Page 1

VITALIS engelsbergen

Kunst& CULTUUR programma 2014


2222

COLOFON -------------------------------------------Deze uitgave is tot stand gekomen met de inzet van veel collega’s. Allen bedankt daarvoor! -------------------------------------------Eindredactie Jolanda Kennis -------------------------------------------Tekst Jolanda Kennis, Hans Segers en anderen die een stukje hebben aangeleverd. -------------------------------------------Vormgeving Volle-Kracht -------------------------------------------Foto’s Jolanda Kennis, diverse artiesten, fotografie covers Vincent van den Hoogen -------------------------------------------Drukwerk Drukkerij Schrijen-Lippertz -------------------------------------------Uitgave Vitalis Engelsbergen Maria van Bourgondiëlaan 8 5616 EE Eindhoven -------------------------------------------januari 2014

5 Voorwoord ------------------------------------------------------------------------

6

Roerige tijden

------------------------------------------------------------------------

8 Uitgelicht ------------------------------------------------------------------------

12 Mimakker in huis ------------------------------------------------------------------------

16 Programma 2014 ------------------------------------------------------------------------

38 Wekelijkse activiteiten ------------------------------------------------------------------------


Voorwoord Voor u ligt het jaarprogramma kunst en cultuur 2014 voor Vitalis Brunswijck, Vitalis Vaandelhof, Vitalis Wonen aan de Fakkellaan, Vitalis Engelsbergen, Vitalis Theresia en Vitalis Vonderhof. Zoals elk jaar, ook nu weer een groot compliment aan alle bewoners, mede­werkers, vrijwilligers, acteurs en kunstenaars, omdat dankzij hen het jaarprogramma tot stand komt, maar een bijzonder compliment is op z’n plaats aan de coördinatoren kunst en cultuur van Vitalis, omdat zij hierin het voortouw hebben. Vorig jaar berichtten wij over onze samenwerking met het Parktheater Eindhoven. Die samenwerking leidt ertoe, dat u toegang krijgt tot producties van het Parktheater, ook als u fysiek niet in staat bent het theater te bezoeken. Daarom loopt de planning in het programmaboek 2014 niet meer van januari tot januari, maar van januari tot september. Dat betekent dat vanaf het volgende programmaboek (2014/2015) het programmajaar loopt van september tot sep­ tember. Vanaf dan loopt het programma namelijk syn­chroon met de jaarplanning van het Parktheater. Kunst en cultuur is binnen Vitalis als vanzelf­spre­kend tot het dagelijks leven gaan behoren. Literatuur, muziek, toneel, dans, film of compositie prikkelen de zintuigen. U hoeft er niet meer voor naar een theater, schouwburg of bioscoop. Vitalis haalt het binnen.

U kunt in het jaarprogramma weer kiezen uit een groot en gevarieerd aanbod. Ook kunt u familie en vrienden uitnodigen en samen genieten van optre­ dens, voorstellingen en culinaire bijeenkomsten. Heel graag willen wij weten of het aanbod ook aan­ sluit bij uw wensen. Wij zijn dan ook erg blij met uw opmerkingen, suggesties en ideeën. Binnen de mogelijkheden die we hebben, zoeken we steeds heel creatief de grenzen op. Naast het jaarprogramma is in elke locatie steeds een wisselende expositie van schilderijen, van profes­sio­ nele- en amateurkunstenaars. Het draagt niet alleen bij aan versiering van het gebouw, afwisseling en discussie over kunst, het draagt ook bij aan de collec­ tievorming van schilderijen binnen de locatie, omdat we steeds uit een expositie een werk aankopen. Het jaarprogramma kunst en cultuur is niet uitput­ tend. Er vinden nog allerlei andere activiteiten plaats, die nu nog niet bekend zijn en waar we u ook graag als gast verwelkomen. Waar mogelijk zullen we het kunst- en cultuuraspect laten samengaan met het culinaire aspect. Van harte wensen wij u een goed jaar toe, waarin veel mooie dingen voor u te beleven zullen zijn. Wij heten u en de uwen ook in 2014 dan ook weer van harte WELKOM. Nardi Kortstee, Martien Arts, directeuren

5


ROERIGE TIJDEN Het jaar 2014 staat in het teken van het oude loslaten en het nieuwe verwelkomen. Roerige tijden breken aan. Vitalis Engelsbergen gaat het oude gebouw verlaten om de intrek te nemen in een prachtig nieuw gebouw. Iedereen zal op zijn/haar eigen manier met deze veranderingen omgaan. Grote veranderingen kunnen verschillende emoties en gevoelens met zich mee brengen: Gevoelens van ongeduld – gaat het eindelijk gebeuren Blijdschap – alles is nieuw Angst – voor het onbekende, voor verandering Enthousiasme – ik heb er zin in, kijk er naar uit Spanning – zal het wel goed komen Juist in deze tijden van verandering willen wij u graag laten genieten van alles wat mooi is, van kunst en cultuur. Elkaar ontmoeten en genieten van een goed leven staat bij u en bij ons hoog in het vaandel. Genieten van muziek en theater, van uitstapjes en culinaire hoogstandjes.

6 Kunst- en Cultuurprogramma 2014

Waar het u en ons, nu en in de toekomst, om gaat is: ertoe doen, zelf doen, meedoen. En vooral samenwerken en delen met anderen. Dit ongeacht alle veranderingen die ons in de komende tijd te wachten staan. Aandacht voor elkaar, de ruimte hebben om dingen zelf te doen en om te kiezen, elkaar helpen. Samen beleef je meer, samen bereik je meer. Kortom wij hopen dat in deze roerige tijden het kunst en cultuuraanbod kan zorgen voor mooie, sfeervolle en kleurrijke momenten. We ontvangen u graag ! Maak uw eigen keuze uit dit aanbod. Samen genieten van de mooie, ontroerende, leuke, interessante en inspirerende momenten geeft het leven meer kleur en inhoud.

Roerige tijden - Beleef het samen! Jolanda Kennis, Cultureel medewerker


VRAAG Ga je mee Een luchtje scheppen Een windje snuiven Een waaitje wuiven? Ga je mee Een neusje halen Een hartje luchten Een potje zuchten? Ga je mee Een lachje proesten Een geeuwtje gapen Een snurkje slapen? Uit: Wie heeft hier met verf lopen smijten van Jos van Hest (2010, Uitgeverij Querido)

7


UITGELICHT Een koffer vol ! Slechts weinig dingen in het leven kunnen zo’n sterke gevoelens teweegbrengen als herinneringen. Een terugblik naar ‘vroeger’, de gedachten aan ‘de goeie ouwe tijd’, ze zorgen dagelijks voor een nostalgische glimlach op eenieders gezicht. In ons leven verzamelen we veel ervaringen, gedachten en emoties, we noemen dat herinneringen. Alle bijzondere gebeurtenissen in het leven zoals de geboorte, geloof, de school, de militaire dienst, verliefd worden, huwelijk en kinderen. Maar ook gelegenheden vanuit het alledaagse leven zoals kind zijn, spelen, uitgaan, vakantie, het huishouden kunnen aan de orde komen. Herinneringen komen weer tot leven. Mooie momenten van trots, blijdschap, inspiratie, maar ook momenten van verdriet, boosheid en loslaten. Rommelen in je eigen reiskoffer, terug kijken, herinneringen ophalen en kijken in je eigen reiskoffer, helpt je om je leven en wat daarin gebeurt te begrijpen, te veranderen en/of te aanvaarden. Daarnaast kan het voor naasten tastbare herinneringen zijn aan u en uw leven. Deze herinneringen gaan we in onze eigen “reiskoffer” bewaren. In het eerste kwartaal zal dit herinneringsproject plaatsvinden binnen Vitalis Engelsbergen

