Page 1

4632 VIT] Programma 36+4pag 400st Peppelrode_wt8_Opmaak 1 23-12-11 15:23 Pagina 1

KUNST EN

CULTUUR

PR GRAMMA 2012

PEPPELRODE ER VALT NOG

ZOVEEL

TE BELEVEN! VOOR ELK WAT WILS


4632 VIT] Programma 36+4pag 400st Peppelrode_wt8_Opmaak 1 23-12-11 15:23 Pagina 2

INHOUD Voorwoord Uitgelicht Het atelier Programma 2012

03 04 08 10

Welkom!

en t s n u K ort o h r u Cultu Vitalis erbij in ode! r Peppel

2 // Kunst en cultuur Peppelrode


4632 VIT] Programma 36+4pag 400st Peppelrode_wt8_Opmaak 1 23-12-11 15:23 Pagina 3

Voorwoord Het woordje kunst Eerst dacht ik bij het woordje kunst alleen aan schilderijen, die stilletjes gevangen zijn in lijsten aan de wand. Ik vond dat zielig en ik wou een schilderij bevrij'en, maar ach, ik mocht het zelfs niet eens beroeren met mijn hand. Toen dacht ik bij het woordje kunst ook eens aan beeldhouwwerken, die doodstil staan gevangen op een sokkel in de grond. Ik heb een beeld gestreeld, maar of een steen een aai kan merken? Ik weet niet eens of 't standbeeld zÊlf wel wist dat het bestond! Nu denk ik bij het woordje kunst aan thuis en aan verhalen, die opgeslagen liggen in een dichtgeslagen boek. Ik kan er met mijn vinger en mijn ogen in verdwalen en vind er soms een streling in als ik een streling zoek. Š Ted van Lieshout

uit: Van verdriet kun je grappige hoedjes vouwen (Leopold); 1987

Geachte lezer, Graag beginnen wij met een gedicht wat dicht bij ons staat en waar wij onze persoonlijke kennismaking met kunst in terug vinden. Kunst als inspiratiebron is altijd boeiend, het brengt u in beweging. Alleen al over de prachtige voorkant van deze gids zijn zoveel woorden en meningen gegeven dat het niet anders kan dan dat kunst uitdaagt en iets bij mensen losmaakt. U vindt het mooi, u vindt dat het kan of u hebt een tegenovergestelde mening. Kunst en cultuur zijn onlosmakelijk verbonden met leven en beleven en dat is wat het programma van 2012 u brengt. Een jaar vol met belevingen die uw leven kunnen verrijken. Beleef ze, bespreek ze, vermijd ze of negeer ze maar bovenal maak uw eigen keuze en geniet.

Deze kleurrijke gids neemt u mee en biedt u perspectief op een mooi 2012. Het programma biedt ruim voldoende voor iedereen, ik ben er trots op dat Vitalis Peppelrode u wederom dit mooie programma aanbiedt. Ik wens u een mooie beleving toe. Graag besluit ik met u en uw gasten van harte welkom te heten

Floor de Vroome, directeur Vitalis Peppelrode

3


4632 VIT] Programma 36+4pag 400st Peppelrode_wt8_Opmaak 1 23-12-11 15:24 Pagina 4

Al wat in de grijk kunst belan ij de rb is, ligt voo woorden. que, Georges Bra 3 er 1882-196

Frans schild

aangekocht werk

aangekocht werk

aangekocht werk

PoĂŤzie beweeg t

aangekocht werk

4 // Kunst en cultuur Peppelrode


4632 VIT] Programma 36+4pag 400st Peppelrode_wt8_Opmaak 1 23-12-11 15:24 Pagina 5

Uitgelicht Project ‘Wat vindt u mooi?’ De geschiedenis van de kunst van Vitalis Peppelrode begint in de jaren tachtig. Toen werd de eerste voorzichtige aanzet gegeven tot het bijeen brengen van een eigen kunstcollectie. Het begon met een klein budget waarvan kunstposters werden gekocht. Een paar bewoners zochten afbeeldingen uit die oudere mensen konden waarderen, landschapjes dus. Nu organiseren we 6 tentoonstellingen per jaar waarna we van een aantal exposanten een kunstwerk aankopen. Inmiddels hebben we een collectie van ruim 350 kunstwerken. Er is werk in bezit van o.a. Klaas Gubbels, Rik van Iersel en Carolien de Brouwer. De kunstwerken hangen door het hele gebouw en in de gangen van het verzorgingshuis worden de werken elk jaar gewisseld. Met al die kunstwerken zorgen we voor een levendige en kleurrijke omgeving. Het komende jaar zal er weer een verrassend aanbod van kunst te zien zijn. Als er een werk bij hangt waarvan u vindt dat het in de collectie van Vitalis Peppelrode zou moeten worden opgenomen Laat dit dan aan ons weten. Wie weet kunnen we dit wel aankopen.

Wij horen graag van u, De werkgroep exposities, Josina van Amsterdam, Marit Strooij, Henny Houtzager, Charles Smeets, Helma Coumans en Marjanne van Wendel de Joode

Project ‘Poëzie beweegt’ Vitalis Peppelrode en Stichting Poëthement Eindhoven zijn een samenwerking aangegaan om poëzie naar de mens te brengen. Weg van een zolderkamer en het stof terug naar het dagelijkse: we bouwen kleine feestjes rondom dansende woorden. In 2012 gaan we samen nog meer brengen: razende regels, dromend dichtwerk en poëzieplezier. Drie keer per jaar zal er een bruisende woordenstroom ontstaan door een workshop van poëzie en/of rap. De docent draagt voor, brengt ritme met taal, maar vooral helpt hij om samen nieuwe combinaties te vinden. Een middag vol interactie, samenwerking en taalspel. Midden dit jaar wordt aansluitend een poëzieroute uitgezet door Poëthement. Bij mooi weer in de prachtige Peppelrode-tuin. Er zullen woorden in water drijven, gedichten op stenen ontstaan, er valt te luisteren naar een boomstem en hier en daar komt een zwervende dichter tevoorschijn om u te verrassen met een vers. Ook in deze poëzieroute is ruimte om uw eigen inspiratie kwijt te kunnen en zo ontstaat nieuwe poëzie op de route gedurende de dag. De samenwerking is al even aan de gang. In 2010 hebben Poëthementdichters rond het project ‘het verleden leven’ gedicht met korte verzen rond oude woorden. In 2011 heeft de expositie van Poëthement en Bibliotheek Eindhoven ‘DE DICHTER ONTDEKT - portret van een poëet’ de rust en ruimte van Peppelrode in de lente van 2011 al gesmaakt. De daarbij horende workshop door Frank Eerhart bracht jonge stemmen in de deelnemers naar boven, vol overgave droeg een dame een gedicht voor van 40 jaar geleden, alsof ze het gisteren schreef. We zien dat graag nog eens!

5


4632 VIT] Programma 36+4pag 400st Peppelrode_wt8_Opmaak 1 23-12-11 15:24 Pagina 6

De workshops zijn op 22 maart en 25 oktober, de poëzieroute op 14 juni. Vitalis Peppelrode en Poëthement zijn blij met de samenwerking omdat woordenspel een ontmoeting kan brengen. Ontmoetingen met buren, bezoekers, maar ook met onszelf!

Project ‘Stilteruime’ Een lege plek om te blijven Ga nu maar liggen liefste in de tuin, de lege plekken in het hoge gras, ik heb altijd gewild dat ik dat was, een lege plek voor iemand, om te blijven. Rutger Kopland, uit: Een lege plek om te blijven, Van Oorschot, Amsterdam 1975

Stilstaan Of je het nu wilt of niet: wonen in een zorgcentrum betekent ook dat er soms veel op je afkomt: verandering van leefomgeving, besef van eigen kwetsbaarheid. Er zijn praktische vragen, maar ook vragen van een andere aard kunnen opkomen: vragen over het leven zelf, over zin en doel. Soms letterlijk: God, waarom? Vragen die niet zomaar opgelost kunnen worden maar die toch gesteld worden. De Stilteruimte is een plek om hier bij stil te kunnen zijn. Een plaats voor een moment van rust en bezinning, een plekje om te koesteren dat wat je dierbaar is. Of om even stil te zijn.

6 // Kunst en cultuur Peppelrode

Herdenken In de ‘herdenkenissen’ krijgt de gedachtenis aan een overleden bewoner vorm, door middel van een bidprentje, de foto of een voorwerp met betrekking tot deze persoon. Het is een plaats ook voor medebewoners en medewerkers, om een verwant te herdenken. Elk kwartaal is er een herdenkingsbijeenkomst waarin de namen worden genoemd van hen die zijn gestorven, hierna worden deze ‘herdenkenissen’ weer leeggemaakt. De prentjes en foto’s worden in het gedachtenisboek bewaard.

