Page 1


BUCHAREST night LIFE

CONTENTS/CUPRINS EDITORIAL 2. Anii trec…

EVENTS / EVENIMENTE 3. România la Eurovision 4. Avanpremier` cu Gogol 7. La Odeon, despre Arturo Ui 8. Hiturile Smokie acompaniate de o orchestr` impresionant` 11. Duna, raiul culinar unguresc 12. Romeo [i Julieta, show grandios pe ghea]` 18. Un secol pentru România 22. Hotel Ci[migiu, nou de[i centenar 31. |ndulce[te-]i iubirea cu desertul preferat! 32. Essay Competition 38. Triumf al Operei Comice 40. Trupa PACT pe drumurile succesului 46. La Excelsior, un ”Hoinar prin Pia]a Matache”

CULTURE / CULTURA 6. La MNAR, pictur` rus` 13. Pozi]ia copilului, la Berlin

TOURISM / TURISM 21. “Junii Sibiului” la Viena 23. Evenimentele iernii în SchladmingDachstein [i Gastein 26. Doar pl`]i cash la Vatican!

LISTS / LISTE • Cultural Institutes 4 • Art Galleries 6 • Health Clubs and Beauty Centers 8 • Shopping 10 • Theaters 15 • Cinemas 16 • Jazz Clubs, Bowling & Entertainment 18 • Casinos & Betting House 30 • Restaurants & Pubs 32 • Clubs, Discos & Nightclubs 44 • New Places in Bucharest 48

CINEMA / FILM • Movie Premiere 16

Cover photo: kitzsteinhorn.at

1


2

BUCHAREST night LIFE

Anii trec…

D

oar cu dou` s`pt`mâni în urm` am avut o real` surpriz`. O prieten` a revistelor pe care le edit`m, dar [i a mea, care se afl` [i între conexiunile mele de pe importanta re]ea profesional` LinkedIn, mi-a trimis o felicitare. Nu era o felicitare de an nou, ne congratuasem deja la timpul potrivit, pur [i simplu m` felicita pentru cei 14 ani împlini]i la actualul job, ca redactor [ef al Crystal Publishing Group! I-am mul]umit, dar pân` [i pe mine m-a surprins urarea sa. Într-o lume nebun`-nebun` nu mai percepem la modul real nici m`car trecerea timpului. Prin[i între proiectele zilei nu mai avem timp s` ne proiect`m viitorul, iar introspec]iile în trecut devin din ce în ce mai rare [i mai superficiale. Intrat a[adar în cel de-al 15-lea an... am stat pu]in s` îmi reamintesc. În 1999 (ce ciudat arat` scris, parc` ar fi din alt secol... ) foloseam calculatorul aproape exclusiv ca o ma[in` de scris mai evoluat`, internetul era înc` în epoca începuturilor sale, dar [i pentru grafica revistelor, programele din aceast` zon` fiind mult mai evoluate. Eram mândri ([i suntem) c` reu[im s` scoatem pe pia]` reviste lunare de calitate, cu un concept [i con]inut original, 100% românesc. Timpul consumat

www.bucharestlife.com

GabrielARSENE la produc]ia revistelor era îns` infinit mai mare, acum îns` „pierderea de timp” s-a transferat în aria selec]iei din bombardamentul informa]ional la care suntem supu[i. Dac` atunci, cam 50% dintre e-mailurile primite puteau fi luate în seam`, acum doar 2% sunt inform`ri relativ utile editorial. Problema anului 1999 în domeniul calculatoarelor era atunci bug-ul Mileniului. Câ]i dintre voi v` mai aduce]i aminte de problema Y2K, sau bug-ul Y2K, o problem` atât pentru mediile de documentare [i de stocare a datelor digitale (legate de calculator), cât [i pentru cele non-digitale. Nu se prognoza sfâr[itul lumii dar se punea în discu]ie eficien]a computerelor ca rezultat al practicii de abreviere a unui an din patru cifre cu dou` cifre. Se prognoza o mare problem` [i eroare logic` la trecerea de la 99 la 00! În plus, anul 2000 trebuia s` fie recunoscut ca un an bisect! Companii [i organiza]ii din întreaga lume au cheltuit mul]i bani verificându-[i înregistr`rile, [i modernizându-[i sistemele informatice. Noi am a[teptat s` apar` un mic kit de rezolvare a problemei, l-am rulat... Num`rul de e[ecuri ale calculatoarelor care au avut loc atunci când ceasurile s-au schimbat în 2000, în ciuda lucr`rilor de remediere, nu este cunoscut, dar exist` dovezi de cel pu]in un

FA B

U LE

faliment bancar la data respectiv`! Au fost câ]iva, pu]ini e drept, care s-au întrebat dac` semnifica]ia problemei a fost exagerat`! Acum, dup` ce am trecut de 9/11, de r`zboiul din Irak [i de o parte a crizei financiare mondiale (ca s` nu pomenesc [i sfâr[itul lumii!), Y2K ni se pare o glum` din secole trecute! Mul]i prognozeaz` de ceva timp dispari]ia presei scrise zguduit` de cea on-line. Este o tem` pe care o voi aborda separat, în alt editorial, dar uit`m (sau ne facem) c` în România am dat distribu]ia de pres` unor arabi care au falimentat-o în loc s` o dezvolte, c` puterea de cump`rare a românilor este în c`dere liber` [i mai renun]` la unele abonamente, c` s-a produs în timp o grav` deprofesionalizare a jurnali[tilor „profesioni[ti”, c` marketingul de pres` [i vânzarea de publicitate pentru acest mediu au involuat... [i ar mai fi o mie de motive. Redresând doar câteva dintre ele cred cu t`rie c` secolul acesta vom avea înc` pres` scris` [i publicat` pe hârtie! Finalul îi apar]ine lui Valentin, Sfântului Valentin. Nu este o s`rb`toare foarte apropiat` sufletului meu, dar nu pot s` nu recunosc importan]a oric`rui prilej de a petrece clipe romantice cu persoana iubit`. A[adar, Happy...


E

BUCHAREST night LIFE

România la Eurovision }ara noastr` a fost inclus` în a doua semnifinal` a concursului Eurovision, care va avea loc pe 16 mai, la Malmo, Suedia. Este rezultatul tragerii la sor]i pentru împ`r]irea ]`rilor participante în cele dou` semifinale ale competi]iei. Finala este programat` pentru 18 mai. La edi]ia 2013, la Eurovision particip` 33 de ]`ri, dintre care 16 concureaz` în prima semifinal`, cea din 14 mai, iar 17 ]`ri lupt` în cea de-a doua semifinal`, din 16 mai. Împ`r]irea ]`rilor participante pe semifinale este urm`toarea: I semifinal` - Danemarca, Croa]ia, Ucraina, Olanda, Austria, Slovenia, Estonia, Rusia Lituania, Serbia, Irlanda, Belarus, Cipru, Muntenegru, Belgia [i Republica Moldova; a II-a semifinal` - Letonia, Azerbaidjan, Malta, Islanda, San Marino, Macedonia, Finlanda, Bulgaria, Israel, Norvegia, Albania, Ungaria, Elve]ia, Georgia, Grecia, Armenia [i România. TVR a anun]at debutul înscrierilor pentru finala na]ional` Eurovision, care pot fi f`cute pân` la 3 februarie. Finala na]ional` este programat` pe 9 martie.

Arta în m`rci po[tale „Romfilatelia” a introdus în circula]ie emisiunea de m`rci po[tale „Art` - Anivers`ri, Comemor`ri”, format` din dou` timbre po[tale ce ilustreaz` operele a dou` dintre marile personalit`]i ale artei române[ti: {tefan Luchian [i Nicolae Grigorescu. Emisiunea aniverseaz` totodat` 175 de ani de la na[terea lui Nicolae Grigorescu [i 145 de ani de la na[terea lui {tefan Luchian. Cele dou` timbre cu valorile nominale de 4,50 lei [i 9,10 lei reproduc autoportretele celor doi pictori români. În afar` de acestea, emisiunea con] ine [i o coli]` dantelat`, plicul ”prima zi” [i o cromolitografie tematic` echipat` cu coli]a emisiunii, realizat` într-un tiraj limitat de 200 exemplare, numerotat` cu ro[u de la 001 la 200, având imprimat` sigla Romfilatelia în „timbru sec”.

3


CULTURE / CULTUR~

4

BUCHAREST night LIFE THE ION DACIAN OPERETTA THEATER – The shows usually start at 6:30 pm. Tickets available at Operetta Theater, 2, N. Balcescu Blvd. For reservations: 021-313-63-48, daily 11 am – 6:30 pm, Mon closed. THE NATIONAL OPERA – The shows start at 6:30 pm. You can buy tickets at National Opera, 70-72 Mihail Kog`lniceanu Blvd. For reservations: 313-18-57 (daily 10 am - 1 pm and 5 pm 7:30 pm), Mon closed. THE ROMANIAN ATHENAEUM & RADIO CONCERTS – The Romanian Philharmonic Orchestra holds its weekly concerts at the Romanian Athenaeum Hall, Revolutiei Square, every Thu & Fri The concerts start at 7 pm. For reservations: 021-315-68-75, 021-315-00-24. Season passes available. Romanian Radio Society organizes concerts in two halls starting at 7 pm. Tickets available at Radio Hall, 60-64 G-ral Berthelot St. For reservations: 021-312-35-59.You can buy a three month ticket. THE MUSIC UNIVERSITY – Usually classical recitals; entrance is normally free of charge. Concerts start at 6 pm. 33 Stirbei Voda St. Ph. 021-314-27-10 George Enescu Hall & Chopin Hall

FOREIGN CULTURAL INSTITUTES • American Cultural Center – 10, Dumbrava Rosie St. Ph.: 021-200-36-50, fax: 021-200-37-23. Open: Mon-Fri 8 am-5 pm • British Council – 14 Calea Dorobantilor Ph.: 021-307-96-00, fax: 021-307-96-01 Open: 10 am-7 pm, Sat 10 am-1 pm, Sun closed. • Cervantes Institute - 38, Regina Elisabeta Blvd., Ph.: 021-210-2737, fax.: 021-210-7767 Library open: Mon.-Thu. 10 am-2 pm & 3 pm-7 pm, Fri. 9 am-2:30 pm, Sat. 9 am-3 pm.Open Mon-Fri 9.30 am-6 pm, Sat 10 am-1 pm. • Czech Cultural Centre I. Ghica, St. Ph.: 021-312-25-37. Open: 8.30 am-12.30 pm, 1.30 pm-4.30 pm. Sat, Sun closed. • Friedrich Schiller Center – 15 Batistei St. Ph.: 021-211-32-29 fax: 021-211-01-42 Open: Mon, Wed, Fri 2 pm-7 pm; Tue, Thu 10 am-7 pm, Tue, Sat, Sun closed. • Goethe Institut – 22 Henri Coanda St. Ph.: 021-312-02-31, fax: 021-312-05-85. Open: Mon - Fri 10 am-1 pm, Tue, Wed, Thu 10 pm-1 pm & 2 pm-7 pm • Hungarian Cultural Center – 39 Batistei St. Ph.: 021-210-48-84 fax: 021-210-48-11 Open: Mon, Wed 10 am-1 pm, Sat, Tue, Thu 1.30 pm-5.30 pm Fri 10 am-2 pm. • French Institute – 77 Dacia Blvd. Ph.: 021-211-38-36 fax: 021-210-02-25. Open: 10 am-8.30 pm, Fri 10 am-2 pm. Sat, Sun Closed. • Italian Cultural Institute “Vito Grasso” – 41 Alexandru Alley, Ph.: 021-231-08-80/85/87. Open: Mon-Thu 10 am-2 pm, 3 pm-6 pm, Fri 10 am-2 pm. • Latin America House (Casa Americii Latine) 17 Prim`verii Blvd. Ph.: 021-230-67-69 • Nipponica Foundation - 43 Timi[oara Blvd., Bl. P13, 148 Apt. Ph./fax: 021-413-58-70. • Polish Institut – 46-48 Alex. Constantinescu St., Ph.: 021224 45 56 fax: 021-224-56-93 • Jewish Cultural Center –18 Popa Soare St., Ph.: 021-321-39-40

www.bucharestlife.com

Avanpremier` cu Gogol “Însemn`rile unui nebun”, spectacol regizat de Felix Alexa, avându-i în distribu]ie pe actorul Marius Manole [i pe violonistul [i compozitorul Alexander Balanescu, va avea avanpremiera la 1 februarie, ora 20:00, la Sala ArCuB, urm`toarele reprezenta]ii fiind programate pentru 2, 3, 7 [i 8 februarie, la aceea[i or`. Este prima montare din cele dou` din cadrul proiectului „Gogol”, pe care [i l-a propus Felix Alexa. Potrivit ArCuB, produc`torul spectacolului, „Însemn`rile unui nebun” propune publicului s` fie martorul unei confesiuni rare: pove[tile pline de candoare ale unui nebun, care-[i exprim` dragostea [i frustr`rile cu umor [i o în]elepciune pe care doar suferin]a o poate descoperi într-un suflet chinuit. Treptat, în mintea personajului principal, cap`t` contur o lume în care totul este posibil. Privitorii asist` astfel la spectacolul fuzion`rii a dou` lumi, cea real` [i cea imaginar`, fiind martori ai întregului proces de instalare a nebuniei. Tr`irile dramatice ale func]ionarului confuz,

care se îmbin` armonios cu situa]iile comice, n`scute din diferen]ele majore dintre realitate [i perceperea ei, fac din Însemn`rile unui nebun un spectacol unic, în timpul c`ruia publicul tr`ie[te al`turi de personaj, trecând printr-o varietate de st`ri: de la empatie [i compasiune, pân` la amuzament sau revolt`. Regizorul spune despre spectacolul s`u: „M` bucur foarte tare c` am reu[it ca aici, la ArCuB, s` adun laolalt`, într-un proiect pe care l-am gândit ca fiind o îmbinare între teatru [i muzic`, un muzician extraordinar, violonistul [i compozitorul Alexander Balanescu [i un mare actor, Marius Manole, care ne surprinde cu fiecare rol. Aventura noastr` în lumea fascinant` a nebuniei gogoliene a fost o [ans` de a evada din banalitatea [i vulgaritatea lumii înconjur`toare. Sper s` fie la fel [i pentru publicul pe care îl a[tept`m cu drag la spectacol”. Al doilea spectacl din proiectul „Gogol” este „Revizorul”, pe care Felix Alexa îl va crea la Teatrul Na]ional din Bucure[ti, premiera fiind programat` pân` la sfâr[itul stagiunii. În rolul titular va fi tot Marius Manole.


6

BUCHAREST night LIFE

CULTURE / CULTUR~

ART GALLERIES ANNART GALLERY – 1 Mahatma Gandhi St., Kiseleff area Ph. 031-437-9533 www.annartgallery.ro Open: Mon-Fri 2 pm - 8 pm, Sat 12 am - 8 pm ANTIQUES GALLERY HALF RETRO – 19 Buzesti St., Ph. 0722-771-994 e-mail: halfretro@clicknet.ro ART GALLERY ANA - ANTIQUES – 25 Ermil Pangratti St., Ph. 021-231-11-80, e-mail: antichitati.ana@gmail.com ART CENTER “Blue Gallery” - contemporary art WTC - 10 Montreal Square, Ph. 021-666-24-47 APOLLO GALLERY - painting, sculpture, decorative art 2 N. Balcescu Blvd., Ph. 021-313-50-10 Open: Mon - Sat 10 am - 6 pm ARTEXPO GALLERY - NATIONAL THEATER - decorative art, painting. 2 N. Balcescu Blvd., 3rd and 4th floors. Ph. 021-313-91-75. Open: Tue - Sun 10 am - 6 pm CAMINUL ARTEI GALLERY - painting, sculpture, decorative art. 16-18 Biserica Enei St. Ph. 021-314-18-18. Open: Mon Fri 10 am - 6 pm CERCUL MILITAR ART GALLERY – 1 Constantin Mille St., Ph. 021-314-95-51 Open: 10 am - 6 pm CUHNIA GALLERY - temporary exhibitions National Cultural Center Mogosoaia, 1 Valea Parcului St., Ph. 021-312-88-94 DOMINUS ART GALLERY - painting, sculpture, graphic art. 27 Sf. Elefterie St. Ph. 021-410-84-39 Open: Mon - Fri 10 am - 6 pm GALATECA GALLERY - painting, sculpture, graphic art. 2-6 C. A. Rosetti St. Open: 11 am - 7 pm GALATEEA GALLERY - painting, sculpture, decorative art. 132 Calea Victoriei, Ph. 021-212-82-10 Open: Mon 1 pm - 8 pm, Tue - Fri 9 am - 10 pm Sat 10 am - 10 pm, Sun 11 am - 2 pm GALERIA NOUA – 15 Academiei St., Ph./fax: 021-313-51-11 GOLD ART GALLERY - HILTON – 1-3 Episcopiei St., Ph. 021-310-18-27 GRAPHIS GALLERY - graphic art. 23A N. Balcescu Blvd., Ph. 021-315-89-17. Open: Mon - Fri 10 am - 6 pm; Sat 10 am - 2 pm HANUL CU TEI - ANTIQUES, ART GALLERY - Antiques, furniture, porcelain, art glass, jewelery, paintings, decorative art, Oriental carpets, old coins, medals, clocks, ikones & collectibles. 63-65 Lipscani St., 1st floor. Ph.: 021-313-01-81; 021-315-56-63; Open: Mon – Fri 10 am – 7 pm, Sat 10 am – 2 pm MELENIA ART GALLERY – 3, Constantin Daniel St. The first Greek Art Gallery in Bucharest. Artists of contemporary art. Open: Tue. – Fri. 1 pm – 7 pm & Sat. 12 pm – 5 pm. www.meleniagallery.com NATIONAL MUSEUM OF ART OF ROMANIA GALLERIES- large collection of European art, Romanian and foreign masterpieces. 49-53 Calea Victoriei. Ph. 021-313-30-30. Open: 10 am - 6 pm OCCIDENT GALLERY – personal or group exhibitions: painting, sculpture. 11 Occidentului St. Ph. 021-212-59-23. Open: 10 am – 6 pm ORIZONT GALLERY - painting, sculpture, decorative art. 23A N. Balcescu Blvd., Ph. 021-315-89-17 Open: Mon - Fri 10 am - 7 pm, Sat 10 am - 4 pm SIMEZA GALLERY - personal or group exhibitions: 20 Magheru Blvd., Ph. 021-659-75-80 Open: Mon - Fri 10 am - 6 pm

www.bucharestlife.com

La MNAR, pictur` rus` O expozi]ie cu lucr`ri din secolele XVI - XX, poate fi v`zut` la Muzeul Na]ional de Art` al României (MNAR) pân` pe 28 aprilie, în S`lile Kretzulescu. Intitulat` „Între Est [i Vest”, expozi]ie reprezint` pictura rus`. „Aceste lucr`ri readuc în aten]ia publicului un patrimoniu valoros, mai pu]in cunoscut, dar conservat [i restaurat cu grij` pe parcursul ultimelor dou` decenii. Pentru prima dat` dup` mai bine de 20 de ani, publicul are prilejul s` se (re)întâlneasc` cu 59 de lucr`ri de art` rus` - 31 de icoane [i 28 de picturi din colec]iile Sec]iei de Art` European` [i Decorativ` a muzeului - crea]ii semnificative pentru intervalul cronologic dintre secolele XVI-XX”, spun organizatorii. Selec]ia lucr`rilor ilustreaz`, prin câteva exemple reprezentative, evolu]ia unei [coli de pictur` care a început sub semnul artei bizantine, a continuat sub influen]a celei occidentale, ajungând la începutul secolului XX s` contribuie la schimbarea profund` a artei europene. Icoanele prezente în expozi]ie, precum Arhanghelul Gavril (sec. XVI, {coala din Novgorod), sunt exemple str`lucite ale stilului inconfundabil al iconarilor ru[i, care evolueaz` de la fidelitatea fa]` de arta bizantin` spre o mai mare fluiditate a desenului [i o cromatic` vie [i str`lucitoare, se arat` într-un comunicat al MNAR. Persoanele interesate pot vizita expozi]ia în fiecare s`pt`mân`, de miercuri pân` duminic`, între orele 10,00 - 18,00, pre]ul unui bilei fiind de 4 lei (întreg) sau 2 lei (redus). În prima miercuri din fiecare lun`, intrarea este gratuit`, informeaz` organizatorii.

Teatrul Apropo În Bucure[ti a luat fiin]` un nou teatru independent: „Apropo”, un proiect ini]iat de Asocia]ia “Teatrul.ro”. Sediul se afl` într-o fost` sal` de dans, în cartierul Vitan (Strada Foi[orului nr. 160). Pân` la sfâr[itul stagiunii aici vor fi produse mai multe spectacole, printre care trilogia Marius von Mayenburg, cu ”Chip de foc”, ”Copilul rece” si ”Urâtul”.


BUCHAREST night LIFE

7

THEATERS

Compania D’aya prezint` pe scena Teatrului Evreiesc spectacolul „Ho]ii de frumuse]e”, o dramatizare a romanului omonim al celebrului scriitor francez Pascal Bruckner (Premiul Renaudot 1997). Regia o semneaz` Chris Simion, cea care a mai montat un spectacol pe un text de Bruckner. Din distribu]ie fac parte Florin Zamfirescu, Ioana Pavelescu, Medeea Marinescu, {tefana Samfira, Radu Micu, Ionu] Niculae.