8 Kunst- en Cultuurprogramma 2014

genaamd “Een koffer Vol!”, een project voor en door bewoners van Vitalis Engelsbergen gemaakt. Dit unieke project wordt in samenwerking met Vrijwilliger Tineke Kanen, activiteitenbegeleiding, contactpersonen en familieleden van de bewoners en Cultureel medewerker Jolanda Kennis gerealiseerd. Onder de titel “Een koffer Vol!” wordt met een aantal bewoners van Vitalis Engelsbergen een reiskoffer bedacht, verzameld en gemaakt, vol met tastbare herinneringen. Tijdens dit project maken we samen een reis door de tijd. Op deze manier worden de herinneringen voor hen zichtbaar en tastbaar gemaakt. Er worden herinneringen gedeeld en samen worden we door elkaar geïnspireerd. De activiteitenbegeleiding en verzorgenden zullen samen gaan kijken voor welke bewoners zo’n koffer een uitdaging kan zijn of een aanvulling op hun leven van alle dag om deel te nemen aan het project. Zodra er een selectie is gemaakt, zal er met u contact worden opgenomen voor het maken van een afspraak. Wekelijks gaan we dan aan een eigen persoonlijke koffer werken. We gaan op zoek naar foto’s en kleine oude voorwerpen die iets voor hen betekenen en waarmee de koffer wordt gevuld. Maar er wordt ook getekend, geschilderd of een collage gemaakt van


dingen die niet meer tastbaar zijn maar die men zich wel als belangrijk herinnert. Bv een griffel & lei, een geldbeurs, een rozenkrans, oude munten, Sunlight zeep enzovoort. De koffer kan worden versierd, zowel aan de binnen- als aan de buitenkant. Contactpersonen en familieleden zijn hierin onmisbaar voor de persoonlijke ondersteuning in het project. Zodat het een unieke persoonlijke herinneringskoffer wordt. Het project wordt zaterdag 5 april 2014 afgesloten met een bijzondere presentatie in Vitalis Engelsbergen. Over deze presentatie wordt u uiteraard tijdig ge誰nformeerd. Tineke Kanen, vrijwilligster Jolanda Kennis, Cultureel medewerker

9


Gedachten-goed

Groot Letterfestival

Uw levenslessen vastgelegd…

Het Groot Letterfestival is het eerste literaire festival in Eindhoven op meerdere locaties.

De kunstkast ‘Gedachten-goed’ reist rond op diverse locaties van Vitalis. En deze kast komt maandag 27 januari t/m 14 februarai 2014 naar Vitalis Engelsbergen. In deze kast, bedacht door Maaike Mul, coördinator kunst en cultuur Vitalis, wordt immaterieel erfgoed verzameld. ‘Gedachten-goed.’ is onderdeel van het project Senioren in Brabant van Erfgoed Brabant, een project over senioren die verhuizen naar een zorgcentrum of verzorgingshuis en daardoor vaak afscheid moeten nemen van een groot deel van hun inboedel. Je materiële wereld bouw je dan wellicht af, maar dit geldt niet voor je gedachtewereld. Die bouw je met het klimmen der jaren juist op! Wijsheden en levenslessen komen immers met de jaren! Wat gaf en geeft zin aan het leven, welke gedachten zijn belangrijk en geven waarde en kleur aan het leven. Wat is van belang om door te geven? We zijn benieuwd naar uw wijsheid en levenslessen. Graag komen we met u in gesprek en leggen we vast wat u wilt doorgeven. Zo vullen we de kast met levenswijsheden. Deze zal uiteindelijk bij een groep kinderen neerstrijken om zo de gedachten door te kunnen geven.

10 Kunst- en Cultuurprogramma 2014

Vijf Vitalislocaties veranderen voor één dag in podia voor literaire voordrachten, gesprekken met auteurs, en optredens van singer-songwriters. In de liften, de gangen en de huiskamers dragen dichters voor, in de zalen vinden schrijfworkshops plaats, en de entree wordt omgebouwd tot boekwinkel (mét signeersessies!). Poëtische pendelbussen zullen de bewoners en bezoekers vervoeren tussen de festivallocaties. Met dit festival willen Vitalis Kunst & Cultuur en De Literaire Salon literatuurliefhebbers van alle leeftijden en uit heel Eindhoven en omstreken bij elkaar brengen. Het Groot Letterfestival zal plaatsvinden op zondag 13 april 2014. De locaties zijn Vitalis Peppelrode, Vitalis Berckelhof, Vitalis Vonderhof, Vitalis Wilgenhof en Vitalis Brunswijck. Samenwerkingspartners: Polare, Plint en Garden Mania. Mede mogelijk gemaakt door: FondsNutsOhra, Plint, Garden Mania, Polare, BKKC, Fonds Sluyterman van Loo, Provincie Noord-Brabant, RCOAK en VSBfonds.


11


MIMAKKER IN EIGEN HUIS Vreugde en verdriet horen bij ons leven. Maar wat als de traan opdroogt en de lach verstilt? Heel veel mensen die lijden aan dementie krijgen hiermee te maken. Ze raken verstard en grijpen terug op hun eerste levensbehoeften. De stichting miMakkus zet zich in voor mensen met een cognitieve stoornis of mensen met een ernstige verstandelijke beperking. Zij doet dit door mensen op te leiden in het contact maken met bewoners, daar waar familie of verpleging daar niet of nauwelijks meer toe in staat is. Het gebruikte middel daarvoor is clownerie. Clowns zijn authentiek, onbevangen en kwetsbaar evenals onze dementerenden. De miMakkers, zoals de gecertificeerde heten, komen niet binnen als een circusclown, zij zijn bescheiden en ingetogen. Zij werken vanuit rust en respect, zij stellen zich gelijk aan de bewoner, ze zijn een makker, een maatje... Samen gaat de miMakker met de bewoner op ontdekkingstocht; samen beleven, samen ontdekken, samen emoties ondergaan en samen beleven ze de zorg... De miMakker leert zichzelf leeg te maken, impulsen te herkennen van dementerenden en hier een speelse en humorvolle reactie op te geven. Dit is geen act die vooraf wordt ingestudeerd, want een miMakker stelt zich vooraf geen doelen. Juist dat maakt een miMakker uniek.

12 Kunst- en Cultuurprogramma 2014

De benaderingswijze zoals door miMakkus ontwikkeld vindt zijn wortel in een mengeling van de clown, de zielzorger, de nar, de geliefde en het maatje. Deze methode sluit naadloos aan bij de basisprincipes van de belevingsgerichte zorg (zingeving, uitgaan van de beleving van de bewoner, contact). Deze benaderingswijze resulteert vaak in onder meer alertheid, levendigheid, plezier en ontspannenheid bij bewoners. Hetgeen een positieve invloed heeft op het woon- en leefklimaat op een afdeling.

Marie-Claire Schoenmakers mag zich sinds februari 2011 officieel miMakker noemen. Wekelijks bezoekt zij als ‘bluumke’ mensen van een van de verpleegafdelingen van Vitalis Engelsbergen. De ene keer een subtiel contact, klein maar intens. De andere keer groots en clownesk, maar altijd vanuit respect voor de ander.


EXPOSITIES ze in 1993 met een kunststudie aan de Academie voor Schone Kunsten in Arendonk (BelgiĂŤ). De eerste jaren volgde ze de schildersopleiding; daarna legde ze zich toe op tekenen. Door ziekte was ze enige jaren uit de running. Daarna vervolgde ze de opleiding, met als recente specialisatie model schilderen in olieverf . Haar schilderijen zijn figuratief met een eigen kleurkeuze en grove penseelstreken. Vooral de mens staat centraal. Haar specialiteiten zijn portretten en naakten, waarbij ze de plasticiteit van de persoon op haar eigen wijze vangt.

