft aan de privésector”, vindt Melanie. “Er moeten snel nieuwe kwaliteitsvolle woningen bijkomen, en dat is niet de taak van een gemeentebestuur. Dat moet er wel voor zorgen dat de privésector vlot zijn werk kan doen. In dit geval: vlot bouwvergunningen afleveren voor woonprojecten. Als bedrijven weten dat een bouwaanvraag vele maanden aansleept, en er dan ook nog eens ettelijke beperkende voorwaarden worden opgelegd, dan is men niet geneigd om geld te investeren in onzekere projecten. Er is wat ons betreft één voorwaarde waar wel aan voldaan moet worden: projectontwikkelaars die extra woningen creëren, moeten ook parkeerplaatsen voorzien onder het gebouw. Zo zorgen we, in een gemeente met een sterk stijgend aantal inwoners, voor meer betaalbare woningen, een lagere parkeerdruk en meer ruimte voor fietsers en voetgangers.” Brussels minister Guy Vanhengel heeft er met lagere registratierechten voor


SINT-GILLIS

Foto: Stefan Cornelis, Frederic Convent, Jean-Luc Vanraes, Ukkels burgemeester Boris Dilliès en minister Guy Vanhengel op de eerste steenlegging van de nieuwe Sint-Jozefschool in Ukkel

op de foto: Gemeenteraadslid Mady Novalet-Van Vooren, Pieter-Jan Devos, Melanie Verroken en Brussels parlementslid Stefan Cornelis

s et on en m m p a o s n Kom inke las dr april g 8 n 1 e d e von rian’ sdaga woen u ‘Chez Ad tje in 0 2 le p m s o n 3). et Dille aan h anstraat 13 (Jourd ent van Ub m! welko harte

gezorgd dat jonge Brusselaars makkelijker een huis kunnen kopen. Er moet natuurlijk ook genoeg kwalitatief aanbod zijn, in de vorm van degelijke appartementen voor starters. We zouden graag meer huiseigenaars zien in Sint-Gillis. Wie de stap zet van huren naar kopen, investeert immers letterlijk in de buurt waar hij of zij woont. Huiseigenaars hebben alle belang bij een verzorgde buurt waar iedereen voor eigen deur veegt. Levenskwaliteit Eén van de zaken waar mensen zich het meest aan ergeren, is slordige of vuile straten. “De gemeente moet consequenter optreden tegen sluikstorters,” beaamt Pieter-Jan. “Je kan mensen heel duidelijk uitleggen hoe en wanneer ze hun vuilnis op straat mogen zetten, maar op een bepaald moment moet je de stap zetten van preventie naar controle, en hardleerse sluikstorters sanctioneren. Er is in SintGillis nog ruimte voor verbetering wat dat betreft. Er zou in elke wijk, naar analogie met de wijkagent, ook een wijkambtenaar moeten komen, die aanspreekbaar is door de buurtbewoners (ook via whatsapp of facebook) én de bevoegdheid heeft om te sanctioneren.”

Lokale politiek is altijd een mix van enerzijds grote projecten zoals de heraanleg van het Voorplein of het aanleggen van parken en anderzijds kleinere, maar niet onbelangrijke zaken zoals het tegengaan van hondenpoep op straat. Als we het eerste volhouden en het tweede opdrijven, dan kan Sint-Gillis er binnen zes jaar opnieuw des te beter uitzien. De levenskwaliteit verbeteren zonder de typische ongedwongen sfeer van Sint-Gillis met het badwater weg te gooien, dat moet de inzet zijn voor het volgende gemeentebestuur.

Onze kandidaten: Pieter-Jan DEVOS, de voorzitter van Open Vld Sint-Gillis, is parlementair medewerker van Stefan Cornelis in het Brussels parlement. Melanie VERROKEN is advocaat en moeder van vier, binnenkort vijf kinderen.

OPEN VLD 3


UKKEL

UKKELAARS HOUDEN EXTRA NETTO OVER

Belastingverlaging op alle fronten Dat de liberalen op alle bestuursniveaus mee aan het roer staan, werpt duidelijk zijn vruchten af voor de belastingbetaler. Op uw loonbrief van januari kon u al zien dat u voortaan meer netto overhoudt, een resultaat van de federale tax shift. Dit ‘extra netto’ komt bovenop de Brusselse fiscale hervorming van Guy Vanhengel, waardoor Brusselaars gevoelig minder belastingen betalen. In Ukkel doen we daar nu nog een schepje bovenop: we verlagen de gemeentebelastingen tot het laagste tarief van het gewest. Belastingen verlagen, dat blijft voor de Open Vld in de federale regering een van de voornaamste doelstellingen. Om jobcreatie te stimuleren en de loonkosten te doen dalen, voerden we begin 2016 de tax shift in. Naast de

daling van de werkgeverslasten, stelde de tax shift ook een verhoging van het nettoloon in het vooruitzicht. Na een eerste

extra op de loonbrief in 2016, werd de personenbelasting in januari opnieuw verlaagd met anderhalf tot drie procent. Iemand met een brutoloon van 2.000 euro (goed voor 1.523 euro netto) houdt nu 45 euro netto per maand meer over. Na de volgende verlaging in 2019 zal een laag inkomen tot 146 euro per maand meer verdienen en een hoog inkomen 74 euro.

