Page 1


BUCHAREST night LIFE

CONTENTS/CUPRINS EDITORIAL

OUT FROM THE CITY / TURISM

2. Jocul numerelor

EVENTS / EVENIMENTE 4. Finali[tii Concursului de Scenarii HBO 6. Unchiul Vanea la 10 ani 9. Löwendal, de la Bucure[ti la Praga 12. Un fenomen mondial, spectacolul ”My Dream” 14. Scorpions – Welcome [i Good Bye! 31. Going the Distance for Charity 38. Sistem sus]ine strângerea de fonduri pentru Japonia 40. Super-expedi]ie Made in Romania 41. Pasiune [i mister în Harem

CULTURE / CULTURA 21. Premiile Bucure[tilori 28. Start pentru Capitala Verde a României 2011 34. Lake Of Tears revin în România!

22. Skopelos - Paradisul din Insulele Sporade

LISTS / LISTE • Cultural Institutes 4 • Art Galleries 6 • Health Clubs and Beauty Centers 8 • Shopping 10 • Theaters 15 • Cinemas 16 • Jazz Clubs, Bowling & Entertainment 18 • Casinos & Betting House 30 • Restaurants & Pubs 32 • Clubs, Discos & Nightclubs 44 • New Places in Bucharest 48

CINEMA / FILM • Movie Premiere 16 • HBO Premiere 18

1


2

BUCHAREST night LIFE

EDITORIAL

Gabriel ARSENE

JOCUL NUMERELOR

Î

n locul arhicunoscutului cântecel al copil`riei în care elefantului care se leg`na pe o pânz` de p`ianjen i se tot al`turau elefan]i pân` când pânza se rupea, „for]ele” care încearc` s` pun` st`pânire pe Capitala României au elaborat pentru noi în aceast` var` un un joc al numerelor, un referendum local care va reu[i doar s` cheltuie circa 2 milioane euro din bugetul [i a[a s`rac al Bucure[tiului. Astfel, unei întreb`ri ini]iale care viza modificarea administra]iei locale metropolitane i s-au tot ad`ugat întreb`ri pân` s-a ajuns la 7 minireferendumuri într-unul singur, adic` momentul în care s-a rupt „pânza de p`ianjen”. La fine de iunie, în plin` var` [i canicul` bucure[tean`, aproape 900.000 de cet`]eni ai urbei ar trebui s` ajung` la centrele de vot arondate [i s` petreac`, s` zicem f`r` coad`, circa 10 minute în c`ldura din cabina de vot, unde s`-i treac` toate transpira]iile citind ceea ce au creat consilierii majorit`]ii, iar apoi s`-[i pun` votul! Îmi este greu s` cred c` unii vor renun] a la c`l`torii de concediu mai ieftine în aceast`

www.bucharestlife.com

perioad`, iar al]ii vor renun] a la un weekend de distrac] ie pe litoralul românesc, doar ca s` mai dea o lovitur` turismului din Dobrogea [i s`-[i exercite în schimb dreptul de vot. Mai r`mân pensionarii [i [omerii care n-au destui bani s` p`r`seasc` urbea [i canicula ei. Vor veni ei la un vot care nu le schimb` cu aproape nimic via]a? Pân` la a se vedea cum r`spund bucure[tenii la întreb`ri, se pune deci problema valid`rii referendumului. Potrivit legii, un referendum este valabil dac` particip` cel pu]in jum`tate plus unu din num`rul persoanelor înscrise în listele electorale permanente, iar sondajele indic` o inten]ie de participare de maximum 15%! Tot efortul pentru nimic! Asa dupa cum spunea Primarul General Sorin Oprescu, consultarea popula]iei în leg`tur` cu modul de organizare administrativ` a Bucure[tiului este un lucru extrem de serios, care ar trebui f`cut cu responsabilitate. Societatea civil` a respins varianta de referendum cu cele 7 întreb`ri neclare. Dar,

FA B

U LE

la vot vott majoritatea majorit j itatea t din din la Consiliul General [i-a impus varianta sa. În locul unei consult`ri serioase, prin care bucure[tenii s`-[i exprime opinia în leg`tur` cu organizarea administrativ` a Capitalei, s-a ales doar o variant` care va cheltui bani de poman`. Banii no[tri, ai bucure[tenilor! Nu [tim deci nici de ce s` mergem la vot pe 26 iunie [i mai ales, dac` am ajuns în cabin`, ce ar trebui s` valid`m sau s` invalid`m prin votul nostru. Nu ne r`mâne decât s` constat`m înc` o dat` c` neprofesionalismul politicienilor [i ai celor care îi consiliaz` ne]inând cont de indica]ii europene în privin]a organiz`rii unui referendum ne cost` tot pe noi, cet`]enii, de data asta bucure[teni. ªi în loc de ceva concret realizat din banii no[tri ne trezim cu bani arunca] i prin ochiurile l`rgite ale pânzei de p`ianjen!


E

BUCHAREST night LIFE

40 de ani în centrul Bucure[tiului • Hotelul InterContinental a împlinit 40 de ani de la inaugurarea sa în mai 1971 Pentru a marca aceast` aniversare, în weekendul 28 - 29 mai, oaspe]ii [i clien]ii hotelului au beneficiat de reduceri la cazare [i în restaurantele Corso [i Modigliani, precum [i în barul Intermezzo. În holul hotelului a fost amenajat` o mini-expozi]ie cu mobilier, fotografii, decupaje din revistele vremii [i p`reri ale oamenilor care au asistat la construc]ia [i deschiderea hotelului. Istoria hotelului InterContinental Bucure[ti a început în anii ‘60, când a sosit la Bucure[ti un reprezentant al companiei Cyrus Eaton Group. Cyrus Eaton a avut ideea construirii unui hotel InterContinental la Bucure[ti nevoit de împrejur`ri s` înnopteze în holul unui hotel

pentru c` locurile de cazare erau limitate. Hotelul a fost construit dup` proiectul arhitec]ilor români D. Hariton, Ghe. N`drag, I. Moscu [i Romeo Belea. La proiect au lucrat constructori, ingineri [i muncitori români, cu avizul reprezentan]ilor lan]ului hotelier InterContinental, cl`direa fiind finalizat` dup` trei ani, un timp record pentru acele vremuri. “Prin 1966, împreun` cu arhitectul [ef al Bucure[tiului, prof. Maicu, am început studiile pe amplasamente pentru primul hotel cu renume care s-ar fi f`cut în Bucure[ti. Propusesem Parcul Kiseleff [i Pia]a Unirii, ni[te loca]ii pe care le numesc acum nefericite. Reprezentan]ii InterContinental au considerat c` Pia]a Universit`]ii este centrul ora[ului [i atunci aici l-am construit, pe locul unei foste zahanale - La Zisu,” spune Romeo Belea, unul dintre arhitec]ii hotelului. InterContinental Bucuresti era la vremea deschiderii, dar [i la 25 de ani dup` aceea, cea mai înalt` cl`dire din România. Aproape 30 de ani InterContinental a fost singurul hotel de cinci stele din România care opera la standarde interna]ionale. Imediat dup` deschidere, pe aeroportul Otopeni a aterizat [i prima curs` PanAm, operatorul aerian american fiind la vremea aceea de]in`torul m`rcii InterContinental. “InterContinentalul din Bucure[ti s-a deschis într-un moment politic favorabil, în care Ceau[escu încerca s` se delimiteze de politica sovietic`. Cu ocazia deschiderii hotelului, în mai 1971 s-au inaugurat [i cursele aeriene Pan Am c`tre Bucure[ti. Chiar în ziua deschiderii oficiale Pan Am a adus un avion plin de turi[ti americani, care s-au

distrat toat` noaptea în hotel. Hotelul a fost astfel plin din ziua deschiderii [i pentru mult` vreme dup` aceea. O camer` single costa 18 USD, iar o camer` dubl` 23 USD,” spune George Opri[, fost Rooms Division Manager, 1971 -1996. “InterContinental a fost o [coal` de clas` pentru industria ospitalit`]ii din România. Primii angaja]i au înv`]at s` lucreze dup` standarde interna]ionale în cadrul lan]ului InterContinental [i i-au înv`]at la rândul lor pe cei mai tineri,” a continuat George Opri[. Hotelul a fost deschis cu 423 de camere [i apartamente, centru de s`n`tate la etajul 22, restaurantul Balda, cu specific românesc [i

Luna Bar, la etajul 21, Belvedere Bar la etajul 2, cu teras` spre Pia]a Universit`]ii, Sala Rond` la etajul 1, Picolo Bar [i cazino la etajul 1, Braseria Corso, Restaurantul Madrigal [i Self la parterul hotelului. La InterContinental a fost introdus pentru prima oar` într-un hotel din România sistemul de mic dejun tip bufet suedez, dar [i conceptul de room service. “Str`inii erau încânta]i de gustul mânc`rii române[ti. Asta se datora [i faptului c` achizi]ionam legumele, fructele, carnea, brânza... din produc]ia local` [i pe vremea aceea înc` nu p`trunseser` în România substan]ele chimice din occident. Era foarte apreciat un cocktail din cozi de raci, cu salat` de crudit`]i [i sos Calypso, care costa 17 lei vechi,” ne-a spus Iulian Stanciu, buc`tar. Ast`zi, Hotelul InterContinental opereaz` cu 257 de camere [i apartamente renovate, spa]ioase [i elegant mobiliate, dotate la nivelul celor 5 stele. Faimoasei S`li Rond`, de la etajul 1, i s-au ad`ugat s`lile Rapsodia, Opera, Opereta, Hora [i Simfonia, în care se organizeaz` evenimente dintre cele mai diverse. Moderna Sal` Fortuna de la etajul 21 înlocuie[te celebrul restaurant Balada. Braseria [i Terasa Corso, Restaurantul Modigliani - pasta/carne [i Barul Intermezzo sunt alte loca]ii în care oaspe]ii descoper` deliciile buc`tariei române[ti, al`turi de specialit`]ile interna]ionale. La etajul 22 func]ioneaza centrul de sanatate, cu piscina interiora si terasa, sal` de fitness, sauna, jacuzzi si bar. Hotelul InterContinental Bucure[ti este operat sub contract de management de lantul InterContinental Hotels Group.

www.bucharestlife.com

3


CULTURE / CULTUR~

4

BUCHAREST night LIFE THE ION DACIAN OPERETTA THEATER – The shows usually start at 6:30 pm. Tickets available at Operetta Theater, 2, N. Balcescu Blvd. For reservations: 021-313-63-48, daily 11 am – 6:30 pm, Mon closed. THE NATIONAL OPERA – The shows start at 6:30 pm. You can buy tickets at National Opera, 70-72 Mihail Kog`lniceanu Blvd. For reservations: 313-18-57 (daily 10 am - 1 pm and 5 pm 7:30 pm), Mon closed. THE ROMANIAN ATHENAEUM & RADIO CONCERTS – The Romanian Philharmonic Orchestra holds its weekly concerts at the Romanian Athenaeum Hall, Revolutiei Square, every Thu & Fri The concerts start at 7 pm. For reservations: 021-315-68-75, 021-315-00-24. Season passes available. Romanian Radio Society organizes concerts in two halls starting at 7 pm. Tickets available at Radio Hall, 60-64 G-ral Berthelot St. For reservations: 021-312-35-59.You can buy a three month ticket. THE MUSIC UNIVERSITY – Usually classical recitals; entrance is normally free of charge. Concerts start at 6 pm. 33 Stirbei Voda St. Ph. 021-314-27-10 George Enescu Hall & Chopin Hall

Finali[tii Concursului de Scenarii HBO

FOREIGN CULTURAL INSTITUTES • American Cultural Center – 10, Dumbrava Rosie St. Ph.: 021-200-36-50, fax: 021-200-37-23. Open: Mon-Fri 8 am-5 pm • British Council – 14 Calea Dorobantilor Ph.: 021-307-96-00, fax: 021-307-96-01 Open: 10 am-7 pm, Sat 10 am-1 pm, Sun closed. • Cervantes Institute - 12 M. Serghiescu St. Ph.: 021-230-17-81, fax: 021-230-15-67 Open Mon-Fri 9.30 am-6 pm, Sat 10 am-1 pm. • Czech Cultural Centre I. Ghica, St. Ph.: 021-312-25-37. Open: 8.30 am-12.30 pm, 1.30 pm-4.30 pm. Sat, Sun closed. • Friedrich Schiller Center – 15 Batistei St. Ph.: 021-211-32-29 fax: 021-211-01-42 Open: Mon, Wed, Fri 2 pm-7 pm; Tue, Thu 10 am-7 pm, Tue, Sat, Sun closed. • Goethe Institut – 22 Henri Coanda St. Ph.: 021-312-02-31, fax: 021-312-05-85. Open: Mon - Fri 10 am-1 pm, Tue, Wed, Thu 10 pm-1 pm & 2 pm-7 pm • Hungarian Cultural Center – 39 Batistei St. Ph.: 021-210-48-84 fax: 021-210-48-11 Open: Mon, Wed 10 am-1 pm, Sat, Tue, Thu 1.30 pm-5.30 pm Fri 10 am-2 pm. • French Institute – 77 Dacia Blvd. Ph.: 021-211-38-36 fax: 021-210-02-25. Open: 10 am-8.30 pm, Fri 10 am-2 pm. Sat, Sun Closed. • Italian Cultural Institute “Vito Grasso” – 41 Alexandru Alley, Ph.: 021-231-08-80/85/87. Open: Mon-Thu 10 am-2 pm, 3 pm-6 pm, Fri 10 am-2 pm. • Latin America House (Casa Americii Latine) 17 Prim`verii Blvd. Ph.: 021-230-67-69 • Nipponica Foundation - 43 Timi[oara Blvd., Bl. P13, 148 Apt. Ph./fax: 021-413-58-70. e-mail: mppo@penet.ro, nipponicaromania@yahoo.com • Polish Institut – 46-48 Alex. Constantinescu St., Ph.: 021224 45 56 fax: 021-224-56-93 • Jewish Cultural Center –18 Popa Soare St., Ph.: 021-321-39-40

www.bucharestlife.com

În urma juriz`rii au fost selectate 9 scenarii finaliste, toate câ[tig`toare ale Premiului HBO „3 zile la TIFF”. Anun]area câ[tig`torilor celor 3 sec]iuni se va face în cadrul galei de decernare a premiilor celei de-a zecea edi]ii a Festivalului Interna]ional de Film Transilvania, ce urmeaz` s` se desf`[oare la Cluj-Napoca, în perioada 3-12 iunie.

Iat` finali[tii celor 3 sec]iuni

Pentru categoria scenariu de lung metraj: Cotovanu Roxana, cu scenariul 1 Mai, Paul Negoescu, cu scenariul 365 de Revelioane, Paul Emil Cioran, cu scenariul De-aici v` descurca]i singuri. ”Premiul HBO pentru cel mai bun scenariu de lung metraj” este în valoare de 3000 USD. Pentru categoria scenariu de scurt metraj: Ionu] Vasile Gaga, cu scenariul Penny, Marian Enache, cu scenariul Burnt Out, Alexandru Tocilescu, cu scenariul Petrecerea de firm`. ”Premiul HBO pentru cel mai bun scenariu de scurt metraj” este în valoare de 1500 USD. Pentru categoria scenariu de documentar: Matei-Alexandru Mocanu, cu scenariul O crim` banan`, Ada Maria Ichim, cu scenariul Hijacked! Bunicul meu [i primul avion de curs` deturnat din lume, Ozana Nicolau, cu scenariul Prea devreme. ”Premiul HBO pentru cel mai bun scenariu de documentar” este în valoare de 2000 USD. “Premiul HBO - 3 zile la TIFF” va fi pus la dispozi]ia celor 9 (nou`) finali[ti ai celor trei categorii [i const` în 3 zile de festival ale c`ror costuri vor fi acoperite integral (pe lâng` cazare [i transport, acest pachet include [i accesul gratuit al finali[tilor la toate proiec]iile [i invita]ii VIP la evenimentele speciale ce vor avea loc în aceste zile).


6

BUCHAREST night LIFE

CULTURE / CULTUR~

ART GALLERIES ANTIQUES GALLERY HALF RETRO – 19 Buzesti St., Ph. 0722-771-994 e-mail: halfretro@clicknet.ro ART GALLERY ANA - ANTIQUES – 25 Ermil Pangratti St., Ph. 021-231-11-80, e-mail: antichitati.ana@gmail.com ART CENTER “Blue Gallery” - contemporary art WTC - 10 Montreal Square, Ph. 021-666-24-47 APOLLO GALLERY - painting, sculpture, decorative art 2 N. B`lcescu Blvd., Ph. 021-313-50-10 Open: Mon - Sat 10 am - 6 pm ARTEXPO GALLERY - NATIONAL THEATER - decorative art, painting. 2 N. Balcescu Blvd., 3rd and 4th floors. Ph. 021-313-91-75. Open: Tue - Sun 10 am - 6 pm CAMINUL ARTEI GALLERY - painting, sculpture, decorative art. 16-18 Biserica Enei St. Ph. 021-314-18-18. Open: Mon Fri 10 am - 6 pm CERCUL MILITAR ART GALLERY – 1 Constantin Mille St., Ph. 021-314-95-51 Open: 10 am - 6 pm CUHNIA GALLERY - temporary exhibitions National Cultural Center Mogosoaia, 1 Valea Parcului St., Ph. 021-312-88-94 DOMINUS ART GALLERY - painting, sculpture, graphic art. 27 Sf. Elefterie St. Ph. 021-410-84-39 Open: Mon - Fri 10 am - 6 pm GALATECA GALLERY - painting, sculpture, graphic art. 2-6 C. A. Rosetti St. Open: 11 am - 7 pm GALATEEA GALLERY - painting, sculpture, decorative art. 132 Calea Victoriei, Ph. 021-212-82-10 Open: Mon 1 pm - 8 pm, Tue - Fri 9 am - 10 pm Sat 10 am - 10 pm, Sun 11 am - 2 pm GALERIA NOUA – 15 Academiei St., Ph./fax: 021-313-51-11 GOLD ART GALLERY - HILTON – 1-3 Episcopiei St., Ph. 021-310-18-27 GRAPHIS GALLERY - graphic art. 23A N. Balcescu Blvd., Ph. 021-315-89-17. Open: Mon - Fri 10 am - 6 pm; Sat 10 am - 2 pm HANUL CU TEI - ANTIQUES, ART GALLERY - Antiques, furniture, porcelain, art glass, jewelery, paintings, decorative art, Oriental carpets, old coins, medals, clocks, ikones & collectibles. 63-65 Lipscani St., 1st floor. Ph.: 021-313-01-81; 021-315-56-63; Open: Mon – Fri 10 am – 7 pm, Sat 10 am – 2 pm H’ART GALLERY – Youth modern art. 105-107 Mihai Eminescu St., Ph.: 021-210-83-51 Open: Mon – Fri 1 pm – 6 pm, Sat 2 pm – 6 pm MELENIA ART GALLERY – 3, Constantin Daniel St. The first Greek Art Gallery in Bucharest. Artists of contemporary art. Open: Tue. – Fri. 1 pm – 7 pm & Sat. 12 pm – 5 pm. www.meleniagallery.com NATIONAL MUSEUM OF ART OF ROMANIA GALLERIES- large collection of European art, Romanian and foreign masterpieces. 49-53 Calea Victoriei. Ph. 021-313-30-30. Open: 10 am - 6 pm OCCIDENT GALLERY – personal or group exhibitions: painting, sculpture. 11 Occidentului St. Ph. 021-212-59-23. Open: 10 am – 6 pm ORIZONT GALLERY - painting, sculpture, decorative art. 23A N. Balcescu Blvd., Ph. 021-315-89-17 Open: Mon - Fri 10 am - 7 pm, Sat 10 am - 4 pm SIMEZA GALLERY - personal or group exhibitions: 20 Magheru Blvd., Ph. 021-659-75-80 Open: Mon - Fri 10 am - 6 pm

www.bucharestlife.com

Unchiul Vanea la 10 ani Spectacolul Teatrului Bulandra ”Unchiul Vanea” de Cehov a împlinit în mai 10 ani de când a fost adus la ramp`. La aniversare, care a constat într-o reprezenta] ie scenic`, a venit din America regizorul acestei crea]ii – Yuri Kordonsky. Evenimentul a emo]ionant întreaga echip`, neschimbat` în ace[ti zece ani. Mai bine spus, au jucat aceea[i actori ca la premier`. În zece ani, ”Unchiul Vanea”, care s-a jucat numai cu casa închis`, are în continuare acela[i mare succes. Acest spectacol a marcat debutul în România a lui Kordonsky, actor [i regizor format la Sankt Petersbur în Rusia [i care tr`ie[te acum în Statele Unite, unde este [i profesor de Arta actorului. Din 2001 a tot venit în România, montând o serie de spectacole la Bucure[ti. ”Unchiul Vanea” de la Teatrul Bulandra (Sala Izvor) num`r` acum aproape 150 de reprezenta] ii [i a fost v`zut de circa 50.000 de oameni. S-a jucat în ]ar` [i str`in`tate. A ob]inut [i diverse premii, printre care Premiul pentru cel mai bun spectacol la Festivalul Uniunii Teatrelor din Europa (Palermo - octombrie 2001) [i Premiul UNITER pentru cea mai bun` regie - Yuri Kordonsky (2002). Distribu]ia este, deci, aceea[i (în ordinea

indicat` de autor): Serebreakov – Victor Rebengiuc, Elena Andreevna – Ana Ioana Macaria, Sonia – Andreea Bibiri, Voini]kaia – Irina Petrescu, Voini] ki (Unchiul Vanea) – Hora]iu M`l`ele, Astrov – Cornel Scripcaru, Teleghin – Ionel Mih`ilescu, D`daca – Mariana Mihu], Argatul – Serban Pavlu. Merit` s` vede]i acest spectacol, cu ni[te actori extraordinari.