20 JANUARI - 07 APRIL 2014 Julia Iding - Waalre Julia Iding (1950) had reeds vanaf haar prille jeugd veel interesse in tekenen en schilderen. Vanwege haar passie voor de schilderkunst volgde ze vanaf haar jeugd diverse cursussen en bezocht ze schilderateliers; ze was actief in de schilder- en tekenkunst.

Sfeer en karakter van de persoon zijn belangrijke elementen in haar kunstwerken. De schilderijen zijn hoofdzakelijk uitgevoerd in olieverf. De laatste jaren is ze zich meer gaan toeleggen op het boerenleven en op het schilderen van landschappen.

Het zakenmilieu waarin ze opgroeide gaf in eerste instantie geen ruimte voor kunstonderwijs. Na haar huwelijk, met drukke werkzaamheden als huismoeder en een vol zakenleven in de makelaardij, begon

13


andere grafiek (Robert Terwind en Cees Sac), modeltekenen (Jan Kuhr, Henk Arnoldussen en Frank Malcorps) en de laatste jaren vooral portrettekenen en schilderen (Marijke Strijbosch).

Willie van Schie-Kamps - Eindhoven

Haar sterke kant is tekenen, het werken met lijnen, waarbij haar belangstelling vooral uitgaat naar de mens. Ze wil in haar werk, zoekend in lijn en kleur, het wezen treffen van de persoon die voor haar zit. Het zoeken uit zich ook in experimenteren met verschillende technieken en materialen. Ze streeft daarbij naar transparantie, zodat de toeschouwer het creatieve proces kan volgen. Het resultaat hoeft op zich niet mooi te zijn maar wel interessant. Haar werk is dan ook nogal divers met de nadruk op werken op papier. Aanvankelijk heeft ze zich vooral toegelegd op grafisch werk, met name etsen. Later is ze veel gaan modeltekenen en de laatste jaren vooral portrettekenen/schilderen? en schilderen op doek.

Tekenen en schilderen spelen voor Willie van jongs af aan een belangrijke rol in haar leven. Vroeger creëerde ze graag een droomwereld waarin ze zelf zou willen vertoeven.

30 JUNI - 15 SEPTEMBER 2014

29 APRIL - 27 JUNI 2014

Zo kon ze in haar werk haar positieve en negatieve gevoelens zoals liefde, angst en verdriet kwijt. Ze had het geluk om op de middelbare school en op de PABO al les te krijgen van bekende kunstenaars als Louis Derijks en Fred Markus, die haar stimuleerden en inspireerden. Een volledige academische opleiding in de kunst heeft ze nooit gevolgd; toch wil ze zichzelf geen autodidact noemen. Lange tijd is ze lid geweest van de Vrije Academie in Nijmegen en Eindhoven en later ook van het Centrum voor de Kunsten Eindhoven. Jarenlang nam ze deel aan de lessen van de Zaterdag Academie. Ze heeft gedegen les gehad van bekende kunstenaars in onder

14 Kunst- en Cultuurprogramma 2014

Anne Marie van Stratum - Eindhoven Aanvankelijk was aquarel de grote passie van Anne Marie maar de laatste jaren is ze vooral met acrylverf aan de slag gegaan. Het grote voordeel van acryl is dat het op waterbasis is en dus overschilderbaar. Hierdoor blijft het steeds mogelijk het schilderij te veranderen en aan te passen. Ze noemt dit: “met de verf spelen”. Anne Marie werkt praktisch nooit met een vooropgezet plan; het schilderij ontstaat vanzelf en dan liefst met vrolijke, heldere kleuren op grote doeken van meer dan een vierkante meter.


Vaak schildert ze mensfiguren, gezien op de rug. Ze hebben contact met elkaar, er gaat emotie van uit. Ze lopen in groepen en zijn vaak toch alleen. Een combinatie van figuratie en abstractie spreekt haar erg aan. Ze hanteert zowel kwast als paletmes en soms mengt ze schelpenzand door de acrylverf. Naast figuren schildert ze ook bloemen (veel tulpen en klaprozen), kippen en zeegezichten. In 2011 is het boek “ Kunstzinnig” verschenen met op de cover haar schilderij “Dans”. Anne Marie heeft workshops en masterclass-schilderlessen gevolgd bij de bekende Brabantse schilders Gerard v.d. Weerd, Frans Manders en Jos Leurs. Ze heeft in heel Nederland geëxposeerd.

16 SEPTEMBER - 1 DECEMBER Jeske de Corte - Roggel Jeske is een creatieve duizendpoot, die al op jonge leeftijd haar sporen verdiend heeft in de fotografie. De fotografie staat bij haar vaak in dienst van haar andere passie: haarstyling. Ze verzorgt zelf trainingen die worden afgesloten met een mooie fotoshoot op locatie. We zijn er dan ook trots op dat we voor de eerste keer een foto expositie kunnen organiseren en wel van zo’n groot talent. Jeskes beelden hebben een geheel eigen karakter; ze legt de nadruk op perfectie van de details. Ze fotografeert vanuit haar eigen beleving, waarbij haar zintuigen haar leiden tot het maken van een beeld. Soms is het de kleur, de sfeer, het licht maar vaak ook het geluid of de geur die ze waarneemt. Zelfs de beleving van andere mensen kan leiden tot een beter beeld.

15


januari& februari


MAANDAG 13 JANUARI

WOENSDAG 15 JANUARI

Kienen

Nieuwjaarsreceptie

19.30 - 21.00 uur / Bourgondiër

14.30 - 15.30 uur / Bourgondiër

Goede sfeer, goed gezelschap en kans op mooie prijzen.

De nieuwjaarsreceptie vindt plaats in de Bourgondiër, gezamenlijk voor bewoners, huurders, medewerkers en vrijwilligers van Vitalis Engelsbergen, Vitalis de Hagen en Vitalis Genderstate. Iedereen is van harte welkom!

DINSDAG 14 JANUARI Muziekworkshop John Benita 14.30 - 15.30 uur / Activiteitenruimte Tijdens deze workshop kunt u actief meedoen, muziek maken en meezingen óf luisteren naar de bekende liedjes.

en bij recepties. De bezetting van het orkest is vier violen, cello, contrabas, fluit, twee klarinetten, saxofoon, gitaar en piano. Het orkest staat onder de bezielende leiding van concertmeester Christian Warner. U bent van harte welkom!

MAANDAG 20 JANUARI Kienen

ZATERDAG 18 JANUARI

19.30 - 21.00 uur / Bourgondiër Tijdens een leuke kienavond heeft u kans op mooie prijzen.

Nieuwjaarconcert 14.30 - 16.00 uur / Bourgondiër Vanmiddag wordt het jaar muzikaal ingeluid met een Nieuwjaarsconcert. Ter gelegenheid van het nieuwe jaar verzorgt het Salonorkest Chantilly een sfeervol concert. Salonorkest Chantilly is opgericht in 1982, als onderdeel van het departement Aalst-Waalre van de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen. Het werd genoemd naar het kasteel Chantilly in Frankrijk. Het orkest trad al gauw niet alleen meer op bij de activiteiten van “het Nut”, maar ook in de regio Eindhoven in verzorgingshuizen

DINSDAG 21 JANUARI Klassieke muziek 14.30 - 15.30 uur / Activiteitenruimte Hebt u affiniteit met klassieke muziek ……U bent van harte welkom.

17


DINSDAG 21 JANUARI

27 JANUARI T/M 14 FEBRUARI

ZATERDAG 1 FEBRUARI

Dansavond

Gedachten-Goed Uw levenslessen vastgelegd…

Concert Jong voor Oud

19.30 - 21.30 uur / Bourgondiër Een gezellige dansavond met DJ Stan met oude hits uit vervlogen tijden. Niet alleen leuk om te dansen maar ook om te kijken, te luisteren en te kletsen. Laat uw verzoeknummers maar horen en de voeten kunnen van de vloer…

ZONDAG 26 JANUARI

In de kunstkast ‘Gedachten-Goed.’ verzamelen we drie weken lang uw levenslessen. We zijn benieuwd naar uw wijsheid en levenslessen. Graag komen we met u in gesprek en leggen we vast wat u wilt doorgeven. Zo vullen we de kast Gedachten-Goed met levenswijsheden. Deze zal uiteindelijk bij een groep kinderen terecht komen om zo de gedachten door te kunnen geven.

Culinaire brunch

MAANDAG 27 JANUARI Kienen 19.30 - 21.00 uur / Bourgondiër Gaan vanavond de nummers eindelijk op de goede plek vallen?

18 Kunst- en Cultuurprogramma 2014

Jonge musici die aan het conservatorium van Tilburg studeren geven een concert. Het muziekgenre kan variëren van licht klassiek, musical, volksmuziek tot jazz.

MAANDAG 3 FEBRUARI Kienen 19.30 - 21.00 uur / Bourgondiër

11.00 - 12:30 uur / Bourgondiër Vandaag kunt U genieten van een uitgebreid brunch met heerlijke producten.

14.30 - 16.00 uur / Bourgondiër

Komt u voor de gezelligheid of voor de prijzen?


DINSDAG 4 FEBRUARI

DINSDAG 11 FEBRUARI

Peter van Berkel

Muziekworkshop John Benita

19.30 - 21.30 uur / Bourgondiër Peter van Berkel uit Tilburg treedt vanavond voor u op met liedjes van vroeger en nu. Peter heeft een gevarieerd repertoire, uiteenlopend van de jaren ’50 tot heden. Engelstalig maar ook Nederlands repertoire, vlotte muziek maar ook mooie ballads en evergreens. Zijn optreden heeft als thema “Een muzikale reis door de tijd”.

MAANDAG 10 FEBRUARI Kienen

14.30 - 15.30 uur / Activiteitenruimte Tijdens deze workshop kunt u actief meedoen, muziek maken en meezingen óf luisteren naar de bekende liedjes.

MAANDAG 17 FEBRUARI Kienen

DONDERDAG 13 FEBRUARI Kledingverkoop door firma H&A mode 14.00 - 16.00 uur / Bourgondiër

19.30 - 21.00 uur / Bourgondiër Lekkere koffie, goed gezelschap en wie weet een mooi prijs.

nemen we met de Carnavalsvereniging de Kletsmeiers en Ton van Schaijk een voorproefje op carnaval. Een optreden van de dansgarde en onvervalste muziek van de blaaskapel maken deze middag geheel compleet.

ZATERDAG 15 FEBRUARI Opening carnaval 2014 14.30 - 16.00 uur / Bourgondiër Carnaval is een feestelijke gebeurtenis, de zorgen van alledag even aan de kant. Verkleden, dansen, genieten van een hapje en een drankje. Kortom elk jaar weer een gezellige gebeurtenis. Dit jaar

19.30 - 21.00 uur / Bourgondiër Wordt dit uw geluksavond voor een mooie prijs?

DINSDAG 18 FEBRUARI Verkoop van lingerie en nachtmode door Firma Liandora 14.00 - 16.00 uur / gang van Vitalis Engelsbergen

Klassieke muziek 14.30 - 15.30 uur / Activiteitenruimte Hebt u affiniteit met klassieke muziek… U bent van harte welkom.

19


Dansavond 19.30 - 21.30 uur in de Bourgondiër Een gezellige dansavond met DJ Stan met oude hits uit vervlogen tijden. Niet alleen leuk om te dansen maar ook om te kijken, te luisteren en te kletsen. Laat uw verzoeknummers maar horen en de voeten kunnen van de vloer…

MAANDAG 24 FEBRUARI Kienen 19.30 - 21.00 uur / Bourgondiër Goede sfeer, goed gezelschap en kans op mooie prijzen.

DINSDAG 25 FEBRUARI Tonpratersmiddag 14.30 - 16.00 uur / Bourgondiër Volgens het woordenboek is tonpraten: - kletsen - onzinnig praten = bazelen, zwammen, apekool verkopen, in het luchtledige praten, uit zijn nek

20 Kunst- en Cultuurprogramma 2014

lullen, uit zijn nekharen lullen, onzin verkopen Tonpraten is een cabaretvorm die vooral wordt beoefend tijdens de carnavalsperiode, van 11 november (11e van de 11e) tot en met carnaval. Vanmiddag zullen Andy Marcelissen en Frans Bevers u vermaken tijdens de Tonpratersmiddag. Andy Marcelissen uit Raamsdonkveer heeft zijn fantasiewereld een podium gegeven en iedereen mag naar hem kijken en luisteren. Een openbaring voor alle liefhebbers van de typische droge Brabantse humor. Een gezellige middag waar de grappen en grollen u om de oren vliegen. Frans Bevers uit Oirschot, ook wel Ciske (van Franciscus), heeft het geluk dat hij is overgoten is met een flinke dosis humor. Vooral de droge humor is hem op het lijf geschreven, daarbij komt de nodige zelfspot. Ook met zijn mimiek kan hij de zaal goed bespelen. Zijn lijfspreuk is dan ook de gouwe ouwe: Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd.

DONDERDAG 27 FEBRUARI Culinaire mosselavond 17.30 uur / Bourgondiër Zegt u Zeeland, dan denkt u aan mosselen. Even kort koken met wat gesnipperde ui, selderij en wortel. Zo van het vuur met pan en al op tafel. En dan smullen maar! Een glaasje witte wijn erbij en het wordt een feestmaal. Dat eenvoud zo lekker kan zijn!


maart& april


MAANDAG 3 MAART

VRIJDAG 7 MAART

ZATERDAG 8 MAART

Kienen

Kledingverkoop door firma Anderson Fashion

Boekenweeksalon

14.00 - 16.00 uur / Bourgondiër

In het Boekenweeksalon brengen we een inspirerende middag over reizen. Mooie verhalen, gedichten, muziek en een quiz in het teken van reizen. Lees, luister en beleef – een interactieve middag met het Boekenweekthema “Reizen”.

19.30 - 21.00 uur / Bourgondiër Tijdens een leuke kienavond heeft u kans op mooie prijzen!

DINSDAG 4 MAART The Old Timers vieren Carnaval 14.30 - 16.00 uur / Bourgondiër Carnavalsmiddag met The Old Timers. Trek uw boerenkiel maar aan, want vanmiddag gaan we carnaval vieren met The Old Timers. The Old Timers, een seniorenorkest uit Nuenen onder leiding van Willy van Bakel, met 28 blazers, 1 zanger en 1 zangeres. Zij hebben een uitgebreid repertoire van carnavalsmuziek en meezingers. Vanmiddag staan sfeer en gezelligheid voorop.

22 Kunst- en Cultuurprogramma 2014

ZATERDAG 8 MAART T/M ZONDAG 16 MAART 2014 Boekenweek De 79e Boekenweek vindt plaats van zaterdag 8 t/m zondag 16 maart 2014. Het thema is Reizen. Al eeuwen trekken schrijvers van reisverhalen lezers een andere wereld in. En nog steeds is reizen een geliefd onderwerp: “Zij reisden allen de wereld over en namen hun lezers mee”. Afijn, een goed reisboek inspireert tot reizen, maar je hoeft allerminst zelf op reis: “Waarom zou je je verroeren als je voortreffelijk vanuit je stoel kunt reizen?”

