Page 1

BLAUW

België - Belgique P.B. 1099 Brussel X BC 6491

V.U. en afzendadres Guy Vanhengel, J.B. Mosselmansstraat 5, 1140 EVERE - Afgiftekantoor Brussel X - 4 X per jaar: maart-juni-sept-dec P3A9215

LIBERALE NIEUWSBRIEF OPEN VLD EVERE - SCHAARBEEK - SINT-JOOST SEPTEMBER 2013

CAGE AUX OURS BRUGJE KOMT ZO QUENTIN VAN DEN HOVE

TipESTIJNngel

F he EETy VaKnTOBER Gu

5O

OPEN VLD


Verslag EVERE

BOUWT in

STIJL

A

Guy Vanhengel & Martine Raets

Aan de Haachtsesteenweg, op de grens met Helmet aan de Onthaalsquare komt er een groot plein (half zo groot als het Flageyplein in Elsene) en middenklasse woningen voor ca. 200 inwoners, parkeerplaats voor de bewoners, buurtwinkels, horeca en een school. De refter en de sportzaal van de school moeten ook toegankelijk zijn voor de buurt. Aan de Cicerolaan (fotokader) en de Franz Guillaumelaan komt er dan weer een mooi wooncomplex, recht tegenover ‘Ieder zijn Huis’, de modernistische building van architect Willy Van der Steen die momenteel volledig gerenoveerd wordt. Het wooncomplex met o.a. een woontoren van 15 verdiepingen zal plaats bieden aan ongeveer 1000 inwoners en een aantal handelszaken, een crèche en een rusthuis. Martine Raets: “Het zijn beide mooie voorbeelden van kwalitatieve projecten, gericht op middeninkomens. Inwoners uit de gemeente zijn vaak op zoek naar een betaalbare koopwoningen. Met dit aanbod kunnen ze in Evere blijven wonen. Het zijn bovendien projecten die de wooncomplexen in het stedelijk weefsel integreren. Zo voorzien ze winkels, cafés, parken, scholen, open ruimte... Zelfs aan het openbaar vervoer en het toekomstig traject van de metro is al gedacht”. Beide projecten springen er uit door hun kwaliteit. Dergelijke projecten zijn belangrijk voor Evere, maar ook voor het hele Brusselse gewest. Dat weet Brussels minister van Begroting Guy Vanhengel beter dan wie


FOTO : Privé project aan de Cicercolaan in Evere

ook. Zij zorgen ervoor dat belastingbetalers in Brussel blijven wonen. Guy Vanhengel: “Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de gemeenten zijn afhankelijk van de belastinginkomsten van hun inwoners. 70% van de inkomsten uit de personenbelasting in Brussel wordt door amper 20% van de Brusselaars betaald. Het gemiddeld inkomen in Brussel ligt vandaag al ver onder het Belgisch gemiddelde. Dat was vroeger anders. Tot eind jaren ’80 lag het gemiddeld inkomen in Brussel boven het nationale gemiddelde. We moeten de stad terug aantrekkelijk maken om te wonen voor wie werkt. Die sociale mix is nodig voor de leefbaarheid van de stad, maar ook voor de inkomsten die we nodig hebben om onder andere een sociaal beleid te voeren voor al diegenen die het moeilijker hebben. Deze kwalitatieve bouwprojecten in Evere dragen bij tot een grotere sociale mix in de gemeente. Ze zorgen voor een sterk stedelijk sociaal weefsel”.

FOTO: Voorlopige schets voor het project aan de Onthaalsquare (met dank aan schepen Joseph Corten (PS)

OPEN VLD


SCHAARBEEK

Parlé

Cage aux ours BRUGJE KOMT ZO "Leuke Brug. Maar waarom €600.000 investeren, als we er niet in slagen om het pas in 2000 gerenoveerd pleintje proper en veilig te houden?" SCHAARBEEK - Op een zwoele zo-

mernacht in augustus leverden twee gigantische vrachtwagens een brug af in de Eugène Demolderlaan. De sluipende discussie over het nut van een brug over de ‘Cage aux Ours’ werd nu zeer concreet bij de bewoners. Quentin van den Hove (gemeenteraadslid Open Vld) pleit naar aanleiding van de plaatsing van deze brug voor meer stadsethiek. Respect voor de publieke ruimte. Een gesprek.

