Page 1

Driemaandelijks tijdschrift van de Vlaamse Liberalen en Democraten - Ver. Uitg.: Sven Gatz, Open Vld Jette, Grondwetlaan 90, 1090 Jette - maart - mei 2018 - P. 916267

BLAUW FOCUS

PB- PP

BELGIE(N) - BELGIQUE

LIBERALE NIEUWSBRIEF OPEN VLD / GANSHOREN / JETTE / SINT-AGATHA-BERCHEM

VINCENT RIGA Berchem in beweging RENE COPPENS & Erik Van Den Berghe SVEN GATZ 100% Jette OPEN VLD


FOCUS

BERCHEM IN BEWEGING De moderniteit gaat onmiskenbaar ook door sport en vrijetijdsbesteding. Ondanks een al meer gediversifieerd sportaanbod in Berchem en het noordwesten van Brussel, met onder meer het opzetten van een hockeyveld en paddle-terreinen op de site van B.Sport, is het geen kwestie van te rusten op zijn lauweren. Luisteren naar onze jongeren is een manier om hen zelfvertrouwen te geven en hen zo de motivatie te geven om in de toekomst te investeren. Onze toekomst. Onze gemeente. Consoles, computers en andere geconnecteerde voorwerpen hebben geen geheimen voor hen. Ze spelen online, netwerken en maken ‘vrienden’ over de hele wereld. Voor sommige games zijn er zelfs competities, amateur of pro-

fessioneel, met soms betaalde spelers. Daarnaast verschenen een paar jaar geleden drones in het landschap van op afstand bestuurde objecten en wordt het gebruik ervan steeds wijdverspreider en steeds populairder. Om op deze dubbele evolutie in te spelen, zou ik een drone-racewedstrijd willen organiseren, evenals een groot evenement, ongekend in online games, om “jong” en “minder jong” samen te brengen. Moge de beste winnen! Wat denken jullie? Dit is ook de 21e eeuw! #BerchemOnAPositiveVibe #SmartBerchem #GamingBerchem

VINCENT RIGA Gemeenteraadslid Sint-Agatha-Berchem

LIBERALE Nieuwsbrief


SINT-AGATHA-BERCHEM

vlnr. Michael Vander Mynsbrugge, Vincent Riga, Pierre Tempelhof

Sint-Agatha-Berchem eindelijk naar de 21e eeuw loodsen met een innovatief project dat de historische partijgrenzen overstijgt Al bijna veertig jaar lang komen Open Vld en MR samen op bij de gemeenteraadsverkiezingen, in een sereen communautair klimaat en met een visie gericht op de belangen van de Berchemse burger. Ook in 2018 zullen we deze gewoonte in ere houden, met een stabiele en hechte MR-groep, geleid door Michael Vander Mynsbrugge, versterkt door een gedreven en vastberaden team van Open Vld, onder leiding van Vincent Riga. Eén van onze fundamentele beloftes is om samen te zorgen dat de Berchemnaar zijn/haar leven vrij kan leiden, dat persoonlijke vrijheden en kansen worden gecreëerd om te vrijwaren dat de Berchemnaar zelf zijn/ haar leven controleert, met alle kansen tot zelfontplooiing en realisatie… Kortom, onze visie is deze emancipatie verder te voeden en te ondersteunen. Een belangrijke omwenteling in Sint-Agatha-Berchem is dus geen loze belofte of een verre droom, maar wel degelijk ONZE prioriteit en binnen handbereik:

• We moeten de kerntaken herdefiniëren van zowel de Gemeente als het OCMW

Deze beloftevolle ploeg wordt gesteund door tenoren uit de Brusselse politiek.

• We moeten de mobiliteit herdefiniëren

We beloven jullie tal van verrassingen op verschillende niveaus. Volg ons en blijf op de hoogte! Wordt vervolgd…

• We moeten focussen op de veiligheid van onze burgers, inclusief de properheid en netheid op de openbare weg • We moeten vandaag oplossingen bewerkstelligen voor de bevolkingstoename van morgen • … We moeten nu, meer dan ooit tevoren, aandachtig zijn voor de vragen, de verwachtingen, de grieven en suggesties van onze medeburgers. We zullen u weldra onze volledige kandidatenlijst met trots voorstellen, met stuk voor stuk kandidaten die met beide voeten op de grond staan, sterk verankerd in de realiteit van hun buurt, en met constructieve en glasheldere plannen voor de toekomst. Het is samen met hen dat we zullen werken aan de realisatie van ons hoopvol en innovatief programma.

