Page 1

Driemaandelijks tijdschrift van de Vlaamse Liberalen en Democraten - Ver. Uitg.: Denis Olivier Voorzitter Open Vld Koekelberg, L. Mettewielaan 10/14 te 1081 Koekelberg - Mei 2014 - P. 916267

BLAUW HOE STEMMEN IN BRUSSEL OP 25 MEI

+ STEMPROCEDURE

COPPENS

René

LIJSTDUWER

Khadjia

1ste OPVOLGER

ZAMOURI

MENNEKENS

Herman

2de OPVOLGER


WIJ STELLEN U GRAAG VOOR AAN DE

GANSHORENSE

PLOEG Maar liefst 6 van uw medebewoners uit Ganshoren stellen zich kandidaat voor de verkiezingen van 25 mei. Voor het Brussels parlement zijn dit René COPPENS, uittredend parlementslid en uw schepen van Financiën, Begroting, Nederlandse cultuur en Nederlandstalige jeugd, als lijstduwer en Hélène MEYLEMANS, als 13de kandidaat-opvolger. Voor het Vlaams parlement komt OCMW-raadslid Lionel BAJART op. Hij staat als 2de effectieve kandidaat op de lijst. Ten slotte telt Ganshoren nog 3 kandidaten op de Brusselse Kamerlijst, Mimi CRAHAIJ, Sarah TAYBI en Chantal SCOTTI-DEGRAEVE, respectievelijk op de 2de, 9de en 14de plaats bij de effectieven. Ganshoren kan dus in drie parlementen vertegenwoordigd worden!

Brussels parlement 89 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS, WAARVAN 17 NEDERLANDSTALIG

“Jobs en stedelijke levenskwaliteit, meer welvaart en welzijn dus. Voor jong en oud. Deze vormen voor ons de inzet van deze verkiezingen en voor de komende jaren.” René COPPENS

17e EFFECTIEF (Lijstduwer)

Hélène MEYLEMANS

13e OPVOLGER

Vlaams parlement 124 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS, WAARVAN 6 BRUSSELAARS

Lionel BAJART

2e EFFECTIEF

“Onze Brusselse leerlingen en studenten moeten kunnen blijven excelleren om zo beter en sneller opgenomen te worden in het bedrijfsleven van onze hoofdstad.”

Kamer van volksvertegenwoordigers (Federaal parlement) 150 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

“Een diverse samenleving is de realiteit. Geen realiteit waar we ons moeten bij neerleggen, maar waar we positief en actief moeten op inspelen.” Mimi CRAHAIJ

2e EFFECTIEF

Chantal SCOTTIDEGRAEVE

9e EFFECTIEF

Sarah TAYBI

14e EFFECTIEF


LOKAAL

"Luisteren is cruciaal, als vertegenwoordiger van het volk. " RENÉ COPPENS heb geprobeerd om met iedereen overeen te komen, want voor de meeste dossiers moet je toch tot een consensus komen. Al is dat met de meerderheidspartijen makkelijker dan met de oppositie. (glimlacht) Uiteraard kon ik het beste samenwerken met mijn eigen partijgenoten, maar dat is logisch als je hetzelfde gedachtegoed deelt.

V

olksvertegenwoordiger, schepen, volksmens, zoon van zelfstandigen, wijn- en kunstliefhebber. Bourgondiër, levensgenieter en de deken van de Brusselse liberale ploeg. De ‘grijze wijze’. Dat is René. Een geboren en getogen Ganshorenaar, gebeten door de politiek. Die passie en ervaring deelt hij graag met de jongeren uit zijn gemeente. LIONEL BAJART: “Dag René, misschien kan je ons eerst vertellen hoe je in de politiek bent terecht gekomen?” Alle familieleden van mijn moeder waren liberale zelfstandigen, maar toch kreeg ik de politieke microbe van mijn vader. Hij sponsorde de liberale partij, want als bakker gaan plakken. Wel ging hij naar de vergaderingen van de Liberale partij in de gemeente en hij nam mij al gauw mee op sleeptouw. MIMI CRAHAIJ: “Wat is jouw mooiste

