Page 1

Ruimte voor een goed leven in Vitalis Vonderhof


In het Eindhovense stadsdeel Strijp, tegenover Museum Kempenland, op loopafstand van het centrum van Eindhoven, ligt Vitalis Vonderhof. Een appartementencomplex waar senioren zelfstandig, verzorgd of verpleegd wonen. Vitalis Vonderhof beschikt over een aantal kort verblijfkamers en biedt dagverzorging. In Vitalis Vonderhof vindt u een gezellig thuis, waar altijd wel iets te doen is!

Alles onder één dak Hier woont u prettig en comfortabel. Medewerkers doen hun best om zorg en dienstverlening aan te laten sluiten op de wensen en behoeften van bewoners en cliënten. Vitalis Vonderhof biedt zelfstandig wonen met thuiszorg, verzorgd wonen en verpleegd wonen. Partners met verschillende zorgbehoeften kunnen daarom in Vitalis Vonderhof bij elkaar blijven wonen.

Zelfstandig wonen, met de zekerheid van zorg achter de hand Wanneer u in Vonderhof een appartement huurt, dan woont u zelfstandig, veilig en met respect voor uw privacy. Ieder appartement beschikt over een zitkamer, een slaapkamer, een keuken met een elektrisch kooktoestel, een inpandige berging, een doucheruimte en toilet en een inpandig balkon. In het appartement zijn aansluitingen voor wasmachine, droogtrommel, televisie, radio en telefoon. Heeft u een auto? Dan kunt u die parkeren in de ondergrondse parkeergarage. En mocht u behoefte hebben aan thuiszorg? Onze medewerkers maken daarover graag met u een afspraak. Als huurder heeft u de mogelijkheid om gebruik te maken van hulp in geval van nood, de zogenaamde ‘calamiteitenzorg’. Want mocht er iets met u gebeuren, dan zijn wij er voor u met een advies. Ook bieden wij u de mogelijkheid van ‘welzijnszorg’. U bent dit niet verplicht! Welzijnszorg betekent dat u zich dagelijks meldt bij een medewerker. Mochten wij

niets van u horen dan nemen wij met u contact op of wordt uw appartement geopend om te controleren hoe het met u gaat. Op die manier nemen wij dan maatregelen en bieden wij hulp.

Verzorgd wonen De appartementen beschikken over een gecombineerde zit-/slaapkamer, een keukenblok, douche en toilet. Er zijn aansluitingen voor radio, televisie en telefoon. Ieder appartement is bovendien uitgerust met een zorgtelefoon voor het geval u hulp nodig heeft. Wonen met zorg of verpleegd wonen betekent dat wij ‘kwaliteit van leven’ willen leveren. We bieden cliënten de zorg of service die zij persoonlijk nodig hebben of wensen. Aangevuld met voorzieningen passend bij de leefstijl en mogelijkheden. Het is vanzelfsprekend dat wij dit alles doen binnen de mogelijkheden die er zijn.

Verpleegd wonen Verdeeld over twee afdelingen heeft Vitalis Vonderhof éénpersoons- en enkele tweepersoons verpleegappartementen. De cliënten ontvangen naast verzorging ook verpleging. Verpleegd wonen in Vitalis Vonderhof is er voor cliënten met een psychogeriatrische (PG) indicatie. Dat zijn ouderen waarbij het dagelijks functioneren niet meer zelfstandig gaat door een veranderde geestestoestand of psychische problemen, zoals (beginnende) dementie.

Wonen als basis voor een goed leven


“Zoveel mensen, zoveel wensen”

Kortdurend verblijf Moet u herstellen van een ziekte, of heeft u een ziekenhuisopname of ongeval achter de rug, dan kunt u tijdelijk in Vitalis Vonderhof verblijven. U kunt ook bij ons terecht als uw mantelzorger even wat rust nodig heeft. U komt in aanmerking voor kortdurend verblijf als het mogelijk is dat u binnen zes weken weer terugkeert naar uw normale thuissituatie. Wij zorgen er in de tussentijd voor dat u leert omgaan met lichamelijke beperkingen en dat u zichzelf weer beter kunt redden. Onze zorg is erop gericht dat u weer terug kunt naar uw thuissituatie.

