Page 1

Ver. Uitg.: Lionel Bajart, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel - Editite maart 2018 - mei 2018 - P915675

BLAUW

UITGELICHT

PB- PP

BELGIE(N) - BELGIQUE

LIBERALE NIEUWSBRIEF OPEN VLD ANDERLECHT MAART-MEI

IMPRESSIE

Receptie Open Vld & MR Anderlecht

LIONEL BAJART Samen sporten

DAB

Stap vooruit voor digitale radio OPEN VLD


RECEPTIE OPEN VLD & MR ANDERLECHT

LIBERALE Nieuwsbrief


VERSLAG

Op 17 januari vierden de MR en de Open Vld van Anderlecht samen het nieuwe jaar. Een belangrijk jaar ook , want in oktober volgen de gemeenteraadsverkiezingen. Hier kan u de toespraak van eerste schepen van Anderlecht, Gaëtan Van Goidsenhoven, nalezen.

Beste Anderlechtenaar, Wij hebben de verantwoordelijkheid om de Anderlechtenaren toekomstperspectief te bieden. Via het realiseren van kwaliteitsvolle projecten in Anderlecht kunnen we onze gemeenschap dit toekomstperspectief bieden. De inzet voor de komende jaren is ervoor te zorgen dat Anderlecht de aanwezige middenklasse behoudt, en nieuwe medeburgers uit de middenklasse kan aantrekken. Anderlechtenaren die hun boterham kunnen verdienen met een goede job en kunnen leven in een mooie woonst, en zo hun leven voor een lange tijd in Anderlecht opbouwen. Op deze manier kunnen de Anderlechtenaren – hetzij via hun werk, hetzij via hun pensioen en de vrucht van al hun arbeid in het verleden – bijdragen aan de gemeentefondsen die de gemeente toelaten om een sociale politiek te voeren voor de medeburgers die het moeilijker hebben.

Want Anderlecht verdient onze passie en inzet. De Anderlechtenaren verdienen het dat we hun fierheid teruggeven. De burger als hoofdrolspeler in een moderne gemeente. Wij als verantwoordelijke politici hebben een cruciale rol in de toekomst van Anderlecht. Maar terzelfdertijd is dat ook het geval voor elk van de 120.000 Anderlechtenaren. Iedereen moet zijn steentje bijdragen aan de wederopbouw van onze mooie en grote gemeente. Die boodschap moeten we gedurende de komende weken en maanden uitdragen in elke uithoek van onze gemeente. Want de stembusgang van 14 oktober is héél belangrijk. Wij rekenen dus op jullie!

Het is immers duidelijk: om onmisbare hulp te kunnen verstrekken aan hulpbehoevende personen, om de publieke ruimte beter te onderhouden, om consequenter te kunnen investeren in beter onderwijs, openbaar vervoer en een veilig Anderlecht, moeten we kunnen steunen op een actieve bevolking die de gemeente hiervoor de middelen geeft. Dat doen we door projecten te realiseren, projecten die vandaag al het daglicht zien, niet enkel langs het kanaal maar ook in de verschillende wijken van Anderlecht. Deze talrijke initiatieven, een mengeling van huisvesting, winkelruimte, scholen, ontwikkeling van buurtwerk, waren tot enkele jaren geleden niet denkbaar in Anderlecht. Het is door onze overtuigingskracht dat we erin slagen om investeringen aan te trekken voor Anderlecht, van zowel private als publieke investeerders. Deze evolutie willen we nog versterken om Anderlecht naar een hoger niveau te tillen.

OPEN VLD


OPINIE

Waar bevindt zich mijn Brusselse De Lijnbus? Carla Dejonghe, Brussels volksvertegenwoordigster, en Lionel Bajart, Vlaams volksvertegenwoordiger, willen dat De Lijn en TEC vaart zetten achter het beschikbaar maken van realtime-informatie over de positie van hun voertuigen, die opereren in het Brusselse. “De MIVB is stelselmatig begonnen met haar openbaar vervoershaltes uit te rusten met wachtaanduiders, maar deze geven enkel informatie over MIVB-voertuigen en dus niet over de TEC- en De Lijnbussen die nochtans vaak dezelfde stations aandoen”. Uit een parlementaire vraag van Dejonghe aan de Brusselse minister van Mobiliteit bleek immers dat de MIVB er voorstander van is om de realtime-informatie van de andere openbaarvervoersmaatschappijen te delen op hun wachtborden. Er lopen momenteel technische werkgroepen tussen de drie maatschappijen. “Maar zowel De Lijn als TEC lopen technisch achterop met het gebruiksklaar maken van hun data,” zegt Dejonghe. “De TEC zal pas vanaf eind 2017 haar realtime-informatie beschikbaar kunnen maken. Voor De Lijn zou dat niet voor eind 2018 zijn… Dat gaat maar traag vooruit.” Dan toch sneller LIBERALE Nieuwsbrief

