Page 1

V.U. en afzendadres Guy Vanhengel, J.B. Mosselmansstraat 5, 1140 EVERE - Afgiftekantoor Brussel X - 4 X per jaar: maart - mei 2018 - P3A9215

BLAUW

PB- PP

BELGIE(N) - BELGIQUE

LIBERALE NIEUWSBRIEF EVERE - SCHAARBEEK- SINT-JOOST

QUENTIN VAN DEN HOVE Onze straten zijn geen racebaan MARTINE RAETS Jobday & Beveilig uw zaak MAARTEN FRANSSENS Ondernemers doen gemeente leven GUY VANHENGEL chouchou Brusselse werkgevers


SCHAARBEEK

QUENTIN BOOS OVER VERKEERSAGRESSIE

“Onze straten zijn geen racebaan”

SCHAARBEEK –Schaarbeek werd de voorbije maanden extra opgeschud door verkeersagressie. Vier zware ongevallen, overdreven snelheid én vluchtmisdrijf. De slachtoffers zijn telkens voetgangers of fietsers. “Het protest is terecht”,meent Quentin VAN DEN HOVE, gemeente- en politieraadslid. “Uit de peiling van de politiezone Schaarbeek-Evere-Sint-Joost uit begin 2017 bleek reeds dat de inwoners zich in de eerste plaats storen aan de onaangepaste snelheid van sommige bestuurders, vervolgens aan agressief rijgedrag ten derde aan het gebrek aan openbare netheid”. De politiezone spitst zich daarom al enige tijd toe op de onaangepaste snelheid. Het aantal snelheidscontroles neemt jaarlijks toe. In 2017 werden er in onze politiezone gemiddeld 4507 verkeersovertredingen per maand opgetekend, waarvan 1137 snelheidsovertredingen. Ook werden er in 2017 circa 6300

LIBERALE Nieuwsbrief

boetes opgesteld wegens agressief rijgedrag. “En toch zijn er nog wegpiraten die aan 102 km/u over de Haachtsesteenweg scheuren. De burgemeester van Schaarbeek heeft alvast extra superflitspalen aan het Gewest gevraagd om op gevoelige plekken te zetten”. Quentin VAN DEN HOVE pleit ook al enkele jaren in de politieraad voor een ongevallenkadaster voor onze politiezone. Dit is belangrijke informatie voor de bewoners, maar ook voor de gemeenten om de gevaarlijkste punten sneller aan te pakken. De gemeenteraad van december besliste trouwens om bijkomend 100.000 EUR uit te trekken voor radarinstallaties. Deze radars komen bovenop de additionele radars van het gewestelijk cameraplan. Ook zullen 92% van alle kruispunten in Schaarbeek tegen eind 2018 beveiligd zijn (tegenover 89% vandaag). Maar voor Quentin VAN DEN HOVE (Open Vld), vader van twee kinderen en zelf een fervente fietser in de hoofdstad is er een

echte mentaliteitsswitch nodig. “Waarom integreren we fietsen en zelfs wandelen op straat niet in het rijexamen” stelt hij voor. “Wie hier fietst heeft regelmatig te maken met levensgevaarlijke situaties. Soms omwille van flagrant agressief en gevaarlijk rijgedrag van automobilisten. Vaak ook omdat de automobilisten de gevaren voor fietser en voetgangers vanuit hun veilige wagen fout inschatten. Het rijexamen moet het perspectief van de zwakke weggebruiker opnemen”.

QUENTIN VAN DEN HOVE gemeenteraadslid Open Vld Schaarbeek


SCHAARBEEK

14.000 PLAATSEN/

365 DAGEN/JAAR

HET TRAJECT NOORD-ZUID IN 20 MINUTEN

IN DIENST 20 UREN PER DAG

EEN METRO OM DE 3 MINUTEN

COMMERCIËLE SNELHEID VAN 30 KM/UUR

DE METRO

een opportuniteit om wijken te renoveren en te herwaarderen. SCHAARBEEK - Tram 55 neem je zeker niet voor je plezier. Tijdens de daluren valt het best mee, maar tijdens de piekuren zit hij ‘boejedevol’, aldus Open Vld-Schaarbeek. De Metro naar Schaarbeek-Evere is een noodzaak, dat is duidelijk geworden. Eerst en vooral voor de capaciteit. Een metro kan meer dan 14.000 passagiers per uur vervoeren tijdens de spits. Een tram, zelfs de T4000 haalt met moeite 5000 passagiers. Goed nieuws voor wie in Schaarbeek en Evere woont. Meer plaats op het openbaar vervoer én, dat is toch de bedoeling van deze investering, ook minder sluikverkeer door de straten van Evere en Schaarbeek. Deze metrolijn moet ook een deel van het pendelverkeer opnemen. Een metrolijn staat ook nooit op zichzelf. Ook na de aanleg van de metro zullen er trams en bussen door Schaarbeek blijven rijden. De Metro is de ruggengraat van een breder netwerk van openbaar vervoer in de stad, waar trams, bussen, maar ook de treinen op aansluiten. En uiteraard is er ook de combinatie met

