Page 1

3

тел. редакції (03636) 2-49-00, (098) 193-80-91 УКРАЇНА КУЗНЕЦОВСЬКА МІСЬКА РАДА РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Сьоме скликання (П’ятнадцята сесія) РІШЕННЯ 06 березня 2017 року

№573

Про затвердження Порядку присвоєння та зміни адрес об’єктам нерухомого майна, розташованим на території міста Вараш З метою встановлення єдиних правил присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна розташованим на території міста, забезпечення ведення містобудівного кадастру, формування єдиної системи інформації, обліку об’єктів нерухомого майна, враховуючи абз. 9 п. 30 постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 №559 «Про містобудівний кадастр», ч.5 ст.12 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», враховуючи рекомендації постійних депутатських комісій, керуючись пп.10 п.б ст.30, ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада ВИРІШИЛА: 1. Затвердити Порядок присвоєння та зміни адрес об’єктам нерухомого майна розташованим на території міста Вараш (додаток 1). 2. Рішення Кузнецовської міської ради від 14.12.2012 №618 «Про затвердження Порядку присвоєння поштових адрес та адресних номерів об’єктам нерухомості у місті Кузнецовськ» вважати таким, що втратило чинність. 3. Рішення Кузнецовської міської ради від 24.09.2002 №36 «Про порядок оформлення права власності на об’єкт нерухомого майна» зі змінами внесеними рішенням від 28.08.2003 №185 «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.09.2002 №36 «Про порядок оформлення права власності на об’єкт нерухомого майна» вважати таким, що втратило чинність. 4. Дане рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення в друкованому засобі масової інформації. 5. Контроль за виконання рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Міський голова

С.Анощенко Додаток №1 до рішення міської ради

Порядок присвоєння та зміни адрес об’єктам нерухомості, розташованим на території міста Вараш

