Page 1

Ver. Uitg.: Carla Dejonghe, Stuyvenberg 17, 1150 Sint-Pieters-Woluwe- Editite februari 2017 - mei 2018 - P908028

BLAUW

PB- PP

BELGIE(N) - BELGIQUE

Tussen Woluwe- en Maalbeek Liberale Nieuwsbrief OPEN VLD december 2017 - februari 2018

CARLA DEJONGHE & ALEXIA BERTRAND Open MR

OPEN VLD OUDERGEM

Brusselse fiscale hervorming in de kijker


INTERVIEW

Carla Dejonghe & Alexia Bertrand

LIBERALE Nieuwsbrief


INTERVIEW

Voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 zullen Nederlandstalige en Franstalige liberalen in Sint-Pieters-Woluwe samen opkomen onder de noemer ‘Open MR’. Brussels volksvertegenwoordigster en gemeenteraadslid Carla Dejonghe wordt het Nederlandstalige kopstuk op de lijst en stelt u in dit interview graag voor aan de lijsttrekker, Alexia Bertrand. Alexia zetelt sinds 2012 in de gemeenteraad en werkt momenteel als kabinetschef van vicepremier Didier Reynders.

C

arla: Zoals je weet, heb ik me steeds ingezet voor de tweetaligheid in Sint-Pieters-Woluwe. De afgelopen jaren heb ik verschillende keren moeten vaststellen dat er niet altijd het nodige respect is voor de Nederlandstalige gemeenschap. Hoe sta jij hier als perfect tweetalige inwoner tegenover? Alexia: Ik ben tweetalig opgevoed en ik geloof dat meertaligheid de toekomst is. Mijn man en ik geven deze waarde ook door aan onze drie kinderen. Ze gaan bijvoorbeeld naar het Nederlandstalig onderwijs in de gemeente. Zelf heb ik een tweetalige kandidatuur in de rechten gedaan en heb ik ook in het Engels en het Spaans gestudeerd. Ik werk dagelijks in beide landstalen en af en toe in het Engels. Ik geloof dat we sterker zijn als we samenwerken en elkaar begrijpen. Het respect voor en de constante uitwisselingen tussen de verschillende gemeenschappen zijn dan ook vanzelfsprekend voor mij. Carla: Na een carrière in de advocatuur, maakte je in 2012 de overstap naar de politieke wereld als adviseur van federaal vicepremier Didier Reynders. Als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen engageer je je nu voor het lokale niveau. Vanwaar dat engagement? Alexia: Ik woon al sinds mijn 7de in

Sint-Pieters-Woluwe en ben enorm gehecht aan de gemeente. De afgelopen 6 jaren heb ik veel voldoening gehaald uit mijn werk als gemeenteraadslid. Ik kwam tussen over verschillende onderwerpen die me nauw aan het hart liggen, zoals de werven in onze gemeente, het onderhoud van het gemeentelijk materiaal, onderwijs, openbare netheid, parkeerbeleid, het beheer van het gemeentebudget, de kinderhoek in de Nederlandstalige bib, enzovoort. Het lokale niveau trekt me sterk aan omdat je daar het meest concrete werk kan verrichten en je dicht bij de burgers staat. Carla: Open MR werkte aan een ijzersterk programma voor de inwoners van Sint-Pieters-Woluwe. Als u er enkele punten moet uitkiezen, wat zijn dan de opvallendste veranderingen ten opzichte van het huidige beleid? Alexia: Vandaag kan je een gemeente niet meer besturen zoals 10 jaar geleden. Er is nood aan een langetermijnvisie. Beleidsinitiatieven mogen zich niet beperken tot 1 legislatuur. Er moet ook gehoor gegeven worden aan de roep voor meer transparantie en goed bestuur. We hebben alvast een kadaster van de gemeentelijke mandaten en vergoedingen laten stemmen in de gemeenteraad. Dit verplicht elk gemeenteraadslid om zijn/haar gemeentelijke mandaten openbaar te maken.

Er duiken steeds meer burgerinitiatieven op. Het is duidelijk dat inwoners niet alleen toeschouwers willen zijn, maar ook meer mee willen beslissen. Verder geloof ik dat we meer gebruik kunnen maken van nieuwe technologieën op tal van vlakken: ik denk bijvoorbeeld aan slimme vuilbakken die veel meer afval kunnen verwerken, slimme verlichting die zich aanpast aan de omstandigheden, realtime wachttijden aan de openbaar vervoershaltes, … Wij zijn de afgelopen maanden bij de mensen langs geweest en we gaan dat de komende maanden nog verder doen. Het is voor ons belangrijk dat we een programma maken op basis van de inbreng van de Woluwenaren zelf. Alles begint bij hen!

