Page 1

4632 VIT] Programma 32+4pag 225st Theresia_wt8:Opmaak 1 26-12-11 22:38 Pagina 1

KUNST EN

CULTUUR PR GRAMMA 2012

THERESIA ER VALT NOG

ZOVEEL

TE BELEVEN! VOOR ELK WAT WILS


4632 VIT] Programma 32+4pag 225st Theresia_wt8:Opmaak 1 27-12-11 23:34 Pagina 2

INHOUD Voorwoord Wekelijkse activiteiten Gedicht Uitgelicht Programma 2012

03 04 06 07 10

WELKOM!

en Kunst hoort r Cultuu Vitalis erbij in ia! Theres

2 // Kunst en cultuur Theresia


4632 VIT] Programma 32+4pag 225st Theresia_wt8:Opmaak 1 26-12-11 22:39 Pagina 3

Voorwoord Met veel genoegen schrijven wij een voorwoord voor het jaarprogramma kunst en cultuur 2012 voor de locaties, Brunswijck/Vaandelhof/Wonen aan de Fakkellaan, Engelsbergen, Theresia en Vonderhof. Elke locatie heeft een eigen jaarprogramma. Heel veel is tot stand gekomen door creatieve samenwerking tussen mensen. Bewoners, medewerkers, vrijwilligers, acteurs en kunstenaars, zij gaan weer veel mooie dingen tot stand brengen. Wat is een mens rijk, als hij dingen mooi kan verbeelden met literatuur, muziek, toneel, dans of in een compositie. Maar wat is een mens ook rijk als hij hiervan kan genieten zonder de talenten om zelf te scheppen in huis te hebben. En elk mens heeft er recht op om ervan te kunnen genieten, ook als die niet meer in staat is om zelf het theater te bezoeken. En omdat we graag willen dat u ook in 2012 kunt genieten van kunst en cultuur, is er weer met veel zorg een programma samengesteld, dat we u hierbij willen aanbieden. Elk jaar doen we ons best om het jaarprogramma verder te verbeteren en zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij uw wensen, zoals we dat ook doen met zorg, behandeling, het eten, horeca, uw woonomgeving. Binnen de mogelijkheden die we daarvoor hebben, zoeken we steeds heel creatief de grenzen op.

Het jaarprogramma kunst en cultuur is niet uitputtend. Er vinden nog allerlei activiteiten plaats, die nu nog niet bekend zijn. Ook zullen we er voor zorgen dat het culinaire aspect de nodige aandacht krijgt. Er is zoveel mogelijk geprobeerd om een aanbod samen te stellen, waaruit iedereen wel een keuze kan maken. En waarvoor u natuurlijk ook altijd iemand kunt uitnodigen. Van harte wensen wij u een goed jaar toe, waarin veel mooie dingen voor u te beleven zullen zijn. Wij heten u en de uwen dan ook WELKOM. Nardi Kortstee, Martien Arts, directeuren

3


4632 VIT] Programma 32+4pag 225st Theresia_wt8:Opmaak 1 26-12-11 22:40 Pagina 4

ers, n o w Be nigt vere u!

4 // Kunst en cultuur Theresia


4632 VIT] Programma 32+4pag 225st Theresia_wt8:Opmaak 1 26-12-11 22:40 Pagina 5

Wekelijkse activiteiten Het verenigingsleven in Theresia bestaat uit een aantal clubs verspreid over een aantal dagen van de week. Men probeert zoveel variatie in aan te brengen zodat er voor bijna iedere bewoner een club is die aansluit bij zijn/haar wens. In de loop van het nieuwe jaar zullen er nog een aantal verenigingen bijkomen zoals Bibliotheek, Koersballen, Hobbyclub, enz. Mocht u leuke ideeĂŤn hebben voor een nieuwe vereniging kunt u altijd even binnen lopen, wij staan voor u klaar! Houdt u de prikborden in de gaten voor aankondigingen van nieuwe clubs.

t U ben an meer d ! m welko

MAANDAG

Gym club in de kapel 10.30-11.30 uur Bij de gym club worden oefeningen gedaan vanuit de stoel. Iedere week met andere materialen, de deelnemers doen mee op hun eigen tempo. ----------------------------------------------DINSDAG

Hersengym op kamer 21 10.15-11.30 uur Om de hersenen nog actief te houden hebben we hersengym. D.m.v. verschillende opdrachten, spelletjes ed worden ze nog eens extra geprikkeld tot nadenken en je leert er ook nog van. ----------------------------------------------WOENSDAG

Accordeon muziek of Crea club 10.15-11.15 uur in de grote zaal Eens in de 14 dagen speelt Joke accordeon muziek en kunt u uit volle borst meezingen met alle bekende Nederlandse liedjes. Eens in de 14 dagen is er Crea club. Er kan van alles gemaakt worden van textiel verven tot breien enz. ----------------------------------------------DINSDAG EN VRIJDAG

Biljarten Dinsdag 9.30 uur en vrijdag 13.30 uur Het is mogelijk om in een ontspannen sfeer een carambole te maken. Elke dinsdag en vrijdag oefenen de biljartclubleden.

5


4632 VIT] Programma 32+4pag 225st Theresia_wt8:Opmaak 1 26-12-11 22:40 Pagina 6

Verhuizen Ga je uit je vertrouwde woning Naar een verzorgingshuis Dan is men eerst onwennig En voelt zich daar niet thuis. Als je gaat koffie drinken Zitten vele mensen daar Verdeeld in kleine groepen Gezellig bij elkaar. Maar als je aan wilt schuiven Kan je er niet meer bij Of roepen er bewoners Dit plaatsje is van mij! Verdrietig en ontluisterd Ga je dan vaak heen Dan vloeien er soms tranen En voel je je heel alleen. ’t Is een gebrek aan liefde Dat is een groot gemis Hoe kan men samen leven Als er geen liefde is. Let toch eens op de mensen Hou eens een plaatsje vrij Zeg tegen nieuwelingen U kunt er altijd bij. Wees aardig tegen mensen Ook in Uw eigen gang Maak hier en daar een praatje Dan duurt de dag niet lang. Ach als wij zo samenleven In het verzorgingshuis Dan zijn we echt gelukkig En voelen ons er thuis. Mevr Berkers

6 // Kunst en cultuur Theresia


4632 VIT] Programma 32+4pag 225st Theresia_wt8:Opmaak 1 26-12-11 22:40 Pagina 7

Uitgelicht De pandhof

High tea

Afdeling de pandhof is een meerzorg afdeling waar 14 bewoners verblijven. Op de pandhof streven we er na om de autonomie van de bewoner zolang mogelijk in stand te houden. Omdat het belangrijk is voor deze doelgroep om nog zoveel mogelijk contact te hebben met de maatschappij nemen de bewoners deel aan de regulieren activiteiten in de zaal.