Dagverzorging Naast een beperkte vraag om zorg bieden medewerkers van de Dagverzorging cliënten een prettige invulling van de dag en contacten met

anderen. Samen met de cliënt stellen wij een dagprogramma op dat aansluit bij individuele wensen en behoeften. De activiteiten variëren van koffie en thee drinken met elkaar, de krant lezen, luisteren naar een gesproken boek tot bewegen op muziek en puzzelen.

Cliëntenraad Wij hechten waarde aan de medezeggenschap van cliënten. De belangen op het gebied van wonen, zorg en welzijn binnen Vitalis Vonderhof worden daarom door een cliëntenraad behartigd. Deze raad bestaat uit cliënten en/of familieleden van cliënten in Vitalis Vonderhof en Vitalis Engelsbergen. Zij voeren regelmatig overleg met de directie over het te voeren beleid en de kwaliteit van de geleverde zorg en diensten.


Welzijn en Zorg als basis voor een goed leven Culinaire evenementen

Vitaalpas

Wij schenken ruimschoots aandacht aan de verschillende culinaire seizoenen door thema’s rondom asperges, mosselen en wild in passende gerechten te verwerken. Vitalis Vonderhof organiseert culinaire festiviteiten waaraan cliënten kunnen meedoen. Ook huurders en bezoekers uit de wijk zijn hierbij welkom. Voor huurders en bezoekers geldt wel dat zij tegen een kleine betaling of via de Vitaalpas kunnen deelnemen.

Een Vitaalpas is een activiteitenpas voor actieve senioren vanaf 55 jaar. Met deze pas kunnen huurders of wijkbewoners tegen een geldelijke vergoeding deelnemen aan allerlei evenementen en activiteiten in Vitalis Vonderhof en in andere locaties van Vitalis. Er is een speciale folder waarin u meer over de Vitaalpas kunt lezen. Medewerkers van de Activiteitenbegeleiding of de cultureel medewerker vertellen u graag wat er op Vitalis Vonderhof en de andere locaties van Vitalis WoonZorg Groep wordt georganiseerd.

Smakelijk eten! Als zelfstandige bewoner heeft u de mogelijkheid om tegen betaling warme maaltijden te bestellen van Vitalis Vonderhof. Handig als u gasten heeft. De maaltijd gebruikt u in uw appartement of in het ‘Vonderhuukske’. Cliënten die verzorgd wonen gebruiken de warme maaltijd ’s middags in het ‘Vonderhuukske’. Het ontbijt en de avondmaaltijd serveren we uit in het appartement of in een van de huiskamers op de eerste of tweede verdieping. Woont u verpleegd? Dan eet u op de afdeling.

Allerlei voorzieningen bij de hand Een breed aanbod aan voorzieningen maakt Vitalis Vonderhof compleet. Zo is er een centrale ontmoetingsruimte, een kapsalon, een wasserette, een bibliotheek en een kleine winkel. En hebt u zin in een kopje koffie of thee met iets lekkers erbij? In het ‘Vonderhuukske’ kunt u samen met uw bezoek hiervan genieten. Vitalis Vonderhof is met het openbaar vervoer goed bereikbaar. Er stopt schuin tegenover de locatie een stadsbus.


Wij vinden het belangrijk dat u zich kunt ontspannen in Vitalis Vonderhof. Medewerkers spelen daarom zoveel mogelijk in op de individuele behoeften van cliënten door het aanbod zo gevarieerd mogelijk te maken. In de ontmoetingsruimte het ‘Vonderhuukske’, de hobbyruimte en de huiskamers zijn er ontspanningsactiviteiten en wekelijks terugkerende bezigheden zoals een borrelmiddag, kienen, muziek, sjoelen en film kijken. Daarbij houden wij natuurlijk rekening met de inwendige mens.

“Er is altijd wel iets te doen!” Huisdier is welkom! Zolang u er zelf voor kunt zorgen en erop kunt toezien dat niemand last heeft van uw huisdier, is ook uw hond, kat of ander klein huisdier van harte welkom in Vitalis Vonderhof.