CARLA DEJONGHE Brussels Parlementslid

OPEN VLD


ETTERBEEK

VUB zwembad

open voor de hele buurt Het VUB-zwembad heeft opnieuw de deuren geopend. Wegens een broodnodige renovatie was het gedurende anderhalf jaar gesloten. De vernieuwing heeft een dikke 8 miljoen euro gekost, een groot bedrag dat zowel van de VUB zelf als van het Brussels Gewest, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Vlaamse Gemeenschap kwam. En het goede nieuws is: voortaan kan ook u, en iedereen uit de buurtgemeentes, daar gaan zwemmen. Tijdens de heropeningsplechtigheid hoorde we VUB-rector Caroline Pauwels benadrukken dat de universiteit zoveel mogelijk Brusselaars de kans wil geven om te zwemmen. Ze ziet het zwembad als een ‘verbindingskanaal tussen de universiteit en haar stedelijke omgeving’. Dat klinkt als muziek in de oren voor Fanny Evers, buurtbewoonster en voorzitter van Open Vld Etterbeek. “Ik ben vooral blij voor de scholen uit de omgeving,” zegt Fanny. “Tijdens de tijdelijke sluiting moesten zij uitwijken naar andere zwembaden, maar dat bleek niet altijd evident. Om een voorbeeld te geven; de kindjes van ’t Beekje uit Etterbeek konden voor hun zwemlessen een tijdje terecht in Espadon, het zwembad van Etterbeek. Maar daar was dit schooljaar geen plaats meer voor hen, LIBERALE Nieuwsbrief

zodat de leerlingen het al een half jaar zonder zwemles moesten stellen. Wij zijn dus ongelooflijk opgelucht dat de renovatie zo snel is opgeschoten. En het resultaat mag er zijn: het nieuwe zwembad ziet er geweldig uit!” Het vernieuwde zwembad beschikt naast splinternieuwe kleedkamers, over twee baden; één van 25 meter op 12 meter en een kleiner, van 13 meter op 7 meter. Dit kleinere bad heeft een beweegbare bodem, om baby’s en peuters te leren wennen aan hert water. Het kan ook van pas komen voor andersvaliden. Met de vernieuwde infrastructuur mikt de VUB op 130.000 bezoekers per jaar. INVESTEREN IN SPORTINFRASTRUCTUUR Brussels begrotingsminister Guy Vanhengel zorgde, vanuit de Vlaamse Gemeenschapscommissie, voor een deel van de financiële ondersteuning. “Er is veel vraag naar een plek om te zwemmen”, zegt hij, “Brussel heeft een heel jonge bevolking die blijft aangroeien. En als we willen dat de scholen de eindtermen voor zwemmen behalen, moeten ze ergens terecht kunnen. Het vernieuwde zwembad is een pareltje. Het is ook véél zuiniger en duurzamer. En… er is een vervangingsmiddel voor chloor. Bovendien wordt er een eigen zwemschool opgericht

voor beginnende zwemmertjes. Dat lijkt me een schot in de roos te worden.” SWIMOVE, zo heet de zwemschool voor kinderen tussen de 5 en 12 jaar. Meer informatie en inschrijvingen vindt u op www.swimove.be De publieke openingsuren voor individuele zwemmers en gezinnen zijn: Maandag tot Vrijdag 12 – 14 uur Maandag tot Donderdag 17 – 21 uur Zaterdag & Zondag 10 – 14 uur

FANNY EVERS Voorzitter Open Vld Etterbeek


Meer mogelijkheden voor Fix My Street

Fix My Street is een applicatie waarmee je in gans het Brussels gewest snel en eenvoudig schade of een gebrek op straat kan melden. Stel: je downloadt de app op jouw smart phone en struikelt bijna over een losliggende stoeptegel. Je neemt een foto, vinkt de juiste categorie aan en de applicatie legt de locatie vast. Fix My Street stuurt alles door naar de juiste administratie, daarna ontvang je een e-mail waarin staat dat de klacht werd doorgegeven. Een prachtig systeem, maar er zijn nog veel verbeteringen mogelijk. Zo ontvang je vandaag geen foto wanneer de schade is hersteld. Nochtans is dat belangrijk. Het toont aan dat de overheid de klacht serieus neemt en het motiveert de burger om mee te werken aan de verbetering van de openbare ruimte. Daarnaast zijn er nog heel wat problemen die je simpelweg niet kan melden. Zo kan je wel sluikafval of een put in de weg rapporteren, maar geen kapotgereden paaltje of vervaagde wegmarkeringen. Ook problemen met de verkeersinfrastructuur zou je moeten kunnen melden. Denk maar aan een ontbrekende snelheidsremmer of een te hoge verkeersdrempel. Ik nam in het Brussels parlement het initiatief om deze verbeteringen op de agenda te zetten. Onze openbare ruimte kan enkel maar beter worden.

ELS AMPE

Brussels Parlementslid

Metro Schaarbeek/ Evere: Uitstel, maar geen afstel

De nieuwe metrolijn naar Schaarbeek/ Evere zal langer op zich laten wachten. Recent werd aangekondigd dat er maar liefst 3 jaar vertraging zit op RENE de oorspronkelijke plannen. Pas in 2028 zal de metro naar Schaarbeek en Evere rijden. Carla Dejonghe, ondervoorzitster van de commissie Infrastructuur in het Brussels Parlement, is not amused. “Opnieuw moeten we vaststellen dat belangrijke mobiliteitsprojecten in Brussel jarenlange vertraging oplopen,” zegt de politica. “De federale regering, via het Belirisfonds, werkt met het Brussels Gewest samen voor de metro-uitbreiding, maar die samenwerking vlot niet. Dat zagen we al in het verleden. Er is vrijwel geen enkel project dat door Beliris beheerd werd, dat tijdig af raakte… De uitbreiding van de metro naar Schaarbeek en Evere is nochtans essentieel, als je ziet hoe snel de bevolking er groeit. Sinds 2010 zijn er een kleine 20.000 inwoners bijgekomen in beide gemeentes. Tijdens de spits zitten de reizigers als haringen in een ton in de trams en bussen!” Dejonghe wil dan ook dat de minister van Mobiliteit eindelijk zijn verantwoordelijkheid opneemt, het dossier naar zich toetrekt en op zoek gaat naar concrete manieren om de vertraging te beperken. Anders vreest ze dat die nog wel eens verder zou kunnen oplopen.