La ACT, Iluzii La Teatrul Act se joac` „Iluzii”, un spectacol de Ivan Vîrîpaev, în regia lui Cristi Juncu, realizat în coproduc]ie cu Asocia]ia Cultural` Catharsis. Sunt dou` distribu]i: opt actori pentru patru personaje: Tudor Istodor [i Vlad Zamfirescu, Andi Vasluianu [i Theo Marton, Diana Cavallioti [i Ada Simionic`, Irina Velcescu [i Raluca Aprod. Regizorul se adreseaz` spectatorului, referitor la acest spectacol: „Imagineaz`-]i c` tocmai ai împlinit optzeci [i patru de ani. {tiu, nu-i u[or, dar f` un efort: ai optzeci [i patru de ani, e[ti bolnav, nu te-ai mai ridicat din pat de câteva zile [i, deodat`, î]i dai seama… c` mori. C` mai ai câteva ore de tr`it [i gata. {i acum imagineaz`-]i c` în mintea ta, în mintea ta de optzeci [i patru de ani, în mintea ta de mo[ b`[inos sau de bab` artritic`, în mintea ta terifiat` de apropierea sfâr[itului prinde contur un gând. Un gând care sun` cam a[a: „Am tr`it ce se cheam` via]`… pentru ce?” {i acum e-acum: imagineaz`-]i c` ai un r`spuns la întrebarea asta. {tiu, e aproape imposibil, dar f` un efort! „Pentru ce…?” F` un efort! Nu reu[e[ti? Bine, atunci imagineaz`-]i c` e[ti la Teatrul ACT, [i patru actori tineri [i talenta]i î[i imagineaz`, cu voce tare, tot ce nu reu[e[ti tu. Sau, mai bine, vino s`-i vezi!”.

La Odeon, despre Arturo Ui Cel mai nou spectacol al Teatrului Odeon este “Ascensiunea lui Arturo Ui poate fi oprit`” de Bertolt Brecht, în regia lui Drago[ Galgo]iu. E o “comedie neagr` cu elemente de cabaret”, la care au lucrat [i Andrei Both (decor), Doina Levintza (costume) [i R`zvan Mazilu (coregrafia). Din distribu]ie fac parte actorii Ionel Mih`ilescu, Dorina Laz`r, Vitalie Banta[, Mircea Constantinescu, Mugur Arvunescu, Marian Ghenea, Lauren]iu Laz`r, Gabriel Pintilei, Mihai Smarandache, Istvan Teglas, C`t`lina Musta]`, Mircea N. Cre]u, Ioana Anastasia Anton. Spectacolul dureaz` dou` ore f`r` pauz`. Acest text a mai fost montat la Teatrul Giule[ti (actualul “Odeon”) de Horea Popescu, cu {tefan Mih`ilescu-Br`ila în rolul principal. Ac]iunea acestei parabole satirice despre ascensiunea lui Hitler (e vorba despre anii 1929 – 1938) e plasat` în Chicago, îns` personajele [i întâmpl`rile au corespondent real în Germania nazist`. Aceast` montare este continuarea unor experien]e estetice radicale ce apar]in lui Drago[ Galgo]iu [i echipei de realizatori, experien]e care se numesc „Portretul lui Dorian Gray”, “Hamletmachine”, “Epopeea lui Ghilgamesh” [i “Via]a e vis”.

Ph.: 021-310-3103 • CASANDRA STUDIO 9, Franceza St., Ph.: 021-315-6975, 021-310-3574 • CENTRUL CULTURAL EUROPEAN – SALA RAPSODIA 53, Lipscani St., Ph.: 021-315-8980 • CENTRUL MULTI ART DANS 41, 11 Iunie St., Ph./fax: 021-336-6668, multiartdans@fx.ro • CONSTANTIN TANASE SATIRIC THEATER 33-35, Calea Victoriei, Ph.: 021-315-5678 • COMEDY THEATER 2, Sf. Dumitru St., Ph.: 021-314-9137 • EXCELSIOR THEATER 28, Academiei St., Ph.: 021-315-9720 • GLOBUS CIRCUS 15, Circului Alley, Ph.: 021-210-4195, 021-210-2419 info, 021-210-4295, 021-210-4998 reservations • ION CREANGA THEATER 13, Amzei Square, Ph.: 021-317-8590 • ION DACIAN OPERETTA THEATER 2, N. Balcescu Blvd., Ph.: 021-313-6348 • JEWISH STATE THEATER 15, Iuliu Barasch St., Ph.: 021-323-3970 • LUCIA STURDZA BULANDRA THEATER Toma Caragiu Hall 76A, J. L. Calderon St., Ph.: 021-212-0527; Izvor Hall 1, Schitu Magureanu St., Ph.: 021-314-7546 • LUNI THEATER FROM GREEN HOURS 120 Calea Victoriei, 120, Calea Victoriei, Ph.: 0788-452-485, 0732-234-356 • MASCA THEATER 70-72, Uverturii Blvd., Ph.: 021-430-5069 • METROPOLIS THEATER 89, Mihai Eminescu St., Ph.: 021-210-4281 • NATIONAL THEATER 2, N. Balcescu Blvd., Ph.: 021-313-9175 • NOTTARA THEATER 20, Gral Magheru Blvd., Ph.: 021-317-4101 • ODEON THEATER MAJESTIC HALL 40-42, Calea Victoriei, Ph.: 021-314-7234 • TANDARICA THEATER 24, Gral. Eremia Grigorescu St., Ph.: 021-315-2377 • TEATRUL MIC 16, Constantin Mille St., Ph.: 021-314-7081, 021-314-7081 • TEATRUL FOARTE MIC 21, Carol I Blvd., Ph.: 021-314-0905

CULTURE / CULTUR~

Ho]ii de frumuse]e

• ACT THEATER 126, Calea Victoriei,


8

BUCHAREST night LIFE

IN SHAPE / |N FORM~

HEALTH CLUB & BEAUTY CENTERS Absolut Salon - Hairdressing , cosmetics, manicure, pedicure, massage. 111, G-ral Mathias Berthelot St. Open: Mon. - Sat. 10 am-9pm. Ph.: 0371-305-503, 0726-139-739 Le Club - Members and Pullman guests only. Indoor swimming pool, outdoor and indoor tennis and squash court, fitness equipment, Turkish bath, Jacuzzi, sauna, massage. 120, Soseaua Nordului. Ph.: 021-232-34-05. Open: daily 8 am - 10 pm Cella Center - Anti Age therapies, Acupuncture, Beautification techniques, Physiotherapy, SPA therapies, nutrition advices. 54, Sf. Elefterie St. Tel/fax: 021-410-98-52, cell: 0745830-388. E-mail: info@cella-center.com, www.cella-center. com. Open: 10 am - 10 pm. Crowne Plaza Hotel - Indoor swimming pool, sauna and fitness equipment. Massage: Mon-Fri 5 pm - 9 pm. 1, Poligrafiei St. Ph.: 021-224-00-34/ext. 6100. Open: daily 6:30 am - 11 pm Diplomat Club - Outdoor pool, tennis and football courts, 8-hole golf course, table-tennis facilities and massage salon. 1, Aleea Minovici. Ph.: 021-222-84-97. Open: Mon-Sun 9 am - 6 pm Dr. M Estetic 1, 2 - Spa, Tao massage, facial conditioning, biostimulation, infrared tunnel, aromatherapies, chromotherapies, wet and infra sauna. Special men medical estetics. 57-59, Ion Ionescu de la Brad St., Sc.1, Apt. 2 Ph.: 021-211-55-03, 0722-214-856 Floreasca Club - Members only. Indoors pool, body building center and outdoors tennis courts. 1, Mircea Eliade St. Ph.: 021-230-79-70 Open: daily 10 am -10 pm InterContinental Hotel - Public access, on the 22nd floor. Full range of facilities. Solarium, fitness centre, hexagonal swimming pool. C.C. accepted. 4, N. Balcescu Blvd. Ph.: 021310-20-20 / ext. 371/355. Open: 7 am - 10 pm Magnolia Spa - www.magnoliaspa.ro .20, Sperantei St., Ph.: 021-311-27-79, welcome@magnoliaspa.ro Open: Tue - Fri 12:30 pm - 8 pm, Sat 10:30 am - 6 pm, Miko Beauty Center - Spa, Tao massage, facial conditioning, bio-stimulation, infrared tunnel, aromatherapies, chromotherapies, wet and infra sauna, solarium, fitness. 41, Silvestru St. Ph.: 021-211-09-64/65/73. 1C, Scoala Herastrau St. Ph.: 021-233-00-83/84/85. Open: Mon-Fri 8 am - 8 pm; Sat 8 am - 6 pm Novotel Bucarest City Centre Wellness Centre: After a busy day relax and unwind in the Wellness Centre situated on the mezzanine floor. Indoor swimming pool with artificial waves, fitness centre, gym, massage, hammam and Power Plate are at your disposal. Underground parking available. CC accepted. 37B, Calea Victoriei (Novotel Bucarest City Centre Hotel). Ph.: 021-308-8561. Open: 06:00 - 22:00. Pit Gym Club - Fitness, aerobics, massage, wet sauna. 2, Av. Popa Marin St. Ph.: 021-230-03-71 Open: 9 am - 9 pm Pro Estetica Medical Spa - 38-40, Tudor Stefan St., 4th floor. Ph.: 021-230-59-21; 0788-171-052 Open: 9 am - 8 pm (Mon. - Fri.). Sat. - on request Ramada Plaza Bucharest Hotel - Indoor swimming pool, sauna, skittle and bowling alleys. 3-5,Poligrafiei Blvd. Ph.: 021-549-20-00. The Works - Within Athenée Palace Hilton. Swimming pool and jacuzzi. 1-3, Episcopiei St. Ph.: 021-30337-77 ext.3972. Open: Mon-Sat 8 am - 8 pm; Sun 8 am - 4 pm World Class Health Academies - Within JW Marriott Bucharest Grand HoPh. Spa and fitness center, gym, aerobics/ spinning, massage, pool, jacuzzi, squash courts - limited membership. 90, Cal. 13 Septembrie Ph.: 021-403-09-00/01. Open: weekdays 6 am - 10 pm, weekends 9 am - 9 pm

www.bucharestlife.com

Hiturile Smokie acompaniate de o orchestr` impresionant` Legendara trup` britanic`, Smokie revine în aceast` prim`var` în România cu o surpriz` de propor] ii. Dup` concertul de amploare sus]inut în 2009 la Sala Polivalent` din Bucure[ti, al`turi de Orchestra “101 Violins” în atmosfera incendiar` a celor peste 5.500 de spectatori, mult îndr`gi]ii arti[ti se reîntorc pe 2 martie la Sala Palatului, într-un concert senza]ional. Concertul presupune o adevarat` mi[care de for]e pentru organizatori, c`ci pe scena s`lii de spectacol al`turi de actuala componen]` Smokie vor evolua aproximativ 50 de muzicieni de înalt` clas` artistic`, membri ai Alexsander Philarmonic Orchestra, ce garanteaz` un show grandios. Sub bagheta dirijorului Marius Hristescu, “Living next door to Alice”, “Mexican Girl”, “I’ll meet you at midnight” sau “Oh Carol”, vor fi doar câteva dintre melodiile arhicunoscute ale trupei ce vor îmbr`ca nuan] ele unui sound genial [i calitatea unei produc]ii scenice memorabile, 100% live. Pe lâng` melodiile anilor ’70 adorate de iubitorii muzicii rock ce vor fi reascultate pe 2 martie la Sala Palatului începând cu ora 19:00, cei prezen]i vor putea face cuno[tin]` cu piese ce promoveaz` cel mai recent material discografic, albumul “Take a Minute”, ce înregistreaz` un mare succes în rândul fanilor din întreaga lume. Smokie este deja cunoscut` [i apreciat` pentru concertele sus]inute al`turi de orchestre de prestigiu. Primul dintre acestea desf`[urându-se în 1982, în acompaniamentul Orchestrei Operei din Paris. Atmosfera concertului Smokie va fi înc`lzit` de recitalul special al grupului RIFF. Biletele pentru concertul Smokie de la Sala Palatului au fost puse în vânzare [i sunt disponibile la pre]uri variabile în func]ie de categoria de loc: cat. IV – 90 lei, cat. III – 120 lei, cat. II – 180 lei, Cat. I – 220 lei [i VIP – 250 lei. Acestea pot fi achizi]ionate din re]eaua Vreau Bilet (Unirea Shopping Center etaj. 2, Str. Moise Nicoara nr.18,) de la Sala Palatului [i online prin www. vreaubilet.ro. Evenimentul este organizat de Asocia]ia Cultural` Maria Domina, [i recomandat de Romantic FM.


10

BUCHAREST night LIFE

SHOPPING / CUMP~R~TURI

SHOPPING CENTERS One can easily find ready-to-wear clothes, shoes, accessories, jewelry, watches, sportswear, lingerie, perfumes and gifts. Food courts can often be found on or near the premises. These shopping centers might be similar in many ways with those that you are already familiar with. Afi Palace Cotroceni: 4,Vasile Milea Blvd. Baneasa Shopping City: 42D, Sos. Bucuresti-Ploiesti Bucuresti Mall : 55-59, Calea Vitan Carrefour Militari Commercial Gallery: Autostrada Bucuresti-Pitesti, km 11/12 Cocor Store: 29-33, I.C. Bratianu Blvd. Commercial Center Feeria: 44A, Sos. Bucuresti Ploiesti Commercial Center Orhideea: 210 - 210 B, Spl. Independentei Esplanada Shopping Center: 20, Sos.Vergului. Grand Arena Mall: 12 Metalurgiei Blvd. Grand Avenue Shopping Gallery 8B : 90, Calea 13 Septembrie Jolie Ville Galleria:103 Bis, Erou Iancu Nicolae St. Liberty Center: 151-171, Progresului St. Mario Plaza Shopping Center: 172, Calea Dorobantilor Militari Shopping: 546-560 Iuliu Maniu Blvd. Plaza Romania: 26, Timisoara Blvd. Sun Plaza: 9e 391, Calea Văcăreşti / 83 C, Şoseaua Olteniţei Unirea Shopping Center: 1, Unirii Square World Trade Plaza: 10, Montreal Sq.

COSMETICS & BEAUTY Beauty Shop: • Bucuresti Mall • 27-33, Magheru Blvd. • 26, Timisoara Blvd. - Plaza Romania Clinique: 100, Calea Victoriei Douglas: Baneasa Shopping City • Sun Plaza • Unirea Shopping Center Sephora: Orhideea Shopping Center Estee Lauder: 100, Calea Victoriei Marionnaud: • Afi Palace Cotroceni • 7d 27, I Campineanu St. • 14-16, CA Rosetti St. • 3b WTC Galleries • 4d 172, Calea Dorobantilor • Mario Plaza Shopping Center • 8e Unirea Shopping Center • Carrefour Militari Gallery, • Carrefour Colentina Gallery, • Selgros Baneasa • Selgros Berceni, • Selgros Pantelimon

FASHION Bershka: Baneasa Shopping City Burberry: Radisson BLU Hotel Bucharest - 63 – 81, Calea Victoriei entrance from George Enescu St. C & A: Fashion for Men and Women. • Militari Shopping • Afi Palace Cotroceni Cacharel: Fashion for Men. Baneasa Shopping City Canali: 196, Calea Dorobantilor Casa Frumoasa: “Ready to Wear” & “Made-To-Measure Session”: Loro Piana, Brioni, Scabal, Salvatore Ferragamo, Santoni, Lorenzini. 90, Calea 13 Septembrie. Casa Frumoasa Lascar Catargiu: CF Men: “Ready to Wear” & “Made-To-Measure Session” VIP RECEIVING/ Valet Parking. Loro Piana, Stefano Ricci, Tom Ford, Brioni, Scabal, Salvatore Ferragamo, Santoni, Lorenzini. CF Ladies Floor : “Ready to Wear”: Loro Piana, Tom Ford, Salvatore Ferragamo, Brioni, Santoni. 40, Lascar Catargiu Blvd. Coccinelle Shop: Women handbags & leather goods. 63-81, Calea Victoriei, Radisson Blu Hotel, entrance from George Enescu St. Day & Night: Multibrand luxury store for young people. MCQ by Alexander McQueen, DKNY Jeans, Dsquared, Ice

www.bucharestlife.com

Duna, raiul culinar unguresc Recunosc, cel mai bine am mâncat în Ungaria. De aceea m` tot întrebam de ceva timp de ce în Bucure[ti nu prea g`se[ti un restaurant cu specific unguresc care s` merite frecventat. Poate c` a[ fi r`mas cu întrebarea înc` pentru ceva timp, dac` nu a[ fi descoperit întâmpl`tor restaurantul Duna. Situat în sectorul 2, pe strada Iancu Capitanu 40, practic în centrul Bucure[tiului, aproape de intersec]ia Mo[ilor cu Eminescu, al`turi de alte câteva restaurante cu buc`t`rii tradi]ionale, Duna este un loc retras, discret, dar modern [i spa]ios în interior, în care po]i s`-]i rezervi un loc special pentru tine [i invita]ii t`i. Elegan]a interiorului [i a mobilierului, ambian]a intim`, gradina de var` pe care abia a[tept s` o frecventez, dar mai ales rafinamentul preparatelor culinare, m-au ajutat s` realizez cel mai reu[it eveniment! Decorul bine gândit, mâncarea ungureasc` tradi]ional` gustoas` [i vinurile alese, completeaz` paleta de epitete pe care le-am adresat restaurantului Duna. Aici am reg`sit un gula[ unguresc autentic, cu carne de vit`, cartofi, ardei [i condimente la discre]ie, dar [i un desert pe care l-am savurat odat` la o cofet`rie din Budapesta [i mi-a r`mas în suflet, iubind de-a dreptul aromate... Somloi galuska! Am aflat c` restaurantul unguresc Duna invit` la petrecerea Valentine’s Day într-o ambian]` intim`,


BUCHAREST night LIFE modern` în care totul se îmbin` perfect cu rafinamentul preparatelor tradi]ionale ungure[ti. De Valentine’s to]i îndr`gosti]ii afla]i la restaurantul Duna primesc o diplom` de la cupidon, cei care se logodesc de Valentine’s la restaurant Duna primesc discount de 10% la meniu, iar întâmpinarea de se face cu un pahar de [ampanie ungureasc`. Îndr`gosti]ii care î[i fac rezervare au câte un pahar de vin ro[u [i o cafea sau cappuccino din partea casei. Rezerv`rile se pot face la 0727-357-586 sau prin contact@restaurant-duna.ro . Programul restaurantului pe 14 februarie este de la ora 15:00 pân` la ora 23:00. Exist` gândite [i meniuri speciale de Valentine’s Day, care sunt disponibile doar cu rezervarea prealabil` cu cel pu]in 24 de ore înainte. De[i le pute]i vedea pe www.restaurant-duna.ro este p`cat s` nu le pomenesc m`car, mie mi-a l`sat gura ap`! Prima variant` este ‘Szeretlek’ (te iubesc!), [i la 95 de lei/persoan` con]ine Cocktail din fructe de mare în cuib de avocado [i sos de [ampanie, Piept de ra]` cu sos de ananas [i orez s`lbatic [i Panacotta Kiss cu fructe de p`dure!

Eu nu pot decât s` v` urez Happy Valentine’s Day, sau Poft` bun`!!!

Meniul ‘Imadlak’ (te ador!), la 89 de lei/ persoan`, con]ine Camembert pane pe pat de mere cu sos de fructe de p`dure, Somon la gr`tar cu sos de citrice pe pat de ierburi aromate [i orez s`lbatic [i Ananas amorezat cu înghe]at` de fistic, nuci [i migdale

11


SHOPPING / CUMP~R~TURI

12

BUCHAREST night LIFE Iceberg, Love Moschino. Baneasa Shopping City Ego Men`s Fashion Concept: A multi-brand fashion boutique for men, housing international labels of clothes, shoes and accesories Ego Men`s Fashion Concept offers a premium made-to-measure suit service. Baneasa Shopping City, Fashion Street, Ground Floor Elegance Boutique: Radisson BLU Hotel Bucharest - 63 – 81, Calea Victoriei entrance from George Enescu St. Emporio Armani Flagship Store: Luxury Men’s and Womenswear: Emporio Armani, Armani Jeans, EA7. 60-64, Calea Victoriei Ermenegildo Zegna Flagship Store: Luxury Menswear: Ermenegildo Zegna, Z Zegna, Zegna Sport 63-81 Calea Victoriei, Radisson Blu Hotel Escada: 90, Calea 13 Septembrie (Grand Avenue Shopping Gallery) JKristensen Store: “Ready to Wear” Alberta Ferretti, Blumarine, Diane Von Furstenberg, Fabiana Filippi, Salvatore Ferragamo, Santoni. Radisson BLU Hotel Bucharest - 63 – 81, Calea Victoriei Lancel: Feeria Shopping Center L’Armoire - Concept Store: Special evening & office clothing, limited series or even uniques created by Romanian designers 1, Intrarea Noptii with 18, Ion Mihalache Blvd. Louis Vuitton: 90, Calea 13 Septembrie (Grand Avenue Shopping Gallery) Mango: • Bucuresti Mall • Plaza Romania Marella Franchisee: Womenswear: Marella , Marella Sport, Marella Accessories. 63-81, Calea Victoriei, Radisson Blu Hotel, entrance from George Enescu St. Marks & Spencer: • Bucuresti Mall • Orhideea Shopping Center Max Mara Flagship Store: Luxury Womenswear and accessories 83, Calea Victoriei Mengotti: Prada, Dolce & Gabbana, Etro, Fendi, Neil Barrett, Moncler,Valentino, Marni, DVF, Parosh, Zagliani, Halston Heritage - 48-50, Calea Victoriei Moda & Style: wellknown brands - Jolie Ville Galleria, first floor. Motivi: • Baneasa Shopping City • Bucuresti Mall • Plaza Romania Pal Zileri Franchisee: Menswear: Pal Zileri, Lab-Pal Zileri, Pal Zileri - Cerimonia. 63-81, Calea Victoriei, Radisson Blu Hotel, entrance from George Enescu St. Peek & Cloppenburg: Baneasa Shopping City Pull & Bear: Baneasa Shopping City River Woods: • Orhideea Shopping Center • Mario Plaza Shopping Center. Seroussi: Seroussi, Pierre Cardin. Bucuresti Mall, ground floor Steilmann: • 1-5, Magheru Blvd • Plaza Romania • Bucuresti Mall Tudor. Personal Tailor: Made to measure suits and shirts for gentlemen. • 95, Cuza Voda St. • 1-3, Episcopiei St. Athenee Palace Hilton Galleries. Valentino: 90, Calea 13 Septembrie (Grand Avenue Shopping Gallery) Victoria 46: Multibrand luxury store. Women’s collections clothes and accessories 46, Calea Victoriei Victoria Men: 84-85, Calea Victoriei Zara: • Baneasa Shopping City • Plaza Romania • Unirea Shopping Center

FOOTWEAR Ecco: Men, women, kids & performance footwear. • Commercial Center Feeria • Baneasa Shopping City Geox: • Commercial Center Feeria • 8d Unirea Shopping

www.bucharestlife.com

Romeo [i Julieta, show grandios pe ghea]` Spectacolul “Romeo [i Julieta”, ce a avut loc pe 19 ianuarie, în Bucure[ti, a încheiat excep]ionalul turneu na]ional al Ansamblul de Stat al Baletului pe Ghea]` din St. Petersburg. Cea mai cunoscut` trup` de balet pe ghea]` din lume a mai pus în scen` spectacole pline de magie [i la Timi[oara (15 ianuarie), Cluj Napoca (17 ianuarie) [i Sibiu (18 ianuarie). Într-un decor de poveste, la Sala Palatului, balerinii-patinatori au cucerit publicul bucure[tean prin interpretarea spectaculoas` a operei “Romeo [i Julieta”, cea mai faimoas` poveste de dragoste din lume. Audien]a a fost impresioanat` [i cople[it` de combina] ia fascinant` dintre baletul clasic [i salturile [i piruetele specifice patinajului artistic executate f`r` cusur. Dinamica mi[c`rilor, limbajul corporal, completate de povestea recreat` pe dou` tone de ghea]` [i de muzic` au înv`luit sala într-o atmosfer` feeric`. Arti[tii au îmbinat perfect elementele sportive cu cele ale baletului clasic rusesc. „Romeo [i Julieta” vine dup` alte dou` spectacole care au încântat locuitorii din Timi[oara, Cluj [i Sibiu prin cinci reprezenta]ii. Patinajul [i baletul au devenit o singur` art` în interpretarea arti[tilor în „Lacul Lebedelor”, spre deliciul clujenilor, [i în „Sp`rg`torul de nuci”, de care s-au bucurat atât cei din Timi[oara, cât [i cei din Sibiu. Singurul ansamblu de balet pe ghea]` cu drepturi pentru aceast` denumire, Saint Petersburg State Ballet on Ice, este condus în prezent de directorul artistic Konstantin Rassadin, artist emerit al Rusiei [i fost solist al Mariinsky Ballet, elev al lui Rudolf Nuriev.