VOLG ONS: “Vincent Riga - 1082 Berchem” “Open VLD SAB”

www.vincentriga.be www.instagram.com/vincentriga


JETTE

SUCCES BEGINT OP SCHOOL

Als ‘ket’ die opgroeide in een Jets kroostrijk gezin, wonende in de sociale woningen van de ‘Foyer Jettois’, ben ik goed geplaatst om aan te tonen dat de kracht van ons onderwijs de enige echte sleutel tot succes is. Sint-Pieterscollege en Beeldende Kunsten, beiden te Jette, werden de hoeksteen van

mijn latere internationale carrière. Het optimaliseren van het niveau voor ons onderwijs en meer bepaald de Jetse basisscholen, moet prioritair zijn. Het is tevens de bakermat van elke professionele, artistieke of sportieve carrière en de plaats waar, boven alle culturele of sociale verschillen, ware vriendschappen worden gesmeed. Ook onze Jetse senioren zouden een grotere participatieve rol moeten spelen in onze scholen. Zij vormen een belangrijke intergenerationele brug. Zeg maar een doorgeefluik van ervaring en Jetse geschiedenis. Een uiterst belangrijke communicatieve schakel voor een evenwichtige en respectvolle samenleving. M.D. : De overdracht van kennis is de bakermat van alle communicatie! Ik wens ook het belang van het lokale socioculturele leven te benadrukken. Het laat je toe de eerste ô zo belangrijke stappen te zetten in een wereld waar niemand op je zit

te wachten: de culturele sector. Te Jette hebben onze kunstschilders Magritte, Verdoodt, Pietercelie, etc.., en ook ik dus, kunnen genieten van socioculturele vzw’s die ons artistiek parcours mee hielpen opbouwen tot internationale carrières met tentoonstellingen van ons oeuvre in galerieën te Parijs, Brussel, Rome en zelfs tot over de grote plas. Dit verder uitwerken is een must! M.D. : De socioculturele steun is voor menig kunstenaar de ‘missing link’ tussen onderwijs en definitieve artistieke ontplooiing.

"De overdracht van kennis is de bakermat van alle communicatie!" MARC DANIELS

Tamara De Groof: "Onbezorgd jong zijn in Jette met een nieuw kind- en jongerenbeleid: Ruimte voor Kids." Ik kan de laatste jaren alleen maar de trend bevestigen: Jette is in trek bij jonge gezinnen. Ik ken Jette mijn hele leven, het doet plezier om te zien dat nieuwe generaties het straatbeeld bevolken. Daarom stel ik een nieuwe focus voor in onze gemeente: Ruimte voor Kids. Dat wil ik realiseren, als moeder van twee en met mijn ervaring in de jeugdsector, met de ouders en jongeren. Jette is een klein paradijs voor jonge kinderen: parken met speeltuigen en water- en zandpartijen, allerlei activiteiten in het Gemeenschapscentrum Essegem of in de Brede Scholen. Er is plaats om te leren fietsen en de twee jeugdverenigingen – Scoutsgroepen De Klauwaert en De Faunaten – doen het geweldig. Wat nog ontbreekt zijn creatieve initiatieven in de herfst-, paas- en grote vakantie. Er zijn genoeg organisaties die dit willen doen, aan de gemeente om het mogelijk te maken. Maar kleine kinderen worden ook groot. Een aantal wijken – de Tuinen van Jette of de Essegemblokken – bieden te weinig voor jongens en meisjes vanaf de LIBERALE Nieuwsbrief

tienerleeftijd. Rondhangen is misschien cool, maar het leidt vaak tot verveling en overlast. Nochtans, uit mijn ervaring weet ik dat jonge mensen verbazend veel verantwoordelijkheid en creativiteit tonen als ze aan de slag kunnen. Een jamlokaal of opnamestudio bijvoorbeeld, brengt een heel positieve dynamiek op gang.

TAMARA DE GROOF


Meer mogelijkheden voor Fix My Street

Fix My Street is een applicatie waarmee je in gans het Brussels gewest snel en eenvoudig schade of een gebrek op straat kan melden. Stel: je downloadt de app op jouw smart phone en struikelt bijna over een losliggende stoeptegel. Je neemt een foto, vinkt de juiste categorie aan en de applicatie legt de locatie vast. Fix My Street stuurt alles door naar de juiste administratie, daarna ontvang je een e-mail waarin staat dat de klacht werd doorgegeven. Een prachtig systeem, maar er zijn nog veel verbeteringen mogelijk. Zo ontvang je vandaag geen foto wanneer de schade is hersteld. Nochtans is dat belangrijk. Het toont aan dat de overheid de klacht serieus neemt en het motiveert de burger om mee te werken aan de verbetering van de openbare ruimte. Daarnaast zijn er nog heel wat problemen die je simpelweg niet kan melden. Zo kan je wel sluikafval of een put in de weg rapporteren, maar geen kapotgereden paaltje of vervaagde wegmarkeringen. Ook problemen met de verkeersinfrastructuur zou je moeten kunnen melden. Denk maar aan een ontbrekende snelheidsremmer of een te hoge verkeersdrempel. Ik nam in het Brussels parlement het initiatief om deze verbeteringen op de agenda te zetten. Onze openbare ruimte kan enkel maar beter worden.

ELS AMPE

Brussels Parlementslid

Metro Schaarbeek/ Evere: Uitstel, maar geen afstel

De nieuwe metrolijn naar Schaarbeek/ Evere zal langer op zich laten wachten. Recent werd aangekondigd dat er maar liefst 3 jaar vertraging zit op RENE de oorspronkelijke plannen. Pas in 2028 zal de metro naar Schaarbeek en Evere rijden. Carla Dejonghe, ondervoorzitster van de commissie Infrastructuur in het Brussels Parlement, is not amused. “Opnieuw moeten we vaststellen dat belangrijke mobiliteitsprojecten in Brussel jarenlange vertraging oplopen,” zegt de politica. “De federale regering, via het Belirisfonds, werkt met het Brussels Gewest samen voor de metro-uitbreiding, maar die samenwerking vlot niet. Dat zagen we al in het verleden. Er is vrijwel geen enkel project dat door Beliris beheerd werd, dat tijdig af raakte… De uitbreiding van de metro naar Schaarbeek en Evere is nochtans essentieel, als je ziet hoe snel de bevolking er groeit. Sinds 2010 zijn er een kleine 20.000 inwoners bijgekomen in beide gemeentes. Tijdens de spits zitten de reizigers als haringen in een ton in de trams en bussen!” Dejonghe wil dan ook dat de minister van Mobiliteit eindelijk zijn verantwoordelijkheid opneemt, het dossier naar zich toetrekt en op zoek gaat naar concrete manieren om de vertraging te beperken. Anders vreest ze dat die nog wel eens verder zou kunnen oplopen.