CARLA DEJONGHE Brussels Parlementslid OPEN VLD

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

GEWEST


GEWEST

Hoe word jij graag geïnformeerd?

LA FONDERIE

met Brussels parlementslid Khadija Zamouri Za. 31 maart 2018 - 14u00, info: khadija.zamouri@parlement.brussels of 02.213.71.70

STRIPMUSEUM

met Minister van Cultuur Sven Gatz Za. 21 april 2018 - 9u30, info:gatzsven@gmail.com of 02.552.62.00

DE IJSKELDERS VAN DE VUB

met Brussels parlementslid René Coppens Woe. 25 april 2018 - 15u00, info: glenn@willemsfondsbrussel.be of 02.549.65.25

MARGRITTE ACHTER DE SCHERMEN

met Brussels parlementslid Els Ampe Za. 28 april 2018 - 10u00, info: info@elsampe.be of 02.549.65.22

CINEMATEK: KONINKLIJK BELGISCH FILMARCHIEF met Brussels parlementslid Carla Dejonghe Vr. 4 mei 2018 - 14u00, info: mvangenck@parlement.brussels of 02.213.71.46

MUSEUM KANAL

De wereld van de media verandert de jongste jaren pijlsnel. De opkomst van het internet en de sociale media hebben de manier waarop we informatie opnemen drastisch gewijzigd. Vlaanderen en Brussel zijn terechtgekomen in een wereld waarin overal permanent nieuws wordt gemaakt en verdeeld en waarin ook iedereen een potentiële nieuwsmaker is geworden, al was het maar van zijn eigen belevenissen. In de gigantische hoeveelheid nieuws proberen ook professionele nieuwsmakers zich staande te houden. Maar het internet maakt ook de verspreiding van onbetrouwbaar en vals nieuws erg makkelijk. Over dit onderwerp organiseert minister van Media Sven Gatz een burgerkabinet, waar iedereen die dat wenst zijn meningen en ideeën kan delen. “In het Burgerkabinet Media wil ik van geïnteresseerde burgers vernemen hoe ze zich in de fel gewijzigde mediawereld van vandaag informeren en wat er beter kan”, legt Sven Gatz uit. “Centrale thema’s zijn vragen over de betrouwbaarheid van informatie of over het belang van juiste informatie. Ook thema’s als de rol van journalisten, vals nieuws (fake news) of gratis informatie komen aan bod.” Meer weten? Zie www.burgerkabinet. be.

met Brussels minister Guy Vanhengel Di. 22 mei 2018 - 17u00, info: schaarbeek-evere-sint-joost@willemsfonds.be of 02.549.65.37.

ALLE INFO EN MEER ACTIVITEITEN OP:

WWW.BRUSSELACHTERDESCHERMEN.BE SVEN GATZ LIBERALE Nieuwsbrief

Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel


Buurt Weststation wordt nieuw leven ingeblazen Goed nieuws voor de Molenbekenaren! Het braakliggend terrein achter het Weststation, dat eigendom is van de NBMS, wordt in het kader van een wijkcontract volledig heraangelegd. Het plan voorziet in 45.000 m² woningen, maximaal 27.000 m² nieuwe kantoren, twee oversteekplaatsen voor voetgangers en een wandel- en fietsweg naast de sporen. Het terrein zal ook een opleidingscentrum van Infrabel herbergen. De Infrabel Academy zal al de knowhow rond spoorwegen onder één dak brengen. “De buurtbewoners zijn al jaren vragende partij om het terrein te herwaarderen. Het stemt mij ontzettend tevreden dat Op 6 februari was het de internationale ‘Safer Internet Day’ van 2018. De nadruk daarbij lag niet enkel op een veiliger internet voor kinderen en jongeren, maar op een ‘beter’ internet. Beter, omdat ook respect en tolerantie hierin opgenomen worden. Volgens Lionel Bajart een goede keuze: “wanneer het gaat om kinderen en jongeren, moet je niet enkel kijken naar mogelijke risico’s. Veel van de leefwereld van jonge mensen speelt zich immers af op het internet, of in één of andere digitale vorm. In plaats van een negatieve aanpak, is het beter te wijzen op alle voordelen die dit meebrengt, als je maar genoeg aandacht behoudt voor de valkuilen.” Wat dat betreft, zijn er heel wat websites die voor zowel kinderen, als ouders en leerkrachten een houvast kunnen bieden. “Je ziet

regelmatig reclame van de internetgiganten, die beweren er te zijn voor jouw privacy. Dat moet je toch met een korreltje zout durven nemen,” vindt Bajart. Het businessmodel van die bedrijven is nu eenmaal wat het is, zij gebruiken jouw gegevens om reclame-inkomsten te genereren. “Zeker bij jongeren zie je dat dit aspect vaak nog ontbreekt. Net daarom investeren we in initiatieven zoals Medianest.be, van het kenniscentrum Mediawijsheid, of Ikbeslis.be, van de Privacycommissie. We kiezen heel duidelijk om mensen sleutels te geven om deel uit te kunnen maken van een beter internet, niet voor verplichtingen of regels die je toch niet af kan dwingen.”

