Page 1

Sistemi toplotnih črpalk zrak-voda SPLIT SISTEMI

Čas je za pametno ogrevanje… Izboljšajte pogoje bivanja še danes s črpalko ecodan

1


Toplotna črpalka ecodan ogreva prostore in sanitarno toplo vodo, ... ECODAN - ogrevalni sistem nove generacije je gospodaren in ekološko ozaveščen Ecodan je energetsko varčen in varen za okolje, saj ima vgrajen zelo učinkovit sistem toplotnih črpalk, ki s pomočjo električne energije zajema “toploto iz zraka”, obnovljivega vira energije. Opremljen je s sodobno invertersko tehnologijo in omogoča zelo natančno nadziranje ciljne temperature, ki zagotavlja udobno ogrevanje. Notranja enota “vse v enem” zavzema malo prostora, instalacija je enostavna. Energetska varčnost, izjemno udobje ogrevanja in enostavna instalacija so lastnosti, zaradi katerih je ogrevalni sistem ecodan v središču pozornosti.

Odlična zmogljivost ogrevanja tudi ob nizkih zunanjih temperaturah!

[

[

]

(A2/W35)

]

8-23kW

10–20kW

(A2/W35)

Modeli: PUHZ-SHW80/112/140/230

Modeli: PUHZ-SW100/120/160/200

S pomočjo el. energije zajema toploto iz zraka

[

]

7,5kW (A2/W35)

Model: PUHZ-SW75

[

]

4-5kW (A2/W35)

Modeli: PUHZ-SW40/50

Skrivnost visoke učinkovitosti toplotne črpalke je v zajemanju toplote iz zraka. Sistemi toplotnih črpalk postajajo vse bolj zanimivi. Z novo tehnologijo obvladujemo toploto ozračja: toploto dobimo iz zraka in jo uporabimo kot vir za zelo učinkovit sistem ogrevanja. Na primer, toplotna črpalka s koeficientom učinkovitosti (COP) 4.0 uporabi 1kW električne energije in zajame 3 kW toplotne energije iz zunanjega zraka v toplotno črpalko, da nam zagotovi zavidljivih 4 kW izhodne grelne moči.

Delovanje toplotne črpalke zrak-voda (v ogrevanju) Kroženje hladilnega sredstva in toplote < Primer COP 4.0 >

2

Poraba električne energije

1kW

Toplota zajeta iz zraka

Kompresor hladilno sredstvo stisne in mu zviša temperaturo.

Izhod vroče vode

3kW

Uparjalnik

Ekspanzijski ventil

Hladilno sredstvo se razširi in ohladi na temperaturo, ki je nižja od okolice od katere potem lahko sprejema toploto.

4kW

Toplotni izmenjevalec odvzame toploto hladilnemu sredstvu.


... izboljša udobje bivanja in prihrani energijo. Stenska vodna enota HYDROBOX in vodna enota z vgrajenim rezervoarjem sanitarne tople vode CYLINDER UNIT

Vodna enota z vgrajenim rezervoarjem sanitarne tople vode CYLINDER UNIT

Notranje enote zagotavljajo vse prednosti sistema ECODAN nove generacije.

Vodna enota ima že vgrajen 200 l rezervoar. Edinstvena funkcija ECO omogoča počasnejše segrevanje STV s povečano energetsko učinkovitostjo. Novost je zunanji ploščni izmenjevalnik za pripravo STV, ki še dodatno poveča učinkovitost in hkrati omogoča enakomernejšo razporeditev temperature STV znotraj rezervoarja. Dodan je tudi učinkovit lovilec vodnega kamna STV, ki poskrbi, da se učinkovitost ohranja skozi čas.

• Napredni upravljalnik, ki ga je mogoče nadgraditi z do 8 brezžičnimi upravljalniki. • Podpira regulacijo dveh temperaturno različnih ogrevalnih krogov. • Reverzibilni modeli ERSC, ERSE in ERST omogočajo hlajenje v poletnem času. • Omogoča povezavo in nadzor obstoječega ogrevalnega sistema in samodejno izbira med viri ogrevanja glede na trenutne potrebe in pogoje (bivalentno delovanje). • Možnost programske nadgradnje, beleženje obratovalnih podatkov in vnos uporabniških nastavitev. • Povezava do 6 enot v kaskadni sistem.

Kljub izredno kompaktnim dimenzijam 60x68x160 cm vsebuje vse bistvene elemente ogrevalnega sistema.

Brezžični nadzor ECODAN je serijsko opremljen z inteligentnim upravljalnikom na nadzorni plošči, kot možnost pa lahko izberete tudi brezžični upravljalnik, ki vam omogočajo, da nadzirate sistem, na primer iz dnevne sobe.

3


Avtomatsko prilagajanje

Nastavitve se lahko izvedejo z uporabo SD kartice.

*Logotip SD je blagovna znamka podjetja SD-3C, LLC

ecodan – izjemen prihranek energije ob stalnem zagotavljanju udobnega ogrevanja Mitsubishi Electric ponosno predstavlja revolucionarno, novo krmiljenje sistema, katerega namen je še povečati udobje in energetski prihranek. Naše izhodišče so podatki, ki kažejo, da z znižanjem temperature ogrevne vode za 1°C izboljšamo koeficient učinkovitosti (COP) sistema zrak-voda kar za 2%. To pomeni, da na energetski prihranek močno vpliva krmiljenje temperature dovoda v sistemu.

 Nastavitev ogrevalne krivulje (primer) Temp. dovoda

Če se temp. dovoda zniža za 1°C

60ºC

Pri tradicionalno krmiljenih sistemih je temperatura dovoda določena na podlagi predhodno nastavljene ogrevalne krivulje in odvisno od dejanske zunanje temperature. Vendar pa je nastavitev v tem primeru precej zahtevna, da bi dosegli optimalno ogrevalno krivuljo.

se COP izboljša za 2%

30ºC -15ºC

10ºC

Zunanja temp.