CARLA DEJONGHE Brussels Parlementslid OPEN VLD

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

GEWEST


GEWEST

Hoe word jij graag geïnformeerd?

LA FONDERIE

met Brussels parlementslid Khadija Zamouri Za. 31 maart 2018 - 14u00, info: khadija.zamouri@parlement.brussels of 02.213.71.70

STRIPMUSEUM

met Minister van Cultuur Sven Gatz Za. 21 april 2018 - 9u30, info:gatzsven@gmail.com of 02.552.62.00

DE IJSKELDERS VAN DE VUB

met Brussels parlementslid René Coppens Woe. 25 april 2018 - 15u00, info: glenn@willemsfondsbrussel.be of 02.549.65.25

MARGRITTE ACHTER DE SCHERMEN

met Brussels parlementslid Els Ampe Za. 28 april 2018 - 10u00, info: info@elsampe.be of 02.549.65.22

CINEMATEK: KONINKLIJK BELGISCH FILMARCHIEF met Brussels parlementslid Carla Dejonghe Vr. 4 mei 2018 - 14u00, info: mvangenck@parlement.brussels of 02.213.71.46

MUSEUM KANAL

De wereld van de media verandert de jongste jaren pijlsnel. De opkomst van het internet en de sociale media hebben de manier waarop we informatie opnemen drastisch gewijzigd. Vlaanderen en Brussel zijn terechtgekomen in een wereld waarin overal permanent nieuws wordt gemaakt en verdeeld en waarin ook iedereen een potentiële nieuwsmaker is geworden, al was het maar van zijn eigen belevenissen. In de gigantische hoeveelheid nieuws proberen ook professionele nieuwsmakers zich staande te houden. Maar het internet maakt ook de verspreiding van onbetrouwbaar en vals nieuws erg makkelijk. Over dit onderwerp organiseert minister van Media Sven Gatz een burgerkabinet, waar iedereen die dat wenst zijn meningen en ideeën kan delen. “In het Burgerkabinet Media wil ik van geïnteresseerde burgers vernemen hoe ze zich in de fel gewijzigde mediawereld van vandaag informeren en wat er beter kan”, legt Sven Gatz uit. “Centrale thema’s zijn vragen over de betrouwbaarheid van informatie of over het belang van juiste informatie. Ook thema’s als de rol van journalisten, vals nieuws (fake news) of gratis informatie komen aan bod.” Meer weten? Zie www.burgerkabinet. be.

met Brussels minister Guy Vanhengel Di. 22 mei 2018 - 17u00, info: schaarbeek-evere-sint-joost@willemsfonds.be of 02.549.65.37.

ALLE INFO EN MEER ACTIVITEITEN OP:

WWW.BRUSSELACHTERDESCHERMEN.BE SVEN GATZ LIBERALE Nieuwsbrief

Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel


Buurt Weststation wordt nieuw leven ingeblazen Goed nieuws voor de Molenbekenaren! Het braakliggend terrein achter het Weststation, dat eigendom is van de NBMS, wordt in het kader van een wijkcontract volledig heraangelegd. Het plan voorziet in 45.000 m² woningen, maximaal 27.000 m² nieuwe kantoren, twee oversteekplaatsen voor voetgangers en een wandel- en fietsweg naast de sporen. Het terrein zal ook een opleidingscentrum van Infrabel herbergen. De Infrabel Academy zal al de knowhow rond spoorwegen onder één dak brengen. “De buurtbewoners zijn al jaren vragende partij om het terrein te herwaarderen. Het stemt mij ontzettend tevreden dat Op 6 februari was het de internationale ‘Safer Internet Day’ van 2018. De nadruk daarbij lag niet enkel op een veiliger internet voor kinderen en jongeren, maar op een ‘beter’ internet. Beter, omdat ook respect en tolerantie hierin opgenomen worden. Volgens Lionel Bajart een goede keuze: “wanneer het gaat om kinderen en jongeren, moet je niet enkel kijken naar mogelijke risico’s. Veel van de leefwereld van jonge mensen speelt zich immers af op het internet, of in één of andere digitale vorm. In plaats van een negatieve aanpak, is het beter te wijzen op alle voordelen die dit meebrengt, als je maar genoeg aandacht behoudt voor de valkuilen.” Wat dat betreft, zijn er heel wat websites die voor zowel kinderen, als ouders en leerkrachten een houvast kunnen bieden. “Je ziet

regelmatig reclame van de internetgiganten, die beweren er te zijn voor jouw privacy. Dat moet je toch met een korreltje zout durven nemen,” vindt Bajart. Het businessmodel van die bedrijven is nu eenmaal wat het is, zij gebruiken jouw gegevens om reclame-inkomsten te genereren. “Zeker bij jongeren zie je dat dit aspect vaak nog ontbreekt. Net daarom investeren we in initiatieven zoals Medianest.be, van het kenniscentrum Mediawijsheid, of Ikbeslis.be, van de Privacycommissie. We kiezen heel duidelijk om mensen sleutels te geven om deel uit te kunnen maken van een beter internet, niet voor verplichtingen of regels die je toch niet af kan dwingen.”

