Page 1


BUCHAREST night LIFE

Contents/Cuprins EDITORIAL 2. Julio vs Axl

EVENTS / EVENIMENTE 3. Remember Cornel Fugaru 4. HOP 2012 12. Aur pentru Val Duna la Berliner Wine Trophy 2012 13. La ArCuB, Prizonierul din Manhattan 14. Parc Solar la ICPE 24. Români la Olimpiada de Gastronomie 30. Nou album Club de Mandinga 32. Frecce Tricolori la Bucharest International Air Show 33. Jocurile Olimpice 2012 400 de ore live la TVR 40. Leonard Cohen la Bucure[ti, în Old Ideas 2012 Int’l Tour 42. Red Hot Chili Peppers pe Na]ional Arena [i Lady Gaga în Pia]a Constitu]iei!

CULTURE / CULTURA 7. La Mogo[oaia, Academia Itinerant` Andrei Serban 2012 8. Caragiale, în zona zero 13. Regal de balet la Mangalia

TOURISM / TURISM 22. Grecia, ]ara zeilor [i a dragostei! }inutul Buz`ului [i Alba Iulia 26. Aventur` în Asia de SE!

LISTS / LISTE • Cultural Institutes 4 • Art Galleries 6 • Health Clubs and Beauty Centers 8 • Shopping 10 • Theaters 15 • Cinemas 16 • Jazz Clubs, Bowling & Entertainment 18 • Casinos & Betting House 30 • Restaurants & Pubs 32 • Clubs, Discos & Nightclubs 44 • New Places in Bucharest 48

CINEMA / FILM • Movie Premiere 16

1


2

BUCHAREST night LIFE

olimpism modern GabrielArsene

D

ac` reu[im s` uit`m, timpul care trece rapid reu[e[te s` ne aduc` din nou, o dat` la patru ani, în zodia Olimpismului. Olimpism modern, care difer` cu mult de cel antic, dar aduce totu[i o parte din spiritul mileniilor trecute. Nu vreau s` mai amintesc de mercantilismul competi]iei

supreme în anul 2012, dar pot s` remarc totu[i c` în perioada Jocurilor, armele tac! Nu tac ele complet, dar sportivii iranieni sau cei sirieni sunt în competi]iile de la Londra, spre exemplu, în ciuda disputelor privind tendin]ele militariste din Iran sau a r`zboiului intern din Siria. Iar femeile arabe vin [i ele în competi]ie, unele chiar purt`toare de drapel ale bogatelor lor emirate! Avem a[adar o încercare de pauz` în confrunt`rile cotidiene, acestea mutându-se pe terenul sportiv, în lupte pentru întâietate atletic`. Noi, românii, suntem excep]iile de la regul`, ca întotdeauna, programând referendumul pentru demiterea pre[edintelui în prima duminic` plin` a Olimpiadei. Nu permitea calendarul altfel, iar cei care au ie[it la vot, milioane, au contrazis previziunile sumbre privind civismul nostru într-o zi

www.bucharestlife.com

canicular` de final de iulie! Totu[i, mai e mult pân` s` ajungem o na]iune agil`, sportiv` în adev`ratul sens. S` ne întoarcem îns` la sport [i la atle]ii no[tri, cei de care ne aducem aminte doar o dat` la patru ani! Am desfin]at obligativitatea sportului în [coli, producând la finalul ciclurilor de înv`]`mânt tineri calculatori[ti din ce în ce mai palizi, care reu[esc s` se desprind` de computer eventual pentru a merge în club. Dar, când începe Olimpiada, ne a[ez`m în fa]a televizoarelor [i începem s` coment`m ce medalii au luat sau au ratat sportivii români. Uit`m c` doar talentul lor nativ, care înc` rezist` genetic cu stoicism, dorin]a de performan]e [i munca neîntrerupt` în tot ciclul olimpic, îndruma]i de antrenori dintre care unii am putea spune c` fac voluntariat, doar astea sunt elementele care ne mai fac pe noi s` auzim imnul României intonat la Londra, sau aplauze la urcarea pe un podium când este amintit numele aceleia[i Românii. Nu [tiu str`inii, sau nu prea [tiu... ce se întâmpl` cu sportivii în România, cum sunt ei trata]i între

marile competi]ii. Dac` le-am spune, nu ne-ar crede c` doar dac` e rost de vreun scandal, cu Dr`gulescu poate (de[i nu merit` s` fie dat exemplu), se mai aude ceva, ceva prin România! Dar vine Olimpiada [i vrem s` ne f`lim cu titluri olimpice la

FA B

U LE

judo, scrim`, gimnastic`, canotaj, caiac-canoe, dar eventual [i la tir, box, lupte, atletism, haltere... Vrem s` fac` ei, sportivii, imposibilul posibil acolo la Londra, ca s` putem sta lini[ti]i din nou timp de patru ani, s` ne uit`m eventual la fotbal! Am mai scris c` mai degrab` decât la sportivi activi, România exceleaz` la num`rul de fani, nu îns` [i la calitatea lor. Ne îmbufn`m la prima ratare [i uit`m s` mai strig`m, România, România! Poate c` mai degrab` am fi pseudo-antrenori, de[i uit`m s` ne antren`m m`car propriile odrasle, sau m`car s` le cre[tem într-un spirit sportiv curat. Dar nu noi suntem de vin`, cei din jur poate, ori sistemul la care nu vrem s` învârtim m`car o roti]`! Iar aici nu e vorba de fatalism mioritic sau cum l-or mai numi sociologii ori antropologii, e lene pur`! Lene s` gândim, lene s` ac]ion`m, lene s` facem sistemul s` func]ioneze coerent... s-o fac` STATUL! Uit`m din nou c` Statul suntem noi, iar sportivii no[tri medalia]i, finali[ti, sau doar participan]i la Olimpiad`, merit` trata]i ca adev`ra]i eroi ai României!


BUCHAREST night LIFE

remember Cornel Fugaru Recent, la Biblioteca Metropolitan` Bucure[ti, Sediul Central ”Mihail Sadoveanu” – Sala „Mircea Eliade” a avut loc lansarea c`r]ii biografice dedicat` compozitorului Cornel Fugaru, scris` de Oana Georgescu. Gazde ale evenimentului au fost Dr. Florin Rotaru, directorul Bibliotecii Metropolitane Bucure[ti, Mirela [i Vlad Fugaru, precum [i autoarea, Oana Georgescu. Volumul face parte dintr-o serie dedicat` valorilor autentice [i neperisabile ale muzicii u[oare române[ti în colec]ia Patrimoniul Muzical Românesc, ap`rut` la Editura „Biblioteca Bucure[tilor”. Cartea este înso]it` de un CD ce con]ine 20 dintre cele mai reprezentative crea]ii ale compozitorului Cornel Fugaru [i poate fi citit`, citat` [i/sau downlodat` [i accesând link-ul http://www.bibliotecametropolitana. ro/detalii-articol.aspx?artId=850&catId=366&c=1.

„Cornel Fugaru - Patrimoniul Muzical Românesc” de Oana Georgescu (Ed. Biblioteca Bucure[tilor) este o carte dedicat` vie]ii unui minunat Om [i carierei unui mare compozitor [i interpret, ap`rând la exact un an de când el “a ales nem`rginirea”, pe 13 iulie 2011.

Este o poveste de via]` unic` [i cu siguran]`, irepetabil`. A[a cum sunt [i gândurile dedicate lui Cornel Fugaru de prieteni, colegi de breasl`, arti[ti [i colaboratori din ]ar` [i din lume (Adrian N`stase, Titus Munteanu, Ionel Tudor [i Andreea Andrei, George Natsis, Marius ]eicu, Jolt Kerestely, Mirabela Dauer, Stela Enache, Nico, Titus Andrei, fo[tii membri ai Forma]iei Sincron, actorul american Lane Davies, talenta]ii “copii” ai lui Cornel Fugaru, de preg`tirea

La lansare au fost prezen]i ([i în imaginile al`turate): Margareta Pâslaru, Nico, Marin Moraru, Doru Tufi[, compozitorii Jolt Kerestely, George Natsis, realizatorii TV Titus Munteanu, Nicoleta P`un, Mariana Soitu, regizorii muzicali/ing.de sunet Alexandra Cepraga [i Paul Enig`rescu, Liviu Tudor Samuil`, Emil Kost (primul impresar al Forma]iei Sincron), Voicu En`chescu, Andrei Parto[, Florin Silviu [i Octavian Ursulescu, textiera Corina Despot, Drago[ Seuleanu, Ruxandra S`raru, Ioana Suteu, Sida Sp`taru, Florentin Marinescu (Pre[edinte F.R.de Arte Mar]iale), copiii Lucia Dumitrescu, Noni Razvan Ene, Ion Moise B`dulescu, Catinca [i Ioana Popa...

c`rora s-a ocupat, Stefan Atîrgovi]oae, Ion Moise (Johnny) B`dulescu, Lucia Dumitrescu etc), cuvinte emo]ionante, pline de iubire [i neuitare pe care le ve]i reg`si în acest volum.

3


CULTURE / CULTUR~

4

BUCHAREST night LIFE The Ion Dacian Operetta Theater – The shows usually start at 6:30 pm. Tickets available at Operetta Theater, 2, N. Balcescu Blvd. For reservations: 021-313-63-48, daily 11 am – 6:30 pm, Mon closed. The National Opera – The shows start at 6:30 pm. You can buy tickets at National Opera, 70-72 Mihail Kog`lniceanu Blvd. For reservations: 313-18-57 (daily 10 am - 1 pm and 5 pm 7:30 pm), Mon closed. The Romanian Athenaeum & Radio Concerts – The Romanian Philharmonic Orchestra holds its weekly concerts at the Romanian Athenaeum Hall, Revolutiei Square, every Thu & Fri The concerts start at 7 pm. For reservations: 021-315-68-75, 021-315-00-24. Season passes available. Romanian Radio Society organizes concerts in two halls starting at 7 pm. Tickets available at Radio Hall, 60-64 G-ral Berthelot St. For reservations: 021-312-35-59.You can buy a three month ticket. The Music University – Usually classical recitals; entrance is normally free of charge. Concerts start at 6 pm. 33 Stirbei Voda St. Ph. 021-314-27-10 George Enescu Hall & Chopin Hall

Foreign Cultural Institutes

• American Cultural Center – 10, Dumbrava Rosie St. Ph.: 021-200-36-50, fax: 021-200-37-23. Open: Mon-Fri 8 am-5 pm • British Council – 14 Calea Dorobantilor Ph.: 021-307-96-00, fax: 021-307-96-01 Open: 10 am-7 pm, Sat 10 am-1 pm, Sun closed. • Cervantes Institute - 12 M. Serghiescu St. Ph.: 021-230-17-81, fax: 021-230-15-67 Open Mon-Fri 9.30 am-6 pm, Sat 10 am-1 pm. • Czech Cultural Centre I. Ghica, St. Ph.: 021-312-25-37. Open: 8.30 am-12.30 pm, 1.30 pm-4.30 pm. Sat, Sun closed. • Friedrich Schiller Center – 15 Batistei St. Ph.: 021-211-32-29 fax: 021-211-01-42 Open: Mon, Wed, Fri 2 pm-7 pm; Tue, Thu 10 am-7 pm, Tue, Sat, Sun closed. • Goethe Institut – 22 Henri Coanda St. Ph.: 021-312-02-31, fax: 021-312-05-85. Open: Mon - Fri 10 am-1 pm, Tue, Wed, Thu 10 pm-1 pm & 2 pm-7 pm • Hungarian Cultural Center – 39 Batistei St. Ph.: 021-210-48-84 fax: 021-210-48-11 Open: Mon, Wed 10 am-1 pm, Sat, Tue, Thu 1.30 pm-5.30 pm Fri 10 am-2 pm. • French Institute – 77 Dacia Blvd. Ph.: 021-211-38-36 fax: 021-210-02-25. Open: 10 am-8.30 pm, Fri 10 am-2 pm. Sat, Sun Closed. • Italian Cultural Institute “Vito Grasso” – 41 Alexandru Alley, Ph.: 021-231-08-80/85/87. Open: Mon-Thu 10 am-2 pm, 3 pm-6 pm, Fri 10 am-2 pm. • Latin America House (Casa Americii Latine) 17 Prim`verii Blvd. Ph.: 021-230-67-69 • Nipponica Foundation - 43 Timi[oara Blvd., Bl. P13, 148 Apt. Ph./fax: 021-413-58-70. e-mail: mppo@penet.ro, nipponicaromania@yahoo.com • Polish Institut – 46-48 Alex. Constantinescu St., Ph.: 021224 45 56 fax: 021-224-56-93 • Jewish Cultural Center –18 Popa Soare St., Ph.: 021-321-39-40

www.bucharestlife.com

HOP 2012 La Gala Tân`rului Actor HOP, organizat` de UNITER la Mangalia, între 29 august [i 1 septembrie, au fost selec]iona]i 20 de actori – la sec]iunea Individual, la care au fost înscri[i 58 de persoane, [i [apte echipe, din 26 (însumând 91 de actori), la sec]­iunea Grup. Nu le-a fost u[or membrilor celor dou` jurii, deoarece a existat un num`r record de înscri[i. La Individual, s-au aflat în comisie actorul Mihai Dinvale, regizorul Silviu Jicman [i teatrologul Marius Zarafescu, care le-au dat cele mai multe puncte tinerilor interpre]i: Elena Anghel, Gra]iela B`descu, Andrei Chiran, Claudia Chira[, Simona Codreanu, Andrada Corlat, Loredana Cosoveanu, Fulvia Folosea, Bianca Holobu], Andreea C. Hristu, Alex Iura[cu, Adina Laz`r, Mihai Munteni]`, Gra]ian Pris`cariu, Gabriel Sandu, Iulian Sfîrcea, Emese Simo, Alin Stanciu, Alexandra Tarce [i Adrian Tofei. Ace[tia vor concura în finala de la malul m`rii. Ei vor prezenta în afar` de recitalurile preg`tite [i pentru care au fost ale[i proba impus`, care const`

într-o interpretare personal`, în limita a cinci minute, a unui text ales din operele dramaturgilor Carlo Goldoni, Carlo Gozzi, Lope deVega, Miguel Cervantes, Pedro Calderon de la Barca, Ben Jonson, Christopher Marlowe, William Shakespeare, Jean Racine, Moliére, Friedrich Schiller, Goethe. La sec]iunea Grup, din juriu au f`cut parte actorii George Iva[cu, Mihai M`laimare [i George Mih`i]` – to]i trei fiind [i directori de teatre. Ei au admis [apte produc]ii pentru concursul final, de la Mangalia: „Zece”, spectacol scris [i regizat de actori cu Agi Abraham, Juli Albert, Krisztina Biro, Noémi Daroczi, Éva Imre, Csaba Marosan, Bence Molnar, Rita Sigmond, Emese Simo, Zsolt Vatany; „Ai uitat s` stingi lumina”, spectacol de teatru-dans, cu Elena Anghel [i Andreea C. Hristu; „Buzunarul cu pâine” de Matei Vi[niec, cu Alexandru Nagy [i Stefan Pavel; „Ce zile frumoase” de Samuel Beckett, cu Sabrina Ia[chevici [i Ionu] Vi[an; „Night on Earth” de Jim Jarmusch, cu Alexandru Bogdan, Anca Dinicu, Dana Marineci, Cosmin Pan`, Bianca Popescu [i George Rotaru; „Noaptea bufonilor” (în imagine), colaj din Shakespeare, cu Simona Arsu, Andreea Gabor, Marius Munteanu, R`zvan Popa [i Ana Su[ca [i „Tigrul” de Murray Schisgal, cu Dan Clucinschi [i Andreea T`nase.


6

BUCHAREST night LIFE

CULTURE / CULTUR~

Art Galleries ANNART GALLERY – 1 Mahatma Gandhi St., Kiseleff area Ph. 031-437-9533 www.annartgallery.ro Open: Mon-Fri 2 pm - 8 pm, Sat 12 am - 8 pm ANTIQUES GALLERY HALF RETRO – 19 Buzesti St., Ph. 0722-771-994 e-mail: halfretro@clicknet.ro ART GALLERY ANA - ANTIQUES – 25 Ermil Pangratti St., Ph. 021-231-11-80, e-mail: antichitati.ana@gmail.com ART CENTER “Blue Gallery” - contemporary art WTC - 10 Montreal Square, Ph. 021-666-24-47 APOLLO GALLERY - painting, sculpture, decorative art 2 N. Balcescu Blvd., Ph. 021-313-50-10 Open: Mon - Sat 10 am - 6 pm ARTEXPO GALLERY - NATIONAL THEATER - decorative art, painting. 2 N. Balcescu Blvd., 3rd and 4th floors. Ph. 021-313-91-75. Open: Tue - Sun 10 am - 6 pm CAMINUL ARTEI GALLERY - painting, sculpture, decorative art. 16-18 Biserica Enei St. Ph. 021-314-18-18. Open: Mon Fri 10 am - 6 pm CERCUL MILITAR ART GALLERY – 1 Constantin Mille St., Ph. 021-314-95-51 Open: 10 am - 6 pm CUHNIA GALLERY - temporary exhibitions National Cultural Center Mogosoaia, 1 Valea Parcului St., Ph. 021-312-88-94 DOMINUS ART GALLERY - painting, sculpture, graphic art. 27 Sf. Elefterie St. Ph. 021-410-84-39 Open: Mon - Fri 10 am - 6 pm GALATECA GALLERY - painting, sculpture, graphic art. 2-6 C. A. Rosetti St. Open: 11 am - 7 pm GALATEEA GALLERY - painting, sculpture, decorative art. 132 Calea Victoriei, Ph. 021-212-82-10 Open: Mon 1 pm - 8 pm, Tue - Fri 9 am - 10 pm Sat 10 am - 10 pm, Sun 11 am - 2 pm GALERIA NOUA – 15 Academiei St., Ph./fax: 021-313-51-11 GOLD ART GALLERY - HILTON – 1-3 Episcopiei St., Ph. 021-310-18-27 GRAPHIS GALLERY - graphic art. 23A N. Balcescu Blvd., Ph. 021-315-89-17. Open: Mon - Fri 10 am - 6 pm; Sat 10 am - 2 pm HANUL CU TEI - ANTIQUES, ART GALLERY - Antiques, furniture, porcelain, art glass, jewelery, paintings, decorative art, Oriental carpets, old coins, medals, clocks, ikones & collectibles. 63-65 Lipscani St., 1st floor. Ph.: 021-313-01-81; 021-315-56-63; Open: Mon – Fri 10 am – 7 pm, Sat 10 am – 2 pm Melenia Art Gallery – 3, Constantin Daniel St. The first Greek Art Gallery in Bucharest. Artists of contemporary art. Open: Tue. – Fri. 1 pm – 7 pm & Sat. 12 pm – 5 pm. www.meleniagallery.com National Museum of Art of Romania Galleries- large collection of European art, Romanian and foreign masterpieces. 49-53 Calea Victoriei. Ph. 021-313-30-30. Open: 10 am - 6 pm OCCIDENT GALLERY – personal or group exhibitions: painting, sculpture. 11 Occidentului St. Ph. 021-212-59-23. Open: 10 am – 6 pm ORIZONT GALLERY - painting, sculpture, decorative art. 23A N. Balcescu Blvd., Ph. 021-315-89-17 Open: Mon - Fri 10 am - 7 pm, Sat 10 am - 4 pm SIMEZA GALLERY - personal or group exhibitions: 20 Magheru Blvd., Ph. 021-659-75-80 Open: Mon - Fri 10 am - 6 pm

www.bucharestlife.com

Jude, Marele Premiul la Sarajevo Lungmetrajul românesc „Toat` lumea din familia noastr`”, regizat de Radu Jude [i produs de “HI Film Productions”, a ob]inut Marele Premiu la Festivalul de Film de la Sarajevo, care s-a desf`[urat între 6 [i 14 iulie. Potrivit site-ului festivalului, valoarea acestui

premiu este de 16.000 de euro, suma provenind de la Consiliul Europei. Din juriul sec]iunii Lungmetraj a f`cut parte [i actri]a românc` Ana Condeescu. În „Toat` lumea din familia noastr`” joac` ªerban Pavlu, Sofia Nicolaescu, Mihaela Sîrbu, Gabriel Spahiu, dar [i Tamara Buciuceanu-Botez, Stela Popescu, Alexandru Ar[inel. Filmul a avut premiera la începutul acestui an, la Festivalul de la Berlin. Este al doilea lungmetraj al lui Radu Jude, dup` „Cea mai fericit` fat` din lume” (Premiul CICAE la Berlinal`, 2009). Regizorul urmeaz` s` realizeze în 2013 „Ca o umbr` de nor”, pe un scenariu de Florin L`z`rescu. ªi Ivana Mladenovic, absolvent` a UNATC, a primit la Sarajevo o distinc]ie: Premiul pentru cel mai bun documentar cu filmul „Turn Off the Lights” (3.000 euro). La sec]iunea Scurtmetraj, filmul lui Radu Potcoav` „Tat`l meu e cel mai tare” s-a învrednicit de Men]iunea special` a juriului.