BUCHAREST night LIFE

S-a deschis Teatrul Excelsior cu o nou` sal`. Un teatru nou-nou], cu tehnologia la zi. E pe acela[i loc unde a func]ionat de la început, numai c` s-a construit o nou` cl`dire. A[a a visat s` fie acest teatru directorul lui, Ion Lucian, cel care a fondat în 1990 Teatrul Excelsior. A durat construc]ia, dar a[teptarea totu[i a meritat. E o sal` util`. Teatrul are o suprafa]` de aproximativ 600 mp (trei etaje). Capacitatea s`lii de spectacol e de 180 de locuri, exist\nd loje [i balcon. Teatrul a fost construit conform cerin]elor moderne. Inaugurarea a avut loc recent cu premiera spectacolului „Vr`jitorul din Oz” realizat de Petre Bokor dup` Lyman Frank Baum. Publicul a urm`rit povestea „muzical`, vesel` [i colosal`” spus` în scen` de actorii Annemary Ziegler, Paula Sorescu-Lucian, Silvana Ionescu, Ciprian Cojenel, Mihaela Cove[eanu, Lari Giorgescu, {tefania Dumitru, Pavel Bârsan, Robert Radoveneanu, Tudor Pârvu, Cosmina Dobrot`, Daniela Ioni]` [.a. Din echipa spectacolului fac parte, de asemenea, Mihai M`descu (decor), Luana Dr`goescu (costume), Maria Mitrache-Bokor [i Erika Bokor (coregrafie), George Marcu (director muzical), M`d`lina Florescu (preg`tire muzical`).

Hitul verii pentru Sunrise INC – Yanna Dac` vara trecut` ritmul celor mai tari petreceri era dat de Lick Shot, iar Still The Same [i-a cucerit publicul înc` din momentul lans`rii, acum, Sunrise INC ies la înaintare cu “Yanna”. Noul single al celor trei b`ie]i, o pies` fresh [i plin` de energia nop] ilor de var`, este inspirat din folclorul balcanic [i îi va surprinde pl`cut pe to] i fanii genului “clubbing”. “Dup` ce am sus]inut o serie de concerte în Bulgaria, neam oprit s` mânc`m, iar în difuzoarele localului se auzea o pies` interesant`, din folclorul bulg`resc. A[a s-a n`scut Yanna, pe baza acelui sample care suna genial”, poveste[te Silviu, Sunrise INC. Silviu, Adi [i Mihai, adic` Sunrise INC se declar` foarte mul]umi]i de rezultat [i sper` ca succesul frumoasei Yanna sa îl dep`[easc` pe cel al anterioarelor singleuri.

THEATERS • ACT THEATER 126, Calea Victoriei, Ph.: 021-310-3103 • CASANDRA STUDIO 9, Franceza St., Ph.: 021-315-6975, 021-310-3574 • CENTRUL CULTURAL EUROPEAN – SALA RAPSODIA 53, Lipscani St., Ph.: 021-315-8980 • CENTRUL MULTI ART DANS 41, 11 Iunie St., Ph./fax: 021-336-6668, multiartdans@fx.ro • CONSTANTIN TANASE SATIRIC THEATER 33-35, Calea Victoriei, Ph.: 021-315-5678 • COMEDY THEATER 2, Sf. Dumitru St., Ph.: 021-314-9137 • EXCELSIOR THEATER 28, Academiei St., Ph.: 021-315-9720 • GLOBUS CIRCUS 15, Circului Alley, Ph.: 021-210-4195, 021-210-2419 info, 021-210-4295, 021-210-4998 reservations • ION CREANGA THEATER 13, Amzei Square, Ph.: 021-317-8590 • ION DACIAN OPERETTA THEATER 2, N. Balcescu Blvd., Ph.: 021-313-6348 • JEWISH STATE THEATER 15, Iuliu Barasch St., Ph.: 021-323-3970 • LUCIA STURDZA BULANDRA THEATER Toma Caragiu Hall 76A, J. L. Calderon St., Ph.: 021-212-0527; Izvor Hall 1, Schitu Magureanu St., Ph.: 021-314-7546 • LUNI THEATER FROM GREEN HOURS 120 Calea Victoriei, 120, Calea Victoriei, Ph.: 0788-452-485, 0732-234-356 • MASCA THEATER 70-72, Uverturii Blvd., Ph.: 021-430-5069 • METROPOLIS THEATER 89, Mihai Eminescu St., Ph.: 021-210-4281 • NATIONAL THEATER 2, N. Balcescu Blvd., Ph.: 021-313-9175 • NOTTARA THEATER 20, Gral Magheru Blvd., Ph.: 021-317-4101 • ODEON THEATER MAJESTIC HALL 40-42, Calea Victoriei, Ph.: 021-314-7234 • TANDARICA THEATER 24, Gral. Eremia Grigorescu St., Ph.: 021-315-2377 • TEATRUL MIC 16, Constantin Mille St., Ph.: 021-314-7081, 021-314-7081 • TEATRUL FOARTE MIC 21, Carol I Blvd., Ph.: 021-314-0905

www.bucharestlife.com

CULTURE / CULTUR~

Excelsior nou

7


8

BUCHAREST night LIFE

IN SHAPE / |N FORM~

HEALTH CLUB & BEAUTY CENTERS Absolut Salon - Hairdressing , cosmetics, manicure, pedicure, massage. 111, G-ral Mathias Berthelot St. Open: Mon. - Sat. 10 am-9pm. Ph.: 0371-305-503, 0726-139-739 Le Club - Members and Pullman guests only. Indoor swimming pool, outdoor and indoor tennis and squash court, fitness equipment, Turkish bath, Jacuzzi, sauna, massage. 120, Soseaua Nordului. Ph.: 021-232-34-05. Open: daily 8 am - 10 pm Cella Center - Anti Age therapies, Acupuncture, Beautification techniques, Physiotherapy, SPA therapies, nutrition advices. 54, Sf. Elefterie St. Tel/fax: 021-410-98-52, cell: 0745830-388. E-mail: info@cella-center.com, www.cella-center. com. Open: 10 am - 10 pm. Crowne Plaza Hotel - Indoor swimming pool, sauna and fitness equipment. Massage: Mon-Fri 5 pm - 9 pm. 1, Poligrafiei St. Ph.: 021-224-00-34/ext. 6100. Open: daily 6:30 am - 11 pm Diplomat Club - Outdoor pool, tennis and football courts, 8-hole golf course, table-tennis facilities and massage salon. 1, Aleea Minovici. Ph.: 021-222-84-97. Open: Mon-Sun 9 am - 6 pm Dr. M Estetic 1, 2 - Spa, Tao massage, facial conditioning, biostimulation, infrared tunnel, aromatherapies, chromotherapies, wet and infra sauna. Special men medical estetics. 57-59, Ion Ionescu de la Brad St., Sc.1, Apt. 2 Ph.: 021-211-55-03, 0722-214-856 Floreasca Club - Members only. Indoors pool, body building center and outdoors tennis courts. 1, Mircea Eliade St. Ph.: 021-230-79-70 Open: daily 10 am -10 pm InterContinental Hotel - Public access, on the 22nd floor. Full range of facilities. Solarium, fitness centre, hexagonal swimming pool. C.C. accepted. 4, N. Balcescu Blvd. Ph.: 021310-20-20 / ext. 371/355. Open: 7 am - 10 pm Magnolia Spa - www.magnoliaspa.ro .20, Sperantei St., Ph.: 021-311-27-79, welcome@magnoliaspa.ro Open: Tue - Fri 12:30 pm - 8 pm, Sat 10:30 am - 6 pm, Miko Beauty Center - Spa, Tao massage, facial conditioning, bio-stimulation, infrared tunnel, aromatherapies, chromotherapies, wet and infra sauna, solarium, fitness. 41, Silvestru St. Ph.: 021-211-09-64/65/73. 1C, Scoala Herastrau St. Ph.: 021-233-00-83/84/85. Open: Mon-Fri 8 am - 8 pm; Sat 8 am - 6 pm Novotel Wellness Centre - Indoor swimming pool with artificial waves, fitness centre, gym, massage, hammam, Power Plate and golf simulator. C.C. accepted. Secure paying parking lot. 37B, Calea Victoriei. Ph.: 021-308-85-61. Open: 6 am – 10 pm Pit Gym Club - Fitness, aerobics, massage, wet sauna. 2, Av. Popa Marin St. Ph.: 021-230-03-71 Open: 9 am - 9 pm Pro Estetica Medical Spa - 38-40, Tudor Stefan St., 4th floor. Ph.: 021-230-59-21; 0788-171-052 Open: 9 am - 8 pm (Mon. - Fri.). Sat. - on request Ramada Plaza Bucharest Hotel - Indoor swimming pool, sauna, skittle and bowling alleys. 3-5,Poligrafiei Blvd. Ph.: 021-549-20-00. The Works - Within Athenée Palace Hilton. Swimming pool and jacuzzi. 1-3, Episcopiei St. Ph.: 021-30337-77 ext.3972. Open: Mon-Sat 8 am - 8 pm; Sun 8 am - 4 pm World Class Health Academies - Within JW Marriott Bucharest Grand HoPh. Spa and fitness center, gym, aerobics/ spinning, massage, pool, jacuzzi, squash courts - limited membership. 90, Cal. 13 Septembrie Ph.: 021-403-09-00/01. Open: weekdays 6 am - 10 pm, weekends 9 am - 9 pm

www.bucharestlife.com

Rebecca, la Operet` E senza]ional, spun cei care au v`zut spectacolul „Rebecca” al Teatrului Na]ional de Operet` „Ion Dacian”. Este un alt mare succes, dup` ”Romeo [i Julieta”, de asemenea un musical. ”Rebecca” este opera creat` de Sylvester Levay (muzica) [i Michael Kunze (libretul) – laurea]i ai Premiului Grammy, ei fiind [i autorii musicalurilor „Mozart!”, „Elisabeth”, „Marie Antoinette”. Reagia apar]ine lui Attila Béres, produc]ia fiind realizat` în colaborare cu Teatrul de Operet` [i Musical din Budapesta. ”Rebecca” este titlul dat de romanul scriitoarei engleze Daphne du Maurie, libretul având la baz` chiar aceast` scriere, omonim`, ecranizat` în 1940 de Afred Hitchcock. Premiera în România a musicalului a avut loc (mai 2011) înainte de premiera american`, programat` pe Broadway în a doua jum`tate a acestui an. Premiera absolut` cu „Rebecca” a fost la Viena, la Raimund Theater, în septembrie 2006, iar succesul nu s-a l`sat a[teptat. „Rebecca” a ajuns apoi pe scenele din Japonia [i Finlanda, în diverse variante regizorale. {i englezii au început repeti]iile, la Londra. Acum un an, acest musical s-a montat [i în ] ara de origine a lui Sylvester Levay, în Ungaria, pe scena Teatrului Na]ional de Operet` [i Musical din Budapesta, unde principal regizor este Attila Béres.


BUCHAREST night LIFE

Löwendal, de la Bucure[ti la Praga O expozi]ie foarte interesant` despre activitatea teatral` a lui George baron Löwendal – scenograf, pictor, grafician, pedagog [i maestru al primelor genera]ii de arti[ti plastici din România postbelic`, de la na[terea c`ruia s-au împlinit în mai 114 ani, va fi deschis`, în organizarea Funda]iei Löwendal din Bucure[ti, la Quadrienala de la Praga (16 [i 26 iunie). Mai întâi, lucr`rile din cadrul expozi]ie, au fost prezentate la Bucure[ti – la sediul funda]iei, dup` care la Sibiu (Muzeul Brukenthal, pe perioada Festivalului Interna]ional de Teatru, între 27 mai [i 5 iunie) [i apoi la Praga. Intitulat` „Redescoperirea unui artist vizionar, în contemporaneitatea începutului de mileniu 3”, expozi]ia îl reprezint` pe acest artist ca scenograf.

Oper` în ber`rie A fost o surpriz`: în celebra ber`rie-restaurant Caru’ cu bere din strada Stavropoleos, într-o sâmb`t` seara, când lumea st`tea lini[tit` la mese savurând din bucate sau din b`tur`, s-a auzit o voce de bariton cântând. Apoi vocea a fost sus] inut` de cor. Lumea a devenit atent`. Vocile erau frumoase. Cântau ni[te oameni în centrul s`lii, care se adunaser` de prin tot restaurantul [i pe care îi credeau chelneri sau simpli clien]i. Era de fapt o ac]iune a Asocia]iei ”Friends of Opera / Prietenii Operei”, care a pus la cale împreun` cu Opera Na]ional` Bucure[ti (ONB) un happening, pentru a marca Zilele europene ale operei, s`rb`torite în luna mai. Vocile erau ale arti[tilor lirici. Cel care începuse acest spectacol spontan era Iordache Basalic, solist al ONB. Au cântat apoi mezzo-soprana Sorana Negrea, soprana Irina Iord`chescu, tenorul mexican Hector Lopez, soprana Mihaela Stanciu – to]i acompania]i de vreo 25 de arti[ti ai corului. A fost o sear` minunat` la ber`rie.

Quadrienala de la Praga este o prestigioas` expozi]ie interna]ional` dedicat` creatorilor de costume [i scenografie de teatru [i de arhitectur`. La acest eveniment din capitala Cehiei va fi lansat [i albumul dedicat scenografului George Löwendal, editat cu sprijinul Institutului Cultural Român. Löwendal s-a n`scut în 1897 la Sankt Petersburg, într-o familie danezo-rus` cu origini nobiliare. A fost pedagog la Universitatea de Arte din Bucure[ti, dar [i artist plastic, precum [i un remarcabil om de teatru, a[a cum spus teatrologii. S-a format într-o Rusie a avangardelor artistice, s-a impus ca scenograf în Bucure[tii anilor ’20. Crea]iile lui de scenografie au fost apreciate la vremea respectiv`, r`mânând în istoria teatrului românesc o fil` important` [i chiar reper pentru mul]i scenografi.

www.bucharestlife.com

9


10

BUCHAREST night LIFE

SHOPPING / CUMP~R~TURI

SHOPPING CENTERS One can easily find ready-to-wear clothes, shoes, access Food courts can often be found on or near the premises. These shopping centers might be similar in many ways with those that you are already familiar with. AFI PALACE COTROCENI MEGA FUN: 4,Vasile Milea Blvd BANEASA SHOPPING CITY: 42D, Sos. Bucuresti-Ploiesti BUCURESTI MALL: 55-59, Calea Vitan CARREFOUR COMMERCIAL CENTERS: 426-426A, Sos. Colentina • Buc-Pitesti Highway, km 11-12 CITY MALL: 2, Sos. Oltenitei ESPLANADA SHOPPING CENTER: 20, Soseaua Vergului. FEERIA COMMERCIAL CENTER: 44A, Soseaua Bucuresti Ploiesti GRAND AVENUE SHOPPING GALLERY: 90, Calea 13 Septembrie JOLIE VILLE GALLERIA: 103 Bis, Erou Iancu Nicolae St. LIBERTY CENTER: 151-171, Progresului St. MARIO PLAZA SHOPPING CENTER: 172, Calea Dorobantilor ORHIDEEA COMMERCIAL CENTER: 210 - 210 B, Spl. Independentei PLAZA ROMANIA: 26, Timisoara Blvd. RIN GRAND HOTEL SHOPPING GALLERY: 7D, Calea Vitan Barzesti UNIREA SHOPPING CENTER: 1, Unirii Sq. WORLD TRADE PLAZA: 10, Montreal Sq.

Thunder over the Black Sea Constan]a Air Show 2011 Aeroportul Interna]ional Mihail Kog`lniceanu din Constan]a, cu sprijinul Asocia]iei Litoral – Delta Dun`rii [i al autorit`]ilor locale, ne invit` la show-ul aerian al anului, Thunder over The Black Sea - Constan] a Air Show 2011, ce va fi organizat pe 8 iunie. Manifestarea aerian` se va desfasura cu participarea extraordinar` a echipei de acroba] ie aerian` Thunderbirds, apar]inând United States Air Force [i con]ine demonstra]ii aeriene [i expozi] ii statice de aeronave ale For]elor Aeriene Române, Aeroclubului Roman [i Agen]iei de Para[utism. Forma]ia aerian` de acroba]ie a Statelor Unite ale Americii “Thunderbirds” (P`s`rile tunetului),

COSMETICS & BEAUTY BEAUTY SHOP: Bucuresti Mall • 27-33, Magheru Blvd. • Plaza Romania CLINIQUE: 100, Calea Victoriei ESTEE LAUDER: 100, Calea Victoriei INA CENTER: 27, Ion Campineanu St. • 14-16, C.A. Rosetti St. • Cora Lujerului • Esplanada Commercial Center • Jolie Ville • Orhideea Commercial Center • Unirea Shopping Center • WTC Galleries PRIVILEGE: Buc-Pitesti Highway, km 11-12 - Carrefour • 426-426A, Sos. Colentina - Carrefour • Mario Plaza Shopping Center • Selgros Baneasa • Selgros Berceni • Selgros Pantelimon • Unirea Shopping Center SEPHORA: Orhideea Commercial Center YVES ROCHES: Bucuresti Mall

FASHION ABSOLUT JOY: Baneasa Shopping City L’ARMOIRE - Concept Store: 18, Ion Mihalache Blvd. Romanian designers plus French Ugo Zaldi, Jewelry by Arrera and David Sandu. BLISS: 23, Calea Victoriei;Valentino, Louis Feraud, Calvin Klein, Lorenzini BERSHKA: Baneasa Shopping City • Bucuresti Mall Bray Suite anthology CACHAREL: Baneasa Shopping City; Fashion for Men CASA FRUMOASA: 40, Lascar Catargiu Blvd. • Grand Avenue Shopping Gallery; Luxury men’s wear, handmade shoes & exquisite accessories DEBENHAMS: Bucuresti Mall DISTINTO: 196, Calea Dorobantilor: Canali, Kiton, Testoni ELEGANCE Boutique: 118, Calea Victoriei • Grand Avenue Shopping Gallery; Classic ladies look, garments, leather accessories & shoes, art jewellery . ERMENEGILDO ZEGNA - Flagshipstore: 63-81, Calea Victoriei Ermenegildo Zegna, Z Zegna, Zegna Sport GANT: 52, Calea Victoriei • Baneasa Shopping City • Bucuresti Mall GUESS: 87-89, Calea Victoriei

www.bucharestlife.com

va evolua într-o demonstra]ie de calitate cu aeronave F-16 al`turi de aeronavele militare apar] inând For]elor Aeriene Române: IAR-99 Soim, C-27J Spartan, Mig-21 Lancer, IAR-330 Puma [i avioane u[oare ale Aeroclubului României: Zlin 142, Extra 300L, Extra 300 SC, AN2, PZL-104. Spectatorii vor putea viziona inclusiv expozi]ia static` în care vor fi prezentate aeronave precum: C17, C27J Spartan, MIG21, IAR99, IAR 330, Zlin142, Extra 300 . Organizarea acestui eveniment în zona Litoralului, la începutul sezonului estival 2011, deschide seria de evenimente speciale de care turi[tii români [i str`ini vor beneficia pe parcursul acestei veri.

