Page 1

Driemaandelijks tijdschrift van de Vlaamse Liberalen en Democraten – april-mei-juni 2014 – VU en afzendadres: Stefaan Van Hee, Luitenant Liedelstraat 38, 1070 Anderlecht – erkenningsnummer P 915675 – afgiftekantoor Brussel X

BLAUW LIBERALE NIEUWSBRIEF OPEN VLD ANDERLECHT & MOLENBEEK

WE GAAN 300% VOOR be brussels BRUSSEL

OPEN VLD


25 mei 2014

In the picture

JAN GYPERS

UW MOLENBEEKSE KANDIDAAT

FOTO: Jan Gypers

Molenbeeks schepen van Mobiliteit, Openbare Werken en Wijkcontracten, Jan Gypers is terug te vinden op de 6de plaats voor het Brussels Parlement. Onze schepen haalde tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 meer dan 800 stemmen en werd overtuigend herverkozen. Als schepen weet hij wat er reilt en zeilt binnen de gemeente en waar de problemen zich situeren. Gypers: Molenbeek is één van de toegangspoorten tot het centrum en op ons grondgebied loopt één van de drukste tunnels van het land. Van zodra er in die tunnels iets misloopt, dan zijn de gevolgen voelbaar in heel Molenbeek: bussen en trams rijden zich vast in het verkeer, kruispunten raken niet vrij omdat de verkeerslichten niet op elkaar zijn afgestemd, etc... Dagelijks pendelen er meer dan 1 miljoen mensen naar Brussel en de rand. Veel politici vergeten ook dat veel gezinnen een wagen nodig hebben om bvb. de kinderen van en naar de kinderopvang of school te brengen of om zware boodschappen te doen. Bewoners zoeken soms een kwartier lang naar een parking in de buurt van hun woning. Dat is nefast voor de luchtvervuiling en voor de verkeersdrukte. Zelf pleit ik ervoor om zoveel mogelijk parkings, zoals bvb. die

LIBERALE Nieuwsbrief

van een supermarkt of kantoor buiten de openingsuren open te stellen voor buurtbewoners. We moeten onder ogen durven zien dat voor veel mensen een wagen echt wel een noodzaak is! Daarnaast wordt Brussel geconfronteerd met een gigantische bevolkingsaangroei, wat maakt dat er rekening moet worden gehouden met voldoende scholen en kinderopvang. Maar ook onze huidige bevolking wordt een dagje ouder. We willen dat ook zij hier een rustige oude dag kunnen doorbrengen. Voldoende aangepaste woningen zijn dus belangrijk en daar moet vanaf het bouwen van een woning mee rekening gehouden worden. Een voorbeeld: de appartementsblokken aan de Mettewie- en de Machtenslaan dateren uit de jaren ‘70-’80 en werden toen vooral gekocht door jonge gezinnen. We zijn nu 40 jaar verder en we merken dat de jonge gezinnen van toen nu

een dagje ouder zijn geworden. Ze zijn minder mobiel en merken dat ze het moeilijk krijgen om hun gebouw te betreden. Veel van die appartementsblokken zijn namelijk enkel via trappen toegankelijk, wat voor velen een onoverkomelijke hindernis wordt. Omdat bij het bouwen ervan geen rekening werd gehouden met hun noden, voelen velen de noodzaak om te verhuizen naar een aangepaste woning. Om dit in de toekomst te vermijden moet de overheid bij het bouwen van nieuwe huisvesting rekening houden met alle leeftijden: zowel jonge gezinnen met kinderwagens als minder mobiele mensen met een rollator of rolstoel.


