Page 1

V.U. Freddy Neyts, Léon Lepagestraat 9, 1000 Brussel - Afzendadres: VLD Fractie, 1005 Brussel - Afgiftekantoor 1099 Brussel X. December 2013 Driemaandelijks - P509125

DE VRIJE BRUSSELAAR

België - Belgique P.B. 1099 Brussel X BC 10169

OPEN VLD FOTO: Tom Blaton c


Liefste Brussel,

LIBERALE Nieuwsbrief


LOKAAL

Liefste

Brussel Sommigen beweren dat je vuil, chaotisch en lui bent. Ze veroordelen je tot niet meer dan een sociaal en logistiek rampgebied. Anderen zijn dan weer lyrisch over je erfgoed, je wafels, je chocolade... Ze maken een soort historisch Disneyland van je. Beiden zijn schuldig aan stereotypering. Ik, lieve Brussel, kijk je graag recht in de ogen. Ik wil je zien zoals je écht bent.

‘Brusselse boodschap’ te verkondigen. Brel, Dani Klein en Toots deden het met een lied, Anna-Teresa en Sidi Larbi Cherkaoui dansen door de wereld,

Ik hou van je chaos. Het hoort bij het dynamisme van je status als metropool, als wereldstad. Je beweegt; continu; dag en nacht: a city that never sleeps. Spijtig genoeg sta ik soms toch iets té lang stil in de buik van je binnenstad en kijk ik meer dan eens uit op een ‘verloren’ vuilniszak. Je snakt naar adem...

van je dochters en zonen ondervinden moeilijkheden om de wereld te veroveren. Ze voelen zich ontheemd, beschimpt en vinden geen plaatsje op één van je scholen of op je arbeidsmarkt. Ze staan al lang klaar in de startblokken, maar het startsignaal blijft té lang uit.

Ik hou van je monumentaliteit en word soms nog even stil bij een nieuwe ontdekking of de herontdekking van een oude. Je bent immers meer dan een urinerend ventje of negen bollen. Je bent de koning van de gotiek en de keizer van de Art Nouveau. Waar ik minder van hou is je occasionele seventies look. van een make-over van haar geliefde: ik gun je een

Ik heb een tomeloos respect voor je gastvrijheid. Gedurende je geschiedenis was je een toevluchtsoord voor zij die zich thuis niet ‘thuis’ konden voelen. De wereld, en niet in het minst de kunstwereld, zouden er anders uitzien, had jij je hart en je huis niet even opengesteld voor Marx, Puccini, Baudelaire... Al jaren verwelkom je fragmentarisch al die wereldleiders die van de wereld een betere plaats maken vanuit de internationale instellingen die zich bevinden in jouw schoot. Nog steeds ben je voor velen een uitverkoren baken, wanneer ze op zoek gaan naar een beter leven. Je gaat echter gebukt onder deze zware verantwoordelijkheid, die weinigen met jou willen delen.

eigenzinnige, Brusselse spirit. Vandaag zend je nog steeds zonen en dochters uit: ze noemen nu Lukaku, Kompany en Stromae. Opnieuw veroveren ze de wereld, gevoed door de inspiratie die jij hen mee hebt gegeven.

"Je bent immers meer dan een urinerend ventje of negen bollige structuur. Je bent de koning van de gotiek en de keizer van de Art Nouveau."

Brussel, je leeft, bruist zelfs van vitaliteit, maar je kan meer dan een handje hulp gebruiken. Ik weiger te geloven dat die hulp ligt in je dochters en zonen te laten kiezen tussen je ‘joie de vivre’ en je ‘ontembare levenslust’. Ik, als jouw geadopteerde dochter, wil ervoor kiezen om in de eerste plaats mijn verantwoordelijkheid te nemen. Om er mee voor te zorgen dat er een nog groter Brusselgevoel groeit tussen al die mensen die je huisvest, om van jou een nog beter Brussel te maken. Want, mijn liefste Brussel, wat ik, en velen met mij, voor jou voelen, vind ik terug in een lied van één van je kinderen, Jef Burm: “ Brussel, g’hèt main hèt gestolen van de Nord tot de Midi”. *

Je zendt ook je eigen dochters en zonen uit om de

en

ez Veel liefs & dikEklse B Je dochter

OPEN VLD


BRUSSEL STAD

Parlé

"Ik ben geen echte Brusselaar. Maar ik zou nergens anders meer willen leven."

