Page 1

Driemaandelijks tijdschrift van de Vlaamse Liberalen en Democraten -jan-feb-maart - VU en afzendadres: Stefaan Van Hee, Luitenant Liedelstraat 38, 1070 Anderlecht - erkenningsnummer P 915675 - afgiftekantoor Brussel X

PB- PP B- 33540 BELGIE(N) - BELGIQUE

LIBERALE NIEUWSBRIEF OPEN VLD MOLENBEEK - ANDERLECHT

CULTUUR als bruggenbouwer

Ann Brusseel

ANDERLECHT

WIJKCONTRACT voor Kanaalzone

Jan Gypers

MOLENBEEK

ept c e + R es in

us llek Ba tensa a tom


ANDERLECHT

Interview

Cultuur is… genieten van de stad!

A

nderlechts gemeenteraadslid en Vlaams parlementslid voor Brussel, Ann Brusseel (samen met Brussels minister Guy Vanhengel op de cover), woont binnenkort 20 jaar in Brussel. Ze vertelt aan BLAUW waarom ze na haar studies niet terugkeerde naar Oostende, haar geboortestad.

kunnen we een aantal ateliers maken voor jonge kunstenaars en ontwerpers. De wijk zou galeriehouders kunnen aantrekken. Met een aantal ingrepen kunnen we moeilijke buurten hip maken. Ik denk aan het ‘Meatpacking district’ in New York of de recente kunstinitiatieven in Leipzig.

Veel studenten uit West-Vlaanderen kiezen voor Gent, waarom stapte jij een station verder uit? “Ik wou graag aan de VUB studeren. Met Brussel was het geen liefde op het eerste zicht, want de stad was me te groot en te grijs. Week na week leerde ik echter de troeven kennen: een gigantisch aanbod bare restaurantjes met gerechten uit heel de wereld. Ik genoot van al die ontdekkingen!”

Dat klinkt als cultuur met grote C. Is dat wel voor elke Brusselaar aantrekkelijk? “Cultuur is zeker meer dan musea en opera, natuurlijk. Wat ik minstens even belangrijk vind, is het werk van de vele verenigingen, want zij brengen niet alleen veel mensen naar culturele activiteiten, ze brengen ook mensen bij elkaar. Daarom is het ook goed dat de gemeenschapscentra er zijn en bijvoorbeeld ook de Zinnema in Anderlecht. Maar de echte hoofdpersonages van het socio-cultureel werk zijn de vrijwilligers, jongeren en senioren. Dat mag de politiek niet vergeten, integendeel: de mensen die zich belangeloos inzetten om leuke activiteiten voor anderen te organiseren moeten we wel eens in de bloemetjes zetten. Ook in de gemeente. Ik hoop dat het schepencollege daar terug werk van wil maken…

“We moeten nog sterker investeren in cultuur: in infrastructuur en in vernieuwende projecten.”

Wat kan de politiek doen om die positieve kanten van de stad in de verf te zetten? “We moeten nog sterker investeren in cultuur: in infrastructuur en in vernieuwende projecten. Er is al veel gepraat over een museum voor moderne kunst aan het kanaal. Wel, het moet er komen. Eens goede ideeën concreet worden, brengen ze ook geld op. Wat nu al succesvol is, moeten we ook beter promoten, niet alleen in Brussel, maar ook ver daarbuiten. Want eigenlijk kunnen we meer toeristen warm maken voor onze stad. We moeten hen verder doen gaan dan de Grote Markt en Manneke Pis.” Hoe krijg je ze zover? “Ik zou om te beginnen kunstroutes uittekenen. Dan zou een moderne-kunstroute de musea en galerijen van de vijfhoek verbinden met het museum aan het kanaal, op de grens van Anderlecht en Molenbeek, om slingerend langs Wiels te eindigen in een beeldenpark in Ter Kameren of het Zoniënwoud. Zo’n route zou je dan met elektrische busjes kunnen ten we ook oog hebben voor groen langs het parcours. In de vele oude fabriekjes en hangars in Kuregem

LIBERALE Nieuwsbrief

Brussel heeft dus je hart gestolen? “Zeker en vast. In Brussel is er een wereld voor me opengegaan en ben ik me bewust geworden van het belang van cultuur voor de verschillende nationaliteiten die hier hun thuis hebben gevonden. Kunst en cultuur kennen geen talen, ze discrimineren niet. Kunst is universeel en brengt mensen met elkaar in contact. Het zorgt ervoor dat we elkaar beter kunnen begrijpen. Dat is een niet te onderschatten voordeel in een complex samenlevingsmodel zoals het onze. Als overheid moeten we daar in Brussel volop gebruik van maken. Daarom betreur ik het dat de cultuurwaardebons afgeschaft werden, want niet enkel gewone mensen maakten er gebruik van, ook veel verenigingen vonden via de cultuurwaardebon hun weg naar allerlei socio-culturele activiteiten of musea, en dat was toch de bedoeling.