Ook plannen we regelmatig een high tea. Dit wordt altijd een gezellige samen zijn. Waar altijd veel lekkernij en verwennerij bij aanwezig is.

Maar ook wordt er op de afdeling de pandhof elke dag een activiteit aangeboden. Dit gaat in overleg met de bewoner. Wij proberen daar ook zo’n groot mogelijk scala aan activiteiten aan te bieden.

Hersengym Tijdens deze activiteit wordt vooral het cognitieve vermogen geprikkeld. Doormiddel van vragen wordt er een beroep gedaan op de denk capaciteit van de bewoner. Door dit zo lang mogelijk te stimuleren wordt achteruitgang vertraagd.

Creatief Tijden verschillende creatieve activiteiten worden de bewoners uitgedaagd om binnen hun vermogen deel te nemen aan de geboden activiteit. Verschillende activiteiten die wij aanbieden zijn schilderen, kaarten maken, bloemstukjes maken, beeldjes schilderen, kransen maken, sierraden doosjes maken, glas beschilderen, sierraden maken, zeepkettingen en nog vele andere creatieve activiteiten.

Uitstapjes Ook plannen wij twee keer per jaar een uitstapje. In de voorgaande jaren zijn we onder anderen geweest naar; dierenrijk europa, de lichtjes route, Beekse bergen, de kermis, Brabants museum en de Efteling.

Feestweek of vakantieweek Elk jaar hebben we een feestweek of gaan we op vakantie. Dit is afhankelijk van de zorgzwaarte van de groep. In deze week plannen we allerlei leuke activiteiten en uitstapjes. Elk jaar doen we dit volgens een thema. Dit jaar wordt het het thema circus.

Hopelijk heeft u zo een goed beeld gekregen van onze activiteiten. Natuurlijk is er nog veel meer, maar dit is alvast een kleine indruk. Bij vragen kunt u natuurlijk altijd terecht bij Stephanie de Kruyff of bij een van onze activiteiten begeleiders.

7


4632 VIT] Programma 32+4pag 225st Theresia_wt8:Opmaak 1 26-12-11 22:40 Pagina 8

Geestelijke verzorging in beeld In een boek waarin alle activiteiten vermeld staan, die in Vitalis Theresia plaatsvinden mag een bijdrage van de Geestelijke Verzorging niet ontbreken. Ook de Geestelijk Verzorging biedt allerlei activiteiten aan. Uw eigen levensverhaal staat daarbij centraal. Als je ouder wordt verandert je leven doordat je gezondheid verandert, door het verlies van geliefden om je heen, omdat je woonsituatie verandert, zeker als je in een zorgcentrum gaat wonen zoals Vitalis Theresia. Je wordt steeds meer afhankelijk van anderen en van de verzorging door anderen. Door al deze veranderingen kunnen vragen zich aandienen, waar de vertrouwde omgeving niet zo maar een antwoord op kan geven. Vragen zoals: wat betekent ouder worden voor mij; waarom voel ik mij zo eenzaam de laatste tijd; ik heb geen zin meer in het leven; waarom moet ik zo veel meemaken; waar gaat het mij om in het leven; waarom is mijn leven eigenlijk zo gelopen; en misschien soms letterlijk: God, waarom (ik)… Bij al deze vragen kan een geestelijk verzorger samen met u stilstaan. Bezig zijn met deze vragen kan u opluchten, waardoor u wat vrijer kunt ademen, met wat meer overgave in het leven kunt staan, misschien wat opgewekter wordt. Uw eigen levensverhaal is steeds het vertrekpunt van deze ondersteuning. In een persoonlijk gesprek wordt de mogelijkheid geboden om dieper op uw levensverhaal in te gaan. Tijdens groepsgesprekken komen allerlei onderwerpen aan de orde die betrekking hebben op thema’s in uw leven. De veiligheid en het vertrouwen in de groep zijn dan belangrijk. Ook het contact tussen deelnemers is belangrijk. Gewoon, dat je elkaar

8 // Kunst en cultuur Theresia

leert kennen en waarderen. Er is een keer in de maand een gespreksgroep. Als het levenseinde nadert, ontstaat vaak de behoefte aan bezinning, begeleiding en/of een ziekenzegening. Op zaterdagavond om 18.30 uur is er in de kapel een kerkdienst met ondersteuning van het kapelkoor. Afwisselend is dit een eucharistieviering of een woord-en communiedienst. Rond de grote feesten als Pasen en Kerstmis worden op diverse plaatsen in huis activiteiten ontwikkeld door de Geestelijke Verzorging. Contact opnemen met de Geestelijk Verzorger kunt u via uw zorgcoördinator of via de receptie van Vitalis Theresia.


4632 VIT] Programma 32+4pag 225st Theresia_wt8:Opmaak 1 26-12-11 22:41 Pagina 9

De Brabantse week Een week gedurende de maand november staat in het teken van de Brabantse cultuur. We werpen een blik in en om het Brabantse land en de Brabantse gebruiken. In deze week wordt het Brabantse gevoel beleefd. Ligging Noord-Brabant grenst in het noorden aan de Nederlandse provincies Zuid-Holland en Gelderland, in het westen aan Zeeland, in het oosten aan Limburg, en in het zuiden aan de Belgische provincies Antwerpen en Limburg. Behalve Gelderland en Overijssel heeft geen andere Nederlandse provincie zoveel 'buren'. Noord-Brabant is dan ook een grote provincie (na Gelderland de grootste) en zij bezit logistiek een belangrijke, ook grensoverschrijdende doorgangsfunctie, zowel naar het zuiden als naar het oosten. De Bourgondische levenswijze, zo veelvuldig gepropageerd na de Tweede Wereldoorlog, door de toeristenindustrie, voert terug tot de kortstondige bloeiperiode die Brabant heeft gekend omstreeks het einde van de 15e eeuw. Uiteraard spelen de Brabantse koffietafel en lokale lekkernijen als de Bossche bol en het Brabants worstenbroodje daarbij een rol. Religie Vanaf ongeveer 1900 en vooral na de Eerste Wereldoorlog verzuilde Noord-Brabant sterk (evenals de rest van Nederland). Bijna het gehele openbare leven zoals scholing, gezondheidszorg en vrijetijdsbesteding werd door de kerk aangestuurde verenigingen, vakbonden, etc. beheerst. Dit wordt ook wel het Rijke Roomse Leven genoemd.