stappen en fietsen. Deze metrolijn brengt je van het noorden van Brussel naar het zuiden, doorheen het centrum in 20 minuten. Tal van nieuwe combinaties dus met trams en bussen om je zeer snel binnen Brussel te verplaatsen. Gedaan het verhaal dat je sneller vanuit Mechelen of Vilvoorde op het werk bent dan vanuit Evere of Schaarbeek. WIJKRENOVATIE Sociaal-economische studies hebben aangetoond dat de noordelijke wijken van Brussel een sterke demografische groei gaan kennen binnen dit en 20 jaar. Vandaag investeren in een performant vervoersalternatief is niet alleen een kwestie van gezond verstand, het creëert eveneens een opportuniteit om wijken te renoveren. Het Liedtsplein is vandaag de dag een druk kruispunt met trams en auto’s die elkaar op verschillende plaatsen kruisen. Het metrostation is een opportuniteit om dit plein te herbekijken en weer structuur en ademruimte te geven aan de inwoners en bezoekers van de handelszone in de Brabantstraat.

Hoe het station eruit zal zien is vandaag nog niet bekend, via een participatieve aanpak zal het plein geherwaardeerd worden in functie van de noden van de gebruikers. Voor de inplanting van het station aan de Rigasquare hebben de inwoners en de gemeente Schaarbeek duidelijk de wens geuit om het station in te plannen zonder te raken aan het esthetisch karakter van het waardevolle plein. De gemeente Schaarbeek heeft trouwens eind verleden jaar de bescherming van de Riga Square en de Huart Hamoirlaan aangevraagd om zich te vergewissen dat de aanleg van het station met respect voor het erfgoed zou gebeuren. Laten we hiervan gebruik maken om een station te maken dat voldoet aan de eisen van de toekomst met respect voor de architecturale waarde van een van de mooiste en langste wandellanen van onze hoofdstad. Wie weet is dit zelfs een kans om de onderbenutte kerk op Helmet eindelijk een nieuwe functie te geven?


KORT NIEUWS

JOB DAY E.R./V.U. : Martine Raets, Square Hoedemaekers 10 - 1140 Evere

0

MARDI 1

AG

DINSD .04.2018

in Evere

EVERE - Op dinsdag 10 april 2018 organiseert Martine Raets, schepen van Economische Promotie en Tewerkstelling, de derde editie van de Everse Job Day, in samenwerking met haar partners van het Jobhuis, Actiris, het agentschap Actiris, het OCMW en het PWA.   Dit tweejaarlijkse evenement is inmiddels uitgegroeid tot een onmisbare afspraak! Talrijke bedrijven wachten u er op met jobaanbiedingen en kostbare tips.   Tijdens de vorige editie, in 2016, bezochten maar liefst 1300 geïnteresseerden deze jobbeurs. Ook dit jaar zullen de Everse werkgevers en de partners aanwezig zijn om

OMPLEXN SPORTC LAA ORTIF ·TS 300 OUD-STRIJDERS EXE SP COMPLS ANCIENS COMBATTAN AVENUE

DE

10:00 · 16

:00

TROIS ATELIERS DRIE WORKSHOPS

RENCONTRE AVEC DE NOMBREUX EMPLOYEURS ONTMOET EN SOLLICITEER BIJ VEEL WERKGEVERS Une initiative de Martine Raets, Echevine de la Promotion Economique & Emploi et du Collège des Bourgmestre et Echevins, organisé avec les partenaires de la maison de l’emploi. Een initiatief van Martine Raets, Schepen van de Economische promotie & Tewerkstelling en het College van Burgemeester en Schepenen, samen met de partners van het jobhuis.

CPAS OCMW Evere

INFO

02 247 63 16 NFRANSSEN@EVERE.BRUSSELS WWW.EVERE.BE

hun beste tips met u te delen. Bovendien zullen drie workshops georganiseerd worden rond de volgende thema’s: Hoe stel je een cv en een motivatiebrief op? Hoe vind je jouw eerste baan?Hoe vind je een baan wanneer je ouder bent dan 45 jaar?   Wij hopen u massaal te mogen verwelkomen!   Datum: dinsdag 10 april, tussen 10.00 en 16.00 uur Plaats: Sportcomplex Oudstrijderslaan 300 Informatie: 02 247 63 16 of  nfranssen@evere.brussels

MINISTER VANHENGEL

chouchou van de Brusselse werkgevers Brussels minister en Everse liberaal Guy Vanhengel was ook in 2017 de lieveling van de Brusselse ondernemers. Net als vorig jaar kozen de 475 ondernemers minister Vanhengel tot beste minister in de Brusselse regering. BECI, de Brusselse werkgeversorganisatie organiseert deze peiling.

Guy VANHENGEL: “De Brusselse regering en de Brusselse gemeenten moeten ondernemerschap steunen. Het zijn de ondernemers die voor welvaart zorgen, het zijn de werkgevers die jobs creëren. Overal waar Open Vld mee bestuurt is een ondernemersvriendelijk beleid een prioriteit”.