25 mei 2014

ZORGEN VOOR DE TOEKOMST Ik heb de laatste tijd wat meer stress dan voorheen. Het ligt niet alleen aan de verkiezingen, oh nee. Eind december werd ik mama. Uiteraard ben ik dolgelukkig met mijn kleine meid, ook al zijn de nachten kort en de takenlijstjes steeds langer. Maar wat stress veroorzaakt, is de zorg voor mijn spruit wanneer ik zelf aan het werk ben. Zelfs over de plaats op school maak ik me nu al zorgen. Zo gaat dat voor ouders. Ik besef meer dan ooit dat alle ouders in Brussel met vragen en ongerustheid zitten. Enkele maanden geleden pleitte ik in de commissie Welzijn voor een eenheidsloket voor kinderopvang. Eén wachtlijst voor verschillende crèches zal ouders de energie en tijd besparen die ze nu besteden aan de inschrijving in verschillende crèches voor die ene plaats. Voor de scholen bestaat er ook een aanmeldingssysteem. Maar daarmee is het probleem verre van opgelost... Enkele dagen geleden kreeg ik een telefoontje voor de inschrijving op een wachtlijst voor meerdere Nederlandstalige kinderdagverblijven. Een aangenaam gesprek dat best wel lang duurde. Ik kreeg tal van vragen: over werk (voltijds of deeltijds) of werkloos zijn, woonplaats, leef je alleen of heb je een partner, opleidingsniveau, enzovoort. Alle antwoorden op deze vragen bepalen je plaats op de wachtlijst. De laatste vraag, over het taalcriterium, klonk wel een beetje bizar: “Spreekt u Nederlands?”. Dat was ik toch al even aan het doen, ja. Volgende vraag klonk dan ook een beetje absurd: “Kunt u dat bewijzen?”... Wel ja, maar moet ik daar nu ook tijd in steken? Zo ondervond ik eens het bizarre karakter van alle regelgeving die politici soms stemmen. Ik ben altijd een koele minnaar geweest van voorrangsmaatregelen allerhande. Er is immers altijd iemand de laatste in de rij. Toch lijkt het mij zeer logisch dat de Nederlandstalige Brusselaars met zekerheid op een plaats kunnen rekenen in Nederlandstalige crèches en scholen. Ook wie werkt moet op een plaats kunnen rekenen, nee? Het is met de kinderopvang zoals met de scholen: de bevolking groeit, de extra plaatsen zijn hoogdringend. De voorrangsregels zijn een pleister op een houten been. Er moet niet alleen in het Brussels onderwijs verder geïnvesteerd worden, maar ook in de kinderopvang. Dat moet de absolute prioriteit zijn van de volgende Vlaamse Regering, want zij is verantwoordelijk Nederlandstalige instellingen in Brussel. We mogen de vele ouders niet met al die zorgen laten zitten. Voor de Brusselse kinderen hebben we plaatsen nodig, geen regeltjes.

le e s s u r B n - An OPEN VLD


VERKIEZINGEN 25 mei 2014

Drie krachtige lijsttrekkers

“Een AA-rating voor Brussel”li

“Een Brusselse voor het Vlaams parlement”

“België zonder Brussel is als een lichaam zonder kloppend hart”

Minister Vanhengel is een boegbeeld in de Brusselse politiek. Dank-

Ann Brusseel hoeft nog nauwelijks voorgesteld te worden. Ze heeft in het Vlaams parlement haar strepen verdiend als voorvechtster voor meer capaciteit in het onderwijs zodat ouders hun kind naar de school van hun keuze kunnen sturen en zich niet tevreden moeten stellen met een tweede of een derde keuze. “Het kan toch niet dat mensen in de 21ste eeuw letterlijk moeten kamperen voor hun school om zich verzekerd te zien van een plaats in de klas voor hun kind.” Maar ook voldoende kinderopvang is één van haar strijdpunten. “Er zijn veel meer alleenstaande ouders dan pakweg 20 jaar geleden. We moeten ervoor zorgen dat zij niet het slachtoffer worden van een tekort aan kinderopvang waardoor de ouder niet kan gaan werken en zich moet wenden tot het OCMW om een vervangingsinkomen te krijgen om te overleven. De maatschappelijke kost door een gebrek aan kinderopvang wordt alsmaar groter en kan verholpen worden door meer opvang te voorzien.