Ontmoeten In de vitrines tussen de Stilteruimte en de Boulevard maken we kennis met medebewoners en medewerkers. We wonen en werken samen, maar wie zijn we, wat is ons verhaal? Elke maand richten een bewoner en een medewerker hun vitrine in, met als thema: Dit ben ik!


4632 VIT] Programma 36+4pag 400st Peppelrode_wt8_Opmaak 1 23-12-11 15:24 Pagina 7

Project ‘De Literaire Salon’ "Alleen in mijn gedichten kan ik wonen, Nooit vond ik ergens anders onderdak; Voor de' eigen haard gevoelde ik nooit een zwak, Een tent werd door den stormwind meegenomen." Woninglooze, J. Slauerhoff

Wist u dat? Nederlanders besteden gemiddeld één derde van hun vrije tijd aan lezen. Vijfenzestigplussers besteden ruim 2,3 uur per week aan het lezen van boeken, en daarmee scoren zij het hoogst van alle leeftijdscategorieën. Vrouwen van boven de 65 jaar besteden de meeste vrije tijd aan lezen: maar liefst 57 procent. Deze cijfers laten zien dat een huis als Peppelrode de leeftijdsgroep die het meest leest onder hun dak heeft. Om hier aan tegemoet te komen organiseert Vitalis Peppelrode de Literaire Salon. Boeken en verhalen, proza en poëzie spelen een grote rol in alle stadia van het leven. Denk aan de verhalen die je moeder je voorlas in bed of op schoot. Denk aan je eerste boek, zelf gekocht van je zakgeld of zelf geleend van de bibliotheek. Denk aan de literatuur, de thrillers en de dichtbundels waarmee je slapeloze nachten en regenachtige zondagen verdreef. Denk aan de sprookjes die je aan je eigen kinderen en kleinkinderen voorlas. En denk aan het gedicht dat je uitzocht voor de begrafenis van een dierbare.

In de Literaire Salon worden onder leiding van de leeskringleider Noortje Kessels korte verhalen, fragmenten uit romans en gedichten gelezen en besproken. Elke twee weken is er op donderdagmiddag een Literaire Salon in de grote salon.

U komt toch ook? De Literaire Salon brengt lezers bij elkaar: literatuurliefhebbers van diverse afdelingen komen samen op basis van hun gedeelde passie voor het lezen. De Salon daagt deelnemers uit op geestelijk en intellectueel vlak. Deelnemers worden uitgedaagd om mee te denken in de analyse van de teksten: wat wil de schrijver zeggen? Hoe doet hij dat? En wat staat er tussen de regels? De teksten komen uit de negentiende-, twintigste- en eenentwintigste-eeuwse literatuur en zijn voornamelijk van de hand van Nederlandse en Vlaamse auteurs: van Herman Gorter tot Rutger Kopland, van Nescio tot Kader Abdolah, en van Willem Elsschot tot Tommy Wieringa. Daarnaast komen zo nu en dan de internationale klassiekers aan bod (Proust, Goethe). Alle teksten zijn van een literair niveau: hiermee worden de deelnemers enerzijds uitgedaagd, anderzijds wordt hiermee tegemoetgekomen aan de wensen van literatuurliefhebbende ouderen.

7


4632 VIT] Programma 36+4pag 400st Peppelrode_wt8_Opmaak 1 23-12-11 15:24 Pagina 8

8 // Kunst en cultuur Peppelrode


4632 VIT] Programma 36+4pag 400st Peppelrode_wt8_Opmaak 1 23-12-11 15:24 Pagina 9

Het Atelier Medewerkers van het Atelier organiseren allerlei workshops en activiteiten. Voor deelname betaalt u meestal een kleine bijdrage voor de materialen. Kom gerust eens vrijblijvend kijken. U bent altijd welkom!

Pitriet Mooie manden maken, van klein tot groot en van hoog tot laag. Dienbladen en broodmandjes, leuk als cadeau, voor eigen gebruik. Wilt u meer weten kom gerust eens kijken of neem contact op met een activiteitenbegeleider. Donderdag 14.00-16.00 uur

Handwerken

Open atelier In het atelier kunt u van alles komen doen. Iedereen die van kleur houdt, kan zich met verf en kwast lekker uitleven op een echte schildersezel. Abstract of realistisch, het is allemaal mogelijk. U kunt ook mozaïeken. Met oude wandtegels een spiegel beplakken of een tafeltje opknappen met mooie sierstenen, schelpen of glas. U zult merken dat het allemaal niet zo moeilijk is als het lijkt. Het resultaat is zeker iets om trots op te zijn. Of zijdeschilderen, vilten of mandalatekenen, het kan allemaal. Wilt u meer weten, kom dan gerust eens kijken of neem contact op met José Geelhoed. U betaalt een bijdrage voor de materiaalkosten. Dinsdag 10.00-12.00 uur en van 14.00 16.00 uur, vrijdag van 10.00-12.00 uur

Een cadeautje voor een kleinkind, een barbecueschort voor de schoonzoon, een kralensnoer of een tapijtje voor ‘n voetenbankje. Sjaaltjes leren vouwen en knopen of een kussentje opnieuw bekleden. U kunt maken wat u maar wilt, zolang het maar met textiel te maken heeft. De begeleidsters helpen u graag. Natuurlijk onder het genot van een kopje koffie of thee. Wilt u meer weten, neem contact op met een activiteitenbegeleider. Maandag, woensdag en donderdag van 9.30-11.30 uur

9


4632 VIT] Programma 36+4pag 400st Peppelrode_wt8_Opmaak 1 23-12-11 15:24 Pagina 10

januari

b rr rr rr rr r!

Louwmaand of ijsmaand? DINSDAG 3 JANUARI 18.30 uur

Kienen Ook in het nieuwe jaar weer leuke prijzen te winnen in een gezellige sfeer.

---------------------------------WOENSDAG 4 JANUARI 14.00-16.00 uur

Koortje De Seven Roses

Kunt u nog zingen, zing dan mee of kom luisteren naar de verrichtingen van uw medebewoners.

---------------------------------DONDERDAG 5 JANUARI 14.30 uur

Literaire Salon Onder het genot van een kopje koffie of thee lezen we spannende verhalen en ontroerende gedichten. Schuif aan en lees mee!

14.30 uur

Nieuwjaarsreceptie met optreden van Salonorkest ‘De Seven Roses’ Een feestelijke middag om samen te proosten op het nieuwe jaar. Met een mooi optreden van de Seven Roses. Haar naam dankt het gezelschap aan het feit dat men met zeven personen is en steeds een roos in het knoopsgat draagt tijdens optredens. Het repertoire bestaat uit salonmuziek en volksmuziek maar inmiddels is dat uitgebreid met dansmuziek, melancholieke klezmer en een vleugje jazz.

19.00 uur

Huisorkest

Nog goeie voornemens?

Iedere eerste donderdag van de maand kunt u luisteren en genieten van oude Hollandse liedjes en dansmuziek met een tikje nostalgie.

----------------------------------


4632 VIT] Programma 36+4pag 400st Peppelrode_wt8_Opmaak 1 23-12-11 15:24 Pagina 11

r!

DINSDAG 17 JANUARI 14.30 uur DINSDAG 10 JANUARI 14.30 uur

Diavoorstelling Corsica Corsica is het mooiste eiland in de Middellandse Zee, daarover zijn de vakantiegangers van nu het met de Grieken uit de klassieke oudheid en alle Corsicanen eens. Graag zitten de bewoners op een bank aan de dorpsrand, waar ze hun blik over de omgeving laten gaan. Fotografie en presentatie door Ben.

18.30 uur

Kienen Geniet van een bakje of een glaasje en win leuke prijzen.

---------------------------------WOENSDAG 11 JANUARI 14.00-16.00 uur

Groot Eindhovens Senioren Orkest Het orkest is op 25 januari 1983 opgericht en bestaat uit een gezelschap van ca. 50 musici, die vaak hun hele leven al muziek hebben gemaakt. Zij hebben hun arbeidzame leven achter zich en kunnen zich nu helemaal wijden aan hun hobby, muziek maken. Het repertoire bestaat uit marsen, musical- en countrymuziek, dansmuziek, gedragen- en leuke luistermuziek.

18.30 uur

Kienen

wion ie

mo en prijz

Buiten is het donker en koud, binnen lekker licht en warm en misschien wint u een mooie prijs.

----------------------------------

Koortje

WOENSDAG 18 JANUARI 14.00-16.00 uur

Kom luisteren of lekker meezingen.

Koortje

---------------------------------DONDERDAG 12 JANUARI 14.30 uur

Op de thee Iedere tweede donderdag van de maand genieten van een kopje thee met iets lekkers erbij en luisteren naar live pianomuziek. U betaalt een kleine vergoeding.

----------------------------------

Tijd voor echte winterkost!

Zing of luister mee bij de wekelijkse zangmiddag.