Geestelijke verzorging Vitalis Vonderhof staat open voor mensen met alle geloofsovertuigingen. Daarom is iedereen welkom en wordt iedere levensbeschouwelijke en maatschappelijke norm gerespecteerd. Er is binnen de locatie een geestelijk verzorger aanwezig waarmee u op verzoek een gesprek kunt hebben over zingeving of levensbeschouwing. Als u er behoefte aan heeft, kunt u gebruik maken van de stilteruimte.

Klachtencommissie Ook een heldere klachtenregeling vinden wij binnen Vitalis Vonderhof belangrijk. Heeft u een klacht, dan kunt u dat direct met de betrokken medewerker bespreken, in gesprek gaan met de manager of met de directeur. Ook bestaat er de mogelijkheid om in beroep te gaan en gebruik te maken van een externe onafhankelijke klachtencommissie.

Kosten variëren Verblijfskosten zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Dit varieert van huurkosten tot de volledige

financiering van uw verblijf bij intensieve zorg/ verpleging conform de AWBZ-regelingen. Huurders betalen huur- en servicekosten die bestaan uit woonservice- en zorgservicekosten. Voor huurders van de huurappartementen is het mogelijk om huurtoeslag te krijgen. De Gemeente Eindhoven biedt daartoe mogelijkheden in de vorm van een woontussenvoorzieningsregeling. De energie­kosten zijn opgenomen in de woonkosten. Overige kosten gebaseerd op uw wensen, zoals een parkeerplaats, worden aanvullend gefactureerd. Bij WMO of AWBZ gefinancierde zorg is er een eigenbijdrageregeling die landelijk van kracht is.

Verzekering Voor u is er een collectieve brand-, inbraaken wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Natuurlijk bent u vrij om uw bestaande verzekeringen te handhaven of een aanvullende verzekering af te sluiten.


Onze visie op zorg is dat wij ‘kwaliteit van leven’ willen leveren aan onze cliënten. Kwaliteit van leven is voor iedereen anders. Ieder mens is uniek en bijzonder en heeft recht op maatwerk. Daarom gaan onze medewerkers graag met u in gesprek. Om de goede kwaliteit van leven te onder-steunen hanteren we een zorgdossier. Daarin staan de afspraken die de cliënt met Vitalis heeft gemaakt. Hierbij houden wij rekening met het welbevinden van de cliënt, de woonomgeving en de wijze waarop de clIënt in staat is om zelf beslissingen te nemen.

Indicatie

Wat bieden wij op het gebied van zorg?

Om in Vitalis Vonderhof als cliënt te verblijven en/ of zorg te ontvangen heeft u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Informatie hierover kunt u opvragen via “Opname en Verhuur Strijp-Gestel”. U vindt het telefoonnummer in deze brochure. Indien u zelfstandig woont en hulp bij het huishouden vanuit de WMO nodig heeft, kunt u bij de Gemeente Eindhoven terecht, onze mede­ werkers zijn u graag van dienst om u daarbij te adviseren. Voor AWBZ-gefinancierde zorg en de WMO-zorg betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. Als u bij ons komt wonen of zorg ontvangt, dan ontvangt u een informatiemap. Daarin staat alles nog eens uitgebreid uitgelegd.

Wonen, welzijn én zorg moeten in balans zijn voor onze huurders en cliënten. Wij leggen de nadruk daar waar u de meeste behoefte aan heeft. Vitalis Vonderhof biedt: zelfstandig wonen met de mogelijkheid van thuiszorg, verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg voor dementerenden, kortdurend verblijf en dagverzorging.

Privacy gewaarborgd Alle medewerkers van Vitalis Vonderhof zijn volgens de wet op de privacy verplicht tot geheimhouding van uw gegevens. Dit geldt voor zowel de persoonlijke, als uw medische en financiële gegevens. Uw privacy is in Vitalis Vonderhof volledig gewaarborgd.