Film la Dun`re Cea de-a treia întâlnire a degust`torilor de film [i art` culinar`, care va avea loc în perioada 19-26 august, în Portul Cultural Cetate, jude]ul Dolj, a fost redenumit` în acest an: ”Divan Film Festival / Divanul Degust`torilor de Film [i Art` Culinar`”. Vechea denumire f`cea trimitere la filmul balcanic, dar în 2012 zona cuprins` în selec]ie a devenit mai larg`. Organizatorii festivalului [i-au dorit un oaspete cu pondere în lumea cinematografic` [i l-au invitat pe


BUCHAREST night LIFE

La Mogo[oaia, Academia Itinerant` Andrei Serban 2012 În organizarea Institutului Cultural Român [i ICR New York, în colaborare cu Centrul de Cercetare [i Crea]ie Teatral` ”Ion Sava” al Teatrului Na]ional din Bucure[ti a avut loc la Centrul Cultural Palatele Brâncovene[ti Mogo[oaia, cea de-a patra edi]ie a Academiei Itinerante Andrei Serban. Aceast` academie este program-cadru al ICR, ini]iat de Corina Suteu, director ICR New York, [i este

Theaters • Act Theater 126, Calea Victoriei, Ph.: 021-310-3103 • Casandra Studio 9, Franceza St., Ph.: 021-315-6975, 021-310-3574 • Centrul Cultural European – Sala Rapsodia 53, Lipscani St., Ph.: 021-315-8980 • Centrul Multi Art Dans 41, 11 Iunie St., Ph./fax: 021-336-6668, multiartdans@fx.ro • Constantin Tanase Satiric Theater 33-35, Calea Victoriei, Ph.: 021-315-5678 • Comedy Theater 2, Sf. Dumitru St., Ph.: 021-314-9137 • Excelsior Theater 28, Academiei St., Ph.: 021-315-9720 • Globus Circus 15, Circului Alley, Ph.: 021-210-4195, 021-210-2419 info, 021-210-4295, 021-210-4998 reservations • Ion Creanga Theater 13, Amzei Square, Ph.: 021-317-8590 • Ion Dacian Operetta Theater 2, N. Balcescu Blvd., Ph.: 021-313-6348 • Jewish State Theater 15, Iuliu Barasch St., Ph.: 021-323-3970 • Lucia Sturdza Bulandra Theater Toma Caragiu Hall 76A, J. L. Calderon St., Ph.: 021-212-0527; Izvor Hall 1, Schitu Magureanu St., Ph.: 021-314-7546 • LUNI Theater from Green Hours 120 Calea Victoriei, 120, Calea Victoriei, Ph.: 0788-452-485, 0732-234-356 • Masca Theater 70-72, Uverturii Blvd., Ph.: 021-430-5069 • Metropolis Theater 89, Mihai Eminescu St., Ph.: 021-210-4281 • National Theater 2, N. Balcescu Blvd., Ph.: 021-313-9175

conceput` ca un laborator interdisciplinar de crea]ie în jurul personalit`]ii artistice a regizorului Andrei Serban, reunind tineri actori, al`turi de arti[ti din alte discipline. La Mogo[oaia s-a desf`[urat o nou` serie de ateliere-reziden]`, sus]inute de regizorul Andrei Serban (dou` sesiuni), între 8 [i 14 iulie, respectiv 15-21 iulie. Au fost mai mult de 70 de actori, regizori, scenografi, coregrafi, dramaturgi [i muzicieni. Împreun` cu celebrul regizor au f`cut lecturi, antrenamente intelectuale [i corporale. La final, au fost prezentate secven]e cu lecturi din Caragiale [i interpret`ri din diverse piese de Shakespeare, c`ci Caragiale [i Shakespeare au fost temele pe care s-a axat Serban. Atelierele din anii preceden]i au avut ca focus cazul Tanacu (2007), opera lui Brâncu[i (2009) [i Eminescu (2011).

• Nottara Theater 20, Gral Magheru Blvd., Ph.: 021-317-4101 • Odeon Theater Majestic Hall 40-42, Calea Victoriei, Ph.: 021-314-7234 • Tandarica Theater 24, Gral. Eremia Grigorescu St., Ph.: 021-315-2377 • Teatrul Mic 16, Constantin Mille St., Ph.: 021-314-7081, 021-314-7081 • Teatrul Foarte Mic 21, Carol I Blvd., Ph.: 021-314-0905

CULTURE / CULTUR~

regizorul rus Karen Sahnazarov, directorul general al Concernului cinematografic ”Mosfilm”. Timp de o s`pt`mân`, ziua, dar [i noaptea, pe un ecran în aer liber, vor fi vizionate scurtmetraje, documentare [i lungmetraje din sau despre spa]iul [i mentalit`]ile balcanice. Întâlnirea, la care vor participa produc`tori, regizori, actori, directori de festival, critici de film [i jurnali[ti din România [i din str`in`tate, va avea un farmec aparte: bucate pe mas`, vinul la rece [i filme destule. Astfel, invita]ii vor avea prilejul s` deguste pe îndelete delicatesele culinarocinematografice. Regizorul rus, în vârst` de 60 de ani, va prezenta în festival cel mai recent film al s`u, ”Tigrul alb/ Belii tigr”, produs în acest an, precum [i ”Salonul nr. 6” (propunerea Rusiei pentru Oscar 2010, la categoria cel mai bun film str`in). În dialog cu aceast` a doua pelicul`, la ”Divan Film Festival” va fi proiectat [i filmul ”Salonul nr. VI”, versiunea realizat` de Lucian Pintilie în Iugoslavia (ini]ial ca film de televiziune ”Paviljon broj VI”, în 1973, [i reluat apoi ca lungmetraj, ”Paviljon VI”, în 1978). Karen Sahnazarov, reprezentant de marc` al [colii de film ruse, este autor a 13 filme de fic]iune de lung metraj. A absolvit Institutul de Film de la Moscova. A devenit în 1998 directorul general al studiourilor Mosfilm. Peliculele sale sunt unanim apreciate de critica interna]ional` [i au ob]inut numeroase premii la festivalurile interna] ionale. Divanul Degust`torilor de Film [i Art` Culinar` este organizat de Funda]ia pentru Poezie „Mircea Dinescu”, cu sprijinul Centrului Na] ional al Cinematografiei, Consiliului Jude]ean Dolj [i al Prim`riei Cetate (Dolj).

7


8

BUCHAREST night LIFE

IN SHAPE / |N FORM~

HEALTH CLUB & BEAUTY CENTERS Absolut Salon - Hairdressing , cosmetics, manicure, pedicure, massage. 111, G-ral Mathias Berthelot St. Open: Mon. - Sat. 10 am-9pm. Ph.: 0371-305-503, 0726-139-739 Le Club - Members and Pullman guests only. Indoor swimming pool, outdoor and indoor tennis and squash court, fitness equipment, Turkish bath, Jacuzzi, sauna, massage. 120, Soseaua Nordului. Ph.: 021-232-34-05. Open: daily 8 am - 10 pm Cella Center - Anti Age therapies, Acupuncture, Beautification techniques, Physiotherapy, SPA therapies, nutrition advices. 54, Sf. Elefterie St. Tel/fax: 021-410-98-52, cell: 0745830-388. E-mail: info@cella-center.com, www.cella-center. com. Open: 10 am - 10 pm. Crowne Plaza Hotel - Indoor swimming pool, sauna and fitness equipment. Massage: Mon-Fri 5 pm - 9 pm. 1, Poligrafiei St. Ph.: 021-224-00-34/ext. 6100. Open: daily 6:30 am - 11 pm Diplomat Club - Outdoor pool, tennis and football courts, 8-hole golf course, table-tennis facilities and massage salon. 1, Aleea Minovici. Ph.: 021-222-84-97. Open: Mon-Sun 9 am - 6 pm Dr. M Estetic 1, 2 - Spa, Tao massage, facial conditioning, biostimulation, infrared tunnel, aromatherapies, chromotherapies, wet and infra sauna. Special men medical estetics. 57-59, Ion Ionescu de la Brad St., Sc.1, Apt. 2 Ph.: 021-211-55-03, 0722-214-856 Floreasca Club - Members only. Indoors pool, body building center and outdoors tennis courts. 1, Mircea Eliade St. Ph.: 021-230-79-70 Open: daily 10 am -10 pm InterContinental Hotel - Public access, on the 22nd floor. Full range of facilities. Solarium, fitness centre, hexagonal swimming pool. C.C. accepted. 4, N. Balcescu Blvd. Ph.: 021310-20-20 / ext. 371/355. Open: 7 am - 10 pm Magnolia Spa - www.magnoliaspa.ro .20, Sperantei St., Ph.: 021-311-27-79, welcome@magnoliaspa.ro Open: Tue - Fri 12:30 pm - 8 pm, Sat 10:30 am - 6 pm, Miko Beauty Center - Spa, Tao massage, facial conditioning, bio-stimulation, infrared tunnel, aromatherapies, chromotherapies, wet and infra sauna, solarium, fitness. 41, Silvestru St. Ph.: 021-211-09-64/65/73. 1C, Scoala Herastrau St. Ph.: 021-233-00-83/84/85. Open: Mon-Fri 8 am - 8 pm; Sat 8 am - 6 pm Novotel Wellness Centre - Indoor swimming pool with artificial waves, fitness centre, gym, massage, hammam, Power Plate and golf simulator. C.C. accepted. Secure paying parking lot. 37B, Calea Victoriei. Ph.: 021-308-85-61. Open: 6 am – 10 pm Pit Gym Club - Fitness, aerobics, massage, wet sauna. 2, Av. Popa Marin St. Ph.: 021-230-03-71 Open: 9 am - 9 pm Pro Estetica Medical Spa - 38-40, Tudor Stefan St., 4th floor. Ph.: 021-230-59-21; 0788-171-052 Open: 9 am - 8 pm (Mon. - Fri.). Sat. - on request Ramada Plaza Bucharest Hotel - Indoor swimming pool, sauna, skittle and bowling alleys. 3-5,Poligrafiei Blvd. Ph.: 021-549-20-00. The Works - Within Athenée Palace Hilton. Swimming pool and jacuzzi. 1-3, Episcopiei St. Ph.: 021-30337-77 ext.3972. Open: Mon-Sat 8 am - 8 pm; Sun 8 am - 4 pm World Class Health Academies - Within JW Marriott Bucharest Grand HoPh. Spa and fitness center, gym, aerobics/ spinning, massage, pool, jacuzzi, squash courts - limited membership. 90, Cal. 13 Septembrie Ph.: 021-403-09-00/01. Open: weekdays 6 am - 10 pm, weekends 9 am - 9 pm

www.bucharestlife.com

Caragiale, în zona zero Seara, dup` apusul soarelui, bucure[tenii merg în Centrul Vechi s` vad` teatru. Pân` la 20 septembrie are loc Festivalul ”Bucure[tiul lui Caragiale”, cu genericul ”100 de ani – 100 de spectacole – 100 de personalit`]i”. Pe o scen` amplasat` în intersec]ia Strada Francez` cu Strada Po[tei sunt prezentate spectacole ale unor teatre bucure[tene, care încep la ora 20:30 trecute fix. Festivalul a început la 9 iunie, ziua în care s-au împlinit o sut` de ani de la moartea lui I.L. Caragiale. A doua scen` rezervat` festivalului este într-o gr`din` de lâng` Hala Traian. Pe durata verii au loc diverse evenimente. Dou`sprezece institu]ii bucure[tene particip` la festival: Teatrul de Comedie, Teatrul Metropolis, Teatrul Masca, Teatrul Nottara, Opera Nationala Bucuresti, Centrul de Creatie Art` [i Tradi]ie, Universitatea Na]ionala de Art` Teatral` [i Cinematografic` ”I.L.Caragiale”, Muzeul Na]ional al Literaturii Române, Biblioteca Metropolitan`, Circul Globus, Biblioteca Academiei [i Administra]ia Monumentelor [i Patrimoniului Turistic.

În cele dou` spa]ii sunt prezentate spectacolele: ”O noapte c`lduroas`” (Opera Na]ional`), ”Umor, amor, fior de dor... în Bucure[ti” (Teatrul Nottara), ”Mon[er, st`m r`u” (Teatrul Metropolis [i Teatrul de Comedie), ”D’ale Bibicilor lui Caragiale” (Circul Globus), ”O noapte furtunoas`” [i ”O scrisoare pierdut`” (Teatrul Masca), ”Mofturi la Union”, ”D-ale carnavalului”, ”Moravuri din vremea lui Caragiale”, ”Caragiale [i politica”, ”Caragiale [i presa”, ”Personaje, locuri [i obiceiuri din Bucure[tiul lui Caragiale”, ”Cuplete de la Union” - acestea apar]inând companiei ”Trupa de la Union”. Festivalul se va încheia cu ”Parada Miticilor” din Centrul Istoric (22 septembrie, ora 16:00).


10

BUCHAREST night LIFE

SHOPPING / CUMP~R~TURI

Shopping Centers One can easily find ready-to-wear clothes, shoes, access Food courts can often be found on or near the premises. These shopping centers might be similar in many ways with those that you are already familiar with. AFI PALACE COTROCENI MEGA FUN: 4,Vasile Milea Blvd BANEASA SHOPPING CITY: 42D, Sos. Bucuresti-Ploiesti BUCURESTI MALL: 55-59, Calea Vitan CARREFOUR COMMERCIAL CENTERS: 426-426A, Sos. Colentina • Buc-Pitesti Highway, km 11-12 CITY MALL: 2, Sos. Oltenitei ESPLANADA SHOPPING CENTER: 20, Soseaua Vergului. FEERIA COMMERCIAL CENTER: 44A, Soseaua Bucuresti Ploiesti GRAND AVENUE SHOPPING GALLERY: 90, Calea 13 Septembrie JOLIE VILLE GALLERIA: 103 Bis, Erou Iancu Nicolae St. LIBERTY CENTER: 151-171, Progresului St. MARIO PLAZA SHOPPING CENTER: 172, Calea Do­ robantilor ORHIDEEA COMMERCIAL CENTER: 210 - 210 B, Spl. Independentei PLAZA ROMANIA: 26, Timisoara Blvd. RIN GRAND HOTEL SHOPPING GALLERY: 7D, Calea Vitan Barzesti UNIREA SHOPPING CENTER: 1, Unirii Sq. WORLD TRADE PLAZA: 10, Montreal Sq.

Cosmetics & Beauty

BEAUTY SHOP: Bucuresti Mall • 27-33, Magheru Blvd. • Plaza Romania CLINIQUE: 100, Calea Victoriei ESTEE LAUDER: 100, Calea Victoriei INA CENTER: 27, Ion Campineanu St. • 14-16, C.A. Rosetti St. • Cora Lujerului • Esplanada Commercial Center • Jolie Ville • Orhideea Commercial Center • Unirea Shopping Center • WTC Galleries PRIVILEGE: Buc-Pitesti Highway, km 11-12 - Carrefour • 426-426A, Sos. Colentina - Carrefour • Mario Plaza Shopping Center • Selgros Baneasa • Selgros Berceni • Selgros Pantelimon • Unirea Shopping Center SEPHORA: Orhideea Commercial Center YVES ROCHES: Bucuresti Mall

Fashion

ABSOLUT JOY: Baneasa Shopping City L’ARMOIRE - Concept Store: 18, Ion Mihalache Blvd. Romanian designers plus French Ugo Zaldi, Jewelry by Arrera and David Sandu. BLISS: 23, Calea Victoriei;Valentino, Louis Feraud, Calvin Klein, Lorenzini BERSHKA: Baneasa Shopping City • Bucuresti Mall Bray Suite anthology CACHAREL: Baneasa Shopping City; Fashion for Men CASA FRUMOASA: 40, Lascar Catargiu Blvd. • Grand Avenue Shopping Gallery; Luxury men’s wear, handmade shoes & exquisite accessories DEBENHAMS: Bucuresti Mall DISTINTO: 196, Calea Dorobantilor: Canali, Kiton, Testoni ELEGANCE Boutique: 118, Calea Victoriei • Grand Avenue Shopping Gallery; Classic ladies look, garments, leather accessories & shoes, art jewellery . ERMENEGILDO ZEGNA - Flagshipstore: 63-81, Calea Victoriei Ermenegildo Zegna, Z Zegna, Zegna Sport GANT: 52, Calea Victoriei • Baneasa Shopping City • Bucuresti Mall GUESS: 87-89, Calea Victoriei

www.bucharestlife.com

Zeii sportului sunt la Londra, zei]ele fashion la BSC! Reducerile continu`! Pasiona]ii de mod` sunt cei mai r`sf`]a]i în aceast` perioad`! Magazinele din B`neasa Shopping City îi a[teapt` cu reduceri substan] iale la colec]iile de var`, fie c` vorbim despre haine, accesorii sau pantofi. Totul pentru o garderob` ultra-glam! Sesiunile de cump`r`turi din B`neasa Shopping City vor fi înso]ite vara aceasta de c`l`torii imaginare în întreaga lume. Inspirat de marea competi]ie sportiv` de la Londra, B`neasa Shopping City recreeaz` universul civiliza]iilor antice, aducând în prim-plan cele mai interesante concursuri desf`[urate de-a lungul timpului. Din calendarul de activit`]i nu lipsesc nici concursurile cu gadgeturi ultra-moderne. Toate acestea într-un mix fashion&fun, special conceput pentru sezonul cald! Pân` la sf`r[itul lunii august, B`neasa Shopping City organizeaz` sezonul Jocurilor Antice, fiind gazda celor mai intense competi]ii sportive, inspirate de cele mai fascinante culturi ale lumii. În fiecare sear`, între 18:00 [i 20:00 [i pe durata întregii zile în weendurile 11-12 [i 18-19 august, pasiona]ii de sport se vor putea întrece în competi]ii captivante.

Într-un cadru decupat din Grecia antic` se vor desf`[ura întreceri cu arcul, ca cele organizate de Penelopa, în timp ce iubitorii civiliza]iei chineze î[i vor demonstra îndemânarea într-un joc cu be]i[oare, bile [i dragoni. O scurt` incursiune în America de Sud, pe vremea aztecilor, îi va trimite pe participan]i cu gândul la cea mai primar` form` de baschet, într-o competi]ie cu co[uri verticale [i bile. În col]ul opus al lumii, în Oceania, juc`torii sunt provoca]i s` supravie]uiasc` în s`lb`ticie. În rol de vân`tori, juc`torii vor fi nevoi]i s` foloseasc` un bumerang [i s` î[i testeze îndemânarea. Ajun[i în savana african`, juc`torii au parte de o nou` competi]ie: ace[tia trebuie s` î[i demonstreze abilit`]ile de a folosi arcul în s`lb`ticie. Cei mai îndemânatici concuren]i vor fi raspl`ti]i cu premii din partea partenerilor B`neasa Shopping City! {i pentru c` tehnologia a devenit o pasiune în sine, cunosc`torii vor avea vara aceasta [ansa de a se înscrie într-o altfel de competi]ie: Sphero, mingea magic`. Sphero, o minge controlat` cu telecomanda sau printr-un sistem ios ori android, este gadgetul momentului în întreaga lume [i poate fi testat vara aceasta în B`neasa Shopping City!