deze Brusselse regering daar ook écht werk van maakt. Bovendien wordt een stuk van het terrein gevrijwaard en omgebouwd tot een 3ha groot park en dat is fantastisch nieuws. Zij die de buurt kennen, weten dat er een schrijnend tekort is aan groene ruimten”, vertelt Brussels Parlementslid Khadija Zamouri. Ze voegt er aan toe dat de plannen voor de site zich volledig inschrijven in onze liberale visie rond stadsontwikkeling.

KHADIJA ZAMOURI Brussels Parlementslid

Beter internet

LIONEL BAJART Vlaams Parlementslid

OPEN VLD

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

GEWEST


Open Vld zet schouders onder

METRO BLAUWE LIJN Vanwaar komt het idee en plan van metro Noord: de blauwe lijn?

1925

Waarom is deze lijn zo belangrijk voor Brussel? En waarom noemen we het de blauwe lijn?

DROMEN

Sinds 1900 droomt Brussel van een eigen metro zoals Londen of Parijs. Het eerste concrete plan dateert uit 1925, het masterplan Dyle & Bacalan. Het bestaat uit drie lijnen, waarvan de derde, in het blauw op het plan, van Sint-Gillis door het centrum naar Schaarbeek liep.

1976 DE METRO

Vanaf 1976 worden eindelijk de stukjes ondergrondse tram met elkaar verbonden en gaat het ene metrostation na het andere open. De rode lijn van Woluwe en Oudergem naar Laken en Anderlecht krijgt vorm, alsook

‘80 ‘90

de oranje ringlijn. De stations van de premetrolijn door het centrum op de blauwe lijn zijn ook al klaar (al vijftig jaar ondertussen) om omgevormd te worden tot volwaardige metrostations. Maar…

200

DE JAREN ‘80 en ‘90

HET BLAUW BRUSSELPLAN

… metromoeheid slaat toe in Brussel. Voor elke werf wordt een hele buurt opengelegd. De financiële crisis en de onenigheid over het statuut van Brussel doen de rest. De plannen vallen stil. De blauwe lijn, de missing link in het Brussels openbaar vervoersnetwerk, wordt niet afgewerkt. De verkeerscongestie neemt echter toe, het bestaande net raakt oververzadigd. Het alternatief blijft achterwege.

In 2007 lanceert Open Vld Brussel haar Blauw Brusselplan: de liberalen eisen een herfinanciering van Brussel. Bovenaan de lijst met prioriteiten, naast investeringen in onderwijs en een stadskorting om wonen in Brussel fiscaal te belonen, zet Open Vld ook in op het afwerken van een groot metroplan: de blauwe lijn van Ukkel naar Schaarbeek-Evere en verder tot in Zaventem.


1957 EERSTE ONDERGRONDSE TRAM Expo 58 zet dromen om in daden. In 1957, om een alternatief te bieden voor het toenemend autoverkeer, gaat de eerste tram onder de grond tussen het Zuidstation en Lemonnier, langs het traject van de blauwe lijn, richting Schaarbeek. Brussel zal de komende jaren ondergrondse tramlijnen aanleggen, die vervolgens tot metrolijnen kunnen worden omgevormd.

1969 PLAN VOOR HELE REGIO In 1969 is de tijd rijp voor een allesomvattend metroplan voor de hele Brusselse regio. 5 lijnen, waaronder ook de lijn van Ukkel naar Schaarbeek-Evere dwars door het centrum, de blauwe lijn, moeten alle uithoeken van het gewest bedienen. In 1975 wordt het plan nog ambitieuzer met extensies tot in Wemmel, Tervuren en… het doortrekken van de blauwe lijn tot aan de luchthaven in Zaventem.

07

VANDAAG GRAVEN WE DE TOEKOMST VAN DE BRUSSELSE METRO

2011

NU

PLANNEN EN GRAVEN >> De Brusselse regering beslist over de uitbreiding van de metro naar Schaarbeek-Evere: de blauwe lijn. >> Bij de staatshervorming van 2011 zorgt vice-premier Guy Vanhengel voor garanties voor de financiering van de metro. >> De nieuwe graaftechnieken tonen dat het mogelijk is om de metro uit te graven diep onder de grond met minimale impact op de wijken en hun bewoners. >> Studies tonen aan dat enkel de metro een duur-

zaam alternatief op grote schaal is voor de wagen met een capaciteit van 14000 reizigers op één uur tijdens de spits. >> De huidige metro is de ruggengraat van het openbaar vervoer in Brussel waarop enerzijds trams en bussen aansluiten, maar anderzijds ook pendeltreinen, overstapparkings en andere vervoersmodi. Niet enkel binnen Brussel, maar binnen de hele Brussels Metropolitan Region. De blauwe lijn is hierin de missing link.


