Page 1

VITALIS theresia

Kunst& CULTUUR programma 2014


2222 COLOFON -------------------------------------------Deze uitgave is tot stand gekomen met de inzet van veel collega’s. Allen bedankt daarvoor! -------------------------------------------Eindredactie Linda van den Heuvel -------------------------------------------Vormgeving Volle-Kracht concept, ontwerp en organisatie -------------------------------------------Foto’s Foto’s door Guus Maas, medewerkers van Vitalis Berckelhof, diverse artiesten, fotografie covers Vincent van den Hoogen -------------------------------------------Drukwerk Drukkerij Schrijen-Lippertz -------------------------------------------Uitgave Vitalis Theresia Bredalaan 77 5652 JB Eindhoven -------------------------------------------januari 2014

5 Voorwoord ------------------------------------------------------------------------

6 Uitgelicht ------------------------------------------------------------------------

10 Wekelijkse activiteiten ------------------------------------------------------------------------

12 De Pandhof ------------------------------------------------------------------------

14 RIKI stichting ------------------------------------------------------------------------

16 Brazilië en WK voetbal ------------------------------------------------------------------------

17 Exposities ------------------------------------------------------------------------

18 Programma ------------------------------------------------------------------------


Voorwoord Voor u ligt het jaarprogramma kunst en cultuur 2014 voor Vitalis Brunswijck, Vitalis Vaandelhof, Vitalis Wonen aan de Fakkellaan, Vitalis Engelsbergen, Vitalis Theresia en Vitalis Vonderhof. Zoals elk jaar, ook nu weer een groot compliment aan alle bewoners, mede­werkers, vrijwilligers, acteurs en kunstenaars, omdat dankzij hen het jaarprogramma tot stand komt, maar een bijzonder compliment is op z’n plaats aan de coördinatoren kunst en cultuur van Vitalis, omdat zij hierin het voortouw hebben. Vorig jaar berichtten wij over onze samenwerking met het Parktheater Eindhoven. Die samenwerking leidt ertoe, dat u toegang krijgt tot producties van het Park­ theater, ook als u fysiek niet in staat bent het theater te bezoeken. Daarom loopt de planning in het programmaboek 2014 niet meer van januari tot januari, maar van januari tot september. Dat betekent dat vanaf het volgende programmaboek (2014/2015) het programmajaar loopt van september tot september. Vanaf dan loopt het programma namelijk synchroon met de jaarplan­ ning van het Parktheater. Kunst en cultuur is binnen Vitalis als vanzelfsprekend tot het dagelijks leven gaan behoren. Literatuur, muziek, toneel, dans, film of compositie prikkelen de zintuigen. U hoeft er niet meer voor naar een theater, schouwburg of bioscoop. Vitalis haalt het binnen. U

kunt in het jaarprogramma weer kiezen uit een groot en gevarieerd aanbod. Ook kunt u familie en vrienden uitnodigen en samen genieten van optredens, voor­ stellingen en culinaire bijeenkomsten. Heel graag willen wij weten of het aanbod ook aan­ sluit bij uw wensen. Wij zijn dan ook erg blij met uw opmerkingen, suggesties en ideeën. Binnen de mogelijkheden die we hebben, zoeken we steeds heel creatief de grenzen op. Naast het jaarprogramma is in elke locatie steeds een wisselende expositie van schilderijen, van profes­sio­ nele- en amateurkunstenaars. Het draagt niet alleen bij aan versiering van het gebouw, afwisseling en discussie over kunst, het draagt ook bij aan de collec­ tie­vorming van schilderijen binnen de locatie, omdat we steeds uit een expositie een werk aankopen. Het jaarprogramma kunst en cultuur is niet uitput­ tend. Er vinden nog allerlei andere activiteiten plaats, die nu nog niet bekend zijn en waar we u ook graag als gast verwelkomen. Waar mogelijk zullen we het kunst- en cultuuraspect laten samengaan met het culinaire aspect. Van harte wensen wij u een goed jaar toe, waarin veel mooie dingen voor u te beleven zullen zijn. Wij heten u en de uwen ook in 2014 dan ook weer van harte WELKOM. Nardi Kortstee, Martien Arts, directeuren

5


UITGELICHT Cursus Kijken en luisteren naar opera Cursus in samenwerking met Parktheater Eindhoven op dinsdag 4, 11 en 18 februari, 25 maart en 1 en 8 april om 15.00-17.15 uur in het Parktheater . Kosten 90 euro. Cursusleider: Leo den Oudsten. Les 1 - Ontstaan van de opera en de vroege barokopera In de eerste les wordt het ontstaan van de opera behandeld. De Florentijnse, Venetiaanse en Napolitaanse barokopera’s komen aan de orde met onder andere de componisten Peri, Monteverdi en Cavalli. Les 2 - Barokopera en de klassieke opera De opera is geboren in 1600 in Italië en breidt zich uit over Europa. In Frankrijk met de Tragedie Lyrique en de balletopera’s van Lully en Rameau. Engeland met Blow en Purcell en later Händel. In Duitsland is vooral de Italiaanse opera populair met Hasse en Telemann. In de tweede helft van de 18e eeuw komt er een reformatie in de opera door von Gluck aangevoerd. Mozart neemt het stokje over en schrijft onder andere zijn beroemde Da Ponte-opera’s: Le nozze di Figaro en Don Giovanni. Les 3 - Romantische opera in Duitsland en Frankrijk Ook in de Romantiek blijft de opera als theatervorm zeer populair. Het is met Beethovens Fidelio en Webers

