Page 1


BUCHAREST night LIFE

Contents/Cuprins Editorial 2. Crizantema toamnelor noastre

Events & Culture / Evenimente si Cultura 4. Maria T`nase omagiat` la Paris 6. Funda]ia José Carreras - 25 de ani! 10. Loteria Romana - NOVOMATIC Partnership 12. Card Visa Inspire, cu tehnologie contactless 14. La TNB, toamna se num`r` s`lile noi! 16. Festivalul de Film Românesc de la Londra, edi]ia a X-a Punct [i de la cap`t 18. Vikingii de la History au luat cu asalt Capitala 20. Re:public - cea mai mare ber`rie din Centrul Vechi 22. Succes la cinema pentru Celelalte Cuvinte 24. Iglesias, ova]ionat de 8.000 de fani 26. BZN la Bucure[ti: hituri, romantism [i veselie!

Lists / Liste • Opera & Philharmonics 4 • Cultural Institutes 4 • Art Galleries 6 • Cinemas 8 • Theaters 10 • Casinos & Betting House 12 • Restaurants & Pubs 14 • Clubs 30 • New Places in Bucharest 32

Cinema / Film • Movie Premiere 8

1


2

BUCHAREST night LIFE

Crizantema toamnelor noastre • Atmosfera parizian` a fost adus` la Gala Crizantemei de Aur 2013 de Teatrul Na]ional de Operet`, cu spectacolul „Paris, Mon Amour” Dac` e octombrie, este clar c` e vremea Crizantemei de Aur, cel mai important [i cel mai iubit festival dedicat roman]ei, cântecul nostru de suflet. Festivalul are loc f`r` întrerupere de 46 de ani în Târgovi[te, fosta Cetate de Scaun a ]`rii Române[ti, fiind considerat o emblem` a muzicii române[ti [i un simbol al culturii [i valorilor autohtone. Personalit`]i de marc` au onorat scena festivalului de-a lungul anilor, din lista mae[trilor neputând lipsi Ioana Radu, Ileana S`r`roiu, Angela Moldovan, Gic` Petrescu, Paraschiv Oprea, Ion Luican, Alexandru Ar[inel [i Stela Popescu, Loredana Groza… cei care de-a lungul timpului au promovat valorile române[ti [i cultura muzical` autohton`. Gala Laurea]ilor a celei de-a 46-a edi]ii a Crizantemei de Aur, de la fine de octombrie, s-a încheiat cu spectacolul de [ansonete „Paris, Mon Amour”, pus in scen` de Teatrul Na]ional de Operet` Ion Dacian. Publicul a fost definitiv cucerit de atmosfera unei cafenele pariziene înc`rcate de pove[ti despre dragoste, seduc]ie [i frumos. Într-un decor care a recreat prin elemente specifice via]a boem` dintr-un bistro fran]uzesc, colajul de pove[ti [i personaje ale spectacolului a condus publicul într-o c`l`torie incitant` prin Parisul cu parfum de epoc`, descoperind tainele arti[tilor, îndr`gosti]ilor, curtezanelor [i vagabonzilor s`i. Cei prezen]i au fost încânta]i de cele mai cunoscute [ansonete fran]uze[ti, precum celebrele piese ale lui Edith Piaf – „Je ne regrette rien” sau „La vie en rose”, sau ale lui Joe Dassin. Gala Laurea]ilor a debutat îns` cu decernare premiilor edi]iei 2013. Marele Trofeu Crizantema de Aur i-a fost acordat lui Alexandru Chiriac, în timp ce premiul I i-a revenit lui Andrei Stef`ne]. Premiul II a revenit lui Cjergji Mani, iar premiul III Elenei Dragomir. Alexandru Chiriac a fost onorat [i cu premiul special oferit de Radio România Cultural. Premiul ÑVoce cu parfum de Crizantem`î, acordat, ca Ón fiecare an, de soprana Felicia Filip, a mers c`tre concurenta Cristina Mihaela Dan. De asemenea, Consiliul Local [i Prim`ria Târgovi[te au oferit un premiu special pentru Lilica Ioni˛`, iar Consiliul Jude˛ean Dâmbovi˛a a acordat un premiu Voichi˛ei Rego[. Înc` din prima sear`, spectatorii au fost încânta]i de atmosfera de poveste a roman]elor interpretate de concuren]i [i de recitalurile a trei mari nume ale muzicii autohtone: Matilda Pascal Cojoc`ri]a, Vlad Miri]` [i

www.bucharestlife.com


BUCHAREST night LIFE

Florin Georgescu. Gazd` a festivalului, îndr`gitul actor Adrian P`duraru, a avut-o al`turi în seara de deschidere [i în cea de final pe marea actri]` Carmen T`nase. Acesteia i-a fost coprezentator în cea de-a doua sear` actorul Liviu Cheloiu. A doua sear` a festivalului a adus noi concuren]i, dar [i recitaluri interna]ionale ce au adus în fa]a publicului genuri muzicale înrudite roman]ei canzonete, fado, flamenco, roman]a ruseasc` [i ungureasc`. Concursul de interpretare fost pus în valoare de excep]ionala orchestr` Romanticii condus` de maestrul Dan Ardelean, iar s`rb`toarea muzical` a fost întregit` de scenografia [i decorul realizate de regizorul [i scenograful Mihai Constantin Ranin. Acesta a abordat tema naturii al`turi de concepte precum ecologie, de aici [i utilizarea unei singure materii: hârtia, care exprim` fragilitate [i delicate]e, precum crizantemele [i roman]ele. Mai mult, fiecare interven]ie muzical` a avut parte de o punere în scen` spectaculoas` subliniat` de jocurile de lumini [i umbre. Organizatorii acestei edi]ii au fost Prim`ria Municipiului Târgovi[te, Consiliul Local Târgovi[te, Teatrul Municipal, cu sprijinul Consiliului Jude]ean Dâmbovi]a. Sponsor oficial a fost KRUK, iar al]i sponsori: Banca Transilvania, Sonorom, Rondocarton, Valleriana Med.

3


4

BUCHAREST night LIFE

CULTURE / CULTUR~

opera and philharmonics The Ion Dacian Operetta Theater – The shows usually start at 6:30 pm. Tickets available at Operetta Theater, 2, N. Balcescu Blvd. For reservations: 021-313-63-48, daily 11 am – 6:30 pm, Mon closed. The National Opera – The shows start at 6:30 pm. You can buy tickets at National Opera, 70-72 Mihail Kog`lniceanu Blvd. For reservations: 313-18-57 (daily 10 am - 1 pm and 5 pm 7:30 pm), Mon closed. The Romanian Athenaeum & Radio Concerts – The Romanian Philharmonic Orchestra holds its weekly concerts at the Romanian Athenaeum Hall, Revolutiei Square, every Thu & Fri The concerts start at 7 pm. For reservations: 021-315-68-75, 021-315-00-24. Season passes available. Romanian Radio Society organizes concerts in two halls starting at 7 pm. Tickets available at Radio Hall, 60-64 G-ral Berthelot St. For reservations: 021-312-35-59.You can buy a three month ticket. The Music University – Usually classical recitals; entrance is normally free of charge. Concerts start at 6 pm. 33 Stirbei Voda St. Ph. 021-314-27-10 George Enescu Hall & Chopin Hall

Foreign Cultural Institutes

• American Cultural Center – 10, Dumbrava Rosie St. Ph.: 021-200-36-50, fax: 021-200-37-23. Open: Mon-Fri 8 am-5 pm • British Council – 14 Calea Dorobantilor Ph.: 021-307-96-00, fax: 021-307-96-01 Open: 10 am-7 pm, Sat 10 am-1 pm, Sun closed. • Cervantes Institute - 38, Regina Elisabeta Blvd., Ph.: 021-210-2737, fax.: 021-210-7767 Library open: Mon.Thu. 10 am-2 pm & 3 pm-7 pm, Fri. 9 am-2:30 pm, Sat. 9 am-3 pm.Open Mon-Fri 9.30 am-6 pm, Sat 10 am-1 pm. • Czech Cultural Centre I. Ghica, St. Ph.: 021-312-25-37. Open: 8.30 am-12.30 pm, 1.30 pm-4.30 pm. Sat, Sun closed. • Friedrich Schiller Center – 15 Batistei St. Ph.: 021-211-32-29 fax: 021-211-01-42 Open: Mon, Wed, Fri 2 pm-7 pm; Tue, Thu 10 am-7 pm, Tue, Sat, Sun closed. • Goethe Institut – 22 Henri Coanda St. Ph.: 021-312-02-31, fax: 021-312-05-85. Open: Mon - Fri 10 am-1 pm, Tue, Wed, Thu 10 pm-1 pm & 2 pm-7 pm • Hungarian Cultural Center – 39 Batistei St. Ph.: 021-210-48-84 fax: 021-210-48-11 Open: Mon, Wed 10 am-1 pm, Sat, Tue, Thu 1.30 pm-5.30 pm Fri 10 am-2 pm. • French Institute – 77 Dacia Blvd. Ph.: 021-211-38-36 fax: 021-210-02-25. Open: 10 am-8.30 pm, Fri 10 am-2 pm. Sat, Sun Closed. • Italian Cultural Institute “Vito Grasso” – 41 Alexandru Alley, Ph.: 021-231-08-80/85/87. Open: Mon-Thu 10 am-2 pm, 3 pm-6 pm, Fri 10 am-2 pm. • Latin America House (Casa Americii Latine) 17 Prim`verii Blvd. Ph.: 021-230-67-69 • Nipponica Foundation - 43 Timi[oara Blvd., Bl. P13, 148 Apt. Ph./fax: 021-413-58-70. • Polish Institut – 46-48 Alex. Constantinescu St., Ph.: 021224 45 56 fax: 021-224-56-93 • Jewish Cultural Center –18 Popa Soare St., Ph.: 021-321-39-40

www.bucharestlife.com

Maria T`nase omagiat` la Paris Dac` v` afla]i prin Paris \n noiembrie, auzi]i ceva foarte cunoscut [i totu[i limba francez` v` induce o mic` ezitare: s` fie Maria T`nase, oare? Da, sunt interpret`ri din repertoriul celebrei noastre cânt`re]e Maria T`nase! Asta pentru c` Theâtre de la Vieille Grille, situat la nr. 1, rue du Puits de l’ermite, Paris 5eme (Metro Place Monge ou Censier, rezerv`ri la telefonul 0147072211, sau e-mailul vieillegrille@gmail.com, pentru cei pe care aceste rânduri \i va convinge s` ia avionul: ), programeaz` \n perioada 19 - 22 noiembrie spectacolul omagiu “Paris Bukarest”. Un spectacol care o omagiaz` pe Maria T`nase (1913-1963), la aniversarea a 100 de ani de la na[terea sa [i 50 de ani de la dispari]ia sa. La Vieille Grille din Paris, Nathalie Joly, acompaniat` la acordeon [i \n aranjamentele lui Thierry Roques, va cânta din repertoriul Mariei T`nase. Ea va prezenta publicului de aici un melanj din melodiile celebre ale celei care chiar \n Capitala Fran]ei este recunoscut` ca o adev`rat` Edith Piaf a României. Nu v` sim]i]i vexa]i – “Maria noastr` e unic`!”, gândi] i-v` mai \ntâi ce a \nsemnat Edith Piaf pentru francezi, g ndi]i-v` c` [i noi am asemuit-o cu Piaf, [i abia apoi decide]i dac` este o minimalizare a româncei noastre supranumit` de Nicolae Iorga Pas`rea M`iastr` a folclorului românesc. Compozi]iile [i cântecele Mariei T`nase au ajuns la Paris f`r` niciun “schimb cultural”, f`r` interven]ii ale ambasadei, guvernului: au ajuns pur [i simplu pentru c` sunt foarte bune, iar Nathalie Joly a fost vr`jit` de melodicitatea lor, reu[ind o transpunere impecabil` a versurilor \n limba francez`, apreciat` de to]i cei care au ascultat-o, [i care aduce aminte spectatorilor c` Bucure[tiul cosmopolit era numit “le Paris de l’Est”. Interpretarea trece de la cântec la recit`ri epice, vr`jind ascult`torii [i criticii, elogio[i \n compara]ii: “Le charme du temps des loups” - Le Figaro, “Troublante et belle evocation de la Piaf Roumaine dans un decor de cabaret minimaliste... Cette etape roumaine, par le charme et l’emotion qu’elle dispense, merite de rencontrer un vaste public.” – Liberation, “Frissons garantis dans ce spectacle” - Le Point. Cred c` traducerea nu este necesar`! {i mul]umesc personal lui Nathalie Joly pentru alegerea sa [i, dac` nu voi fi la Paris cu acest prilej, sper s` am ocazia s` o rev`d cât de curând!