deze Brusselse regering daar ook écht werk van maakt. Bovendien wordt een stuk van het terrein gevrijwaard en omgebouwd tot een 3ha groot park en dat is fantastisch nieuws. Zij die de buurt kennen, weten dat er een schrijnend tekort is aan groene ruimten”, vertelt Brussels Parlementslid Khadija Zamouri. Ze voegt er aan toe dat de plannen voor de site zich volledig inschrijven in onze liberale visie rond stadsontwikkeling.

KHADIJA ZAMOURI Brussels Parlementslid

Beter internet

LIONEL BAJART Vlaams Parlementslid

OPEN VLD

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

GEWEST


Open Vld zet schouders onder

METRO BLAUWE LIJN Vanwaar komt het idee en plan van metro Noord: de blauwe lijn?

1925

Waarom is deze lijn zo belangrijk voor Brussel? En waarom noemen we het de blauwe lijn?

DROMEN

Sinds 1900 droomt Brussel van een eigen metro zoals Londen of Parijs. Het eerste concrete plan dateert uit 1925, het masterplan Dyle & Bacalan. Het bestaat uit drie lijnen, waarvan de derde, in het blauw op het plan, van Sint-Gillis door het centrum naar Schaarbeek liep.

1976 DE METRO

Vanaf 1976 worden eindelijk de stukjes ondergrondse tram met elkaar verbonden en gaat het ene metrostation na het andere open. De rode lijn van Woluwe en Oudergem naar Laken en Anderlecht krijgt vorm, alsook

‘80 ‘90

de oranje ringlijn. De stations van de premetrolijn door het centrum op de blauwe lijn zijn ook al klaar (al vijftig jaar ondertussen) om omgevormd te worden tot volwaardige metrostations. Maar…

200

DE JAREN ‘80 en ‘90

HET BLAUW BRUSSELPLAN

… metromoeheid slaat toe in Brussel. Voor elke werf wordt een hele buurt opengelegd. De financiële crisis en de onenigheid over het statuut van Brussel doen de rest. De plannen vallen stil. De blauwe lijn, de missing link in het Brussels openbaar vervoersnetwerk, wordt niet afgewerkt. De verkeerscongestie neemt echter toe, het bestaande net raakt oververzadigd. Het alternatief blijft achterwege.

In 2007 lanceert Open Vld Brussel haar Blauw Brusselplan: de liberalen eisen een herfinanciering van Brussel. Bovenaan de lijst met prioriteiten, naast investeringen in onderwijs en een stadskorting om wonen in Brussel fiscaal te belonen, zet Open Vld ook in op het afwerken van een groot metroplan: de blauwe lijn van Ukkel naar Schaarbeek-Evere en verder tot in Zaventem.


1957 EERSTE ONDERGRONDSE TRAM Expo 58 zet dromen om in daden. In 1957, om een alternatief te bieden voor het toenemend autoverkeer, gaat de eerste tram onder de grond tussen het Zuidstation en Lemonnier, langs het traject van de blauwe lijn, richting Schaarbeek. Brussel zal de komende jaren ondergrondse tramlijnen aanleggen, die vervolgens tot metrolijnen kunnen worden omgevormd.

1969 PLAN VOOR HELE REGIO In 1969 is de tijd rijp voor een allesomvattend metroplan voor de hele Brusselse regio. 5 lijnen, waaronder ook de lijn van Ukkel naar Schaarbeek-Evere dwars door het centrum, de blauwe lijn, moeten alle uithoeken van het gewest bedienen. In 1975 wordt het plan nog ambitieuzer met extensies tot in Wemmel, Tervuren en… het doortrekken van de blauwe lijn tot aan de luchthaven in Zaventem.

07

VANDAAG GRAVEN WE DE TOEKOMST VAN DE BRUSSELSE METRO

2011

NU

PLANNEN EN GRAVEN >> De Brusselse regering beslist over de uitbreiding van de metro naar Schaarbeek-Evere: de blauwe lijn. >> Bij de staatshervorming van 2011 zorgt vice-premier Guy Vanhengel voor garanties voor de financiering van de metro. >> De nieuwe graaftechnieken tonen dat het mogelijk is om de metro uit te graven diep onder de grond met minimale impact op de wijken en hun bewoners. >> Studies tonen aan dat enkel de metro een duur-

zaam alternatief op grote schaal is voor de wagen met een capaciteit van 14000 reizigers op één uur tijdens de spits. >> De huidige metro is de ruggengraat van het openbaar vervoer in Brussel waarop enerzijds trams en bussen aansluiten, maar anderzijds ook pendeltreinen, overstapparkings en andere vervoersmodi. Niet enkel binnen Brussel, maar binnen de hele Brussels Metropolitan Region. De blauwe lijn is hierin de missing link.