Ansamblul num`r` peste 50 de balerini patinatori, mul]i campioni europeni, mondiali sau olimpici la patinaj artistic, majoritatea mae[tri ai sportului în Rusia. Patinoarele create în toate cele patru ora[e din ]ar` se al`tur` multor altor scene pe care balerinii au evoluat în SUA, Canada, Olanda, Germania, China, Spania, Coreea, Taiwan, Grecia, Portugalia, Irlanda, Serbia, Slovenia, Turcia, Elve]ia, Columbia [i Argentina. Spectacolele din România au început în urm` cu doi ani [i de fiecare dat` s-au bucurat de un succes remarcabil. Turneul din aceasta iarn` al Ansamblului de Stat al Baletului pe Ghea]` din St. Petersburg a fost organizat de Diesel Events, cu sus]inerea Ambasadei Federa]iei Ruse la Bucure[ti.


BUCHAREST night LIFE

Pozi]ia copilului, la Berlin Filmul lui C`lin Peter Netzer particip` în competi]ia oficial` a Festivalului de la Berlin, care va avea loc în perioada 7 – 17 februarie. Este singurul lungmetraj românesc inclus în selec]ia oficial` a celei de-a 63-a edi]ii a Berlinalei. Regizorul român, premiat pentru filmele sale „Medalia de onoare” (2010) [i „Maria” (2003), concureaz` pentru trofeul Ursul de Aur cu nume celebre din cinematografia mondial`, precum Gus Van Sant, Steven Soderbergh sau Ulrich Seidl.

„E clar c`, la prima vedere, sunt filme care au în distribu]ie nume celebre ca Matt Damon sau Jude Law [i pare o competi]ie destul de dur`. Desigur c` m` simt onorat s` fiu într-o companie atât de select`, al`turi de nume ca Gus Van Sant [i Steven Soderbergh, dar exist` [i alte variante pentru palmaresul final. De pild`, filmul lui Bruno Dumont cu Juliette Binoche în rolul principal, filmul iranian al lui Jafar Panahi sau cel coreean semnat de Hong Sang-soo. A[ fi onorat s` fiu pe lista câ[tig`torilor”, spunea de curând C`lin Peter Netzer. „Pozi]ia copilului” intr` în curs` pentru trofeele Berlinalei al`turi de alte 18 filme, printre care „Promised Land”, în regia lui Gus Van Sant, cu Matt Damon în rolul principal, „Side Effects”, un thriller de Steven Soderbergh, „Camille Claudel 1915”, al francezului Bruno Dumont, „Closed Curtain”, regizat de Jafar Panahi, cineastul iranian aflat în închisoare, „Paradise: Hope”, ultima parte din trilogia regizorului german Ulrich Seidl, sau „An Episode in the Life of an Iron Picker”, al lui Danis Tanovic, regizorul premiat cu Oscar pentru „No Man’s Land”. Juriul va fi prezidat de cineastul chinez Wong Kar-wai. Beneficiind de presta]iile unor actori precum Lumini]a Gheorghiu [i Bogdan Dumitrache, în ipostaza de mam` [i respectiv fiu, „Pozi[ia copilului” vorbe[te cu dramatism, cu emo]ie, dar [i cu umor, despre traumele sufoc`rii copiilor prin dragoste [i despre amprentele pe care le las` p`rin]ii asupra personalit`]ii acestora.

Regizorul C`lin Peter Netzer a absolvit Universitatea Na]ional` de Art` Teatral` [i Cinematografic` „I.L. Caragiale”, sec]ia Regie Film. Pân` la ob]inerea diplomei, realizase o serie de scurtmetraje selec]ionate [i premiate în numeroase festivaluri. Lungmetrajul de debut, „Maria” (2003), a fost selec]ionat în peste 40 de festivaluri din toat` lumea [i nominalizat la Premiile Academiei Europene de Film. A fost premiat la festivalurile de la Locarno (Marele Premiu al Juriului, Leopardul de Argint pentru Diana Dumbrav` [i {erban Ionescu, Men]iunea Special` a Juriului Tân`r), Cottbus (Men]iunea Special` a Juriului, Premiul pentru Debut, Men]iunea Special` Don Quixote) sau Paris (Marele Premiu). Cel de-al doilea lungmetraj, „Medalia de onoare” (2010), cu Victor Rebengiuc în rolul principal, a fost premiat la Festivalul de Film de la Salonic (Marele Premiu al Juriului „Silver Alexander”, Cel mai bun scenariu, Cel mai bun actor, Premiul FIPRESCI pentru Cel mai bun film din Competi]ia Interna]ional`), Festivalul de Film de la Torino (Premiul „Scuola Holden” pentru scenariu, Premiul Publicului, Men]iune Special` pentru Victor Rebengiuc), Festivalul

Interna]ional de Film de la Miami (Men]iunea special` a Juriului si Premiul Cineuropa), Festivalul Interna]ional de Film Transilvania (Cea mai bun` Regie [i Cel mai bun actor în rol principal). „Medalia de onoare” a ob]inut [i Premiul Gopo pentru scenariu (Tudor Voican) [i pentru Cel mai bun actor în rol principal (Victor Rebengiuc). Cel de-al treilea lungmetraj al cineastului, „Pozi]ia copilului”, va intra pe marile ecrane din întreaga ]ar` pe 8 martie. Scenariul este semnat de R`zvan R`dulescu [i C`lin Peter Netzer. Produc`tor este Parada Film (coproduc`tor Hai Hui Entertainment), având sprijinul Centrului Na]ional al Cinematografiei, al Programului MEDIA al Uniunii Europene, Odyssey Communication, BV McCann Erikson, Real Top Media, Etno Media, Teleclub, ThomasVille, Soti Cable Neptun, cu participarea HBO România.

13


14

BUCHAREST night LIFE Center • AFI Palace Cotroceni groundfloor Humanic: • Baneasa Shopping City • Militari Shopping Maftei: Tradition of custom shoemaking since 19th century. 38, Luis Pasteur St. Mihai Albu: Selling his own creations of leathergoods and Deluxe footwear. Grand Avenue Shopping Gallery Otter: • Commercial Center Feeria • Unirea Shopping Center • Carrefour Militari Commercial Gallery • Bucuresti Mall • 235, Mosilor Ave. • Commercial Center Orhideea • Plaza Romania • Militari Shopping • AFI Palace Cotroceni • Esplanada Shopping Center.

SHOPPING / CUMP~R~TURI

OPTICIANS Optica Malaga: Large selection of top designer’s frames. 26, C.A. Rosetti St. Optiplaza: Top designer’s frames, sunglasses, accessories. • Bucuresti Mall • Orhideea Shopping Center • Plaza Romania Sover: • 102-110, Calea Dorobantilor • Unirea Shopping Center, Central wing ground floor. • 18,Vergului St. Cora • Esplanada Shopping Center Granitul • Galeriile Victoria 17, Calea Victoriei • Sover Medlife 365, Calea Grivitei • Cora Lujerului • Sover Bucur Obor, 2, Soseaua Colentina

JEWELRY AND TIMEPIECES Gold jewelry with precious and semi-precious stones, silver jewelry, timepieces, purses and other similar goods from famous designers. David Sandu Jewelry: 30, Smardan St. 1st floor Ellinas: Mikimoto, Boucheron, Pippoperez.- Grand Avenue Shopping Gallery - 90, Calea 13 Septembrie Folli Follie: Jewellery, Watches & Accessories. • Baneasa Shopping City • City Mall - groundfloor Frey Wille: Framed in 18 carat gold or gold-plated settings, each piece is a work of art in itself: the integrated design sets can be collected as one might collect fine art; also silk scarves and leather handbags, as well as men accessories: cufflinks, leather belts and silk ties. 118, Calea Victoriei Galeriile Sabion: Manufactured jewelry, precious metals, precious stones. 29-33, I.C. Bratianu Blvd. (Cocor Store) GMT Everytime: Men & women watches: Omega, Mont Blanc, Longines, Revue Thomen, Tissot, Tag Heuer, Rado, Sector, Calvin Klein. 172, Calea Dorobantilor - Mario Plaza Shopping Center Helvetansa: Swiss watches: Baume & Mercier, Cartier, Movado, Longines, Piaget, IWC, Tissot, Rado,Vacheron Constantin, Carl F. Bucherer. 88, Calea Victoriei Mardikian: 1-3, Episcopiei St. (Athenee Palace Hilton Galleries) Tonino Lamborghini: Jewelry for men & smoking accessories • El-Unico - AFI Palace Cotroceni • Baneasa Shopping City • Athenee Palace Hilton • Presents - Mario Plaza Shopping Center • The Room 122, Calea Victoriei • Overseas Gift Shop, Cocor store, groundfloor • Nic Classic, 6, Radu Beller St. • Muzica, 24, Ion Campineanu St. • Travel Shop, 2B, Soseaua Bucuresti - Ploiesti Roberto Jewellery: Hand crafted white, yellow and pink gold with diamonds & precious stone jewellery in classic Greek but also avant-garde style. 114, Calea Victoriei. Rolex: Grand Avenue Shopping Gallery - 90, Calea 13 Septembrie • 68-70, Calea Victoriei Vendome Fine Jewellery:VENDOME Fine Jewellery is offering you the luxury jewellery with diamonds, pearls and natural precious stones (emerald, ruby, sapphire, etc…). Radisson Blu Hotel Bucharest 63-81, Calea Victoriei Zehava Jewelry: Gallery of hand crafted gold & precious stone jewelry. 43, Lipscani St. Zen Diamond: Baneasa Shopping City

www.bucharestlife.com

Mai ieftin la concertul Yanni! S-a deschis sezonul reducerilor, iar Asocia]ia Cultural` Maria Domina vine [i ea cu oferte de nerefuzat. Din 18 ianuarie fanii mult îndr`gitului artist Yanni pot profita de o reducere substan]ial` la achizi] ionarea biletelor pentru concertul artistului ce se va desf`[ura pe 31 martie la Sala Palatului din Bucure[ti. Cumparatorii beneficiaz` de un discount de 35% din tariful/bilet afi[at ini]ial, diferen]a fiind suportat` de c`tre organizatorul concertului, Asocia]ia Cultural` Maria Domina. Promo]ia este valabil` pentru toate categoriile de loc [i se adreseaz` tuturor clien]ilor care vor accesa sistemul online www.vreaubilet.ro dar [i acelora care vor opta pentru unul dintre punctele de vânzare ale re]elei Vreau Bilet deschise la Unirea Shopping Center etaj.2, magazinele EuroGsm, Libr`ria Eminescu [i Sala Palatului. Pre]urile biletelor pentru concertul Yanni vor fi actualizate (- 35%) [i vor fi disponibile astfel: Golden VIP – 780 lei (pre] vechi – 1.200 lei); VIP – 585 lei (pre] vechi - 900 lei); Cat. I – 390 lei (pre] vechi – 600 lei); Cat. II – 260 lei (pre] vechi – 400 lei); Cat. III – 130 lei (pre] vechi – 200 lei); Cat. IV – 105 lei (pre] vechi – 150 lei).

Dup` succesul înregistrat în 2011 la Bucure[ti în prezen]a celor peste 6.000 de spectatori, Yanni revine în România în cadrul turneului „World Without Borders 2013” cu un concert senza]ional ce se va desf`[ura în aceast` primavar` la Sala Palatului. To]i cei care iubesc ritmurile create din suflet, asa cum numai Yanni [tie, sunt invita]i pe 31 martie pentru a-[i delecta sim]urile cu un balsam muzical creat de maestru. Supranumit magicianul sufletului, Yanni va crea o atmosfer` afectuoas`, în compania orchestrei sale format` din mae[tri ai instrumentelor, oferind astfel un spectacol incredibil, plin de via]`, ova]ionat de fiecare dat`. Yanni, pe numele s`u adev`rat, Yiannis Hrysomallis, este de origine greac` [i un muzician extrem de apreciat la nivel mondial. Cu numeroase albume [i hituri la activ, spectacolele sale constituie o adev`rat` explozie de pasiune [i talent, oferind auditoriului o experien]` muzical` des`vâr[it`. Chiar [i acum, la trei decenii de carier` plin`, compozitorul declar` c` se afl` “în permanen]` în c`utarea urm`toarei etape a evolu]iei sale, c`ci dedicându-[i atâ] ia ani acestei arte, e obligatoriu s` o men]ii, sau cel pu] in s` te autodezvolti tu, ca artist”. Yanni este recunoscut pentru talentul lui de a cânta la pian, clape, dar [i drept compozitor des`vâr[it. A ob] inut nominaliz`ri la premiile Grammy pentru albumul “Dare to Dream” în 1992, urmând “In My Time” în 1993. De-a lungul timpului, Yanni a acumulat mai mult de 35 de albume de platin` [i de aur la nivel mondial, cu vânz`ri totale de peste 20 de milioane de exemplare. Muzica lui a fost folosit` pe scar` larg` în televiziune [i evenimente televizate sportive, inclusiv la Super Bowl, US Open, Tour de France, Campionatele Mondiale de Patinaj, Jocurile Olimpice [i ABC News. Stilul s`u muzical este frecvent descris ca fiind “new age”, de[i el prefer` termenul de “contemporan instrumental”.


CULTURE / CULTUR~

16

BUCHAREST night LIFE CINEMAS In Bucharest, movie schedules change weekly, usually on Fridays. Movies are screened in their original languages, with Romanian sub-titles. The majority of cinemas show American movies, but you can find European productions at the French Institute Cinema or the Cinemateca. Ticket prices vary from 4 to 34 lei, and up to 68 lei for VIP tickets.

CINEMA CITY: 4,Vasile Milea Blvd., AFI Palace Cotroceni Ph.: 021-407-0000 CINEMA CITY SUN PLAZA: 391, Calea Vacaresti, Sun Plaza Ph.: 021-386-0600 CINEMAPRO: 3, Ion Ghica St. Ph.: 031-824-1360 CINEMATECA: • Eforie Hall: 2, Eforie St. Ph.: 021-313-0483 • Union Hall: 21, Ion Campineanu St. Ph.: 021-313-9289 CORSO: 5, Regina Elisabeta Blvd. Ph.: 021-315-1334 CITYPLEX: City Mall, 3rd floor; 2, Oltenitei Ave. Ph.: 021-319-8226 EUROPA: 127, Calea Mosilor Ph.: 021-314-2714 FESTIVAL: 34, Regina Elisabeta Blvd. Ph.: 021-315-6384 FRENCH INSTITUTE “ELVIRA POPESCU”: 77, Dacia Blvd. Ph.: 021-316-9930/0224 GLENDALE STUDIO: 9, Cotroceni Ave. Ph.: 021-316-3286 GLORIA: 6, Bucovina St. Ph.: 021-324-4675 GRAND CINEMA DIGIPLEX BANEASA: 42D, BucurestiPloiesti Road, Baneasa Shopping City, Ph.: 0742-654-321 HOLLYWOOD MULTIPLEX: 55-59, Calea Vitan, Bucuresti Mall Ph.: 021-327-7020/22 THE LIGHT CINEMA: 151-171, Progresului Ave., Liberty Center Ph.: 021-369-9740, 021-369-9797 MOVIEPLEX CINEMA: 26, Timisoara Blvd., Plaza Romania Ph.: 021-407-8300 NCRR: 3, Kiseleff Ave., the National Museum of Romanian Peasant Ph.: 021-317-9660 PATRIA: 12-14, Magheru Blvd. Ph.: 021-316-9266 SCALA: 2-4, Magheru Blvd. Ph.: 021-316-6708 STUDIO: 29, Magheru Blvd. Ph.: 021-316-5526

www.bucharestlife.com

MOVIE PREMIERE Lincoln (USA, 2012 – 2 hrs. 30 mins.) As the Civil War continues to rage, America’s president struggles with continuing carnage on the battlefield, and as he fights with many inside his own cabinet on the decision to emancipate the slaves. Directed by Steven Spielberg; Starring Daniel Day-Lewis, Sally Field, David Strathairn, Joseph Gordon-Levitt Silver Linings Playbook (USA, 2012 – 2 hrs. 2 mins.) After a stint in a mental institution, former teacher Pat Solitano moves back in with his parents and tries to reconcile with his ex-wife. Things get more challenging when Pat meets Tiffany, a mysterious girl with problems of her own. Directed by David O. Russell; Starring Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Robert De Niro, Jacki Weaver Amour (France/Germany/Austria, 2012 – 2 hrs. 7 mins.) Georges and Anne are in their eighties. They are cultivated, retired music teachers. Their daughter, who is also a musician, lives abroad with her family. One day, Anne has an attack. The couple’s bond of love is severely tested. Directed by Michael Haneke; Starring JeanLouis Trintignant, Emmanuelle Riva, Isabelle Huppert, Alexandre Tharaud Hansel and Gretel: Witch Hunters (Germany/USA, 2013 – 1 hr. 42 mins.) In this spin on the fairy tale, Hansel & Gretel are now bounty hunters who track and kill witches all over the world. As the fabled Blood Moon approaches, the siblings encounter a new form of evil that might hold a secret to their past. Directed by Tommy Wirkola; Starring Jeremy Renner, Gemma Arterton, Peter Stormare, Famke Janssen Identity Thief (USA, 2013 – 1 hr. 39 mins.) When a mildmannered businessman learns his identity has been stolen, he hits the road in an attempt to foil the thief - a trip that puts him in the path of a deceptively harmless-looking woman. Directed by Seth Gordon;


BUCHAREST night LIFE Starring Jason Bateman, Melissa McCarthy, John Cho, Robert Patrick Broken City (USA, 2013 – 1 hr. 49 mins.) In a city rife with injustice, ex-cop Billy Taggart seeks redemption and revenge after being double-crossed and then framed by its most powerful figure: Mayor Nicholas Hostetler. Directed by Allen Hughes; Starring Mark Wahlberg, Russell Crowe, Catherine Zeta-Jones, Jeffrey Wright Barbara (Germany, 2012 – 1 hr. 45 mins.) A doctor working in 1980s East Germany finds herself banished to a small country hospital. Directed by Christian Petzold; Starring Nina Hoss, Ronald Zehrfeld, Rainer Bock, Christina Hecke Beautiful Creatures (USA, 2013 – 1 hr. 48 mins.) Ethan longs to escape his small Southern town. He meets a mysterious new girl, Lena. Together, they uncover dark secrets about their respective families, their history and their town. Directed by Richard LaGravenese; Starring Alice Englert, Viola Davis, Emma Thompson, Jeremy Irons A Good Day to Die Hard (USA, 2013 – 1 hr. 56 mins.) John McClane travels to Russia to help out his seemingly wayward son, Jack, only to discover that Jack is a CIA operative working to prevent a nuclearweapons heist, causing the father and son to team up against underworld forces. Directed by John Moore; Starring Bruce Willis, Jai Courtney, Mary Elizabeth Winstead, Sebastian Koch Side Effects (USA, 2013 – 1 hr. 42 mins.) A woman turns to prescription medication as a way of handling her anxiety concerning her husband’s upcoming release from prison. Directed by Steven Soderbergh; Starring Rooney Mara, Channing Tatum, Jude Law, Catherine ZetaJones The Sessions (USA, 2012 – 1 hr. 35 mins.) A man in an

iron lung who wishes to lose his virginity contacts a professional sex surrogate with the help of his therapist and priest. Directed by Ben Lewin; Starring John Hawkes, Helen Hunt, William H. Macy, Moon Bloodgood Flight (USA, 2012 – 2 hrs. 18 mins.) An airline pilot saves a flight from crashing, but an investigation into the malfunctions reveals something troubling. Directed by Robert Zemeckis; Starring Denzel Washington, Nadine Velazquez, Don Cheadle, John Goodman Rocker (Romania, 2012 – 1 hr. 30 mins.) Victor, a rocker at 40s, is always ready to do anything for his son, leader of a rock band and a drug addict. Meanwhile, Victor tries to rebuild his life and family, but everything goes wrong. Perhaps the only thing that is handy is just the rock. Directed by Marian Crisan; Starring Crina Semciuc, Dan Chiorean, Ofelia Popii, Alin State

Promised Land (USA, 2012 – 1 hr. 46 mins.) A salesman for a natural gas company experiences lifechanging events after arriving in a small town, where his corporation wants to tap into the available resources. Directed by Gus Van Sant; Starring Matt Damon, Frances McDormand, John Krasinski, Benjamin Sheeler

17


BUCHAREST night LIFE

Un secol pentru România

CULTURE / CULTUR~

18

Pe 21 ianuarie, la sediul Institutului Cultural Român a fost lansat DVD-ul cu filmul Un secol pentru România, produs de Televiziunea Român`, dup` un scenariu [i în lectura istoricului Adrian Cioroianu. La eveniment au participat [i au luat cuvântul prof. dr. Andrei Marga, pre[edintele Institutului Cultural Român, prof. dr. Adrian Cioroianu, decanul Facult`]ii de Istorie a Universit`]ii Bucure[ti, Beatrice Com`nescu, directoarea TVR International [i Stefan Popescu, directorul Direc]iei Generale Cooper`ri Externe din cadrul ICR. Pe parcursul a 52 de minute ale documentarului Un secol

JAZZ CLUBS ART JAZZ CLUB – 23A, N. Balcescu Blvd. the basement of Orizont Gallery; phone: 021-666-43-95 Live Jazz – Every Thursday (but not exclusively), after 10 pm Green Hours – 120, Calea Victoriei. For information about the program call 0788-452-485; 0722-234-356. e-mail: office@greenhours.ro; greenhours@yahoo.com www.green-hours.ro; The shows start after 9 pm TZ’S COTTON CLUB – 48-50 Calea Victoriei (Pasagiul Victoriei). For information about the program call 021-313-13-13. Live sax with Tony Ceb daily from 9 pm to 11 pm.