6

BUCHAREST night LIFE

CULTURE / CULTUR~

Art Galleries ANNART GALLERY – 1 Mahatma Gandhi St., Kiseleff area Ph. 031-437-9533 www.annartgallery.ro Open: Mon-Fri 2 pm - 8 pm, Sat 12 am - 8 pm ANTIQUES GALLERY HALF RETRO – 19 Buzesti St., Ph. 0722-771-994 e-mail: halfretro@clicknet.ro ART GALLERY ANA - ANTIQUES – 25 Ermil Pangratti St., Ph. 021-231-11-80, e-mail: antichitati.ana@gmail.com ART CENTER “Blue Gallery” - contemporary art WTC - 10 Montreal Square, Ph. 021-666-24-47 APOLLO GALLERY - painting, sculpture, decorative art 2 N. Balcescu Blvd., Ph. 021-313-50-10 Open: Mon - Sat 10 am - 6 pm ARTEXPO GALLERY - NATIONAL THEATER - decorative art, painting. 2 N. Balcescu Blvd., 3rd and 4th floors. Ph. 021-313-91-75. Open: Tue - Sun 10 am - 6 pm CAMINUL ARTEI GALLERY - painting, sculpture, decorative art. 16-18 Biserica Enei St. Ph. 021-314-18-18. Open: Mon Fri 10 am - 6 pm CERCUL MILITAR ART GALLERY – 1 Constantin Mille St., Ph. 021-314-95-51 Open: 10 am - 6 pm CUHNIA GALLERY - temporary exhibitions National Cultural Center Mogosoaia, 1 Valea Parcului St., Ph. 021-312-88-94 DOMINUS ART GALLERY - painting, sculpture, graphic art. 27 Sf. Elefterie St. Ph. 021-410-84-39 Open: Mon - Fri 10 am - 6 pm GALATECA GALLERY - painting, sculpture, graphic art. 2-6 C. A. Rosetti St. Open: 11 am - 7 pm GALATEEA GALLERY - painting, sculpture, decorative art. 132 Calea Victoriei, Ph. 021-212-82-10 Open: Mon 1 pm - 8 pm, Tue - Fri 9 am - 10 pm Sat 10 am - 10 pm, Sun 11 am - 2 pm GALERIA NOUA – 15 Academiei St., Ph./fax: 021-313-51-11 GOLD ART GALLERY - HILTON – 1-3 Episcopiei St., Ph. 021-310-18-27 GRAPHIS GALLERY - graphic art. 23A N. Balcescu Blvd., Ph. 021-315-89-17. Open: Mon - Fri 10 am - 6 pm; Sat 10 am - 2 pm HANUL CU TEI - ANTIQUES, ART GALLERY - Antiques, furniture, porcelain, art glass, jewelery, paintings, decorative art, Oriental carpets, old coins, medals, clocks, ikones & collectibles. 63-65 Lipscani St., 1st floor. Ph.: 021-313-01-81; 021-315-56-63; Open: Mon – Fri 10 am – 7 pm, Sat 10 am – 2 pm Melenia Art Gallery – 3, Constantin Daniel St. The first Greek Art Gallery in Bucharest. Artists of contemporary art. Open: Tue. – Fri. 1 pm – 7 pm & Sat. 12 pm – 5 pm. www.meleniagallery.com National Museum of Art of Romania Galleries- large collection of European art, Romanian and foreign masterpieces. 49-53 Calea Victoriei. Ph. 021-313-30-30. Open: 10 am - 6 pm OCCIDENT GALLERY – personal or group exhibitions: painting, sculpture. 11 Occidentului St. Ph. 021-212-59-23. Open: 10 am – 6 pm ORIZONT GALLERY - painting, sculpture, decorative art. 23A N. Balcescu Blvd., Ph. 021-315-89-17 Open: Mon - Fri 10 am - 7 pm, Sat 10 am - 4 pm SIMEZA GALLERY - personal or group exhibitions: 20 Magheru Blvd., Ph. 021-659-75-80 Open: Mon - Fri 10 am - 6 pm

www.bucharestlife.com

Funda]ia José Carreras 25 de ani! Celebrul tenor care va sus]ine pe 15 decembrie un concert la Bucure[ti celebreaz` zilele acestea 25 de ani de la înfiin]area funda]iei sale - Funda]ia Interna]ional` José Carreras pentru lupta împotriva leucemiei! Cu aceast` ocazie, artistul [i echipa sa au lansat un documentar emo]ionant [i combativ denumit „La Fleur. Josép Carreras and the fight against leukaemia”. José Carreras este fondatorul [i pre[edintele Funda]iei Interna]ionale José Carreras pentru lupta împotriva leucemiei, pe care tenorul spaniol a fondat-o în 1988, dup` recuperarea sa aproape miraculoas` din cumplita boal`. În vara lui 1987, o leucemie galopant` l-a determinat pe José s` renun]e la activitatea scenic`, medicii dându-i doar 10% [anse de supravie]uire. Dup` transplantul de m`duv` efectuat în SUA, artistul a revenit la Barcelona. În acea perioad`, tratamentele costisitoare, dar [i desele c`l`torii f`cute în SUA i-au sec`tuit mare parte din avere. În ajutorul s`u a s`rit îns` o funda]ie din Madrid, care oferea suport financiar suferinzilor de leucemie. Câ]iva ani mai târziu a aflat c` în spatele acelei funda]ii era nimeni altul decât „du[manul” s`u de moarte, Placido Domingo! Cei doi, originari din ora[e rivale - Madrid, respectiv Barcelona - se urau cu patim`. Pentru a fi siguri c` nu se vor întâlni sub nicio form`, ei cereau prin contract s` nu cânte împreun` pe aceea[i scen`. Mai târziu, José a aflat c` Placido înfiin]ase aceast` funda]ie special pentru a-l ajuta cu tratamentul, alegând s` r`mân` anonim. Dup` ce s-a aflat de toat` povestea, Domingo a fost întrebat de ce l-a ajutat pe José. Marele tenor a r`spuns simplu: „Nu puteam l`sa ca acea voce s` se sting` a[a de repede”. Z`rindu-l pe Placido la unul dintre concertele sale la Opera din Madrid, Carreras a întrerupt aria pe care o interpreta, [i, umil, a îngenuncheat la picioarele lui Domingo, cerându-[i iertare [i mul]umindu-i cu lacrimi în ochi, în fa]a publicului! Placido l-a ajutat s` se ridice [i cu o îmbr`]­i[are pecetluit` cu lacrimi a dat startul unei mari [i adev`rate prietenii. Mai mult, cei doi arti[ti au început s` cânte împreun` în scop caritabil, cooptându-l [i pe Luciano Pavarotti. Albumul „Carreras-DomingoPavarotti: the Three Tenors in Concert” de]ine recordul Guinness Book pentru cel mai bine vândut album clasic! Dup` înfiin]area funda]iei, lupta împotriva leucemiei a devenit una dintre priorit`]ile artistului, reu[ind s` strâng` pâna în prezent peste 71 de milioane de euro din dona]ii. Este o r`splat` pentru eforturile medicilor care i-au salvat via]a [i o [ans` dat` altor bolnavi. Funda]ia se concentreaz` pe dezvoltarea cercet`rilor pentru tratamentul [i vindecarea leucemiei, campanii care s` încurajeze recoltarea de celule stem, înt`rirea cercet`rilor [i infrastructurilor clinice din spitale [i laboratoare, precum [i oferirea de servicii sociale pentru bolnavi [i familiile lor. Funda]ia are centre [i în SUA, Germania [i Suedia. „Dup` ce am învins aceast` boal` tr`iesc cu mai mult` luciditate, m` bucur de fiecare minut din via]a mea. Si încerc s` ajut oamenii care sufer` de boala îngrozitoare de care am suferit [i eu” spunea Carreras într-un interviu…


CULTURE / CULTUR~

8

BUCHAREST night LIFE CINEMAS In Bucharest, movie schedules change weekly, usually on Fridays. Movies are screened in their original languages, with Romanian sub-titles. The majority of cinemas show American movies, but you can find European productions at the French Institute Cinema or the Cinemateca. Ticket prices vary from 4 to 34 lei, and up to 68 lei for VIP tickets.

Cinema City: 4,Vasile Milea Blvd., AFI Palace Cotroceni Ph.: 021-407-0000 Cinema City Sun Plaza: 391, Calea Vacaresti, Sun Plaza Ph.: 021-386-0600 CinemaPro: 3, Ion Ghica St. Ph.: 031-824-1360 Cinemateca: • Eforie Hall: 2, Eforie St. Ph.: 021-313-0483 • Union Hall: 21, Ion Campineanu St. Ph.: 021-313-9289 Corso: 5, Regina Elisabeta Blvd. Ph.: 021-315-1334 Cityplex: City Mall, 3rd floor; 2, Oltenitei Ave. Ph.: 021-319-8226 Europa: 127, Calea Mosilor Ph.: 021-314-2714 Festival: 34, Regina Elisabeta Blvd. Ph.: 021-315-6384 French Institute “Elvira Popescu”: 77, Dacia Blvd. Ph.: 021-316-9930/0224 Glendale Studio: 9, Cotroceni Ave. Ph.: 021-316-3286 Gloria: 6, Bucovina St. Ph.: 021-324-4675 GRAND CINEMA DIGIPLEX BANEASA: 42D, BucurestiPloiesti Road, Baneasa Shopping City, Ph.: 0742-654-321 Hollywood Multiplex: 55-59, Calea Vitan, Bucuresti Mall Ph.: 021-327-7020/22 The Light Cinema: 151-171, Progresului Ave., Liberty Center Ph.: 021-369-9740, 021-369-9797 Movieplex Cinema: 26, Timisoara Blvd., Plaza Romania Ph.: 021-407-8300 NCRR: 3, Kiseleff Ave., the National Museum of Romanian Peasant Ph.: 021-317-9660 Patria: 12-14, Magheru Blvd. Ph.: 021-316-9266 Scala: 2-4, Magheru Blvd. Ph.: 021-316-6708 Studio: 29, Magheru Blvd. Ph.: 021-316-5526

www.bucharestlife.com

MOVIE PREMIERE Ender’s Game (USA, 2013 – 1 hr. 54 mins.) The International Military seek out a leader who can save the human race from an alien attack. Ender Wiggin, a brilliant young mind, is recruited and trained to lead his fellow soldiers into a battle that will determine the future of Earth. Directed by Gavin Hood; Starring Harrison Ford, Asa Butterfield, Abigail Breslin, Ben Kingsley Captain Phillips (USA, 2013 – 2 hrs. 14 mins.) The true story of Captain Richard Phillips and the 2009 hijacking by Somali pirates of the US-flagged MV Maersk Alabama, the first American cargo ship to be hijacked in two hundred years. Directed by Paul Greengrass; Starring Tom Hanks, Barkhad Abdi, Catherine Keener, Barkhad Abdirahman La vie d’Adèle (France/ Belgium/Spain, 2013 – 2 hrs. 59 mins.) Adele’s life is changed when she meets Emma, a young woman with blue hair, who will allow her to discover desire, to assert herself as a woman and as an adult. In front of others, Adele grows, seeks herself, loses herself, and finds herself. Directed by Abdellatif Kechiche; Starring Léa Seydoux, Adèle Exarchopoulos, Salim Kechiouche Domnisoara Christina Aka. Miss Christina (Romania, 2013 – 1 hr. 32 mins.) Adaptation of Mircea Eliade’s novel. Arrived at the Moscu mansion with his girlfriend Sanda, the young artist Egor Paschievici observe that the whole family worships Miss Christina, the aunt killed in unclear circumstances when she was just 20 years old. Egor is attracted by the portrait of Miss Christina and begins to dream her. Soon, the boundary between dream and reality fades and Miss Christina, charmed by Egor, is brought back to life through occult rituals even by her family. When realizesthat Sanda is in danger Egor decides to fight the ghost.