6 Kunst- en Cultuurprogramma 2014

Die Freischütz dat de opera de 19e eeuw ingaat. Wagner ziet kans om het genre om te vormen van de Romantische opera’s, Der fliegende Holländer en Tannhäuser naar de muziekdrama’s: Der Ring des Nibelungen en Tristan und Isolde. In Frankrijk is na de Revolutie behoefte aan grootschalige werken: de grand opéra van Meyerbeer en Halevy. Les 4 - Romantische opera in Italië Ook in Italië is de Romantische opera geliefd. Vooral de bel canto opera’s van Rossini, Bellini en Donizetti zijn ongekend populair. Verdi zet deze traditie voort met zijn opera’s Nabucco en Ernani. Halverwege zijn carrière gaat Verdi over op doorgecomponeerde opera’s met Rigoletto en La Traviata. De volgende fase in zijn componeerstijl is het muziekdrama. Otello en Falstaff zijn hiervan de voorbeelden. Les 5 - Verisme, nationale operastromingen en opera van de 20ste eeuw Aan het einde van de 19e eeuw komt het verisme opzetten. Het is een genre dat voortkomt uit het realisme. Mascagni’s Cavalleria Rusticana, Leoncavallo’s Pagliacci zijn de eerste opera’s in deze stijl. Maar het is Puccini die aan deze vorm een nieuwe dimensie geeft met zijn opera’s La Boheme, Tosca, Madama Butterfly en Turandot. Verder wordt er aandacht geschonken aan de nationalistische stromingen in Oost Europa. Ook de opera van de 20ste eeuw komt aan bod.


Les 6 - Stemsoorten en operaregie In de laatste les worden de stemsoorten behandeld. Wat is bijvoorbeeld het verschil tussen een soprano acuto sfugato en een soprano lirico spinto. Ook de castraat en de counter tenor zijn onderwerp van deze les. Het laatste thema van de cursus is een heikel onderwerp: de moderne operaregie.

Het Danspaleis Vanuit het inzicht dat muziek een krachtig middel is om mensen met elkaar in contact te brengen en de levenslust bij ouderen op te wekken, is PD (= platendraaier) en cultureel conceptmaker Suna Duijf begonnen met het Danspaleis, een disco voor ouderen. Muziek laat niemand onberoerd, het is een taal die iedereen begrijpt en dieper gaat dan woorden. Door het draaien van muziek uit de jaren ’40 en ’50 in een sfeervol aangeklede ruimte, neemt de PD de bezoekers mee terug naar de tijd van hun mooiste herinneringen. Er worden luikjes geopend die voor lange tijd gesloten waren, de ouderen komen in beweging en maken tegelijkertijd makkelijk contact met anderen. Niet alleen met hun medebewoners, maar ook met ouderen uit de buurt, verzorgers, familieleden en jongeren. Kleinkinderen dansen met oma, de buurvrouw wordt

uitgenodigd en de barman danst mee. Iedereen is welkom op dit feest der herkenning.

Chinese ouderen van On Wah doen mee “Chinese ouderen On Wah doen mee” is een project wat op maat gemaakt is voor bewoners van Vitalis Theresia en de Chinese ouderen van On Wah uit de Wielantstraat en Stuyckenstraat uit de wijk ’t Ven, stadsdeel Strijp. Vorig jaar is er vanuit de gedachte Chinese ouderen van On Wah doen mee een speciale groep gestart van Chinese ouderen en bewoners van Vitalis Theresia die samen Meer bewegen voor Ouderen volgen. Meer

7


bewegen voor ouderen (MBvO) is een ontspannen manier van bewegen waarbij ook plezier met elkaar van belang is. Zo is het ook meteen een goede gelegenheid om sociale contacten op te doen en te onderhouden. Iedereen kan deelnemen aan MBvO. Een handicap hoeft zeker geen beperking te zijn. Bij MBvO wordt op een ontspannen manier bewogen, waarbij oog is voor hoe u zich voelt. Zo wordt de beweging aangepast aan uw eventuele beperking(en) en datgene wat u aan kan. Verder is het vooral belangrijk dat iedereen er plezier aan beleeft, want bewegen maakt blij! Bewegen betekent bij MBvO dus ontspanning, plezier en verbetering van uw gezondheid. In 2014 willen we naast de activiteit MBvO kijken naar andere gezamenlijke activiteiten tussen bewoners van Vitalis Theresia en de Chinese ouderen van On Wah. We houden u hiervan op de hoogte. Mocht u aan willen sluiten bij de groep MBvO, dan kunt u contact opnemen met u activiteitenbegeleider.

Minia-Tuurtje In een Minia-Tuurtje (kijkdoos) brengen we onze verhalen, dromen en fantasieën tot uitdrukking. We bouwen een straat van Minia-Tuurtjes en exposeren deze Minia-Tuurtjes als één groot kunstwerk. We geven anderen een kijkje in zaken die ons bezighouden, dingen waar we van dromen of gebeurtenissen die we meegemaakt hebben. Ieder Minia-Tuurtje bevat een klein verhaal, een droom, een eigen geschiedenis. Ze zijn een afspiegeling van onze gedachtewereld. Alle Minia-Tuurtjes samen vormen een straat, een kleine gemeenschap. Ze tonen verschillen, maar ook overeenkomsten, ze tonen

8 Kunst- en Cultuurprogramma 2014

verlangens, maar herbergen soms ook verdriet. Ze zetten kijkers aan tot nadenken, bieden ontspanning en vormen een aanleiding voor andere gesprekken. In een expositie tonen we onze Minia-Tuurtjes aan het grote publiek. Ze zijn naast opzichzelfstaande verhalen in afgeschermde huisjes een dorp, waarin iedere beleving een eigen plekje heeft gekregen. Dit lijkt op onze levens, waarin we naast het feit dat we individuen zijn, ook onderdeel van de samenleving uitmaken. De Minia-Tuurtjes worden door bewoners van Vitalis Theresia gemaakt. Het zijn dan ook de verhalen van u en uw medebewoners.

