Page 1

05-10-12

Nog steeds te grote kloof tussen basis en secundair onderwijs - Wetenschap - Nieuws - Knack.be

Nieuwsbrief Knack Digitaal Voor abonnees Abonneren Knack Club Acties Aanmelden Registreren

Knack Nieuws

Economie

Opinie België Buitenland

Beurs & Geld

Cultuur Mensen

kanaal Z

Wetenschap

Lifestyle

50+

Technologie Boeken

Entertainment Ondertussen

Jobs Immovlan.be Autovlan.be Shopvlan.be

Sport

Bouwen & Renoveren

Dossiers Beeldreportages Auto

Planet Earth

Gezondheid

Nog steeds te grote kloof tussen basis en secundair onderwijs vrijdag 05 oktober 2012 om 13u58

De overgang van basisonderwijs naar secundair onderwijs verloopt nog steeds moeizaam.

De overgang van het basis­ naar het secundair onderwijs boezemt vele prille tieners een zekere angst in. © Belga

Volgens Lien Pelgrims, studente pedagogiek aan de Katholieke Hogeschool Leuven, is er een duidelijke kloof tussen beide onderwijsniveaus. Pelgrims onderzocht in het kader van haar scriptie de eindtermen en leerplannen van het lager en het secundair onderwijs voor de vakken Nederlands en aardrijkskunde en dit over de verschillende onderwijsnetten heen. De ene basisschool is de andere niet  Daarbij merkte ze dat zowel de leerplannen van het basisonderwijs als die van het secundair onderwijs vaak een ruime interpretatie van de eindtermen omvatten. Wat de studenten aan leerstof zien in de ene basisschool kan dus, ondanks de vooropgestelde eindtermen, duidelijk verschillen van wat leerlingen uit een andere lagere school te verwerken krijgen. Hierdoor kan er een gebrekkige aansluiting van de leerplannen van het basisonderwijs aan het secundair onderwijs zijn. Zo merkte Pelgrims vooral een verschil in de gehanteerde vakterminologie, zowel tussen de beide onderwijsniveaus als tussen de verschillende onderwijsnetten.  Leren leren en plannen  Het zijn vooral de leerkrachten uit het basis en het secundair onderwijs die het woord in de mond nemen wanneer ze spreken over de overgang. Die kloof schrijven ze vooral toe aan de grote verschillen in de leerplannen en de structuur van de beide onderwijsniveaus. Maar ook het gebrek aan communicatie en begeleiding van de leerlingen vanuit de onderwijsinstelling als het onvermogen van studenten om te leren leren en plannen dragen volgens hen bij tot de kloof.  Licht aan het eind van de onderwijstunnel  Pelgrims ziet een aantal concrete acties die kunnen bijdragen tot een vlottere overgang tussen het basis­ en het secundair onderwijs. Zo is er nood aan een betere communicatie over de niveaus en de netten heen, opdat men de leerstof en de eindtermen op elkaar kan afstemmen. De studente pleit ook voor een vroegere studiekeuzebegeleiding op de lagere school. Ze ziet ook heil in de organisatie van integratiedagen waarop studenten uit het zesde leerjaar reeds kennis kunnen maken met de ‘grote’ school.

ien Pelgrims doet met haar scriptie mee aan de Vlaamse Scriptieprijs en maakt kans op 2.500€. Meer info op www.scriptieprijs.be

Knack­nieuws in je facebook nieuwsfeed Switch

knack.be/nieuws/wetenschap/…/article-4000188736811.htm

1/2


05-10-12

Nog steeds te grote kloof tussen basis en secundair onderwijs - Wetenschap - Nieuws - Knack.be

Offertes Zonnepanelen Te hoge energiefactuur? Bespaar geld met zonnepanelen! Vergelijk gratis 4 offertes. » Klik hier

26.000.000 € te winnen* Win jij nu vrijdag 5 oktober *zo’n 26.000.000 € met Euro Millions? Speel hier online! » Klik hier

Investeer in fijne wijnen 15% rendement p/j in de laatste 20 jaren. Vraag nu de brochure aan! » Klik hier Advertentie

© 2011 Roularta Media Group. Alle rechten voorbehouden.

knack.be/nieuws/wetenschap/…/article-4000188736811.htm

2/2

Knack_Nog steeds te grote kloof tussen basis en secundair onderwijs  

Lien Pelgrims onderzocht de overgang tussen het basisonderwijs en het secundair onderwijs. Die verloopt duidelijk nog moeizaam, wat vooral t...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you