7 iunie 2011 – Constan]a [i Mamaia • parad` de ma[ini de epoc` în Constan]a [i Mamaia • vizita delega]iei Thunderbirds la 1- 2 licee vorbitoare de limba englez`; 8 iunie 2011 – Aeroportul Interna]ional “Mihail Kog`lniceanu” Constan]a • expozi]ie aeronave - For]ele Aeriene Române • expozi]ie de autoturisme de epoc` • evolu]ie Fanfara Militar` • evolu]ie agen]ia de para[uti[ti cu 2 paramotoare • evolu]ie Aeroclubul Român • evolu]ie Romanian Air Force • evolu]ie Thunderbirds– invita]i speciali


SHOPPING / CUMP~R~TURI

12

BUCHAREST night LIFE IDELIER - Concept Store: 1, Lascar Catargiu Blvd. J. KRISTENSEN: 63-81, Calea Victoriei; Luxury ladies fashion & accessories from: Blumarine, Brioni & Alberta Ferretti KENVELO: Bucuresti Mall LANCEL: Feeria Commercial Center LA PERLA: 122, Calea Victoriei LOUIS VUITTON: Grand Avenue Shopping Gallery MAN & MANETTI: 118, Calea Victoriei; Men’s apparel MANGO: Bucuresti Mall • Plaza Romania MARELLA: 21-23, Calea Victoriei MARIELLA BURANI: 21-23, Calea Victoriei MARKS & SPENCER: Bucuresti Mall • Orhideea Commercial Center MAX MARA: 122 A, Calea Victoriei MENGOTTI: 48-50, Calea Victoriei Dolce & Gabbana, Fendi, Giorgio Armani, Etro, Prada, Alessandro dell’Acqua, Cesare Paciotti, Balli, Loro Piana M MISSONI: Baneasa Shopping City MODA & STYLE: Jolie Ville Galleria Red Valentino,Valentino, Byblos Blu, Byblos, Roccobarocco, Gianfranco Ferre, Moschino Cheap & Chic, Moschino Jeans, Mochino, Cerruti, Lanvin, Love Sex Money,Versus,Versace, D&G, Just Cavalli, GF Ferre, Emporio Armani, Giorgio Armani, Diesel,Vicini, Ungaro, Krizia, See by Chloe, Emilio Pucci. MOTIVI: Baneasa Shopping City • Bucuresti Mall • Plaza Romania NAUTICA - Latest collection: • Baneasa Shopping City • Fashion House Outlet Centre, A1, Bucuresti Pitesti km 13 NO 36 SEROUSSI: • Bucuresti Mall • Cocor Store PAL ZILERI: 63-81, Calea Victoriei PEEK & CLOPPENBURG: Baneasa Shopping City THE PLACE: Concept Store: 46, Calea Victoriei PULL & BEAR: Baneasa Shopping City RIVER WOODS: Orhideea Commercial Center • Mario Plaza Shopping Center STEILMANN: 1-5, Magheru Blvd. • Bucuresti Mall • Plaza Romania TERZOATTO: Mario Plaza Shopping Center; Italian Fashion TIMBERLAND: • Baneasa Shopping City • Fashion House Outlet Centre, A1, Bucuresti Pitesti km 13 TINA R: Mario Plaza Shopping Center TOM TAYLOR: Orhideea Commercial Center VICTORIA: 46 - 46, Calea Victoriei WOOLFORD: Mario Plaza Shopping Center; Lingeries ZARA: Baneasa Shopping City • Plaza Romania

FOOTWEAR CESARE PACIOTTI: 101, Calea Victoriei • 118, Calea Victoriei ECCO: Feeria Commercial Center • Baneasa Shopping City GEOX: Feeria Commercial Center • Unirea Shopping Center • Afi Palace Cotroceni HUMANIC: • Baneasa Shopping City • Militari Shopping LEONARDO: Bucuresti Mall • Unirea Shopping Center MIHAI ALBU: Grand Avenue Shopping Gallery His own creations of garments, leather goods and deluxe footwear OTTER: • Feeria Commercial Center • Unirea Shopping Center • Carrefour Militari Commercial Gallery • 235, Calea Mosilor • Orhideea Commercial Center • Plaza Romania • Militari Shopping • Afi Palace Cotroceni • Esplanada Shopping Center

www.bucharestlife.com

Un fenomen mondial, spectacolul ”My Dream” Dup` ce a c`l`torit în jurul lumii (peste 150 de spectacole, în 60 de ]`ri), spectacolul ”My Dream” ajunge [i în România pentru un eveniment extraordinar, în data de 15 iunie, la Sala Paltului. Spectacolul, care i-a f`cut celebri pe arti[tii de la China Disabled People’s Performing Art Troupe (CDPPAT), este o experien]` unic` [i special`. Mai mult decât un show de divertisment în care se îmbin` elemente din multe arte (dans tradi] ional chinezesc, muzic`, dans modern, balet, teatru, poezie, Peking Opera), “My Dream” reprezint` o lec]ie de via]`, un vis împlinit, vis pe care arti[tii îl împ`rt`[esc [i îl tr`iesc împreun` cu publicul. Declarat` Artist pentru Pace UNESCO, trupa a prezentat ”My Dream” pe toate meridianele lumii, mereu cu aplauze la scen` deschis`. Spectacolul a fost declarat “fenomen mondial”, reu[ind ca în turneele întreprinse de-a lungul anilor s` îi impresioneze chiar [i pe liderii politici ai momentului. Bill Clinton, Mahathir Bin Mohamad, Al Gore, Gerhard Schroeder, Aleksander Kwasniewski [i-au înscris cuvintele în cartea de onoare a trupei, exprimându-[i admira] ia pentru acest proiect care aduce speran]a: “Arta lor poate trezi în]elegerea noastr` profund` fa]` de via]` [i de lume [i poate s` ne dea putere. Arti[tii talenta]i din acest grup extraordinar reflect` atât capacit`]ile persoanelor cu dizabilit`]i, cât [i beneficiile enorme pe care le putem câ[tiga din implicarea lor deplin` în societatea noastr`. Ei ne provoac`, de asemenea, s` ne recunoa[tem stereotipurile demodate [i atitudinile distructive” - Bill Clinton “Arti[tii reu[esc s` ilustreze, într-un mod cât se poate de dramatic, poten]ialul creativ care se afl` în centrul fiec`rei fiin]e umane - indiferent de na] ionalitate sau dizabilit`]i fizice. M`iestria lor a adus speran]` pentru cona]ionalii lor [i a pus în mi[care Jocurile Paraolimpice din China. Determinarea lor a inspirat milioane de oameni.” – Al Gore To]i arti[tii care vor performa în data de 15 iunie au muncit foarte mult pentru a putea urca pe scen`. Pentru fiecare, acest spectacol înseamn` un vis împlinit. For]a [i energia pe care le eman` sunt incredibile. Nu sunt oameni obi[nui]i, sunt oameni cu dizabilit`] i fizice, mai curajo[i [i mai optimi[ti decât mul]i dintre noi, oameni de la care to]i avem de înv`]at câte ceva. Biletele pentru spectacolul “My Dream” se distribuie exclusiv prin re]eaua Eventim - magazinele Germanos, Orange, Vodafone, libr`riile Humaniat [i C`rture[ti, casa de bilete a S`lii Palatului [i online pe www.eventim.ro


14

BUCHAREST night LIFE OPTICIANS OPTICA MALAGA: 26, C.A. Rosetti St. Large selection of top designer’s frames. OPTIPLAZA: Bucuresti Mall • Orhideea Commercial Center • Plaza Romania; Top designer’s frames, sunglasses, accessories. SOVER: 2, Soseaua Colentina - Bucur Obor • 17, Calea Victoriei - Galeriile Victoria • 102-110, Calea Dorobantilor • 365, Calea Grivitei • Cora - Lujerului • Esplanada Shopping Center • Unirea Shopping Center, Central wing ground floor

SHOPPING / CUMP~R~TURI

JEWELRY, WATCHES, ACCESSORIES CELLINI: 1-3 Magheru Blvd. • 16, N. Balcescu Blvd. DAVID SANDU JEWELRY: 30, Smardan St. FOLLI FOLLIE: Baneasa Shopping City •City Mall GMT: Mario Plaza Shopping Center HELVETANSA: 88, Calea Victoriei OXETTE: Baneasa Shopping City • Bucharest Mall • Plaza Romania - ground floor ZEHAVA JEWELRY: Gallery of hand crafted gold & precious stone jewelry, 43, Lipscani St. ZEN DIAMOND: Baneasa Shopping City

ANTIQUES

Scorpions – Welcome [i Good Bye! • Joi, 9 iunie, ora 20:00, Zone Arena Mai sunt câteva zile pân` la concertul eveniment al trupei Scorpions la Bucure[ti, iar biletele sunt aproape epuizate! Din 10 iunie românii vor povesti cu regret despre ultimul concert al trupei Scorpions. Legenda creat` în 40 de ani de c`tre membrii Scorpions, va ramâne doar legend`! Îi a[tept`m cu ner`bdare dar [i cu triste]e pe greii rockului interna]ional, s` ne desp`r]im de ei la noi acas`! Vom cânta împreun` cu ei piese precum „Wind Of Change”, „Still Loving You” sau „Rock You Like A Hurricane”, devenite icon-uri pentru milioane de oameni, dar vom asculta [i piese noi, incluse pe ultimul lor album - „Sting In The Tail”!

Make sure you get a signed receipt when buying antiques. If necessary, ask about an export permit. GALERIA NUMISMATICA: 35-37, Academiei St. HANUL CU TEI - ANTIQUES, ART GALLERY: 63-65, Lipscani St., 1st floor.

INTERIOR DESIGN & DECORATION ANATOLIAN CARPET BOUTIQUE: Carrefour Colentina • 31, Sos. Kiseleff • Unirea Shopping Center CASA MIA: Mario Plaza Shopping Center INNOVA: 4, Patriei St. (Inside) OBART: 10, Magheru Blvd. STICEROM: 9-11, Selari St. Glass artifacts

GIFTS ART GLASS: 9-11, Selari St. CRAII DE CURTEA-VECHE: 14, Covaci St. MY HOUSE: 168, Calea Dorobantilor • Bucuresti Mall • Orhideea Commercial Center ROMARTIZANA: 18-20, Calea Victoriei SARRA BLU’ : Bucuresti Mall • Mario Plaza Shopping Center • Unirea Shopping Center TOTEM: Bucuresti Mall • 426-426A, Sos. Colentina (Carrefour) • Unirea Shopping Center

SPORTS EQUIPMENT & TRAVEL ADIDAS: 28-30, Magheru Blvd. • 116-122, Calea Dorobantilor • Bucuresti Mall. CHAMPION: Esplanada Shopping Center DIADORA: 33A, 1 Decembrie 1918 Blvd. (Auchan) GBS WORLD OF BRANDS: 71, Sos. Panduri • Henri Coanda Int’l Airport • World Trade Plaza HERVIS SPORTS: Liberty Center INTERSPORT: 39, I.C. Bratianu Blvd. KAPPA: City Mall LACOSTE: Baneasa Shopping City • Bucuresti Mall. LOTTO: 225, Calea Mosilor • 33A, 1 Decembrie 1918 Blvd. (Auchan Titan) • City Mall NIKE: 25, Magheru Blvd. • 95, Stirbei Voda St. • Bucuresti Mall. PUMA: Unirea Shopping Center SERGIO TACCHINI: Buc-Pitesti Highway, km 11-12 (Carrefour Commercial Center) UMBRO: City Mall

www.bucharestlife.com

De la anun]area concertului, românii au ar`tat c` sunt adev`ra]i fani Scorpions [i au achizi]ionat deja aproape 15.000 de bilete! Fanii care vor s` aib` un loc cât mai bun la concertul de adio Scorpions ar trebui s` se grabeasc`, capacitatea maxim` de la Zone Arena fiind de aproximativ 20.000 locuri! Concertul de adio va avea loc pe 9 iunie la Zone Arena din Bucure[ti [i face parte din “Get Your Sting And Blackout World Tour”! În deschiderea concertului vor cânta dou` trupe foarte apreciate de c`tre publicul din România [i nu numai: Trooper [i Christian Becker & Avenue. Biletele pot fi achizi]ionate de la Magazinul Biletoo din Unirea Shopping Center (parter, intrarea de langa McDonald’s), Libr`riile [i chio[curile Adev`rul, magazinele Diverta, Flanco, Victoria, Muzica, Sala Palatului, Libr`ria Eminescu, Palatul Na]ional al Copiilor [i Sta]ia de Metrou Unirii 1, iar online pe biletoo.ro, bilete.ro, myticket.ro, blt.ro, biletfan.ro sau ticketpoint.ro! Concertul Scorpions este un eveniment organizat de Project Events.


CULTURE / CULTUR~

16

BUCHAREST night LIFE CINEMAS In Bucharest, movie schedules change weekly, usually on Fridays. Movies are screened in their original languages, with Romanian sub-titles. The majority of cinemas show American movies, but you can find European productions at the French Institute Cinema or the Cinemateca. Ticket prices vary from 4 to 34 lei, and up to 68 lei for VIP tickets.

CINEMA CITY: 4,Vasile Milea Blvd., AFI Palace Cotroceni Ph.: 021-407-0000 CINEMA CITY SUN PLAZA: 391, Calea Vacaresti, Sun Plaza Ph.: 021-386-0600 CINEMAPRO: 3, Ion Ghica St. Ph.: 031-824-1360 CINEMATECA: • Eforie Hall: 2, Eforie St. Ph.: 021-313-0483 • Union Hall: 21, Ion Campineanu St. Ph.: 021-313-9289 CORSO: 5, Regina Elisabeta Blvd. Ph.: 021-315-1334 CITYPLEX: City Mall, 3rd floor; 2, Oltenitei Ave. Ph.: 021-319-8226 EUROPA: 127, Calea Mosilor Ph.: 021-314-2714 FESTIVAL: 34, Regina Elisabeta Blvd. Ph.: 021-315-6384 FRENCH INSTITUTE “ELVIRA POPESCU”: 77, Dacia Blvd. Ph.: 021-316-9930/0224 GLENDALE STUDIO: 9, Cotroceni Ave. Ph.: 021-316-3286 GLORIA: 6, Bucovina St. Ph.: 021-324-4675 HOLLYWOOD MULTIPLEX: 55-59, Calea Vitan, Bucuresti Mall Ph.: 021-327-7020/22 THE LIGHT CINEMA: 151-171, Progresului Ave., Liberty Center Ph.: 021-369-9740, 021-369-9797 MOVIEPLEX CINEMA: 26, Timisoara Blvd., Plaza Romania Ph.: 021-407-8300 NCRR: 3, Kiseleff Ave., the National Museum of Romanian Peasant Ph.: 021-317-9660 PATRIA: 12-14, Magheru Blvd. Ph.: 021-316-9266 SCALA: 2-4, Magheru Blvd. Ph.: 021-316-6708 STUDIO: 29, Magheru Blvd. Ph.: 021-316-5526

www.bucharestlife.com

MOVIE PREMIERE X-Men: First Class (USA, 2011 – 2 hrs. 12 mins.) Before Charles Xavier and Erik Lensherr took the names Professor X and Magneto, they were two young men discovering their powers

for the first time. Before they were archenemies, they were closest of friends, working together, with other Mutants (some familiar, some new), to stop the greatest threat the world has ever known. In the process, a rift between them opened, which began the eternal war between Magneto’s Brotherhood and Professor X’s X-MEN. Directed by Matthew Vaughn; Starring Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, January Jones, James McAvoy Kung Fu Panda 2 (USA, 2011 – 1 hr. 30 mins.) Po joins forces with a group of new kung-fu masters to take on an old enemy with a deadly new weapon. The story continues to loosely adopt from historical developments in China, with the premise being set during the time when gunpowder

was discovered and fireworks created, but with the more sinister use of the material also for the creation of weapons such as the cannon, threatening the extinction of martial arts with its formidable firepower. Lord Shen becomes fanatical in plundering metal from the land with the ambition to rule all of China, but for his Soothsayer to


BUCHAREST night LIFE predict his downfall to come from something black and white, hence his dogged massacre of pandas with his wolf pack goons, before setting his sights on and signaling his diabolical intent on some legendary martial arts masters… Directed by Jennifer Yuh; Starring (Voices) Angelina Jolie, Jack Black, Jackie Chan, Lucy Liu Hanna (USA/UK/Germany, 2011 – 1 hr. 51 mins.) Hanna is a teenage girl. Uniquely, she has the strength, the stamina, and the smarts of a soldier; these come from being raised by her father, an ex-CIA man, in the wilds of Finland. Living a life unlike any other teenager, her upbringing and training have been one and the same, all geared to making her the perfect assassin. The turning point

about himself. But when he is finally ready to come out in front of the entire family, his older brother Antonio ruins his plans. Directed by Ferzan Ozpetek; Starring Alessandro Preziosi, Riccardo Scamarcio, Nicole Grimaudo, Ennio Fantastichini Mr. Popper’s Penguins (USA, 2011 – 1 hr. 44 mins.) The life of a businessman begins to change after he inherits six penguins, and as he transforms his apartment into a winter wonderland, his professional side starts to unravel.

in her adolescence is a sharp one; sent into the world by her father on a mission, Hanna journeys stealthily across Europe while eluding agents dispatched after her by a ruthless intelligence operative with secrets of her own. As she nears her ultimate target, Hanna faces startling revelations about her existence and unexpected questions about her humanity. Directed by Joe Wright; Starring Cate Blanchett, Eric Bana, Saoirse Ronan, Tom Hollander Mine vaganti (Italy, 2010 – 1 hr. 50 mins.) Tommaso is the youngest son of the Cantones, a large, traditional southern Italian family operating a pasta-making business since the 1960s. On a trip home from Rome, where he studies literature and lives with his boyfriend, Tommaso decides to tell his parents the truth

Directed by Mark Waters; Starring Jim Carrey, Carla Gugino, Madeline Carroll, Angela Lansbury

www.bucharestlife.com

17


BUCHAREST night LIFE

IN JUNE

CULTURE / CULTUR~

18

JAZZ CLUBS ART JAZZ CLUB – 23A, N. Balcescu Blvd. the basement of Orizont Gallery; phone: 021-666-43-95 Live Jazz – Every Thursday (but not exclusively), after 10 pm CLUB NOUVEAU – 15, Ing. Zablovschi St. For information about the program call 021-666-3094 or 0744-663-094. The shows start at 10 pm; Every Thursday - Johnny Raducanu & friends; Every Friday & Saturday – Puiu Pascu & Jean Stoian Green Hours – 120, Calea Victoriei. For information about the program call 0788-452-485; 0722-234356. e-mail: office@greenhours.ro; greenhours@yahoo. com www.green-hours.ro; The shows start after 9 pm LAPTARIA LUI ENACHE JAZZ CLUB – 2, N. Balcescu Blvd. National Theater. Jazz, blues & rock live weekdays. The shows start after 9.30 pm. Every Sunday - Johnny Raducanu & friends - after 10 pm. TZ’S COTTON CLUB – 48-50 Calea Victoriei (Pasagiul Victoriei). For information about the program call 021-313-13-13. Live sax with Tony Ceb daily from 9 pm to 11 pm.