Een wereld die vroeger heet Oma vertel eens…, opa wat zijn uw wensen? waar denkt u aan? Hoe deed u dat vroeger? Kinderen hebben veel vragen. Vooral aan opa’s en oma’s die in een voor hen wel heel speciale wereld leefden. Een wereld die zij niet kennen. Een wereld zonder mobiele telefoons en Facebook. Een wereld die vroeger heet. De Minia-Tuurtjes en de verhalen die ze herbergen vormen de basis voor een kinderboek over een wereld die vroeger heet. Wendy van Zon, auteur van het kinderboek ‘Freek de pad’ en coördinator kunst en cultuur van Vitalis Theresia, schrijft een kinderboek van de verhalen van uw Minia-Tuurtjes. Want wat is er leuker dan verhalen doorgeven aan de jeugd. Kinderen zijn nieuwsgierig, vinden het leuk om verhalen te lezen en worden graag voorgelezen. Dit is ook belangrijk voor hun ontwikkeling. Hoe leuk zou het zijn als uw verhaal voorgelezen wordt aan uw kleinkinderen en/ of achterkleinkinderen.


Groot Letterfestival Het Groot Letterfestival is het eerste literaire festival in Eindhoven op meerdere locaties. Vijf Vitalis locaties veranderen voor één dag in podia voor literaire voordrachten, gesprekken met auteurs, en optredens van singer-songwriters. In de liften, de gangen en de huiskamers dragen dichters voor, in de zalen vinden schrijfworkshops plaats, en de entree wordt omgebouwd tot boekwinkel (mét signeersessies!). Poëtische pendelbussen zullen de bewoners en bezoekers vervoeren tussen de festivallocaties. Met dit festival willen Vitalis Kunst & Cultuur en De Literaire Salon literatuurliefhebbers van alle leeftijden en uit heel Eindhoven en omstreken bij elkaar brengen. Het Groot Letterfestival zal plaatsvinden op zondag 13 april 2014. De locaties zijn Vitalis Peppelrode, Vitalis Berckelhof, Vitalis Vonderhof, Vitalis Wilgenhof en Vitalis Brunswijck. Samenwerkingspartners: Polare, Plint en Garden Mania. Mede mogelijk gemaakt door: FondsNutsOhra, Plint, Garden Mania, Polare, BKKC, Fonds Sluyterman van Loo, Provincie Noord-Brabant, RCOAK en VSBfonds.

9


WEKELIJKSE ACTIVITEITEN Het verenigingsleven binnen Theresia bestaat uit een aantal clubs verspreid over de week. Wij proberen zoveel mogelijk variatie in aan te brengen zodat er voor bijna iedere bewoner een club is die aansluit bij zijn/haar wens. In de loop van het jaar zullen er nog een aantal nieuwe clubs bijkomen. Mocht u leuke ideeĂŤn hebben voor een nieuwe club dan kunt u altijd even binnen lopen, wij staan voor u klaar!

MAANDAG Gym club in de kapel 9.30 - 10.15 gymgroep I 10.45 - 11.45 gymgroep II Bij de Gym club worden oefeningen gedaan vanuit de stoel. Iedere week met andere materialen, de deelnemers doen mee op hun eigen tempo.

DINSDAG Biljarten in de zaal 9.30 uur Het is mogelijk om elke dinsdag ochtend in een ontspannen sfeer een carambole te maken.

Hersengym in de vergaderkamer 10.00 - 11.15 uur Om de hersens nog actief te houden hebben we hersengym. Door middel van verschillende opdrachten, spelletjes en oefeningen worden de hersens nog eens extra geprikkeld tot nadenken en je leert er ook nog van.

WOENSDAG Crea club in de zaal 10.00 - 11.30 uur Elke woensdag ochtend is er een creatieve activiteit in de zaal. Er kan van alles gemaakt worden zoals cadeau tasjes maken, schilderijtjes verven, kaarten maken, lijstjes versieren, kettingen maken enz. Kom vrijblijvend kijken en meedoen

10 Kunst- en Cultuurprogramma 2014


DONDERDAG

VRIJDAG

Kaarten maken in de zaal

Interculturele gym

9.00 – 10.30 uur Er worden allerlei kaarten gemaakt van felicitatie tot kerstkaarten. En mocht het niet zo goed lukken krijgt u altijd een helpende hand waardoor het wel goed gaat.

10.30 - 11.15 uur Samen met een groep Chinese ouderen wordt er gegymd. Bij de Gym club worden oefeningen gedaan vanuit de stoel. Iedere week met andere materialen, de deelnemers doen mee op hun eigen tempo.

Bibliotheek in de zaal

Biljarten in de zaal

9.45 - 11.15 uur Houdt u van lezen en kunt de kleine letters niet meer goed zien? Dan kunt u in de bibliotheek in de zaal gratis grootletter boeken lenen. U kunt wekelijks de boeken komen ruilen .

13.30 uur Het is mogelijk om op elke vrijdagmiddag in een ontspannen sfeer een carambole te maken.

Markt ochtend in de zaal 9.45 - 11.15 uur Er worden verschillende spullen verkocht zoals vers fruit, brood en broodjes, eieren en zoet broodbeleg, afwas middel, koekjes, frisdrank enz. Dus voor ieder is er wel wat.

11


DE PANDHOF De Pandhof is een meerzorg afdeling waar veertien bewoners wonen. Het is belangrijk voor deze bewoners dat ze nog sociaal actief blijven buiten de afdeling. Daarom nemen de bewoners deel aan de algemene ontspannings activiteiten in de zaal. Maar ook aan de wat kleinere activiteiten die in de zaal plaats vinden zoals bijvoorbeeld; creatief, biljarten, gym of hersengym. Dit gebeurt dan ook altijd in overleg met de bewoner zelf. Ook vinden er speciale thema diners plaats in de zaal, hier sluiten de bewoners van de Pandhof ook bij aan. Er wordt elke keer een ander soort diner aangeboden. Zo kan er een keer een bbq of een wildavond plaats vinden maar ook een asperge avond of paasbrunch. Buiten de wekelijkse activiteiten in huis, worden er ook activiteiten aangeboden op de afdeling. Deze activiteiten worden ondersteund door vrijwilligers. Wij streven er dan dus ook naar om een zo groot mogelijk aanbod te bieden aan activiteiten op de afdeling.