2016р. №_____

1. Порядок присвоєння та зміни адрес у м. Вараш (далі – Порядок) встановлює на території міста єдиний функціональний механізм надання адрес, закріплює основні принципи їх присвоєння, зміни та анулювання, основи ведення адресної бази даних містобудівного кадастру міста Вараш. 2. Порядок діє на території міста Вараш і є обов'язковим для виконання всіма розташованими на відповідній території органами державної влади, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території міста. 3. Назви вулиць, парків, скверів, площ, мікрорайонів міста присвоюються виключно українською мовою. 4. Адреса об’єкта нерухомого майна після проведення процедури присвоєння або зміни повинна бути зареєстрована у Єдиному адресному реєстрі міста Вараш. 2. Терміни, визначення і поняття, що використовуються Адреса – структурована словесна (на відміну від цифрової кадастрової) сукупність реквізитів, що однозначно визначають положення об’єкта адресації на території міста відносно пойменованих елементів вулично-дорожньої мережі міста. Елементи вулично-дорожньої мережі – явно виражені частини території міста, що забезпечують транспортні і пішохідні зв’язки між житловими районами, також між житловими районами і промисловими зонами, суспільними центрами, кварталами таких типів: Вулиця (вул.) – дорога, що має забудову з обох боків, і як правило, має довжину більше, ніж один квартал; Майдан (м-н) – широка площина серед забудови населеного пункту, вулиці чи на стику двох, або більше вулиць; ширина цієї площини суттєво більше ширини суміжної вулиці (вулиць); Мікрорайон (мкр-н) – первинна одиниця сучасної житлової забудови. Мікрорайон складається з комплексу житлових будинків і розташованих поблизу них закладів повсякденного культурно-побутового обслуговування населення, спортивних майданчиків і садів; Провулок (провул.) – дорога, з двобічною забудовою, що з’єднує дві чи більше, вулиці та має довжину один-два, іноді більше, квартали; Проспект (пр-т) – широка, і як правило, пряма дорога з міською забудовою, різновид вулиці; Тупик (туп.) – відтинок дороги з забудовою в середині кварталу, як правило, не має наскрізного проїзду; Узвіз – дорога з міською забудовою, що має підйом угору, що триває по всій довжині елементу. Об’єкт нерухомого майна – об’єкт, розташований на земельній ділянці (будівля, споруда тощо), переміщення якого неможливе без нанесення значної шкоди його вартості і призначенню. Будівля – об’єкт нерухомого майна: житлові та нежитлові будинки, призначені для проживання або повсякденного використання. Споруда – будівля, призначена в основному для технологічних функцій. Об’єкти адресації – усі об’єкти нерухомого майна: первинний об’єкт адресації – будівля, яка визначає основне цільове призначення об’єкта нерухомого майна; вторинний об’єкт адресації – просторова частина первинного об’єкта нерухомого майна, що є самостійним об’єктам цивільного обігу; елемент адреси – реквізит, що описує місце розташування об’єкта нерухомого майна на території міста. Номер будинку, споруди – реквізити адреси об’єкта адресації, що складається з послідовності цифр із можливим додаванням буквенної літери (А, Б, В, Г і т.д., крім букв Е, Є, З, Ї, Й, О, Х, Ч, Ь). Присвоєння адреси (адресація) об’єкту нерухомого майна – процедура присвоєння порядкового номера об’єкту нерухомого майна на пойменованому елементі вулично-дорожньої мережі. Реєстрація адреси – сукупність дій, що включає запис до Єдиного адресного реєстру міста Вараш адреси об’єкта нерухомого майна з посиланням на документ, що встановлює адресу і нанесення об’єкта нерухомого майна на цифровий план міста Вараш. Анулювання адреси – виключення запису про адресу об’єкта нерухомого майна з Єдиного адресного реєстру міста Вараш. Зміна адреси – процедура переприсвоєння адреси у зв’язку з перейменуванням елементів вулично-дорожньої мережі міста або зміною інших реквізитів адреси. 3. Правила адресації об’єктів нерухомого майна 3.1. Адреса містить такі реквізити: найменування елемента вулично-дорожньої мережі, порядковий номер об’єкта нерухомого майна (первинний об’єкт адресації), номер частини об’єкта нерухомого майна – корпус, квартира і т.д. (вторинний об’єкт адресації). Даний реквізит є обов’язковим. 3.2. Об’єкт нерухомого майна адресується відносно пойменованого елемента вулично-дорожньої мережі міста Вараш.

№10(487)