“Vlaams Parlementslid voor Brussel, Ann Brusseel onder één van de befaamde werken van Jan Fabre, met de kevers. Het Vlaams Parlement heeft een grote kunstcollectie. Benieuwd? Brusseel aandacht voor de kunstwerken op 5 april. Meer info op de activiteitenkalender.” OPEN VLD


Molenbeek

Actueel Het Zinneke: een nieuw wijkcontract voor Molenbeek

M

olenbeek is een wijkcontract rijker: dankzij het Duurzame Wijkcontract Zinneke wordt via renovaties en investeringen een nieuwe impuls gegeven aan een kwetsbare wijk rond het kanaal.

contract ook rekening met de bevolkingsaangroei: er is bvb. de verplichting om minimaal 1 kinderopvang te voorzien, om zo in te spelen op de toenemende vraag van jonge gezinnen, en bijkomende recreatieruimte voor kinderen en jongvolwassenen.

Zo wil de gemeente, samen met het Gewest tegemoetkomen aan de toenemende vraag naar huisvesting, lokale diensten, groene ruimtes en parkjes, kinderopvang en recreatieruimte voor jongeren.

Ook het ruimtegebruik wordt herbekeken en er is oog voor een betere afstemming tussen de ruimte voor voetgangers en automobilisten. Openbare ruimtes zullen toegankelijker worden voor mensen met een beperkte mobiliteit (ouderen, rolstoelgebruikers,…). Dankzij de inbreng van de bewoners en andere betrokkenen hebben we als overheid een betere kijk op de problemen en kunnen we er beter op inspelen. Anderzijds, door de bewoners te betrekken zullen ze zich meer betrokken voelen en zorg dragen voor hun woon- en leefomgeving. Deze aanpak is een pilootproject voor Molenbeek.

“Stap voor stap wordt er gewerkt aan de opwaardering van de Kanaalzone om er de leefkwaliteit te verbeteren.”

Bevoegd schepen voor Wijkcontracten, Jan Gypers (Open Vld): ”Wijkcontracten zijn het ideale middel om snel in te spelen op een dringende vraag. Het voordeel van dergelijke instrumenten is dat het kortlopende projecten zijn die worden uitgevoerd in een afgebakende zone. Begin dit jaar is men begonnen met een bevraging bij de bewoners van de wijken rond het kanaal om na te gaan wat er leeft en waar er nood aan is. Op 4 jaar tijd moet het wijkcontract worden afgerond met nog 2 jaar voor de verdere afwerking van de werven. Het gebied dat het wijkcontract omvat en waar zal in geïnvesteerd worden, is de Heyvaertwijk, de buurt rond het Hertogin van Brabantplein en de kanaalzone tot de Gentsesteenweg.” Het resultaat is een plan waarbij rekening wordt gehouden met huisvesting, sociale en economische ontwikkeling en wijkvoorzieningen zodat de openbare ruimte opnieuw een aangename leefomgeving wordt. Gypers: “Maar het Zinneke houdt als duurzaam wijkLIBERALE Nieuwsbrief

De Kanaalzone heeft echter op socio-economisch gebied een mindere reputatie. Daarom zal er geïnvesteerd worden in de lokale economische ontwikkeling, schoolondersteuning, opleiding en professionele inschakeling. Op korte termijn moet deze aanpak haar vruchten afwerpen.”


LAAT UW STEM niet VERLOREN GAAN

U kan op zondag 25 mei niet zelf gaan stemmen? In dat geval kan u iemand een volmacht geven om in uw naam te gaan stemmen.

MEER INFO OP VANWEGE VLDBRUSSEL.BE/VOLMACHT OF 02/549.66.60

OPE N V LD BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


GEWEST

Interview GUY VANHENGEL

GUY VANHENGEL VERWEZENLIJKT EEN DROOM: “Nieuw stadion én nieuwe jobs”

H “Het nieuw voetbalstadion is van enorm belang voor de economische ontwikkeling en de internationale uitstraling van Brussel en België”

LIBERALE Nieuwsbrief

et is zo ver. De Brusselse regering heeft beslist dat er op Parking C op de Heizel een nieuw voetbalstadion komt. Brussels minister Guy Vanhengel verwezenlijkt daarmee een droom. “In het buitenland zijn stadion kunnen bouwen. Wel, wij als Brusselaars moeten dat ook zijn en ons als één ploeg achter dit nieuw nationaal symbool in onze hoofdstad scharen.” GUY VANHENGEL: “We hebben een keuze gemaakt voor Parking C op de Heizel. Dat was de enige haalbare keuze, zelfs met de ietwat vreemde situatie daar: de grond is eigendom van de stad Brussel, maar ligt op het grondgebied van de Vlaamse gemeente Grimbergen. Dit mag echter geen struikelblok zijn. Iedereen heeft er belang bij dat het stadion er komt en zich dus inzet om goede afspraken te maken rond bijvoor-