GEWEST

Mijn heimelijk genot

Af en toe duik ik eens in de metro of kruip ik op een bus, liefst als er veel volk is. Ik doe dat niet zozeer om mij te verplaatsen, want met onze job kan dat niet, maar… ik doe dat gewoon om te luisteren en te kijken naar de mensen. Dat is my guilty pleasure, zoals ze dat tegenwoordig zeggen: ‘mijn heimelijk genot’. Ik neem het openbaar vervoer om te zien en te horen wat er leeft. En wat mij opvalt is dat ik, in vergelijking met mijn jeugdjaren, véél jonge mensen Nederlands hoor praten. Vooral als ze over de leraars vertellen,

METROWERKEN

VANDAAG GRAVEN WE DE TOEKOMST VAN DE BRUSSELSE METRO METROWERKEN schakelen ze over naar het Nederlands. Dat stemt mij hoopvol. Op zo’n momenten vergeet ik onze moeilijke zoektocht naar de nodige centen om de bouw van de véle nieuwe scholen te

LIBERALE Nieuwsbrief

bekostigen. Op zo’n momenten vergeet ik de discussies over de ingewikkelde stedenbouwkundige voorschriften die we moeten naleven. Op zo’n momenten zijn de spanningen over de 35 deadlines die we momenteel kost wat kost moeten halen gewoonweg verdwenen. Zo zie ik dat onze investeringen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie ook echt zinvol zijn en dat we bereiken wat we voor ogen hebben. En dat is: ervoor zorgen dat de Brusselse jongeren meerdere talen onder de knie hebben en later gemakkelijker werk zullen vinden. We doen het ook voor ziekenhuizen, instellingen of horeca-uitbaters die nog steeds op zoek zijn naar meertalig personeel. En met dat alles krikken we ook de taalhoffelijkheid op, die ons zo na aan het hart ligt. En, dus ja, daarom maakt dat kijken en luistervinken mijn dag goed. Fixs en Bruxs Onlangs stapte ik per toeval op een tram die mij nog gelukkiger stemde. De buitenkant van de tram was héél smaakvol beschilderd. Ik zag twee stripfiguren Fixs en Bruxs en daarbij de boodschap “Elke Brusselaar telt”. Begot, dat was promotie voor de fiscale hervorming waaraan wij de laatste twee jaren zo hard gesleuteld hebben!

Wij hebben een promotiecampagne gevoerd over onze fiscale hervorming omdat veel Brusselaars nog niet beseffen dat ze nu 1,5 procent minder personenbelasting betalen en dat de 89 euro forfaitaire gewestbelasting is afgeschaft. De premie Be Home van 120 euro die wordt toegekend aan eigenaars die hun goed ook bewonen, hoort daar ook bij. En de campagne moedigt ook huurders aan om eigenaar te worden. Want op de eerste 175.000 euro voor de eigen woning, betaal je géén registratierechten. Mochten jullie informatie nodig hebben, surf dan naar fiscaliteit.brussels. En zo kan mijn heimelijk genot op de tram, tussen de Nederlandssprekende ketjes en met zicht op de promotie voor onze fiscale hervorming, mij enorm veel deugd doen.

GUY VANHENGEL Brussels minister van Financiën, Begroting en Externe Betrekkingen


René Coppens wil meer inzamelpunten voor frituurolie Brussels parlementslid René Coppens wil meer Olioboxen in de openbare ruimte. Olioboxen zijn containers die gebruikt worden voor de inzameling en verwerking van huishoudelijke frituurolies. Op dit moment zijn er een tiental Brusselse gemeenten die zo’n verzamelboxen ter beschikking stellen. Coppens wil dat ook andere lokale besturen hier werk van maken.

RENE COPPENS Brussels Parlementslid

Ondanks de grote inspanningen van de overheid, milieuorganisaties en afvalverwerkers verdwijnt nog steeds een groot deel van de huishoudelijk gebruikte frituurolie op een milieuonvriendelijke manier. Vandaag worden olies en vetten nog al te vaak achtergelaten bij de glasbol of in de riool gegoten. Dergelijke vorm van sluikstorten is uiteraard

schadelijk voor het milieu en nefast voor de openbare netheid. De vraag naar inzamelpunten voor huishoudelijk gebruikte frituurolie is nog steeds groter dan het aanbod. Het plaatsen van Olioboxen, waarmee olie en vetten worden verzameld en gerecycleerd, komt hieraan tegemoet. Deze Olioboxen vallen op door hun felrode kleur, zijn proper en efficiënt in gebruik en bevinden zich vaker dichter bij huis dan een containerpark. Ze zijn bovendien onschadelijk voor de natuur en een bron van groene energie.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

GEWEST

Strijden tegen fijn stof “Het Brusselse wagenpark verjongen en de Brusselaars laten overstappen van diesel naar milieuvriendelijker wagens, is één van de grote uitdagingen in de strijd tegen fijn stof. We moeten de autobelasting vergroenen en sturender maken. De belasting op inverkeerstelling is daar niet voor geschikt en kan dus beter afgeschaft worden.”

STEFAN CORNELIS Brussels ParlementslidKHADIJA OPEN VLD


D ’ERM E E W EG Onder het motto ‘we kunnen niet altijd thuiszitten’ bundelen we enkele tips uit onze 19 gemeenten.