Thomas Ryckalts is zich als lijsttrekker voor het federaal parlement sterk bewust van het belang van Brussel als motor van het land. “Brussel en Vlaams-Brabant vormen de belangrijkste tewerkstellingspool van het land: meer dan 1,1 miljoen mensen hebben er hun job. Vanuit Vlaams-Brabant pendelen er meer dan 110.000 mensen naar het hoofdstedelijk gewest. De economische invloed van onze hoofdstad eindigt niet aan de gewestgrenzen, maar loopt door tot Gent, Mechelen, Kortrijk of Antwerpen. Deze economische kracht moeten we koesteren. Een bloeiende economie betekent werkgelegenheid, en werkgelegenheid betekent een inkomen en een betere levenskwaliteit. We winnen er dus niets mee om ondernemingen weg te jagen, integendeel.... We moeten de bedrijven in Brussel zien te houden door te zorgen voor een goede en vlotte verbinding met zowel het openbaar vervoer als via de weg. Uit studies is namelijk gebleken

een centraal schuldbeheer heeft ons Gewest de beste score gekregen van de internationale kredietbeoordelaars. “We hebben deze topscore gekregen zonder dat we de belastingen hebben verhoogd of zware investeringen hebben uitgesteld. Daardoor zijn we erin geslaagd om een jaar vroeger dan gepland een begrotingsevenwicht te bereiken.” Dit is goed nieuws voor een stad waar een grote werkloosheid heerst zodat er nog meer aandacht kan gaan naar onderwijs, opleiding en jobcreatie. “Brusselaars die werken dragen meer bij tot de maatschappij en dat levert meer leef- en woonkwaliteit op voor de hele stad. Het is dan ook spijtig dat veel inwoners wegtrekken van zodra ze een goede job hebben gevonden. Gelukkig kiezen ook veel jonge gezinnen er bewust voor om in de stad te wonen. Ik zal er dan ook voor blijven ijveren om een stadskorting.”

LIBERALE Nieuwsbrief

dermate hoog wordt dat bedrijven wegtrekken. Een goede doorstroming is dus belangrijk als we willen dat Brussel zijn functie als motor van het land behoudt.”


be brussels

Guy VANHENGEL

ELS AMPE

LIJSTTREKKER

2DE PLAATS

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT

7


VERKIEZINGEN

Guy VANHENGEL BRUSSELS PARLEMENT Lijsttrekker

De woonbonus wordt behouden. ciering van het Brussels Gewest afgedwongen. Dat was nodig om te investeren (uitbreiding metro, onderwijs…). Er werd sneller dan gepland een begrotingsevenwicht bereikt, en zelfs een overschot. “Op begrotingsvlak wil Open Vld Brussel het huidig beleid voortzetten om het budgettair evenwicht te bewaren. Overschotten moeten naar de verdere schuldafbouw gaan. De achterhaalde forfaitaire gewestbelasting en aanvullende agglomeratiebelastingen dienen afgeschaft te worden. Er moet een nieuwe verlaging van de registratierechten komen. De woonbonus wordt behouden, zo beklemtoont lijsttrekker voor het Brussels Parlement Guy Vanhengel.

30%

1

AA

FEDERAAL GEÏNDE INKOMSTEN VAN STANDARD & POOR’S VENNOOTSCHAPSBELASTING KREDIETWAARDIGHEIDSSCORE KOMT UIT BRUSSELS GEWEST VOOR BRUSSEL

ELS AMPE

I HAVE A DREAM

BRUSSELS PARLEMENT 2de plaats

I have a dream: In elk kind schuilt een held. ‘The American Dream’ hoeft zich niet te beperken tot de Verenigde Staten. Er bestaat namelijk ook een ‘Brussels Dream’, maar je moet het willen zien, erin willen geloven. Stromae, Kompany, Schoenaerts, Leki: allemaal speelden ze in ‘achtergestelde’ buurten. Allemaal kozen ze de weg van de Vooruitgang. Via onderwijs en ‘tech- en sportateliers’ in elke wijk kunnen we jongeren laten dromen om hun talenten te ontdekken en volop te ontwikkelen. Op die manier staan ze klaar voor het Brussel van morgen!