Activiteiten aanbod op de afdeling De activiteiten die op de afdeling worden gegeven verschillen. De activiteit wordt altijd aangepast aan de bewoner. Bij de benadering van de afzonderlijke bewoner wordt er rekening gehouden met eventueel functieverlies, een wordt er goed gezocht naar evenwicht tussen begeleiden, aanpassen en overnemen.

De activiteiten die op de afdeling kunnen worden aangeboden Ontspanningsactiviteiten: Creatieve en recreatieve activiteiten: uitstapjes, onderhouden of aanleren van hobby’s, muziek maken, sport en spel etc. De doelen zijn afhankelijk van de individuele persoon, en kunnen heel verschillend zijn. Te denken valt aan een nuttig dagbesteding, sociale contacten onderhouden en zingeving.

Educatieve activiteiten: Bij deze activiteiten gaat het erom de bewoner iets aan te leren in de ruimste zin van het woord. Contact leren maken met anderen, uitbreiden en of aanleren van vaardigheden op elk willekeurig interessegebied.

12 Kunst- en Cultuurprogramma 2014


Zelfzorgactiviteiten: Dit worden ook wel ADL-activiteiten genoemd, Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen. Deze activiteiten zijn gericht op het behoud van zelfstandigheid en onderhoud van zelfredzaamheid. afwassen, boodschappen doen onderbegeleiding, planten water geven of was vouwen. Met als doel het behouden en of stimuleren van vaardigheden op sociaal, emotioneel en motorisch gebied maar ook het gevoel van eigenwaarde versterken en het gevoel van afhankelijkheid verminderen.

Speciale activiteiten: Er vinden ook speciale activiteiten plaats zoals bijvoorbeeld een kerstviering op de afdeling, sinterklaas middag, het optreden van een clown, muziek middagen of bijvoorbeeld een high tea of brunch.

Feestweek of vakantie week: Elk jaar streven we er naar om op vakantie te gaan of een feestweek te organiseren. Dit is afhankelijk van de zorgzwaarte van de groep. In deze week plannen we allemaal leuke activiteiten. Heeft u verder nog vragen dan kunt u altijd terecht bij de activiteitenbegeleiding.

13


RIKI STICHTING Samen sterk tegen de eenzaamheid! Het speerpunt van de Riki Stichting is het verbeteren van het welbevinden van ouderen. Eén van de belangrijkste aandachtspunten hierbij is het verminderen van hun eenzaamheid. Feiten over eenzaamheid onder ouderen: - In Nederland voelt een miljoen ouderen zich vaak eenzaam, waarvan 200.000 zelfs extreem eenzaam. Zij krijgen slechts eens in de vier weken bezoek. - In zorginstellingen krijgen meer dan 10.000 ouderen nooit bezoek. - Zelf actief blijven of deelnemen aan (laagdrempelige) activiteiten vermindert eenzaamheid. Hier doen wij als Riki Stichting iets aan door onze acties. We werken hierbij langdurig samen met ruim 40 verzorgingshuizen, Zonnebloemafdelingen en basisscholen door heel Nederland. Wij hebben een 4 seizoenen beleid wat inhoudt dat wij vier keer per jaar een grote actie organiseren. Met Pasen en met Kerst brengen basis- schoolleerlingen en vrijwilligers van de Zonnebloem 16.000 pakketjes persoonlijk thuis bij de ouderen.

14 Kunst- en Cultuurprogramma 2014

In de verzorgingshuizen vinden ook activiteiten plaats waarbij oud en jong elkaar ontmoeten zoals samen ontbijten, kerstversiering maken, liedjes zingen of knutselen. Samen een activiteit doen verbindt en geeft veel plezier. Het zijn waardevolle ontmoetingen waarbij wederzijds respect en begrip ontstaat tussen jong en oud. Wij zijn ervan overtuigd dat met name herhaalde aandacht structureel bijdraagt aan het verminderen en voorkomen van eenzaamheid. Tijdens de eenzame zomermaanden organiseren wij de ‘Zomerharten-wensen’ actie. De verzorgingshuizen en Zonnebloemafdelingen waar wij mee samenwerken mogen dan 10 hartenwensen van hun bewoners/ gasten vervullen. Bij veel huizen komen dan leerlingen om in gesprek te gaan met de ouderen over hun moment. Bij de herfstactie is het thema samen spelletjes doen, een laagdrempelige activiteit waarbij ‘oud en jong’ bijvoorbeeld samen bingo spelen. De vele hartverwarmende reacties van de ouderen geven aan dat wij voorzien in een enorme behoefte. Theresia werkt samen met de Riki Stichting om door middel van verschillende activiteiten de eenzaamheid onder ouderen te verminderen. Afgelopen jaar hebben we hiermee een start gemaakt en in 2014 gaan we hiermee verder.


