Page 1

Vitalis Behandel Groep, meer dan 90 specialisten in aandacht

Luisteren naar wat Ăş beweegt

Ergotherapie aan huis


Ergotherapie aan huis – oplossingen voor problemen in uw dagelijks functioneren – gespecialiseerd in behandeling van ouderen en volwassenen – individuele begeleiding – intensieve samenwerking met mantelzorgers en overige zorgverleners

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wanneer kunt u een beroep op ons doen?

Merkt u, nu u ouder wordt, dat eenvoudige activiteiten niet meer vanzelf gaan? Kunt u ten gevolge van een ziekte, trauma of een handicap de dagelijkse handelingen niet meer naar wens uitvoeren?

– U ervaart problemen bij zelfzorg­ activiteiten, zoals aankleden, wassen of douchen. – U denkt dat woningaanpassingen gerealiseerd moeten worden om uw leefomgeving veiliger te maken. – Het verplaatsen kost u moeite en u denkt een rolstoel of scootmobiel nodig te hebben. – U ervaart problemen bij het uitvoeren van huishoudelijke taken. – U heeft moeite met het indelen van uw dag en bemerkt dat alles veel energie kost. – Uw partner geeft veel zorg en u wilt voorkomen dat hij/zij overbelast raakt. – U en uw partner willen begeleiding om te leren om zo lang mogelijk actief en zelfstandig te blijven.

Ergotherapie biedt uitkomst! Ergotherapie richt zich op de gevolgen die uw ziekte of handicap met zich mee kunnen brengen. De ergotherapeut begeleidt u als u problemen heeft met het zelfstandig uitvoeren van uw dagelijkse activiteiten en zoekt samen met u naar oplossingen zodat u optimaler gaat functioneren. Ergotherapie aan huis biedt u de mogelijkheid om in uw eigen omgeving te worden behandeld. Zo ontstaat er sneller inzicht in uw situatie en krijgt de ergotherapeut een goede indruk van uw woonen leefomgeving.


Aanmelding

Vergoeding behandeling

Met een verwijsformulier van uw huisarts of specialist kan de ergotherapeut direct starten met de behandeling. U kunt contact opnemen met de ergotherapie op een van de locaties van de Vitalis Behandel Groep om een afspraak te maken. Ook zonder verwijzing kunt u bij ons terecht. De ergotherapeut neemt dan bij aanvang van de behandeling een korte vragenlijst bij u af om te kijken of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor een behandeling.

Ergotherapie is opgenomen in de basisverzekering. Per kalenderjaar heeft u recht op een vergoeding van 10 uur ergotherapie. Door sommige aanvullende verzekeringen wordt eerstelijns ergotherapie ook na deze 10 uur (deels) vergoed. In uw polis staat hoe dit voor u is geregeld, ook kunt u navraag doen bij uw zorgverzekeraar.

Eerste bezoek Bij het eerste bezoek vragen wij u de volgende gegevens klaar te leggen: – verzekeringsgegevens (pasje) – identiteitsbewijs – verwijzing ergotherapie Tijdens de eerste kennismaking bij u thuis worden de problemen die u ervaart besproken en in kaart gebracht. Daarna zal de ergotherapeut de mogelijkheden aangeven om problemen op te lossen. Vervolgens stelt de ergotherapeut samen met u een behandelprogramma op, gericht op training, advisering en het inzetten van hulpmiddelen. Ook kunnen wij u adviseren en begeleiden in het opnieuw uitvoeren van dagelijkse handelingen of het leren omgaan met hulpmiddelen.

Houdt u er wel rekening mee dat de vergoeding voor ergotherapie eerst wordt betaald vanuit uw eigen risico. Indien u recht heeft op vergoeding van uw behandeling, dan declareert Vitalis Behandel Groep dit rechtstreeks bij uw verzekeraar.

Samenwerking Onze ergotherapeuten zijn beschikbaar voor ouderen uit Eindhoven en omgeving. Vitalis Behandel Groep werkt samen met huisartsen, specialisten en ziekenhuizen in Eindhoven/Veldhoven.

‘Specialistische kennis en ervaring op het gebied van dagelijks handelen, maakt dat we samen kunnen werken aan de persoonlijke doelen van de oudere.’ Mieke Adams, ergotherapeut


Onze specialisaties

Bereikbaarheid

– behandeling en begeleiding van ouderen en volwassenen met diverse ziektebeelden, waaronder CVA, dementie, Parkinson, MS, COPD, NAH, reuma, decubitus – behandeling op het gebied van preventie, revalidatie of palliatieve zorg – advisering

Onze ergotherapeuten zijn bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Heeft u nog vragen? De medewerkers van het Vitalis Klantencentrum zijn u graag van dienst. Zij zijn tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer: 0800 - 2 456 456 (gratis).

Al onze ergotherapeuten zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Locaties 2 Woensel-Zuid

Wandel Eckart 3

TUE A2 Centrum

De Hurk

De Kade

Gestel

HTC

Genneper Park 1

Genneper Sportparken

Stratum

1 Vitalis Wissehaege Herman Gorterlaan 4 5644 SX Eindhoven

2 Vitalis Brunswijck Generaal Bradleylaan 1 5623 KM Eindhoven 3 Vitalis Peppelrode Ds. Th. Fliednerstraat 5 5631 BM Eindhoven

A67

Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Januari 2014

Postbus 4100 | 5604 EC Eindhoven | Herman Gorterlaan 4 | 5644 SX Eindhoven behandeling@vitalisgroep.nl | www.vitalisgroep.nl

Vit0135 folder ergotherapie 01  

http://www.vitalisgroep.nl/images/vit0135_folder_ergotherapie_01.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you