Mitsubishi Electric ponuja funkcijo avtomatskega prilagajanja, ki sledi spremembam dejanske sobne temperature in zunanje temperature ter ustrezno prilagodi temperaturo dovoda. Inovativna funkcija avtomatskega prilagajanja meri sobno temperaturo in zunanjo temperaturo ter na tej podlagi izračuna potrebno moč za ogrevanje sobe. Če pojasnimo poenostavljeno: temperatura dovoda je krmiljena avtomatsko glede na zahtevano zmogljivost ogrevanja, medtem ko je v sobi stalno vzdrževana optimalna temperatura. Na ta način je zagotovljena ustrezna moč ogrevanja, izognemo se trošenju energije. Poleg tega sistem ocenjuje bodoče spremembe sobne temperature in preprečuje nepotrebno dviganje in zniževanje temperature dovoda. Funkcija samodejnega prilagajanja povečuje udobje in energetski prihranek in obenem ne zahteva zapletenih nastavitev.

 Ocena bodoče sobne temperature

Sobna temp.

Ciljna temp.

(a) Višja od ciljne sobne temp.

znižati temp. dovoda

(b) Približno enaka kot ciljna temp.

ohraniti temp. dovoda

(c) Nižja od ciljne sobne temp.

dvigniti temp. dovoda

Sprememba temperature dovoda s primerjanjem dejanske in ocenjene sobne temperature. 3 točke

T0

Bodoča

T1 Trenutna

Čas

 Regulacija s sistemom avtomatskega prilagajanja Vklop prezračevalnega sistema ima za posledico znižanje sobne temperature. Sistem avtomatično prilagodi temperaturo vode v krogotoku.

Temperatura / Obremenitev Odgrnitev zaves

Odgrnitev zaves

Povečanje števila oseb v prostoru Izklop luči

1° c

Spremembe stanja v prostoru OFF

Temperatura / Obremenitev Vklop prezračevalnega sistema ima Odgrnitev Odgrnitev zaves za posledico znižanje sobneTemperatura v prostoru se zviša, zaves ko sonce posije v prostor. temperature. Temperatura vode v krogotoku Sistem avtomatično prilagodi se avtomatično prilagodi. temperaturo vode v krogotoku.

Povečanje števila Prihranek energije Izklop luči oseb v prostoru

Spremembe stanja v prostoru Temperatura v prostoru

OFF

Nastavljena temperatura

Temperatura vode v krogotoku

Udobje

Temperatura vode v krogotoku, regulirana po običajni ogrevalni krivulji. Temperatura vode v krogotoku, Temperatura v prostoru se zviša, regulirana s sistemom ko sonce posije v prostor. avtomatskega prilagajana. Temperatura vode v krogotoku se avtomatično prilagodi.

Prihranek energije 6:00

12:00

Znižanje temperature vtoka za 1°C

Temperatura vode v krogotoku

18:00

Zunanja temperatura

Ura

24:00

Temperatura v prostoru Nastavljena temperatura Udobje

Temperatura vode v krogotoku, regulirana po običajni ogrevalni krivulji. Temperatura vode v krogotoku, regulirana s sistemom avtomatskega prilagajana.

Zunanja temperatura 6:00

4

12:00

18:00

24:00

Ura

2% COP se lahko poveča za 2%

1° c

Znižanje temperature vtoka za 1°C

C p


Dvoobmočno krmiljenje

Nastavitve se lahko izvedejo z uporabo SD kartice.

*Logotip SD je blagovna znamka podjetja SD-3C, LLC

Istočasno oblikovanje dveh območij z različno temperaturo zagotavlja še bolj prijetno in varčno ogrevanje Ecodan omogoča nastavitev dveh temperatur, ki sta nujni zaradi dveh različnih vrst oddajnikov toplote v sistemu. Sistem omogoča prilagoditev temperatur, ko je to nujno, na primer temperatura 40°C za radiatorje v dnevni sobi in temperatura 30°C za talno gretje. Poleg tega je urnik za vsako območje možno nastaviti ločeno s pomočjo glavnega upravljalnika. Brezžični upravljalnik kot tipalo temperature v prostoru (opcija)

40°C Hydro Box FTC

Krmiljenje mešanja

Radiator

Črpalka

Brezžični upravljalnik kot tipalo Mešalni senzortemperature pretoka v prostoru (opcija) ventil Črpalka

40°C 30°C

Hydro Box FTC

Radiator

Črpalka Krmiljenje mešanja Mešalni rezervoar

Mešalni senzor Senzorpretoka pretoka Talno gretje ventil *mešalni rezervoar, mešalni ventil, senzor pretoka in črpalke, niso zajeti v dobavi in jih je treba nabaviti posebej. Črpalka

30°C

Inteligentna povezava z obstoječim kotlom Mešalni rezervoar

Senzor pretoka

Talno gretje

Nastavitve se lahko

izvedejo z uporabo *mešalni rezervoar, mešalni ventil, senzor pretoka in črpalke, niso zajeti v dobavi in jih je treba nabaviti posebej. SD kartice.

Obstoječega kotla ni treba zamenjati! Avtomatski preklop zagotavlja še bolj učinkovito delovanje

*Logotip SD je blagovna znamka podjetja SD-3C, LLC

Zaradi prilagodljivosti inteligentnega krmiljenja toplotnih črpalk ecodan je sistem možno kombinirati s kotli, ki so trenutno v uporabi. Poleg tega takšen sistem krmiljenja oceni, kateri vir ogrevanja (ecodan ali kotel) se uporabi glede na različne situacije. Kupci, ki uporabljajo tudi kotel, lahko izkoristijo prednost prihranka energije z ecodanom. Hydro box

Brezžični upravljalnik

sobne temperature (opcija) Inteligenten sistem kombiniranja kotla s toplotno črpalko ecodan FTC

 Inteligenten sistem kombiniranja kotla s toplotno črpalko ecodan Elektrika

*Uporabiti je možno tudi termostat (lokalna dobava)

Hydro box Vklop/izklop kotla glede na delovne pogoje.

Drug vir Elektrika (plin, olje, itd.)