ID Ben ik Brusselaar, West-Vlaming, Belg,

D

e jongste maanden is er nogal wat politieke romantiek verkocht geweest. Ministers-presidenten hadden het over de Waalse identiteit, het miljoen Brusselaars en uiteraard de Vlamingen. Natuurlijk zijn er nog Walen, Vlamingen en Brusselaars. Denken we maar aan onze medestander Pierrot die vele keren op de lijst van PVV en VLD opkwam als kandidaat voor de verkiezingen. Pierrot is een “Marolien” met stamboom. Maar toch voelt hij zich niet speciaal verwant met een inwoner van Woluwe of van Ganshoren. zouden vragen een nationaliteit of subnationaliteit te kiezen, hoeveel zouden zich als Walen,

Vraag het maar eens aan al die Rode Duivels, aan vele artiesten, aan de jongeren en zelfs inwoners van dit land geen Vlamingen, Walen of Brusselaars meer zijn. Alleen opportunistische politici bestempelen ons zo. Wel is Brussel ‘anders’ dan het Vlaams Gewest, dan Wallonië, dan Gent, dan Charleroi.... Om te beginnen is Brussel meertalig. Hier spreekt Spaans, Pools, enz.

Brussel is ook multicultureel. Kijk maar naar de mensen op straat, dat zegt genoeg. Brussel telt veel rijken en veel armen. Veel werklozen en ook veel topkaders. Meer dan de andere streken in ons land. Brussel is ook het stadsgewest waar dagelijks een half miljoen inwoners uit Vlaanderen en Wallonië komen werken, komen schoollopen, hun vrije tijd komen besteden, enz. Brussel is de enige grootstad van ons land, open voor iedereen. Hier is men vrij. Hier kijkt men je niet op de vingers. Brussel is internationaal, ons grote venster op de wereld. Veel meer dan Antwerpen of dan Luik. In Brussel wordt er geleefd, dag en nacht. Hier wordt men vriend met de meest onverwachte mensen. Brussel is een stadsgewest vol tegenstellingen. Veel mooie wijken en ook veel lelijke wijken. Soms rustig en stil, soms vol overlast. Ik kan zo blijven doorgaan. Ik ben geboren en klein. Ik woon, leef en werk al meer dan 40 jaar in Brussel. Ik ging er ook naar de unief en trouwde er. Ik ben geen echte Brusselaar. Maar ik zou nergens anders meer willen leven. Ik wil zeker geen Vlaamse subnationaliteit. Niet voor mijn pensioen, niet voor mijn ziekteverzekering enz. Ik vraag maar één ding: laat mij gerust, laat mij vrij, in Brussel. Ik denk dat ik lang niet alleen ben.

NEYTS LIBERALE Nieuwsbrief


PRET TIGE

n e t ees

F

VANWEGE

OPE N V LD BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


GEWEST

Brussel

TUSSEN MYTHE & WERKELIJKHEID "Nergens anders wordt een hoofdstad zo moedwillig de grond ingeboord als in België...” GUY VANHENGEL “Brussel, dat is een grote zak belastinggeld vol gaten. Brussel is een bodemloos vat. Brussel kost alleen maar en brengt niets op. Brusselaars zijn onbekwaam en niet bij machte om hun stad te besturen.” Tot zover een willekeurige greep uit de weinig subtiele vooroordelen, onwaarheden en clichés die in sommige politieke kringen gangbaar zijn. Veelal worden deze stellingen dan nog te

kwader trouw verspreid door partijen, (al dan niet Vlaamsnationale) allianties en populisten die tot op heden geen visie op of programma voor de hoofdstad en haar inwoners konden voorleggen… De aanval is schijnbaar de beste verdediging om het eigen gebrek aan visie en kennis te verdoezelen. Nergens anders wordt de hoofdstad zo moedwillig de grond ingeboord als in België. Nergens anders worden de inwoners van een hoofdstad onophoudelijk zo stigmatiserend beoordeeld, ja zelfs veroordeeld. Hoe diepgaander ons land institutioneel wordt hervormd, hoe meer Brussel in het middelpunt van de belangstelling komt. Het is dan ook van essentieel belang om over correcte gegevens te beschikken over de hoofdstad. Gegevens die politieke mythes ontkrachten en onwaarheden weerleggen. Feiten en cijfers