GUY VANHENGEL

Brussels minister van Financiën, Begroting en Externe Betrekkingen

ONDERNEMERS

doen gemeente leven “Als ik naar onze gemeente kijk, zie ik veel ondernemerspotentieel. Veel kleine zelfstandigen die hun eigen zaak opstarten, vrije beroepen, artiesten en andere creatievelingen. Dat is heel belangrijk: die ondernemers ontdekken vaak als eerste het enorme potentieel van Sint-Joost-ten-Node, het zijn wegvoorbereiders en anderen volgen. That’s the spirit. De beste weg uit de werkloosheid is vaak gewoon je eigen job creëren, ondernemen. Als gemeente, als overheid, kunnen we meer doen om er duurzame ondernemingen van te maken. De gemeentelijke administratie is vaak – zonder overdrijven – kafkaiaans en te traag. Men ziet te weinig de meerwaarde van

LIBERALE Nieuwsbrief

het ondernemen voor de gemeente. Initiatieven van bewoners zouden best wat meer ondersteund mogen worden door het gemeentebestuur. Alternatieve manieren van wonen, van ondernemen, van publieke initiatieven geven onze gemeente écht kleur.”

MAARTEN FRANSSENS Voorzitter Open Vld Sint-Joost


Meer mogelijkheden voor Fix My Street

Fix My Street is een applicatie waarmee je in gans het Brussels gewest snel en eenvoudig schade of een gebrek op straat kan melden. Stel: je downloadt de app op jouw smart phone en struikelt bijna over een losliggende stoeptegel. Je neemt een foto, vinkt de juiste categorie aan en de applicatie legt de locatie vast. Fix My Street stuurt alles door naar de juiste administratie, daarna ontvang je een e-mail waarin staat dat de klacht werd doorgegeven. Een prachtig systeem, maar er zijn nog veel verbeteringen mogelijk. Zo ontvang je vandaag geen foto wanneer de schade is hersteld. Nochtans is dat belangrijk. Het toont aan dat de overheid de klacht serieus neemt en het motiveert de burger om mee te werken aan de verbetering van de openbare ruimte. Daarnaast zijn er nog heel wat problemen die je simpelweg niet kan melden. Zo kan je wel sluikafval of een put in de weg rapporteren, maar geen kapotgereden paaltje of vervaagde wegmarkeringen. Ook problemen met de verkeersinfrastructuur zou je moeten kunnen melden. Denk maar aan een ontbrekende snelheidsremmer of een te hoge verkeersdrempel. Ik nam in het Brussels parlement het initiatief om deze verbeteringen op de agenda te zetten. Onze openbare ruimte kan enkel maar beter worden.

ELS AMPE

Brussels Parlementslid

Metro Schaarbeek/ Evere: Uitstel, maar geen afstel

De nieuwe metrolijn naar Schaarbeek/ Evere zal langer op zich laten wachten. Recent werd aangekondigd dat er maar liefst 3 jaar vertraging zit op RENE de oorspronkelijke plannen. Pas in 2028 zal de metro naar Schaarbeek en Evere rijden. Carla Dejonghe, ondervoorzitster van de commissie Infrastructuur in het Brussels Parlement, is not amused. “Opnieuw moeten we vaststellen dat belangrijke mobiliteitsprojecten in Brussel jarenlange vertraging oplopen,” zegt de politica. “De federale regering, via het Belirisfonds, werkt met het Brussels Gewest samen voor de metro-uitbreiding, maar die samenwerking vlot niet. Dat zagen we al in het verleden. Er is vrijwel geen enkel project dat door Beliris beheerd werd, dat tijdig af raakte… De uitbreiding van de metro naar Schaarbeek en Evere is nochtans essentieel, als je ziet hoe snel de bevolking er groeit. Sinds 2010 zijn er een kleine 20.000 inwoners bijgekomen in beide gemeentes. Tijdens de spits zitten de reizigers als haringen in een ton in de trams en bussen!” Dejonghe wil dan ook dat de minister van Mobiliteit eindelijk zijn verantwoordelijkheid opneemt, het dossier naar zich toetrekt en op zoek gaat naar concrete manieren om de vertraging te beperken. Anders vreest ze dat die nog wel eens verder zou kunnen oplopen.

CARLA DEJONGHE Brussels Parlementslid OPEN VLD

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

GEWEST


GEWEST

Hoe word jij graag geïnformeerd?

LA FONDERIE

met Brussels parlementslid Khadija Zamouri Za. 31 maart 2018 - 14u00, info: khadija.zamouri@parlement.brussels of 02.213.71.70

STRIPMUSEUM

met Minister van Cultuur Sven Gatz Za. 21 april 2018 - 9u30, info:gatzsven@gmail.com of 02.552.62.00

DE IJSKELDERS VAN DE VUB

met Brussels parlementslid René Coppens Woe. 25 april 2018 - 15u00, info: glenn@willemsfondsbrussel.be of 02.549.65.25

MARGRITTE ACHTER DE SCHERMEN

met Brussels parlementslid Els Ampe Za. 28 april 2018 - 10u00, info: info@elsampe.be of 02.549.65.22

CINEMATEK: KONINKLIJK BELGISCH FILMARCHIEF met Brussels parlementslid Carla Dejonghe Vr. 4 mei 2018 - 14u00, info: mvangenck@parlement.brussels of 02.213.71.46