---------------------------------DONDERDAG 19 JANUARI 14.30-16.00 uur

Literaire Salon Volgende week is het weer Gedichtendag, met dit jaar als thema 'Stroom'. Deze Literaire Salon dus gedichten met een 'stortvloed' aan 'spanning'.

---------------------------------ZONDAG 22 JANUARI 14.00-16.00 uur

Carma Schoenen ----------------------------------

11


4632 VIT] Programma 36+4pag 400st Peppelrode_wt8_Opmaak 1 23-12-11 15:24 Pagina 12

WOENSDAG 25 JANUARI 14.00-16.00 uur

Koortje DINSDAG 24 JANUARI 14.30 uur

Filmvoorstelling Fanfare, een film van de overbekende Nederlandse cineast Bert Haanstra, is het verhaal van het muziekkorps van het dorpje Lagerwiede dat door een ruzie tussen de cafĂŠhouders Geursen en Krijns, in twee kampen uiteen valt. Na veel komische verwikkelingen komt het toch nog tot een wonderbaarlijke verzoening.

Lekker ontspannen tijdens het zingen van leuke liedjes met elkaar, of meeluisteren.

---------------------------------DINSDAG 31 JANUARI 18.30 uur

Kienen Er zijn leuke prijzen te winnen tijdens onze wekelijkse kienavond.

---------------------------------WOENSDAG 1 FEBRUARI 14.00-16.00 uur

18.30 uur

Koortje

Kienen

Samen zingen of luisteren, gezellig!

Onder het genot van een drankje kunt u leuke prijzen winnen.

----------------------------------

----------------------------------

Achter de geraniums zitten kan altijd nog!

12 // Kunst en cultuur Peppelrode


4632 VIT] Programma 36+4pag 400st Peppelrode_wt8_Opmaak 1 23-12-11 15:24 Pagina 13

februari Ligt de wind in februari stil, dan komt hij zeker in april !

H

H

H 14 februari Valentijn!

DONDERDAG 2 FEBRUARI 19.00 uur

DONDERDAG 9 FEBRUARI 14.30-16.00 uur

Huisorkest

Literaire Salon

Met z'n allen luisteren naar nostalgische wijsjes en deuntjes uit vroeger tijd.

Doe leestips op in de Literaire Salon! Leer nieuwe genres, auteurs en boeken kennen en laat u inspireren om verder te lezen.

---------------------------------DINSDAG 7 FEBRUARI 14.30 uur

Diavoorstelling Eindhoven Een voorstelling van de Stichting Eindhoven In Beeld over Philips en DAF. Vele historische afbeeldingen over deze industriĂŤle iconen van Eindhoven met mogelijkheden daarover in gesprek te gaan. Beide ondernemingen hebben een grote stempel gedrukt op Eindhoven en omgeving en velen hebben er gewerkt.

18.30 uur

Kienen Leuke prijzen, goede sfeer.

---------------------------------WOENSDAG 8 FEBRUARI 14.00-16.00 uur

Koortje Liedjes zingen in een ontspannen omgeving of gewoon maar lekker komen luisteren, elk wat wils.

----------------------------------

14.30 uur

Op de thee Geniet van een heerlijk kopje thee met wat lekkers erbij terwijl u kunt luisteren naar live pianomuziek. U betaalt een kleine vergoeding.

Willem van der Heijden

---------------------------------MAANDAG 13 FEBRUARI 14.30 uur

Boerenverloving

Oldtimers

Een optreden van Seniorenorkest de Oldtimers uit Nuenen. Er vindt ook een boerenverloving plaats in de traditie van Carnaval tijdens een inmiddels jaarlijks terugkerend evenement binnen Vitalis Peppelrode. Bent u ook zo benieuwd wie dit jaar het a.s. bruidspaar zal zijn?

---------------------------------DINSDAG 14 FEBRUARI 14.30 uur

Liefdesliedjes In het kader van Valentijnsdag zal muzikale duizendpoot Willem van der Heijden uw dag opvrolijken met diverse liefdesliedjes.

Al a af !

Al a af ! 13


4632 VIT] Programma 36+4pag 400st Peppelrode_wt8_Opmaak 1 23-12-11 15:24 Pagina 14

18.30 uur

Kienen Kom gezellig meedoen tijdens onze wekelijkse kienavond.

---------------------------------WOENSDAG 15 FEBRUARI 14.00-16.00 uur

Koortje

DONDERDAG 23 FEBRUARI 14.30-16.00 uur

Literaire Salon Lezen wordt een feestje in de Literaire Salon. Ontmoet andere literatuurliefhebbers en wissel leeservaringen uit.

----------------------------------

Zing lekker mee, of kom luisteren.

DINSDAG 28 FEBRUARI 14.30 uur

----------------------------------

Filmvoorstelling

MAANDAG 20 FEBRUARI 14.30 uur

Voor de geschiedenis van het Boeremoeske moeten we terug naar het jaar 1984, waarin de Federatie van Eindhovense Carnavalsverenigingen 22 jaar bestaat. Enkele vrouwen van o.a. bestuursleden van de Federatie zijn spontaan begonnen met een zanggroepje. Dat groepje is inmiddels uitgegroeid tot een volwassen zanggroep van 28 personen.

Maasheggen en Oceanen. Korte film over het Maasheggengebied in de noord-oosthoek van Brabant. Meidoornheggen verdelen er het landschap en rivierduinen zijn soms nog in verstuiving. De heggen worden gevlochten en bloeien uitbundig in mei (door Loek Ketelaars en Jan Wijn). De mens is niet uitgerust om te overleven in de wereldzeeën, ook al beslaan deze meer dan 70% van de aarde. De film Oceanen gaat over hoe de mensen leven van de vis in de oceanen.

----------------------------------

18.30 uur

DINSDAG 21 FEBRUARI 18.30 uur

Kienen

Kienen Doe mee en win mooie prijzen.

Een avondje op ontspannen wijze prijzen in de wacht proberen te slepen.

----------------------------------

----------------------------------

WOENSDAG 22 FEBRUARI 14.00-16.00 uur

WOENSDAG 29 FEBRUARI 14.00-16.00 uur

Koortje

Koortje

Samen zingen of luisteren in goede sfeer.

Kom gezellig zingen op schrikkeldag!

----------------------------------

----------------------------------

Zanggroep ‘Boeremoeske’

14 // Kunst en cultuur Peppelrode


4632 VIT] Programma 36+4pag 400st Peppelrode_wt8_Opmaak 1 23-12-11 15:24 Pagina 15

maart Lentemaand, buienmaand, guldenmaand, dorremaand

DONDERDAG 1 MAART 19.00 uur

WOENSDAG 7 MAART 14.00-16.00 uur

Huisorkest

Koortje

De mannen van 't Orkesje verzorgen een leuke avond met oude Hollandse liedjes en dansmuziek.

Gezamenlijk zingen of meeluisteren, alles kan.

---------------------------------MAANDAG 5 MAART 14.30 uur

Salonorkest Chantilly Dit salonorkest dat in 1982 werd opgericht dankt haar naam Chantilly aan een kasteel in Frankrijk. Het orkest speelt onder leiding van violist Christian Warner en bestaat uit vier violen, cello, contrabas, fluit, twee klarinetten, saxofoon, gitaar en piano. Het repertoire bestaat uit zeer herkenbare salonmuziek van verschillende componisten o.a. ‘Wien bleibt Wien’en ‘Jumping Beans’.

---------------------------------DINSDAG 6 MAART 18.30 uur

Kienen Beproef je geluk tijdens een gezellige avond kienen.

----------------------------------

---------------------------------DONDERDAG 8 MAART 14.30-16.00 uur

Literaire Salon

Salonorkest Chantilly

Van 14 t/m 24 maart is het weer Boekenweek. Dit jaar is het thema 'Vriendschap en andere ongemakken'. Daarom in deze Literaire Salon verhalen en gedichten over boezemvrienden en hun avonturen.

14.30 uur

Op de thee Mooie live pianomuziek en een heerlijke kop thee met iets lekkers erbij. U betaalt een kleine vergoeding.

----------------------------------

Duo Appassionata


4632 VIT] Programma 36+4pag 400st Peppelrode_wt8_Opmaak 1 23-12-11 15:24 Pagina 16

DINSDAG 13 MAART 14.30 uur

WOENSDAG 14 MAART 14.00-16.00 uur

Diavoorstelling Keulen, de Domstad

Koortje

De reusachtige Dom is ongetwijfeld het symbool van Keulen. Maar de oudste stad van Duitsland heeft nog veel meer te bieden op cultureel gebied. De oude stadsomwalling herinnert ons nog aan het Romeinse verleden. Dat Keulen ooit een van de grootste religieuze centra van Europa was, daar kun je niet naast kijken. De stad staat vol mooie gebouwen. We bezoeken ook de prachtige Keulse ZOO. Fotografie en presentatie door Ben.