Nederlandse volksdans wordt door velen geassocieerd met klompendansen. In vele (grote) plaatsen worden evenementen gehouden. Wie wel eens op klompen heeft proberen te dansen weet dat het in de praktijk bijzonder veel beperkingen voor soepel bewegen met zich meebrengt. Men danste soms wel op klompen, maar meestal danste men op schoenen. In de maand november staan diverse Brabantse culturele belevingen centraal. Alle zintuigen worden geprikkeld. Je kunt de belevingen zien, horen proeven, ruiken en voelen. Alle facetten komen aan bod. Muziek van een troubadour, de tentoonstelling van de Van Gogh’s uit Theresia, het eten van een Brabantse koffietafel, het kijken en/of meedoen van het volksdansen en de hele Brabantse entourage. Dit wordt allemaal aan u gepresenteerd in onze eigen “Plexat” van Theresia.

Dan de je aa nk Brab n ant!

Ook zijn er in de kleinere plaatsen en dorpen vaak jaarmarkten, braderieën, muziek en sport of andere jaarlijks terugkerende lokale evenementen. Het belangrijkste feest in Noord-Brabant is het carnaval, dat meestal groot gevierd wordt.

9


4632 VIT] Programma 32+4pag 225st Theresia_wt8:Opmaak 1 26-12-11 22:41 Pagina 10

januari

b rr rr rr rr r!

Louwmaand of ijsmaand

WOENSDAG 4 JANUARI 14.00-16.00 uur

DINSDAG 10 JANUARI 14.00-16.00 uur

maandelijkse spelletjesmiddag

Filmmiddag ----------------------------------

Houdt u van spelletjes zoals sjoelen, rummikub, mens erger je niet etc? Kom dan vrijblijvend meedoen.

Nieuwjaarsreceptie

WOENSDAG 11 JANUARI 10.15 uur

----------------------------------

Euromode show + verkoop

DONDERDAG 5 JANUARI 14.00-16.00 uur

Deze keer uitverkoop van de wintermode van Euromode.

Nieuwjaars kienen met Theresia ----------------------------------

----------------------------------

MAANDAG 9 JANUARI 14.30-16.30 uur

Kienen KBO ----------------------------------

Nieuwjaarsreceptie De nieuwjaarsreceptie is voor bewoners, cliĂŤnten medewerkers en vrijwilligers. Iedereen is welkom en onder genot van wat lekkers wordt er geproost op het nieuwe jaar!

----------------------------------

Nog goeie voornemens?

10 // Kunst en cultuur Theresia

DONDERDAG 12 JANUARI 14.00-16.00 uur

DINSDAG 17 JANUARI 14.00-16.00 uur

De meidenkist De meidenkist is ongetwijfeld zeer bekend, boordevol spullen uit de tijd van toen. Van antieke kleding tot blokval, van primitieve voorbehoedsmiddelen tot legendarische snelzeiler!? Cees doorspekt de spullen uit zijn kist met anekdotes en wetenswaardigheden. De Meidenkist is een spiegel uit het verleden.

----------------------------------


4632 VIT] Programma 32+4pag 225st Theresia_wt8:Opmaak 1 26-12-11 22:41 Pagina 11

DONDERDAG 19 JANUARI 14.00-16.00 uur

Kienen Theresia

Le k k e r e w in t e r s e kost!

In de week van 23 januari t/m 27 januari hebben we een winterweek.

---------------------------------MAANDAG 23 JANUARI 14.00

Filmmiddag Natuurfilm over het koudste deel van de wereld.

---------------------------------DINSDAG 24 JANUARI 14.00 uur

Winter/elf steden quiz Met leuke winterse prijzen voor degenen die de meeste vragen goed hebben.

DONDERDAG 26 JANUARI 10.15 uur

Kinderen Korein op bezoek Samen maken we wat voor de vogels die het buiten in deze tijd toch al moeilijk hebben.

17.00 uur

Stamppottenavond

WOENSDAG 25 JANUARI 14.00 uur

Een overheerlijke stamppottenavond. Dit hoort op een koude winterdag zeker thuis. De kok verzorgt vandaag het culinaire gerecht in winterse sferen. Tegen een kleine vergoeding kunt u zich hiervoor opgeven. Houdt u de affiches in de gaten.

Winterwonderland

----------------------------------

19.00 uur

Maandelijkse dansavond ----------------------------------

De strenge winters van vroeger zijn een aantal onderwerpen die de revue passeren en die door middel van korte conferences, liedjes en variĂŠtĂŠ acts tot een hartverwarmend geheel worden gesmeed. Hier wordt u zeker warm van.

Stamppottenavond

Winterwonderland

----------------------------------

11


4632 VIT] Programma 32+4pag 225st Theresia_wt8:Opmaak 1 26-12-11 22:41 Pagina 12

februari

Ala af !

Al a af !

WOENSDAG 1 FEBRUARI 14.00-16.00 uur

Spelletjesmiddag

DINSDAG 14 FEBRUARI 14.00-16.00 uur

Houdt u van spelletjes zoals sjoelen, rummikub, mens erger je niet etc? Kom dan vrijblijvend meedoen.

Carnavalsquiz

----------------------------------

Spelletjesmiddag

DONDERDAG 2 FEBRUARI 14.00-16.00 uur

18.30 uur

Kienen Theresia ----------------------------------

Valentijns concert met ons mee zingkoor

WOENSDAG 8 FEBRUARI 19.30 uur

Carnavalsavond m.m.v. carnavalsvereniging de Blindgangers Carnavalsquiz

Voordat we woensdag avond gaan carnavallen gaan we eerst quizzen voor mooie leuke carnavals prijzen!!