Op een vraag van Lionel Bajart aan de Vlaamse minister van Mobiliteit antwoordde die dat het nu toch sneller zou gaan. Al in het eerste kwartaal van 2018 zou De Lijn nu in staat zijn om realtime-informatie beschikbaar te maken. Die data zouden dan ook met externe partners als de MIVB gedeeld worden. “Dit had echt een stuk sneller gemogen, want zo kan je aan je halte zien wanneer je aansluiting op een ander net er zal zijn. De Lijn liep hiermee vertraging op, omdat hun datakwaliteit te laag was om te delen met externe partners. Binnenkort zou het voor de gebruiker van het openbaar vervoer dus een pak gebruiksvriendelijker kunnen.” Eén pakket openbaar vervoer in Brussel Voor de liberale Brusselaars is het logisch dat de info van de verschillende openbaar vervoersmaatschappijen samen op de digitale borden aan de haltes en in de stations verschijnt. Ze

roept de andere maatschappijen op om hier een prioriteit van te maken; in het belang van de openbaar vervoersgebruiker. Dejonghe: “We moeten het aanbod van de verschillende openbaar vervoersmaatschappijen in Brussel beter op elkaar afstemmen en ze als één pakket “verkopen” aan de gebruikers. Realtime-informatie aanbieden zou het gebruikersgemak verbeteren.” Ook NMBS betrekken Tenslotte moet de NMBS mee in bad getrokken worden. In Nederland kan dat wel al: “In Amsterdam zie je op de digitale borden in de trams die naar het station rijden, ook de vertrektijden verschijnen van de treinen. Dat zou ook in Brussel mogelijk moeten worden.”

LIONEL BAJART Vlaams Parlementslid


Meer mogelijkheden voor Fix My Street

Fix My Street is een applicatie waarmee je in gans het Brussels gewest snel en eenvoudig schade of een gebrek op straat kan melden. Stel: je downloadt de app op jouw smart phone en struikelt bijna over een losliggende stoeptegel. Je neemt een foto, vinkt de juiste categorie aan en de applicatie legt de locatie vast. Fix My Street stuurt alles door naar de juiste administratie, daarna ontvang je een e-mail waarin staat dat de klacht werd doorgegeven. Een prachtig systeem, maar er zijn nog veel verbeteringen mogelijk. Zo ontvang je vandaag geen foto wanneer de schade is hersteld. Nochtans is dat belangrijk. Het toont aan dat de overheid de klacht serieus neemt en het motiveert de burger om mee te werken aan de verbetering van de openbare ruimte. Daarnaast zijn er nog heel wat problemen die je simpelweg niet kan melden. Zo kan je wel sluikafval of een put in de weg rapporteren, maar geen kapotgereden paaltje of vervaagde wegmarkeringen. Ook problemen met de verkeersinfrastructuur zou je moeten kunnen melden. Denk maar aan een ontbrekende snelheidsremmer of een te hoge verkeersdrempel. Ik nam in het Brussels parlement het initiatief om deze verbeteringen op de agenda te zetten. Onze openbare ruimte kan enkel maar beter worden.

ELS AMPE

Brussels Parlementslid

Metro Schaarbeek/ Evere: Uitstel, maar geen afstel

De nieuwe metrolijn naar Schaarbeek/ Evere zal langer op zich laten wachten. Recent werd aangekondigd dat er maar liefst 3 jaar vertraging zit op RENE de oorspronkelijke plannen. Pas in 2028 zal de metro naar Schaarbeek en Evere rijden. Carla Dejonghe, ondervoorzitster van de commissie Infrastructuur in het Brussels Parlement, is not amused. “Opnieuw moeten we vaststellen dat belangrijke mobiliteitsprojecten in Brussel jarenlange vertraging oplopen,” zegt de politica. “De federale regering, via het Belirisfonds, werkt met het Brussels Gewest samen voor de metro-uitbreiding, maar die samenwerking vlot niet. Dat zagen we al in het verleden. Er is vrijwel geen enkel project dat door Beliris beheerd werd, dat tijdig af raakte… De uitbreiding van de metro naar Schaarbeek en Evere is nochtans essentieel, als je ziet hoe snel de bevolking er groeit. Sinds 2010 zijn er een kleine 20.000 inwoners bijgekomen in beide gemeentes. Tijdens de spits zitten de reizigers als haringen in een ton in de trams en bussen!” Dejonghe wil dan ook dat de minister van Mobiliteit eindelijk zijn verantwoordelijkheid opneemt, het dossier naar zich toetrekt en op zoek gaat naar concrete manieren om de vertraging te beperken. Anders vreest ze dat die nog wel eens verder zou kunnen oplopen.

CARLA DEJONGHE Brussels Parlementslid OPEN VLD

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

GEWEST


GEWEST

Hoe word jij graag geïnformeerd?