18.30 uur

Kienen

Doe ! MEE

Kom gezellig kienen en maak kans op mooie prijzen.

----------------------------------

Meezingen of meeluisteren, voor elk wat wils.

---------------------------------DONDERDAG 15 MAART 14.30 uur

Duo Appassionata Marie-Louise Schwab-Van Doornum, piano en Tomáš Nývlt, cello vormen het Duo Appassionata. Beide muzikanten hebben Slavisch bloed in de aderen en een voorkeur voor romantische muziek. Muziek die met passie en temperament gespeeld wordt. Het liefst spelen ze muziek van componisten als Tchaikovski, Skryabin, Grieg en Liszt. Laat u meevoeren op deze prachtige tonen.

---------------------------------MAANDAG 19 MAART 14.30 uur

Shamira Elsland en John Benita Genieten van warmbloedige muziek en dans. Deze middag brengen zij een muziekvoorstelling met een mengeling van o.a. Rumba, Bolero, Merengue en Tango. De originele Cubaanse dans en muziek is blijven bestaan, naast de aparte ontwikkeling tot de hedendaagse Salsa. Een mooie inkijk in Zuid-Amerikaanse muziek.

---------------------------------DINSDAG 20 MAART 18.30 uur

Kienen Kienen met al een beetje lentegevoel? Wie wil dat nou niet!

---------------------------------16


4632 VIT] Programma 36+4pag 400st Peppelrode_wt8_Opmaak 1 23-12-11 15:24 Pagina 17

WOENSDAG 21 MAART 14.00-16.00 uur

Een d rorgt e maa is goud waard!

Koortje Doorbraak van lentekriebels, laat het horen tijdens onze zangmiddag of kom gewoon lekker luisteren.

---------------------------------DONDERDAG 22 MAART 14.30-16.00 uur

WOENSDAG 28 MAART 14.00-16.00 uur

Literaire Salon Workshop

Koortje

Workshop poëzie in samenwerking met Poëthement. Vanmiddag wordt er gegooid en geslingerd met taal. Om op te warmen kunt u luisteren naar een voordracht van een dichter/ rapper. Iedereen die hierdoor geïnspireerd raakt mag tekst inbrengen om een nieuw gedicht te bouwen. Dit gedicht wordt aan het einde voorgedragen en krijgt u later op een kaart als herinnering.

De donkere dagen voorbij, laat van u horen!

---------------------------------DINSDAG 27 MAART 14.30

Filmvoorstelling Deze films gaan over Woestijnen en deel I van Regenwouden. Woestijnen: onvruchtbaar, bloedheet en dodelijk: het leven van de mens in de woestijn staat voortdurend in het teken van de zoektocht naar water. In de regenwouden leven meer diersoorten dan waar dan ook op aarde. Om te overleven moet de mens kennis verwerven over de vele geheimen van het oerwoud.

---------------------------------DONDERDAG 29 MAART 19.00 uur

Son’s Musical en Operette koor Het Son’s Musical en Operettekoor is een gezellig, gemengd koor, opgericht in 1990. Zij brengen een gevarieerd repertoire, van de musical The Phantom of the opera, het slavenkoor van Verdi, Mamma Mia, tot medley’s van de Jantjes en Boudewijn de Groot. Voor de pianobegeleiding zorgt al jaren de Russische pianiste Munira Yakunina.

----------------------------------

18.30 uur

Kienen Doe mee en win mooie prijzen.

----------------------------------

Maartse buien, die beduien, dat de lente aan komt kruien.

17


4632 VIT] Programma 36+4pag 400st Peppelrode_wt8_Opmaak 1 23-12-11 15:24 Pagina 18

april Grasmaand, paasmaand, eiermaand

DINSDAG 3 APRIL 18.30 uur

Kienen

19.00 uur

Komt u voor de prijzen of voor de gezelligheid?

Huisorkest

----------------------------------

Dit fijne orkest brengt u maandelijks leuke oude Hollandse liedjes en mooie dansmuziek.

WOENSDAG 4 APRIL 14.00-16.00 uur

Koortje Zingen of meeluisteren, altijd gezellig.

---------------------------------DONDERDAG 5 APRIL 14.30-16.00 uur

Literaire Salon Verlies uzelf in de verhalenwereld van de grote literatoren. Nationaal en internationaal, ze komen allemaal aan bod in de Literaire Salon.

---------------------------------ZONDAG 8 APRIL 10.30-13.00 uur

Paasbrunch met Viola Diverso De naam Viola Diverso spreekt voor zich. Viola betekent in het Italiaans altviool en Diverso duidt op veelzijdigheid in stijlen die gespeeld worden. Reinder Eggen verzorgt een mengeling van klassieke en moderne muziek tijdens de brunch.

---------------------------------MAANDAG 9 APRIL 10.30-13.00 uur

Paasbrunch met Viola Diverso

En nu als aar een haas n l! de kienzaa 18

Ook op 2e Paasdag staat Reinder Eggen met het ensemble Viola Diverso garant voor een prachtige muzikale omlijsting van de brunch.

----------------------------------


4632 VIT] Programma 36+4pag 400st Peppelrode_wt8:Opmaak 1 26-12-11 22:59 Pagina 19

DINSDAG 10 APRIL 14.30 uur

Diavoorstelling IndonesiĂŤ Een flora en fauna avontuur in IndonesiĂŤ. We starten met het koraaleiland Sepa in de Java zee en maken daarna een reis over Java. We zien o.a de Botanische tuinen van Bogor, Cilacap en Borubudur. We zien het stadsleven en het leven op het platteland. Afsluitend bezoeken we Bali. Fotografie en presentatie door Dick van Toorn.

MAANDAG 16 APRIL 14.30 uur

Concertreeks Jong voor Oud Studenten en recent afgestudeerden van Fontys Hogeschool voor de Kunsten te Tilburg spelen voor u jazzmuziek. Voorafgaand aan en ook tijdens het concert krijgt u een toelichting op de muziek. (onder voorbehoud)

---------------------------------18.30 uur

wion ie

mo en prijz

Kienen April doet wat hij wil, ook tijdens het wekelijkse kienen.

---------------------------------WOENSDAG 11 APRIL 14.00-16.00 uur

Koortje Samen zingen, samen luisteren, voor elk wat wils.

DINSDAG 17 APRIL 18.30 uur

Kienen Mooie prijzen, leuke sfeer, goed gezelschap.

---------------------------------WOENSDAG 18 APRIL 14.00-16.00 uur

Koortje Een middag zingen of meeluisteren.

----------------------------------

---------------------------------DONDERDAG 12 APRIL 14.30 uur

Op de thee Mooie live pianomuziek en een heerlijke kop thee met iets lekkers erbij. U betaalt een kleine vergoeding.

----------------------------------

19


4632 VIT] Programma 36+4pag 400st Peppelrode_wt8_Opmaak 1 23-12-11 15:24 Pagina 20

DONDERDAG 19 APRIL 14.30-16.00 uur

Literaire Salon Doe leestips op in de Literaire Salon! Leer nieuwe genres, auteurs en boeken kennen en laat u inspireren om verder te lezen.

----------------------------------

WOENSDAG 25 APRIL 14.00-16.00 uur

Koortje

DINSDAG 24 APRIL 14.30 uur

Ook als je niet Maria Callas heet mag je toch meedoen met onze wekelijkse zangmiddag.

Filmvoorstelling

----------------------------------

Tijdens deze voorstelling krijgt u Deel II van de film Regenwouden te zien en een film over de Noordpool. 60 graden onder nul. De meest meedogenloze leefomgeving op aarde. De Noordpool heeft de mens weinig te bieden. Wie hier wil overleven zal genoegen moeten nemen met wat de natuur aan voedsel prijs geeft. Toch weten vier miljoen mensen te overleven in het Noordpool gebied.

MAANDAG 30 APRIL

18.30 uur

----------------------------------

Kienen

Sorpretivo Sorpretivo bestaat uit een harmonieorkest van ongeveer 55 leden en een slagwerkgroep van zo'n 16 leden. Het orkest werd opgericht voor PTT medewerkers, later TNT. Nu is iedereen er welkom om te musiceren. De vereniging brengt een zeer gevarieerd programma, bestaande uit klassieke, populaire en moderne muziek.

Leuke avond, er zijn mooie prijzen te winnen.

----------------------------------

Wilhelmus van Nassouwe ben ik, van Duitsen bloed, den vaderland getrouwe blijf ik tot in den dood.

20 // Kunst en cultuur Peppelrode


4632 VIT] Programma 36+4pag 400st Peppelrode_wt8_Opmaak 1 23-12-11 15:24 Pagina 21

mei DINSDAG 1 MEI 18.30 uur

DINSDAG 8 MEI 14.30 uur

Kienen

Diavoorstelling over planten

Kom kienen en win een leuke prijs.

---------------------------------WOENSDAG 2 MEI 14.00-16.00 uur

Koortje Samen zingen of meeluisteren, voor elk wat wils.