BOWLING RAMADA BUCHAREST PARC HOTEL – Skittle and bowling lanes. 3-5, Poligrafiei Blvd. Ph.: 021222-44-62 ROCK & ROLL BOWL – 12 wood bowling lanes at international standards. Entertainment for the whole family during the day, clubbing in night time. Elegant bar & American cuisine restaurant. Bucuresti Mall, 55-59, CaleaVitan Ph.: 021-327-75-36. Open non-stop.

www.bucharestlife.com

pentru România, istoricul Adrian Cioroianu îl c`l`uze[te pe privitor în parcurgerea ultimilor 100 de ani de istorie a României, drum marcat prin 10 priorit`]i na]ionale ale secolului. Dintre acestea amintim: succesiunea de evenimente premerg`toare form`rii României Mari, tensiunile politice de la mijlocul secolului XX, desf`[urarea celui de-al doilea R`zboi Mondial, consolidarea comunismului, precum [i contextul interna]ional care a influen]at situa]ia României. “Drumul pe care România l-a parcurs în ultima sut` de ani, pân` când a devenit parte integrant` a Europei, n-a fost nici simplu [i nici u[or. România a avut mereu priorit`]i, uneori ele au fost expresia dorin]ei cet`]enilor, alteori – cum vom vedea – au fost impuse din afar`, uneori [i cu for]a”, spune Adrian Cioroianu, Decanul Facult`]ii de Istorie a Universit`]ii Bucure[ti. Documentarul “Un secol pentru România” va fi distribuit de Institutul Cultural Român filialelor sale din str`in`tate, în variante subtitrate în englez` sau francez`. Publicul larg din ] ar` îl va putea achizi]iona din re]eaua libr`riilor Diverta [i C`rture[ti. Adrian Cioroianu a men]ionat c` a scris scenariul în ultima parte a lunii noiembrie 2012, film`rile având loc în primele dou` s`pt`mâni din decembrie. Mixajul, unde sunt folosite [i imagini valoroase de arhiv` a fost încheiat astfel încât documentarul s` fie difuzat de TVRI la finele lui 2012. Beatrice Com`nescu ne-a asigurat c` TVRI mai are în lucru [i alte surpize, dintre care ne-a dezv`luit doar documentarul legat de Europa Liber`.


20

BUCHAREST night LIFE

Moderniz`ri la C`lim`ne[ti Sta]iunea balnear` C`lim`ne[ti se va schimba radical în urm`torii ani. Pentru a atrage mai mul]i turi[ti, comunitatea va construi cu bani europeni un parc acvatic, un centru de relaxare [i dou` terenuri de sport.

proiect devenit realitate - noua revist` de travel Elixir Travel. Deja din mijloc de decembrie am citit-o, în timpul liber dintre [orici [i zaib`r! Îi doresc revistei Elixir Travel, al c`rui con]inut v` las s` îl descoperi]i dup` ce o cump`ra]i, o via]` lung` [i multe articole interesante de c`l`torie tip`rite! Din echipa redac]ional` fac parte Roxana Farca, R`zvan Marc, Cezar Dumitru, R`zvan Pascu, Simona Nea]`, C`t`lin Alionte, Cosmin Tudoran, Costin Staicu, Cristina Staicu, Florin Arjocu [i Vasilica Maria Margalina, mul]i, deja nume în mediul virtual. Manager de proiect este Florin Albu, iar Iuliana Alexa este redactor [ef.

Bucure[tiul în topul celor mai vizitate ora[e din lume În curând încep lucr`rile la “Mirajul Oltului”, un proiect de investi]ii prin care sta]iunea balnear` C`lim`ne[ti va avea o cu totul alt` înf`]i[are. La final, adic` cel mai probabil în vara ului 2014, turi[tii care vor merge la C`lim`ne[ti vor avea acces contra cost la un parc acvatic, un centru de spa [i dou` terenuri de sport. Proiectul, în valoare total` de peste 34,9 milioane de lei, este finan]at în propor]ie de 50% din fonduri europene, prin Programul Opera]ional Regional 2007 – 2013 [i are termen de finalizare 18 luni.

Elixir Travel M` tot gândeam c` turismul românilor nu este reprezentat a[a cum ar trebui [i de revistele de turism existente. Adic` sunt prea pu]ine. Încep îns` anul cu o men]iune special` pentru Florin Albu [i ultimul s`u

www.bucharestlife.com

M` tot plângeam de inexactitatea topurilor mondiale [i iat` c` pe 21 ianuarie a ap`rut unul demn de încredere. Este vorba despre cel al companiei de studiere a pie]elor globale, Euromonitor International, în spe]` Top 100 cele mai vizitate ora[e ale lumii. Datele sunt din 2011, iar previziunile pe 2012 le dep`[esc. Bucurestiul a coborât o pozi]ie fa]` de anul anterior, pe locul 56, dar num`rul sosirilor a crescut cu 10%, la 2,35 milioane. Primele pozitii sunt ocupate în ordine de Hong Kong (cu 21,83 milioane vizitatori), Singapore (19,82 milioane ), Londra (15,1 milioane), Kuala Lumpur (13,32 milioane) [i Macau (12,93 milioane). New York City se afl` pe locul 9, urmat de Istanbul, iar Parisul este pe 12. Roma ocupa pozitia 18, iar Barcelona 20. Cel mai bine plasat ora[ est-european în clasament este Budapesta, pe locul 25, cu 4,38 milioane vizitatori. Praga este pe pozi]ia 29, urmat` de Berlin [i Viena, în timp ce Madridul este pe locul 34, iar Var[ovia pe 36. Bucure[tiul este înaintea ora[elor Mumbai (India), Bruxelles, Johannesburg [i Munchen, în timp ce Atena se afl` pe locul 82. Bulgaria vecin` este prezent` în top cu Burgas (locul 74, cu 1,86 milioane vizitatori), Varna (locul 79) [i Sofia (locul 96). Potrivit Euromonitor International, relansarea cre[terii economice mondiale în 2011 a contribuit la cererea mai mare în turism, num`rul de vizitatori în primele 100 de ora[e crescând cu 7%. Destina]iile din ]`rile emergente din Asia-Pacific au avut performan]e bune datorit` economiilor în cre[tere [i a turismului regional. Euromonitor International anticipeaz` c` num`rul vizitatorilor a crescut mai puternic în 2012. Vietnamul a înregistrat o adev`rat` performan]`, ora[ele Ho Chi Minh [i Hanoi înregistrând cre[teri de 40% pentru al doilea an consecutiv. Din cauza incertitudinilor economice care persist` înc` în economia mondial`, în special în Statele Unite [i Europa, cre[terea va fi sus]inut` în viitor în special de Asia-Pacific, Orientul Mijlociu, Africa [i America Latin`. Ridicarea unor restric]ii de vize ar putea conduce la cre[terea spectaculoas` a num`rului turi[tilor pân` în 2016.


BUCHAREST night LIFE

“Junii Sibiului” la Viena Cel mai vechi ansamblu profesionist de folclor din România, Junii Sibiului, a deschis pe 10 ianuarie cea de a 38-a edi]ie a târgului de turism de la Viena, împreun` cu primarul Capitalei Austriei, cu un joc popular de pe Valea Hârtibaciului. Vedeta standului României, ]ar` partener` a târgului în acest an, a fost Sibiul, singurul ora[ cu trei stele Michelin din România (din 2012) [i primul care a fost Capital` Cultural` a Europei, în 2007. Junii Sibiului au sus]inut mai multe spectacole în fiecare zi pe durata târgului de turism de la Viena, atât pe scena mare, cât [i la standul României, ceea ce a reprezentat un punct de atrac]ie pentru vizitatori. Dansatorii de la Sibiu, în costume tradi]ionale din toate zonele folclorice reprezentative ale României, i-au purtat pe vizitatori într-o c`l`torie muzical` prin tot folclorul românesc.

În a doua zi a târgului vienezii [i operatorii de turism din zecile de ]`ri participante, au fost invita]i la o sear` tradi]ional` româneasc`, la standul ]`rii noastre, când au fost prezente atât folclorul, cât [i buc`t`ria tradi]ional`. Cotat între primele târguri interna]ionale de turism din Europa, târgul de turism de la Viena a atras aproape 1.000 de operatori de turism din 70 de ]`ri, 750 de standuri [i 148.000 de vizitatori. Prezen]a Sibiului la târg va conduce la o nou` cre[tere a num`rului turi[tilor în Sibiu, în special în lunile de var`, din iunie pân` în august inclusiv. Iar austriecii se afl` în topul turi[tilor str`ini care viziteaz` România, în special Ardealul. Este de re]inut c` la Viena au fost reprezentate, pe lâng` Asocia]ia Jude]ean` de Turism [i

Prim`ria Municipiului Sibiu, [i Consiliul Jude]ean Suceava, Asocia]ia Jude]ean` de promovare a Turismului Cara[-Severin, Asocia]ia de Ecotourism, sau Salina Turda. Ministerul a mai asigurat standuri [i pentru 16 agen]ii de turism din România, dar imediat dup` târg au început [i primele discu]ii... Obi[nui]i cu stilul vechi de lucru, care a permis ca lista prezen]ei României la târgurile de turism interna]ionale s`-i fie b`gat` la semnat fostului ministru pe 12 decembrie, ceea ce a [i permis s` fie trecute 59 de prezen]e (22 noi, [i peste oceane...) plus cele dou` tîrguri din România, unii „frip-turi[ti” ai ministerului au „încercat apa” [i cu noul ministru. Ar fi dorit ca dup` prezentarea referatului [i devizului pe 7 ianuarie, când târgul începea trei zile mai târziu, s` se sar` peste licita]ia legal` pentru construirea unui stand special... Dup` care a fost aruncat la înaintare primarul Sibiului, cel care de data asta a picat examenul de profesionalism.

Ministrul Maria Grapini a anun]at înc` de la prima întâlnire cu presa c` nu va accepta s` se mai risipeasc` banii, fie ei [i europeni. A mai promis [i c` va reanaliza lista de târguri interna]ionale. Organizarea târgurilor interna]ionale cu finan]are prin fonduri europene trebuie preg`tit` cu minim [ase luni înainte pentru a se asigura finan]area lor, astfel c` prezen]a României la toate târgurile din primul trimestru va fi cu stand standard, construit de organizatori, datorita lipsei de preg`tire a documenta]iei de licita]ie pentru construc]ia de stand special. Poate c` dac` termin` repede de f`cut ordine prin departamentul de turism al ministerului, ministrul Maria Grapini se va ocupa [i de firmele invitate la standurile române[ti de la târgurile interna]ionale, în special la num`rul turi[tilor pe care acestea le aduc în România, sau de alte am`nunte picante... De[i cred c` nu ar trebui s` fie treaba ministrului. Poate se g`sesc [i angaja]ii corespunz`tori fi[ei postului dintr-un Minister al Turismului care s` reprezinte cu adev`rat România!

21


22

BUCHAREST night LIFE

Hotel Ci[migiu, nou de[i centenar! Bucure[ti, 1912 – se deschidea unul dintre cele mai grandioase hoteluri ale Micului Paris – unul dintre simbolurile Bucure[tiului interbelic: Hotelul Palace, cunoscut ulterior ca Hotel Ci[migiu. Bucure[ti, 2012 - gra]ie investi]iei de 15 milioane de euro a companiei spaniole Hercesa, Hotelul Ci[migiu s-a redeschis pentru public! La finele anului trecut, pe 19 decembrie, a avut loc prezentarea oficial` a Hotelului Ci[migiu!

În 2004, dezvoltatorul imobiliar spaniol Hercesa a cump`rat cl`direa Ci[migiu [i a demarat un proces amplu de reconstruire a cl`dirii. S-a dorit astfel readucerea la via]a a unei cl`diri care a reprezentat o bun` perioad` de timp un simbol al Bucure[tiului, un loc de referin]` pentru via]a social` a capitalei. Înc` de la începutul lucr`rilor, echipele de arhitec]i [i constructori [i-au fundamentat planurile [i ac]iunile pe o idee important`: cl`direa trebuia s` p`streze la nivel arhitectural acela[i aspect impun`tor [i elegant pe care l-a avut în momentul inaugur`rii, în 1912. Astfel, în urma ac]iunilor de reconstruc]ie a fost p`strat` [i reabilitat` fa]ada original`, care prezint`

www.bucharestlife.com

elemente arhitecturale de la începutul secolului 20. Interiorul a fost reconstruit de la zero [i este echipat [i amenajat conform cerin]elor moderne de confort. Noul Hotel Ci[migiu trateaz` cu respect locul istoric c`ruia îi [i d` o nou` via]`. Decorul modern se îmbin` inspirat cu accente ale vremurilor trecute iar atmosfera creat` confer` o personalitate [i o profunzime aparte acestui loc. „Cl`direa Ci[migiu” a fost prima achizi]ie a companiei Hercesa în România. Este proiectul nostru de suflet [i suntem încrez`tori c` va fi un succes [i î[i va recâ[tiga locul în inima bucure[tenilor, agen]iilor de turism [i turi[tilor”, men]iona cu ocazia prezent`rii directorul companiei spaniole Hercesa, Mauricio Mesa Gomez. “Noi vedem hotelul nu doar ca pe un spa]iu în care po]i dormi câteva nop]i, ci ca pe un loc în care te po]i retrage pentru a te destinde [i a te preg`ti pentru evenimentele din ziua urm`toare. Când e[ti prins între dou` destina]ii, cu agenda înc`rcat` de întâlniri, sim]i nevoia confortului, a siguran]ei [i a lini[tii de acas`. O cea[c` de cafea proasp`t râ[nit` sau o can` cu ceai aromat, rochia sau pantalonii c`lca]i la dung` pentru o întâlnire important`, servicii prietenoase [i utile – acestea sunt standardele Hotelului Ci[migiu în 2012. Este de subliniat faptul c` hotelul respect` regulile unui comportament eco-responsabil, oferind în acela[i timp maximum de confort [i relaxare clien]ilor no[tri”, ne-a spus directorul Hotelului Ci[migiu, Georgeta Grecu. Cl`direa Ci[migiu este acum [i un reper cultural fiind gazda Institutului Cultural Spaniol Cervantes (s`li de curs, bibliotec`, un auditorium [i o sal` de expozi]ii) [i a renumitei libr`rii Humanitas. Ber`ria Gambrinus va fi [i ea redeschis` în februarie! Hotelul a fost reconstruit pân` la ultimul detaliu pentru a putea oferi clien]ilor s`i atât spa]ii ample [i confortabile cât [i servicii speciale. Cele 60 de apartamente ale sale, cu suprafe]e cuprinse între 38 [i 50 metri p`tra]i, au fost concepute pentru sejururi de scurt` [i lung` durat`. Mobilierul [i decora]iunile moderne caracteristice unui hotel urban se îmbin` perfect cu serviciile de înalt` clas`, f`când cinste indr`gitei cl`diri istorice. Hotelul Ci[migiu este gata pentru a primi omul de afaceri punându-i la dispozi]ie tehnologie de ultim` genera]ie [i în acela[i timp este gândit pentru a satisface exigen]ele unei familii, chiar [i pentru sejururi de lung` durat`. Loca]ia sa ultracentral` [i clasificarea de 4* garanteaz` clien]ilor s`i un excelent raport calitate - pre] [i o experien]` memorabil`.


BUCHAREST night LIFE

Evenimentele iernii în Schladming -Dachstein [i Gastein Schladming-Dachstein, împreun` cu zona Gastein [i înc` trei zone de schi formeaz` Ski amadé, o platform` cu cea mai vast` ofert` de schi din Austria. Un singur skipass Ski amadé asigur` accesul la 860 de kilometri de pârtii, 270 de instala]ii de cablu [i 14 snow parkuri în toate cele 5 zone care alc`tuiesc aceast` platform`. Iar românii sunt între cei care frecventeaz` aceste pârtii.

• Campionatele Mondiale de Ski Alpin 2013 la Schladming Dachstein

Campionatele Mondiale de Schi Alpin se vor desf`[ura în 2013 în regiunea austriac` SchladmingDachstein. Este pentru a doua oar` când renumita sta] iune g`zduie[te acest eveniment major al schiului alpin, prima data fiind în 1982. Acum, în perioada 4 – 17

materiale unice [i de a-[i prezenta capodoperele într-un mod special. Scopul “ARt on Snow” este de a “tr`i” arta. To]i arti[ti î[i vor crea obiectele de art` în public – fie pe pârtii, în centrul sta]iunilor, precum [i în puburi sau restaurante. Astfel spectatorii au [ansa s` admire progresul operei de art` de la început pân` la final. Punctul culminant al evenimentului “ARt on Snow” din acest an este ARt of(f) Party set, care va avea loc pe 8 februarie [i unde arti[tii î[i vor expune [i prezenta din nou operele de art`, de data aceasta în compania ritmurilor fierbin]i oferite de renumi]i DJ interna]ionali.

• Red Bull Playstreets

Întotdeauna e o bucurie când Red Bull se opre[te în valea Gastein! Astfel, pe 23 februarie, centrul faimoasei sta]iuni austriece Bad Gastein, se va transforma din nou în scen` pentru spectaculoasele acroba]ii ale practican]ilor de freeski. În 2013, Red Bull Playstreets duce din nou elita interna]ional` a schiorilor New School în Gastein, unde participan]ii vor avea parte de o competitie acerb` [i de un parcurs riscant.

februarie, peste 400 de mii de fani sunt a[tepta]i. Organizatorii î[i propun s` ridice [tacheta la un nivel greu de atins. Astfel, timp de dou` s`pt`mâni la adev`ratul regal al schiului alpin vor lua parte 650 de sportivi din 70 de ]`ri urmând s` se înfrunte pentru 33 de medalii acordate la 11 discipline. O destina]ie tradi]ional` pentru sporturile de iarn`, cu 270 de kilometri de pârtii, Schladming-Dachstein are o localizare ideal` pentru a organiza evenimente majore ale schiului alpin, fiind situat` chiar în inima Austriei. De altfel [i-a [i c`p`tat aceast` faim` datorit` celebrei Night Race, proba de slalom desf`[urat` noaptea în cadrul Cupei Mondiale, care adun`, de fiecare dat`, peste 50.000 de fani. Foarte important [i interesant de [tiut este c` în timpul Campionatelor Mondiale, 85% din pârtiile din Schladming vor fi deschise publicului larg!

• ARt on Snow în Gastein

În perioada 2 - 8 februarie, în provincia austriac` SalzburgerLand, va fi raiul arti[tilor, iar valea Gastein va fi mai colorat` decât oricând! “ARt on Snow” ofer` arti[tilor de top din întreaga lume [ansa de a crea în mijlocul unui cadru natural spectaculos, de a lucra cu

www.bucharestlife.com

23


24

BUCHAREST night LIFE

Wine Promoting Prestigious Landmark

• The Tenth Annual International Wine Fair VINVEST Timisoara From April 19 to 21, Timisoara will host the tenth edition of the International Wine Show VINVEST. For three days, the resident, the tourists, and a lot of guests from all over the country, will stopover at the Regional Business Center Timisoara to taste the best Romanian and international wines.

personalities from different fields which represent an important audience for all the exhibitors.