Dit koor bestaat uit 30 enthousiaste mensen die met veel plezier zingen. Het repertoire bestaat uit een mix van meezingers, liedjes uit het grijze verleden en liederen van nu.

----------------------------------

Zij zorgen weer voor een onvergetelijke avond in carnavals sfeer.

---------------------------------DONDERDAG 9 FEBRUARI 14.00-16.00 uur

Kienen KBO ---------------------------------VRIJDAG 10 FEBRUARI 10.00-12.00 uur

Mobeline verkoop ----------------------------------

12 // Kunst en cultuur Theresia

Schrikkelen of niet dit jaar?


4632 VIT] Programma 32+4pag 225st Theresia_wt8:Opmaak 1 26-12-11 22:41 Pagina 13

WOENSDAG 15 FEBRUARI

DONDERDAG 23 FEBRUARI 14.00-16.00 uur

14.00-16.00 uur

Kienen Theresia ----------------------------------

Carnavalsmiddag DJ Bart Door zijn muziek zet hij het hele huis op zijn kop, rond 15.00 uur komen de kinderen van Korein samen met soms de polonaise doen. Deze middag is voor pandhof en dagverzorging en verder kunnen anderen zich voor deze middag inschrijven maar let op: vol is vol!!

DINSDAG 28 FEBRUARI 19.00 uur

Dansavond ---------------------------------Carnaval

---------------------------------DINSDAG 21 FEBRUARI 14.00-16.00 uur

H

Film middag ----------------------------------

14 februari Valentijn!

WOENSDAG 22 FEBRUARI 14.00 uur

As woensdag viering met aansluitend haring happen ----------------------------------

H

H Carnaval vieren of lekker achter de geraniums zitten? 13


4632 VIT] Programma 32+4pag 225st Theresia_wt8:Opmaak 1 26-12-11 22:41 Pagina 14

maart Lentemaand, buienmaand, guldenmaand, dorremaand DINSDAG 6 MAART 14.00-16.00 uur

Reusels Muziekske In september van 2002 besluiten Riet van Gorp en Frans Pijs van ’t Reusels gemengd koor als duo verder te gaan en samen optredens te gaan verzorgen. Onder de naam Duo ut Reusels Muziekske. We laten u vanmiddag verrassen door de Brabantse liedjes.

---------------------------------WOENSDAG 7 MAART 14.00-16.00 uur Kienen

Spelletjesmiddag Houdt u van spelletjes zoals sjoelen, rummikub, mens erger je niet etc? Kom dan vrijblijvend meedoen.

----------------------------------

Maartse buien, die nte beduien, dat de le aan komt kruien.

DONDERDAG 8 MAART 14.00-16.00 uur

Kienen Theresia wion ie mo ---------------------------------en prijz DINSDAG 13 MAART 14.00-16.00 uur

Filmmiddag ---------------------------------DONDERDAG 15 MAART 14.00-16.00 uur

Kienen KBO ---------------------------------VRIJDAG 16 MAART 10.00-12.00 uur

H en A mode ----------------------------------

14


4632 VIT] Programma 32+4pag 225st Theresia_wt8:Opmaak 1 26-12-11 22:41 Pagina 15

WOENSDAG 21 MAART 14.00-16.00 uur

Muziekmiddag Sirin Nuenens vocaal ensemble SIRIN is een muzikaal amateurgezelschap bestaande uit een achttal geschoolde vrouwenstemmen bestaande uit alten, mezzosopranen en sopranen. Allen met ervaring in diverse koren. Zij zingen verschillende muziekstijlen, van opera tot musicalklassiekers, Slavische liederen.

e g o r d n e E art ma d is goud! waar

----------------------------------

VRIJDAG 30 MAART 14.00 uur

DONDERDAG 22 MAART 14.00-16.00 uur

Dag van de Diabetes

Kienen Theresia ---------------------------------MAANDAG 26 MAART 10.30-11.30 uur

Lentestukjes maken samen met de kinderen van korein ---------------------------------DINSDAG 27 MAART 19.00 uur

Dansavond ---------------------------------WOENSDAG 28 MAART 14.00-16.00 uur

Demonstratie zitcomfort ----------------------------------

voorlichtingsmiddag over diabetes, want deze ziekte komt steeds meer voor. Deze middag komt een diabetes verpleegkundige informatie geven over deze ziekte. Wat kunnen de oorzaken zijn, symptomen en wat kun je er aan doen. Laat u vrijblijvend informeren.

----------------------------------

Voorlichtingsdag diabetes


4632 VIT] Programma 32+4pag 225st Theresia_wt8:Opmaak 1 26-12-11 22:41 Pagina 16

april Grasmaand, paasmaand, eiermaand

Paasontbijt

DINSDAG 3 APRIL 14.00-16.00 uur

DONDERDAG 12 APRIL 14.00-16.00 uur

Carma schoenen ----------------------------------

Kienen KBO ----------------------------------

WOENSDAG 4 APRIL 14.00-16.00 uur

DINSDAG 17 APRIL 14.00-16.00 uur

Spelletjesmiddag

Filmmiddag ----------------------------------

Houdt u van spelletjes zoals sjoelen, rummikub, mens erger je niet etc? Kom dan vrijblijvend meedoen.

---------------------------------DONDERDAG 5 APRIL 14.00-16.00 uur

Kienen Theresia ---------------------------------MAANDAG 9 APRIL (PASEN) 9.00-11.00 uur

Paasontbijt Voor de liefhebbers wordt er een heerlijk paasontbijt geserveerd op tweede paasdag. Met croissantjes, roomboter, ei, jus d’orange enz. U kunt hieraan deelnemen voor een kleine vergoeding, houdt u de affiches in de gaten.

---------------------------------En nu als een haas naar de kienzaal!

WOENSDAG 18 APRIL 9.00 uur

Uitstapje naar het streekmuseum in Eersel U krijgt uitleg over het museum waarna u op eigen gelegenheid kunt rondkijken. Daarna krijgt u een lunch aangeboden en daarna gaan we de smokkelroute rijden. Houdt u de affiches in de gaten op de prikborden.