LA FONDERIE

met Brussels parlementslid Khadija Zamouri Za. 31 maart 2018 - 14u00, info: khadija.zamouri@parlement.brussels of 02.213.71.70

STRIPMUSEUM

met Minister van Cultuur Sven Gatz Za. 21 april 2018 - 9u30, info:gatzsven@gmail.com of 02.552.62.00

DE IJSKELDERS VAN DE VUB

met Brussels parlementslid René Coppens Woe. 25 april 2018 - 15u00, info: glenn@willemsfondsbrussel.be of 02.549.65.25

MARGRITTE ACHTER DE SCHERMEN

met Brussels parlementslid Els Ampe Za. 28 april 2018 - 10u00, info: info@elsampe.be of 02.549.65.22

CINEMATEK: KONINKLIJK BELGISCH FILMARCHIEF met Brussels parlementslid Carla Dejonghe Vr. 4 mei 2018 - 14u00, info: mvangenck@parlement.brussels of 02.213.71.46

MUSEUM KANAL

De wereld van de media verandert de jongste jaren pijlsnel. De opkomst van het internet en de sociale media hebben de manier waarop we informatie opnemen drastisch gewijzigd. Vlaanderen en Brussel zijn terechtgekomen in een wereld waarin overal permanent nieuws wordt gemaakt en verdeeld en waarin ook iedereen een potentiële nieuwsmaker is geworden, al was het maar van zijn eigen belevenissen. In de gigantische hoeveelheid nieuws proberen ook professionele nieuwsmakers zich staande te houden. Maar het internet maakt ook de verspreiding van onbetrouwbaar en vals nieuws erg makkelijk. Over dit onderwerp organiseert minister van Media Sven Gatz een burgerkabinet, waar iedereen die dat wenst zijn meningen en ideeën kan delen. “In het Burgerkabinet Media wil ik van geïnteresseerde burgers vernemen hoe ze zich in de fel gewijzigde mediawereld van vandaag informeren en wat er beter kan”, legt Sven Gatz uit. “Centrale thema’s zijn vragen over de betrouwbaarheid van informatie of over het belang van juiste informatie. Ook thema’s als de rol van journalisten, vals nieuws (fake news) of gratis informatie komen aan bod.” Meer weten? Zie www.burgerkabinet. be.

met Brussels minister Guy Vanhengel Di. 22 mei 2018 - 17u00, info: schaarbeek-evere-sint-joost@willemsfonds.be of 02.549.65.37.

ALLE INFO EN MEER ACTIVITEITEN OP:

WWW.BRUSSELACHTERDESCHERMEN.BE SVEN GATZ LIBERALE Nieuwsbrief

Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel


Buurt Weststation wordt nieuw leven ingeblazen Goed nieuws voor de Molenbekenaren! Het braakliggend terrein achter het Weststation, dat eigendom is van de NBMS, wordt in het kader van een wijkcontract volledig heraangelegd. Het plan voorziet in 45.000 m² woningen, maximaal 27.000 m² nieuwe kantoren, twee oversteekplaatsen voor voetgangers en een wandel- en fietsweg naast de sporen. Het terrein zal ook een opleidingscentrum van Infrabel herbergen. De Infrabel Academy zal al de knowhow rond spoorwegen onder één dak brengen. “De buurtbewoners zijn al jaren vragende partij om het terrein te herwaarderen. Het stemt mij ontzettend tevreden dat Op 6 februari was het de internationale ‘Safer Internet Day’ van 2018. De nadruk daarbij lag niet enkel op een veiliger internet voor kinderen en jongeren, maar op een ‘beter’ internet. Beter, omdat ook respect en tolerantie hierin opgenomen worden. Volgens Lionel Bajart een goede keuze: “wanneer het gaat om kinderen en jongeren, moet je niet enkel kijken naar mogelijke risico’s. Veel van de leefwereld van jonge mensen speelt zich immers af op het internet, of in één of andere digitale vorm. In plaats van een negatieve aanpak, is het beter te wijzen op alle voordelen die dit meebrengt, als je maar genoeg aandacht behoudt voor de valkuilen.” Wat dat betreft, zijn er heel wat websites die voor zowel kinderen, als ouders en leerkrachten een houvast kunnen bieden. “Je ziet

regelmatig reclame van de internetgiganten, die beweren er te zijn voor jouw privacy. Dat moet je toch met een korreltje zout durven nemen,” vindt Bajart. Het businessmodel van die bedrijven is nu eenmaal wat het is, zij gebruiken jouw gegevens om reclame-inkomsten te genereren. “Zeker bij jongeren zie je dat dit aspect vaak nog ontbreekt. Net daarom investeren we in initiatieven zoals Medianest.be, van het kenniscentrum Mediawijsheid, of Ikbeslis.be, van de Privacycommissie. We kiezen heel duidelijk om mensen sleutels te geven om deel uit te kunnen maken van een beter internet, niet voor verplichtingen of regels die je toch niet af kan dwingen.”

deze Brusselse regering daar ook écht werk van maakt. Bovendien wordt een stuk van het terrein gevrijwaard en omgebouwd tot een 3ha groot park en dat is fantastisch nieuws. Zij die de buurt kennen, weten dat er een schrijnend tekort is aan groene ruimten”, vertelt Brussels Parlementslid Khadija Zamouri. Ze voegt er aan toe dat de plannen voor de site zich volledig inschrijven in onze liberale visie rond stadsontwikkeling.