---------------------------------DONDERDAG 3 MEI 14.30-16.00 uur

Macht en kracht van planten. Planten zijn de enige levensvormen die door middel van unieke chemische processen het zonlicht kunnen opnemen. Planten voeden rechtstreeks of indirect alles wat leeft op aarde en beheersen daarmee vele aspecten van ons bestaan. Fotografie en presentatie door Jan Bos.

18.30 uur

Literaire Salon

Kienen

Onder het genot van een kopje koffie of thee lezen we uitdagende gedichten en inspirerende verhalen. Schuif aan en lees mee!

Het is al weer mei en een avondje gezellig kienen hoort erbij.

----------------------------------

19.00 uur

WOENSDAG 9 MEI 14.00-16.00 uur

Huisorkest

Koortje

Een enthousiaste groep mannen verzorgen fijne dansmuziek en leuke oude Hollandse liedjes.

---------------------------------ZONDAG 6 MEI 14.00-16.00 uur

Carma Schoenen ----------------------------------

zing mee!

Kunt u nog zingen, zing dan mee of kom luisteren naar de verrichtingen van uw medebewoners.

---------------------------------DONDERDAG 10 MEI 14.30 uur

Op de thee Een praatje, een heerlijk kopje thee met wat lekkers erbij en mooie pianomuziek als achtergrond. U betaalt een kleine vergoeding.

Meimaand Mariamaand

---------------------------------21


4632 VIT] Programma 36+4pag 400st Peppelrode_wt8_Opmaak 1 23-12-11 15:24 Pagina 22

IJSHEILIGEN De periode van 11 tot 15 mei wordt IJsheiligen genoemd. Volgens de volksweerkunde zijn dit de laatste dagen in het jaar waarop nog nachtvorst op kan treden.

DINSDAG 15 MEI 14.30 uur

DINSDAG 22 MEI 18.30 uur

Kumpulan

Kienen

De Kumpulan is een mooie gelegenheid om te genieten van muziek, lekkere hapjes en leuke kraampjes waarbij u zich in het verre IndonesiĂŤ kunt wanen.

Gezellig kienen met een aardige kans op een mooie prijs.

18.30 uur

Kienen

---------------------------------WOENSDAG 23 MEI 14.00-16.00 uur

Koortje

Kom gezellig kienen!

Zing of luister mee bij de wekelijkse zangmiddag.

----------------------------------

----------------------------------

WOENSDAG 16 MEI 14.00-16.00 uur

DONDERDAG 24 MEI 10.30-12.00 uur

Koortje

Literaire Salon

In een ontspannen sfeer lekker zingen of meeluisteren.

Lezen wordt een feestje in de Literaire Salon. Ontmoet andere literatuurliefhebbers en wissel leeservaringen uit. LET OP: deze keer van 10:30 uur tot 12:00 uur!

---------------------------------MAANDAG 21 MEI 14.30 uur

Rita Geerts van de Schoot Een swingend optreden van Rita die op 25 mei 2011 winnaar werd van het Europlus-songfestival. Haar repertoire bestaat uit bekende Engelstalige nummers uit de jaren 60 tot nu. Een feest der herkenning dus. Een aantal jazzy en blues nummers maar ook Nederlandstalige liedjes van o.a. Willeke Alberti zal ze ten gehore brengen.

----------------------------------

---------------------------------DINSDAG 29 MEI 18.30 uur

Kienen Kom gezellig een avondje kienen. Wie weet wint u een mooie prijs.

---------------------------------WOENSDAG 30 MEI 14.00-16.00 uur

Koortje

wel mee zinge n!

Lekker ontspannen tijdens het zingen van leuke liedjes met elkaar.

----------------------------------

22 // Kunst en cultuur Peppelrode


4632 VIT] Programma 36+4pag 400st Peppelrode_wt8_Opmaak 1 23-12-11 15:24 Pagina 23

juni

Juni met veel donder, brengt de oogst ten onder!

Zomermaand MAANDAG 4 JUNI 18.00 uur

Avondwandeldriedaagse Start

----------------------------------

19.00 uur

Huisorkest Genieten van leuke oude Hollandse liedjes of lekker zwijmelen bij mooie dansmuziek? Alles is mogelijk bij “ons� huisorkest.

DINSDAG 5 JUNI 18.00 uur

----------------------------------

Avondwandeldriedaagse

DINSDAG 12 JUNI 14.30 uur

18.30 uur

Diavoorstelling Noord-Holland

Kienen Leuke sfeer, mooie prijzen, doe mee!

---------------------------------WOENSDAG 6 JUNI 18.00 uur

Avondwandeldriedaagse 14.00-16.00 uur

Koortje

Het Noorden van de provincie NoordHolland is het gebied boven Alkmaar en Amsterdam. Een kwart van de oppervlakte bestaat uit water. Er is dan ook water in overvloed, in toom gehouden door duinen, dijken en molens. Fotografie en presentatie door Ben.

18.30 uur

Kienen

U hoeft geen Caruso te zijn om lekker mee te komen zingen. Of luistert u liever?

Mooie prijzen winnen, of zo maar een gezellig avondje kienen.

----------------------------------

----------------------------------

DONDERDAG 7 JUNI 14.30-16.00 uur

Literaire Salon Juni is de Maand van het spannende boek. Daarom in deze Literaire Salon bloedstollende verhalen en ijzingwekkende gedichten!

Jammer zo dat ze maar n ie kort bloe !

23


4632 VIT] Programma 36+4pag 400st Peppelrode_wt8_Opmaak 1 23-12-11 15:24 Pagina 24

MAANDAG 18 JUNI 14.30 uur

Stichting Philomela

WOENSDAG 13 JUNI 14.00-16.00 uur

Koortje

Circus Etoile

Lekker luisteren of meezingen tijdens de wekelijkse koormiddag donderdag 14 juni 13.00-17.00 uur. De Poëzieroute Vitalis Peppelrode vindt plaats in samenwerking met Poëthement. Vandaag waait de taal in en om Vitalis Peppelrode. U kunt een eigen gedicht aan de poëziewaslijn hangen, of met een woord in krijt een zin aanvullen. Soms loopt een verstrooide dichter door de gangen of in de tuin met een vers als cadeau. Wandel rustig rond en wordt stiekem een beetje verliefd van woorden op onverwachte plekken.

De Stichting Philomela organiseert voorstellingen. L'Amour est un Oiseau (de liefde is een vogel) is een programma dat wordt uitgevoerd door mezzosopraan Merel Huizinga, begeleid door een pianist of gitarist. Dit concert is toegankelijk voor iedere muziekliefhebber.

---------------------------------DINSDAG 19 JUNI 18.30 uur

Kienen Er zijn leuke prijzen te winnen tijdens onze wekelijkse kienavond.

---------------------------------WOENSDAG 20 JUNI 14.00-16.00 uur

Koortje Leuke liedjes zingen met z'n allen of gewoon lekker luisteren.

14.30 uur

Op de thee Een heerlijke kop thee met wat lekkers erbij, omlijst door mooie pianomuziek. U betaalt een kleine bijdrage.

----------------------------------

24 // Kunst en cultuur Peppelrode

----------------------------------


4632 VIT] Programma 36+4pag 400st Peppelrode_wt8_Opmaak 1 23-12-11 15:24 Pagina 25

WIST JE DAT... Aardbeien eigenlijk geen vruchten zijn? De aardbei zelf is een schijnvrucht. De echte vrucht is het groene pitje waarmee de aardbei bezaaid is. Dat zijn er gemiddeld zo’n tweehonderd per aardbei!

DONDERDAG 21 JUNI 14.30-16.00 uur

Literaire Salon Verlies uzelf in de verhalenwereld van de grote literatoren. Nationaal en internationaal, ze komen allemaal aan bod in de Literaire Salon.

---------------------------------DINSDAG 26 JUNI 18.30 uur

Kienen

DONDERDAG 28 JUNI 14.30 uur

MOOI HOOR!

Globetrotter Willem Hendrikse neemt u mee op een muzikale reis door zeven werelddelen. De mooiste liedjes uit het zuiden van de Verenigde Staten, Mexico, Cuba, Jamaica, Brazilië, Spanje, Italië, Griekenland en vele andere landen passeren de revue en omdat niet iedereen Engels, Spaans of Italiaans verstaat vertelt de zanger op ludieke wijze over de inhoud van de liedjes. Zomaar een greep uit het repertoire: Funiculì Funiculá, El Porompompero, Island In The Sun, Guantanamera, Country Roads, O Sole Mio, The Girl from Ipanema en nog veel meer.

Willem Hendrikse

----------------------------------

Het maakt niet uit waarom u komt, voor de gezelligheid of voor de leuke prijzen of allebei.

---------------------------------WOENSDAG 27 JUNI 14.00-16.00 uur

Koortje Samen de mooiste liedjes zingen of meeluisteren naar de verrichtingen van anderen.