beeld ruimtelijke ordening, mobiliteit, veiligheid ... De overheid moet de voorwaarden scheppen om dit te realiseren.” Waarom is zo’n stadion nodig? GUY VANHENGEL: “De Rode Duivels hebben in 2017 geen stadion meer omdat het Koning Boudewijnstadion niet meer aan de UEFA-normen zal voldoen. Het stadion is nodig omdat we klaar moeten zijn tegen het Europees kampioenschap voetbal in 2020. Eén van onze welbekende oude gloriën, Michel Platini, de voorzitter van de UEFA, heeft er zijn schouders onder gezet. De UEFA wil dit kampioenschap in dertien Europese steden organiseren. Brussel behoort tot die grootste Europese steden en kan die trein daarom niet missen.” Het gaat vooral om een privé-investering? “Juist, dat moet het streefdoel zijn.


De infrastructuur moet zichzelf terugverdienen. De overheid zal instaan voor de veiligheid en de bereikbaarheid. Maar! Voor ons gaat de bouw van het nieuwe stadion om meer dan een prestigieus project in Brussel. Het gaat over werkgelegenheid en in het bijzonder over jobs voor laaggeschoolden. Iets waar de Brusselse arbeidsmarkt toch echt wel nood aan heeft. Het gaat in de eerste plaats om een voetbalstadion, maar er moeten ook andere sportevenementen, concerten en spektakels kunnen plaatsvinden. Er komt een grote parking die ook buiten de voetbalwedstrijden gebruikt kan worden voor andere evenementen. En die afgeleide activiteiten zijn opnieuw goed voor een pak werkgelegenheid. Bovendien zal in de buurt ook het Neo-project gerealiseerd worden, wat ook weer goed de werkgelegen-

heid aantrekt.” Kunnen RSC Anderlecht en de Belgische voetbalbond partners worden? “Zij zijn twee belangrijke geprivilegieerde partners in het project. De capaciteit voor het organiseren van nationale en internationale wedstrijden zal sterk verhogen als de club en de Rode Duivels meedoen. Het stadion zal door regelmatige matchen een pak rendabeler zijn. Ik begrijp vooral voor Anderlecht de gevoeligheden, maar de wereld staat niet stil. Ook niet in het voetbal.” En wat gebeurt er met de Memorial Van Damme, want in het nieuwe stadion is er geen atletiekpiste voorzien? “Klopt, het nieuw stadion zal geen piste hebben en zolang het Koning Boudewijnstadion er nog is, kan de Memorial daar

verder plaatsvinden. Zeker tot in 2020. Indien dit stadion zou verdwijnen, moet er uiteraard naar een andere oplossing voor het atletiek in Brussel worden gezocht. We hebben de voorbije jaren enorm in dit atletiekevenement geïnvesteerd en het is internationaal voor Brussel een sterk visitekaartje. Het aantal beelden van records die de hele wereld rondgingen, is niet meer te tellen.” De opening van het stadion zal voor u zowat de realisatie van een droom zijn? “Je kan dat zo bekijken, maar dit project belangrijk: verschillende niveaus in ons land die samenwerken om iets te realiseren: federale staat, gemeenschappen en gewesten. En zo bewijzen we meteen dat de ‘Federatie België’ echt werkt!”

OPEN VLD


GEWEST

Thema

ELS AMPE

VERKEERSPLAN VIJFHOEK

VERDUBBELING VOETGANGERSZONE + VLOTTER VERKEER "Na 18 jaar palaveren over de centrale lanen is er nu eindelijk één concreet plan met één visie, gedragen door het ganse schepencollege."

Een gesprek met de motor van het nieuwe verkeersplan voor de Vijfhoek, Brussels schepen van Mobiliteit Els Ampe.

“Een nieuw hart voor Brussel”, met die slogan presenteerde het Brusselse stadsbestuur haar plannen voor de vrijmaking van de centrale lanen. Els Ampe speelt, als Brussels schepen voor Mobiliteit, een hoofdrol in die plannen. Meer dan een jaar lang werkte ze hard aan een nieuwe visie op mobiliteit voor de Brusselse Vijfhoek. Resultaat: een plan voor de verdubbeling van de voetdankzij een parkeergeleidingsroute en een lussenplan. Net zoals in Gent door een liberaal uitgetekend. Een revolutie noemt ze het zelf. Daar wilden wij dus meer over weten! Er bestonden reeds een aantal ideeën over de vrijmaking van de centrale lanen. In welk opzicht verschilt jouw plan van die andere visies? Els Ampe: Er bestonden inderdaad “visies” op overschot over hoe dat nieuwe stadscentrum er moest uitzien. Het ging echter alle kanten uit. Er bestond geen enkele becijferde studie over het verkeersgedrag binnen de Vijfhoek. Ik was zelf verbaasd, maar bleef niet bij de pakken zitten. We namen de studiebureaus Flow en Technum onder de arm en LIBERALE Nieuwsbrief

