Page 1

Wat kunnen wij voor u betekenen? We staan er niet altijd bij stil, maar eten is - behalve lekker en gezellig - belangrijk voor onze gezondheid. Door gezond te eten wordt het risico op het krijgen van chronische ziekten verminderd. De behandeling door de diëtist bestaat uit een praktisch (dieet)advies en begeleiding op maat. Wanneer kunt u een beroep op ons doen? Bij veel ziekten is een aangepaste voeding onderdeel van de behandeling of zelfs de enige behandeling. U kunt denken aan onbedoeld gewichtsverlies en ondervoeding, decubitus, slikklachten, hart- en vaatziekten, diabetes mellitus, ziekte van Parkinson, longziekten, overgewicht en obesitas. Onze diëtisten staan klaar om vragen over voeding te beantwoorden. Aanmelding U kunt zich rechtstreeks aanmelden bij de diëtist en heeft dus geen verwijzing nodig. Wel vragen een aantal zorgverzekeraars om een verwijzing van uw arts of specialist om de behandeling vergoed te krijgen indien dit onder uw polisvoorwaarden valt.

Vergoeding behandeling De vergoeding voor dieetadvisering is opgenomen in de basisverzekering en wordt vrijwel altijd vergoed door de zorgverzekeraar. Per kalenderjaar heeft u recht op drie behandeluren. Houdt u er wel rekening mee dat de vergoeding voor dieetadvies eerst wordt betaald vanuit uw eigen risico. Door sommige aanvullende verzekeringen wordt dieetadvies ook na deze drie uur (deels) vergoed. In uw polis staat hoe dit voor u is geregeld, ook kunt u navraag doen bij uw zorgverzekeraar. De behandeling in de ketenzorg, zoals bij diabetes mellitus, CVR en COPD, wordt vanuit de ketenzorg vergoed. Uw diëtist kan u vertellen of uw behandeling vanuit de ketenzorg wordt betaald. Indien u recht heeft op vergoeding van uw behandeling, dan declareert Vitalis Behandel Groep dit rechtstreeks bij uw verzekeraar. Samenwerking •

U kunt zich op twee manieren aanmelden: •

U maakt een afspraak aan de balie bij de assistente van de huisarts in een van de SGE gezondheidscentra waar de diëtist spreekuur houdt. • U maakt een telefonische afspraak bij een van onze hoofdlocaties voor een afspraak op locatie. Huisbezoek Bent u niet in staat om naar de diëtist toe te gaan, dan is het ook mogelijk dat de diëtist bij u thuis komt. U kunt dit bespreken met de diëtist wanneer u een afspraak maakt. Eerste bezoek Iedereen is anders, daarom is elke behandeling van de diëtist van Vitalis Behandel Groep maatwerk. Tijdens het eerste consult stelt de diëtist u veel vragen over uw gezondheid, medische gegevens en eet- en leefgewoonten, uw verwachtingen en wensen. Vervolgens stelt de diëtist met u een persoonlijk behandelplan op. De diëtist begeleidt en coacht u om de doelen uit uw behandelplan te realiseren.

• • • •

SGE en PoZoB – samen met huisartsen en praktijkondersteuners zorgen wij voor een zo goed mogelijke begeleiding om de aanpassing van uw leefstijl zo goed mogelijk te laten verlopen. COPD en ParkinsonNet Nederland Diëtisten verpleeg- en verzorgingshuizen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Samenwerking met ziekenhuizen in de regio

Onze specialisaties • • • •

Ouderen Ziekte van Parkinson COPD Welvaartsziekten, waaronder diabetes mellitus en hart- en vaatziekten

Al onze diëtisten zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor Paramedici.


Bereikbaarheid Onze locaties Brunswijck, Peppelrode en Wissehaege zijn bereikbaar tijdens kantooruren op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Vitalis Brunswijck tel. 040 – 215 17 59 Generaal Bradleylaan 1, 5623 KM Eindhoven Vitalis Peppelrode tel. 040 – 215 16 56 Ds. Th. Fliednerstraat 5, 5631 BM Eindhoven Vitalis Wissehaege tel. 040 – 293 33 32 Herman Gorterlaan 4, 5644 SX Eindhoven Gezondheidscentrum Orion Orionstraat 3, 5632 DA Eindhoven Spreekuur: donderdagochtend

tel. 040 – 711 63 00

Gezondheidscentrum De Parade tel. 040 – 711 61 00 Ds. Th. Fliednerstraat 1, 5631 BM Eindhoven Spreekuur: vrijdagmiddag Gezondheidscentrum Prinsejagt Fakkellaan 7, 5624 EA Eindhoven Spreekuur: vrijdagochtend

tel. 040 – 711 64 00

Gezondheidscentrum Sibelius tel. 040 – 711 71 00 Sibeliuslaan 315-321, 5654 CT Eindhoven Spreekuur: maandagochtend Gezondheidscentrum Woensel tel. 040 – 711 68 00 Winkelcentrum Woensel 83d, 5625 AE Eindhoven Spreekuur: woensdagochtend E-mailadres: dietetiek@vitalisgroep.nl

Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Mei 2013

Vitalis Behandel Groep, meer dan 90 specialisten in aandacht! Postbus 4100 l 5604 EC Eindhoven l Herman Gorterlaan 4 l 5644 SX Eindhoven l T 040 – 293 33 47 l behandelgroep@vitalisgroep.nl l www.vitalisgroep.nl

diëtetiek • • •

voedingsproblemen bij ouderen praktisch advies en begeleiding op maat bij u thuis, in een van de gezondheidscentra of in een van onze locaties

2013 05 dietetiek wervende folder  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you