TALENTEN ONTWIKKELEN VOLOP HET POTENTIEEL VAN ONZE JEUGD ONTWIKKELEN LIBERALE Nieuwsbrief

FILM

BELANGRIJKSTE CONGRESSTAD VAN EUROPA


Carla DEJONGHE BRUSSELS PARLEMENT 3de plaats

In 2007 vond men mijn idee nog onmogelijk. Vandaag weten we dat de nieuwe metro er komt. -

METRO

2022

In de nabije toekomst zal er een Metro rijden naar zowel Schaarbeek-Evere als naar de gemeenten Vorst en Ukkel

Ann BRUSSEEL VLAAMS PARLEMENT Lijsttrekker

We moeten volop investeren in onze toekomst. Elk kind heeft recht op een plaats op de schoolbanken in onze stad. En elk kind verdient kwaliteitsvol onderwijs, zodat het een bank vooruit kan gaan. Op dat vlak moeten we een tandje bij steken, want de toekomst van Brussel staat op het spel. Het Nederlandstalig onderwijs was de voorbije jaren mijn strijdpunt in het Vlaams Parlement. Met uw steun zet ik daar de komende jaren mijn werk verder. Om meer middelen uit de brand te slepen voor scholen, voor leerkrachten en – vooral – voor de toekomstkansen van alle Brusselse kinderen en jongeren.

INVESTEREN IN ONZE TOEKOMST GOED UITGERUSTE TECHNISCHE SCHOLEN

ZORGEN VOOR BETERE KANSEN OP DE ARBEIDSMARKT

OPEN VLD


PROGRAMMA OPEN VLD BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 1 ONDERWIJS Het beste wapen tegen jeugdwerkloosheid is onderwijs. Kwaliteitsvol onderwijs dat leidt tot meertaligheid. Wij willen nog forser investeren in de renovatie en de bouw van Nederlandstalige scholen. Investeren in de ondersteuning van onze leerkrachten. Dat is investeren in onze toekomst.

2 JOBS, JOBS EN NOG EENS JOBS Zelfstandigen, ondernemers en bedrijven creĂŤren jobs. We moeten ze koesteren. We moeten hen het werken vergemakkelijken. Dat betekent investeren in mobiliteit, in de metro, in het toerisme, in het imago van Brussel, in de handelskernen, in Brussels Metropolitan Region. Minder lasten, minder rompslomp.

3 STEDELIJKE LEVENSKWALITEIT Een stad moet aangenaam, net en veilig zijn. Gedaan met zwerfvuil. Com-

*Ons volledig programma, ons Brussel Handboek en het laatste nieuws over Open Vld Brussel vindt u op www.vldbrussel.be

BEDANKT JEAN-LUC VANRAES & SVEN GATZ

LIBERALE Nieuwsbrief

Sven en Jean-Luc hebben zich gedurende jaren met volle overgave ingezet voor Brussel en de Brusselaars. Jean-Luc Vanraes was Brussels Parlementslid voor Open Vld van 2000 tot 2013 en Sven Gatz van 1995-2011. Als volbloed liberalen hebben zij zich dagdagelijks ingezet om, elk op hun manier, mee vorm te geven aan een beter Brussel. Wij willen hen voor al die jaren inzet dan ook van harte danken.