MUSEUM KANAL

De wereld van de media verandert de jongste jaren pijlsnel. De opkomst van het internet en de sociale media hebben de manier waarop we informatie opnemen drastisch gewijzigd. Vlaanderen en Brussel zijn terechtgekomen in een wereld waarin overal permanent nieuws wordt gemaakt en verdeeld en waarin ook iedereen een potentiële nieuwsmaker is geworden, al was het maar van zijn eigen belevenissen. In de gigantische hoeveelheid nieuws proberen ook professionele nieuwsmakers zich staande te houden. Maar het internet maakt ook de verspreiding van onbetrouwbaar en vals nieuws erg makkelijk. Over dit onderwerp organiseert minister van Media Sven Gatz een burgerkabinet, waar iedereen die dat wenst zijn meningen en ideeën kan delen. “In het Burgerkabinet Media wil ik van geïnteresseerde burgers vernemen hoe ze zich in de fel gewijzigde mediawereld van vandaag informeren en wat er beter kan”, legt Sven Gatz uit. “Centrale thema’s zijn vragen over de betrouwbaarheid van informatie of over het belang van juiste informatie. Ook thema’s als de rol van journalisten, vals nieuws (fake news) of gratis informatie komen aan bod.” Meer weten? Zie www.burgerkabinet. be.

met Brussels minister Guy Vanhengel Di. 22 mei 2018 - 17u00, info: schaarbeek-evere-sint-joost@willemsfonds.be of 02.549.65.37.

ALLE INFO EN MEER ACTIVITEITEN OP:

WWW.BRUSSELACHTERDESCHERMEN.BE SVEN GATZ LIBERALE Nieuwsbrief

Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel


Buurt Weststation wordt nieuw leven ingeblazen Goed nieuws voor de Molenbekenaren! Het braakliggend terrein achter het Weststation, dat eigendom is van de NBMS, wordt in het kader van een wijkcontract volledig heraangelegd. Het plan voorziet in 45.000 m² woningen, maximaal 27.000 m² nieuwe kantoren, twee oversteekplaatsen voor voetgangers en een wandel- en fietsweg naast de sporen. Het terrein zal ook een opleidingscentrum van Infrabel herbergen. De Infrabel Academy zal al de knowhow rond spoorwegen onder één dak brengen. “De buurtbewoners zijn al jaren vragende partij om het terrein te herwaarderen. Het stemt mij ontzettend tevreden dat Op 6 februari was het de internationale ‘Safer Internet Day’ van 2018. De nadruk daarbij lag niet enkel op een veiliger internet voor kinderen en jongeren, maar op een ‘beter’ internet. Beter, omdat ook respect en tolerantie hierin opgenomen worden. Volgens Lionel Bajart een goede keuze: “wanneer het gaat om kinderen en jongeren, moet je niet enkel kijken naar mogelijke risico’s. Veel van de leefwereld van jonge mensen speelt zich immers af op het internet, of in één of andere digitale vorm. In plaats van een negatieve aanpak, is het beter te wijzen op alle voordelen die dit meebrengt, als je maar genoeg aandacht behoudt voor de valkuilen.” Wat dat betreft, zijn er heel wat websites die voor zowel kinderen, als ouders en leerkrachten een houvast kunnen bieden. “Je ziet

regelmatig reclame van de internetgiganten, die beweren er te zijn voor jouw privacy. Dat moet je toch met een korreltje zout durven nemen,” vindt Bajart. Het businessmodel van die bedrijven is nu eenmaal wat het is, zij gebruiken jouw gegevens om reclame-inkomsten te genereren. “Zeker bij jongeren zie je dat dit aspect vaak nog ontbreekt. Net daarom investeren we in initiatieven zoals Medianest.be, van het kenniscentrum Mediawijsheid, of Ikbeslis.be, van de Privacycommissie. We kiezen heel duidelijk om mensen sleutels te geven om deel uit te kunnen maken van een beter internet, niet voor verplichtingen of regels die je toch niet af kan dwingen.”

deze Brusselse regering daar ook écht werk van maakt. Bovendien wordt een stuk van het terrein gevrijwaard en omgebouwd tot een 3ha groot park en dat is fantastisch nieuws. Zij die de buurt kennen, weten dat er een schrijnend tekort is aan groene ruimten”, vertelt Brussels Parlementslid Khadija Zamouri. Ze voegt er aan toe dat de plannen voor de site zich volledig inschrijven in onze liberale visie rond stadsontwikkeling.

KHADIJA ZAMOURI Brussels Parlementslid

Beter internet

LIONEL BAJART Vlaams Parlementslid

OPEN VLD

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

GEWEST


Open Vld zet schouders onder

METRO BLAUWE LIJN Vanwaar komt het idee en plan van metro Noord: de blauwe lijn?

1925

Waarom is deze lijn zo belangrijk voor Brussel? En waarom noemen we het de blauwe lijn?

DROMEN

Sinds 1900 droomt Brussel van een eigen metro zoals Londen of Parijs. Het eerste concrete plan dateert uit 1925, het masterplan Dyle & Bacalan. Het bestaat uit drie lijnen, waarvan de derde, in het blauw op het plan, van Sint-Gillis door het centrum naar Schaarbeek liep.

1976 DE METRO

Vanaf 1976 worden eindelijk de stukjes ondergrondse tram met elkaar verbonden en gaat het ene metrostation na het andere open. De rode lijn van Woluwe en Oudergem naar Laken en Anderlecht krijgt vorm, alsook

‘80 ‘90

de oranje ringlijn. De stations van de premetrolijn door het centrum op de blauwe lijn zijn ook al klaar (al vijftig jaar ondertussen) om omgevormd te worden tot volwaardige metrostations. Maar…

200

DE JAREN ‘80 en ‘90

HET BLAUW BRUSSELPLAN

… metromoeheid slaat toe in Brussel. Voor elke werf wordt een hele buurt opengelegd. De financiële crisis en de onenigheid over het statuut van Brussel doen de rest. De plannen vallen stil. De blauwe lijn, de missing link in het Brussels openbaar vervoersnetwerk, wordt niet afgewerkt. De verkeerscongestie neemt echter toe, het bestaande net raakt oververzadigd. Het alternatief blijft achterwege.