FTC

Brezžični upravljalnik sobne temperatureČrpalka (opcija)

Mešalni rezervoar

Radiator

*Uporabiti je možno tudi termostat (lokalna dobava) Radiator

Vklop/izklop kotla glede Kotel na delovne pogoje.

Drug vir (plin, olje, itd.)

Radiator

Radiator

Črpalka *Artikli kot so mešalni rezervoar in črpalke, niso zajeto v dobavi in jih je treba nabaviti posebej.

Mešalni rezervoar

Kotel

*Artikli kot so mešalni rezervoar in črpalke, niso zajeto v dobavi in jih je treba nabaviti posebej.

Preklop med toplotnimi viri - Izbira ustreznega sistema glede na potrebe 4 logike preklopa med toplotnimi viri  Preklop na podlagi dejanske zunanje temperature Preklop med toplotnimi viri se izvede, ko zunanja temperatura pade na predhodno nastavljeno vrednost.  Preklop na podlagi obratovalnih stroškov Preklop med toplotnimi viri se izvede upoštevaje optimalno delovanje glede na stroške obratovanja.  Preklop na podlagi ravni izpusta CO2 Preklop med toplotnimi viri se izvede s ciljem zmanjšanja izpusta CO2 v okolje.  Preklop je možno sprožiti tudi z zunanjim vnosom Na primer signal elektrodistribucijske družbe o omejitvi med največjo porabo elektrike.

5


Krmiljenje več enot - KASKADNI SISTEM

Nastavitve se lahko izvedejo z uporabo SD kartice.

*Logotip SD je blagovna znamka podjetja SD-3C, LLC

Priključitev do 6 enot Avtomatsko krmiljenje več enot za zagotavljanje večje zmogljivosti Glede na ogrevalne zahteve objekta je možno povezati do največ 6 ecodan enot*. Najučinkovitejše število kombiniranih enot se določi avtomatsko glede na ogrevalne zahteve. Ecodan na ta način zagotovi optimalno krmiljenje sobne temperature in večje udobje za osebe v prostorih. Vgrajena je tudi funkcija izmenjevanja enot (rotacijska funkcija), ki uravnovesi obratovalne ure in prepreči, da bi bilo delovanje odvisno od katerekoli posamezne enote. *Na voljo samo z enakimi modeli (enake zmogljivosti).

Ecodan zlahka ogreva velike prostore, ki jih je bilo prej težko segreti. Istočasno nudi presenetljivo udobje in energetski prihranek. Zahvaljujoč krmiljenju več enot naenkrat je ecodan primeren tudi za večje objekte. Na primer, celo za površine, ki zahtevajo veliko ogrevalno moč, kot so večstanovanjski kompleksi, pisarne in trgovine, je instalacija vec ecodan enot, upravljanih z enim sistemom krmiljenja, ustrezna rešitev in zagotovi optimalno nadzirano ogrevanje, neverjetno udobje in energetski prihranek.  Krmiljenje več enot Krmiljenje več enot COP razmerje (%)

100 Vedno zelo učinkovito delovanje! Neučinkovito delovanje ob nizki zmogljivosti.

0

Krmiljenje več enot Krmiljenje ene velike enote

Zmogljivost

14 kW + 14 kW + 14 kW + 14 kW + 14 kW + 14 kW FTC

FTC

FTC

FTC

FTC

FTC

podrejen

podrejen

podrejen

podrejen

podrejen

podrejen

Krmiljenje več enot

FTC glavni

Glavni DU

Rezervna zmogljivost v primeru nepravilnosti Če se pojavijo težave z eno od enot, ki je krmiljena skupaj z več drugimi enotami, se avtomatsko požene druga enota kot rezerva in prepreči popolno zaustavitev sistema. Podporno delovanje

 Krmiljenje več enot

Rezervna enota se avtomatsko požene

FTC

FTC

glavni

podrejen

Glavni DU

Črpalka

Zunanja enota

FTC podrejen

Mešalni rezervoar

Zunanja enota Nenadoma nastopi težava

6


SD KARTICA*

Nastavitve se lahko izvedejo z uporabo SD kartice.

*Logotip SD je blagovna znamka podjetja SD-3C, LLC

Za lažje nastavitve in beleženje podatkov Začetna nastavitev ecodana je sedaj še bolj enostavna kot kdajkoli. Posebna programska oprema omogoči, da se nujne začetne nastavitve shrani na SD kartico s pomočjo osebnega računalnika. Nastavitev sistema je res enostavna: SD kartico prenesete iz računalnika v režo za SD kartico na notranji enoti. V primerjavi s prejšnjim postopkom vnašanja nastavitev preko glavnega upravljalnika na kraju instalacije, je doseženo znatno skrajšanje časa za nastavitev. Idealno za prezaposlene inštalaterje. *SD kartico uporabi le inštalater.

Vnos nastavitev je enostaven in beleženje delovnih podatkov na SD kartico se lahko potrdi preko osebnega računalnika.

Hydro box notranjost

Plošča tiskanega vezja

Krmilna in električna omarica

Reža za SD kartico

SD kartica

SD kartica

Postavke, ki se jih lahko predhodno nastavi Enostavno kopirate predhodno nastavljene podatke na SD kartico. Enake nastavitve lahko vnesete v drugo enoto z uporabo SD kartice. • Začetne nastavitve (prikaz časa, kontaktna številka, itd.) • Nastavitve ogrevanja - Avto. prilagajanje - Ogrevalna krivulja - Dve različni temperaturni območji (ogrevanje in hlajenje) • Nastavitve delovanja povezave z obstoječim kotlom • Nastavitve načina Počitnice • Nastavitve urnika (dva ločena urnika) • Nastavitev: poletni čas • Nastavitve sanitarne tople vode • Nastavitve preprečevanja legionele

Vse postavke, ki se jih lahko nastavi s pomočjo glavnega upravljalnika, je nastaviti osebnega Vsemožno postavke, ki se preko jih lahko nastavi sračunalnika. pomočjo glavnega upravljalnika, je možno nastaviti preko osebnega računalnika.