VINVEST’s Mission

VINVEST fair has the same mission for ten years: to convince as many people about the importance of frequent but moderately consumption of wine. For 2013, the organizers have set five objectives: • To promote the wine industry at European standards and in front of a large public, industry from the labels, caps and specialized media to the most valuable wines; • To contribute to the edification of the public through tastings, techniques and skills in wine testing; • To promote the new technologies of wine production and to bring the consumers close the values of some business, those serve as a model; • To facilitate business relationships between exhibitors, and between professional public and exhibitors; • To attract strategic partners from representative institutions, but also volunteer.

VINVEST - Meet the Good Wine World

The traditional fair VINVEST managed to position itself as a landmark on the Romanian market in promoting the wine industry. With each edition, the fair has increased its importance, while the number of exhibitors, visitors, events and partners has been growing constantly. This 10th Anniversary International Wine Fair VINVEST 2013 is scheduled at a suitable time, April 19-21, two weeks before Orthodox Easter, when, psychologically, the public has a consumeroriented behavioral predisposition. VINVEST fair it’s also an excellent opportunity for the wine industry. Two major events will be held before the fair, which will involve significant human and financial resources. The first is a wine tasting for the heads of consular offices, top managers and middle management of large and very large companies in Timisoara and in the Timis County. Over a hundred special guests will attended a special evening of wine tasting for the products participating in the ninth edition of the International Wine Fair Vinvest Timisoara. In the Europe Hall of the Regional Business Center Timisoara, consuls, managers of companies with Romanian or foreign capital, leaders of institutions and journalists will test the preview of the wines offered by the Romanian and foreign producers. The second event is a special program for the group of journalists Romanian accredited for Vinvest 2013. These events bring together representative

www.bucharestlife.com

The fair has grown with each year, every year increasing the number of visitors and exhibitors. This year, more than 9,000 visitors and 90 exhibitors are expected. As in previous years, the program will be focused on attracting the public and increasing its taste in wine consumption.

This year events program contains: wines’ launches, workshops on issues of vine culture, wine tasting practical lessons, chef demonstrations, bartending gigs and releases of specialized publications. Professionals in the field, personalities, celebrities and other opinion leaders will be present at this year International Wine Fair VINVEST Timisoara to taste, along with famous foreign wines, the domestic ones which lead Romania’s fame. Because these have the potential to make a difference!


GAMBLING / PARIURI

26

BUCHAREST night LIFE

Doar pl`]i cash la Vatican! De la 1 ianuarie, toate biletele la muzee [i suvenirurile din magazinele de la Vatican se achit` doar cu cash! Banca central` italian` a suspendat toate pl`]ile pe baz` de card la Vatican, acuzat c` nu a implementat legisla]ia care previne sp`larea banilor. Sfântul Scaun trebuia s` aplice regulile UE începând cu 2013.

LIVE CASINOS BUCHAREST CASINO: 4, N. Balcescu Blvd. (within the Intercontinental Hotel). ph.: 021-310-20-20, Open: 6 pm - 6 am GRAND CASINO HILTON: 1-3, Episcopiei St. (Athénée Palace Hilton Hotel). ph.: 021-314-72-00; Fax: 021-314-72-11 Open non-stop GRAND CASINO MARRIOTT: 90, Calea 13 Septembrie. (JW Marriott Bucharest Grand Hotel). ph.: 021-403-08-00; Open non-stop HAVANA PRINCESS CASINO: 13, Regina Elisabeta Blvd. Ph.: 021-313-98-23, 0742-129-991. Open: non-stop. METROPOLIS CASINO: 37 B, Calea Victoriei (Novotel Hotel) Ph.: 021-367-3412, 0742-079-119; Open: non stop. PLATINUM CASINO: 63-81, Calea Victoriei, (Radisson BLU Bucharest). ph.: 031-710-2234 - 7, Fax: 021-312-58-06 Open: non-stop.

Vânz`rile de timbre po[tale, suveniruri [i bilete de intrare la muzeele de la Vatican, printre care [i Capela Sistin` cu fresca lui Michelangelo, reprezint` o surs` semnificativ` de venit pentru Sfântul Scaun, împreun` cu dona]iile credincio[ilor catolici. În 2011, cei 5 milioane de vizitatori au l`sat 91,3 milioane de Euro doar în muzee. În plus, pentru evitarea cozilor la Vatican este indicat s` v` cump`ra]i bilete de intrare on-line!

QUEEN CASINO: 5-7, Calea Dorobantilor (Howard Johnson Grand Plaza). ph.: 021-599-11-30. Open: non-stop.

ELECTRONIC CASINOS & BETTING HOUSES ADMIRAL PARIURI SPORTIVE: 28, Ion Campineanu St. (Sala Palatului). ph.: 021-312-34-03. Open: 10 am - 07 am

SUBSCRIPTION FORM Yes. Please, place my order for a Name:

❑ six month

❑ anual subscription

BUCHAREST night LIFE to „Bucharest Nightlife number 1“

Surname:

Company: Address: Country: I am sending my payment to the account of Crystal Publishing Group: Banca Comerciala Româna Filiala Sector 4 IBAN: RO50RNCB5040000001530001 (Lei) REGION

SUBSCRIPTION RATES - post & package included 6 months

12 months

ROMANIA

30 Lei

55 Lei

EUROPE & US

NA

22 Euro

www.bucharestlife.com


BUCHAREST night LIFE

27


BUCHAREST night LIFE

Top 10 cele mai sigure linii aeriene în 2012

RESTAURANTS / RESTAURANTE

28

INTERNATIONAL CUISINE ALLEGRO: Enjoy the flavors of International - Mediterranean refined cuisine superbly executed and served with professionalism. Cosmopolitan and casual atmosphere at breakfast & lunch and more elegant overtoues in the evening. CC accepted. 44A, Daniel Danielopolu St. - Ramada Bucharest North Hotel. Ph.: 021-233-5000. Open: breakfast 07:00-10:00; lunch 12:00-15:30. dinner 18:30-23:00. AMBASADOR: Romanian dishes available. Traditional music & Cabaret Show. C.C. accepted. 8-10, Magheru Blvd. ph.: 021-315-90-80. Open: 6 am- 2 am AVALON: The restaurant welcomes you in a cozy, intimate atmosphere, with a large variety of international cuisine dishes. Italian, French, Asian and North-American influences are mixed and twisted by the Executive Chef into unique combinations. A feast for all senses. 5 – 7, Calea Dorobantilor (Howard Johnson Grand Plaza Bucharest Hotel). Ph.: 021-201-5030. Open: 6:30 – 10:30 (Breakfast), 12:00 – 15:00 (lunch) and 19:00 – 22:30 last order (dinner). BALKAN BISTRO: You are invited to Balkan Bistro, where the enticing dishes will offer you the perfect Balkan flavor. The menu offers traditional dishes from Albania, Bulgaria, Greece, Romania, Turkey, Serbia. C.C. Accepted. Grand Hotel Continental, 56,Victoriei Ave. Ph.: +40 372 010 300. Open: Breakfast 06:30 - 10:30 weekdays; 07:00 - 11:00 week-ends. BARBIZON STEAK HOUSE: Pullman Bucharest World Trade Center introduces its restaurant with a capacity of 70 seats. Taste premium quality meats and choose from over 50 International wines (Red, White and Rose). Live cooking in the show kitchen. 45 seat designated smoking area. Air Conditioning. CC accepted. Free WiFi access. Free parking. 10, Montreal Square (Pullman Hotel). Open: Mon. – Fri. 12:00 - 15:30 (lunch), 18:00 - 23:30 (dinner); Sat. & Sun. 18:00 - 23:00 (dinner). Ph.: 021-202-1635.

www.bucharestlife.com

Indexul de siguran]` JACDEC, cel care a dat acest clasament, se bazeaz` pe calcule anuale de siguran]` care includ toate accidentele sau incidentele serioase ale aeronavelor în ultimii 30 de ani de operare raportat la venitul rezultat din raportul pasageri/kilometri de zbor (RPK) al fiec`rei companii în aceea[i perioad` [i ]inând cont [i de al]i indici. JACDEC este centrul german de 1 FINNAIR AY - FIN evaluare a 2 AIR NEW ZEALAND NZ - ANZ accidentelor 3 CATHAY PACIFIC AIRWAYS liniilor CX - CPA aeriene. 4 EMIRATES EK - UAE Conform 5 ETIHAD AIRWAYS EY - ETD JACDEC, în 6 EVA AIR BR - EVA 2012 au fost înregistrate 7 TAP PORTUGAL TP - TAP 44 de 8 HAINAN AIRLINES HU - CHH accidente 9 VIRGIN AUSTRALIA DJ - VOZ majore (45 în 10 BRITISH AIRWAYS BA - BAW 2011), care au condus la decesul a 496 persoane (498 în 2011). Lista complet` înso]it` de o analiz` a anului trecut este publicat` în revista german` de avia]ie Aerointernational www.aerointernational.de Topurile JACDEC sunt criticate de mul]i datorit` liniilor aeriene omise. Spre exemplu, între primele 60 de companii din 2012 nu reg`sim TAROM-ul! Lipsa zborurilor intercontinentale s` fie de vin`, sau acel indice RPK?

Pe 8 februarie se deschide cel mai nou club din Regie – Club Taboo. Scopul Clubului Taboo este pur [i simplu acela de a oferi experien]e nocturne de neuitat, într-o atmosfer` electrizant`, stropit` cu multe b`uturi noi [i diferite, din întreaga lume. Programul clubului va fi night + afterhours. „Dup` o experien]` interna]ional` de peste 10 ani în marile cluburi, am luat o initiativ` îndr`znea]`, aceea de a redefini conceptul divertismentului în Bucure[ti prin Club Taboo”, ne-a spus Grigore Viorel, managerul clubului. Am`nunte pe www.club-taboo.ro.


RESTAURANTS / RESTAURANTE

30

BUCHAREST night LIFE BOLIVAR: The chef Ernesto Goicochea Montenegro, who graduated “Le Gordon Bleu” school from Lima, recommends his culinary miracles. Weekly parties in the club. 9, Salcâmilor St. (from Blvd. Dacia). Ph.: 021-211-48-48 LA BRASSERIE: Less about fine dining but more about good quality, simply food for the whole family. The menu is available buffet-style or a-la-carte and gives a great choice for groups. The wine list remains a work of art and the atmosphere is cozier than ever. Sunday Brunch is back, with playground and a professional nanny to supervise the kids, smoking area and free parking. Air Conditioning, CC accepted, Parking, Live Music, Non-Smoking, Take Away. 1, Poligrafiei Blvd. (Crowne Plaza Hotel); Ph.: 021.224.00.34; Open daily: 06.00 – 23.00 CAFE ATHÉNÉE: Steep yourself in Romanian culture in Cafe Athénée, set in Bucharest’s historic Revolution Square. The restaurant’s elegant location and contemporary interior are reflected throughout the menu with a choice of classic European dishes served with a modern twist. As the sun sets, this Bucharest café transforms into a relaxed and cozy lounge with soft music and candles setting the scene. Indulge your senses in a range of tempting specials from the special menu or spoil yourself with gourmet cuisine and a glass of sparkling wine. CC accepted. 1-3, Episcopiei St. (Athenee Palace Hilton Hotel). Ph.: 021-303-3777. Open: 08:00 - 00:00 CAREDY * CASA ARDELENEASCA: Transylvanian & International cuisine restaurant, placed in an esquisite villa. Large offer and special selection of wines. C.C. ccepted.Guarded parking lot. 1, Sofia St. Ph.: 021-230-2769. Open: 11:00 - until the last guest leaves. CASA CAPSA: Established in 1852, Casa Capsa is the symbol of the Romanian high-life society. The founder, Grigore Capsa (1841-1902) introduced from the very beginning the occidental standards of quality and refinement. He made Capsa’s name a well known commercial brand all over the continent. Having a very good position, this old and famous restaurant is placed right in the focal point of the Bucharest historical center. CC accepted. 36, Calea Victoriei. Ph: 021-313 40 38 Open: 12:00-24:00 CASA DOINA: Large villa dating from the 19th century transformed into a very nice restaurant. Wine cellar. Terrace. C.C. accepted. 4, Soseaua Kiseleff. Ph.: 021-222-3179. Open: 12:00 - 01:00. CASA DOINA LA PARC: Within Ramada Plaza Convention Center Compound in a green island, Casa Doina is offering a luxury location, fully air-conditioned and a brand which is providing a special evening. With a adjoining playground for kids and terrace. C.C. accepted. 3-5, Poligrafiei Blvd. Ph.: 021-549-2541. Open: 12:00 - 23:30. CHEZ MARIE: Try the wide selection of international cuisine and special wines in this recently opened restaurant located in the heart of the city. 48, Dionisie Lupu St. Ph.: 031-107-2033; 0721-376-118. Open: 12:00 - until the last guest leaves. CONCERTO: Concerto is a gastronomic restaurant based on a modern concept of cooking – “nouvelle cuisine”. Delicate dishes made up with creativity invites you in a delightful journey of tastes. The wine list is complex, including selections from all the regions of our country and also from France, Italy, Spain, South Africa, North and South America. A professional team will counsel you regarding the dishes and the wines, accompanying you through the whole meal. C.C. accepted. Grand Hotel Continental, 56,Victoriei Ave. Ph.: +40 372 010 300. Open: Mon. - Sat.: 12.00 –16.00; 19:00 - 23:00. CORSO: You may take your business downtown and treat yourself and your partners with a special mix of international and Romanian cuisine, on a light lunch buffet. In the evening, a team of Romanian chefs wows you with authentic Romanian dishes presented with cosmopolitan attitude. The spectacular view on to the Bucharest’s busiest boulevard is complimentary! 85 seats. Air conditioned. C.C accepted. Parking lot. 4, N. Balcescu Blvd. - InterContinental Hotel - Ground floor, Ph.: 021-305-1060, Open: 06.30 - 23.00, Business Lunch Buffet Mon-Fri 12:00 - 16:00, enjoy “Great Brunch! Guest Love!” Kids room with entertainment. DACIA FELIX: Group restaurant within Radisson Blu Hotel for 224 persons. Terracce available. 63-81, Calea Victoriei. Ph.: 021-311-9000; Super Breakfast Buffet: Mon.-Fri. 6:30 - 10:30, Sat. & Sun. 7:00 - 11:00, Sunday Brunch 12:00 - 16:00.

www.bucharestlife.com

Austrian Airlines, mai mul]i c`l`tori prin “myHoliday” • Noi oferte pentru turi[tii individuali cu Austrian myHoliday • Austrian myHoliday ar trebui s` devin` brandul de timp liber pentru austrieci [i s` atrag` 150.000 de pasageri suplimentari • Nou în programul de zbor al verii: Chicago, Palma, Palermo [i Chios Austrian Airlines atac` segmentul de c`l`tori individuali cu un nou branding [i design: sub marca Austrian myHoliday pot fi rezervate în viitor excursii private individuale pentru ocazii diverse. Exist` o ofert` potrivit` pentru fiecare. De exemplu, City Breaks va fi disponibil pentru persoane singure, Vacan]e la Plaj` pentru familii, iar Vacan]e de lux pentru cei cu inima tân`r`. Austrian Airlines inten]ioneaz`, de asemenea, s` aib` propriile excursii pentru golf [i pentru schi, excursii de cump`r`turi, vacan]e romantice sau pentru spa, vacan]e de aventur`, pauze turistice pentru evenimente, concedii all-inclusive [i vacan]e de iarn` cu soare. Austrian myHoliday va fi oferit la pre]uri competitive [i ar trebui s` ajung` la cump`r`tori inteligen]i, care opteaz` pentru un raport optim calitate-pre], servicii excelente, cu farmec austriac [i g`tit la bordul avioanelor, dar [i turism lipsit de griji bazat pe punctele sale de servicii din întreaga lume. Cele mai diverse pachete vor fi acum lansate succesiv în colaborare cu operatorii de turism, pân` la var`. Austrian Airlines inten]ioneaz` de asemenea s` se pozi]ioneze puternic în viitor în segmentul de incoming, oferind programe turistice cu operatorii de turism. De exemplu, vor exista pachete turistice de lux la Festivalul de la Salzburg, incluzând hotel în Salzburg [i bilete la festival. Austrian Airlines anticipeaz` 150.000 de pasageri suplimentari în primul an al noii oferte de c`l`torie personalizate. “Cu Austrian myHoliday vom exploata mai puternic puterea brandului Austrian la nivel na] ional [i interna]ional. Astfel charterele vor fi aduse mai aproape de umbrela-brand Austrian, ca o parte integrat` a Austrian Airlines”, explic` Austrian Airlines CCO Karsten Benz. “Obiectivul este clar: Austrian myHoliday ar trebui s` devin` marca de timp liber a austriecilor.” Noul brand va fi folosit pentru programul de zbor de var`, valabil de la 1 mai 2013. În viitor, Austrian Airlines, în rolul s`u de partener al operatorilor de turism, va oferi de asemenea un raport optim calitate-pre] pentru tour-operatori [i agen]ii, precum [i pentru clien]i. Ofertele pot fi rezervate la www.austrian.com.


BUCHAREST night LIFE

Îndulce[te-]i iubirea cu desertul preferat! În weekend-ul 8-10 februarie, Sweet Fest îi a[teapt` pe îndr`gosti]i la Hanul lui Manuc, pe str Francez` nr. 62-64, s` se r`sfe]e cu dulciurile visate. Edi]ia de Valentine’s Day îi a[teapt` pe vizitatori cu o varietate special` de dulciuri, de la praline belgiene [i autohtone, pr`jituri de cas`, pr`jituri maramure[ene, specialit`]i interna]ionale, ciocolat` cu diverse condimente, cupcakes, cl`tite preparate pe loc, pân` la miere de albine [i cozonaci tradi]ionali, dar [i cu ceai, vin fiert cu scor]i[oar`, zeci de sortimente de cafea pr`jit` [i m`cinat` pe loc, sucuri [i esen]e naturale.

Exist` [i un atelier delicios în care pute]i afla secretele prepar`rii ciocolatei cu portocale, scor]i[oar`, vanilie, piper, cafea [i cu multe alte condimente! Cupidon v` a[teapt` într-un decor de s`rb`toare, iar cei mici pot avea parte de pictur` pe fa]`… la cel mai dulce eveniment de Valentine’s Day. Intrarea este liber`. Evenimentul debuteaz` vineri, la ora 10:00 [i se încheie duminic`, la ora 19:00.

If you open a new restaurant or bar in Bucharest let us know, and we’ll mention you in our magazine. Dac` a]i deschis de curând un nou bar sau restaurant anun]a]i-ne [i ve]i fi prezen]i în revista noastr`.

31


RESTAURANTS / RESTAURANTE

32

BUCHAREST night LIFE DONCAFE BRASSERIE: Located just off Dorobanti Square, Doncafe has a space particularly airy and flooded with natural light. The varied menu lets you choose between classic savory salads, a delicious Wiener schnitzel, numerous grills and homemade pastas, and a whole range of fresh snacks (including bruschetta, ciabatta or sandwiches). You can start your day with your Continental or English breakfast. For lunch or dinner you can also option the menu of the day. The location is adapted perfectly to private parties or events. Air conditioning. CC accepted. Guarded Parking. Free WiFi access. 7, Ankara St. Ph.: 0746222-444. Open: 08:30 – 24:00. HOTEL MARSHAL RESTAURANT: The glassy salon, the open kitchen and the charming covered terrace are waiting for you with delicious dishes carefully selected and prepared in front of you. Our secret: the charcoal grill. Fresh imported Argentinean beef and New Zealand lamb. C.C accepted. Air conditioned. Guarded parking. 2, Dr. Emanoil Bacaloglu St.; Ph.: 021-314-0880; Open: 07:00-01:00 ICI ET LA: Philippe Dupré, French chef, welcomes you in a warm ambience ideal for business lunches or family dinners. The restaurant has an open kitchen and a view to Piata Romana, where you will taste our specialties: home made smoked salmon, beef tartar or even a French cheese and charcuterie plate. Special evenings every Thursday. 43, Mendeleev St. Ph: 0731-453 608 Open: Mon.-Sat.10:00 to 23:00 JADOO: Mediterranean & International cuisine restaurant. Special lunch offer - 20% discount (food only). Wood oven baked pizzas. Catering services available in neighborhood (12:00 - 15:00) Smoking and non-smoking areas. Parking lot available. C.C accepted. 3, Nicolae Racota St. - entrance from Clucerului St.; Ph.: 021-222-0502; 0724365-583. Open: 12:00-until the last guest leaves (23:30 - last order) LA BOEMA: Enjoy the European cuisine, the selected French dishes. The relaxing atmosphere and the delicious dishes will make you realize why it is called “La Boema”... Refined wine collection. C.C. accepted. Air Conditioning, parking. Calea Vitan Barzesti; Ph.: 031-1061111 ext. 345 Open: 11:00 - until the last guest leaves. MAJESTIC: Romanian and International cuisine, accompanied by excellent service, in an attractive ambience. Capacity: 100 places; air conditioning, smoking/non-smoking areas, main CC accepted; summer terrace. Besides the Restaurant, Ramada Majestic Bucharest Hotel offers the clients Multi-functional BallRooms - elegant locations for parties, weddings, cocktails. Ramada Majestic Bucharest Hotel – 38-40, Calea Victoriei. Ph.: 021-310 27 20; Fax: 021-310 27 99 Open: daily 07:00 – 23:00. MERCADO: Finest culinary experience in a charming setting surrounded by paintings from a well-known art gallery. Refined atmosphere, excellent service. Two private rooms, non-smoking area, Guarded parking lot, CC accepted. 8, Prof. Ion Cantacuzino St. Ph.:021-260-2960; 0753-999-333; Open: 12:00-24:00. PARIS BUCAREST BRASSERIE: Pullman Bucharest’s newest restaurant. Indulge yourself with a tempting buffet for breakfast and lunch. Free WiFi access. Air conditioning. Non smoking area. 10, Montreal Sq., Ph.: 021-318-3000. Breakfast Buffet: Mon. - Fri.: 06:00 - 10:00, Sat. & Sun. 06:00 - 11:00; Lunch Buffet as per business 12:00 - 14:30. PRIME STEAKS & SEAFOOD: Grill Steak & Seafood restaurant within Radisson Blu Hotel for 44 persons. New: Irish Hereford Prime Rib- eye steak. Red glass for show kitchen, walk in wine cellar set-up in a hot, relaxed and upscale mood. 63-81, Calea Victoriei. Ph.: 021311-9000; Lunch: Monday to Friday 12:30 - 15:00; Dinner: Monday to Sunday 18:30 - 23:00. SANGRIA: International menu, few Spanish dishes, nice atmosphere. Open/covered terrace! C.C. accepted. 78, Caderea Bastiliei St. Ph.: 021-211-2276; Open: 12 pm - 12 am. TIMES RESTAURANT: Panoramic view restaurant with great Romanian and International cuisine at Golden Tulip Times Hotel. C.C. accepted. 19, Decebal Blvd. Ph.: 021-316-6516. Open: 12:30-23:00. TEATRO: The convivial restaurant is the heart of the hotel. Amazing a la carte offering a large panel of different cuisine for a fine dining experience, Romanian dishes, but also international casual food. Teatro is also a full buffet offer for lunch time during the week days (check availability!). Summer terrace and underground parking available. CC ac-

www.bucharestlife.com

Essay Competition

Belive in Your C h Shakespeare School Essay Competition encourages teenagers to create and write in English and opens new perspectives to Romanian students by giving them the chance to experience life and to study in a British top university campus. Shakespeare School Essay Competition is a national contest and already a tradition, this year’s edition being the fifth one. Since 2009 the competition reached 5,000 participants from more than 350 locations over the country. The main belief of the organizers, Shakespeare School Association for Education, is that Romanian

students should be confident in their forces and should have high goals that can be achieved through study and creativity. Shakespeare School Essay Competition stimulates creative thinking, innovation and originality, and tries to motivate youngsters to improve their English. The competition is trying to open new horizons for Romanian students especially through the main prizes: two weeks long summer camps in some of England’s best universities, University College London and Harrow House College. The summer camps are a great opportunity to improve their English skills and also to make friends from all over the world. A typical day in a summer camp includes English classes with professors who are native speakers, plenty of sports and other fun activities in the campus, such as contests, karaoke or thematic evenings. Besides all the fun in the campus, the programme also includes visits to the main attractions in London and the surroundings: Buckingham Palace, Big Ben, London Eye or even Stonehenge. Other prizes for the top 20 candidates of the Essay Competition include summer courses at Shakespeare School, Cambridge exam fee vouchers, English books and dictionaries and other surprise gifts. There are also