LIBERALE Nieuwsbrief

die Brussel in een sereen en intellectueel eerlijk perspectief plaatsen. Brusselaar en volleerd pedagoog Guy Vanhengel zocht en bracht die gegevens samen in een toegankelijk Brussel Handboek. Een verzorgd naslagwerk, bol van vaststellingen die een heel ander licht op de hoofdstad laat schijnen. Zo doet de auteur de ene mythe na de andere sneuvelen. Vooroordelen worden ontkracht, leugens weerlegd. “Wie over Brussel wil meepraten, moet dat doen op grond van correcte gegevens. De toekomst van de hoofdstad en van de Brusselaars is ook de toekomst van België. Brussel is en blijft voor liberalen het bindteken van het federale België”, aldus minister en Brusselse ‘ket’ Guy Vanhengel.

Lees het intergrale Brussel Handboek op www.vldbrussel.be


* TALENKENNIS* s

Fran 8 8, 5

erl Ned

%

s

and

23,1%

Brussels

714.847

JOBS

Hoofdstedelijk GEWEST

365.437

ELS

ENG

PENDELAARS

29,7%

H

BISC

ARA

*

17,9%

S

DUIT

VLAAMS BRABANT

*

8,9%

NS

SPAA

INWONERS

7,0 %

S

IAAN ITAL 5, 2 %

S

TurK

1.1 miljoen

685

INWONERS 1.0 miljoen

POLITIEKE MANDATARISSEN

1938

POLITIEKE MANDATARISSEN

4, 5 %

18.000 Personen per jaar leren Nederlands

AA Standard & Poor’s kredietwaardigheidsscore voor Brussel

30% Van alle federaal geïnde inkomsten van de vennootschapsbelasting komt uit het Brussels Gewest

1

ste

Belangrijkste congresstad van Europa

20% Met 10% van de bevolking is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest goed voor 20% van de het bruto binnenlands product (BBP)

OPEN VLD


GEWEST

Interview

ELS AMPE: 10 JAAR BRUSSELSE POLITIEK De vervuiling van de Zenne, jouw ongenoegen over de separatistische uitspraken van de voorzitter van het Vlaams Parlement Jan Peumans of jouw vraag aan Antoinette Spaak om ook Nederlands te spreken in het Brussels parlement: daarvoor ben je bekend bij het grote publiek, maar welke dossiers zijn jou zelf bijgebleven? Ik heb in heel veel verschillende dossiers m’n tanden gedaan heb toen ik in 2004 pas verkozen werd, was een enquête houden over het tekort aan plaatsen in de kinderopvang. Helaas had ik aan den lijve ondervonden dat een plaatsje zoeken in een crèche allerminst evident is. En velen met mij. De enquête leverde onrustwekkende resultaten op, die door de minister werden weggewuifd. Uiteindelijk kwam er toch een wetenschappelijke studie. Wat bleek: het tekort aan plaatsen was gigantisch en zou in de toekomst nog sterk toenemen. Ondertussen zijn er plaatsen bijgekomen, maar lang niet genoeg. Het is de taak van een volksvertegenwoordiger om dan op dezelfde nagel te blijven kloppen. Word je het soms niet beu om te blijven hameren op hetzelfde probleem?

Ik ben al een aantal jaren bezig met de introductie van windenergie in het Brussels Gewest. Daar blijf ik voor strijden. Zo ook alle andere vormen van hernieuwbare energie. Trouwens, ook in deze sector staat de technologie niet stil en daar wil ik voortdurend blijven op inzetten. Een ander stokpaardje van mij is de jeugdwerkloosheid. In sommige wijken van ons gewest bedraagt deze bijna 40%. Dat is schandalig, zeker als je weet dat heel wat vacatures niet worden ingevuld. Mijns inziens dienen we dringend in te zetten op activering en onze arbeids- en opleidingenmarkt te herbekijken. Het onderwijs speelt hierbij een cruciale rol. Ik wil er mee voor zorgen dat al het onderbenut talent wordt ingezet. Sinds vorig jaar ben ik ook Brussels schepen voor Mobiliteit en Openbare Werken. Vooral qua mobiliteit staan we nog voor een paar grote uitdagingen. We zetten volop in op het vlotter maken van het verkeer in de stad. Zo komt er voor elke wijk van de stad Brussel een circulatieplan. Aan de hand van verkeerslussen willen we het transitverkeer uit de stadskernen weren, maar blijven alle wijken voor bewoners toch goed bereikbaar. Dit alles gecombineerd met een parkeergeleidingsroute die de wagens naar bestaande en nieuwe publieke parkings leidt. Maar het is minstens even belangrijk dat elke weggebruiker zijn plaatsje vindt op de weg. Daarom maak ik ook werk van

"Sommige collega- politici heb ik in het begin te hard aangepakt. Sindsdien probeer ik voorzichtiger te zijn en minder snel te oordelen."