3.3. Адресація об'єктів нерухомого майна здійснюється у відповідності з встановленими нижче правилами. 3.3.1. Присвоєння адреси і нумерація будинків, що утворюють беззупинний фронт забудови і розташовані на магістралях і вулицях радіального напрямку, здійснюється від центра міста до периферії з непарними номерами з лівої сторони вулиці і з парними номерами –з правої. 3.3.2. Будинкам, що знаходяться на перетині вулиць різних категорій, присвоюється адреса по вулиці більш високої категорії відповідно до встановленої класифікації магістральних вулиць у відповідності з ДБН 360-92 «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень». 3.3.3. Будинкам, що знаходяться на перетині вулиць рівних категорій, присвоюється адреса по вулиці, на яку виходить головний фасад будинку. У випадку, якщо на ріг виходять два рівнозначних фасади одного будинку, адреса присвоюється по вулиці, що йде в напрямку від центра міста. 3.3.4. Присвоєння адреси будинкам, що утворюють периметр майдану, здійснюється по годинниковій стрілці, починаючи від головної магістралі з боку центру. При цьому послідовність номерів будинків на наскрізних вулицях, що примикають до майдану, переривається. У випадку, якщо наріжний будинок має головний фасад і значну довжину уздовж вулиці, що примикає, його нумерація може здійснюватися по вулиці, а не по майдану. 3.3.5. Нумерація будинків, розташованих між двома вже адресованими будинками, корпусами чи будівлями з послідовними номерами ("вставки" об'єктів), здійснюється, з використанням меншого номера відповідного об'єкта з додаванням до нього літери. 3.3.6. Зовнішні прибудови до будинку, які розташовані поза контуром його капітальних зовнішніх стін і не мають проходу з прибудови в будинок при наявності окремого входу, а також мають інше функціональне призначення, можуть адресуватися у встановленому порядку як самостійні будинки. 3.3.7. Нумерація приміщень усередині багатоквартирних житлових будинків, адміністративних і виробничих будівель та споруд проводиться з присвоєнням номера (квартири, приміщень) у зростаючому порядку, починаючи від № 1 на першому поверсі. 4. Розгляд та перелік документів щодо присвоєння та зміни адрес об’єктам нерухомого майна. 4.1. Для присвоєння чи зміни адреси об’єкта нерухомого майна юридичні та фізичні особи подають заяву на ім’я міського голови. 4.2. До заяви про присвоєння або зміну адреси додаються такі документи : - копія правовстановлюючого документу, який посвідчує право користування або власності на земельну ділянку ( державний акт, договір оренди, інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна та інше) ; - для фізичної особи – копія паспорту; - для юридичної особи – копія Статуту; - документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта чи документ, що підтверджує право власності на об’єкт нерухомого майна; - схема розташування об’єкта; - технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна. 4.3. Розгляд звернень та підготовка проекту рішення виконавчого комітету Кузнецовської міської ради проводиться відповідним підрозділом виконавчого комітету Кузнецовської міської ради у термін, який з дня отримання звернення не повинен перевищувати 30 календарних днів (у разі наявності всіх документів). За потреби, спеціалістами відділу здійснюється виїзд на місце з метою перевірки відповідності картографічних матеріалів і документів фактичному розташуванню об’єктів нерухомого майна. При відсутності або неповному комплекті документів, зазначених у пунктах 4.2 цього Порядку відповідний підрозділ виконавчого комітету Кузнецовської міської ради надсилає заявнику письмову відповідь із переліком документів яких не вистачає та вказівкою на кінцевий термін їх подання. 4.4. У разі відсутності підстав передбачених в пункті 3 розділу 4 цього Порядку для присвоєння чи зміни адреси, заявнику надається мотивована письмова відповідь щодо неможливості присвоєння чи зміни адреси. 4.5. За результатами позитивного розгляду звернень на розгляд виконавчого комітету Кузнецовської міської ради виноситься проект рішення про присвоєння або зміну адрес об’єктам нерухомого майна. 4.6. У разі прийняття виконавчим комітетом Кузнецовської міської ради рішення про присвоєння адреси, екземпляр такого рішення чи витяг з нього, надається заявникам протягом 10 днів з моменту прийняття рішення. 5. Види адрес та особливості їх присвоєння 5.1. Допускається присвоєння чи зміна адрес об’єктам нерухомого майна, переміщення яких є неможливе без їх знецінення та зміни їх цільового призначення (житлові будинки (садиби), адміністративні, громадські, господарські, промислові та побутові будівлі і споруди, вбудовані приміщення тощо), що розташовані на земельних ділянках, які знаходяться у власності чи користуванні. 5.2. Не надаються адреси таким об’єктам нерухомого майна: - спорудам, які встановленні тимчасово без улаштування фундаменту, в тому числі пересувним та тимчасовим спорудам торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності; - приміщенням службового, допоміжного та технічного призначення, розташованим у будівлях та житлових будинках, інженерним мережам; - спорудам в межах «червоних» ліній вулиць; - земельним ділянкам. 5.2.Присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна здійснюється за проектом рішення виконавчого комітету Кузнецовської міської ради. 5.3. Відповідно до цього Положення, у залежності від виду та особливостей об’єктів нерухомого майна, присвоюються такі види адрес: 5.3.1. Адреси жилих будинків, домоволодінь, квартир. Жилим будинкам, домоволодінням, квартирам присвоюється адреса, яка складається з назви вулиці, номера будинку , номера корпусу (за наявності) та номера квартири (за наявності). Номер будинку позначається відповідною арабською цифрою, номер корпусу відповідною арабською цифрою після слова «корпус», номер квартири – відповідною арабською цифрою після слова «квартира». 5.3.2. У випадках, коли на відповідній вулиці збудовано нові жилі будинки, нежилі будинки виробничого, господарського, соціально-побутового та іншого призначення, їх комплекси, і їм виходячи з вже наявної нумерації об’єктів нерухомого майна на вулиці, на якій вони фактично знаходяться, неможливо надати номер, який є цілим числом, такий об’єкт нерухомого майна при наданні адреси позначається номером найближчого об’єкта нерухомого майна з відповідного боку вулиці в бік зменшення з додаванням великої літери алфавіту. 5.4.3. У разі, коли у власника об’єкта нерухомого майна на законних підставах виникло право власності на об’єкт нерухомого майна, який знаходився у складі інших об’єктів нерухомого майна, що мали єдину адресу (поділ об’єкта нерухомості), такий об’єкт нерухомого майна позначається номером цього домоволодіння або комплексу нежилих будинків з великою літерою алфавіту через дефіс. 5.5.Підставою для анулювання адреси жилого будинку, будівлі, споруди є повне руйнування (ліквідація) самого об’єкта адресації, поділ об’єкта на самостійні частини з присвоєнням кожній частині нових адрес тощо. 6. Прикінцеві положення 6.1. Адреси об’єктів нерухомого майна, розташованих на території міста, присвоєні до набранні чинності даного Положення, зберігаються та можуть бути змінені для приведення у відповідності до цього Положення за зверненням власника об’єкта нерухомого майна. 6.2. У разі звернення власника до уповноважених органів з метою виконання дій з об’єктами нерухомого майна та виявлення невідповідності їх адреси вимогам Положення власник (користувач) зобов’язаний звернутися з заявою до органу місцевого самоврядування щодо зміни поштової адреси. Секретар ради

