Page 1

STICHTING VITALIS WOONZORG GROEP STICHTING VITALIS ZORG GROEP STICHTING VITALIS RESIDENTIËLE WOONVORMEN STICHTING VITALIS SOCIALE WOONVORMEN STICHTING VITALIS PARTICIPATIES STICHTING VITALIS BEHANDEL GROEP

ROOSTER VAN AFTREDEN RAAD VAN TOEZICHT Overzicht 2014

Naam

Lid sedert

Aftredend ultimo

Herbenoemen

Profiel

Geboortedatum

M. Bekkers

01-01-2010

01-01-2018

2014

Financieel

12-05-1953

G. Dierick

01-05-2013

01-05-2021

(Mei) 2017

Bestuurlijk, juridisch

28-03-1959

R. Jacobs

01-01-2011

01-01-2019

2015

Bestuurlijk Vastgoed

27-07-1955

A. de Jong

01-01-2010

01-01-2018

2014

HRM

27-05-1945

W. de Koning

01-06-2010

01-06-2018

2014

Onderwijs financieel

02-09-1962

G. van Well

01-01-2010

01-01-2018

2014

Medisch-care

06-01-1945

L. de Witte

01-01-2013

01-01-2021

2017

Innovatie care

28-06-1959

Uitgangspunten, rooster van aftreden • De zittingsperiode voor een lid van de Raad van Toezicht is maximaal acht jaar. • Er is geen leeftijdsbeperking. • Een goed op elkaar afgestemde profielschets van de leden en voorzitter Raad van Toezicht is noodzakelijk. • Raad van Toezicht hanteert, conform het reglement, een oneven (minimaal vijf, maximaal zeven) aantal leden. Sinds 2010 telt de Raad van Toezicht een zevental leden, inclusief de voorzitter RvT.

Rooster van aftreden raad van toezicht 2014  

http://www.vitalisgroep.nl/images/downloads/ROOSTER_VAN_AFTREDEN_RAAD_VAN_TOEZICHT_2014.pdf

Rooster van aftreden raad van toezicht 2014  

http://www.vitalisgroep.nl/images/downloads/ROOSTER_VAN_AFTREDEN_RAAD_VAN_TOEZICHT_2014.pdf

Advertisement