gingen aan de slag. Je kan immers geen coherent en duurzaam plan maken zonder degelijke informatie. Meten is weten. Nu, een jaar later is er één plan, één visie door het hele schepencollege gedragen. Na 18 jaar palaveren over de centrale lanen is er een plan! Dat komt omdat wij de redenering hebben omgedraaid. Eerst belisten we wat we wilden (een grote verkeersvrije handelszone en betere bereikbaarheid) en daarrond maakten we een verkeersplan voor de gehele Vijfhoek. Men heeft veel te lang enkel gefocust op de centrale lanen, zonder het grotere plaatje te bekijken. Het lijkt wel of iedereen een visie heeft over hoe dat nieuwe centrum er moet uitzien. Hoe breng je al deze visies samen te brengen in één concreet actieplan? Els Ampe: Bij het opstellen van het meerderheidsakkoord in december 2012 was er snel consensus over het verkeersvrijmaken van het Beursplein en een deel van de centrale lanen. Allemaal waren we het eens dat dit socio-economisch project nodig was om Brussel opnieuw als winkelstad op de kaart te zetten. Over bepaalde details was er een brede dialoog. 11 mensen (het Brussels schepencollege), dat zijn 11 verschillende meningen en dat leidt wel eens tot een geanimeerde discussie. Maar tenslotte is dialoog toch waar het in een democratie om draait, niet? Ik kan u alvast vertellen dat dit project het schepencollege eerder bindt, dan dat het ons verdeelt. Een heus ‘Yes, we can’ gevoel. Schitterend!


t r a h w u e i n Een voor l e s s Bru

De grotere en beter toegankelijke voetgangerszone moet van het centrum van Brussel opnieuw dé winkelbestemming van België maken.

Er wordt vaak gesproken over een bestemmingslus. Wat is een bestemmingslus eigenlijk en tot wat dient deze? Els Ampe: De bestemmingslus is de weg rondom de verkeersvrije zone die het centrum bereikbaar maakt. Tegelijk functioneert deze als parkeergeleidingsroute. Die bestemmingslus is cruciaal in het bereikbaar houden van het stadscentrum voor zij die er wonen, werken en winkelen. De lus zal in één richting worden gezet om twee doelen tegelijk te bereiken: 1. vlotter in het centrum geraken en 2. het transitverkeer te ontmoedigen deze ‘omleiding’ te nemen. Dit verkeer, dat noch oorsprong, noch bestemming heeft binnen de Vijfhoek, zal op deze manier geleid worden naar de Kleine Ring. Daarenboven zorgt het éénrichtingsverkeer voor een vereenvoudiging van een aantal ‘complexe’ kruispunten. Ook dit zorgt voor een vlotter verkeer voor elke weggebruiker. De bestemmingslus zorgt er ook voor dat de inwoners van de verschillende wijken in de Vijfhoek met elkaar verbonden blijven. Vandaag slikt het Brussels stadscentrum heel wat verkeer. In welke mate zal het nieuwe verkeersciruclatieplan het huidige verkeer in de Vijfhoek doen verminderen? Els Ampe: Het transitverkeer zal het centrum vermijden, omwille van het lussenplan. Automobilisten zullen niet meer, letterlijk, recht door het stadscentrum kunnen rijden. Ze zullen gebruik moeten maken van de (gelimiteerde) toegangs- en uitgangslussen én van de bestemmingslus. Zij die niet meer in het centrum zelf moeten zijn,

tijdens de spits leiden tot ongeveer 30% minder autoverkeer in het stadshart! Wie in het centrum werkt of winkelt, zal er wel makkelijker geraken. Het stadsbestuur spreekt in het kader van de nieuwe plannen voor de centrale lanen ook steeds van een socio-economisch project. Wat heeft het nieuwe mobilteitsplan in petto voor de handelaars? Els Ampe: De handel in het centrum gaat vandaag achteruit. Het is nu of nooit meer om van het historisch centrum dé winkelbeleving van ons land te maken. Een combinatie van autovrij winkelen en makkelijk parkeren is dé manier om de concurrentie aan te gaan met de winkelcentra in de Rand. De parkeergeleidingsroute zal zorgen voor een goede bereikbaarheid. De voetslecht te been zijn, inwoners, leveranciers, taxi’s, enzovoort, de toegang tot de voetgangerszone behouden.