І.Шумра

Безкоштовна рекламно-інформаційна газета "Вітрина міста". Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: РВ№562/115-Р від 21.10.2010 р.Засновник та редактор: СПД Логвиненко В.М. Адреса: 34400, м.Вараш, мкрн Будівельників, 27/1. Еmail: vitrina2010@i.ua Адреса редакції: м-н Будівельників, 3 (ліве крило, 2 пов.). Телефон: (03636) 2-49-00, (098) 193-80-91. Розповсюдження оплачене рекламодавцями. Обсяг: один друкований аркуш, друк офсетний. Віддруковано на обладнанні ТОВ "Друк Волині". № 332 . Відповідальність за достовірність інформації несе рекламодавець. Редакція може не поділяти точки зору авторів. За точність викладених фактів відповідальність несе автор. Усі матеріали опубліковані на правах реклами.


4

Місто: день за днем Шановні працівники житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення міста! Щиро вітаю вас з нагоди професійного свята!

Цей день – вияв уваги до людей, які своєю працею створюють затишок в наших домівках і навколо них. На ваших плечах лежить величезна відповідальність за забезпечення життєдіяльності громади і це в той час, коли комунальна сфера держави знаходиться не в найкращому стані, багато питань є неврегульованими, що відбивається як на комунальних підприємствах та їх працівниках, так і на споживачах комунальних послуг. Сьогодні без докорінного реформування житловокомунальної сфери міста забезпечити підтримку гідного та належного рівня обслуговування неможливо. Поступово ми вирішуємо існуючі проблеми, створюємо необхідні умови для подальшого реформування житлово-комунальної галузі, оновлюємо матеріальнотехнічну базу. Переконаний, ваше розуміння проблем, наполегливість у роботі є запорукою здійснення планів щодо успішної роботи цієї особливо важливої сфери міста. Вірю, що ми разом подолаємо всі негаразди і зробимо наше рідне місто ще кращим і ще затишнішим. У цей святковий день прийміть слова подяки за вашу працю. Бажаю вам і вашим рідним добра, здоров’я, щастя, благополуччя та добробуту, оптимізму та віри в майбутнє! Нехай слова вдячності від людей щоденно зігрівають вашу душу. З повагою, міський голова С.Анощенко

Кобзарева струна не вмирає

Ліфти в місті працюватимуть

№10(487) Зв’язок з владою

Запис на прийом до міського голови Сергія Анощенкa Кузнецовське міське комунальне підприємство, у здійснюється у центрі надання адміністративних послуг якого з червня 2016 року арештовано усі рахунки, (кабінет 1-105 в приміщенні КМКП) або за номером тезаборгувало близько 2 мільйонів гривень за обслу- лефону 2-16-98.