Podatki, ki se jih lahko beleži Beležke delovnih podatkov oz. zgodovine za cel mesec je možno shraniti na SD kartico (2GB). • Poraba električne energije • Dovedena energija • Količina pretoka vode • Obratovalni čas • Čas odmrzovanja • Dejanska temperatura - Sobna - Temperatura dovoda - Temperatura povratka - Temperatura sanitarne tople vode - Zunanja temperatura • Beležke napak • Signali krmilnih vhodov

7


Daljinski upravljalniki / Notranja enota ECODAN

Daljinski upravljalnik Sodobno oblikovan, svetel LCD zaslon za lažje branje, z ergonomsko zasnovanim intuitivnim vmesnikom Glavni upravljalnik

Brezžični daljinski upravljalnik (opcija)

• Velik, osvetljen zaslon za izjemno vidljivost tudi v temnih okoljih • Več jezikovnih variant podpore (15 jezikov) • Lahko ga odstranite z glavne enote in instalirate na oddaljeni lokaciji (do 500 m razdalje) • Hitro branje delovnih podatkov (7.5-krat hitreje kot pri predhodnem modelu) • Širok izbor praktičnih funkcij zadosti vsem zahtevam uporabnika

• Vgrajen senzor sobne temperature; enostavno se namesti na ustrezen položaj za zaznavanje sobne temperature • Delo z ožičenjem ni več potrebno • Enostaven dizajn in uporaba • Oddaljeno krmiljenje iz katerekoli sobe, iskanje ustreznega mesta in13 Jun 2015 13:41 13 Jun 2015 13:41 stalacije odpade • Osvetljen zaslon in velike tipke olajšajo delo z upravljalnikom • Prednost in preklic prednosti sanitarni topli vodi • Poenostavljen način Počitnice

Nastavitve funkcij: NOVO  Spremljanje porabljene / dovedene energije  Dvoobmočno krmiljenje (hlajenje in ogrevanje)  Dva ločena urnika  Nastavitev poletni čas  Vgrajeno tipalo sobne temperature  Nadzor hibridnega delovanja (povezava s kotlom)  Sušenje tlakov  Tedenski timer  Način: Počitnice  Funkcija: Preprečevanje legionele  Kode napak in podatki za servisiranje

upravljalnik GlavniGlavni upravljalnik 13 Jun 2015 13:41

PAR-WR51R-E (opcija) PAR-WR51R-E (opcija) Sprejemnik Sprejemnik

Glavni upravljalnik

PAR-WT50R-E (opcija) PAR-WT50R-E (opcija) Brezžični daljinski upravljalnik Brezžični daljinski upravljalnik

Kompakten dizajn, vse v enem Enote so majhnih dimenzij, zato jih je lažje prevažati, instalirati in vzdrževati PAR-WR51R-E (opcija) PAR-WT50R-E (opcija) Sprejemnik

Brezžični daljinski upravljalnik

• Poenostavljeno: Vsi ključni sestavni deli so vgrajeni v enoto. • Enostavno servisiranje: Pomembni deli so montirani v sprednjem delu enote zaradi lažjega dostopa. • Prevoz in instalacija sta enostavna zahvaljujoč priloženemu ročaju tako spredaj kot zadaj (Cylinder unit) ter na zadnji plošči (Hydrobox).

 Kompakten Hydrobox

 Kompakten Cylinder unit EKSPANZIJSKA POSODA*

EKSPANZIJSKA POSODA*

MANOMETER

POMOŽNI GRELEC

VODNA ČRPALKA

REZERVOAR POMOŽNI GRELEC*

PLOŠČNI PRENOSNIK TOPLOTE*

3-POTNI VENTIL

VODNA ČRPALKA ZA STV

MANOMETER FILTER

LOVILEC VODNEGA KAMNA

FILTER VODNA ČRPALKA

PLOŠČNI PRENOSNIK TOPLOTE

PLOŠČNI PRENOSNIK TOPLOTE*

NASTAVITEV VIŠINE

8

*Odvisno od modela


Reverzibilni modeli

(Hydrobox in Cylinder unit za hlajenje / ogrevanje) Ne le ogrevanje, pač pa tudi udobno hlajenje • Funkcija avtomatskega preklopa omogoči prehod na hlajenje in proizvodnjo tople sanitarne vode. • Podstavek za odvod kondenzata, ki služi kot lovilec kondenzata, je priložen kot standardna oprema (Hydrobox) ali opcijski podstavek PAC-DP01-E (Cylinder unit).

Opcijski podstavek PAC-DP01-E

MELCloud (brezžični WiFi vmesnik) MELCloud omogoča hitro in enostavno daljinsko upravljanje in nadzor enote Ecodan MELCloud je nova storitev v oblaku za lokalno ali daljinsko upravljanje Ecodana s pomočjo računalnika, tablice ali pametnega telefona preko internetne povezave. Nastavitev in daljinsko upravljanje Ecodan ogrevalnega sistema preko storitve MELCloud je enostavno in neposredno, potrebujete le brezžično računalniško povezavo na svojem domu ali v drugem objektu, kjer je vgrajen Ecodan, ter internetno povezavo na svojem mobilnem ali fiksnem terminalu. Sistem vzpostavite tako, da najprej povežete usmerjevalnik in brezžični vmesnik Ecodana s pritiskom na WPS gumb, ki ga imajo vsi boljši usmerjevalniki. Rešitev v oblaku MELCloud vam omogoča, da enostavno upravljate in nadzirate ogrevalni sistem Ecodan ne glede, kje se nahajate, če le imate dostop do internetne povezave. Rešitev MELCloud zagotavlja veliko bolj enostavno in praktično uporabo Ecodana.