SHOPPING / CUMP~R~TURI

12

BUCHAREST night LIFE IDELIER - Concept Store: 1, Lascar Catargiu Blvd. J. KRISTENSEN: 63-81, Calea Victoriei; Luxury ladies fashion & accessories from: Blumarine, Brioni & Alberta Ferretti KENVELO: Bucuresti Mall LANCEL: Feeria Commercial Center LA PERLA: 122, Calea Victoriei LOUIS VUITTON: Grand Avenue Shopping Gallery MAN & MANETTI: 118, Calea Victoriei; Men’s apparel MANGO: Bucuresti Mall • Plaza Romania MARELLA: 21-23, Calea Victoriei MARIELLA BURANI: 21-23, Calea Victoriei MARKS & SPENCER: Bucuresti Mall • Orhideea Commercial Center MAX MARA: 122 A, Calea Victoriei MENGOTTI: 48-50, Calea Victoriei Dolce & Gabbana, Fendi, Giorgio Armani, Etro, Prada, Alessandro dell’Acqua, Cesare Paciotti, Balli, Loro Piana M MISSONI: Baneasa Shopping City MODA & STYLE: Jolie Ville Galleria Red Valentino,Valentino, Byblos Blu, Byblos, Roccobarocco, Gianfranco Ferre, Moschino Cheap & Chic, Moschino Jeans, Mochino, Cerruti, Lanvin, Love Sex Money,Versus,Versace, D&G, Just Cavalli, GF Ferre, Emporio Armani, Giorgio Armani, Diesel,Vicini, Ungaro, Krizia, See by Chloe, Emilio Pucci. MOTIVI: Baneasa Shopping City • Bucuresti Mall • Plaza Romania NAUTICA - Latest collection: • Baneasa Shopping City • Fashion House Outlet Centre, A1, Bucuresti Pitesti km 13 NO 36 Seroussi: • Bucuresti Mall • Cocor Store PAL ZILERI: 63-81, Calea Victoriei PEEK & CLOPPENBURG: Baneasa Shopping City THE PLACE: Concept Store: 46, Calea Victoriei PULL & BEAR: Baneasa Shopping City RIVER WOODS: Orhideea Commercial Center • Mario Plaza Shopping Center STEILMANN: 1-5, Magheru Blvd. • Bucuresti Mall • Plaza Romania TERZOATTO: Mario Plaza Shopping Center; Italian Fashion TIMBERLAND: • Baneasa Shopping City • Fashion House Outlet Centre, A1, Bucuresti Pitesti km 13 TINA R: Mario Plaza Shopping Center TOM TAYLOR: Orhideea Commercial Center VICTORIA: 46 - 46, Calea Victoriei WOOLFORD: Mario Plaza Shopping Center; Lingeries ZARA: Baneasa Shopping City • Plaza Romania

Footwear

CESARE PACIOTTI: 101, Calea Victoriei • 118, Calea Victoriei ECCO: Feeria Commercial Center • Baneasa Shopping City GEOX: Feeria Commercial Center • Unirea Shopping Center • Afi Palace Cotroceni HUMANIC: • Baneasa Shopping City • Militari Shopping LEONARDO: Bucuresti Mall • Unirea Shopping Center MIHAI ALBU: Grand Avenue Shopping Gallery His own creations of garments, leather goods and deluxe footwear OTTER: • Feeria Commercial Center • Unirea Shopping Center • Carrefour Militari Commercial Gallery • 235, Calea Mosilor • Orhideea Commercial Center • Plaza Romania • Militari Shopping • Afi Palace Cotroceni • Esplanada Shopping Center

www.bucharestlife.com

Aur pentru Val Duna la Berliner Wine Trophy 2012 Vinul Val Duna Pinot Grigio 2011, de la Crama Opri[or, a primit medalia de aur la Concursul Berliner Wine Trophy 2012, organizat la fine de iunie la Berlin, în Germania. “Aceast` medalie reprezint` înc` o dovad` c` terroirul oltenesc de la Opri[or are capacitatea de a da na[tere unor vinuri impresionante atât pentru consumatorii români cât [i pentru exper]ii [i pentru consumatorii europeni preten]io[i, confirmând totodat` capacitatea de inova]ie în vinifica]ie, precum [i complexitatea [i tipicitatea vinurilor create de enologul Liviu Grigorica”, ne-a declarat directorul general al Cramei Opri[or, Gabriel Roceanu. Reh Kendermann GmbH, proprietarul Cramei Opri[or din Mehedin]i, are sediul în Bingen, pe valea Rinului. Este “casa de vinuri” care reprezint` marca Val

Duna pe pia]a german`, fiind, în acela[i timp, unul dintre cei mai mari exportatori [i importatori de vinuri pe aceast` pia]`. Pasiune, intui]ie, grij` pentru detalii, responsabilitate. Sunt cele patru ingrediente simple pe care Carl Reh, fondatorul Reh-Kendermann, le-a pus la baza afacerii sale cu vinuri, în 1920, într-o Germanie care se reg`sea pe sine dup` un r`zboi devastator. Mo[tenirea lui e prezent` [i azi, dup` nou` decenii, compania devenind cel mai mare exportator de vinuri germane ([i una dintre cele mai mari din lume) [i reu[ind s` r`mân`, totodat`, o afacere de familie, care pune pre] pe acelea[i principii ca la început. Trei genera]ii, obsedate de valorile s`dite de fondator, s-au succedat de la mica „societate comercial` pentru struguri, must [i vin“ înfiin]at` de Carl Reh pe valea Mosel [i pân` în ziua de azi. Trei genera]ii în care tehnologia cea mai modern` [i cercetarea [tiin]ific` au fost permanent integrate valorilor ini]iale. Mica afacere a „patriarhului“ Carl Reh a devenit între timp un „juc`tor global“ - nu doar cel mai important exportator al vinurilor germane în întreaga lume, ci [i cel mai mare importator de vinuri str`ine în Germania.


BUCHAREST night LIFE

Regal de balet la Mangalia Pe 24 iulie, în sala Casei de Cultur` din Mangalia s-a deschis oficial Festivalul Tân`rului Dansator - Youth Dance Fest Mangalia, România 2012. Ajuns la cea de-a cincea edi]ie, festivalul-concurs a adunat la start peste 70 de tineri ini]­ia]i în tainele dansului la cele mai renumite [coli de coregrafie din ]­ar`. Juriul are ca pre[edinte o stea a scenei române[ti, prim-balerina Ileana Iliescu (în imagine), care i-a sf`tuit pe tineri s` munceasc` mult, s` nu lipseasc` de la antrenamente pentru c` talentul trebuie completat [i cu mult` munc`. Directorul artistic al evenimentului, Cristian Mindri[ a prezentat componen]a juriului, care a mai cuprins pe prim-balerina Rodica Murgu, probabil cea mai mare balerin` a ultimelor decenii din Timi[oara, sufletul noii [coli de balet înfiin]at` în cadrul Casei Tineretului din localitatea de pe Bega. Al`turi de cele dou` doamne ale baletului românesc a fost [i prim-balerinul Ilie Filip, Rose-Marie Stocec Bot, Corina Marc, Cristina Todi-Iuriciuc, Mihaela Tig`nu[ Vasilovici, [i Mihai Mândru]iu. Participarea la competi]ie s-a f`cut în ordine alfabetic`, pe grupe de vîrst`, evolu]ia competitorilor având loc în fiecare sear` pe scena Casei de Cultur` Mangalia. Spectacolele au fost transmise în direct pe un ecran instalat în fa]a cl`dirii institu]iei de cultur` din Mangalia, astfel încât to]i iubitorii dansului clasic s` le poat` viziona chiar f`r` a intra în sal`. Programul a fost deschis de un grup de concuren]i de la Liceul de Coregrafie “Floria Capsali” - Bucure[ti, Liceul de Coregrafie “Octavian Stroia” Cluj-Napoca [i Sec]ia Coregrafie a Colegiului de Arte “Octav B`ncil`” - Ia[i, cu un divertisment coregrafic clasic [i de caracter pe muzica lui Giacomo Mayerbeer [i a lui Adolphe Adam. Adapt`rile coregrafice ale programului apar]in profesoarei Rose-Marie Stocec Bot, lui Cristian Mindri[ [i Cristinei Todi-Iuriciuc. De-a lungul celor patru edi]ii anterioare festivalul a avut concuren]i deosebit de valoro[i de la câteva [coli europene de balet cu tradi]ie: Colegiul Na]ional de Balet de la Kiev; Colegiul Na]ional de Coregrafie de la Chi[in`u [i ªcoala de balet a Operei de la Maribor-Slovenia. Dintre concuren]ii participan]i dou` nume sunt de mare rezonan]` [i actualitate pe scena baletului clasic mondial, Lina Sheliova, actualmente solist` a Teatrului Bal[oi [i Baletului Imperial Rus condus de Maya Plisetskaya [i Alina Nanu, solist` a Teatrului de Oper` [i Balet din Praga. Directorul artistic al festivalului a f`cut demersurile necesare pe lâng` maestul Iuri Grigorovici ca din 2013 Festivalul Tân`rului Dansator s` fie admis în marea familie a federa]iei interna]ionale a concursurilor de balet din care fac parte localit`]i precum: Varna, Moscova, Helsinki, Istanbul, Perm, New York – YAGP, Seoul [i Shanghai. Festivitatea de premiere [i gala laurea]ilor au avut loc pe 28 iulie. Dac` direc]ia artistic` a concursului a fost asigurat` de Cristian Mindri[, Delia Boeriu, Georgiana Ilie, Drago[ Ionescu, Cotyso Stoica, Luca Iuriciuc, managementul festivalului a apar]inut echipei formate din Stoica Viorel - director festival, Daria Stoica - proiect manager, Constantin Popoiu. Festivalul este patronat de Prim`ria Municipiului Mangalia, Consiliul Local Mangalia [i organizat de Asocia]ia Cultural` Daria [i Manifest Events.

La ArCuB, Prizonierul din Manhattan În Sala de spectacole din Strada Bati[tei a ArCuB a fost prezentat în avanpremier` spectacolul „Prizonierul din Manhattan”, un spectacol de Iarina Demian, dup` o pies` a dramaturgului american Neil Simon. Scenografia este semnat` de Adriana Grand, iar ilustra]ia muzical` [i light design-ul sunt realizate de Tudor Chiril`. Din distribu]ie fac parte: Tiberiu P`un, Afrodita Androne, Sorin Coci[, Jeanine Stavarache, Magda Catone, Mariana D`nescu. Premiera va avea loc la toamn`. Regizoarea Iarina Demian se afl` la a treia montare a textelor lui Neil Simon despre care ea spune: „Este profund, este poet, este universal”. În opinia regizoarei, aceast` pies` ”este o comedie neagr`, în cel mai profund în]eles al cuvântului, genul pe care îl iubesc cel mai mult, nu doar ca regizor, ci, mai ales, ca actor. Comedia neagr` este ca un sport extrem: tr`ie[ti bucurii [i spaime la cele mai înalte cote. Tr`ie[ti grandoarea [i pr`bu[irea în acela[i timp. Tr`ie[ti imposibilul”.

13


14

BUCHAREST night LIFE Opticians OPTICA MALAGA: 26, C.A. Rosetti St. Large selection of top designer’s frames. OPTIPLAZA: Bucuresti Mall • Orhideea Commercial Center • Plaza Romania; Top designer’s frames, sunglasses, accessories. SOVER: 2, Soseaua Colentina - Bucur Obor • 17, Calea Victoriei - Galeriile Victoria • 102-110, Calea Dorobantilor • 365, Calea Grivitei • Cora - Lujerului • Esplanada Shopping Center • Unirea Shopping Center, Central wing ground floor

SHOPPING / CUMP~R~TURI

Jewelry, Watches, Accessories

CELLINI: 1-3 Magheru Blvd. • 16, N. Balcescu Blvd. DAVID SANDU JEWELRY: 30, Smardan St. FOLLI FOLLIE: Baneasa Shopping City •City Mall GMT: Mario Plaza Shopping Center HELVETANSA: 88, Calea Victoriei OXETTE: Baneasa Shopping City • Bucharest Mall • Plaza Romania - ground floor ZEHAVA Jewelry: Gallery of hand crafted gold & precious stone jewelry, 43, Lipscani St. ZEN DIAMOND: Baneasa Shopping City

Antiques

Make sure you get a signed receipt when buying antiques. If necessary, ask about an export permit. GALERIA NUMISMATICA: 35-37, Academiei St. HANUL CU TEI - ANTIQUES, ART GALLERY: 63-65, Lipscani St., 1st floor.

Interior Design & Decoration

ANATOLIAN CARPET BOUTIQUE: Carrefour Colentina • 31, Sos. Kiseleff • Unirea Shopping Center CASA MIA: Mario Plaza Shopping Center INNOVA: 4, Patriei St. (Inside) OBART: 10, Magheru Blvd. STICEROM: 9-11, Selari St. Glass artifacts

Gifts

ART GLASS: 9-11, Selari St. CRAII DE CURTEA-VECHE: 14, Covaci St. MY HOUSE: 168, Calea Dorobantilor • Bucuresti Mall • Orhideea Commercial Center ROMARTIZANA: 18-20, Calea Victoriei SARRA BLU’ : Bucuresti Mall • Mario Plaza Shopping Center • Unirea Shopping Center TOTEM: Bucuresti Mall • 426-426A, Sos. Colentina (Carrefour) • Unirea Shopping Center

Sports Equipment & Travel

ADIDAS: 28-30, Magheru Blvd. • 116-122, Calea Dorobantilor • Bucuresti Mall. CHAMPION: Esplanada Shopping Center DIADORA: 33A, 1 Decembrie 1918 Blvd. (Auchan) GBS World of Brands: 71, Sos. Panduri • Henri Coanda Int’l Airport • World Trade Plaza HERVIS SPORTS: Liberty Center INTERSPORT: 39, I.C. Bratianu Blvd. KAPPA: City Mall LACOSTE: Baneasa Shopping City • Bucuresti Mall. LOTTO: 225, Calea Mosilor • 33A, 1 Decembrie 1918 Blvd. (Auchan Titan) • City Mall NIKE: 25, Magheru Blvd. • 95, Stirbei Voda St. • Bucuresti Mall. PUMA: Unirea Shopping Center SERGIO TACCHINI: Buc-Pitesti Highway, km 11-12 (Carrefour Commercial Center) UMBRO: City Mall

www.bucharestlife.com

Parc Solar la ICPE • Prima aplica]ie fotovoltaic` din România integrat` în fa]ada unei cl`diri

Parcul Solar ICPE a fost prezentat pe 19 iulie, la sediul ICPE din Splaiul Unirii 313, în cadrul unei conferin]e de pres` la care a participat, de asemenea, pre[edintele Comisiei pentru Industrie din Camera Deputa]ilor, parlamentari, primarul sectorului 3, membrii ai staff-ului MECMA [i ANCS, pre[edintele SIF-Muntenia, pre[edintele CCIB [i al]i invita]i. Evenimentul a inclus prezentarea Parcului Solar ICPE – prima baz` experimental` din România în domeniul energiilor regenerabile cu component` outdoor, care cuprinde: laboratoare [tiin]ifice, prima aplica]ie fotovoltaic` din România integrat` în fa]ada unei cl`diri, aplica]ii specifice fotovoltaice, solar termice, eoliene de mic` putere, tracker-e, pompe de c`ldur`, componente pentru mobilitate electric`. Cu acela[i prilej s-a deschis showroom-ul dedicat tehnologiilor bazate pe energii regenerabile, s-au vizitat laboratoarele pentru caracterizarea tehnologiilor regenerabile [i s-a prezentat proiectul Infrasolar, al c`rui principal scop este extinderea capabilit`]ilor de cercetare-dezvoltare în domeniul surselor regenerabile de energie. Parcul Solar ICPE este un pilot func]ional pentru educarea publicului în spiritul prezerv`rii mediului, pentru încurajarea utiliz`rii energiilor regenerabile [i pentru în]elegerea conceptului de dezvoltare durabil`, esen]ial pentru supravie]uirea speciei umane pe Terra. Capabilit`]ile [tiin]ifice, tehnice [i experimentale create prin construc]ia Parcului Solar Icpe, ofer` investi]iilor în domeniul energetic un pachet complet de servicii care s` le garanteze succesul proiectului de investi]ii. ICPE are o experien]` de peste 60 de ani în inginerie electric` [i aproape 40 de ani în domeniul energiilor regenerabile, orientându-[i în prezent activitatea spre domenii cu profil eco-electric precum: energie regenerabil`, eficien]` energetic`, protec]ia mediului, aparataj electric ecologic cu comuta]ie în vid, cabluri electrice speciale cu izola]ie de teflon, ma[ini electrice speciale, servocontrol, vehicule electrice, automatiz`ri industriale [i agricole, electrotehnologii, încercarea produselor [i caracterizarea materialelor. ICPE de]ine propriul institut de cercetare, o editur` tehnic` activ`, iar o mare parte din produsele realizate sunt brevetate, fiind prezentate la diverse saloane interna]ionale de inventic`.


CULTURE / CULTUR~

16

BUCHAREST night LIFE CINEMAS In Bucharest, movie schedules change weekly, usually on Fridays. Movies are screened in their original languages, with Romanian sub-titles. The majority of cinemas show American movies, but you can find European productions at the French Institute Cinema or the Cinemateca. Ticket prices vary from 4 to 34 lei, and up to 68 lei for VIP tickets.