BUCHAREST night LIFE Directed by Alexandru Maftei; Starring Ioana Anastasia Anton, Maia Morgenstern, Tudor Istodor, Anastasia Dumitrescu A Very Unsettled Summer Aka. O vara foarte instabila (Sweden/UK/Romania/Czech Republic, 2013 – 1 hr. 38 mins.) An unsettled summer becomes the background of an erotic twist that track four characters into a fictional game. But playing fiction is not an innocent game. Directed by Anca Damian; Starring Kim Bodnia, Jamie Sives, Ana Ularu, Diana Cavallioti Thor: The Dark World (USA, 2013 – 1 hr. 52 mins.) Faced with an enemy that even Odin and Asgard cannot withstand, Thor must embark on his most perilous and personal journey yet, one that will reunite him with Jane Foster and force him to sacrifice everything to save us all. Directed by Alan Taylor; Starring Chris Hemsworth, Natalie Portman, Anthony Hopkins, Tom Hiddleston, Idris Elba Heli (Mexico/France/ Germany/Netherlands, 2013 – 1 hr. 45 mins.) Love story between a young girl and a policeman, both of them had connections with drugs but in opposite ways. This will create a conflict that love will try to overcome. Directed by Amat Escalante; Starring Armando Espitia, Andrea Vergara, Linda González The Counselor (USA/UK, 2013 – 1 hr. 57 mins.) A lawyer finds himself in over his head when he gets involved in drug trafficking. Directed by Ridley Scott; Starring Michael Fassbender, Penélope Cruz, Cameron Diaz, Brad Pitt, Javier Bardem The Hunger Games: Catching Fire (USA, 2013 – 2 hrs. 26 mins.) Katniss Everdeen and Peeta Mellark become targets of the Capitol after their victory in the 74th Hunger Games sparks a rebellion in the

Districts of Panem. Directed by Francis Lawrence; Starring Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Woody Harrelson Only God Forgives (France/Thailand/ USA/Sweden, 2013 – 1 hr. 30 mins.)

Julian, a drug-smuggler thriving in Bangkok’s criminal underworld, sees his life get even more complicated when his mother compels him to find and kill whoever is responsible for his brother’s recent death. Directed by Nicolas Winding

Refn; Starring Ryan Gosling, Kristin Scott Thomas, Vithaya Pansringarm, Yayaying Rhatha Phongam Delivery Man (USA, 2013 – 1 hr. 43 mins.) An affable underachiever finds out he’s fathered 533 children through anonymous donations to a fertility clinic 20 years ago. Now he must decide whether or not to come forward when 142 of them file a lawsuit to reveal his identity. Directed by Ken Scott; Starring Vince Vaughn, Chris Pratt, Cobie Smulders, Britt Robertson Oldboy (USA, 2013 – 1 hr. 44 mins.) Obsessed with vengeance, a man sets out to find out why he was kidnapped and locked up into solitary confinement for 20 years without reason. Directed by Spike Lee; Starring Josh Brolin, Elizabeth Olsen, Samuel L. Jackson, Sharlto Copley Lee Daniels’ The Butler (USA, 2013 – 2 hrs. 12 mins.) As Cecil Gaines serves eight presidents during his tenure as a butler at the White House, the civil rights movement, Vietnam, and other major events affect this man’s life, family, and American society. Directed by Lee Daniels; Starring Forest Whitaker, Oprah Winfrey, John Cusack, Jane Fonda, Robin Williams Dom Hemingway (UK, 2013 – 1 hr. 33 mins.) After spending 12 years in prison for keeping his mouth shut, notorious safe-cracker Dom Hemingway is back on the streets of London looking to collect what he’s owed. Directed by Richard Shepard; Starring Jude Law, Richard E. Grant, Demian Bichir

9


10

BUCHAREST night LIFE Theaters

CULTURE / CULTUR~

• Act Theater 126, Calea Victoriei, Ph.: 021-310-3103 Casandra Studio 9, Franceza St., Ph.: 021-315-6975, 021-310-3574 Centrul Cultural European – Sala Rapsodia 53, Lipscani St., Ph.: 021-315-8980 Centrul Multi Art Dans 41, 11 Iunie St., Ph./fax: 021-336-6668, multiartdans@fx.ro Constantin Tanase Satiric Theater 33-35, Calea Victoriei, Ph.: 021-315-5678 • Comedy Theater 2, Sf. Dumitru St., Ph.: 021-314-9137 • Excelsior Theater 28, Academiei St., Ph.: 021-315-9720 • Globus Circus 15, Circului Alley, Ph.: 021-210-4195, 021-210-2419 info, 021-210-4295, 021-210-4998 reservations • Ion Creanga Theater 13, Amzei Square, Ph.: 021-317-8590 • Ion Dacian Operetta Theater 2, N. Balcescu Blvd., Ph.: 021-313-6348 • Jewish State Theater 15, Iuliu Barasch St., Ph.: 021-323-3970 • Lucia Sturdza Bulandra Theater Toma Caragiu Hall 76A, J. L. Calderon St., Ph.: 021-212-0527; Izvor Hall 1, Schitu Magureanu St., Ph.: 021-314-7546 • LUNI Theater from Green Hours 120 Calea Victoriei, 120, Calea Victoriei, Ph.: 0788-452-485, 0732-234-356 • Masca Theater 70-72, Uverturii Blvd., Ph.: 021-430-5069 • Metropolis Theater 89, Mihai Eminescu St., Ph.: 021-210-4281 • National Theater 2, N. Balcescu Blvd., Ph.: 021-313-9175 • Nottara Theater 20, Gral Magheru Blvd., Ph.: 021-317-4101 • Odeon Theater Majestic Hall 40-42, Calea Victoriei, Ph.: 021-314-7234 • Tandarica Theater 24, Gral. Eremia Grigorescu St., Ph.: 021-315-2377 • Teatrul Mic 16, Constantin Mille St., Ph.: 021-314-7081, 021-314-7081 • Teatrul Foarte Mic 21, Carol I Blvd., Ph.: 021-314-0905

www.bucharestlife.com

Loteria Romana - NOVOMATIC Partnership Loteria Romana, the Romanian state lottery, and NOVOMATIC Group of Companies have signed, in October, a long-term partnership in the video lottery sector. Following a successfully completed negotiation and selection procedure between five of the leading international VLT providers Loteria Romana has selected NOVOMATIC to supply 10,000 state-of-the-art Video Lottery Terminals (VLTs) and the relevant Video Lottery System including a jackpot system, maintenance services, spare parts, logistics etc. nationwide at locations provided by Loteria Romana under a partnership concluded for 15 years. The agreement signed in Bucharest provides that the joint revenues after joint expenses will be shared between the partners on a 50/50 basis. The agreement also says that the Video Lottery System is to be implemented within a specified time schedule and that the installation of the VLTs is to be in accordance with the rollout plan and will be secured by a bank guarantee in the amount of Euro 20 million. Also under the agreement, Loteria Romana is granted a proportionate minimum revenue guarantee in the amount of Euro 75 million. A company has been established in Romania by NOVOMATIC to manage the project and the first VLTs incorporating NOVOMATIC’s most successful games together with the relevant system will go into operation starting on December 1, 2013. Adrian Manolache, CEO of Loteria Romana, affirmed: “This agreement with NOVOMATIC is a unique opportunity to put our Video Lottery activities on a new and fair basis under a long-term perspective in the future. Loteria Romana will not need to contribute any additional investments to this partnership and we cooperate with a very experienced international partner in this sector. This ensures us the economically best possible operation of Video Lottery Terminals in the future. We really appreciate this possibility to work with NOVOMATIC.” Ryszard Presch, Chief Operating Officer of NOVOMATIC AG and Managing Director of Austrian Gaming Industries GmbH (AGI), declared: “For our Group of Companies this agreement is a very important step in the expansion of our market position in the VLT business. This long-term agreement is an endorsement of our competence in this sector and highlights once again our leading role in the international VLT market. I would like to thank our partner, Loteria Romana, for their trust and I look forward to working together with Loteria Romana. I am confident that this cooperation will be successful for both sides.” Austrian Gaming Industries GmbH (AGI), a 100 % subsidiary of NOVOMATIC AG, is an integrated global gaming company specializing in the design, development, manufacturing, distribution and sales of electronic gaming machines and advanced technology products. As Europe’s leading manufacturer AGI delivers one of the broadest product ranges in the industry.


GAMBLING / PARIURI

12

BUCHAREST night LIFE

Card Visa Inspire, cu tehnologie contactless Recent, Intesa Sanpaolo Bank, subsidiara Intesa Sanpaolo Group, a lansat Visa Inspire, un card de debit cu tehnologia contactless Visa PayWave. Noul Visa Inspire este o solu]ie unic` de plat` la nivel interna­]ional ce asigur` clien]ilor posibilitatea de a face pl`]i sau retrage numerar, f`r` limit` de sum` cu 0% (zero) comision de la o re]ea de aproximativ 10.000 de ATM-uri în oricare dintre cele 12 ]`ri în care Grupul Intesa Sanpaolo de]ine b`nci subsidiare. Cardul are acela[i design pentru toate ]`rile unde a fost deja lansat cu succes respectiv Albania, Bosia [i Her]egovina, Croa]ia, Egipt, Rusia, Slovacia, Slovenia, Serbia, Ungaria [i Ucraina, al`turi de Italia [i România. Noul card beneficiaz` [i de o platform` global` de comunicare inedit`, intitulat` generic “Go beyond your borders! Go Inspire!”. Astfel Grupul Intesa Sanpaolo a creat o comunitate virtual` în jurul conceptului „inspira]­ie”, ce a atras peste 300.000 de fani pe pagina dedicat` de pe Facebook - “Live Inspire”. “Este o promisiune local` cu impact global, la care au aderat deja mii de oameni din cele 12 ]`ri în care Intesa Sanpaolo este prezent la nivel de b`nci subsidiare”, a declarat Stefano Burani, Director General Adjunct (Chief Business Officer). Noul card Inspire este prev`zut cu tehnologia Chip&PIN [i este înrolat în “Verified by Visa”, cel mai înalt standard de securitate pentru tranzac]iile în mediu online. Tehnologia contactless se aplic` în cazul pl`]ilor de mic` valoare (tranzac]ii individuale de maxim 50 lei), iar viteza de tranzac]ionare este unul din beneficiile cele mai apreciate de c`tre clien]i.

LIVE Casinos BUCHAREST CASINO: 4, N. Balcescu Blvd. (within the Intercontinental Hotel). ph.: 021-310-20-20, Open: 6 pm - 6 am GRAND CASINO MARRIOTT: 90, Calea 13 Septembrie. (JW Marriott Bucharest Grand Hotel). ph.: 021-403-08-00; Open non-stop HAVANA PRINCESS CASINO: 13, Regina Elisabeta Blvd. Ph.: 021-313-98-23, 0742-129-991. Open: non-stop. METROPOLIS CASINO: 37 B, Calea Victoriei (Novotel Hotel) Ph.: 021-367-3412, 0742-079-119; Open: non stop. PLATINUM Casino: 63-81, Calea Victoriei, (Radisson BLU Bucharest). ph.: 031-710-2234 - 7, Fax: 021-312-58-06 Open: non-stop. QUEEN CASINO: 5-7, Calea Dorobantilor (Howard Johnson Grand Plaza). ph.: 021-599-11-30. Open: non-stop.

ELECTRONIC CASINOS & Betting Houses ADMIRAL Pariuri Sportive: 28, Ion Campineanu St. (Sala Palatului). ph.: 021-312-34-03. Open: 10 am - 07 am

SUBSCRIPTION FORM Yes. Please, place my order for a Name:

❑ six month

❑ anual subscription

BUCHAREST night LIFE to „Bucharest Nightlife number 1“

Surname:

Company: Address: Country: I am sending my payment to the account of Crystal Publishing Group: Banca Comerciala Româna Filiala Sector 4 iban: RO50RNCB5040000001530001 (Lei) REGION

SUBSCRIPTION RATES - post & package included 6 months

12 months

ROMANIA

30 Lei

55 Lei

EUROPE & US

NA

22 Euro

www.bucharestlife.com


BUCHAREST night LIFE

13


BUCHAREST night LIFE

La TNB, toamna se num`r` s`lile noi!

RESTAURANTS / RESTAURANTE

14

Aflat de mai bine de doi ani \n plin` metamorfoz` [i devenire, Teatrul Na]ional I.L. Caragiale se mai \ mbog`]e[te \n aceast` stagiune cu alte s`li noi, viitorul complex cultural c`p`tând un contur din ce \n ce mai concret.