GEWEST

Mijn heimelijk genot

Af en toe duik ik eens in de metro of kruip ik op een bus, liefst als er veel volk is. Ik doe dat niet zozeer om mij te verplaatsen, want met onze job kan dat niet, maar… ik doe dat gewoon om te luisteren en te kijken naar de mensen. Dat is my guilty pleasure, zoals ze dat tegenwoordig zeggen: ‘mijn heimelijk genot’. Ik neem het openbaar vervoer om te zien en te horen wat er leeft. En wat mij opvalt is dat ik, in vergelijking met mijn jeugdjaren, véél jonge mensen Nederlands hoor praten. Vooral als ze over de leraars vertellen,

METROWERKEN

VANDAAG GRAVEN WE DE TOEKOMST VAN DE BRUSSELSE METRO METROWERKEN schakelen ze over naar het Nederlands. Dat stemt mij hoopvol. Op zo’n momenten vergeet ik onze moeilijke zoektocht naar de nodige centen om de bouw van de véle nieuwe scholen te

LIBERALE Nieuwsbrief

bekostigen. Op zo’n momenten vergeet ik de discussies over de ingewikkelde stedenbouwkundige voorschriften die we moeten naleven. Op zo’n momenten zijn de spanningen over de 35 deadlines die we momenteel kost wat kost moeten halen gewoonweg verdwenen. Zo zie ik dat onze investeringen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie ook echt zinvol zijn en dat we bereiken wat we voor ogen hebben. En dat is: ervoor zorgen dat de Brusselse jongeren meerdere talen onder de knie hebben en later gemakkelijker werk zullen vinden. We doen het ook voor ziekenhuizen, instellingen of horeca-uitbaters die nog steeds op zoek zijn naar meertalig personeel. En met dat alles krikken we ook de taalhoffelijkheid op, die ons zo na aan het hart ligt. En, dus ja, daarom maakt dat kijken en luistervinken mijn dag goed. Fixs en Bruxs Onlangs stapte ik per toeval op een tram die mij nog gelukkiger stemde. De buitenkant van de tram was héél smaakvol beschilderd. Ik zag twee stripfiguren Fixs en Bruxs en daarbij de boodschap “Elke Brusselaar telt”. Begot, dat was promotie voor de fiscale hervorming waaraan wij de laatste twee jaren zo hard gesleuteld hebben!

Wij hebben een promotiecampagne gevoerd over onze fiscale hervorming omdat veel Brusselaars nog niet beseffen dat ze nu 1,5 procent minder personenbelasting betalen en dat de 89 euro forfaitaire gewestbelasting is afgeschaft. De premie Be Home van 120 euro die wordt toegekend aan eigenaars die hun goed ook bewonen, hoort daar ook bij. En de campagne moedigt ook huurders aan om eigenaar te worden. Want op de eerste 175.000 euro voor de eigen woning, betaal je géén registratierechten. Mochten jullie informatie nodig hebben, surf dan naar fiscaliteit.brussels. En zo kan mijn heimelijk genot op de tram, tussen de Nederlandssprekende ketjes en met zicht op de promotie voor onze fiscale hervorming, mij enorm veel deugd doen.

GUY VANHENGEL Brussels minister van Financiën, Begroting en Externe Betrekkingen


René Coppens wil meer inzamelpunten voor frituurolie Brussels parlementslid René Coppens wil meer Olioboxen in de openbare ruimte. Olioboxen zijn containers die gebruikt worden voor de inzameling en verwerking van huishoudelijke frituurolies. Op dit moment zijn er een tiental Brusselse gemeenten die zo’n verzamelboxen ter beschikking stellen. Coppens wil dat ook andere lokale besturen hier werk van maken.

RENE COPPENS Brussels Parlementslid

Ondanks de grote inspanningen van de overheid, milieuorganisaties en afvalverwerkers verdwijnt nog steeds een groot deel van de huishoudelijk gebruikte frituurolie op een milieuonvriendelijke manier. Vandaag worden olies en vetten nog al te vaak achtergelaten bij de glasbol of in de riool gegoten. Dergelijke vorm van sluikstorten is uiteraard

schadelijk voor het milieu en nefast voor de openbare netheid. De vraag naar inzamelpunten voor huishoudelijk gebruikte frituurolie is nog steeds groter dan het aanbod. Het plaatsen van Olioboxen, waarmee olie en vetten worden verzameld en gerecycleerd, komt hieraan tegemoet. Deze Olioboxen vallen op door hun felrode kleur, zijn proper en efficiënt in gebruik en bevinden zich vaker dichter bij huis dan een containerpark. Ze zijn bovendien onschadelijk voor de natuur en een bron van groene energie.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

GEWEST

Strijden tegen fijn stof “Het Brusselse wagenpark verjongen en de Brusselaars laten overstappen van diesel naar milieuvriendelijker wagens, is één van de grote uitdagingen in de strijd tegen fijn stof. We moeten de autobelasting vergroenen en sturender maken. De belasting op inverkeerstelling is daar niet voor geschikt en kan dus beter afgeschaft worden.”

STEFAN CORNELIS Brussels ParlementslidKHADIJA OPEN VLD


D ’ERM E E W EG Onder het motto ‘we kunnen niet altijd thuiszitten’ bundelen we enkele tips uit onze 19 gemeenten.