BOWLING RAMADA BUCHAREST PARC HOTEL – Skittle and bowling lanes. 3-5, Poligrafiei Blvd. Ph.: 021222-44-62 ROCK & ROLL BOWL – 12 wood bowling lanes at international standards. Entertainment for the whole family during the day, clubbing in night time. Elegant bar & American cuisine restaurant. Bucuresti Mall, 55-59, CaleaVitan Ph.: 021-327-75-36. Open non-stop.

www.bucharestlife.com

PREMIERE

SHERLOCK HOLMES Ac]iune, SUA 2009 Regia: Guy Ritchie; Cu: Robert Downey Jr., Jude Law, Rachel Mcadams, Mark Strong 26, 27, 29, 30 iunie Dup` un [ir lung de crime violente de tip ritual, Holmes [i Watson sosesc la timp pentru a o salva pe ultima lui victim` [i pentru a-l prinde pe uciga[: recidivistul Lord Blackwood. În timp ce se apropie data osândei sale prin spânzur`toare, Blackwood îl previne pe Holmes c` moartea nu va avea nicio putere asupra sa, iar execu]ia va e[ua. Aparenta sa reînviere seam`n` panic` în Londra [i confuzie în rândul celor de la Scotland Yard. Dar pentru Holmes, acest joc este doar o nou` provocare. STEP UP 3-D/DANSUL DRAGOSTEI 3 Dram`, 2010 Regia: Jon Chu; Cu: Rick Malambri, Adam G. Sevani, Sharni Vinson, Alyson Stoner 12, 13, 15, 16, 18, 28, 29 iunie Tyler Grange este un delincvent obi[nuit, un [mecher al str`zii care d` de belea [i trebuie s` fac` ore de munc` pentru comunitate la un liceu. Tyler nu vrea s` aiba nimic de-a face cu elevii, dar se întâmpl` s` se îndr`gosteasc` de o frumoas` dansatoare. Fata îns` vrea s`-l atrag` în lumea ei. În ciuda tuturor a[tept`rilor, Ty descoper` c` are cu adevar`t talent pentru dans. THE BACK-UP PLAN/PLAN DE REZERV~ Comedie, SUA 2010 Regia: Alan Poul; Cu: Jennifer Lopez, Alex O’Loughlin, Michaela Watkins, Eric Christian Olsen 5, 6, 8, 9, 11, 28, 29 iunie Zoe s-a gândit c` a[teptarea b`rbatului potrivit dureaz` prea mult [i, hot`rât` s` devin` mam`, ea pune în aplicare un plan, se duce la doctor [i porne[te singur` la drum. În aceea[i zi, Zoe îl întâlne[te pe Stan – un b`rbat care promite. Încercarea lui Zoe de a încuraja rela]ia aflat` la început dar [i de a ascunde primele semne ale sarcinii, conduce la o comedie de situa]ie care-i transmite semnale false lui Stan. THE TWILIGHT SAGA: ECLIPSE/ SAGA AMURG: ECLIPSA Fantastic, SUA 2010 Regia: David Slade; Cu: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner, Xavier Samuel 19, 20, 22, 23, 25 iunie În cel de-al treilea film al seriei, r`ul care a pândit din umbr` pân` acum î[i arat` col]ii. Ora[ul Seattle este devastat de o serie de crime sângeroase [i dispari]ii misterioase. Creând o armat` dintr-o ras` nou` de vampiri înseta]i de sânge, malefica Victoria s-a întors pentru a se r`zbuna. Iar Bella, ]inta principal`, este acum în pericol de moarte. Uni]i de acest secret

înfrico[`tor, Edward [i Jacob trebuie s` încerce s` uite rivalitatea dintre ei [i s` se alieze pentru a o ap`ra. MAMMUTH Dram`, Fran]a 2010 Regia: Gustave De Kervern, Benoit Delépine; Cu; Gérard Depardieu, Yolande Moreau, Isabelle Adjani, Miss Ming 4, 5, 19, 20 iunie Serge Pilardosse e un muncitor la abator, poreclit “Mammuth”, care a împlinit de curând 60 de ani. Lucreaz` de la 16 ani [i acum a ie[it la pensie. Niciodat` [omer, niciodat` bolnav, lui Serge îi va fi acum foarte greu s` î[i umple zilele. Lucrurile se complic` când descoper` c` nu ob]ine toate drepturile financiare pe care le aduce pensionarea, pentru c` unii dintre fo[tii s`i angajatori nu i-au înregistrat to]i anii de munc`. Încurajat de so]ie, el se urc` pe motocicleta sa din anii’70, Mammuth (de unde [i porecla), [i pleac` în c`utarea documentelor care lipsesc. THE EXTRA MAN/ULTIMUL GENTLEMAN Comedie, SUA 2010 Regia: Shari Springer Berman, Robert Pulcini; Cu: Paul Dano, Kevin Kline, Katie Holmes, John C. Reilly 18, 23 iunie Un b`rbat care î[i câ[tig` existen]a ca escort` pentru femeile înst`rite din partea de est a New York-ului, ia sub aripa lui protectoare o tân`r` si ambi]ioas` dramaturg` TOOTH FAIRY/ZÂNA M~SELU}~ Comedie, Canada 2010 Regia: Michael Lembeck; Cu: Dwayne Johnson, Ashley Judd, Stephen Merchant, Ryan Sheckler 5, 6, 18, 29 iunie Tess, o pu[toaic` de [ase ani, este extrem de mâhnit` când Derek, un juc`tor de hochei lipsit de orice subtilitate în ceea ce prive[te convingerile celor mici, îi spune verde în fa]` c` nu exist` Zâna M`selu]`. Drept pedeaps` pentru gafa lui, imensul sportiv va trebui s` preia pentru o vreme atribu]iile celebrei zâne, cu ce efect nu se [tie. LAKE PLACID 3 Horror, 2010 Regia: G.E. Furst; Cu: Colin Ferguson, Yancy Butler, Kristy Mitchell, Kacey Bamfield 16, 25 iunie Un grup de crocodili gigantici terorizeaz` o a[ezare de lâng` un lac de ]ar` izolat. Atunci când animalele locale sunt ucise brutal [i câ]iva oameni care fac camping sunt [i ei omorâ]i, biologul Nathan Bickerman [tie c` un predator vorace se afl` în liberate. Aceea[i p`rere o are [i o vân`toare neînfricat` care-[i dore[te un nou trofeu. Pe m`sur` ce cadavrele se adun`, [eriful local încearc` s` mu[amalizele lucrurile ca s` nu sperie turi[tii.


20

BUCHAREST night LIFE

Now is the Time to Google EIAT!

What is EIAT? The idea of creating such an event was born EIAT IN NUMBERS as a result of strong initiative for “refreshing” situation in a Serbian academy sector • 4 International for tourism. Lack of practical tourism conferences knowledge and skilled students • Over 10 worldwide industry was a signal for establishing a new network between Industry professionals each year and academia. The name • 11 countries itself stands for Education and • 20 worldwide Industry Advancing Together recognized lecturers and represents a brand new and popular international tourism conference. Since it’s establishing, EIAT has been under the Patronage of HRH Crown Prince Alexander II and since its foundation it is regarded as one of top educational events in the region. Also, it received a constant support from Ministry for Economy and Regional Development of the Government of Serbia. EIAT 2011 will offer a combination of educational and cultural activities. During the conference, three different sessions will be held Novice, Executive and Scientific Track Session. As a side event and excellent tool for emerging destinations promotion, since 2009, EIAT is building Future Leaders Forum South East Europe in a cooperation with IMEX (World Largest Meetings Exhibition) and MPI (World Largest Meetings Association). In recent years, EIAT network were constantly growing and today, it has 25 different tourism

www.bucharestlife.com

Faculties from 11 countries in the region of South East Europe. During the conference in September as an added value, developing of RTI (Regional Tourism Initiative) will be promoted as a modern and new association in the region. This year, Faculties from Romania will also become partners on this project. www.eiat-conference.org


BUCHAREST night LIFE

Premiile Bucure[tilor Travel Advisor Media [i Asocia]ia pentru Cultur` [i Arte “Geneze” au organizat, la mijloc de mai, la Crama Pandurilor – Casa Latin`, prima edi]ie a Premiilor Bucure[tilor – un eveniment care î[i propune s` aib` o frecven]` lunar`. În cadrul acestei serii de evenimente sunt invita]i oameni de cultur`, speciali[ti în turism [i jurnali[ti [i sunt recunoscute valori din domeniile turismului, culturii [i mass-media. La finele anului, în luna decembrie, va fi organizat` o Gal` de Excelen]`. De asemenea, „Premiile Bucure[tilor” reprezint` o oportunitate de networking [i comunicare între reprezentan] ii domeniilor amintite. Proiec]ia evenimentului [i selec]ia premian]ilor au fost f`cute de Asocia]ia Geneze [i Travel Advisor Media, împreun` cu o echip` de speciali[ti [i consultan]i din domeniile turismului, massmedia [i culturii. Criteriile de baz` au fost performan] a, creativitatea [i imaginea pe pia]`.Asociatia Geneze este alc`tuit` din jurnali[ti [i studen] i implica]i în multe proiecte având pre[edinte pe Adrian B`nu]`. Traian B`dulescu, directorul general al Travel Advisor Media, ne spunea: „Ne-am propus s` organiz`m un eveniment al oamenilor care se pun în slujba altor oameni. Nu noi dorim s` ie[im în fa]`, ci vrem s` premiem oameni care se indentific` mai mereu cu rezultatele muncii lor”. Premian]ii sunt oameni care conduc agen]ii de turism, hoteluri, sisteme de rezerv`ri sau companii aeriene, oameni care au reu[it s` fac` leg`tura între cultur`, societate civil` [i turism, dup` cum a subliniat actorul Dan Burghelea, cel care a prezentat evenimentul împreun` cu Iolanda B`lan. Premiile au avut dou` categorii: turism [i cultur`/media.

Turism • Premiul Force Travel – pentru Cea mai de anvergur` extindere a unui touroperator i-a revenit firmei Happy Tour. • Premiul pentru Cea mai inovatoare agen]ie de incoming - agen]ia Invitation România, condus` de Gheorghe Fodoreanu. • Premiul pentru Cel mai dinamic touroperator de business, Olimpic International Turism, condus de George Sorin Nicolescu. • Junior manager – premiul pentru Cel mai activ manager tân`r: Eliza Custura, directorul executiv al Paradise Travel Agency. • Premiul pentru Cel mai bun partener e-commerce al agen] iilor de turism: sistemul de rezerv`ri Amadeus. • Premiul Partener de asigur`ri - pentru produsele inovatoare Travel Guard, Chartis România. • Premiul pentru Cea mai puternic` intrare pe pia]a româneasc` a unei companii aeriene – Qatar Airways. • Premiul pentru Cea mai mare investi]ie hotelier` româneasc` – Continental Hotels. • Premiul pentru Cel mai elegant hotel - Epoque Bucure[ti. • Premiul pentru Cel mai activ manager de hotel - Mihai Zamfir, hotel Trianon Bucure[ti. • Premiul {coal` [i turism, pentru Cele mai performante vacan]e de studiu - Regional Air Tours.

Cultur` & Mass-media • În slujba societ`]ii civile din turism - Premiul pentru toat` activitatea – Dr. Petre Bala[, agen]ia de turism Peter Express. • Premiul de excelen]` pentru cartea “România, mereu surprinz`toare” – Dan Matei Agathon, fost ministru al Turismului. • Premiul de excelen]` - Tonyro Holidays - Mihai Ghi]` - pentru organizarea Expedi]iei Rapapatatierra 2011. • Premiul de excelen]` pentru reportajele realizate în cadrul Expedi]iei Rapapatatierra 2011 - Simona Serb`nescu, Radio România Actualit`]i. • Premiul de excelen]` pentru organizarea Academiei Atlantykron - Sorin Repanovici. • Premiul de excelen]` pentru promovarea educa]iei nonformale în România - Andrei Popescu, coordonatorul programului „Tineri în ac]iune”. • Premiul de excelen]` pentru relansarea revistei {tiin]` [i Tehnic` - Tincu]a Baltag (Funda]ia Dinu Patriciu). • Premiul de excelen]` pentru proiectul european ACCES – formarea profesional` continu`, calificare/recalificare - garan]ia succesului pe pia]a muncii pentru angaja]i - András István Demeter, Societatea Român` de Radiodifuziune. • Premiul de excelen]` - Daniela Zeca Buzura, pentru modul în care a pozi]ionat postul TVR Cultural. • Premiul de excelen]` – Asocia] ia „Bucure[tiul meu drag” – Andrei Bârsan – pentru expozi]ie de fotografie.

www.bucharestlife.com

21


22

BUCHAREST night LIFE

Skopelos – Paradisul din Insulele Sporade

www.bucharestlife.com

Un drum cu maºina pânã în insula Skopelos, aproape necunoscutã pentru turiºtii din România, deºi au vãzut numeroase peisaje superbe filmate pe insulã în pelicula Mamma Mia... Vama româneascã, Bulgaria în vitezã, Salonic, Volos, Skopelos – prin_esã din Marea Egee, strãdu_ele sale înguste pline cu flori, drumurile de munte, liniºtea din pãdurea de pini, golful ºi plaja mea, oamenii plini de ospitalitate ºi plecarea cu despãr_irea plinã de triste_e, estompatã doar de drumul cu feribotul printre Sporade – toate acestea vor fi subiectele unui reportaj în numãrul viitor al revistei. Deocamdatã vã las doar sã vã bucura_i de câteva dintre imaginile surprinse.


BUCHAREST night LIFE

www.bucharestlife.com

23


24

BUCHAREST night LIFE

Romania Mon Amour la Cagliari 6-10 iulie, la Sala Polivalenta Parco Monteclaro, Cagliari - Insulele Sardiniei, Italia Tycoon Communication Italia organizeaz` în perioada 6-10 iulie 2011, a doua edi]ie a evenimentului Romania Mon Amour, eveniment de promovare cultural` a României în Italia. Succesul cultural [i de public al edi]iei precedente, precum [i convingerea c` o asemenea ini]iativ` este necesar` [i binevenit` pentru ora[ul Cagliari [i pentru Regiunea Sardinia unde ne afl`m, ne fac s` credem c` Romania Mon Amour a devenit deja o tradi] ie [i un important eveniment cultural al Insulelor Sardiniei. Suntem de p`rere c` p`strarea statutului evenimentului ne va aduce noi prieteni [i aman] i ai culturii, scopul acestuia fiind o binemeritat` conectare a românilor la identitatea [i tradi]iilor lor, ajutarea acestora pentru a-[i men]ine obiceiurile [i o corect` cunoa[tere a ceea ce înseamn` România cultural` de c`tre comunitatea din Insulele Sardiniei. Expozi]ie de costume populare originale, ceramic` de Horezu, icoane, ou` încondeiate, ceramic` de Cucuteni, fotografie, troi]e de Maramure[, costume, podoabe din Negre[ti Oa[ [i muzica vor asigura o rar` diversitate a celor 5 zile de expozi]ie [i workshop-uri prin coloratura zonelor române[ti de provenien]` atât de diferite între ele [i a limbilor de exprimare, cu scopul de a satisface exigen] ele diferitelor straturi culturale ale insulei. Evenimentul va avea loc în Sala Polivalent` din parcul Monteclaro din Cagliari, capitala Mediteranei.

Radisson Blu Bucure[ti din nou în Expedia Insiders’ Select • Radisson Blu din Bucure[ti a fost selectat dintre cele 130.000 de hoteluri din întreaga lume de pe site-ul agen]iei online Pentru al doilea an consecutiv, hotelul Radisson Blu din Bucure[ti a fost inclus în Expedia Insiders’ Select, lista exclusivist` a celor mai bune hoteluri din lume recomandate de cea mai mare agen]ie de turism online, Expedia. Hotelul Radisson Blu din Bucure[ti este singurul hotel de cinci stele din România inclus pe Expedia Insiders’ Select List 2011 [i a fost selectat dintre cele 130 000 de hoteluri din întreaga lume de pe site-ul agen]iei online, pe baza a peste 500.000 de opinii exprimate de clien]ii Expedia. Expedia Insiders’ Select List reune[te cele mai bine cotate hoteluri din punct de vedere al excelen] ei în servicii, al standardelor de calitate [i al impresiei generale l`sate clien]ilor, [i constituie un instrument credibil, eficient [i extrem de util în alegerea hotelului dorit, pe baza aprecierilor altor turi[ti. Hotelul Radisson Blu din Bucure[ti ocup` primul loc între hotelurile de cinci stele evaluate [i în topul popularit`]ii hotelurilor din Bucure[ti alc`tuit de Tripadvisor. Recent, hotelul Radisson Blu din Bucure[ti a fost desemnat Hotelul Anului în

www.bucharestlife.com

România la cea de-a patra edi]ie a Hotel Tourism & Leisure Investment Forum. Tot anul acesta, hotelul Radisson Blu din Bucure[ti a fost desemnat Hotelul Anului la nivel mondial (Global Hotel of the Year) în cadrul prestigiosului grup hotelier american Carlson. Hotelul Radisson Blu din Bucure[ti a fost selectat dintre cele peste 1.070 de hoteluri care fac parte din re]eaua Carlson la nivel mondial.


26

BUCHAREST night LIFE

România la „The Worldwide Exhibition for Incentive Trade, Meetings and Events”

GAMBLING / PARIURI

LIVE CASINOS BUCHAREST CASINO: 4, N. Balcescu Blvd. (within the Intercontinental Hotel). ph.: 021-310-20-20, Open: 6 pm - 6 am GRAND CASINO HILTON: 1-3, Episcopiei St. (Athénée Palace Hilton Hotel). ph.: 021-314-72-00; Fax: 021-314-72-11 Open non-stop GRAND CASINO MARRIOTT: 90, Calea 13 Septembrie. (JW Marriott Bucharest Grand Hotel). ph.: 021-403-08-00; Open non-stop

În perioada 24-26 mai 2011, România a fost prezent` la Frankfurt (Germania), la cea mai important` manifestare expozi] ional` pentru organizatorii de evenimente, congrese [i conferin] e din Europa - „IMEX – The Worldwide Exhibition for Incentive Trade, Meetings and Events“. Standul României, prezentat sub motto-ul “Romania Meets Green”, a avut 100 de metri p`tra] i, a fost modern amenajat (predominând nuan]ele de verde [i negru) [i a promovat România ca o destina]ie atractiv` inclusiv prin prisma capacit`]ii de organizare de evenimente, congrese, conferin]e [i expozi]ii. În cadrul standului a fost amenajat un spa]iu special pentru prezent`ri ale subexpozan]ilor prezen]i (hoteluri [i agen]ii specializate pe segmentul MICE), unde vizitatorii au primit informa]ii referitoare la posibilit`]ile de organizare de evenimente existente în ]ara noastr`. Agen]ii specializate din Austria, Germania, Marea Britanie, Fran]a, Mexic [i Belgia au participat la prezent`rile de destina]ie, apreciind atât calitatea hotelurilor române[ti [i a serviciilor din unit`]ile de cazare cu capacitate pentru organizarea de evenimente, cât [i atractivitatea ofertelor de servicii suplimentare, reprezentate de cele [ase produse promovate prin intermediul brandului de turism al României.