INTERNATIONAL CUISINE Allegro: Enjoy the flavors of International - Mediterranean refined cuisine superbly executed and served with professionalism. Cosmopolitan and casual atmosphere at breakfast & lunch and more elegant overtoues in the evening. CC accepted. 44A, Daniel Danielopolu St. - Ramada Bucharest North Hotel. Ph.: 021-233-5000. Open: breakfast 07:00-10:00; lunch 12:00-15:30. dinner 18:30-23:00. Ambasador: Romanian dishes available. Traditional music & Cabaret Show. C.C. accepted. 8-10, Magheru Blvd. ph.: 021-315-90-80. Open: 6 am- 2 am Avalon: The restaurant welcomes you in a cozy, intimate atmosphere, with a large variety of international cuisine dishes. Italian, French, Asian and North-American influences are mixed and twisted by the Executive Chef into unique combinations. A feast for all senses. 5 – 7, Calea Dorobantilor (Howard Johnson Grand Plaza Bucharest Hotel). Ph.: 021-201-5030. Open: 6:30 – 10:30 (Breakfast), 12:00 – 15:00 (lunch) and 19:00 – 22:30 last order (dinner). Balkan Bistro: You are invited to Balkan Bistro, where the enticing dishes will offer you the perfect Balkan flavor. The menu offers traditional dishes from Albania, Bulgaria, Greece, Romania, Turkey, Serbia. C.C. Accepted. Grand Hotel Continental, 56,Victoriei Ave. Ph.: +40 372 010 300. Open: Breakfast 06:30 - 10:30 weekdays; 07:00 - 11:00 week-ends. Barbizon Steak House: Pullman Bucharest World Trade Center introduces its restaurant with a capacity of 70 seats. Taste premium quality meats and choose from over 50 International wines (Red, White and Rose). Live cooking in the show kitchen. 45 seat designated smoking area. Air Conditioning. CC accepted. Free WiFi access. Free parking. 10, Montreal Square (Pullman Hotel). Open: Mon. – Fri. 12:00 - 15:30 (lunch), 18:00 - 23:30 (dinner); Sat. & Sun. 18:00 - 23:00 (dinner). Ph.: 021-202-1635.

www.bucharestlife.com

S`lilor Mic` [i Media, deschise la sfâr[itul anului 2012, li s-au ad`ugat, \ncepând din octombrie, când s-au \mplinit 40 de ani de la inaugurarea actualului edificiu al teatrului, dou` noi s`li. Acestea sunt Sala Pictura (construit` pe vechiul amplasament al atelierului de pictur` al TNB, de unde [i denumirea ei), cu o capacitate de 232 de locuri [i Sala Studio (fosta sal` a teatrului, \n care a func]ionat Opereta aproape trei

decenii), cu 541 de locuri. Din punct de vedere teatral, aceasta este sala cea mai ofertant` sceno-tehnic, putându-se transforma \n doar 20 de minute din sal` de tip italian \ntr-una de tip elisabetan sau aren`, un adev`rat unicat \n România. |n noiembrie revine \n circuitul teatral, complet ref`cut`, Sala Atelier, spa]iu preferat de mul]i regizori pentru flexibilitatea mont`rilor pe care le permite. Accesul publicului la noile s`li se face dinspre strada Bati[tei, c`tre esplanada nou construit` de-a lungul fa]adei teatrului. |n aceea[i zon` este amplasat` [i agen]ia de bilete.


BUCHAREST night LIFE |ntrucât din iulie au \nceput lucr`rile la Sala Mare, care a intrat, la rândul ei, \n repara]ii [i restructur`ri, cea mai mare parte a spectacolelor din repertoriul acestei s`li vor fi adaptate [i “redistribuite” temporar \n noile s`li. Din 12 octombrie, \n noua Sal` Studio pute]i vedea “Dineu cu pro[ti”.

Sala Atelier se deschide cu un nou spectacol, “Nebun din dragoste” de Sam Shepard, \n regia lui Claudiu Goga, cu premiera duminic` 3 noiembrie, de la ora 20:00. Traducerea este semnat` de Andrei Marinescu, iar coinciden]a face ca piesa s` se fi jucat pentru prima dat` \n România tot pe aceast` scen`. O dram` bazat` pe o suit` de revela]ii amare, despre un cuplu imposibil [i disperarea unor vie]i al c`ror dramatism se poten]eaz` reciproc, \i aduce pe scen` pe Gavril P`tru, Mihai C`lin, Ioan Andrei Ionescu [i pentru prima dat` \ntr-un spectacol TNB, pe mai tân`ra lor coleg` Diana Cavallioti.

15


RESTAURANTS / RESTAURANTE

16

BUCHAREST night LIFE Bolivar: The chef Ernesto Goicochea Montenegro, who graduated “Le Gordon Bleu” school from Lima, recommends his culinary miracles. Weekly parties in the club. 9, Salcâmilor St. (from Blvd. Dacia). Ph.: 021-211-48-48 La Brasserie: Less about fine dining but more about good quality, simply food for the whole family. The menu is available buffet-style or a-la-carte and gives a great choice for groups. The wine list remains a work of art and the atmosphere is cozier than ever. Sunday Brunch is back, with playground and a professional nanny to supervise the kids, smoking area and free parking. Air Conditioning, CC accepted, Parking, Live Music, Non-Smoking, Take Away. 1, Poligrafiei Blvd. (Crowne Plaza Hotel); Ph.: 021.224.00.34; Open daily: 06.00 – 23.00 Cafe Athénée: Steep yourself in Romanian culture in Cafe Athénée, set in Bucharest’s historic Revolution Square. The restaurant’s elegant location and contemporary interior are reflected throughout the menu with a choice of classic European dishes served with a modern twist. As the sun sets, this Bucharest café transforms into a relaxed and cozy lounge with soft music and candles setting the scene. Indulge your senses in a range of tempting specials from the special menu or spoil yourself with gourmet cuisine and a glass of sparkling wine. CC accepted. 1-3, Episcopiei St. (Athenee Palace Hilton Hotel). Ph.: 021-303-3777. Open: 08:00 - 00:00 Caredy * Casa Ardeleneasca: Transylvanian & International cuisine restaurant, placed in an esquisite villa. Large offer and special selection of wines. C.C. ccepted.Guarded parking lot. 1, Sofia St. Ph.: 021-230-2769. Open: 11:00 - until the last guest leaves. Casa Capsa: Established in 1852, Casa Capsa is the symbol of the Romanian high-life society. The founder, Grigore Capsa (1841-1902) introduced from the very beginning the occidental standards of quality and refinement. He made Capsa’s name a well known commercial brand all over the continent. Having a very good position, this old and famous restaurant is placed right in the focal point of the Bucharest historical center. CC accepted. 36, Calea Victoriei. Ph: 021-313 40 38 Open: 12:00-24:00 Casa Doina: Large villa dating from the 19th century transformed into a very nice restaurant. Wine cellar. Terrace. C.C. accepted. 4, Soseaua Kiseleff. Ph.: 021-222-3179. Open: 12:00 - 01:00. Casa Doina La Parc: Within Ramada Plaza Convention Center Compound in a green island, Casa Doina is offering a luxury location, fully air-conditioned and a brand which is providing a special evening. With a adjoining playground for kids and terrace. C.C. accepted. 3-5, Poligrafiei Blvd. Ph.: 021-549-2541. Open: 12:00 - 23:30. CASA VERNESCU: a place full of history, prestige and nobility, one of Romanian’s architectural masterpieces, is presented to you in a new concept: Restaurant, Lounge & Club.Valet parking. CC accepted; Home delivery, Catering services. 133, Calea Victoriei Ph: 0733 242 067 Open: 12:00 – until the last guest leaves Chez Marie: Try the wide selection of international cuisine and special wines in this recently opened restaurant located in the heart of the city. 48, Dionisie Lupu St. Ph.: 031-107-2033; 0721-376-118. Open: 12:00 - until the last guest leaves. Concerto: Concerto is a gastronomic restaurant based on a modern concept of cooking – “nouvelle cuisine”. Delicate dishes made up with creativity invites you in a delightful journey of tastes. The wine list is complex, including selections from all the regions of our country and also from France, Italy, Spain, South Africa, North and South America. A professional team will counsel you regarding the dishes and the wines, accompanying you through the whole meal. C.C. accepted. Grand Hotel Continental, 56,Victoriei Ave. Ph.: +40 372 010 300. Open: Mon. - Sat.: 12.00 –16.00; 19:00 - 23:00. Corso: You may take your business downtown and treat yourself and your partners with a special mix of international and Romanian cuisine, on a light lunch buffet. In the evening, a team of Romanian chefs wows you with authentic Romanian dishes presented with cosmopolitan attitude. The spectacular view on to the Bucharest’s busiest boulevard is complimentary! 85 seats. Air conditioned. C.C accepted. Parking lot. 4, N. Balcescu Blvd. - InterContinental Hotel - Ground floor, Ph.: 021-305-1060, Open: 06.30 - 23.00, Business Lunch Buffet

www.bucharestlife.com

Festivalul de Film Românesc de la Londra, edi]ia a X-a

Punct [i de la cap`t

• 28 noiembrie - 2 decembrie 2013 Proiec]iile vor avea loc la Curzon Soho (99 Shaftesbury Avenue, Londra, W1D 5DY): 28 noiembrie - 1 decembrie [i la EBRD (Banca European` pentru Reconstruc]ie [i Dezvoltare - One Exchange Square, Londra EC2A 2JN), pe 2 decembrie. Programul complet al festivalului poate fi g`sit pe www.rofilmfest. com. Festivalul de Film Românesc de la Londra (FFR) prezint` în fiecare an, la un cinematograf londonez de top, o selec]ie a celor mai incitante [i mai premiate titluri. „2013, anul în care anivers`m cea de-a zecea edi] ie a festivalului, reprezint` un moment foarte important pentru comunit`]ile române[ti din Marea Britanie, din Europa [i de pretutindeni. La început, în 2003, scopul nostru era s` contribuim la eforturile comunit`]ii române[ti de a-[i face cunoscut` vocea în capitala lumii de limb` englez`. C`utam atunci s` cre`m un punct de contact pentru cultura româneasc` contemporan` [i s` cooper`m cu re]eaua cultural` londonez`. Ast`zi, zece ani mai târziu, suntem parte integrant` a comunit`]ii noastre de peste hotare [i contribuim la crearea unei infrastructuri culturale a diasporei, aflat` în plin` [i rapid` dezvoltare, cu consecin]e atât asupra culturii din diaspora, cât [i a celei din ]ara mam`. Românii primesc în num`r tot mai mare cet`]enia britanic`, intr` în afaceri în Marea Britanie sau în alte ]`ri europene, înfiin]eaz` companii proprii [i lucreaz` pentru diverse universit`]i locale. Copiii se integreaz` rapid prin intermediul [colilor, iar p`rin]ii activeaz`, din ce în ce mai mult, în profesii cu impact social. Apar astfel, în mod firesc, noi întreb`ri despre drepturi, na]ionalitate [i identitate. Festivalul este unul dintre proiectele îndr`zne]e, care r`spunde acestor schimb`ri [i, totodat`, încearc` s` dep`[easc` limitele etnicit`]ii [i ale mo[tenirii culturale, prin crearea unei platforme de dialog, care face mai vizibile toate aspectele, extrem de complexe, legate de identitate. Românii se pot angaja astfel într-un dialog cu compatrio]ii, reflectând de asemenea asupra sensului [i importan]ei istoriei lor personale, redescoperindu-[i propriul rol”, ne-a spus Ramona Mitric`, directorul festivalului. Pornind la drum modest, FFR a ob]inut deja o reputa]ie interna]ional` [i a devenit un eveniment esen] ial în agenda cinefililor londonezi. Cu toate c` este o ini] iativ` non-profit, care func]ioneaz` cu ajutorul granturilor [i sponsoriz`rilor din partea numero[ilor prieteni [i sus]in`tori, influen]a [i efectele sale s-au r`spândit atât în lumea cinematografiei, cât [i dincolo de ea. FFR s-a n`scut în 2003. Noul Val al cinematografiei române[ti s-a ridicat în acela[i timp, sco]ând la lumin` actori [i tineri regizori remarcabili. Sprijinit [i inspirat de aceste noi talente sclipitoare, festivalul a devenit din ce în ce mai puternic. În Marea Britanie, dup` regizorul Cristian Mungiu a urmat un lung [ir de actori [i regizori - deveni]i ulterior nume cunoscute. Festivalul a onorat îns` [i cinematografia româneasc` „clasic`” - Lucian Pintilie…


BUCHAREST night LIFE Festivalul a r`mas un mijloc important de a transmite un mesaj pozitiv despre România [i despre Europa Central` [i de Est. În contrast cu obi[nuita acoperire mediatic`, filmele aduse pe marele ecran sunt printre pu]inele contribu]ii pozitive la imaginea vie]ii est europene. De[i regizorii Noului Val au fost printre cei mai acizi [i mai constan]i critici ai societ`]ii post-revolu] ionare din România, acest lucru n-a însemnat, ca o ironie, nici pe departe promovarea unei imagini negative a ]`rii. Din contr`, la Londra, Berlin, Cannes [i New York, filmele lor au fost privite ca interoga]ii asupra stereotipurilor, oferind publicului o în]elegere profund` a vie]ii obi[nuite a românilor, similar` cu a lor. „Cu ocazia anivers`rii celor 10 ani de existen]`, FFR are pl`cerea s` anun]e lansarea unui program anual de burse - Profusion. Programul va începe prin oferirea de mentorat, asisten]` [i supervizare în strângerea de fonduri, pentru a promova filme bazate pe experien]a din diaspora [i a încuraja dezvoltarea tinerilor care cresc în comunit`]ile din afara ]`rii. Bursele Profusion vor fi lansate în cadrul unui eveniment special, organizat în timpul festivalului, în prezen]a primului beneficiar al bursei”, a declarat Dr Mike Phillips, decorat cu Ordinul Imperiului Britanic (OBE), consultant al festivalului. Considerat un prilej de celebrare a României [i a spiritului românesc, festivalul este sprijinit atât de comunitatea britanico-român`, cât [i de diferite organiza]ii britanice [i române[ti, r`mânând o ini]iativ` non-profit, sprijinit` din punct de vedere financiar de granturi [i sponsoriz`ri primite de la numero[i prieteni [i sus]in`tori. Festivalul de Film Românesc de la Londra este organizat de Profusion International Creative Consultancy, în parteneriat cu Centrul Na]ional al Cinematografiei din România [i cinematografele Curzon din Londra. Evenimentul este sprijinit de Departamentul Politici pentru Rela]ia cu Românii de Pretutindeni (DPRRP), portalul romani-online.co.uk, Banca European` pentru Reconstruc]ie [i Dezvoltare (EBRD) [i Ambasada României în Marea Britanie.