Wanneer ik overtuigd ben van een zaak, kan ik mij écht vastbijten in een dossier. Het laatste dossier dat tot een goed einde kwam, was de introductie van 4G in Brussel. In 2007 stemde Open Vld, als enige meerderheidspartij, niet mee voor de veel te strenge stralingsnorm inzake GSM-masten. Toen al wees ik erop dat dit de nieuwe 4G-technologie onmogelijk zou maken in Brussel. Als ingenieur volg ik nieuwe technologie op de voet, maar voor velen was dat toen nog Chinees. 4G is immers niet enkel een gadget: het wordt bijvoorbeeld courant gebruikt in de medische sector. Het heeft me 5 jaar gekost om de andere partijen (maar ook de bevolking) te overtuigen van de noodzaak van een versoepeling van de norm. Ook dat is de taak van een parlementslid: de publieke opinie overtuigen. Politici én hun kiezers delen verantwoordelijkheid over keuzes die gemaakt worden. Ik neem het dus niemand kwalijk. Politici maken fouten, net zoals iedereen. ZIjn er fouten die je gemaakt hebt waarvan je spijt hebt?

Ja, toch wel. Ik ben ook maar een mens. Sommige collega-politici heb ik in het begin te hard aangepakt. Sindsdien probeer ik om voorzichtiger te zijn en minder snel te oordelen. Maar, ‘no regrets’ voor de rest. Voortdoen en LIBERALE Nieuwsbrief

niet omkijken.Vooruitkijken dus! Wat brengt de toekomst? Waar ga je je in de toekomst nog voor inzetten?

zullen heel wat voetpaden in de stad Brussel onder handen worden genomen.

Je was zelf amper vijfentwintig toen je verkozen werd als Brussels parlementslid. Welke tips heb jij voor jongeren die zich vandaag politiek willen engageren? Eerst en vooral: blijf vooral jezelf. Mensen hebben echt wel door wanneer je een ‘rolletje’ speelt. Daarnaast moet je ‘out of the box’ durven denken en je jeugdig enthousiasme laten spelen. Vele, op het eerste zicht gekke, ideeën monden vaak uit in een constructief voorstel! En voor de rest: luister naar de mensen. Het houdt je scherp en zo weet je wat er leeft. Enkel zo kan je werken aan goed beleid dat gedragen wordt door een zo breed mogelijk publiek.


"Wanneer ik overtuigd ben van een zaak, kan ik mij ĂŠcht vastbijten in een dossier. Het laatste dossier dat tot een goed einde kwam, was de introductie van 4G in Brussel." ELS AMPE

Brussels Parlementslid Open Vld

OPEN VLD


GEWEST

Just is just

PARLEMENTAIR WERK

CENTRAAL STATION

Centrale gang in nieuw jasje CARLA DEJONGHE Brussels Parlementslid

Sinds enkele maanden heeft de gang die het Centraal Station met het gelijknamige metrostation verbindt, een nieuw jasje. Brussels parlementslid Carla Dejonghe bond al in 2008 de kat de bel aan over de erbarmelijke staat van ’s lands drukst bezochte gang, maar het renovatiedossier sleepte jaren aan. Dejonghe neemt echter geen genoegen met een eenmalige opsmukbeurt en pleit dan ook voor maatregelen op lange termijn. Zo bestaat de gang uit twee delen, waarvan enkel het langste deel, dat tot aan de ingang van het treinstation loopt, werd gerenoveerd. Het korte stuk dat vertrekt vanuit het metrostation en toebehoort aan Mobiel Brussel, blijft een probleem. Mobiel Brussel voorziet pas ten vroegste in 2015 een renovatie. De liberale politica vraagt echter dat Mobiel Brussel haar deel van de gang zo snel mogelijk onder handen neemt en in harmonie brengt met de rest. De renovatie van slechts één deel kan immers op korte termijn leiden tot een snelle beschadiging van het gerenoveerde deel. Daarom stelt Dejonghe voor om de gang ’s nachts vanaf een bepaald uur te sluiten om vernielingen, die vaak op dat moment plaatsvinden, te vermijden. Zo niet zal de gerenoveerde gang waarschijnlijk snel hetzelfde lot als voordien ondergaan.