MELCloud *

*Melcloud uporablja za svoje delovanje vmesnik PAC-W010-E (opcija)

9


Zunanje enote sistema ECODAN - 2 seriji

Serija Ecodan je načrtovana za optimalno ogrevanje 7 zunanjih enot Ecodan zasnovanih za sisteme toplotnih črpalk zrak-voda, dobavljivih v razponu moči od 4 do 20 kW. Z osredotočanjem na uporabo in varčno ogrevanje smo sedaj izboljšali naslednje elemente:

Vse enote dosegajo temperature dovoda 60°C

 Visoka temperatura dovoda (ogrevalna voda dosega celo do 60°C)  Izboljšan koeficient učinkovitosti (COP)  Poraba toka v stanju pripravljenosti je skoraj razpolovljena zaradi uvedbe ogrevanja kompresorja z izmeničnim tokom. NOVO Modeli: 160 in 200

Serija ZUBADAN je načrtovana za še povečano zmogljivost pri zelo nizkih zunanjih temperaturah 4 zunanje enote ZUBADAN v razponu od 8 do 23 kW

Pribl. 22% višja kot pri našem predhodnem modelu!

Dopolnjena zmogljivost (kW)

Zubadan je opremljen z enkratnim krogotokom “Flash Injection Circuit” ki omogoča učinkovito ogrevanje tudi pri nizkih temperaturah v mrzlih regijah. Še bolj izpopolnjen “ZUBADAN Nova generacija” ima vgrajen nov, bolj učinkovit kompresor, ki še poveča zmogljivost ogrevanja ob nizkih zunanjih temperaturah. Nazivna zmogljivost ogrevanja je ohranjena tudi pri temperaturi -15°C, vključno z odmrzovanjem, kar omogoča udobno ogrevanje tudi v mrzlih območjih. ZUBADAN je opremljen z enkratnim krogotokom “Flash Injection Circuit” ki omogoča učinkovito ogrevanje tudi pri nizkih temperaturah v mrzlih regijah. Še bolj izpopolnjen “ZUBADAN Nova generacija” ima vgrajen nov, bolj učinkovit kompresor, ki še poveča zmogljivost ogrevanja ob nizkih zunanjih temperaturah. Nazivna zmogljivost ogrevanja je ohranjena tudi pri temperaturi -15°C, vključno z odmrzovanjem, kar omogoča udobno ogrevanje tudi v mrzlih območjih.

15

ZUBADAN Nova generacija

14 13 12 11 10

ZUBADAN

9

-25°C

-20°C

-15°C

0°C

-7°C

Temperatura zunanjega zraka na vhodnem vodu W45 (skladno z EN 14511)

A-15/W55 možno je!

65

Max. možna temp. dovoda (st C)

Izboljšana zmogljivost ogrevanja z večjo učinkovitostjo

Nazivna zmogljivost je ohranjena pri -15ºC !

Idealen za DHW!

ZUBADAN Nova generacija

60 55 50 45 40

-20°C

-15°C

-10°C

-5°C

-0°C

5°C

10°C

Zunanja temp.

Mitsubishi Electric tehnologija Flash Injection Rešitev za visoko zmogljivost ogrevanja pri nizkih zunanjih temperaturah Krogotok Flash Injection

ZUBADAN Nova generacija

Vbrizgalni kompresor (vbrizgalna odprtina)

Krogotok Flash Injection

Notranja HEX

Zunanji HEX

Sprejemnik moči

B LEV A

LEV B LEV C Smer pretoka hladilnega sredstva

A Toplotni izmenjevalnik (HIC)

A

Krogotok Flash Injection

Toplotni izmenjevalnik (HIC )

B Kompresor

Krogotok Flash Injection je izvirna tehnologija in plod razvoja v podjetju Mitsubishi Electric. V procesu izmenjave toplote v točki A (toplotni izmenjevalnik) se tekoče hladilno sredstvo spremeni v dvofazno, plinasto-tekoče stanje, nato se stisne v točki B (vbrizgalni kompresor). Ta krogotok zagotovi zadostno hitrost pretoka hladilnega sredstva za ogrevanje tudi ob zelo nizkih zunanjih temperaturah. Pri ZUBADAN Nove generacije je krogotok Flash Injection močnejši, ker je izboljšan toplotni izmenjevalnik in je tako povečana učinkovitost izmenjave toplote, vgrajen je tudi nov vbrizgalni kompresor, zato je učinek stiskanja še večji. Ti dve najnovejši izboljšavi ZUBADAN Nove generacije zagotavljata učinkovito ogrevanje pri izjemno nizkih zunanjih temperaturah.

10


INVERTERSKAINVERTERSKA TOPLOTNATOPLOTNA ČRPALKA ČRPALKA ZRAK –VO v deljeni izve ZRAK –VODA, v deljeni izvedbi

Ogrevanje prek radiatorjev

Notranja enota za pripravo ogrevalne vode z 200 l rezervoarjem sanitarne vode

Zunanja enota Zubadan omogoča ogrevanje do -28°C zunanje temperature. Talno ali stensko ogrevanje

11


Tehnični podatki (split sistem) NOTRANJE ENOTE Cylinder unit kompaktna enota (talna samostoječa) za pripravo ogrevalne / hladilne in sanitarne vode z 200l inox rezervoarjem CYLINDER UNIT Ime modela

EHST20C-VM2C EHST20C-VM6C EHST20C-YM9C ERST20C-VM2C EHST20D-VM2C ERST20D-VM2C Tip Samo ogrevanje Samo ogrevanje Samo ogrevanje Ogrevanje in hlajenje Samo ogrevanje Ogrevanje in hlajenje Ekspanzijska posoda x x x x x x Dimenzije V׊×G mm 1600x595x680 Teža proizvoda (prazna) kg 110 111 112 110 103 103 Grelec Pomožni Napajanje (V / faze / Hz) 230/enofazno/50 230/enofazno/50 400/trofazno/50 230/enofazno/50 230/enofazno/50 230/enofazno/50 grelec Zmogljivost kW 2 6 (2/4/6) 9 (3/6/9) 2 2 2 Tok A 9 26 13 9 9 9 Varovalka A 16 32 16 16 16 16 Rezervoar sanitarne Volumen (neto) L 200 tople vode Material nerjavno jeklo Pogoji delovnega okolja* ºC 0~35 Razpon ciljne Gretje Sobna temperatura 10~30 ºC temperature Temperatura dovoda 25~60 Hlajenje Sobna temperatura / / / / ºC Temperatura dovoda / / / 5~25 / 5~25 Sanitarna topla voda ºC 40~60 Preprečevanje legionele ºC 60~70 Raven hrupa (SPL) dB (A) 28 * Okolje mora biti brez zmrzali. Če uporabljate ecodan sistem v funkciji hlajenja vode, pri nizki zunanji temperaturi (10°C ali manj), obstaja tveganje, da lahko pride do poškodbe toplotnega izmenjevalnika v enoti ecodan, v primeru, da voda v njem zamrzne !