HOE STEMMEN IN 7 STAPPEN STEMMEN VOOR LIJST 7 STAP 1 Appuyez avec le crayon optique sur la langue désirée

Français

STAP 2 EUROPEES PARLEMENT

STAP 3 EUROPEES PARLEMENT - Nederlands kiescollege

Nederlands kiescollege

2

8

15

3

12

BLANCO

7

13

Frans kiescollege

Nederlands

Duw met de lichtpen op de gewenste taal

Kies uw taal

Druk op het gewenste college

U stemt nu voor het Europees Parlement. Kies het Nederlands Kiescollege & BEVESTIG

& BEVESTIG

STAP 4 KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 1

7

12

2

8

13

3

9

14

6

10

15

Druk op een lijst of de blanco stem

Kies Open Vld (lijst 7) en stem onder meer op Guy Verhofstadt (lijsttrekker) en Annemie Neyts (2) & BEVESTIG

STAP 5 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT

Nederlandse taalgroep Franse taalgroep

STAP 6 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

- Nederlandse taalgroep

2

12

17

3

13

BLANCO

7

15

BLANCO

U stemt nu voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Kies Open Vld (lijst 7) en stem onder meer op Thomas Ryckalts (lijsttrekker) & BEVESTIG

Druk op het gewenste college

Druk op een lijst of de blanco stem

U stemt nu voor het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. Kies de Nederlandse taalgroep & BEVESTIG

Kies Open Vld (lijst 7) en stem onder meer op Guy Vanhengel (lijsttrekker), Els Ampe (2) Carla Dejonghe (3), René Coppens (lijstduwer), Khadija Zamouri (1ste opvolger), Herman Mennekens (2de opvolger) & BEVESTIG

STAP 7 BRUSSELSE LEDEN VAN HET VLAAMS PARLEMENT 2

12

3

13

7

15

BLANCO

Druk op een lijst of de blanco stem

U stemt voor de Brusselse leden van het Vlaams Parlement. Kies Open Vld (lijst 7) en stem onder meer op Ann Brusseel (lijsttrekker) & BEVESTIG

be brussels

25 MEI

2014

Bekijk ons verkiezingsprogramma op:

WWW.VLDBRUSSEL.BE Meer info: info@vldbrussel.be 02/549.66.60 Like us on Facebook.com/vldbrussel Find us on issuu.com/vldbrussel

7

OPEN VLD


René COPPENS BRUSSELS PARLEMENT Lijstduwer

Brussel heeft nood aan een stadsvriendelijke politiek. Wie in de stad woont, kost minder aan de overheid, omdat alle infrastructuur door meerdere personen wordt gebruikt. Die keuze voor de stad wil René belonen. Zo wil hij er voor ijveren dat er op vlak van de successierechten een splitsing komt tussen de roerende en onroerende goederen en dat de woonbonus wordt behouden, zodat de woningmarkt gestimuleerd blijft en aan jonge mensen de kans wordt gegeven om in de stad te blijven wonen. Kortom, hij wil een stadsvriendelijke politiek waar

BAKKERSZOON COPPENS Een hart voor de middenstand

Khadija ZAMOURI BRUSSELS PARLEMENT 1ste plaats opvolgers

Inwoners en handelaars zorgen samen voor veilige en nette stadsparken. Er zitten twee elementen in het liberale DNA/ Respect voor wie onderneemt en respect voor diversiteit. Khadija wil de grijze economie witwassen en alle jonge ondernemers professionaliseren om meer kans op succes te hebben. Ze ijvert voor respect ongeacht afkomst, taal, godsdienst of geslacht. Voor gelijke rechten voor holebi’s en voor een verdraagzame samenleving. Respect en een dosis zelfrelativering gaan hand in hand. Met haar dossier ‘Stadsgroen Maakt Vrij’ heeft ze tevens aangegeven hoe belangrijk groen kan zijn voor stedelijke levenskwaliteit in de komende decennia in Brussel.