----------------------------------


4632 VIT] Programma 32+4pag 225st Theresia_wt8:Opmaak 1 26-12-11 22:41 Pagina 17

DINSDAG 24 APRIL 14.00-16.00 uur Voorjaar

Koninginnequiz Omdat het bijna Koninginnedag is wordt u getest op uw kennis op het gebied van het koningshuis. Voor de winnaars hebben we leuke oranje prijzen.

19.00 uur

Doe ! MEE

Dansavond ----------------------------------

MAANDAG 30 APRIL +/-10.15 uur

Aubade van harmonie ter eren van de Koninginneviering met na afloop een heerlijk oranje tompoes ----------------------------------

WOENSDAG 25 APRIL 14.00-16.00 uur

Muziek middag m.m.v. Ton van Schaijk uit Reusel Hij brengt u verschillende liedjes ten gehore. U kunt van harte meezingen.

---------------------------------DONDERDAG 26 APRIL 14.00-16.00 uur

Kienen Theresia ----------------------------------

17


4632 VIT] Programma 32+4pag 225st Theresia_wt8:Opmaak 1 26-12-11 22:41 Pagina 18

mei Bloeimaand of eiermaand

DINSDAG 8 MEI 14.00-16.00 uur

Maria middag verzorgt door Jeanne Verbeek WOENSDAG 2 MEI 14.00-16.00 uur Jeanne Verbeek

Spelletjesmiddag Houdt u van spelletjes zoals sjoelen, rummikub, mens erger je niet etc. Kom dan vrijblijvend meedoen.

---------------------------------Maria middag

DONDERDAG 3 MEI 14.00-16.00 uur

Kienen KBO ----------------------------------

Maria betekend veel voor ouderen mensen, velen zijn niet meer in de gelegenheid om kapelletjes te bezoeken in Brabant of Limburg. Deze middag brengt Jeanne u in de gelegenheid om een kaarsje aan te steken voor ieder wie wilt. Samen worden er Maria liedjes gezongen afgewisseld met korte verhalen of gedichten.

---------------------------------DONDERDAG 10 MEI 14.00-16.00 uur

Kienen Theresia ---------------------------------ZONDAG 13 MEI

Moederdag ---------------------------------DINSDAG 22 MEI 14.00-16.00 uur

Filmmiddag ----------------------------------

18 // Kunst en cultuur Theresia


4632 VIT] Programma 32+4pag 225st Theresia_wt8:Opmaak 1 26-12-11 22:41 Pagina 19

WOENSDAG 23 MEI om 14.00 en/of 19.00 uur

Voice of Theresia Deze keer geen Playback show maar ‌.The voice of Theresia Iedereen kan zijn talenten showen en deze worden kritische beoordeelt door de jury. Kom allen kijken en stemmen.

IJSHEILIGEN De periode van 11 tot 15 mei wordt IJsheiligen genoemd. Volgens de volksweerkunde zijn dit de laatste dagen in het jaar waarop nog nachtvorst op kan treden.

---------------------------------DONDERDAG 24 MEI 14.00-16.00 uur

Kienen Theresia ---------------------------------DINSDAG 29 MEI 19.00 uur

Dansavond met live muziek van t Orkestje ----------------------------------

WOENSDAG 30 MEI 18.00 uur

Aspergeavond Asperge is niet zomaar een groente. De tijdelijke beschikbaarheid is de grote kracht en maakt het exclusief. Asperge horen bij het voorjaar, als de zon gaat schijnen en het lekker weer wordt dan willen de mensen asperges eten. Tegen een kleine vergoeding kunt u aan deze avond deelnemen, maar houdt u de affiches in de gaten.

Voice of Theresia

er ! lekk

----------------------------------

Meimaand Mariamaand 19


4632 VIT] Programma 32+4pag 225st Theresia_wt8:Opmaak 1 26-12-11 22:41 Pagina 20

juni

Juni met veel donder, brengt de oogst ten onder!

Zomermaand VRIJDAG 1 JUNI 10.00-12.00 uur

Vincken Mode ---------------------------------DINSDAG 5 JUNI

Picknick dag Philips van Lennep park Voor informatie moet u de prikborden in de gaten houden.

DINSDAG 12 JUNI 14.00-16.00 uur

EK quiz middag Deze middag wordt er gekeken of u goed op de hoogte bent van het EK voetbal. Voor de allesweters hebben we leuke “voetbal”prijzen.

---------------------------------Paleis het Loo

Hup Holland Hup!

WOENSDAG 6 JUNI 14.00-16.00 uur

Spelletjesmiddag Houdt u van spelletjes zoals sjoelen, rummikub, mens erger je niet etc? Kom dan vrijblijvend meedoen.

----------------------------------

----------------------------------

DONDERDAG 14 JUNI 14.00-16.00 uur

DONDERDAG 7 JUNI 14.00-16.00 uur

Kienen ----------------------------------

Kienen Theresia ----------------------------------

VRIJDAG 15 JUNI 10.30 uur

Boerenpicknick Korein Samen met de kinderen van Korein vaan we picknicken bij de speeltuin van Hugo de Groteplein. Onder het genot van een broodje en wat te drinken.

----------------------------------

20 // Kunst en cultuur Theresia


4632 VIT] Programma 32+4pag 225st Theresia_wt8:Opmaak 1 26-12-11 22:41 Pagina 21

DINSDAG 19 JUNI 14.00-16.00 uur

Muziekmiddag m.m.v. Willem Hendrikse Een reis langs de schoonheid en de tragiek van de liefde die we allemaal wel eens hebben beleefd, met Nederlandse gezongen Zuid Amerikaanse en Italiaanse liedjes, eindigend op een vrolijke noot.