KHADIJA ZAMOURI Brussels Parlementslid

Beter internet

LIONEL BAJART Vlaams Parlementslid

OPEN VLD

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

GEWEST


Open Vld zet schouders onder

METRO BLAUWE LIJN Vanwaar komt het idee en plan van metro Noord: de blauwe lijn?

1925

Waarom is deze lijn zo belangrijk voor Brussel? En waarom noemen we het de blauwe lijn?

DROMEN

Sinds 1900 droomt Brussel van een eigen metro zoals Londen of Parijs. Het eerste concrete plan dateert uit 1925, het masterplan Dyle & Bacalan. Het bestaat uit drie lijnen, waarvan de derde, in het blauw op het plan, van Sint-Gillis door het centrum naar Schaarbeek liep.

1976 DE METRO

Vanaf 1976 worden eindelijk de stukjes ondergrondse tram met elkaar verbonden en gaat het ene metrostation na het andere open. De rode lijn van Woluwe en Oudergem naar Laken en Anderlecht krijgt vorm, alsook

‘80 ‘90

de oranje ringlijn. De stations van de premetrolijn door het centrum op de blauwe lijn zijn ook al klaar (al vijftig jaar ondertussen) om omgevormd te worden tot volwaardige metrostations. Maar…

200

DE JAREN ‘80 en ‘90

HET BLAUW BRUSSELPLAN

… metromoeheid slaat toe in Brussel. Voor elke werf wordt een hele buurt opengelegd. De financiële crisis en de onenigheid over het statuut van Brussel doen de rest. De plannen vallen stil. De blauwe lijn, de missing link in het Brussels openbaar vervoersnetwerk, wordt niet afgewerkt. De verkeerscongestie neemt echter toe, het bestaande net raakt oververzadigd. Het alternatief blijft achterwege.

In 2007 lanceert Open Vld Brussel haar Blauw Brusselplan: de liberalen eisen een herfinanciering van Brussel. Bovenaan de lijst met prioriteiten, naast investeringen in onderwijs en een stadskorting om wonen in Brussel fiscaal te belonen, zet Open Vld ook in op het afwerken van een groot metroplan: de blauwe lijn van Ukkel naar Schaarbeek-Evere en verder tot in Zaventem.


1957 EERSTE ONDERGRONDSE TRAM Expo 58 zet dromen om in daden. In 1957, om een alternatief te bieden voor het toenemend autoverkeer, gaat de eerste tram onder de grond tussen het Zuidstation en Lemonnier, langs het traject van de blauwe lijn, richting Schaarbeek. Brussel zal de komende jaren ondergrondse tramlijnen aanleggen, die vervolgens tot metrolijnen kunnen worden omgevormd.

1969 PLAN VOOR HELE REGIO In 1969 is de tijd rijp voor een allesomvattend metroplan voor de hele Brusselse regio. 5 lijnen, waaronder ook de lijn van Ukkel naar Schaarbeek-Evere dwars door het centrum, de blauwe lijn, moeten alle uithoeken van het gewest bedienen. In 1975 wordt het plan nog ambitieuzer met extensies tot in Wemmel, Tervuren en… het doortrekken van de blauwe lijn tot aan de luchthaven in Zaventem.

07

VANDAAG GRAVEN WE DE TOEKOMST VAN DE BRUSSELSE METRO

2011

NU

PLANNEN EN GRAVEN >> De Brusselse regering beslist over de uitbreiding van de metro naar Schaarbeek-Evere: de blauwe lijn. >> Bij de staatshervorming van 2011 zorgt vice-premier Guy Vanhengel voor garanties voor de financiering van de metro. >> De nieuwe graaftechnieken tonen dat het mogelijk is om de metro uit te graven diep onder de grond met minimale impact op de wijken en hun bewoners. >> Studies tonen aan dat enkel de metro een duur-

zaam alternatief op grote schaal is voor de wagen met een capaciteit van 14000 reizigers op één uur tijdens de spits. >> De huidige metro is de ruggengraat van het openbaar vervoer in Brussel waarop enerzijds trams en bussen aansluiten, maar anderzijds ook pendeltreinen, overstapparkings en andere vervoersmodi. Niet enkel binnen Brussel, maar binnen de hele Brussels Metropolitan Region. De blauwe lijn is hierin de missing link.