14.30 - 16.00 uur / Bourgondiër

MAANDAG 10 MAART Kienen 19.30 - 21.00 uur / Bourgondiër Gaan vanavond de nummers eindelijk op de goede plek vallen?


DINSDAG 11 MAART

Dansavond

Muziekworkshop John Benita

Een gezellige dansavond met DJ Stan met oude hits uit vervlogen tijden. Niet alleen leuk om te dansen maar ook om te kijken, te luisteren en te kletsen. Laat uw verzoeknummers maar horen en de voeten kunnen van de vloer…

14.30 - 15.30 uur / Activiteitenruimte Tijdens deze workshop kunt u actief meedoen, muziek maken en meezingen óf luisteren naar de bekende liedjes.

MAANDAG 17 MAART Kienen 19.30 - 21.00 uur / Bourgondiër Komt u voor de gezelligheid of voor de prijzen?

DINSDAG 18 MAART Klassieke muziek 14.30 - 15.30 uur / Activiteitenruimte Hebt u affiniteit met klassieke muziek… U bent van harte welkom.

19.30 - 21.30 uur / Bourgondiër

WOENSDAG 19 MAART Brabo’s 14.30 - 16.00 uur / Bourgondiër De Brabo’s zijn 3 Brabantse jongens die gèr wa liedjes zingen vur mensen die dor nar willen luisteren. Ze zingen Nederlandstalig en Brabantse liedjes, ok eige gemakte liedjes en eiges gejatte liedjes. Het wordt een gezellige Brabantse middag.

ZATERDAG 22 MAART NL-DOET 2014: Kumpulan 14.30 - 16.00 uur / Bourgondiër Op 21 en 22 maart 2014 steken veel maatschappelijk betrokken Nederlanders de handen uit de mouwen tijdens NL DOET. Dit is de grootste vrijwilligersactie van het land, georganiseerd door het Oranje Fonds. Vitalis Engelsbergen doet ook dit jaar weer mee met NL DOET, op zaterdag 22 maart. Vanmiddag komen er mensen die zich vrijwillig inzetten om er speciaal voor u een geweldige Kumpulan van te maken. SELAMAT DATANG (welkom) op de KUMPULAN (samenkomst). U waant zich in het verre Indonesië. Met Indische muziek, dans en lekkernijen komt u in de Oosterse sfeer.

MAANDAG 24 MAART Kienen 19.30 - 21.00 uur / Bourgondiër Wordt dit uw geluksavond voor een mooie prijs?

23


DINSDAG 25 MAART Halve dagtocht

om naar te luisteren en om mee te zingen. Het muziekgezelschap Dubbel Rauh bestaat Carla Rauh (zang/gitaar) en Jan Rauh (zang en conference).

met bewoners een koffer gevuld met herinneringen. In deze eigen “Reiskoffer”, waarin tastbare herinneringen worden bewaard, mag worden gerommeld om zo terug te kijken en herinneringen op te halen.

VRIJDAG 4 APRIL

De Meidenkist van Cees Prinsen is een programma vol herinneringen… Om te beginnen is er een klein tentoonstellinkje waar alles naar hartenlust vastgepakt mag worden. Het onbetwiste hoogtepunt van zijn voorstelling is zijn Meidenkist, boordevol spullen uit de tijd van toen. Van antieke kleding tot blokval, van primitieve voorbehoedsmiddelen en dodenlantaarn tot legendarische snelzeiker. Cees doorspekt zijn spullen met anekdotes en wetenswaardigheden. De meidenkist is een spiegel uit het verleden. Kunst of aardige kitsch? Als de aanwezigen vreemde spulletjes van thuis meebrengen, worden ze door Cees besproken en getaxeerd. Komt u met ons uw herinneringen delen?

13.00 - 17.00 uur Een halve dagtocht voor bewoners van Verpleegd- en Verzorgd Wonen Vitalis Engelsbergen

MAANDAG 31 MAART Kienen

Verkoop van lingerie en nachtmode door firma Mobeline 14.00 - 16.00 uur / Activiteitenruimte

19.30 - 21.00 uur / Bourgondiër Goede sfeer, goed gezelschap en kans op mooie prijzen.

DINSDAG 1 APRIL “Toen was geluk heel gewoon” 14.30 - 16.00 uur / Bourgondiër Dubbel Rauh presenteert vanmiddag “Toen was geluk heel gewoon”. Deze muzikale voorstelling is een collage van liedjes en teksten voor ouderen, vol nostalgie, vrolijkheid en tederheid. Een programma

24 Kunst- en Cultuurprogramma 2014

ZATERDAG 5 APRIL “Een Koffer Vol” 14.30 - 16.00 uur / Bourgondiër Vanmiddag staat het programma in het teken van herinneringen. We sluiten het project “Een koffer vol” in Vitalis Engelsbergen af. U kunt genieten van het programma de Meidenkist van Cees Prinsen. Bewoners, familieleden en wijkbewoners worden uitgenodigd voor de presentatie van het bijzondere project “Een Koffer Vol!”. Tijdens dit project werd er samen


MAANDAG 7 APRIL Kienen 19.30 - 21.00 uur / Bourgondiër Tijdens een leuke kienavond heeft u kans op mooie prijzen!

DINSDAG 8 APRIL Muziekworkshop John Benita 14.30 - 15.30 uur / Activiteitenruimte Tijdens deze workshop kunt u actief meedoen, muziek maken en meezingen óf luisteren naar de bekende liedjes.

ZATERDAG 12 APRIL Echo van het Zuiden 14.30 - 16.00 uur / Bourgondiër Accordeon- en mandolineorkest ‘Echo van het Zuiden’ heeft een niet alledaagse samenstelling qua instrumenten. Het samenspel van

accordeons, mandolines, banjo’s, gitaren, basgitaar en slagwerk zorgt voor verrassende warmte en zonnige klankkleur. Het veelzijdige repertoire bestaat uit populaire/ klassieke werken, moderne muziek en stevige muziek uit de roerige jaren’60.

ZONDAG 13 APRIL

MAANDAG 14 APRIL Kienen 19.30 - 21.00 uur / Bourgondiër Gaan vanavond de nummers eindelijk op de goede plek vallen?

DINSDAG 15 APRIL

Klassieke muziek

GrootLetterFestival

14.30 - 15.30 uur / Activiteitenruimte

14.00 uur en 22.00 uur op vijf Vitalislocaties (Peppelrode, Brunswijck, Vonderhof, Berckelhof en Wilgenhof)

Hebt u affiniteit met klassieke muziek… U bent van harte welkom.

Met een wisselend programma. Het GrootLetterFestival is het eerste literaire festival in Eindhoven op meerdere locaties. Vijf Vitalis locaties veranderen voor één dag in podia voor literaire voordrachten, gesprekken met auteurs, en optredens van singersongwriters en theatermakers. In de liften, de gangen en de huiskamers dragen dichters voor. In de zalen vinden schrijfworkshops plaats. Poëtische pendelbussen zullen de bewoners en bezoekers vervoeren tussen de festivallocaties. Kijk voor meer informatie op de affiches.

Dansavond 19.30 - 21.30 uur in de Bourgondiër Een gezellige dansavond met DJ Stan met oude hits uit vervlogen tijden. Niet alleen leuk om te dansen maar ook om te kijken, te luisteren en te kletsen. Laat uw verzoeknummers maar horen en de voeten kunnen van de vloer…

25


MAANDAG 21 APRIL

ZATERDAG 26 APRIL

Culinaire Paasbrunch

Koningsdag in Vitalis Engelsbergen

11.00 - 12:30 uur / Bourgondiër Een feestelijk Paasbrunch staat vandaag voor u klaar. U kunt genieten van een uitgebreid brunch met heerlijke producten.

DINSDAG 22 APRIL

Zoals elk jaar wordt u verrast met een Koninklijke aubade. U bent welkom vanaf 10:00 uur voor een kop koffie/thee in de Bourgondiër en laat u verrassen door de muzikale aubade.

Knuffelbus “De Vliegende Hooglander”

MAANDAG 28 APRIL

14.00 - 16.00 uur / Bourgondiër

Kienen

De dieren van Knuffelbus “De Vliegende Hooglander” van Boerderij De Haen (Stichting De Boei) brengen ons vanmiddag een bezoek. De begeleiders brengen allerlei kleine dieren mee, o.a. honden, geiten, kippen, een haan, konijnen en cavia’s. Kom vanmiddag kijken, aanraken, aaien en knuffelen…..

19.30 - 21.00 uur / Bourgondiër Komt u voor de gezelligheid of voor de prijzen?

DINSDAG 29 APRIL Culinaire wafelmiddag 14.30 - 16.30 uur / Bourgondiër De kok zorgt voor overheerlijk wafels.

26 Kunst- en Cultuurprogramma 2014


mei& juni


ZATERDAG 3 MEI

DINSDAG 6 MEI

MAANDAG 12 MEI

Festival: “Oost West – Vitalis Engelsbergen Best”

Halve dagtocht

Kienen

13.00 - 17.00 uur

19.30 - 21.00 uur / Bourgondiër

Een halve dagtocht voor bewoners van Verpleegd- en Verzorgd Wonen Vitalis Engelsbergen

Wordt dit uw geluksavond voor een mooie prijs?

13.00 - 16.00 uur / Bourgondiër Speciaal voor onze bewoners organiseren we het Festival: “Oost West - Vitalis Engelsbergen Best” in eigen huis. Tijdens dit festival willen we benadrukken dat het goed leven is in Vitalis Engelsbergen. Het programma biedt een mix aan cultureel amusement dat de veranderingen in tijd weergeeft met muziek, dans en workshops. Het festival is voor jong en oud met een focus op de behoeftes van onze bewoners en wijkbewoners. U bent van harte welkom!

MAANDAG 5 MEI Kienen 19.30 - 21.00 uur / Bourgondiër Lekkere koffie, goed gezelschap en wie weet een mooi prijs.

28 Kunst- en Cultuurprogramma 2014

DONDERDAG 8 MEI Schoenenverkoop door firma Carmaschoenen 14.00 - 16.00 uur / Bourgondiër

Culinaire Aspergeavond 17.30 uur / Bourgondiër Lange kaarsrechte zandruggen bepalen plaatselijk het landschap van Noord- en Midden-Limburg en het uiterste oosten van Brabant. Het zijn de aspergebedden. De asperge is een bijzonder product. Hoe bijzondere blijkt alleen al uit de vele bijnamen die de asperge kent. Wat dacht u van ‘koningin van de groente’, het ‘witte goud’, ‘parel van het land’ en ‘points d’amour’? Vanavond kunt u ze weer proeven, genieten van het witte goud!

DINSDAG 13 MEI Muziekworkshop John Benita 14.30 - 15.30 uur / Activiteitenruimte Tijdens deze workshop kunt u actief meedoen, muziek maken en meezingen óf luisteren naar de bekende liedjes.

Dansavond 19.30-21.30 uur / Bourgondiër Een gezellige dansavond met DJ Stan met oude hits uit vervlogen tijden. Niet alleen leuk om te dansen maar ook om te kijken, te luisteren en te kletsen. Laat uw verzoeknummers maar horen en de voeten kunnen van de vloer…


ZATERDAG 17 MEI

DINSDAG 20 MEI

WOENSDAG 21 MEI

Historische Film ‘Eindhoven’

Klassieke muziek

Avondwandeltweedaagse- Afsluiting

14.30 - 16.00 uur / Bourgondiër Vanmiddag presenteert Phocas Kroon een historische film over Eindhoven. Oude beelden van Eindhoven en Philips passeren de revue.

MAANDAG 19 MEI Kienen 19.30 - 21.00 uur / Bourgondiër Goede sfeer, goed gezelschap en kans op mooie prijzen.

14.30 - 15.30 uur / Activiteitenruimte Hebt u affiniteit met klassieke muziek… U bent van harte welkom.

Avondwandeltweedaagse 18:00 uur / hal van Vitalis Engelsbergen Voor het vierde jaar gaat vanavond om 18:00 uur de avondwandeltweedaagse van start. Twee avonden kunt u genieten van een prachtige wandeling in de omgeving. In de omgeving van Vitalis Engelsbergen zijn twee mooie routes uitgezet. Deze routes zijn ook goed toegankelijk voor rolstoelen zodat iedereen kan deelnemen aan dit wandelevenement.

18:00 uur / hal van Vitalis Engelsbergen De laatste avond van de avondwandeltweedaagse. Vanavond worden de wandelaars, na een mooie wandeling in de omgeving, op feestelijke wijze onthaald en gehuldigd door de Doornakker Muzikanten. De avond wordt afgesloten met het blarenbal.

MAANDAG 26 MEI Kienen 19.30 - 21.00 uur / Bourgondiër Tijdens een leuke kienavond heeft u kans op mooie prijzen!

29


DINSDAG 27 MEI

DINSDAG 3 JUNI

12 JUNI T/M 13 JULI 2014

“Met een knipoog naar Maria”

Culinaire wafelmiddag

Wereldkampioenschap voetbal 2014

14.30 - 16.00 uur / Bourgondiër

De kok zorgt voor overheerlijke wafels.

Mei maand is Maria maand. Vandaag brengt MarieChristien een schitterende voorstelling; “Met een knipoog naar Maria”. Onder deze titel beleeft u een stukje nostalgie. MarieChristien neemt u mee op haar ongedwongen wijze en haar schitterende stem. Een onvergetelijke show met mooie liedjes, anekdotes en samenzang.

14.30 - 16.00 uur / Bourgondiër

DINSDAG 10 JUNI Muziekworkshop John Benita 14.30 - 15.30 uur / Activiteitenruimte

MAANDAG 2 JUNI Kienen 19.30 - 21.00 uur / Bourgondiër Gaan vanavond de nummers eindelijk op de goede plek vallen?

Tijdens deze workshop kunt u actief meedoen, muziek maken en meezingen óf luisteren naar de bekende liedjes.

Het Wereldkampioenschap voetbal 2014 zal plaatsvinden van 12 juli tot en met 13 juli 2014 in Brazilië. Deze 20e editie wordt door de FIFA organiseert. De in totaal 64 wedstrijden worden in 12 steden in Brazilië gespeeld. De openingswedstrijd staat gepland op donderdag 12 juni 2014 in Sao Paulo. De finale wordt op zondag 13 juli 2014 in Rio de Janeiro gespeeld. Wij zullen onze jongens van Oranje op de voet volgen. Aanvullende informatie volgt via affiches op de publicatieborden.

DONDERDAG 12 JUNI Kledingverkoop van firma Harrie Kerkhofs modehuis 14.00 - 16.00 uur / Bourgondiër

30 Kunst- en Cultuurprogramma 2014


ZATERDAG 14 JUNI

DINSDAG 17 JUNI

WOENSDAG 18 JUNI

St. Petersburg Quartet

Klassieke muziek

Brabo’s

14.30 - 15.45 uur / Bourgondiër

14.30 - 15.30 uur / Activiteitenruimte

14.30 - 16.00 uur / Bourgondiër

Dit ensemble bestaat sinds 1992 en werd opgericht door vier Russische muzikanten, allen woonachtig in Nederland. Alle musici hebben aan het conservatorium van St. Petersburg of Moskou gestudeerd en spelen voor u muziek vanuit de traditie van de historische plaats St. Petersburg.