Ook op het niveau van het Brussels gewest werden de belastingen de afgelopen jaren gevoelig verlaagd. Minister Guy Vanhengel schafte om te beginnen de forfaitaire gewestbelasting van 89 euro per jaar af. Daarnaast verlaagde hij de aanvullende agglomeratiebelasting met 1% in 2016. Een jaar later kwam daar zelfs een afcentiem van 0,5% bij! In Ukkel hebben we de laatste drie jaar de gemeentebelastingen telkens met 0,1% verlaagd. We gingen zo van 6% naar 5,7%, één van de laagste tarieven in het gewest en zelfs (de kustgemeentes niet te na gesproken) van het hele land! Alles samen heeft Ukkel nu de laagste aanvullende personenbelasting, allemaal ten dienste van de hardwerkende Brusselaar en Ukkelaar.

MADY NOVALET-VAN STEFAN CORNELIS VOOREN

Brussels Parlementslid Gemeenteraadslid Ukkel

JEAN-LUC VANRAES LIBERALE Nieuwsbrief

4

Gemeenteraadslid Ukkel


Meer mogelijkheden voor Fix My Street

Fix My Street is een applicatie waarmee je in gans het Brussels gewest snel en eenvoudig schade of een gebrek op straat kan melden. Stel: je downloadt de app op jouw smart phone en struikelt bijna over een losliggende stoeptegel. Je neemt een foto, vinkt de juiste categorie aan en de applicatie legt de locatie vast. Fix My Street stuurt alles door naar de juiste administratie, daarna ontvang je een e-mail waarin staat dat de klacht werd doorgegeven. Een prachtig systeem, maar er zijn nog veel verbeteringen mogelijk. Zo ontvang je vandaag geen foto wanneer de schade is hersteld. Nochtans is dat belangrijk. Het toont aan dat de overheid de klacht serieus neemt en het motiveert de burger om mee te werken aan de verbetering van de openbare ruimte. Daarnaast zijn er nog heel wat problemen die je simpelweg niet kan melden. Zo kan je wel sluikafval of een put in de weg rapporteren, maar geen kapotgereden paaltje of vervaagde wegmarkeringen. Ook problemen met de verkeersinfrastructuur zou je moeten kunnen melden. Denk maar aan een ontbrekende snelheidsremmer of een te hoge verkeersdrempel. Ik nam in het Brussels parlement het initiatief om deze verbeteringen op de agenda te zetten. Onze openbare ruimte kan enkel maar beter worden.

ELS AMPE

Brussels Parlementslid

Metro Schaarbeek/ Evere: Uitstel, maar geen afstel

De nieuwe metrolijn naar Schaarbeek/ Evere zal langer op zich laten wachten. Recent werd aangekondigd dat er maar liefst 3 jaar vertraging zit op RENE de oorspronkelijke plannen. Pas in 2028 zal de metro naar Schaarbeek en Evere rijden. Carla Dejonghe, ondervoorzitster van de commissie Infrastructuur in het Brussels Parlement, is not amused. “Opnieuw moeten we vaststellen dat belangrijke mobiliteitsprojecten in Brussel jarenlange vertraging oplopen,” zegt de politica. “De federale regering, via het Belirisfonds, werkt met het Brussels Gewest samen voor de metro-uitbreiding, maar die samenwerking vlot niet. Dat zagen we al in het verleden. Er is vrijwel geen enkel project dat door Beliris beheerd werd, dat tijdig af raakte… De uitbreiding van de metro naar Schaarbeek en Evere is nochtans essentieel, als je ziet hoe snel de bevolking er groeit. Sinds 2010 zijn er een kleine 20.000 inwoners bijgekomen in beide gemeentes. Tijdens de spits zitten de reizigers als haringen in een ton in de trams en bussen!” Dejonghe wil dan ook dat de minister van Mobiliteit eindelijk zijn verantwoordelijkheid opneemt, het dossier naar zich toetrekt en op zoek gaat naar concrete manieren om de vertraging te beperken. Anders vreest ze dat die nog wel eens verder zou kunnen oplopen.