Enkele weetjes: * maximale wandelafstand tussen uiteinden nieuwe voetgangerszone: 10 min. * 4 nieuwe parkings * 80% komt niet met de auto werken in de Vijfhoek OPEN VLD


GEWEST

Just is just

PARLEMENTAIR WERK

PARKEERGELEIDINGSBORDEN Nog niet voor morgen CARLA DEJONGHE Brussels Parlementslid

De plaatsing van de geplande 125 dynamische parkeergeleidingsborden langs de Brusselse kleine Ring heeft minstens een half jaar vertraging opgelopen. Dat blijkt uit een antwoord op een parlementaire vraag van Carla Dejonghe, Brussels volksvertegenwoordiger. De vertraging is onder meer te wij-

Opinie

TUIN KABOUTER “Terwijl in Oekraïne mensen vechten en betogen voor een aanvaardbaar leven, vrijheid en een rechtvaardige overheid, slaan in Vlaanderen politici elkaar om de oren met fel gekleurde tuinkabouters en V-tekens ... “ ANNEMIE NEYTS

Europees Parlementslid LIBERALE Nieuwsbrief

ten aan een uitstel van de evaluatie van het prototypebord. Dejonghe merkt op dat Open Vld al ettelijke jaren op het geleidingssysteem en de borden aandringt, maar dat het systeem met een valse start werd geconfronteerd: “In 2008 werden er al eens borden geïnstalleerd, maar die vertoonden een aantal mankementen (waaronder een gebrekkige zichtbaarheid ’s nachts). Men is dan met een nieuw bordconcept moeten beginnen.” Na een evaluatie van het prototypebord, dat aan Kunst-Wet geinstalleerd werd in 2012, werden er een aantal kleine wijzigingen doorgevoerd. Bedoeling is om de helft van de borden, zo’n 60-tal,

in het eerste halfjaar van 2014 te plaatsen. Dejonghe betreurt dat het systeem momenteel geen parkeergeleidingsborden op de Brusselse buitenring voorziet. “Het systeem wordt best ook geïnstalleerd op Vlaams grondgebied om de toegang tot de parkings te vergemakkelijken en de bestuurders meteen in de juiste richting te leiden. Dit zou de Brusselse én Vlaams- B ra bantse mobiliteit ten goede komen.”

BRUSSELSE CULTUURKOEPEL de herlancering Begin februari verg a d e rd e n de Commissie voor Cultuu r, Jeugd en Sport (RVG) en de Commission de l’enseignement, de la Formation, de la Culture, du Tourisme, du Sport et du Transport scolaire (PFB) in het Brussels parlement: een primeur in het 25-jarig bestaan van de Brusselse instellingen. René Coppens, Brussels parlementslid die de werkzaamheden van deze commissie volgt, maakte van de gelegenheid gebruik om de idee van een ‘Brusselse Cultuurkoepel’ terug te lanceren, een overlegorgaan dat zich zal buigen over cultuur in onze regio. “Het cultureel aanbod in het Brussels gewest is ongemeen rijk en

divers. Er ontbreekt echter een structurele coördinatie en permanent overleg tussen de bevoegde overheden. Dit zorgt voor versnippering, een te diffuus beeld van het aanbod. De culturele troeven van de hoofdstad komen onvoldoende uit de verf. De ‘Brusselse Cultuurkoepel’ zou alle overheden samenbrengen en een permanent overleg mogelijk maken omtrent ring van instellingen en projecten. Het moet hét forum worden, waar het cultureel aanbod kan worden gecoordineerd en gevaloriseerd. En we moeten hiervoor het warm water niet uitvinden, er bestaan immers genoeg voorbeelden in het buitenland. Denk maar aan Berlijn of Barcelona.”

RENÉ COPPENS

Brussels Parlementslid


Plat Préféré

tomatensaus Balletjes in

Wat een klassieker! Van de Belgische eetkamers tot in de Brusselse restaurants: overal worden balletjes in tomatensaus bereid en gesmaakt. Meer dan terecht vinden ook Brussels volksvertegenwoordiger Herman Mennekens en Vlaams volksvertegenwoordiger Khadija Zamouri. Er is geen enkel ander gerecht dat er in slaagt om een glimlach op het gelaat te toveren bij jong maar zeker ook bij oud. Bovendien is deze klassieker in een handomdraai bereid. Smakelijk!

bereiding

Bereiding gehaktballetjes Meng de kruiden + paneermeel met het gehakt en rol er kleine balletjes van (iets groter dan soepballetjes). Kook de balletjes gaar in kokend water. Zodra de balletjes bovendrijven zijn ze gaar. Bereiding tomatensaus Fruit de ui glazig in 3 eetlepels hete olijfolie. Voeg het tomatenvlees in blokjes + 1 eetlepel geconcentreerd tomatenpuree + zout en peper toe. Laat de saus ongeveer 5 minuten sudderen. Doe er op het einde van de kooktijd de versnipperde blaadjes basilicum bij. Giet de tomatensaus over de gehaktballetjes. Serveer de gehaktballetjes in tomatensaus met rijst, aardappelen of pasta.