In 2007 lanceert Open Vld Brussel haar Blauw Brusselplan: de liberalen eisen een herfinanciering van Brussel. Bovenaan de lijst met prioriteiten, naast investeringen in onderwijs en een stadskorting om wonen in Brussel fiscaal te belonen, zet Open Vld ook in op het afwerken van een groot metroplan: de blauwe lijn van Ukkel naar Schaarbeek-Evere en verder tot in Zaventem.


1957 EERSTE ONDERGRONDSE TRAM Expo 58 zet dromen om in daden. In 1957, om een alternatief te bieden voor het toenemend autoverkeer, gaat de eerste tram onder de grond tussen het Zuidstation en Lemonnier, langs het traject van de blauwe lijn, richting Schaarbeek. Brussel zal de komende jaren ondergrondse tramlijnen aanleggen, die vervolgens tot metrolijnen kunnen worden omgevormd.

1969 PLAN VOOR HELE REGIO In 1969 is de tijd rijp voor een allesomvattend metroplan voor de hele Brusselse regio. 5 lijnen, waaronder ook de lijn van Ukkel naar Schaarbeek-Evere dwars door het centrum, de blauwe lijn, moeten alle uithoeken van het gewest bedienen. In 1975 wordt het plan nog ambitieuzer met extensies tot in Wemmel, Tervuren en… het doortrekken van de blauwe lijn tot aan de luchthaven in Zaventem.

07

VANDAAG GRAVEN WE DE TOEKOMST VAN DE BRUSSELSE METRO

2011

NU

PLANNEN EN GRAVEN >> De Brusselse regering beslist over de uitbreiding van de metro naar Schaarbeek-Evere: de blauwe lijn. >> Bij de staatshervorming van 2011 zorgt vice-premier Guy Vanhengel voor garanties voor de financiering van de metro. >> De nieuwe graaftechnieken tonen dat het mogelijk is om de metro uit te graven diep onder de grond met minimale impact op de wijken en hun bewoners. >> Studies tonen aan dat enkel de metro een duur-

zaam alternatief op grote schaal is voor de wagen met een capaciteit van 14000 reizigers op één uur tijdens de spits. >> De huidige metro is de ruggengraat van het openbaar vervoer in Brussel waarop enerzijds trams en bussen aansluiten, maar anderzijds ook pendeltreinen, overstapparkings en andere vervoersmodi. Niet enkel binnen Brussel, maar binnen de hele Brussels Metropolitan Region. De blauwe lijn is hierin de missing link.


GEWEST

Mijn heimelijk genot

Af en toe duik ik eens in de metro of kruip ik op een bus, liefst als er veel volk is. Ik doe dat niet zozeer om mij te verplaatsen, want met onze job kan dat niet, maar… ik doe dat gewoon om te luisteren en te kijken naar de mensen. Dat is my guilty pleasure, zoals ze dat tegenwoordig zeggen: ‘mijn heimelijk genot’. Ik neem het openbaar vervoer om te zien en te horen wat er leeft. En wat mij opvalt is dat ik, in vergelijking met mijn jeugdjaren, véél jonge mensen Nederlands hoor praten. Vooral als ze over de leraars vertellen,

METROWERKEN

VANDAAG GRAVEN WE DE TOEKOMST VAN DE BRUSSELSE METRO METROWERKEN schakelen ze over naar het Nederlands. Dat stemt mij hoopvol. Op zo’n momenten vergeet ik onze moeilijke zoektocht naar de nodige centen om de bouw van de véle nieuwe scholen te

LIBERALE Nieuwsbrief

bekostigen. Op zo’n momenten vergeet ik de discussies over de ingewikkelde stedenbouwkundige voorschriften die we moeten naleven. Op zo’n momenten zijn de spanningen over de 35 deadlines die we momenteel kost wat kost moeten halen gewoonweg verdwenen. Zo zie ik dat onze investeringen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie ook echt zinvol zijn en dat we bereiken wat we voor ogen hebben. En dat is: ervoor zorgen dat de Brusselse jongeren meerdere talen onder de knie hebben en later gemakkelijker werk zullen vinden. We doen het ook voor ziekenhuizen, instellingen of horeca-uitbaters die nog steeds op zoek zijn naar meertalig personeel. En met dat alles krikken we ook de taalhoffelijkheid op, die ons zo na aan het hart ligt. En, dus ja, daarom maakt dat kijken en luistervinken mijn dag goed. Fixs en Bruxs Onlangs stapte ik per toeval op een tram die mij nog gelukkiger stemde. De buitenkant van de tram was héél smaakvol beschilderd. Ik zag twee stripfiguren Fixs en Bruxs en daarbij de boodschap “Elke Brusselaar telt”. Begot, dat was promotie voor de fiscale hervorming waaraan wij de laatste twee jaren zo hard gesleuteld hebben!

