Page 1

Naravna

izbira

Toplotna črpalka zrak-voda » Najboljša sezonska učinkovitost: zajetno zmanjšanje tekočih stroškov in CO2 izpustov

» Popolna izbira za nove objekte: zanesljivo delovanje v vseh klimatskih razmerah

» Integrirana, elegantna in kompaktna notranja enota: najboljša rešitev za ogrevanje, hlajenje in pripravo sanitarne vode

» Nov grafični uporabniški vmesnik: funkcionalen, enostaven za uporabo, z možnostjo slovenskega pojasnjevalnega menija w w w. d a i k i n - ce. co m

COP do 4,02

DAIKIN ALTHERMA NIZKOTEMPERATURNA TOPLOTNA ČRPALKA

A2/W35 (v skladu z EN14511)


����

��������

������������� ����������������� ����

Sistem

��

LOSSNAY ����������

������

����

���������������������������

��

sistemi za prezračevanje z rekuperacijo toplote in vračanjem vlage v prostor ���

���������� �������� ��������� ������� ���������� ����������� ��������� ���������� ����������� ���������

���������� �������� ��������� ������� ���������� ����������� Model ��������� ���������� ����������� ���������

� � ����������

���������� ����������� �������� �������� ��������� ��������� ������� ������� ����������Količina Učinkovitost ���������� izmenjave �����������zraka ����������� temperature ��������� 3 ��������� m /h (%) ���������� ���������� ����������� ����������� 150 82,0 ��������� ���������

���������� ���������� �������� �������� ��������� ��������� ������� ������� ���������� ���������� Raven����������� ����������� hrupa��������� (dB) ��������� ���������� ���������� ����������� ����������� 27,5 ��������� - 28 Zelo visoka���������

������������������ 150 82,0 26,5 - 27 Visoka ���������� �� ���������� ���������� ��������������������� ���������������������������������� ��������������������� LGH-15RX5-E ������� 110 84,0 Nizka� �� ������ � � 22 - 23,5 ��� ����� �� � � � � ���������� ������������� ������������� ������70 ������� ����� �������� ������������� ���� 18 Zelo nizka ������ 85,5 ���� ������� ������ �� ���������� �� ����� ����� ������ ������ ������ ������ ������������� ���������� ���� 250������ 79,0 26 - 27 Zelo visoka ���������� ������������ �� ����� ������� ����� ������� ������������� ��������������� ����������������� ��������������� 79,0 ������������ 25� - 26 Visoka � � 250 � ����������������� ��� ������ ����� ����� ������� ������������� ����� ������LGH-25RX ���� ������� ������������� -E 5 � ��������� 81,5 ������������ 20� - 21,5 Nizka ����� LGH-15RX5-E do LGH-100RX5-E* ����� ������� �� ����� ������� ������������� �����155 ��������� ������������� VL 100U-E** ������ �� ���� ��� �� �� �� �� �� �� ���� ����� ����������������� ���������� ��������������� 105 83,5 ���������������� 18 - 19 Zelo nizka ������������� ���������� ���������� ���������� ����������� ���������� ���������� ��������������� ������ ����������������� ���� ���� ��� �������� �������� �������� �������� �������� �� �� �� ���������� �� ��������� �� �� ������������ ���� ��������� ������������������ ������ ����� 350 80,0 32 - 32 Zelo visoka ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� Za model LGH-100RX ������������� �������� ������������ ����������������������������������� ���� ��������� ��������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� 5 ��������� ���� ���������������������� ���������������������� Učinkovitost 350 80,0 28,5 - 29,5 Visoka ���������� ���������� ���������� ���������� ��������� ���������� ���������� ���������� ������ ���� �� ������������������� Količina Vračanje vlage 4 kg/h pri pogojih ���napisanih ������������ ���� ��������� ��� ��������������������� � �� ����������� LGH-35RX -E izmenjave Raven����������� �� ����������� ����������� ����������� Model 5 ����������� zraka nalske ali kasetne) in 210 85,0 21,5 Nizka hrupa (dB) - 23 temperature ������ ���� ��� �� �� �� ��������� �� �� ��������� �� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������������� m3/h • sistemi za prezračevanje z rekuperacijo toplote in vračanjem vlage v prostor sestavite sistem z do (%) � ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ��� ����� �������� ���� ��� �� �� �� ���������� �� �� �� 115 88,0 18 Zelo nizka ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� d 3,0 kW do 14kW 82,0 27,5 ��������� - 28 Zelo visoka��������� ��������� ��������� ���������150 ��������� ��������� ��������������� ����� Izstopni ventilator ������� ������������������������������������� Ohlajen izhodni zrak 500 78,0 33 34 Zelo visoka ���� ����� ������������������ �� 150 82,0 26,5 27 Visoka ������������� zagotavlja izjemno T: 4,6°C LGH-15RX5-E ������� 500 78,0 30,5 32 Visoka 110 84,0 22 23,5 Nizka Zunanji zrak aven hrupa. ��� ���� ����� �� LGH-50RX5-E povezave, T: omejitev 70 ������ 85,5 18 26,5 -Zelo 0°C �������� ������ ���������� ���� 390 81,0 28 nizkaNizka ������������������������������������������������������������������� �������������������� ��������� ��������� ��������� ��������� ������������� ���������� ���� njo in uporabo tudi Vstopni ventilator RV: 50% 250������ 79,0 26 - 27 Zelo visoka ���������� 180 86,0 19 Zelo nizka ������������� ������������� ������������� ������������� �������������� ������������� ������������� AV: 1,9 g/kg 250������ 79,0 25 - 26 Visoka �������������������������������������������������� ������ �������������������� ��������� ��������� ���������������������� ����������������� ��� razmerje moči med LGH-25RX5-E 800 ������ ����� ������������� 79,0 33,5 -Nizka 34,5 Zelo visoka ��������� �� 155 ��� 81,5 20 - 21,5 LGH-15RX5-E do LGH-100RX -E* VL 100U-E**��������������� ���� ����� ���������� �� ��������������� 5 preveriti v tehničnih �������� ����������������� ������ ������������������������������� ���� ��� �� �� �� �� �� �� 105 83,5 18 - 19 Zelo nizkaVisoka 800 79,0 32 - 33 ������ ���� ������������ ����� �� ������ ������ ��������������� ������ ���� ��� ������������������ �� �� �� �� �� �� LGH-80RX -E �� ����������� ������������������ 5 ����� 350 80,0 32 - 32 Zelo visoka ��������� ������������ �� ������ ����� ������� 700 80,5 30 - 31 Nizka Za model LGH-100RX5 ��������� ����������������������������������� ���� ���������������������� ���������������������� ���������� 350 80,0 28,5 - 29,5 ������ Visoka ������ �� LGH-35RX -E ����� �� Vračanje vlage 4 kg/h pri napisanih �� ������ ������ ���� ���������������� �� ��� pogojih ��������������������� � 355 87,5 22 Zelo nizka 5 210 85,0 21,5 - 23 Nizka � ������ ���������� �� �������� ������ ������ �������������������� ���� ��� �� �� 1000 80,0 visoka 115 88,0 18 36 - 37 Zelo nizkaZelo ��������� ���������� �� ������ � �� ����������������������������������� �� � Izstopni �� ventilator ����� Ohlajen izhodni zrak ���� 500 78,0 33 - 34 Zelo visoka 1000 34 - 35 Visoka ��������� ��������������� ����� ������� ��������� �������80,0 ������� T: 4,6°C LGH-100RX5-E ������������� ������ ���������� ���� ������78,0 500 30,5 - 32 Visoka Zunanji zrak 83,0 31 - 32,5 Nizka LGH-50RX5-E 755 ���������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������� �� ������ T: 0°C 390����� 81,0 26,5 - 28 Nizka Vstopni ventilator RV: 50% ���� 415 87,0 21 22 Zelo nizka 180 86,0 19 Zelo nizka ������������� ������������� ������������� ������������� �������������� ������������� ������������� ������������� AV: 1,9 g/kg ����������������� ��� ������ Zrak izèrpan iz prostora ������ ����� ������������� 800 79,0 33,5 -38 34,5 Zelo visoka 1500 80,0 - 39 Zelo visoka ��������� �� ��� �������� ������������������������������� T: 20,0°C 800 79,0 32 - 33 Visoka ���� ����� ������������������ RV: �� -E 80,0 36 - 37,5 ��������������� ���� ��� �������� �������� LGH-150RX �������� �������� Visoka �������� LGH-80RX -E 1500 50% 5�������� ����������� 5 ������� 700 80,5 30 - 31 Nizka �������������������������������� �������������������������� ������������ ������������ ������������ ����� ������� ������� ������� ������� ������� ������� AV: 7,3 g/kg Izmenjevalni paket 1300 81,0 33,5 35 Nizka ������ ������ ���� ����� �� 355 87,5 22 Zelo nizka ���������������� ������� ��� »Lossnay core« ������������������������������������������������� ������������ ������������ ������ ���������������������������������� ������ ������ ���������� �������� ������ ������������������ ������ ������ 2000 80,0 39,5 -Zelo 40 visokaZelo visoka ������ 1000 80,0 36 - 37 ����

�������������

�����

���� ���� ���� �������� ����� ��������� ����

LOSSNAY

�������������� �����������

���������

������

Hitrost ventilatorja

�������������� �����������

���������� ��

����� ���� ����� ���������� �� ���������������� ���������������� ���� 1000 80,0 34 - 35 Visoka ��������� ����� �� �� Segret vhodni zrak LGH-200RX -E -E 2000 80,0 37 - 38 Visoka 5 LGH-100RX ������������� ������ � ��� ������ ���������� ���� ��� �� ��� ��� 5 otranje enote ���������������������������������������������������������� �� ���� 755 83,0 31 - 32,5 Nizka 16°C T: ���������� ���������� �� ������ 1580 83,0 32,5 34 Nizka ����� ������ ������������ ��������� �� ����� ����� MXZ-4C80VA �� �� ���� RV: 46% 415 87,0 21 22 Zelo nizka ������������������ ����������������� ��� ������ 70,0 ��������� ������������ ���������� ���� Zrak izèrpan ������� iz prostora 105 39 ������� Visoka 8,0 (3,7 -���������� 9,2) �AV: 5,2 g/kg ���� 1500 80,0 38 - 39 Zelo visoka ��������� �� ��� VL-100U-E T: 20,0°C � T = temperatura, RV =��� relativna vlažnost, AV = ��������������������� absolutna �� vlažnost ����� ����� �� �� ��������������� � 3,86 -E 65 1500 80,0 36 - 37,5 77,0 29,5 Nizka ��������������� ���� ��� �������� LGH-150RX5�������� �������� �������� Visoka �������� RV:�������� 50% *�������������������� možnost integracije� v���� sistem klimatizacije ��� �� �� -������� ����� ������� ������� 1300 ������� ������� AV:������� 7,3 g/kg Izmenjevalni paket 81,0 33,5 35 Nizka ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 46 - 44 ���������������� ������� ��� »Lossnay core« � � ** zelo enostavna montaža in ugodna cena � ����������������������������������� �� � ������ � ������ ������ 2000 � 80,0 ������ ������ ������ 39,5 - 40 Zelo visoka ) 9,4 (3,4 -����������� 11,6) ��������������� ��� ������� �������80,0 ������� ��������� ����� ������� �� Segret vhodni zrak LGH-200RX -E 2000 37 - 38�� Visoka

4,65

�������

48 - 46

���� ��������� �������� T = temperatura, RV = relativna absolutna vlažnost ���vlažnost, AV = ���������������������

RAZVLAŽEVANJA

����������������������� Sistem �������������������������

900x900x320

T: 16°C �� RV: 46% �AV: 5,2 g/kg

5

��

������� VL-100U-E ��

83,0

32,5 - 34

105

70,0

39 ������� Visoka

��

65

* možnost integracije v sistem klimatizacije

��

1580

Nizka

29,5 �� Nizka ������������

77,0

�������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

** zelo enostavna montaža in ugodna cena

������������������������������������

����������

�������

Model

������

��������

����������

����������������������� RAZVLAŽEVANJA

3,34 52

tiho delovanje, le 37 dBA ����� ������������������ �� ��������� �������� ���� � ������������������� ������������������ ���������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������ ������������� LCD prikazovalnik z indikacijo in nastavitvijo nivoja vlažnosti �������������� �������� ����������������������������������������������� ������������������������������������������������� � � � ������������������ �������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� • lahek in �kompakten �������������� �� avtomatsko razvlaževanje in funkcija proti plesni �� ���� ����� ������ �� �������� ���������������������������������������• tiho delovanje, � ������������������������������������������������������������� le 37 dBA ��������� �������� ������������������������ � avtomatsko notranje sušenje ������� ������������������������������������������������ � �������������������������������������������������������������������������������� � ������������� • LCD prikazovalnik z indikacijo in nastavitvijo nivoja vlažnosti �������������� ��� ������������ � tajmer vklopa in izklopa��������� �������������� �� • avtomatsko razvlaževanje in funkcija proti plesni ��������sušenje ������������������������ � motoriziran deflektor zraka• avtomatsko notranje ����������

������������ �� • tajmer vklopa �������������������������� in izklopa��������� �������� • motoriziran deflektor zraka