Zal de brug voor meer sociale cohesie zorgen op het plein, of versterkt de brug de bestaande problemen van onveiligheid en verwaarlozing op het plein? QUENTIN VAN DEN HOVE:

“In een ideale wereld zouden we het Verboekhovenplein (de Cage aux Ours) moeten overkappen en er één groot plein van maken, proper en overzichtelijk.

LIBERALE Nieuwsbrief

Maar dat is technisch moeilijk. Het treinspoor kan door de moerassige ondergrond moeilijk verlaagd worden. Het is ook veel te duur. Dus begrijp ik de keuze voor een brug. Het plein wordt dagelijks intensief gebruikt. Er is nood aan een groen rustpunt in deze zeer dichtbevolkte wijk”. Heel wat bewoners vrezen ook voor nog meer overlast door de brug ? QUENTIN VAN DEN HOVE: “En ik begrijp ook hen. Ze zeggen dat die brug in eerste instantie het terrein van ‘taggers’ zal worden. Ze zeggen me dat het pleintje amper 10 jaar geleden opnieuw werd opgeknapt met een mooie fontein in Marokkaanse mozaïek, maar dat deze er al acht jaar vervallen bij ligt. Waarom 600.000 euro voor een brug als we er nog niet in slagen om het in 2000 gerenoveerd pleintje overzichtelijk, proper en veilig te houden. Vuil wordt achter of onder de banken gedropt, de bushokjes worden bij regelmaat stukgeslagen, de houten banken worden in brand gestoken, er wordt gedeald … Terecht zeggen ze dat een brug die problemen niet op zal lossen”. Wat verwacht u dan?

Quentin van den Hove OPEN VLD GEMEENTERAADSLID

QUENTIN VAN DEN HOVE: “Ik denk dat deze discussie over de brug eigenlijk over meer gaat dan enkel de ‘Cage aux Ours’, maar over hoe we in Schaarbeek, en Brussel, omgaan met overlast. We kunnen als gemeente en gewest zoveel investeren als we willen in verfraaiing van buurten, maar als we niet gelijktijdig ook het respect voor de openbare ruimte afdwingen, is het een maat voor niets. Dus hoop ik dat de plannen van het wijkcontract verder reiken dan een ijzeren brug”. Dus uw wil repressief optreden tegen overlast? QUENTIN VAN DEN HOVE: “Er is door dit gemeentebestuur al heel veel energie gestoken in sensibilisering. Blijkbaar volstaat dit niet voor sommigen. De grote overlast bekampen, is politiewerk. Maar ik verwacht dat we stadswachten echt opleiden om mensen rechtstreeks aan te spreken op hun gedrag, toch wat de kleine problemen betreft. Het zal het beroep van stadswacht herwaarderen en we kunnen een cultuur van respect voor onze pleintjes, parken, straten best gebruiken in Schaarbeek en Brussel”.


LOKAAL

In 't Kort GEMEENTELIJK NIEUWS

Nieuw Ocmw-Raadslid SCHAARBEEK

Johan Basiliades (Open Vld) legde in maart de eed af als OCMW-raadslid in Schaarbeek. Net als in de gemeenteraad steunt Open Vld in de OCMWraad de meerderheid. Schaarbeek telt een werkloosheidsgraad van 23%. Elke maand genieten daarenboven ongeveer 6000 inwoners van een uitkering. Het totaal werkingsbudget van het OCMW bedraagt al snel 120 miljoen euro op jaarbasis. “Als liberaal OCMW-raadslid beschouw ik het mijn taak er op toe te zien dat zoveel mogelijk van deze belangrijke sociale hulp ingezet wordt om mensen te activeren op de arbeidsmarkt,” aldus Johan Basiliades. Hij is al jaren secretaris van Open Vld-Schaarbeek en is ook fractiesecretaris van Open Vld op het Brussels parlement. Hij was samen met Quentin van den Hove, Annik Haegeman, Mia Joosten en Daniel Tanahatoe één van de vijf Open Vld-kandidaten bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Tram 62