BUCHAREST night LIFE

C hildren’s Future prizes for the professors: the professor with the most children in the contest can join the summer camp for free. Every student is rewarded with a certificate of attendance, and every professor with more than 15 students in the contest receives a certificate of merit, very valuable for their portfolio. There are two categories of participants in the competition: 11-14 year olds and 15-20 year olds. Each year the subjects of the essays have been adapted to

the specific interests of their age. The subject for this year’s contest is related to the European Year of Citizens and the competition has the support of the European Commission. Another important partner of the Shakespeare School Essay Competition is the British Council, which has supported the contest from the first edition. The competition starts on February 11, and teenagers can send their essays until March 24. The award ceremony will take place in May, due to the large number of participants and essays to be evaluated. Teenagers can sign up for free on Shakespeare School’s website - www.shakespeare-school.ro . Good luck and plenty of inspired ideas!

33


RESTAURANTS / RESTAURANTE

34

BUCHAREST night LIFE cepted. 37B, Calea Victoriei (Novotel Bucarest City Centre Hotel). Ph.: 021-308-8530. Open: 06:00 - 23:00. THE HARBOUR: You’ve come a long way... you need to relax... dock to The Harbour where you will find a buffer zone, the taste of the finest international cuisine and maybe an acquaintance just to make you feel you belong... Terrace and parking. C.C. accepted. 10-22, Piata Amzei; Ph.: 0724-388-686; Open: 11:30 - until the last guest leaves. THE SUNLIGHT RESTAURANT: The culinary world of the angelo Airporthotel Bucharest is provided by this restaurant. A copious buffet breakfast, a gala dinner and a variety of Romanian and International dishes are at your disposal every day. The Sunlight Restaurant has a capacity of approx. 110 persons. For special events such as cocktail parties, anniversaries or dinner parties, the conference rooms can be turned into functional restaurant rooms. And the stylish live music may even put you in the mood for dancing. CC accepted. 283 Calea Bucurestilor, Otopeni. Ph: 021 20 36 500; Fax: 021 20 36 530; Open 24/7. LE VERNET: Restaurant Le Vernet introduces each of its clients in the atmosphere of the Old City which has the world renowned reputation of being “The little Paris”.You are kindly invited to a remarkable experience and a modern restaurant, in the heart of the Old City. The International menu, the good taste and the service, all blend perfectly for an unforgettable culinary experience. 60, Franceza St., Ph: 0372-376-511 Open: 12:00 - 24:00 (23:00 – last order WHITE HORSE BUSINESS & EVENTS: Situated in the Northern area of Bucharest, the new established business district of the city, the restaurant offers carefully prepared traditional and international specialties for daily lunch while being in the same time the perfect location for corporate & private events. 12 years of experience, professional services and equipment and the dedicated staff assigned complete the fine quality of the taste. C.C. accepted. Baneasa Business &Technology Park, Building B, wing B2, 42-44, Soseaua Bucuresti Ploiesti, Ph.: 031-620-8412; Open: Mon - Fri 09:00 - 18:00 X-TIME RESTAURANT: Stylish, modern and minimalist decoration; multimedia projections; smoking & nonsmoking salons; air conditioned; CC accepted; guarded parking lot. Cocor Store, 4th floor – 29-33, I.C. Bratianu Blvd. Ph: 0728 63 04 03; Open: 09:00 - 21:00

AMERICAN CUISINE HARD ROCK CAFE BUCHAREST: f you enjoy rock ’n roll music and exquisite atmosphere this is the place for you. A great selection of classic American recipes and signature cocktails waits to tempt and satisfy your wildest cravings.You’ll find some of Bucharest’s best live acts, valuable pieces of memorabilia as Bruce Springsteen’s guitar and John Lennon’s outfit and the ultimate fashion trends in the souvenir shop. 32, Kiseleff Avenue, Herastrau Park. Ph.: 021-206-6261. Open: 12:00 - 24:00

ASIAN CUISINE

BENIHANA RESTAURANT: offers authentic Japanese teppanyaki cuisine and a renowned sushi bar. Six skilled Asian cooks prepare the food in front of your very eyes, tantalizing your senses. For any lover of premium-quality fish and sea-food, a dinner at Benihana becomes an unforgettable experience. Howard Johnson Grand Plaza Hotel, Calea Dorobantilor 5 – 7, Phone: 021 201 5030, Open: 12:00 – 15:00, 19:00 – 23:00 last order. CAFE’ SHANGRILA: Thai, Filipino, Chinese and Japanese food prepared by world class and versatile Asian chefs. Also serves choices of continental breakfast, salads, selection of wines and beverages. A place to enjoy a cup of coffee or tea and have a taste of the scrumptious cake selections. Take out food service available. 172, Calea Dorobantilor (Mario Plaza Shopping Center) Ph.: 021-230-47-69. Open: 10:00 - 21:00 MAIKO: One of the most fashionable Restaurant, Bar & Lounge. The restaurant is always delighted to host your Business Lunches, daily between 12:00 and 15:00, and to offer you the perfect 25 Euro meal for such an occasion ( Includes Salad, Rice, Miso Soup, Meat or Fish Dishes). 27-29, Grigore GafencuSt. Ph.: 021-233-2633, 031-805-3985, 0751-262-465, 0730-562-456; Open: daily 12:00 - 24:00 MANDARIN: Explore the exotic flavor of the Asian with Mandarin cuisine. Come join us and taste! C.C. Accepted. Guarded parking.

www.bucharestlife.com

Premier` Tudor Gheorghe:

“Ce-am avut [i ce-am pierdut” Pe 25 februarie, scena Teatrului Na]ional craiovean va g`zdui premiera spectacolului “Ce-am avut [i ce-am pierdut”, spectacol eveniment dedicat zilei de na[tere a simbolului Olteniei culturale, Marin Sorescu. Operele poetului [i dramaturgului vor fi transpuse în interpretarea inedit` a maestrului Tudor Gheorghe în acompaniamentul tarafului autentic alc`tuit din: Virgil Iordache (vioar`), Floricel Gheorghe (]ambal), Liviu Preda (braci), Ionel Feraru (contrabas). Spre încântarea publicului din toat` ]ara, spectacolul “Ce-am avut [i ce-am pierdut” marca Tudor Gheorghe va fi prezentat în cel mai amplu turneu na]ional, programat astfel: 25 februarie - Craiova - Teatrul Na]ional “Marin Sorescu” 26 februarie - Râmnicu Vâlcea – Casa de Cultur` a Sindicatelor 28 februarie - Ploie[ti – Casa de Cultur` a Sindicatelor 1 martie - Târgovi[te – Casa de Cultur` a Sindicatelor 3 martie - Pite[ti – Casa de Cultur` a Sindicatelor 5 martie - Constan]a – Casa de Cultur` a Sindicatelor 7 martie - Tulcea – Teatrul de Stat 8 martie - Gala]i – Casa de Cultur` a Sindicatelor 10 martie - Piatra Neam] – Casa de Cultur` a Sindicatelor 11 martie - Ia[i – Teatrul Na]ional “ Vasile Alecsandri” 13 martie - Suceava – Casa de Cultur` a Sindicatelor 14 martie - Bac`u – Gradina de Var` “Radu Beligan” 15 martie - Râmnicu S`rat – Casa de Cultur` 18 martie - Craiova – Teatrul Na]ional “Marin Sorescu” 19 martie - Bra[ov – Sala Reduta 21 martie – Cluj-Napoca – Casa de Cultur` a Studen]ilor 22 martie – Oradea – Teatrul de Stat 24 martie – Arad – Filarmonica de Stat 25 martie – Timi[oara – Opera Na]ional` 28 martie – Petro[ani – Casa de Cultur` a Sindicatelor 1 aprilie – Bucure[ti – Sala Palatului 2 aprilie – Calara[i – Casa de Cultur` 4 aprilie – Slobozia – Casa de Cultur` a Sindicatelor 5 aprilie – Br`ila – Casa de Cultur` 7 aprilie – Buz`u – Sala Consiliului Jude]ean 8 aprilie – Bra[ov – Sala Reduta 10 aprilie – Sibiu – Casa de Cultur` a Sindicatelor 11 aprilie – Deva – Teatrul de Stat 12 aprilie – Alba Iulia – Casa de Cultur` a Sindicatelor 14 aprilie – Zal`u – Casa de Cultur` a Sindicatelor 15 aprilie – Satu Mare – Filarmonica 17 aprilie – Baia Mare – Teatrul de Stat 18 aprilie – Dej – Centrul Cultural 19 aprilie – Reghin – Casa de Cultur` 21 aprilie – Curtea de Arge[ – Casa de Cultur` 22 aprilie – Câmpulung – Casa de Cultur` 24 aprilie – Giurgiu – Teatrul de Stat 25 aprilie – Alexandria – Casa de Cultur`

Biletele pentru concertul “Ce-am avut [i ce-am pierdut” pot fi achizi]ionate de la casele de bilete ale s`lilor de spectacol [i prin intermediul distribuitorilor autoriza]i. Pre]ul unui bilet variaz` în func]ie de loca]ie [i de categoria de loc.


RESTAURANTS / RESTAURANTE

36

BUCHAREST night LIFE JOLIE VILLE GALERIA – 103 bis Erou Iancu Nicolae Street, first floor. Ph.: 021-206-8066. Open: 12:00 – 22:30 pm (22:00 – last order) ORASUL INTERZIS (THE FORBIDDEN CITY): Is the first luxury Chinese restaurant which aims at offering a true gastronomic experience due to the specialties that feed both the body and the soul. The restaurant as well as the terrace can host private and corporate parties, business lunch/dinner, work groups, meetings and other events, in a selected and refined ambiance. Enjoy the exotic menu and the business lunch special offer, Monday to Friday, 12:30 to 16:00. Home delivery. C.C. accepted, wireless Internet, air conditioned, smokers/ non-smokers area, home delivery. 3, Silvestru St. Ph.: 031 425 47 47; 0720 99 3333. Open: 12:30 – till the last guest.

BELGIAN CUISINE LA BELLE EPOQUE: The largest selection of Belgian beers in town. Belgian and international cuisine. Air conditioning. C.C. accepted. 6, Aviator Radu Beller St. Ph.: 021-230-0770; Open: 11:30 - 24:00. WATERLOO: Original Belgian recipes with Belgian Beer. C.C. accepted. Guarded parking. 188, Traian St. Open daily from 12:00 - until the last guest leaves (24:00 last order)

BULGARIAN CUISINE BALCIC: Wide range of Bulgarian appetizers and meals. Try spitted mutton & rabbit specialties! Nice decorated location. Smokers & nonsmokers areas. C.C. accepted. 1, Stefan cel Mare Ave. (Perla block), Ph.: 021-230-55-35. Open: 11:00 – till the last guest.

FINE DINING THE VINYARD: The Crowne Plaza’s flagship restaurant, a work of great detail where everything is lovingly prepared by Executive Chef Ashlie Dias and his highly experienced team. Based around Mediterranean cuisine you can always expect to find something special and a bit different on the daring menu. Reservations highly recommended. Air Conditioning, CC accepted, Parking, Non-Smoking. 1, Poligrafiei Blvd. (Crowne Plaza Hotel); Ph.: 021.224.00.34; Open: 17.00 – 23.00, Closed Sat, Sun.

FRENCH CUISINE CASA VERNESCU: Exquisite restaurant in a historical building, hosting Casino Palace. Luxurious interior. Also Romanian cuisine. C.C accepted. 133, Calea Victoriei. Ph.: 021-311-9744; Fax: 021-311-1645. Open: 18:30-01:00. CHOCOLAT – CREATEUR DE GOUT: Worldwide new and unique concept featuring a harmonious blend between the Restaurant, the Tea Room, the Coffee Shop and the Boutique that offers French inspired delicacies - cakes, pastry and bread specialties. Find them all in an exquisite ambience where you can savor a joyful moment at any time of your day. • 42D, Bucuresti-Ploiesti Road (Baneasa Shopping City) Ph.: 0730-608-888. Open: 10:00 – 22:00. • 13, Radu Beller St. Ph.: 021-230-2383. Open: 10:00 – until the last guest leaves. • 12A, Calea Victoriei – Historical Center Ph.: 021-314-9245. Open: 10:00 – until the last guest leaves. LA BASTILLE: Down the Caderea Bastiliei St. c’est la France qui vous acceueille... French specialties mastered by the Chef Philippe Faynot, served in refined atmosphere accompanied by a perfectly balanced choice of execelente french and romania wines. Special business menu (12:00 - 16:00). C.C. accepted. Air conditioning. Ph.: 021-310-7359; Fax: 021-310-7360. Open: 12:00-24:00. LA CANTINE DE NICOLAI: Semi-gastronomique French restaurant. Sami Babou, the “Special Delegate” of Chef Alain Ducasse, brings great joy to your sense of taste with his elaborate recipes. Pop-art sculptures and paintings complete the sophisticated atmosphere. The terrace - away from the public eye - is perfect for discreet business lunches or romantic dinners. 15-17, Povernei St. Ph.: 0725-210-608, 037-274-6213. Open daily: 11:00 till late (23:00 last order). L’ESTAMINET: French restaurant, within the new bis Continental Nord Hotel. CC accepted. 143, Calea Grivitei. Open: 7:00-22:30.

FUSION CUISINE THE ARTIST: A unique concept that highlights the vision of Dutch Chef Paul Oppenkamp, the place where the dishes are carefully prepared to emphasize the beauty in

www.bucharestlife.com

Grand Hotel Continental are Buc`tarul de Aur Semifinala concursului Buc`tarul de Aur al Bucure[tiului a adus la Centrul de Excelen]` în Gastronomie [i Tehnologie Alimentar` Aroma [ase echipe de buc`tari de la restaurantele Noblesse, Hotel Ibis Nord, Casa Doina, Casa Mediterana, Grand Hotel Continental [i Buffalo Steak House. Într-o atmosfer` plin` de entuziasm, organizatorii au dat startul competi]iei, iar cei [ase buc`tari [i ajutoarele lor au început s` lucreze. Au fost urm`ri]i îndeaproape de juriul tehnic - maestru în arta culinar` Maria Popa, Cristina Mardare [i Ion Toma, dar [i de jura]ii de specialitate - David Contant, Orlando Zaharia [i Eugen Grosu. Dup` cele 90 de minute de lucru, concuren]ii [i-au prezentat preparatele. Dintre cei [ase doar patru au ob]inut mai mult de 60 de puncte pentru a putea ajunge în finala din 18 decembrie de la Terra Grand Ballroom (Ramada Bucharest Parc): Alexandru Dobre (Casa Doina), Bran Arpad (Buffalo Steak House), Cristian Lazar (Grand Hotel Continental) [i Florin Marian Ivan (Casa Mediterana). La Seara de Gala din 18 decembrie cei patru finali[ti au realizat minunatele lor preparate inspirate din gastronomia româneasc` pentru a câ[tiga Buc`tarul de Aur al Bucure[tiului, dar [i pentru copiii de la Asocia]ia Sfântul Stelian. Seara de Gal` a adus celor peste 70 de invita]i un regal gastronomic, dar [i un spectacol plin de culoare. Organizatorul, Federa]ia Buc`tarilor din România, a înglobat într-un singur eveniment arta culinar`, caritatea, muzica, dansul [i arta fotografic` - un spectacol complet. Cele patru echipe calificate din semifinal` au încântat invita]ii cu bucate alese inspirate din buc`t`ria româneasc`, dar preg`tite într-o manier` modern`. Bran Arpad de la Buffalo Steak House, Ivan Florin Marian de la Casa Mediterana, Dobre Alexandru de la Casa Doina [i Laz`r Cristian de la Grand Hotel Continental au demonstrat c` arta culinar` româneasc` este versatil` [i poate fi nu numai gustoas`, dar poate încânta [i privirile. Al`turi de ace[tia au mai preg`tit câte 8 meniuri reprezentan]ii gazdelor, buc`tarii de la Casa Doina “La Parc”, echipa na]ional` olimpic` de juniori a României, condus` de Drago[ Bercea [i câ[tig`torul edi]iei precedente, Eugen Grosu. Juriul, format din profesioni[ti des`rvâr[iti ai gastronomiei: Wynand Vogel, Henrik Sebok, Cornelia Ghi[oi, David Contant, Maria Popa [i Ion Toma, a anun]at câ[tig`torul marelui trofeu “Buc`tarul de Aur al Bucure[tiului” - Laz`r Cristian, împreun` cu ajutorul s`u Iulian Chivu, de la Grand Hotel Continental!


38

BUCHAREST night LIFE

RESTAURANTS / RESTAURANTE

its details. CC accepted. 13, Tonitza St. (Historical Center). Ph.: 0728-318-871; 031-106-1722. Open: Tue. – Sun. 11:30 – 23:00.

GERMAN CUISINE DIE DEUTSCHE KNEIPE: Traditional German cuisine, drinks and atmosphere. C. C. accepted. 9, Stockholm St. Ph.: 021-233-9462, 021230-1120, 0722-284560. Open: Mon.-Sat 15:00 - 23:00. Sunday closed.

GOURMET CUISINE CHAMPAGNE & CAVIAR BAR: An exclusive location, a gorgeous villa, in the heart of the city, welcomes you in a refined and relaxing ambiance. Finest Champagnes & Premium Selection Caviar and special Delicacies. High Class services,V P treat & Valet Parking. CC accepted, wireless internet, air conditioned. 40, Lascar Catargiu Blvd. Open: (Mon. – Sat.) 11:00 - until the last guest leaves; Sunday Brunch - from 12:00. Reservation is highly recommended. Ph: 021-317-6007; 0733-735-932. JW STEAKHOUSE: An American concept restaurant, based on quality, good-taste and comfort. Guest star is one of the best beef in the world - USDA Black Angus,with supporting act from England Aberdeen, both cooked to perfection with the house broiler. Fresh seafood and crisp salads complete the menu, together with the generous sized desserts, like New York Cheesecake. The Bourbon bar holds a remarkable collection of carefully chosen boutique Bourbons and the Cigar Lounge offer the perfect finish to a grand dinner experience. JW Marriott Bucharest Grand Hotel, 90, Calea 13 Septembrie, Ph.: 021-403-1903, Open: Breakfast 06:30-11:00; Dinner 18:30-23:30 Sunday brunch 12:00-16:00

INDIAN CUISINE AGRA PALACE: Chef Arun Kumar brought the essential from the City of Agra, once capital of the famous Mogul Empire: the mysterious taste of India. C.C. accepted; Free Wi fi internet access; Guarded parking lot. Open: 12:00 .- 24:00 Sos. Pipera-Tunari nr. 47. Ph: 021-350.31.14 TAJ: Genuine Northern Indian menu creared by Indian chef. Special brunch offer. Indian live show, Fri & Sat. Indian decoration, soft music, pleasant atmosphere, separate smoking area. Air conditioned; terrace. C.C. accepted. Parking lot. 127-131, Calea 13 Septembrie. Ph.: 021-410-1820. Open: 12:00 - 02:00.