Cinema City: 4,Vasile Milea Blvd., AFI Palace Cotroceni Ph.: 021-407-0000 Cinema City Sun Plaza: 391, Calea Vacaresti, Sun Plaza Ph.: 021-386-0600 CinemaPro: 3, Ion Ghica St. Ph.: 031-824-1360 Cinemateca: • Eforie Hall: 2, Eforie St. Ph.: 021-313-0483 • Union Hall: 21, Ion Campineanu St. Ph.: 021-313-9289 Corso: 5, Regina Elisabeta Blvd. Ph.: 021-315-1334 Cityplex: City Mall, 3rd floor; 2, Oltenitei Ave. Ph.: 021-319-8226 Europa: 127, Calea Mosilor Ph.: 021-314-2714 Festival: 34, Regina Elisabeta Blvd. Ph.: 021-315-6384 French Institute “Elvira Popescu”: 77, Dacia Blvd. Ph.: 021-316-9930/0224 Glendale Studio: 9, Cotroceni Ave. Ph.: 021-316-3286 Gloria: 6, Bucovina St. Ph.: 021-324-4675 Hollywood Multiplex: 55-59, Calea Vitan, Bucuresti Mall Ph.: 021-327-7020/22 The Light Cinema: 151-171, Progresului Ave., Liberty Center Ph.: 021-369-9740, 021-369-9797 Movieplex Cinema: 26, Timisoara Blvd., Plaza Romania Ph.: 021-407-8300 NCRR: 3, Kiseleff Ave., the National Museum of Romanian Peasant Ph.: 021-317-9660 Patria: 12-14, Magheru Blvd. Ph.: 021-316-9266 Scala: 2-4, Magheru Blvd. Ph.: 021-316-6708 Studio: 29, Magheru Blvd. Ph.: 021-316-5526

www.bucharestlife.com

MOVIE PREMIERE Magic Mike (USA, 2012 – 1 hr. 50 mins.) Mike, an experienced stripper, takes a younger performer called The Kid under his wing and schools him in the arts of partying, picking up women, and

making easy money. Directed by Steven Soderbergh; Starring Channing Tatum, Alex Pettyfer, Olivia Munn, Matthew McConaughey, Matt Bomer Total Recall (USA/Canada, 2012 – 1 hr. 58 mins.) For a factory worker named Douglas Quaid, even though he’s got a beautiful wife who he loves, the mind-trip sounds like the perfect

vacation from his frustrating life - real memories of life as a superspy might be just what he needs. Douglas begins to suspect that he is a spy after visiting Rekall - a company that provides its clients with implanted fake memories of a life they would like to have led. When the procedure goes horribly wrong, Quaid becomes a hunted man as he finds himself on the run from the police. Directed by Len Wiseman; Starring Colin Farrell, Bokeem Woodbine, Bryan Cranston, Kate Beckinsale, Jessica Biel


BUCHAREST night LIFE The Watch (USA, 2012 – 1 hr. 41 mins.) Four everyday suburban guys come together as an excuse to escape their humdrum lives one night a week. But when they accidentally discover that

The Bourne Legacy (USA, 2012 – 2 hrs. 15 mins.) An expansion of the universe from Robert Ludlum’s novels, centered on a new hero, Aaron Cross, whose stakes have been triggered by the events of the previous three films. Directed by Tony Gilroy; Starring Jeremy Renner, Rachel Weisz, Edward Norton, Scott Glenn, Joan Allen Brave (USA, 2012 – 1 hr. 40 mins.) Set in Scotland in a rugged and mythical time, “Brave” features Merida, an aspiring archer and impetuous daughter of royalty. Determined to make her own path in life, Princess Merida defies a custom that brings chaos to her

kingdom. Granted one wish, Merida must rely on her bravery and her archery skills to undo a beastly curse. Directed by Mark Andrews, Brenda Chapman; Starring (Voices) Kelly Macdonald, Billy Connolly, Emma Thompson, Kevin McKidd That’s My Boy (USA, 2012 – 1 hr. 56 mins.) While still in his teens, Donny fathered a son, Todd, and raised him as a single parent up until Todd’s 18th birthday. Now, after not seeing each other for

years, Todd’s world comes crashing down on the eve of his wedding when an uninvited Donny suddenly shows up. Trying desperately to reconnect with his son, Donny is now forced to deal with the repercussions of his bad parenting skills. Directed by Sean Anders; Starring Adam Sandler, Andy Samberg, Leighton Meester, Vanilla Ice, James Caan

their town has become overrun with aliens posing as ordinary suburbanites, they have no choice but to save their neighborhood - and the world - from total extermination. Directed by Akiva Schaffer; Starring Ben Stiller, Vince Vaughn, Jonah Hill, Richard Ayoade To Rome with Love (USA/Italy/Spain, 2012 – 1 hr. 52 mins.) Set in the romantic city of Rome. The intertwining stories of a worker who wakes up to find himself a celebrity, an architect who takes a trip back to the street he lived on as a student, a young

couple on their honeymoon, and a frustrated opera director who has a talent for discovering talented singers. Directed by Woody Allen; Starring Woody Allen, Penélope Cruz, Jesse Eisenberg, Ellen Page, Judy Davis The Expendables 2 (USA, 2012 – 1 hr. 42 mins.) The Expendables are reunited when Mr. Church enlists them to take on a seemingly simple job. When things go wrong, the Expendables are compelled to seek revenge in hostile territory, where the odds are stacked against them. Hell-bent on payback, the crew cuts a swath of destruction through opposing forces, wreaking havoc and shutting down an unexpected threat in the nick of time - five tons of weaponsgrade plutonium, more than enough to change the balance of power in the world. But that’s nothing compared to the justice they serve against the villainous adversary they seek revenge from. Directed by Simon West; Starring Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Liam Hemsworth, Randy Couture, Bruce Willis, Chuck Norris, Dolph Lundgren, Jason Statham

17


BUCHAREST night LIFE

Linie din crochet Cristina Matei

CULTURE / CULTUR~

18

Designerul Cristina Matei î[i exprim` pasiunea pentru crochet [i design într-o colec]ie unicat intitulat` “Summer”. Prin combina]ia inedit` de fire [i materiale, culori [i modele, “Summer” reprezint` un nou concept pe pia]a româneasc`, îmbr`când forme din ce în ce mai variate. Cele peste 80 de piese vestimentare care fac parte din noua colec]ie sunt disponibile pe magazinul online www.cristinamatei.com .

Jazz Clubs Art Jazz Club – 23A, N. Balcescu Blvd. the basement of Orizont Gallery; phone: 021-666-43-95 Live Jazz – Every Thursday (but not exclusively), after 10 pm Club Nouveau – 15, Ing. Zablovschi St. For information about the program call 021-666-3094 or 0744-663-094. The shows start at 10 pm; Every Thursday - Johnny Raducanu & friends; Every Friday & Saturday – Puiu Pascu & Jean Stoian Green Hours – 120, Calea Victoriei. For information about the program call 0788-452-485; 0722-234356. e-mail: office@greenhours.ro; greenhours@yahoo. com www.green-hours.ro; The shows start after 9 pm Laptaria lui Enache Jazz Club – 2, N. Balcescu Blvd. National Theater. Jazz, blues & rock live weekdays. The shows start after 9.30 pm. Every Sunday - Johnny Raducanu & friends - after 10 pm. TZ’s Cotton Club – 48-50 Calea Victoriei (Pasagiul Victoriei). For information about the program call 021-313-13-13. Live sax with Tony Ceb daily from 9 pm to 11 pm.

Bowling Ramada Bucharest Parc Hotel – Skittle and bowling lanes. 3-5, Poligrafiei Blvd. Ph.: 021222-44-62 Rock & Roll Bowl – 12 wood bowling lanes at international standards. Entertainment for the whole family during the day, clubbing in night time. Elegant bar & American cuisine restaurant. Bucuresti Mall, 55-59, CaleaVitan Ph.: 021-327-75-36. Open non-stop.

www.bucharestlife.com

“Summer” propune ]inute ultra-feminine [i extrem de senzuale, datorit` combina]iei de crochet [i texturi diafane. Extrem de practice [i lejere, piesele vestimentare pot fi purtate în func]ie de ocazie, eveniment, companie sau moment al zilei. Colec]ia cuprinde de la rochii din organza [i bumbac lucrate 100% manual, piese din voal cu linii simple [i rafinate, accesorizate cu elemente din crochet, [i pân` la costume de baie îndr`zne]e, care eman` elegan]`. “Rochia cro[etat` a devenit un must-have al sezonului. Acest item a fost prezentat în repetate rânduri pe scena modei interna]ionale [i s-a bucurat de un real succes în rândul criticilor de mod`”, a declarat Cristina Matei. “Dac` înainte exista conceptul ca rochia cro[etat` s` poate fi purtat` în combina]ie cu cizme de iarn` [i c`ciul`, acum acest element vestimentar poate fi asortat cu o geac` din denim sau pantofi cu toc înalt [i bijuterii elegante”, a mai spus Cristina Matei. Din punct de vedere cromatic, “Summer” opteaz` pentru tonuri de alb, negru, camel [i somon pentru ]inutele casual, în timp ce tonurile aprinse de ro[u, turcoaz, corai, fucsia, mov sau portocaliu sunt cele care învioreaz` outift-urile de sear` sau costumele de baie.


20

BUCHAREST night LIFE

Be a Part of Excellence! •T  ourism Experts for the fifth time in Serbia • Professional Educational Conference EIAT 2012 – leading educational conference in the region of South-East Europe that brings together private, public and academic sector in tourism linking them with most prominent speakers from all around the world, will be held for the fifth time in Belgrade. As this is a small annual of this event, organization board has prepared some innovations, regarding two completely new sessions and new speakers. One of the sessions, Executive Hotelier Track will cover topics from hotel product branding, promotion, web marketing, sales channels and latest industry trends, and another one Executive Destination Track for those interested in destination management, intended for representatives of tourism organizations, travel agencies and NGO’s in the field of tourism. As usually there will be sessions for students – Student Track and as well. Also a number of speakers have already confirmed their participations. Among others there are experts from globally recognized institutions such as: ICCA association, IMEX fair, MCI Dublin, Visit Britain, Emirates Academy of Hospitality and Caesar Ritz Colleges, professors from Manchester and Greenwich Universities, SKEMA Business School from France and many more others. EIAT will be held this year from September 21 – 23, in Belgrade and it is supported by Serbian Ministry of Economy and Regional Development, Tourism Organizations of Serbia, Belgrade and Novi Sad, Danube Competence Center and many other organizations.

www.bucharestlife.com


BUCHAREST night LIFE Center for Tourism Research and Studies: www.eiat-conference.org office@eiat-conference.org

Future Leaders Forum – a great chance for students! As a side event, Future Leaders Forum will be held in organization with IMEX fair and MPI association, on the first day of conference in the city of Novi Sad intended for best students of tourism and hospitality. All participants will have their chance to talk to General Manager of St. Regis Doha Hotel, and the best seven, will be offered a chance to travel to Doha (Qatar) and pass cross-training program in this hotel worth one billion American dollars. The program will last for 12 months.

Who will participate? • 250 delegates • 25 faculties • 12 countries of SEE region

21


22

BUCHAREST night LIFE

Grecia, ]ara zeilor [i a dragostei! Vara aceasta este canicul`. Dac` vrei s` te r`core[ti, f`-]i bagajele chiar [i accept` invita]ia Happy Tour Group în: Santorini, Creta, Rodos, Kos sau în Corfu. Tarifele pachetelor charter organizate de tur-operatorul Prestige Tours s-au reconfigurat pentru

sau castelul [i muzeul Kafka celebru [i pentru cele dou` statui semnate de David Cerny, o atrac]ie a Boemiei este [i welnessul - Prave Pivni Lazne, deschis de fabrica de bere Chodovar pentru ca turi[tii s` se poat` îmb`ia în b`utura bogat` în complexul de vitamine B – berea!

ca to]i românii s` î[i permit` pohta ce-o pohtesc - o vacan]`. Ofertele Happy Speciale Tour Group pentru dog days (zilele caniculare) sunt mai r`coroase decât o por]ie de tzatziki. Taverne, bouzouki, plaje cu steag albastru [i o por]ie mare de Kreatopita (placinta greceasc` cu carne), iat` câteva dintre atrac]iile Greciei, ]ara zeilor [i a dragostei, vestit` pentru plajele sale [i apusurile de soare minunate în Santorini, ]­estoasele [i copacul lui Hipocrate - Kos, sublimul colos

[i cetatea templierilor – Rodos, labirintul [i palatele din Knossos, Phaistos [i Malla – Creta [i yahturile care se r`sfa]` în valurile cosmopolitei insule ionice Corfu. Happy Tour Group are în portofoliu promo]ii anticaniculare. Cea mai r`coroas` este oferta special` “1+1=1?”, cu un bilet de avion gratis care se acord` doar la achizi]ionarea unui pachet charter pentru 2 persoane adulte. Tarife pachetelor charter pentru o persoan` poresc de la 219 euro (Creta); 248 euro (Santorini); 319 euro (Kos); 379 euro (Antalya); 429 euro (Mallorca); 589 euro (Tenerife) plus taxe de aeroport. Foarte c`utat` este în acest` perioad` a anului [i Praga. În afar` de podul Carol cu cele 75 de monumente ale sale care leag` ora[ul vechi de cel nou,

www.bucharestlife.com

Noi destinatii europene de excelen]` -]inutul Buz`ului [i Alba Iulia Noi destina]ii ale României au fost desemnate Destina]ii Europene de Excelen]`, în cadrul proiectului EDEN, lansat de Comisia European`. Pentru edi]ia din acest an, în urma concursului na]ional EDEN, ]inutul Buz`ului a fost desemnat destina]ia româneasc` pentru tema turismul rural, iar Alba Iulia – pentru tema turismul [i regenerarea siturilor fizice. Destina]iile au fost premiate [i vor avea posibilitatea de a se promova în standul României, amenajat de Ministerul Dezvolt`rii Regionale [i Turismului, cu ocazia Târgului de Turism al României, organizat la Romexpo în perioada 15-18 noiembrie 2012. De asemenea, ele vor fi incluse în Re]eaua EDEN constituit` la nivel european. Proiectul EDEN ”European Destinations of Excellence” a fost lansat în anul 2006 de Directoratul General pentru Întreprinderi [i Industrie/ Comisia European` [i vizeaz` obiectivele majore ale politicii europene din domeniul turismului: durabilitate, decongestionarea destina]iilor clasice, combaterea sezonalit`]ii, redirec]ionarea fluxurilor de turi[ti c`tre destina]ii non-tradi]ionale, crearea de re]ele între participan]ii la sectorul turistic. Destina]iile EDEN sunt desemnate printr-un concurs na]ional, organizat de autoritatea de turism din fiecare ]ar` participant` la proiect, pe baza temei [i a criteriilor de selec]ie agreate de Comisie. Destina]iile EDEN ale României desemnate în cadrul edi]iilor anterioare ale concursului na]ional, au fost: Depresiunea Horezu (în anul 2008, pentru tema turismul [i patrimoniul local imaterial), Parcul Natural Apuseni (în anul 2009, pentru tema turismul [i ariile protejate) [i Sta]iunea Geoagiu – B`i (în anul 2010, pentru tema turismul acvatic).


24

BUCHAREST night LIFE individual, multipl` campioan` na]ional` [i interna] ional` la competi]ii de profil din Turcia, Cipru, Erfurt, Luxembourg; • Gabriela Berechet – managerul echipei, pre[edinte Federa]iei Buc`tarilor din România [i reprezentant Woman in WACS pentru EuropaCentral`. Peste 1.600 de profesioni[ti, buc`tari [i cofetari, din peste 50 de ]`ri, peste 300 de participan]i individuali [i mai bine de 350 de reprezentan]i media î[i vor da întâlnire la cea mai prestigioas` competi]ie culinar`, Olimpiada de Gastronomie! Competi]ia se va desf`[ura într-un spa]iu expozi]ional de peste 46.000 mp. În concursul de la Olimpiad` echipa va preg`ti, la Clasa R – Restaurantul Na]iunilor, un meniu de trei servicii pentru 110 persoane, la un cost de maximum 9 euro/meniu (cin`), meniu preg`tit în 5 ore [i servit în 2 ore, iar la Clasa Arta Culinar` - Bufet rece, pe trei categorii. Tot pentru IKA 2012, echipa na]ional` de juniori este format` din: Silviu Scornea – TeamChef, buc`tarii Drago[ Bercea, George Baciu, Iulian Chivu, Stefan Raul Mihalycsek [i cofetarul Viorica Be[leag`, de la Delice International - Câmpina. În concursul de la Olimpiad` ei vor preg`ti, la Restaurantul Na]iunilor, un meniu de dou` servicii pentru 90 de persoane, la un cost de maximum 7 euro/meniu (dejun), meniu preg`tit în 5 ore [i servit în 2 ore, iar la Clasa Arta Culinar` - Bufet rece, pe trei categorii.

Români la Olimpiada de Gastronomie La mijloc de iulie, la sediul Federa]iei Buc`tarilor din România, au fost prezentate echipele de buc`tari ale României pentru una dintre cele mai importante competi]ii gastronomice: IKA 2012. La cea de-a 23-a edi]ie a Olimpiadei de Gastronomie, programat` pentru 6-9 octombrie, la Messe Erfurt, competi]ie care se organizeaz` o data la patru ani în Germania, ]ara noastr` va fi reprezentat` de buc`tarii Echipei Na]ionale a României [i Echipa Regional` Bucure[ti. Echipa Na]ional` a Buc`tarilor din România este compus` din: • Ioan Florescu – C`pitan de echip`, multiplu campion na]ional [i interna]ional, aflat la a treia Olimpiad` de Gastronomie, Buc`tar {ef la Hotel Belvedere Bra[ov; • Cornelia Ghi[oi – Buc`tar, multipl` campioan` na]ional` [i interna]ional`, a reprezentat România la prima edi]ia a concursului “One World in a Plate”, la alte 2 edi]ii ale Olimpiadei [i la Campionatul Mondial, Buc`tar {ef la Aro-Palace Hotel Bra[ov; • Orlando Laurentiu Zaharia – Buc`tar, câ[tig`tor al trofeului Buc`tarul de Aur al Bucure[tiului 2010; • Mihai Neac[u – Buc`tar, Buc`tar {ef la restaurantul David’s din Bac`u; • Samuel Rus – Buc`tar, Buc`tar {ef – patron al restaurantului ”To Chefs” din Oradea; • Carmela Dragomir – Cofetar, membru în lotul olimpic [i în 2008, medaliat` cu aur [i argint la Campionatul Mondial, Luxembourg 2010,

www.bucharestlife.com

Echipa Regional` Bucure[ti – FBR este format` din: • Henrik Sebok – C`pitan de echip`. Executive Chef Howard Johnson Grand Plaza Bucharest – Restaurant Avalon, celebritatea profesional` a lui Henrik Sebok dep`[e[te grani]ele competi]ionale interne [i interna]ionale, el fiind medaliat cu bronz la Campionatul Mondial Luxembourg 2010, clasa individual; • Daniel Stoenescu – Buc`tar, singurul român la SIRHA, Lyon 2011, Executive Chef HoReCa Expert, restaurant La Fattoria; • Eugen Grosu – Buc`tarul de aur al Bucure[tiului, 2011, buc`tar la restaurantul ”Casa Doina – La Sosea”, Bucure[ti; • R`zvan Alexandru – Buc`tar, tân`r [i talentat discipol a lui Ferran Adria, Executive Corporate Chef City Grill; • Adriana Ibrean – Cofetarul de la SIRHA Lyon 2011, Delice International – Câmpina. Obiectivul echipei României este acela de a deschide oportunit`]i tinerelor genera]ii de buc`tari în competi]iile interna]ionale, consolidarea unui grup de traineri ai echipei na]ionale pentru seniori [i pentru juniori, câ[tigarea unei medalii [i promovarea valorilor gastronomiei române[ti.


26

BUCHAREST night LIFE

Aventur` în Asia de SE!

GAMBLING / PARIURI

LIVE Casinos BUCHAREST CASINO: 4, N. Balcescu Blvd. (within the Intercontinental Hotel).

În perioada august 2012 – martie 2013, I’s Blog (blog de travel & lifestyle) [i Vola.ro desf`[oar` o campanie de descoperire a frumuse]ilor vie]ii tropicale [i a insulei-paradis, cu ajutorul echipei formate din Ioana Budeanu (travel writer) [i Vlad Semen (photographer). Vacan]ele sunt cele mai frumoase momente din via]`. Îns` I’s Blog propune mai mult! Echipa I’s Blog pleac` în Asia, va tr`i 8 luni în Malaysia, Singapore, Indonezia, Thailanda, Cambodia [i Vietnam [i va observa pentru ce înseamn` via]a de localnic acolo unde doar visezi s` ajungi. “8 luni pare doar o cifr` aleas` întâmpl`tor. Îns` nu este a[a. Eu consider c` este o perioad` de timp minim` în care po]i s` te integrezi, s` surprinzi via]a în esen]a ei, s` cuno[ti cât mai mul]i oameni, s` înve]i s` te compor]i ca ei, s` devii... localnic. ”, declar` cea care a ini]iat proiectul Be a local in - Ioana Budeanu. În aventura asiatic` cei doi vor c`uta “insulaparadis”, inspira]i de filmul-cult The Beach, îns` vor locui [i în ora[e elegante, vor vizita temple, jungle, casele oamenilor [i vor merge la petrecerile cu lun` plin`. Vor încerca, pe cât posibil, s` ee dizolve în peisaj. Traseul prin Asia de SE este urm`torul: - Bucure[ti - Doha - Kuala Lumpur - Melaka, Malaysia – Singapore - Bali, Indonezia - Langkawi, Malaysia - Phuket, Thailanda - Ko Samui, Ko Phangan, Thailanda - Bangkok, Thailanda - Phnom Penh, Cambodia - Ho Chi Minh City, Vietnam - Kuala Lumpur - Doha – Bucure[ti. “Be a local in Asia” este un proiect mare, care se va desf`[ura pe I’s Blog, live pe pagina de Facebook Vola. ro, pe paginile de Facebook: I’s Blog, Ioana Budeanu, Qatar Airways [i pe Twitter, Google+, Pinterest. Lumea se schimb` în fiecare secund`. Noi suntem datori s` o în]elegem, s` o apreciem [i s` o facem mai bun`. Dar acest lucru nu este posibil f`r` cunoa[tere, f`r` a face parte efectiv din sufletul ei, a[a cum este el reprezentat de fiecare popor al p`mântului.

ph.: 021-310-20-20, Open: 6 pm - 6 am GRAND CASINO HILTON: 1-3, Episcopiei St. (Athénée Palace Hilton Hotel). ph.: 021-314-72-00; Fax: 021-314-72-11 Open non-stop GRAND CASINO MARRIOTT: 90, Calea 13 Septembrie. (JW Marriott Bucharest Grand Hotel). ph.: 021-403-08-00; Open non-stop HAVANA PRINCESS CASINO: 13, Regina Elisabeta Blvd. Ph.: 021-313-98-23, 0742-129-991. Open: non-stop. PLATINUM Casino: 63-81, Calea Victoriei, (Radisson BLU Bucharest). ph.: 031-710-2234 - 7, Fax: 021-312-58-06 Open: non-stop. QUEEN CASINO: 5-7, Calea Dorobantilor (Howard Johnson Grand Plaza). ph.: 021-599-11-30. Open: non-stop.

ELECTRONIC CASINOS & Betting Houses ADMIRAL Pariuri Sportive: 28, Ion Campineanu St. (Sala Palatului). ph.: 021-312-34-03. Open: 10 am - 07 am POKER CLUB: 2C, Corneliu Coposu Blvd., 1st. floor ph.: 0733-698-869

SUBSCRIPTION FORM Yes. Please, place my order for a Name:

❑ six month

❑ anual subscription

BUCHAREST night LIFE to „Bucharest Nightlife number 1“

Surname:

Company: Address: Country: I am sending my payment to the account of Crystal Publishing Group: Banca Comerciala Româna Filiala Sector 4 iban: RO50RNCB5040000001530001 (Lei) REGION

SUBSCRIPTION RATES - post & package included 6 months

12 months

ROMANIA

30 Lei

55 Lei

EUROPE & US

NA

22 Euro

www.bucharestlife.com


BUCHAREST night LIFE

27


28

BUCHAREST night LIFE

RESTAURANTS / RESTAURANTE

INTERNATIONAL CUISINE Allegro: Enjoy the flavors of International - Mediterranean refined cuisine superbly executed and served with professionalism. Cosmopolitan and casual atmosphere at breakfast & lunch and more elegant overtoues in the evening. CC accepted. 44A, Daniel Danielopolu St. - Ramada Bucharest North Hotel. Ph.: 021-233-5000. Open: breakfast 07:00-10:00; lunch 12:00-15:30. dinner 18:30-23:00. Ambasador: Romanian dishes available. Traditional music & Cabaret Show. C.C. accepted. 8-10, Magheru Blvd. ph.: 021-315-90-80. Open: 6 am- 2 am American Beer House: American-style decorations, first class service. Also Romanian cuisine. CC accepted. 92, Drumul Taberei St. Ph.: 021-444-1777. Open: 11:00 - midnight Arcade - Atmosphere & Gourmet: Finest culinary experience in a charming setting surrounded by paintings from a well-known art gallery. Refined atmosphere, excellent service. Two private rooms, non-smoking area, Guarded parking lot, CC accepted. 8, Prof. Ion Cantacuzino St. Ph.:021-260-2960; 0753-999-333; Open: 12:00-24:00. Balkan Bistro: You are invited to Balkan Bistro, where the enticing dishes will offer you the perfect Balkan flavor. The menu offers traditional dishes from Albania, Bulgaria, Greece, Romania, Turkey, Serbia. C.C. Accepted. Grand Hotel Continental, 56,Victoriei Ave. Ph.: +40 372 010 300. Open: Breakfast 06:30 - 10:30 weekdays; 07:00 - 11:00 week-ends. Barbizon Steak House: Taste premium quality meats and choose from over 50 International wines (Red, White and Rose). Live cooking in the show kitchen. Designated smoking area with a capacity of 40 seats. Air Conditioning.CC accepted. Free WiFi access. Free parking. Open: Monday – Friday: Lunch 12:00 – 15:30; Dinner 18:00 – 23:30; Saturday & Sunday: Dinner 18:00 – 23:00; Ph.: 021 202 1635. Hotel Pullman, 10, Montréal Square. Bolivar: The chef Ernesto Goicochea Montenegro, who graduated “Le Gordon Bleu” school from Lima, recommends his culinary miracles. Weekly parties in the club. 9, Salcâmilor St. (from Blvd. Dacia). Ph.: 021-211-48-48 La Brasserie: Less about fine dining but more about good quality, simply food for the whole family. The menu is available buffet-style or a-la-carte and gives a great choice for groups. The wine list remains a work of art and the atmosphere is cozier than ever. Sunday Brunch is back, with playground and a professional nanny to supervise the kids, smoking area and free parking. Air Conditioning, CC accepted, Parking, Live Music, Non-Smoking, Take Away. 1, Poligrafiei Blvd. (Crowne Plaza Hotel); Ph.: 021.224.00.34; Open daily: 06.00 – 23.00 Café Athénée: The new Cafe Athenee is a contemporary place paying homage to its historic location on Revolution Square, the site of some of Romanian history’s most momentous events. During the day the menu offer brings classic European dishes with a modern twist, linking the contemporary design with the glamorous history. As the evening comes the Cafe becomes more of a lounge with candles and music, providing a casual and cozy atmosphere. Specialties to spoil the appetite are served during the night from the ‘Bubbles & Bites’ menu. Deluxe gourmet items along with sparkling wines in all variations are among the best one can get in Bucharest. C.C. accepted. 1-3, Episcopiei St. Ph.: 021-303-3777. Open: 08:00 - 24:00. Cafe Theatro Restaurant: The heart of the Novotel hotel is the elegant Cafe Theatro restaurant, known for its distinct ambiance, international cuisine and superb buffets. Summer terrace and secured underground parking available. Credit Cards accepted. Novotel Bucarest City Centre - 37B Victoriei Boulevard, District 1. Ph.: 021 308 85 30. Open daily: 06:00 - 23:00. Caredy * Casa Ardeleneasca: Transylvanian & International cuisine restaurant, placed in an esquisite villa. Large offer and special selection of wines. C.C. ccepted.Guarded parking lot. 1, Sofia St. Ph.: 021-230-2769. Open: 11:00 - until the last guest leaves. Casa Capsa: Established in 1852, Casa Capsa is the symbol of the Romanian high-life society. The founder, Grigore Capsa (1841-1902) introduced from the very beginning the occidental standards of quality and refinement. He made Capsa’s name a well known commercial

www.bucharestlife.com

BZN la Bucure[ti! La cererea miilor de fani români care nu au reu[it s` o asculte live la ultima vizit` în România, cea mai popular` trup` olandez` a tuturor timpurilor - BZN revine în România pentru un nou concert! Acesta este programat pentru 28 octombrie, la Sala Palatului din Bucure[ti! Pentru arti[ti nu este primul concert în Romania dar ei le promit fanilor un spectacol nou, plin de hituri precum “Blue eyes, blue eyes”, “Dance dance” sau “Mon amour”…

BZN este prescurtarea folosit` de trupa olandez` Band Zonder Naam, care semnific` “trupa f`r` nume”. Arti[tii [i-au început cariera în anii ‘60, genul promovat de ace[tia fiind pop-rock, cu influen]e britanice. Formula de start s-a mai schimbat între timp, la fel [i stilurile abordate... îns` calitatea muzicii a r`mas neschimbat`, ba chiar s-a m`rit treptat. În prezent, vocea forma]iei este reprezentat` de Annie Schilder [i Jan Keiser. Dup` sute de piese [i nenum`rate hituri, BZN a devenit cea mai popular` forma]ie olandez` a tuturor timpurilor! BZN se laud` cu o carier` de peste 40 de ani, 40 de albume vândute în milioane de copii [i un num`r impresionant de turnee în toat` lumea! Numele lor a stat mult timp în topurile muzicale al`turi de Beatles, ABBA, Rolling Stone, etc... Concertul „BZN” de pe 28 octombrie, de la Sala Palatului din Bucure[ti, este un eveniment organizat de Project Events.


RESTAURANTS / RESTAURANTE

30

BUCHAREST night LIFE brand all over the continent. Having a very good position, this old and famous restaurant is placed right in the focal point of the Bucharest historical center. CC accepted. 36, Calea Victoriei. Ph: 021-313 40 38 Open: 12:00-24:00 Casa Doina: Large villa dating from the 19th century transformed into a very nice restaurant. Wine cellar. Terrace. C.C. accepted. 4, Soseaua Kiseleff. Ph.: 021-222-3179. Open: 12:00 - 01:00. Casa Doina La Parc: Within Ramada Plaza Convention Center Compound in a green island, Casa Doina is offering a luxury location, fully air-conditioned and a brand which is providing a special evening. With a adjoining playground for kids and terrace. C.C. accepted. 3-5, Poligrafiei Blvd. Ph.: 021-549-2541. Open: 12:00 - 23:30. Chez Marie: Try the wide selection of international cuisine and special wines in this recently opened restaurant located in the heart of the city. 48, Dionisie Lupu St. Ph.: 031-107-2033; 0721-376-118. Open: 12:00 - until the last guest leaves. Concerto: Concerto is a gastronomic restaurant based on a modern concept of cooking – “nouvelle cuisine”. Delicate dishes made up with creativity invites you in a delightful journey of tastes. The wine list is complex, including selections from all the regions of our country and also from France, Italy, Spain, South Africa, North and South America. A professional team will counsel you regarding the dishes and the wines, accompanying you through the whole meal. C.C. accepted. Grand Hotel Continental, 56,Victoriei Ave. Ph.: +40 372 010 300. Open: Mon. - Sat.: 12.00 –16.00; 19:00 - 23:00. Corso: You may take your business downtown and treat yourself and your partners with a special mix of international and Romanian cuisine, on a light lunch buffet. In the evening, a team of Romanian chefs wows you with authentic Romanian dishes presented with cosmopolitan attitude. The spectacular view on to the Bucharest’s busiest boulevard is complimentary! 85 seats. Air conditioned. C.C accepted. Parking lot. 4, N. Balcescu Blvd. - InterContinental Hotel - Ground floor, Ph.: 021-305-1060, Open: 06.30 - 23.00, Business Lunch Buffet Mon-Fri 12:00 - 16:00, enjoy “Great Brunch! Guest Love!” Kids room with entertainment. Dacia Felix: Group restaurant within Radisson Blu Hotel for 224 persons. Terracce available. 63-81, Calea Victoriei. Ph.: 021-311-9000; Super Breakfast Buffet: Mon.-Fri. 6:30 - 10:30, Sat. & Sun. 7:00 - 11:00, Sunday Brunch 12:00 - 16:00. Doncafe Brasserie: Located just off Dorobanti Square, Doncafe has a space particularly airy and flooded with natural light. The varied menu lets you choose between classic savory salads, a delicious Wiener schnitzel, numerous grills and homemade pastas, and a whole range of fresh snacks (including bruschetta, ciabatta or sandwiches). You can start your day with your Continental or English breakfast. For lunch or dinner you can also option the menu of the day. The location is adapted perfectly to private parties or events. Air conditioning. CC accepted. Guarded Parking. Free WiFi access. 7, Ankara St. Ph.: 0746222-444. Open: 08:30 – 24:00. Hotel Marshal Restaurant: The glassy salon, the open kitchen and the charming covered terrace are waiting for you with delicious dishes carefully selected and prepared in front of you. Our secret: the charcoal grill. Fresh imported Argentinean beef and New Zealand lamb. C.C accepted. Air conditioned. Guarded parking. 2, Dr. Emanoil Bacaloglu St.; Ph.: 021-314-0880; Open: 07:00-01:00 Ici et La: Philippe Dupré, French chef, welcomes you in a warm ambience ideal for business lunches or family dinners. The restaurant has an open kitchen and a view to Piata Romana, where you will taste our specialties: home made smoked salmon, beef tartar or even a French cheese and charcuterie plate. Special evenings every Thursday. 43, Mendeleev St. Ph: 0731-453 608 Open: Mon.-Sat.10:00 to 23:00 Jadoo: Mediterranean & International cuisine restaurant. Special lunch offer - 20% discount (food only). Wood oven baked pizzas. Catering services available in neighborhood (12:00 - 15:00) Smoking and non-smoking areas. Parking lot available. C.C accepted. 3, Nicolae Racota St. - entrance from Clucerului St.; Ph.: 021-222-0502; 0724365-583. Open: 12:00-until the last guest leaves (23:30 - last order) La Boema: Enjoy the European cuisine, the selected French dishes. The relaxing atmosphere and the delicious dishes will make you realize why it is called “La Boema”... Refined wine collection. C.C.

www.bucharestlife.com

Nou album Club de Mandinga Trupa Mandinga ne-a invitat la fine de iulie, în clubul Le Gaga la evenimentul de lansare a noului album Club de Mandinga. Acest album este unul de club, iar piesele prezentate i-au f`cut s` danseze pe to]i cei prezen]i, de aceea [i aceast` lansare neconven] ional`, dup` miezul nop]ii, în atmosfera care define[te noul spirit Mandinga: Playing Happiness!

Cel mai bun show live, hitul anului 2012 la Eurovision, cea mai bun` interpretare live, Playing Happiness, cam asta ar fi noul album Club de Mandinga, cu piesele: Colours, Tu me das, Love, Party all night long, Te Quiero, Europarty, Gimme some more, Dame Dame, Dame Calor, Sufletul zâmbea, Papi Chulo. 12 piese noi, un remix spectaculos pentru hitul Zaleilah [i trei piese back to basics care îi vor surprinde pe fanii Mandinga. Piesele se pot asculta [i pe canalul oficial de YouTube Mandinga youtube.com/

MandingaOfficial, iar informa]ii suplimentare despre trup` [i album pute]i afla pe mandinga.ro [i facebook. com/MandingaOfficial. Mandinga a câ[tigat la Romanian Music Awards premiile Best Live Act (2009) [i Best Performance (2011), dar anul acesta a fost singura trup` participant` la Eurovision invitat` s` concerteze din nou în Azerbaidjan la mai pu]in de o lun` dup` terminarea


BUCHAREST night LIFE

Eurovision Song Contest 2012. Mandinga adun` zeci de milioane de vizualiz`ri pe YouTube fiind printre cele mai “urm`rite” trupe din România. Piesa Zaleilah, primul extras pe single de pe noul album Club de Mandinga, este difuzat` de posturile de radio [i r`sun` în cluburile din peste 50 de ]`ri. Lansarea albumului trupei Mandinga din clubul Le Gaga a însemnat 45 minute de show live cu 7 muzicieni pe scen` [i una dintre cele mai sexy soliste, Elena Ionescu! Dar [i un moment special, atribuirea de c`tre Cat Music a Discului de Aur pentru vânz`rile în format digital realizate de hitul Zaleilah, prin iTunes.

31


RESTAURANTS / RESTAURANTE

32

BUCHAREST night LIFE accepted. Air Conditioning, parking. Calea Vitan Barzesti; Ph.: 031-1061111 ext. 345 Open: 11:00 - until the last guest leaves. Majestic: Romanian and International cuisine, accompanied by excellent service, in an attractive ambience. Capacity: 100 places; air conditioning, smoking/non-smoking areas, main CC accepted; summer terrace. Besides the Restaurant, Ramada Majestic Bucharest Hotel offers the clients Multi-functional BallRooms - elegant locations for parties, weddings, cocktails. Ramada Majestic Bucharest Hotel – 38-40, Calea Victoriei. Ph.: 021-310 27 20; Fax: 021-310 27 99 Open: daily 07:00 – 23:00. Paris Bucarest Brasserie: Pullman Bucharest’s newest restaurant. Indulge yourself with a tempting buffet for breakfast and lunch. Free WiFi access. Air conditioning. Non smoking area. Breakfast Buffet: Mon. – Fri.: 06:00 – 10:00, Sat. & Sun.: 06:00 – 11:00; Lunch Buffet: Tue., Wed., Thu.: 12:00 – 14:30. 10, Montreal Sq., Ph.: 021.318.3000 Prime Steaks & Seafood: Grill Steak & Seafood restaurant within Radisson Blu Hotel for 44 persons. New: Irish Hereford Prime Rib- eye steak. Red glass for show kitchen, walk in wine cellar set-up in a hot, relaxed and upscale mood. 63-81, Calea Victoriei. Ph.: 021311-9000; Lunch: Monday to Friday 12:30 - 15:00; Dinner: Monday to Sunday 18:30 - 23:00. Sangria: International menu, few Spanish dishes, nice atmosphere. Open/covered terrace! C.C. accepted. 78, Caderea Bastiliei St. Ph.: 021-211-2276; Open: 12 pm - 12 am. Times Restaurant: Panoramic view restaurant with great Romanian and International cuisine at Golden Tulip Times Hotel. C.C. accepted. 19, Decebal Blvd. Ph.: 021-316-6516. Open: 12:30-23:00. The Harbour: You’ve come a long way... you need to relax... dock to The Harbour where you will find a buffer zone, the taste of the finest international cuisine and maybe an acquaintance just to make you feel you belong... Terrace and parking. C.C. accepted. 10-22, Piata Amzei; Ph.: 0724-388-686; Open: 11:30 - until the last guest leaves. The Sunlight Restaurant: The culinary world of the angelo Airporthotel Bucharest is provided by this restaurant. A copious buffet breakfast, a gala dinner and a variety of Romanian and International dishes are at your disposal every day. The Sunlight Restaurant has a capacity of approx. 110 persons. For special events such as cocktail parties, anniversaries or dinner parties, the conference rooms can be turned into functional restaurant rooms. And the stylish live music may even put you in the mood for dancing. CC accepted. 283 Calea Bucurestilor, Otopeni. Ph: 021 20 36 500; Fax: 021 20 36 530; Open 24/7. LE VERNET: Restaurant Le Vernet introduces each of its clients in the atmosphere of the Old City which has the world renowned reputation of being “The little Paris”.You are kindly invited to a remarkable experience and a modern restaurant, in the heart of the Old City. The International menu, the good taste and the service, all blend perfectly for an unforgettable culinary experience. 60, Franceza St., Ph: 0372-376-511 Open: 12:00 - 24:00 (23:00 – last order White Horse Business & Events: Situated in the Northern area of Bucharest, the new established business district of the city, the restaurant offers carefully prepared traditional and international specialties for daily lunch while being in the same time the perfect location for corporate & private events. 12 years of experience, professional services and equipment and the dedicated staff assigned complete the fine quality of the taste. C.C. accepted. Baneasa Business &Technology Park, Building B, wing B2, 42-44, Soseaua Bucuresti Ploiesti, Ph.: 031-620-8412; Open: Mon - Fri 09:00 - 18:00 X-Time Restaurant: Stylish, modern and minimalist decoration; multimedia projections; smoking & nonsmoking salons; air conditioned; CC accepted; guarded parking lot. Cocor Store, 4th floor – 29-33, I.C. Bratianu Blvd. Ph: 0728 63 04 03; Open: 09:00 - 21:00

Asian Cuisine

Benihana Restaurant: offers authentic Japanese teppanyaki cuisine and a renowned sushi bar. Six skilled Asian cooks prepare the food in front of your very eyes, tantalizing your senses. For any lover of premium-quality fish and sea-food, a dinner at Benihana becomes an unforgettable experience. Howard Johnson Grand Plaza Hotel, Calea Dorobantilor 5 – 7, Phone: 021 201 5030, Open: 12:00 – 15:00, 19:00 – 23:00 last order.

www.bucharestlife.com

Frecce Tricolori la Bucharest International Air Show Cu prilejul comemor`rii a 100 de ani de istorie aeronautic` a Aeroportului Bucure[ti B`neasa, ambasada Italiei în România a fost implicat` în prezen]a Patrulei Acrobatice Na]ionale a Aeronauticii Militare Italiene “Frecce Tricolori” (“S`ge]ile Tricolore”) la cel mai mare show aerian din România – Bucharest International Air Show, desf`[urat pe 21- 22 iulie pe Aeroportul Interna]ional Bucure[ti B`neasa - Aurel Vlaicu. Show-ul a fost organizat de Compania Na]ional` Aeroporturi Bucure[ti, sub înaltul patronaj al Ministerului Transporturilor [i Infrastructurilor, în parteneriat cu Prim`ria General` a Municipiului Bucure[ti.

Patrula aerian`, având la activ o tradi]ie colectiv` italian`, n`scut` exact pe aeroportul din Campoformido [i Gorizia la începutul anilor ’20, a prezentat un spectacol acrobatic colectiv al pilo]ilor s`i, cu un program de zbor care a cuprins circa dou`zeci de acroba]ii. Dat fiind c` sediul Patrulei Acrobatice Na]ionale se afl` în regiunea Friuli Venezia Giulia, odat` cu show-ul, la re[edin]a ambasadorului Italiei în România, Mario Cospito, a fost organizat un eveniment promo]ional dedicat acestei regiuni, începând cu o conferin]` de pres` urmat` de un buffet la care au participat [i membrii echipei acrobatice a S`ge]ilor Tricolore. Evenimentul a fost organizat de Agen]ia pentru Turism Friuli Venezia Giulia în colaborare cu Institutul Na]­ional Italian de Turism (ENIT).


BUCHAREST night LIFE

Jocurile Olimpice 2012 400 de ore live la TVR De 48 de ani, Olimpiada este transmis` de TVR. Anul acesta, între 27 iulie [i 12 august, Jocurile Olimpice de la Londra se transmit la TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR HD [i jo2012.tvr.ro. Din 27 iulie, TVR, în calitate de official broadcaster al Jocurilor Olimpice de la Londra, a început s` transmit` un num`r record de ore de la cel mai mare eveniment sportiv al planetei. TVR 1, TVR 2 [i TVR 3 vor avea aproape 400 de ore de transmisie live de la Olimpiad`, iar grila TVR HD va fi alc`tuit` aproape exclusiv din transmisiuni în direct, sau înregistr`ri de la Londra, însumând în jur de 300 de ore difuzate la calitate înalt` (HD). „Este un eveniment care a cuprins întreaga lume, iar Televiziunea Român` este preg`tit` s` ofere telespectatorilor toate competi]iile importante, la cea mai bun` calitate, într-un num`r record de ore de transmisie pentru o televiziune din România. Dac` la Olimpiada din 2008 de la Beijing TVR a asigurat aproximativ 320 de ore de transmisie, anul acesta vom avea un plus de peste 70 de ore în direct de la Londra. Continu`m astfel tradi]ia TVR de a conecta telespectatorii la cele mai mari evenimente sportive”, a declarat Mihnea Ionescu, directorul Departamentului Sport al TVR.

Transmisiunile în direct de la toate loca]iile unde se desf`[oar` probele olimpice sunt acoperite de 10 comentatori [i reporteri trimi[i de TVR la Londra: Alina Alexoi (gimnastic`, scrim`), Drago[ Bocanaciu (judo, haltere, box, atletism, maraton), Cristian Mîndru (haltere, box, judo, handbal, baschet, lupte grecoromane), Sorin Hobana (canotaj, canoe), Narcis {elaru (box, polo, haltere, lupte greco-romane, volei), Monica Bucur (gimnastic`), Emil Hossu-Longin (înot, baschet), Drago[ Cojocaru (handbal, tenis de mas`, badminton), Alexandru Roman (comentator polo, reporter), Vlad Arhire (reporter). Din echipa TVR de la Londra mai fac parte Constantin {erbu ([ef delega]ie), Daniela En`chescu (coordonare editorial` [i tehnic`), Drago[ Stan (produc`tor [tiri), Valentin Bucur (tehnician [i editor imagine), Ionu] Stanciu (editor imagine), Marian T`bîrgic (cameraman), Cosmin Sandache (cameraman), Vasile Bu]` (cameraman).

Pentru câteva dintre disciplinele de la JO 2012, comentatorii afla]i la Londra vor fi sus]inu]i, din studiourile de la Bucure[ti, de Marian Olaianos (fotbal), Marius Mitran (fotbal), Mihnea Ionescu (fotbal), Daniel Chican (tenis), Ionel Stoica (box), Bogdan Tomulic` (fotbal) [i Adrian Voinescu (baschet). Pe lâng` transmisiunile directe, TVR mai difuzeaz` rezumate, studiouri speciale [i buletine olimpice.

33


RESTAURANTS / RESTAURANTE

34

BUCHAREST night LIFE Cafe’ Shangrila: Thai, Filipino, Chinese and Japanese food prepared by world class and versatile Asian chefs. Also serves choices of continental breakfast, salads, selection of wines and beverages. A place to enjoy a cup of coffee or tea and have a taste of the scrumptious cake selections. Take out food service available. 172, Calea Dorobantilor (Mario Plaza Shopping Center) Ph.: 021-230-47-69. Open: 10:00 - 21:00 Maiko: One of the most fashionable Restaurant, Bar & Lounge. The restaurant is always delighted to host your Business Lunches, daily between 12:00 and 15:00, and to offer you the perfect 25 Euro meal for such an occasion ( Includes Salad, Rice, Miso Soup, Meat or Fish Dishes). 27-29, Grigore GafencuSt. Ph.: 021-233-2633, 031-805-3985, 0751-262-465, 0730-562-456; Open: daily 12:00 - 24:00 Mandarin: Explore the exotic flavor of the Asian with Mandarin cuisine. Come join us and taste! C.C. Accepted. Guarded parking. JOLIE V LLE GALERIA – 103 bis Erou Iancu Nicolae Street, first floor. Ph.: 021-206-8066. Open: 12:00 – 22:30 pm (22:00 – last order) Orasul Interzis (The Forbidden City): Is the first luxury Chinese restaurant which aims at offering a true gastronomic experience due to the specialties that feed both the body and the soul. The restaurant as well as the terrace can host private and corporate parties, business lunch/dinner, work groups, meetings and other events, in a selected and refined ambiance. Enjoy the exotic menu and the business lunch special offer, Monday to Friday, 12:30 to 16:00. Home delivery. C.C. accepted, wireless Internet, air conditioned, smokers/ non-smokers area, home delivery. 3, Silvestru St. Ph.: 031 425 47 47; 0720 99 3333. Open: 12:30 – till the last guest.

Belgian Cuisine

La Belle Epoque: The largest selection of Belgian beers in town. Belgian and international cuisine. Air conditioning. C.C. accepted. 6, Aviator Radu Beller St. Ph.: 021-230-0770; Open: 11:30 - 24:00. Waterloo: Original Belgian recipes with Belgian Beer. C.C. accepted. Guarded parking. 188, Traian St. Open daily from 12:00 - until the last guest leaves (24:00 last order)

BULGARIAN Cuisine

Balcic: Wide range of Bulgarian appetizers and meals. Try spitted mutton & rabbit specialties! Nice decorated location. Smokers & nonsmokers areas. C.C. accepted. 1, Stefan cel Mare Ave. (Perla block), Ph.: 021-230-55-35. Open: 11:00 – till the last guest.

Fine Dining

The Vinyard: The Crowne Plaza’s flagship restaurant, a work of great detail where everything is lovingly prepared by Executive Chef Ashlie Dias and his highly experienced team. Based around Mediterranean cuisine you can always expect to find something special and a bit different on the daring menu. Reservations highly recommended. Air Conditioning, CC accepted, Parking, Non-Smoking. 1, Poligrafiei Blvd. (Crowne Plaza Hotel); Ph.: 021.224.00.34; Open: 17.00 – 23.00, Closed Sat, Sun.

Port Indian la The Harbour Seria evenimentelor dedicate gastronomiei interna] ionale a continuat la restaurantul The Harbour, cu un popas culinar în buc`t`ria oriental` [i anume în cea indian`. Pentru c` organizatorii s-au gândit s` ne introduc` într-o atmosfer` autentic indian`, prin decoruri specifice acestei culturi, portul din mijlocul Bucure[tiului s-a transformat pentru seara zilei de 25 iulie în spa]iul “vedic”, [i a încercat s` ne familiarizeze cu termeni precum “namaste”, “saree”, “bindi” sau “masala”. Buc`t`ria indian` se identific` cu tot ce înseamn` condimente în diferite combina]ii, iar gustul picant este nelipsit din acest tip de Oriental Cuisine. Executive Chef, Krishna Bohat de la Red Angus Steakhouse a preg`tit meniul serii, compus din preparate indiene care ne-au delectat sim]urile: Murgh Tangoi Cheese Kebab, Jhinga Madrasi, Kheema Nawabi, dar [i un desert cu adev`rat de var` – Falooda. Împreun` cu Cezar Ioan, wine connaisseur de la Vinul.ro, am degusta vinuri de la Vinarte potrivite felurilor servite: Cuvee D’excellence Sauvignon Slanc [i Castel Bolovanu Cabernet Sauvignon.

French cuisine

Casa Vernescu: Exquisite restaurant in a historical building, hosting Casino Palace. Luxurious interior. Also Romanian cuisine. C.C accepted. 133, Calea Victoriei. Ph.: 021-311-9744; Fax: 021-311-1645. Open: 18:30-01:00. La Bastille: Down the Caderea Bastiliei St. c’est la France qui vous acceueille... French specialties mastered by the Chef Philippe Faynot, served in refined atmosphere accompanied by a perfectly balanced choice of execelente french and romania wines. Special business menu (12:00 - 16:00). C.C. accepted. Air conditioning. Ph.: 021-310-7359; Fax: 021-310-7360. Open: 12:00-24:00. La Cantine de Nicolai: Semi-gastronomique French restaurant. Sami Babou, the “Special Delegate” of Chef Alain Ducasse, brings great joy to your sense of taste with his elaborate recipes. Pop-art sculptures and paintings complete the sophisticated atmosphere. The terrace - away from the public eye - is perfect for discreet business lunches or romantic dinners. 15-17, Povernei St. Ph.: 0725-210-608, 037-274-6213. Open daily: 11:00 till late (23:00 last order).

www.bucharestlife.com

Ne-a ajutat s` în]elegem mai bine numai o mic` parte din cultura indian`, Maria Pomohaci, Vicepre[edinte Centrul Cultural “Rabindranath Tagore”, organizatorul Festivalului Namaste India, dar [i obiectele de decor aduse cu larghe]e de Exotique. Evenimentul a fost sus]inut de revista Horeca România, Vinul.ro, Culinar.ro, Raluk.ro în parteneriat cu Vinarte, Namaste India [i Exotique. Urmeaz` noul port-surpriz` de la The Harbour, din 29 august!


RESTAURANTS / RESTAURANTE

36

BUCHAREST night LIFE L’Estaminet: French restaurant, within the new bis Continental Nord Hotel. CC accepted. 143, Calea Grivitei. Open: 7:00-22:30.

Voltaj printre nori!

Avalon: A fine dining atmosphere, fusion and avant-garde cuisine using exquisite ingredients and innovative cooking techniques make dining at Avalon restaurant an unforgettable experience. Howard Johnson Grand Plaza Hotel, Calea Dorobantilor 5 – 7, Phone: 021 201 5030, Open for breakfast 06:30 – 10:30, lunch 12:00 – 15:00, dinner 19:00 – 22:30 last order.

Pe 1 august Voltaj [i Cat Music au organizat cea mai spectaculoas` lansare a unui videoclip: pe heliport [i în restaurantul Sole. Membrii trupei au lansat clipul baladei “Lumea e a mea” pe una dintre cele mai înalte cl`diri din ora[ – Crystal Tower, situat` pe strada Iancu de Hunedoara, col] cu strada C`derea Bastiliei.

Fusion/Contemporary Cuisine

German Cuisine

Die Deutsche Kneipe: Traditional German cuisine, drinks and atmosphere. C. C. accepted. 9, Stockholm St. Ph.: 021-233-9462, 021230-1120, 0722-284560. Open: Mon.-Sat 15:00 - 23:00. Sunday closed.

GOURMET Cuisine

Champagne & Caviar Bar: An exclusive location, a gorgeous villa, in the heart of the city, welcomes you in a refined and relaxing ambiance. Finest Champagnes & Premium Selection Caviar and special Delicacies. High Class services,V P treat & Valet Parking. CC accepted, wireless internet, air conditioned. 40, Lascar Catargiu Blvd. Open: (Mon. – Sat.) 11:00 - until the last guest leaves; Sunday Brunch - from 12:00. Reservation is highly recommended. Ph: 021-317-6007; 0733-735-932. JW Steakhouse: An American concept restaurant, based on quality, good-taste and comfort. Guest star is one of the best beef in the world - USDA Black Angus,with supporting act from England Aberdeen, both cooked to perfection with the house broiler. Fresh seafood and crisp salads complete the menu, together with the generous sized desserts, like New York Cheesecake. The Bourbon bar holds a remarkable collection of carefully chosen boutique Bourbons and the Cigar Lounge offer the perfect finish to a grand dinner experience. JW Marriott Bucharest Grand Hotel, 90, Calea 13 Septembrie, Ph.: 021-403-1903, Open: Breakfast 06:30-11:00; Dinner 18:30-23:30 Sunday brunch 12:00-16:00

Indian Cuisine

Agra Palace: Chef Arun Kumar brought the essential from the City of Agra, once capital of the famous Mogul Empire: the mysterious taste of India. C.C. accepted; Free Wi fi internet access; Guarded parking lot. Open: 12:00 .- 24:00 Sos. Pipera-Tunari nr. 47. Ph: 021-350.31.14 Taj: Genuine Northern Indian menu creared by Indian chef. Special brunch offer. Indian live show, Fri & Sat. Indian decoration, soft music, pleasant atmosphere, separate smoking area. Air conditioned; terrace. C.C. accepted. Parking lot. 127-131, Calea 13 Septembrie. Ph.: 021-410-1820. Open: 12:00 - 02:00.

GREEK CUISINE

Restaurant Mythos: Greek food, drinks and music in a traditional ambiance at incredible prices. 28, Costache Negri St. Ph.: 021-410-2376; 0727-392-938 Open: 12 pm - until the last gust leaves

HUNGARIAN CUISINE

Bistro Menuet: Traditional Hungarian cuisine. Warm atmosphere of a cozy restaurant, also keeping the Empire elegance. Elaborated Hungarian dishes goes the best with the Tokay wines, but also with best Romanian wines. 14, Nicolae Golescu St., Ph.: 021-31994-94, 0751-146-871. Open: 12.30 pm - 0.30 am

ITALIAN CUISINE

Aquarium: One of the finest Italian restaurant in town. CC accepted. Guarded parking lot. 4, Alecu Russo St. Ph.: 021-211-28-20. Open: 12 am-until the last guest leaves. Last order12 am Angel’s: Satisfies your passion for fine Italian cuisine. CC accepted. Guarded parking lot. 52, Paris St. Ph.: 021-231-90-44. Open: 11 am - until the last guest leaves. Caffé Città: Northen Italian Menu restaurant within Radisson Blu Hotel for 126 persons. Enoteca, espresso bar, pizzeria, salumeria, gelateria, pasticceria in a fresh, natural, urban and contemporary mood. Terracce for 96 persons available. 63-68, Calea Victoriei. Ph.: 021-601-3436. Open: 11:30 - 23:30. Caffe & Latte Italian Coffee Bar&Pastries Shop: One of the best cappuccinos in town, just like in Italy. Pay them a visit

www.bucharestlife.com

Dac` în urm` cu doar câteva s`pt`mâni office building-ul g`zduia trupa Voltaj pentru film`rile clipului, pe 1 august heliportul din centrul ora[ului a fost loc de întâlnire pentru avanpremiera videoclipului “Lumea e a mea”.

La Plage plaj` & loca]ie de evenimente La fine de iulie a avut loc deschiderea oficial` a celei mai noi [i exotice loca]ii de evenimente din Bucure[ti – La Plage. Situat` în Otopeni, pe [os. Od`i 26-30, La Plage este o adev`rat` oaz` care îmbin` atmosfera de mare cu cea urban`: piscin`, nisip, palmieri, spa]iu de evenimente, restaurant, club, dar ]i un spa]iu indoor pentru petrecerile din anotimpurile reci. La Plage are un spa] iu generos (9.000 de metri p`tra]i [i parcare), atât pentru plaj`, cât [i pentru petreceri de club [i dispune de una dintre cele mai mari piscine din România, cu acces gradual, pentru a simula exact intrarea în mare. La care se adaug` un restaurant. La Plage se bucur` de un design cu adev`rat exotic, iar tariful de intrare este de 30 de lei în timpul s`pt`mânii [i 50 de lei în weekend, [i include [ezlong!


RESTAURANTS / RESTAURANTE

38

BUCHAREST night LIFE and tell us what you think about their breakfast offer and their vast selection of homemade pastry. Near Cismigiu Park. 35, Schitu Magu­ reanu Blvd. Ph.: 031-415-8551 Open: Mon. - Sun. 08:00 – 22:30. Cucina: At the JW Marriott Bucharest Grand Hotel. Authentic Italian food served in rustic surroundings. Fine choice of wines. Calea 13 Septembrie 90. Ph. 021-403-1902. Open: 12:00 - 15:00; 19:30 – 23:30 De Gustibus: Restaurant, Terrace & Pizzeria. A menu dedicated to only the most simple, appetizing and brilliantly executed Italian dishes, mainly with a Tuscan twinge. Happy Hours 11:30 - 16:00, From Mon. to Fri. 10% Off. Air conditioned. CC accepted. Parking lot. 10, Marcel Iancu St. Ph. 021-211-1449; 0744-520106. Open: 12:00 - 24:00 Horoscop: A real authentic Southern Italian cuisine. Air conditioned, guarded parking. C.C. accepted. 2, Dimitrie Cantemir Blvd. Ph.: 021-335-72-65. Open: 8:30 am – 1am last order. Leonardo da Vinci - l’inventore: Restaurant & coffee shop. Fine Italian cuisine. Daily special lunch offer (1 pm - 4 pm). International cuisine available. CC accepted. 11, C~mpineanu. St. Ph.: 021-312-24-92. Open: 8:30 am - till the last guest. Modigliani: Pasta /Carne. An Italian Original. Home made pasta, basil, creamy sauces and a whole new world of flavors are waiting to be explored in its cozy atmosphere. Air conditioned. C.C accepted. Parking lot. 9, Batistei St. (entrance also from the InterContinental lobby), Ph.: 0730-644-806, Open: Mon-Sat 18.00 - 04.00 Roberto’s: You’ll step into another world when you dine at Roberto’s, the Athenee Palace Hilton Bucharest hotel’s smart Italian restaurant. Soft lighting, frescoes of Italy on the walls and views of the terrace make this a romantic place for dinner. Locals and guests enjoy regional, authentic Italian food and an extensive list of wines. C.C. accepted. 1-3, Episcopiei St. Ph.: 021-303-3777; Open daily: 06:30 - 10:00; 12:00 - 23:00. Ristorante Da Renzo: Delicious Italian food & excellent wine selection. Daily special lunch offer. Smoking & non smoking areas; CC accepted. 13, Constantin Nottara St.- close to In City Residences (ask your taxi driver), Ph: 0721 587 560; 0744 299 499, Open: 12:00 till late Silviu’s: Exquisite Italian restaurant located in a superb villa in Cotroceni district. Special lunch offer: Mon-Fri 20% discount, Sat-Sun 50% discount. 44, Louis Pasteur St. Ph.: 021-410-91-84, 0721-292-526. Open: 11 am - 1 am. Trattoria “Il Calcio”: Extensive menu of Italian dishes. Large selection of wines, beers and spirits. Nice interiors, relaxing atmosphere, friendly staff. 14, Mendeleev St. Ph.: 021-312-2430; 0722134-299. Open: Sun - Thu: 12:00 - 24:00, Fri - Sat: 12:00 - 01:00. Zafferano: Italian cuisine restaurant. Special discounts daily. Air conditioning, parking area. C.C. accepted. 29, Popa Savu St. Ph.: 021-222-72-10, 0788-415-707. Open: 11 am - 1 am. Zerillo’s: Traditional Italian & Romanian cuisine, the finest Italian wines, an intimate atmosphere. Air conditioning. C.C. accepted. 2, Piata Lahovari. Ph.: 0722-383-507. Open: 12 pm - till last guest. Zigolini: A deliciously intimate dining experience nestled in the most elegant Galleria of Bucharest! C.C. Accepted. Guarded parking. Jolie Ville Galleria – 103 bis Erou Iancu Nicolae Street, first floor. Ph.: 021-206-8069. Open: 12:00 – 22:30 (22:00 – last order).