HAVANA PRINCESS CASINO: 13, Regina Elisabeta Blvd. Ph.: 021-313-98-23, 0742-129-991. Open: non-stop. PALACE CASINO: 133, Calea Victoriei. ph.: 021-311-97-44, Fax: 021-311-16-45. Open: non-stop PLATINUM CASINO: 63-81, Calea Victoriei, (Radisson BLU Bucharest). ph.: 031-710-2234 - 7, Fax: 021-312-58-06 Open: non-stop. QUEEN CASINO: 5-7, Calea Dorobantilor (Howard Johnson Grand Plaza). ph.: 021-599-11-30. Open: non-stop. REGENT CASINO: 37B, Calea Victoriei, (Novotel Bucarest City Centre). ph.: 021-405-00-20; 0733-332-004 Open: non-stop.

ELECTRONIC CASINOS & BETTING HOUSES ADMIRAL PARIURI SPORTIVE: 28, Ion Campineanu St. (Sala Palatului). ph.: 021-312-34-03. Open: 10 am - 07 am MIRAGE GAMES: 8-10, Magheru Blvd. ph.: 021-313-89-52, Fax: 021-313-89-72 . Open non-stop POKER CLUB: 2C, Corneliu Coposu Blvd., 1st. floor ph.: 0733-698-869

SUBSCRIPTION FORM Yes. Please, place my order for a Name:

❑ six month

❑ anual subscription

BUCHAREST night LIFE to „Bucharest Nightlife number 1“

Surname:

Company: Address: Country: I am sending my payment to the account of Crystal Publishing Group: Banca Comerciala Româna Filiala Sector 4 IBAN: RO50RNCB5040000001530001 (Lei) REGION

SUBSCRIPTION RATES - post & package included 6 months

12 months

ROMANIA

30 Lei

55 Lei

EUROPE & US

NA

22 Euro

www.bucharestlife.com


BUCHAREST night LIFE

www.bucharestlife.com

27


28

BUCHAREST night LIFE

RESTAURANTS / RESTAURANTE

INTERNATIONAL CUISINE ALLEGRO: Enjoy the flavors of International - Mediterranean refined cuisine superbly executed and served with professionalism. Cosmopolitan and casual atmosphere at breakfast & lunch and more elegant overtoues in the evening. CC accepted. 44A, Daniel Danielopolu St. - Ramada Bucharest North Hotel. Ph.: 021-233-5000. Open: breakfast 07:00-10:00; lunch 12:00-15:30. dinner 18:30-23:00. AMBASADOR: Romanian dishes available. Traditional music & Cabaret Show. C.C. accepted. 8-10, Magheru Blvd. ph.: 021-315-90-80. Open: 6 am- 2 am AMERICAN BEER HOUSE: American-style decorations, first class service. Also Romanian cuisine. CC accepted. 92, Drumul Taberei St. Ph.: 021-444-1777. Open: 11:00 - midnight ARCADE - ATMOSPHERE & GOURMET: Finest culinary experience in a charming setting surrounded by paintings from a well-known art gallery. Refined atmosphere, excellent service. Two private rooms, non-smoking area, Guarded parking lot, CC accepted. 8, Prof. Ion Cantacuzino St. Ph.:021-260-2960; 0753-999-333; Open: 12:00-24:00. BALKAN BISTRO: You are invited to Balkan Bistro, where the enticing dishes will offer you the perfect Balkan flavor. The menu offers traditional dishes from Albania, Bulgaria, Greece, Romania, Turkey, Serbia. C.C. Accepted. Grand Hotel Continental, 56,Victoriei Ave. Ph.: +40 372 010 300. Open: Breakfast 06:30 - 10:30 weekdays; 07:00 - 11:00 week-ends. BARBIZON STEAK HOUSE: Taste premium quality meats and choose from over 50 International wines (Red, White and Rose). Live cooking in the show kitchen. Designated smoking area with a capacity of 40 seats. Air Conditioning.CC accepted. Free WiFi access. Free parking. Open: Monday – Friday: Lunch 12:00 – 15:30; Dinner 18:00 – 23:30; Saturday & Sunday: Dinner 18:00 – 23:00; Ph.: 021 202 1635. Hotel Pullman, 10, Montréal Square. BOLIVAR: The chef Ernesto Goicochea Montenegro, who graduated “Le Gordon Bleu” school from Lima, recommends his culinary miracles. Weekly parties in the club. 9, Salcâmilor St. (from Blvd. Dacia). Ph.: 021-211-48-48 LA BRASSERIE: Less about fine dining but more about good quality, simply food for the whole family. The menu is available buffet-style or a-la-carte and gives a great choice for groups. The wine list remains a work of art and the atmosphere is cozier than ever. Sunday Brunch is back, with playground and a professional nanny to supervise the kids, smoking area and free parking. Air Conditioning, CC accepted, Parking, Live Music, Non-Smoking, Take Away. 1, Poligrafiei Blvd. (Crowne Plaza Hotel); Ph.: 021.224.00.34; Open daily: 06.00 – 23.00 CAFÉ ATHÉNÉE: The new Cafe Athenee is a contemporary place paying homage to its historic location on Revolution Square, the site of some of Romanian history’s most momentous events. During the day the menu offer brings classic European dishes with a modern twist, linking the contemporary design with the glamorous history. As the evening comes the Cafe becomes more of a lounge with candles and music, providing a casual and cozy atmosphere. Specialties to spoil the appetite are served during the night from the ‘Bubbles & Bites’ menu. Deluxe gourmet items along with sparkling wines in all variations are among the best one can get in Bucharest. C.C. accepted. 1-3, Episcopiei St. Ph.: 021-303-3777. Open: 08:00 - 24:00. CAFE THEATRO RESTAURANT: The heart of the Novotel hotel is the elegant Cafe Theatro restaurant, known for its distinct ambiance, international cuisine and superb buffets. Summer terrace and secured underground parking available. Credit Cards accepted. Novotel Bucarest City Centre - 37B Victoriei Boulevard, District 1. Ph.: 021 308 85 30. Open daily: 06:00 - 23:00. CAREDY * CASA ARDELENEASCA: Transylvanian & International cuisine restaurant, placed in an esquisite villa. Large offer and special selection of wines. C.C. ccepted.Guarded parking lot. 1, Sofia St. Ph.: 021-230-2769. Open: 11:00 - until the last guest leaves. CASA CAPSA: Established in 1852, Casa Capsa is the symbol of the Romanian high-life society. The founder, Grigore Capsa (1841-1902) introduced from the very beginning the occidental standards of quality and refinement. He made Capsa’s name a well known commercial

www.bucharestlife.com

Start pentru Capitala Verde a României 2011 În 2010, proiectul Umbrela Verde a activat zeci de mii de persoane [i a implicat peste zece ora[e din ] ar` care s-au înscris în cursa pentru titlul de„Capital` Verde a României. Capitala Verde a României este o competi]ie adresat` ora[elor din România, [i face parte din programul de responsabilitate social` Umbrela Verde lansat de Tuborg în 2007, în parteneriat cu Minsterul Mediului [i Padurilor. Ac]iunile Umbrela Verde din acest an au început la fine de aprilie la Bra[ov, ora[ ce a primit titlul de Capital` Verde a României în 2010. Pentru 2011 competi]ia este deschis` tuturor ora[elor din România, care se pot înscrie în 3 categorii de concurs special create. 2011 este anul voluntariatului în Europa,

motiv pentru care se dore[te ca aceast` competi] ie s` mobilizeze cât mai mul]i oameni, într-un efort comun al autorit`]ilor [i al comunit`]ii de a deveni un exemplu pozitiv pentru încurajarea unui comportament civic responsabil, spuneau organizatorii. Campania Capitala Verde a României - 2011 se desf`[oar` în perioada 25 mai - 1 decembrie [i, spre deosebire de anul trecut, când înscrierile se puteau face doar de c`tre municipiile re[edin]` de jude], acum cursa este deschis` prim`riilor tuturor ora[elor din România. În cadrul competi]iei, ora[ele se pot înscrie într-una dintre cele 3 categorii, în func]ie de num`rul de locuitori ai ora[ului: sub 50.000 locuitori, între 50.001 [i 199.999 locuitori [i peste 200.000 locuitori. În c`utarea Capitalei Verzi pentru 2011, [i în acest an, Ministerul Mediului [i Padurilor va acorda sprijinul în recunoa[terea eforturilor dedicate grijii fa]` de mediu [i, implicit, fa]` de genera]iile urm`toare. Pentru a participa la concursul Capitala Verde a României, candida]ii trebuie s` se înscrie prin completarea formularului special, disponibil gratuit pe site-ul www.umbrelaverde.ro, urmând s` primeasc` apoi confirmarea înscrierii, telefonic sau prin intermediul unui e-mail. Gala decern`rii Capitala Verde a României va avea loc în ianuarie 2012 în Bucure[ti, unde vor fi invita]i s` ia parte to]i participan]ii concursului, membrii juriului [i reprezentan]i ai mass-media.


BUCHAREST night LIFE

{ef nou la FIHR La fine de mai a avut loc la Grand Hotel Continental conferin]a de pres` organizat` cu prilejul alegerii lui Radu Enache ca Pre[edinte al Federa]iei Industriei Hoteliere din România. La conferin]` au participat [i George Copos, proprietarul lan]ului hotelier ANA Hotels [i Corina Martin, pre[edinta ANAT. Unul din cele mai importante puncte discutate a privit rolul viitor al FIHR-ului în cadrul sistemului turistic românesc. Federa]ia dore[te a fi o voce pentru to]i investitorii hotelieri din turismul românesc [i aspir` c`tre o coagulare a puterii tuturor, putere care înc` nu este pe deplin con[tientizat`. În acest sens [i-au exprimat opinia atât George Copos: “Cred în turism, cred în România, dar pentru a avea [anse trebuie s` ne unim într-o singur` voce care s` fie partenerul Ministerului”, cât [i Corina Martin: “ANAT sus]ine unificarea patronal` pentru a reu[i s` ob]inem rezultate în turismul românesc”. În momentul de fa]` turismul românesc se confrunt` cu o multitudine de probleme din care am re]inut: lipsa punctelor de informare turistic`, sc`derea dramatic` a investi]iilor, infrastructura dezastruoas`, lipsa de coeren]` sau perspectiv`. FIHR dore[te s` sus]in` interesele investitorilor din domeniul hotelier în special, [i din turism în general [i, constituindu-se sub forma unui conglomerat puternic, s` schimbe mentalitatea actual` [i s` invite autorit`]ile la discu]ii.

Blue Air instruie[te pilo]ii de Boeing 737 Începând cu 25 mai compania Blue Air este împuternicit` s` opereze ca Organiza]ie de instruire pentru calific`ri tip, conform certificatului de aprobare eliberat de Autoritatea Aeronautic` Civil` Român`. Aceast` certificare confer` companiei Blue Air posibilitatea de instruire a pilo]ilor care doresc s` se specializeze pe avioanele de tip Boeing 737 sau de conversie a pilo]ilor care au licen]` pe un alt tip de avion [i doresc s` se specializeze pe acest tip de aeronav`. Aceasta certificare este recunoscut` la nivel mondial [i corespunde în totalitate cerin]elor JAR-FCL ale Autorit`]ilor Reunite de Avia]ie. Aceast` instruire cuprinde 3 module: teoretic, simulator de zbor [i practic` pe avion. În cadrul instruirii sunt folosite doar simulatoare de zbor autorizate, ca de exemplu simulatorul din Bruxelles, Berlin sau Amsterdam. Compania Blue Air a investit constant de-a lungul timpului în dezvoltarea [i formarea profesional`, atât a personalului navigant, cât [i a personalului din cadrul departamentului tehnic. În prezent, compania are o baz` tehnic` în Bucure[ti care asigur` atât între]inerea aeronavelor din flot`, cât [i a altor companii aeriene.

www.bucharestlife.com

29


RESTAURANTS / RESTAURANTE

30

BUCHAREST night LIFE brand all over the continent. Having a very good position, this old and famous restaurant is placed right in the focal point of the Bucharest historical center. CC accepted. 36, Calea Victoriei. Ph: 021-313 40 38 Open: 12:00-24:00 CASA DOINA: Large villa dating from the 19th century transformed into a very nice restaurant. Wine cellar. Terrace. C.C. accepted. 4, Soseaua Kiseleff. Ph.: 021-222-3179. Open: 12:00 - 01:00. CASA DOINA LA PARC: Within Ramada Plaza Convention Center Compound in a green island, Casa Doina is offering a luxury location, fully air-conditioned and a brand which is providing a special evening. With a adjoining playground for kids and terrace. C.C. accepted. 3-5, Poligrafiei Blvd. Ph.: 021-549-2541. Open: 12:00 - 23:30. CHEZ MARIE: Try the wide selection of international cuisine and special wines in this recently opened restaurant located in the heart of the city. 48, Dionisie Lupu St. Ph.: 031-107-2033; 0721-376-118. Open: 12:00 - until the last guest leaves. CONCERTO: Concerto is a gastronomic restaurant based on a modern concept of cooking – “nouvelle cuisine”. Delicate dishes made up with creativity invites you in a delightful journey of tastes. The wine list is complex, including selections from all the regions of our country and also from France, Italy, Spain, South Africa, North and South America. A professional team will counsel you regarding the dishes and the wines, accompanying you through the whole meal. C.C. accepted. Grand Hotel Continental, 56,Victoriei Ave. Ph.: +40 372 010 300. Open: Mon. - Sat.: 12.00 –16.00; 19:00 - 23:00. CORSO: You may take your business downtown and treat yourself and your partners with a special mix of international and Romanian cuisine, on a light lunch buffet. In the evening, a team of Romanian chefs wows you with authentic Romanian dishes presented with cosmopolitan attitude. The spectacular view on to the Bucharest’s busiest boulevard is complimentary! 85 seats. Air conditioned. C.C accepted. Parking lot. 4, N. Balcescu Blvd. - InterContinental Hotel - Ground floor, Ph.: 021-305-1060, Open: 06.30 - 23.00, Business Lunch Buffet Mon-Fri 12:00 - 16:00, enjoy “Great Brunch! Guest Love!” Kids room with entertainment. DACIA FELIX: Group restaurant within Radisson Blu Hotel for 224 persons. Terracce available. 63-81, Calea Victoriei. Ph.: 021-311-9000; Super Breakfast Buffet: Mon.-Fri. 6:30 - 10:30, Sat. & Sun. 7:00 - 11:00, Sunday Brunch 12:00 - 16:00. HOTEL MARSHAL RESTAURANT: The glassy salon, the open kitchen and the charming covered terrace are waiting for you with delicious dishes carefully selected and prepared in front of you. Our secret: the charcoal grill. Fresh imported Argentinean beef and New Zealand lamb. C.C accepted. Air conditioned. Guarded parking. 2, Dr. Emanoil Bacaloglu St.; Ph.: 021-314-0880; Open: 07:00-01:00 ICI ET LA: Philippe Dupré, French chef, welcomes you in a warm ambience ideal for business lunches or family dinners. The restaurant has an open kitchen and a view to Piata Romana, where you will taste our specialties: home made smoked salmon, beef tartar or even a French cheese and charcuterie plate. Special evenings every Thursday. 43, Mendeleev St. Ph: 0731-453 608 Open: Mon.-Sat.10:00 to 23:00 JADOO: Mediterranean & International cuisine restaurant. Special lunch offer - 20% discount (food only). Wood oven baked pizzas. Catering services available in neighborhood (12:00 - 15:00) Smoking and non-smoking areas. Parking lot available. C.C accepted. 3, Nicolae Racota St. - entrance from Clucerului St.; Ph.: 021-222-0502; 0724365-583. Open: 12:00-until the last guest leaves (23:30 - last order) LA BOEMA: Enjoy the European cuisine, the selected French dishes. The relaxing atmosphere and the delicious dishes will make you realize why it is called “La Boema”... Refined wine collection. C.C. accepted. Air Conditioning, parking. Calea Vitan Barzesti; Ph.: 031-1061111 ext. 345 Open: 11:00 - until the last guest leaves. MAJESTIC: Romanian and International cuisine, accompanied by excellent service, in an attractive ambience. Capacity: 100 places; air conditioning, smoking/non-smoking areas, main CC accepted; summer terrace. Besides the Restaurant, Ramada Majestic Bucharest Hotel offers the clients Multi-functional BallRooms - elegant locations for parties, weddings, cocktails. Ramada Majestic Bucharest Hotel – 38-40, Calea Victoriei. Ph.: 021-310 27 20; Fax: 021-310 27 99 Open: daily 07:00 – 23:00.

www.bucharestlife.com

Ne place ROA! • Pe 25 mai, la Silver Church, a avut loc lansarea albumului Artificial

Startul evenimentului a fost dat de Marika. Pe la ora 22:00 clubul era deja plin [i toat` lumea dansa. Când cei trei membri ROA au urcat pe scen` la ora 23:00, Silver Church-ul era neînc`p`tor. Cei c`rora le place muzica bun` au avut parte de versuri semnate Junkyard, sunet marca UNU, culori muzicale venite din chitara lui Cristi Negriuc, lumini, proiectoare, atmosfer` plin` de via]`, dans, ame]eal`, concert [i petrecere nebun`. Mega-petrecerile continu` în ]ar`, astfel c`, dup` o sear` nebun` în Bucure[ti la Silver Church, ROA cânt` la Cluj-Napoca pe 4 iunie, în Boiler Club. Pe 10 vor fi la Ia[i în Dublin Pub, pe 17 iunie – Porky’s în Timi[oara, pe 24 iunie – Zodiar la Gala]i, urmând ca pe 8 iulie s` î[i prezinte albumul în Times Pub din Foc[ani.

Tuborg este partenerul turneului na]ional de promovare al noului album “Artificial”. Burn Studios sus]ine turneul ROA [i garanteaz` participan]ilor seri incendiare. Produs de c`tre Cat Music, albumul «Artificial» poate fi achizi] ionat online de pe www.musicmall.ro [i www. bestmusic.ro, iar începând cu 1 iunie CD-ul poate fi achizi]ionat din magazinele de specialitate. ROA sau Rise Of Artificial, au ap`rut în toamna lui 2010. Membrii fondatori sunt Bogdan Popoiag (UNU’) [i Cezar St`nciulescu (Junkyard). Premiera lor în FM a avut loc în diminea]a de 10 noiembrie, cu lansarea primului single intitulat “Ne Place”. În 2 s`pt`mâni, single-ul a atins maximul de difuz`ri în airplay-ul românesc [i s-a clasat pe primul loc în fruntea celor mai difuzate cântece la radio. În aceea[i discografie intr` [i piese anterioare semnate Junkyard, piese extrase de pe albumul “Arpegaut”, toate acestea fiind reinterpretate în maniera ROA. Compozi]iile lor sunt comune [i separate, în func]ie de inspira]ie. Bogdan, în prezent semneaz` regia videoclipului “Ne place” [i aduce un aport pe partea de „visuals”, iar Cezar nu ezit` nici acum s` ne încânte cu vorbele sale perfect potrivite. Din mai 2011, Cristi Negriuc r`spunde de elementele electrice ale sunetelor de chitar` [i de sinteza tobelor live.