говування ліфтів товариству «АРМ-ЕКО». 6 березня 2017 року, під час 15 сесії, представник ТОВ «АРМ-ЕКО» попередив депутатів про те, що у разі збільшення заборгованості фірма змушена буде припинити обслуговування міських ліфтів, що призведе до їх повної зупинки. Як стало відомо, станом на сьогоднішній день ситуацію вже врегульовано. «Днями між підприємством КП «Житлокомунсервіс» КМР та компанією «АРМ-ЕКО» було укладено договори на обслуговування ліфтів у будинках, котрі передані нам у господарське відання, - розповів директор КП «Житлокомунсервіс» Сергій Мушик. – Тож хочу заспокоїти мешканців міста: ліфти й надалі працюватимуть у звичному режимі. Відключати їх ніхто не буде, оскільки договори між нами та «АРМ-ЕКО» діятимуть вже з березня місяця. Однак, хочу нагадати, що послуга з технічного обслуговування ліфтів є складовою послуги з утримання будинків та прибудинкових територій. Тож тепер стабільна робота ліфтів повністю залежатиме від своєчасної сплати мешканцями коштів за послугу з утримання будинків та прибудинкових територій». ОГОЛОШЕННЯ! До уваги тих мешканців, які у лютому сплатили за послугу з утримання будинків та прибудинкових територій по квитанції КМКП!

У березні місяці у ваших квитанціях від КП «Житлокомунсервіс» значитиметься борг за лютий. Для того, аби даний борг було знято, вам необхідно з 20 березня звернутися із квитанцією, яка підтверджуватиме сплату коштів за лютий, до обліковців ЖЕД №1 (вул.Кібенка, 3) чи ЖЕД №2 (м-н. Вараш, 25), залежно від вашого місця проживання. Також просимо тих мешканців, які досі не сплатили кошти за утримання будинків та прибудинкових територій за лютий, розрахуватись за надані послуги. Пам'ятайте, що від ваших своєчасних сплат залежить своєчасних виплата заробітної плати колективу, стабільна робота підприємства та якість наданих вам послуг. Окрім того, нагадуємо, що для заключення договору з КП «Житлокомунсервіс» КМР необхідно звернутися в ЖЕД №1 (вул.Кібенка, 3), або ЖЕД №2 (м-н. Вараш, 25) з ксерокопією техпаспорта на квартиру.

У В А Г А !!! У зв’язку з тим, що обслуговування прибудинкової території здійснює КП «Житлокомунсервіс», прохання плату за даний вид послуг вносити на банківські рахунки КП «Житлокомунсервіс». Зміни в обслуговуванні прибудинкової території відбулися на підставі: 1. Рішення Кузнецовської міської ради № 381 від 28.10.2016 року «Про скасування розпорядження міського голови С. Жданюка «Про передачу об’єктів житлового фонду ВП «Рівненська АЕС» та об’єктів, призначених для його обслуговування від 20.09.2002 року № 240-р» (як таке, що є незаконним та видане всупереч конституційним та законним нормам). 2. Рішення Кузнецовської міської ради № 504 від 23.12.2016 року «Про внесення змін до рішення міської ради від 15.10.2015 № 2197 «Про затвердження Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Вараш на 2016 - 2020 роки». 3. Рішення Кузнецовської міської ради № 513 від 27.01.2017 року «Про передачу комунального майна». 4. Рішення Кузнецовської міської ради № 610 від 06.03.2017 року «Про внесення змін до установчих документів Кузнецовського міського комунального підприємства». 5. Ст. ст. 23, 25, 26 ЗУ «Про надання житлово-комунальних послуг» від 24.06.2004 № 1875-IV, у зв’язку з наданням КП «Житлокомунсервіс» послуг з утримання прибудинкової території, повідомляємо про необхідність оплати коштів за дані послуги на реквізити КП «Житлокомунсервіс». У разі проплати за дані послуги на рахунки КМКП - кошти зараховуватись не будуть та автоматично виникатиме заборгованість по причині арешту рахунків КМКП !!! Для уникнення накопичення заборгованості з утримання прибудинкових територій просимо не ігнорувати дане повідомлення.