Opinie

AMERIKAANSE SPIONAGE

JEUGDHERBERG BRUEGEL Toerisme Vlaanderen wilde in 2010 het jongerentoerisme de hand reiken met een renovatie- en uitbreidingsprogramma voor Jeugdherberg Bruegel, de enige Vlaamse in Brussel sinds 1981.

KHADIJA ZAMOURI Vlaams Parlementslid

ANNEMIE NEYTS

Europees Parlementslid

“Ik stel mij vragen bij de gevolgen voor de privacy, gegevensbescherming en de samenwerking met de VS op het gebied van veiligheid als we zien dat de Verenigde Staten de gebruikersgegevens van niet-Amerikanen verzamelen via PRISM*. Die niet-Amerikanen zijn wij namelijk, en die gegevens behoren toe aan het individu. Als Europeanen hechten we veel meer belang aan onze privacy dan de Amerikanen duidelijk doen, die zwichten voor het mantra van veiligheid en risicobeperking.” *PRISM is een programma dat door de NSA wordt gebruikt om inlichtingen te vergaren bij grote internetbedrijven zoals Google & Facebook

LIBERALE Nieuwsbrief

De jeugdherberg, die wordt uitgebaat door de Vlaamse Jeugdherbergen vzw, kreeg in 2010 groen licht voor uitbreiding. De Vlaamse Regering maakte hiervoor 4,2 miljoen euro vrij. De jeugdherberg zou er 52 bedden bijkrijgen, waarmee de totale capaciteit op 187 plaatsen komt. Helaas kende en kent het dossier rond de jeugdherberg al heel wat moeilijkheden. Vlaams volksvertegenwoordiger Khadija Zamouri ondervroeg mi-

nister Geert Bourgeois over de kwestie. De procedure rond de gewijzigde bouwaanvraagplannen loopt nog. Het jongerentoerisme is één van de snelst groeiende sectoren binnen het toerisme en neemt wereldwijd ongeveer twintig procent van de totale toeristische aankomsten voor zijn rekening. “Het belang van deze jeugdherberg mag dus zeker niet onderschat worden. Het is bovendien de enige Vlaamse jeugdherberg in onze hoofdstad. Een snelle oplevering is dus broodnodig”, meent Vlaams volksvertegenwoordiger Khadija Zamouri.


Plat Préféré

Stoemp Brusselse

B

russelser dan de ouderwetse stoemp kan niet. In geen enkele andere stad in ons land kan je zoveel restaurants en brasseries vinden waar het gerecht trots op de kaart prijkt, als in Brussel. Ann leerde de klassieker pas kennen toen ze in Brussel kwam studeren. “Een fantastische ontdekking! Hoewel je stoemp met allerlei groenten kunt klaarmaken is de stoemp met wortel mijn favoriet, en liefst met braadworst.” Voor René is de stoemp met prei en spek de lekkerste. “Ik eet al heel mijn leven graag stoemp. Nu vind je het in hippe bistro’s, maar ik eet het meestal thuis, het is echt winterse kost.”

Stoemp met prei en spek Kook de aardappelen in licht gezouten water gaar en bak ze daarna in wat boter aan, hou opzij. Maak de preistengels schoon en snij de prei overlangs en dan in halve ringetjes. Bak deze wat aan in boter en voeg daarna ongeveer tweederde van de bouillon toe. Breng lichtjes aan de kook. Giet de prei af wanneer ze rende bouillon bij. Meng er vervolgens de gebakken spek onder. Werk af met peper, zout en een weinig nootmuskaat. Neem de spek uit de pan en deglaceer de pan door wat water toe te voegen en het aanbaksel los te roeren. Werk deze af met een klontje boter en wat peper en serveer apart. Tip: Voor diegene die hun stoemp graag smeuïg hebben, voeg een scheutje volle melk of room toe.

Voor 4 personen

- 1 kg aardappelen - 8 dikke plakken gezouten spek - 1 liter kippenbouillon - 1 bos prei - 100 gram (room-)boter - een scheutje volle melk (optioneel) - peper, zout en nootmuskaat

& ANN BRUSSEEL Vlaams Parlementslid

RENÉ COPPENS

Brussels Parlementslid OPEN VLD


Verrekijk

Metropolitaan Brussel

I

EEN

n de staatshervorming is de oprichting voorzien van de “Hoofdstedelijke Gemeenschap Brussel”. Bedoeling is dat het Brussels Gewest, met de 19 gemeenten, gaat samenwerken met een gebied dat ongeveer overeenkomt met de provincies Vlaams- en Waals-Brabant. Dat kan op het vlak van mobiliteit, infrastructuur, stedenbouw en huisvesting. De verdere uitbouw van deze Metropool Brussel staat onomstotelijk in de sterren geschreven en zal in de toekomst voor de hoofdstad en haar hinterland almaar belangrijker worden. Je kan die twee gebieden niet meer van elkaar loskoppelen omdat er ook zoveel raakvlakken zijn. Ze zijn gewoon op elkaar aangewezen. Duizenden Nederlands- en Franstaligen uit de rand rond Brussel werken in het hoofdstedelijk gewest. Duizenden Brusselaars hebben ook werk in de bedrijvenzones in Zellik, Groot-Bijgaarden, Zaventem, Vilvoorde, Diegem... In Frankrijk spreken ze in zo’n geval over een communauté urbaine: een grote stad die met omliggende economisch verbonden gemeenten een samenwerkingsverband afsluit. Vooral op het vlak van de mobiliteit kan de samenwerking in een eerste fase heel concreet gemaakt worden. Daartoe moeten we een Brussels-Brabant Metropolitan Board of Transport oprichten waarin de openbaar vervoersmaatschappijen samenzitten. De NMBS, De Lijn, de MIVB en de TEC moeten hun plannen voor de aanleg van het Gewestelijk Expressnet, de aanleg van lightrail en sneltrams naar en rond het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de uitbreiding van het Brusselse metronet en tramnet op elkaar afstemmen. Ze moeten werk maken van een uniek geïntegreerd tariefsysteem. Ze kunnen samen één groot regionaal openbaar vervoersnet uitbouwen. In een volgende stap, waarvoor het kader al kan voorzien worden, kunnen die samenwerkingen ondergebracht worden in een, in de Grondwet op te nemen, stadsgemeenschap. En zo blijft Brussel de spil van ons land, de motor voor de toekomst.

TOEKOMST-

BLIK

BRUSSEL ANNO

2040

JEAN-LUC VANRAES Brussels Volksvertegenwoordiger Voorzitter van de RAAD VGC

LIBERALE Nieuwsbrief


LOKAAL

In 't Kort

NIEUWS

Actieplan Mobiliteit Winterpret De festiviteiten rondom het evenement Winterpret zorgen jaarlijks voor een grote toevloed van bezoekers in het Brusselse stadscentrum. Om de parkeerdruk in de Brusselse Vijfhoek te verminderen tijdens de eindejaarsperiode heeft de stad dit jaar een actieplan opgesteld. De Stad Brussel maakt hiervoor een budget van maar liefst 50.000 euro vrij. Bezoekers van Winterpret kunnen gratis parkeren op transitparking Delta of voordelig parkeren (5€) in parkings Wet en Rogier. Indien u op één van die parkings parkeert, krijgen alle inzittenden ook een gratis heen-en-terugticket van de MIVB om hun reis verder te zetten tot in het hart van Winterpret. “Dit actieplan moet het bovengronds parkeren ontmoedigen, zodat de ongemakken voor de inwoners verminderen”, benadrukt Brussels schepen voor Praktisch: www.elsampe.be/nl/mobiliteit-winterpret2013

Verkeerscirculatieplan Vijfhoek ‘Meten is weten’. Daarom voerde de stad Brussel, in samenwerking met studiebureau FLOW, in de loop van oktober tellingen uit op verschillende grote assen en aan de in- en uitgangen van de Vijfhoek. De tellingen zijn een onderdeel van de studie omtrent het verkeerscirculatieplan voor de Vijfhoek, waarvoor in de loop van het voorjaar 2014 een voorstel op tafel zal liggen. Het circulatieplan zal inhouden dat een deel van de centrale lanen zullen afgesloten worden voor doorgaand autoverkeer, zoals overeengekomen in het meerderheidsakkoord van de Stad Brussel. De Vijfhoek wordt wel vlotter bereikbaar.