BUCHAREST night LIFE

Going the Distance for Charity Athénée Palace Hilton and Hilton in the Community Foundation are aiming to go “Around the World in a Day” for Charity this Month. Athénée Palace Hilton is inviting the local community to step up and travel “Around the World in a Day” on Sunday, June 26, in Tineretului Park as part of Hilton in the Community Foundation’s annual summer charity challenge. All proceeds raised from this year’s event in Bucharest will be donated to United Way Romania and will support the charity’s projects with long term hospitalized children. The fundraiser in Bucharest is part of a continental wide challenge organized by Hilton in the Community Foundation, the official charity of Hilton Worldwide in Europe. Hilton Worldwide team members, charity partners and the public will all be working together on the day in more than 70 hotels in eight countries. They will be collectively aiming to virtually travel the circumference of the Earth – 80,150.32 kilometers - all in aid of local good causes chosen by each hotel. In Bucharest participants will be aiming to cover distance and raise as much sponsorship as possible by organizing a run in Tineretului Park, around the lake. Athénée Palace Hilton is inviting sport lovers to a normal run, a bike run and a creative run, on June 26, starting with 9:00 am. It is for the first time that Athénée Palace Hilton Bucharest takes part of this European initiative and the organizers are encouraging everybody to register and participate. “Our community work is an important part of our hospitality philosophy and our team is very excited to be working together to support United Way. We’d welcome anyone who wants to take

part in the challenge, so do get in touch if you want to join us on the 26th for an amazing day of summer fun and exercise,” told us Linda Griffin, General Manager of the Athénée Palace Hilton. The event in Bucharest is supported by the Bucharest Running Club and is aimed to be a fun event for friends and families. Registration fee, including an event t-shirt costs just 25 Lei and all net funds raised will be donated to United Way Romania to support children in need. To register or to find out more information please call 021303-3777 or log onto http://www.hiltonfoundation. org.uk/ATWD5/Romania_home.htm All participants will be included in a raffle organized by Athénée Palace Hilton at the day of the event.

www.bucharestlife.com

31


RESTAURANTS / RESTAURANTE

32

BUCHAREST night LIFE PARIS BUCAREST BRASSERIE: Pullman Bucharest’s newest restaurant. Indulge yourself with a tempting buffet for breakfast and lunch. Free WiFi access. Air conditioning. Non smoking area. Breakfast Buffet: Mon. – Fri.: 06:00 – 10:00, Sat. & Sun.: 06:00 – 11:00; Lunch Buffet: Tue., Wed., Thu.: 12:00 – 14:30. 10, Montreal Sq., Ph.: 021.318.3000 POEM: Modern European Cuisine. Indulge in the intimate and classic atmosphere, enjoy a refined menu and quality service. Offering breakfast, lunch & dinner, business lunch. Special wine collection and drinks at the Tower Bar or the Piano Club. C.C. accepted. Guarded parking lot. 23-25, Suter Entr. (Carol Parc Hotel) Ph : 021-336-3377; Open 07:00 – 1:00 PRIME STEAKS & SEAFOOD: Grill Steak & Seafood restaurant within Radisson Blu Hotel for 44 persons. New: Irish Hereford Prime Rib- eye steak. Red glass for show kitchen, walk in wine cellar set-up in a hot, relaxed and upscale mood. 63-81, Calea Victoriei. Ph.: 021311-9000; Lunch: Monday to Friday 12:30 - 15:00; Dinner: Monday to Sunday 18:30 - 23:00. SANGRIA: International menu, few Spanish dishes, nice atmosphere. Open/covered terrace! C.C. accepted. 78, Caderea Bastiliei St. Ph.: 021-211-2276; Open: 12 pm - 12 am. TIMES RESTAURANT: Panoramic view restaurant with great Romanian and International cuisine at Golden Tulip Times Hotel. C.C. accepted. 19, Decebal Blvd. Ph.: 021-316-6516. Open: 12:30-23:00. THE HARBOUR: You’ve come a long way... you need to relax... dock to The Harbour where you will find a buffer zone, the taste of the finest international cuisine and maybe an acquaintance just to make you feel you belong... Terrace and parking. C.C. accepted. 10-22, Piata Amzei; Ph.: 0724-388-686; Open: 11:30 - until the last guest leaves. THE SUNLIGHT RESTAURANT: The culinary world of the angelo Airporthotel Bucharest is provided by this restaurant. A copious buffet breakfast, a gala dinner and a variety of Romanian and International dishes are at your disposal every day. The Sunlight Restaurant has a capacity of approx. 110 persons. For special events such as cocktail parties, anniversaries or dinner parties, the conference rooms can be turned into functional restaurant rooms. And the stylish live music may even put you in the mood for dancing. CC accepted. 283 Calea Bucurestilor, Otopeni. Ph: 021 20 36 500; Fax: 021 20 36 530; Open 24/7. WHITE HORSE BUSINESS & EVENTS: Situated in the Northern area of Bucharest, the new established business district of the city, the restaurant offers carefully prepared traditional and international specialties for daily lunch while being in the same time the perfect location for corporate & private events. 12 years of experience, professional services and equipment and the dedicated staff assigned complete the fine quality of the taste. C.C. accepted. Baneasa Business &Technology Park, Building B, wing B2, 42-44, Soseaua Bucuresti Ploiesti, Ph.: 031-620-8412; Open: Mon - Fri 09:00 - 18:00 X-TIME RESTAURANT: Stylish, modern and minimalist decoration; multimedia projections; smoking & nonsmoking salons; air conditioned; CC accepted; guarded parking lot. Cocor Store, 4th floor – 29-33, I.C. Bratianu Blvd. Ph: 0728 63 04 03; Open: non stop (starting 22:00 access by elevators from left side of Cocor Store)

Refurbished Roberto’s Restaurant Opened Athénée Palace Hilton today announced midMay the finalisation of the renovation works and the re-opening of Roberto’s Restaurant, in homage to pure, simple and authentic Italian cuisine. Inspired by Roberto’s Restaurant at Hilton Amsterdam, the Roberto’s in Bucharest is the hotel’s primary restaurant, a perfect venue for fine dining and exclusive events. With a capacity to host up to 130 people, whilst also offering a more intimate seating option around the fire place, or even an exclusive private dining room for 14 people, Roberto’s Restaurant is the ideal venue for hotel guests and locals. Guests of Roberto’s will enjoy the delicious Italian cuisine prepared with the fresh ingredients for a truly authentic experience. “It is my pleasure to offer the best of traditional Italian cuisine in a pure, simple, authentic style. Buon Appetito!” said Gabriele Savini, the new Italian executive chef of Athénée Palace Hilton Bucharest.

ASIAN CUISINE BENIHANA RESTAURANT: offers authentic Japanese teppanyaki cuisine and a renowned sushi bar. Six skilled Asian cooks prepare the food in front of your very eyes, tantalizing your senses. For any lover of premium-quality fish and sea-food, a dinner at Benihana becomes an unforgettable experience. Howard Johnson Grand Plaza Hotel, Calea Dorobantilor 5 – 7, Phone: 021 201 5030, Open: 12:00 – 15:00, 19:00 – 23:00 last order. CAFE’ SHANGRILA: Thai, Filipino, Chinese and Japanese food prepared by world class and versatile Asian chefs. Also serves choices of continental breakfast, salads, selection of wines and beverages. A place to enjoy a cup of coffee or tea and have a taste of the scrumptious cake selections. Take out food service available. 172, Calea Dorobantilor (Mario Plaza Shopping Center) Ph.: 021-230-47-69. Open: 10:00 - 21:00 MAIKO: One of the most fashionable Restaurant, Bar & Lounge. The restaurant is always delighted to host your Business Lunches, daily

www.bucharestlife.com

“I look forward to re-introducing Roberto’s to the Bucharest community. The fine food, stylish design and prime location in the heart of Bucharest will undoubtedly make it a key eatery in the city,” said Linda Griffin, general manager of the hotel. The opening of Roberto’s Restaurant completes the work on the hotel’s ground floor to create an impressive new look with other renovations including the lobby area adjacent to Roberto’s, and last year’s refurbishments of the Colonnade, lobby and Cafe Athénée.


BUCHAREST night LIFE

Hotelierii români în sprijinul United Way Concept Hotels [i funda]ia United Way România, ne-a invitat la mijloc de mai la lansarea campaniei “Hotelierii români în sprijinul United Way”. Scopul acestei campanii îl reprezint` responsabilizarea social` a industriei hoteliere [i a turi[tilor din România. Ne-am întâlnit cu organizatorii campaniei: Kurt Strohmayer – CEO [i Owner Aducco Management, Adriana Stoian - Executive Director United Way România, Drago[ Popescu - General Manager Concept Hotels.

Am aflat astfel c` Aloe Vera este prima linie cosmetic` hotelier` creat` pentru a veni în sprijinul proiectelor umanitare desf`[urate de funda]ia United Way Romania. Concept Hotels va dezvolta acest concept unic prin intermediul partenerilor hotelieri cu care colaboreaz`. Scopul acestei campanii îl reprezint` responsabilizarea social` a industriei hoteliere [i a turi[tilor din România, obiectivul financiar constituindu-l strângerea a 10.000 euro într-un an, prin alocarea fondurilor colectate din vânzarea acestei linii cosmetice hoteliere. United Way este o funda]ie înfiin]at` în 1887, în SUA [i activeaz` în prezent în 45 de ]`ri de pe 6 continente. United Way România î[i propune s` îmbun`t`]easc` via]a celor care traiesc în România, prin încurajarea dona]iilor, a sponsoriz`rilor [i a voluntariatului. United Way România face leg`tura între resursele existente în sectorul de business/ persoane private [i nevoile existente în comunitate, sprijinind proiecte în: educa]ie, s`n`tate [i integrare social` [i economic` a grupurilor dezavantajate.

www.bucharestlife.com

33


RESTAURANTS / RESTAURANTE

34

BUCHAREST night LIFE between 12:00 and 15:00, and to offer you the perfect 25 Euro meal for such an occasion ( Includes Salad, Rice, Miso Soup, Meat or Fish Dishes). 27-29, Grigore GafencuSt. Ph.: 021-233-2633, 031-805-3985, 0751-262-465, 0730-562-456; Open: daily 12:00 - 24:00 MANDARIN: Explore the exotic flavor of the Asian with Mandarin cuisine. Come join us and taste! C.C. Accepted. Guarded parking. JOLIE VILLE GALERIA – 103 bis Erou Iancu Nicolae Street, first floor. Ph.: 021-206-8066. Open: 12:00 – 22:30 pm (22:00 – last order) ORASUL INTERZIS (THE FORBIDDEN CITY): Is the first luxury Chinese restaurant which aims at offering a true gastronomic experience due to the specialties that feed both the body and the soul. The restaurant as well as the terrace can host private and corporate parties, business lunch/dinner, work groups, meetings and other events, in a selected and refined ambiance. Enjoy the exotic menu and the business lunch special offer, Monday to Friday, 12:30 to 16:00. Home delivery. C.C. accepted, wireless Internet, air conditioned, smokers/ non-smokers area, home delivery. 3, Silvestru St. Ph.: 031 425 47 47; 0720 99 3333. Open: 12:30 – till the last guest.

BELGIAN CUISINE LA BELLE EPOQUE: The largest selection of Belgian beers in town. Belgian and international cuisine. Air conditioning. C.C. accepted. 6, Aviator Radu Beller St. Ph.: 021-230-0770; Open: 11:30 - 24:00. WATERLOO: Original Belgian recipes with Belgian Beer. C.C. accepted. Guarded parking. 188, Traian St. Open daily from 12:00 - until the last guest leaves (24:00 last order)

BULGARIAN CUISINE BALCIC: Wide range of Bulgarian appetizers and meals. Try spitted mutton & rabbit specialties! Nice decorated location. Smokers & nonsmokers areas. C.C. accepted. 1, Stefan cel Mare Ave. (Perla block), Ph.: 021-230-55-35. Open: 11:00 – till the last guest.

FINE DINING THE VINYARD: The Crowne Plaza’s flagship restaurant, a work of great detail where everything is lovingly prepared by Executive Chef Ashlie Dias and his highly experienced team. Based around Mediterranean cuisine you can always expect to find something special and a bit different on the daring menu. Reservations highly recommended. Air Conditioning, CC accepted, Parking, Non-Smoking. 1, Poligrafiei Blvd. (Crowne Plaza Hotel); Ph.: 021.224.00.34; Open: 17.00 – 23.00, Closed Sat, Sun.

FRENCH CUISINE CASA VERNESCU: Exquisite restaurant in a historical building, hosting Casino Palace. Luxurious interior. Also Romanian cuisine. C.C accepted. 133, Calea Victoriei. Ph.: 021-311-9744; Fax: 021-311-1645. Open: 18:30-01:00. LA BASTILLE: Down the Caderea Bastiliei St. c’est la France qui vous acceueille... French specialties mastered by the Chef Philippe Faynot, served in refined atmosphere accompanied by a perfectly balanced choice of execelente french and romania wines. Special business menu (12:00 - 16:00). C.C. accepted. Air conditioning. Ph.: 021-310-7359; Fax: 021-310-7360. Open: 12:00-24:00. LA CANTINE DE NICOLAI: Semi-gastronomique French restaurant. Sami Babou, the “Special Delegate” of Chef Alain Ducasse, brings great joy to your sense of taste with his elaborate recipes. Pop-art sculptures and paintings complete the sophisticated atmosphere. The terrace - away from the public eye - is perfect for discreet business lunches or romantic dinners. 15-17, Povernei St. Ph.: 0725-210-608, 037-274-6213. Open daily: 11:00 till late (23:00 last order). L’ESTAMINET: French restaurant, within the new bis Continental Nord Hotel. CC accepted. 143, Calea Grivitei. Open: 7:00-22:30.

FUSION/CONTEMPORARY CUISINE AVALON: A fine dining atmosphere, fusion and avant-garde cuisine using exquisite ingredients and innovative cooking techniques make dining at Avalon restaurant an unforgettable experience. Howard Johnson Grand Plaza Hotel, Calea Dorobantilor 5 – 7, Phone: 021 201 5030, Open for breakfast 06:30 – 10:30, lunch 12:00 – 15:00, dinner 19:00 – 22:30 last order.

www.bucharestlife.com

Lake Of Tears revin în România! Sâmb`t`, 25 iunie, ora 20:00, Arenele Romane Celebra trupa Lake Of Tears revine în România! Pentru suedezii de la Lake Of Tears nu este primul concert în ]ara noastr`, ei mai având la activ [i alte reprezenta]ii în fa]a fanilor români. Primul concert din Romania al trupei Lake Of Tears a avut loc în martie 2006 [i a însemnat pentru nordici confirmarea succesului enorm pe care îl au [i în alte ]`ri din Europa! Rockerii au creat o adev`rat` isterie, cu dou` s`pt`mâni înainte de eveniment nemaig`sindu-se, la momentul respectiv, niciun bilet la concert! Pentru cei ce înc` nu au f`cut cuno[tin]` cu trupa, aceasta provine din Suedia, în prezent are 4 membri [i cânt` ‘gothic metal’ [i ‘doom metal’. Trupa a fost înfiin]at` în anii ‘90 de c`tre Daniel Brannare, Jonas Eriksson, Mihael Larrson [i Johan Oudhuis. În 2000 s-au desp`r]it, au luat o pauz` de câ]iva ani [i s-au reunit în 2003. Pân` acum au lansat 8 albume, ultimul lansat anul acesta, în aprilie. Noul produs muzical al nordicilor se nume[te Illwill, con] ine 10 piese [i se încadreaz` în acela[i gen cu care ace[tia deja [i-au obi[nuit fanii – metal gotic progresiv. Pre]urile biletelor: 100 Lei - acces general, 120 Lei - acces general în ziua concertului.

Stereo Love premiat` Dup` ce de-a lungul timpului a adunat în palmares premii importante ale industriei muzicale autohtone [i interna]ionale, Cat Music d` din nou lovitura. În cadrul galei Billboard Music Awards 2011, evenimentul de decernare a premiilor celui mai puternic clasament muzical din lume, piesa Cat Music Stereo Love a fost desemnat` câ[tig`toare la categoria Top Dance Songs, categorie la care a fost nominalizat` cu doua piese [i celebra Lady Gaga. Billboard Music Awards din acest an a avut loc pe 22 mai, la Los Angeles. În cadrul galei au fost premia] i arti[tii de pe primele locuri ale topului Billboard, din perioada 28 februarie 2010 - 1 martie 2011. Stereo Love a intrat pe pozi]ia 93 în Billboard Hot 100 [i a reu[it s` urce pân` pe locul 16 în prestigiosului clasament american, bazat pe difuz`ri radio [i vânz`ri. Cat Music a fost premiat` în repetate rânduri pentru vânz`rile înregistrate de single-ul Stereo Love - Discul de Aur în Belgia [i Finlanda, Discul de Platin` în Germania, Danemarca, Suedia, Elvetia, SUA [i Canada [i Dublu Disc de Platin` în Spania [i Italia!


36

BUCHAREST night LIFE

RESTAURANTS / RESTAURANTE

GERMAN CUISINE DIE DEUTSCHE KNEIPE: Traditional German cuisine, drinks and atmosphere. C. C. accepted. 9, Stockholm St. Ph.: 021-233-9462, 021230-1120, 0722-284560. Open: Mon.-Sat 15:00 - 23:00. Sunday closed.

GOURMET CUISINE CHAMPAGNE & CAVIAR BAR: An exclusive location, a gorgeous villa, in the heart of the city, welcomes you in a refined and relaxing ambiance. Finest Champagnes & Premium Selection Caviar and special Delicacies. High Class services,V P treat & Valet Parking. CC accepted, wireless internet, air conditioned. 40, Lascar Catargiu Blvd. Open: (Mon. – Sat.) 11:00 - until the last guest leaves; Sunday Brunch - from 12:00. Reservation is highly recommended. Ph: 021-317-6007; 0733-735-932. JW STEAKHOUSE: An American concept restaurant, based on quality, good-taste and comfort. Guest star is one of the best beef in the world - USDA Black Angus,with supporting act from England Aberdeen, both cooked to perfection with the house broiler. Fresh seafood and crisp salads complete the menu, together with the generous sized desserts, like New York Cheesecake. The Bourbon bar holds a remarkable collection of carefully chosen boutique Bourbons and the Cigar Lounge offer the perfect finish to a grand dinner experience. JW Marriott Bucharest Grand Hotel, 90, Calea 13 Septembrie, Ph.: 021-403-1903, Open: Breakfast 06:30-11:00; Dinner 18:30-23:30 Sunday brunch 12:00-16:00

INDIAN CUISINE AGRA PALACE: Chef Arun Kumar brought the essential from the City of Agra, once capital of the famous Mogul Empire: the mysterious taste of India. C.C. accepted; Free Wi fi internet access; Guarded parking lot. Open: 12:00 .- 24:00 Sos. Pipera-Tunari nr. 47. Ph: 021-350.31.14 TAJ: Genuine Northern Indian menu creared by Indian chef. Special brunch offer. Indian live show, Fri & Sat. Indian decoration, soft music, pleasant atmosphere, separate smoking area. Air conditioned; terrace. C.C. accepted. Parking lot. 127-131, Calea 13 Septembrie. Ph.: 021-410-1820. Open: 12:00 - 02:00.