Реквізити КП «Житлокомунсервіс»: Рівненська Дякуємо за розуміння! філія ПАТ КБ «ПриватБанк», р/р 26001054716827; Довідки та інформація за телефонами: МФО 333391. ЖЕД №1: (067) 363 45 42, (067) 363 15 43. ЖЕД №2: (067) 362 84 92, (067) 361 12 16. Кузнецовська міська рада

Адміністрація КП «Житлокомунсервіс» КМР

Звернулись до прокуратури Цьогоріч традиційне літературно-мистецьке свято «Кобзарева струна не вмирає», яке відбулося 10 березня у стінах дитячої музичної школи, зібрало майже повну залу шанувальників творчості Тараса Григоровича Шевченка. Назва заходу не випадкова, адже святкувати зібралися ті, хто чує ці струни та чуттєво із задоволенням торкається їх: творчо обдаровані діти, їхні педагоги, аматорські колективи міста, працівники освіти та культури, поціновувачі українського слова. Піднесено, щиро та натхненно звучали твори Шевченка у виконанні учасників міського конкурсу читців-аматорів «Кобзарева струна не вмирає», вихованців Будинку дитячої та юнацької творчості, ЗОШ №1, №3, №5, Палацу культури, центру дозвілля та власні вірші юних поеток про Кобзаря. Також присутні насолодилися низкою гарних пісень на слова Т.Шевченка та про Т.Шевченка у виконанні творчих колективів центру дозвілля (народного аматорського чоловічого ансамблю «Заграва», народного аматорського хору, народного аматорського ансамблю бандуристів «Берегиня»), капели бандуристів дитячої музичної школи, Будинку дитячої та юнацької творчості, хору «Ветеран» Палацу культури ВП «Рівненська АЕС», тріо ансамблю бандуристок «Ладні кралі». На завершення усі учасники виконали славнозвісний і широковідомий усім твір «Реве та стогне Дніпр широкий». Бурхливими оплесками та стоячи глядацька зала дякувала за цікавий і змістовний захід його учасникам та організаторам - Людмилі Грековій і центру дозвілля відділу культури виконавчого комітету Кузнецовської міської ради.

Відбувся чемпіонат України з шашок-64 З 5 по 12 березня у Києві проходив Чемпіонат України з шашок-64 серед молоді та юнаків. Місто Вараш представляли учні ЗОШ №1 Кот Андрій (9-Б) та Гупало Микола (9-В) серед кадетів і Кустова Вікторія (3-Д) та Євстратов Радій (3Д) в категорії «юні надії». Згідно регламенту вони прийняли участь у швидкій грі (11.03.) та у блискавичній грі (12.03.). Дебют наших шашкістів виявився не простим. Першого дня кожним учасником було зіграно 16 партій по 7 хв. на «роздуми», а другого – 18 партій з обмеженням часу в 3 хвилини. Більшість спортсменів України мали І розряд з шашок та звання КМС. І тому 15 результат Кота Андрія і 19 місце Гупала Миколи з 35 учасників – це вже маленька перемога в їхній «шашковій кар’єрі». Кустова Вікторія зайняла 14 місце з 24 учасниць, обійшовши юних киянок, а Євстратов Радій – 30 місце серед 42 шашкістів.