---------------------------------WOENSDAG 20 JUNI 9.00 uur

Uitstapje naar Paleis het Loo Vandaag een groot uitstapje naar paleis het Loo. Paleis Het Loo is een voormalig Koninklijk Paleis en thans Nationaal museum gelegen aan de rand van Apeldoorn. Het paleis was de zomerresidentie van de Nederlandse stadhouders en koningen van 1686 tot 1975. Het werd het laatste bewoond door prinses Margriet. Van 1977 tot en met 1984 vond een ingrijpende restauratie plaats van het paleis en de tuinen. Het doel was om beide terug te brengen in de oorspronkelijke 17de-eeuwse toestand. Verder werd de witte pleisterlaag van het paleis verwijderd, zodat de oorspronkelijke baksteen weer te voorschijn kwam. Laat u verrassen door het paleis met zijn zeer mooie tuinen. Voor meer informatie volgt via affiches op de prikborden.

DONDERDAG 21 JUNI 14.00-16.00 uur

Kienen Theresia ---------------------------------DINSDAG 26 JUNI 19.00 uur

Dansavond ---------------------------------WOENSDAG 27 JUNI 14.00-16.00 uur

Muziekmiddag ‘Het zijn de kleine dingen die het doen’ ---------------------------------8 JUNI - 1 JULI

EK voetbal ----------------------------------

WIST JE DAT... Aardbeien eigenlijk geen vruchten zijn? De aardbei zelf is een schijnvrucht. De echte vrucht is het groene pitje waarmee de aardbei bezaaid is. Dat zijn er gemiddeld zo’n tweehonderd per aardbei!

----------------------------------

Jammer zo dat ze maar kort bloeien!

21


4632 VIT] Programma 32+4pag 225st Theresia_wt8:Opmaak 1 27-12-11 06:26 Pagina 22

juli Vernoemd naar Gaius Julius Caesar

WOENSDAG 4 JULI 14.00-16.00 uur

Spelletjesmiddag Houdt u van spelletjes zoals sjoelen, rummikub, mens erger je niet etc? Kom dan vrijblijvend meedoen.

---------------------------------Accordeon muziek

DONDERDAG 5 JULI 14.00-16.00 uur

Kienen Theresia ---------------------------------WOENSDAG 11 JULI 14.00-16.00 uur

Kienen

Muziekmiddag m.m.v. Hans Bijleveld ---------------------------------DONDERDAG 12 JULI 14.00-16.00 uur

Kienen KBO ----------------------------------

22

DINSDAG 17 JULI 14.00-16.00 uur

Filmmiddag ---------------------------------DINSDAG 24 JULI 19.00 uur

Dansavond ---------------------------------DONDERDAG 26 JULI 14.00-16.00 uur

Kienen Theresia ----------------------------------


4632 VIT] Programma 32+4pag 225st Theresia_wt8:Opmaak 1 26-12-11 22:41 Pagina 23

augustus Oogstmaand

De knapste van de moestuin: t klaar om geoogs te worden!

WOENSDAG 1 AUGUSTUS 14.00 uur

Spelletjesmiddag

DONDERDAG 16 AUGUSTUS 14.00-16.00 uur

Houdt u van spelletjes zoals sjoelen, rummikub, mens erger je niet etc? Kom dan vrijblijvend meedoen

Kienen KBO ----------------------------------

----------------------------------

VRIJDAG 17 AUGUSTUS 14.00-16.00 uur

MAANDAG 6 AUGUSTUS 14.00 uur

Oliebollen i.v.m. kermis ---------------------------------DINSDAG 7 AUGUSTUS 14.00-16.00 uur

Kienen Filmmiddag ---------------------------------DONDERDAG 9 AUGUSTUS 14.00-16.00 uur

Kienen Theresia ----------------------------------

De knapste van de moestuin: klaar om geoogst te worden!

H en A mode ---------------------------------DINSDAG 21 AUGUSTUS 14.00-16.00 uur

Filmmiddag ----------------------------------

Kermis

DONDERDAG 23 AUGUSTUS 14.00-16.00 uur

Kienen Theresia ---------------------------------Filmmiddag

DINSDAG 14 AUGUSTUS 14.00-16.00 uur

Zomermiddag IJsparty met muziek Op een zomerse dag en warm weer hoort overheerlijk ijs, vanmiddag kunt u tegen een kleine vergoeding kiezen en genieten van diverse smaken ijs met slagroom.

ppe kna ! t n ve

---------------------------------Augustus stimuleerde de wetenschap en kunst, dus daarom verdient hij een plekje in ons programma! 23


4632 VIT] Programma 32+4pag 225st Theresia_wt8:Opmaak 1 26-12-11 22:41 Pagina 24

DONDERDAG 30 AUGUSTUS 14.00-16.00 uur

Muziekmiddag Willem komt net terug van een lange reis met een koffer vol souvenirs uit verre landen. Terwijl hij zijn koffer uitpakt, vertelt hij op een ludieke wijze iets over elke souvenir en zingt hij een lied uit het betreffende land.

VRIJDAG 24 AUGUSTUS 17.00 uur

BBQ Wat is een zomer zonder BBQ? Laat u verwennen met lekker vlees, salades, stokbrood! Tegen een vergoeding kunt u heerlijk meeeten. Voor meer informatie moet u de affiches in de gaten houden.

---------------------------------VRIJDAG 31 AUGUSTUS 10.15 uur

Euro modeshow met daarna verkoop Presentatie van de najaars- en wintermode.

----------------------------------

---------------------------------Barbecue

DINSDAG 28 AUGUSTUS 19.00 uur

Dansavond ----------------------------------

We hebben het zelf nooit geteld maar een gemiddelde va n 50 likjes zou nodig zijn om een bolletje ijs op te krijgen.

24 // Kunst en cultuur Theresia


4632 VIT] Programma 32+4pag 225st Theresia_wt8:Opmaak 1 26-12-11 22:42 Pagina 25

Herfstmaand

september

spin m! alar

WOENSDAG 5 SEPTEMBER 14.00-16.00 uur

Spelletjesmiddag Houdt u van spelletjes zoals sjoelen, rummikub, mens erger je niet etc? Kom dan vrijblijvend meedoen.