GREEK CUISINE RESTAURANT MYTHOS: Greek food, drinks and music in a traditional ambiance at incredible prices. 28, Costache Negri St. Ph.: 021-410-2376; 0727-392-938 Open: 12 pm - until the last gust leaves

HUNGARIAN CUISINE BISTRO MENUET: Traditional Hungarian cuisine. Warm atmosphere of a cozy restaurant, also keeping the Empire elegance. Elaborated Hungarian dishes goes the best with the Tokay wines, but also with best Romanian wines. 14, Nicolae Golescu St., Ph.: 021-31994-94, 0751-146-871. Open: 12.30 pm - 0.30 am

ITALIAN CUISINE AQUARIUM: One of the finest Italian restaurant in town. CC accepted. Guarded parking lot. 4, Alecu Russo St. Ph.: 021-211-28-20. Open: 12 am-until the last guest leaves. Last order12 am ANGEL’S: Satisfies your passion for fine Italian cuisine. CC accepted. Guarded parking lot. 52, Paris St. Ph.: 021-231-90-44. Open: 11 am - until the last guest leaves. CAFFÉ CITTÀ: Northen Italian Menu restaurant within Radisson Blu Hotel for 126 persons. Enoteca, espresso bar, pizzeria, salumeria, gelateria, pasticceria in a fresh, natural, urban and contemporary mood. Terracce for 96 persons available. 63-68, Calea Victoriei. Ph.: 021-601-3436. Open: 11:30 - 23:30. CAFFE & LATTE: Wine Restaurant. Our Italian chef will remind you the taste of the real Italian food from northern Italy, accompanied by the best Italian wines. Rooftop with park view - Cismigiu - in spring/summer. C.C. accepted. 35, Schitu Magureanu Blvd. Ph.: 021-314-3800; 0744-333-100. Open: Mon. - Sat. 12:00 - 23:00. CUCINA: At the JW Marriott Bucharest Grand Hotel. Authentic Italian food served in rustic surroundings. Fine choice of wines. Calea 13 Septembrie 90. Ph. 021-403-1902. Open: 12:00 - 15:00; 19:30 – 23:30 DE GUSTIBUS: Restaurant, Terrace & Pizzeria. A menu dedicated to only the most simple, appetizing and brilliantly executed Italian dishes,

www.bucharestlife.com

Continental Hotels la 20 de ani! 20 de ani reprezint` o cifr` rotund`, un moment aniversar; în acela[i timp. 20 de ani pot fi o experien]` diferit` pentru orice companie, pentru fiecare c`l`torie, pentru fiecare dintre noi. Pentru Continental Hotels s-ar traduce printr-o c`l`torie frumoas`, realizat` cu dedica] ie, marcat` de ospitalitate, pres`rat` cu entuziasm, acumulând progres, dar cel mai important –20 de ani înseamn` pentru Continental Hotels 4 milioane de clien]i încânta]i. Industria hotelier` este una din pu]inele industrii ce au la baz` componenta uman` pentru a se adresa în final tot factorului uman – clientul. Pe parcursul celor 20 de ani Continental Hotels a înv`]at s` ofere cele mai bune servicii clientului, iar pasiunea a fost, este, [i va fi cheia succesului pentru. Deschiderea primului hotel Ibis din România, consolidarea si restaurarea hotelurilor: Continental Forum Oradea, Continental Por]ile de Fier, Continental Forum Arad, consolidarea [i restaurarea a dou` hoteluri – monumente istorice: Continental Forum Sibiu [i recent Grand Hotel Continental, construirea unui concept inovativ de 2 stele pe pia]a româneasc` – Hello Hotels, inaugurarea re]elei de cofet`rii [i cafenele Tekaffe [i a primului lan] de restaurante cu specific balcanic – Balkan Bistro, acestea sunt doar câteva din lucrurile cu care se mândre[te ast`zi Continental Hotels [i Radu Enache. Dup` 20 de ani Continental Hotels este un lan] hotelier complet integrat, nu numai din punct de vedere organizatoric, dar [i ca politici de pia]`, investi]ii, contabilitate, resurse umane, aprovizionare, proceduri de lucru, sisteme [isisteme [i programe informatice. Fiind marcat de o strategie de PR [i Marketing bazat` pe elemente precum istorie [i tradi]ie, Continental Hotels este cel mai puternic lan] hotelier românesc. Cei 20 de ani au fost s`rb`tori]i cu mare fast al`turi de to]i prietenii Continental Hotels la Palatul Patriarhiei din Bucure[ti.


RESTAURANTS / RESTAURANTE

38

BUCHAREST night LIFE mainly with a Tuscan twinge. Happy Hours 11:30 - 16:00, From Mon. to Fri. 10% Off. Air conditioned. CC accepted. Parking lot. 10, Marcel Iancu St. Ph. 021-211-1449; 0744-520106. Open: 12:00 - 24:00 HOROSCOP: A real authentic Southern Italian cuisine. Air conditioned, guarded parking. C.C. accepted. 2, Dimitrie Cantemir Blvd. Ph.: 021-335-72-65. Open: 8:30 am – 1am last order. LEONARDO DA VINCI - L’INVENTORE: Restaurant & coffee shop. Fine Italian cuisine. Daily special lunch offer (1 pm - 4 pm). International cuisine available. CC accepted. 11, C~mpineanu. St. Ph.: 021-312-24-92. Open: 8:30 am - till the last guest. MODIGLIANI: Pasta /Carne. An Italian Original. Home made pasta, basil, creamy sauces and a whole new world of flavors are waiting to be explored in its cozy atmosphere. Air conditioned. C.C accepted. Parking lot. 9, Batistei St. (entrance also from the InterContinental lobby), Ph.: 0730-644-806, Open: Mon-Sat 18.00 - 04.00 ROBERTO’S: You’ll step into another world when you dine at Roberto’s, the Athenee Palace Hilton Bucharest hotel’s smart Italian restaurant. Soft lighting, frescoes of Italy on the walls and views of the terrace make this a romantic place for dinner. Locals and guests enjoy regional, authentic Italian food and an extensive list of wines. C.C. accepted. 1-3, Episcopiei St. Ph.: 021-303-3777; Open daily: 06:30 - 10:00; 12:00 - 23:00. RISTORANTE DA RENZO: Delicious Italian food & excellent wine selection. Daily special lunch offer. Smoking & non smoking areas; CC accepted. 13, Constantin Nottara St.- close to In City Residences (ask your taxi driver), Ph: 0721 587 560; 0744 299 499, Open: 12:00 till late SILVIU’S: Exquisite Italian restaurant located in a superb villa in Cotroceni district. Special lunch offer: Mon-Fri 20% discount, Sat-Sun 50% discount. 44, Louis Pasteur St. Ph.: 021-410-91-84, 0721-292-526. Open: 11 am - 1 am. TRATTORIA “IL CALCIO”: Extensive menu of Italian dishes. Large selection of wines, beers and spirits. Nice interiors, relaxing atmosphere, friendly staff. 14, Mendeleev St. Ph.: 021-312-2430; 0722134-299. Open: Sun - Thu: 12:00 - 24:00, Fri - Sat: 12:00 - 01:00. ZAFFERANO: Italian cuisine restaurant. Special discounts daily. Air conditioning, parking area. C.C. accepted. 29, Popa Savu St. Ph.: 021-222-72-10, 0788-415-707. Open: 11 am - 1 am. ZERILLO’S: Traditional Italian & Romanian cuisine, the finest Italian wines, an intimate atmosphere. Air conditioning. C.C. accepted. 2, Piata Lahovari. Ph.: 0722-383-507. Open: 12 pm - till last guest. ZIGOLINI: A deliciously intimate dining experience nestled in the most elegant Galleria of Bucharest! C.C. Accepted. Guarded parking. Jolie Ville Galleria – 103 bis Erou Iancu Nicolae Street, first floor. Ph.: 021-206-8069. Open: 12:00 – 22:30 (22:00 – last order).

MEDITERRANEAN CUISINE IL GAMBERO ROSSO: Located in a small and charming villa in the center of the city, this place offers you an original menu, a mix between the famous Italian and French kitchens. Marcello, an Italian who lived almost all his life in France, opened this restaurant where you will find specialties from various parts of Italy and the day specialty, almost always French. Aviator Stefan Protopopescu Str., 64. Ph: 021-230-3210, 0730 006 978. Open: 12:00-24:00 VALENCIA: The Spanish House. Spanish & Int’l cuisine, Paella and Sangria like matadores have it. A discrete and intimate place, ideal for passionat encounters. Air conditioning. C.C. accepted. 12, Dr. Leonte St. Ph.: 021-312-81-96; 0722-204-884. Open: 11:00 – 24:00.

MIDDLE EASTERN CUISINE GOLDEN FALCON: Best Turkish restaurant in town. Full range of kebab dishes, Turkish aperitifs and traditional sweets. Catering service available. 18-20, Hristo Botev St. (near C.A. Rossetti Square). Ph.: 021-314-2825; 313-2833. Open: 12:00 - 24:00. PICCOLO MONDO: Arab & International Cuisine. 9, Clucerului St. Ph.: 021-223-22-25. Open: 12 pm- until the last guest leaves.

ROMANIAN CUISINE BUREBISTA: Traditional Romanian cuisine restaurant. 195, Calea Mosilor Ph.: 021-210-97-04. Open: 12 pm – 12 am. C.C. accepted.

www.bucharestlife.com

Sistem sus]ine strângerea de fonduri pentru Japonia 10 iunie, 21:00, Fratelli Studios Primul show fusion caritabil are loc pe 10 iunie, cu începere de la ora 21:00, în Fratelli Studios. Cei mai în vog` arti[ti japonezi [i trupa Sistem fac show pentru copiii din Fukushima [i Sendai. Trupa Sistem, DJ Indie Jules [i cinci dintre cei mai renumi]i arti[ti japonezi show-ul fusion caritabil Through Time: Japan Stories. Sistem va interpreta al`turi de un tânar percu]ionist japonez [i apoi va încheia seara cu un recital propriu. Membrii trupei declar` pe pagina lor de Facebook: „Va fi o sear` încarcat` de muzic`, imagini [i senza] ii speciale – toate acestea în scopul strângerii de fonduri pentru copiii din zonele afectate de seismul din Japonia. V` a[tept`m al`turi de noi.” Through Time: Japan Stories va reuni percu]ie neconven]ional`, trance, electro [i muzic` tradi]ional` japonez`, aducând pe scen`, al`turi de Sistem, pe cei mai în vog` tineri muzicieni japonezi, Takumi Kato, interpret la taiko (tobe tradi]ionale japoneze) [i Tokyo Ghetto Shamisen (Atsushi Sagata, cânt`re] la shamisen electric, un instrument tradi]ional japonez cu coarde). Takumi Kato este un artist independent care a mai concertat în România pe 25 [i pe 27 noiembrie 2010, sus]inând la Bucure[ti [i Oradea spectacole în cadrul c`rora a cântat [i la taiko [i la oodaiko (cea mai mare tob` taiko cu diametrul de 1.60 metri). Pove[tile de inspira]ie japonez` aduse în Capital` în seara de 10 iunie vor fi continuate [i de Keishun, o tân`r` artist` de shodo, caligrafie tradi]ional`. Keishun este renumit` pentru caligrafiile pe corpul uman. Prin arta sa, caligrafa trece dincolo de limitele conven] ionalului. În show-ul de la Bucure[ti, Keishun va scrie caractere japoneze pe trupurile unor românce, tinere modele. Spectacolul de la Fratelli Studios va fi în întregime onorat [i coordonat de invitatul special al serii, actorul japonez Rome Kanda. Kanda este unul dintre cei mai cunoscu]i prezentatori de show-uri TV de divertisment din Japonia [i gazd` a emisiunii de televiziune I Survived A Japanese Game Show, ce ruleaz` în prime time la postul american ABC [i care este difuzat` în întreaga lume. Evenimentul este organizat în scop caritabil de c`tre creative library Bucure[ti inspired by Toyota and the Romanian-American University (CLB), Centrul de Studii Româno-Japoneze (CSRJ) [i J-Wind Creative Consultants. Toate dona]iile care vor fi f`cute în cadrul evenimentului prin ac]iuni ad-hoc de strângere de fonduri se vor îndrepta c`tre societ`]i caritabile implicate în ajutorarea copiilor din zonele afectate de cutremurul din 11 martie din Japonia. Intrarea la Through Time: Japan Stories este liber`, dar limitat` de numarul de locuri. Rezerv`rile pentru show-ul din 10 iunie se pot face la num`rul de telefon: 0722.233.114 [i în scris, prin e-mail: creativelibrarybuc@j-wind.eu


RESTAURANTS / RESTAURANTE

40

BUCHAREST night LIFE BUREBISTA VANATORESC: Traditional Romanian cuisine restaurant & Venison dishes. C.C. accepted. 14, St. Bati[tei St. Ph.: 021-211-89-29. Open: 12 pm - 12 am. CARO: Caro Hotel’s Romanian restaurant. International cuisine. Wine cellar and terrace. C.C. accepted. Guaranteed parking. 164A, Barbu Vacarescu Blvd. Ph.: 021-208-6100. Open: (restaurant) 16:00 – 24:00. Sunday closed, (wine cellar) 12:00 - 14:30 CARU’ CU BERE: Historical restaurant (established 1879) in the old town district, behind the National History Museum. Original German style interior. Live music and dancing on weekends. CC accepted. 3-5, Stavropoleos St. Ph.: 021-313-7560; Open: 10:00 - 24:00. CASA ROMANEASCA: Authentic Romanian culinary delight in the traditional setting of a Romanian mansion with a splendidly decorated terrace, rich wine-cellar, large selection of Romanian wines, traditional Romanian customs and hospitality. CC accepted. 285A, Calea Bucuresti. Ph.: 021-236-1510; Ph./Fax: 021-236-1511.

Super-expedi]ie Made in Romania Cea mai curajoas` initia]iv` româneasc` de pân` acum, 400.000 de Km str`b`tu]i în jurul lumii pe motociclete a demarat pe 21 mai din Pia] a Constitu]iei, sub brandul RoQuest. În fiecare ] ar` de pe traseu, membrii echipei vor identifica [i filma particularit`]i geografice, culturale sau antropologice [i vor promova branduri [i produse române[ti. Costurile expedi]iei se ridic` la 500.000 Euro/an. iar 2% din veniturile încasate vor fi donate c`tre victimele accidentelor rutiere din România. Timp de 4 ani, peste 90 de ]`ri de pe întreg mapamondul vor afla de la Andrei Georgescu [i Bogdan Petre, membrii echipei RoQuest, care sunt adev`ratele valori române[ti. Cei doi vor

COUNT DRACULA CLUB: Unique theme restaurant, with a cozy atmosphere. Transylvanian and venison dishes. C.C. accepted. 8A, Splaiul Independentei. Ph.: 021-312-1353; 0788-312-878. Open: 16:00 - until the last guest leaves. DECEBAL RUSTIC: Exquisite Romanian dishes. C.C. accepted. 17, Decebal Blvd. Ph.: 021-321-67-00; 0723-515-009; Open:. 10:00 until the last guest leaves DECEBAL CLASSIC: Traditional Romanian cuisine, folk music band, select atmosphere, terrace. Business meetings, special events. C.C. accepted. 51, Barbu Vacarescu St. Ph: 0724 891 819; Open:10:00 until the last guest leaves HANUL HANGITEI: Traditional Romanian cuisine. Daily special lunch offer. 16, Gabroveni St. Ph.: 021-314-7046. Open: 11:00 - until the last guest leaves. LOCANTA JARISTEA: A genuine taste of Romania, both food and atmosphere, a real part of the city’s history. C.C. accepted. Reservation neccessary! 50-52, George Georgescu St. Ph.: 021-335-3338; 0744.240.126; Fax: 021-301.98.45. Open: 11:00 - 02:00. VATRA: Air conditioning. 23-25, Brezoianu St. Ph.: 021-315-8375; 0721-200-800; Open: 12:00 - 24:00. DOI COCOSI: One of the most picturesque spots in Bucharest, in the northern outskirts. Rustic interior. Folkloric show every evening. 6, Soseaua Bucuresti-Targoviste Ph.: 021-667-19-98. Open: 12 pm - 4 am.

SEA FOOD LA VERANDA: The restaurant is housed inside a glass terrace offering wonderful views of the garden outside. It serves exquisite fish and sea food as fresh as the day it was caught. Air Conditioning, CC accepted, Parking, Smoking free, Outside Seating. 1, Poligrafiei Blvd. (Crowne Plaza Hotel); Ph.: 021.224.00.34; Open daily: 12.00 – 23.00.

VEGETARIAN CUISINE CASA SATYA: Vegetarian and Fish Cuisine. Organic Ingredients and Wines. 25, Banu Manta Blvd. Piata Victoriei area, near sector 1 Town-Hall; Ph.: 0788-788-111

www.bucharestlife.com

arata oamenilor cum s` rezolve anumite probleme stringente apelând la produsele tradi]ional române[ti. „În acest moment România are o imagine destul de controversat` la nivel mondial, iar prin acest` ini] iativ` vrem s` ar`t`m lumii o alt` fa]` a ]`rii noastre. Dincolo de tot ce s-a spus pân` acum despre România, noi credem cu putere în valorile tradi]ionale ale acestei ]`ri. Va fi foarte interesant s` interac]ion`m cu români r`spândi]i în toat` lumea, s` afl`m cum au ajuns acolo, ce tradi]ii române[ti au p`strat [i ce obiceiuri locale au asimiliat”, ne-a spus Andrei Georgescu. În acela[i timp Ro Quest va lansa [i promova pe tot parcursul c`l`toriei campania de con[tientizare social` „Condu cu pruden]`! - Via]a [i siguran]` sunt mai valoroase decât adrenalina [i viteza” (Drive safe! - Life and safety are more precious than adrenaline and speed). În fiecare dintre ]`rile str`b`tute vor organiza manifesta]ii publice pentru a atrage aten]ia asupra acestui fenomen care afecteaz` milioane de vie]i la nivel mondial. Dar echipa RoQuest va promova prin intermediul websiteului [i a partenerilor media lucruri [i întâmpl`ri interesante [i neobi[nuite din fiecare ]ar` [i cultur`. “Vom încerca s` descoperim elemente inedite [i nemaiauzite pân` acum în fiecare loc întâlnit sau persoan` cu care vom interac]iona – o adevarat` enciclopedie turistica pe 2 ro]i”, spunea înaintea plec`rii Bogdan Petre, al doile membru al expedi]iei RoQuest. Prima ]ar` în care au ajuns Andrei [i Bogdan este Ucraina.


