Page 1

KLACHTENFORMULIER Dit klachtenformulier kunt u sturen aan de secretaris van de onafhankelijke klachtencommissie: Mevrouw mr. A. Noordhof Boskamp & Willems advocatuur Postbus 8727 5605 LS EINDHOVEN Klager Naam Adres

: :

Geboortedatum

:

Verweerder (aangeklaagde: degene op wiens besluit, handelen of nalaten de klacht betrekking heeft) Naam Locatie

: :

Klacht Beschrijving van de klacht, de datum en het voorval wat aanleiding geeft tot de klacht en een beschrijving van welke stappen de klager zelf al heeft ondernomen om de klacht bespreekbaar te maken en op te lossen. Beschrijving van de klacht:

Klachtenformulier Vitalis WoonZorg Groep


Datum: Voorval wat aanleiding geeft tot de klacht:

Klachtenformulier Vitalis WoonZorg Groep


Stappen die zijn ondernomen om de klacht bespreekbaar te maken en op te lossen:

Klachtenformulier Vitalis WoonZorg Groep

Klachtenformulier vitalis  
Klachtenformulier vitalis  

http://www.vitalisgroep.nl/images/downloads/Klachtenformulier_Vitalis.doc

Advertisement