ervaring in het Brussels parlement?” Er zijn meerdere momenten die mij zullen bijblijven. De dag dat ik voor een hele eer. En de dag dat mijn eerste eigen voorstel werd goedgekeurd. LIONEL BAJART: “Is de combinatie tussen jouw werk als schepen en parlementslid te combineren?” Politiek is hard werken, maar daar keer ik mijn hand niet voor om. Bovendien vind ik de combinatie van beide ambten een meerwaarde. Door mijn schepenambt weet ik nog meer wat er leeft in mijn gemeente en die wetenschap is belangrijk voor mijn werk als parlementslid. Als er bijvoorbeeld in het parlement een belangrijk mobiliteitsprobleem wordt besproken dat een invloed heeft op Ganshoren, kan ik gepaste vragen stellen en reageren. MIMI CRAHAIJ: “Met wie kan je goed samenwerken en waarom?” Ik

LIONEL BAJART: “Kunnen er in de politiek ook echte vriendschappen ontstaan?” Zeker en vast. Eén van mijn ‘compagnons de route’ is Jacques De Witte, voorzitter van Open Vld Ganshoren. Met hem heb ik een mooie vriendschap kunnen opbouwen. MIMI CRAHAIJ: “Wat zou je doen als je nog één ding kon verwezenlijken in de politiek?” Dat is een moeilijke vraag. Maar wat ik zeker nog zou willen, is ijveren voor een verlaging van de successierechten door de opsplitsing van roerend en onroerend patrimonium naar analogie met Vlaanderen en het terug invoeren van de cultuurwaardebon in zijn vroegere vorm. LIONEL BAJART: “En ten slotte, welke raadgevingen heb je voor ons?” Als parlementslid moet je actief zijn op het terrein, je tussen de mensen begeven en vooral luisteren. In de politiek moet je ook vaak een lange sluit compromissen. En laat je omringen door mensen die je steunen. In de eerste plaats je partner. (Bedankt Odette!) Doen we! Hartelijk dank voor dit gesprek!

Er wordt weer gezwommen in Nereus Na 10 jaar is het zwembad terug open. Drie baantjes zijn voor de schoolkinderen uit Ganshoren, de overige worden verhuurd aan Koekelberg en Jette. Het heeft lang geduurd vooraleer er opnieuw kon gezwommen worden in Ganshoren, maar dat heeft verschillende rederen. Ten eerste was er de

kostelijke en aanslepende renovatie die de gemeente niet alleen kon dragen. Beliris, het federaal investecieel bijspringen. Daarnaast was het ook zoeken naar een zakelijk model. Het beheer van het zwembad ligt nu in handen van de gemeente Ganshoren, maar met de omliggende gemeenten Jette en Koekelberg

werd een akkoord bereikt. Zij huren enkele baantjes waardoor de kosten worden gedrukt. Ook de nieuwste technologieën dragen hiertoe bij. Per zwemmer zou er 4 keer minder water worden verbruikt dan vóór de renovatie. En dankzij de isolatie in de gevels en een systeem van warmterecuperatie liggen de kosten voor verwarming ook lager. OPEN VLD


KOEKELBERG & SINT-AGATHA-BERCHEM

T

GROEI MEE MET BRUSSEL

Tegen 2050 zal 70% van de wereldbevolking in steden wonen. Een stad als Brussel zal tegen 2040 ongeveer 1,4 miljoen inwoners tellen, een groei van ruim 20 procent. En dan gaat het niet enkel over de natuurlijke aangroei in geboortes, maar ook om mensen die naar de stad verhuizen. Steden vormen immers een aantrekkingskracht op creatieve en ondernemende mensen, op mensen die op zoek gaan naar faciliteiten op wandelafstand.

“de toekomst van Europa afhankelijk is van onze steden van morgen”. En daar spelen innovatie en creatieve economie een sterke rol in.