STADSGROEN MAAKT VRIJ Er moeten meer privé-initiatieven in onze parken komen, dat brengt ze terug tot leven. LIBERALE Nieuwsbrief


Herman MENNEKENS

BRUSSELS PARLEMENT 2de plaats opvolgers

Cultuur, entertainment en toerisme creĂŤren jobs voor Brusselaars. Brussel bruist op cultureel vlak... en toch zijn er gaten in ons aanbod en gemiste kansen. De kelders van onze musea steken vol kunstschatten. Hier wonen en werken honderden kunstenaars en andere creatievelingen. Maar er is te weinig ambitie om ze op de wereldkaart te plaatsen. Open Vld Brussel wil onze artistieke en culturele troeven wel wereldwijd uitspelen. Niet in het minst omdat ze de aantrekkingskracht van onze regio vergroten. En hoe aantrekkelijker Brussel wordt, hoe meer jobs we hier te bieden hebben. Want waar werk is, is er welvaart. En omgekeerd.

+

+

+

+

=

JOBS

Thomas RYCKALTS

20%

FEDERAAL PARLEMENT

Lijsttrekker

Brussel is de economicshe motor van de Belgische welvaart. In heel de wereld is het een kwestie van gezond verstand dat een stad samenwerkt met haar rand. Behalve in en rond Brussel. Terwijl het land kibbelde over de splitsing van BHV, besliste Open Vld-Brussel net om voluit te gaan voor samenwerking tussen Brussel en VlaamsBrabant: samenwerken zonder verborgen taalagenda’s en met wederzijds respect. Een echte Brussels Metropolitan Region dus. Mobiliteit illustreert trouwens mooi de noodzaak van een metropolitane samenwerking. Open Vld Brussel pleit dan ook voor een volwaardig openbaar vervoersnetwerk vanuit Vlaams-Brabant dat aantrekkelijk van Europa zijn.

MET 10% VAN DE BEVOLKING IS HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST GOED VOOR 20% VAN HET BNP. OPEN VLD


Guy VERHOFSTADT EUROPEES PARLEMENT Lijsttrekker

Wat we voor Europa willen, willen we ook voor Brussel en België. Eén democratie. Liberalen streven naar één democratie en publieke opinie over taalgrenzen heen, met respect voor taal, cultuur en diversiteit. Dat is de Europese, Belgische en Brusselse uitdaging. Enkel zo staan we solidair en sterk in deze wereld. De Europse Unie is een essentieel element om een vredevolle, welvarende en veilige toekomst op te bouwen over heel ons continent. De Unie zoals ze vandaag werkt is echter verre van perfect. Ze moet grondig hervormd worden als ze wil opbrengen voor haar burgers. De EU is vaak te bureaucratisch en belemmert bedrijven nog te vaak met overregulering.

=

Annemie NEYTS

EUROPEES PARLEMENT 2de plaats

Van een hoofdstad van Europa tot een hoofdstad van de Europeanen.

Annemie wil blijvend verder strijden voor de 5e Europese vrijheid, namelijk vrij verkeer van kennis. Wij willen blijvend verder investeren in hoofdstadklassen, in de eerste plaats voor Nederlandstalige en Franstalige kinderen, maar ook naar buitenlandse scholen toe. We streven ernaar dat alle Europese scholieren minstens één keer voor hun achttiende ‘hun hoofdstad’ hebben bezocht. Hiervoor ontwikkelen we, via Vitoe. We willen, in overleg met de bestaande universiteiten en internationale onderwijspartners, een Engelstalige universiteit of University of Brussels oprichten, om op die manier masteropleidingen aan te bieden, die gerelateerd zijn aan Brussel als Europese hoofdstad en die uniek zijn in Europa.

BXL

VUB+ULB+ HUB+ ... = UNIVERCITY BRUSSELS

=


VERKIEZINGEN 25 mei 2014

Een nieuw leven voor de Slachthuizen van Anderlecht De wekelijkse Boeremet in de Slachthuizen van Anderlecht is uitgegroeid tot één van de hipste plekken van het Gewest. Het concept is dan ook heel fris en innoverdranken, regionale- en seizoensproducten. Aan eetgelegenheden is er geen gebrek en de muziek zorgt voor een gemoedelijke ambiance. Dergelijke concepten zorgen voor een heropleving van een buurt die als ‘moeilijk’ bekend staat, maar door het unieke karakter van de markt is er al snel een nieuw publiek op afgekomen: mensen die na hun werk nog snel even in een gezellig kader wat boodschappen willen doen, of een hapje komen eten.