EETFESTIJN UKKEL UKKEL - ZA 24 MAART 2018 - VANAF 11u30 Gemeenteraadslid Jean-Luc Vanraes en Brussels parlementslid en Ukkels OCMW-voorzitter Stefan Cornelis verwelkomen u graag op hun zestiende eetfestijn. Op het menu: heerlijke tomaat-garnaal en stoofvlees met frietjes. Een toppertje! Plaats: Royal Leopold Ukkel FC, Zwartebeekstraat 23 in 1180 Ukkel. Reservatie: laurentvanderelst@hotmail.be of 0476.29.09.83.

Eetfestijn

UKKEL T MAAT GARNAAL OF STOOFVLEES

Zaterdag 24 maart 2018

OCMW-voorzitter Jean-Luc Vanraes Brussels parlementslid Stefan Cornelis Open Vld Ukkel, Elsene, Vorst, Sint-Gillis en Watermaal-Bosvoorde

&

******VERWELKOMEN U OP HUN 16 DE EETFESTIJN Zaterdag 24 maart 2018 vanaf 11:30 - tot ‘s avonds laat

GA

NSH

ORE

N

BEZOEK KERKHOF VAN BRUSSEL

ROYAL LEOPOLD UKKEL FC, ZWARTEBEEKSTRAAT 23 TE 1180 UKKEL INFO & RESERVATIE: LAURENTVANDERELST@HOTMAIL.BE OF 0476/29.09.83

EVERE - ZA 24 MAART 2018 - VANAF 14u00 Het Willemsfonds Schaarbeek-Evere-Sint-joost organiseert een geleid bezoek aan het monumentale kerkhof van Brussel. De wandeling staat in het teken van de architectuur. info & reservaties: pjdecoster@willemsfondsbrussel.be of 02.549.65.37.

F a m i l i e FAMILIEBARBECUE STAD BRUSSEL GA

GA

NSH

NSH

ORE

N

ORE

N

LAKEN - ZO 6 MEI 2018 - VANAF 11u30 Schepen Els Ampe en de liberale verenigingen van Stad Brussel nodigen u graag uit op de derde familiebarbecue. Met aperitiefbar, vegetarisch alternatief en kinderanimatie. Plaats: Kunsthumaniora GO!, Karel Bogaerdstraat 4, 1020 Laken, meer info: info@elsampe.be of 02.549.65.22.

OOSTERS ETENTJE Schepen ELS AMPE en de liberale verenigingen van Stad Brussel nodigen u graag uit op-deZA tweede familiebarbecue. SINT-PIETERS-WOLUWE 9 JUNI 2018 - VANAF 17u30 Kom genieten van een smakelijke selectie voorgerechten, Metonsaperitiefbar en kinderanimatie waarna u aan hoofdgerechtenbuffet kan kiezen uit verschillende Oosterse smaken (niets pikants). Uiteraard zijn er ook nog uitgelezen dranken en smakelijke desserts. Reserveren kan via 02/213.71.46 of mvangenck@parlement.brussels. Plaats: Gemeentelijke Basisschool Stokkel, H. Vandermaelenstraat 61, 1150 Sint-Pieters-Woluwe. Prijs: €17 VVK, €19 ADK.

ZONDAG 21 MEI VANAF 11u30 Kunsthumaniora GO!, Karel Bogaerdstraat 4 - 1020 LAKEN meer info: info@elsampe.be - 02.549.65.22


JETTE

Hoe kan Jette een meer kindvriendelijke gemeente worden? “Ik denk dat het goed zou zijn als Jette het label Kindvriendelijke Gemeente zou proberen te behalen. Dat wil dus zeggen dat men met alle stadsdiensten (niet alleen de jeugddienst) de plaats van onze kinderen in de gemeente moet proberen centraal te stellen.”

Wat is uw mooiste herinnering in Jette? “Mijn mooiste herinnering zijn mijn schooljaren in het Sint-Pieterscollege en mijn eerste fuif en slow in het toenmalig jeugdhuis ‘De Finkel’.”

Wil je graag oud worden in Jette? “Ik wil graag oud worden in Brussel en Jette staat daarbij op nummer 1. De toekomst zal uitwijzen of het Jette wordt.”

Hoe ziet jouw Jette van de toekomst er uit? “Het Jette van de toekomst ziet er hopelijk uit zoals het Jette van vandaag: een deel van de stad en toch ook een beetje een apart stuk dorp binnen de stad.”

Hoelang woon je in Jette? “Ik woon sinds 1980 halftijds in Jette en voltijds sedert 1995.” SVEN GATZ Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel

BRIGITTE en Jette

Als schepen van Nederlandstalige aangelegenheden heb ik mij de voorbije jaren ingezet voor ons Jets onderwijs, onze bibliotheek, de academie, cultuur, de jeugd en onze senioren. Binnen mijn domeinen ijverde ik voor een samenwerking tussen de verschillende sectoren én met onze Franstalige vrienden. Door samen aan projecten te werken, leer je een ander beter kennen en kan je elkaar inspireren. De bruggen die hierdoor gebouwd worden komen ten goede aan alle Jettenaren wanneer zij participeren aan de vele activiteiten die onze gemeente te bieden heeft. Klassiek in de Abdij, Jet Jet June, Voenk, Artiestenparcours zorgen voor een samenhorigheidsgevoel. Daar blijf ik op inzetten.