CARLA DEJONGHE Brussels Parlementslid OPEN VLD

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

GEWEST


GEWEST

Hoe word jij graag geïnformeerd?

LA FONDERIE

met Brussels parlementslid Khadija Zamouri Za. 31 maart 2018 - 14u00, info: khadija.zamouri@parlement.brussels of 02.213.71.70

STRIPMUSEUM

met Minister van Cultuur Sven Gatz Za. 21 april 2018 - 9u30, info:gatzsven@gmail.com of 02.552.62.00

DE IJSKELDERS VAN DE VUB

met Brussels parlementslid René Coppens Woe. 25 april 2018 - 15u00, info: glenn@willemsfondsbrussel.be of 02.549.65.25

MARGRITTE ACHTER DE SCHERMEN

met Brussels parlementslid Els Ampe Za. 28 april 2018 - 10u00, info: info@elsampe.be of 02.549.65.22

CINEMATEK: KONINKLIJK BELGISCH FILMARCHIEF met Brussels parlementslid Carla Dejonghe Vr. 4 mei 2018 - 14u00, info: mvangenck@parlement.brussels of 02.213.71.46

MUSEUM KANAL

De wereld van de media verandert de jongste jaren pijlsnel. De opkomst van het internet en de sociale media hebben de manier waarop we informatie opnemen drastisch gewijzigd. Vlaanderen en Brussel zijn terechtgekomen in een wereld waarin overal permanent nieuws wordt gemaakt en verdeeld en waarin ook iedereen een potentiële nieuwsmaker is geworden, al was het maar van zijn eigen belevenissen. In de gigantische hoeveelheid nieuws proberen ook professionele nieuwsmakers zich staande te houden. Maar het internet maakt ook de verspreiding van onbetrouwbaar en vals nieuws erg makkelijk. Over dit onderwerp organiseert minister van Media Sven Gatz een burgerkabinet, waar iedereen die dat wenst zijn meningen en ideeën kan delen. “In het Burgerkabinet Media wil ik van geïnteresseerde burgers vernemen hoe ze zich in de fel gewijzigde mediawereld van vandaag informeren en wat er beter kan”, legt Sven Gatz uit. “Centrale thema’s zijn vragen over de betrouwbaarheid van informatie of over het belang van juiste informatie. Ook thema’s als de rol van journalisten, vals nieuws (fake news) of gratis informatie komen aan bod.” Meer weten? Zie www.burgerkabinet. be.

met Brussels minister Guy Vanhengel Di. 22 mei 2018 - 17u00, info: schaarbeek-evere-sint-joost@willemsfonds.be of 02.549.65.37.

ALLE INFO EN MEER ACTIVITEITEN OP:

WWW.BRUSSELACHTERDESCHERMEN.BE SVEN GATZ LIBERALE Nieuwsbrief

Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel


Buurt Weststation wordt nieuw leven ingeblazen Goed nieuws voor de Molenbekenaren! Het braakliggend terrein achter het Weststation, dat eigendom is van de NBMS, wordt in het kader van een wijkcontract volledig heraangelegd. Het plan voorziet in 45.000 m² woningen, maximaal 27.000 m² nieuwe kantoren, twee oversteekplaatsen voor voetgangers en een wandel- en fietsweg naast de sporen. Het terrein zal ook een opleidingscentrum van Infrabel herbergen. De Infrabel Academy zal al de knowhow rond spoorwegen onder één dak brengen. “De buurtbewoners zijn al jaren vragende partij om het terrein te herwaarderen. Het stemt mij ontzettend tevreden dat Op 6 februari was het de internationale ‘Safer Internet Day’ van 2018. De nadruk daarbij lag niet enkel op een veiliger internet voor kinderen en jongeren, maar op een ‘beter’ internet. Beter, omdat ook respect en tolerantie hierin opgenomen worden. Volgens Lionel Bajart een goede keuze: “wanneer het gaat om kinderen en jongeren, moet je niet enkel kijken naar mogelijke risico’s. Veel van de leefwereld van jonge mensen speelt zich immers af op het internet, of in één of andere digitale vorm. In plaats van een negatieve aanpak, is het beter te wijzen op alle voordelen die dit meebrengt, als je maar genoeg aandacht behoudt voor de valkuilen.” Wat dat betreft, zijn er heel wat websites die voor zowel kinderen, als ouders en leerkrachten een houvast kunnen bieden. “Je ziet

regelmatig reclame van de internetgiganten, die beweren er te zijn voor jouw privacy. Dat moet je toch met een korreltje zout durven nemen,” vindt Bajart. Het businessmodel van die bedrijven is nu eenmaal wat het is, zij gebruiken jouw gegevens om reclame-inkomsten te genereren. “Zeker bij jongeren zie je dat dit aspect vaak nog ontbreekt. Net daarom investeren we in initiatieven zoals Medianest.be, van het kenniscentrum Mediawijsheid, of Ikbeslis.be, van de Privacycommissie. We kiezen heel duidelijk om mensen sleutels te geven om deel uit te kunnen maken van een beter internet, niet voor verplichtingen of regels die je toch niet af kan dwingen.”