Het zijn dergelijke successen die Brussel nodig heeft om ervoor te zorgen dat mensen in de stad blijven wonen. schoolden. Innovatie moet dus gestimuleerd worden, want ze verzekeren het voortbestaan van een bruisende stad!

Tal van mogelijkheden voor de Kanaalzone er ooit aanwezig waren en een belangrijke rol hebben gespeeld in de Brusselse economie. Ondertussen is men er zich van bewust dat de Kanaalzone dringend nood heeft aan een herwaardering om het hoofd te kunnen bieden aan de bevolkingsaangroei. Het plan is dan ook om er projecten te realiseren die zowel aandacht besteden aan huisvesting, als aan bijkomende kinderopvang, jobcreatie, onderwijs, vrije tijd en de aanleg van groene ruimten. Dit bewijst dat een stad kneedbaar is en de functie van wijken ingevuld wordt al naargelang de noden die er heersen. Oude gebouwen zullen een nieuw leven krijgen, voetpaden worden gerenoveerd of heraangelegd en de

levenskwaliteit zal er verbeteren. We merken nu al dat er een andere mentaliteit heerst over het Kanaal: er is een stijgende interesse van de gemeenten die aan het kanaal grenzen, zoals Brusselstad, Anderlecht en Molenbeek, om met behulp van allerlei culturele en artistieke evenementen mensen naar het water te lokken. En met succes: de lichtshow die vorig jaar werd georganiseerd trok duizenden bezoekers. Dat maakt duidelijk dat er heel wat potentieel zit in een gebied dat jarenlang werd verwaarloosd. Er is dus verbetering in zicht.

OPEN VLD


25 mei 2014 7 liberale kandidaten voor 7 dagen inzet per week Naast Brussels volksvertegenwoordigster Ann Brusseel schuift Open Vld op 25 mei nog 6 andere sterke kandidaten naar voren uit Anderlecht en Molenbeek. Eén voor één zijn het mensen die van aanpakken weten en die hun sporen al ruimschoots verdiend hebben.

ANN BRUSSEEL

38 jaar lijsttrekker Brusselse kandidaten voor het Vlaams Parlement

AMBITIE Ann Brusseel uit Anderlecht werd in 2009 rechtsstreeks verkozen in het Vlaams Parlement. Nu trekt ze met dezelfde gedrevenheid de lijst van de Brusselse kandidaten voor het Vlaams Parlement. Een meisje van de zee dat in Brussel is blijven plakken. Van meet af aan heeft ze Brussel vurig verdedigd: ze vroeg meer middelen voor Nederlandstalig onderwijs en kinderopvang. Onderwijs maakt mensen sterker, en kinderopvang zorgt voor een gezonde werk/gezin-balans. En vindt u net als ik dierenwelzijn en gelijke kansen voor iedereen, ongeacht hun afkomst, geslacht, handicap of geaardheid belangrijk? Met uw steun zet ik dan graag verder mijn schouders onder deze thema’s.

ARLETTE DE BACKER

JAN GYPERS

61 jaar 6de opvolger Brussels Parlement

58 jaar 6de plaats Brussels Parlement

AMBITIE Jan Gypers is sinds 8 jaar Schepen in Molenbeek. Als geen ander kent hij de mobiliteitsproblemen, het gebrek aan reinheid en andere typische problemen waar een grootstad als Brussel dagelijks mee heeft te maken. Hij ijvert onder andere voor een betere opleiding van de gemeenschapswachten, meer samenwerking tussen de gemeenten en een strengere aanpak van sluikstorters.