EETFESTIJN UKKEL UKKEL - ZA 24 MAART 2018 - VANAF 11u30 Gemeenteraadslid Jean-Luc Vanraes en Brussels parlementslid en Ukkels OCMW-voorzitter Stefan Cornelis verwelkomen u graag op hun zestiende eetfestijn. Op het menu: heerlijke tomaat-garnaal en stoofvlees met frietjes. Een toppertje! Plaats: Royal Leopold Ukkel FC, Zwartebeekstraat 23 in 1180 Ukkel. Reservatie: laurentvanderelst@hotmail.be of 0476.29.09.83.

Eetfestijn

UKKEL T MAAT GARNAAL OF STOOFVLEES

Zaterdag 24 maart 2018

OCMW-voorzitter Jean-Luc Vanraes Brussels parlementslid Stefan Cornelis Open Vld Ukkel, Elsene, Vorst, Sint-Gillis en Watermaal-Bosvoorde

&

******VERWELKOMEN U OP HUN 16 DE EETFESTIJN Zaterdag 24 maart 2018 vanaf 11:30 - tot ‘s avonds laat

GA

NSH

ORE

N

BEZOEK KERKHOF VAN BRUSSEL

ROYAL LEOPOLD UKKEL FC, ZWARTEBEEKSTRAAT 23 TE 1180 UKKEL INFO & RESERVATIE: LAURENTVANDERELST@HOTMAIL.BE OF 0476/29.09.83

EVERE - ZA 24 MAART 2018 - VANAF 14u00 Het Willemsfonds Schaarbeek-Evere-Sint-joost organiseert een geleid bezoek aan het monumentale kerkhof van Brussel. De wandeling staat in het teken van de architectuur. info & reservaties: pjdecoster@willemsfondsbrussel.be of 02.549.65.37.

F a m i l i e FAMILIEBARBECUE STAD BRUSSEL GA

GA

NSH

NSH

ORE

N

ORE

N

LAKEN - ZO 6 MEI 2018 - VANAF 11u30 Schepen Els Ampe en de liberale verenigingen van Stad Brussel nodigen u graag uit op de derde familiebarbecue. Met aperitiefbar, vegetarisch alternatief en kinderanimatie. Plaats: Kunsthumaniora GO!, Karel Bogaerdstraat 4, 1020 Laken, meer info: info@elsampe.be of 02.549.65.22.

OOSTERS ETENTJE Schepen ELS AMPE en de liberale verenigingen van Stad Brussel nodigen u graag uit op-deZA tweede familiebarbecue. SINT-PIETERS-WOLUWE 9 JUNI 2018 - VANAF 17u30 Kom genieten van een smakelijke selectie voorgerechten, Metonsaperitiefbar en kinderanimatie waarna u aan hoofdgerechtenbuffet kan kiezen uit verschillende Oosterse smaken (niets pikants). Uiteraard zijn er ook nog uitgelezen dranken en smakelijke desserts. Reserveren kan via 02/213.71.46 of mvangenck@parlement.brussels. Plaats: Gemeentelijke Basisschool Stokkel, H. Vandermaelenstraat 61, 1150 Sint-Pieters-Woluwe. Prijs: €17 VVK, €19 ADK.

ZONDAG 21 MEI VANAF 11u30 Kunsthumaniora GO!, Karel Bogaerdstraat 4 - 1020 LAKEN meer info: info@elsampe.be - 02.549.65.22


OUDERGEM

Open Vld Oudergem zet federale en Brusselse fiscale hervorming in de kijker

Onder het motto ‘Extra netto, u verdient het’ trok het bestuur van Open Vld Oudergem onlangs de straat op. Ze deelde aan de metrostations een folder uit die de federale en de Brusselse fiscale hervorming in de kijker zet. Beide zijn liberale maatregelen die u meer netto opleveren. Jan De Ceuster, ondervoorzitter Open Vld Oudergem: “Door de federale taxshift stijgt het nettoloon sinds januari 2018 gemiddeld met 28 euro. Sinds het begin van de regeerperiode is het gemiddeld maandelijks inkomen zo gestegen met 79 euro netto. Samen met andere zinvolle economische hervormingen onder leiding van Open Vld wordt België zo opnieuw economisch gezond. Nooit eerder waren er zoveel mensen aan het werk. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat België een welvarend land blijft met een sterke sociale zekerheid!” Daarnaast zorgt de Brusselse fiscale hervorming voor een extra stadskorting voor alle Brusselaars. Wim Vanobberghen, voorzitter Open Vld Oudergem, legt uit: “Open Vld pleit er al jaren voor om wonen in de stad aantrekkelijker te maken, ook fiscaal. Brussels minister van Financiën Guy Vanhengel heeft daarom een bijzondere fiscale hervorming doorgevoerd. Ze telt drie concrete stadskortingen: vanaf 1 januari 2016 werd de gewestbelasting van 89 euro en de agglomeratiebelasting van 1%, die elk Brussels gezin moest betalen, afgeschaft. Daarbij kwam vanaf 1 januari 2017 nog een vermindering van de gewestelijke opcentiemen op de personenbelasting van 0,5%. Voor wie in Brussel een appartement of huis koopt, ongeacht of je alleen koopt of met twee, is er een korting tot 21.875 euro op de registratierechten.”