Hydrobox enota (montaža na steno) za pripravo ogrevalne / hladilne in sanitarne vode HYDROBOX Ime modela

EHSC-VM2C EHSC-VM6C EHSC-YM9C ERSC-VM2C EHSD-VM2C ERSD-VM2C EHSE-YM9EC ERSE-YM9EC Samo Samo Samo Ogrevanje in Samo Ogrevanje in Samo Ogrevanje in ogrevanje ogrevanje ogrevanje hlajenje ogrevanje hlajenje ogrevanje hlajenje Ekspanzijska posoda x x x x x x Dimenzije V׊×G mm 800x530x360 950x600x360 Teža proizvoda (prazna) kg 48 49 49 49 44 45 62 63 Grelec Pomožni Napajanje (V / faze / Hz) 230/enofazno/50 230/enofazno/50 400/trofazno/50 230/enofazno/50 230/enofazno/50 230/enofazno/50 400/trofazno/50 400/trofazno/50 grelec Zmogljivost kW 2 6 (2/4/6) 9 (3/6/9) 2 2 2 9 (3/6/9) 9 (3/6/9) Tok A 9 26 13 9 9 9 13 13 Varovalka A 16 32 16 16 16 16 16 16 Pogoji delovnega okolja* ºC 0~35 Razpon ciljne Gretje Sobna temperatura ºC 10~30 temperature Temperatura dovoda 25~60 Hlajenje Sobna temperatura ºC / / / / / Temperatura dovoda / / / 5~25 / 5~25 / 5~25 Sanitarna topla voda ºC 40~60*2 Preprečevanje legionele ºC 60~70*2 Raven hrupa (SPL) dB (A) 28 30 Tip

* Okolje mora biti brez zmrzali. Če uporabljate ecodan sistem v funkciji hlajenja vode, pri nizki zunanji temperaturi (10°C ali manj), obstaja tveganje, da lahko pride do poškodbe toplotnega izmenjevalnika v enoti ecodan, v primeru, da voda v njem zamrzne ! *2 Pri uporabi skupaj z ločenim rezervoarjem STV (drugega proizvajalca).

12


ZUNANJE ENOTE

Ime modela Dimenzije V׊×G Teža proizvoda (prazna) Napajanje (V / faze / Hz) Zajamčeno delovanje do Gretje Hlajenje* Gretje Zmogljivost (A7/W35) COP Odvzem moči Gretje Zmogljivost (A2/W35) COP Odvzem moči Hlajenje Zmogljivost (A35/W18) EER Odvzem moči Raven hrupa (SPL) Gretje Hlajenje Raven hrupa (PWL) Gretje Energijska oznaka*2 Gretje W55 ErP LOT1 W35 (povrečno podnebje) STV *3

mm kg

kW kW kW kW kW kW dB (A) dB (A) dB (A)

PUHZPUHZPUHZSW40VHA SW50VHA SW75VHA 600×800×300 943x950x330 42 42 75 230/enofazno/50 -15 °C -15 °C -20 °C +10 °C +10 °C +10 °C 4.10 6.00 8.00 4.80 4.42 4.40 0.85 1.36 1.82 4.00 5.00 7.50 3.24 2.97 3.40 1.24 1.68 2.21 3.60 5.00 7.10 4.65 3.96 4.01 0.77 1.26 1.77 45 46 51 45 46 48 62 63 69 ni podatka A++ A++ ni podatka A++ A++ ni podatka A (L) A (L)

ECODAN PUHZPUHZSW100V/YHA SW120V/ YHA 1350x950x330 1350x950x330 118/130 118/130 (230/enofazno/50) / (400/trofazno/50) -20 °C -20 °C +10 °C +10 °C 11.20 16.00 4.45 4.10 2.51 3.90 10.00 12.00 3.32 3.24 3.02 3.70 10.00 14.00 4.35 4.08 2.30 3.43 54 54 50 51 70 72 A++ A++ A++ A++ A (L) A (L)

PUHZSW160YKA 1338x1050x330 136 400/trofazno/50 -20 °C +10 °C 22.00 4.20 5.24 16.00 3.11 5.14 18.00 4.56 3.95 62 58 78 A++ A++ ni podatka

PUHZSW200YKA 1338x1050x330 136 400/trofazno/50 -20 °C +10 °C 25.00 4.00 6.25 20.00 2.80 7.14 22.00 4.10 5.37 62 60 78 A++ A++ ni podatka

Opomba: na podlagi EN 14511:2011(ni vključen odvzem moči za obtočno črpalko). Možno odstopanje glede na konfiguracijo sistema. * Če uporabljate ecodan sistem v funkciji hlajenja vode, pri nizki zunanji temperaturi (10°C ali manj), obstaja tveganje, da lahko pride do poškodbe toplotnega izmenjevalnika v enoti ecodan, v primeru, da voda v njem zamrzne! Za delovanje, v hlajenju, pri zunanjih temperatureh pod -5°C, je potrebno uporabiti dodatno zaščito pred vetrom (opcijski del). *2 Informativni podatki (na osnovi poslanih, predhodnih podatkov, s strani proizvajalca), direktiva ErP LOT 1 v veljavi od 26. 9. 2015. *3 Velja samo za kombinacije z 200L Ecodan Cylinder unit notranjimi enotami

Ime modela Dimenzije V׊×G Teža proizvoda (prazna) Napajanje (V / faze / Hz) Zajamčeno delovanje do Gretje (A7/W35) Gretje (A2/W35) Hlajenje (A35/W18) Raven hrupa (SPL) Raven hrupa (PWL) Energijska oznaka*2 ErP LOT1 (povrečno podnebje)