If you open a new restaurant or bar in Bucharest let us know, and we’ll mention you in our magazine. Dac` a]i deschis de curând un nou bar sau restaurant anun]a]i-ne [i ve]i fi prezen]i în revista noastr`.

17


RESTAURANTS / RESTAURANTE

18

BUCHAREST night LIFE Mon-Fri 12:00 - 16:00, enjoy “Great Brunch! Guest Love!” Kids room with entertainment. Dacia Felix: Group restaurant within Radisson Blu Hotel for 224 persons. Terracce available. 63-81, Calea Victoriei. Ph.: 021-311-9000; Super Breakfast Buffet: Mon.-Fri. 6:30 - 10:30, Sat. & Sun. 7:00 - 11:00, Sunday Brunch 12:00 - 16:00. Doncafe Brasserie: Located just off Dorobanti Square, Doncafe has a space particularly airy and flooded with natural light. The varied menu lets you choose between classic savory salads, a delicious Wiener schnitzel, numerous grills and homemade pastas, and a whole range of fresh snacks (including bruschetta, ciabatta or sandwiches). You can start your day with your Continental or English breakfast. For lunch or dinner you can also option the menu of the day. The location is adapted perfectly to private parties or events. Air conditioning. CC accepted. Guarded Parking. Free WiFi access. 7, Ankara St. Ph.: 0746222-444. Open: 08:30 – 24:00. Hotel Marshal Restaurant: The glassy salon, the open kitchen and the charming covered terrace are waiting for you with delicious dishes carefully selected and prepared in front of you. Our secret: the charcoal grill. Fresh imported Argentinean beef and New Zealand lamb. C.C accepted. Air conditioned. Guarded parking. 2, Dr. Emanoil Bacaloglu St.; Ph.: 021-314-0880; Open: 07:00-01:00 Ici et La: Philippe Dupré, French chef, welcomes you in a warm ambience ideal for business lunches or family dinners. The restaurant has an open kitchen and a view to Piata Romana, where you will taste our specialties: home made smoked salmon, beef tartar or even a French cheese and charcuterie plate. Special evenings every Thursday. 43, Mendeleev St. Ph: 0731-453 608 Open: Mon.-Sat.10:00 to 23:00 Jadoo: Mediterranean & International cuisine restaurant. Special lunch offer - 20% discount (food only). Wood oven baked pizzas. Catering services available in neighborhood (12:00 - 15:00) Smoking and non-smoking areas. Parking lot available. C.C accepted. 3, Nicolae Racota St. - entrance from Clucerului St.; Ph.: 021-222-0502; 0724365-583. Open: 12:00-until the last guest leaves (23:30 - last order) La Boema: Enjoy the European cuisine, the selected French dishes. The relaxing atmosphere and the delicious dishes will make you realize why it is called “La Boema”... Refined wine collection. C.C. accepted. Air Conditioning, parking. Calea Vitan Barzesti; Ph.: 031-1061111 ext. 345 Open: 11:00 - until the last guest leaves. Majestic: Romanian and International cuisine, accompanied by excellent service, in an attractive ambience. Capacity: 100 places; air conditioning, smoking/non-smoking areas, main CC accepted; summer terrace. Besides the Restaurant, Ramada Majestic Bucharest Hotel offers the clients Multi-functional BallRooms - elegant locations for parties, weddings, cocktails. Ramada Majestic Bucharest Hotel – 38-40, Calea Victoriei. Ph.: 021-310 27 20; Fax: 021-310 27 99 Open: daily 07:00 – 23:00. ODEON RESTAURANT & EVENTS: Restaurant opened in May 2012 in a building from the late 19th century, completely restored, recalls the beauty and elegance of old Bucharest, in his golden glory. The location enjoys a design that can elevate any private event, whether it’s a christening or a romantic dinner. Odeon Restaurant&Events is where you can enjoy the fresh taste of preparations and ingredients carefully chosen, brought from around the world. Cooked with style and attitude, they satisfy the most refined and demanding tastes. 162 Splaiul Unirii, Ph.: 0734-663-366 Open: 13.30 - 23.00 Paris Bucarest Brasserie: Pullman Bucharest’s newest restaurant. Indulge yourself with a tempting buffet for breakfast and lunch. Free WiFi access. Air conditioning. Non smoking area. 10, Montreal Sq., Ph.: 021-318-3000. Breakfast Buffet: Mon. - Fri.: 06:00 - 10:00, Sat. & Sun. 06:00 - 11:00; Lunch Buffet as per business 12:00 - 14:30. Prime Steaks & Seafood: Grill Steak & Seafood restaurant within Radisson Blu Hotel for 44 persons. New: Irish Hereford Prime Rib- eye steak. Red glass for show kitchen, walk in wine cellar set-up in a hot, relaxed and upscale mood. 63-81, Calea Victoriei. Ph.: 021311-9000; Lunch: Monday to Friday 12:30 - 15:00; Dinner: Monday to Sunday 18:30 - 23:00. Sangria: International menu, few Spanish dishes, nice atmosphere. Open/covered terrace! C.C. accepted. 78, Caderea Bastiliei St. Ph.: 021-211-2276; Open: 12 pm - 12 am.

www.bucharestlife.com

Vikingii de la History au luat cu asalt Capitala Dup` un party fabulos, cu ocazia premierei serialului Vikingii, History a trimis r`zboinicii nordici pe str`zi, pentru a cuceri Bucure[tiul. Cei trei vikingi au mers prin centrul capitalei, întâlnind fanii History, f`când poze cu bucure[tenii [i povestind despre noul serial.

Vikingii [i-au început c`l`toria în Pia]a Roman`, pornind apoi c`tre Pia]a Universit`]ii [i Unirii. Au continuat dup` aceea drumul c`tre Centrul Vechi, iar seara i-a g`sit ciocnind un pahar de bere într-unul dintre puburile bucure[tene. Fanii History au fost provoca]i s` îi g`seasc` pe vikingi prin Bucure[ti. Cu o sear` înainte, vikingii au anun]at o parol` secret` pe pagina oficial` de Facebook. A doua zi, cei care i-au întâlnit [i au [tiut parola au primit din partea lor un cadou special.

Bucure[tenii au fost încânta]i de nea[teptata întâlnire cu vikingii, exprimându-[i entuziasmul fa]` de noul serial. Mul]i dintre ei [tiau deja data premierei [i a[teapt` cu ner`bdare difuzarea primului episod. Serialul Vikingii este transmis în premier` în România de History. Scenariul [i produc]ia acestei


BUCHAREST night LIFE drame în 9 episoade au fost realizate de Michael Hirst (Elizabeth, The Tudors, The Borgias). O co-produc]ie irlandezo-canadian`, apar]inând World 2000 [i Take 5 Productions, Vikingii a înregistrat un rating uria[ pentru History în SUA [i a ocupat primul loc în topul noilor seriale ale anului, având peste 6 milioane de

telespectatori la difuzarea primului episod. În prezent, a fost încheiat un nou contract pentru realizarea celui de-al doilea sezon. Filmat anul trecut în Irlanda, Vikingii urm`re[te aventurile lui Ragnar Lothbrok (Travis Fimmel - The Beast, Baytown Outlaws), un b`rbat plin de ini]iativ`,

care încearc` permanent s`-[i dep`[easc` limitele [i s` descopere noi lumi care a[teapt` s` fie cucerite. Ragnar este un tân`r fermier, cu o familie frumoas`, nemul]umit îns` de politica impus` de conduc`torul local, Earl Haraldson (Gabriel Byrne - In Treatment, Usual Suspects, Millers Crossing). Acesta trimite în fiecare var` raidurile vikinge doar în est, c`tre ]`rile baltice [i ]inuturile ruse[ti, unde popula]ia este foarte s`rac`. Vikingii prezint` astfel ambi]iile lui Ragnar de a descoperi alte civiliza]ii spre vest, dincolo de mare, [i aventurile prin care trece în c`l`toriile sale. Serialul prezint` [i credin]ele religioase ale vikingilor, ultimii p`gâni din istorie, care se închinau zeilor antici Odin, Thor, Freya [i Loki. Pove[tile extraordinare de via]` [i aventurile acestor r`zboinici prezentate în Vikingii, pot fi v`zute pe History lunea, de la ora 22:00, începând de la finele lui octombrie. History este num`rul 1 pe ni[a televiziunilor de documentare din România printre locuitorii mediului urban.

19


RESTAURANTS / RESTAURANTE

20

BUCHAREST night LIFE

Re:public - cea mai mare ber`rie din Centrul Vechi La mijloc de octombrie a avut loc deschiderea oficial` a celei mai mari ber`rii din centrul Capitalei, Re:public, noua loca]ie de top Carlsberg. Peste 500 de invita]i au luat parte la lansare, închinând un Carlsberg în cinstea loca]iei care va da tonul la petrecere [i voie bun` în Centrul Vechi. C`t`lin Botezatu, Dana S`vuic`, Mihai Morar, Mihai Bitz`, Mike Diamondz, Ela Voineag, Doru Todoru] (Deepcentral), Alin V`duva (X Factor) s-au num`rat printre cei care s-au bucurat de concertele sus]inute de Mihai M`rgineanu, Trupa Etajul 4 [i Fanfara Republic.

Times Restaurant: Panoramic view restaurant with great Romanian and International cuisine at Golden Tulip Times Hotel. C.C. accepted. 19, Decebal Blvd. Ph.: 021-316-6516. Open: 12:30-23:00. TEATRO: The convivial restaurant is the heart of the hotel. Amazing a la carte offering a large panel of different cuisine for a fine dining experience, Romanian dishes, but also international casual food. Teatro is also a full buffet offer for lunch time during the week days (check availability!). Summer terrace and underground parking available. CC accepted. 37B, Calea Victoriei (Novotel Bucarest City Centre Hotel). Ph.: 021-308-8530. Open: 06:00 - 23:00. The Harbour: You’ve come a long way... you need to relax... dock to The Harbour where you will find a buffer zone, the taste of the finest international cuisine and maybe an acquaintance just to make you feel you belong... Terrace and parking. C.C. accepted. 10-22, Piata Amzei; Ph.: 0724-388-686; Open: 11:30 - until the last guest leaves. The Sunlight Restaurant: The culinary world of the angelo Airporthotel Bucharest is provided by this restaurant. A copious buffet breakfast, a gala dinner and a variety of Romanian and International dishes are at your disposal every day. The Sunlight Restaurant has a capacity of approx. 110 persons. For special events such as cocktail parties, anniversaries or dinner parties, the conference rooms can be turned into functional restaurant rooms. And the stylish live music may even put you in the mood for dancing. CC accepted. 283 Calea Bucurestilor, Otopeni. Ph: 021 20 36 500; Fax: 021 20 36 530; Open 24/7. LE VERNET: Restaurant Le Vernet introduces each of its clients in the atmosphere of the Old City which has the world renowned reputation of being “The little Paris”.You are kindly invited to a remarkable experience and a modern restaurant, in the heart of the Old City. The International menu, the good taste and the service, all blend perfectly for an unforgettable culinary experience. 60, Franceza St., Ph: 0372-376-511 Open: 12:00 - 24:00 (23:00 – last order White Horse Business & Events: Situated in the Northern area of Bucharest, the new established business district of the city, the restaurant offers carefully prepared traditional and international specialties for daily lunch while being in the same time the perfect location for corporate & private events. 12 years of experience, professional services and equipment and the dedicated staff assigned complete the fine quality of the taste. C.C. accepted. Baneasa Business &Technology Park, Building B, wing B2, 42-44, Soseaua Bucuresti Ploiesti, Ph.: 031-620-8412; Open: Mon - Fri 09:00 - 18:00

AMERICan Cuisine

Hard Rock Cafe Bucharest: f you enjoy rock ’n roll music and exquisite atmosphere this is the place for you. A great selection of classic American recipes and signature cocktails

www.bucharestlife.com

Lansarea a reprezentat un moment important That Calls for a Carlsberg!, to]i invita]ii bucurându-se de cel mai important ingredient pentru o sear` excelent` – berea Carlsberg. Atmosfera autentic` de ber`rie a fost completat` de muzic` bun` [i de voia bun` a tuturor celor prezen]i. Clien]ii Re:public se vor bucura în exclusivitate de dou` tipuri de bere special` Jacobsen Brown Ale [i Carl’s Special, ce fac parte din portofoliul interna]ional

al m`rcii. Re:public face parte din grupul Mondy’s Management, ce de]ine Bordello Pub [i restaurantul Phil, [i este situat` pe strada {elari nr. 14, într-o cl`dire reconstruit` integral în 2012, având la dispozi]ie o suprafa]` de 1.000 mp [i aproximativ 500 de locuri la mese, împ`r]ite pe dou` nivele.