Wij hebben een promotiecampagne gevoerd over onze fiscale hervorming omdat veel Brusselaars nog niet beseffen dat ze nu 1,5 procent minder personenbelasting betalen en dat de 89 euro forfaitaire gewestbelasting is afgeschaft. De premie Be Home van 120 euro die wordt toegekend aan eigenaars die hun goed ook bewonen, hoort daar ook bij. En de campagne moedigt ook huurders aan om eigenaar te worden. Want op de eerste 175.000 euro voor de eigen woning, betaal je géén registratierechten. Mochten jullie informatie nodig hebben, surf dan naar fiscaliteit.brussels. En zo kan mijn heimelijk genot op de tram, tussen de Nederlandssprekende ketjes en met zicht op de promotie voor onze fiscale hervorming, mij enorm veel deugd doen.

GUY VANHENGEL Brussels minister van Financiën, Begroting en Externe Betrekkingen


René Coppens wil meer inzamelpunten voor frituurolie Brussels parlementslid René Coppens wil meer Olioboxen in de openbare ruimte. Olioboxen zijn containers die gebruikt worden voor de inzameling en verwerking van huishoudelijke frituurolies. Op dit moment zijn er een tiental Brusselse gemeenten die zo’n verzamelboxen ter beschikking stellen. Coppens wil dat ook andere lokale besturen hier werk van maken.

RENE COPPENS Brussels Parlementslid

Ondanks de grote inspanningen van de overheid, milieuorganisaties en afvalverwerkers verdwijnt nog steeds een groot deel van de huishoudelijk gebruikte frituurolie op een milieuonvriendelijke manier. Vandaag worden olies en vetten nog al te vaak achtergelaten bij de glasbol of in de riool gegoten. Dergelijke vorm van sluikstorten is uiteraard

schadelijk voor het milieu en nefast voor de openbare netheid. De vraag naar inzamelpunten voor huishoudelijk gebruikte frituurolie is nog steeds groter dan het aanbod. Het plaatsen van Olioboxen, waarmee olie en vetten worden verzameld en gerecycleerd, komt hieraan tegemoet. Deze Olioboxen vallen op door hun felrode kleur, zijn proper en efficiënt in gebruik en bevinden zich vaker dichter bij huis dan een containerpark. Ze zijn bovendien onschadelijk voor de natuur en een bron van groene energie.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

GEWEST

Strijden tegen fijn stof “Het Brusselse wagenpark verjongen en de Brusselaars laten overstappen van diesel naar milieuvriendelijker wagens, is één van de grote uitdagingen in de strijd tegen fijn stof. We moeten de autobelasting vergroenen en sturender maken. De belasting op inverkeerstelling is daar niet voor geschikt en kan dus beter afgeschaft worden.”

STEFAN CORNELIS Brussels ParlementslidKHADIJA OPEN VLD


D ’ERM E E W EG Onder het motto ‘we kunnen niet altijd thuiszitten’ bundelen we enkele tips uit onze 19 gemeenten.

EETFESTIJN UKKEL UKKEL - ZA 24 MAART 2018 - VANAF 11u30 Gemeenteraadslid Jean-Luc Vanraes en Brussels parlementslid en Ukkels OCMW-voorzitter Stefan Cornelis verwelkomen u graag op hun zestiende eetfestijn. Op het menu: heerlijke tomaat-garnaal en stoofvlees met frietjes. Een toppertje! Plaats: Royal Leopold Ukkel FC, Zwartebeekstraat 23 in 1180 Ukkel. Reservatie: laurentvanderelst@hotmail.be of 0476.29.09.83.

Eetfestijn

UKKEL T MAAT GARNAAL OF STOOFVLEES

Zaterdag 24 maart 2018

OCMW-voorzitter Jean-Luc Vanraes Brussels parlementslid Stefan Cornelis Open Vld Ukkel, Elsene, Vorst, Sint-Gillis en Watermaal-Bosvoorde

&

******VERWELKOMEN U OP HUN 16 DE EETFESTIJN Zaterdag 24 maart 2018 vanaf 11:30 - tot ‘s avonds laat

GA

NSH

ORE

N

BEZOEK KERKHOF VAN BRUSSEL

ROYAL LEOPOLD UKKEL FC, ZWARTEBEEKSTRAAT 23 TE 1180 UKKEL INFO & RESERVATIE: LAURENTVANDERELST@HOTMAIL.BE OF 0476/29.09.83

EVERE - ZA 24 MAART 2018 - VANAF 14u00 Het Willemsfonds Schaarbeek-Evere-Sint-joost organiseert een geleid bezoek aan het monumentale kerkhof van Brussel. De wandeling staat in het teken van de architectuur. info & reservaties: pjdecoster@willemsfondsbrussel.be of 02.549.65.37.

F a m i l i e FAMILIEBARBECUE STAD BRUSSEL GA

GA

NSH

NSH

ORE

N

ORE

N

LAKEN - ZO 6 MEI 2018 - VANAF 11u30 Schepen Els Ampe en de liberale verenigingen van Stad Brussel nodigen u graag uit op de derde familiebarbecue. Met aperitiefbar, vegetarisch alternatief en kinderanimatie. Plaats: Kunsthumaniora GO!, Karel Bogaerdstraat 4, 1020 Laken, meer info: info@elsampe.be of 02.549.65.22.