deze Brusselse regering daar ook écht werk van maakt. Bovendien wordt een stuk van het terrein gevrijwaard en omgebouwd tot een 3ha groot park en dat is fantastisch nieuws. Zij die de buurt kennen, weten dat er een schrijnend tekort is aan groene ruimten”, vertelt Brussels Parlementslid Khadija Zamouri. Ze voegt er aan toe dat de plannen voor de site zich volledig inschrijven in onze liberale visie rond stadsontwikkeling.

KHADIJA ZAMOURI Brussels Parlementslid

Beter internet

LIONEL BAJART Vlaams Parlementslid

OPEN VLD

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

GEWEST


Open Vld zet schouders onder

METRO BLAUWE LIJN Vanwaar komt het idee en plan van metro Noord: de blauwe lijn?

1925

Waarom is deze lijn zo belangrijk voor Brussel? En waarom noemen we het de blauwe lijn?

DROMEN

Sinds 1900 droomt Brussel van een eigen metro zoals Londen of Parijs. Het eerste concrete plan dateert uit 1925, het masterplan Dyle & Bacalan. Het bestaat uit drie lijnen, waarvan de derde, in het blauw op het plan, van Sint-Gillis door het centrum naar Schaarbeek liep.

1976 DE METRO

Vanaf 1976 worden eindelijk de stukjes ondergrondse tram met elkaar verbonden en gaat het ene metrostation na het andere open. De rode lijn van Woluwe en Oudergem naar Laken en Anderlecht krijgt vorm, alsook

‘80 ‘90

de oranje ringlijn. De stations van de premetrolijn door het centrum op de blauwe lijn zijn ook al klaar (al vijftig jaar ondertussen) om omgevormd te worden tot volwaardige metrostations. Maar…

200

DE JAREN ‘80 en ‘90

HET BLAUW BRUSSELPLAN

… metromoeheid slaat toe in Brussel. Voor elke werf wordt een hele buurt opengelegd. De financiële crisis en de onenigheid over het statuut van Brussel doen de rest. De plannen vallen stil. De blauwe lijn, de missing link in het Brussels openbaar vervoersnetwerk, wordt niet afgewerkt. De verkeerscongestie neemt echter toe, het bestaande net raakt oververzadigd. Het alternatief blijft achterwege.

In 2007 lanceert Open Vld Brussel haar Blauw Brusselplan: de liberalen eisen een herfinanciering van Brussel. Bovenaan de lijst met prioriteiten, naast investeringen in onderwijs en een stadskorting om wonen in Brussel fiscaal te belonen, zet Open Vld ook in op het afwerken van een groot metroplan: de blauwe lijn van Ukkel naar Schaarbeek-Evere en verder tot in Zaventem.


1957 EERSTE ONDERGRONDSE TRAM Expo 58 zet dromen om in daden. In 1957, om een alternatief te bieden voor het toenemend autoverkeer, gaat de eerste tram onder de grond tussen het Zuidstation en Lemonnier, langs het traject van de blauwe lijn, richting Schaarbeek. Brussel zal de komende jaren ondergrondse tramlijnen aanleggen, die vervolgens tot metrolijnen kunnen worden omgevormd.

1969 PLAN VOOR HELE REGIO In 1969 is de tijd rijp voor een allesomvattend metroplan voor de hele Brusselse regio. 5 lijnen, waaronder ook de lijn van Ukkel naar Schaarbeek-Evere dwars door het centrum, de blauwe lijn, moeten alle uithoeken van het gewest bedienen. In 1975 wordt het plan nog ambitieuzer met extensies tot in Wemmel, Tervuren en… het doortrekken van de blauwe lijn tot aan de luchthaven in Zaventem.

07

VANDAAG GRAVEN WE DE TOEKOMST VAN DE BRUSSELSE METRO

2011

NU

PLANNEN EN GRAVEN >> De Brusselse regering beslist over de uitbreiding van de metro naar Schaarbeek-Evere: de blauwe lijn. >> Bij de staatshervorming van 2011 zorgt vice-premier Guy Vanhengel voor garanties voor de financiering van de metro. >> De nieuwe graaftechnieken tonen dat het mogelijk is om de metro uit te graven diep onder de grond met minimale impact op de wijken en hun bewoners. >> Studies tonen aan dat enkel de metro een duur-

zaam alternatief op grote schaal is voor de wagen met een capaciteit van 14000 reizigers op één uur tijdens de spits. >> De huidige metro is de ruggengraat van het openbaar vervoer in Brussel waarop enerzijds trams en bussen aansluiten, maar anderzijds ook pendeltreinen, overstapparkings en andere vervoersmodi. Niet enkel binnen Brussel, maar binnen de hele Brussels Metropolitan Region. De blauwe lijn is hierin de missing link.