Als de liefde niet bestond als de liefde niet bestond zullen ze stilstaan de rivieren en de vogels en de dieren als de liefde niet bestond als de liefde niet bestond zou het strand de zee verlaten ze hebben niets meer te bepraten als de liefde niet bestond als de liefde niet bestond zou de maan niet langer lichten geen dichter zal meer dichten als de liefde niet bestond nergens zal de bloemen staan en de aarde zal verkleuren overal gesloten deuren en de klok zal niet meer slaan

als de liefde niet bestond dan was heel de vrijerij bedorven de wereld was gauw uitgestorven als de liefde niet bestond als de liefde niet bestond zal de zon niet langer stralen de wind zal niet meer ademhalen als de liefde niet bestond geen appel zal meer rijpen zoals eens in het paradijs als wij elkaar niet meer begrijpen dan is de wereld koud als ijs ik zou sterven van de kou en mijn adem zal bevriezen als ik je liefde zou verliezen er is geen liefde zonder jou Toon Hermans

15


BRAZILIË EN WK VOETBAL Vanaf half juni t/m half juli organiseren we een Braziliaanse maand omdat het WK voetbal in deze periode in Brazilië plaats vindt. Om de Braziliaanse cultuur te kunnen opsnuiven vinden in deze periode elke week verschillende activiteiten plaats met een Braziliaans tintje en natuurlijk het voetballen niet te vergeten. Brazilië, officieel de Federale Republiek Brazili, is een land in Zuid-Amerika. Brazilië is met zijn 8,5 miljoen vierkante kilometer het grootste land van ZuidAmerika, en het op vier na grootste ter wereld (alleen Rusland, Canada, de Verenigde Staten en China zijn groter). Brazilië wordt gekenmerkt door vier grote geografische eenheden: - De tropische kuststrook die oorspronkelijk was bedekt met regenwoud - Het Hoogland van Brazilië. Dit gebied bestaat uit tropisch regenwoud in het noorden, naar het zuiden toe overgaand in beboste savanne - In het noordoosten van Brazilië vindt men Sertão, een droog en woestijnachtig gebied. - Het Amazonebekken in het noorden en westen. Hier bevindt zich hoofdzakelijk het bedreigde Amazoneregenwoud en de meest waterrijke rivier van de wereld, de Amazone.

16 Kunst- en Cultuurprogramma 2014

De Brazilianen zijn divers in oorsprong: het is een mengelmoes van Afrikanen, Europeanen en Indianen. Hoewel elementen van de Afrikaanse en Indiaanse culturen voortleven in de Braziliaanse cultuur, heeft Brazilië overwegend een westerse cultuur. Circa 1,4 miljoen Brazilianen zijn van Japanse afkomst en leven hoofdzakelijk in het zuiden. De officiële taal van Brazilië is het Portugees. - Er zijn ongeveer 2.498 vliegvelden in Brazilië, landingsplaatsen inbegrepen. Het land beschikt over het tweede grootste aantal luchthavens van de wereld, net achter de Verenigde Staten. - Met ongeveer 1.355.000 kilometer aan snelwegen zijn wegen de voornaamste transportmogelijkheid voor passagiers en goederen in het Braziliaans verkeer. Salsa is een zeer populaire dans van hoofdzakelijk Cubaanse oorsprong. De naam komt van een populair radioprogramma gesponsord door een fabrikant van pikante tomatensaus. Het is ook mooi meegenomen dat de dans meer sensueel - pikanter - is dan de meeste andere Latijns-Amerikaanse dansen en ten onrechte denkt men dikwijls dat de naam daar vandaan komt. Deze dans komt zeker in de thema maand voorbij.


EXPOSITIES Els van der Mierden Van 14 augustus tot 3 november 2014

“Ze maakt van elk lettertje een kunstwerkje,” vertelde juf Marianne aan haar moeder, toen Els pas 7 jaar oud was. Als kind tekende ze dus al graag! In haar eerste baan als fotografe en fotolaborante leerde ze veel over contrast en composities. Ze maakte bruidsreportages en portretfoto’s en drukte alles zelf af in de donkere kamer. Toen het ontwikkelen steeds meer machinaal gebeurde, werd het werken in de donkere kamer voor Els minder interessant. In diezelfde periode begon ze met schilderen. De eerste acht jaar alleen met olieverf, soms in combinatie met collages, maar later ook met aquarel. Op het Centrum voor de Kunsten in Eindhoven ontdekte ze acrylverf. Dat bevalt haar goed omdat het snel droogt, waardoor je spontaner aan een schilderij kunt doorwerken; je werkt als het ware in de emotie van het moment. Soms combineert ze acryl met gemengde technieken. Haar inspiratie haalt ze overal vandaan. De ene keer begint ze vanuit materiaal en kleur, zonder vooraf te weten wat ze gaat maken. De andere keer werkt ze meer gestructureerd en met een vooropgezet plan.

Het werk van Els is zeer divers, maar toch is haar handschrift steeds duidelijk te herkennen.

Hanneke Bodlaender Van 12 juni tot 13 augustus 2014

“Verf geeft kleur aan je leven” is het motto van Hanneke Bodlaender. Haar roots liggen in Indonesië maar haar geboorteland was Brazilië. Deze beide landen, zowel als haar vele reizen, inspireren haar tot het uitbundige kleurgebruik in haar werk. De schilderijen van Hanneke kenmerken zich door een vlotte penseelstreek in dikke kleurrijke verf. Zij werkt expressief met zowel acryl- als olieverf op grote doeken, waarbij zij gebruik maakt van spatels en kwasten. Naast haar eigen werk, dat ze op diverse exposities tentoonstelt, werkt ze ook graag in opdracht. Dit ervaart ze als een enorme uitdaging. In overleg worden de werken in gewenste maat en kleur gemaakt. Bovendien organiseert ze spetterende schilderworkshops waar je met vrienden, familie of collega’s op een creatieve manier aan de slag kunt.

17


januari& februari


MAANDAG 6 JANUARI

DONDERDAG 9 JANUARI

Nieuwjaarsconcert met Salonorkest Chantilly

Nieuwjaarskienen

14.30 uur

Ook in het nieuwe jaar kunt u weer een gokje wagen met het kienen, misschien heeft u dit jaar meer geluk als het afgelopen jaar.