OOSTERS ETENTJE Schepen ELS AMPE en de liberale verenigingen van Stad Brussel nodigen u graag uit op-deZA tweede familiebarbecue. SINT-PIETERS-WOLUWE 9 JUNI 2018 - VANAF 17u30 Kom genieten van een smakelijke selectie voorgerechten, Metonsaperitiefbar en kinderanimatie waarna u aan hoofdgerechtenbuffet kan kiezen uit verschillende Oosterse smaken (niets pikants). Uiteraard zijn er ook nog uitgelezen dranken en smakelijke desserts. Reserveren kan via 02/213.71.46 of mvangenck@parlement.brussels. Plaats: Gemeentelijke Basisschool Stokkel, H. Vandermaelenstraat 61, 1150 Sint-Pieters-Woluwe. Prijs: €17 VVK, €19 ADK.

ZONDAG 21 MEI VANAF 11u30 Kunsthumaniora GO!, Karel Bogaerdstraat 4 - 1020 LAKEN meer info: info@elsampe.be - 02.549.65.22


EVERE

HOE MIJN ZAAK BEVEILIGEN

Tips & tricks

EVERE - Vorig jaar vond in Evere op initiatief van Schepen Martine Raets de ‘Crime Control’informatieavond rond preventie van criminaliteit in handelszaken plaats. Tijdens deze avond presenteerde de heer Kris Van Limbergen tips en tricks over hoe handelaars hun handelszaak kunnen beveiligen. Handelaars kunnen immers op elk moment geconfronteerd worden met diverse criminele feiten, zoals agressie, diefstal, overvallen, interne fraude enz.

MARTINE RAETS schepen Open Vld Evere

In het verlengde daarvan bezorgt Martine Raets, schepen van Economie en Tewerkstelling, in samenwerking met de schepen van Preventie, nu de Everse handelaars een handige fiche met een aantal nuttige tips die wellicht van pas kunnen komen.  


WILLEMSFONDS WILLEMSFONDS WIL UYLENSPIEGEL terug in Josaphatpark

SCHAARBEEK - Tussen het struikgewas nabij de duiventil in het Josaphatpark staat een kleine constructie uit baksteen. Hier stond vroeger een standbeeld van Tijl Uylenspiegel. Dit kunstwerk werd in 1954 gemaakt door de bekende Schaarbeekse kunstenaar Eugène Canneel (1882-1966). Hij is bekend van het beeld met de dansende kinderen “lentevreugde” aan de Emile Maxlaan en van de Kariatide bovenaan in het Josaphatpark. Zijn Tijl Uylenspiegel was vervaardigd uit imitatiesteen. In 1987 werd het standbeeld van deze luchthartige deugniet door vandalen fataal vernield. Quentin VAN DEN HOVE vindt dat de speelse held van onze Brusselse schrijver Charles De Coster (1827-1879) opnieuw een plaatsje moet krijgen in het park. Tijl is een symbool van individuele vrijheid en ontvoogding. Nog steeds zeer

LIBERALE Nieuwsbrief

actueel. Hij kreeg van jongsafaan als levensles mee: “Zoon, beroof nooit iemand , mens of dier, van zijn vrijheid, die het hoogste goed ter wereld is. Laat elkeen naar de zon toegaan als hij het koud heeft, naar de scahduw als hij het warm heeft”. Zou het niet mooi zijn om op deze bakstenen sokkel een nieuw standbeeld van Tijl te zetten? Met in twee talen deze opdracht die Tijl meekreeg van zijn vader volgens Charles De Coster. Als het van het Schaarbeekse Willemsfonds afhangt zeker. Quentin VAN DEN HOVE zal het in de gemeente voorstellen en een oproep doen om dit via een crowdfunding tedoen zoadat alle Schaarbenaren die de vrijheid en emancipatie liefhebben een gift kunnen doen en mee kunnen opgenomen worden in de lijst van schenkers onderaan een nieuw beeld.

(“Fils n’ôte jamais à homme, ni bête sa liberté, qui est le plus grand bien de ce monde. Laisse chacun aller au soleil quand il a froid, à l’ombre quand il a chaud »).

QUENTIN VAN DEN HOVE gemeenteraadslid Open Vld Schaarbeek


SCHAARBEEK

Boekvoorstelling met klasse in Charlier museum RUIS OP HET LANDSCHAP SINT-JOOST-TEN-NODE Eind november stelde het Willemsfonds haar derde poëziebundel in de reeks Vers uit Brussel voor in het prestigieuze Charlier Museum in Sint-Joost. De lokale Willemsfondsafdeling SchaarbeekEvere-Sint-Joost had dit samen met de gemeente Sint-Joost, dienst cultuur, en de bevoegde Nederlandstalige Schepen, Bea Meulemans, georganiseerd. Ruis op het Landschap is opnieuw een uitgave van Kurt Deswert en Herman Mennekens en verzamelt Nederlandstalige gedichten uit de hoofdstad. Een originele, fascine-

rende taal- en Brussselminnende bundel waarin 18 unieke poëtische stemmen aan het woord worden gelaten”. Het gemeentelijk Charlier museum was het ideale decor voor de voorstelling en receptie voor dit boek: dit XIXe eeuws herenhuis van de kunstliefhebber en mecenas Van Cutsem werd door Victor Horta tot museum omgebouwd. Hier proef je de sfeer van het fin-de-sciècle, van de Brusselse bourgeoiscultuur en -kunst.