Gretje Hlajenje* Zmogljivost COP Odvzem moči Zmogljivost COP Odvzem moči Zmogljivost EER Zmogljivost Gretje Hlajenje Gretje Gretje W55 W35 STV *3

mm kg

PUHZ- SHW80VHA 1350x950x330 120 230/enofazno/50

kW kW kW kW kW kW dB (A) dB (A) dB (A)

-28 °C +10 °C 8.00 4.65 1.72 8.00 3.55 2.25 7.10 4.52 1.57 51 50 69 A++ A++ A (L)

ZUBADAN PUHZ-SHW112V/YHA PUHZ-SHW140YHA 1350x950x330 1350x950x330 120/134 134 (230/enofazno/50) / 400/trofazno/50 (400/trofazno/50) -28 °C -28 °C +10 °C +10 °C 11.20 14.00 4.46 4.22 2.51 3.32 11.20 14.00 3.34 2.96 3.35 4.73 10.00 12.50 4.74 4.26 2.11 2.93 52 52 51 51 70 70 A++ A++ A++ A++ A (L) A (L)

PUHZ-SHW230YKA 1338x1050x330 148 400/trofazno/50 -25 °C +10 °C 23.00 3.65 6.31 23.00 2.37 9.69 20.00 3.55 5.64 59 58 76 A++ A++ ni podatka

Opomba: na podlagi EN 14511:2011(ni vključen odvzem moči za obtočno črpalko). Možno odstopanje glede na konfiguracijo sistema. * Če uporabljate ecodan sistem v funkciji hlajenja vode, pri nizki zunanji temperaturi (10°C ali manj), obstaja tveganje, da lahko pride do poškodbe toplotnega izmenjevalnika v enoti ecodan, v primeru, da voda v njem zamrzne! Za delovanje, v hlajenju, pri zunanjih temperatureh pod -5°C, je potrebno uporabiti dodatno zaščito pred vetrom (opcijski del). *2 Informativni podatki (na osnovi poslanih, predhodnih podatkov, s strani proizvajalca), direktiva ErP LOT 1 v veljavi od 26. 9. 2015. *3 Velja samo za kombinacije z 200L Ecodan Cylinder unit notranjimi enotami

13


OPCIJSKI DELI Notranja enota (Cylinder unit)

CYLINDER UNIT Ime dela

Ime modela

Brezžični daljinski upravljalnik Brezžični sprejemnik Termistor

PAR-WT50R-E PAR-WR51R-E PAC-SE41TS-E PAC-TH011-E

Specifikacija

EHST20C- EHST20C- EHST20C- ERST20C- EHST20D- ERST20DVM2C VM6C YM9C VM2C VM2C VM2C x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Za sobno temp. Za zalogovnik in tem. območje (temp. dovoda in povratka)

PAC-TH011TK-E Za temp. v rezer. STV PAC-TH-011HT-E Za kotel (temp. dovoda in povratka.) PAC-WF010-E PAC-DP01-E V׊×G mm 270×595×665 Neto teža kg 14,5

Wi-Fi vmesnik Podstavek za odvod kondenzata

x

x

x

x

x

x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

-

-

-

x

-

x

Opomba: Uporaba opcije, PAC-DP01-E, je potrebna v kombinacijami z enotami ERST. V primeru uporabe ERST enot, brez opcije PAC-DP01-E, bo v načinu hlajenja, kondenzat tekel nekontrolirano iz dna enote.

Notranja enota (Hydrobox)

Ime dela

Ime modela

Brezžični daljinski upravljalnik Brezžični sprejemnik Termistor

PAR-WT50R-E PAR-WR51R-E PAC-SE41TS-E PAC-TH011-E

Specifikacija

Za sobno temp. Za zalogovnik in tem. območje (temp. dovoda in povratka) PAC-TH011TK-E Za temp. v rezer. STV PAC-TH-011HT-E Za kotel (temp. dovoda in povratka.) PAC-SG73RJ-E Za PUHZ-SW200YKA/SHW230YKA2(-BS) φ9.52 → φ12.7 PAC-WF010-E

Cevni spoj Wi-Fi vmesnik

HYDROBOX ERSC- EHSDVM2C VM2C x x x x x x

EHSCVM2C x x x

EHSCVM6C x x x

EHSCYM9C x x x

ERSD- EHSE- ERSEVM2C YM9EC YM9EC x x x x x x x x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x x

x x x x

Zunanja enota

ECODAN Ime dela

Ime modela

Priključek izhodnega signala za grelni kabel Usmerjevalnik izstopnega zraka

Zaščita izstopa zraka pred vetrom

Kit za odvod kondenzata Zbirna odtočna posoda za kondenzat

Servisno orodje za prikaz parametrov in napak

ZUBADAN

PUHZSW40 VHA

PUHZSW50 VHA

PUHZSW75 VHA

PUHZSW100 V/YHA

PUHZSW120 V/ YHA

PUHZSW160 YKA

PUHZ- PUHZ- PUHZPUHZPUHZSW200 SHW80 SHW112 SHW140 SHW230 YKA VHA V/YHA YHA YKA

PAC-SE60RA-E

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

PAC-SG58SG-E PAC-SG59SG-E PAC-SG96SG-E PAC-SG56AG-E PAC-SH63AG-E PAC-SH95AG-E PAC-SG61DS-E PAC-SH71DS-E PAC-SG63DP-E PAC-SG64DP-E PAC-SH97DP-E

x x x x -

x x x x -

x x x -

x x x x -

x x x x -

x x x x

x x x x

x x x -

x x x -

x x x -

x x x x -

PAC-SK52ST

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

KRMILNIKI ZA KASKADNI SISTEM IN SAMOGRADNJO ECODAN

14

Ime dela

Ime modela

Koračni krmilnik kapacitete Krmilnik temperature dovoda Sistemski krmilnik temperature dovoda

PAC-IF011B-E PAC-IF032B-E PAC-IF061B-E (glavni) PAC-SIF061B-E (podrejeni)

PUHZSW40 VHA x x x x

PUHZSW50 VHA x x x x

PUHZSW75 VHA x x x x

PUHZSW100 V/YHA x x x x

ZUBADAN PUHZSW120 V/ YHA x x x x

PUHZSW160 YKA x x x x

PUHZ- PUHZ- PUHZPUHZPUHZSW200 SHW80 SHW112 SHW140 SHW230 YKA VHA V/YHA YHA YKA x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x


G1/2

DIAGRAMI ODMIKOV ZA POTREBE SERVISIRANJA IN MERE NOTRANJIH ENOT G1/2

449

Dimenzija (mm)

a

300

b

150

c (razdalja za enoto)

10

d

a

500

NUJNO je zagotoviti dovolj prostora za izvedbo izpustnega cevovoda skladno z nacionalnimi lokalnimi gradbenimi predpisi.

b

1600

1600

Parameter

Cylinder / Hydrobox

Le 595 mm širok in 1600 mm visok.