���������������������������������������������������������� �������������������������� ���������� ��������� ����������������������

���

� Volumen zbiralnika

l

�230 � 16 � 4 � 37 / 41 � 0,275

4

Sistem vode D tno èr sistem brez u ratura

�� ������������������� ��������������������������������������������������������������� � - 2.7 Pretok zraka min - max m3/min 2.5 ��������������������������� ��

��������������������������������������������������������������� Raven hrupa min/max db(A) 37 / 41

���� Temp. območje Poraba el. energijedelovanja � ���

Pretok zraka min - max Mere ���������������������������

kW

m3/min

���� delovanja Temp. območje

Teža ���������������������������� ��� Mere

°C

��

��

Teža ����������������������������

°C

0,275 +1

2.7 mm2.5 - 570x384x187 +1 ~ +35 kg

mm

570x384x187

kg

11,7

���

Sistem Notran poveè triène vgraje toplot zunan

~ +35

���

11,7

��

��

��

Da

���������������������������������������������������������� ���������������������� ���������

������������������

Prodaja, montaža in servis: Prodaja, montaža in servis: Prodaja / namestitev: Prodaja / namestitev: ��������������������������������������������������������������������������������������� ��� ������� ������� ������������ �������� ������� ������������� � �������� ������� ������� ������ ������� �������� ������� � ������������ ��� ���������� �������� ����� ���������� ��� ������� MSZ-EF ����������� � ��������� ��� ������������ ������������ ������������� ���� ����������� ��� �������� ����������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������� Distributer: ������� �������� ������� ������������ �������� �������� ������ ������������ ��������� ���� Industrijska cesta 9,���Kromberk, MFZ-KA ����������� ������ �� ���������� �������� ��� ��� ������ ����� ���������� ���� ��������� �� ����� ������� Informacije o dobavi: ���������������������������������������������������������������������������������������

Klima As, trgovina in storitve, d. o. o. Ul. Jožeta Jame 12, 1000 Ljubljana

����������������������������

5000 NOVA GORICA

������������������

Telefon: Faks: Gsm: E-naslov: Web:

01 5008114 01 5008115 030 605160, 030 606160 info@klima-as.com http://www.klima-as.com

Distributer: Industrijska cesta 9, tel.: Kromberk, 5000 NOVA GORICA 05 3384999, fax.: 05 3384990, e-pošta: vitanest@vitanest.si

������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� SEZ-KD ����������������������������������������������������������������������������

Informacije o dobavi: tel.: 05 3384999, fax.: 05 3384990, e-pošta: vitanest@vitanest.si Industrijska cesta 9, Kromberk, 5000 Nova Gorica, tel.: 05/338 49 99, www.vitanest.si

���������������������������������������� ������������������������������������������������������������������

18,0

• � •� •�� •� • •

Klim delj

Vis –o

MJ-E16 VX �������

������

�� Napajanje V � ������� ����������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � � ������ ����� ������������� �������razvlaževanja� ������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � l/dan � �������� ����������������������������������������������� Zmogljivost ���� ����� ������������������ �� ������ � � ��������������������� ������������������������������� Sistem Volumen zbiralnika l � Model MJ-E16 VX ������������������� ������������������� ������������������ ����� � ���������� � � ����������������������������������� XZ-8B160YA ������������������������� ������������������������������������ ���������� ������������������ Raven hrupa min/max db(A) Napajanje V 230 ������ ����� ������������� 15,5 ������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������� � � •�������������� lahek in kompakten �� �� ���� ����� ������ �������� �� ����������������������������������������������� Zmogljivost razvlaževanja l/dan 16 Poraba el. energije kW 3,75

51 - 48

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Hitrost ventilatorja ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������

�������������

Sistem

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Industrijska cesta 9, Kromberk, 5000 Nova Gorica, tel.: 05/338 49 99, www.vitanest.si Podatki povzeti iz kataloga proizvajalca Full Product Line Catalogue 2010 (izdaja februar 2010) in Full Product Line Catalogue 2011 (izdaja februar 2011), DATA BOOK OCH 480 (izdaja julij 2011).

Druga izdaja. Tiskano september 2011. Pridržujemo si pravico do tiskarskih napak in popravkov.

Klim dom

������

M

in s z re

VITANEST DAIKIN ALTHERMA NIZKOTEMPERATURNA TOPLOTNA ČRPALKA  

VITANEST DAIKIN ALTHERMA NIZKOTEMPERATURNA TOPLOTNA ČRPALKA