Jan De Ceuster in actie

Brussel is zo, samen met de afschaffing van de forfaitaire gewestbelasting, ook volgens Carla Dejonghe van de drie gewesten de kampioen van de goedkope belastingen voor alleenstaanden. Een liberale stedelijke reflex … én een singlesreflex. Benieuwd wat de Brusselse fiscale hervorming concreet voor u betekent als Brusselaar? Bereken uw voordeel met de simulator op de website www.fiscaliteit.brussels

WIM VANOBBERGHEN Voorzitter Open Vld Oudergem

OPEN VLD


UITGELICHT IN’T KORT

IN'T KORT lokaal nieuws 1

Ethel Savelkoul

LIBERALE Nieuwsbrief

2

ETTERBEEK

Premies voor fietsbeveiliging

Het is Etterbeek menens met de strijd tegen fietsdiefstallen. In 2017 steeg het aantal fietsdiefstallen er met maar liefst 18%! Reden voor de gemeente om premies uit te reiken om fietsen voortaan beter te beveiligen. Voor de aankoop van een kwaliteitsslot, kan je zo een premie bekomen die tot 30% van de aankoopprijs dekt (met een maximum van €50). Er komt ook een premie die 50% dekt van de installatiekosten voor een veilige fietsenstalling op privéterrein die publiek toegankelijk is of voor fietsboxen. Volgens OCMWraadslid Ethel Savelkoul zijn de nieuwe premies geen sinterklaaspolitiek: “Steeds meer mensen zijn afhankelijk van hun fiets voor hun dagelijkse verplaatsingen. Dat zien we ironisch genoeg aan het stijgend aantal diefstallen… Dit is een maatregel die ervoor moet zorgen dat mensen het fietsen niet opgeven. Als het leidt tot meer fietsboxen in Etterbeek, dan is dat zonder meer een goede zaak.” Meer info en aanvragen: Preventiehuis Etterbeek: 02 737 02 01

Oudergem

Olioboxen vinden ook hun weg naar Oudergem

De Oudergemse gemeenteraad keurde 2 convenanten goed waardoor de gemeente Olioboxen en ingegraven glasbollen kan uitrollen. Olioboxen zijn inzamelpunten van huishoudelijke frituurvetten en –oliën. Die kan je nu enkel kwijt in het containerpark of in de Proxy Chimik. Er is al een Oliobox In de Carrefour van Oudergem en er volgen nu 2 testpunten naast de glascontainers op de parking van de Sint-Juliaanskerk en aan de Dorpelingenstraat. Het zijn deze 2 glascontainers die, samen met een derde op de parking naast de Massarttuin, ingegraven zullen worden. De ingegraven glasbollen hebben een grotere capaciteit en zijn gebruiksvriendelijker. Als Open Vld Oudergem vinden we deze ontwikkeling positief, al mag Oudergem wat ambitieuzer zijn op dit vlak. We hopen ook dat de gemeente een brede informatiecampagne zal opzetten en het niet houdt bij de summiere aankondiging in de Oudergemnaar. In Jette en Etterbeek zijn er al een pak Olioboxen, maar ook ingegraven ophaalpunten voor de gele of blauwe vuilzakken geraken stilaan verspreid in andere Brusselse gemeentes. Die zorgen voor minder visuele vervuiling en stank in de straten. Meer informatie over de olioboxen vind je op de website oliobox.be


IN’T KORT

3

SINT-LAMBRECHTSWOLUWE

Veiligheidsexpert Serge Stroobants krijgt 4de plaats op lijst MR Plus

Net als in 2012 zal Open Vld samen met de MR naar de gemeenteraadsverkiezingen trekken. De lijst zal MR Plus heten en getrokken worden door OCMW-raadslid Amélie Pans. Topkandidaat voor Open Vld wordt Serge Stroobants, professor aan het Vesaliuscollege en directeur van het ‘Institute for Economics and Peace’, een denktank rond vrede en internationale conflicten. Hij is nauw betrokken bij het academisch onderzoek naar de aanslagen in Brussel van 2016. Stroobants krijgt de vierde plaats en kijkt erg uit naar de uitdaging: “Ik wil mij graag inzetten voor mijn gemeente en haar inwoners. Op vlak van veiligheid, onderwijs en samenleven valt er nog een heleboel te realiseren in Sint-Lambrechts-Woluwe.”

4

Naast Stroobants zullen er nog andere Open Vld-kandidaten op de lijst staan, waaronder ook Kurt Deswert, voorzitter van gemeenschapscentrum Op-Weule. De volledige lijst wordt weldra bekend gemaakt.

SINT-PIETERS-WOLUWE Burgemeester vindt de naam ‘Kanal’ te Vlaams

“Ik betreur - zelf al is dit niet nieuw de neiging in Brussel om het beeld van onze stad in het buitenland te ‘ontfransen’, maar ook de neiging om bepaalde schrijfwijzen en logo’s te ‘vervlaamsen’…” Aldus burgemeester Benoît Cerexhe van Sint-Pieters-Woluwe tijdens één van zijn tussenkomsten in het Brussels Parlement rond de benaming van het toekomstige Citroënmuseum, dat Kanal zal gaan heten. Het aantal Vlaamsonvriendelijke uitspraken van de Woluwese burgervader neemt daarmee steeds maar toe en wordt enigszins verontrustend. Gemeenteraadslid Carla Dejonghe meent dat deze zienswijze mee aan de basis ligt van de beslissingen om de Nederlandstalige afdeling van het Centrumschooltje te sluiten en om de lokalen van het goed draaiende Nederlandstalige theaterseizoen Kunst & Cultuur met 2/3de in te perken.