GEWEST

Mijn heimelijk genot

Af en toe duik ik eens in de metro of kruip ik op een bus, liefst als er veel volk is. Ik doe dat niet zozeer om mij te verplaatsen, want met onze job kan dat niet, maar… ik doe dat gewoon om te luisteren en te kijken naar de mensen. Dat is my guilty pleasure, zoals ze dat tegenwoordig zeggen: ‘mijn heimelijk genot’. Ik neem het openbaar vervoer om te zien en te horen wat er leeft. En wat mij opvalt is dat ik, in vergelijking met mijn jeugdjaren, véél jonge mensen Nederlands hoor praten. Vooral als ze over de leraars vertellen,

METROWERKEN

VANDAAG GRAVEN WE DE TOEKOMST VAN DE BRUSSELSE METRO METROWERKEN schakelen ze over naar het Nederlands. Dat stemt mij hoopvol. Op zo’n momenten vergeet ik onze moeilijke zoektocht naar de nodige centen om de bouw van de véle nieuwe scholen te

LIBERALE Nieuwsbrief

bekostigen. Op zo’n momenten vergeet ik de discussies over de ingewikkelde stedenbouwkundige voorschriften die we moeten naleven. Op zo’n momenten zijn de spanningen over de 35 deadlines die we momenteel kost wat kost moeten halen gewoonweg verdwenen. Zo zie ik dat onze investeringen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie ook echt zinvol zijn en dat we bereiken wat we voor ogen hebben. En dat is: ervoor zorgen dat de Brusselse jongeren meerdere talen onder de knie hebben en later gemakkelijker werk zullen vinden. We doen het ook voor ziekenhuizen, instellingen of horeca-uitbaters die nog steeds op zoek zijn naar meertalig personeel. En met dat alles krikken we ook de taalhoffelijkheid op, die ons zo na aan het hart ligt. En, dus ja, daarom maakt dat kijken en luistervinken mijn dag goed. Fixs en Bruxs Onlangs stapte ik per toeval op een tram die mij nog gelukkiger stemde. De buitenkant van de tram was héél smaakvol beschilderd. Ik zag twee stripfiguren Fixs en Bruxs en daarbij de boodschap “Elke Brusselaar telt”. Begot, dat was promotie voor de fiscale hervorming waaraan wij de laatste twee jaren zo hard gesleuteld hebben!

Wij hebben een promotiecampagne gevoerd over onze fiscale hervorming omdat veel Brusselaars nog niet beseffen dat ze nu 1,5 procent minder personenbelasting betalen en dat de 89 euro forfaitaire gewestbelasting is afgeschaft. De premie Be Home van 120 euro die wordt toegekend aan eigenaars die hun goed ook bewonen, hoort daar ook bij. En de campagne moedigt ook huurders aan om eigenaar te worden. Want op de eerste 175.000 euro voor de eigen woning, betaal je géén registratierechten. Mochten jullie informatie nodig hebben, surf dan naar fiscaliteit.brussels. En zo kan mijn heimelijk genot op de tram, tussen de Nederlandssprekende ketjes en met zicht op de promotie voor onze fiscale hervorming, mij enorm veel deugd doen.

GUY VANHENGEL Brussels minister van Financiën, Begroting en Externe Betrekkingen


René Coppens wil meer inzamelpunten voor frituurolie Brussels parlementslid René Coppens wil meer Olioboxen in de openbare ruimte. Olioboxen zijn containers die gebruikt worden voor de inzameling en verwerking van huishoudelijke frituurolies. Op dit moment zijn er een tiental Brusselse gemeenten die zo’n verzamelboxen ter beschikking stellen. Coppens wil dat ook andere lokale besturen hier werk van maken.

RENE COPPENS Brussels Parlementslid

Ondanks de grote inspanningen van de overheid, milieuorganisaties en afvalverwerkers verdwijnt nog steeds een groot deel van de huishoudelijk gebruikte frituurolie op een milieuonvriendelijke manier. Vandaag worden olies en vetten nog al te vaak achtergelaten bij de glasbol of in de riool gegoten. Dergelijke vorm van sluikstorten is uiteraard

schadelijk voor het milieu en nefast voor de openbare netheid. De vraag naar inzamelpunten voor huishoudelijk gebruikte frituurolie is nog steeds groter dan het aanbod. Het plaatsen van Olioboxen, waarmee olie en vetten worden verzameld en gerecycleerd, komt hieraan tegemoet. Deze Olioboxen vallen op door hun felrode kleur, zijn proper en efficiënt in gebruik en bevinden zich vaker dichter bij huis dan een containerpark. Ze zijn bovendien onschadelijk voor de natuur en een bron van groene energie.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

GEWEST

Strijden tegen fijn stof “Het Brusselse wagenpark verjongen en de Brusselaars laten overstappen van diesel naar milieuvriendelijker wagens, is één van de grote uitdagingen in de strijd tegen fijn stof. We moeten de autobelasting vergroenen en sturender maken. De belasting op inverkeerstelling is daar niet voor geschikt en kan dus beter afgeschaft worden.”

STEFAN CORNELIS Brussels ParlementslidKHADIJA OPEN VLD


D ’ERM E E W EG Onder het motto ‘we kunnen niet altijd thuiszitten’ bundelen we enkele tips uit onze 19 gemeenten.