Brigitte en het Jetse verenigingsleven: Jette heeft een mooi verenigingsleven. Dank zij de hulp van vele vrijwilligers bieden talrijke Jetse organisaties, op regelmatige basis, ontspanning voor groot en klein. Als schepen vind ik het dan ook uiterst belangrijk om een goede voeling met hen te behouden. Zij zijn de vinger aan de pols van het “samen leven” van onze bevolking.

BRIGITTE GOORIS Schepen van Nederlandstalige Aangelegenheden

OPEN VLD


GANSHOREN

OCMW Ganshoren blijft investeren! Vernieuwing Home Heydeken schiet uit de startblokken Dit jaar start het OCMW van Ganshoren met de langverwachte vernieuwing van Home Heydeken. Hoewel de renovatie jarenlang politiek werd tegengehouden door cdH, komt er dankzij het huidige OCMW-bestuur eindelijk schot in de zaak. Het rusthuis, dat beheerd wordt door het OCMW van Ganshoren, bestaat vandaag uit een gebouw met twee afzonderlijke vleugels en telt in totaal 152 kamers. De ene vleugel zal volledig vernieuwd worden (nieuwbouw) en de andere wordt grondig gerenoveerd. De totale kostprijs daarvan zal zo’n 7 miljoen euro bedra-

LIBERALE Nieuwsbrief

gen. We zetten volop in op het wooncomfort van de bewoners en de duurzaamheid van de infrastructuur. Het OCMW en de gemeente hebben een akkoord bereikt om in een eerste fase de oudste vleugel, die dateert van 1967, af te breken en te vervangen door een nieuwbouw met 92 individuele kamers die uiteraard voldoen aan de moderne standaarden en tegemoetkomen aan de noden van hun toekomstige bewoners. Verder zijn we van plan om ook de vleugel uit 1978, waarin zich zowel kamers van het rusthuis als

kantoren van het OCMW bevinden, te moderniseren zodat we uiteindelijk terug 152 moderne kamers ter beschikking kunnen stellen. Het begin van de werken is voorzien rond eind 2018 en we verwachten dat de werken begin 2021 zullen afgerond zijn. Het mag duidelijk zijn dat het OCMW van Ganshoren zich 100% inzet voor het welzijn van onze inwoners!

MIMI CRAHAIJ OCMW-raadslid


GANSHOREN

Maak kennis met Ganshorenaar Erik Van Den Berghe, de schooldirecteur die onze jongeren kritisch leert denken Ganshorenaar Erik Van Den Berghe is sinds 2011 directeur van het Atheneum van Anderlecht. Hij groeide op in Molenbeek, studeerde Religiewetenschappen en verdiepte zich in de studie van de islam. René Coppens ging met hem in gesprek. René Coppens: Dag Erik. Je bent vertaler van het boek ‘Wat staat er nu eigenlijk echt in de Koran?’, geschreven door Rachid Benzine en Ismaël Saidi. Waarover gaat het boek precies? Erik Van Den Berghe: Het boek gaat over de verschillende manieren waarop men de Koran kan interpreteren. We situeren de Koran in de eerste plaats in zijn historische context: de tijd en ruimte waarin hij is ontstaan. Vervolgens kijken we naar de antropologische context: over welke mens gaat het in de Koran? Tenslotte bestuderen we de taal, want het Arabisch van de 7e eeuw is niet hetzelfde als dat van vandaag. Door de Koran vanuit die drie verschillende

invalshoeken te benaderen, kunnen we de verzen beter in perspectief plaatsen en misverstanden uit de wereld helpen. René Coppens: Wat is de belangrijkste les die het boek ons aanreikt? Erik Van Den Berghe: De voornaamste voedingsbodem van radicalisme is ideologie, een wereldbeeld dat van buitenaf wordt opgedrongen. Radicalisme bestrijd je bijgevolg ook niet door andere ideologieën op te leggen, maar door jongeren zelf kritisch te leren denken. Door af te rekenen met dogmatisme. Zoals Benzine het zelf zegt : « Le contraire de la connaissance ce n’est pas l’ignorance mais les certitudes. » René Coppens: Hoe leert u uw leerlingen kritisch denken? Erik Van Den Berghe: We gaan ervan uit dat er geen enkel taboe is. Alles is bespreekbaar. De leerlingen kunnen hun gedachten vrij uiten, zonder daarop be-

oordeeld te worden. We lokken de leerlingen uit hun kot. Dat is een eeuwenoude methode die nog steeds werkt en ervoor zorgt dat mensen zich kritisch gaan opstellen. René Coppens: Een laatste vraagje: Hoe kunnen we het samenleven in een superdiverse grootstad als Brussel verbeteren? Erik Van Den Berghe: Door duidelijke afspraken te maken over gemeenschappelijke waarden en normen. In onze school staan een aantal basisattitudes centraal: verantwoordelijkheid, respect, openheid en zorg dragen voor elkaar. Als iedereen zich daarachter schaart, kan je perfect samenleven. René Coppens: Bedankt voor dit korte, maar interessante interview!