GEWEST

Mijn heimelijk genot

Af en toe duik ik eens in de metro of kruip ik op een bus, liefst als er veel volk is. Ik doe dat niet zozeer om mij te verplaatsen, want met onze job kan dat niet, maar… ik doe dat gewoon om te luisteren en te kijken naar de mensen. Dat is my guilty pleasure, zoals ze dat tegenwoordig zeggen: ‘mijn heimelijk genot’. Ik neem het openbaar vervoer om te zien en te horen wat er leeft. En wat mij opvalt is dat ik, in vergelijking met mijn jeugdjaren, véél jonge mensen Nederlands hoor praten. Vooral als ze over de leraars vertellen,

METROWERKEN

VANDAAG GRAVEN WE DE TOEKOMST VAN DE BRUSSELSE METRO METROWERKEN schakelen ze over naar het Nederlands. Dat stemt mij hoopvol. Op zo’n momenten vergeet ik onze moeilijke zoektocht naar de nodige centen om de bouw van de véle nieuwe scholen te

LIBERALE Nieuwsbrief

bekostigen. Op zo’n momenten vergeet ik de discussies over de ingewikkelde stedenbouwkundige voorschriften die we moeten naleven. Op zo’n momenten zijn de spanningen over de 35 deadlines die we momenteel kost wat kost moeten halen gewoonweg verdwenen. Zo zie ik dat onze investeringen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie ook echt zinvol zijn en dat we bereiken wat we voor ogen hebben. En dat is: ervoor zorgen dat de Brusselse jongeren meerdere talen onder de knie hebben en later gemakkelijker werk zullen vinden. We doen het ook voor ziekenhuizen, instellingen of horeca-uitbaters die nog steeds op zoek zijn naar meertalig personeel. En met dat alles krikken we ook de taalhoffelijkheid op, die ons zo na aan het hart ligt. En, dus ja, daarom maakt dat kijken en luistervinken mijn dag goed. Fixs en Bruxs Onlangs stapte ik per toeval op een tram die mij nog gelukkiger stemde. De buitenkant van de tram was héél smaakvol beschilderd. Ik zag twee stripfiguren Fixs en Bruxs en daarbij de boodschap “Elke Brusselaar telt”. Begot, dat was promotie voor de fiscale hervorming waaraan wij de laatste twee jaren zo hard gesleuteld hebben!

Wij hebben een promotiecampagne gevoerd over onze fiscale hervorming omdat veel Brusselaars nog niet beseffen dat ze nu 1,5 procent minder personenbelasting betalen en dat de 89 euro forfaitaire gewestbelasting is afgeschaft. De premie Be Home van 120 euro die wordt toegekend aan eigenaars die hun goed ook bewonen, hoort daar ook bij. En de campagne moedigt ook huurders aan om eigenaar te worden. Want op de eerste 175.000 euro voor de eigen woning, betaal je géén registratierechten. Mochten jullie informatie nodig hebben, surf dan naar fiscaliteit.brussels. En zo kan mijn heimelijk genot op de tram, tussen de Nederlandssprekende ketjes en met zicht op de promotie voor onze fiscale hervorming, mij enorm veel deugd doen.

GUY VANHENGEL Brussels minister van Financiën, Begroting en Externe Betrekkingen


René Coppens wil meer inzamelpunten voor frituurolie Brussels parlementslid René Coppens wil meer Olioboxen in de openbare ruimte. Olioboxen zijn containers die gebruikt worden voor de inzameling en verwerking van huishoudelijke frituurolies. Op dit moment zijn er een tiental Brusselse gemeenten die zo’n verzamelboxen ter beschikking stellen. Coppens wil dat ook andere lokale besturen hier werk van maken.