Mediterranean cuisine

Il Gambero Rosso: Located in a small and charming villa in the center of the city, this place offers you an original menu, a mix between the famous Italian and French kitchens. Marcello, an Italian who lived almost all his life in France, opened this restaurant where you will find specialties from various parts of Italy and the day specialty, almost always French. Aviator Stefan Protopopescu Str., 64. Ph: 021-230-3210, 0730 006 978. Open: 12:00-24:00

MIDDLE EASTERN CUISINE

Golden Falcon: Best Turkish restaurant in town. Full range of kebab dishes, Turkish aperitifs and traditional sweets. Catering service available. 18-20, Hristo Botev St. (near C.A. Rossetti Square). Ph.: 021-314-2825; 313-2833. Open: 12:00 - 24:00.

www.bucharestlife.com

Bucharest Biennale 5 la final Pe 22 iulie, Bucharest Biennale 5 - Bienala Interna] ional` de Art` Contemporan` Bucure[ti - curatoriat` de Anne Barlow, cu titlul “Tactics for the Here and Now”, s-a închis dup` mai mult de 8 s`pt`mâni, timp în care s-a bucurat de un succes f`r` precedent pentru un eveniment românesc de art` contemporan`. Bucharest Biennale a c`p`tat în decursul ultimilor ani o reputa]ie interna]ional`, iar ultima edi]ie a exprimat poten] ialul de cre[tere a acestei forme de întâlnire artistic`. BB5 s-a compus din expozi]ia principal`, evenimente paralele [i simultane, o expozi]ie-finisaj la Institutul Cultural Român de la Stockholm, dezbateri [i conferin]e. Au participat 20 de arti[ti din 18 ]`ri, 9 lucr`ri fiind produse special pentru bienal`, iar BB5 s-a desf`[urat în [apte loca]ii. Cercetarea, selec]ia arti[tilor [i preg`tirea textelor teoretice s-au desf`[urat pe parcursul a doi ani. La deschiderea bienalei au participat peste 400 de reprezentan]i media [i profesioni[ti din ]ar` [i din str`in`tate. Bienala a fost reflectat` de peste 100 de publica]ii, agen]ii de [tiri, posturi de radio [i televiziune, sau bloguri. Bienala a beneficiat de aproximativ 42.000 de vizitatori, din care peste 5.000 doar în zilele deschiderii. Pentru aceast` edi]ie a fost editat un num`r special din Pavilion - journal for politics and culture, cu 208 pagini con]inând texte scrise de teoreticieni de marc` precum Suzana Milevska, Sotirios Bahtsetzis, Tom Holert, Olive McKeon, Simon Sheikh. Website-ul bienalei, newsletter-ul [i paginile de Facebook au adunat peste 80.000 de vizitatori din 81 de ]`ri, înaintea [i în perioada desf`[ur`rii evenimentului. Bugetul BB5 a fost de 124.000 Euro, devenind bienala cu cel mai mic buget din Europa, comparativ cu edi]ia precedent` când bugetul s-a ridicat la 840.000 Euro. BB5 a avut ca partener strategic UniCredit Tiriac Bank, iar partenerul institu]ional principal a fost Institutul Cultural Român. La finan]area BB5 au contribuit [i Ambasada SUA, Ambasada Olandei, IASPIS, BAM - Flemish institute for visual, audiovisual and media art, Ministerul Culturii din Belgia... Urmând tradi]ia, Ministerul Culturii [i Prim`ria Bucure[ti nu au finan]at BB5. Deja a fost numit [i va fi anun]at curatorul celei de-a [asea edi]ii!


40

BUCHAREST night LIFE

RESTAURANTS / RESTAURANTE

Piccolo Mondo: Arab & International Cuisine. 9, Clucerului St. Ph.: 021-223-22-25. Open: 12 pm- until the last guest leaves.

MOROCCAN CUISINE

MEDINA: The only Moroccan restaurant in the city. Medina is proposing the most famous Moroccan and Tunisian specialties such as Couscous, Tajines and Pastillas, in a refined and sophisticated oriental atmosphere. For small hungers, you can also try our special Kemias (Tunisian tapas) with a fresh drink or a home made mint tea on our terrace. The restaurant can host private or corporate parties, business lunches/dinners. Special opening offer during summer! CC accepted, wireless internet, air-conditioning. Open: 11:00 - till late (last food order 23:00) 7, Decebal Blvd., Ph.: 031.432.6664

ROMANIAN CUISINE

Burebista: Traditional Romanian cuisine restaurant. 195, Calea Mosilor Ph.: 021-210-97-04. Open: 12 pm – 12 am. C.C. accepted. Burebista Vanatoresc: Traditional Romanian cuisine restaurant & Venison dishes. C.C. accepted. 14, St. Bati[tei St. Ph.: 021-211-89-29. Open: 12 pm - 12 am. Caro: Caro Hotel’s Romanian restaurant. International cuisine. Wine cellar and terrace. C.C. accepted. Guaranteed parking. 164A, Barbu Vacarescu Blvd. Ph.: 021-208-6100. Open: (restaurant) 16:00 – 24:00. Sunday closed, (wine cellar) 12:00 - 14:30 Caru’ cu Bere: Historical restaurant (established 1879) in the old town district, behind the National History Museum. Original German style interior. Live music and dancing on weekends. CC accepted. 3-5, Stavropoleos St. Ph.: 021-313-7560; Open: 10:00 - 24:00. Casa Romaneasca: Authentic Romanian culinary delight in the traditional setting of a Romanian mansion with a splendidly decorated terrace, rich wine-cellar, large selection of Romanian wines, traditional Romanian customs and hospitality. CC accepted. 285A, Calea Bucuresti. Ph.: 021-236-1510; Ph./Fax: 021-236-1511. Count Dracula Club: Unique theme restaurant, with a cozy atmosphere. Transylvanian and venison dishes. C.C. accepted. 8A, Splaiul Independentei. Ph.: 021-312-1353; 0788-312-878. Open: 16:00 - until the last guest leaves. CRAMA PANDURILOR: Traditional Romanian cuisine rich offer in a special space where collection wines can be tasted. Our selection includes more than 200 wines. Enjoy the Romanian folklore songs presented by the live band - Taraful Pandurilor. 71, Panduri Ave. Ph.: 0727-703-703 Open: 12.00 until the last guest leaves Decebal Rustic: Exquisite Romanian dishes. C.C. accepted. 17, Decebal Blvd. Ph.: 021-321-67-00; 0723-515-009; Open:. 10:00 until the last guest leaves Decebal Classic: Traditional Romanian cuisine, folk music band, select atmosphere, terrace. Business meetings, special events. C.C. accepted. 51, Barbu Vacarescu St. Ph: 0724 891 819; Open:10:00 until the last guest leaves Hanul Hangitei: Traditional Romanian cuisine. Daily special lunch offer. 16, Gabroveni St. Ph.: 021-314-7046. Open: 11:00 - until the last guest leaves. Locanta Jaristea: A genuine taste of Romania, both food and atmosphere, a real part of the city’s history. C.C. accepted. Reservation neccessary! 50-52, George Georgescu St. Ph.: 021-335-3338; 0744.240.126; Fax: 021-301.98.45. Open: 11:00 - 02:00. Vatra: Air conditioning. 23-25, Brezoianu St. Ph.: 021-315-8375; 0721-200-800; Open: 12:00 - 24:00. Doi Cocosi: One of the most picturesque spots in Bucharest, in the northern outskirts. Rustic interior. Folkloric show every evening. 6, Soseaua Bucuresti-Targoviste Ph.: 021-667-19-98. Open: 12 pm - 4 am.

SEA FOOD

La Veranda: The restaurant is housed inside a glass terrace offering wonderful views of the garden outside. It serves exquisite fish and sea food as fresh as the day it was caught. Air Conditioning, CC accepted, Parking, Smoking free, Outside Seating. 1, Poligrafiei Blvd. (Crowne Plaza Hotel); Ph.: 021.224.00.34; Open daily: 12.00 – 23.00.

www.bucharestlife.com

Leonard Cohen la Bucure[ti, în Old Ideas 2012 Int’l Tour Trubadurul canadian care a cucerit inimile publicului din România revine la Bucure[ti pe 22 septembrie, în cadrul turneului de promovare al celui de-al doisprezecelea album, Old Ideas. Vocea cu timbru inconfundabil a lui Leonard Cohen va r`suna, de aceast` dat`, în Pia]a Constitu]iei din Capital`. Dup` un lung periplu pe toate meridianele globului, în perioada 2008 – 2010, dup` seri de spectacole în care Leonard Cohen a cules aplauze furtunoase din partea spectatorilor cuceri]i definitiv de muzica sa, albumul Old Ideas aduce ”zece cântece noi, pe care nimeni nu le [tie, dar to]i le vor pre]ui”, cântece

care fac s` explodeze inima [i zguduie trupul, d`râm` barierele întregii lumi, cum numai Leonard Cohen poate s` o fac`. Old Ideas Tour 2012 pune fa]` în fa]` cântecele de pe noul album [i majoritatea pieselor care l-au transformat în legend` pe poetul-cânt`re]. Odat` cu lansarea Old Ideas, Leonard Cohen a primit un cadou nea[teptat: înc` din prima s`pt`mân` de la lansare, albumul s-a clasat pe primul loc în topurile din întreaga lume. Este o premier` chiar [i pentru un artist atât de iubit, cum este Leonard Cohen. De mai bine de [ase decenii, Leonard Cohen î[i dezv`luie lumea secret` în cântece care alin` inima [i seduc intelectul. Piesele lui au fost reinterpretate în peste 1.300 de variante, inclusiv de arti[ti [i trupe ca U2, REM, Nick Cave sau regretatul Johnny Cash. Leonard Cohen a fost inclus oficial în Rock and Roll Hall of Fame. Artistul c`l`tor se întoarce la Bucure[ti pe 22 septembrie. Biletele pentru concert se afl` în vânzare prin re]eaua Eventim: magazinele Germanos, Orange, Vodafone, Domo, libr`riile Humanitas, C`rture[ti [i pe www.eventim.ro.


BUCHAREST night LIFE

41


42

BUCHAREST night LIFE

Red Hot Chili Peppers pe Na]ional Arena! Concertul Red Hot Chili Peppers, prezentat de Ursus, a înregistrat vânz`ri record pentru România, toate biletele disponibile pe gazon fiind epuizate. Evenimentul este programat pe 31 august, fiind primul concert confirmat pe Arena Na]ionala din Bucure[ti. Ritmul de achizi]ionare a biletelor a fost mai mare decât în cazul concertelor Depeche Mode sau Madonna, interesul publicului român fa]` de show-ul pe care trupa american` îl va sus]ine vara aceasta în Romania fiind imens. „Concertul Red Hot Chili Peppers este unul dintre cele mai a[teptate evenimente de c`tre publicul român”, ne-a declarat Laura Coroianu, CEO Emagic. Prezentat de Ursus [i organizat de Emagic, concertul Red Hot Chili Peppers de la Bucuresti va avea loc pe 31 august, pe Arena Nationala, concertul fiind inclus în turneul de promovare a celui mai recent album Red Hot Chili Peppers, „I’m With You”. Biletele disponibile se vând pe site-ul www.MyTicket.ro, în magazinele Diverta, magazinul Muzica, libr`ria Mihai Eminescu, Sala Palatului precum [i în re]elele afiliate MyTicket.ro. Îmbinând rock-ul cu accente de funk, punk, hip-hop [i rock psihedelic, Red Hot Chili Peppers [i-a creat un stil unic ce i-a adus nu doar statutul de trup` cult a muzicii rock, ci [i vânzari în peste 70 de milioane de exemplare a celor zece albume de studio lansate în cariera grupului! De-a lungul celor aproape treizeci de ani, Red Hot Chili Peppers a lansat 40 de single-uri, „Under the Bridge”, „Californication”, „Dani California”, „Give it Away”, „Scar Tissue” sau „Otherside” fiind doar cateva dintre hit-urile pe care publicul român va avea ocazia s` le asculte live, în premier`. Cel de-al zecelea material discografic al trupei, „I’m With You”, a fost lansat în august 2011, clasându-se înc` de la debut pe prima pozi]ie a topurilor din 17 ]`ri. Odata cu lansarea noului album, trupa - în formula Anthony Kiedis, Michael “Flea” Balzary, Chad Smith [i

Josh Klinghoffer - a pornit într-un turneu de promovare ce a cuprins pân` acum ]`ri din America Latina, Asia [i Europa, iar în 2012, în Anglia, Irlanda, Olanda, Fran]a, Elve]ia, Finlanda [i Romania, în premier`.

www.bucharestlife.com

Lady Gaga în Pia]a Constitu]iei! Artista va sus]ine un concert pe 16 august, mutat în ultima clip` de pe Na]ional Arena în Pia]a Constitu]iei! Acesta va fi primul concert al artistei în România, în cadrul turneului s`u “Born this Way Ball”. Biletele au pre]uri cuprinse între 130 [i 495 de lei. Bucure[tiul va fi gazda unui concert al celei mai în vog` cînt`re]e din lume, Lady Gaga venind la Bucure[ti de la Sofia, [i va

mai sus]ine concerte în mari ora[e ca Viena, Amsterdam, Paris, Milano, Barcelona. Este al treilea turneu interna]ional al cânt`re]ei. Primul, “The Fame Ball Tour”, a venit în sus]inerea albumului de debut, “Fame”. “The Fame Monster”, al doilea album solo, a determinat-o pe cânt`rea]a s` organizeze “The Monster Ball Tour”, cu peste 200 de concerte în urma c`rora artista a ob]inut 227 de milioane de dolari. Albumul promovat de artist` în acest ultim turneu a fost lansat în 2011 [i con]ine piese devenite deja hituri ca “Born This Way”, “Marry the Night”, “Judas” [i “You and I”. Pe numele s`u adev`rat, Stefani Joanne Angelina Germanotta, cânt`rea]a de 26 de ani a devenit celebr` în 2008, o dat` cu lansarea primului album “The Fame”. Lady Gaga a câ[tigat 5 premii Grammy [i 13 premii MTV Video Music Awards, a stabilit dou` recorduri mondiale [i a înregistrat vânz`ri de peste 23 de milioane de exemplare din albume [i 64 de milioane din single-uri. Billboard a numit-o “artistul anului” 2010 [i “cel mai bine vândut artist al anului 2010”.


BUCHAREST night LIFE

Lenny Kravitz revine cu Black and White America Aflat în plin turneu interna]ional de promovare a noului s`u album, Black and White America, energicul artist newyorkez Lenny Kravitz vine pentru a doua oar` la Bucure[ti. Vocea sa inconfundabil` va r`suna în Pia]a Constitu]iei pe 28 septembrie 2012, de la ora 20.00. Pentru cel de-al noualea s`u album, Lenny Kravitz a c`utat inspira]ie aproape de cas`. În fapt, spiritul albumului Black And White America vine din locuri unde muzica acestui material s-a [i n`scut – de la mici comunit`]i din Bahamas pân` la str`zile marelui Paris. Inspirat de aceste locuri [i în calitate de cet`]ean al acestei planete compozitorul a scris primele cântece dup` o pauz` de trei ani, iar ele au devenit imediat cea mai intim` colec] ie de melodii din cariera sa. “F`r` îndoial`, mediul mi-a oferit mult ajutor în procesul de crea]ie” spune muzicianul. Kravitz a demonstrat în mai multe rânduri ce poate s` creeze. El scoate albume de peste dou`zeci de ani, de când a debutat, în 1989 cu Let Love Rule. De atunci, a vândut peste 35 de milioane de discuri [i a câ[tigat patru Premii Grammy. În ciuda acestor performan]e incredibile – sau poate chiar datorit` lor – cânt`re]ul, compozitorul, produc`torul [i instrumentistul [i-a g`sit refugiul tocmai pe una din insulele arhipelagului Bahamas. “Am visat aceast` muzic` de multe ori, pe când dormeam în rulota mea de pe plaj`” spune artistul. Într-o diminea]`, î[i aminte[te el, “m-am trezit brusc, am fugit la studio [i imediat a ie[it o pies`”. Este vorba despre melodia în stil funk Life Ain’t Ever Been Better Than It Is Now. Albumul Black And White America este primul lansat la Atlantic Records/Roadrunner Records. Nu întreg materialul are o înc`rc`tur` mistic`. Unele piese au origini cât se poate de p`mânte[ti. “La mic` distan]` de casa mea, e un magazin de unde po]i lua mâncare [i seara, acolo lucreaz` un DJ”, spune muzicianul. “Am fost de multe ori acolo [i le-am v`zut pe femei dansând. Majoritatea sunt plinu]e, dar sunt super-mândre de corpul lor. Poart` pantaloni scur]i, în culori stridente [i îmi place c` nu pun pre] pe stereotipuri, pe ceea ce spune presa c` e frumos”. Inspirat de aceste femei, Kravitz a compus Boongie Drop, pies` cu izbucniri spa]iale [i un groove nocturn.

Jay-Z, care a colaborat cu Lenny Kravitz de mai multe ori în ultimii ani, intervine în pies` cu o serie de rime rapide, în timp ce DJ Military, DJ-ul din localul din Bahamas [i vechi prieten cu Kravitz, d` [i el un impuls melodiei. În afar` de colaborarea cu Jay-Z, Kravitz s-a aliat [i cu rapperul Drake and Swizz Beatz la realizarea piesei Sunflower. Black And White America a c`p`tat o alt` direc]ie muzical` când Kravitz [i-a mutat baza la Paris. În Paris, el a început s` mixeze piesele [i s` adauge elemente realizate pe sintetizator. Tot acolo a scris [i piesa “foarte senzual`, foarte minimal`” intitulat` Liquid Jesus, f`când albumul mai fin dar în acela[i timp [i mai sofisticat. Albumul con]ine piese care ies în eviden]`, melodii precum Push, Super Love [i Come On Get It. Cu toate acestea, piesa care d` titlul albumului pare s` atrag` cel mai mult aten] ia. Pe fundalul asigurat de o linie de bas funky, Kravitz cânt` “There is no division…the future looks as though it’s come around”. Din punct de vedere muzical, Black And White America este mai degrab` un album funk, dar for]a chitarei din spatele vechilor hituri Fly Away [i Are You Gonna Go My Way nu a întors deloc spatele rockului. Sentimentele cople[itoare prezente pe Black And White America sunt cele de optimism, credin]` [i speran]`. Aflat mult timp în pauz` de crea]ie, Kravitz este acum dornic s` duc` Black And White America în turneu. La începutul acestui an, artistul a sus]inut un concert la Daytona International Speedway, cu ocazia cursei Daytona 500 care inaugureaz` sezonul NASCAR Sprint Cup 2012. Presta]ia sa a fost urm`rit` de peste 150.000 de spectatori [i peste 10 milioane de telespectatori. Pe 28 septembrie, este rândul bucure[tenilor s` se bucure de Lenny Kravitz, în cadrul unui concert extraordinar, ce va avea loc în Pia]a Constitu]iei. Biletele pentru concertul Lenny Kravitz de la Bucure[ti se g`sesc la vânzare prin Re]eaua Eventim: magazinele Germanos, Orange, Vodafone, DOMO, libr`riile Humanitas, C`rture[ti [i pe www.eventim.ro.