----------------------------------

25


4632 VIT] Programma 36+4pag 400st Peppelrode_wt8_Opmaak 1 23-12-11 15:24 Pagina 26

juli Vernoemd naar Gaius Julius Caesar DINSDAG 3 JULI 19.00 uur

Concert La Bonne Espérance Het Koninklijk mannenkoor ‘La Bonne Espérance’ werd op 5 september 1871 opgericht. Grote ijver en gedegen studie brachten het koor artistiek tot zeer grote hoogten. Het koor maakte een groot aantal concertreizen in binnen en buitenland. Het repertoire is zeer breed en bevat muziek van componisten als Brahms, Orf, Verdi en Schubert maar ook een prachtige bewerking van het lied ‘Brabant’ van Guus Meeuwis.

DONDERDAG 5 JULI 14.30-16.00 uur

Literaire Salon In deze laatste Literaire Salon voor de zomer kijken we terug op de verhalen en gedichten die we dit jaar gelezen hebben: wat maakte grote indruk en wat vond u niets? De beste teksten komen nogmaals voorbij!

19.00 uur

Huisorkest

----------------------------------

De mannen van 't Orkesje verzorgen een leuke avond met oude Hollandse liedjes en dansmuziek.

WOENSDAG 4 JULI 14.00-16.00 uur

----------------------------------

Koortje

DINSDAG 10 JULI 18.30 uur

Een ontspannen middag zingen of meeluisteren.

Kienen

----------------------------------

Mooie prijzen winnen, of zo maar een gezellig avondje kienen.

---------------------------------WOENSDAG 11 JULI 14.00-16.00 uur

Koortje Ook midden in de zomer een middag lekker zingen of meeluisteren.

----------------------------------


4632 VIT] Programma 36+4pag 400st Peppelrode_wt8_Opmaak 1 23-12-11 15:24 Pagina 27

DONDERDAG 12 JULI 14.30 uur

Op de thee Schuitje varen, theetje drinken, varen we naar de Overtoom, drinken we zoetemelk met room enz. Dat klinkt misschien wel erg oubollig maar u kunt heerlijk thee komen drinken met wat lekkers erbij en genieten van de live pianomuziek. U betaalt een kleine vergoeding.

---------------------------------MAANDAG 16 JULI 14.30 uur

Timmer-Opa, Vlieger-Oma Een nieuw programma waarin pianist Klaas Bakker videobeelden toont over grootouders die, met hun kleinkinderen, leuke dingen ondernemen. We zien ze bijvoorbeeld vliegeren, een bedje voor de knuffel timmeren, naar de kinderboerderij gaan of voorlezen. Klaas Bakker omlijst al deze beelden met muziek van bekende componisten die zich hebben laten inspireren door kinderen o.a. Kinderszenen van Schumann.

---------------------------------DINSDAG 17 JULI 18.30 uur

Kienen

win

moo ie prijz en

DINSDAG 24 JULI 14.30 uur

Kegelen We gaan er natuurlijk van uit dat het mooi weer is zodat we lekker buiten kunnen kegelen. Mocht het evenwel regenen dan spelen we in de grote zaal.

18.30 uur

Kienen Een lekker bakje erbij, goede sfeer en ook nog leuke prijzen te winnen tijdens onze wekelijkse kienavond.

---------------------------------WOENSDAG 25 JULI 14.00-16.00 uur

Koortje Kunt u nog zingen, zing dan mee of kom luisteren naar de verrichtingen van uw medebewoners.

---------------------------------DINSDAG 31 JULI 18.30 uur

Een ontspannen avond kienen waarbij gezelligheid voorop staat.

Kienen

----------------------------------

Mooie prijzen winnen, of zo maar een gezellig avondje kienen.

WOENSDAG 18 JULI 14.00-16.00 uur

----------------------------------

Koortje Zonnige zomerliedjes om mee te zingen of om naar te luisteren.

----------------------------------

We hebben het zelf nooit get eld maar een gemiddelde van 50 likjes zou nodig zijn om een bolletje ijs op te krijgen. 27


4632 VIT] Programma 36+4pag 400st Peppelrode_wt8_Opmaak 1 23-12-11 15:24 Pagina 28

augustus Oogstmaand De knapste van de moestuin: klaar om geoogst te worden!

WOENSDAG 1 AUGUSTUS 14.00-16.00 uur

Koortje Het woord ‘oogst’ is van augustus afgeleid!

In goede sfeer meezingen of gewoon komen luisteren naar de zangkunsten van uw medebewoners.

DINSDAG 7 AUGUSTUS 18.30 uur

----------------------------------

Kienen

DONDERDAG 2 AUGUSTUS 19.00 uur

Een spannende avond kienen met kans op mooie prijzen.

Huisorkest

----------------------------------

De maandelijkse uitvoering van het huisorkest. De heren verzorgen een avond met fijne dansmuziek en leuke oude Hollandse liedjes.

WOENSDAG 8 AUGUSTUS 14.00-16.00 uur

----------------------------------

Lekker zingen midden in de zomer.

Koortje ---------------------------------DONDERDAG 9 AUGUSTUS 14.30 uur

Op de thee Een kop thee met wat lekkers in een omlijsting van pianomuziek. U betaalt een kleine vergoeding.

----------------------------------

Ze zijn er weer, die mooie dahlia’s!

28


4632 VIT] Programma 36+4pag 400st Peppelrode_wt8_Opmaak 1 23-12-11 15:24 Pagina 29

DINSDAG 14 AUGUSTUS 18.30 uur

Kienen Gezellig avondje kienen en wie weet, een mooie prijs winnen.

---------------------------------WOENSDAG 15 AUGUSTUS 14.00-16.00 uur

Koortje Kunt u nog zingen, zing dan mee of kom luisteren naar de verrichtingen van uw medebewoners.

DINSDAG 28 AUGUSTUS 14.30 uur

Kegelen We gaan er natuurlijk van uit dat het mooi weer is tijdens deze kegelmiddag. Als het regent dan spelen we in de grote zaal.

18.30 uur

----------------------------------

Kienen

DINSDAG 21 AUGUSTUS 18.30 uur

Mooie prijzen te winnen tijdens onze wekelijkse kienavond.

Kienen

----------------------------------

Kom fijn een avondje kienen met kans op mooie prijzen.

WOENSDAG 29 AUGUSTUS 14.00-16.00 uur

----------------------------------

Koortje

WOENSDAG 22 AUGUSTUS 14.00-16.00 uur

Zing gezellig mee, of kom luisteren.

Koortje

----------------------------------

Lekker zingen of meeluisteren, elk wat wils.

----------------------------------

ppe kna ! t n e v

Augustus stimuleerde de wetenschap en kunst, dus daarom verdient hij een plekje in ons programma! 29


4632 VIT] Programma 36+4pag 400st Peppelrode_wt8_Opmaak 1 23-12-11 15:25 Pagina 30

september Herfstmaand Derde dinsdag van september: Prinsjesdag!

DINSDAG 4 SEPTEMBER 18.30 uur

Kienen Mooie prijzen winnen, of zo maar een gezellig avondje kienen.

---------------------------------WOENSDAG 5 SEPTEMBER 14.00-16.00 uur

Koortje Meezingen of luisteren, alles kan.

---------------------------------DONDERDAG 6 SEPTEMBER 14.30 uur

Literaire Salon De Gouden Mix

Onder het genot van een kopje koffie of thee lezen we ook na de zomer weer spannende verhalen en ontroerende gedichten. Schuif aan en lees mee!

19.00 uur

Huisorkest De heren van het huisorkest verzorgen een avond met fijne dansmuziek en leuke oude Hollandse liedjes.

----------------------------------

VRIJDAG 7 SEPTEMBER 14.30 uur

Muzikale show ‘Ons heerlijk Brabant’ ‘De Gouden Mix’ brengt alweer hun 4e show. Het verhaal speelt zich in de vijftiger/zestiger jaren af in een oer Brabants dorpke, dat iedereen herkent maar dat niet bestaat, of zoals wij dat hier zeggen: "èrgeraant en nèrgeraand ligt". Je kent die dorpjes wel. Met een molen het gemeentehuis en tegenover de kerk een café.Na de zondagse hoogmis komt daar iedereen om aan de toog en de stamtafel de laatste nieuwtjes en roddels uit te wisselen. Al die ‘nieuwigheden’ verlopen niet zonder slag of stoot.

---------------------------------ZATERDAG 8 SEPTEMBER 10.30-15.00 uur

Germa Mode Presentatie nieuwe collectie najaarsmode.

----------------------------------

30 // Kunst en cultuur Peppelrode


4632 VIT] Programma 36+4pag 400st Peppelrode_wt8_Opmaak 1 23-12-11 15:25 Pagina 31

DONDERDAG 13 SEPTEMBER 14.30 uur

Op de thee Onder het genot van een kop thee, met wat lekkers erbij, luisteren naar mooie pianomuziek. U betaalt een kleine vergoeding.