EETFESTIJN UKKEL UKKEL - ZA 24 MAART 2018 - VANAF 11u30 Gemeenteraadslid Jean-Luc Vanraes en Brussels parlementslid en Ukkels OCMW-voorzitter Stefan Cornelis verwelkomen u graag op hun zestiende eetfestijn. Op het menu: heerlijke tomaat-garnaal en stoofvlees met frietjes. Een toppertje! Plaats: Royal Leopold Ukkel FC, Zwartebeekstraat 23 in 1180 Ukkel. Reservatie: laurentvanderelst@hotmail.be of 0476.29.09.83.

Eetfestijn

UKKEL T MAAT GARNAAL OF STOOFVLEES

Zaterdag 24 maart 2018

OCMW-voorzitter Jean-Luc Vanraes Brussels parlementslid Stefan Cornelis Open Vld Ukkel, Elsene, Vorst, Sint-Gillis en Watermaal-Bosvoorde

&

******VERWELKOMEN U OP HUN 16 DE EETFESTIJN Zaterdag 24 maart 2018 vanaf 11:30 - tot ‘s avonds laat

GA

NSH

ORE

N

BEZOEK KERKHOF VAN BRUSSEL

ROYAL LEOPOLD UKKEL FC, ZWARTEBEEKSTRAAT 23 TE 1180 UKKEL INFO & RESERVATIE: LAURENTVANDERELST@HOTMAIL.BE OF 0476/29.09.83

EVERE - ZA 24 MAART 2018 - VANAF 14u00 Het Willemsfonds Schaarbeek-Evere-Sint-joost organiseert een geleid bezoek aan het monumentale kerkhof van Brussel. De wandeling staat in het teken van de architectuur. info & reservaties: pjdecoster@willemsfondsbrussel.be of 02.549.65.37.

F a m i l i e FAMILIEBARBECUE STAD BRUSSEL GA

GA

NSH

NSH

ORE

N

ORE

N

LAKEN - ZO 6 MEI 2018 - VANAF 11u30 Schepen Els Ampe en de liberale verenigingen van Stad Brussel nodigen u graag uit op de derde familiebarbecue. Met aperitiefbar, vegetarisch alternatief en kinderanimatie. Plaats: Kunsthumaniora GO!, Karel Bogaerdstraat 4, 1020 Laken, meer info: info@elsampe.be of 02.549.65.22.

OOSTERS ETENTJE Schepen ELS AMPE en de liberale verenigingen van Stad Brussel nodigen u graag uit op-deZA tweede familiebarbecue. SINT-PIETERS-WOLUWE 9 JUNI 2018 - VANAF 17u30 Kom genieten van een smakelijke selectie voorgerechten, Metonsaperitiefbar en kinderanimatie waarna u aan hoofdgerechtenbuffet kan kiezen uit verschillende Oosterse smaken (niets pikants). Uiteraard zijn er ook nog uitgelezen dranken en smakelijke desserts. Reserveren kan via 02/213.71.46 of mvangenck@parlement.brussels. Plaats: Gemeentelijke Basisschool Stokkel, H. Vandermaelenstraat 61, 1150 Sint-Pieters-Woluwe. Prijs: €17 VVK, €19 ADK.

ZONDAG 21 MEI VANAF 11u30 Kunsthumaniora GO!, Karel Bogaerdstraat 4 - 1020 LAKEN meer info: info@elsampe.be - 02.549.65.22


OPINIE

SAMEN SPORTEN

Sociale inclusie staat vaak hoog op de politieke agenda. Immers, willen we spreken van een echte inclusieve en tolerante samenleving, dan moeten we dat ook echt beleven. Toch blijft dit vaak moeilijk. Zo stelde een Europese studie van eind vorig jaar zelfs dat er nergens in Europa zo gesegregeerd gesport werd dan in Vlaanderen. Ongeveer de helft van de leden van sportclubs, is dat in een sportclub met bijna enkel mensen van dezelfde etnische groep. Het Europese gemiddelde ligt op dat vlak op 22 procent. Een pijnlijke vaststelling. De studie ging echter niet alleen over mensen met diverse achtergronden. Ook kwetsbare groepen, denk maar aan mensen met een fysieke of psychische handicap werden bestudeerd. Als we alle doelgroepen beschouwen, geven 4 op de 10 clubs aan dat ze maatschappelijk kwetsbare groepen willen integreren in hun activiteiten. Wanneer ze gevraagd worden of ze daar een actief aanspreekbeleid voor voeren of specifieke initiatieven organiseren, liggen de cijfers lager. “Een spijtige zaak, want we horen bijvoorbeeld vaak dat integratie moet gebeuren op verschillende maatschappelijke domeinen, van onderwijs, over jeugdwerk, tot sport. Het is dan toch pijnlijk vast te stellen dat de wil hiertoe vaak ontbreekt,” vindt Lionel Bajart.