Fietsen in parken van de stad Brussel De Stad zal in de komende maanden routes uitstippelen in de verschillende parken en deze aangeven met pictogrammen. Deze routes zullen worden ingevoerd tegen komend voorjaar. Alvast een goede reden om uit te kijken naar de lente!

OPEN VLD


BRUSSEL STAD

Parlé

A

Annemie

Brusselt

Als geboren en getogen Brusselse, heb ik de evoluties die mijn stad heeft doorgemaakt en nog steeds doormaakt, aan den lijve ondervonden. Toen ik mijn eerste stapjes in het naoorlogse Brussel zette, waren straatbeeld en geluidsachtergrond eentalig Frans. In de volksbuurten hoorde je varianten van Brussels, met meer en meer Franse woorden en uitdrukkingen naarmate de spreker hoger op de maatschappelijke ladder stond. In “le Mariage de mademoiselle Beulemans” wordt dat schitterend en accuraat opgeroepen. Hoe anders, en wat mij betreft, hoeveel beter is de situatie vandaag. Het straatbeeld is meertalig geworden, met een prominente plaats voor het Nederlands, de Vlaamsvijandigheid is grotendeels verdwenen, de tolerantie voor andere talen en culturen is groot. ropese Unie heeft hier natuurlijk veel toe bijgedragen, maar de evolutie was al volop bezig nog voor de Unie exponentieel uitgroeide tot 28 lidstaten. Barroso mag dan al Beulemans hebben vervangen, de omslag is toch vooral het werk van de Brusselaars zelf, van waar ze ook mogen afkomstig zijn.

Het straatbeeld is meertalig geworden, met een prominente plaats voor het Nederlands, de Vlaamsvijandigheid is grotendeels verdwenen, de tolerantie voor andere talen en culturen is groot. rijden. Veel van die ergernissen zouden door een meer doordacht overheidsbeleid kunnen worden vermeden of minstens verminderd. Tolerantie kan een overheid niet afdwingen, dat moeten de burgers zelf opbrengen en de meesten doen dat ook. Maar straten die telkens opnieuw worden open gebroken, kasseistenen waar je ledematen dreigt te breken, dat is niet de verantwoordelijkheid van de burger. Dat is wel degelijk de verantwoordelijkheid van de beleidsmakers. Al te dikwijls wentelt het beleid zijn verantwoordelijknemen, luidt het dan, en als je te oud wordt om te

In Brussel is al heel veel ten goede veranderd, en het kan zeker nog beter, maar laat elkeen dan in zijn of haar rol. Maar bovenal, overheid ga nu eindelijk datgene doen waarvoor u verkozen werd, de Brusselaars helpen hun stad en leven te verbeteren, want de openbare ruimte dat is uw verantwoordelijkheid.

Leef ik misschien op een eiland, denken mijn steun kan ze alvast rekenen. Ik erger me dagelijks aan allerlei: aan de verstikking van het centrum bijvoorbeeld. Deze morgen heb ik nog een half uur

LIBERALE Nieuwsbrief

Annemie Neyts-Uyttebroeck


LOKAAL

HARTEN

Wist je dat Brussel Als doorgewinterde Brusselaars hoeven we jullie natuurlijk niet meer te vertellen waar je Manneke Pis terugvindt, waarom het Atomium negen bollen heeft en waar je de beste stoemp kan eten. Toch geven we jullie graag nog een paar verrassende wist-je-datjes mee over onze stad.

W

ist je dat Brussel niet enkel een Manneke en een Jeanneke Pis heeft, maar ook Zinneke. Je kan dit beeld van Tom Frantzen bewonderen in de Kartuizerstraat.

W

ist je dat je je in Brussel helemaal op het platteland kan

Nos Pilifs in Neder-over-Heembeek, waar je heerlijk kan onthaasten én tegelijk onze sociale economie kan ondersteunen. Je vindt ze ook in de pop-up store op het De Brouckèreplein http://www.fermenospilifs.be/

W

ist je dat de oudste brandweerkazerne van Brussel op

werd gerenoveerd en je er nu

W

ist je dat Brussel exotisch

voorbeeld in Kokob (Lievevrouwbroersstraat), Japans in Samourai (Wolvengracht) of Maghrebijns in Kasbah(Dansaertstraat).

W

ist je dat de Munt in Brussel tot de wereldtop in opera opende Muntpunt (de interactieve belevingsbibliotheek), is ook meer dan een bezoek waard!