SCHAARBEEK

De gemeente Schaarbeek had het verder gebruik van oude T2000-trams op Lijn 62 verboden. De geluidsoverlast voor de bewoners en de trillingen waren gewoon te groot. De gemeente dwingt de MIVB zo een andere oplossing te zoeken, bvb. door andere tramtoestellen in te zetten. Quentin VAN DEN HOVE: “De gemeente Schaarbeek verzet zich niet tegen de tramlijn 62. Integendeel, dit kan op termijn een belangrijke lijn worden als ze de industriezones rond Zaventem met het Noordstation of Montgomery kan verbinden. Maar de overlast ter hoogte van het Meiserplein en de Rogierlaan is echt wel disproportioneel. De pogingen van de MIVB om via werken de trillingen te verminderen, hebben helaas niet geholpen. Bovendien is de binneninrichting van de T2000 echt niet geschikt voor mindervaliden, ouderen en kinderwagens”. Open VldSchaarbeek pleit voor zowel een versnelde vervanging van de T2000 door T3000’s en voor een versnelde verlenging van de lijn richting Diegem, Zaventem en het Noordstation.

Disco Party EVERE

Op zaterdag 12 oktober nodigt Vlaamse Schepen Martine Raets u uit op haar jaarlijkse dansfeest. Vanaf 19u30 bent u allen van harte welkom. Al diegenen die zich verkleden als echte disco-Queens of discoKings krijgen een gratis drankje aangeboden. Omstreeks 20u30 mag u een concert verwachten van de ‘Boogie Wonderband’ met daarna een spetterende discofuif. Tickets kosten €10 aan de kassa. U kan ook tickets bestellen aan €8 in voorverkoop via Reservations@evere.irisnet.be of rboulanger@evere.irisnet.be of via 02 247.63.16. Meer info op www. evere.be. Hopelijk tot dan!

OPEN VLD


SINT-JOOST

In the picture

Project Gesùkerk lijkt steeds meer op IMMOBILIËNSPECULATIE De werken aan het geplande luxehotel en de appartementen aan de Gesùkerk, recht over de Botanique, blijven uit. SINT-JOOST Open Vld schaart zich achter de kritiek en vreest voor immobilënspeculatie. Maar de liberalen houden wel vast aan het geplande concept. “De gemeente heeft ook nood aan de jobs voor de plaatselijke inwoners in het hotel en aan de appartementen die hogere middeninkomens naar deze wijk kunnen lokken”, aldus Aubry Cornelis van de plaatselijke liberalen.

In 2007 verkochten de jezuïeten de Gesùkerk aan een Zwitserse hotelketen die er een luxehotel van wil maken. Op aandringen van de gemeente werd het project terecht uitgebreid met LIBERALE Nieuwsbrief

horeca en betere koopappartementen. Het project past op de prestigieuze Koningsstraat, recht tegen over de Botanique en het hippe Hotel Bloom. Het ideale project om wat glans aan de wijk te geven. De realiteit is echter minder fraai. Het pand wordt nu al enkele jaren gekraakt door meer dan 160 daklozen die er in twijfelachtige omstandigheden wonen. In de kerk zelf vinden er regelmatig grote feesten voor meer dan 1000 mensen plaats, die voor heel wat buurtoverlast zorgen. En de werken? Die laten nog steeds op zich wachten. Ondanks de beloftes lijkt het project steeds meer op vastgoedmeerwaardespeculatie te lijken en blijven zowel de jobs

die het hotel zou moeten genereren, als de belastinginkomsten uit het hotel en de appartementen uit. Open Vld-Sint-Joost schaart zich dan ook achter de kritiek. “We begrijpen zelfs de oproep tot onteigening van Ecolo-Groen en begrijpen de onrust van burgemeester Kir (PS). Maar laat ons duidelijk zijn: we vrezen ook dat als er onteigening zou komen, ook de geest van het project zal verdwijnen. En dat willen we niet. We geloven in een kwalitatief project op deze plaats: een luxehotel, goede horecazaken en de 75 vooropgestelde appartementen. Een gemeente als Sint-Joost heeft ook zo’n projecten nodig”.