DINSDAG 11 SEPTEMBER 14.30 uur

----------------------------------

Diavoorstelling omgeving

DINSDAG 18 SEPTEMBER 18.30 uur

De Achelse Kluis en Oud Eindhoven komen aan bod tijdens deze voorstelling. De Achelse Kluis is een begrip in deze streek. Door deze diaserie krijgt u een indruk van de abdij, die op de grens van Nederland en BelgiĂŤ ligt, en zijn geschiedenis. Verder worden dia's getoond van Eindhoven en Dommel zoals het er 40 jaar geleden uitzag. Samenstelling en presentatie door Ben.

Kienen Kienen op Bevrijdingsdag!

---------------------------------WOENSDAG 19 SEPTEMBER 14.00-16.00 uur

Koortje Kom meezingen of luisteren tijdens onze wekelijkse zangmiddag.

18.30 uur

----------------------------------

Kienen

DONDERDAG 20 SEPTEMBER 14.30 uur

Mooie prijzen, goede sfeer.

Literaire Salon

---------------------------------WOENSDAG 12 SEPTEMBER 14.00-16.00 uur

Koortje Komt u ook meezingen of luisteren naar de verrichtingen van anderen.

----------------------------------

Doe leestips op in de Literaire Salon! Leer nieuwe genres, auteurs en boeken kennen en laat u inspireren om verder te lezen.

---------------------------------Als de zonnebloemen zijn uitgebloeid, kun je ze buiten neerleggen voor de vogels!


4632 VIT] Programma 36+4pag 400st Peppelrode_wt8_Opmaak 1 23-12-11 15:25 Pagina 32

DONDERDAG 27 SEPTEMBER 14.30 uur

DINSDAG 25 SEPTEMBER 14.30 uur

Filmvoorstelling Deze films gaan over Bergen en deel I van Graslanden. Van weelderige nevelwouden tot kale, letterlijk adembenemende toppen: hoe hoger je klimt, hoe moeilijker het wordt als je op een berg woont. Zie hoe de mens daar oplossingen voor vindt.

18.30 uur

Kienen Een spannen avondje kienen met kans op mooie prijzen.

---------------------------------WOENSDAG 26 SEPTEMBER 14.00-16.00 uur

Koortje Zing gezellig mee, of kom luisteren.

----------------------------------

spin m! alar

32 // Kunst en cultuur Peppelrode

Vissersvrouwenkoor “De Walnoten� Dit koor, afkomstig uit Nuenen, bestaat uit een enthousiaste groep vrouwen die, met een lach en een traan, het leven van mannen op zee bezingen. Het koor wordt muzikaal ondersteund door twee accordeonisten en een bassist. Zij treden op in originele kledij en zingen vol vuur hun prachtige en meeslepende liederen.


4632 VIT] Programma 36+4pag 400st Peppelrode_wt8_Opmaak 1 23-12-11 15:25 Pagina 33

oktober Wijnmaand DONDERDAG 4 OKTOBER 14.30 uur

Literaire Salon

MAANDAG 1 OKTOBER 14.30 uur

Kupalje Kwartet Minsk Uit het Wit Russische Minsk komt het Kupalje Kwartet, bestaande uit twee zangers, een cimbalist en een pianist. Een gedreven gezelschap dat gedurende een maand in Nederland optredens verzorgt om geld in te zamelen voor de kinderen die slachtoffer zijn van de ramp in Tsjernobyl.

---------------------------------DINSDAG 2 OKTOBER 18.30 uur

Kienen Mooie prijzen winnen in leuke sfeer.

---------------------------------WOENSDAG 3 OKTOBER 14.00-16.00 uur

Dierendag! Vele literaire auteurs hebben het dier een plaats gegeven in hun verhalen of gedichten. Denk aan Herman Melvilles Moby Dick, George Orwells Animal Farm, Dagboek van een poes van Remco Campert en Alle dierenverhalen van Anton Koolhaas. Het dier staat vanmiddag centraal in de Literaire Salon.

14.30 uur

Roofvogelshow

Le Rustique

In het kader van Dierendag brengt Le Rustique een indrukwekkend optreden van goed getrainde roofvogels. Laat u verrassen door prachtige roofvogels en hun trainers tijdens deze spectaculaire show.

19.00 uur

Huisorkest Leuke oude Hollandse liedjes en fijne dansmuziek, verzorgd door de heren van ons huisorkest.

----------------------------------

4 oktober dierendag!

Koortje Schuilt er verborgen zangtalent in u, laat van u horen tijdens onze wekelijkse zangmiddag.

---------------------------------33


4632 VIT] Programma 36+4pag 400st Peppelrode_wt8_Opmaak 1 23-12-11 15:25 Pagina 34

griepweer!

DINSDAG 9 OKTOBER 14.30 uur

Diavoorstelling Zuid-Afrika

ZONDAG 7 OKTOBER 14.00-16.00 uur

Carma Schoenen ---------------------------------MAANDAG 8 OKTOBER 14.30 uur

Blaasorkest Wedertklank Het begon allemaal op 8 september 1980 in Valkenswaard toen een achttal muzikanten uit de plaatselijke harmonie een Seniorenorkest begonnen. Inmiddels is er een vernieuwd repertoire en zijn er (jonge) dames bij. Nu telt het orkest zo'n dertig leden en vormen de optredens zich rond een bepaald thema. Deze middag is het thema Duitse Feesten.

----------------------------------

Reizen door Regenboogland. Enkele jaren na de inhuldiging van Nelson Mandela reizen we met een camper door heel Zuid-Afrika. We maken kennis met het land, de bevolking, de rijke cultuur en de schitterende natuur. Fotografie en presentatie door Dick van Toorn.

18.30 uur

Kienen Kienen voor de gezelligheid en de mooie prijzen natuurlijk.

---------------------------------WOENSDAG 10 OKTOBER 14.00-16.00 uur

Koortje Kunt u nog zingen, zing dan mee of kom luisteren naar de verrichtingen van uw medebewoners.

---------------------------------DONDERDAG 11 OKTOBER 14.30 uur

Op de thee Onder het genot van een kop thee, met wat lekkers erbij, luisteren naar mooie pianomuziek. U betaalt een kleine vergoeding.

----------------------------------

Deze maand is er bijzondere devotie tot de Heilige Maagd Maria. Vanouds wordt oktober ‘Rozenkrans-maand' genoemd.

34 // Kunst en cultuur Peppelrode


4632 VIT] Programma 36+4pag 400st Peppelrode_wt8_Opmaak 1 23-12-11 15:25 Pagina 35

DINSDAG 23 OKTOBER 18.30 uur DINSDAG 16 OKTOBER 14.30 uur

Kienen Kom kienen en win een leuke prijs.

Kumpulan

----------------------------------

Waan u in Oosterse sferen tijdens onze Kumpulan en geniet van de gezellige ambiance. Muziek, hapjes en kraampjes met een gevarieerd aanbod.

WOENSDAG 24 OKTOBER 14.00-16.00 uur

Koortje

18.30 uur

Kom zingen of luister mee en geniet van de zangkunsten van uw medebewoners.

Kienen

----------------------------------

Mooie prijzen zijn er te winnen tijdens onze wekelijkse kienavond.

DONDERDAG 25 OKTOBER 14.30-16.00 uur

----------------------------------

Literaire Salon

WOENSDAG 17 OKTOBER 14.00-16.00 uur

Workshop poëzie in samenwerking met Poëthement. Vanmiddag wordt er gegooid en geslingerd met taal. Om op te warmen kunt u luisteren naar een voordracht van een dichter/ rapper. Iedereen die hierdoor geïnspireerd raakt mag tekst inbrengen om een nieuw gedicht te bouwen. Dit gedicht wordt aan het einde voorgedragen en krijgt u later op een kaart als herinnering.

Koortje Zing gezellig mee, of kom luisteren.

---------------------------------DONDERDAG 18 OKTOBER 14.30 uur

Literaire Salon Lezen wordt een feestje in de Literaire Salon. Ontmoet andere literatuurliefhebbers en wissel leeservaringen uit.

---------------------------------DINSDAG 23 OKTOBER 14.30 uur

Filmvoorstelling Deze voorstelling ziet u deel II van Graslanden en een film over Rivieren. Rivieren zijn erg belangrijk voor menselijk leven. Ze brengen zoet water en daarmee vis en ander voedsel. Maar rivieren kunnen verradelijk of zelfs gevaarlijk zijn en nemen leven net zo gemakkelijk als dat ze het brengen.

----------------------------------

---------------------------------DINSDAG 30 OKTOBER 18.30 uur

Kienen Een spannend avondje kienen.

---------------------------------WOENSDAG 31 OKTOBER 14.00-16.00 uur

Koortje Zing gezellig mee, of kom luisteren.