Al die inwoners zullen nood hebben aan een betaalbare en kwaliteitsvolle woning, aan kinderopvang, aan een school, aan zorginstellingen, allerhande voorzieningen én aan voldoende groen, kortom een kwaliteitsvolle stedelijke leefomgeving. Voor oplossingen voor al die vraagstukken zijn creatieve geesten meer dan nodig en is innoverend ondernemerschap van belang om op die noden een antwoord te bieden. De stedelijke vraagstukken zijn vandaag de dag een hot topic. Boeken van Doug Saunders met “De trek naar de Stad”, waarin Doug Saunders zijn visie geeft op de onstuitbare groei van de stad en de kansen die nieuwkomers er krijgen, en “The Rise of the Creative Class” van Richard Florida, waarin de rol van de creatieve klasse voor de stedelijke ontwikkeling aan bod komt, tonen het toenemend belang van steden voor onze levenswijze in de 21ste eeuw aan.

tv en radio, mode, software, games, speelgoed, uitgeverijen, onderzoek en ontwikkeling ook economisch ondersteunen door een begeleiding op maat van startende ondernemers in deze sector. Proeftuinen met innovatieve oplossingen voor stedelijke noden moeten gestimuleerd worden. Iedereen moet kunnen meegroeien met Brussel, iedereen moet zijn talenten kunnen ontwikkelen. Daarvoor moet er ook een gunstig klimaat worden gecreëerd voor dit soort ondernemerschap. Creatie en innovatie zal Brussel doen groeien en dus ook u en ik.

Steden spelen immers een cruciale rol als motoren van de economie, als ruimten van verbondenheid, creativiteit en innovatie en als dienstencentra voor omliggende gebieden. Bovendien bieden steden vanwege hun bevolkingsdichtheid een enorm potentieel voor energiebesparing en omschakeling naar een koolstofarme economie. Meer dan twee derde van de Europese bevolking woont overigens in stedelijke gebieden en dit aandeel blijft groeien. Europa is één van de meest verstedelijkte continenten van de wereld. En dat is de Europese Unie niet ontgaan. De Europees Commissaris voor Regionaal Beleid gaf aan dat

Khadija ZAMOURI

Evelyn GOVAERT

Brussels parlement

Brussels parlement

1e OPVOLGER

11e OPVOLGER

www.groeimeemetbrussel.be LIBERALE Nieuwsbrief

De aanwezigheid van een creatieve economie is voor bedrijven trouwens een belangrijke vestigingsplaatsfactor. We moeten kunst, reclame, architectuur, podiumkunsten, am-


be brussels

Guy VANHENGEL

ELS AMPE

LIJSTTREKKER

2DE PLAATS

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT

7


VERKIEZINGEN

Guy VANHENGEL BRUSSELS PARLEMENT Lijsttrekker

De woonbonus wordt behouden. ciering van het Brussels Gewest afgedwongen. Dat was nodig om te investeren (uitbreiding metro, onderwijs…). Er werd sneller dan gepland een begrotingsevenwicht bereikt, en zelfs een overschot. “Op begrotingsvlak wil Open Vld Brussel het huidig beleid voortzetten om het budgettair evenwicht te bewaren. Overschotten moeten naar de verdere schuldafbouw gaan. De achterhaalde forfaitaire gewestbelasting en aanvullende agglomeratiebelastingen dienen afgeschaft te worden. Er moet een nieuwe verlaging van de registratierechten komen. De woonbonus wordt behouden, zo beklemtoont lijsttrekker voor het Brussels Parlement Guy Vanhengel.

30%

1

AA

FEDERAAL GEÏNDE INKOMSTEN VAN STANDARD & POOR’S VENNOOTSCHAPSBELASTING KREDIETWAARDIGHEIDSSCORE KOMT UIT BRUSSELS GEWEST VOOR BRUSSEL

ELS AMPE

I HAVE A DREAM

BRUSSELS PARLEMENT 2de plaats

I have a dream: In elk kind schuilt een held. ‘The American Dream’ hoeft zich niet te beperken tot de Verenigde Staten. Er bestaat namelijk ook een ‘Brussels Dream’, maar je moet het willen zien, erin willen geloven. Stromae, Kompany, Schoenaerts, Leki: allemaal speelden ze in ‘achtergestelde’ buurten. Allemaal kozen ze de weg van de Vooruitgang. Via onderwijs en ‘tech- en sportateliers’ in elke wijk kunnen we jongeren laten dromen om hun talenten te ontdekken en volop te ontwikkelen. Op die manier staan ze klaar voor het Brussel van morgen!