LOKAAL

WILLEMSFONDS BRUSSEL-PUBLICATIES

Karel Buls in Thailand

D

e liberale, Brusselse burgemeester en Willemsfondslid Karel Buls (1837 - 1914) bezoekt in 1900 de Belgen die op vraag van de Siamese koning de instellingen van het land (het huidige Thailand) hervormen. Die opmerkelijke periode, waarin België als gidsland optrad, is hier helemaal verge-

ten. Tijd dus om Buls’ reis en dat merkwaardige Belgische avontuur aan de vergetelheid te ontrukken. Patrick Stouthuysen, die de inleiding en situering bij dit boek schreef, is verbonden aan de vakgroep Politieke Wetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel waar hij de geschiedenis van het politieke en sociale denken doceert en onderzoek doet over de geschiedenis van het liberalisme. Willemsfonds Brussels Gewest – ASP – Liberaal - €20 Meer info of boek bestellen: www.willemsfondsbrussel.be/ boeken.php of 0495/210.501

TENTOONSTELLING ARTWORLD.BE

EtXWwPOoORrLlDd Ar

.be

IR ABATTO LES

T

CAVES /

2/09 2013

h

10ha20

11 09 a2

S

DE KELDER

wee jonge Brusselaars besloten dit originele project op poten te zetten. Ze vonden een vijftigtal artiesten uit Brussel bereid om samen te werken aan het artistieke project: ArtWorld.be Bekende en minderbekende artiesten vonden inspiratie bij de reisfoto’s van Brussels fotograaf en globetrotter Ilyas Essadek.

artworld

En bewerkte elk volgens hun eigen stijl zijn foto's. De ontstane synergie tussen de verschillende kunstenaars zal ongetwijfeld een verschillend publiek aantrekken en met mekaar kennis laten maken. Daarnaast zal dit publiek de kans krijgen om te reizen door de wereld van verschillende kunstenaars gedurende een en dezelfde tentoonstelling. Het woord ‘’reizen’’ staat duidelijk centraal tijdens dit evenement.

9 0h 2 2 0 2 1101a a h

11 tot en met 19 september Kelders van Abattoir in Anderlecht. Meer info op www. artworld.be

Stadsmanifesten

I

n 2004 gaven Sven Gatz (Brussel), Sas van Rouveroij (Gent) en Christian Leysen (Antwerpen) de aftrap van ‘Stadslucht Maakt Vrij’: een open politiek initiatief met als doelstelling de ontwikkeling van een liberale visie op de stad en het stedelijk beleid, met de nadruk op de mogelijkheden en de innovatieve kracht van de stad. Er volgden tussen 2005 en 2011 vier ‘Stadslucht maakt Vrij’-boeken die het debat over een liberaal stedenbeleid hebben gevoed. In 2013 geven Patrick Stouthuysen en Johan Basiliades met een tweetalige publicatie een doorstart aan het ‘Stadslucht Maakt Vrij’-initiatief. Ze bundelen een aantal basisteksten: het oorspronkelijk ‘Liberaal Stedenmanifest’ uit 2004, het ‘Liberaal Manifest voor een Open Stad’ uit 2008 en het ‘Manifest van een Nederlandstalige Brusselaar”. Willemsfonds Brussels Gewest – ASP – Liberaal Archief - €5 Meer info of boek bestellen: www.willemsfondsbrussel.be/ boeken.php of 0495/210.501

NUTTIGE CONTACTGEGEVENS: EVERE: Guy Vanhengel, Brussels minister en gemeenteraadslid Evere – gvanhengel@vanhengel.irisnet.be Martine Raets, Schepen en voorzitter Open Vld Evere – mraets@vanhengel.irisnet.be of 0497/59.95.64 SCHAARBEEK: Quentin van den Hove, Gemeenteraadslid en voorzitter Open Vld-Schaarbeek – vdhove@gmail.com of 0496/55.01.79. Johan Basiliades, OCMW-raadslid en secretaris Open Vld-Schaarbeek, Eugene Demolderlaan 1/5 1030 Schaarbeek – johan.basiliades@vldbrussel.be of 0495/210.501 SINT-JOOST: Raffi Aghekian, voorzitter Open Vld-Sint-Joost - raffi@sensuniek.be – 0486/93.51.43 OPEN VLD


Uitnodiging Reserveer alvast deze datum in uw agenda want wie wil nu het befaamde eetfestijn van Minister Guy Vanhengel missen? De Everse liberalen organiseren op zaterdag 5 oktober hun 26 ste “Os aan ‘t Spit”, een avondje uit in fijn gezelschap met heerlijk gemarineerde rosbief en lekkere wijnen.