RESTAURANTS / RESTAURANTE

22

BUCHAREST night LIFE waits to tempt and satisfy your wildest cravings.You’ll find some of Bucharest’s best live acts, valuable pieces of memorabilia as Bruce Springsteen’s guitar and John Lennon’s outfit and the ultimate fashion trends in the souvenir shop. 32, Kiseleff Avenue, Herastrau Park. Ph.: 021-206-6261. Open: 12:00 - 24:00

Asian Cuisine

Benihana Restaurant: offers authentic Japanese teppanyaki cuisine and a renowned sushi bar. Six skilled Asian cooks prepare the food in front of your very eyes, tantalizing your senses. For any lover of premium-quality fish and sea-food, a dinner at Benihana becomes an unforgettable experience. Howard Johnson Grand Plaza Hotel, Calea Dorobantilor 5 – 7, Phone: 021 201 5030, Open: 12:00 – 15:00, 19:00 – 23:00 last order. Mandarin: Explore the exotic flavor of the Asian with Mandarin cuisine. Come join us and taste! C.C. Accepted. Guarded parking. JOLIE V LLE GALERIA – 103 bis Erou Iancu Nicolae Street, first floor. Ph.: 021-206-8066. Open: 12:00 – 22:30 pm (22:00 – last order) Orasul Interzis (The Forbidden City): Is the first luxury Chinese restaurant which aims at offering a true gastronomic experience due to the specialties that feed both the body and the soul. The restaurant as well as the terrace can host private and corporate parties, business lunch/dinner, work groups, meetings and other events, in a selected and refined ambiance. Enjoy the exotic menu and the business lunch special offer, Monday to Friday, 12:30 to 16:00. Home delivery. C.C. accepted, wireless Internet, air conditioned, smokers/ non-smokers area, home delivery. 3, Silvestru St. Ph.: 031 425 47 47; 0720 99 3333. Open: 12:30 – till the last guest.

Succes la cinema pentru Celelalte Cuvinte Vineri, 18 octombrie a avut loc primul concert acustic de la Bucure[ti, din cariera de peste 30 de ani a trupei Celelalte Cuvinte. Evenimentul intitulat „Trup [i Suflet” s-a desf`[urat la Cinema Patria. Or`denii au fost întâmpina]i, ca de obicei, cu bra]ele deschise de bucure[teni. Circa 1.000 de oameni au putut fi primi]i în eleganta sal` a cinematografului Patria. Astfel, concertul s-a desf`[urat cu casa închis`, într-o atmosfer` cald` [i plin` de emo]ii. Piese ca

Belgian Cuisine

La Belle Epoque: The largest selection of Belgian beers in town. Belgian and international cuisine. Air conditioning. C.C. accepted. 6, Aviator Radu Beller St. Ph.: 021-230-0770; Open: 11:30 - 24:00. Waterloo: Original Belgian recipes with Belgian Beer. C.C. accepted. Guarded parking. 188, Traian St. Open daily from 12:00 - until the last guest leaves (24:00 last order)

BULGARIAN Cuisine

Balcic: Wide range of Bulgarian appetizers and meals. Try spitted mutton & rabbit specialties! Nice decorated location. Smokers & nonsmokers areas. C.C. accepted. 1, Stefan cel Mare Ave. (Perla block), Ph.: 021-230-55-35. Open: 11:00 – till the last guest.

Fine Dining

The Vinyard: The Crowne Plaza’s flagship restaurant, a work of great detail where everything is lovingly prepared by Executive Chef Ashlie Dias and his highly experienced team. Based around Mediterranean cuisine you can always expect to find something special and a bit different on the daring menu. Reservations highly recommended. Air Conditioning, CC accepted, Parking, Non-Smoking. 1, Poligrafiei Blvd. (Crowne Plaza Hotel); Ph.: 021.224.00.34; Open: 17.00 – 23.00, Closed Sat, Sun.

„Scrisori iubite”, „Cina dragonului”, „Între vise”, „Stem”, „Stele”, „Cel din r`s`rit”, „Desp`r]ire”, „Comoara”, „Dac` vrei”, „Iarb` prin p`r” au fost „r`st`lm`cite” de cei patru muzicieni legendari în varianta acustic`, fiind cântate a[a cum n-au mai fost auzite niciodat`. Trupa a fost chemat` la bis de dou` ori, dup` un concert ce a durat peste dou` ore.

French cuisine

CHOCOLAT – CREATEUR DE GOUT: Worldwide new and unique concept featuring a harmonious blend between the Restaurant, the Tea Room, the Coffee Shop and the Boutique that offers French inspired delicacies - cakes, pastry and bread specialties. Find them all in an exquisite ambience where you can savor a joyful moment at any time of your day. • 42D, Bucuresti-Ploiesti Road (Baneasa Shopping City) Ph.: 0730-608-888. Open: 10:00 – 22:00. • 13, Radu Beller St. Ph.: 021-230-2383. Open: 10:00 – until the last guest leaves. • 12A, Calea Victoriei – Historical Center Ph.: 021-314-9245. Open: 10:00 – until the last guest leaves. La Bastille: Down the Caderea Bastiliei St. c’est la France qui vous acceueille... French specialties mastered by the Chef Philippe Faynot, served in refined atmosphere accompanied by a perfectly balanced choice of execelente french and romania wines. Special business menu (12:00 - 16:00). C.C. accepted. Air conditioning. Ph.: 021-310-7359; Fax: 021-310-7360. Open: 12:00-24:00. La Cantine de Nicolai: Semi-gastronomique French restaurant. Sami Babou, the “Special Delegate” of Chef Alain Ducasse, brings

www.bucharestlife.com

C`lin Pop la chitar` acustic`, Marcel Breazu la bas, Tiberiu Pop la pian, Leontin Iovan cu un set de tobe special, împreun` cu inginerul de sunet Ovidiu Ro[u au vr`jit audien]a în cele dou` ore [i jum`tate de recital. Tabloul a fost întregit de scenografia creat` special pentru conceptul concertului acustic. Trupa Celelalte Cuvinte [i organizatorii evenimentului „Trup [i suflet” doresc s` mul]umeasc` partenerilor care au sus]inut acest concert, dar [i întregii echipe de produc]ie.


RESTAURANTS / RESTAURANTE

24

BUCHAREST night LIFE great joy to your sense of taste with his elaborate recipes. Pop-art sculptures and paintings complete the sophisticated atmosphere. The terrace - away from the public eye - is perfect for discreet business lunches or romantic dinners. 15-17, Povernei St. Ph.: 0725-210-608, 037-274-6213. Open daily: 11:00 till late (23:00 last order). L’Estaminet: French restaurant, within the new bis Continental Nord Hotel. CC accepted. 143, Calea Grivitei. Open: 7:00-22:30.

FUSION Cuisine

THE ARTIST: A unique concept that highlights the vision of Dutch Chef Paul Oppenkamp, the place where the dishes are carefully prepared to emphasize the beauty in its details. CC accepted. 13, Tonitza St. (Historical Center). Ph.: 0728-318-871; 031-106-1722. Open: Tue. – Sun. 11:30 – 23:00.

German Cuisine

Iglesias, ova]ionat de 8.000 de fani La fine de octombrie o voce cald`, divin`, plin` de pasiune [i dedica]ie pentru muzic`, un suflet d`ruit în totalitate publicului a înv`luit Sala Palatului. Cele dou` concerte sold-out sus]inute de romanticul Julio Iglesias au transformat sala într-un spa]iu mult prea mic. Prin magia glasului s`u, Julio a uimit miile de români veni]i din toate col]urile ]`rii, dornici s` îl revad` [i s` îi reasculte melodiile celebre cântate în cele dou` reprezenta]ii catalogate drept cele mai bune concerte ale sale din România.

Die Deutsche Kneipe: Traditional German cuisine, drinks and atmosphere. C. C. accepted. 9, Stockholm St. Ph.: 021-233-9462, 021230-1120, 0722-284560. Open: Mon.-Sat 15:00 - 23:00. Sunday closed.

GOURMET Cuisine

JW Steakhouse: An American concept restaurant, based on quality, good-taste and comfort. Guest star is one of the best beef in the world - USDA Black Angus,with supporting act from England Aberdeen, both cooked to perfection with the house broiler. Fresh seafood and crisp salads complete the menu, together with the generous sized desserts, like New York Cheesecake. The Bourbon bar holds a remarkable collection of carefully chosen boutique Bourbons and the Cigar Lounge offer the perfect finish to a grand dinner experience. JW Marriott Bucharest Grand Hotel, 90, Calea 13 Septembrie, Ph.: 021-403-1903, Open: Breakfast 06:30-11:00; Dinner 18:30-23:30 Sunday brunch 12:00-16:00

Indian Cuisine

Agra Palace: Chef Arun Kumar brought the essential from the City of Agra, once capital of the famous Mogul Empire: the mysterious taste of India. C.C. accepted; Free Wi fi internet access; Guarded parking lot. Open: 12:00 .- 24:00 Sos. Pipera-Tunari nr. 47. Ph: 021-350.31.14 Taj: Genuine Northern Indian menu creared by Indian chef. Special brunch offer. Indian live show, Fri & Sat. Indian decoration, soft music, pleasant atmosphere, separate smoking area. Air conditioned; terrace. C.C. accepted. Parking lot. 127-131, Calea 13 Septembrie. Ph.: 021-410-1820. Open: 12:00 - 02:00.

GREEK CUISINE

Restaurant Mythos: Greek food, drinks and music in a traditional ambiance at incredible prices. 28, Costache Negri St. Ph.: 021-410-2376; 0727-392-938 Open: 12 pm - until the last gust leaves

HUNGARIAN CUISINE

Bistro Menuet: Traditional Hungarian cuisine. Warm atmosphere of a cozy restaurant, also keeping the Empire elegance. Elaborated Hungarian dishes goes the best with the Tokay wines, but also with best Romanian wines. 14, Nicolae Golescu St., Ph.: 021-31994-94, 0751-146-871. Open: 12.30 pm - 0.30 am

www.bucharestlife.com

Cel mai îndr`git artist latino al tuturor timpurilor [i-a f`cut apari]ia pe scena S`lii Palatului în ritmul antrenant al melodiei „Amor, Amor, Amor” continuând apoi, cu melodii ce au t`iat r`suflarea celor prezen]i. În acompaniamentul orchestrei [i sus]inut de trei voci feminine remarcabile, Julio Iglesias a dat savoare recitalului s`u cu piese precum „Nathalie”, „Oh mammy blue”, „La gotta fria”, „Manuela”, „La carretera”, „Abrazame”, „Corazon partio”, cântece de legend` r`spl`tite de public cu ropote de aplauze. Din cadrul show-ului nu au lipsit cover-uri preluate din repertoriul lui George Michael [i Elvis Presley – „Careless Whisper”, „Always on my mind” sau „I can’t help falling in love with you”, iar în semn de omagiu pentru regretatul tenor Luciano Pavarotti a interpretat piesa „Caruso”. Printre melodiile celor dou` seri excep]ionale, Julio Iglesias a pres`rat mesaje de dragoste [i de respect fa]` de publicul din România, a dep`nat amintiri de la primele sale concerte sus]inute în România, [i a înfierbântat atmosfera uimitoare cu scene de dans pasional sus]inute de o pereche de dansatori cu o senzualitate debordant` (Herman [i Soledad) ce au dat via]` tango-urilor sale „A media luz”, „La cumparsita” [i „Crazy”. La final, Julio Iglesias a fost ova]ionat minute în [ir de public [i a fost a[teptat de zeci de fani pentru a le oferi un autograf.