LIBERALE Nieuwsbrief

AMBITIE Ze is geboren in Sint-Agatha-Berchem, opgegroeid in Anderlecht en woont nu in Molenbeek. Als OCMW-mandataris in Molenbeek wordt zij regelmatig geconfronteerd met de problemen waar mensen mee te kampen hebben. Armoede begint maar al te dikwijls bij een gebrek aan diploma, een slechte talenkennis en te weinig kennis van de arbeidsmarkt. Een goed diploma is de sleutel naar een beter leven!


GERT VAN DER EEKEN

JURGEN TEMMERMAN

49 jaar 6de plaats Kamer van Volksvertegenwoordigers

42 jaar 3de opvolger Vlaams Parlement

AMBITIE

AMBITIE Op 25 mei staat hij 6 de op de federale lijst. Hij steunt dat is nodig. Kijk naar Molenbeek: veel armoede, lage scholing en weinig netheid. Toch zou hij nergens anders willen wonen. Ook dat is typisch liberaal: we zien de problemen én de oplossingen. Net als de goede dingen, zoals het feit dat de slagers en bakkers op zondag open zijn. Of dat je “formidable” kan tafelen bij Nabil aan Ossegem. Een Marokkaan die Libanees kookt en net als de Belgen klaagt over de belastingen. That’s Brussels.

Zoals zovele stadsgenoten is hij een ingeweken Vlaamse Brusselaar. Samen met zijn vriendin, een ingeweken Waalse Brusselse heeft hij 3 kinderen, waaronder één rasecht Brussels Ketje geboren in het hart van de derlijk dus dat hij vaak stilstaat bij onze pensioenen, en hoe we die ook voor onze kinderen en kleinkinderen veiligstellen. Als geen ander ziet hij hoe belangrijk het is om iedereen aan het werk te krijgen want enkel zo zijn onze pensioenen veilig gesteld.

ILSE CARLE

STEFAAN VAN HEE

42 jaar 8ste opvolger Brussels Parlement

51 jaar 13de plaats Brussels Parlement

AMBITIE

AMBITIE

Een geboren en getogen Anderlechtenaar. Jarenlang baatte hij met zijn familie de slagerij ‘Van Hee’ uit in het centrum van Anderlecht. De voorbije jaren bouwde hij ook ervaring op in de vastgoedsector en sinds jaren zetelt hij in de sociale huisvestingsmaatschappij ‘De Anderlechtse haard’. Van Hee kent de zorgen van zelfstandigen als geen ander. Brusselse politici moeten meer aandacht hebben voor hen, voor werk en voor onze economie. Dat is zijn strijdpunt!

Zij is na haar studies in Brussel blijven hangen. Eerst om te gaan, maar daarna omdat Brussel in de kleren gaat zitten. Nergens merk je een grotere verscheidenheid aan culturen dan hier. Respect voor elkaar is de basis voor een goede verstandhouding. Dat kan gaan van respect voor de openbare ruimte tot resprect voor elkaars eigenheid. Leren openstaan voor anderen is een verantwoordelijkheid van zowel ouders als opvoeders. Als overheid is het belangrijk om erop toe te zien dat iedereen een goede opleiding krijgt en dat bedrijven zich in Brussel komen vestigen zodat de jobkansen voor iedereen stijgen. OPEN VLD


De lijsttrekkers en onze Kandidaten van Anderlecht en Molenbeek

EUROPEES PARLEMENT

1

Guy VERHOFSTADT ...

KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

1

Thomas

6

Gert VAN DER EEKEN ...

RYCKALTS ...

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT

1

Guy

6

Jan

13

25 05

VANHENGEL ...

VLAAMS PARLEMENT

1

Ann

BRUSSEEL ...

GYPERS ... STEFAAN VAN HEE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT *OPVOLGERS*

VLAAMS PARLEMENT *OPVOLGERS*

... 6

Arlette

8

Ilse

DE BACKER ...

3

... Jurgen TEMMERMAN ...

CARLE ...

7

Blauw  

Liberale Nieuwsbrief Open Vld Anderlecht & Molenbeek - editie mei 2014

Advertisement