Page 1

Wat kunnen wij voor u betekenen? In de verpleegomgeving De specialist ouderengeneeskunde (SO) biedt samen met een multidisciplinair team, waar ook de verpleegkundig specialist (VS) deel van uitmaakt, integrale behandeling aan ouderen opgenomen in een verpleeghuisinstelling. In de thuisomgeving Daarnaast heeft de SO een adviserende rol bij thuiswonende ouderen door deel te nemen aan het multidisciplinaire overleg (o.a. in het kader van de 1e lijns module Ouderengeneeskunde). Ook kan de SO of VS geconsulteerd worden voor advies bij thuiswonende kwetsbare ouderen binnen onze deskundigheidsgebieden. Denk hierbij aan diagnostiek van en omgaan met multi-pathologie, polyfarmacie, palliatieve zorg, geriatrische revalidatie zorg, chronische wondzorg, enz. Advies voor passende woonvorm Daarnaast kan de SO adviseren in een passende woonvorm wanneer thuis wonen niet langer haalbaar is. Crisisopname In overleg met de SO kan crisisopname voor somatische cliënten worden gerealiseerd. Wanneer kunt u een beroep op ons doen? U kunt altijd contact met ons opnemen wanneer u wilt overleggen over de behandeling van uw kwetsbare oudere cliënt.

Vergoeding behandeling Consultatie van de specialist ouderengeneeskunde valt binnen de AWBZ-voorzieningen. Voor deelname aan het multidisciplinair overleg zijn door de Vitalis Behandel Groep aparte afspraken gemaakt over vergoeding met de zorgverzekeraars. Samenwerking •

De specialisten ouderengeneeskunde zijn betrokken in de regionale ketenzorg (denk onder andere aan CVA ketenzorg, de netwerken Palliatieve zorg, dementie en MS, enz.)

Er is nauwe samenwerking met de regionale ziekenhuizen, verpleeginstellingen, GGz Eindhoven en de SRE.

Tevens werken wij intensief samen met het UKON, de UVNN, Radboud universiteit.

Onze specialisaties • • • • • • •

kwetsbare ouderen met multi-pathologie polyfarmacie palliatieve zorg geriatrische revalidatie zorg (ook voor cliënten met cognitieve problematiek) psycho-geriatrie geronto-psychiatrie complexe, chronische wonden


Contact/Bereikbaarheid Tijdens kantooruren kunt u contact opnemen met het medisch secretariaat van een van onze drie hoofdlocaties. Zij zullen uw vraag neerleggen bij een van de specialisten ouderengeneeskunde. Binnen 24 uur wordt contact met u opgenomen. Aanvraag consult Indien u een consult wenst, zal dit binnen één week worden afgelegd en met u besproken worden. Voor de aanvraag van consulten verzoeken wij u een zgn. consultformulier te gebruiken. Het medisch secretariaat stuurt u dit op verzoek toe. Crisisopname somatiek Voor overleg over crisisopname somatiek kunt u buiten kantooruren contact opnemen met de diensdoende arts via de receptie van onze hoofdlocaties. Deze zal met u meedenken voor een zo spoedig mogelijke oplossing. Locaties Vitalis Brunswijck General Bradleylaan 1 5623 KM Eindhoven tel. 040 – 215 17 48 Vitalis Peppelrode Ds. Th. Fliednerstraat 5 5631 BM Eindhoven tel. 040 – 215 16 67 Vitalis Wissehaege Herman Gorterlaan 4 5644 SX Eindhoven tel. 040 – 293 33 42 E-mail: behandelgroep@vitalisgroep.nl

Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Mei 2013

Vitalis Behandel Groep, meer dan 90 specialisten in aandacht! Postbus 4100 l 5604 EC Eindhoven l Herman Gorterlaan 4 l 5644 SX Eindhoven l T 040 – 293 33 47 l behandelgroep@vitalisgroep.nl l www.vitalisgroep.nl

specialist ouderengeneeskunde • • • • •

kwetsbare ouderen met multi-pathologie polyfarmacie palliatieve zorg geriatrische revalidatie zorg complexe, chronische wonden

2013 05 artsen wervende folder huisartsen spec  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you