26

BUCHAREST night LIFE

RESTAURANTS / RESTAURANTE

ITALIAN CUISINE Aquarium: One of the finest Italian restaurant in town. CC accepted. Guarded parking lot. 4, Alecu Russo St. Ph.: 021-211-28-20. Open: 12 am-until the last guest leaves. Last order12 am Angel’s: Satisfies your passion for fine Italian cuisine. CC accepted. Guarded parking lot. 52, Paris St. Ph.: 021-231-90-44. Open: 11 am - until the last guest leaves. Caffé Città: Northen Italian Menu restaurant within Radisson Blu Hotel for 126 persons. Enoteca, espresso bar, pizzeria, salumeria, gelateria, pasticceria in a fresh, natural, urban and contemporary mood. Terracce for 96 persons available. 63-68, Calea Victoriei. Ph.: 021-601-3436. Open: 11:30 - 23:30. Caffe & Latte Italian Coffee Bar&Pastries Shop: One of the best cappuccinos in town, just like in Italy. Pay them a visit and tell us what you think about their breakfast offer and their vast selection of homemade pastry. Near Cismigiu Park. 35, Schitu Magu­ reanu Blvd. Ph.: 031-415-8551 Open: Mon. - Sun. 08:00 – 22:30. Cucina: JW Marriott Bucharest Grand Hotel. Authentic Italian food served in rustic surroundings. Fine choice of wines. Calea 13 Septembrie 90. Ph. 021-403-1902. Open: 12:00 - 15:00; 19:30 – 23:30 De Gustibus: Restaurant, Terrace & Pizzeria. A menu dedicated to only the most simple, appetizing and brilliantly executed Italian dishes, mainly with a Tuscan twinge. Happy Hours 11:30 - 16:00, From Mon. to Fri. 10% Off. Air conditioned. CC accepted. Parking lot. 10, Marcel Iancu St. Ph. 021-211-1449; 0744-520106. Open: 12:00 - 24:00 Horoscop: A real authentic Southern Italian cuisine. Air conditioned, guarded parking. C.C. accepted. 2, Dimitrie Cantemir Blvd. Ph.: 021-335-72-65. Open: 8:30 am – 1am last order. Modigliani: Pasta /Carne. An Italian Original. Home made pasta, basil, creamy sauces and a whole new world of flavors are waiting to be explored in its cozy atmosphere. Air conditioned. C.C accepted. Parking lot. 9, Batistei St. (entrance also from the InterContinental lobby), Ph.: 0730-644-806, Open: Mon-Sat 18.00 - 04.00 Roberto’s Restaurant: Roberto’s offers its clientele Italian cuisine at its best, thanks to the use of the freshest seasonal ingredients, cooked to perfection by the chef. The menu will seduce you and take you on a culinary journey with courses from all around Italy, reflecting the country’s reputation as the land of robust flavors, simply prepared food highlighting the quality of the ingredients and magnificent wines. 1-3, Episcopiei St. (Athenee Palace Hilton Hotel). Ph.: 021-303-3777. Open: 12:00 - 23:00. Silviu’s: Exquisite Italian restaurant located in a superb villa in Cotroceni district. Special lunch offer: Mon-Fri 20% discount, Sat-Sun 50% discount. 44, Louis Pasteur St. Ph.: 021-410-91-84, 0721-292-526. Open: 11 am - 1 am. Trattoria “Il Calcio”: Extensive menu of Italian dishes. Large selection of wines, beers and spirits. Nice interiors, relaxing atmosphere, friendly staff. 14, Mendeleev St. Ph.: 021-312-2430; 0722134-299. Open: Sun - Thu: 12:00 - 24:00, Fri - Sat: 12:00 - 01:00. Zafferano: Italian cuisine restaurant. Special discounts daily. Air conditioning, parking area. C.C. accepted. 29, Popa Savu St. Ph.: 021-222-72-10, 0788-415-707. Open: 11 am - 1 am. Zigolini: A deliciously intimate dining experience nestled in the most elegant Galleria of Bucharest! C.C. Accepted. Guarded parking. Jolie Ville Galleria – 103 bis Erou Iancu Nicolae Street, first floor. Ph.: 021-206-8069. Open: 12:00 – 22:30 (22:00 – last order).

Mediterranean cuisine

Il Gambero Rosso: Located in a small and charming villa in the center of the city, this place offers you an original menu, a mix between the famous Italian and French kitchens. Marcello, an Italian who lived almost all his life in France, opened this restaurant where you will find specialties from various parts of Italy and the day specialty, almost always French. Aviator Stefan Protopopescu Str., 64. Ph: 021-230-3210, 0730 006 978. Open: 12:00-24:00 Sharkia: Named after an eastern wind from the Levantine region, the restaurant brings you the whiff of the original East Mediterranean flavors. For the dishes

www.bucharestlife.com

BZN la Bucure[ti: hituri, romantism [i veselie! Jan [i Anny de la BZN au sus]inut la Sala Palatului un concert plin de hituri, romantism [i veselie! Mii de oameni au venit s`-i revad` pe cei care formeaz` cea mai popular` trup` olandez`. Într-o form` de zile mari, cei doi arti[ti le-au cântat celor din public cele mai cunoscute hituri ale lor [i i-au molipsit cu veselia lor contagioas`. Cele dou` staruri ale anilor ’70-’80au deschis concertul cu Jan, care a spus în român` “De data asta, vrem s` c`de]i pe spate!”

Toata seara a fost pres`rat` de cadouri [i flori, la un moment dat Jan afirmând: „Dup` câte flori primim, va fi nevoie de un avion special numai pentru ele, s` le putem duce acas`!” Flori erau peste tot: pe scen`, lâng` instrumenti[ti, pe marginea scenei… ce nu [tiau to]i spectatorii era c` un grup de fani înfoca]i au trimis la hotel în ziua sosirii arti[tilor în Capital` dou` ma[ini pline cu crizanteme! O parte din vasele legate cu funde, ce con]ineau zeci de flori au fost aduse la concert [i puse pe marginea scenei; un decor potrivit pentru ni[te arti[ti atât de iubi]i în România. Dup` o pauz`, soli[tii au ap`rut pe scen` în ]inute noi, hainele de sear` fiind înlocuite de o vestimenta]ie casual. Timp de aproape trei ore, cei mai populari cânt`re]i olandezi au cântat live [i au dat dovad` de o energie surprinz`toare, ]op`ind [i dansând pe scena din Bucure[ti. Astfel, ne-au oferit un spectacol de excep]ie, pres`rat cu momente vesele dar [i pline de romantism, în care fanii de toate vârstele au cântat cot la cot cu arti[tii [i s-au bucurat din plin de fiecare refren. Spre sfâr[itul concertului, Jan a f`cut un anun] important: „În martie venim la Bra[ov [i la Timi[oara”, publicul aplaudând extaziat. Apoi Jan a citit în limba român`: “V` ur`m s`n`tate, bucurii [i tradi]ionalul La Mul]i Ani!” Dup` urarea serioas`, sim]ul umorului bine dezvoltat l-a obligat s` continue cu o altfel de urare: „[i la anul când venim, tot aici s` v` g`sim!” Jan [i Anny au revenit la bis, oferind publicului [ansa de a mai asculta înc` o dat` piesa Dance Dance. Apoi au coborât în foaier pentru a sta de vorb` cu fanii [i pentru a da autografe, încheind astfel o minunat` sear` de octombrie.


BUCHAREST night LIFE

BUCHAREST night LIFE

NIGHTCLUBS and CABARETS: BARS, COFFEE SHOPS, RESTAURANTS and CASINOS:

27


28

BUCHAREST night LIFE are used the most wholesome ingredients therefore the quality, nutritional value and freshness of the food are a promise towards all Sharkia guests. The authenticity of the ingredients offers a unique culinary experience while the food that is fuel for your mind and body, as well as for your spirit. Enjoy the menu variety and let the East Mediterranean aromas and textures of the culinary delights spoil your senses. 63-81, Calea Victoriei (Radisson Blu Hotel). Ph.: 021-311-9000. Open: 12:00 - 23:00.

MIDDLE EASTERN CUISINE

Golden Falcon: Best Turkish restaurant in town. Full range of kebab dishes, Turkish aperitifs and traditional sweets. Catering service available. 18-20, Hristo Botev St. (near C.A. Rossetti Square). Ph.: 021-314-2825; 313-2833. Open: 12:00 - 24:00. Piccolo Mondo: Arab & International Cuisine. 9, Clucerului St. Ph.: 021-223-22-25. Open: 12 pm- until the last guest leaves.

MOROCCAN CUISINE

away from the city. The atmosphere is warmed up by live music nights with some of the best known names in romanian music. They can’t promise the perfect beer, but they guarantee that if you add a group of friends eager for fun, traditional German dishes that can be served so well with the golden booze and a restaurant with entertaining music, perfection is at a stone’s throw. CC accepted, wireless internet, air conditioned, no smoking/smoking area, parking lot. 225 Splaiul Unirii, Ph.: 0735-991-990 Open: 12:00 - 24:00. Hanul Hangitei: Traditional Romanian cuisine. Daily special lunch offer. 16, Gabroveni St. Ph.: 021-314-7046. Open: 11:00 - until the last guest leaves. Locanta Jaristea: A genuine taste of Romania, both food and atmosphere, a real part of the city’s history. C.C. accepted. Reservation neccessary! 50-52, George Georgescu St. Ph.: 021-335-3338; 0744.240.126; Fax: 021-301.98.45. Open: 11:00 - 02:00. Doi Cocosi: One of the most picturesque spots in Bucharest, in the northern outskirts. Rustic interior. Folkloric show every evening. 6, Soseaua Bucuresti-Targoviste Ph.: 021-667-19-98. Open: 12 pm - 4 am.

SEA FOOD

MEDINA: The only Moroccan restaurant in the city. Medina is proposing the most famous Moroccan and Tunisian specialties such as Couscous, Tajines and Pastillas, in a refined and sophisticated oriental atmosphere. For small hungers, you can also try our special Kemias (Tunisian tapas) with a fresh drink or a home made mint tea on our terrace. The restaurant can host private or corporate parties, business lunches/dinners. Special opening offer during summer! CC accepted, wireless internet, air-conditioning. Open: 11:00 - till late (last food order 23:00) 7, Decebal Blvd., Ph.: 031.432.6664

ROMANIAN CUISINE

Burebista: Traditional Romanian cuisine restaurant. 195, Calea Mosilor Ph.: 021-210-97-04. Open: 12 pm – 12 am. C.C. accepted. Burebista Vanatoresc: Traditional Romanian cuisine restaurant & Venison dishes. C.C. accepted. 14, St. Bati[tei St. Ph.: 021-211-89-29. Open: 12 pm - 12 am. Caru’ cu Bere: Historical restaurant (established 1879) in the old town district, behind the National History Museum. Original German style interior. Live music and dancing on weekends. CC accepted. 3-5, Stavropoleos St. Ph.: 021-313-7560; Open: 10:00 - 24:00. Casa Romaneasca: Authentic Romanian culinary delight in the traditional setting of a Romanian mansion with a splendidly decorated terrace, rich wine-cellar, large selection of Romanian wines, traditional Romanian customs and hospitality. CC accepted. 285A, Calea Bucuresti. Ph.: 021-236-1510; Ph./Fax: 021-236-1511. CRAMA TEMPLIERILOR: Medieval cuisine and atmosphere, including decorations and music. Special room for children. Free transportation from and to hotel for groups of minimum four. They host weddings, private parties and special events for up to 120 guests. 3, Mihail Kogalniceanu Blvd., Ph.: +4021-311-6360, +40725-739-398 Open: 12:00 until the last guest leaves. Decebal Rustic: Exquisite Romanian dishes. C.C. accepted. 17, Decebal Blvd. Ph.: 021-321-67-00; 0723-515-009; Open:. 10:00 until the last guest leaves Decebal Classic: Traditional Romanian cuisine, folk music band, select atmosphere, terrace. Business meetings, special events. C.C. accepted. 51, Barbu Vacarescu St. Ph: 0724 891 819; Open:10:00 until the last guest leaves GARDEN CLUB - TERASA BERARILOR: German and Romanian cuisine restaurant, offers its guests in the summer, a large, green terrace, and can, with ease, make you feel like on an outdoors escape,

www.bucharestlife.com

La Veranda: The restaurant is housed inside a glass terrace offering wonderful views of the garden outside. It serves exquisite fish and sea food as fresh as the day it was caught. Air Conditioning, CC accepted, Parking, Smoking free, Outside Seating. 1, Poligrafiei Blvd. (Crowne Plaza Hotel); Ph.: 021.224.00.34; Open daily: 12.00 – 23.00.