MAANDAG 16 JUNI Kienen 19.30 - 21.00 uur / Bourgondiër Komt u voor de gezelligheid of voor de prijzen?

Hebt u affiniteit met klassieke muziek… U bent van harte welkom.

Dansavond 19.30-21.30 uur / Bourgondiër Een gezellige dansavond met DJ Stan met oude hits uit vervlogen tijden. Niet alleen leuk om te dansen maar ook om te kijken, te luisteren en te kletsen. Laat uw verzoeknummers maar horen en de voeten kunnen van de vloer…

De Brabo’s zijn 3 Brabantse jongens die gèr wa liedjes zingen vur mensen die dor nar willen luisteren. Ze zingen Nederlandstalige en Brabantse liedjes, ok eige gemakte liedjes en eiges gejatte liedjes. Het wordt een gezellige Brabantse middag.

MAANDAG 23 JUNI Kienen 19.30 - 21.00 uur / Bourgondiër Wordt dit uw geluksavond voor een mooie prijs?

31


DINSDAG 24 JUNI

ZATERDAG 28 JUNI

Vlaggetjesdag in Vitalis Engelsbergen

Filmmatinee 14.30 - 16.00 uur / Bourgondiër

17.00 - 20.00 uur / Bourgondiër Speciaal voor u georganiseerd: een “echte” Vlaggetjesdag... U hoeft niet helemaal naar Zeeland, maar kunt in eigen huis genieten van onze eigen Vlaggetjesdag. Met een kofietafel met verse visgerechten en een optreden van de Salty Dogs wordt dit een Vlaggetjesdag in stijl. Dit mag u niet missen... De Salty Dogs is het Mierloos Zeemanskoor. Zij zingen een repertoire dat bestast uit shantys en zeemansliederen.

32 Kunst- en Cultuurprogramma 2014

MAANDAG 30 JUNI Kienen 19.30 - 21.00 uur / Bourgondiër Goede sfeer, goed gezelschap en kans op mooie prijzen.


juLI& AUGUSTUS


DINSDAG 1 JULI

ZATERDAG 12 JULI

DINSDAG 15 JULI

Halve dagtocht

Fiesta Mexicana

Klassieke muziek

13.00 - 17.00 uur

14.30 - 16.00 uur /Bourgondiër

Een halve dagtocht voor bewoners van Verpleegd- en Verzorgd Wonen Vitalis Engelsbergen.

In authentiek Mexicaans mariachi kostuum brengt Willem Hendrikse u vanmiddag een serenade met de mooiste en bekendste liedjes uit Mexico en Latijns Amerika. U komt in een echt Mexicaanse feeststemming, met liedjes als Cielito Lindo, La Bamba, Bésame Mucho, Malagueña, La Paloma en nog veel meer.

14.30 - 15.30 uur / Activiteitenruimte

MAANDAG 7 JULI Kienen 19.30 - 21.00 uur / Bourgondiër Tijdens een leuke kienavond heeft u kans op mooie prijzen!

DINSDAG 8 JULI Muziekworkshop John Benita 14.30 - 15.30 uur / Activiteitenruimte Tijdens deze workshop kunt u actief meedoen, muziek maken en meezingen óf luisteren naar de bekende liedjes.

34 Kunst- en Cultuurprogramma 2014

MAANDAG 14 JULI Kienen 19.30 - 21.00 uur / Bourgondiër Gaan vanavond de nummers eindelijk op de goede plek vallen?

Hebt u affiniteit met klassieke muziek… U bent van harte welkom.

Dansavond 19.30 - 21.30 uur / Bourgondiër Een gezellige dansavond met DJ Stan met oude hits uit vervlogen tijden. Niet alleen leuk om te dansen maar ook om te kijken, te luisteren en te kletsen. Laat uw verzoeknummers maar horen en de voeten kunnen van de vloer…

MAANDAG 21 JULI Kienen 19.30 - 21.00 uur / Bourgondiër Lekkere koffie, goed gezelschap en wie weet een mooi prijs.


DINSDAG 22 JULI

MAANDAG 28 JULI

DINSDAG 5 AUGUSTUS

Koffieconcert met Koor Navenant

Kienen

Kermis in Vitalis Engelsbergen

14.30 - 16.00 uur / Bourgondiër

Wordt dit uw geluksavond voor een mooie prijs?

Vanmiddag verzorgt Koor Navenant een koffieconcert met Nederlands-, Duits- en Franstalige liederen. Koor Navenant bestaat uit 16 dames en wordt op piano begeleid door Dhr. Langenhoff. Mw. Langenhoff dirigeert het koor. Een gezellig optreden in een ontspannen sfeer. U mag meezingen!

19.30 - 21.00 uur / Bourgondiër

DINSDAG 29 JULI Culinaire ijsmiddag 14.30 - 16.00 uur / Bourgondiër

ZATERDAG 26 JULI Ranger op locatie 14.30 - 16.00 uur / Bourgondiër Beleef Afrika gevaarlijk dichtbij! Vanmiddag bezoekt een Ranger van de Beekse Bergen Vitalis Engelsbergen. De Ranger vertelt allerlei wetenswaardigheden over de dieren in het Safaripark. Geniet van de verhalen over de dieren, hun gedrag en over de laatste nieuwtjes van het park. Zo ontdek je Afrika veilig in eigen huis en leer je meer over alle dieren in het safaripark.

Genieten van een heerlijke ijscoupe!

MAANDAG 4 AUGUSTUS Kienen

19.30 - 21.30 uur / Bourgondiër Kermis is weer in de stad… In Vitalis Engelsbergen halen we vanavond de kermis naar binnen met Triple-X. Een gezellige avond met muziek, heerlijke oliebollen en enveloppentrekken voor 0,50 euro. Het muziekgezelschap Triple-X bestaat uit Sonja Mingels (zang/percussie), Bert van Rossum (zang/toetsen) en Cily Sleegers (zang/gitaar/percussie). Zij spelen een breed repertoire o.a. uit Nederlands-, Duits- en Engelstalige liedjes, disco classics en Golden Oldies, Rock & Roll, country, levensliedjes, hits van nu, zowel heel modern als nostalgisch, om naar te luisteren of om op te dansen.

19.30 - 21.00 uur / Bourgondiër Goede sfeer, goed gezelschap en kans op mooie prijzen.

35


MAANDAG 11 AUGUSTUS

ZATERDAG 16 AUGUSTUS

MAANDAG 18 AUGUSTUS

Kienen

Kienen

19.30 - 21.00 uur / Bourgondiër

Seizoenen van het leven - quizmiddag

Tijdens een leuke kienavond heeft u kans op mooie prijzen!

14.30 - 16.00 uur / Bourgondiër

DINSDAG 12 AUGUSTUS Muziekworkshop John Benita 14.30 - 15.30 uur / Activiteitenruimte Tijdens deze workshop kunt u actief meedoen, muziek maken en meezingen óf luisteren naar de bekende liedjes.

DONDERDAG 14 AUGUSTUS Kledingverkoop door firma H&A mode 14.00 - 16.00 uur / Bourgondiër

36 Kunst- en Cultuurprogramma 2014

Het leven van de mens is als de seizoenen van het jaar. Elk seizoen heeft zijn bijzondere schoonheid. Gebeurtenissen zoals geboorte, lagere schooltijd, verliefd worden, militaire dienst, trouwen en kinderen krijgen komen aan bod. Herinneringen worden opgeroepen. Vandaag gaan we u testen op uw kennis, in de vorm van een quiz. Wat weet u nog van de seizoenen van het leven?