LIONEL BAJART Vlaams Parlementslid

Maar we moeten hier, volgens Bajart, ook genuanceerd naar durven kijken: “Je kan je de vraag stellen of er geen foute percepties ontstaan, zowel bij doelgroepen als bij sportclubs. Wanneer gesproken wordt over aanpassingen, of specifieke initiatieven, is dat voor kleine clubs bijvoorbeeld niet meteen mogelijk (organisatorisch of budgettair). Maar anderzijds kan je je de vraag stellen of er voor bepaalde doelgroepen zelfs aanpassingen nodig zijn? Dat lijkt me niet altijd het geval te zijn. Die perceptie maak inclusie net moeilijker.” Een actief aanspreekbeleid lijkt dan ook belangrijker en zelfs succesvoller dan te blijven kijken naar het al dan niet bereid zijn om aanpassingen te doen. Voor bepaalde doelgroepen en/of sporten zal dat wel zo zijn, maar de focus mag niet enkel hierop liggen. Er zijn genoeg voorbeelden van sportclubs die op een heel inclusieve en succesvolle manier werken, zonder dat hier grote investeringen of aanpassingen voor nodig waren.

OPEN VLD


UITGELICHT

Stap vooruit voor digitale radio Radio is een populair medium in België. De luistercijfers liggen hier hoger dan in de ons omringende landen en ook adverteerders blijven sterk investeren in radio. Om die sterke sector een duidelijk toekomstperspectief te geven, bereidt minister van Media Sven Gatz Daarbij wordt voornamelijk gekeken naar DAB+. Je kan bijvoorbeeld ook digitaal luisteren via het internet of via de televisie. Toch hebben deze vormen van digitale radio nogal wat nadelen. Je bent afhankelijk van een aansluiting op internet of tv. Zeker om mobiel te luisteren (in de wagen, bijvoorbeeld), kijk je dan al snel aan tegen meerkosten (je verbruikt dan natuurlijk digitale data en daar hang een prijs aan vast). DAB+ heeft die nadelen niet. Daarnaast biedt digitaal luisteren ook voordelen: er is een betere geluidskwaliteit, zenders kunnen meer informatie meesturen met het geluidssignaal en (zeker in een stad als Brussel een voordeel) is minder gevoelig voor verstedelijking (waar veel hoogbouw is, wordt de FM-band vaak verstoord, met ruis tot gevolg). Om DAB+ te ontvangen, heb je wél een aangepast radiotoestel nodig

LIBERALE Nieuwsbrief

(zowel thuis als in de auto). Nog een voordeel voor de luisteraar: er is ruimte voor meer kanalen dan bij FM. In de toekomst zou je dus meer zenders kunnen ontvangen, waardoor er bijvoorbeeld meer specifieke zenders kunnen bijkomen. Zo komt er meer keuze voor de consument. Om tot een goede overstap te komen, moet die echter wel voorbereid worden. Een grote uitdaging. Sven Gatz: “Andere landen waar de uitrol van DAB+ al verder gevorderd is, leren ons dat e overstap naar digitale radio gepaard moet gaan met een goede samenwerking en een doordacht stappenplan. Het wettelijk kader is er al. Om tot een volledige industriële consensus te komen, is er ook overeenstemming nodig tussen de hoofdrolspelers: de landelijke zenders (van de zenders

van de VRT, over die van Medialaan (Q en Joe), tot Nostalgie), de netwerkoperator en de Vlaamse overheid.” Die overeenstemming is er nu, waardoor de volgende stappen genomen kunnen worden. Een belangrijk aspect daarbij is die van de radiotoestellen. Zo wordt nu gepraat met de autoconstructeurs om voor een wijder verspreide DAB+ ontvangst op autoradio’s te zorgen. Op dit moment kan je via DAB+ al luisteren naar de zenders van de VRT, net zoals Q Music en Joe. Ten laatste vanaf september zal ook Nostalgie zo te beluisteren zijn.

LIONEL BAJART Vlaams Parlementslid


KORT NIEUWS

KORT NIEUWS

1

Stedelijke mobiliteit: overstapparking Coovi

Dat onze stad vaak overdreven veel auto’s moet verwerken en dit soms verkeersinfarcten met zich meebrengt is niet nieuw. Al enkele jaren vraagt Open Vld daarom om meer overstapparkings langs de stadsgrenzen en gemakkelijke aansluitingen op het openbaar vervoer. Zo hoeven de pendelaars, (dagjes-)toeristen en andere bezoekers niet tot in het centrum met hun wagen te rijden. Aan metrohalte Coovi wordt daar nu werk van gemaakt. Er was al een overstapparking op die site, maar die wordt nu uitgebreid. Een parkeertoren van vijf verdiepingen zal plaats geven aan 1200 auto’s. Daarnaast wordt ruimte voorzien voor deelwagens en een fietsenstalling (voor 270 plaatsen). Een belangrijke stap om verder werk te maken van een modern stedelijk mobiliteitsbeleid.