14 березня 2017 року до міської ради прийшли працівники КМКП, аби вкотре просити у міської влади втрутитися у ситуацію із невизначеним станом підприємства та вирішити питання із тривалою затримкою виплати заробітної плати. У залі засідань КМКП зібралися комунальники та представники влади: міський голова Сергій Анощенко та керуючий справами Борис Бірук. Керівництво КМКП до людей не вийшло. Зокрема, заступник керівника підприємства Володимир Афанас'єв зазначив, що йому нема про що з цими людьми говорити, до того ж він вже написав заяву на звільнення. «Ще наприкінці лютого 2017 року було виграно суд по зарплаті працівників КМКП. Тож поки тривав судовий процес, виплатити зарплату комунальникам з заблокованих рахунків було неможливо, хоча кошти на рахунку КМКП були, - зазначив міський голова Сергій Анощенко. - Тим часом представник Державної виконавчої служби в Рівненській області, не зважаючи ні на рішення комісії з трудових спорів, ні на те, що залишає комунальників фактично на межі виживання, не чекаючи на рішення апеляційного суду, переводить усі кошти, а це більше 12 мільйонів гривень, з рахунку КМКП на рахунок ВП РАЕС. Я вважаю, що це злочин – вчиняти такі дії, знаючи, що є рішення суду про виплату зарплати комунальникам. Про що й написав відповідну заяву до прокуратури Рівненської області».

Завершила роботу 15 сесія Завершила свою роботу 15 сесія Кузнецовської міської ради. 28 лютого 2017 року відбулося І пленарне засідання сесії, а вже 6 березня - друге. Під час ІІ пленарного засідання 15 сесії депутатами було прийнято чимало важливих для життєдіяльності міста рішень, зокрема: внесено зміни до установчих документів Кузнецовського міського комунального підприємства; затверджено Порядок присвоєння та зміни адрес об’єктам нерухомого майна, розташованим на території міста Вараш; внесено зміни до ряду міських програм та прийнято ряд «земельних» і «комунальних» питань. Проект рішення «Про виконання міської програми соціального захисту та підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей-мешканців м.Кузнецовськ на 2016 рік» викликав у залі досить таки тривале обговорення. Йшлося, зокрема, про забезпечення житлом учасників АТО, мешканців нашого міста. Голова ГО "Ветеранська Спілка учасників АТО та захисників Вітчизни" Борис Бірук звернувся до присутніх депутатів із проханням: не вигукувати популістичних лозунгів, а натомість зосередитись на реальній допомозі «атошникам»; а до представників газети «Вараш» із порадою: не перекручувати факти та утриматись від написання безграмотних матеріалів, не маючи достатньо бажання чи професіоналізму, аби нормально розібратись у ситуації з виділенням землі учасникам АТО у районі. Підтримавши проект рішення «Про внесення змін до рішення міської ради від 15.10.2015 №2195 «Про затвердження Програми розвитку автомобільних доріг, дорожнього руху та його безпеки у місті Вараш на 2016-2020 роки», депутати тим самим надали можливість комунальникам вже найближчим часом розпочати ямковий ремонт міських доріг. Проект рішення «Про затвердження списку присяжних Кузнецовського міського суду Рівненської області» було знято з розгляду через ненадання усіх необхідних довідок мешканцями міста, які виявили бажання стати присяжними. Відтак, тепер цей список формуватиме Рівненська обласна рада відповідно до власного бачення. Інформацію про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності у місті за 2016 рік депутатам заслухати не вдалося, адже на сесію не прийшли ні представники прокуратури, ні представники поліції. Наостанок усі бажаючі депутати підтримали звернення Сергія Присяжнюка до Президента України, Верховної Ради та Кабінету Міністрів з приводу підтримки ініціативи ветеранів, учасників бойових дій АТО, які розпочали блокаду торгівлі з терористами на території Луганської та Донецької областей.

Заяву про злочин, підписану міським головою та колективом КМКП, направлено до Рівненської обласної прокуратури. А поки що ж на питання, на що і як виживати комунальникам, залишеним без засобів для існування через дії Державної виконав- Більше інформації на офіційному сайті Кузнецовської міської ради (http://www.kuznetsovsk-rada.gov.ua/) чої служби, - схоже, відповіді немає ні в кого.

Profile for vkkmr

VM 10 2017  

Misto Varash

VM 10 2017  

Misto Varash

Profile for vkkmr40
Advertisement