RENE COPPENS Brussels Volksvertegenwoordiger


AG EN DA FOCUS

EETFESTIJN UKKEL UKKEL - ZA 24 MAART 2018 - VANAF 11u30 Gemeenteraadslid Jean-Luc Vanraes en Brussels parlementslid Stefan Cornelis verwelkomen u graag op hun vijftiende eetfestijn. Op het menu: heerlijke tomaat-garnaal en stoofvlees met frietjes. Een toppertje! Plaats: Royal Leopold Ukkel FC, zwartebeekstraat 23 in 1180 Ukkel. Reservatie: laurentvanderelst@hotmail.be of 0476.29.09.83.

Eetfestijn

UKKEL T MAAT GARNAAL OF STOOFVLEES

Zaterdag 24 maart 2018

OCMW-voorzitter Jean-Luc Vanraes Brussels parlementslid Stefan Cornelis Open Vld Ukkel, Elsene, Vorst, Sint-Gillis en Watermaal-Bosvoorde

&

BEZOEK KERKHOF VAN BRUSSEL

******VERWELKOMEN U OP HUN GA NSH O R 16 DE EETFESTIJN E

Zaterdag 24 maart 2018Nvanaf 11:30 - tot ‘s avonds laat

ROYAL LEOPOLD UKKEL FC, ZWARTEBEEKSTRAAT 23 TE 1180 UKKEL INFO & RESERVATIE: LAURENTVANDERELST@HOTMAIL.BE OF 0476/29.09.83

EVERE - ZA 24 MAART 2018 - VANAF 14u00 Het Willemsfonds Schaarbeek-Evere-Sint-joost organiseert een geleid bezoek aan het monumentale kerkhof van Brussel. De wandeling staat in het teken van de architectuur. info & reservaties: pjdecoster@willemsfondsbrussel.be of 02.549.65.37.

F a m i l i e

FAMILIEBARBECUE STAD BRUSSEL GA

NSH

ORE

N

LAKEN - ZO 6 MEI 2018 - VANAF 11u30 Schepen Els Ampe en de liberale verenigingen van Stad Brussel nodigen u graag uit op de derde familiebarbecue. Met aperitiefbar, vegetarisch alternatief en kinderanimatie. Plaats: Kunsthumaniora GO!, Karel Bogaerdstraat 4, 1020 Laken, meer info: info@elsampe.be of 02.549.65.22.

OP BEZOEK BIJ MUSEUM VAN BUUREN GGAA N NSSH HOOR REEN N

Schepen ELS AMPE en de liberale verenigingen van Stad Brussel UKKEL - DO 24 MEI 2018 - OM 15u00 nodigen u graag uit op de tweede Brussels volksvertegenwoordiger René familiebarbecue. Coppens nodigt u uit voor een geleid bezoek aan het Museum van Buuren, een kunsttemen kinderanimatie pel die uniekMet is inaperitiefbar zijn soort. . Plaats van afspraak is Léo Erreralaan 41 te 1180 Ukkel. Deelname bedraagt 5 euro voor leden en 10 euro voor niet-leden. Plaatsen zijn beperkt. Gelieve op voorhand in te schrijven via glenn@willemsfondsbrussel.be of 02/549.65.25. Een organisatie van Willemsfonds Ganshoren en Willemsfonds Schaarbeek-Evere-Sint-Joost op initiatief van Brussels volksvertegenwoordiger René Coppens.

ZONDAG 21 MEI VANAF 11u30 Kunsthumaniora GO!, Karel Bogaerdstraat 4 - 1020 LAKEN meer info: info@elsampe.be - 02.549.65.22 OOSTERS ETENTJE SINT-PIETERS-WOLUWE - ZA 9 JUNI 2018 - VANAF 17u30 Kom genieten van een smakelijke selectie voorgerechten, waarna u aan ons hoofdgerechtenbuffet kan kiezen uit verschillende Oosterse smaken (niets pikants). Reserveren kan via 02/213.71.46 of mvangenck@parlement.brussels.Plaats: Gemeentelijke Basisschool Stokkel, H. Vandermaelenstraat 61, 1150 Sint-Pieters-Woluwe. Prijs: €17 VVK, €19 ADK.

Alle leden worden uitgenodigd op de algemene vergadering, lokale, regionale en nationale activiteiten. U ont-

lid

worden?

vangt ook het ledenblad en mag deelnemen aan de ledencongressen. De bijdrage bedraagt €10/jaar. U dient dit bedrag over te schrijven met vermelding : Lidgeld 2018 Jette : BE 79 4370 1744 0133 /Sint-Agatha-berchem : BE96 0011 9770 8005 / Ganshoren : BE 66 7340 0534 8143 Jette: Sven Gatz - Koolstraat 35 te 1000 Brussel - 02 552 62 00 - kabinet.gatz@vlaanderen.be Ganshoren: René Coppens - Lombardstraat 69 te 1000 Brussel - 02 549 65 25 - rcoppens@bruparl.irisnet.be

LIBERALE Nieuwsbrief

Sint-Agatha-Berchem: Vincent Riga - openvld1082@outlook.com of via 02/549.65.25.

Blauw  

Liberale Nieuwsbrief Open Vld Jette, Ganshoren & Sint-Agatha-Berchem - editie maart 2018

Blauw  

Liberale Nieuwsbrief Open Vld Jette, Ganshoren & Sint-Agatha-Berchem - editie maart 2018

Advertisement