Salonorkest Chantilly is opgericht in 1982 Het werd genoemd naar het kasteel Chantilly in Frankrijk. Kasteel Chantilly ligt in de vallei van de Nonette, een zijrivier van de Oise in het gelijknamige departement in Picardië, ongeveer 60 kilometer ten noorden van Parijs. Het orkest treed op in de regio Eindhoven in verzorgingshuizen en bij recepties. Op 5 jan 2007 bestond het orkest 25 jaar.

14.30 uur

DINSDAG 14 JANUARI Optreden van “Bestse Heeren” 14.30 uur

DINSDAG 7 JANUARI Nieuwjaarsreceptie 14.30 - 16.00 uur De nieuwjaarsreceptie vindt plaats in de zaal voor bewoners, cliënten, medewerkers en vrijwilligers. Iedereen is van harte welkom! Onder genot van een hapje en drankje kunnen we elkaar een goed 2014 toewensen.

modern repertoire speelt Ancora ook muziek voor en bij speciale gelegenheden.

MAANDAG 20 JANUARI Optreden van Eindhovens mannenkoor 20.00 - 21.30 uur

WOENSDAG 22 JANUARI Snack 16.00 - 17.30 uur

ZONDAG 19 JANUARI

Er wordt een heerlijk snack geserveerd. Houd u de affiches in de gaten wat er geserveerd wordt.

Optreden van gitaarvereniging Ancora 14.30 uur Een gitaarvereniging is een muziekclub, waarvan de leden allemaal zichzelf begeleiden op gitaar terwijl zij daarbij zingen. Het repertoire loopt uiteen van het oudere lied tot de hedendaagse popmuziek. Naast een algemeen

DONDERDAG 23 JANUARI Kienen 14.30 uur

19


DINSDAG 28 JANUARI

DINSDAG 4 FEBRUARI

DINSDAG 11 FEBRUARI

Verkoop H&A mode

Optreden van Troubadour Frank van Es

Gezellige muziekmiddag

14.30 uur

Gezellige muziekmiddag met onze eigen “DJ” Ineke en/of Henny Kom op deze middag gezellig naar de zaal om een kopje koffie/thee te drinken onder het genot van een heerlijk muziekje van vaderlandse bodem.

10.00 - 12.00 uur

Muziek / dans avond 19.00 - 21.30 uur Ook dit jaar is er elke maand op de laatste dinsdag van de maand een dansavond. U komt toch ook !

DONDERDAG 30 JANUARI Wintermiddag met de Theresia school

Liedjesman Frank speelt van alles: Van oude popclassics tot mooie sfeervolle ballades en zeemansliederen. Frank schrijft zelf ook (Brabantse) liedjes en legt daarbij uit waar het over gaat. Frank luisterde veel naar Neil Young, John Fogerty, John Hiatt, Gerard van Maasakkers, Rowwen Heze, Ierse Folk, etc... Liedjesman Frank neemt diverse instrumenten mee naar zijn optredens. Dus… kom zeker kijken en luisteren.

DONDERDAG 13 FEBRUARI Chinees diner 17.00 uur

14.15 uur Kijk voor meer info op de affiches.

14.30 uur

DONDERDAG 6 FEBRUARI

Hiervoor kunt u zich aanmelden bij de receptie. Houd u de affiches in de gaten.

Kienen 14.30 uur

DINSDAG 18 FEBRUARI Dansavond 19.00 uur Kom gezellig naar de muziek luisteren of waag een dansje.

20 Kunst- en Cultuurprogramma 2014


WOENSDAG 19 FEBRUARI

WOENSDAG 26 FEBRUARI

VRIJDAG 28 FEBRUARI

Carnavalsquiz met aansluitend snack avond

Carnavalsavond

Boerenbruiloft

19.00 uur tot...

14.30 uur

Carnavals avond met de carnavalsvereniging De Blindgangers uit Eindhoven met hoog bezoek (de prins). Een optreden van de dansgarde en onvervalste muziek van de blaaskapel de Strijps kraaiers maakt deze avond helemaal compleet.

Na het grote succes van vorig jaar kan ook dit jaar de boerenbruiloft niet ontbreken. Er worden 2 mensen in de onecht verbonden, met een bloemkool als bruidsboeket en‌ Daar moet u natuurlijk als getuigen bij zijn. De middag zou helemaal af zijn als u in gepaste boeren kleding komt kijken als getuigen. Iedereen is van harte welkom.

14.30 uur Wat weet u zo over de carnaval? Laat u kennis testen en misschien wint u een leuk carnavalsprijsje 16.00 -17.30 uur wordt een heerlijke snack geserveerd. Houd u de affiches in de gaten wat er geserveerd wordt.

DONDERDAG 20 FEBRUARI

DONDERDAG 27 FEBRUARI

Carnavals kienen

Carnavals middag met de Theresia school

14.30 uur

14.00 uur Houdt u de affiches in de gaten.

21


maart& april


DINSDAG 4 MAART

DINSDAG 11 MAART

Carnavalsmiddag met Rene Bor

Optreden van koor Levenslust

14.30 uur

14.30 uur

Op de laatste middag van de carnaval gaan we flink uit ons dak met DJ Rene en zetten de bloemetjes nog eens buiten. Verkleed uzelf en kom genieten van de muziek met en een hapje en drankje.

WOENSDAG 5 MAART As woensdag Om 14.00 uur Een viering met aansluitend haring happen. Met een heerlijke haring (tegen een kleine vergoeding) sluiten we de carnaval voor dit jaar weer af. We hopen dat u weer genoten heeft.

DONDERDAG 6 MAART Kienen 14.30 uur

VRIJDAG 14 MAART

discomeubel, glimmende dansvloer, feestelijk decor en gastvrouwen, geïnspireerd op de jaren ’40 en ’50. Het Plein wordt voor deze dag theatraal omgetoverd tot een balzaal. Jassen worden aangenomen, rollators geparkeerd en lekkere hapjes en drankjes maken het feest helemaal af.

