Page 1

Építészet

Bontottból építve Gondolatok, ötletek a bontott tégla felhasználásához Egyre nagyobb teret hódít, so ´´t állandósulni látszik az a lakberendezési irányzat, mely természetes burkolatokat enged be a lakás legkülönbözo ´´bb helyiségeibe. Nyers mészkövekbo ´´l, palából rakott, sziklahatású felületek, szépen csiszolt, különleges erezetu ´´ márványlapok, többféle színezetu ´´ és textúrájú termésko ´´bo ´´l rakott rusztikus vagy egzotikus hatású falak – valamennyi különleges hangulatot visz az enterio ´´rbe, legyen az a nappaliban, a hálószobában vagy a fürdo ´´ben.

S

ajátos atmoszférával bír a vakolatlan tég-

jól megszervezett piaca és újraértékesítési rendsze-

lafal látványa is, ám az igazán különleges,

re van a bontásokból származó, újra felhasználható

rusztikus hatást a bontott téglából épített

anyagoknak. Arrafelé nincs az út széli enyészetnek

felületek biztosítják.

otthagyott téglarakás, kidobott ablak- és ajtótokok

Az, hogy mito ´´l ennyire népszeru ´´ ez a díszíto ´´elem,

korhadó kupaca… Mert amit csak tudnak, mindent

több érvvel is magyarázható. Egyrészt óriási kultúr-

újra felhasználnak.

történeti hagyománya van az égetett agyagtömbök-

Visszaevezve a hazai vizekre, a helyzet korántsem

nek, e kilencezer éve használatos építo ´´anyagnak.

reménytelen, ne adjuk fel téglafalunkról szo ´´tt ter-

A hagyományos tégla szilárd, mégis lélegzo ´´, töké-

veinket. Hiszen ha valamit nem hoznak házhoz,

letesen természetes matéria, hisz a földbo ´´l nyert

nem hirdetnek és reklámoznak, az még kis utána-

agyagból született, vízzel összegyúrt, kezdetekben

járással beszerezheto ´´: pici újsághirdetésekben, az

napon szárított, majd tu ´´zben kiégetett anyag. Ma-

internetro ´´l, építéssel-bontással foglalkozó vállal-

gában hordozza a történetiség és a kézmu ´´vesség

kozásoknál, elöregedett, bontásra ítélt háztömbök

emlékét, megnyugtató ido ´´tállóságot sugall.

között kutatva…

A teto ´´tér meglévo ´´ válaszfalai elé díszrakásban rakták utólag a téglafalat. Halogénnel világított falfülkéibe szobrok, apró dísztárgyak kerültek.

A téglából épített kerítés hosszanti polcain rönkbo ´´l vájt virágtartók nyugszanak.

Van abban valami izgalmas és rejtélyes, hogy a bontott anyagnak lelke van, hisz egyszer már egy ház része volt, építo ´´anyagként funkcionált valahol. Ám ahhoz képest, hogy tulajdonképpen használt termékro ´´l van szó, a bontott tégla bizony hiánycikk, kuriózum, ami kéz alatt cserél gazdát! Bonyolítja helyzetünket, ha régi, pecsétes, nyomott mintás változatát szeretnénk magunkénak tudni. A témához tartozik, hogy sajnos „bontási kultúránkban” is alapos lemaradásban vagyunk a nálunk fejlettebb, például skandináv, Benelux országokhoz képest, ahol

20

21


jó mino ´´ségu ´´, sérülésmentes darabok jöhetnek szóba – láttam már belo ´´le kerítés- és épületlábazatot, ablakkönyöklo ´´ket, díszrakásban rakott homlokzatot. Bájosak a belo ´´le készült kerti utak – ilyenkor a téglákat fektethetjük lapjukra, például sétautak esetében, vagy élükre, a kocsibeállóknál. A sorokat kötésben, homokágyba kell lerakni, bátran kombinálhatjuk kavicstöltött felületekkel. Kisebb támfalak, nyári konyhák, grillezo ´´- és piheno ´´helyek burkolására is kiváló, növényekkel befuttatva igazán romantikus, mediterrán nyaralásokat idézo ´´ hangulata van. Kandallók külso ´´ burkolására is gyakran használják, terrakotta színe a világos falfelületek mellett mutat igazán jól. Önálló falként és meglévo ´´ válaszfalak elé díszrakásA nappali több falrészlete, a könyvespolcok oldalfalai is téglából épültek. Rusztikus felületükhöz a fa- és nádbútorok illenek leginkább.