RENE COPPENS Brussels Parlementslid

Ondanks de grote inspanningen van de overheid, milieuorganisaties en afvalverwerkers verdwijnt nog steeds een groot deel van de huishoudelijk gebruikte frituurolie op een milieuonvriendelijke manier. Vandaag worden olies en vetten nog al te vaak achtergelaten bij de glasbol of in de riool gegoten. Dergelijke vorm van sluikstorten is uiteraard

schadelijk voor het milieu en nefast voor de openbare netheid. De vraag naar inzamelpunten voor huishoudelijk gebruikte frituurolie is nog steeds groter dan het aanbod. Het plaatsen van Olioboxen, waarmee olie en vetten worden verzameld en gerecycleerd, komt hieraan tegemoet. Deze Olioboxen vallen op door hun felrode kleur, zijn proper en efficiënt in gebruik en bevinden zich vaker dichter bij huis dan een containerpark. Ze zijn bovendien onschadelijk voor de natuur en een bron van groene energie.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

GEWEST

Strijden tegen fijn stof “Het Brusselse wagenpark verjongen en de Brusselaars laten overstappen van diesel naar milieuvriendelijker wagens, is één van de grote uitdagingen in de strijd tegen fijn stof. We moeten de autobelasting vergroenen en sturender maken. De belasting op inverkeerstelling is daar niet voor geschikt en kan dus beter afgeschaft worden.”

STEFAN CORNELIS Brussels ParlementslidKHADIJA OPEN VLD


D ’ERM E E W EG Onder het motto ‘we kunnen niet altijd thuiszitten’ bundelen we enkele tips uit onze 19 gemeenten.

EETFESTIJN UKKEL UKKEL - ZA 24 MAART 2018 - VANAF 11u30 Gemeenteraadslid Jean-Luc Vanraes en Brussels parlementslid en Ukkels OCMW-voorzitter Stefan Cornelis verwelkomen u graag op hun zestiende eetfestijn. Op het menu: heerlijke tomaat-garnaal en stoofvlees met frietjes. Een toppertje! Plaats: Royal Leopold Ukkel FC, Zwartebeekstraat 23 in 1180 Ukkel. Reservatie: laurentvanderelst@hotmail.be of 0476.29.09.83.

Eetfestijn

UKKEL T MAAT GARNAAL OF STOOFVLEES

Zaterdag 24 maart 2018

OCMW-voorzitter Jean-Luc Vanraes Brussels parlementslid Stefan Cornelis Open Vld Ukkel, Elsene, Vorst, Sint-Gillis en Watermaal-Bosvoorde

&

******VERWELKOMEN U OP HUN 16 DE EETFESTIJN Zaterdag 24 maart 2018 vanaf 11:30 - tot ‘s avonds laat

GA

NSH

ORE

N

BEZOEK KERKHOF VAN BRUSSEL

ROYAL LEOPOLD UKKEL FC, ZWARTEBEEKSTRAAT 23 TE 1180 UKKEL INFO & RESERVATIE: LAURENTVANDERELST@HOTMAIL.BE OF 0476/29.09.83

EVERE - ZA 24 MAART 2018 - VANAF 14u00 Het Willemsfonds Schaarbeek-Evere-Sint-joost organiseert een geleid bezoek aan het monumentale kerkhof van Brussel. De wandeling staat in het teken van de architectuur. info & reservaties: pjdecoster@willemsfondsbrussel.be of 02.549.65.37.

F a m i l i e FAMILIEBARBECUE STAD BRUSSEL GA

GA

NSH

NSH

ORE

N

ORE

N

LAKEN - ZO 6 MEI 2018 - VANAF 11u30 Schepen Els Ampe en de liberale verenigingen van Stad Brussel nodigen u graag uit op de derde familiebarbecue. Met aperitiefbar, vegetarisch alternatief en kinderanimatie. Plaats: Kunsthumaniora GO!, Karel Bogaerdstraat 4, 1020 Laken, meer info: info@elsampe.be of 02.549.65.22.

OOSTERS ETENTJE Schepen ELS AMPE en de liberale verenigingen van Stad Brussel nodigen u graag uit op-deZA tweede familiebarbecue. SINT-PIETERS-WOLUWE 9 JUNI 2018 - VANAF 17u30 Kom genieten van een smakelijke selectie voorgerechten, Metonsaperitiefbar en kinderanimatie waarna u aan hoofdgerechtenbuffet kan kiezen uit verschillende Oosterse smaken (niets pikants). Uiteraard zijn er ook nog uitgelezen dranken en smakelijke desserts. Reserveren kan via 02/213.71.46 of mvangenck@parlement.brussels. Plaats: Gemeentelijke Basisschool Stokkel, H. Vandermaelenstraat 61, 1150 Sint-Pieters-Woluwe. Prijs: €17 VVK, €19 ADK.