---------------------------------ZONDAG 2 SEPTEMBER 14.00 uur

DONDERDAG 6 SEPTEMBER 14.00-16.00 uur

Concert in het Groen in het Genderpark

Kienen Theresia ----------------------------------

Concert in het groen is een openluchtconcert aan de Maria van Bourgondiëlaan in het Genderpark. Het Genderpark ligt als “groene long” tegen de binnenstad aan, met het riviertje de Gender als middelpunt. Heerlijk in de buitenlucht, genieten van de mooie muziek. Dit zijn de ingrediënten van het Concert in het Groen. De muziek wordt verzorgd door Ons Hermenieke, Ons meezingkoor en de Unity Kapel.   In samenwerking met Vitalis Engelsbergen, Vitalis Vonderhof, Vitalis Brunswijck en Vitalis Theresia is dit concert gerealiseerd. Zijn de weergoden ons goedgezind, zodat we kunnen genieten van een prachtig openluchtconcert?

DINSDAG 11 SEPTEMBER 14.00-16.00 uur

Concert in het Groen

Filmmiddag Eindhoven in Beeld De stichting Eindhoven in beeld presenteert een PowerPoint presentatie over de bevrijding en wederopbouw van Eindhoven.

Sjoelen

----------------------------------

Eindhoven in Beeld

---------------------------------25


4632 VIT] Programma 32+4pag 225st Theresia_wt8:Opmaak 1 26-12-11 22:42 Pagina 26

Derde dinsdag van september: Prinsjesdag!

DONDERDAG 13 SEPTEMBER 14.00-16.00 uur

Kienen KBO ---------------------------------DINSDAG 18 SEPTEMBER 14.00-16.00 uur

Lichtjesroute Quiz

TEST LF JEZE

Iedereen kent de lichtjesroute in Eindhoven, maar weet ook iedereen alles over Eindhoven?? Op deze middag gaan we dat testen met voor de winnaars leuke prijsjes.

---------------------------------High tea

DONDERDAG 20 SEPTEMBER 14.00-16.00 uur

Kienen Theresia ----------------------------------

WOENSDAG 26 SEPTEMBER 14.00-16.00 uur

High tea Kom en laat u verwennen met de Engelse High Tea. Een tea-party met verschillende soorten the, zoete en hartige hapjes. De middag wordt muzikaal ondersteund door de teatantes. Vijf vrolijke tantes komen als theetantes op de koffie, het programma is speciaal gemaakt op de muziek zang en acteertalent van deze 5 dames.

---------------------------------VRIJDAG 28 SEPTEMBER 10.00-12.00 uur

Mobeline verkoop ---------------------------------Als de zonnebloemen zijn uitgebloeid, kun je ze buiten neerleggen voor de vogels!

26


4632 VIT] Programma 32+4pag 225st Theresia_wt8:Opmaak 1 26-12-11 22:42 Pagina 27

oktober Wijnmaand

Komt u ook?

MAANDAG 1 OKTOBER

Dag van de oudere In 1990 is door de VN 1 oktober de nationale dag van de ouderen ingesteld. Een speciale dag in het teken van de ouderen, om aandacht te vragen voor de ontwikkelingen van de vergrijzing van de samenleving. Deze dag willen we niet zomaar voorbij laten gaan. Om 10.00 uur koffie en gebak en van 14.00 tot 16.00 uur hebben we speciaal voor u een muziekmiddag m.m.v. ????? (dat blijft nog een verrassing!)

WOENSDAG 3 OKTOBER 14.00-16.00 uur

Spelletjesmiddag/ dierendag Houdt u van spelletjes zoals sjoelen, rummikub, mens erger je niet etc? Kom dan vrijblijvend meedoen.

---------------------------------DONDERDAG 4 OKTOBER 14.00-16.00 uur

----------------------------------

Kienen Theresia ----------------------------------

DINSDAG 2 OKTOBER 19.00 uur

DINSDAG 9 OKTOBER 14.00-16.00 uur

Lichtjesroute

Filmmiddag over dieren ----------------------------------

Deze avond gaan we voor de geïnteresseerden de lichtjesroute rijden. Voor opgave moet u de affiches op de prikborden in de gaten houden.

----------------------------------

Dag van de oudere

WOENSDAG 10 OKTOBER 14.00-16.00 uur

Muziekmiddag m.m.v. Will van Genesen Will is al jarenlang de aangewezen persoon voor allen evenementen waar live muziek nodig is. Met zijn allround repertoire is hij als “one man band”overal inzetbaar met o.a. toppers van toen, bekende Hollandse meezingers, luisterliedjes enz.

Will van Genesen

Dierendag

----------------------------------

27


4632 VIT] Programma 32+4pag 225st Theresia_wt8:Opmaak 1 26-12-11 22:42 Pagina 28

VRIJDAG 19 OKTOBER 10.00-12.00 uur

Vincken Mode ---------------------------------DINSDAG 23 OKTOBER 14.00-16.00 uur

Muziekmiddag met blaasorkest Wederklank uit Valkenswaard In 1980 verzamelden 8 muzikanten uit de plaatselijke harmonie om een zogenaamd senioren orkest te gaan beginnen. In 1980 was het eindelijk zover. Het orkest werd steeds meer uitgebreid waar nu ong 25 persenen in spelen. In 2005 hebben ze hun 25 jarig bestaan gevierd. Het repertoire loopt van Egerlander tot Jan Smit en van AĂŻda tot Neil Diamond.

---------------------------------DONDERDAG 25 OKTOBER 14.00-16.00 uur

Kienen Theresia ----------------------------------

DINSDAG 30 OKTOBER 14.00-16.00 uur

Carma Schoenen 19.00 uur

Dansavond ---------------------------------WOENSDAG 31 OKTOBER

Verjaardagsdiner Weer terug van weggeweest. Het verjaardagsdiner. Vandaag vieren we alle verjaardagen van iedereen. Het eten wordt extra feestelijk bereid door de keuken. U kunt zich inschrijven voor de middag- of avond-editie. Houdt u de affiches in de gaten!

----------------------------------

Deze maand is er bijzondere devotie tot de Heilige Maagd Maria. Vanouds wordt oktober ‘Rozenkrans-maand' genoemd.


4632 VIT] Programma 32+4pag 225st Theresia_wt8:Opmaak 1 26-12-11 22:42 Pagina 29

november velmaand Slachtmaand, bloedmaand, ne MAANDAG 12 NOVEMBER 10.00 uur DINSDAG 6 NOVEMBER 14.00-16.00 uur

Filmmiddag ---------------------------------WOENSDAG 7 NOVEMBER 14.00-16.00 uur

Spelletjesmiddag Houdt u van spelletjes zoals sjoelen, rummikub, mens erger je niet etc? Kom dan vrijblijvend meedoen.