GREEK CUISINE RESTAURANT MYTHOS: Greek food, drinks and music in a traditional ambiance at incredible prices. 28, Costache Negri St. Ph.: 021-410-2376; 0727-392-938 Open: 12 pm - until the last gust leaves

HUNGARIAN CUISINE BISTRO MENUET: Traditional Hungarian cuisine. Warm atmosphere of a cozy restaurant, also keeping the Empire elegance. Elaborated Hungarian dishes goes the best with the Tokay wines, but also with best Romanian wines. 14, Nicolae Golescu St., Ph.: 021-31994-94, 0751-146-871. Open: 12.30 pm - 0.30 am

ITALIAN CUISINE AQUARIUM: One of the finest Italian restaurant in town. CC accepted. Guarded parking lot. 4, Alecu Russo St. Ph.: 021-211-28-20. Open: 12 am-until the last guest leaves. Last order12 am ANGEL’S: Satisfies your passion for fine Italian cuisine. CC accepted. Guarded parking lot. 52, Paris St. Ph.: 021-231-90-44. Open: 11 am - until the last guest leaves. CAFFÉ CITTÀ: Northen Italian Menu restaurant within Radisson Blu Hotel for 126 persons. Enoteca, espresso bar, pizzeria, salumeria, gelateria, pasticceria in a fresh, natural, urban and contemporary mood. Terracce for 96 persons available. 63-68, Calea Victoriei. Ph.: 021-601-3436. Open: 11:30 - 23:30. CAFFE & LATTE ITALIAN COFFEE BAR&PASTRIES SHOP: One of the best cappuccinos in town, just like in Italy. Pay them a visit and tell us what you think about their breakfast offer and their vast selection of homemade pastry. Near Cismigiu Park. 35, Schitu Magureanu Blvd. Ph.: 031-415-8551 Open: Mon. - Sun. 08:00 – 22:30. CUCINA: JW Marriott Bucharest Grand Hotel. Authentic Italian food served in rustic surroundings. Fine choice of wines. Calea 13 Septembrie 90. Ph. 021-403-1902. Open: 12:00 - 15:00; 19:30 – 23:30

www.bucharestlife.com

Triumf al Operei Comice Briza Oceanului Indian, superba panoram` a Colombo, capitala Sri Lanka, v`zut` de pe scena amplasat` pe terasa de la Global Tower [i ploaia de artificii au înso]it evolu]iile de excep]ie ale arti[tilor Operei Comice din Bucure[ti. În frunte cu directorul fondator Smaranda O]eanu Bunea [i cu actri]a Stela Popescu, dar [i cu scenograful Viorica Petrovici, director de imagine al Operei Comice, ei au fost invita]i s` sus]in` un spectacol extraordinar în aer liber cu “Magia Muzicii”. Acesta s-a bucurat [i de prezen]a în rândul publicului a unor importante personalit`]i din Sri Lanka, a elitei din Colombo, a familiei ambsador Cornelia [i Victor Chiujdea... Tinerii soli[ti Roberta Eni[or, Bogdan ªerban [i Jennyfer Dumitra[cu, soprana Oana Serban, baritonul Daniel Filipescu [i trupa de balet a Operei Comice (Alis Birjovanu, Andreea Soare, Alexandra Corneanu, Claudia Iag`r, Sabina Chiril`, Mihai Pricope, Andy Ardeleanu, Daniel Manea, Ionu] Birjovanu, Octavian Iuga) au stârnit senza]ie, au fost aplauda]i minute-n [ir [i r`spl`ti]i la final cu Premiul Special pentru Spectacolul Anului înmânat de c`tre organizatori Smarandei O]eanu Bunea. La celebrul International Childern’s Festival of Performing Arts 2013 de la Mumbai, India, ajuns la cea de-a XII-a edi]ie, Opera Comic` Bucure[ti a fost invitat` de onoare, pentru a patra oar`. Tema festivalului a fost în acest an “One World for Childern”. Opera Comic` Bucure[ti avea s` str`luceasc` din nou, printre cele peste 20 de ]`ri participante la edi]ia din acest an. Ceremonia de Deschidere a Festivalului a fost grandioas`, iar Karisma Kapoor, al`turi de guvernatorul provinciei Maharashtra din care face parte Mumbai au urat bun venit celor aproape 1.000 de membrii ai delega]iilor participante. Pe scena din superba Shri Shanmukhananda Auditorium, o sal` cu peste 5.000 de locuri, arti[tii români au evoluat de 5 ori în patru zile de festival, fiind performerii edi]iei! Au fost aplauda]i în picioare de fiecare dat` pentru momentele de dans [i balet, pentru recitalurile soli[tilor, dar [i pentru “Magia Muzicii”, iar baletul “Cenu[`reasa”, cap de afi[ al actualei stagiuni bucure[tene a fost declarat de c`tre cotidianul “The Times of India” drept unul dintre cele mai frumoase momente artistice din festival. Eveniment ini]iat [i organizat sub înaltul patronaj al Funda]iei Ryan International Group of Institutions, condus` de Grace Pinto [i de fiul acesteia, Ryan. Astfel, Opera Comic` Bucure[ti a fost r`spl`tit` cu Appreciation Award – 2013, sporindu-[i panoplia de Premii [i Trofee interna]ionale la 18! Exact la ceas aniversar! Spectacolul aniversar “Magia Muzicii” a fost prezentat [i pe 25 ianuarie, la Sala Giule[ti, cu ocazia împlinirii a 10 ani de la institu]ionalizarea Operei Comice pentru Copii.


RESTAURANTS / RESTAURANTE

40

BUCHAREST night LIFE DE GUSTIBUS: Restaurant, Terrace & Pizzeria. A menu dedicated to only the most simple, appetizing and brilliantly executed Italian dishes, mainly with a Tuscan twinge. Happy Hours 11:30 - 16:00, From Mon. to Fri. 10% Off. Air conditioned. CC accepted. Parking lot. 10, Marcel Iancu St. Ph. 021-211-1449; 0744-520106. Open: 12:00 - 24:00 HOROSCOP: A real authentic Southern Italian cuisine. Air conditioned, guarded parking. C.C. accepted. 2, Dimitrie Cantemir Blvd. Ph.: 021-335-72-65. Open: 8:30 am – 1am last order. LEONARDO DA VINCI - L’INVENTORE: Restaurant & coffee shop. Fine Italian cuisine. Daily special lunch offer (1 pm - 4 pm). International cuisine available. CC accepted. 11, C~mpineanu. St. Ph.: 021-312-24-92. Open: 8:30 am - till the last guest. MODIGLIANI: Pasta /Carne. An Italian Original. Home made pasta, basil, creamy sauces and a whole new world of flavors are waiting to be explored in its cozy atmosphere. Air conditioned. C.C accepted. Parking lot. 9, Batistei St. (entrance also from the InterContinental lobby), Ph.: 0730-644-806, Open: Mon-Sat 18.00 - 04.00 ROBERTO’S RESTAURANT: Roberto’s offers its clientele Italian cuisine at its best, thanks to the use of the freshest seasonal ingredients, cooked to perfection by the chef. The menu will seduce you and take you on a culinary journey with courses from all around Italy, reflecting the country’s reputation as the land of robust flavors, simply prepared food highlighting the quality of the ingredients and magnificent wines. 1-3, Episcopiei St. (Athenee Palace Hilton Hotel). Ph.: 021-303-3777. Open: 12:00 - 23:00. RISTORANTE DA RENZO: Delicious Italian food & excellent wine selection. Daily special lunch offer. Smoking & non smoking areas; CC accepted. 13, Constantin Nottara St.- close to In City Residences (ask your taxi driver), Ph: 0721 587 560; 0744 299 499, Open: 12:00 till late SILVIU’S: Exquisite Italian restaurant located in a superb villa in Cotroceni district. Special lunch offer: Mon-Fri 20% discount, Sat-Sun 50% discount. 44, Louis Pasteur St. Ph.: 021-410-91-84, 0721-292-526. Open: 11 am - 1 am. TRATTORIA “IL CALCIO”: Extensive menu of Italian dishes. Large selection of wines, beers and spirits. Nice interiors, relaxing atmosphere, friendly staff. 14, Mendeleev St. Ph.: 021-312-2430; 0722134-299. Open: Sun - Thu: 12:00 - 24:00, Fri - Sat: 12:00 - 01:00. ZAFFERANO: Italian cuisine restaurant. Special discounts daily. Air conditioning, parking area. C.C. accepted. 29, Popa Savu St. Ph.: 021-222-72-10, 0788-415-707. Open: 11 am - 1 am. ZERILLO’S: Traditional Italian & Romanian cuisine, the finest Italian wines, an intimate atmosphere. Air conditioning. C.C. accepted. 2, Piata Lahovari. Ph.: 0722-383-507. Open: 12 pm - till last guest. ZIGOLINI: A deliciously intimate dining experience nestled in the most elegant Galleria of Bucharest! C.C. Accepted. Guarded parking. Jolie Ville Galleria – 103 bis Erou Iancu Nicolae Street, first floor. Ph.: 021-206-8069. Open: 12:00 – 22:30 (22:00 – last order).

MEDITERRANEAN CUISINE IL GAMBERO ROSSO: Located in a small and charming villa in the center of the city, this place offers you an original menu, a mix between the famous Italian and French kitchens. Marcello, an Italian who lived almost all his life in France, opened this restaurant where you will find specialties from various parts of Italy and the day specialty, almost always French. Aviator Stefan Protopopescu Str., 64. Ph: 021-230-3210, 0730 006 978. Open: 12:00-24:00 SHARKIA: Named after an eastern wind from the Levantine region, the restaurant brings you the whiff of the original East Mediterranean flavors. For the dishes are used the most wholesome ingredients therefore the quality, nutritional value and freshness of the food are a promise towards all Sharkia guests. The authenticity of the ingredients offers a unique culinary experience while the food that is fuel for your mind and body, as well as for your spirit. Enjoy the menu variety and let the East Mediterranean aromas and textures of the culinary delights spoil your senses. 63-81, Calea Victoriei (Radisson Blu Hotel). Ph.: 021-311-9000. Open: 12:00 - 23:00.

www.bucharestlife.com

Trupa PACT by pe drumurile V-am rev`zut, cu pl`cere, dup` mul]i ani, cântând împreun`, la lansarea oficial` a trupei voastre, PACT by Leo Iorga & Adi Ordean. Povestea]i recent, c` ideea reunirii voastre pe scen` a fost concretizat` dup` discu] ii cu Cristi (Cristi Iorga, fratele lui Leo [i bateristul trupei – n.r.) [i Lacke (Marian Lacke Mih`ilescu, basistul trupei). Cum au decurs “negocierile”?

Adi: Am primit un telefon de la Cristi [i m-a întrebat dac` ne putem întâlni o jum`tate de or`, ne-am v`zut, mi-a f`cut propunerea, am în]eles despre ce e vorba [i am cerut un r`gaz de câteva zile s` m` l`muresc c` fac bine ceea ce fac. Într-o s`pt`mân` a fost

totul aranjat, mi-am dat acordul pentru venirea al`turi de ei. Leo: Tot Cristi m-a suntat [i pe mine, nu [tiam nimic, l-am întrebat de ce trebuie s` ne vedem, de ce nu-mi spune la telefon. Sim]eam nevoia de o schimbare în structura vechii trupe, dar nu b`nuiam. A venit la mine [i mi-a zis c` a fost la Adi, eu am fost ultimul anun]at, pentru c` au a[teptat întâi confirmarea lui Adi. Cu alte cuvinte, Cristi [i Lacke ne-au “copt-o”. M` bucur mult c` s-a întâmplat a[a. Adi a lucrat mul]i ani în studio, departe de scen`, dar concertul de lansare pe care l-a]i sus]inut la lansarea oficial` a trupei, în Hard Rock Café, în care a l`sat publicul f`r` grai prin solo-ul s`u de chitar`, a dovedit c` pentru un artist adev`rat pauzele nu conteaz`. Ce spune\i de reac]ia publicului?

Adi: Reac]ia a fost mult peste astept`rile mele, îns` referitor la începutul întreb`rii, nu am stat degeaba to]i anii `[tia, am avut chitara tot timpul lâng` mine [i am cântat acas`, dar e altceva s` cân]i în concert. Am r`mas f`r` grai [i eu, credeam c` un solo de chitar` e total inutil, dup` care am în]eles c` trebuie s` concep ceva, pentru c` trupa se numea Leo Iorga & Adi Ordean, iar acest “& Adi Ordean” nu f`cea nimic... I-am dat noului chitarist partea lui [i mi-am construit partea


BUCHAREST night LIFE

y Leo Iorga & Adi Ordean, e succesului Interviu cu Leo Iorga & Adi Ordean GABRIEL ARSENE

mea [i v`d c` e bine. Am mai avut astfel de intro-uri [i când eram în Compact, [i în Schimbul 3, iar acum am continuat. Leo: Prima dat` l-am auzit în Bucovina, de Ziua Na]ional` a României, m-a l`sat f`ra replic`, am insistat s` existe un astfel de moment al lui Adi [i reac]ia a fost fabuloas`, mai ales c` e introdus [i un pasaj din Imnul Na]ional. A fost în`l]`tor momentul. Un brand ca Ordean e de neconceput s` nu cânte, fiind cel mai mare chitarist din România, lumea nu vine s` m` aud` doar pe mine sau pe colegi individual, vine s` ne aud` pe to]i, iar chitara lui Ordean e esen]ial`.

pe un album cel pu]in 5-7 hituri. Practic, noi f`ceam o gre[eal`. Acum urm`rim s` scoatem piesele în calupuri de 4-5 pe un album, nu 12… Complet`m cu piese din perioada ’88-’95, când eram în Compact, practic [i Roton ne-a propus s` facem aceste remember-uri, ei fiind [i cei care au editat albumul Best of ’88-’95. Prima pies` pe care am promovat-o e “Cheam` un înger”, potrivit` pentru perioada s`rb`torilor.

Ce pute]i “da din cas`” referitor la noul album? Am ascultat 5-6 piese, la concertul despre care aminteam, [i sunt cu acela[i sound Ordean inconfundabil.

Leo: Începand de la concursul de împrejur`ri din ’88, când am fost cooptat la Compact, Adi a structurat componistic calea asta, de rock aristocrat, melodios, ]ine cont [i de ambitusul pe care îl po]i cânta, cred c` e vorba [i de compatibilitate dar [i de un har venit de undeva de acolo, de Sus, care ne une[te într-o direc]ie anume. Adi: La început a fost mai greu, în ’88, când a început colaborarea cu Leo, atunci trebuia s` ]in cont de ambitusul lui, unde suna vocea bine, plus c` sunt ni[te pozi]ii în care chitara sun` bine. Dac` faci piesele în tonalitatea aceea, e pefect. Dac` încerci s` schimbi tonalitatea, nu iese bine. Dar la Leo a fost bine, am început s` fac piese [i experien]a a contat foarte mult.

Adi: Am vrut ca soundul s` fie acela[i, e cel pe care îl prefer eu, [i în acela[i timp s` semene cu ce am f`cut înainte, dar s` fie [i elemente aduse din prezent. Eu când preg`tesc un album fac mai multe piese, 20-30, abia atunci po]i aduce 10-12 piese bune, pe care s` le pui pe un disc. Restul le p`strezi, te mai gânde[ti la ele. Eu a[a fac, mereu am o rezerv`. Acum am lansat cele 5 piese din concert, pe album vor fi [i piese mai vechi compuse de mine [i cântate de Leo. Leo: Albumul va fi structurat cum am convenit cu Roton, se lucreaz` în sistem de lansare single, e o strategie de marketing. Materialul nou e foarte reu[it [i face obiectul mai multor albume, pentru c` spre deosebire de al]i “inspira]i”, care au câte 15 albume în care pun o pies` bun` [i restul umplutur`, noi b`gam

Spuneai de curând, Leo, c` ai senza]ia uneori c` Adi compune special pentru tine. Cum de merge atât de bine tandemul vostru? E vorba doar de o veche prietenie sau [i de compatibilitate muzical` compozi]ie-voce?

Mul]i au spus, inclusiv regretatul Florian Pitti[, c` voi a] i fost nucleul formulei de succes în trupele prin care a]i trecut - Compact, Schimbul 3. Acum ave]i al`turi de voi

41


42

BUCHAREST night LIFE MIDDLE EASTERN CUISINE GOLDEN FALCON: Best Turkish restaurant in town. Full range of kebab dishes, Turkish aperitifs and traditional sweets. Catering service available. 18-20, Hristo Botev St. (near C.A. Rossetti Square). Ph.: 021-314-2825; 313-2833. Open: 12:00 - 24:00. PICCOLO MONDO: Arab & International Cuisine. 9, Clucerului St. Ph.: 021-223-22-25. Open: 12 pm- until the last guest leaves.

MOROCCAN CUISINE MEDINA: The only Moroccan restaurant in the city. Medina is proposing the most famous Moroccan and Tunisian specialties such as Couscous, Tajines and Pastillas, in a refined and sophisticated oriental atmosphere. For small hungers, you can also try our special Kemias (Tunisian tapas) with a fresh drink or a home made mint tea on our terrace. The restaurant can host private or corporate parties, business lunches/dinners. Special opening offer during summer! CC accepted, wireless internet, air-conditioning. Open: 11:00 - till late (last food order 23:00) 7, Decebal Blvd., Ph.: 031.432.6664

ROMANIAN CUISINE BUREBISTA: Traditional Romanian cuisine restaurant. 195, Calea Mosilor Ph.: 021-210-97-04. Open: 12 pm – 12 am. C.C. accepted. BUREBISTA VANATORESC: Traditional Romanian cuisine restaurant & Venison dishes. C.C. accepted. 14, St. Bati[tei St. Ph.: 021-211-89-29. Open: 12 pm - 12 am. CARU’ CU BERE: Historical restaurant (established 1879) in the old town district, behind the National History Museum. Original German style interior. Live music and dancing on weekends. CC accepted. 3-5, Stavropoleos St. Ph.: 021-313-7560; Open: 10:00 - 24:00. CASA ROMANEASCA: Authentic Romanian culinary delight in the traditional setting of a Romanian mansion with a splendidly decorated terrace, rich wine-cellar, large selection of Romanian wines, traditional Romanian customs and hospitality. CC accepted. 285A, Calea Bucuresti. Ph.: 021-236-1510; Ph./Fax: 021-236-1511. CRAMA PANDURILOR: Traditional Romanian cuisine rich offer in a special space where collection wines can be tasted. Our selection includes more than 200 wines. Enjoy the Romanian folklore songs presented by the live band - Taraful Pandurilor. 71, Panduri Ave. Ph.: 0727-703-703 Open: 12.00 until the last guest leaves DECEBAL RUSTIC: Exquisite Romanian dishes. C.C. accepted. 17, Decebal Blvd. Ph.: 021-321-67-00; 0723-515-009; Open:. 10:00 until the last guest leaves DECEBAL CLASSIC: Traditional Romanian cuisine, folk music band, select atmosphere, terrace. Business meetings, special events. C.C. accepted. 51, Barbu Vacarescu St. Ph: 0724 891 819; Open:10:00 until the last guest leaves HANUL HANGITEI: Traditional Romanian cuisine. Daily special lunch offer. 16, Gabroveni St. Ph.: 021-314-7046. Open: 11:00 - until the last guest leaves. LOCANTA JARISTEA: A genuine taste of Romania, both food and atmosphere, a real part of the city’s history. C.C. accepted. Reservation neccessary! 50-52, George Georgescu St. Ph.: 021-335-3338; 0744.240.126; Fax: 021-301.98.45. Open: 11:00 - 02:00. DOI COCOSI: One of the most picturesque spots in Bucharest, in the northern outskirts. Rustic interior. Folkloric show every evening. 6, Soseaua Bucuresti-Targoviste Ph.: 021-667-19-98. Open: 12 pm - 4 am.

SEA FOOD LA VERANDA: The restaurant is housed inside a glass terrace offering wonderful views of the garden outside. It serves exquisite fish and sea food as fresh as the day it was caught. Air Conditioning, CC accepted, Parking, Smoking free, Outside Seating. 1, Poligrafiei Blvd. (Crowne Plaza Hotel); Ph.: 021.224.00.34; Open daily: 12.00 – 23.00.

VEGETARIAN CUISINE CASA SATYA: Vegetarian and Fish Cuisine. Organic Ingredients and Wines. 25, Banu Manta Blvd. Piata Victoriei area, near sector 1 Town-Hall; Ph.: 0788-788-111

www.bucharestlife.com

al]i muzicieni talenta]i. Considera]i c` a]i g`sit formula ideal`? V` dori]i vreo schimbare?

Adi: Eu am o op]iune când m` uit la viitorii posibili colegi, întâi m` uit la caracter, mai apoi la talent. Dac` ne putem în]elege, mergem mai departe. Colegii actuali [tiu c` au experien]` în spate, cel mai important e s` m` pot în]elege cu ei din toate punctele de vedere. Pot fi talenta]i, dar dac` nu po]i s` comunici cu ei, degeaba. Eu am colaborat timp de 8 ani cu un tobo[ar nu foarte str`lucit, dar am f`cut treaba bine. Prefer asta decât geniile, care sunt cu probleme. Leo: Eu cred c` e formula ideal` pentru c` am cântat mult timp, întâi cu Adi, apoi cu Cristi, cu Lacke, nucleul `sta e. Ne [tim [i ca oameni, [i ca instrumenti[ti, pentru c` via]a noastr` e [i pe scen`, [i în afar`, în aceast` “familie”. Conteaz` caracterul pentru c` nu tr`ie[ti numai momentele de glorie de pe scen`, ci [i bucuria de dup` concert, [i momentele grele. Formula ideal` se confirm` în timp. E o mod` printre trupele rock s` colaboreze cu voci feminine – Iris cu Felicia Filip, Direc]ia 5 a facut duete cu mai multe artiste, mai nou Holograf cu Angela Gheorghiu. V-a]i gândit la o astfel de colaborare [i daca da, cu cine?

