Page 1

vizitkártya á ya

BÖJTÖS KINGA ROVATA

Alternatíva

az életre Történet a belsőépítészről, akinek sorsa oly módon egybeolvadt a választott helylyel, hogy a máig zajló, folyamatos építkezés közben észrevétlenül a lélek ismerőjévé, az emberi belső építészévé vált…

Nyilvánvaló jelek utalnak a hely különleges voltára: a bizsergetően inspiráló környezetre és a dimbes-dombos Balatonfelvidéki táj végtelen nyugalmat árasztó hatására. Ahogy az is nyilvánvaló, hogy Pécsi Erika személyében – hiába tiltakozik a jelző miatt – vérbeli várúrnő igazgatja a címben említett néhai uradalmi majorságot, Csórompusztát. Talán a birtok utolsó arisztokrata tulajdonosa, a művészetkedvelő Zichy Margit rendelkezett odafentről, hogy a pusztító államosítás és több évtizedes Csipkerózsi-

ka-álom után se szakadjon meg az a folyamatosság, mely az ezerötszázas évek eleje óta jellemzi a Vigántpetend és Kapolcs között félúton elterülő gazdaságot. Az első írásos emlékek a gazdag és befolyásos egykori koronaőr Choron (Csóron) család tulajdonába sorolják a török elleni harc jutalmaként kapott földbirtokot, mely később az Eszterházyaké, majd az utolsó Zichy grófnőé lett, végül darabokra szabdalt részeit a helyi téesz és néhány helybeli lakos birtokolta. Újkori történetének fordulatai és újjáépítésének küzdelmei sem

Lakáskultúra 77


maradtak el a korabeli tulajdonosváltások több évszázados históriájától. Új gazdáit, a fiatal iparművészekből és építészekből álló baráti társaságot a véletlenek különös egybeesése terelte a romos épületek közé a nyolcvanas évek végén. Az egyetem után új utakat kereső fiatalok itt találták meg az élhető környezetet, a táj és ember újraértelmezett kapcsolatának helyszínét. Az Eger-patak elhagyott malmait sorra járva keresték közös életük színterét, ahol majd terveik szerint létrehoznak egy, a vidéket gazdagító alkotóstúdiót.

78 Lakáskultúra

Ám a sors Muci néni képében e dombra vezette őket, a fényt kapott negatívokból rejtélyes módon csak Csórompuszta fotói maradtak meg és a magtár adásvétele napján kettős szivárvány virult a majorság felett… A csudás történéseket aztán beárnyékolták a hétköznapok gondjai: a földterületre vonatkozó jogszabályok, a szükséges pénz előteremtése, az építkezések megszervezése, a beszerzések és a közös munka nehézségei. Erika mégis nagy nosztalgiával idézi a hőskort: a lelkesedéssel teli „mély vízbe ugrás” időszakát, a magtárépület tetőcseréjét, a

párjával közösen tervezett és saját kezűleg épített, hagyományőrző családi házuk szívmelengető történeteit, a baráti együttgondolkodás gyümölcsét, a Magtár-színpad ácsolását – azaz a Kapolcsi Művészeti Napok születését. Közben a törékeny építésznő a környékbeli falusi porták megmentőjévé vált. Közelében több mint húsz porta újult meg tervei nyomán, de Tapolcától Veszprémig is láthatók míves munkái. Bizalommal fordulhattak hozzá a környék lakói, intézményei és a vidékre vágyó városiak. Őszinte szeretettel izgultak érte sokan, mikor

WWW lakaskultura ●

ELŐZŐ CIKKEK ANYAGAI

hu/vizitkartya

gyermekeivel magára maradt a birtokon. Ám évekig kitartott, nem hagyva elveszni mindazt, amiért addig dolgozott, amiért ilyen messzire eljött szeretett szülőföldjéről, a Nyírségből. Óriási erőfeszítéssel fenntartotta a folyamatosságot, s a történések értelmét keresve pszichológiai tanulmányokba kezdett. A rengeteg kétkezi munkában, a szélsőséges élethelyzetekben tapasztalata egyre mélyült, az elszigeteltség csendjében sok belső dolgot megértett, s miközben végezte a napi penzumot, a lélek belső tereiben is építkezett.

Csórompuszta életben maradt és hálából új értelmet kínált Erika életének. A hely, melyet szegletről szegletre felfedezett, önnön felfedezésében segítette őt. Majd másokat is. Kezdtek köré gyűlni az emberek, és ez nem csak a táj varázsának volt köszönhető. Új, derék segítőtársak is érkeztek, és felépült a második otthon is. Távoli és közeli barátok támogatásával a régi majorságban ma egy olyan közösségi tér formálódik, mely inspirál, a bennünk rejlő alkotóerő felfedezésére hív, majd feltöltődve utunkra bocsát.

Ilyen élményekről számolnak be a nyaranta visszatérő dráma vagy tömegkommunikáció tagozatos gimnáziumi csoportok, zenészek, építészhallgatók. Tavasztól őszig kreatív fiatalok lepik el a majorság összes házát pincétől a padlásig, a magtár épületét és a kertet, hogy az örömteli együttlét alatt létrehozzanak valami izgalmasat. Egyre bővül azoknak a köre is, akik Erika kineziológia vagy jobb agyféltekés rajztáborára érkeznek, mert fejlődni, elmélyülni vágynak. És a táj végtelenjében felfedezni egy új alternatívát az életre.

FOTÓ: SCRIPT FOTO, BELSŐÉPÍTÉSZET, TANFOLYAMOK: MAGTARSTUDIO@GMAIL.COM

vizitkártya

Lakáskultúra 79

Alternatívák az életre  
Alternatívák az életre  

A cikk a Lakéskultúra Vizitkártya rovatában jelent meg. Szöveg és képek: Böjtös Kinga

Advertisement