Page 1

Vitalis Behandel Groep, meer dan 90 specialisten in aandacht

Luisteren naar wat Ăş beweegt

Revalideren bij Vitalis


Revalideren bij Vitalis U heeft in het ziekenhuis een behandeling of ingreep ondergaan en kunt nog niet naar huis. U moet eerst nog enige tijd revalideren. Dit kan op een van de revalidatieafdelingen binnen Vitalis WoonZorg Groep. Wij zijn gespecialiseerd in ouderen revalidatie. De transferverpleegkundige van het ziekenhuis kijkt, samen met u welke locatie voor u het meest geschikt is. Dit kan zijn Vitalis Brunswijck (Woensel), Vitalis Peppelrode (Woensel) of Vitalis Wissehaege (Stratum).

Zelf leren Binnen Vitalis WoonZorg Groep revalideert u in een omgeving die positief bijdraagt aan uw herstel. Wij noemen dit een ‘therapeutisch’ klimaat, helemaal afgestemd op uw wensen en mogelijkheden. Dit houdt in dat u therapie op maat krijgt, maar ook wordt u telkens weer opnieuw gestimuleerd datgene te oefenen waardoor u zo snel mogelijk weer zelfstandig kunt functioneren. Uw en ook ons hoofddoel is het (opnieuw) aanleren en oefenen van alle activiteiten die nodig zijn om weer zo snel mogelijk zelfstandig thuis te kunnen wonen. Het gaat hierbij om dagelijkse activiteiten als thee of koffie zetten, zelf uw bed opmaken, douchen, naar het toilet gaan, enzovoort. De artsen, therapeuten, zorg- en verpleegkundige medewerkers zullen u tijdens de behandeling en therapie, maar ook gedurende de rest van de dag, hierbij ondersteunen en begeleiden. Tijdens de revalidatieperiode is het de bedoeling dat uw partner, familielid of

kennis zoveel mogelijk bij het traject wordt betrokken. Hij of zij kent u immers het beste en zal ook na uw ontslag erbij betrokken blijven.

Kennismaking en planning Bij opname krijgt u twee contactpersonen. Zij fungeren voor u als aanspreekpunt. Deze medewerkers werken op de afdeling waar u tijdelijk verblijft. Op de eerste dag van uw verblijf vindt een intakegesprek plaats met de Specialist Ouderengeneeskunde of de Verpleegkundig Specialist. Hij of zij is medisch eindverantwoordelijk tijdens uw hele verblijf. Op de tweede dag starten we met de revalidatie samen met de leden van het team die bij uw revalidatie betrokken zullen zijn. Naast de arts kunnen dit zijn: de fysiotherapeut, ergotherapeut, psycholoog, logopedist, diëtist, geestelijk verzorger, muziektherapeut en verzorgend personeel. Samen kijken we wat u wilt bereiken tijdens de revalidatie (uw revalidatiedoelen) en


welke zorg u nodig heeft. Dit wordt vastgelegd in een behandelplan. Dit document is belangrijk tijdens uw verblijf bij Vitalis.

Diverse trainingen en groepen Nadat u een beetje aan de nieuwe omgeving heeft kunnen wennen, krijgt u een vast weekprogramma met daarin verschillende groeps- en individuele therapieën. De therapieën van het revalidatieprogramma sluiten aan bij dagelijkse activiteiten en zijn verspreid over de hele dag en week. U kunt bijvoorbeeld deelnemen aan: – ontbijtgroep – vaardigheidstherapie – gespreksgroep CVA – looptraining – therapiegroep functioneel communiceren – therapiegroep communicatie – activiteitengroep – ontspanningstherapie De therapie moet wel aansluiten op uw mogelijkheden en wensen. Dit houdt in dat niet alle therapieën voor alle revalidanten geschikt zijn.

Uw revalidatieprogramma Na een week van uw verblijf bij Vitalis wordt uw situatie met u besproken in een multidisciplinair overleg (MDO). Hierbij zijn uw partner, familielid of kennis en alle hulpverleners aanwezig die bij uw

revalidatie betrokken zijn. Het behandelplan vormt de leidraad hoe en wat u samen met het revalidatieteam en uw naasten de komende tijd gaat doen om weer naar huis te kunnen gaan. Uw revalidatiedoelen zijn de basis van het revalidatieprogramma. Ook wordt uw te verwachten ontslagdatum vastgelegd. Na het overleg wordt u gevraagd het behandelplan te ondertekenen. Zo is voor iedereen duidelijk wat er is afgesproken. Het plan wordt regelmatig doorgenomen om te zien of er zaken moeten worden bijgesteld.

Afspraken en therapie U krijgt een agenda waarin uw therapie­ afspraken staan en/ of waarin u deze zelf kunt noteren. Er is een informatiebord aanwezig met daarop een overzicht van alle groepstherapieën en waar deze plaatsvinden. Als u zich heeft opgegeven voor groepstherapie, wordt er altijd op u gerekend. Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent of zich tijdig afmeldt mocht u een keer niet mee kunnen doen. Uw partner of familielid is van harte welkom om mee te kijken bij individuele therapieën. Helaas is dit niet mogelijk bij groepstherapieën. Wij vragen uw partner of familie­lid dan ook om zijn of haar bezoektijden hierop af te stemmen. Ons uitgangspunt is dat uw therapie altijd voorgaat.


Ontslag Het doel van uw verblijf op de revalidatieafdeling is natuurlijk dat u zo snel mogelijk weer naar huis kunt. Als het zover is, bereiden wij dit goed met u voor. Zo nodig worden maatregelen getroffen om thuis te kunnen functioneren, zoals aanpassingen in badkamer, toilet en keuken. Helaas komt het ook voor dat u niet meer zelfstandig kunt worden. Dan zoeken wij samen met u naar een geschikte woonvorm binnen of buiten Vitalis. Indien de locatie van uw voorkeur niet op korte termijn beschikbaar is, dan wordt u tijdelijk overgeplaatst naar een andere locatie.

2 Woensel-Zuid

TUE A2 Centrum

De Hurk

De Kade

Gestel

Genneper Park 1

HTC

Genneper Sportparken

A67

Locaties

1 Vitalis Wissehaege Herman Gorterlaan 4 5644 SX Eindhoven

2 Vitalis Brunswijck Generaal Bradleylaan 1 5623 KM Eindhoven

3 Vitalis Peppelrode Ds. Th. Fliednerstraat 5 5631 BM Eindhoven

Ons revalidatieteam staat voor u klaar! Heeft u nog vragen? De medewerkers van het Vitalis Klantencentrum zijn u graag van dienst. Zij zijn tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer: 0800 - 2 456 456 (gratis).

Wandel Eckart 3

Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Januari 2014

Postbus 4100 | 5604 EC Eindhoven | Herman Gorterlaan 4 | 5644 SX Eindhoven behandeling@vitalisgroep.nl | www.vitalisgroep.nl

Stratum

Vit0135 folder revalideren 01  

http://www.vitalisgroep.nl/images/vit0135_folder_revalideren_01.pdf