Germa mode verkoop

DONDERDAG 20 MAART

10.00 - 12.00 uur

Kienen 14.30 uur

DINSDAG 18 MAART Danspaleis

DINSDAG 25 MAART

14.30 uur

Muziek/dans avond

Het Danspaleis is een ouderwets gezellige disco voor ouderen. De PD (= Platendraaier) trekt de ouwe krakers uit de koffer zoals Johnny Hoes, Louis Prima, Doris Day en vele andere sterren van weleer. Van meezingers tot tranentrekkers, van polonaise tot ouderwets rocken-rollen: met het Danspaleis is het altijd bal. Het Danspaleis is een theatraal mini-evenement met een bevlogen PD, rijdend

19.00 uur Weer een heerlijk avondje de voetjes van de vloer of lekker luisteren naar de muziek

23


DONDERDAG 27 MAART

ZATERDAG 5 APRIL

DINSDAG 15 APRIL

Muziek middag met “DJ” Ineke of Stephanie

Brabantse middag met “Die Twee”

Quiz middag met overheerlijke poffertjes

14.30 uur

14.30 uur

14.30 uur

WOENSDAG 9 APRIL

DONDERDAG 17 APRIL

Opticien aan huis

Kienen met paas prijzen

WOENSDAG 2 APRIL

14.00 - 16.15 uur

14.30 uur

Snack

DONDERDAG 10 APRIL

Kom op deze middag gezellig naar de zaal om een kopje koffie/thee te drinken onder het genot van een heerlijk muziekje van vaderlandse bodem.

16.00 -17.30 uur Wordt een heerlijke snack geserveerd. Houd u de affiches in de gaten wat er geserveerd wordt.

Paasactiviteit met de Theresia school 14.00 uur

DONDERDAG 3 APRIL Kienen 14.30 uur

24 Kunst- en Cultuurprogramma 2014

MAANDAG 21 APRIL Paaslunch 12.00 uur Voor degenen die zich hiervoor hebben aangemeld.


DONDERDAG 24 APRIL

DINSDAG 29 APRIL

Duitse muziekmiddag met de Wedertklank

Dansavond

14.30 uur

Weer een heerlijk avondje de voetjes van de vloer of lekker luisteren naar de muziek

Blaasorkest Wedertklank is in 1980 opgericht als Seniorenorkest Nooit Gedacht. Het telde 8 leden. In 2005 heeft het orkest zijn 25-jarig bestaan gevierd. Momenteel telt het orkest een kleine 30 leden, waaronder 6 dames; is de gemiddelde leeftijd belangrijk jonger geworden; is de naam veranderd evenals het tenue waarin opgetreden wordt en als belangrijkste, is het repertoire sterk verbreed. Gemakshalve kun je stellen dat het huidige repertoire loopt van Egerländer tot Jan Smit en van Aïda tot Neil Diamond. Voor een breed publiek dus.

19.00 uur


mei& juni


DONDERDAG 1 MEI

DONDERDAG 8 MEI

DINSDAG 13 MEI

Kienen

Mobilene nachtmode en ondermode verkoop

Danspaleis

10.00 - 12.00 uur

Het Danspaleis is een ouderwets gezellige disco voor ouderen. De PD (= Platendraaier) trekt de ouwe krakers uit de koffer zoals Johnny Hoes, Louis Prima, Doris Day en vele andere sterren van weleer. Van meezingers tot tranentrekkers, van polonaise tot ouderwets rocken-rollen: met het Danspaleis is het altijd bal. Het Danspaleis is een theatraal mini-evenement met een bevlogen PD, rijdend discomeubel, glimmende dansvloer, feestelijk decor en gastvrouwen, geïnspireerd op de jaren ’40 en ’50. Het Plein wordt voor deze dag theatraal omgetoverd tot een balzaal. Jassen worden aangenomen, rollators geparkeerd en lekkere hapjes en drankjes maken het feest helemaal af.

14.30 uur

DINSDAG 6 MEI verrassing middag 14.40 - 16.15 uur

ZONDAG 11 MEI Optreden van St Petrus kwartet 14.30 uur

WOENSDAG 7 MEI Verkoop Vincken mode 10.00 - 12.00 uur

Snack 16.00 -17.30 uur Er wordt een heerlijke snack geserveerd. Houd u de affiches in de gaten wat er geserveerd wordt.

Dit ensemble bestaat sinds 1992 en werd opgericht door vier Russische muzikanten, allen woonachtig in Nederland. Alle musici hebben aan het conservatorium van St Petersburg of Moskou gestudeerd en spelen voor u muziek vanuit de traditie van de historische plaats St Petersburg.

14.30 uur

DONDERDAG 15 MEI Kienen 14.30 uur

27


DINSDAG 20 MEI

VRIJDAG 23 MEI

DINSDAG 3 JUNI

Wandel – 2 – daagse

Asperge diner

18.00 uur

17.00 uur

Maria middag met Marie Christien

Vandaag voor de eerste keer de avond wandel – 2 – daagse van start. In de omgeving van Theresia zijn twee leuke wandelroutes uitgezet, deze zijn ook toegankelijk voor rolstoelen. Wij nodigen u uit om samen met familie ,vrienden of vrijwilligers deze nieuwe belevenis mee te maken

Voor degenen die zich hiervoor aangemeld hebben.

WOENSDAG 21 MEI Wandel – 2 – daagse 18.00 uur Vandaag de tweede dag van de avond wandel – 2 – daagse. Alle deelnemers worden na afloop binnen gehaald met muziek en gehuldigd met een medaille. Onder genot van een hapje en een drankje worden deze twee dagen afgesloten met een blarenbal.