TALENTEN ONTWIKKELEN VOLOP HET POTENTIEEL VAN ONZE JEUGD ONTWIKKELEN LIBERALE Nieuwsbrief

FILM

BELANGRIJKSTE CONGRESSTAD VAN EUROPA


Carla DEJONGHE BRUSSELS PARLEMENT 3de plaats

In 2007 vond men mijn idee nog onmogelijk. Vandaag weten we dat de nieuwe metro er komt. -

METRO

2022

In de nabije toekomst zal er een Metro rijden naar zowel Schaarbeek-Evere als naar de gemeenten Vorst en Ukkel

Ann BRUSSEEL VLAAMS PARLEMENT Lijsttrekker

We moeten volop investeren in onze toekomst. Elk kind heeft recht op een plaats op de schoolbanken in onze stad. En elk kind verdient kwaliteitsvol onderwijs, zodat het een bank vooruit kan gaan. Op dat vlak moeten we een tandje bij steken, want de toekomst van Brussel staat op het spel. Het Nederlandstalig onderwijs was de voorbije jaren mijn strijdpunt in het Vlaams Parlement. Met uw steun zet ik daar de komende jaren mijn werk verder. Om meer middelen uit de brand te slepen voor scholen, voor leerkrachten en – vooral – voor de toekomstkansen van alle Brusselse kinderen en jongeren.

INVESTEREN IN ONZE TOEKOMST GOED UITGERUSTE TECHNISCHE SCHOLEN

ZORGEN VOOR BETERE KANSEN OP DE ARBEIDSMARKT

OPEN VLD


PROGRAMMA OPEN VLD BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 1 ONDERWIJS Het beste wapen tegen jeugdwerkloosheid is onderwijs. Kwaliteitsvol onderwijs dat leidt tot meertaligheid. Wij willen nog forser investeren in de renovatie en de bouw van Nederlandstalige scholen. Investeren in de ondersteuning van onze leerkrachten. Dat is investeren in onze toekomst.

2 JOBS, JOBS EN NOG EENS JOBS Zelfstandigen, ondernemers en bedrijven creĂŤren jobs. We moeten ze koesteren. We moeten hen het werken vergemakkelijken. Dat betekent investeren in mobiliteit, in de metro, in het toerisme, in het imago van Brussel, in de handelskernen, in Brussels Metropolitan Region. Minder lasten, minder rompslomp.

3 STEDELIJKE LEVENSKWALITEIT Een stad moet aangenaam, net en veilig zijn. Gedaan met zwerfvuil. Com-

*Ons volledig programma, ons Brussel Handboek en het laatste nieuws over Open Vld Brussel vindt u op www.vldbrussel.be

BEDANKT JEAN-LUC VANRAES & SVEN GATZ

LIBERALE Nieuwsbrief

Sven en Jean-Luc hebben zich gedurende jaren met volle overgave ingezet voor Brussel en de Brusselaars. Jean-Luc Vanraes was Brussels Parlementslid voor Open Vld van 2000 tot 2013 en Sven Gatz van 1995-2011. Als volbloed liberalen hebben zij zich dagdagelijks ingezet om, elk op hun manier, mee vorm te geven aan een beter Brussel. Wij willen hen voor al die jaren inzet dan ook van harte danken.