I

ban is rakható, ilyenkor számtalan térjátékra ad ledeális esetben téglánk már tisztított állapot-

heto ´´séget: kialakíthatunk kis falfülkéket, egyes tég-

ban – ennek megfelelo ´´en jóval magasabb áron

lákat kiforgatva párkányokat, polcokat képezhetünk

– kerül hozzánk, ám ha mégsem, úgy bizony

meglévo ´´ dísztárgyainknak. Kombináljuk ízlésünk

drótkefével és smirglivel egyenként kell letisztí-

szerint elszórtan vagy sorokba rakva a sima és a pe-

tani ´ o´ket, hogy a falazás alapveto ´´ szabályainak

csétes felületu ´´ darabokat.

megfeleljenek, ne maradjon rajtuk felesleges ha-

Láttam már komplett konyhát téglából építve, kö-

barcsréteg, ami meglassítja a további mu ´´veleteket.

zépen elhelyezett fo ´´zo ´´pulttal, a háztartási gépek

Tapasztalataim szerint kevés ko ´´mu ´´ves vállalja a

beépítésével, régi szekrényajtókból ácsolt, veretes

tisztogatást, de ne ijedjünk meg a munkától: olyan

ajtókkal és fiókokkal. Tetejét rusztikus csempé-

ez, mint egy régészeti ásatás vagy évszázados

vel burkolt betonlapokkal oldották meg. Rendkívül

tárgy óvatos restaurálása: külön élményt jelent a

egyedi látványt nyújtott!

malterréteg alól elo ´´varázsolt címerek, nyomatok látványa! A korabeli téglakészíto ´´k úgynevezett téglabélyeget használtak, vagyis díszítették, megjelölték, „aláírták” az anyagot, vagy épp uralkodóik pecsétjével látták el azt. Tisztítási módszerként A nyaraló kis kandallóját is bontott anyagból rakták. Szép hozzá a méhviaszolt bútor és a bézs szövetkanapé.

K

ülso ´´ vagy belso ´´ alkalmazásától függetlenül fontos a felületvédelem, mely egyrészt az ido ´´járástól óv, másrészt a tégla porózus

felületét hivatott bevonni. Az én téglafelületeim-

ismeretes még a homokfúvással és a csiszolóko-

nél a hígított háztartási savas lemosás után – mely

ronggal végzett munka, fo ´´leg ha nagyobb mennyi-

a kisebb szennyezo ´´déseket is leoldja a felületro ´´l – a

ségu ´´ tégla vár megpucolásra.

vízüveges lekenés hozta ki a téglák eredeti színét.

Felhasználása rendkívül sokrétu ´´, így az építész,

(Háztartási boltokban olcsón beszerezheto ´´.) Ezen-

belso ´´építész vagy ko ´´mu ´´vesmester fantáziájának is

kívül sokan esküsznek a lenolajjal való beeresztés-

nagy teret enged. Külso ´´ alkalmazásoknál – ahol csak

re, de barkácsáruházakban már kaphatók speciális vizes lakkok is, külön erre a célra. Sokáig sorolhatnánk az ötleteket, de szeretnénk teret hagyni az önök fantáziájának is. Új házuk építésénél, meglévo ´´ lakásuk belso ´´ tereiben hozzáérto ´´ mesterekkel konzultálva bátran használják a bontott téglát! Reméljük, hogy képeink – melyek kivétel nélkül ha­zai példákat mutatnak

A hangulatos borospince eredeti ko ´´ bolthajtásaihoz stílusosan illenek a téglából kialakított bortartó fülkék és a padlózat.

22

be – segítenek a tervezgetésben.

B. K.

Bontottból építve  
Bontottból építve  

A cikk az Ökoházak c. magazinban jelent meg, 26-ban. Szöveg: Böjtös Kinga

Advertisement