28 Kunst- en Cultuurprogramma 2014

DINSDAG 27 MEI Muziek / dans avond met live muziek van “t orkestje” 19.00 uur De maandelijkse dansavond wordt deze keer opgeluisterd met een live orkestje. Inmiddels een begrip op Theresia en verzekert van een groot succes.

14.30 uur Marie Christien heeft naam opgebouwd: een zangeres, die klinkt als een nachtegaal; een stralend middelpunt op het podium. Ze beschikt over lekker in het gehoor liggend materiaal en nodigt het publiek ook graag uit om mee te zingen. Marie Christien is niet op haar mondje gevallen en dat laat ze met de nodige humor tussen de nummers door dan ook duidelijk blijken. Met haar innemende voorkomen, sprekende teksten en sprankelende uitstraling speelt ze gemakkelijk en flexibel in op het publiek. Dankzij haar laagdrempelige, herkenbare weet deze sportieve podiumvrouw uiteenlopende gezelschappen direct te boeien. Kom kijken en luisteren.


DINSDAG 10 JUNI

DINSDAG 17 JUNI

WOENSDAG 18 JUNI

Muziek middag met “DJ” Ineke of Henny

Muziek middag met Lesley

Carma schoenen verkoop

14.30 uur

14.30 uur

14.00 - 16.00 uur

Kom op deze middag gezellig naar de zaal om een kopje koffie/thee te drinken onder het genot van een heerlijk muziekje van vaderlandse bodem.

10 juli 1963 werd Lesley, Stanley, Humprey Lynch geboren in Paramaribo, Suriname. Op negenjarige leeftijd kwam hij al zingend op Schiphol aan. Deze passie voor muziek is altijd gebleven. Hij luistert er graag naar, hij danst er op en het liefst zingt hij er bij. Lesley Lynch is muziek. Voor feestvierend Eindhoven en omgeving is Lesley al jaren een begrip. Er mag daar geen feest voorbijgaan of Lesley Lynch is van de partij. Al menig bruidspaar heeft hij al zingend het huwelijksbootje ingeloodst. Lesley doet er alles aan om nationaal of liever nog internationaal door te breken. Hij zingt in achtergrondkoortjes op cd’s van anderen.

DONDERDAG 12 JUNI Kienen met voetbal prijzen 14.30 uur

Snack 16.00 - 17.30 uur Er wordt een heerlijke snack geserveerd. Houd u de affiches in de gaten wat er geserveerd wordt.

DONDERDAG 19 JUNI Mode show met verkoop van Euro mode 10.00 - 12.00 uur

Film over het Nederlandse voetbal 14.30 uur

29


DINSDAG 24 JUNI

ZATERDAG 29 JUNI

Braziliaanse dans/ muziek avond

Braziliaanse middag

19.00 uur

Muziek, dans en hapjes.

Weer een heerlijk avondje de voetjes van de vloer of lekker luisteren naar de muziek.

WOENSDAG 25 JUNI Voetbal/BraziliĂŤ quiz 14.30 uur

DONDERDAG 26 JUNI Kienen 14.30 uur

14.30 uur


juLI& AUGUSTUS


DINSDAG 1 JULI

WOENSDAG 16 JULI

DONDERDAG 7 AUGUSTUS

Braziliaanse hapjes/ fruit middag

Snack

Kienen

16.00 - 17.30 uur

14.30 uur

14.30 uur

Er wordt een heerlijke snack geserveerd. Houd u de affiches in de gaten wat er geserveerd wordt.

DINSDAG 8 JULI Braziliaanse BBQ 17.00 uur Voor degenen die zich hiervoor aangemeld hebben.

DONDERDAG 24 JULI Kienen

MAANDAG 4 AUGUSTUS

Kienen

Mode verkoop van H&A mode 10.00 - 12.00 uur

Oliebollen i.v.m. kermis in Eindhoven 14.30 uur

32 Kunst- en Cultuurprogramma 2014

muziek middag met DJ van eigen bodem 14.30 - 16.00 uur

14.30 uur

DONDERDAG 10 JULI 14.30 uur

DINSDAG 12 AUGUSTUS

WOENSDAG 13 AUGUSTUS Snack 16.00 - 17.30 uur Er wordt een heerlijke snack geserveerd. Houd u de affiches in de gaten wat er geserveerd wordt.


DINSDAG 19 AUGUSTUS Optreden van Michel Coenen 14.30 - 16.15 uur

DONDERDAG 21 AUGUSTUS Kienen 14.30 uur

DINSDAG 26 AUGUSTUS Muziek/dans avond 19.00 uur Weer een heerlijk avondje de voetjes van de vloer of lekker luisteren naar de muziek.

33


Een greep uit de vele optredens, presentaties en activiteiten. Daar zit zeker wat voor u bij!

4 februari frank van es

19 januari gitaarvereniging ancora

6 januari salonorkest chantilly

11 mei st petersburg kwartet

3 juni mariechristien

vĂŠĂŠl plezier!

18 maart danspaleis 34 Kunst- en Cultuurprogramma 2014


Voor het programma Kunst en Cultuur 2014 hebben we gekozen voor het thema ‘uitgaan’. Kunt u het zich nog herinneren? Die eerste pasjes bij de dansschool? De theaterbezoekjes, dat bijzondere concert, een spannend bioscoopbezoek of circusoptreden? We nemen u in dit boekje graag mee naar de sfeer van weleer. Maar bij vroeger houdt het natuurlijk niet op! Ook nu valt er nog genoeg te beleven! Met het programma Kunst en Cultuur hebben we geprobeerd om weer een veelzijdig programma neer te zetten. Voor ieder wat wils. Met onverwachte momenten en ontmoetingen. Laat u inspireren en verrassen. Doet u mee?

Kunst cultuur vitalis theresia 2014  

http://www.vitalisgroep.nl/images/downloads/Kunst_cultuur_Vitalis_Theresia_2014.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you