HOE STEMMEN IN 7 STAPPEN STEMMEN VOOR LIJST 7 STAP 1 Appuyez avec le crayon optique sur la langue désirée

Français

STAP 2 EUROPEES PARLEMENT

STAP 3 EUROPEES PARLEMENT - Nederlands kiescollege

Nederlands kiescollege

2

8

15

3

12

BLANCO

7

13

Frans kiescollege

Nederlands

Duw met de lichtpen op de gewenste taal

Kies uw taal

Druk op het gewenste college

U stemt nu voor het Europees Parlement. Kies het Nederlands Kiescollege & BEVESTIG

& BEVESTIG

STAP 4 KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 1

7

12

2

8

13

3

9

14

6

10

15

Druk op een lijst of de blanco stem

Kies Open Vld (lijst 7) en stem onder meer op Guy Verhofstadt (lijsttrekker) en Annemie Neyts (2) & BEVESTIG

STAP 5 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT

Nederlandse taalgroep Franse taalgroep

STAP 6 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

- Nederlandse taalgroep

2

12

17

3

13

BLANCO

7

15

BLANCO

U stemt nu voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Kies Open Vld (lijst 7) en stem onder meer op Thomas Ryckalts (lijsttrekker) & BEVESTIG

Druk op het gewenste college

Druk op een lijst of de blanco stem

U stemt nu voor het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. Kies de Nederlandse taalgroep & BEVESTIG

Kies Open Vld (lijst 7) en stem onder meer op Guy Vanhengel (lijsttrekker), Els Ampe (2) Carla Dejonghe (3), René Coppens (lijstduwer), Khadija Zamouri (1ste opvolger), Herman Mennekens (2de opvolger) & BEVESTIG

STAP 7 BRUSSELSE LEDEN VAN HET VLAAMS PARLEMENT 2

12

3

13

7

15

BLANCO

Druk op een lijst of de blanco stem

U stemt voor de Brusselse leden van het Vlaams Parlement. Kies Open Vld (lijst 7) en stem onder meer op Ann Brusseel (lijsttrekker) & BEVESTIG

be brussels

25 MEI

2014

Bekijk ons verkiezingsprogramma op:

WWW.VLDBRUSSEL.BE Meer info: info@vldbrussel.be 02/549.66.60 Like us on Facebook.com/vldbrussel Find us on issuu.com/vldbrussel

7

OPEN VLD


René COPPENS BRUSSELS PARLEMENT Lijstduwer

Brussel heeft nood aan een stadsvriendelijke politiek. Wie in de stad woont, kost minder aan de overheid, omdat alle infrastructuur door meerdere personen wordt gebruikt. Die keuze voor de stad wil René belonen. Zo wil hij er voor ijveren dat er op vlak van de successierechten een splitsing komt tussen de roerende en onroerende goederen en dat de woonbonus wordt behouden, zodat de woningmarkt gestimuleerd blijft en aan jonge mensen de kans wordt gegeven om in de stad te blijven wonen. Kortom, hij wil een stadsvriendelijke politiek waar

BAKKERSZOON COPPENS Een hart voor de middenstand

Khadija ZAMOURI BRUSSELS PARLEMENT 1ste plaats opvolgers

Inwoners en handelaars zorgen samen voor veilige en nette stadsparken. Er zitten twee elementen in het liberale DNA/ Respect voor wie onderneemt en respect voor diversiteit. Khadija wil de grijze economie witwassen en alle jonge ondernemers professionaliseren om meer kans op succes te hebben. Ze ijvert voor respect ongeacht afkomst, taal, godsdienst of geslacht. Voor gelijke rechten voor holebi’s en voor een verdraagzame samenleving. Respect en een dosis zelfrelativering gaan hand in hand. Met haar dossier ‘Stadsgroen Maakt Vrij’ heeft ze tevens aangegeven hoe belangrijk groen kan zijn voor stedelijke levenskwaliteit in de komende decennia in Brussel.

STADSGROEN MAAKT VRIJ Er moeten meer privé-initiatieven in onze parken komen, dat brengt ze terug tot leven. LIBERALE Nieuwsbrief


Herman MENNEKENS

BRUSSELS PARLEMENT 2de plaats opvolgers

Cultuur, entertainment en toerisme creĂŤren jobs voor Brusselaars. Brussel bruist op cultureel vlak... en toch zijn er gaten in ons aanbod en gemiste kansen. De kelders van onze musea steken vol kunstschatten. Hier wonen en werken honderden kunstenaars en andere creatievelingen. Maar er is te weinig ambitie om ze op de wereldkaart te plaatsen. Open Vld Brussel wil onze artistieke en culturele troeven wel wereldwijd uitspelen. Niet in het minst omdat ze de aantrekkingskracht van onze regio vergroten. En hoe aantrekkelijker Brussel wordt, hoe meer jobs we hier te bieden hebben. Want waar werk is, is er welvaart. En omgekeerd.