‘Ruis op het landschap’ vindt u bij Passa Porta of kan u bestellen via laura.beck@willemsfonds.be of 04 97 58 54 96. De prijs bedraagt €10, excl. verzendingskosten.

Guy Vanhengel en Willemsfonds op bezoek achter de schermen bij

KANAL

Meer dan een museum, een motor voor Brussel De Citroëngarage aan het kanaal, KANAL, wordt een ware culturele pool, met onder andere een museum voor hedendaagse kunst, maar ook ruimte voor podiumkunsten. Een voorbeeld van samenwerking tussen het Gewest en de gemeenschappen. Niet enkel een culturele parel, maar ook een toeristische en economische troef voor Brussel. Zin om samen met het Willemsfonds en minister Guy Vanhengel het project, de ambitie en plannen te ontdekken achter de schermen? Di. 22 mei 2018 - 17u00, info: schaarbeek-evere-sint-joost@willemsfonds.be of 02.549.65.37.


BEZOEK KERKHOF VAN BRUSSEL GA

NSH

ORE

N

EVERE - ZA 24 MAART 2018 - VANAF 14u00 Het Willemsfonds Schaarbeek-Evere-Sint-joost organiseert een geleid bezoek aan het monumentale kerkhof van Brussel. De wandeling staat in het teken van de architectuur. info & reservaties: pjdecoster@willemsfondsbrussel.be of 02.549.65.37. Prijs: leden 4 EUR / niet-leden 6 EUR.

AG EN DA

DE KRUIDTUIN EN HAAR OMGEVING SINT-JOOST - ZA 7 APRIL 2018 - VANAF 14u00 Op zaterdag 7 april organiseert het WF Schaarbeek-Evere-SJ een geleid bezoek aan de Brusselse kruidtuin. Deze wandeling staat vooral in het teken van de geschiedenis en de architectuur van deze prachtige kruidtuin en zijn omgeving. Prijs: leden 3 EUR / niet-leden 5 EUR.Inschrijven (VERPLICHT!) via pjdecoster@willemsfondsbrussel.be of 02 549 65 37

F a m i l i e

FAMILIEBARBECUE STAD BRUSSEL GA

GA

NSH

NSH

ORE

ORE

N

N

LAKEN - ZO 6 MEI 2018 - VANAF 11u30 Schepen Els Ampe en de liberale verenigingen van Stad Brussel nodigen u graag uit op de derde familiebarbecue. Met aperitiefbar, vegetarisch alternatief en kinderanimatie. Plaats: Kunsthumaniora GO!, Karel Bogaerdstraat 4, 1020 Laken, meer info: info@elsampe.be of 02.549.65.22.

OOSTERS ETENTJE Schepen ELS AMPE en de liberale verenigingen van Stad Brussel nodigen u graag uit op-deZA tweede familiebarbecue. SINT-PIETERS-WOLUWE 9 JUNI 2018 - VANAF 17u30 Kom genieten van een smakelijke selectie voorgerechten, Metonsaperitiefbar en kinderanimatie waarna u aan hoofdgerechtenbuffet kan kiezen uit verschillende Oosterse smaken (niets pikants). Uiteraard zijn er ook nog uitgelezen dranken en smakelijke desserts. Reserveren kan via 02/213.71.46 of mvangenck@parlement.brussels Plaats: Gemeentelijke Basisschool Stokkel, H. Vandermaelenstraat 61, 1150 Sint-Pieters-Woluwe. Prijs: €17 VVK, €19 ADK

ZONDAG 21 MEI VANAF 11u30 Kunsthumaniora GO!, Karel Bogaerdstraat 4 - 1020 LAKEN meer info: info@elsampe.be - 02.549.65.22

LID worden?

OPEN VLD EVERE, SCHAARBEEK OF SINT-JOOST? Alle leden worden uitgenodigd op de lokale bestuursvergaderingen en lokale, regionale en nationale activiteiten. U ontvangt ook het ledenblad en mag deelnemen aan de ledencongressen. Alle nieuwe leden ontvangen een welkomstpakket. 0

ik wil lid worden van Open Vld in mijn gemeente en stort €10 op rekeningnummer BE08 0012 1655 5913 met vermelding “lidgeld Evere” of “Lidgeld Schaarbeek” of “lidgeld Sint-Joost”. 0 Ik wil nog geen lid worden, maar wil wel meer informatie ontvangen over Open Vld in mijn gemeente. Naam ……………………………………….....Voornaam ……………………………………….. Adres ………………………………….......................……………………………………................ E-mail ………………………………………………....................................................................... Stuur deze strook terug naar Johan Basiliades, Eugene Demolderlaan 1/5 1030 Schaarbeek of naar johan.basiliades@parlement.brussels LIBERALE Nieuwsbrief

Krijgt u deze publicatie meermaals in de bus of wenst u deze publicatie niet verder te ontvangen? Laat het ons weten via johan.basiliades@parlement.brussels of op 0495 210 501.

Blauw  

Liberale Nieuwsbrief Open Vld Schaarbeek, Evere & Sint-Joost-ten-Node - editie maart 2018

Blauw  

Liberale Nieuwsbrief Open Vld Schaarbeek, Evere & Sint-Joost-ten-Node - editie maart 2018

Advertisement