ZONDAG 21 MEI VANAF 11u30 Kunsthumaniora GO!, Karel Bogaerdstraat 4 - 1020 LAKEN meer info: info@elsampe.be - 02.549.65.22


UKKEL

tijn s e f t Ee L

E UKK/3 24

"Kom het beste stoofvlees proeven op het Ukkels eetfestijn!" op de foto: Laurent Van Der Elst, Stefan Cornelis en Jean-Luc Vanraes

BEZOEK ATELIER MARC SLEEN Op 17 maart brengen we met afdeling Zuidwest-Brussel een bezoek aan het Marc Sleen Museum. Ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van Nero heeft de Stichting Marc Sleen het atelier van wijlen Ridder Marc Sleen gereconstrueerd. Deze reconstructie is een primeur in BelgiĂŤ en een technische krachttoer. De rondleiding wordt afgesloten met een degustatie van het nieuwe Nerobier!

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Wanneer? Zaterdag 17 maart om 14u Waar? Marc Sleen Museum, Zandstraat 33-35, 1000 Brussel Deelname bedraagt 2,5 euro voor leden en 5 euro voor niet-leden. Info en inschrijvingen via laurentvanderelst@hotmail.be of 0476/29.09.83

OPEN VLD 13


LOKAAL

LOKAAL NIEUWS

2 SINT-GILLIS

Nachtstewards

Omdat overlast niet stopt om 6 uur ’s avonds, gaan binnenkort nachtstewards aan de slag in Sint-Gillis. Dat zijn straathoekwerkers van het bonkige type, die er niet voor terugschrikken om ’s nachts een gesprek aan te gaan met groepjes jongeren die op pleintjes rondhangen en voor overlast zorgen. De maatregel past in het veiligheidsbeleid van de gemeente, dat meer en meer kiest voor gerichte oplossingen, en tegelijk de interventieploegen van de politie wil ontlasten. Ook het project Uneus, met de nabijheidspolitie die sterker in de wijken aanwezig is, past in die politiek.

LIBERALE Nieuwsbrief

14

Nieuw in het Cultureel Centrum

Sinds december vorig jaar is Laurent Van Der Elst de nieuwe penningmeester van het Cultureel Centrum in Ukkel. Hij vervangt er Stefan Cornelis die eind vorig jaar opnieuw OCMW-voorzitter werd.

1

Pieter-Jan Devos, Voorzitter Open Vld Sint-Gillis

UKKEL

De inspanningen werpen alvast hun vruchten af: de criminaliteit in Sint-Gillis is in zes jaar met bijna 30% gedaald.

Als penningmeester zorgde Stefan Cornelis er voor dat de begrotingen van het centrum steeds in evenwicht bleven door een strikt budgettair beleid te volgen. Hij zorgde ook voor een meer Nederlandstalig aanbod met de jaarlijkse vertoningen van het Brussels Volkstejoêter of nog de One Man Show van Kevin De Forain. Met zijn ervaring als penningmeester bij het Willemsfonds en secretaris bij de Stichting Marc Sleen zal Laurent Van Der Elst hetzelfde beleid uitstippelen. Zoals het Atomium en de Smurfen viert het Cultureel Centrum in 2018 haar zestigste verjaardag en dit zal in de komende maanden ongetwijfeld in de verf worden gezet.

Laurent Van Der Elst, Voorzitter Open Vld Ukkel


LOKAAL

4 Alexander Billiet, Voorzitter Open Vld Vorst

3

VORST

Vorst in de ban van Kubb

Nu de dagen langer worden en het licht feller kijkt menig Vorstenaar al uit naar de zomer, met vele verpozende weekends en avonden in de parken. Sinds vorige zomer is “Kubb” daar niet meer uit weg te slaan. Dit van origine Zweeds middeleeuws spel (Kubb betekent “houten blok” in het Gotlands dialect) is een combinatie van petanque, schaken en bowling en is een ware rage geworden.

ELSENE

Van Kazerne naar school

Het Brussels Gewest en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) slaan de handen in elkaar om de basisschool Lutgardis tijdelijk onderkomen te geven in één van de gebouwen van de Kazernes aan de Kroonlaan, vroeger de oude rijkswachtschool, nu de site Usquare, die het Gewest recent verwierf om er later een universitaire campus te ontwikkelen. De school gaat verbouwen en had tijdens de werken een ‘oplossing’ nodig, en die is er nu, vanaf 1 september 2018. “Het Nederlandstalig onderwijs in Elsene is druk bevraagd,” weet Guy Vanhengel. “De capaciteit én kwaliteit moet dus verhoogd worden, en tijdens de verbouwingen is dit een kwaliteitsoplossing want les volgen op deze bijzondere en dynamische plek wordt zeker en vast een pedagogische en inspirerende ervaring.”