+

+

+

+

=

JOBS

Thomas RYCKALTS

20%

FEDERAAL PARLEMENT

Lijsttrekker

Brussel is de economicshe motor van de Belgische welvaart. In heel de wereld is het een kwestie van gezond verstand dat een stad samenwerkt met haar rand. Behalve in en rond Brussel. Terwijl het land kibbelde over de splitsing van BHV, besliste Open Vld-Brussel net om voluit te gaan voor samenwerking tussen Brussel en VlaamsBrabant: samenwerken zonder verborgen taalagenda’s en met wederzijds respect. Een echte Brussels Metropolitan Region dus. Mobiliteit illustreert trouwens mooi de noodzaak van een metropolitane samenwerking. Open Vld Brussel pleit dan ook voor een volwaardig openbaar vervoersnetwerk vanuit Vlaams-Brabant dat aantrekkelijk van Europa zijn.

MET 10% VAN DE BEVOLKING IS HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST GOED VOOR 20% VAN HET BNP. OPEN VLD


Guy VERHOFSTADT EUROPEES PARLEMENT Lijsttrekker

Wat we voor Europa willen, willen we ook voor Brussel en België. Eén democratie. Liberalen streven naar één democratie en publieke opinie over taalgrenzen heen, met respect voor taal, cultuur en diversiteit. Dat is de Europese, Belgische en Brusselse uitdaging. Enkel zo staan we solidair en sterk in deze wereld. De Europse Unie is een essentieel element om een vredevolle, welvarende en veilige toekomst op te bouwen over heel ons continent. De Unie zoals ze vandaag werkt is echter verre van perfect. Ze moet grondig hervormd worden als ze wil opbrengen voor haar burgers. De EU is vaak te bureaucratisch en belemmert bedrijven nog te vaak met overregulering.

=

Annemie NEYTS

EUROPEES PARLEMENT 2de plaats

Van een hoofdstad van Europa tot een hoofdstad van de Europeanen.

Annemie wil blijvend verder strijden voor de 5e Europese vrijheid, namelijk vrij verkeer van kennis. Wij willen blijvend verder investeren in hoofdstadklassen, in de eerste plaats voor Nederlandstalige en Franstalige kinderen, maar ook naar buitenlandse scholen toe. We streven ernaar dat alle Europese scholieren minstens één keer voor hun achttiende ‘hun hoofdstad’ hebben bezocht. Hiervoor ontwikkelen we, via Vitoe. We willen, in overleg met de bestaande universiteiten en internationale onderwijspartners, een Engelstalige universiteit of University of Brussels oprichten, om op die manier masteropleidingen aan te bieden, die gerelateerd zijn aan Brussel als Europese hoofdstad en die uniek zijn in Europa.

BXL

VUB+ULB+ HUB+ ... = UNIVERCITY BRUSSELS

=


Redelijk STEDELIJK

LOKAAL

Redelijk

STEDELIJK

Thomas

Brigitte

Herman

FEDERAAL PARLEMENT

VLAAMS PARLEMENT

BRUSSELS PARLEMENT

1ste plaats (lijsttrekker)

6de plaats (lijstduwer)

RYCKALTS

GOORIS

MENNEKENS 2de plaats (opvolgers)

37 jaar

62 jaar

41 jaar

Charles Woestelaan, Jette

Sint-Vincentius a Paulostraat, Jette

Leopold Peretstraat, Jette

Advocaat

Schepen te Jette

Brussels Parlementslid

Met de ‘stadskorting’, een pakket fiscale aftrekposten, moeten wonen en werken in de stad goedkoper worden. De liberale zuinigheid en aversie voor nieuwe belastingen moet daarom worden verdergezet. Op de agenda: afschaffen van de gewestbelasting. Registratierechten verlagen. Werknemers de keuze laten tussen een bedrijfswagen of een woonkorting.