2

Jachthaven in Anderlecht

De bouwaanvraag voor een jachthaven langs het kanaal in Anderlecht, vlak bij de Kuregembrug, kreeg onlangs een positief advies van de overlegcommissie van de gemeente. Het gaat om een kleine plezierhaven en een wooncomplex, waar ook ruimte zal zijn voor horeca, buurtwinkels, een crèche en een fietsatelier. De goedkeuring die het project nu kreeg, heeft wel een aantal voorwaarden. Zo moet onder meer werk gemaakt worden van een ophaalbrug voor fietsers, zodat de bereikbaarheid zeker geen problemen oplevert. Ook een milieuvergunning heeft deze ontwikkeling al in handen, de volgende stap is de bouwvergunning van het Brussels Gewest.

OPEN VLD


AG EN DA

EETFESTIJN UKKEL UKKEL - ZA 24 MAART 2018 - VANAF 11u30 Gemeenteraadslid Jean-Luc Vanraes en Brussels parlementslid Stefan Cornelis verwelkomen u graag op hun vijftiende eetfestijn. Op het menu: heerlijke tomaat-garnaal en stoofvlees met frietjes. Een toppertje! Plaats: Royal Leopold Ukkel FC, zwartebeekstraat 23 in 1180 Ukkel. Reservatie: laurentvanderelst@hotmail.be of 0476.29.09.83.

Eetfestijn

UKKEL T MAAT GARNAAL OF STOOFVLEES

Zaterdag 24 maart 2018

OCMW-voorzitter Jean-Luc Vanraes Brussels parlementslid Stefan Cornelis Open Vld Ukkel, Elsene, Vorst, Sint-Gillis en Watermaal-Bosvoorde

&

******VERWELKOMEN U OP HUN 16 DE EETFESTIJN Zaterdag 24 maart 2018 vanaf 11:30 - tot ‘s avonds laat

GA

NSH

ORE

N

BEZOEK KERKHOF VAN BRUSSEL

ROYAL LEOPOLD UKKEL FC, ZWARTEBEEKSTRAAT 23 TE 1180 UKKEL INFO & RESERVATIE: LAURENTVANDERELST@HOTMAIL.BE OF 0476/29.09.83

EVERE - ZA 24 MAART 2018 - VANAF 14u00 Het Willemsfonds Schaarbeek-Evere-Sint-joost organiseert een geleid bezoek aan het monumentale kerkhof van Brussel. De wandeling staat in het teken van de architectuur. info & reservaties: pjdecoster@willemsfondsbrussel.be of 02.549.65.37

F a m i l i e FAMILIEBARBECUE STAD BRUSSEL GA

GA

NSH

NSH

ORE

ORE

N

N

LAKEN - ZO 6 MEI 2018 - VANAF 11u30 Schepen Els Ampe en de liberale verenigingen van Stad Brussel nodigen u graag uit op de derde familiebarbecue. Met aperitiefbar, vegetarisch alternatief en kinderanimatie. Plaats: Kunsthumaniora GO!, Karel Bogaerdstraat 4, 1020 Laken, meer info: info@elsampe.be of 02.549.65.22.

OOSTERS ETENTJE Schepen ELS AMPE en de liberale verenigingen van Stad Brussel nodigen u graag uit op-deZA tweede familiebarbecue. SINT-PIETERS-WOLUWE 9 JUNI 2018 - VANAF 17u30 Kom genieten van een smakelijke selectie voorgerechten, Metonsaperitiefbar en kinderanimatie waarna u aan hoofdgerechtenbuffet kan kiezen uit verschillende Oosterse smaken (niets pikants). Uiteraard zijn er ook nog uitgelezen dranken en smakelijke desserts. Reserveren kan via 02/213.71.46 of mvangenck@parlement.brussels Plaats: Gemeentelijke Basisschool Stokkel, H. Vandermaelenstraat 61, 1150 Sint-Pieters-Woluwe. Prijs: €17 VVK, €19 ADK.

ZONDAG 21 MEI VANAF 11u30 Kunsthumaniora GO!, Karel Bogaerdstraat 4 - 1020 LAKEN meer info: info@elsampe.be - 02.549.65.22

Lid worden?

Van Open Vld in uw gemeente? Heel eenvoudig! Stort 10 € op rekening BE78 1096 5508 4586 met vermelding ‘Lidgeld 2018 Anderlecht’ U ontvangt dan onze nieuwsbrief, het Open Vld-magazine en u krijgt stemrecht op onze congressen. Uw lidkaart wordt u per post toegestuurd. Kloof met de burger? Niet met ons! Open Vld-Brussel staat altijd klaar om te antwoorden op uw vragen en/of opmerkingen. Neem gerust contact op met ons. Stefaan Van Hee - Voorzitter Open Vld Anderlecht, Luitenant Liedelstraat 38,1070 Anderlecht - immoee59@hotmail.com Lionel Bajart - Vlaams Parlementslid, Leuvenseweg 86 te 1011 Brussel - 0475 95 59 61 - lionel.bajart@vlaamsparlement.be

Blauw  

Liberale Nieuwsbrief Open Vld Anderlecht - editie maart 2018

Blauw  

Liberale Nieuwsbrief Open Vld Anderlecht - editie maart 2018

Advertisement