43


BUCHAREST night LIFE

AFTER DARK / DUP~ APUS

44

Pubs & Cocktail Bars L’Arpège Bar: Enjoy a relaxing moment while drinking a delicious cocktail. CC accepted. Free WiFi access. Free parking. 10 Montréal Square; Open: Monday – Sunday: 08:30 – 01:30; Ph.:021 202 1632 . Bar “37”: Excellent view of Calea Victoriei, while enjoying a glass of wine or a gourmet meal among friends. Summer terrace and secured underground parking available. CC accepted. Novotel Bucarest City Centre - 37B Calea Victoriei. Ph.: 021 308 85 00. Open Mon-Fri: 07:00 - 02:00, Sat-Sun: 09:00 - 02:00. Bla Lounge Bar: Ice bar within Radisson Blu Hotel for 108 persons. 63-81, Calea Victoriei. Ph.: 021-311-9000; Open: Monday to Saturday 09:00 - 02:00; Sunday 09:00 till midnight. Caffe & Latte: Before or after a pleasant walk through Cismigiu Park, in-between business meetings or... whenever, pay them a visit and let them spoil you with their home made specialities. They’ve got new goodies, breakfast choices, soups, salads and... lots of surprises that will keep on coming.Yours truly, Caffe & Latte! 35, Schitu Magureanu St. Ph.: 031-415-8551 Open: 08.30 - 22.30

www.bucharestlife.com

Centro Bar & Lounge: Fresh selection of sandwiches, salads and pastry products make it a convenient place for any time of the day. Howard Johnson Grand Plaza Hotel, Calea Dorobantilor 5 – 7, Open daily 09:00 – 00:30 Champions: At the JW Marriott Bucharest Grand Hotel. The American Sports Bar and Restaurant. Live TV Sport coverage on 27 flat screen TV sets. Calea 13 Sept. 90. Ph.: 021-403-1917; Open: 17:00 - 01:00 . Club InterContinental Lounge: The place for a meeting, networking, a light meal or just for relaxation, reading, listening to music and watching the unique city view. Air conditioned. C.C accepted. Parking lot. 4 Nicolae Balcescu Blvd. - InterContinental Hotel, 21st floor, Ph.: 021-310-2020 Open: 06.30 - 10.30 Dreamer’s Pub & Restaurant: Draught Guinness, live sports, darts and a wide variety of pub and international food. Amazing terrace located on the roof. 111, G-ral Berthelot St. (close to Casa Radio). Ph: 0744.366.350, 0723.112.200. www.dreamers.ro Open Mon – Fri: 10 AM - until the last guest Sat & Sun: 2 PM - until the last guest English Bar: Relax in the soft lighting and traditional decor of the Athenee Palace Hilton Bucharest hotel’s inviting English Bar. Choose from over 40 whiskies, sip a cocktail or order form the international snackmenu. Enjoy a Cuban cigar to round off your night. C.C. accepted. St. Episcopiei 1-3. Ph.: 021-303-3777/ ext. 6759. Open: 11:00-02:00. The Dubliner Irish Pub: Genuine Irish atmosphere. Draught beer. Air-conditioned.Very popular among the members of the English speaking community. 18, Titulescu Blvd. Ph.: 021-222-3737; 021-222-9473. Open: 12:00 - 02:00. Gala Wine Bar &Tapas: Taste a large selection of Portuguese wines accompanied by goat cheese or chouriso, pumpkin gem, tomatoes or figs. Porto or Madeira wines or a special coffee will conclude a delicious experience. For desert choose nata pastel, chocolate cake or almond biscuits. One can buy all the above delis in the shop next door. 32, Icoanei St.- close to Romana Sq. Ph: 021–210-4039 Open: 10:00 a.m. till midnight The Gin Factory – Irish Pub & Restaurant International ciusine; Chef’s choice: fish & chips; beefsteak. Lunch: 12:0017:00. Live music every Wed & Sun; DJ set every Thu, Fri & Sat starting 23:00 C.C. Accepted, free WiFi internet; Digi TV, Sky TV, Smoking areas; 37, Lipscani St. Ph: 021-311-3836 Open: 10:00 – 05:00 (23:00 – last kitchen order; last reservation accepted; 22:00 hours) Green Hours 22 Jazz Café: Hip and unique. Enjoy exotic cocktails and coffee in a neon-lit, tube-shaped bar, with live, trippy jazz-rock on one end and cozy couches on the other-like spending an evening in a surreal submarine. Also a relaxing outdoor patio that’s packed on weekend nights. Music most nights after 9 pm. Morning coffee or nightly cocktails. 120, Calea Victoriei. Ph.: 0722-234-356. Open: non-stop The Harp Irish Pub: Very popular Irish hangout with great selection of beer, a warming atmosphere downstairs complete with fireplaces candle-lit tables and extensive seating upstairs. Guaranteed to be packed with younger Romanians and expats alike any weekend evening. Air-conditioning. C.C. accepted. 1, Piata Unirii. Ph.:021-335-6508. Open: 09:00 - until the last guest leaves. Intermezzo Piano Bar: Just the way you might imagine a classic bar: sophisticated but relaxed, chic but comfortable. Located just off the InterContinental Hotel lobby, Intermezzo offers live piano music in the evenings, creating the perfect backdrop after a long working day. Air conditioned. C.C accepted. Parking lot. 4. Nicolae Balcescu Blvd.,Ph.: 021-310-2020, Open: 08.00 - 01.00 James Joyces: A real Iris pub run by real paddy. 1-3,Valter Maracineanu Sq. Ph.021-311-4177. Light Bla Terrace: Outdoor, atrium bar within Radisson Blu Hotel. Beverages, cocktails, cakes, pastries, snacks in a chill, cool stuff and contemporary mood. Terracce available. 63-81, Calea Victoriei. Ph.: 021-311-9000; Open: 12:00 – 02:00. Onx Pub: Lot of fun, karaoke, live concerts & special parties. 290, Splaiul Independentei, Regie P16 Open: 12:00 - till the last guest.


BUCHAREST night LIFE

Centrul de distrac]ie Skol Land Din 1 iulie, Mamaia g`zduie[te Skol Land, locul care ofer` atât distrac]ie la cote maxime, cât [i relaxare complet`. Skol Land este localizat în Mamaia Sud, în fa]a hotelului Flora. 3200 de metri p`tra] i stau la dispozi]ia turi[tilor, pentru a se relaxa [i a se bucura de zilele petrecute la mare. B`rba]ii se pot destinde atât cât doresc în stil hawaian, în hamace sau pe zecile de [ezlonguri puse la dispozi]ia lor. „Skol Land este visul devenit realitate al oric`rui b`rbat. Bere proasp`t` de la barmani]ele Skol, jocuri, fotbal, masaj, relaxare în hamacele de pe plaj`, nimic nu poate fi mai pl`cut în aceast` var`. A[a c` îi invit`m pe to]i românii s` vin` în Skol Land, cât este vara de lung`, s` se distreze al`turi de prietenii lor!”, a declarat Anca Aldea, Senior Brand Manager Skol. Lansarea oficial` a Skol Land a avut loc pe 7 iulie, când a fost organizat` o petrecere incendiar` cu faimoasele playmates Roxana Dobre [i Vika Jigulina. Mai mult, în fiecare sâmb`t` [i duminic`, pân` pe 31 august, iepura[ii Playboy vor anima atmosfera din Skol Land. În incinta Skol Land exist` [i zona distrac]iei, destinat` MC-ilor [i DJ-ilor de la radio ZU, deschis` de joi pân` duminic`. În fiecare weekend, Buzdugan [i Morar vor fi responsabili de între]inerea distrac]­iei pe plaj`.

Skol Land va avea [ase zone destinate în exclusivitate b`rba]ilor. Zona de sport include un teren de fotbal [i unul de volei, iar zona de jocuri pune la dispozi]ia celor mai competitivi fussball, air hockey, biliard [i Nintendo Wii, pentru a se întrece cu prietenii. Cele dou` zone de destindere sunt zona de relaxare, cu masaj, [i zona de plaj`, cu [ezlonguri, hamace [i umbrele de stuf. Pentru o experien]` complet`, Skol pune la dispozi]ia tuturor un spa]iu de r`corire [i degustare, cu un bar pe plaj` [i o zon` culinar`. În Skol Land întreg personalul este feminin. Peste 20 de fete, barmani]e, dealeri la jocurile de noroc, animatoare [i maseuze vor face sejurul b`rba]ilor cât mai pl`cut. Distrac]ia se pl`te[te în Skol Land cu „Skoli”, o moned` unic`, valid` doar în acest spa]iu. La fiecare bere achizi]ionat` pe plaj`, se va primi o bancnota Skol, biletul de intrare c`tre Skol Land. De exemplu, prin colectarea a 6 Skoli, un grup poate s` joace fotbal pe terenul Skol timp de 30 de minute sau prin colectarea a 5 Skoli, o persoan` poate sa se joace pe Wii sau sa fac` masaj timp de 15 minute. Peste 15.000 de b`rba]i sunt a[tepta]i în fiecare lun` în Skol Land. Skol Land va fi deschis pân` pe 31 august pentru to]i cei care vor fie s` se relaxeze, fie s` se distreze al`turi de prieteni.

45


AFTER DARK / DUP~ APUS

46

BUCHAREST night LIFE Orange Bar: (lobby bar): f you are looking for a place to enjoy the highest standards, a perfect coffee, fresh sandwiches, sft drinks and the best cognac in town, you most go high, go North! C.C. accepted. 44A, Daniel Danielopolu. St. Ph.: 021-233-5000 Open: daily 10:00-24:00 Pavilion Lounge: Within the JW Marriott Bucharest Grand Hotel. Your favorite drink, accompanied by Chef’s choice of canapés, in a relaxed atmosphere. CC accepted. 90, Calea 13 Septembrie. Ph.: 021-403-1904. Open: non-stop. The Sky Gate Bar: This bar of the angelo Airport hotel Bucharest offers a pleasant and relaxing environment where you can enjoy a cup of coffee, an afternoon tea, a refined cocktail or simply a cigarette in pleasant company. The hotel’s professional bartenders are always there just when you need them. Located right beside the lobby and restaurant, the bar offers its guests an intimate, private area. CC accepted. 283 Calea Bucurestilor, Otopeni. Ph: 021 20 36 500; Fax: 021 20 36 530; Open 24 hours a day. Thomas Antiques Bar - Taste the house wine and enjoy it on one of their sunny balconies. Wide range of beers and something special for ladies - „French Vanilla” or „Brazilian Nut”. Smoking & non smoking areas; Air conditioned; Free WiFi internet; CC accepted. 19, Covaci St. 1st floor & attick, Ph: 0752 440 818, Open: bar (1st floor): Mon - Thu & Sun: 10:00 – 22:00, Fri – Sat: 10:00 – 24:00, attick: Mon – Sat: 10:00 – 20:00, Sun: 10:00 – 16:00 Trafalgar Pub: Beer, wines, spirits and snacks. Close to Turkish Embassy on Calea Dorobantilor.4A, David Emanuel St. Ph.: 021-211-3151. Open: 11.00 - till last gues. Victoria Club: Classic mahogany furniture, leather Chesterfield sofas, warm beige nuances, exquisite services... these are the fine details that will catch your eye and soul in our English Bar – Victoria Club. Here you can taste our delicate teas & coffees brews while engaging in succulent conversation during traditional English afternoon tea time, taste some of our delicious snacks and try something from the list of over 100 spirits. Cigars are available to round off your evening. C.C. accepted. Grand Hotel Continental, 56,Victoriei Ave. Ph.: 0372 010 300 Open: 09:00 - 24:00. White Horse: Pub & Restaurant. English & International cuisine. Wide selection of draught beers. CC accepted. 4A G. Calinescu St. Ph.: 021-231-2795. Open: 12:00 - until the last guest leaves.

CLUBS

Bamboo: 39, Ramuri Tei St., www.bamboosportingclub.ro Ph.: 0722-132-283 Cuando: 35-37, Academiei St., www.cuando.ro Ph.: 0722-505085 Club Maxx: 290, Splaiul Independentei, www.clubmaxx.ro Ph.: 0722-647-337 reservations after 2 pm Frame Club: the movie club in town is inviting you to the various events organized: karaoke nights, live acts, weekend special DJ parties, chill-out nights or film screenings. Cozy place, perfect for private parties or any other occasion. Some of the best cocktails in town. Free wifi internet, air conditioning, CC accepted. 38B, Magheru Blvd. Ph: 021 – 211-0144, 0730-117-703 Open: 10:00 – until the last guest leaves (Mon. – Thur.), 10:00 – 05:00 (Fri. – Sat.), 15:00 – until the last guest leaves (Sun.) Fuchsia: 18, I. Brezoianu St., www.fuchsia.ro Ph.: 0727-315-713 Gossip: 9-11, Lanariei St., www.clubgossip.ro Ph.: 0721-GOSS P Kristal Glam Club: 2, J.S. Bach St., www.clubkristal.ro Ph.: 021-231-21-36, 0721-993-988 Posh Club: 19, Orhideelor Ave., www.clubposh.ro Ph.: 0751-157-575 Session: 47-49, Elefterie St., Ph.: 0729-292-541 Spice Club: 21-23, Calea Victoriei, www.spiceclub.ro Ph.: 021-312-0136 Temple: 25, Splaiul Independentei, www.clubtemple.ro Ph.: 0748-881-086 The Web Club: 12, Ion Mihalache Blvd., www.webclub.ro Ph.: 021-212-96-66 Zebbra Club: 71, Panduri Ave., www.zebbraclub.ro Ph.: 0749-200-002

www.bucharestlife.com

Il Divo, la Bucure[ti Pe 23 septembrie, Il Divo concerteaz` pentru prima dat` în România! Regina i-a invitat la ceai la Palatul Windsor, România îi prime[te în Pia]a Constitu]iei. Dup` ce au vândut peste 26 de milioane de albume, au sus]inut concerte pe toate teritoriile lumii [i au avut onoarea de a cânta în cinstea Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii [i Irlandei de Nord, cei patru interpre]i Il Divo se preg`tesc s` concerteze la Bucure[ti, în cadrul turneului mondial din acest an. Conform statisticilor din online, publicul român a[teapt` cu ner`bdare s` îi vad` într-un concert live. În afar` de charisma interpre]ilor, vom avea parte de muzic` la cel mai înalt nivel interpretativ. La concertele Il Divo, emo]iile se succed, bucuria muzicii une[te masele de oameni.

Il Divo este un proiect muzical creat de cunoscutul om de televiziune britanic Simon Cowell, care a v`zut în cei patru protagoni[ti talentul în stare pur`. Trupa format` din arti[ti de na]ionalit`]i diverse, cu tonalit`]i diferite, cucere[te lumea pas cu pas, oferind cele mai frumoase cântece ale lumii, în interpret`ri de neuitat. Ei sunt: tenorul american David Miller, baritonul spaniol Carlos Marin, tenorul elve]ian Urs Bühler [i cânt`re]ul de muzic` pop francez Sébastien Izambard. Amestecul de na]ionalit`]i [i varietatea genurilor muzicale abordate fac din Il Divo un proiect inedit la nivel mondial. Stilul în care se încadreaz` trupa este cunoscut sub denumirea de operatic pop. Din perspectiva Il Divo, succesul acestui stil se m`soar` prin cele peste 26 de milioane de albume vândute în toat` lumea. Il Divo s-a format în 2004, iar 2006 este un reper important în cariera celor patru muzicieni. Il Divo a primit girul celebrei Barbara Streisand, deschizând o serie de 20 de concerte ale divei. Având avantajul de a cânta în patru limbi (englez`, francez`, german` [i italian`), Il Divo a reprezentat alegerea ideal` pentru interpretarea imnului Cupei Mondiale la Fotbal, edi]ia 2006 – Germania. Piesa care a cucerit mapamondul se nume[te Time Of Our Lives [i a fost interpretat` împreun` cu Toni Braxton. Dup` ce au cucerit inimile a milioane de persoane de pe întreg mapamondul, a venit [i rândul românilor s`-i admire pe cei de la Il Divo, în cadrul unui eveniment magic. Biletele pentru concertul Il Divo de la Bucure[ti se g`sesc la vânzare prin Re]eaua Eventim: magazinele Germanos, Orange, Vodafone, DOMO, libr`riile Humanitas, C`rture[ti [i pe www.eventim.ro.


BUCHAREST night LIFE

BUCHAREST night LIFE

S and CASino CASino inoS: S:

47


48

BUCHAREST night LIFE New Places in Bucharest Paris Bucarest Brasserie: Pullman Bucharest’s newest restaurant. Indulge yourself with a tempting buffet for breakfast and lunch. Free WiFi access. Air conditioning. Non smoking area. Breakfast Buffet: Mon. – Fri.: 06:00 – 10:00, Sat. & Sun.: 06:00 – 11:00; Lunch Buffet: Tue., Wed., Thu.: 12:00 – 14:30. 10, Montreal Sq., Ph.: 021.318.30005 Ristorante Da Renzo: Delicious Italian food & excellent wine selection. Daily special lunch offer. Smoking & non smoking areas; CC accepted. 13, Constantin Nottara St.- close to In City Residences (ask your taxi driver), Ph: 0721 587 560; 0744 299 499, Open: 12:00 till late MEDINA: The only Moroccan restaurant in the city. Medina is proposing the most famous Moroccan and Tunisian specialties such as Couscous, Tajines and Pastillas, in a refined and sophisticated oriental atmosphere. For small hungers, you can also try our special Kemias (Tunisian tapas) with a fresh drink or a home made mint tea on our terrace. The restaurant can host private or corporate parties, business lunches/dinners. Special opening offer during summer! CC accepted, wireless internet, air-conditioning. Open: 11:00 - till late (last food order 23:00) 7, Decebal Blvd., Ph.: 031.432.6664 LE VERNET: Restaurant Le Vernet introduces each of its clients in the atmosphere of the Old City which has the world renowned reputation of being “The little Paris”.You are kindly invited to a remarkable experience and a modern restaurant, in the heart of the Old City. The International menu, the good taste and the service, all blend perfectly for an unforgettable culinary experience. 60, Franceza St., Ph: 0372-376-511 Open: 12:00 - 24:00 (23:00 – last order If you open a new restaurant or bar in Bucharest let us know, and we’ll mention you in our magazine. Dac` deschide]i în curând un nou bar sau restaurant anun]a]i-ne [i ve]i fi prezen]i în aceast` rubric`.

www.bucharestlife.com

Publisher: Ludwig Gelobter Co-ordinaring Editor: Gabriel Arsene Senior Sales Executive: Sorin Patrascu Art Director: Mihai-Cristian Rampelt IT Editor: Vlad Alexandrescu; Financial Manager: Victoria Pavaloiu Published by: Crystal Publishing Group SRL an American-Romanian joint venture. 253, Calea Calarasilor, Bl 67 A, Ap 4, 030619 - Bucharest 3. Phone/Fax: +4021 323-38-29, +4021 323-70-33, +4021 323-47-06 e-mail: office@bucharestlife.com office@bucurestiwww.ro, advertising@bucurestiwww.ro Member of the Romanian Audit Bureau of Circulation BRAT

Drepturile de autor pentru articole [i fotografii apar]in CPG. Reproducerea par]ial` sau total` se poate face numai cu acordul prealabil al editurii. CPG nu r`spunde pentru con]inutul reclamelor publicitare.

ISSN: 1454-3184

Bucharest Nightlife Magazine is printed on paper originated from sustainable managed forests.

Printed at: COPRINT


AUGUST 2012 - Bucharest  

AUGUST 2012 - Bucharest

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you