Adi: Nu, eu personal, nu, dar ar fi o idee cu Dida Dragan, e genul nostru, eu am compus mult pentru ea. Dar prefer s` lucrez cu b`ie]ii. Am cerut ajutorul fiicei mele acolo unde am avut nevoie de o voce feminin`, am trezit-o din somn [i i-am spus „vino, c` am nevoie de vocea ta”. Leo: Eu am avut o colaborare cu Adriana Antoni, dar a fost o colaborare de moment, care pe mine m-a onorat, indiferent ce spun gurile rele, a fost o experien]`. Dar n-a[ zice nu unei astfel de colabor`ri. Ideea de a cânta în concert coveruri dup` piese interna] ionale a atras aten]ia asupra faptului c` au voci foarte bune fratele lui Leo, Cristi, dar [i Lacke. Ve]i extinde acest repertoriu de coveruri?

Adi: Avem b`ie]ii care cânt` bine, e foarte bine s`-i punem în valoare. Momentele de coveruri ne ajut` s` facem [i o distinc]ie clar` între piesele noi. Leo: Partea de coveruri sun` foarte bine, eu am avut reticen]e pentru c` mi s-a p`rut c` nu ne ies bine,


BUCHAREST night LIFE dar Adi a avut dreptate, vocile colegilor sunt esen]iale, nu doar în repertoriul de coveruri sun` bine, sunt timbre compensatorii [i atunci e ok. Care e piesa pe care o ve]i promova cu un videoclip? Deja ave]i pe youtube acea filmare la “Ploaia care cade”, dar a[teptam [i altceva…

Leo: Deocamdat` de s`rb`tori a intrat în promovare “Cheam` un înger”, dar decizia pentru videoclip o va lua Roton. Adi: Probabil vom lansa videolyrics, pe youtube.. Primele apari]ii le-a]i avut în fa]a prietenilor, spunea]i amândoi c` ei sunt cei mai aspri critici. Ce anume au criticat?

Adi: Nu pot s` spun c` au fost critici, mai curând sugestii, de a avea interven]ii la chitar`, atunci am decis s` fac ceva [i a ie[it acel solo. Leo: Concertul per ansamblu a fost bine primit, cu un început [i un final bine determinate, dar, cum spune [i Adi, lumea vroia s` asculte chitara lui Ordean. Ce turnee ave]i programate [i când?

Adi: Mul]umit` tenacit`]ii [i preocup`rii impresarului nostru, Floren]a Marin, avem deja programat în curând un miniturneu în Moldova. Eu, de fapt, am fost obi[nuit o via]` cu turnee, nu cu “cânt`ri” cum aud mereu acum în jurul meu c` se spune… Leo: Am avut o perioad` destul de grea, de aglomerat` – reunirea noii trupe, imprim`rile pentru album, repeti]ii pentru concerte, am avut deja câteva apari]ii în public, am fost [i suntem în continuare invita]i la film`ri la diverse televiziuni. De Cr`ciun am fost la C`l`ra[i, de Revelion la Gala]i, apoi vom avea o mic` pauz` de odihn` [i plec`m în acest miniturneu, dup` care reîncepem concerte [i în Bucure[ti. Exist` un staff care se ocup` de asta, care se al`tura eforturilor noastre.

[i pe Denise, fata lui Adi, ca voce feminin` la piesele noi. Ce sim]i]i ca p`rin]i din acest punct de vedere?

Alege]i fiecare câte o pies` care v` e mai aproape de suflet [i care v` reprezint`.

Adi: Eu sunt mândru, iar Denise e o surpriz` [i pentru mine, pe zi ce trece, pentru c` v`d c` ascult` muzic`, studiaz` [i mi se pare c` într-adev`r cânt` bine. Sunt mândru c` [i-a f`cut o trup`, dar îmi doresc s` î[i aleag` o meserie serioas`, iar muzica s` fie doar un hobby. Leo: Sunt [i eu fericit când v`d ce fac b`ie]ii mei, i-am ajutat când mi-au cerut acest lucru, nu le-am impus nimic, pentru c` s-ar putea s`-[i doreasc` altceva. Pe Edy, b`iatul meu cel mare, e adevarat c` l-am dus de mân` când era mic la Alegretto, a participat [i la un festival mondial, apoi a cântat în trupa Amici, dar [i-a urmat destinul. A terminat facultatea de Regie, deci tot în domeniul show-biz. Cel mic, Paul, m-a surprins, a fost un mini[oc când mi-a spus c` unii i-au furat o pies`… Dup` aceea a început colaborarea cu Maximilian, are succes, piesa lui e cunoscut`, a intrat într-un microsistem. E alt gen, e ceea ce place acum tinerilor… mie uneori mi se pare c` nu sun` bine, dar uite c` piesele au succes. Ce pot spune îns` cu mâna pe inim` este c` sunt cei mai exigen]i critici în ceea ce prive[te activitatea mea – începând cu ]inuta, gesturile, mimica, ce se scrie în pres`... monitorizeaz` tot.

Copiii vo[tri v` mo[tenesc talentul muzical. Pe b`ie]ii t`i , Leo, îi [tiam implica]i în muzic`, dar am descoperit-o

P.S. Am dorit s` înso]im acest interviu [i de un CV artistic al celor doi interlocutori care dau [i o parte din numele trupei, CV important pentru cititorii mai tineri, dar am realizat c` ar fi dep`[it spa]iul alocat interviului în sine! V` spunem deci, doar c` dup` 16 ani de când n-au mai cântat împreun`, solistul Leo Iorga [i chitaristul-compozitor Adrian Ordean au lansat la finele lui 2012 un nou proiect muzical. Componen]a grupului PACT by Leo Iorga & Adi Ordean, care s-a reg`sit [i în concertul de lansare sus] inut la Hard Rock Café, este Adrian Ordean - chitar`, Dan Stetco „Polymoog” - claviaturi, Marian Mih`ilescu - chitar` bas, Cristi Iorga - tobe, Alex Ardelean - chitar` [i Leo Iorga - voce. Al`turi de piesele noi, repertoriul con]ine hituri compuse de Adi Ordean [i cântate între ’88 [i ’96 - Trenul pierdut, Singur în noapte, Cine-i vinovat?, precum [i alte cântece lansate de cei doi împreun` sau cover-uri.

Fanii a[teapt` [i un concert mare, la Sala Palatului sau la Teatrul Na]ional, pe când?

Adi: Avem în plan un concert mare… Leo: Va fi în luna februarie, probabil, mai mult nu spunem, s` fie surpriz`.

Adi: E foarte greu ce-mi ceri, practic e imposibil, pentru c` le iubesc pe toate, apoi le ur`sc, apoi iar îmi plac. Dac` e s` m` refer la piesele noi, a[ alege-o pe cea pe care am compus-o cel mai u[or – “Cheam` un înger”. M-a inspirat ceea ce am v`zut într-o zi privind pe fereastr`, de la mine de acas`… un om al str`zii c`uta în gunoi ceva de mâncare… A[a mi-a venit ideea, gândindu-m` la oamenii am`râ]i… Leo: E la fel de greu s` aleg ca [i cum i-ai cere unui p`rinte cu mai mul]i copii s` spun` pe care îl iube[te mai mult… dar ca s` m` refer la piesele noi, ca [i Adi, a[ alege piesa “Ploaia care cade”, pentru c` este prima filmat` cu zero lei, zero bani, postat` pe youtube, care s-a bucurat imediat de succes. Apropo de ce întrebai mai devreme, de p`rerile primite de la prieteni, unul dintre ei mi-a spus c` dup` ce a ascultat-o la concert, nu [i-o mai poate scoate din cap…

43


BUCHAREST night LIFE

AFTER DARK / DUP~ APUS

44

PUBS & COCKTAIL BARS L’Arpege Bar: The perfect place to meet your business partners or to enjoy a relaxing moment while drinking a delicious cocktail. CC accepted. Free WiFi access. Free parking. 10, Montreal Square (Pullman Hotel). Ph.:021202-1632. Open: Mon. - Fri. 08:30 - 01:30, Sat. & Sun. 10:00 - 01:30. Bar “37”: The bar gives you the opportunity to experience the excellent view of Calea Victoriei. Creative cocktails, large wine list and food snack offer. Do not miss the Mediterranean Tapas finger food experience every day starting 18:30. Summer terrace and underground parking available. CC accepted. 37B, Calea Victoriei (Novotel Bucarest City Centre Hotel). Ph.: 021-308-8500. Open: Mon. – Fri. 07:00 02:00, Sat. – Sun. 09:00 - 02:00. Bla Lounge Bar: Ice bar within Radisson Blu Hotel for 108 persons. 63-81, Calea Victoriei. Ph.: 021-311-9000; Open: Monday to Saturday 09:00 - 02:00; Sunday 09:00 till midnight. Caffe & Latte: Before or after a pleasant walk through Cismigiu Park, in-between business meetings or... whenever, pay them a visit and let them spoil you with their home made specialities. They’ve got new goodies, breakfast choices, soups, salads and... lots of surprises that will keep on coming.Yours truly, Caffe & Latte! 35, Schitu Magureanu St. Ph.: 031-415-8551 Open: 08.30 - 22.30 Centro Bar & Lounge: Fresh selection of sandwiches, salads and pastry products make it a convenient place for any time of the day. Howard Johnson Grand Plaza Hotel, Calea Dorobantilor 5 – 7, Open daily 09:00 – 00:30 Champions: At the JW Marriott Bucharest Grand Hotel. The American Sports Bar and Restaurant. Live TV Sport coverage on 27 flat screen TV sets. Calea 13 Sept. 90. Ph.: 021-403-1917; Open: 17:00 - 01:00 . Club InterContinental Lounge: The place for a meeting, networking, a light meal or just for relaxation, reading, listening to music and watching the unique city view. Air conditioned. C.C accepted. Parking lot. 4 Nicolae Balcescu Blvd. - InterContinental Hotel, 21st floor, Ph.: 021-310-2020 Open: 06.30 - 10.30 Dreamer’s Pub & Restaurant: Draught Guinness, live sports, darts and a wide variety of pub and international food. Amazing terrace located on the roof. 111, G-ral Berthelot St. (close to Casa Radio). Ph: 0744.366.350, 0723.112.200. www.dreamers.ro Open Mon – Fri: 10 AM - until the last guest Sat & Sun: 2 PM - until the last guest

www.bucharestlife.com

English Bar: Relax in the soft lighting and traditional decor of the Athenee Palace Hilton Bucharest hotel’s inviting English Bar. Choose from over 40 whiskies, sip a cocktail or order form the international snack menu. Enjoy a Cuban cigar to round off your night. CC accepted. 1-3, Episcopiei St. (Athenee Palace Hilton Hotel). Ph.: 021-303-3777. Open: 17:00 - 02:00. The Dubliner Irish Pub: Genuine Irish atmosphere. Draught beer. Air-conditioned.Very popular among the members of the English speaking community. 18, Titulescu Blvd. Ph.: 021-222-3737; 021-222-9473. Open: 12:00 - 02:00. Gala Wine Bar &Tapas: Taste a large selection of Portuguese wines accompanied by goat cheese or chouriso, pumpkin gem, tomatoes or figs. Porto or Madeira wines or a special coffee will conclude a delicious experience. For desert choose nata pastel, chocolate cake or almond biscuits. One can buy all the above delis in the shop next door. 32, Icoanei St.- close to Romana Sq. Ph: 021–210-4039 Open: 10:00 a.m. till midnight The Gin Factory – Irish Pub & Restaurant International ciusine; Chef’s choice: fish & chips; beefsteak. Lunch: 12:0017:00. Live music every Wed & Sun; DJ set every Thu, Fri & Sat starting 23:00 C.C. Accepted, free WiFi internet; Digi TV, Sky TV, Smoking areas; 37, Lipscani St. Ph: 021-311-3836 Open: 10:00 – 05:00 (23:00 – last kitchen order; last reservation accepted; 22:00 hours) Green Hours 22 Jazz Café: Hip and unique. Enjoy exotic cocktails and coffee in a neon-lit, tube-shaped bar, with live, trippy jazz-rock on one end and cozy couches on the other-like spending an evening in a surreal submarine. Also a relaxing outdoor patio that’s packed on weekend nights. Music most nights after 9 pm. Morning coffee or nightly cocktails. 120, Calea Victoriei. Ph.: 0722-234-356. Open: non-stop The Harp Irish Pub: Very popular Irish hangout with great selection of beer, a warming atmosphere downstairs complete with fireplaces candle-lit tables and extensive seating upstairs. Guaranteed to be packed with younger Romanians and expats alike any weekend evening. Air-conditioning. C.C. accepted. 1, Piata Unirii. Ph.:021-335-6508. Open: 09:00 - until the last guest leaves. Intermezzo Piano Bar: Just the way you might imagine a classic bar: sophisticated but relaxed, chic but comfortable. Located just off the InterContinental Hotel lobby, Intermezzo offers live piano music in the evenings, creating the perfect backdrop after a long working day. Air conditioned. C.C accepted. Parking lot. 4. Nicolae Balcescu Blvd.,Ph.: 021-310-2020, Open: 08.00 - 01.00 James Joyces: A real Iris pub run by real paddy. 1-3,Valter Maracineanu Sq. Ph.021-311-4177. Light Bla Terrace: Outdoor, atrium bar within Radisson Blu Hotel. Beverages, cocktails, cakes, pastries, snacks in a chill, cool stuff and contemporary mood. Terracce available. 63-81, Calea Victoriei. Ph.: 021-311-9000; Open: 12:00 – 02:00. Onx Pub: Lot of fun, karaoke, live concerts & special parties. 290, Splaiul Independentei, Regie P16 Open: 12:00 - till the last guest. Orange Bar: (lobby bar): f you are looking for a place to enjoy the highest standards, a perfect coffee, fresh sandwiches, sft drinks and the best cognac in town, you most go high, go North! C.C. accepted. 44A, Daniel Danielopolu. St. Ph.: 021-233-5000 Open: daily 10:00-24:00 Pavilion Lounge: Within the JW Marriott Bucharest Grand Hotel. Your favorite drink, accompanied by Chef’s choice of canapés, in a relaxed atmosphere. CC accepted. 90, Calea 13 Septembrie. Ph.: 021-403-1904. Open: non-stop. The Sky Gate Bar: This bar of the angelo Airport hotel Bucharest offers a pleasant and relaxing environment where you can enjoy a cup of coffee, an afternoon tea, a refined cocktail or simply a cigarette in pleasant company. The hotel’s professional bartenders are always there just when you need them. Located right beside the lobby and restaurant, the bar offers its guests an intimate, private area. CC accepted. 283 Calea Bucurestilor, Otopeni. Ph: 021 20 36 500; Fax: 021 20 36 530; Open 24 hours a day.


46

BUCHAREST night LIFE

AFTER DARK / DUP~ APUS

Thomas Antiques Bar - Taste the house wine and enjoy it on one of their sunny balconies. Wide range of beers and something special for ladies - „French Vanilla” or „Brazilian Nut”. Smoking & non smoking areas; Air conditioned; Free WiFi internet; CC accepted. 19, Covaci St. 1st floor & attick, Ph: 0752 440 818, Open: bar (1st floor): Mon - Thu & Sun: 10:00 – 22:00, Fri – Sat: 10:00 – 24:00, attick: Mon – Sat: 10:00 – 20:00, Sun: 10:00 – 16:00 Trafalgar Pub: Beer, wines, spirits and snacks. Close to Turkish Embassy on Calea Dorobantilor.4A, David Emanuel St. Ph.: 021-211-3151. Open: 11.00 - till last gues. Victoria Club: Classic mahogany furniture, leather Chesterfield sofas, warm beige nuances, exquisite services... these are the fine details that will catch your eye and soul in our English Bar – Victoria Club. Here you can taste our delicate teas & coffees brews while engaging in succulent conversation during traditional English afternoon tea time, taste some of our delicious snacks and try something from the list of over 100 spirits. Cigars are available to round off your evening. C.C. accepted. Grand Hotel Continental, 56,Victoriei Ave. Ph.: 0372 010 300 Open: 09:00 - 24:00. White Horse: Pub & Restaurant. English & International cuisine. Wide selection of draught beers. CC accepted. 4A G. Calinescu St. Ph.: 021-231-2795. Open: 12:00 - until the last guest leaves.

La Excelsior, un ”Hoinar prin Pia]a Matache” Cu trei zile înaninte de Sfântul Valentin [i în apropierea S`rb`torii de Dragobete, n`stru[nicul Cupidon face un popas la Teatrul Excelsior. A[a c`, îndr`gosti]i de pretutindeni da]i-v` întâlnire luni, 11 februarie, fix la ora 19:30, la Teatrul Excelsior! Motivul? Un super concert folk marca Marius Matache. Doar aici, în strada Academiei 28, hoinarii [i ”frumo[ii

nebuni” se simt excelent. Nu lipsi]i de la aceast` întâmplare muzical`, pentru c` Marius Matache î[i lanseaz` în premier` absolut` albumul ”Hoinar prin Pia]a Matache”, produs de casa de discuri Patria Records. La acest album cu 13 piese ”s`getate” de nemuritorul zeu al sunetelor, cantautorul a lucrat împreun` cu muzicienii Daniel Iancu, Radu Tudoroiu, M`d`lin Giamba[u [i Ovidiu Mih`ilescu.

www.stockfreeimages.com

CLUBS Bamboo: 39, Ramuri Tei St. Ph.: 0726 226 266 Bellagio Club: 31, Stefan cel Mare Blvd Ph: 0720 200 002 Blue Club: 290, Splaiul Independentei Ph: 0767 079 977 BOA – Beat of Angels: 31, Kiseleff St Ph: 0736 300 700 Icon Series Club: 111 – 113 Calea Floreasca Ph: 0721 260 012 Fratelli Social Events: 1-3 Glodeni St. Ph: 0731 036 222 Kristal Glam Club: 34, Regina Elisabeta Blvd Ph: 0722 795 184 Old City: 3, Franceza St. Ph: 0736 997 951 Princess Club Bucuresti: 24, Ghercu Constantin St. Ph: 0720 535 381 Tribute: First class venue, great live music. 118, Calea Victoriei, Ph.: 0728-742-883; Open: Wed. : 21:00 - 02:00; Thu. - Sat.: 21:00 - 05:00.

www.bucharestlife.com

Al`turi de Marius Matache, pe scena Teatrului Excelsior, vor urca majoritatea arti[tilor cu care acesta a colaborat pe parcursul celor nou` ani de carier` muzical`. Astfel, printre invita]i se vor afla Radu Tudoroiu, Alex Nichita, Daniel Radu, Daniel Iancu, Ovidiu Mih`ilescu [i Puiu Cre]u. Cu alte cuvinte, luni, 11 februarie, pe-nserate, trebuie s` fi]i prezen]i la premiera concertului folk ”Hoinar prin Pia]a Matache”. Re]ine]i: doar la Teatrul Excelsior, în miez de iarn`, ”se aude” prim`vara folkului!


BUCHAREST night LIFE

BUCHAREST night LIFE

47


48

BUCHAREST night LIFE NEW PLACES IN BUCHAREST THE ARTIST: A unique concept that highlights the vision of Dutch Chef Paul Oppenkamp, the place where the dishes are carefully prepared to emphasize the beauty in its details. CC accepted. 13, Tonitza St. (Historical Center). Ph.: 0728-318-871; 031-106-1722. Open: Tue. – Sun. 11:30 – 23:00. MEDINA: The only Moroccan restaurant in the city. Medina is proposing the most famous Moroccan and Tunisian specialties such as Couscous, Tajines and Pastillas, in a refined and sophisticated oriental atmosphere. For small hungers, you can also try our special Kemias (Tunisian tapas) with a fresh drink or a home made mint tea on our terrace. The restaurant can host private or corporate parties, business lunches/dinners. Special opening offer during summer! CC accepted, wireless internet, air-conditioning. Open: 11:00 - till late (last food order 23:00) 7, Decebal Blvd., Ph.: 031.432.6664 SHARKIA: Named after an eastern wind from the Levantine region, the restaurant brings you the whiff of the original East Mediterranean flavors. For the dishes are used the most wholesome ingredients therefore the quality, nutritional value and freshness of the food are a promise towards all Sharkia guests. The authenticity of the ingredients offers a unique culinary experience while the food that is fuel for your mind and body, as well as for your spirit. Enjoy the menu variety and let the East Mediterranean aromas and textures of the culinary delights spoil your senses. 63-81, Calea Victoriei (Radisson Blu Hotel). Ph.: 021-311-9000. Open: 12:00 - 23:00. If you open a new restaurant or bar in Bucharest let us know, and we’ll mention you in our magazine. Dac` deschide]i în curând un nou bar sau restaurant anun]a]i-ne [i ve]i fi prezen]i în aceast` rubric`.

www.bucharestlife.com

Publisher: Ludwig Gelobter Co-ordinaring Editor: Gabriel Arsene Senior Sales Executive: Sorin Patrascu Art Director: Mihai-Cristian Rampelt IT Editor: Vlad Alexandrescu; Financial Manager: Victoria Pavaloiu Published by: Crystal Publishing Group SRL an American-Romanian joint venture. 253, Calea Calarasilor, Bl 67 A, Ap 4, 030619 - Bucharest 3. Phone/Fax: +4021 323-38-29, +4021 323-70-33, +4021 323-47-06 e-mail: office@bucharestlife.com office@bucurestiwww.ro, advertising@bucurestiwww.ro Member of the Romanian Audit Bureau of Circulation BRAT

Drepturile de autor pentru articole [i fotografii apar]in CPG. Reproducerea par]ial` sau total` se poate face numai cu acordul prealabil al editurii. CPG nu r`spunde pentru con]inutul reclamelor publicitare.

ISSN: 1454-3184

Bucharest Nightlife Magazine is printed on paper originated from sustainable managed forests.

Printed at: Tipografia REAL


Bucharest Nightlife  

Bucharest Nightlife

Bucharest Nightlife  

Bucharest Nightlife

Advertisement