---------------------------------DONDERDAG 8 NOVEMBER 14.00-16.00 uur

Kienen Theresia ---------------------------------12-16 NOVEMBER

Brabantse Week

Mini Bossche bollen bij de koffie ---------------------------------DINSDAG 13 NOVEMBER 14.00-16.00 uur

Film over de Kempen ----------------------------------

Allerheiligen

WOENSDAG 14 NOVEMBER 14.00-16.00 uur

Troubadour Nol Janssen De uit Steensel afkomstige Nol Janssen heeft de muziek al vroeg in zijn bloed zitten. Op zijn 14 de jaar begin hij al te musiceren bij een dansorkest. Tijdens vakanties speelde hij vele solo’s, wat hem eigenlijk beter beviel als troubadour is hij verder gegaan, improviseren en inspelen op de reacties van de mensen vind hij het leukste. Hij begeleidt zich zelf op een akoestische gitaar.

----------------------------------

----------------------------------

29


4632 VIT] Programma 32+4pag 225st Theresia_wt8:Opmaak 1 26-12-11 22:42 Pagina 30

Niks lekkerders dan warme mét chocolademelk slagroom!

DONDERDAG 15 NOVEMBER 17.00 uur

Brabantse koffietafel Wat is een Brabantse week zonder een Brabantse koffietafel, met heerlijk broodjes, soep en wat warms. Voor meer informatie moet u de affiches op de prikborden in de gaten houden!

---------------------------------Volksdansen

VRIJDAG 16 NOVEMBER 14.00-16.00 uur

Volksdansen o.l.v. Jenny van Eerd ---------------------------------DINSDAG 20 NOVEMBER 14.30 uur Circusact

Circusact Speciaal hebben Jenny en Alan een programma vol entertainment. De internationale cast bestaat uit 2 personen en een hondje. Hij komt uit Italië, zij uit Nederland en het hondje uit Frankrijk. De show is gebaseerd op circusdisciplines, muziek en dans.

----------------------------------

30 // Kunst en cultuur Theresia

DONDERDAG 22 NOVEMBER 14.00 uur

Kienen KBO ---------------------------------DINSDAG 27 NOVEMBER 14.00-16.00 uur

Verrassingsmiddag ---------------------------------DONDERDAG 29 NOVEMBER 14.00-16.00 uur

Kienen Theresia ----------------------------------


4632 VIT] Programma 32+4pag 225st Theresia_wt8:Opmaak 1 26-12-11 22:42 Pagina 31

d Donkere maan

december IN DE WEEK VAN 17 DECEMBER ZAL WEER EEN KERSTDINER PLAATSVINDEN Voor en exacte datum moet u de affiches op de prikborden goed in de gaten houden. DINSDAG 5 DECEMBER 14.00 uur

Sinterklaas kienen ---------------------------------DONDERDAG 13 DECEMBER 14.00-16.00 uur

Kerstquiz met leuke kerstprijzen voor de winnaars.

---------------------------------VRIJDAG 14 DECEMBER 14.00-16.00 uur

Kerststukjes maken ----------------------------------

---------------------------------MAANDAG 17 DECEMBER 14.30 uur

Uitreiking van de kerstpakketten voor medewerkers en vrijwilligers ----------------------------------

Sinterklaas kienen

Pepernoten

DINSDAG 18 DECEMBER 14.00-16.00 uur

Muzikale kerstmiddag met gemengd koor uit Eersel

ZATERDAG 15 DECEMBER

Vrij en blij. Zij brengen u verschillende kerstliederen ten gehore.

Kerstmarkt in Theresia

----------------------------------

Kerststukjes maken

Vanmiddag weer de jaarlijkse kerstmarkt in Theresia, weer met gezellige kraampjes, veel (verschillende ) kerstproducten, leuke cadeautjes voor de feestdagen en de lekkere hapjes mogen zeker niet ontbreken. Met een loterij waar u leuke prijzen mee kunt winnen!!!

---------------------------------31


4632 VIT] Programma 32+4pag 225st Theresia_wt8:Opmaak 1 26-12-11 22:42 Pagina 32

DONDERDAG 20 DECEMBER 14.00-16.00 uur

Kienen KBO ---------------------------------VRIJDAG 21 DECEMBER 14.00 uur

Algemene kerstviering in de zaal ---------------------------------ZONDAG 23 DECEMBER 19.00 uur

Kerstviering + koffie in zaal ---------------------------------DONDERDAG 27 DECEMBER 14.00-16.00 uur

Kienen Theresia ---------------------------------MAANDAG 31 DECEMBER 14.00-16.00 uur

Oudejaarsmiddag muziekinstuif ----------------------------------

Kerstmis? Mij niet gezien!

32 // Kunst en cultuur Theresia


4632 VIT] Programma 32+4pag 225st Theresia_wt8:Opmaak 1 26-12-11 22:42 Pagina 33

Notities

33


4632 VIT] Programma 32+4pag 225st Theresia_wt8:Opmaak 1 26-12-11 22:42 Pagina 34

Notities

34 // Kunst en cultuur Theresia


4632 VIT] Programma 32+4pag 225st Theresia_wt8:Opmaak 1 26-12-11 22:43 Pagina 35

35


4632 VIT] Programma 32+4pag 225st Theresia_wt8:Opmaak 1 26-12-11 22:43 Pagina 36

COLOFON Uitgave nummer 8, januari 2012 --------------------------------Tekst Ineke Peeters, Stephanie de Kruyf, Henny van Schuur en vele anderen die een stukje hebben ingeleverd --------------------------------Eindredactie Henny van Schuur --------------------------------Fotografie Ineke Peeters, Henny van Schuur en anderen --------------------------------Vormgeving Volle-Kracht --------------------------------Drukwerk Schrijen-Lippertz ---------------------------------

De Vitalis WoonZorg Groep Locatie Theresia Bredalaan 77 5652 JB Eindhoven telefoon 040-2918100 Deze uitgave is tot stand gekomen met de inzet van veel collega’s, kunstenaars en artiesten. Allen bedankt daarvoor.

Programma theresia  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you