INGREDIËNTEN Winkellijstje voor 4 personen. voor de gehaktballetjes: -750gr. gehakt -2 teentjes look uit de pers -enkele druppels tabasco -snuifje zout -1 koFFielepel gedroogde provençaalse kruiden -2 eetlepels paneermeel voor de tomatensaus -1 ui, gesnipperd -3 eetlepels olijfolie -1 groot blik tomatenvlees in blokjes (800 gram) -1 eetlepel geconcentreerd tomatenpuree -peper en zout -enkele blaadjes versnipperde basilicum

OPEN VLD


Verrekijk

Brussel: The City that never sleeps

I

EEN

In de jaren ’80 zat New York in het slop. Werkloosheid en drugs in de getto’s, maar ook veiligheidsproblemen buiten de beruchte wijken. Vandaag is ‘the big apple’ veruit één van de hipste en meest bruisende steden van de planeet. Ik liep ’s nachts al door Manhattan zonder mij één minuut op mijn ongemak te voelen. Op geen enkel moment ergerde ik mij aan afval of inciviek gedrag. Harlem en de Bronx zijn het nieuwe cool. New York heeft bruggen geslagen tussen de wijken. En mensen maken er vlotjes de oversteek. Dat is mijn Brussel van de toekomst. Weg stadskankers op de gemeentegrenzen van Molenbeek, Anderlecht en Stad Brussel! Het noord- en zuidstation zijn dynamische kernen van hun wijk, in plaats van een kloof. Alle parken en tuinen van de stad zijn verbonden met groene stroken. Fietsbruggen steken de verkeersassen over. De moderne kunstroute verbindt de musea en galerijen van de Vijfhoek met het museum aan het kanaal, om slingerend langs Wiels te eindigen in een beeldenpark in het Zoniënwoud. De oude hangars in Kuregem zijn de ateliers van jonge kunstenaars. Brussel is het mekka van de wereldreizigers die van hedendaagse kunst houden. Dankzij een actief integratiebeleid zijn ook de bruggen tussen de gemeenschappen een feit: Brussel verenigt, want onze inwoners komen van overal. En dat betekent nu ook van overal uit Vlaanderen, want de hoofdstad is nu de aantrekkingspool voor al het jong geweld. Ook in onderwijs slaan we de brug. De ketjes zitten samen op school, welke taal ze thuis ook spreken. Onze drietalige universiteit is de grootste van het land. Door meer budget vrij te maken voor onderzoek, telt Brussel steeds meer innovatieve bedrijfjes. Uitvinders komen naar hier. Dat is onze troef. Werk is er voor iedereen, ook in de honderden horecazaken, winkels en kantoren. Brussel is de stad die nooit slaapt!

TOEKOMST-

BLIK

BRUSSEL ANNO

2040

ANN BRUSSEEL

Vlaams Volksvertegenwoordiger

LIBERALE Nieuwsbrief


Lokaal

In 't Kort

GEMEENTELIJK NIEUWS

Nieuw jongerencentrum

Genieten van Neerpede

Gigantisch rotsblok

MOLENBEEK

ANDERLECHT

MOLENBEEK

Ilse Carlé In de Molenbeekse Maritiemwijk komt er op initiatief van vzw Toestand binnenkort een nieuw jongerencentrum. De vzw mag voor het project vanaf mei gedurende een jaar enkele loodsen van Leefmilieu Brussel aan de Materialenkaai gebruiken. De jongeren uit de Maritiemwijk mogen zelf invullen wat er gebeurt. Participatie is dus van groot belang en om dit te bekomen hebben de initiatiefnemers architecten en experts in participatie onder de arm genomen. Dankzij dit initiatief worden de jongeren meer betrokken bij het reilen en zeilen in hun buurt. Hun ondernemingszin wordt gestimuleerd en ze worden ook betrokken bij de uitwerking van hun projecten. Mogelijkerwijs kan het gebruik van de ruimtes verlengd worden met 3 jaar.

Ann Brusseel

We genieten opnieuw van het mooie weer en de buitenlucht. Waar beter dan in Neerpede? Het is dus tijd om verder te gaan met de dringende herstellingen aan de wegen, want de putten moeten slalommen. Eens de wegen in goede staat zijn, moet de gemeente ook werk maken van veiliger verkeer. Anderlechts gemeenteraadslid Ann Brusseel heeft daarom het schepencollege gevraagd verkeersdrempels te voorzien op de vele smalle baantjes, zodat snelheidsduivels zich er niet meer gaan uitleven. “In Neerpede en paardrijden. Ook de vele jonge ruitertjes moeten in alle veiligheid hun wandelingen kunnen maken rond de manege. Nu is het soms schrikken van te snel aankomende auto’s.” Meer weten? Surf dan naar annbrusseel.be.