BUCHAREST night LIFE

Pasiune [i mister în Harem Dac` „haremul lui Berlusconi”, este gata s` devin` subiect de filmartistic, iat` c` de ceva vreme un alt Harem se impune, de aceast` dat` pe pia]a de produc]ie media din România. Este primul Harem din România. Haremul Gazi Demirel, care danseaz` cu foc, inspira]ie [i pasiune la emisiunea Drept la ] inta, moderat` de M`d`lin Ionescu la Kanal D. Misterioasele fete care nu-[i dezv`luie identitatea danseaz` cu foc pe ritmuri originale aducând mereu câte o f`râm` din farmecul Orientului în platourile Kanal D dar [i în sufletele noastre. Nu trebuie s` fii specialist ca s` savurezi momentele languroase sau sacadate, mi[c`rile inspirate din buric sau din [olduri [i trupurile dansatoarelor care ne duc cu gândul la pove[tile Sheherezadei. Dar cu atât mai mult, când fetele au primit aprecieri chiar de la Mioara Roman, cea care [i-a s`rb`torit cei 71 de ani în studioul Kanal D rememorând amintiri din c`l`toriile sale în ]`rile arabe, înseamn` c` nu suntem subiectivi în aprecierile noastre. Dansul oriental artistic care a îmbinat pasiunea cu focul a stârnit aplauze furtunoase din partea Mioarei Roman, care chiar s-a l`sat dus` pentru câteva momente pe firul muzicii, încercând câteva mi[c`ri lascive. Pentru Gazi Demirel, cunoscutul [i apreciatul turc din media româneasc`, produc]ia Haremului s`u este un prim pas c`tre cel mai important [i mai apropiat ca realizare proiect - emisiunea de divertisment “Gazi Show“, care va aduce în curând, cu originalitate, cultura de divertisment oriental`. Gazi Demirel este în negocieri avansate pentru introducerea acestui show în grila unui important post TV. Gazi Show va încânta

telespectatorul român cu numere de divertisment apar] inând lumii orientale, ceea ce nu a mai ap`rut pe pia]a tv din România. Nu numai dansuri [i muzic` orientale, ci [i obiceiuri tradi]ionale (lupt`tori un[i cu ulei etc.), iar unii dintre dansatori [i cânt`re]i vor veni chiar din ]`rile Orientului. Dar în acest spectacol va fi o împletire între lumea oriental` [i cea româneasc`, c`utânduse [i influen]ele reciproce ale celor dou` culturi. Show-ul va fi prezentat cu un farmec aparte de turcul Gazi Demirel, talentul s`u trebuind s` fie neap`rat exploatat. Gazi Demirel este un actor cu mari valen]e comice, dar va [i cânta, va dansa, [i va anima prin glume spectacolul. În plus, din când în când, într-un col] al decorului, se va deschide o fereastr` la care va ap`rea bunicul lui Gazi, îmbr`cat tradi]ional, cu turban [i care îl va dojeni pe nepot pentru modernismul s`u. Gazi va dialoga cu bunicul musulman conservator, aducând un comic de calitate. Fiecare edi]ie a show-ului lui Gazi Demirel va avea [i un invitat – o personalitate a culturii orientale sau române[ti, care va fi parte a unui dialog relaxat, amuzant, dar care va aduce [i informa] ii. Show-ul a fost conceput în a[a fel încât s` atrag` prin originalitate [i spectaculozitate, cu multe momente în premier` pe pia]a TV româneasc`. Dar, pentru spectacole, evenimente, emisiuni TV, [i pentru Haremul s`u, îl pute]i contacta pe Gazi Demirel la numerele de telefon 0727-467-770 sau 0732-798-198, sau pe site-urile Media Vision Production www.mediavisionpro.ro [i www.haremdemirel.ro

www.bucharestlife.com

41


42

BUCHAREST night LIFE

Arti[tii tineri, g`zdui]i de The Eatery Cu scopul de a promova tinerele talente, cafeneaua The Eatery g`zduie[te timp de dou` luni, începând cu 28 aprilie, o serie de expozi]ii de art` cu vânzare, con] inând lucr`ri ale tinerilor arti[ti români. Ace[tia nu pl`tesc chirie [i nici comision din vânz`ri. Încadrat` pân` acum într-un tipar exclusivist datorat amplas`rii în zona Doroban]i, cafeneaua The Eatery se desprinde de acesta [i promoveaz` arta, sperând ca acestei ini] iative i se vor al`tura multe alte localuri din ]ar`. „Este esen]ial s` sprijinim arti[tii români care înc` nu sunt foarte cunoscu]i. De-a lungul timpului, am întâlnit numero[i tineri care m-au impresionat cu talentul, dar [i cu ambi]ia lor de a se afirma. Astfel, am hot`rât s` organizez în cadrul cafenelei pe care o de]in diverse expozi]ii, unde fiecare dintre ace[tia va avea posibilitatea s` î[i expun` operele pe o perioad` de dou` s`pt`mâni, f`r` a percepe niciun fel de comision din vânz`rile acestora”, spunea Mike Lahham, proprietarul The Eatery. Primul eveniment din acest [ir a fost o expozi]ie de pictur` cu opere ale artistei Cristina Fren]iu Socolescu. Cristina, o tân`r` artist` talentat`, a participat cu „La Vida Real”, o colec]ie ce a ob]inut deja premii importante la Barcelona în 2009 [i 2010. Având ca surs` de inspira]ie opera arhitectului spaniol Antoni Gaudi, Cristina a adus prin aceste lucr`ri un concept nou:

„spiritualizare prin art`”. „Deoarece arta este hrana spiritului, iar spiritualitatea de asemenea, consider c` aducerea împreun` va face mai u[oar` reamintirea adev`rului prin vizualizare [i lecturi”, ne spunea la lansarea expozi]iei Cristina Frentiu Socolescu. Seria de expozi]ii de art` cu vânzare de la cafeneaua The Eatery a continuat cu expozi]ia de fotografie cu opere apar]inând artistului Adrian Cucuet. Adrian Cucuet, un tân`r artist talentat, a participat cu „Life – as we know it”, o colec]ie care a mai fost expus` la Madrid. Pentru Adrian a fost prima dat` când a acceptat s` î[i vând` fotografiile, pe care pân` acum le d`ruia prietenilor. Artistul a ilustrat prin fotografiile sale tr`iri ale fiin]ei umane.

BUCHAREST night LIFE

www.bucharestlife.com


44

BUCHAREST night LIFE

AFTER DARK / DUP~ APUS

PUBS & COCKTAIL BARS L’Arpège Bar: Enjoy a relaxing moment while drinking a delicious cocktail. CC accepted. Free WiFi access. Free parking. Open: Monday – Sunday: 08:30 – 01:30; Ph.:021 202 1632; Hotel Pullman, 10 Montréal Square. Bar “37”: Excellent view of Calea Victoriei, while enjoying a glass of wine or a gourmet meal among friends. Summer terrace and secured underground parking available. CC accepted. Novotel Bucarest City Centre - 37B Calea Victoriei. Ph.: 021 308 85 00. Open Mon-Fri: 07:00 - 02:00, Sat-Sun: 09:00 - 02:00. Bla Lounge Bar: Ice bar within Radisson Blu Hotel for 108 persons. 63-81, Calea Victoriei. Ph.: 021-311-9000; Open: Monday to Saturday 09:00 - 02:00; Sunday 09:00 till midnight. Centro Bar & Lounge: Fresh selection of sandwiches, salads and pastry products make it a convenient place for any time of the day. Howard Johnson Grand Plaza Hotel, Calea Dorobantilor 5 – 7, Open daily 09:00 – 00:30 Champions: At the JW Marriott Bucharest Grand Hotel. The American Sports Bar and Restaurant. Live TV Sport coverage on 27 flat screen TV sets. Calea 13 Sept. 90. Ph.: 021-403-1917; Open: 17:00 - 01:00 . Club InterContinental Lounge: The place for a meeting, networking, a light meal or just for relaxation, reading, listening to music and watching the unique city view. Air conditioned. C.C accepted. Parking lot. 4 Nicolae Balcescu Blvd. - InterContinental Hotel, 21st floor, Ph.: 021-310-2020 Open: 06.30 - 10.30 Dreamer’s Pub & Restaurant: Draught Guinness, live sports, darts and a wide variety of pub and international food. Amazing terrace located on the roof. 111, G-ral Berthelot St. (close to Casa Radio). Ph: 0744.366.350, 0723.112.200. www.dreamers.ro Open Mon – Fri: 10 AM - until the last guest Sat & Sun: 2 PM - until the last guest

www.bucharestlife.com

English Bar: Relax in the soft lighting and traditional decor of the Athenee Palace Hilton Bucharest hotel’s inviting English Bar. Choose from over 40 whiskies, sip a cocktail or order form the international snackmenu. Enjoy a Cuban cigar to round off your night. C.C. accepted. St. Episcopiei 1-3. Ph.: 021-303-3777/ ext. 6759. Open: 11:00-02:00. The Dubliner Irish Pub: Genuine Irish atmosphere. Draught beer. Air-conditioned.Very popular among the members of the English speaking community. 18, Titulescu Blvd. Ph.: 021-222-3737; 021-222-9473. Open: 12:00 - 02:00. Gala Wine Bar &Tapas: Taste a large selection of Portuguese wines accompanied by goat cheese or chouriso, pumpkin gem, tomatoes or figs. Porto or Madeira wines or a special coffee will conclude a delicious experience. For desert choose nata pastel, chocolate cake or almond biscuits. One can buy all the above delis in the shop next door. 32, Icoanei St.- close to Romana Sq. Ph: 021–210-4039 Open: 10:00 a.m. till midnight The Gin Factory – Irish Pub & Restaurant International ciusine; Chef’s choice: fish & chips; beefsteak. Lunch: 12:0017:00. Live music every Wed & Sun; DJ set every Thu, Fri & Sat starting 23:00 C.C. Accepted, free WiFi internet; Digi TV, Sky TV, Smoking areas; 37, Lipscani St. Ph: 021-311-3836 Open: 10:00 – 05:00 (23:00 – last kitchen order; last reservation accepted; 22:00 hours) Green Hours 22 Jazz Café: Hip and unique. Enjoy exotic cocktails and coffee in a neon-lit, tube-shaped bar, with live, trippy jazz-rock on one end and cozy couches on the other-like spending an evening in a surreal submarine. Also a relaxing outdoor patio that’s packed on weekend nights. Music most nights after 9 pm. Morning coffee or nightly cocktails. 120, Calea Victoriei. Ph.: 0722-234-356. Open: non-stop The Harp Irish Pub: Very popular Irish hangout with great selection of beer, a warming atmosphere downstairs complete with fireplaces candle-lit tables and extensive seating upstairs. Guaranteed to be packed with younger Romanians and expats alike any weekend evening. Air-conditioning. C.C. accepted. 1, Piata Unirii. Ph.:021-335-6508. Open: 09:00 - until the last guest leaves. Intermezzo Piano Bar: Just the way you might imagine a classic bar: sophisticated but relaxed, chic but comfortable. Located just off the InterContinental Hotel lobby, Intermezzo offers live piano music in the evenings, creating the perfect backdrop after a long working day. Air conditioned. C.C accepted. Parking lot. 4. Nicolae Balcescu Blvd.,Ph.: 021-310-2020, Open: 08.00 - 01.00 James Joyces: A real Iris pub run by real paddy. 1-3,Valter Maracineanu Sq. Ph.021-311-4177. Light Bla Terrace: Outdoor, atrium bar within Radisson Blu Hotel. Beverages, cocktails, cakes, pastries, snacks in a chill, cool stuff and contemporary mood. Terracce available. 63-81, Calea Victoriei. Ph.: 021-311-9000; Open: 12:00 – 02:00. Onx Pub: Lot of fun, karaoke, live concerts & special parties. 290, Splaiul Independentei, Regie P16 Open: 12:00 - until the last guest leaves. Orange Bar: (lobby bar): f you are looking for a place to enjoy the highest standards, a perfect coffee, fresh sandwiches, sft drinks and the best cognac in town, you most go high, go North! C.C. accepted. 44A, Daniel Danielopolu. St. Ph.: 021-233-5000 Open: daily 10:00-24:00 Pavilion Lounge: Within the JW Marriott Bucharest Grand Hotel. Your favorite drink, accompanied by Chef’s choice of canapés, in a relaxed atmosphere. CC accepted. 90, Calea 13 Septembrie. Ph.: 021-403-1904. Open: non-stop. The Sky Gate Bar: This bar of the angelo Airport hotel Bucharest offers a pleasant and relaxing environment where you can enjoy a cup of coffee, an afternoon tea, a refined cocktail or simply a cigarette in pleasant company. The hotel’s professional bartenders are always there just when you need them. Located right beside the lobby and restaurant, the bar offers its guests an intimate, private area. CC accepted. 283 Calea Bucurestilor, Otopeni. Ph: 021 20 36 500; Fax: 021 20 36 530; Open 24 hours a day.


BUCHAREST night LIFE

www.bucharestlife.com

45


46

BUCHAREST night LIFE

AFTER DARK / DUP~ APUS

Thomas Antiques Bar - Taste the house wine and enjoy it on one of their sunny balconies. Wide range of beers and something special for ladies - „French Vanilla” or „Brazilian Nut”. Smoking & non smoking areas; Air conditioned; Free WiFi internet; CC accepted. 19, Covaci St. 1st floor & attick, Ph: 0752 440 818, Open: bar (1st floor): Mon - Thu & Sun: 10:00 – 22:00, Fri – Sat: 10:00 – 24:00, attick: Mon – Sat: 10:00 – 20:00, Sun: 10:00 – 16:00 Trafalgar Pub: Beer, wines, spirits and snacks. Close to Turkish Embassy on Calea Dorobantilor.4A, David Emanuel St. Ph.: 021-211-3151. Open: 11.00 - till last gues. Victoria Club: Classic mahogany furniture, leather Chesterfield sofas, warm beige nuances, exquisite services... these are the fine details that will catch your eye and soul in our English Bar – Victoria Club. Here you can taste our delicate teas & coffees brews while engaging in succulent conversation during traditional English afternoon tea time, taste some of our delicious snacks and try something from the list of over 100 spirits. Cigars are available to round off your evening. C.C. accepted. Grand Hotel Continental, 56,Victoriei Ave. Ph.: 0372 010 300 Open: 09:00 - 24:00. White Horse: Pub & Restaurant. English & International cuisine. Wide selection of draught beers. CC accepted. 4A G. Calinescu St. Ph.: 021-231-2795. Open: 12:00 - until the last guest leaves.

Gheorghe Zamfir ova]ionat de turci La mijoc de mai asocia]ia cultural` s turcilor Alevi România a organizat cu sprijinul lui Gazi Demirel petrecerea sa anual`. Pre[edintele asocia] iei, Sakir Aydogan, a încercat o apropiere cultural` între turcii care tr`iesc [i muncesc în România [i tradi]iile române[ti, lucru care i-a reu[it

CLUBS Bamboo: 39, Ramuri Tei St., www.bamboosportingclub.ro Ph.: 0722-132-283 Cuando: 35-37, Academiei St., www.cuando.ro Ph.: 0722-505085 Club Maxx: 290, Splaiul Independentei, www.clubmaxx.ro Ph.: 0722-647-337 reservations after 2 pm Fuchsia: 18, I. Brezoianu St., www.fuchsia.ro Ph.: 0727-315-713 Gossip: 9-11, Lanariei St., www.clubgossip.ro Ph.: 0721-GOSS P Kado: 6, Zalomit St. Ph.: 0722-407-099 Kristal Glam Club: 2, J.S. Bach St., www.clubkristal.ro Ph.: 021-231-21-36, 0721-993-988 Music Club: 31, Baratiei St. Ph.: 021-314-61-97 The Office: 8, Tache Ionescu St., www.theoffice.ro Ph.: 021-211-67-48 Posh Club: 19, Orhideelor Ave., www.clubposh.ro Ph.: 0751-157-575 Session: 47-49, Elefterie St., Ph.: 0729-292-541 Spice Club: 21-23, Calea Victoriei, www.spiceclub.ro Ph.: 021-312-0136 Studio Martin: 41, Iancu de Hunedoara Blvd., www.studiomartin.ro Ph.: 0722-399-228 Temple: 25, Splaiul Independentei, www.clubtemple.ro Ph.: 0748-881-086 The Web Club: 12, Ion Mihalache Blvd., www.webclub.ro Ph.: 021-212-96-66

NIGHTCLUBS Club Del Peccato: Club, Swimming pool, Jacuzzi, Masage. 32, Calea Grivitei St. Ph.: 021--310-84-00; 0764-111-111. Open: 9 pm - 5 am. Diva: Adult entertainment. Striptease, table dance & erotic show. 9, Batistei St. Ph.: 0723-642-485. Open: 9 pm - 5 am. Edy’s Club: Drink bar, adult entertanment, private rooms. 72 A, Dr. Felix St. Ph.: 021-312-84-08. Open: 10 pm - 5 am. Interdit: Adult entertainment. Striptease, table dance & erotic show. CC accepted. 30, Nastase Pamfil St. Ph.: 0722-635-536; 0724-581-085. Open: 21 pm - 5 am. Malibu: Erotic show every evening. Billiards also available. 1-3, Amzei Sq. Ph.: 021-231-32-23. Open: 8 pm - 5 am. Pink Club: Adult entertainment. Striptease, table dance & erotic show. 19, Brezoianu St. Ph.: 0723-642-485. Open: 9 pm - 5 am

www.bucharestlife.com

perfect. Dup` ce pe scena de la JW Marriott au evoluat cânt`re]i de muzic` tradi]ional` turceasc`, vedeta serii, cel care a rupt ropote de aplauze dup` fiecare melodie interpretat` cu virtuozitate a fost Gheorghe Zamfir, cel mai mare naist al lumii!

Transilvania Misterioas` Asociatia Infoturism ne-a invitat la conferin]a de pres` de lansare a proiectului „Transilvania Misterioas`Promovare online [i offline a obiectivelor naturale [i antropice cu poten]ial turistic major, zona centru”, proiect care se deruleaz` în perioada aprilie 2011 – septembrie 2012 pentru dezvoltarea [i consolidarea turismului intern prin sprijinirea promov`rii produselor specifice [i a activit`]ilor de marketing specifice. Obiectivul general al proiectului îl reprezint` promovarea cu impact na]ional a poten] ialului turistic a 69 de produse turistice mai pu] in cunoscute specifice Regiunii Centru.


BUCHAREST night LIFE

www.bucharestlife.com

47


48

BUCHAREST night LIFE NEW PLACES IN BUCHAREST CAFÉ ATHÉNÉE: The new Cafe Athenee is a contemporary place paying homage to its historic location on Revolution Square, the site of some of Romanian history’s most momentous events. During the day the menu offer brings classic European dishes with a modern twist, linking the contemporary design with the glamorous history. As the evening comes the Cafe becomes more of a lounge with candles and music, providing a casual and cozy atmosphere. Specialties to spoil the appetite are served during the night from the ‘Bubbles & Bites’ menu. Deluxe gourmet items along with sparkling wines in all variations are among the best one can get in Bucharest. C.C. accepted. 1-3, Episcopiei St. Ph.: 021-303-3777. Open: 08:00 - 24:00. PARIS BUCAREST BRASSERIE: Pullman Bucharest’s newest restaurant. Indulge yourself with a tempting buffet for breakfast and lunch. Free WiFi access. Air conditioning. Non smoking area. Breakfast Buffet: Mon. – Fri.: 06:00 – 10:00, Sat. & Sun.: 06:00 – 11:00; Lunch Buffet: Tue., Wed., Thu.: 12:00 – 14:30. 10, Montreal Sq., Ph.: 021.318.30005 RISTORANTE DA RENZO: Delicious Italian food & excellent wine selection. Daily special lunch offer. Smoking & non smoking areas; CC accepted. 13, Constantin Nottara St.- close to In City Residences (ask your taxi driver), Ph: 0721 587 560; 0744 299 499, Open: 12:00 till late X-TIME RESTAURANT: International Cuisine; Stylish, modern and minimalist decoration; multimedia projections; smoking & nonsmoking salons; air conditioned; CC accepted; guarded parking lot. Cocor Store, 4th floor – 29-33, I.C. Bratianu Blvd. Ph: 0728 63 04 03; Open: non stop (starting 22:00 access by elevators from left side of Cocor Store) If you open a new restaurant or bar in Bucharest let us know, and we’ll mention you in our magazine. Dac` deschide]i în curând un nou bar sau restaurant anun]a]i-ne [i ve]i fi prezen]i în aceast` rubric`.

www.bucharestlife.com

Publisher: Ludwig Gelobter Co-ordinaring Editor: Gabriel Arsene Senior Sales Executive: Sorin Patrascu Art Director: Mihai-Cristian Rampelt IT Editor: Vlad Alexandrescu; Financial Manager: Victoria Pavaloiu Published by: Crystal Publishing Group SRL an American-Romanian joint venture. 253, Calea Calarasilor, Bl 67 A, Ap 4, 030619 - Bucharest 3. Phone/Fax: +4021 323-38-29, +4021 323-70-33, +4021 323-47-06 e-mail: office@bucharestlife.com office@bucurestiwww.ro, advertising@bucurestiwww.ro Member of the Romanian Audit Bureau of Circulation BRAT

Drepturile de autor pentru articole [i fotografii apar]in CPG. Reproducerea par]ial` sau total` se poate face numai cu acordul prealabil al editurii. CPG nu r`spunde pentru con]inutul reclamelor publicitare.

ISSN: 1454-3184

Bucharest Nightlife Magazine is printed on paper originated from sustainable managed forests.

Printed at: COPRINT


JUNE 2011 NIGHTLIFE BUCHAREST  

JUNE 2011 NIGHTLIFE BUCHAREST