VEGETARIAN CUISINE

Casa Satya: Vegetarian and Fish Cuisine. Organic Ingredients and Wines. 25, Banu Manta Blvd. Piata Victoriei area, near sector 1 Town-Hall; Ph.: 0788-788-111

Pubs & Cocktail Bars

L’Arpege Bar: The perfect place to meet your business partners or to enjoy a relaxing moment while drinking a delicious cocktail. CC accepted. Free WiFi access. Free parking. 10, Montreal Square (Pullman Hotel). Ph.:021202-1632. Open: Mon. - Fri. 08:30 - 01:30, Sat. & Sun. 10:00 - 01:30. Bar “37”: The bar gives you the opportunity to experience the excellent view of Calea Victoriei. Creative cocktails, large wine list and food snack offer. Do not miss the Mediterranean Tapas finger food experience every day starting 18:30. Summer terrace and underground parking available. CC accepted. 37B, Calea Victoriei (Novotel Bucarest City Centre Hotel). Ph.: 021-308-8500. Open: Mon. – Fri. 07:00 02:00, Sat. – Sun. 09:00 - 02:00. Bla Lounge Bar: Ice bar within Radisson Blu Hotel for 108 persons. 63-81, Calea Victoriei. Ph.: 021-311-9000; Open: Monday to Saturday 09:00 - 02:00; Sunday 09:00 till midnight. Caffe & Latte: Before or after a pleasant walk through Cismigiu Park, in-between business meetings or... whenever, pay them a visit and let them spoil you with their home made specialities. They’ve got new goodies, breakfast choices, soups, salads and... lots of surprises that will keep on coming.Yours truly, Caffe & Latte! 35, Schitu Magureanu St. Ph.: 031-415-8551 Open: 08.30 - 22.30 Centro Bar & Lounge: Fresh selection of sandwiches, salads and pastry products make it a convenient place for any time of the day. Howard Johnson Grand Plaza Hotel, Calea Dorobantilor 5 – 7, Open daily 09:00 – 00:30 Champions: At the JW Marriott Bucharest Grand Hotel. The American Sports Bar and Restaurant. Live TV Sport coverage on 27 flat screen TV sets. Calea 13 Sept. 90. Ph.: 021-403-1917; Open: 17:00 - 01:00 . Club InterContinental Lounge: The place for a meeting, networking, a light meal or just for relaxation, reading, listening to music and watching the unique city view. Air conditioned. C.C accepted. Parking lot. 4 Nicolae Balcescu Blvd. - InterContinental Hotel, 21st floor, Ph.: 021-310-2020 Open: 06.30 - 10.30 Dreamer’s Pub & Restaurant: Draught Guinness, live sports, darts and a wide variety of pub and international food. Amazing terrace


BUCHAREST night LIFE

29


AFTER DARK / DUP~ APUS

30

BUCHAREST night LIFE located on the roof. 111, G-ral Berthelot St. (close to Casa Radio). Ph: 0744.366.350, 0723.112.200. www.dreamers.ro Open Mon – Fri: 10 AM - until the last guest Sat & Sun: 2 PM - until the last guestEnglish Bar: Relax in the soft lighting and traditional decor of the Athenee Palace Hilton Bucharest hotel’s inviting English Bar. Choose from over 40 whiskies, sip a cocktail or order form the international snack menu. Enjoy a Cuban cigar to round off your night. CC accepted. 1-3, Episcopiei St. (Athenee Palace Hilton Hotel). Ph.: 021-303-3777. Open: 17:00 - 02:00. The Dubliner Irish Pub: Genuine Irish atmosphere. Draught beer. Air-conditioned.Very popular among the members of the English speaking community. 18, Titulescu Blvd. Ph.: 021-222-3737; 021-222-9473. Open: 12:00 - 02:00. The Gin Factory – Irish Pub & Restaurant International ciusine; Chef’s choice: fish & chips; beefsteak. Lunch: 12:0017:00. Live music every Wed & Sun; DJ set every Thu, Fri & Sat starting 23:00 C.C. Accepted, free WiFi internet; Digi TV, Sky TV, Smoking areas; 37, Lipscani St. Ph: 021-311-3836 Open: 10:00 – 05:00 (23:00 – last kitchen order; last reservation accepted; 22:00 hours) Green Hours 22 Jazz Café: Hip and unique. Enjoy exotic cocktails and coffee in a neon-lit, tube-shaped bar, with live, trippy jazz-rock on one end and cozy couches on the other-like spending an evening in a surreal submarine. Also a relaxing outdoor patio that’s packed on weekend nights. Music most nights after 9 pm. Morning coffee or nightly cocktails. 120, Calea Victoriei. Ph.: 0722-234-356. Open: non-stop The Harp Irish Pub: Very popular Irish hangout with great selection of beer, a warming atmosphere downstairs complete with fireplaces candle-lit tables and extensive seating upstairs. Guaranteed to be packed with younger Romanians and expats alike any weekend evening. Air-conditioning. C.C. accepted. 1, Piata Unirii. Ph.:021-335-6508. Open: 09:00 - until the last guest leaves. Intermezzo Piano Bar: Just the way you might imagine a classic bar: sophisticated but relaxed, chic but comfortable. Located just off the InterContinental Hotel lobby, Intermezzo offers live piano music in the evenings, creating the perfect backdrop after a long working day. Air conditioned. C.C accepted. Parking lot. 4. Nicolae Balcescu Blvd.,Ph.: 021-310-2020, Open: 08.00 - 01.00 James Joyces: A real Iris pub run by real paddy. 1-3,Valter Maracineanu Sq. Ph.021-311-4177. Light Bla Terrace: Outdoor, atrium bar within Radisson Blu Hotel. Beverages, cocktails, cakes, pastries, snacks in a chill, cool stuff and contemporary mood. Terracce available. 63-81, Calea Victoriei. Ph.: 021-311-9000; Open: 12:00 – 02:00. Onx Pub: Lot of fun, karaoke, live concerts & special parties. 290, Splaiul Independentei, Regie P16 Open: 12:00 - till the last guest. Orange Bar: (lobby bar): f you are looking for a place to enjoy the highest standards, a perfect coffee, fresh sandwiches, sft drinks and the best cognac in town, you most go high, go North! C.C. accepted. 44A, Daniel Danielopolu. St. Ph.: 021-233-5000 Open: daily 10:00-24:00 Pavilion Lounge: Within the JW Marriott Bucharest Grand Hotel. Your favorite drink, accompanied by Chef’s choice of canapés, in a relaxed atmosphere. CC accepted. 90, Calea 13 Septembrie. Ph.: 021-403-1904. Open: non-stop. The Sky Gate Bar: This bar of the angelo Airport hotel Bucharest offers a pleasant and relaxing environment where you can enjoy a cup of coffee, an afternoon tea, a refined cocktail or simply a cigarette in pleasant company. The hotel’s professional bartenders are always there just when you need them. Located right beside the lobby and restaurant, the bar offers its guests an intimate, private area. CC accepted. 283 Calea Bucurestilor, Otopeni. Ph: 021 20 36 500; Fax: 021 20 36 530; Open 24 hours a day. Sky Wine Bar & Lounge: When you need to relax after a very busy day or you just want to break the day-to day routine, go to the Sky Wine Bar & Lounge. Located on the top floor of the building, the place offers a friendly and relaxed atmosphere during the day and an exquisite and elegant ambiance by night. With every return to this

www.bucharestlife.com

intimate lounge and wine bar, you will encounter an ever-evolving wine list populated with well-known fine wines, rare varietals, and exotic ‘cult’ wines. For the most demanding, the humidor is filled with exclusive hand made cigars and the brandy glasses have the perfect temperature, in the classical gentleman’s way. CC accepted, wireless internet, air conditioned, smoking area, parking lot. 134 Ghencea Blvd. Inside Premier Palace Hotel & Spa, Ph.: 031-4076000. Open 11:00 - 23:00 Thomas Antiques Bar - Taste the house wine and enjoy it on one of their sunny balconies. Wide range of beers and something special for ladies - „French Vanilla” or „Brazilian Nut”. Smoking & non smoking areas; Air conditioned; Free WiFi internet; CC accepted. 19, Covaci St. 1st floor & attick, Ph: 0752 440 818, Open: bar (1st floor): Mon - Thu & Sun: 10:00 – 22:00, Fri – Sat: 10:00 – 24:00, attick: Mon – Sat: 10:00 – 20:00, Sun: 10:00 – 16:00 Trafalgar Pub: Beer, wines, spirits and snacks. Close to Turkish Embassy on Calea Dorobantilor.4A, David Emanuel St. Ph.: 021-211-3151. Open: 11.00 - till last gues. Victoria Club: Classic mahogany furniture, leather Chesterfield sofas, warm beige nuances, exquisite services... these are the fine details that will catch your eye and soul in our English Bar – Victoria Club. Here you can taste our delicate teas & coffees brews while engaging in succulent conversation during traditional English afternoon tea time, taste some of our delicious snacks and try something from the list of over 100 spirits. Cigars are available to round off your evening. C.C. accepted. Grand Hotel Continental, 56,Victoriei Ave. Ph.: 0372 010 300 Open: 09:00 - 24:00. White Horse: Pub & Restaurant. English & International cuisine. Wide selection of draught beers. CC accepted. 4A G. Calinescu St. Ph.: 021-231-2795. Open: 12:00 - until the last guest leaves.

CLUBS

www.stockfreeimages.com

Bamboo: 39, Ramuri Tei St. Ph.: 0726 226 266 Bellagio Club: 31, Stefan cel Mare Blvd Ph: 0720 200 002 Blue Club: 290, Splaiul Independentei Ph: 0767 079 977 BOA – Beat of Angels: 31, Kiseleff St Ph: 0736 300 700 Icon Series Club: 111 – 113 Calea Floreasca Ph: 0721 260 012 Fratelli Social Events: 1-3 Glodeni St. Ph: 0731 036 222 Kristal Glam Club: 34, Regina Elisabeta Blvd Ph: 0722 795 184 INTERDIT: Cabaret & Nightclub. Live shows.You can enjoy yourself in a candle light with Lap Dancing, Table Dancing, Pole Dancing, Erotic Shows, Private Room and moore… Free transportation from/to your hotel or address. 11, Batistei St., near National Theatre. Reservations: 0784-292524. Open: 21:00 - 05:00 Old City: 3, Franceza St. Ph: 0736 997 951 Princess Club Bucuresti: 24, Ghercu Constantin St. Ph: 0720 535 381 Tribute: First class venue, great live music. 118, Calea Victoriei, Ph.: 0728-742-883; Open: Wed. : 21:00 - 02:00; Thu. - Sat.: 21:00 - 05:00.


BUCHAREST night LIFE

31


32

BUCHAREST night LIFE New Places in Bucharest CASA VERNESCU: a place full of history, prestige and nobility, one of Romanian’s architectural masterpieces, is presented to you in a new concept: Restaurant, Lounge & Club.Valet parking. CC accepted; Home delivery, Catering services. 133, Calea Victoriei Ph: 0733 242 067 Open: 12:00 – until the last guest leaves CRAMA TEMPLIERILOR: Medieval cuisine and atmosphere, including decorations and music. Special room for children. Free transportation from and to hotel for groups of minimum four. They host weddings, private parties and special events for up to 120 guests. 3, Mihail Kogalniceanu Blvd., Ph.: +4021-311-6360, +40725-739-398 Open: 12:00 until the last guest leaves. INTERDIT: Cabaret & Nightclub. Live shows.You can enjoy yourself

Publisher: Ludwig Gelobter Co-ordinaring Editor: Gabriel Arsene Senior Sales Executive: Sorin-Gabriel Patrascu sorin.patrascu@bucurestiwww.ro, Ph.: +40744 586 710 Art Director: Mihai-Cristian Rampelt IT Editor: Vlad Alexandrescu; Financial Manager: Victoria Pavaloiu Published by: Crystal Publishing Group SRL an American-Romanian joint venture. 253, Calea Calarasilor, Bl 67 A, Ap 4, 030619 - Bucharest 3. Phone/Fax: +4021 323-38-29, +4021 323-70-33, e-mail: office@bucharestlife.com office@bucurestiwww.ro, advertising@bucurestiwww.ro Member of the Romanian Audit Bureau of Circulation BRAT

in a candle light with Lap Dancing, Table Dancing, Pole Dancing, Erotic Shows, Private Room and moore… Free transportation from/to your hotel or address. 11, Batistei St., near National Theatre. Reservations: 0784-292-524. Open: 21:00 - 05:00

Drepturile de autor pentru articole [i fotografii apar]in CPG. Reproducerea par]ial` sau total` se poate face numai cu acordul prealabil al editurii. CPG nu r`spunde pentru con]inutul reclamelor publicitare.

ISSN: 1454-3184

If you open a new restaurant or bar in Bucharest let us know, and we’ll mention you in our magazine. Dac` deschide]i în curând un nou bar sau restaurant anun]a]i-ne [i ve]i fi prezen]i în aceast` rubric`.

www.bucharestlife.com

Bucharest Nightlife Magazine is printed on paper originated from sustainable managed forests.


BNL nov2013  

Bucharest Nightlife November 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you