Jan Gypers Molenbeek heeft sinds februari nulpunt: het kunstwerk ‘NulpuntMoment’ van de Brusselse Joëlle Tuerlinckx. Enkel de tip is zichtbaar, want de rest van de massieve blauwe steen is onder het Gemeenteplein begraven. “De steen werd gebruikt om er andere stenen op te beitelen. Hij bevat dus de sporen van al die stenen, die naar de hele wereld zijn geëxporteerd. Het werk refereert dus aan al die andere plekken op de wereld.”, aldus de kunstenaar. De blauwe steen uit Henegouwen werd per schip overgebracht naar Molenbeek. Uit de rechthoekige steen heeft steenkapper Marc Gusslin een beeldhouwwerk gesculpteerd. Zoals de naam aangeeft, vormt van Molenbeek, van waaruit de gemeente de afstanden naar andere plaatsen zal berekenen.

OPEN VLD


Molenbeek

"Singles zijn een steeds groeiende, kwetsbare groep" OCMW-MANDATARIS ARLETTE DE BACKER

“Bij nieuwbouwprojecten moet er aandacht zijn voor singles”, aldus OCMWmandataris Arlette De Backer.

O

nlangs maakte Brussels parlementslid Carla Dejonghe de resultaten bekend van een enquête die ze onder de Brusselse singles heeft gehouden. In die bevraging werd er onder

(koop)woningen en vrijetijdsactiviteiten op maat. Molenbeeks OCMW-raadslid Arlette De Backer juicht het initiatief van het parlementslid toe: “Ook de Molenbeekse bevolking telt heel wat singles. Dat kan gaan van alleenwonende gepensioneerden tot jongvolwassenen. Maar het is een steeds groeiende bevolkingsgroep die ook erg kwetsbaar is. Als single moeten ze dikwijls in hun eentje voor de zelfde kosten opdraaien als een gezin of een koppel waar men met 2 gaat werken. Dit heeft als gevolg dat een comfortabele woning een veel grotere hap uit hun budget neemt dan bij tweeverdieners en er veel minder ruimte is om te sparen. Wanneer er iets misloopt, kunnen ze al snel in de problemen

goedkoper, met het risico dat ze dan ergens terechtkomen waar het comfort allesbehalve is. Zelf een woning kopen is dikwijls een onbereikbare droom. Carla Dejonghe stelt dus terecht dat er bij het bouwen van woningen ook aandacht moet zijn voor singles. We moeten inderdaad meer inzetten op het bouwen van compactere woongelegenheden, die betaalbaarder zullen zijn voor mensen die alleen wonen. Ook de ouderen hebben alleen maar baat bij een compacte woning die veel makkelijker te onderhouden zal zijn en gebruiksvriendelijker is. “

“De gewestbelasting zou rekening moeten houden met de gezinssamenstelling”

Als je weet dat de gemiddelde huur al snel 600 euro bedraagt, dan moet je ongeveer 1800 netto verdienen om comfortabel te kunnen leven. Voor veel mensen is dit niet mogelijk, dus zoeken ze op de huurmarkt naar iets LIBERALE Nieuwsbrief

De Backer hoopt dat de beleidsmakers rekening houden met de groeiende singlesgroep wanneer

maatregelen. “Ook de gewestbelasting is voor vele singles een doorn in het oog. Deze belasting wordt betaald per gezinshoofd en houdt geen rekening met het aantal gezinsleden. Iemand die alleen is, betaalt dus evenveel als een koppel of een gezin met 2 of 3 kinderen. Er is nog heel wat werk aan de winkel om die ongelijkheden weg te werken.”

Arlette De Backer.


Anderlecht

In de kijker

Wist je dat Ann.... ...zich inzet voor dierenwelzijn

I

n België krijgen massaal veel dieren een dodelijk prikje: zwerfkatten, achtergelaten honden, ... Het is bijzonder droevig te zien hoeveel dieren in het asiel belanden.

In Anderlecht zetten mensen zich in om die katten, honden en andere huisdieren onderdak te bieden en te verzorgen. Zowel Help Animals als Veeweyde doen hun best om een nieuwe thuis te zoeken. Iedereen die af en toe een asiel bezoekt, zal het erover eens zijn: mensen zouden echt goed moeten nadenken over de aanschaf van een dier. Een kat of hond heb je niet voor even, maar voor het leven. Daarom ijvert Ann Brusseel (rechts op de foto), Vlaams parlementslid voor Brussel samen met actievoerders zoals An Lemmens voor een strengere aanpak van de broodfok in ons land. Broodfok is het goedkoop kweken van rashondjes ten koste van de gezondheid van de moederdieren en pups. De verkopers maken grote winsten en de kopers hebben vaak een hondje met een zwakke gezondheid of erfelijke ziektes. Zowel dieren als de dierenvrienden zijn de dupe. Binnenkort zullen de gewesten bevoegd zijn voor het welzijn en de bescherming van dieren. Er moet nog stevig gediscussieerd worden onder politici: is dit een kwestie voor leefmilieu of landbouw?

