Page 1

xxx m2

BALRA FENT Képalá BALRA LENT Képalá JOBBRA FENT Képalá

Zongora az istállóban A néhai gaztenger helyén régi pompájában áll az egykori kisnemesi birtok, aminek istállójából ma zongoraszó hallatszik. Magyarok és németek találkoznak itt, ahogy azokon a legendás hatvanas-hetvenes évekbeli balatoni nyarakon. A Németországból hazalátogató Reith házaspár kisdörgicsei birtokára látogattunk. Szöveg: Böjtös Kinga | Fotó: Script Stúdió

2

3


K

isasszonyok háza. Így nevezték a környékbeliek a Sárffy család birtokának és uradalmi épületeinek ezt a fertályát, ami már hosszú évtizedek óta romos állapotban állt a jelenlegi tulajdonosok ide érkezése elôtt. János és Erzsébet az útról vette észre az elhanyagoltan is romantikus hangulatú, magas kŒkerítéssel körülvett épületegyüttest, ahol a hosszanti elhelyezkedésû két lakóház és a hozzájuk tartozó gazdasági épületek egy ôsfás ligetben néztek szembe egymással. Persze a kert akkor átláthatatlan gaztengerként fogadta az új gazdáit, a beomlott oromfalú, szétnyílt tetŒk között bodzabokrok ágaskodtak. – Minden házat meg akartunk menteni – emlékszik a ház asszonya arra a szívüket megtöltô elszánt lelkesedésre, amikor az eladással megbízott szomszéd, Sárika néni a botjával tört utat az égig érô csalánok között nekik, a vételi szándékkal érkezôknek. S hogy a régóta csipkerózsika álmát alvó helyszín a lehetô legjobb kezekbe került, arra a birtok példás felújítása és a jelenlegi szépséges állapota a legjobb bizonyíték. A két évig tartó munkálatok alatt sok helyi és erdélyi mesterember dolgozott azon, hogy az egykor virágzó, majd sorsára hagyott uradalom rogyadozó házaiból ne csak egy otthonos családi fészek, de annál még jóval több legyen. Hisz a nyugdíjas korukat meghazudtoló, mûvész fiaikat felnevelô Reith házaspár a saját kétlaki életük, kiterjedt társaságuk és a mûvészetekre nyitott habitusuk jóvoltából évek óta nagy álmokat szövögetett. S ahogy az a filmbe illô legjobb regényekben is történik: a régóta érô tervek hirtelen otthonra találtak a rekonstruált birtok falai között.

FENT Képalá BALRA Képalá JOBBRA FENT Képalá JOBBRA LENT Képalá

4


*

Magánvélemény ■ Kedvenc helyem a lakásban: a tágas konyha, illetve hûsölni a nyitott teraszon ■ Amit másként csinálnék: az alapok változatlanok, évenkénti csinosítás

■ Legjobb ötlet: a régi építészeti hagyományok (boltívek, falak, nyílászárók) újraélesztése a házban ■ Kedvenc tárgyam: régi tálak, köcsögök, cserépkályha

Már a tizennegyedik éve, májustól októberig baráti légkörû, nemzetközi mûvésztelepként mûködik a hely, ahol a meghívott alkotókat és a betérô szállóvendégeket egyaránt megérinti a földközeli életmód, a több évszázados múlt és a házigazdák önzetlen vendégszeretete. A kocsiszínbôl lett nyitott verandán és a hatalmas diófák alatt napközben fazekas-, keramikus- és festô-, jóga- és zenekurzusok zajlanak. Majd estére – a szabadban elköltött, közös fôzések házi finomságai után – koncertterembe vonul a társaság. Legtöbbször a család legfiatalabbika, Reith András, Münchenben élô és tanító magyar zongoramûvész játszik a vendégeknek. Koncertjeibe rendszeresen beszállnak saját tanítványai és meghívott hazai elôadómûvészek, muzsikusok, operaénekesek is. Az egykori 12 lovas istállóból késô estig hallatszik az örömzene, s a koncertek néhanapján mezítlábas, fûben táncolós mulatságokba torkollnak, ahol a Reith család házi borát és híres birs pálinkáját is sûrûn teszteli a társaság. Így a nyár végére mûvészi képességekkel és új barátokkal gazdagodva, stressztôl mentesítve, egészséges életmódra átszoktatva távoznak a vendégek. Az augusztusi utolsó kurzusok pezsgô programjai után, a nyárutó nyugalmát kiélvezve lassan a háziak is búcsút vesznek második otthonuktól. Nehéz szívvel, de rutinosan pakolnak. Fiatal koruk óta lételemük a folytonos lakhely-változtatás, ami gyakran keserû emlékeket, de sokszor boldog sorsfordulást is hozott számukra. János, a Németországban elismert biztosítási szakember még élénken emlékszik tolna megyei sváb családjának kitelepítésére, a lágerben töltött évekre, az új hazában zajló nehéz megkapaszkodásra. Majd az elsô magyarországi hazalátogatásra, a balatoni nyaralásokra, amelynek egyikén egy németül jól beszélô fôiskolás magyar lánnyal hozta össze a sors. A mólón sétálgatós füredi romantikából két éves távkapcsolat, majd 46 éve tartó, két gyermekes házasság született. Azóta nem múlik el egyetlen év sem a Balaton-felvidéki kirándulások és benne a kisdörgicsei nyarak nélkül. Ahol az istállóból lett zeneszalon és a kisasszonyok nádtetôs házai minden vendég számára nyitva állnak, nyelvi- és országhatárok nélkül.

EZEN A KÉPEN Képalá JOBBRA FENT Képalá JOBBRA LENT Képalá

INFOPLUSZ: www.landhaus.reith.de

6

7

Zongora az istállóban  

A cikk a Széplak magazinban jelent meg, 2O12 júliusában. Szöveg és képek: Böjtös Kinga