Het spel wordt gespeeld op een rechthoekig veld (ca. 5 bij 8 meter), met een vrij te bepalen aantal spelers, waarbij het doel erin bestaat om de in het midden van het veld geplaatste Koning omver te gooien. Jong en oud, Hoog- en Laag-Vorst ontmoeten elkaar rond dit spel met een hoge “gentrification” factor. Wil u meer weten over deze nieuwe Vorstse hype? Volg dan de FB-pagina van Open-Vld Vorst, waarop binnenkort de datum voor een amicaal tornooi in mei zal worden gepost!

Valérie Libert, Gemeenteraadslid Open Vld Elsene

Thomas Hoevenaeghel, Voorzitter Open Vld Watermaal-Bosvoorde

5

WATERMAAL-BOSVOORDE

Nederlands in de gemeente

Al hebben we vaak gemopperd dat er geen uitgesproken schepen voor Nederlandstalige aangelegenheden is, toch wordt onze stem bij de burgemeester en in het schepencollege gehoord. Het volledig tweetalige maandblad is een echte vooruitgang in de communicatie en op de website vind je je weg terug in beide landstalen die in Brussel gebruikt moeten worden. De Adviesraad voor Cultuur en de Cultuur beleidscoördinator, met de steun van de Dienst Cultuur, hebben ervoor gezorgd dat er meer evenementen ook in het Nederlands worden aangekondigd. Ook enkele leuke samenwerkingsinitiatieven hebben het daglicht gezien en de steun gekregen. Als we eerlijk zijn, het beweegt, het gaat vooruit, er is (Nederlandstalige) communicatie, we kunnen elkaar ontmoeten op één van de vele evenementen en wijkfeesten. En het blijft voor Open Vld een goal om ook de nieuwe bewoners van onze gemeente te betrekken!

OPEN VLD 15


AG EN DA

Eetfestijn

UKKEL T MAAT GARNAAL OF STOOFVLEES

Zaterdag 24 maart 2018

OCMW-voorzitter & Brussels parlementslid Stefan Cornelis

Gemeenteraadslid Jean-Luc Vanraes

Open Vld Ukkel, Elsene, Vorst, Sint-Gillis en Watermaal-Bosvoorde

&

******VERWELKOMEN U OP HUN 16 DE EETFESTIJN Zaterdag 24 maart 2018 vanaf 11:30 - tot ‘s avonds laat ROYAL LEOPOLD UKKEL FC, ZWARTEBEEKSTRAAT 23 TE 1180 UKKEL INFO & RESERVATIE: LAURENTVANDERELST@HOTMAIL.BE OF 0476/29.09.83

Lid worden van Open Vld in uw gemeente? Heel eenvoudig! Stort 10 € op rekening IBAN: BE 02 0011 1557 1940 met vermelding van naam en afdeling (Ukkel, Vorst, Sint-Gillis en Watermaal-Bosvoorde) of op rekening IBAN Open Vld Elsene: BE61-3631-1541-8017 met vermelding 'Lidgeld 2018 ELSENE'. U ontvangt dan onze nieuwsbrief, het Open Vld-magazine en u krijgt stemrecht op onze congressen. Uw lidkaart wordt u per post toegestuurd. Kloof met de burger? Niet met ons! Open Vld-Brussel staat altijd klaar om te antwoorden op uw vragen en/of opmerkingen. Neem gerust contact op met ons. Lombardstraat 67 - 1000 Brussel of 02 213 71 45 Stefan Cornelis - Brussels volksvertegenwoordiger - stefan.cornelis@parlement.brussels Valérie Libert - gemeenteraadslid Open Vld Elsene - valerielibert@hotmail.com Mady Novalet-Van Vooren - Gemeenteraadslid Open Vld Sint-Gillis - madynovalet@gmail.com Alexander Billiet - voorzitter Open Vld Vorst - alexanderbilliet@hotmail.com Mireille Dewinter-Corteville - ere-voorzitter Open Vld Vorst - dewinter-corteville@skynet.be Thomas Hoevenaghel - voorzitter Open Vld Watermaal-Bosvooorde - thomas.hoevenaeghel@gmail.com Laurent Van Der Elst - voorzitter Open Vld Ukkel - laurentvanderelst@hotmail.be LIBERALE Nieuwsbrief 8 Pieter-Jan Devos - voorzitter Open Vld Sint-Gillis - pjdevos@gmail.com

12e EETFESTIJN STOOFVLEES OF TOMAAT -GARNAAL Jean-Luc Vanraes & Stefan Cornelis 22 maart 2014

Blauw  

Liberale Nieuwsbrief Open Vld Ukkel, Elsene, Vorst, Sint-Gillis & Watermaal-Bosvoorde - editie maart 2018

Blauw  

Liberale Nieuwsbrief Open Vld Ukkel, Elsene, Vorst, Sint-Gillis & Watermaal-Bosvoorde - editie maart 2018

Advertisement