Page 1

Wat kunnen wij voor u betekenen? Muziek is een middel om met anderen te communiceren, het kan aanzetten tot beweging en heeft invloed op de stemming van mensen. Muziektherapie maakt hiervan gebruik. Muziek heeft een positieve invloed op verandering, ontwikkeling, stabilisatie of acceptatie op emotioneel, gedragsmatig, cognitief, sociaal of lichamelijk gebied. Onze muziektherapeuten onderzoeken, adviseren en behandelen ouderen op emotioneel, fysiek, cognitief en sociaal gebied. Wanneer kunt u een beroep op ons doen? Ieder mens is uniek. Ook de problemen waarmee mensen worstelen kunnen individueel erg verschillend zijn. De muziektherapeuten van Vitalis Behandelgroep kiezen een aanpak die specifiek op u en uw klachten is toegesneden. Onze expertise ligt vooral op het gebied van • • • • • •

communicatieproblemen emotionele problemen (stemmingsproblematiek en angst) fysieke problemen (zoals bij spanning) gedragsproblemen (zoals bij apathie en agressie) problemen rond dementie, afasie, NAH Ook bieden wij ‘warme zorg’; individuele begeleiding voor diepdementerende ouderen.

Aanmelding U kunt zich met of zonder verwijzing van uw huisarts of specialist telefonisch of per mail aanmelden op één van de locaties achterop deze folder. Wij proberen zo snel mogelijk een eerste afspraak met u te maken.

Eerste bezoek Tijdens uw eerste kennismaking met de muziektherapeut wordt aandacht besteed aan een inventarisatie van uw persoonlijke gegevens en uw hulpvraag. Op basis van deze informatie worden vervolgafspraken en een behandelplan gemaakt. De afspraken duren gemiddeld 30 minuten. Voor uw eerste bezoek vragen wij u de volgende gegevens mee te nemen: • • •

verzekeringsgegevens (pasje) identiteitsbewijs indien van toepassing verwijzing huisarts/specialist

Vergoeding behandeling De vergoeding voor muziektherapie is niet opgenomen in de basisverzekering en wordt dus niet vergoed door de zorgverzekeraar. Wel wordt muziektherapie (deels) vergoed door sommige aanvullende verzekeringen. In uw polis staat hoe dit voor u is geregeld, ook kunt u navraag doen bij uw zorgverzekeraar. Indien u recht heeft op vergoeding van uw behandeling, dan declareert Vitalis Behandel Groep dit rechtstreeks bij uw verzekeraar. Samenwerking Vitalis Behandeling werkt samen met huisartsen, specialisten en ziekenhuizen in Eindhoven/Veldhoven. Muziektherapie is beschikbaar voor ouderen uit de wijde omtrek van Eindhoven.


Onze specialisaties Onze muziektherapeuten zijn gespecialiseerd in de behandeling van ouderen met complexe en/of chronische aandoeningen. Zij werken nauw samen met hun collega's uit andere vakgebieden en de betrokkenen bij de zorg. Muziektherapie en logopedie verzorgen samen een therapie voor afasiecliënten, zowel per groep als individueel, binnen de locaties Brunswijck, Peppelrode en Wissehaege. Onze muziektherapeuten zijn geregistreerd in het kwaliteitsregister van vaktherapeuten SRVB. Bereikbaarheid Behandeling en/of begeleiding vindt in overleg plaats bij u thuis of in één van onze praktijkruimtes. Onze muziektherapeuten zijn van maandag t/m vrijdag bereikbaar tussen 8.30 en 17.00 uur. Locaties Vitalis Brunswijck Generaal Bradleylaan 1 5623 KM Eindhoven tel. 040 – 215 19 60 Vitalis Peppelrode Ds. Th. Fliednerstraat 5 5631 BM Eindhoven tel. 040 – 215 16 74 Vitalis Wissehaege Herman Gorterlaan 4 5644 SX Eindhoven Tel. 040 – 293 33 73 E-mail: muziektherapie@vitalisgroep.nl Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Mei 2013

Vitalis Behandel Groep, meer dan 90 specialisten in aandacht! Postbus 4100 l 5604 EC Eindhoven l Herman Gorterlaan 4 l 5644 SX Eindhoven l T 040 – 293 33 47 l behandelgroep@vitalisgroep.nl l www.vitalisgroep.nl

muziektherapie doen – ervaren - effect • • • •

voor mensen met complexe en chronische aandoeningen bij dementie, Parkinson en afasie ook voor mensen zonder muzikale voorkennis individuele- en groepstherapie in onze praktijkruimtes maar ook bij u thuis

2013 05 muziektherapie definitieve wervende folder