PIT S T ‘ N AA

N J I T S E EETtFober - Evere

OS

5 ok

Eetkaarten aan €15 (€ 7,50 voor kinderen) kunnen worden besteld door overschrijving op rekening: 001-2165559-13 van de Open VLD-Evere. Na betaling worden de kaarten u toegestuurd. Aan de kassa kosten ze €17,50. Iedereen van harte welkom vanaf 17u30 tot 22u in de Omnisportzaal Evere, Oudstrijderslaan 300 - 1140 Evere!

Blauw ontbijt 29 september KOEKELBERG - GC De Platoo

Een activiteit van het Willemsfonds Koekelberg en het Willemsfonds Sint-Agatha-Berchem. Meer info of reservatie: michael.goris@vlaamsparlement.be of per telefoon op +32 (0)2 552 43 64.

OPEN VLD JETTE WILLEMSFONDS JETTE LIBERALE VROUWEN

24ste

Visetentje van 18u00 tot 22u00

Vrijdag 11 oktober 2013 GEMEENSCHAPSCENTRUM ESSEGEM LEOPOLD I-STRAAT 329 - 1090 JETTE INFO & RESERVATIE: brigittegooris@hotmail.com of 0475 95 81 66

Volwassene - €15 Kind - €8

Wil jeLID

VISETENTJE 11 oktober

JETTE- GC ESSEGEM Op vrijdag 11 oktober organiseert Open Vld Jette haar 24ste visfestijn. Dit jaar zult u , naast de overheerlijke visschotel, kunnen opteren voor een 'trio di pasta' en dit voor slechts 15€. Meer info en reservatie via Brigitte Gooris op het nr 0494/47 82 62 . U bent allen van harte welkom in GC Essegem Leopold-l laan 329 te Jette en dit vanaf 18uur. Hopelijk tot dan!

HOE SCHRIJF IK EEN MISDAADROMAN? 12 oktober EVERE - Hoedemaekerssquare

Lezing door misdaadauteur Toni Coppers met aansluitende receptie in de Herman Teirlinck Bibliotheek in Evere op zaterdag 12 oktober 2013 van 11u30 tot 12u30, Hoedemaekerssquare 10, 1140 Evere Info: Martine Raets, mraets@vanhengel.irisnet.be

WORDEN? van OPEN VLD- EVERE – SCHAARBEEK OF SINT-JOOST

Alle leden worden uitgenodigd op de lokale bestuurvergaderingen, lokale regionale en nationale activiteiten. U ontvangt ook het ledenblad en mag deelnemen aan de ledencongressen. Alle nieuwe leden ontvangen een verwelkomingpakket 0 ik wil lid worden van Open Vld in mijn gemeente en stort €10 op RN BE08 0012 1655 5913 met vermelding “lidgeld Evere” of “Lidgeld Schaarbeek” of “lidgeld Sint-Joost”. 0 Ik wil nog geen lid worden, maar wil wel meer informatie ontvangen over Open Vld in mijn gemeente.

Naam ……………………………………….........................................………. Voornaam ……………………………………….. Adres ………………………………………………........................................................................... …………………………………………………………............................... E-mail ……………………………………………….. Stuur deze strook terug naar Johan Basiliades, Eugene de molderlaan 1/5 1030 Schaarbeek of naar johan.basiliades@vldbrussel.be Krijgt U deze publicatie meermaals in de bus of wenst U deze publicatie niet verder te ontvangen? Laat het ons weten via ljohan.basiliades@vldbrussel.be of op 0495 210 501

Blauw  

Liberale Nieuwsbrief Open Vld Schaarbeek, Evere & Sint-Joost-ten-Node - editie september 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you