“Het verschil is de plek, de zorg, de aandacht”


Wenst u meer informatie? • Voor informatie over wonen, welzijn en zorg in Vitalis Vonderhof kunt u tijdens kantoor­uren terecht bij het Vitalis Klantencentrum van het stadsdeel Strijp/Gestel. Medewerkers zijn telefonisch van maandag tot en met vrijdag bereikbaar via 040- 293 32 42. • Voor algemene informatie over wonen, zorg en welzijn kunt u contact opnemen met het centrale klantencentrum: 0800 - 2 456 456 (gratis). E-mail: klantencentrum@vitalisgroep.nl, of kijk op www.vitalisgroep.nl

Vitalis Vonderhof | Bernhardplaats 1 | 5616 TG Eindhoven | T 040 259 14 91 | vonderhof@vitalisgroep.nl


Ruimte voor een goed leven Wij bieden senioren alles wat noodzakelijk is om prettig te kunnen leven. Dat kan zijn op het gebied van zorg, behandeling en begeleiding, wonen en welzijn. ‘Ruimte voor een Goed Leven’ is onze missie. Dat betekent dat de keuze, vragen en de levenswijze van de bewoner of de cliënt de uitgangspunten zijn van onze zorg- en dienstverlening. Zij zijn onze klant. En de klant staat in onze organisatie centraal. Bij Vitalis WoonZorg 2.500 medewerkers en 1.100 vrijwilligers.

Wonen: ‘voor ieder wat wils’ Vitalis WoonZorg Groep biedt senioren een breed scala aan koop- en huurappartementen in Zuid-Nederland. Zij wonen hier veilig met respect voor hun privacy. Vitalis heeft appartementen voor zelfstandig wonen en appartementen en woonvormen voor verzorgd en verpleegd wonen. Woont u bij Vitalis zelfstandig en mocht het nodig zijn, dan heeft u zorg achter de hand, 24 uur per dag, zeven dagen in de week. U hoeft hiervoor niet te verhuizen.

Welzijn: ‘aandacht voor kunst en cultuur’ Wij vinden het belangrijk dat onze bewoners en cliënten zich kunt ontspannen. Medewerkers organiseren daarom regelmatig activiteiten in de directe omgeving. Er is volop aandacht voor kunst en cultuur. Er zijn bijvoorbeeld exposities en met enige regelmaat vinden er culturele en culinaire festiviteiten plaats.

Zorg: ‘met aandacht voor kwaliteit van leven’ Onze kijk op zorg is dat wij kwaliteit van leven willen leveren. Kwaliteit van leven is voor

iedereen anders. Ieder mens is uniek en heeft recht op maatwerk. Heeft u zorg nodig, dan ontvangt u die van ons. Daarbij houden wij rekening met het welbevinden van de cliënt, de woonomgeving en de wijze waarop de cliënt in staat is om zelf beslissingen te nemen.

U vindt ons in: Eindhoven: Vitalis Berckelhof, Vitalis Brunswijck/ Vitalis Vaandelhof, Vitalis De Dreef, Vitalis De Hagen, Vitalis De Hoeve, Vitalis De Horst, Vitalis Den Elzent (in ontwikkeling), Vitalis Engelsbergen, Vitalis Genderstate, Vitalis Kortonjo, Vitalis Kronehoef, Vitalis Peppelrode, Vitalis Residentie Gennep, Vitalis Residentie Petruspark, Vitalis Residentie Wilgenhof, Vitalis ’t Lint, Vitalis Theresia, Vitalis Vonderhof, Vitalis Wilgenhof, Vitalis Wissehaege, Vitalis Wonen aan de Fakkellaan. Breda: Vitalis Landgoed de Klokkenberg (in ontwikkeling). Heerlen: Vitalis Parc Imstenrade. Helmond: Vitalis Casatonda.

Vitalis WoonZorg Groep | Postbus 4100 | 5604 EC Eindhoven | T (040) 293 35 55 | www.vitalisgroep.nl

Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend 2010/11

Groep wonen 4.100 senioren. Er werken

Brochure Vitalis Vonderhof  

Brochure Vitalis Vonderhof

Brochure Vitalis Vonderhof  

Brochure Vitalis Vonderhof

Advertisement