---------------------------------n hallowee ! vandaag 35


4632 VIT] Programma 36+4pag 400st Peppelrode_wt8_Opmaak 1 23-12-11 15:25 Pagina 36

Slachtmaand, bloedmaand, nevelmaand

Niks lekkerders dan warme mĂŠt chocolademelk slagroom!

november DONDERDAG 1 NOVEMBER 14.30 uur

Literaire Salon Nederland Leest is de grootste nationale leescampagne. EĂŠn boek staat centraal en wordt van 19 oktober t/m 16 november door de openbare bibliotheken gratis uitgedeeld aan hun leden. Met de aansporing het te lezen en er met anderen over te praten. Natuurlijk nemen we deze aansporing ter harte in de Literaire Salon.

DINSDAG 6 NOVEMBER 18.30 uur

Kienen Verjaag de donkere dagen met een avondje gezellig kienen.

---------------------------------WOENSDAG 7 NOVEMBER 14.00-16.00 uur

19.00 uur

Koortje

Huisorkest

Lekker meezingen of luisteren.

De heren van 't Orkesje verzorgen een leuke avond met oude Hollandse liedjes en dansmuziek.

---------------------------------DONDERDAG 8 NOVEMBER 14.30 uur

----------------------------------

Op de thee

MAANDAG 5 NOVEMBER 14.30 uur

Een kopje thee met wat lekkers erbij en dan genieten van prachtige pianomuziek. U betaalt een kleine vergoeding.

Concertreeks Jong voor Oud Studenten en recent afgestudeerden van Fontys Hogeschool voor de Kunsten te Tilburg spelen voor u jazzmuziek. Voorafgaand aan en ook tijdens het concert krijgt u een toelichting op de muziek (onder voorbehoud).

----------------------------------

---------------------------------DINSDAG 13 NOVEMBER 14.30 uur

Diavoorstelling Corsica Dit is deel II over Corsica. Corsica is eerder een klein continent dan een groot eiland. De naam Kalliste (de schoonste) die de Grieken er aan gaven is welverdiend. Fotografie en presentatie door Ben.

----------------------------------


4632 VIT] Programma 36+4pag 400st Peppelrode_wt8:Opmaak 1 26-12-11 22:49 Pagina 37

DINSDAG 13 NOVEMBER 18.30 uur

Kienen Mooie prijzen, leuke sfeer, goed gezelschap.

WOENSDAG 21 NOVEMBER 14.00-16.00 uur

----------------------------------

Koortje

WOENSDAG 14 NOVEMBER 14.00-16.00 uur

Meezingen of gewoon lekker luisteren.

Koortje

----------------------------------

Kunt u nog zingen, zing dan mee of kom luisteren naar de verrichtingen van uw medebewoners.

DINSDAG 27 NOVEMBER 14.30 uur

---------------------------------DONDERDAG 15 NOVEMBER 14.30 uur

Literaire Salon Verlies uzelf in de verhalenwereld van de grote literatoren. Nationaal en internationaal, ze komen allemaal aan bod in de Literaire Salon.

---------------------------------DINSDAG 20 NOVEMBER 14.30 uur

Mondharmonicaorkest EMC Mondharmonicaorkest EMC is in 1970 begonnen als een Club voor jeugdigen in de Woenselse wijk ‘De Tempel’. Optredens waren succesvol en vele prijzen werden behaald. Inmiddels bestaat het orkest geheel uit volwassenen. Het repertoire bestaat uit concertouvertures en stukken uit musicals, operettes, filmmuziek en symfonieën. Ook volksliedjes worden ten gehore gebracht.

18.30 uur

Kienen Kom kienen en maak kans op een leuke prijs.

Filmvoorstelling Alleman. Met een verborgen camera belicht Bert Haanstra Nederland en de Nederlanders in de meest uiteenlopende situaties. Prachtige scènes die vaak leuke herinneringen oproepen van vervlogen tijden. Een nostalgisch beeld van Nederland dat u ongetwijfeld zult herkennen.

Allerheiligen

18.30 uur

Kienen Mooie prijzen te winnen tijdens onze wekelijkse kienavond.

---------------------------------WOENSDAG 28 NOVEMBER 14.00-16.00 uur

Koortje Zing gezellig mee, of kom luisteren.

---------------------------------DONDERDAG 29 NOVEMBER 14.30 uur

Literaire Salon

Mondharmonica

Onder het genot van een kopje koffie of thee lezen we spannende verhalen en ontroerende gedichten. Schuif aan en lees mee!

----------------------------------

---------------------------------37


4632 VIT] Programma 36+4pag 400st Peppelrode_wt8_Opmaak 1 23-12-11 15:25 Pagina 38

d Donkere maan

december ZATERDAG 1 DECEMBER 10.30-15.00 uur

DINSDAG 11 DECEMBER 14.30 uur

Germa Mode

Diavoorstelling winterse natuur

Uitverkoop

---------------------------------DINSDAG 4 DECEMBER 18.30 uur

Kienen Kom kienen en win een leuke prijs.

---------------------------------WOENSDAG 5 DECEMBER 14.00-16.00 uur Wedertklank

18.30 uur KIENEN

Koortje

Kom kienen en wie weet wint u een mooie prijs.

Wagen we ons vandaag aan Sinterklaasliedjes of wijden we ons aan het gewone repertoire.

----------------------------------

---------------------------------DONDERDAG 6 DECEMBER 19.00 uur

Huisorkest Ook op de verjaardag van de Sint komen de heren van ons huisorkest u verwennen met mooie dansmuziek en oude Hollandse liedjes.

----------------------------------

Ik ben er weer!

38

Een prachtige collectie winterse natuurbeelden. Ook in de winter kan de natuur fascineren hoewel hij dan soms stil lijkt te staan. Laat u meevoeren in een koude en soms witte wereld. Fotografie en presentatie door Jan Bos.

WOENSDAG 12 DECEMBER 14.00-16.00 uur

Koortje Fijn, de Kerstliederen mogen ook weer!

---------------------------------DONDERDAG 13 DECEMBER 14.30 uur

Op de thee Kom gezellig theedrinken met wat lekkers erbij. Geniet van de mooie pianomuziek. U betaalt een kleine vergoeding.


4632 VIT] Programma 36+4pag 400st Peppelrode_wt8_Opmaak 1 23-12-11 15:25 Pagina 39

DONDERDAG 27 DECEMBER 14.30 uur

Literaire Salon Welke rol spelen de feestdagen in de literatuur? Leiden zij tot stemmige terugblikken op het voorbije jaar, of juist tot hilarische verslagen van een uit de hand gelopen familiediner? We lezen het vanmiddag in de Literaire Salon.

---------------------------------14.30 uur

Literaire Salon Doe leestips op in de Literaire Salon! Leer nieuwe genres, auteurs en boeken kennen en laat u inspireren om verder te lezen.

---------------------------------MAANDAG 17 DECEMBER 14.30 uur

Blaasorkest Wedertklank Kerstconcert

---------------------------------DINSDAG 18 DECEMBER 18.30 uur

MAANDAG 31 DECEMBER 14.30 uur

Cabaret Pommodoro Herinnert u zich nog, op zaterdagavond, na de wekelijkse wasbeurt, allemaal rond de tafel met ranja en een grote zak pinda's uitgespreid op een krant? Dit programma heet Pinda's Pellen omdat het vol zit met nostalgische herinneringen aan de tijd van de hoepel en de tol. Door middel van een reuze ganzenbord als decor en een dobbelsteen die bepaalt op welk nummer we terecht komen krijgen we leuke anekdotes en liedjes te horen.

----------------------------------

Kienen De laatste kienavond van 2012.

---------------------------------WOENSDAG 19 DECEMBER 14.00-16.00 uur

Koortje Verlicht de donkere dagen met gezang of luister lekker mee.

----------------------------------

Kerstmis? Mij niet gezien!

39


4632 VIT] Programma 36+4pag 400st Peppelrode_wt8_Opmaak 1 23-12-11 15:25 Pagina 40

COLOFON Uitgave nummer 8, januari 2012 --------------------------------Tekst Maaike Mul, Muriel Alblas, Activiteitenbegeleiders Peppelrode en velen anderen die een stukje hebben geschreven --------------------------------Eindredactie Maaike Mul --------------------------------Fotografie diverse artiesten die mee doen met de optredens en projecten --------------------------------Vormgeving Volle-Kracht --------------------------------Drukwerk Schrijen-Lippertz ---------------------------------

De Vitalis WoonZorg Groep Locatie Peppelrode Ds. Th. Fliednerstraat 5 5631 BM Eindhoven telefoon 040-2151600 Deze uitgave is tot stand gekomen met de inzet van veel collega’s, kunstenaars en artiesten. Allen bedankt daarvoor.

Programma peppelrode  
Programma peppelrode  
Advertisement