W

il je meer weten over ‘verrassend Brussel’, hou dan zeker de kalenders van de Willemsfondsafdelingen in de gaten! Of wil je graag een activiteit mee

Brusselaars hebben een hart voor hen die in hun leven ‘zwarte sneeuw zien’. Dat bewijst de vereniging ‘’Bedrogen harten’’ die zich buigt over de slachtoffers van de ‘Grijze huwelijken’. Wekelijks duiken er in ons land gevallen op van migranten zonder papieren die een Belgische partner hebben verleid en die er na het verkrijgen van de Belgische nationaliteit of van een verblijfsvergunning vandoor gaan, nadat ze bij voorkeur ook nog de gemeenschappelijke rekening helemaal hebben geplunderd. ‘’Bedrogen harten’’ zorgt voor opvang, gepaste medische en sociale begeleiding en verzekert juridische bijstand tot het misdrijf penaal is afgerond. Door aan deze problematiek ruime bekendheid te geven bij de betrokken politieke verantwoordelijken viel ‘’Bedrogen harten’’ onlangs de eer te beurt om op een persconferentie Minister van Justitie Annemie Turtelboom en Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block te verwelkomen. De beide ‘blauwe’ dames gaven een presentatie van het nieuw wetgevend arsenaal dat ter bestrijding van de grijze huwelijken recentelijk door het federaal parlement werd goedgekeurd. De vereniging ‘’Bedrogen Harten’’ is uniek in ons land. Vele sociale en geëngageerde Brusselaars stonden mee aan de wieg van dit initiatief dat ondertussen is uitgegroeid tot een organisatie waarin Brusselse Franstaligen en Nederlandstaligen zich samen met hand en tand verzetten tegen het schrijnend maatschappelijk onrecht dat aan deze slachtoffers wordt aangedaan. Want solidariteit: ook dat is op en top Brussel! Indien je meer wenst te weten over dit initiatief

laken@willemsfondsbrussel.be of Willemsfonds Brussel-Centrum:

kan je steeds terecht bij Open Vld gemeenteraadslid Dominique De Backer of via de website: www. coeurspieges-bedrogenharten.be OPEN VLD


Uitnodiging SPREKERSAVOND ROND ASIEL EN MIGRATIE Op vrijdag 21 februari 2014, 19u.

Maggie CK

DE BaLri O oren - Gansh 21 febru

Deze activiteit wordt georganiseerd door de afdelingen van het Willemsfonds en Open Vld Ganshoren-Jette-Koekelberg en Sint-Agatha-Berchem. Locatie Meer info via stemmerman@bruparl.irisnet.be of 02 549 65 25.

BRUSSEL CENTRUM - CafĂŠ Merlo

19 december

donderdag 19 december in de Merlo Baksteenkaai 80 – 1000 Brussel. Noteer alvast de volgende edities:

15 januari EVERE - AULA TOOTS Brussels Minister Guy Vanhengel en het bestuur van Open Vld Evere nodigen u van harte uit op hun Nieuwjaarsreceptie things. Kom met ons het glas heffen op 2014!

01 februari BRUSSEL STAD De Brusselse Vroegmarkt is gekend om haar streekproducten en haar internationaal aanbod van kwaliteitsproducten. We starten om 5u. Minister Guy Vanhengel is alvast van de partij. Info via jbasiliades@bruparl.irisnet.be of 0495 21 05 01.

05 februari ELSENE vantie van robots. Professor Bram Vanderborght ontvangt ons voor een uniek kijkje achter de schermen van zijn hoogtechnologisch labo aan de VUB. Schrijf in via laken@willemsfondsbrussel.be of 02 549 65 24.

13 maart

ANDERLECHT

Programma

Lid worden?

BRUSSEL STAD

samenleving. Doe mee en bepaal mee de agenda van Open Vld!

Uw lidkaart wordt u na betaling toegestuurd. Meer informatie over Open Vld Brussel Stad: f.neyts@contactonline.net of www.openvldbrusselstad.be NUTTIGE CONTACTGEGEVENS:

Brussels schepen van Openbare Werken en Mobiliteit be

Gemeenteraadslid Brussel Stad Voorzitter Open Vld Brussel Stad - f.neyts@contactonline.net

De Vrije Brusselaar  

Liberale Nieuwsbrief Open Vld Brussel Stad - editie december 2013