Hoe leren we jongeren de waarden van erfgoed bij en hoe leren we senioren facebooken met hun kleinkinderen? Met projecten op school kunnen kinderen samen met de bewoners van een rusthuis veel van elkaar leren. Met gemeenschappen gaat dat net zo. Door in concrete projecten met elkaar samen te werken, komt het wederzijds begrip en respect voor elkaars taal en cultuur vanzelf.

Brussel heeft culturele toppers in huis. Musea, dans, toneel, oude en hypermoderne muziek, festivals en undergroundhappenings, je hoeft hier maar rond te neuzen en je vindt ze. Om die dynamiek nog meer kracht bij te zetten is een Brusselse Cultuurkoepel, die alle overheden samenbrengt, een must. Daarnaast moeten lokale sociaal-culturele verenigingen nog meer een thuisbasis vinden in gemeenschapscentra en op digitale podia. OPEN VLD


Thomas

Dominique

1ste plaats (lijsttrekker)

5de plaats

RYCKALTS

BERNARD

FEDERAAL PARLEMENT

FEDERAAL PARLEMENT

"Geen staatshervorming maar een fiscale hervorming ten voordele van de stedelijke bevolking."

"Vrijheid en vooruitgang kunnen niet bloeien onder het juk van paternalisme en kleingeestigheid."

1984

Christel

Laurens

7de plaats

12de plaats

VERHASSELT

NAUWELAERTS

FEDERAAL PARLEMENT

FEDERAAL PARLEMENT

"Vlaanderen spreekt over de scholen van de toekomst, Brussel bouwt ze."

"Vandaag is Orwell's boek ‘1984’ geen fictie meer, maar realiteit. Onze privacy verdient dan ook bescherming."

1

4

Véronique

Vanessa

13de plaats

2de plaats (opvolgers)

CARREWYN

PASCUCCI

FEDERAAL PARLEMENT

FEDERAAL PARLEMENT

"Nieuwkomers in Brussel meer kansen bieden door taalopleidingen en inburgeringstrajecten."

“Er moet geïnvesteerd worden in fietspaden, in meer parkeerplaatsen maar vooral in meer metro.”

LIBERALE Nieuwsbrief


LOKAAL

WIJ STELLEN U GRAAG VOOR AAN

UW JETSE

PLOEG

Tamara

Herman

12de plaats

2de plaats (opvolgers)

DE GROOF

MENNEKENS

BRUSSELS PARLEMENT

BRUSSELS PARLEMENT

"De graadmeter voor onze stedelijke levenskwaliteit? Het aantal jonge gezinnen dat met volle goesting voor Brussel kiest!"

"Cultuur is zowel een zaak van grote cultuurhuizen als van lokale verenigingen. Er moet dus ondersteuning op maat zijn."

Stefan

Brigitte

12de plaats (opvolgers)

6de plaats (lijstduwer)

DE LATTE

GOORIS

BRUSSELS PARLEMENT

VLAAMS PARLEMENT

"Een eigen woning in Brussel? Om dit te verwezenlijken moet de Brusselse overheid mensen financieel bijstaan."

"Een stad maak je door bruggen te bouwen tussen de generaties en tussen de taalgroepen."

OPEN VLD


Onze lib erale P

LOEG

n met u an samste ad, waar a st ij Z eun. rdraagzame e en uw st n voor evrije, open en v e e n e n ie n rd e e v E n . 14 liberale ekomst ingen20 z russelserussel van de tois. ie B k r e 2 v 7 / De ze t voor het B ndernemen russel.be garan ed leven ĂŠn o ww.vldb w ? n o e g t t he eer we

M

Blauw  

Liberale Nieuwsbrief Open Vld Koekelberg, Ganshoren, Jette & Sint-Agatha-Berchem - editie maart 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you