19.30 - 21.00 uur / Bourgondiër Komt u voor de gezelligheid of voor de prijzen?

DINSDAG 19 AUGUSTUS Klassieke muziek 14.30 - 15.30 uur in de Activiteitenruimte Hebt u affiniteit met klassieke muziek… U bent van harte welkom.

Dansavond 19.00 - 21.30 uur / Bourgondiër Een gezellige dansavond met DJ Stan met oude hits uit vervlogen tijden. Niet alleen leuk om te dansen maar ook om te kijken, te luisteren en te kletsen. Laat uw verzoeknummers maar horen en de voeten kunnen van de vloer…


MAANDAG 25 AUGUSTUS 19.30 - 21.00 uur / Bourgondiër

ZONDAG 31 AUGUSTUS T/M VRIJDAG 5 SEPTEMBER

Lekkere koffie, goed gezelschap en wie weet een mooi prijs.

Vakantieweek in eigen huis

Kienen

DINSDAG 26 AUGUSTUS Smartlappenkoor de Kersenhoedjes 14.30 - 16.00 uur / Bourgondiër Het smartlappenkoor “de Kersenhoedjes” komt uit Mierlo. Mierlo was vroeger bekend om zijn kersen: de “Mierlose Zwarte”. Deze kersen zijn helaas bijna verdwenen maar ze worden nog in ere gehouden op de hoedjes die de koorleden dragen!! Het koor bestaat uit meer dan 40 leden en wordt muzikaal ondersteunt door 2 accordeonisten, een gitarist en een drummer. Ze zingen gevarieerde Nederlandstalige liedjes vol leed, vol plezier, kortom van alles wat.

Voor bewoners van Verpleegd- en Verzorgd Wonen Vitalis Engelsbergen. De zomer loopt alweer bijna op zijn einde, iedereen komt weer terug van vakantie. Ook u kunt dit vakantiegevoel ervaren, maar dan in uw eigen vertrouwde omgeving. Beleef deze week uw vakantie in Vitalis Engelsbergen. Geniet van de vakantiesfeer en culinaire hoogstandjes en laat u verrassen met muziek, zang, theater en dans.

ZONDAG 31 AUGUSTUS Concert in het Groen 14.00 - 16.00 uur / Genderpark De vakantieweek wordt geopend met het Concert in het Groen. Concert in het groen is een openluchtconcert in het Genderpark aan de Maria van Bourgondiëlaan. Het Genderpark ligt als “groene long” tegen de binnenstad aan, met het riviertje de Gender als middelpunt. Heerlijk in de buitenlucht, genieten van de mooie muziek. Dit zijn de ingrediënten voor het Concert in het Groen. De muziek wordt verzorgd door verschillende muziekgroepen. Dit concert wordt gerealiseerd in samenwerking met Vitalis Vonderhof. Hopelijk zijn de weergoden ons goedgezind zodat we kunnen genieten van een prachtig openluchtconcert.

37


WEKELIJKSE ACTIVITEITEN Algemeen Maandag Biljartvereniging 50-Plussers Zangkoor Navenant

13.30 - 17.00 uur / Bourgondiër 14.30 - 16.00 uur / Activiteitenruimte

5 euro per mnd 3 euro per mnd

Nico v.d. Haagen Cor en Joke Langenhoff Servicebalie: 040-2915000

10.00 - 11.00 uur / Ingang Vitalis 12.45 - 13.45 uur / Activiteitenruimte

10 euro per jaar 3,50 euro per les

Servicebalie, 040-2915000 Ellen Raijmakers, 040-2125622 / 06-14189051 ellen.raijmakers@gmail.com Kees Loots

19.00 - 21.00 uur / Activiteitenruimte

2 euro per avond

Extramuraal team, 06-20380119

Dameskoor Polimix

09.30 - 11.30 uur / Bourgondiër

10 euro per mnd

Workshop Tai Chi

10.30 - 11.30 uur / Vijverzicht

3,50 euro per les

Vereniging KBO-Michaël

14.00 - 16.30 uur / Bourgondiër

21 euro per jaar, kienkaart 3 euro per kaart

Loes Mesman, 040-2814338 m.mesman7@upcmail.nl Jeannette van den Bogaart Servicebalie: 040-291500 Agnes Nieuwhof, 040-2521773

Dinsdag Bibliotheek Fitelle- Gymnastiek

Biljartclub De Hagen 14.00 - 16.30 uur / Bourgondiër

Woensdag Spelletjesavond Extramuraal

Donderdag

Vrijdag Biljartclub De Hagen 14.00 - 16.30 uur / Bourgondiër

38 Kunst- en Cultuurprogramma 2014

Kees Loots


Verpleegd- en Verzorgd Wonen Maandag Mimakker R.O. groep Kookclub (1x per mnd.) Creatieve club (even week) Sjoelen

10.15 - 11.30 uur / Verpleegd wonen 10.30 - 11.30 uur / Activiteitenruimte 14.30 - 16.00 uur / Verpleegd wonen 14.30 - 16.00 uur / Verpleegd wonen 14.30 - 16.00 uur / Bourgondiër

Dinsdag Gymnastiek Poëzie

10.30 - 11.45 uur / Activiteitenruimte 10.30 - 11.30 uur / Vergaderruimte de Hagen

Woensdag Zangkoor (even week) Mannenclub (oneven week) Culturele club (even week) Bloemschikken

10.30 - 11.30 uur / Activiteitenruimte 10.30 - 11.45 uur / Bourgondiër 14.30 - 16.00 uur / Verpleegd wonen 14.30 - 16.00 uur / Activiteitenruimte

Donderdag Spellenclub Kegelen

10.30 - 11.30 uur / Activiteitenruimte 14.30 - 16.00 uur / Activiteitenruimte

Vrijdag Schildersclub Koor Singing Flowers (oneven week) Filmclub

10.15 - 11.45 uur / Activiteitenruimte 10.30 - 11.30 uur / Bourgondiër 14.30 - 16.00 uur / Activiteitenruimte

39


Een greep uit de vele optredens, presentaties en activiteiten. Daar zit zeker wat voor u bij!

26 augustus kersenhoedjes

20 en 21 mei Avondwandeltweedaagse

27 mei mariechristien 15 februari carnavalsvereniging de kletsmeijers

12 april echo van het zuiden

1 april dubbel rauh


21 mei Doornakker muzikanten 24 juni the saltydogs

26 juli ranger op locatie

24 juni vlaggetjesdag 10 juni muziek workshop

vĂŠĂŠl plezier!

12 juni t/m 13 juli 2014 WK voetbal 2014 4 maart the oldtimers


Voor het programma Kunst en Cultuur 2014 hebben we gekozen voor het thema ‘uitgaan’. Kunt u het zich nog herinneren? Die eerste pasjes bij de dansschool? De theaterbezoekjes, dat bijzondere concert, een spannend bioscoopbezoek of circusoptreden? We nemen u in dit boekje graag mee naar de sfeer van weleer. Maar bij vroeger houdt het natuurlijk niet op! Ook nu valt er nog genoeg te beleven! Met het programma Kunst en Cultuur hebben we geprobeerd om weer een veelzijdig programma neer te zetten. Voor ieder wat wils. Met onverwachte momenten en ontmoetingen. Laat u inspireren en verrassen. Doet u mee?

Kunst cultuur vitalis engelsbergen 2014  

http://www.vitalisgroep.nl/images/downloads/Kunst_cultuur_Vitalis_Engelsbergen_2014.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you