Dostop za servisiranje

b

PODSTAVEK ZA ZA ODVOD KONDENZATA (OPCIJSKI DEL) CYLINDER UNIT - REVERZIBILEN

1870

CYLINDER UNIT

595

123

118

680

100 ± 20

der unit

Cylinder unit mora biti instaliran v notranjem prostoru ter v okolju, kjer ni zmrzali, na primer v pralnici ali shA izgubo toplote rambi, da se zmanjša B. iz skladišcene vode

0

552.7 542

d

0 67.8 127.8

F/G

342.3 402.3 462.3 522.3

J

595

G1/2

b

863

B

A

42.1 0

0

83

260

2 Outlines and dimensions

427

F/G

600

E/H

HYDRO BOX (EHSE, ERSE) 342.3

Le 600 mm širok in 950 mm visok. 470.7

402.3 Dostop za servisiranje Parameter 462.3 Dimenzija (mm) 522.3 a 200 b 150 C c 500 D d 500

H

B

A

G

510.7

(348) 58

b

Connection size/type d 22 mm/Compression 22 mm/Compression 28 mm/Compression 28 mm/Compression 28 mm/Compression 28 mm/Compression 12.7 mm/Flare (E*ST20D-*) 15.88 mm/Flare (E*ST20C-*) 6.35 mm/Flare (E*ST20D-*) 9.52 mm/Flare (E*ST20C-*)

48

86 124 163

310 353 395

C

D

410 461

H

G

A

For inlets , and , run low-voltage wires including external input wires and therpower cable, indoormistor wires. For inlets and , run high-voltage wires including 48

(348) 357

b

escription outlet connection ater inlet connection Hydro box mora biti instaliheating/cooling return connection ran v notranjem prostoru ter c heating/cooling flow connection v okolju, kjer ni zmrzali, na v pralnici ali(No shrambi. om heat pumpprimer connection plate heat exchanger) to heat pump connection (No plate heat exchanger) erant (GAS) late heat exchanger) erant (LIQUID) late heat exchanger) cal cable inlets

134 94

136.7 114.2 91.7 69.2 46.7 0

a

357

J

291 263 242 164

552.7 470.7

CPF 15mm

0 67.8 88.3

NUJNO je zagotoviti dovolj prostora za izvedbo izpustnega cevovoda skladno z nacionalnimi lokalnimi gradbenimi predpisi.

30

c

Hydro box mora biti instaliran v notranjem prostoru ter v okolju, kjer ni zmrzali, na primer v pralnici ali shrambi.

592

Cylinder / Hydrobox

d

800

b

449

1600

NUJNO je zagotoviti dovolj prostora za izvedbo izpustnega cevovoda skladno z nacionalnimi lokalnimi gradbenimi predpisi.

a 118

500

100±5

500

260

c

530

950

150

592

b

Le 530 mm širok in 800 mm visok.

100±5

200

136.7 114.2 91.7 69.2 46.7 0

Dimenzija (mm)

a

100 ± 20

2 Outlines and dimensions

470.7 510.7

Parameter

d

287.5

E/H

C Dostop za servisiranje D

680

Opcijski del (PAC-DP01-E) za enote ERST

0

291 263 242

HYDRO BOX

270

Opcijski del (PAC-DP01-E)

15


Eco changes je slogan družbe Mitsubishi Electric, s katerim ponazarja družbeno odgovorno ravnanje do okolja.

Eco Changes is the Mitsubishi Electric Group’s environmental statement, and expresses the Group’s stance on environmental management. Through a wide range of businesses, we are helping contribute to the realization of a sustainable society.

Uvoz in distribucija

Uvoz in distribucija:

Prodaja, montaža in servis:

Industrijska cesta 9, Kromberk, 5000 NOVA GORICA Informacije Industrijska cesta o9,dobavi: Kromberk, 5000 Nova Gorica, SLO tel.: 05 3384999, fax.: 05 3384990, e-pošta: vitanest@vitanest.si Informacije o dobavi: tel.: +386 (0)5 338-49-99, fax: +386 (0)5 338-49-90 Podatki iz prospektov proizvajalca L-179-1-C9105-B-SI-1302, I-1401166 (13337) in iz tehniène datoteke št. M-E0602 SIZ1308<MEE>. e-mail: vitanest@vitanest.si, www.vitanest.si L-179-1-C9105-B SI-1302 Printed in Japan (MDOC)

Tisk: september Revised publication, effective Feb. 2013. 2014 Pridržujemo si pravico spremeniti tehnièneofpodatke brez predhodnega obvestila. Superseding publication L-179-1-C9105-A Dec. 2012. Specifications are subject to change without notice.

Podatki iz prospektov proizvajalca L-179-1-C9105-A SI-1212, I-1506190 (13941), tehnične datoteke št. M-P0655 SIZ1507<MEE> in iz Full Product Line Catalog 2015 št. S-179-5-C9521-B SI1504. Pridržujemo si pravico do tiskarskih napak in popravkov. Tisk: september 2015

Profile for Vitanest d.o.o.

ECODAN Sistemi toplotnih črpalk zrak-voda  

Katalog ECODAN - Čas je za pametno ogrevanje

ECODAN Sistemi toplotnih črpalk zrak-voda  

Katalog ECODAN - Čas je za pametno ogrevanje

Profile for vitanest1
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded