Poročilo 2021 Skupnost Julijske Alpe

Page 1

Skupnost Julijske Alpe

Poročilo – 2021 Februar 2022

1. Stroški

Center za identiteto (40.692,91 €)

Kadri JA brand manager (15.000,00 €)

Oblikovanje in promocijski materiali (22.984,75 €): nadgradnja CGP Julijske Alpe (novi produkti, artikli,…) oblikovanje raznega promocijskega materiala (oblikovanje ACSI oglasa, posodobitev knjižice Kampi Julijske Alpe, dodatne fotografije 4 dodatne etape Juliana Trail in prodajni produkti, priprava in izvedba zloženke Juliana Bike, priprava in izvedba zloženke Juliana Ski Tour, ponatisi zloženk produktov Juliana, drug promocijski material)

Artikli Julijske Alpe produkti (2.708,16 €): priprava vzorcev, promocijske količine: majice Juliana Trail, Juliana Bike, nogavice, blazinice

Trženje (48.100,42 €)

Kadri digital manager (14.000,00 €):

urejanje/nadgradnja spletne strani Julijske Alpe, administracija Facebook skupin Juliana Trail, Juliana Bike, Juliana Ski Tour družabna omrežja priprave kampanj, izvedba, poročanje vodenje JA uredniške skupine, sodelovanje na sestankih skupnosti vodenje projekta »spletni brskalnik namestitev JA«

Spletno mesto (4.187,45 €): spletno gostovanje, priprava tekstov/prevodi, nadgradnje

Digitalno oglaševanje (regijski projekt)

Klasično oglaševanje (5.892,71 €):

Veliki kolesarski vodnik

ACSI FreeLife (sofinanciranje)

Alpe Adria Magazine

Wandermagazine

Agenti (20.150,26 €):

2

promocija na trgih Češka, Italija, GB, svetovanje usmerjanja promocije glede na razmere Covid 19.

Filmi Obrazi Julijskih Alp (3.870,00€): priprava treh promocijskih videev v sodelovanju z Javnim zavodom Triglavski narodni park

Razvoj (53.340,47 €)

Novelacija RN (6.224,00 €): finalizacija novelacije razvojnega načrta Biosfernega območja Julijske Alpe (BOJA)

Strokovna podpora SJA (12.200,00€): strokovna pomoč pri reakciji na Covid situacije na domačem in tujih trgih

Produkt 1: Pohodniška pot Juliana Trail (3.949,79 €): priprava in izvedba žigov po Juliani Trail priprava in izvedba nadgrajenega vodnika Juliana Trail s prostorom za žige priprava in izvedba opreme za Rezervacijski center (mape, obešanke, priznanja, kuverte za priznanja) priprava priznanj in spremljevalnih tiskovin za pohodnike Juliana Trail priprava paketa za obisk Juliane Trail za tuje novinarje priprava vodnika pri založbi Cicerone (Abraham)

Produkt 2: kolesarstvo (Juliana Bike in sekundarno omrežje) (10.806,10 €) strokovna skupina za pripravo omrežja turnokolesarskih poti na območju Skupnosti Julijske Alpe priprava napovedne zloženke o kolesarskem krogu

Otvoritev produkta Juliana Bike (837,20 €) kulturni program, pogostitev

Produkt 3: Kartica Julijske Alpe

Produkt 4: SKI PASS

Produkt 5: Kolektivne blagovne znamke

Produkt 6: Juliana SkiTour (16.603,60 €) priprava zimskega produkta (terenski posnetki, fotografije, urednikovanje tiskovin) priprava predstavitve produkta za tuje trge

3

kartografija za vodnik produkta

Upravljanje (77.327,83€) Koordinator Skupnosti JA, koordinator Juliana Trail (24.712,04€): delo zunanjih izvajalcev (koordinacija Skupnosti in pomoč vodji Skupnosti pri organizaciji in izvajanju nalog, komunikacija z zunanjimi izvajalci, informiranje članov Skupnosti) in (koordinacija produktov Juliana Trail in Juliana Bike, sodelovanje s člani Skupnosti).

Licence:

Kartice Julijske Alpe Feratel (21.960,00€) Outdoor Active, aplikacija (3.342,80€)

Booking center Juliana Trail (18.300,00€): Sofinanciranje zaposlenih na bookingcentru (produkti Juliana Trail, Juliana Bike in Juliana Ski Tour, izvajanje workshopov na tujih trgih)

Drugi stroški (6.091,50 €) Regijski projekt KG Sofinanciranje promocijske študijske ture Cycloturistika (Češki in Slovaški trg) Kampanja na WTM London Drugi stroški (namestitve, prevozi)

Skupaj s polnim DDV: 219.461,63 € Skupaj računovodstva vrednost: 206.095,37€

4

2. Prihodki/viri financiranja:

Prodaja artiklov na trgu: 2 398,40 €

Sredstva občin/partnerjev: 205.000,00 €*

Skupaj prihodek: 207 398,40 €

Dodatno:

Prihodek bookingcentra v 2021 (provizije): 20.575,35 €

Prihodek booking centra ostaja na Zavodu za Turizem Dolina Soče za financiranje kadrov in ostalih stroškov.

*

Članarina 5000 EUR + razlika po ključu Ključ % Članarina Ključ

Članarina + ključ

Bled 21,11 5.000,00 32.723,19 37.723,19

Kranjska Gora 21,39 5.000,00 33.149,43 38.149,43

Bohinj 19,31 5.000,00 29.923,59 34.923,59

Dolina Soče 25,54 5.000,00 39.580,79 44.580,79

Tolmin 5,43 1.250,00 8.416,50 9.662,15

Kobarid 6,64 1 250,00 10.289,09 11.539,09

Bovec 13,16 1.250,00 20.402,48 21.652,48

Kanal ob Soči 0,31 1.250,00 477,07 1.727,07

Radovljica 8,13 5.000,00 12.596,93 17.596,93

Gorje 1,52 5.000,00 2.356,42 7.356,42

Žirovnica 0,63 5.000,00 969,54 5.969,54

Jesenice 0,98 5.000,00 1.525,71 6.525,71

Brda 1,40 5.000,00 2.174,40 7.174,40

JZ Triglavski narodni park 5.000,00 0,00 5.000,00

Skupaj LTO-ji/občine 100,00 50.000,00 155.000,00 205.000,00

5

3. Izvedene aktivnosti v 2021

Center za identiteto:

Oblikovanje in promocijski materiali

Dokument JA promocija 21

https://drive.google.com/drive/folders/1cG6BkceICG YGoDGrUYlyQt7kdHO1d i

Arikli JA

Pripravljeni artikli za prodajo na trgu (TIC i, agencije, trgovinice s spominki, pop up prodaja ob dogodkih). Nadaljevanje asortimana za zimsko sezono 21/22 in poletno sezono 2022.

https://julian alps.com/sl/p/kupi in podpri/61731263/

Trženje:

6

Kader

Vzpostavitev digitalne pisarne na orodju Infinity (v kombinaciji z Google Drive om) za delo z ekipo po vseh Julijskih Alpah.

5 rednih sestankov digitalne ekipe, priprava zapisnikikov, posnetki

Raziskave spletnih orodij za uporabo na nivoju Skupnosti Julijskih Alp (Sojern, Ama, OutdoorActive Q&A, STO Razpis, TrekkSoft, Regiondo, Infinity, Crowdriff, Panomax)

Urejanje spletne strani https://julian alps.com/sl/ na platformi Outdoor Active, koordinacija priprave tekstovnih vsebin (s prevodi), fotografskega materiala, OA vnosi

Koordinacija pridobivanja novih vsebin, zunanji pisci

Administracija skupin Juliana Trail, Juliana Bike na družabnem omrežju Facebook

Administracija strani Julijske Alpe na družabnem omrežju Facebook

Pomoč pri urejanju vsebin na družabnem omrežju Instagram

Delo s spletnimi orodji: Google Business, Infinity, Google Drive, Crowdriff Priprava nadgradnje aplikacije Juliana Trail pri Outdoor Activu

Delo z zunanjim izvajalcem pri pripravi iskalnika nastanitev za Julijske Alpe

Komunikacija z zunanjim ponudnikom Online booking sistema za aktivnosti Regiondo in koordinacije vsebine na nivoju Skupnosti Julijske Alpe

Priprava oglaševalskih akcij na spletu (organsko in plačljivo) v sodelovanju z zunanjim izvajalcem Priprava in pošiljanje Newsletterja (SendPulse), 4x

Poročilo: https://drive.google.com/drive/folders/1cG6BkceICG YGoDGrUYlyQt7kdHO1d i

Spletno mesto Stroški spletnega gostovanja, priprava tekstov in prevodov

https://julian alps.com/sl/

Digitalno oglaševanje (regijski projekt*)

Klasično oglaševanje

Veliki kolesarski vodnik, oglas za Juliana Bike v osveženi izdaji Velikega kolesarskega vodnika (Igor Maher, julij 2021)

ACSI FreeLife (sofinanciranje)

7

Oglas Juliana Trail v posebni prilogi izdaje Wander Magazine

Alpe Adria Magazine 2021

Agenti

Promocija na trgih Češka, Italija, GB, svetovanje usmerjanja promocije glede na razmere Covid 19.

Filmi Obrazi Julijskih Alp

Obrazi Alp Mojca Benedejčič, Pehtra https://www.youtube.com/watch?v=QkGXOHqitys

Obrazi Alp Robi, Ranč Mrcina

Obrazi Alp Pri Psnaku, Mojstrana

8

Razvoj: Novelacija RN

Finalizacija novelacije razvojnega načrta Biosfernega območja Julijske Alpe (BOJA) Strokovna pomoč pri reakciji na Covid situacije na domačem in tujih trgih

Produkt 1: Pohodniška pot Juliana Trail priprava in izvedba žigov po Juliani Trail priprava in izvedba nadgrajenega vodnika Juliana Trail s prostorom za žige priprava in izvedba opreme za Rezervacijski center (mape, obešanke) priprava priznanj in spremljevalnih tiskovin za pohodnike Juliana Trail Priprava in izvedba paketa za tujega novinarja Abraham Rudolf, priprava vodnika Juliana Trail za založbo Cicerone

https://julian alps.com/sl/p/juliana trail/42271466/

Produkt 2: kolesarstvo (Juliana Bike in sekundarno omrežje) strokovna skupina za pripravo omrežja turnokolesarskih poti na območju Skupnosti Julijske Alpe priprava napovedne zloženke o kolesarskem krogu

https://julian alps.com/sl/p/juliana bike/59190901/

Otvoritev produkta Juliana Bike

9 https://www.facebook.com/JulianAlpsSlovenia/videos/3038720276370259/

V mesecu juniju je potekala otvoritev novega skupnega turističnega produkta Juliana Bike v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani. Na otvoritev so bili poleg lokalnih deležnikov povabljeni tudi novinarji.

https://www.rtvslo.si/zabava in slog/ture avanture/novost 290 kilometrska krozna kolesarska pot okoli julijskih alp/586097

Produkt 3: Kartica Julijske Alpe

Na območju Julijskih Alp smo tudi v letu 2021 pripravili koncept področnih destinacijskih kartic (Dolina Soče, Bohinj, Bled, Radovljica z okolico), pod skupnim okriljem znamke Julijske Alpe. Kartice so namenjene stacionarnim gostom in vsebujejo popuste oz. brezplačne vsebine za obiskovalce. Kartice imajo različne poslovne strategije, nekatere so za goste brezplačne, druge se plača. Prodaja kartic v obdobju jan avgust 2021: Dolina Soče: 250 kartic (cena: 29€ za odrasle, otroška) Radovljica: 1.700 kartic (brezplačno za večdnevne goste) Bled: 13.423 kartic (julij, avgust, brezplačno za večdnevne goste) Bohinj: 3.659 kartic (cena: 19 29€ za odrasle, otroška)

https://julian alps.com/sl/p/zelena mobilnost v julijskih alpah/36128892/

Produkt 4: SKI PASS

Produkt 5: Kolektivne blagovne znamke Kadrovska pomoč pri vzpostavitvi in razvoji lokalnih kolektivnih blagovnih znamk na območju Julijskih Alp

Produkt 6: Juliana SkiTour

10

V letu 2021 se je pripravil nov skupni turistični produkt Juliana SkiTour 4 nepovezane turno smučarske etape v dvema stopnjama zahtevnosti. Za produkt se je pripravila zloženka, ki je bila že predstavljena na sejmu v Düsseldorfu. V prihodnjem obdobju se bo produkt pripravilo na način, ki ga bo moč rezervirati preko skupnega rezervacijskega centra Julijskih Alp. Pripravil se je vodnik v 4 jezikih, tisk v 2022.

https://julian alps.com/sl/p/juliana skitour/62466923/

Upravljanje

Odločbe o zaščiti znamk (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologij):

Odločba o zaščiti znamke Juliana Trail znak

Odločba o zaščiti znamke Julijske Alpe znak

Kadri

Koordinator Skupnosti JA

Koordinacija deležnikov Skupnosti Julijske Alpe za glavne skupne produkte (delo z zunanjimi izvajalci, usklajevanje nalog za tisk, predpregled tiskovin pred objavo, priprava asortimana za prodajne promocijske artikle, priprava mreže za prodajo)

Koordinacija zunanjih izvajalcev za vzpostavitev in financiranje programa SJA za skupne produkte

Strokovna tehnična podpora pri organiziranju dela UO SJA (načrtovanje in priprava materialov za sestanke, vodenje dokumentacije, pomoč partnerjem v Skupnosti, pomoč pri delu vodenj Skupnosti, priprava rebalansov, vodenje revizijske sledi) Sodelovanje pri digitalni ekipi Skupnosti in pomoč z zunanjimi izvajalci Organiziranje in vodenje terenskega fotografiranja Koordinacija vseh stalnih zunanjih izvajalcev SJA (oblikovalci, tiskarne, prevajalci, fotografi, ) Sodelovanje z zaposlenimi vseh lokalnih turističnih organizacij območja Koordinacija (in razvoz) promocijskih materialov po destinaciji in za potrebe sejmov Pomoč bookingcentru z vsebino in stiki z drugimi deležniki

Koordinator skupnih produktov

Juliana Trail priprava in uredništvo 3. izdaje slovenskega tiskanega vodnika žigi na Juliana Trail priprava zasnove, usklajevanje oblikovne zasnove, lokacij, izdelave in montaže na terenu priprava vsebine in zasnove za vstopne table na začetku etap

Juliana Bike kompletna koordinacija s PZS (trasa, označevanje, pomoč pri usklajevanju na terenu)

11

uskladitev pristopnih poti sodelovanje pri pripravi prospekta (kartografski del, zbiranje slik, zasnova, popravljanje besedil), skupaj s koordinatorjem Skupnosti organizacija dogodka ob odprtju

Juliana SkiTour koordinacija in strokovno svetovanje z izvajalcem, priprava predstavitve za tuje trge

Drugo

stalno sodelovanje pri pripravi različnih oglasov in vsebin za predstavitve Julijskih Alp (npr. za Alpe Adria magazin, za Sidarto, ITB Berlin, za STO itd...) sodelovanje z mediji intervjuji, članki stalno svetovanje koordinatorju Julijskih Alp in direktorju Turizma Bohinj za področje outdoor produktov in upravljana območja svetovanje booking centru in TICem na območju julijskih Alp v zvezi s produkti Juliana Trail, Juliana Bike

12

4. Regijski projekt/sejmi:

Dodatne finančna sredstva združevanje finančnih sredstev destinacij:

REGIJSKI PROJEKT vodilne destinacije 44.300,00 €

Kranjska Gora kampanje družabna omrežja (kreative, zasnove oglasov, zakupljen medijski prostor)

Bled AM+A oglaševanje, kampanje družabna omrežja (delno)

Bohinj spletna stran Julijske Alpe Outdoor Active licenca

Radovljica vsebine za spletno stran odkup fotografskega materiala, nadgradnja aplikacije za produkte Juliana

Dolina Soče razvoj orodja Iskalnik nastanitev Julijske Alpe

Brda vsebine za spletno stran, strategija kolesarstva (delno)

SEJMI obračunsko LTO lastna sredstva Zavodov za turizem, skupni strošek: 18.361,34 €

Sofinanciranje agentov na tujih trgih lastna sredstva Zavodov za turizem, skupni strošek: 11.310,00 €

Poročilo: https://drive.google.com/drive/folders/1cG6BkceICG YGoDGrUYlyQt7kdHO1d i

AGENTI na tujih trgih

Regijski projekt skupaj na destinacijo 11.310,00 € 44.300,00 €

Bled 21,11% 2.387,54 € 8.500,00 € 10.887,54 €

KG 21,39% 2.419,21 € 8.500,00 € 10.919,21 €

Bohinj 19,31% 2.183,96 € 8.500,00 € 10.683,96 €

DS 25,53% 2.887,44 € 8.500,00 € 11.387,44 €

Radovljica 8,13% 919,50 € 6.800,00 € 7.719,50 €

Gorje 1,52% 171,91 €

Žirovnica 0,63% 71,25 €

Jesenice 0,98% 110,84 €

* 171,91 €

* 71,25 €

* 110,84 €

Brda 1,40% 158,34 € 3.500,00 € 3.658,34 €

13

Dodatno:

Prejeta nagrada za Najboljši evropski turistični projekt za Juliano Trail, ki ga je podelilo Britansko združenje turističnih piscev in novinarjev (april 2021) Projekt, ki ga vodi Skupnosti Julijskih Alp, je za nagrado nominiral član združenja turističnih novinarjev BGTW Rudolf Abraham. Za nagrado je bil izbran v konkurenci petih evropskih projektov. Slovesna razglasitev je potekala prek spleta 18. aprila. Podelitev nagrad so sicer prvotno načrtovali že za leto 2020, nakar so jih zaradi pandemije prestavili v leto 2021.

Objave v tujih medijih:

The New York Times (13 Oct 2021): https://www.nytimes.com/2021/10/13/travel/slovenia juliana trail hiking.html?smtyp=cur&smid=tw nytimestravel

Wanderlust (2 Aug 2021): Hit the trails in Slovenia: 5 incredible long distance hikes we can’t wait to try

BBC Travel (Aug 2021): Slovenia comes in every shade of outdoors (+ Juliana Trail and Juliana Bike)

Total Slovenia News: New 7 Stage 290 km Cycling Trail Opens in Julian Alps

BGTV (19 February 2021): Out and About Here are a few outdoorsy suggestions for your next getaway, when we can all travel safely again

Lonely Planet (7 Jan 2021): The world's 7 best new long distance hikes to do in 2020

Lonely Planet (2 Jan 2021): Travel trends for 2021: long distance hikes (+ Juliana Trail)

14 5.

Sejmi in workshopi:

S pultom in informatorjem prisotni na 11 svetovnih sejmov (upad št. sejmov zaradi Covid 19)

Spletna prisotnost na 16 virtualnih dogodkih, na večini dogodkov (predstavitve, B2B dogodki in workshopi) so bile prisotne zaposlene na Booking centru.

Pripravila: Metka Štrukelj

15