Voor Ann Brusseel is het duidelijk: “Dierenwelzijn is geen kwestie van centen maar van respect. Het departement Leefmilieu moet een zorgzaam beleid uitwerken voor alle dieren naargelang hun noden. Onder het departement Landbouw dreigt men enkel aandacht te hebben voor alles dat met het houden van dieren te maken heeft en dan vooral betreffende de landbouwdieren. Dat volstaat voor mij echt niet. In ons land moet ook dringend meer aandacht besteed worden aan dierenbescherming: er zijn te weinig controles vandaag. In sommige landen bestaat een dierenpolitie, die verwaarloosde of mishandelde dieren redden uit hun noodsituatie. Dit moet hier ook kunnen.”

Ann Brusseel www.annbrusseel.be Wil je een lieve viervoeter adopteren? Help Animals: Bollinckxstraat 203, Anderlecht, www.helpanimals.be Veeweyde: Itterbeekselaan 600, Anderlecht, www.veeweyde.be OPEN VLD


Agenda KUNST IN HET VLAAMS PARLEMENT 5 APRIL - 10u.

BRUSSEL - Ijzerenkruisstraat 99 Wil u graag eens samen met Vlaams Parlementslid Ann Brusseel een kijkje nemen in het Vlaams Parlement en er de kunstwerken ontdekken? Kom dan zeker op zaterdag 5 april om 10u. De rondleiding zal ongeveer 2 uur duren, achteraf wordt u door het parlement een drankje aangeboden. Inschrijven kan door uw naam, voornaam en geboortedatum te mailen naar info@annbrusseel.be of via 02/552 45 47.

BOEKVOORSTELLING “1914. Het vervloekte jaar” - Dirk Verhofstadt 23 APRIL - 20u.

ANDERLECHT - Beeldenstorm, Bergensesteenweg 145 Het Willemsfonds Anderlecht nodigt u uit op de voorstelling van het nieuwste boek van Dirk Verhofstadt. Hij neemt u als het ware in een tijdmachine mee terug naar 1914, een jaar vol verwachtingen en teleurstellingen. Info & inschrijvingen (3 euro): hans.vanrompaey@willemsfonds.be of 02/218 44 88.

SOIREE BELGE - BELGISCHE AVOND - 26 APRIL - 18u. ANDERLECHT - Het Gildenhuis Open Vld Anderlecht organiseert op zaterdag 26 april vanaf 18:00 een Soirée belge. Locatie: Het Gildenhuis, Korte Wolvenstraat 57, 1070 Anderlecht. Ambiance verzekerd! Info & reservatie: info@annbrusseel.be of 02/552 45 47.

KAAS- & WIJNAVOND - 10 MEI - 18u.

BRUSSEL - Kunsthumaniora, Karel Bogaerdstraat 4, 1020 Laken De 17de editie van de culinaire Kaas- & Wijnavond van Open Vld Brussel Stad gaat door in de Kunsthumaniora van het GO! in Laken. Inschrijven kan via info@elsampe.be of 02/549 65 24.

BRUSSELS CONCERTBAND - 11 MEI - 15u.

BRUSSEL - AB De Brussels Concertband komt naar de Ancienne Belgique, Anspachlaan 110, 1000 Brussel. Gastvedetten dit jaar zijn: Marijn Devalck en The Triplettes. Inkom 15 EUR. Presentatie: Herman Mennekens. Info: 0497/59 95 55.

Contactgegevens Anderlecht Open Vld-voorzitter Stefaan Van Hee Luitenant Liedelstraat 38 1070 Anderlecht immoee59@hotmail.com

Molenbeek Open Vld-voorzitter Ilse Carlé Leopold II-Laan 169 1080 Sint-Jans-Molenbeek ilse.carle@vldbrussel.be

Vlaams Parlementslid en gemeenteraadslid Ann Brusseel Mudrahoek 64/0202 1070 Anderlecht www.annbrusseel.be

Schepen bevoegd voor Mobiliteit, Openbare Werken en Wijkcontracten Jan Gypers J. Dubrucqlaan 65 b8 1080 Sint-Jans-Molenbeek

Wenst u lid te worden? Stort dan 10 € op BE05 4294 0890 0175 met vermelding ‘Lidgeld 2014 Molenbeek‘ of op rekening: BE78 1096 5508 4586 met vermelding ‘Lidgeld 2014 Anderlecht’ U ontvangt dan onze nieuwsbrief, het Open Vld-magazine enLIBERALE krijgt stemrecht op onze congressen. Nieuwsbrief

OCMW-mandataris Arlette De Backer F. Sebrechtslaan 59 b19 1080 Sint-Jans-Molenbeek arlette.debacker@vldbrussel.be

LID WORDEN van OPEN VLD in uw gemeente

Blauw  

Liberale Nieuwsbrief Open Vld Anderlecht & Molenbeek - editie maart 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you