KANAL

OPEN VLD


AG EN DA

EETFESTIJN UKKEL UKKEL - ZA 24 MAART 2018 - VANAF 11u30 Gemeenteraadslid Jean-Luc Vanraes en Brussels parlementslid Stefan Cornelis verwelkomen u graag op hun vijftiende eetfestijn. Op het menu: heerlijke tomaat-garnaal en stoofvlees met frietjes. Een toppertje! Plaats: Royal Leopold Ukkel FC, zwartebeekstraat 23 in 1180 Ukkel. Reservatie: laurentvanderelst@hotmail.be of 0476.29.09.83.

Eetfestijn

UKKEL T MAAT GARNAAL OF STOOFVLEES

Zaterdag 24 maart 2018

OCMW-voorzitter Jean-Luc Vanraes Brussels parlementslid Stefan Cornelis Open Vld Ukkel, Elsene, Vorst, Sint-Gillis en Watermaal-Bosvoorde

&

******VERWELKOMEN U OP HUN 16 DE EETFESTIJN Zaterdag 24 maart 2018 vanaf 11:30 - tot ‘s avonds laat

GA

NSH

ORE

N

BEZOEK KERKHOF VAN BRUSSEL

ROYAL LEOPOLD UKKEL FC, ZWARTEBEEKSTRAAT 23 TE 1180 UKKEL INFO & RESERVATIE: LAURENTVANDERELST@HOTMAIL.BE OF 0476/29.09.83

EVERE - ZA 24 MAART 2018 - VANAF 14u00 Het Willemsfonds Schaarbeek-Evere-Sint-joost organiseert een geleid bezoek aan het monumentale kerkhof van Brussel. De wandeling staat in het teken van de architectuur. info & reservaties: pjdecoster@willemsfondsbrussel.be of 02.549.65.37

F a m i l i e FAMILIEBARBECUE STAD BRUSSEL GA

GA

NSH

NSH

ORE

N

ORE

N

LAKEN - ZO 6 MEI 2018 - VANAF 11u30 Schepen Els Ampe en de liberale verenigingen van Stad Brussel nodigen u graag uit op de derde familiebarbecue. Met aperitiefbar, vegetarisch alternatief en kinderanimatie. Plaats: Kunsthumaniora GO!, Karel Bogaerdstraat 4, 1020 Laken, meer info: info@elsampe.be of 02.549.65.22.

OOSTERS ETENTJE Schepen ELS AMPE en de liberale verenigingen van Stad Brussel nodigen u graag uit op-deZA tweede familiebarbecue. SINT-PIETERS-WOLUWE 9 JUNI 2018 - VANAF 17u30 Kom genieten van een smakelijke selectie voorgerechten, Metonsaperitiefbar en kinderanimatie waarna u aan hoofdgerechtenbuffet kan kiezen uit verschillende Oosterse smaken (niets pikants). Uiteraard zijn er ook nog uitgelezen dranken en smakelijke desserts. Reserveren kan via 02/213.71.46 of mvangenck@parlement.brussels Plaats: Gemeentelijke Basisschool Stokkel, H. Vandermaelenstraat 61, 1150 Sint-Pieters-Woluwe. Prijs: €17 VVK, €19 ADK (3-gangen)

ZONDAG 21 MEI VANAF 11u30 Kunsthumaniora GO!, Karel Bogaerdstraat 4 - 1020 LAKEN meer info: info@elsampe.be - 02.549.65.22 Lid worden?

Van Open Vld in uw gemeente? Heel eenvoudig! Stort €10 op rekening BE16 0680 9437 6074 van Open Vld met vermelding ‘Lidgeld 2018’. U ontvangt dan onze nieuwsbrief, het Open Vld-magazine en u krijgt stemrecht op onze congressen. Uw lidkaart wordt u per post toegestuurd. Kloof met de burger? Niet met ons! Open Vld-Brussel staat altijd klaar om te antwoorden op uw vragen en/of opmerkingen. Neem gerust contact op met ons. Carla Dejonghe - Brussels volksvertegenwoordiger, gemeenteraadslid Sint-Pieters-Woluwe Lombardstraat 61-67 - 1000 Brussel. 02 213 71 46 of carla.dejonghe@parlement.brussels Wim Vanobberghen - voorzitter Open Vld Oudergem - 0473 47 13 10 Torsten Brand - voorzitter Open Vld Sint-Lambrechts-Woluwe - 0470 97 19 23 Kurt Deswert - voorzitter Open Vld Sint-Pieters-Woluwe - 02 213 71 50 Fanny Evers - voorzitter Open Vld Etterbeek - 0479 92 89 89

Blauw  
Blauw  

Liberale Nieuwsbrief Open Vld Sint-Pieters-Wouwe, Sint-Lambrechts-Woluwe, Oudergem & Etterbeek - editie maart 2018

Advertisement